Årsrapport BLOM Årsrapport 20 rld imaging the world imaging the world o w e thgingami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2008 08 BLOM Årsrapport 20 rld imaging the world imaging the world o w e thgingami"

Transkript

1 Årsrapport 2008 imaging the world imaging the world imaging the world

2 MILJØMERKET 241 Trykksak 681

3 innholdsfortegnelse s. 4-7 høydepunkter 2008 s. 8-9 Administrerende direktørs rapport s Visjon og strategi s Om Blom s. 14 3D bymodeller s. 15 BlomURBEX s Bloms markeder s Finansiell analyse s Styrets beretning s Regnskap Blom Konsern s noter Blom Konsern s Regnskap Blom ASA s Noter Blom ASA s. 78 Revisors beretning s. 79 Styrets erklæring til årsregnskapet s Eierstyring og ledelse s. 84 Styret s Informasjon om Blom-aksjen s. 87 Adresser

4 Flybilde/ortofoto høydepunkter 2008

5 høydepunkter 2008 Hovedtall konsern IFRS 2008 IFRS 2007 IFRS 2006 IFRS 2005 IFRS 2004 Omsetning Driftsinntekter Resultat: EBITDA EBit EBt Resultat til disposisjon Kapital: Omløpsmidler Anleggsmidler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital Totalbalanse Marginer: Netto driftsmargin (%) 8,47 12,52 11,55 14,10 10,74 Netto fortjenestemargin (%) 5,21 56,33 11,44 9,55 17,45 5 Rentabilitet: Totalrentabilitet (%) 4,81 6,08 5,75 12,26 15,47 Egenkapitalrentabilitet (%) 3,68 66,59 22,28 29,38 62,07 Soliditet: Egenkapitalprosent (%) 56,51 55,40 26,18 24,48 45,16 Likviditet: Likviditetsgrad 1 1,80 2,24 1,08 1,62 1,31 Likviditetsgrad 2 1,13 1,71 0,75 1,21 0,89 Nøkkeltall pr. aksje: Resultat 1,08 9,79 1,81 1,26 1,28 Cash flow 3,03 11,36 3,51 1,89 1,68 Utbytte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cash flow resultat til disposisjon + ordinære avskrivninger Netto driftsmargin Driftsresultat x 100 / netto driftsinntekter Netto fortjenestemargin Resultat til disposisjon x 100 / netto driftsinntekter Totalrentabilitet (Resultat før ekstraordinære poster + finanskostnader) x 100 / gjennomsnittlig totalkapital Egenkapitalrentabilitet Egenkapitalprosent Likviditetsgrad 1 Likviditetsgrad 2 Resultat til disposisjon x 100 / gjennomsnittlig egenkapital Egenkapital x 100 / totalkapital Omløpsmidler / kortsiktig gjeld (Likvider + finansinvesteringer + debitor) / kortsiktig gjeld

6 høydepunkter 2008 Høydepunkter 2008 ØKTE INNTEKTER OG RESULTATER I 2008 NOK 867 millioner i omsetning i 2008, vekst på minst 20 prosent for femte år på rad Organisk vekst i omsetning er ca. 23 prosent i 2008 EBITDA NOK 155 millioner, margin 18 prosent Håkon Jacobsen ny konsernsjef, Dirk Blaauw arbeidende styreformann SELSKAPET DELT INN I TO VIRKSOMHETSOMRÅDER Blom Geo Engineering Services (BGES) og Blom Information Services (BIS) VEKST INNENFOR BLOM GEO ENGINEERING SERVICES Vekst i omsetning i 2008 på 17 prosent Sterk vekst innenfor LiDAR Sterk vekst i Øst-Europa Vunnet flere større kontrakter i Italia og Spania innenfor flom- og risikokartlegging Vunnet flere større forsvarskontrakter i Frankrike og Spania innenfor kart og sømløse datamodeller Vunnet prestisjefylt kystlaserprosjekt for US Army Corps Of Engineers Vunnet kontrakter innenfor sikkerhet til det italienske politiet for blant annet G8-møte Sentralisert operasjonell styring av sensorer og flyflåte i nord- og sør-hub Tilrettelagt for økt operasjonell fokus på standardisering og kostnadseffektivisering 6 ØKT SATSNING INNENFOR BLOM INFORMATION SERVICES Salg av 3D PhotoNav til flere mindre navigasjonsaktører i Spania, Portugal og Finland Utvikling av 3D-modeller for navigasjon og lokasjonsbaserte tjenester Femårig avtale med Tele Atlas om integrering av Bloms 3D-modeller og bilder i Tele Atlas sine fremtidige globale kartprodukter Lansering av unik geoserver, BlomURBEX, for online distribusjon av, og tilgang til, Bloms databaser Første avtale for tilgang til geoserver inngått med Repsol Oppbygging av et profesjonelt salgs- og markedsapparat for direkte og indirekte salg av online - og navigasjonstjenester Forlenget og utvidet Pictometry -avtale med tre år Utvidelse av skråbildedatabasen til å inkludere ytterligere 20 land i Øst-Europa Oppdatering av en rekke eksisterende byer i skråbildedatabasen Kjøp av 20 prosent av navigasjonsselskapet NDrive

7 høydepunkter 2008 omsetning for : (beløp i nok millioner) ebitda for : (beløp i nok millioner) 1000 Bges Bis

