Arbeid med system for kvalitetssikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeid med system for kvalitetssikring"

Transkript

1 Arbeid med system for kvalitetssikring Leif Kjetil Knudsen, leder IKT og produktutvikling, KHMS NOKUTs fagskolekonferanse, Ålesund 19. oktober 2011 to be the global partner of choice for solutions for Vocational Education & Training and Capacity Building Open committed brave innovative inclusive Kvalitetsarbeid LK NOKUT Ålesund s 1

2 Hvordan bli vis? Dum deg Og dum deg Og dum deg igjen Men mindre Og mindre Og mindre Piet hein, Dansk dikter og oppfinner Kvalitetsarbeid LK NOKUT Ålesund s 3

3 Kvalitetsarbeid LK NOKUT Ålesund s 4

4 Kvalitetsarbeid LK NOKUT Ålesund s 5 20 år med RKK 22 år med RKK har ført til: 3000 lærere er benyttet deltakere kurset 200 aktive kurs per d.d.

5 RKK One foundation one administration 30 regional resource centres The Board ( ) Colleges The Market Kvalitetsarbeid LK NOKUT Ålesund s 6

6 Kvalitetsarbeid LK NOKUT Ålesund s 7

7 VO-tilbud Generell studiekompetanse Fellesfag yrkesfaglig utdanning Salg, Service og Sikkerhet Reiseliv Bilskade - Lakk og Karosseri Byggteknikk Kjøretøy Transport og logistikk Kokk og Servitørfag Matfag Industriell møbelproduksjon Helseservicefag Barne- og ungdomsarbeiderfag Helsearbeiderfag Apotekteknikk Helsesekretær Tannhelsesekretær Blomsterdekoratør Anleggsteknikk Anleggsgartner og Idrettsanleggsfag. Skolene som er engasjert med disse tilbudene er: Bergeland vgs, Dalane vgs, Gand vgs, Godalen vgs, Haugaland vgs, Rygjabø Studiesenter, Sauda vgs, Stavanger Katedralskole, Time vgs og Øksnevad vgs. Tilbudene varierer mellom kurs på dagtid, kveldskurs og nettbaserte kurs. Kvalitetsarbeid LK NOKUT Ålesund s 8

8 NOKUT-godkjente fagskoler (tertiær etterutdanning) 2-årig teknisk fagskole Stillas (1. år = mesterbrev) 1- årige helse-og sosialretta etterutdanningstilbud: Barsel- og barnepleie Eldreomsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Miljøarbeid i rusomsorg Psykisk helsearbeid Rehabilitering Tverrfaglig miljøarbeid Veiledning Fagskoledrift siden 1994! Kvalitetsarbeid LK NOKUT Ålesund s 9

9 Kvalitetsarbeid LK NOKUT Ålesund s 10 Learning arenas Learn wherever you are! -Where am I? At home! At work! In my local area? Somewhere in the county? Somewhere in Norway? Offshore in the North Sea? Somewhere in Europe? Angola? Kazakhstan? Global business global workplace = A global learning arena! International advertisement promoting Borderless Education

10 RKK INTVET International Vocational Education & Training Kvalitetsarbeid LK NOKUT Ålesund s 11

11 Kvalitetsarbeid LK NOKUT Ålesund s 12

12 Kvalitetsarbeid LK NOKUT Ålesund s 13 NAMFI MAPESS MINPET

13 Kvalitetsarbeid LK NOKUT Ålesund s 14

14 Kvalitetsarbeid LK NOKUT Ålesund s strategi: Kvalitet! Latin: Qualis = Hvilken type? På hvilken måte? Egenskap el tilstand? Produkt el prosess: Hvordan vi gjør ting. Aktuell problemstilling: Hvordan sikre læring på organisasjons- og samfunnsnivå? Societal/contextual structures (3) Organisational (2) Individual (1)

