stine Bosse - en av verdens mektigste forretningskvinner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "stine Bosse - en av verdens mektigste forretningskvinner"

Transkript

1 Bergen næringsråd // nr. 4 // 2010 TeMa: ledelse stine Bosse - en av verdens mektigste forretningskvinner Børge Brende - audun lysbakken - Bergens unge ledere

2 // MarIT warncke BlI MedleM av Bergen næringsråd: På lag med dine egne interesser? Bli medlem i Bergen næringsråd! se for mer informasjon om medlemskap, eller send en mail til Bergen Næringsråd setter fokus på ledelse Tips oss! Vi ønsker svært gjerne tips til samspill. Ta kontakt på følgende måter: e-post: Tlf: atle kvamme, Jannecke slettestøl, Tenke langt nok frem og handle i tide Vi lever i en tid der endringene skjer raskere og raskere og virksomhetene blir mer og mer globale og kunnskapsintensive i alle ledd. Kravene til å prestere og til å håndtere omstilling øker tilsvarende. Dermed er også kravene til ledelse og lederrollen stadig større og i kontinuerlig endring. Tabloide fremstillinger av ledelse i aviser, tidsskrift og ukeblad bombarderer oss med endimensjonale konklusjoner på hva som karakteriserer en god og en dårlig leder. Og har man et minimum av selvinnsikt, noe en i hvert fall bør ha om man skal kunne lede noe som helst, kan noen og enhver få en umiddelbar følelse av utilstrekkelighet. Født sånn- eller blitt sånn? Er det slik at noen av oss er fødte ledere, og kan lede hva som helst, eller er det slik at ledelse er et håndtverk man kan lære seg? I sommer har vi sett at noen mener at de gode lederne kan plukkes ut allerede i barnehagen. Denne tanken var nok sterkere for 50 år siden da man trodde at ledelse var noe man arvet eller var født til, mens de aller fleste i dag vil si at det er læring og erfaring kombinert med personlige egenskaper. Oppskrift på ledelse? Er det slik at en kan finne en oppskrift på god ledelse? Og hva er det som gjelder akkurat nå: Situasjonsbestemt ledelse, Kvalitetsledelse, Kompetanseledelse, Verdibasert ledelse, Endringsledelse? Eller er det som med Ole Brumm: Ja takk begge deler. Vi har intervjuet flere eksperter til dette Samspill, og konklusjonen er klar: Det finnes ingen lederfasit. Samtidig går det en rød tråd gjennom svarene vi får. Evnen til å lese fremtiden, markeder, kundebehov, trender, trusler og muligheter og agere i forhold til dette. Evne til å involvere sine medarbeidere, ta vare på, utvikle og bruke kunnskapen i virksomheten. Bergen Næringsråd har de siste årene hatt de store, overgripende utfordringene vi står overfor som tema for vår årskonferanse: Klimatrusler og muligheter for næringslivet, Bedriftens samfunnsansvar og engasjement, Krise, omstilling og styring. Årskonferansen den 17. november 2010 har som tema Tenke langt nok frem og handle i tide. Til dette har vi fått flere spennende toppledere til å snakke om hvordan de ser fremtiden og hvilke implikasjoner dette FOTO: AUDUN ROE GRIMSTAD har for hvordan de styrer den organisasjonen/virksomheten de leder. I dette Samspill presenterer vi intervju med blant andre Stine Bosse, Børge Brende og Sven Mollekleiv, som alle vil dele sine erfaringer og framtidstanker på konferansen. den som er ferdig utlært - er ferdig I Bergen er vi så heldig at vi har mange sterke utdanningsinstitusjoner innen ledelse, økonomi og administrasjon, og disse har også gode etter- og utdanningsprogram. I tillegg har vi sterke fagmiljøer som driver lederutvikling over hele Norden og er rangert blant de beste. Vi har foretatt en kartlegging, og presenterer noen av miljøene i dette magasinet. Det viser imponerende mengde og bredde. Gjennom de siste årene har flere av disse miljøene også vært sterkt representert på vår møteplass. Vi har gjennom flere år hatt Kjapt & Nyttig med informasjon og tips om alt fra endringer i lover og reguleringer til styrearbeid. Gjennom hele dette året har vi hatt en møteserie i samarbeid med AFF som har tatt opp aktuelle ledelsetema. Møtene har hatt svært stor oppslutning, og vist at våre medlemmer finner dette nyttig. Bergen Næringsråd vil derfor fortsette Lederskolen med spennende og nyttige tema i høst- og vårsemesteret. Bergen næringsråd Olav kyrres gt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen Telefon: Faks: nettside: ansvarlig red.: Marit warncke red.: atle kvamme red. avsluttet: utforming og produksjon: alf gundersen as Tlf.: e-post: Trykkeri: Grafisk Trykk Opplag: Ved ettertrykk skal det henvises til kilde. annonsesalg: alf gundersen as Tlf.: e-post: Forside: scanpix ARBøRge BRende - Audun lysbakken - BeRgens unge ledere BeRgen næringsråd // nr. 4 // 2010 TeMA: ledelse ARTikkelTeMA: stine Bosse - en av verdens mektigste kvinner Bergen Næringsråd har i flere år satt fokus på lederskap og lederutvikling for sine medlemmer. Vi har fått klare meldinger på at våre medlemmer setter pris på dette tilbudet, sier viseadministrerende direktør i Bergen Næringsråd Torbjørn Torsvik TEKST // MARTIN HIRTH - FOTO// PAUL S. AMUNDSEN Med ledelse på agendaen Bergen Næringsråd inngikk i 2009 et samarbeid med AFF og Nordea om å tilby faglig påfyll gjennom møteserien Kjapt og Nyttig. I løpet av høsten 2009 og våren 2010 har det blitt gjennomført møter om ulike tema innen ledelse. Flere av møtene har vært direkte knyttet til utfordringer bedrifter har opplevd i forbindelse med finanskrisen. Blant temaene som har vært tatt opp er ledelse og talentutvikling, produktivitet og omorganisering, positiv psykologi og hvordan man best mulig kan håndtere omstillingssamtaler. I tillegg til møteserien med AFF har vi også satt fokus rent konkret på styrearbeid i samarbeid med Styreakademiet. Samtidig har vi hatt et tungt fokus på ledelse på våre årskonferanser de siste årene, fortsetter Torsvik. I 2008 var hele konferansen viet til bedriftenes samfunnsansvar, med et bredt utvalg av ledere som foredragsholdere. Også i år setter Bergen Næringsråd fokus på ledelse under årskonferansen. Årets konferanse skal gi oss fremtidsbilder og tanker på hva som må til for å lykkes 20 år frem i tid, og beskrive kvaliteter og kompetanse hos fremtidenes ledere, forteller Torsvik. Blant innlederne som kommer 17. november er Stine Bosse, Børge Brende og Sven Mollekleiv. spennende høst Etter den gode starten på samarbeidet med AFF vil det også denne høsten bli gjennomført en møteserie med ledelse som tema. Medlemsmassen vår har satt pris på tilbudet og samtidig er ledelse et tema som aldri går ut på dato. Det er et komplekst fagfelt hvor det finnes ulike utfordringer for ulike ledernivå i bedriftene, sier Torsvik. Det første møtet nå i høst blir gjennomført 8. september i samarbeid med Grow Competence Consulting. Her vil vi rette søkelyset mot operativt lederskap, og fabrikksjef Geir Inge Høistad fra NORTURA vil blant annet bidra med praktiske eksempler fra sitt ledervirke, forteller Torsvik. Utover høsten fortsetter Bergen Næringsråd det gode samarbeidet med AFF og Nordea og arrangerer to møter. Den 20. oktober arrangeres møtet Tillit og sosiale nettverk om hvordan organisasjoner virkelig fungerer. Innleder er Harald Engesæth, seniorkonsulent ved AFF. 10. november skal Åsmund Ulvenes fortelle noe Fra Mnifestasjon 2010 vi alle håper på, nemlig Hvordan få g jennomslag for de gode idéene. Vi er sikre på at det blir et sterkt faglig fokus på lederutvikling også denne høsten, sier Torsvik og legger til at Bergen Næringsråd allerede har startet planleggingen av flere møter i september: Operativt lederskap v/ Harald Innbjør, Grow Competence Consulting 20.oktober: Tillit og sosiale nettverk v/ Harald Engesæth, AFF 10. november: Hvordan få gjennomslag for de gode idéene? v/åsmund Ulvenes, AFF 17. november: Fremtidens lederskap Årskonferansen Bergen 5+ 2 SAMSPILL // 0410 SAMSPILL //