8 adm. direktørs rapport Adm. direktørs rapport 2008 har vært nok et godt år for Blom. Til tross for at markedene Blom betjener i Europa i stor grad har merket den økono miske nedgangen leverer vi en organisk omsetningsvekst på 23 prosent hvor vi ender på NOK 867 millioner med en EBITDA-margin på 18 prosent. Ikke minst har vi også ved inngangen til 2009 en ordrereserve større enn noen gang. Selskapet har for første regnskapsår på tre år ikke gjennom ført oppkjøp eller strukturelle transaksjoner. Gitt uroen i finansmarkedene siste halvår 2008 og nedgang i realøkonomien siste kvartal 2008 anser jeg en organisk vekst på 23 prosent som god bekrefter at Blom er et robust vekstselskap, med sterke fagpersoner, som leverer gode og innovative tjenester til våre kunder. Jeg vil særlig fremheve to egenskaper ved Blom som bidrar til organisk vekst på 23 prosent. 8 Først og fremst har selskapet en stabil kundemasse med relativt store offentlige og private kunder. Vi ser at disse kundene kommer tilbake regelmessig fordi de erfarer at vi bestreber å levere våre tjenester til avtalt tid og god kvalitet. Statens Kartverk og Geovekst i Norge, Ordonance Survey i England, Ministero Ambiente og Vodafone i Italia, samt Telecom Italia, TDC i Danmark, Eniro og Microsoft er eksempler på kunder vi har arbeidet med over lengre tid, hvor vi vinner sterkt konkurranseutsatte oppdrag. Blom er et sterkt selskap som kontinuerlig søker etter forbedringer. Selskapet har en meget kompetent arbeidsstokk som bidrar med innovasjon og utvikling av løsninger, produkter og tjenester. Dette gjør at Blom på mange områder ligger foran konkurrentene og tiltrekker stor interesse og mye oppmerksomhet. Det er også en styrke at medarbeiderne i Blom bidrar til nytenkning i forhold til effektivisering av interne prosesser og arbeidsrutiner har vært et hardt år for aksjekursen og verdiskapning for aksjonærene. Oslo Børs er en utfordrende børs for mellomstore teknologiselskaper selskaper som Blom. Vi er imidlertid ikke i tvil om at de grunnleggende verdiene i Blom og vår evne til verdiskapning på sikt vil snu denne trenden, men foreløpig er vi prisgitt de meget vanskelige markedsforholdene i Europa. En viktig endring i selskapets ledelse var at tidligere Adm. direktør Dirk Blaauw gikk av, og ble arbeidende styreformann i selskapet, samtidig som jeg tok over hans tidligere posisjon. Vi har hatt et meget godt samarbeid og vi er sikre på at vår arbeidsform vil være til det beste for selskapet også i tiden fremover. Innovasjon er et av hovedtrekkene i selskapet. I 2008 utviklet Blom en egen teknologi for å produsere 3D bymodeller med konkurransedyktig kost og kvalitet. Dette medførte at vi inngikk en betydelig femårig partnerskapsavtale med Tele Atlas/ TomTom om leveranse av 3D-modeller for inntil 1000 byer globalt. Blom har betydelig kompetanse innen 3D-modellering og vi har allerede levert en rekke modeller, blant annet til København og Stavanger kommune og, ikke minst, 117 Europeiske byer til Navteq, som nå er en del av Nokia. Andre viktige hendelser i markedet i løpet av 2008: Signering av store laserkontrakter i Italia og Spania for å måle kystlinjeerosjon, samt flommålinger og beregninger av elveløp. Signering av navigasjonskontrakt med Portugisiske NDrive om leveranser av Bloms skråbilder til håndholdte navigasjonsterminaler. Rammeavtale med US Army Corps of Engineers om kartlegging av USAs kyst. Signert kontrakter om leveranser av tjenester til forsvarene i Norge, Spania og Frankrike. Utviklet BlomURBEX, en online databaseserver hvor kunder og partnere har tilgang til alle Bloms data for å utvikle markedsrettede produkter og tjenester. Signert en avtale med Carabinieri i Italia for bruk av Bloms skråbilder til alarm og utrykningstjenester.

9 adm. direktørs rapport Signering av en rekke kontrakter for laserskanning av skogområder til bruk innen skogforvaltning og miljøovervåking. Videreføring og utvidelse av samarbeidet med Microsoft til blant annet å også innebefatte 20 land i Øst-Europa. Inngått avtaler i blant annet Panama og flere land i Øst- Europa i forbindelse med dokumentasjon, vedlikehold og fastsettelse av eiendomsgrenser. Selskapet er ved utgangen av 2008 organisert i to hovedenheter, Blom Geo Engineering Services og Blom Information Services. Geo Engineering Services dekker de tradisjonelle områdene som flyfoto, laserskanning, 2D vektorkart og modellering. I 2008 har selskapet også utviklet en rekke vertikaler innen skogforvaltning, miljøtjenester, forsvar og sikkerhet, og ingeniør tjenester. Dette forretningsområdet har hatt en god og lønnsom vekst i 2008 og det forventes vekst også i 2009, på tross av at vi ser at det blir et utfordrende år. Information Services leverer tjenester innen navigasjon og lokasjonsbaserte tjenester, samt kartløsninger for blant annet internett, geografisk søk, sikkerhet og eiendomsforvaltning. Information Services har hatt et noe vanskeligere år enn forventet. Selskapet har erfart at innføring av bilder i navigasjon på håndholdte terminaler har tatt lengre tid enn det gjorde på PC-baserte løsninger som Microsofts Virtual Earth og Google Earth. Ved utgangen av 2008 opplever vi også at de store aktørene i markedet for konsumentelektronikk justerer sine salgsestimater. Likevel er Blom optimistisk for Gjennom en stadig økende etterspørsel for våre løsninger og geografisk refererte bilder for bruk på internett, uavhengig om det er til PC eller håndholdte terminaler, mener selskapet at Blom Information Services har de beste forutsetninger til å fortsette veksten fremover. over 50 prosent. Ved inngangen til 2009 vil selskapet aktivt videre føre tiltak for økt produktivitet, blant annet med formål om å optimalisere interne strukturer og fremme samarbeid og utnyttelse av kompetanse og ressurser på tvers av landegrensene. Gitt den gjeldende globale økonomiske situasjon har selskapet en ambisiøs målsetning for Hovedfokus blir å sikre salg, kontrollere kostnader og ikke minst arbeide aktivt for å forbedre kontantstrømmen og redusere arbeidskapitalen. Blom er ved utgangen av 2008 fortsatt i en sterk posisjon for videre vekst. Vi ser at markedene fortsatt øker etterspørselen til våre tjenester. Dette skjer fordi vi har en god balanse, en realistisk investeringsmålsetning som har resultert i en unik europeisk database, gode produkter og tjenester, og en høyteknologisk utstyrspark. I tillegg har selskapet meget kompetente og motiverte medarbeidere, og vi har gjennom gode partnerskap med sterke leverandører en profil som vil bidra til at Blom vil fortsette å vokse og vinne markedsandeler i Håkon Jacobsen 9 I 2008 opprettet selskapet to operative fly- og utstyrshuber som dekker Nord-Europa og Sør- / Sørøst- Europa. Gjennom en sentralisert styring og koordinering er det oppnådd en betydelig økt utnyttelsesgrad av flyressurser, i enkelte tilfeller