15 Kvalitetsarbeid LK NOKUT Ålesund s 16 Dagens system for kvalitetssikring av fagskoledrift RKK Gyldighet: Tilbud som gis etter lov om fagskoleutdanning i Norge

16 Kvalitetsarbeid LK NOKUT Ålesund s 17 Dokumentnivåer Manual-/ plannivå: (KS-systembeskrivelse med kvalitetsprosessområde på kapittelnivå) RKK FS KS Kvalitetsstyringssystem FS KS kvalitetsområde X1 FS KS kvalitetsområde X2 Prosedyrenivå (Arbeidsprosessbeskrivelser) Sjekklistenivå (maler, skjema, oversikter: resultatdokumentasjon) Sjekkliste Sjekkliste Sjekkliste Sjekkliste Sjekkliste Sjekkliste

17 Kvalitetsarbeid LK NOKUT Ålesund s 18 Key tasks in order to work with quality as a management process in a phase perspective Phase 1: Set quality goals that can act as indicators for a satisfactory level of quality Set quality goals with indicators that are measurable Set quality goals that are measurable and quantifiable Allocate resources to implement actions Phase 2: Perform (Deliver) Customers Require - ments (demands) Terms and concept: Process based system for QM 1 QA Resource, targets input 4 Managements responsibillity; Assess results & take actions 2 Realization of product 3 Measure, Survey Continous improvement of QMS, Product output Customers Satisfactio n Phase 3: Survey and gather data from relevant respondents and sources: Phase 4: Participants, assessors, employees, partners, candidates Internal statistics and data sources Let informants and contributors be informed and see consequences of their contributions. Particularly important for learning organisations is to let employees comment and consider survey results to promote self reflection and development (feedback) Analyze, assess and devise/revise actions to improve, circumvent or enhance identified issues (implies to allocate resources). Are targets reached? Why (not)? 5x Why? Are action areas still relevant? Keep the existing good practices in mind! (Deviation & prop-for-imp ) = value increasing activities = Information

18 Mulige problemstillinger i prosessen Kvalitet som egenskap ved leveranseprosessen vs. kvalitet som egenskap ved styringsprosess ulike perspektiv i ulike ledd i organisasjonen. Er ulike definisjoner, kulturer, erfaringer og forventninger til hva et godt kvalitetsstyringssystem skal tilføre virksomheten en berikelse eller støy? I utarbeidelsen ja, i selve implementeringen tja. Hva kan didaktikken lære oss om godt kvalitetsarbeid? Læring på organisasjonsnivå Målstyring og rammefaktortenkning Kontroll og veiledning Virker det? Oppleves NOKUTs krav til kvalitetsstyringssystem og regelverk som meningsfulle og nyttige? Anvendbarheten og kobling mellom rutiner og praksis i hverdagen viktig for implementeringen. Bruk av kunnskapen ved revisjoner og ved tilsyn til å forbedre. Viktig å kommunisere veiledning framfor kontroll. Er NOKUTs krav og prosess med og sikrer god kvalitet? Tolkning av kriteriene kan være en utfordring Forutsetter en dedikert organisasjon med et dedikert styre kanskje litt mer omfattende enn det nokut først tenkte? jfr styrets tilsettingsarbeid overfor ansatte vs adm dir? Kvalitetsmål - lett på papiret og krevende i praksis? Kvalitetsarbeid LK NOKUT Ålesund s 19