3 Kvalitetsledelse er moderne ledelse For 60 år siden trodde man at ledelse var en medfødt egenskap, der sterk kontroll var viktig. Morgendagens ledere er innovative og formulerer mål og retning, der medarbeiderne er samtalepartnere som er selvstyrte. levere det kunden trenger, og hvor alle tar selvstendig ansvar for å sørge for at det skjer. Hva er ledelse? Ledelse, rekruttering og bemanning 77 bedrifter i Hordaland TEKST // atle kvamme - martin hirth Hvordan definere ledelse? Ofte får en inntrykk av at det er like mange meninger om ledelse som det er ledere. Vi har derfor henvendt oss til seniorkonsulent Nils-Helge Fjeld ved AFF for å rettlede oss i jungelen av definisjoner og begreper. Fjeld trekker fram noen historiske trekk som viser at ledelse har utviklet seg over tid (se rammesak på denne siden). Selv trekker Fjeld frem fem definisjoner som han mener er en god måte å forklarer hva ledelse er: Å nå mål igjennom andre Målrettet samarbeidsutvikling Målformulerende, kommunikasjonsskapende og problemløsende samspill mellom medarbeidere Å ta hele ansvaret for det som skal skje, det som skjer og skjedde/ikke skjedde! Hva du gjør nå, med de problemer du har nå, med de ressurser du har nå og med de medarbeidere du har nå Gårsdagens og morgendagens ledelse Hvem som kan bli ledere og hvilke egenskaper som trengs, har også utviklet seg gjennom årene. Fjeld viser til at for 60 år siden mente man at lederegenskaper hovedsakelig var medfødt. Gradvis utviklet det seg en tro på at lederadferd kunne læres og utvikles. Fra 1960 til midt på 80-tallet mente man at lederadferden ville variere ut fra situasjon og lederens egenskaper til å forstå situasjonen. I dag er det fremtredende at lederen trenger visjoner og endringskraft, og med fokus på relasjoner og det enkelte menneske. I praksis betyr det at man har gått fra direkte kontroll, mange nivåer, lav kompetanse og produksjonsorientering til nøkkeltall (indirekte kontroll), færre nivå, spesialkompetanse og resultatorientering. Fremtiden vil medføre videreutvikling av dette til stor grad av egenkontroll, enda færre nivå og mye teamarbeid, høy og bred kompetanse, og kundeorientering kombinert med høy relasjons- og menneskeorientering. Kvalitetsledelse I moderne ledelse trekker Fjeld frem begrepet kvalitetsledelse. Det er kort og greit en organisasjon der alle medarbeiderne vet hva de skal gjøre for å Kvalitetsledelse handler om å: Forstå hvilke løsningsbehov som må dekkes for at vi skal overleve Beskrive arbeids- og produksjonsprosessene våre (flyt, spredning og trender) Utvikle kompetanse Tilrettelegge for empowerment Være deltakende og nær Kjernen i ledelse Fjeld trekker frem at man på bakgrunn av mange studier kan trekke fram to hovedfunksjoner som ledere fyller for organisasjonen og dens medarbeidere: Ledere gir retning og struktur for arbeidet Ledere gir støtte i arbeidet for å komme dit Det viktigste er at lederne gir retning og får ting til å skje. Den effektive leder har mange baller i luften, er sammen med andre nesten hele sin arbeidstid, stiller mange spørsmål og gir sjelden direkte ordre. De har ofte stor kapasitet, er opptatt av mange saker, og snakker med et bredt spekter av mennesker både i organisasjonen og utenfor. Ledelse er å utøve autoritet og å ta beslutninger. Dubin 1951 Ledelse er det du gjør nå, med de medarbeiderne du har nå, og i den situasjon du er nå. Ron Roberts Lederen er den personen som skaper den mest effektive endringen i en gruppes ytelser. Catell, 1953 Ledelse er et komplekst forhold mellom fire faktorer: 1. Lederen med sine karakteristika 2. Den underordnede med sine holdninger, behov mm. 3. Organisasjonen med sine karakteristika 4. Det sosiale, økonomiske og politiske miljø. Mc. Gregor, 1960 Ledelse er innflytelse utover det som følger av organisasjonens rutiner og direktiver. Katz & Kahn, 1978 Ledelse er det å øve innflytelse på andre mennesker. AFF ved NHH, 1977 Ledelse er å få til positivt resultatrettet samvirke mellom mennesker for å nå felles mål. AFF ved NHH 2010 Kilde: Nils-Helge Fjeld, AFF Hordaland har en sterk posisjon innen segmentet ledelse, rekruttering og bemanning. En gjennomgang i Brønnøysundregisteret viser 77 bedrifter med base i Hordaland, samtidig som de store nasjonale bedriftene i bransjen er representert i Bergen. Bedriftene i Hordaland står for en årlig omsetning på ca milliarder kroner og en verdiskaping på knapt 1.4 milliarder kroner generert gjennom positive driftsresultat og lønnsmidler til de ansatte. Totalt jobber det ca. 450 personer i bransjen, ikke medregnet vikarer og rekrutterte kandidater. Alfabetisk oversikt: A2G Bemanning Active Bemanning Adecco Human Resources AFF Amesto People Assessit Available Bedriftsutvikling Norge Bemanningspartner 1 AS Bergen Helsevikar Bergen kompetanseutvikling Bergen Personalservice Berkano Management Boos Bemanning Bønes Virik C-Momentum Clockwork Bemanning Condico Search & Selection Contiki Ressurser Kilde: Ravninfo/Enhetsregisteret i Brønnøysund. De7Fjell Dukatus Engineers of Norway Fjellbekk Folk AS Garuda Bergen Grow Competence Consulting Gullfjell Consulting Headvisor HR Management HRM Group Human Resources IMO Personell InAbsentia Inovati ISS Personalhuset Jobmatch Vest Jobzone Kaizen Karabin Kelly Services Konnektor Lederkompetanse AS Manpower AS Mercuri Urval Next2you Nordhagen Management Nytt på Nytt NLP Utvikling Nordvest Bemanning On Off Bemanning Optimas Orachel Orange Orcus Hordaland Proffice Bergen Rainfall Relasjonsledelse AS Ressursutvikling AS Senter for lederveiledning Skuteviken Personell Smart Bemanning Speaklab Spekulatoriet Stretch Leadership Success Management Tennfjord TopTemp Bemanning Totaljobs Unic Bemanning UpSource Nordic Varig Vex-Gruppen Visma Personall Wergeland Bedriftsutvikling Xtra Personell Ålreit Coaching 4 SAMSPILL // 0410 SAMSPILL //