10 blom introduksjon Punktsky fra laserskanning fra land og havbunn

11 visjon og strategi Visjon og strategi Visjon Blom vil være markedsleder gjennom innovasjon, teknologi og kompetanse. Blom bistår sine kunder med å levere best mulig tjenester til mennesker der de bor, arbeider og ferdes. Mål Blom skal være et etablert, anerkjent internasjonalt selskap med kontinuerlig markedsrettet fokus på innovasjon og utvikling av verdiene i selskapet. Blom vil styrke sine aksjonærverdier gjennom å oppnå lønnsom vekst ved å videreutvikle attraktive kundeorienterte løsninger, basert på full utnyttelse av selskapets ressurser og sterke kompetanse. Vekst og økt lønnsomhet skal gjennomføres ved hjelp av organisk vekst, ekspansjon i eksisterende og nye markeder, oppkjøp og strukturelle tiltak. Lønnsomhet skal kontinuerlig forbedres gjennom utvikling og salg av innovative og skalerbare løsninger samt kontinuerlige effektiviseringstiltak. Konsernet skal til enhver tid organiseres slik at synergimuligheter fullt utnyttes for økt produktivitet og samarbeid mellom selskapene. Virksomheten skal drives etisk og sosialt ansvarlig. selskapet skal ha et godt omdømme med en sterk miljømessig og tydelig profil. Strategi Viktige tiltak for å nå målene er følgende: Marked Blom skal kontinuerlig videreutvikle eksisterende markeder samtidig som selskapet fokuserer på ekspansjon i nye marked er. Over 90 prosent av selskapets omsetning og vekst kommer fra land utenfor Norge og selskapet vil sikre at denne utviklingen fortsetter. Nærhet og tett dialog med kundene er nødvendig for å sikre vekst og kundetilfredshet, og Blom arbeider kontinuerlig for å videreutvikle salgs- og markeds apparatet slik at det effektivt møter kundenes behov. Blom arbeider aktivt i markeder gjennom alliansepartnere. Strategisk alliansebygging er vesentlig for å kunne videreutvikle markedene og fortsette veksten. Blom vinner oppdrag og markedsandeler gjennom et godt omdømme ved å kontinuerlig levere produkter og tjenester med høy kvalitet og presisjon. Selskapet arbeider aktivt med å beholde sin sterke posisjon. I tillegg vil selskapet fortsette å sikre ekspansjon i eksisterende og nye markeder gjennom å videreutvikle innovative og unike produkter og tjenester. Oppkjøp og strukturelle endringer En vesentlig del av vekststrategien er oppkjøp og strukturelle endringer. Selskapet vil fortsette å arbeide aktivt for å øke veksten og aksjonærverdiene gjennom strukturelle endringer. Målet med oppkjøp er å få tilgang til nye markeder, ny teknologi og å supplere produkttilbudet. En kontinuerlig utvikling av selskapets markedsposisjon er helt sentralt i gjennomføringen av strukturelle endringer. Kompetanse og Innovasjon Kunnskap, kompetanse og erfaring er en av Bloms viktigste konkurransefortrinn. En kontinuerlig videreutvikling av disse parametre er helt avgjørende for at selskapet skal nå sine målsetninger om vekst gjennom kontinuerlige forbedringer og innovasjon. Blom legger vekt på kompetanseutvikling ved å tilby attraktive og utfordrende arbeidsoppgaver til sine ansatte. Gjennom medarbeideres kompetanse, erfaring og innovasjonsevne videreutvikler selskapet kontinuerlig sine produkter, tjenester og databaser. Produkt- og Teknologiutvikling Teknologiutviking og innovasjon er helt sentralt i Bloms produktstrategi, og selskapet investerer årlig omkring 10 prosent av omsetning i utvikling av produkter, tjenester og databaser. Dette gjelder innen alle markedssegmenter og produktområder. Produktutviklingen er både kunde- og egenfinansiert og det vil alltid være markedsbehovene som er styrende for prioriteringer og investeringer. Bloms produktutvikling er i stor grad basert på verdiøkning av data som selskapet samler inn gjennom flyfoto og laserskanning av terreng og byer. Dette gjelder forretningsområder som miljøovervåking av land skapet, måling av vekst og CO 2-opptak i skoger, program vareløsninger innen navigasjon på håndholdte terminaler og PC, utvikling av tredimensjonale modeller (3D), samt tilrettelegging av søkbare geografisk refererte bilder og kart. Samfunnsansvar og etikk Konsernet arbeider aktivt med å følge forretningsetiske retningslinjer knyttet til samfunnsansvar og det ytre miljø. Dette er grunnleggende elementer for å bygge en bærekraftig og lønnsom forretningskultur hvor det også tas hensyn til medarbeidernes behov. Finansiell strategi Selskapet legger vekt på en solid og lønnsom vekst som gir finansiell handlefrihet. Finansiering av vekst og strukturendringer skal først og fremst være basert på egen inntjening og frigjøring av kapital. Selskapet bestreber å følge regnskapsmessige retningslinjer i alle land det opererer, og det er et mål å kontinuerlig forbedre forutsigbarheten og redusere risiko. 11