19 Årsrapporten «Å begynne med slutten» som strategi vite hvor en vil med arbeidet Viktigste enkeltredskap og dokument for kvalitetsledelse Hjelp til å systematisere data Hjelp til å formalisere og drive gjennom prosesser, eks. systematisk oppfølging av eksterne referansegrupper for ulike sektorer Tre ulike reaksjoner på når en etterspør eller ber om informasjon: Den gode: Vil gjerne rapportere og fortelle, opplever strukturer og systematikk som positivt og støttende. Spør gjerne kvalitetsleder om råd men har alt gjort mye av jobben. Den dårlige: Sliten, mye å gjøre, opplever rapportering som viktig med hodet men kanskje ikke overbevist med hjertet. Spør kvalitetsleder om råd men bruker lang tid og liker ikke alltid svaret. Den grusomme: Oppfatter krav og etterspørring som sterkt kontrollerende og reagerer med å sette seg på bakbeina, provosert og mener å kunne det vi etterspør uten å føle ansvar for systematikk, rapportering og forventninger til formalia. Mulig underliggende problem: Dårlige kvalitetsmål? Dårlig kommunikasjon og tilbakemelding?, dårlig samsvar mellom opplevde problem og tiltak? Vi arbeider med å heve forståelsen for rapportering, men det er mange nye rapporteringer: internt, fylkene, DBH Drøfting og vurdering, konsistens betydelig mer vektlagt! Kvalitetsarbeid LK NOKUT Ålesund s 20

20 Studentenes, ansattes og sensorenes evaluering av tilbud Evaluering vs vurdering forsøkt etablert for å markere skille Studentevalueringer: ekstremt viktig kilde både for positiv oppmerksomhet men også når enkeltstudenter opplever problemer må vi se om dette er «gjengs». (Studentens problem ikke mindre, men viktig når og dersom klage kommer å vite noe om de enkelte tilbud og generelle forhold). Ansatte snakker om undersøkelser men har ikke alltid oppfattet at det de mener blir gjenstand for vurdering av ledelsen, og heller ikke oppfattet at en skal gi tilbakemelding på studentevalueringer. Sensorenes timebetaling er knyttet til tilbakemeldingsskjema, så den er lett. Kvalitetsarbeid LK NOKUT Ålesund s 21

21 Eksterne interessenter vurdering Tidligere sett på som en del av regional dialog og for å sikre innsalg/ mersalg. Nå mer formalisert og krav om at møter kalles inn og rapporteres på i form av møtereferat. Egne mandat utarbeidet og argumenter for hvorfor arbeidet er viktig. Kvalitetsarbeid LK NOKUT Ålesund s 22

22 Kvalitetsarbeid LK NOKUT Ålesund s 23 Ledelsens samlede analyse og vurdering, bruk av kunnskap «Årsrapport? Hvordan kan vi ta et ansvar for kvaliteten hver dag?» (spm. fra styremøte) Mitt mulige svar: aktiv dialog, kjenne krav og etterspørre, men i praksis kanskje umulig overfor studentene, ettersom styret ikke møter studentene hver dag. Fokus på styringsdimensjonen, ikke gjennomføringsdimensjonen, jfr punkt 6 i NOKUTs forkrift slik at en kan målsette, planlegge, iverksette og evaluere tiltak. Gode indikatorer: lett på papiret men vanskelig i praksis? Ikke alle opplever målene som det skal rapporteres på som meningsfulle eller tydelige/ entydige.

23 Kvalitetsarbeid LK NOKUT Ålesund s 24 Foreløpige erfaringer fra bruk Eksterne krav er et gode! Displinerende! Et levende system innretta mot forbedring, eller et papirmonster retta mot formaliteter og detaljstyring? Vi klarer skape endring og få oppmerksomhet om praksis forbedring = forenkling! overordna prosedyrer som angir hensikt, dvs, prosedyrer ut i fra «kle deg»-prinsippet, ikke detaljerte dataprogrammer! arbeide med dialog og konkret hjelp til å gjennomføre og evaluere arbeidet internt er viktig. Bidra inn i prosesser for å forenkle, klargjøre og beskrive oppgaver og ansvar. Mange usikre på deler av jobben de skal gjøre, og da blir «kontroll» feil og veiledning rett. Dialog og kommunikasjon! Nokuts krav til KS en relevant middelvei som sikrer minstekrav (Ikke nødvendigvis sant når det gjelder reglement og fagnemnder)

24 Kvalitetsarbeid LK NOKUT Ålesund s 25 Andre aspekt ved NOKUT som tilsynsmyndighet Reglementskrav: Optimale krav? Mer detaljer enn dagens burde kanskje føre til maler som en signerer? Optimale krav er noe annet enn maksimale krav. (jfr kontraktsforskning!) Fagnemnder Sprikende vurderinger. tja, dialog og disputering/ presentasjon av opplegg mindre resurskrevende? NOKUT modererende faktor og ivaretok likhet. Litt skuffende over mye tid brukt på forklaringer som ellers virket godt ivaretatt.