4 universitetet i Bergen studenter og ansatte Bredt ledertilbud i Bergen TEKST // MARTIN HIRTH Utdanningsmiljøene i Bergen tilbyr et bredt og mangfoldig utdanningstilbud innenfor ledelse. Oversikten Bergen Næringsråd har samlet inn viser at Bergen som utdanningsby har utdanningstilbud fra bachelornivå og frem til etter- og/ videreutdanning. Lederne for høyere utdanning i Bergen forklarer hvordan de bidrar til at fremtidens ledere skal få den kunnskapen de trenger og hva ledelse er for dem personlig. Bachelor- og masterprogram i arbeids- og organisasjonspsykologi Bachelor, master- og profesjonsprogram i samfunnsøkonomi Masterprogram i rettsvitenskap Profesjonsstudium i psykologi Etter- og videreutdanning Ledelsespsykologi Operativ psykologi Organisasjonspsykologi Personalpsykologi Motivasjons- og prestasjonspsykologi Arbeids- og organisasjonspsykologi (i samarbeid med Folkeuniversitetet) Teknologisk produksjonsledelse Erfaringsbasert masterprogram i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi Rektorskolen sjøkrigsskolen 250 studenter og 85 ansatte Alle faglinjene ved Sjøkrigsskolen har et eget lederskapsprogram integrert i utdanningen. Programmet dekker et bredt aspekt av fagområder innen ledelse, men har et spesielt fokus på praktisk ledelse. FOTO: MAGNE ÅHJEM Thomas wedervang, skolesjef sjøkrigsskolen På hvilken måte bidrar dere til å gi fremtidige ledere den kompetansen de trenger? Sjøkrigsskolen har gjennom 200 år utdannet ledere til Forsvaret og det maritime Norge. Ledelseskompetansen bygges i tre søyler; kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Utdanningsprogrammene preges av akademiske studier kombinert med et stort antall øvelser og en tett oppfølging av den enkelte elev gjennom veiledning. Vi er naturlig nok spesielt opptatt av lederens mentale og fysiske robusthet. Vi har derfor etablert et lederutviklings- og karakterbyggingsprogram som gjennomsyrer all utdanning ved skolen og som primært retter seg mot krigens krav. Utdanningen ved Sjøkrigsskolen gjør deg spesielt kompetent i rollene som kriger, virksomhetsleder og diplomat. Hva legger du i begrepet ledelse? Ledelse dreier seg om å angi retning og ønsket end state. Deretter handler det om å sikre nødvendige ressurs-/rammebetingelser slik at frontlinjen kan løse sine oppdrag. Høgskolen i Bergen: 6500 studenter og 650 ansatte Mastergrad i Innovation og Entrepreneurship Bachelorgrad i økonomi med fordypning i administrasjon og ledelse Etter- og videreutdanning HMS-kultur og leiing i samarbeid med Falck Nutec: Kommunikasjon og læring, leiing og endring, verktøy i HMS-arbeidet og prosjektoppgåve Rektorskolen Fag i miljøledelse eli Bergsvik, rektor Høgskolen i Bergen På hvilken måte bidrar dere til å gi fremtidige ledere den kompetansen de trenger? Mange studier (særlig innen helse- og sosialfagene og lærerutdanningene) har delemner og praksisoppgaver knyttet til ledelse. Varierte undervisningsformer, inkludert prosjektarbeid, har i seg viktige ledelseselementer. Etikk blir særlig vektlagt. Hva legger du i begrepet ledelse? Å finne den gode balansen mellom visjon, strategi og handling. Å lede gjennom tillit til sine medarbeidere. FOTO: PAUL S. AMUNDSEN/UIB sigmund grønmo, rektor universitet i Bergen På hvilken måte bidrar dere til å gi fremtidige ledere den kompetansen de trenger? Universitetet i Bergen (UiB) har en tosifret rekke med spesielle studieprogrammer som gir relevant ledelseskompetanse. Dessuten tilbyr vi mange skreddersydde fagemner og oppdragsevner, enten til etter- og videreutdanning for den enkelte eller for organisasjoner og virksomheter. I tillegg til de fagtilbudene som gir konkret ledelseskompetanse, mener jeg at den analytiske og metodiske kompetansen studentene tilegner seg ved alle universitetsstudier i seg selv er relevant for ledere. Jeg vil også minne om den viktige erfaringen studentene får ved å delta i det mangslungne organisasjonslivet ved UiB. Her utvikler studentene evne til å fullføre prosjekter, utvikle strategier og å bygge opp nettverk. Jeg tror mange ville blitt overrasket om de hadde fått en liste over hvor mange av dagens profilerte ledere i næringsliv, kulturliv, politikk eller samfunns- og organisasjonsliv forøvrig som har universitetsutdannelse og som har hatt sine første lederoppgaver i studietiden. Hva legger du i begrepet ledelse? Ledelse bør etter min mening baseres på kompetanse og kunnskap knyttet til den typen virksomhet som skal ledes. Jeg hadde hatt langt dårligere forutsetninger for å være rektor om jeg ikke hadde innsikt i universitets fagmiljøer. Ellers er jo alle organisasjoner avhengige av å utvikle og fornye seg i takt med de allmenne samfunnsendringene. Da er det viktig at lederen evner både å analysere sin egen organisasjons rolle og funksjon i samfunnet, og har den legitimitet som trengs for å kunne fornye virksomheten. Det er avgjørende at lederen har evnen til å forstå hvordan personer og ressurser kan mobiliseres og koordineres for å utvikle nettopp den spesielle virksomheten som skal ledes. 6 SAMSPILL // 0410 SAMSPILL //

5 norges Handelshøyskole studenter og 400 ansatte Bachelorgraden i økonomi og administrasjon inneholder kursene: Psykologi og ledelse, organisasjonsteori og strategisk ledelse Mastergradsprofilen Strategi og ledelse + mulighet for å velge støtteprofil i strategi og ledelse Etter- og videreutdanning Rektorskolen Master of technology management Personalledelse og kompetanseutvikling Endringsledelse Executive MBA i strategisk ledelse/økonomisk styring og ledelse/brand Management BI 2000 studenter og 30 ansatte Bachelorprogrammet i Økonomi og Administrasjon har flere kurs innen ledelse Bachelorprogram i reiselivsledelse, varehandelsledelse og økonomi og IT-ledelse Deltidskurs Bachelor of Management tilbys med en rekke lederemner Master of Management tilbys med en rekke lederemner Grunnutdanning ledelse Foto: Jan Inge Haga FOTO: PAUL S. AMUNDSEN/UIB Jan Haaland, rektor nhh På hvilken måte bidrar dere til å gi fremtidige ledere den kompetansen de trenger? NHH har sterkt fokus på å gi fremtidige ledere den nødvendige kompetanse, og store deler av vårt studietilbud har dette som et viktig element. I siviløkonomstudiet gis studentene på bachelornivå en bred og solid innføring i alle økonomisk-administrative fag som en leder må beherske. På masternivå gis det meget gode spesialiseringsmuligheter disse har i varierende grad fokus på ledelse, men alle spesialiseringene bidrar til å gi et meget godt faglig grunnlag for fremtidige ledere. NHH gir også kandidatene gode muligheter til å høste internasjonal erfaring, og mer enn halvparten av NHHs studenter tilbringer minst ett semester ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon. En betydelig andel av våre kandidater ender opp i topplederposisjoner. Hva legger du i begrepet ledelse? For meg fremstår høy faglig kompetanse som en forutsetning for å kunne utøve godt lederskap. I tillegg står stikkordsmessig følgende egenskaper sentralt: Evnen til å skape respekt og tillit Evnen til å etablere felles forståelse for mål og muligheter i hele organisasjonen Evnen til å få det beste ut av alle medarbeidere og organisasjonen som helhet gjennom godt samspill og god arbeidsdeling elisabeth seim, studiesjef BI Bergen På hvilken måte bidrar dere til å gi fremtidige ledere den kompetansen de trenger? BI Bergen prøver å bidra til økt lederkompetanse på mange forskjellige måter. Ledelsesfag er basiskurs og obligatorisk i alle våre Bachelorretninger. Handelshøyskolen BI er opptatt av å være i interaksjon med næringslivet, noe vi også prøver å vise våre studenter. Vi samhandler med næringslivet på ulike måter, gjennom forskningsprosjekter og ved å hyre inn folk fra næringslivet som gjesteforelesere for våre studenter. Våre forskere ønsker å bidra til økt kompetanse ved å være på flere arenaer. De stiller gjerne opp på konferanser, er til stede i bedrifter eller i Bergen Næringsråd og presenterer sin ledelsesforskning. Videre inviterer BI Bergen tidligere studenter og andre interessenter til et Frokostmøte hver måned hvor vi også setter søkelyset på ledelse fra ulike perspektiver. BI Bergen tilbyr som kjent ledelseskurs på ulike nivåer og i ulikt omfang for at ledere skal kunne oppdatere og videreutvikle den kompetanse de allerede har. Hva legger du i begrepet ledelse? Med begrepet LEDELSE forstår jeg det å være opptatt av og ha fokus på menneskene i og utenfor organisasjonen. PRO-skolen: nettverksarena og lærested PRO-skolen er et tilbud fra SpareBank 1 SR-Bank til små og mellomstore bedrifter. Kurset er tilrettelagt for læring og utvikling av ledere, mellomledere og andre nøkkelpersoner. Undervisningen foregår over 4 samlinger og tar for seg emnene økonomi, markedsføring, innovasjon og ledelse. Til nå har nærmere 500 personer gjennomført PRO-skolen. De som sitter på skolebenken den kurskvelden vi er innom PRO-skolen, har erfaring fra mange ulike bransjer. Felles for dem alle er at de vil lære mer om lønnsomhet, kompetanse, ledelse og markedsføring. Nettverksbygging er en viktig del av opplegget. Å dele erfaringer og å lære av hverandres feil eller suksess, er en dimensjon i opplæringen som deltakerne setter stor pris på. Det er ingen tvil om at dette har gitt mange både nye impulser og økt motivasjon. Det viktigste for meg er å dele erfaringer med andre i samme situasjon. Deltager PRO-skolen ERFARNE FORELESERE Foreleserne har lang og bred erfaring fra ulike roller i næringslivet, og øser av sin erfaring og kunnskap på samlingene. De er også flinke til å gi deltakerne tips og råd som de kan benytte seg av umiddelbart i sitt daglige arbeid. DELTAKERNE LÆRER AV HVERANDRE Kjell Ivar Bruvik er banksjef og jobber mot PRO-segmentet. PRO er SpareBank 1 SR-Bank sin satsning mot små- og mellomstore bedrifter. Han forteller at PRO-skolen er like relevant for alle typer næringer, og det er bare en styrke at det er alt fra tømrere til farmasøyter på de samme kursene. Det er klassiske disipliner det blir undervist i, grunnleggende ting som enhver bedriftsleder må kunne noe om. Her får deltagerne påfyll av det de trenger for å styre sin egen bedrift i riktig retning, og legge til rette for en trygg og veldrevet hverdag. Disse guides viser minimums området som skal være rundt logoen. Logoen må plasseres på riktig mørkeblå farge. For mer info om bruk, formater og spesialvarianter, se designmanual. NB; husk å gjøre navnet om til outline før du lagrer den nye logoen. Nettverk. Muligheter. Og din bedrift. 8 SAMSPILL // 0410