12 om blom OM BLOM 12 Blom er en internasjonalt ledende aktør innen innsamling og videreforedling av geografisk informasjon. Selskapet besitter unike databaser av bilder og kartdata og utvikler applikasjoner, blant annet for navigasjon og lokasjonsbaserte tjenester, basert på sine databaser. introduksjon Blom er ett av Europas største selskap innen kartlegging og videreforedling av geografisk informasjon. Fra å være et tradisjonelt kartselskap med fokus på innsamling og prosessering av kartdata er Blom i dag en toneangivende drivkraft i utviklingen av nye teknologier relatert til geografisk informasjon, blant annet for navigasjon og lokasjonsbaserte tjenester. Selskapet satser stort innenfor områdene mobilt internett og håndholdte mobile enheter. Samtidig er Blom fortsatt en ledende aktør innen produksjon av geografisk informasjon som verktøy og beslutningsgrunnlag for både offentlig forvaltning og det private næringsliv. De siste årene har Blom tatt flere viktige strategiske grep i lys av et sterkt voksende marked innenfor geografisk informasjon. Mens Blom tidligere samlet inn og prosesserte geografisk informasjon basert på konkrete kundeoppdrag, har selskapet nå bygget opp svært omfattende databaser som selskapet selv eier rettighetene til. Dette muliggjør for flersalg av det innsamlede materialet. I tillegg utvikler Blom applikasjoner og produkter som nyttiggjør seg informasjonen i databasene og dermed sikrer en ytterligere skalerbarhet av databasen. I løpet av 2008 har Blom bygget opp en unik geoserver, BlomURBEX, som muliggjør online distribusjon av selskapets produkter og databaser. Innholdet i Blom urbex består av selskapets skråstilte flyfotografier, TerraItaly databasen, samt 3D bymodeller. Utvidelse av databasen vurderes kontinuerlig. Selskapet er i dag delt inn i to forretningsområder; Blom Geo Engineering Services og Blom Information Services. Geo Engineering serivces samler inn og produserer geografisk informasjon gjennom egne eller kundespesifikke prosjekter for oppbygging av geografiske databaser. Information Services leverer geografisk informasjon som standardiserte tjenester eller gjennom applikasjoner tilpasset ulike bruksformål og på ulike plattformer. Typiske applikasjoner er online navigasjon på håndholdte terminaler, geografisk søk samt bruk av bilder for online tjenester. Fakta om Blom: 1232 ansatte Hovedkontor i Oslo, Norge Datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannia, Italia, Spania, Portugal, Romania, Ukraina og Bulgaria Produksjonsenheter i Romania og Indonesia Opererer 4 helikoptre og 29 fly Etablert i 1954 Notert på Oslo Børs siden 1988 Omsatte i 2008 for NOK 867 millioner Geo Engineering produkter og tjenester Fotografering og laserskanning fra fly og helikopter danner grunnlaget for selskapets produkter og tjenester innen Geo Engineering. Med fly stasjonert på baser over hele Europa kan selskapet raskt mobiliseres til aktuelle områder for fotografering og skanning. Laserskanning er en kostnadseffektiv og nøyaktig måte å samle inn data til digitale terreng - og overflatemodeller, og brukes blant annet til produksjon av tredimensjonale modeller. Etterspørselen etter laserskanning har hatt en sterk vekst de senere år, da denne teknologien gir meget nøyaktige høydemodeller av bakke, vegetasjon, infrastruktur og bygninger. Med utgangspunkt i flyfotografering og laserskanning har selskapets ingeniører videreutviklet en rekke kartprodukter og datamodeller. Bruksområdene for disse er blant annet 3D- visualiseringer, volumberegninger for bygg- og anleggsbransjen, tilvekstberegninger innenfor skogbruk, vurderinger av kysterosjon og planlegging i forbindelse med etablering og vedlikehold av veinett og ledningstraseer. Ved bruk av den fremste digitale teknologien innen foto- og laserteknologi og avansert datamodellering er det bare fantasien som setter grenser for hvilke formål disse produktene kan tjene.

13 om blom Information Services produkter og tjenester Blom utvikler applikasjoner og tjenester som benytter seg av innsamlet geografisk informasjon. Information Services fokuserer blant annet på utvikling av applikasjoner rettet mot forbrukermarkedet innen lokasjonsbaserte tjenester og navigasjon for internett og håndholdte mobile enheter. Bloms navigasjonsløsninger muliggjør blant annet navigasjon i høyoppløselige skråstilte flyfotografier og 3D-modeller, samt online søketjenester knyttet opp mot tilsvarende bilder og modeller. Blom har gjennom sine navigasjonsløsninger og lokasjonsbaserte tjenester eksponert seg sterkt inn mot markedet for mobilt internett med geografiske referanser, som av mange betraktes som verdens raskest voksende forbrukermarked. De nye løsningene gjør at man blant annet ved et par tastetrykk på mobiltelefonen, eller annen håndholdt applikasjon, kan få oversikt over omgivelsene og det lokale tjenestetilbudet. Markedspotensialet innen mobilt internett og bruk av navigasjon og lokasjonsbaserte tjenester er i sterk vekst. Gjennom de grep Blom har foretatt de senere årene står selskapet svært godt posisjonert til å være en sentral drivkraft i denne utviklingen i årene som kommer. Databaser Blom arbeider målrettet for å bygge opp sine egne, unike databaser. Den største databasen selskapet i dag besitter er Pictometry -biblioteket med skråstilte flyfotografier som dekker rundt 1000 europeiske byer. I 2008 startet arbeidet med å utvide denne databasen til å også omfatte deler av Øst-Europa. Skråstilte digitale flykamera gjør at objekter i bildene, som bygninger, kan sees fra siden, i tillegg til rett ovenfra. Flyfotoene i databasen har en svært høy detaljgrad, og blir oppdatert regelmessig. I løpet av 2008 begynte også arbeidet med å lage tredimensjonale (3D) bymodeller basert på de høyoppløselige skråstilte flyfotoene. Både bildene og 3D-modellene supplerer Bloms tradisjonelle kartprodukter, samt danner grunnlaget for selskapets produkter innen både navigasjon og lokasjonsbaserte tjenester. flyressurser: Selskapets ressurser i luften inkluderer: 18 fly eid av selskapet: 1 Lear Jet 25C 1 CASA 212C 1 Rockwell Commander C690 1 Piper PA Chieftain Navajo 5 Piper PA Navajo 4 Partenavia P68 2 Cessna P172 2 Cessna Cessna innleide fly 4 innleide helikoptre 13