25 Utfordringer framover - fagskoledrift På kort sikt Forenkle studentadminsitrative oppgaver, jfr nye rapporteringskrav Bedre administrativ kompetanse, jfr nye system, også studieveiledere Gjennomgang av eksamensrutiner inkl oppgavekvalitet Styrke samhandling internt og sikre representasjon i styret Arbeid med eksterne referansegrupper Sikre at nye studielokasjoner fungerer optimalt På sikt: Spørre oss selv: gode kvalitetsmål hva er det? Treffer de det som er viktig i forhold til å drive undervisning og innfri kompetansekrav i næringen? (Kvalitative egenskaper viktige men hvordan måle kvantitativt, eks «fleksibilitet» og «tilstedeværelse»?) Lage mer lokal tilpasning i undersøkelser etter tilbud få fram særtrekk ved tilbudene og de ting som en gjør bra. Bedre respons - både i form av svarprosent og klarere rutiner for bruk av informasjon internt, få et utviklingsperspektiv på kvalitet og videreutvikling av det samlede fagtilbudet. Kvalitetsarbeid LK NOKUT Ålesund s 26

26 Kvalitetsarbeid LK NOKUT Ålesund s 27 Kommunisere visjon og fellesverdier som grunnlag for bedre kommunikasjon Intern identitet på tvers av land og kulturer for den samlede virksomheten må uttrykkes som rettesnor.

27 Kvalitetsarbeid LK NOKUT Ålesund s 28 Takk for oppmerksomheten! Leif Knudsen

Innhold. Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter

Innhold. Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter ÅRSMELDING 2010 Innhold Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter 4 RKKs styre 4 Slik administrerende direktør ser det 5, 6, 7 Kompetansedelingsprisen 2010 8, 9 Norge - Viktige aktiviteter 2010 10

Detaljer

Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget. Gro-Hege Stensrud MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013

Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget. Gro-Hege Stensrud MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget Gro-Hege Stensrud Institutt for yrkesfaglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Medeo Almaty, Kasakhstan

Medeo Almaty, Kasakhstan ÅRSMELDING 2009 Medeo Almaty, Kasakhstan Innhold Stiftelsen Rogaland kurs- og kompetansesenter RKK 4 RKKs årsmøte og styre 4 Slik administrerende direktør ser det 5 Viktige aktiviteter 2009 8 Voksenopplæring

Detaljer

MASTEROPPGAVE i Yrkespedagogikk 2012

MASTEROPPGAVE i Yrkespedagogikk 2012 MASTEROPPGAVE i Yrkespedagogikk 2012 Kvalitetssikring av opplæringen på Vg1 Elektrofag Erik Sogn Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Institutt for yrkesfaglærerutdanning Velkommen til

Detaljer

"Kvalitet er jo det vi gjør i hverdagen"

Kvalitet er jo det vi gjør i hverdagen "Kvalitet er jo det vi gjør i hverdagen" Evaluering av kvalitet i skjermede arbeidsmarkedstiltak og kvalitetssikringssystemet EQUASS Publisert: 6. oktober 2014 Skrevet av: Hege Gjertsen, Cecilie Høj Anvik,

Detaljer

Emnekode: BE 320 E Dato: 05.12.2014 Opgavetittel: Hvordan drive strategiarbeid, og hvordan drives det i en liten bedrift?