6 Nordens beste lederutvikling Nordens beste lederutviklingsprogram drives av AFF ved Norges Handelshøyskole. Gjennom årene har 2800 ledere fulgt det populære Solstrandprogrammet. FAKTA // Solstrandprogrammet TEKST - foto // atle kvamme Solstrandprogrammet ble startet i 1953 av professor Rolf Waaler ved NHH. «Det gjelder å skape et miljø med deling av kunnskap og erfaring». Mai Vik Det er en anerkjennelse av oss at vi 3. år på rad er med på Financial Times sin liste over de 50 beste lederprogrammene i verden, sier adm.direktør Mai Vik. Det begynte med kurs i administrasjon. Ordet ledelse og lederutvikling var ikke innarbeidet. Med sitt faglige innhold ble det en umiddelbar suksess. I dag har vi ventelister for å få delta på Solstrandprogrammet. Dette viser at dagens ledere tar egen og organisasjonens utvikling på alvor. 80 % interne kurs Programmet skulle etter planen bare pågå noen år, men etterspørselen har medført at programmet står sterkere enn noen gang, 58 år etter oppstarten. De siste 20 årene har AFF også hatt tilbudet AFF Yngre Ledere, et program for unge ledere i starten av sin lederkarriere. Selv om vi kanskje er mest kjent for Solstrandprogrammene, utgjør det bare 20% av vår aktivitet. Den største delen av våre kurs er bedriftsinterne program med lederutvikling, utvikling og omstilling av organisasjoner, og konflikthåndtering. Hva er god ledelse? Gode ledere oppnår gode resultater i samspill med andre. Det viktigste er at ledere får frem den kunnskap og innsikt som medarbeiderne har. Dagens ledere styrer medarbeidere som ofte er dyktigere enn dem selv. Det gjelder å skape et miljø der deling av kunnskap og erfaring verdsettes. Lederutvikling handler om hvordan man får dette til, på en best mulig måte, i den enkeltes organisasjon og innenfor gjeldende rammebetingelser. Og erfaringsutveksling kombinert med oppdatert kunnskap om ledelse er viktig for å mestre denne rollen. Når andre samtidig kan lære av din erfaring, vil du selv se din erfaring på en ny måte, og utvikle deg. Fra forskning viser det seg at de bedrifter som gjør det best er dem som har gode ledere med fornøyde medarbeidere som igjen skaper fornøyde kunder. Norske ledere er gode Mai Vik er selv leder for over 50 medarbeidere i tillegg til å jobbe med toppledere og ledergrupper i ulike bransjer. AFF jobber over hele Norden, og deres inntrykk er at norske ledere er gode. I norsk arbeidsliv har vi noen grunnleggende verdier som er viktig: Respekt Tillit Evnen til å være tydelig. I tillegg setter mange norske virksomheter lederutvikling og omstilling på dagsorden. I Norge er det stor realisme i forhold til at verden endrer seg svært fort, og at vi må følge med. En god leder må sette av tid til ledelse og arbeide med å få perspektiv på problemstillingene, ikke bare fordype seg i faglige utfordringer. Lederutvikling nytter Mai Vik er helt klar på at lederutvikling nytter. Det vi trodde på i 1952 er fortsatt aktuelt. Ledere må forstå samspillet i organisasjonen, være opptatt av resultater og utvikle god relasjonell kompetanse. Tilbakemeldinger fra våre kunder viser at lederutvikling er value for money. I Solstrandprogrammet får man tilgang på de fremste forskerne og foreleserne innen ledelse og organisasjonsutvikling og kan kombinere dette med erfaringsutveksling og egen kunnskap. Da blir man trygg i lederrollen og finner sin stil. Akkurat det er avgjørende, for det finnes ingen endelig fasit på hva god ledelse er. Programmet drives av AFF (Administrativt forskningsfond), ett av norges eldste og største selskap på ledelse- og organisasjonsutvikling. De er samlokalisert med NHH i Bergen og har i tillegg kontorer i Oslo og Stavanger. Programmet har utviklet seg til å bli Nordens beste lederutviklingsprogram, og har hatt 2800 deltakere gjennom årene. Det overordnede mål med programmet er å øke effekten av den enkeltes lederskap i virksomheten. Programmet oppdaterer ledere på forskningsbasert kunnskap om ledelse, organisasjon og endringsprosesser i samfunnet og markedet. Erfaringsutveksling er en viktig del av programmet, der man kombinerer dette med følgende fagtema: Globale perspektiver på lederskap Ledelse og styring i komplekse omgivelser Innovasjon og fornying Utvikling og endring i organisasjonen Effektive ledergrupper Lederrollen Relasjonell kompetanse Påvirkning, makt og autoritet Programmet strekker seg over 1,5 år med fire to ukers samlinger. Programmet er med på Financial Times rangering av de 50 beste programmene i verden. Pris: kr 10 SAMSPILL // 0410 SAMSPILL //