14 3D bymodeller 3D BYMODELLER Bloms nye serie med 3D-produkter og -tjenester består av et bredt spekter av 3D bymodeller. 3D-modellene tilbys som alt fra en enkel skoeske -representasjon av urbane miljøer til en meget detaljert, virkelig representasjon hvor ekte bilder av bygninger blir tatt i bruk for å gi fasadene tekstur. Produktene leveres enten offline eller ved hjelp av selskapets Blom- URBEX plattformteknologi for online streaming av dataene til en rekke forskjellige enheter. Modellene lages ved hjelp av automatiserte prosesser som muliggjør for oppbygging med en hastighet som tidligere ikke har vært mulig. Ved utgangen av 2009 vil Blom besitte over 300 høykvalitets, fullteksturerte 3D bymodeller, tilgjengelig via BlomURBEX. 3D-modellene bygger på selskapets unike database bestående av høyoppløselige skråstilte flyfotografier basert på Pictometry -teknologi, og lange erfaring med geografisk databehandling. Bloms unike database med høyoppløselige skråstilte flyfotografier dekker rundt 1000 byer i Europa. For online levering ved hjelp av selskapets BlomURBEX leveringsplattform har Blom utviklet en serie med SDK er og API er for web, trådløse enheter og de fleste viktige GIS- og CAD-løsninger. Med dette tilbys et enestående spekter av alternativer til selskapets kunder. 3D-modellene kan også tilpasses kundens behov ved levering offline. Bloms høyoppløselige 3D-modeller tilfører tydelig verdi til ulike markeder som, for eksempel, navigasjon, eiendomsmegling, katalogtjenester, nød- og sikkerhetstjenester, og dataspill og underholdning. Per i dag finnes det ingen annen aktør i markedet med samme kapasitet som Blom, som kan tilby tilsvarende detaljerte 3D bymodeller med realistiske fasader, fra hele Europa, til konkurransedyktige priser. Dette er et resultat av selskapets avanserte produksjonsprosess og unike bildemateriale. Blant de første kundene og partnere som valgte Bloms 3Dproduktserie er Tele Atlas, som nå er en integrert forretningsenhet i TomTom. Bloms mål er å bli en av verdens ledende leverandører av 3D-datamodeller for urbane miljøer, med det mest innovative og bredeste spekteret av muligheter til å integrere og bruke dataene. Blom kjenner ikke til noen annen 3D-leverandør med et lignende program for global ekspansjon. 14 3D bymodell fra Lyon, Frankrike

15 blomurbex BLOMURBEX BLOMS UNIKE GEOSERVER I løpet av de siste årene har bruk av georeferert bildemateriale blitt helt vanlig. Integrering av georefererte bilder i de store søkeportalene, online karttjenestene og katalogtjenestene på internett er så vanlig at brukere nå forventer dette. Inntil nylig besto denne typen bilder hovedsakelig av satellittbasert, lavoppløselig bildemateriale. Selv om satellittbilder er verdifulle for å visualisere tradisjonelle kart for brukeren, er de langt fra dekkende. Bruksområdet for satellittbildene er begrenset fordi de kun kan gi vertikal visning i en begrenset oppløsning, og for urbane områder er det ikke så mye annet enn hustak som vises. Bloms unike database med høyoppløselige skråbilder basert på Pictometry -teknologi er nå tilgjengelig online på en enkel måte, inklusive i de store katalogtjenestene. I selskapets kontinuerlige prosess med å tilgjengeliggjøre databasen og å enklere kunne levere nye løsninger til et voksende marked, har Blom utviklet et nytt konsept, BlomURBEX. BlomURBEX er en 24/7 online tjeneste som tilbyr en revolusjonerende database av geografiske datasett. Disse datasettene viser urbane miljøer over hele Europa i virkelige, høyoppløselige skråbilder og teksturerte tredimensjonale bymodeller. Objekter i bildene kan sees fra fem forskjellige retninger og hvert punkt er nøyaktig geografisk referert for å tilfredsstille forventningene fra sluttbrukere og kravene fra næringsliv og offentlig sektor. BlomURBEX er en rask og kraftig server tilgjengelig for alle miljøer via internett, med mobil- så vel som fastnettaksess. Kunder, partnere, systemintegratorer og programvare - sel skaper kan gjennom robuste og standardiserte grensesnitt integrere applikasjoner mot BlomURBEX. Systemet er designet for å kunne betjene flere millioner brukere. Løsningen er robust og stabil nok til å tilfredsstille kravene fra ambisiøse virksomheter og brukere. Den unike serveren muliggjør rask utvikling av tjenester og produkter til sluttkunder og profesjonelle, basert på det unike innholdet i databasen med svært høy kvalitet. En av fordelene ved BlomURBEX er at kundene ikke trenger å holde vertsmaskiner for de enorme mengdene med data på sin egen server, men kan få tilgang til dataene online. BlomURBEX består av et lagringsnivå som inneholder Bloms unike bildemateriale og data, bearbeidet på en slik måte at man oppnår rask og pålitelig levering av dette innholdet. Et servicenivå, som tilbyr web-servicer og 3D streamingtjenester, er tilgjengelig og gir lavnivåtilgang til full funksjonalitet på BlomURBEX. BlomURBEX har en kraftig Javascript API for rask utvikling av nettbaserte applikasjoner. I tillegg tilbys SDKer for integrering av fullskala BlomURBEX i hovedkategoriene av mobile enheter, som for eksempel iphone, Symbian, J2ME, Windows Mobile, Android og bærbare Playstation-enheter. GIS-brukere kan også dra nytte av BlomURBEX -tjenestene, i både desktop- og serverapplikasjoner, ved hjelp av Blom- URBEX GIS plug-ins. Disse er tilgjengelig for de viktige GISproduktene i markedet, som for eksempel ArcGIS Desktop, ArcGIS Server, PB Mapinfo, Intergraph Geomedia, AutoCAD og MicroStation. 15 blomurbex arkitektur