Emnekode: BE 320 E Dato: 05.12.2014 Opgavetittel: Hvordan drive strategiarbeid, og hvordan drives det i en liten bedrift? Emnekode: BE 320 E Dato: 05.12.2014 Opgavetittel: Hvordan drive strategiarbeid, og hvordan drives det i en liten bedrift? Kandidatnr.: 202494 Einar Bjørn Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse i Sammendrag

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsforbedring

Kvalitetssystem og kvalitetsforbedring Kvalitetssystem og kvalitetsforbedring En kvalitativ studie av kvalitetssikringssystemet ved Universitetet i Nordland Steinar Simonsen Thorbjørn Aakre BE320E MBA HHB Bodø Forord Denne masteroppgaven er

Detaljer

INNHOLD. 1. STIFTELSEN ROGALAND KURS OG KOMPETANSESENTER 4 1.1 RKKs styre 4 2. SLIK ADMINISTRERENDE DIREKTØR SER DET 5

INNHOLD. 1. STIFTELSEN ROGALAND KURS OG KOMPETANSESENTER 4 1.1 RKKs styre 4 2. SLIK ADMINISTRERENDE DIREKTØR SER DET 5 ÅRSMELDINGEN 2012 INNHOLD 1. STIFTELSEN ROGALAND KURS OG KOMPETANSESENTER 4 1.1 RKKs styre 4 2. SLIK ADMINISTRERENDE DIREKTØR SER DET 5 3. NORGE - VIKTIGE AKTIVITETER 6 3.1 Voksenopplæring 6 3.2 Generell

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS 2 1. INNLEDNING... 3 2. OM KVALITETSHÅNDBOKEN... 3 2.1 Innhold... 3 2.2 Læresteder... 3 2.3 Forutsetninger for at kvalitetsarbeidet skal fungere... 3 2.4 Kvalitetssystemets

Detaljer

Jonas Hedum. Å kontrollere eller å ha kontroll? Vurdering av risikostyring i statlige virksomheter

Jonas Hedum. Å kontrollere eller å ha kontroll? Vurdering av risikostyring i statlige virksomheter Jonas Hedum Å kontrollere eller å ha kontroll? Vurdering av risikostyring i statlige virksomheter Masteroppgave i Styring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Oslo 2012 1 Sammendrag

Detaljer

Håndbok. Studentevaluering av undervisning. ved Høgskolen i Østfold

Håndbok. Studentevaluering av undervisning. ved Høgskolen i Østfold Håndbok Studentevaluering av undervisning ved Høgskolen i Østfold Roar Pettersen og Per Lauvås Høgskolen i Østfold, 2004 1 Innhold Om håndboka... 3 Litt om studentevaluering... 3 Den løpende evaluering

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis

En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis Silje V. Nordgarden og Anne Siri B. Carlsen En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis Del II Masteroppgave 2013 Avhandlingen er innlevert som del av Masterstudiet i Endringsledelse ved Universitetet

Detaljer

Andrea Alexandra Fauli. Hvordan blir strategier til? En studie av strategiske prosesser i Bufetat

Andrea Alexandra Fauli. Hvordan blir strategier til? En studie av strategiske prosesser i Bufetat Andrea Alexandra Fauli Hvordan blir strategier til? En studie av strategiske prosesser i Bufetat Masteroppgave i styring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Oslo 2013 Forord

Detaljer

Oppgavetekst MASTEROPPGAVE VÅREN 2007. For. Jens-Petter Lund

Oppgavetekst MASTEROPPGAVE VÅREN 2007. For. Jens-Petter Lund Oppgavetekst MASTEROPPGAVE VÅREN 2007 For Jens-Petter Lund Usikkerhetsstyring i praksis - effektiv styring av risiko og muligheter gjennom bygging av usikkerhetskultur i virksomhets- og prosjektorganisasjon

Detaljer

Marit Evelyn Heggland. På hvilken måte legger ledere i voksenopplæringen til rette for å fremme deltakernes utvikling og resultater?