7 Hva er ledelse i bergenske bedrifter? Hvordan driver vi ledelse i vest? Våre styremedlemmer i Bergen Næringsråd utgjør et representativt utvalg av ledere fra ulike bedrifter av ulik størrelse og med ulik kultur. Vi har bedt våre styremedlemmer fortelle hva de vektlegger i sin lederfunksjon. Spørsmålene: 1) Hva vektlegger du når det gjelder ledelse? 2) Hvordan bruker din bedrift ledelse for å oppnå bedriftens mål? 3) Hva tror du er viktig for fremtidens ledere? 3 Mette Krohn-Hansen, 4 Gunnar Gran, 5 Erik Bøckmann, CEO Bergen Energi og CEO Storm Geo Norge disponent Gran Elektro AS styreleder Bergen Næringsråd 1) Når jeg svarer, har jeg en typisk kompetansebedrift i tankene. Der er det viktig at man har samarbeidsevner. Evne til å engasjere og motivere og villighet til å delegere er også uhyre viktig. Å bruke de ansattes evner og kompetanse optimalt er krevende, men nødvendig for å sikre at bedriften utvikler seg over tid og stadig forbedrer seg. 2) Først og fremst ha fokus på målene og gjøre dem godt kjent i hele organisasjonen. Det er viktig å igangsette prosesser som sikrer at de ansatte identifiserer seg med bedriftens mål og forstår hvordan de kan bidra til å nå dem. 3) Ha evne til å være til stede og synlig i bedriften samtidig som du tar inn over deg at vi lever og konkurrerer i en global verden. 1) Som daglig leder i en liten bedrift med 8 ansatte, har jeg daglig kontakt med de ansatte. Målet mitt er at vi alle hjelper hverandre til å bli enda bedre og at det er en åpen og hyggelig dialog. Min største utfordring er alltid å være tydelig. 2) Gjennom internmøter med de ansatte orienteres det om bedriftens visjoner og mål og om hvorledes vi sammen skal oppnå det ønskede resultat. Her er igjen tydeligheten viktig for at alle skal forstå og få et eierskap til vår visjon. Dette er etter mitt syn grunnlaget for et positivt og målrettet samarbeid til glede for de ansatte og våre kunder. 3) Fremtidens ledere har de samme utfordringene som i dag. Men siden utviklingen går så fort, kreves det mer for å være oppdatert på utviklingen innen kommunikasjon, it-løsninger, lovpålagte krav og næringspolitiske føringer. Jeg er glad jeg er 63 år. 1) Jeg vektlegger å ha ledere i selskapet som genuint er opptatt av ledelse. Ledelse handler om hardt og ærlig arbeid og er ingen honorær funksjon. Vi trenger ledere som er tydelige, entusiastiske og som er gode kommunikatorer. En god spesialist blir sjelden en god leder. 2) Vi har utarbeidet en lederplakat som sammen med våre kjerneverdier ikke bare skal være synlig, men godt kjente for alle ansatte. Derved skal enhver medarbeider vite hva som kan forventes av leder. Hver leder har egne mål som understøtter bedriftens mål. 3) Jeg tror at fremdeles vil stikkordene tydelighet, entusiasme og kommunikative evner være viktige. I tillegg vil både endringsfokus og åpenhet for og erfaringer med andre kulturer og miljøer være viktig. 1 Johannes D. Neteland, adm.dir TTS og nestleder i Bergen Næringsråds styre 6 1) Jeg vektlegger følgende tre elementer i min ledelesfunksjon: Skape trygghet Ansvarliggjøre Være forutsigbar 2) I TTS kjører vi systematisk lederopplæring gjennom to kurs: Becoming a TTS Manager (nivå 1) Executive Management (nivå 2) I tillegg har vi lederutviklingsprosesser med bruk av konsulent i konsernledergruppene ) Viktig for fremtidens ledere: I en multikulturell verden blir gamle lederdyder ubrukelige. Ledelse vil i mye større utstrekning dreie seg om: Kommunikasjon Lytte/lære Forhandlinger Networking Motivering. Dette jobber vi etter i TTS. Fra v. Johannes D. Neteland, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Gunnar Gran, Erik Bøckmann, Dag J. Aksnes og Anne Gine Hestetun. Foto: Audun Roe Grimstad Dag Jarle Aksnes, lufthavnsjef Avinor, Bergen Lufthavn 6 7 Anne Gine Hestetun, adm. direktør StorBergen Boligbyggelag 2 Inge Husefest, divisjonsdirektør olje & gass, Siemens AS 1) I tillegg til de selvfølgelige sakene en leder må følge med på, som lønnsomhet, kunder, system og struktur, så handler ledelse for meg i stor grad om samspillet med mine medarbeidere. Ledelse handler om å få utført oppgaver gjennom andre, det betyr at jeg som leder må være bevisst min atferd, hvordan jeg kommuniserer, hvordan jeg følger opp mine medarbeidere, hvordan jeg klarer å se den enkelte medarbeider. Jeg skaper mine resultater gjennom mine medarbeidere. 2) Det er stor fokus på å følge opp den enkelte leder, at vedkommende utøver ledelse på en måte som bedriften ønsker. Hjelp til lederen for å utvikle sitt lederskap er gjennom opplæring, 360 grader tilbakemelding, årlig lederevaluering og ikke minst tilbakemelding fra medarbeider gjennom medarbeidertilfredshetsundersøkelse. 3) I tillegg til å ha kunnskap om bransje og bedriften, de må fremtidens ledere ha fokus på hvordan lederen klarer å realisere bedriftens mål ved hjelp av sine medarbeidere. Medarbeidere vil i mye større grad være opptatt av at de får realisert sitt potensial i den bedriften de er i. Får de ikke det, så går de videre til neste bedrift. Dette vil stille krav til at lederne har fokus på å utvikle sine medarbeidere og at medarbeideren opplever at det blir utøvet god ledelse. Ikke noen medarbeider skal godta dårlig ledelse, og det er god nok grunn til å finne seg en ny sjef eller ny arbeidsgiver. 1) For meg er det viktig å ha med faglig dyktige ledere og at vi som ledergruppe er omforenet om de mål vi har både i fellesskap og individuelt. Vi må ha evnen til å delegere ansvar og myndighet til den enkelte og felles ta ansvar for at vi har et godt arbeidsmiljø, vi må ha det gøy på jobben! 2) Ledere må fremstå som forbilder i bedriften og være en motiverende kraft for å få de ansatte til å arbeide for å nå de målene som bedriften har fastsatt. De ansatte må ha tillit til ledelsen og det er viktig å se på de tillitsvalgte som en del av ledelsen i bedriften. 3) Det er viktig at fremtidens ledere behersker ny teknologi og at innovasjon står høyt på dagsorden. Vi må kontinuelig søke etter smartere arbeidsmåter og se etter nye markedsområder. I et stadig mer teknologisk samfunn er det samtidig viktig at ledere også er gode på å utvikle gode personlige relasjoner til ansatte, kunder og andre samarbeidspartnere. 1) Tydelighet, forutsigbarhet og åpenhet. Synliggjøre klare strategier og mål, og styre etter disse. Ha stayerevne når verden går en litt imot. Evne å prioritere det vesentlige. En god porsjon raushet og godt humør. Glede meg over seire sammen med mine ansatte. 2) Lede gjennom tydeliggjøring av mål og forventningsbilder og måle på disse. Enighet om hvordan enkeltsaker/budskap skal kommuniseres. Etablere belønningssystemer som virker. Lede gjennom å bry seg og coache. Rydde opp i konflikter og vanskelige saker. Synlighet gjennom daglig virke og som gode forbilder (lager påskefrokost til våre ansatte, synger velkomstsang på årsfester, strategisamlinger +++)! Tørre å kaste oss utpå der våre ansatte minst venter det (og der våre ansatte skjønner at vi må gi litt ekstra for å tørre). 3) Kompetanse, engasjement, raushet og tydelighet. Beherske kommunikasjon og like relasjonsbygging. 12 SAMSPILL // 0410 SAMSPILL //

8 Ledelse er ikke noe mystisk Ledelsesprinsippene endrer seg, og idealene endrer seg. Men det er som keiserens nye klær, under innpakningen rår det gamle skipperidealet om å ha stolthet for sin skute og ta vare på sine ansatte. TEKST // ATLE KVAMME Ledelse er kommet på dagsorden på en helt annen måte enn før de 20 siste år. Næringslivet har alltid vært opptatt av ledelse. Nå fokuseres det sterkere på ledelse også i kommuner, fylke og stat. Ukeavisen ledelse er nettopp et uttrykk for at et nytt behov har oppstått og at ledelse er noe alle forholder seg til, sier Magne Lerø, avisens redaktør. Finanskrisen avslørte en del lederne Mange er skuffet over at det ikke finnes en ferdig oppskrift på god ledelse. De forventer å kunne lese seg til hvordan man får suksess i lederrollen eller i egen bedrift. Og finanskrisen ble et uttrykk for dette. Der viste det seg at selv de største og dyktigste kunne bomme. Enhver leder må ha en bevissthet om hvordan de skal agere og hvilke knapper de skal trykke på. Men det er ingen enighet om en fasit for ledelse. Fagfolk eller profesjonelle ledere? Vi har sett ulike trender for hva ledelse bør være. Før så vi gjerne at lederne ble rekruttert blant de flinkeste fagfolkene, som beste saksbehandler, økonom eller jurist. De ble gjerne for internt fokusert. I dag er vi mer opptatt av det karismatiske og utadrettede, den gode selgeren som er flink å fronte bedriften utad. Og de blir ofte for opptatt av seg selv og sitt eget og glemmer sine medarbeidere og det daglige. I dag vil alle ha karismatiske, friske og dynamiske ledere. Over tid viser det seg at de blir ustadige, ikke robuste nok og gjerne har for liten tålmodighet. Må like mennesker Det gode gamle skipperidealet er nå på vei tilbake. En leder som er der over tid, som har identitet til skuta (bedriften), som står opp for organisasjonen, og som tar ansvar for sine medarbeidere. Felles for gode ledere er at de liker mennesker og at de er flink med mennesker. Prinsippet om at en god leder kan lede alt, er i stor grad forlatt. I dag kreves det også fag- og bransjekunnskap og kulturkunnskap for den organisasjonen man går inn i. ledelse er ikke noe mystisk Ledere er like ulike som mennesker flest, og det skjuler seg ikke noe mystisk bak en leder. For å lykkes som leder i fremtiden, vil jeg trekke fram følgende kriterier: 1) God selvinnsikt man må kjenne seg selv og egne kvalifikasjoner, styrker og svakheter. 2) Ha gode relasjoner til andre mennesker (like mennesker) 3) Ha «gnisten» til å lede. Det skal overskudd til å lede andre, og mister man denne lysten og gløden, bør man la andre overta til gnisten er der igjen. Du må like mennesker for å være en god leder. JURIDISK BISTAND GJENNOM GENERASJONER Advokatfirmaet Harris er med sine 28 advokater det største lokale advokatfirmaet i Bergen. Vi yter bistand til næringsliv, kommuner/offentlige etater og privatpersoner innenfor de fleste rettsfelt. Vi tror på verdien av å søke rådgivning i tidlig fase av prosjekter. Slik forebygges fremtidige tvister og skapes trygghet og forutsigbarhet. Dette viser seg ressursbesparende. Ved tvister legger vi vekt på å søke rimelige forhandlingsløsninger i tide. Hvor prinsippavklaringer er nødvendig, har vi som mål å bidra til klarhet i prosedyre for domstolene. På denne måten vil vi kunne være med å sikre verdier for våre klienter. Bergen Dreggsalmenningen 10/12 Tlf Magne Lerø Redaktør i Ukeavisen Ledelse, Magne Lerø. Førde Naustdalsvegen 1B Tlf KJELL IVAR BRUVIK BANKSJEF PRO* VI FORTSETTER SUKSESSEN PRO-skolen gir deg kunnskap og konkrete verktøy til bruk i egen bedrift. Kurstilbudet passer for små og mellomstore bedrifter, og gjennomføres i løpet av fire samlinger. Oppstart: November Les mer på * PRO ER SPAREBANK 1 SR-BANK SITT TILBUD TIL SMÅ- OG MELLOMSTORE BEDRIFTER. skolen Nettverk. Muligheter. Og din bedrift. Disse guides viser minimums området som skal være rundt logoen. Logoen må plasseres på riktig mørkeblå farge. For mer info om bruk, formater og spesialvarianter, se designmanual. NB; husk å gjøre navnet om til outline før du lagrer den nye logoen. 14 SAMSPILL // 0410