16 bloms markeder MARKEDER Blom er en av Europas største leverandører av geospatiale produkter, tjenester og applikasjoner til offentlige myndigheter og kommersielle selskaper og organisasjoner. Med kontorer i 13 land og over 1200 ansatte har Blom-gruppen betydelige menneskelige, finansielle og utstyrsmessige ressurser som gjør selskapet i stand til å gjennomføre prosjekter over hele verden. Blom opererer med to forretningsenheter; Blom Geo Engineering Services (BGES) og Blom Information Services (BIS). Blom leverer et bredt spekter av karttjenester og geografiske tjenester i overensstemmelse med lokale, regionale og internasjonale standarder og spesifikasjoner, og leverer også skreddersydde løsninger til spesielle formål. Blom har ekspertise, innovativ kapasitet og teknisk knowhow til å imøtekomme behovene i sine markeder. I tillegg har Blom solid erfaring i å gjennomføre prosjekter finansiert av ulike hjelpeorganisasjoner som har som primært formål å arbeide med fattigdomsproblemene i utviklingsland. Blom har gjennomført en lang rekke prosjekter finansiert av forskjellige organisasjoner, som for eksempel Verdensbanken, EU, Asian Development Bank og African Development Bank, og et stort antall nasjonale hjelpe- og giverorganisasjoner. Blom yter konsulenttjenester og kontraktsoppfølgingstjenester for utarbeiding av matrikkelkart og eiendomsdatabaser. Utarbeidelse av matrikkelkart legger grunnlag for en effektiv håndtering av fast eiendom og fremmer økonomisk utvikling og vekst. Aktivitetene omfatter innsamling av juridisk informasjon og eiendomsinformasjon, oppdatering av eiendomsinformasjon, utarbeidelse av matrikkelkart, vurdering av eiendommers juridiske situasjon og offentlig høring om resultatene samt utforming og gjennomføring av informasjonskampanjer mot publikum. 16 BLOM GEO ENGINEERING SERVICES Introduksjon Blom har kontinuerlig fokus på hvordan selskapet skal imøtekomme det økende behovet for intelligente, strukturerte geografiske data for GIS-analyse og beslutningstaking. Bloms unike kapasitet fokuserer på evnen til å levere løsninger som tilfredsstiller kundenes behov og forventninger. For å følge opp denne filosofien har selskapet en stor ressursbase med høyt kvalifiserte ingeniører, fly, kameraer, laserskannere og kartsystemer som setter selskapet i stand til å utføre et komplett spekter av GIS-tjenester regionalt og internasjonalt. Geo Engineering Services dekker et spekter av kompetanseområder som støtter markedssegmentene innen kartproduksjon, flyfotografering, laserskanning og annen produksjon og tilrettelegging av geografisk informasjon. Målet er å støtte kundene i forvaltning og planlegging av kontinuerlig endring og utvikling av byer, landskap og kystsoner. Blom har organisert Geo Engineering Services i følgende primære markeder og segmenter: offentlige tjenester, by- og landskapsplanlegging, traséplanlegging, miljø- og skogsforvaltning, sjøkart, forsvar og telekom. Offentlige tjenester, By- og landskapsplanlegging Blom har utviklet heldekkende digitale produksjonssystemer som setter selskapet i stand til å levere geografisk informasjon og datamodeller i alle GIS-formater og formater for digital kartografi, både ifølge kundespesifikke krav og standard spesifikasjoner. Dette gir selskapet tilstrekkelig kapasitet til å påta seg prosjekter som omfatter alt fra relativt små områder til hele regioner og land. Blom leverer ingeniør- og konsulenttjenester av høy kvalitet til bruk innen arealadministrasjon og relaterte områder. Tjenestene er levert til prosjekter i over 30 land i Europa, Sentral-Asia, Latin-Amerika, Karibia, Afrika og Det fjerne østen. Mange av disse prosjektene har involvert komplekse flerdisiplinære team med fokus på å støtte bærekraftig utvikling for landbaserte ressurser. 3D blokkmodeller Traséplanlegging Effektiv administrasjon av urbane samfunn er avhengig av nøyaktige data fra en lang rekke kilder, og av evnen til å presentere disse dataene med skalerbare og høyoppløselige kartverk. Bloms biblioteker med multi-oppløsning og multiperspektiv, med numeriske og alfanumeriske data, gir støtte ved vitale strategiske beslutninger for tjenesteplanlegging, kostnader og organisering av tilpassede tjenester. Blom leverer produkter som støtter effektiv administrasjon av tjenester som f.eks. gaterengjøring, avfallsinnsamling, mobili tet, transport og bygningsbeskatning. Datasettene som benyttes til dette formålet inneholder både raster- og vektordata, med skalerbar oppløsning fra 2 cm til 50 cm. Oppmåling og kartlegging av hovedvei- og jernbaneinfrastruktur byr på problemer grunnet behovet for fysisk tilgang til farlige miljøer. Blom tilbyr en rekke teknikker for flyfotografering til kartlegging av infrastruktur. Disse teknikkene