Marit Evelyn Heggland. På hvilken måte legger ledere i voksenopplæringen til rette for å fremme deltakernes utvikling og resultater? Marit Evelyn Heggland På hvilken måte legger ledere i voksenopplæringen til rette for å fremme deltakernes utvikling og resultater? en studie av skoleledere i lys av pedagogisk ledelse Master i skoleledelse

Detaljer

Samarbeid mellom hjem og skole

Samarbeid mellom hjem og skole Trine Fåkvam Samarbeid mellom hjem og skole En kasusstudie av hvordan klassekontakter i en kommune erfarer samarbeidet med skolen, og hvordan deres erfaringer kan bidra til forbedring av samarbeidet. Masteroppgave

Detaljer

Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011

Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy Praktiske opplegg og yrkesretting på Service og samferdsel - en relevant og meningsfull skolehverdag Mette Holm og Ragnvald Holst-Larsen

Detaljer

Hva er de kritiske suksessfaktorene for å få kvalitetssystemet fullt integrert i organisasjonen ved HiG?

Hva er de kritiske suksessfaktorene for å få kvalitetssystemet fullt integrert i organisasjonen ved HiG? BACHELOROPPGAVE: Hva er de kritiske suksessfaktorene for å få kvalitetssystemet fullt integrert i organisasjonen ved HiG? FORFATTER: STIAN VESTRENG SOLBERG Dato: 14-05-2015 Studie: Økonomi og ledelse Semester:

Detaljer

Bruker Spør Bruker B-S-B Evaluering 2006-2008

Bruker Spør Bruker B-S-B Evaluering 2006-2008 Psykisk Helsearbeid i Oslo kommune Bruker Spør Bruker B-S-B Evaluering 2006-2008 Sluttrapport Bruker Spør Bruker Dagfinn Bjørgen Heidi Westerlund Karl Johan Johansen. Side 2 av 137 Første opptrykk Flere

Detaljer

Wenche Stenersen Hvordan kan organiseringen av nettstøttet opplæring i Nordland kvalitetssikres?"

Wenche Stenersen Hvordan kan organiseringen av nettstøttet opplæring i Nordland kvalitetssikres? Wenche Stenersen Hvordan kan organiseringen av nettstøttet opplæring i Nordland kvalitetssikres?" Master i skoleledelse NTNU 2011 Forord Dette har vært en spennende, men også til tider krevende læringsprosess.

Detaljer

Tilfredsstiller trafikkskolene elevenes informasjonsbehov på hjemmesidene sine? Er det grunnlag for å anbefale bransjen noen forbedringspunkter?

Tilfredsstiller trafikkskolene elevenes informasjonsbehov på hjemmesidene sine? Er det grunnlag for å anbefale bransjen noen forbedringspunkter? Kandidatoppgave Tilfredsstiller trafikkskolene elevenes informasjonsbehov på hjemmesidene sine? Er det grunnlag for å anbefale bransjen noen forbedringspunkter? Does websites in traffic schools meet information

Detaljer

EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER

EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER Utdanningsdirektoratet Sluttrapport November 2013 EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER SOM VERKTØY FOR KVALITETSUTVIKLING EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid?

Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid? Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid? Masteroppgave i yrkespedagogikk Høyskolen i Oslo og Akershus Dagrunn

Detaljer

Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune

Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune Godkjent av fylkesrådmannen 11.11.2008 Forord Vi har høye mål og ambisjoner for videregående opplæring i STFK, og opplæringsloven

Detaljer

Rapport. På vei mot framtida men i ulik fart? Sluttrapport fra evaluering av skolens rådgivning

Rapport. På vei mot framtida men i ulik fart? Sluttrapport fra evaluering av skolens rådgivning A18112 - Åpen Rapport På vei mot framtida men i ulik fart? Sluttrapport fra evaluering av skolens rådgivning Forfattere Trond Buland, Ida Holth Mathiesen, Bjørg Eva Aaslid, Halvdan Haugsbakken, Brita Bungum

Detaljer