9 Årskonferansen 17. nov: Å tenke langsiktig og handle i tide Hvor er verden om 20 år? Hva må da til for å lykkes som bedriftsledere? Evner vi å tenke langt nok frem og handle i tide? Bergen Næringsråds Årskonferanse 5+ vil i år handle om bedrifters evne og vilje til å møte disse utfordringene. Vi har derfor utfordret 3 av våre foredragsholdere på årets konferanse til å gi oss smakebiter på hva de tenker om dette temaet. Magasinets gjesteskribent med tema klokt lederskap vil du også møte på årskonferansen (se s. 30). Stine Bosse, Konsernsjef i Tryg: En utfordring å tenke langt nok frem Jeg har nettopp blitt mormor, og mitt barnebarn skal bli 100 år. Som toppleder er det mitt ansvar å tilrettelegge for en fremtid der det skal bli godt å leve for henne. Stine Bosse er konsernsjef i Tryg (tidligere Tryg Vesta) og en av verdens mektigste forretningskvinner. Hun er øverste leder for over 4000 ansatte, sitter i mange styrer og er i følge Financial Times på 21. plass i rangeringen av verdens mektigste businesswomen. Og samtidig så jordnær at hun kan relatere til egen familie når hun beskriver en leders framtidsutfordringer: Ikke minst har finanskrisen medført at mange ledere tenker fra kvartal til kvartal. Vi må tenke i større perspektiv, gjerne med hele verden og utfordringer som klima, energi og menneskelig omsorg på vår agenda. Da jeg ble mormor skjønte jeg klarere at vi som ledere må bli flinkere å tenke langt nok til å sikre fremtiden for våre etterkommere, sier Bosse. Må stimulere oss selv Du lever med et svært høyt tempo som leder, der beslutninger skal tas raskere og raskere fordi informasjonen kommer raskere. Som leder må man kartlegge alle muligheter, se nyansene, og overføre kunnskapen til egen organisasjon, mener Stine Bosse. Skal man lykkes med dette, må en også selv finne gode arbeidsformer. Jeg praktiserer en del ting som jeg kommer til å fortelle mer om på Årskonferansen i Bergen Næringsråd 17. november, og nevner raskt følgende: Jeg tar en uke på business-school hvert år for å få påfyll og teste ut egne ideer Jeg leser mye for å være oppdatert, både bøker, nettbaserte medier og faglitteratur Jeg gir meg selv tid til å ha ro og tenke gjennom saker Jeg har bygget fortrolig nettverk slik at jeg kan ringe og teste ut ideer før jeg tar viktige beslut ninger. Forutså finanskrisen Vår måte å jobbe på med å vurdere og se langt nok frem, medførte at vi handlet i tide før finanskrisen. Etter å ha vurdert vår finansbeholdning nøye i løpet av 2007 solgte vi 90 % av vår aksjebeholdning den 8. januar Det var en svært lønnsom beslutning som jeg tok sammen med mine gode interne og eksterne rådgivere. Skape system i kaoset Verden blir mer og mer global, inntrykkene flere, informasjonen hurtigere og trykket større. Stine Bosse mener at som leder skal du trekke ut det viktigste, make sense, slik at organisasjonen og de ansatte ser at dine beslutninger gir mening og at vi beveger oss i riktig retning. Lederens rolle er å skape system i kaoset. I vår verden gjør teknologi og Foto: Tor Erik H. Mathiesen utvikling at medarbeiderne alltid er klokere enn lederen. Og når vi ser alle medarbeiderne sammen, blir vi klar over hvilken enorm kompetanse og ressurs vi sammen utgjør. Det er derfor et godt råd å lytte til egen organisasjon. Blogger med de ansatte Som øverste leder blir du lett styrt av de eksterne utfordringene, og jeg ville jeg gjerne brukt mer tid internt. Jeg har tatt i bruk moderne teknologi og setter av 2 timer 2 ganger i måneden til å blogge med mine medarbeidere. Der utveksler vi tanker om resultat, arbeidsklima, integrasjon med mer. Det gir også meg svært nyttige innspill gjennom alle de innspill jeg da får direkte. Dette er en god erstatning for at man ikke kan være fysisk til stede hele tiden. Børge Brende besøker flomrammede Pakistan. Børge Brende, generalsekretær Norges Røde Kors: Forandring, forankring og frivillighet Mange hevder at verden har blitt mindre, og jeg tror det på mange måter er riktig. Vi er mer sammenvevd enn før. Globaliseringen vil prege oss enda mer fremover, og den velbrukte formaningen om å tenke globalt og handle lokalt vil bli like viktig som før, mener Generalsekretær i Norges Røde Kors, Børge Brende. Jeg tror verden i 2030 vil kreve enda mer av vår evne til å forutse og tilpasse oss forandring. Befolkningen i Somalia kunne levd tryggere i sitt fødeland dersom verdenssamfunnet hadde evnet å gripe inn før for å stanse den selvforsterkende spiralen av fattigdom og konflikt som har destabilisert landet. Finanskrisen kunne hatt færre konsekvenser for dem som tok for høy risiko. Bilindustrien i USA kunne fått en mindre brutal omstillingsprosess dersom den tidligere hadde fanget opp markedets preferanser om mer miljøvennlige biler. Vi må ha et ankerfeste, og ta vare på frivilligheten Vår evne til å forutse og tilpasse oss en verden i rask endring tror jeg forutsetter en trygg forankring i fortid og nåtid. Fornyelse og innovasjon må ha et ankerfeste. I vår tid er vi kanskje ubevisst for raske med å legge fortiden og øyeblikkene bak oss. Mest mulig stabile rammevilkår og en sterkest mulig kunnskapstradisjon utgjør forankringen som skal til for å lykkes. Dette vil ikke bli mindre viktig i 2030 enn det er i dag. Jeg tror og det er riktig at vi minnes om dette: Verdien av det frivillige engasjement kan ikke overvurderes. Ingen stat kan være dette engasjementet foruten. Heller ikke den norske velferdsstaten. For i bunnen ligger det et menneskesyn, en grunnleggende humanitær omsorg som til alle tider vil måtte fremdyrkes og ivaretas for at hver og en av oss skal lykkes. Tenke langt og handle i tide Mennesket er også bedriftens viktigste ressurs, og i Norge er det mitt inntrykk at bedriftene gjennomgående har skjønt dette. Virksomhetene som i vår del av verden kan stå i fare for å utkonkurreres på kostnadsnivå, kan kompensere med human resources. Bedriftsledere som evner Photo: Olav A. Saltbones/Norwegian Red Cross å rekruttere mennesker med den riktige kunnskapen og som klarer å ivareta utviklingsmulighetene for sine medarbeidere, tror jeg kan se lyst på fremtiden. Dem er det mange av i Norge. I tillegg har vi sterke forutsetninger for å satse videre på fremtidsrettede næringer som marine ressurser og energi. For ikke lenge siden ble det publisert en rapport som plasserte Norge langt nede på rangeringen av landenes innovasjonsevne. Kanskje er vi ikke flinke nok til å belønne satsinger på nye områder? Kanskje er vi for rotfestet i det vi allerede har og det vi allerede kan? Dette er en utfordring vi må ta for nettopp å sette oss selv i stand til å handle i tide. 16 SAMSPILL // 0410 SAMSPILL //