17 bloms markeder elimi nerer, eller reduserer vesentlig, behovet for tilgang til hovedveier og jernbane. Bloms teknikker omfatter helikopter- LiDAR, helikopterfotografering og konvensjonell flyfotografering, og teknikkene gir forskjellige nivåer av nøyaktighet og detaljrikdom slik at vi kan tilfredsstille ulike behov. Miljø- og skogsforvaltning Miljø- og klimaendringer får stor politisk oppmerksomhet. Bloms tjenester for kartlegging og flybasert sensorteknikk kan spille en viktig rolle i vurderingene av miljøpåvirkning ved nye prosjekter samt ved andre miljøspørsmål. Blom bygger opp databaser med informasjon fra en kombinasjon av flyfotografering, hyperspektral skanning, batymetrisk laserskanning og LiDAR for å fremskaffe data om blant annet land- og undersjøisk terreng, landdekning, snømengder og vegetasjon. Flommodelleringssystemer og skogsforvaltningsverktøy er eksempler på verdiskapende applikasjoner som er basert på Bloms informasjonsdatabaser. En tjeneste som er av spesiell interesse for miljøstudier er Bloms hyperspektralskanner MIVIS (Multispectral Infrared and Visible Imaging Spectrometer), som er operativ i hele Europa. MIVIS-skannersystemet fanger opp signaler over 102 spektralbånd, inkludert synlig lys, nær infrarød (NIR), middels infrarød (MIR) og termal infrarød, de innsamlede dataene brukes til et bredt spekter av vurderinger og analyser innen vegetasjon, jordsmonn, geologi osv. Miljømyndigheter og private selskaper bruker Bloms miljøog skogsforvaltningsmodeller i undersøkelsene sine, og inklu derer disse informasjonsdatabasene i sine informasjonssystemer og applikasjoner for forretningsmessige og administrative beslutninger. Sjøkart Blom leverer tjenester innen områdene batymetrisk og topografisk LiDAR ved hjelp av selskapets Hawk Eye-sensor, et flybasert batymetri-lasersystem. Denne teknologien er i stand til å samle inn data for både sjøbunn og land samtidig, og forbedrer dermed konsistens og nøyaktighet på sjøkart langs kystlinjen. I kombinasjon med et digitalkamera i flyet, er dette et utmerket verktøy for oppmåling, kartlegging, kartproduksjon og miljøundersøkelser i grunne farvann og kystsoner. Kystmodellene som genereres har mye fyldigere informasjon enn noen annen sammenlignbar modell, og innehar informasjon om sjøbunnen i grunne farvann som vanligvis er meget vanskelig å innhente med tradisjonelle metoder. Blom er ledende i verden på kystmodellering til miljøstudier. Digitale overflatemodeller Forsvar Sikkerhet er et viktig aspekt i tett befolkede områder med høy grad av mobilitet blant innbyggerne. Faktorer som kunnskaper om lokalområder, representasjon av sensitiv informasjon, hendelseshåndtering, og koordinering av regionale tjenesteoperatører er alle fundamentalt viktige i forhold til håndtering av samfunnets sikkerhet. Bloms multioppløsningsarkiver, som nå er tilgjengelig for mange mobile enheter, gjør det mulig å implementere strategiske dashbord som støtte for oppdragsplanlegging, overvåking av dynamikk og koordinering av territoriell overvåking. All slik overvåking kan utføres både om dagen og natten, og av både statiske og mobile objekter. Bloms biblioteker omfatter hele land, dekker store urbane områder, og inkluderer ortogonale og vertikale perspektiver samt et bredt spekter av oppløsningsalternativer mellom 2 cm og 50 cm. Telekom Mobiltelefonkommunikasjon krever investeringer i nettverksinfrastruktur som er kritisk for en vellykket igangkjøring og optimalisering. For å muliggjøre geografiske analyser for planlegging, vedlikehold og optimalisering av radionettverk, tilbyr Blom databaser med digitale overflatemodeller (DSM). Modellene er etablert ved hjelp av laserskanning eller flyfotografering og nødvendig etterprosessering. Bloms DSM-databaser dekker flere europeiske land, og sammen med selskapets høyoppløselige bildedatasett egner de seg blant annet som verktøy for simulering og planlegging av antenneposisjonering for trådløs telekommunikasjon. 17

18 bloms markeder BLOM INFORMATION SERVICES Introduksjon Blom Information Services støtter Bloms skråfotodatabaser og avledede produkter, tjenester og løsninger som benytter on- og offline teknologier. Bloms unike skråbildedatabase består av høyoppløselige flyfotografier fra rundt 1000 av de største byene i Europa. Hvert enkelt objekt, eller geografiske lokasjon, i skråbildene er fotografert fra fem forskjellige v inkler; rett ovenfra, nord, sør, øst og vest. Dette gjør det mulig å vise for eksempel bygningsfasader. Fordi bildene er meget detaljerte er det også enkelt å gjenkjenne bygninger, veier og andre landemerker på bakken. 18 Bloms flyfotografier har vesentlig høyere oppløsning enn tilsvarende fotografier tatt fra satellitter. En satellitt gir en maksimal oppløsning på 0,5-1 meter per piksel, der meter er det vanligste, mens fotografier med Bloms løsning kan oppnå en oppløsning på helt opp til 3-4 cm per piksel. Blom har satt opp en unik server, BlomURBEX, som fungerer som en leverings- og distribusjonsfunksjon for BIS. Den unike online-plattformen gjør det mulig å få direkte tilgang til en enorm mengde informasjon. I forhold til kunder som har behov for umiddelbar tilgang til georeferert informasjon tilbyr Blom et omfattende bibliotek, til overkommelige priser, til enhver internettoppkoblet PC eller enhet. I tillegg har Blom utviklet et sett med verktøy for å gjøre alt innhold tilgjengelig for ulike bransjer og markeder på et bredt spekter av teknologier og plattformer. Disse verktøyene, som for eksempel API-er, Plug-ins for de viktigste GIS-applikasjonene og SDK-er for de fleste mobilplattformer, som for eksempel Symbian, J2ME, Android og Windows Mobile, gjør det mulig for utviklermiljøene å prøve ut og lansere applikasjoner for både kommersiell bruk og fritidsbruk, som f.eks. videospill og sosiale nettsteder. Information Services fokuserer på fem hovedmarkeder; naviga sjon og telekom, geo-søk, nød og sikkerhet, eiendomsmegling samt administrasjon av arealer og eiendommer. Videre ser vi at behovet for online-tjenester vokser raskt innenfor tjenester for infrastruktur, by- og landskapsplanlegging og offentlige tjenester. Navigasjon og telekom Blom har satt en ny industristandard for navigasjon med sin unike Real Navigation-løsning. Real Navigation benytter seg av Bloms databaser, og muliggjør for navigasjon i detaljerte, virkelige skråbilder. For navigasjon er tradisjonelle vektorkart nyttige for å gi skjematisk informasjon. Virkelige bilder er det perfekte kompliment for å gi detaljert tilleggsinformasjon om området brukeren befinner seg i. Med virkelige bilder kan NDrive navigator med Bloms skråstilte flyfoto inkludert. brukere enkelt og raskt identifisere de omkringliggende områdene og identifisere landemerker og steder før de faktisk kommer dit. Telekom-bransjen fokuserer stadig mer på LBS-tjenester (Location Based Services). LBS er løsninger der geografisk refererte data benyttes på internettplattformer eller håndholdte enheter som for eksempel mobiltelefoner. Bloms plattform for LBS setter deg i stand til å sende og motta informasjon via internett til PC eller håndholdte enheter, basert på brukerens geografiske posisjon. Dette medfører at brukere mottar informasjon som er relevant for stedet de befinner seg på. For eksempel kan brukere laste ned oversikt over bussholdeplasser, hoteller, postkontorer eller parkeringsanlegg i nærheten. Annen detaljert informasjon kan også formidles, eksempelvis hvor mange hotellrom eller parkeringsplasser som er tilgjengelig i brukerens nærområde på det aktuelle tidspunktet. Med noen få tastetrykk kan brukere finne ut hvor nærmeste bussholdeplass befinner seg, og få informasjon om neste bussavgang fra denne holdeplassen. Blom har utviklet et bredt spekter av vellykkede applikasjoner for LBS, med alt fra sporingsenheter til utforming av internettplattformer basert på lokaliseringstjenester. Virksomheten innen lokalisering endrer seg fra flåteadministrasjon til personlig sporing. På et kommersielt nivå kan dette være nyttig eksempelvis i en virksomhetskontroll av feltmedarbeiderteam. På det private området kan det for eksempel brukes til sporing av barn, eller pasienter som krever et visst nivå av fjernovervåking. Geosøk Internett kan gi store mengder med informasjon til sluttbrukere. Noen ganger kan informasjonsmengdene bli over veldende. Det er her Geosøking er uovertruffen ved å gi kunden det mest verdifulle. Blom tilbyr sitt unike data-