10 DET VAR VANSKELIG Å TA GODE BILDER AV UNDERSØKELSEN SOM VISER AT VI HAR DE MEST FORNØYDE KUNDENE*. sven Mollekleiv, sjef for CSR i Det Norske Vertias Fremtiden krever kompetanseledelse FOTO: DNV SÅ DA TOK VI BARE BILDER AV DE FORNØYDE KUNDENE I STEDET. DETTE ER FRODE ÅDLAND DAGLIG LEDER I OKTAN BERGEN. Trenger du pensjonsløsninger for din bedrift? Ta kontakt med våre rådgivere på 02008, eller se Ledere må vite hvor vi står og hvor vi går. Moderne bedrifter skal ha bærekraft og samfunnsansvar i bunn, og lederens oppgaver er å foreta strategiutvikling og kulturutvikling i riktig retning. Jeg definerer strategi- og kulturutvikling som grunnleggende for enhver leder. Det handler om å få kartlagt hvor står vi og hvor går vi. En fremtidsrettet leder må avdekke de fremtidige behov og forankre dette med bedriftens kjernevisjon. I dette ligger det også en evne til å finne det enkle og klare målet for bedriften, basert på den kunnskap bedriften allerede har. Sven Mollekleiv jobber med samfunnsansvar og kommunikasjon i Det norske Veritas og er øverste ansvarlig i selskapet for Corporate Social Responsibility (CSR). Han har hele verden som arbeidsfelt. I tillegg er han nå styreleder hos sin tidligere arbeidsgiver, Norges Røde Kors. kompetanseledelse En god leder må ha evne til å utvikle kompetanseledelse og få effekt av sine medarbeidere. I mine jobber har jeg lært at det er viktig å gjøre fortløpende analyser av verden for å vite hvordan den ser ut, og hvordan den vil se ut på sikt. Dette må være basert på vitenskap, ikke på synsing. I neste omgang må det skapes kultur for å finne de framtidsrettede løsningene, i egen bedrift eller i allianser med andre. globalt og bærekraftig Bærekraft og samfunnsansvar er sentralt for å lykkes i fremtiden. En av våre felles framtidige utfordringer er å skaffe tilveie tilstrekkelig energi kombinert med å ivareta miljøhensyn. Alt vi foretar oss skal være trygt og fremtidsrettet. I flere av våre store næringer som maritim, olje og gass møter vi dette klart. Vi satser sterkt miljømessig, men ser samtidig at potensialet likevel er betydelig om vi er innovative og tar i bruk ny teknologi for å redusere utslipp eller spare energi. Derfor må vi ikke bare være innovative men strategisk innovative. Vi må sprenge grenser og finne nye løsninger som vi i dag ikke kjenner til. Kombinert med dette må vi utvikle vår evne til å samarbeide ikke bare internt eller nasjonalt, men i en internasjonal sammenheng. Norske bedrifter er kommet langt på flere felt i dag, men vi har både kompetanse, muligheter og ressurser til å bidra til at vår verden utvikler seg i riktig retning. * Aalund Business Research, 2010 Disse guides viser minimums området som skal være rundt logoen. Logoen må plasseres på riktig mørkeblå farge. For mer info om bruk, formater og spesialvarianter, se designmanual. NB; husk å gjøre navnet om til outline før du lagrer den nye logoen. Nettverk. Muligheter. Og din bedrift. 18 SAMSPILL // 0410

11 Carl Christian Grøndal, Prosjektleder i Synligeht. Foto: Eva Nordskog Hva skal ledere med sosiale medier? Sosiale medier har gjort det vanskeligere å navigere mellom det private og det profesjonelle, og sjefen skal ikke på Twitter for å drive kundeservice. Men det er som en sykkel: Den er langt mer nyttig når man trår enn når man triller TEKST // PROSJEKTLEDER CARL CHRISTIAN GRøNDAL, SyNLIGHET I følge en undersøkelse fra Manpower fra februar i år hadde 6 av 10 norske ledere liten tro på sosiale medier som nyttige verktøy for bedriften. I sommer kunne E24 melde at stadig flere ledere er aktive, men at det fortsatt er få av lederne som ser på sosiale medier som viktige i jobbsammenheng. En kombinasjon av nysgjerrighet og usikkerhet med andre ord. At det med sosiale medier er blitt vanskeligere å navigere mellom privat, personlig og profesjonelt fikk vi en grundig påminnelse på i vår, da informasjonssjefen i DnB NOR, Ole Irgens, valgte å slette sin private blogg etter en noe uheldig uttalelse om bønder. Det er opplagt at det begås tabber også i sosiale medier. Langt viktigere er at det blir stadig flere suksesshistorier. At Facebook på rekordtid, med gratishjelp fra brukerne, oversatte tjenesten til 75 språk, kan tjene som eksempel. effektiv kommunikasjonskanal Store nettverk, mange brukere, enkle grensesnitt, og massiv deling gjør i mange sammenhenger sosiale medier til meget effektive kommunikasjonskanaler. Men de er veldig mye mer enn det. Eksempelvis kan kundeservice og support integrert mot Facebook ha stor markedsføringsverdi. Flyselskapene merket dette for alvor under askekrisen i vår. Samtidig viser undersøkelser at blant de som har retningslinjer for sosiale medier, er mange opptatt av å begrense skader ved uheldig bruk. Hovedfokus for bruk av sosiale medier bør være på effektivitet og inntjening. Må kjenne terrenget Men sjefen skal ikke på Twitter for å drive kundeservice. Aktiviteten må være tilpasset personlighet og virksomhetens behov. Bruksmåtene er ulik fra leder til leder og bedrift til bedrift. Vi kan si at sosiale medier er som en sykkel, den blir langt mer effektiv om man trår enn om man triller. Man må også vite om man trenger terreng-, tandem-, landeveis- eller en allroundsykkel. Hva skal lederen ha? Bedriften må være synlig ikke bare sjefen For enkelte store bedrifter er samfunnsrollen viktig. Ofte fungerer lederen som bedriftens ansikt utad. I sosiale medier kan den lett øke sin eksponering og sørge for ved- «Uten tilstedeværelse i sosiale medier blir man fort en digital autist.» varende god synlighet. Men ledere skifter også jobb fra tid til annen. Siden det dreier seg om kommunikasjon, må det forankres i bedriftens strategier. Uten tilstedeværelse i sosiale medier blir man fort en digital autist. Men husk at roller, bruk og valg av kanaler bør testes, avklares, og tilpasses. Det er ikke nødvendigvis en lederjobb. Din bedrift bør bruke tid, ressurser og ekspertise på å finne ut av hva som vil være nyttig for dere. Det er et lederansvar å kjenne til effektive verktøy. Engasjement kreves, og man må akseptere at læringsprosessen tar tid. Derfor bør deler av fordypning i de fleste tilfeller overlates til gode medarbeidere. Landslagssjefen må kjenne spillet, men er best fra sidelinjen. Tips til ledere: Prøv å erstatte ordet «sosiale medier» med «tv» eller «radio». Kan du stå inne for statusoppdateringen din på Facebook hvis radio eller tv siterer deg derfra? Ha et avklart forhold til hvem du vil være venn med og hvem du ikke vil være venn med. Tenk igjennom om det er deler av ditt privatliv du ikke vil dele med den store offentligheten. Oppdater og sorter innholdet på profilen din jevnlig, slik at du fremstår som en målrettet person med orden i sakene. Kilde: Ukeavisen Ledelse 20 SAMSPILL // 0410 SAMSPILL //

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012 // TEma Familien Grieg om lederskap i en familiebedrift Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass Frank Mohn fra sjef i Asia til konsernsjef i Norge Kristin Skogen

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK samfunnsfag ved universitetet. doktorgrad om prosjektleiing i Statoil.

Detaljer

Ka ve vi med Bergen. BS 2020 - Historien - Arven - Fremtiden. www.bergen-chamber.no

Ka ve vi med Bergen. BS 2020 - Historien - Arven - Fremtiden. www.bergen-chamber.no BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2011 TEMA: Ka ve vi med Bergen BS 2020 - Historien - Arven - Fremtiden www.bergen-chamber.no www.bergen-chamber.no BS2020 - HiStorien - arven - fremtiden // marit warncke

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

NHH. Nøkkelen til bedre beslutninger. Teoribasert etterutdanning: 01-2006

NHH. Nøkkelen til bedre beslutninger. Teoribasert etterutdanning: 01-2006 NHH S I L H U E T T E N 01-2006 Tema: Etterutdanning Leger på NHH-medisin Teori gir bedre beslutninger Egne ressurser gir konkurransefortrinn Årskavalkade De nye kjendisene Supernova Norges Handelshøyskoles

Detaljer

Tjener på mangfold. KarrIere & utvikling BONUS TRØBBEL TALENT- JAKT: Hvordan selge seg selv. Sjefen som coach. Tenk utradisjonelt

Tjener på mangfold. KarrIere & utvikling BONUS TRØBBEL TALENT- JAKT: Hvordan selge seg selv. Sjefen som coach. Tenk utradisjonelt Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet KarrIere & utvikling 9. UTGAVE - AUGUST 2008 DEN NYE LEDERROLLEN: MERKEVAREBYGGING: KOSTBAR TURNOVER: Sjefen som coach Mye av opplæringsvirksomheten i norske

Detaljer

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: FRAMTIDEN Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2010

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH 3 KARRIEREMULIGHETER 9 (Se også jobbcase side 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 og 48) INTERNASJONALE MULIGHETER 16 STUDENTMILJØ

Detaljer

En håndbok til medarbeiderdrevet innovasjon

En håndbok til medarbeiderdrevet innovasjon En håndbok til medarbeiderdrevet innovasjon Innledning Innhold Formålet med denne boken er å gi råd og tips om medarbeiderdrevet innovasjon (MDI). MDI dreier seg om hvordan ledelse og ansatte kan samarbeide

Detaljer

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 Innhold 3 REKTOR TOM COLBJØRNSEN 4 OM BI 6 FAGLIG LEDER ULF HENNING OLSSON 7 PROGRAMSTRUKTUR 8 HVA INNEBÆRER EN MASTER 10 MASTER I ØKONOMI OG LEDELSE 12 MASTER I STRATEGISK

Detaljer

Holder. mål? Tema:målinger 90% 60% FINANS F O KUS. av de ansatte i finansnæringen måles både på individog gruppenivå.

Holder. mål? Tema:målinger 90% 60% FINANS F O KUS. av de ansatte i finansnæringen måles både på individog gruppenivå. FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 8 2014 Tema:målinger Holder 90% av de ansatte i finansnæringen måles både på individog gruppenivå. 60% forstår hvordan arbeidsinnsatsen blir målt og vurdert

Detaljer

GOD SOMMER - 2013! Medlemsblad for lokalgruppen av sykepleieledere i Oppland

GOD SOMMER - 2013! Medlemsblad for lokalgruppen av sykepleieledere i Oppland GOD SOMMER - 2013! Medlemsblad for lokalgruppen av sykepleieledere i Oppland INNHOLDFORTEGNELSE Kjære medlem og kollegaer av Lillian Mistereggen s.3 Styret i 2013. s.5 Årsberetning og regnskap for 2012..

Detaljer

10339_Temahefte32 04.10.05 09:54 Side 1 LEDELSE YRKESFAGLIG TEMAHEFTE 3-2005

10339_Temahefte32 04.10.05 09:54 Side 1 LEDELSE YRKESFAGLIG TEMAHEFTE 3-2005 10339_Temahefte32 04.10.05 09:54 Side 1 LEDELSE YRKESFAGLIG TEMAHEFTE 3-2005 10339_Temahefte32 04.10.05 09:54 Side 2 INNHOLD YRKESFAGLIG TEMAHEFTE s 3: Involver de ansatte s 4: En visjonær kommune s 8:

Detaljer

info NR.4 2008 www.bergen-chamber.no En enkel sjel fra landet side 11 side 14

info NR.4 2008 www.bergen-chamber.no En enkel sjel fra landet side 11 side 14 info www.bergen-chamber.no 04 NR.4 2008 Børsselskaper på offensiven Lover mer til Bergensregionen Bergen er en jernbaneby En enkel sjel fra landet side 3 side 10 side 11 side 14 Medlemmenes ønsker: Kvalifisert

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN Tema: LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik LEIING, LEIING OG LEIING - Det er ein ting eg har

Detaljer

Skolelederen. Elevbedrift er en unik mulighet s 8. Sarpsborg kommune: Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Elevbedrift er en unik mulighet s 8. Sarpsborg kommune: Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse Sarpsborg kommune: Elevbedrift er en unik mulighet s 8 s. 14 s. 16 s.18 s 14: Prof. Robinson: Hvilke kompetanser må skoleledere ha? s 16: OECD-rapport:

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv info www.bergen-chamber.no Tema: Samfunnsansvar 05 NR.5 2008 Støtte til lokalt kulturliv Begrenset ansvar Kontantprinsippet -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere en saga blott hindrer veibygging

Detaljer

Prosjektledelse. Omstilling og endringer. Kvalitativ informasjon og misforståelser. Prosjekt 2007. som beslutnings underlag i prosjekter

Prosjektledelse. Omstilling og endringer. Kvalitativ informasjon og misforståelser. Prosjekt 2007. som beslutnings underlag i prosjekter Norsk Forening for Prosjektledelse Prosjektledelse Utgitt av Norsk forening for Prosjektledelse - Nummer 1-2007 Utgitt av Norsk forening for Prosjektledelse - Nummer 21-2007 God dag mann hostesaft TEMA:

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

HORISONT Topplederperspektiver November 2014

HORISONT Topplederperspektiver November 2014 HORISONT Topplederperspektiver November 2014 Dybdeintervjuer med utvalgte næringslivstopper Vår uforutsigbare fremtid! KPMGs syn på cybersikkerhet, omstilling og samfunnsansvar KPMGs undersøkelse om Norges

Detaljer

European Employee Index. Veien til høyere arbeidsglede

European Employee Index. Veien til høyere arbeidsglede European Employee Index Norge 2012-13. årgang Veien til høyere arbeidsglede Les om norske arbeidstakeres arbeidsglede og hvordan du kan øke de ansattes engasjement i din virksomhet Leder Nordmenn har det

Detaljer

5TIPS TIL OMSTILLING OG RESTRUKTURERING IKKE SNU FOR MANGE STENER PÅ ÉN GANG

5TIPS TIL OMSTILLING OG RESTRUKTURERING IKKE SNU FOR MANGE STENER PÅ ÉN GANG Organisering Slik tjener Hapro på Lean Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Arbeidskapital Se mulighetene i endringsprosesser Nedbemanning Fokuser på dialogen ved masseoppsigelser

Detaljer

Arbeidslivets nomader

Arbeidslivets nomader Konsulentbransjen: Arbeidslivets nomader Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 7. Høsten 2005 Program for Arbeidslivsdagen ved UiO 2005 Kom på landets største karrieremesse!

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

ansiktet utad Temahefte nr. 28 For medlemmer av Fagforbundet

ansiktet utad Temahefte nr. 28 For medlemmer av Fagforbundet ansiktet utad Temahefte nr. 28 For medlemmer av Fagforbundet INNHOLD 16-19 26-29 4-7 < 3 Leder: Når kommunene byr på seg selv < 4-7 Former sin egen hverdag og andres < 8-10 Servicetorg bra bare for innbyggerne?

Detaljer

SKOLELEDEREN. Fint med ny skole! Nr. 8 oktober 2014 Fagblad for skoleledelse. s 4: YS-konferanse om arbeidsliv og ledelse

SKOLELEDEREN. Fint med ny skole! Nr. 8 oktober 2014 Fagblad for skoleledelse. s 4: YS-konferanse om arbeidsliv og ledelse SKOLELEDEREN Nr. 8 oktober 2014 Fagblad for skoleledelse Fint med ny skole! s 4: YS-konferanse om arbeidsliv og ledelse s 8: Kan rektor stoppe mobbing? s 14: Spennende foredrag på Bergenskonferansen s.

Detaljer