19 bloms markeder baseinnhold til bruk i geosøketjenester, online kart og katalogtjenester generelt. Bloms innhold vil forbedre brukeropplevelsen og gi virkelighetsnære inntrykk online. Det å kunne hente frem geografisk informasjon hjemme eller på en desktopmaskin har blitt en del av det alle forventer seg som internettbruker. Når du for eksempel skal se etter en ny bolig vil du gjerne se på nabolaget for å finne ut hvor langt det er til offentlige transportmidler og hvordan det ser ut i nabolaget. Nød og sikkerhet Blom er styremedlem i organisasjonen 112 European Emergency Number Associations (www.eena.org). EENA er en sammenslutning dannet for å fremme kunnskapene om, og bruken av, nødnummeret 112 i hele Europa. Skråbilder spiller en sentral rolle i vellykkede case studies og analyser for den videre utviklingen. Fordelene ved bruk av skråbilder i nødtjenestene er klart synlige i USA, der nødnummeret 911, som tilsvarer det europeiske 112, i utstrakt grad bruker skråstilte Pictometry -bilder for å gi informasjon om posisjonen hvor nødtelefonen kommer fra, og til å gi utrykningsteamene detaljert informasjon om stedet. For eksempel kan skråbilder umiddelbart formidle bredden på en passasje i forhold til utrykningskjøretøyet, hvor høye stigene må være for å nå opp til toppen av en bygning, hvordan fremkommeligheten er langs alternative ruter osv. Og kanskje enda viktigere er det faktum at skråbilder gir en mulighet til å vise lokaliseringen for nødssituasjonen i dagslys, når den faktiske utrykningen kanskje skjer om natten. I tillegg kan bilder sette utrykningstjenesten i stand til å identifisere høyspentledninger og andre potensielle faremomenter på det aktuelle stedet. Denne informasjonen er helt sentral for enhver effektiv utrykningstjeneste. Blom legger stadig mer arbeid i å støtte alle europeiske 112-nødnummertjenester. Eiendomsmegling Eiendomsmeglingsbransjen ønsker å kunne presentere eiendommene på best mulig måte for potensielle kunder og partnere. Blom tilbyr en unik måte å fremstille kvalitetene i eiendommene som vises. I tillegg til å levere høyoppløselige skråbilder av hver eiendom eller hver lokalisering, leverer Blom verktøy som lar brukere måle eksempelvis bygningers høyde, grunnflate eller avstand til nærmeste park, togstasjon, skole osv. Verdien av Bloms bildemateriale for de som selger fast eiendom er meget høy, fordi den fyldige informasjonen til de potensielle kjøperne skiller seg ut fra informasjonen som gis om andre eiendommer som er til salgs. Alle som har en eiendomsmeglerplattform vil raskt innse den markerte forskjellen Bloms innhold vil gi for deres tjenester, og hvor mye mer attraktivt produktene deres fremstår i markedet og for potensielle kjøpere. Dette vil i neste omgang øke verdien på annen aktivitet og på virksomheten. Administrasjon av arealer og eiendommer Byplanlegging og offentlig infrastruktur som utføres av offentlige myndigheter, private selskaper samt ingeniørvirksomheter og entreprenører, har nå blitt en av de viktigste bransjene som benytter seg av Bloms skråbildedatabase. I tillegg til at bildene setter brukeren i stand til å gjøre driften mer effektiv, bidrar de georefererte dataene til å oppnå et høyere nivå av nøyaktighet enn noen gang tidligere mulig. Bloms database med skråbilder dekker 80 prosent av den europeiske befolkningen, og den oppdateres cirka hvert andre år. Som et resultat kan byplanleggere, for eksempel offentlige myndigheter, skaffe seg nøyaktig visuell informasjon om et område for å få oversikt over virkningen av offentlig infrastruktur. Utbyggere av vann, avløp og strøm bestreber seg på å øke effektiviteten når de planlegger sin nettutbygging eller ved vedlikehold. Det oppnås ved å bruke så detaljert informasjon som mulig. Ved å inkludere Bloms skråbilder i planleggingen fås uvurderlig informasjon som ellers ville være umulig å innhente uten å være fysisk til stede på plassen. Andre markeder Sosiale plattformer i 3D, som f.eks. Second Life eller IMVU, der brukere prøver å skape en virtuell verden for å møte folk med avatar-bilder, er et eksempel på hva internettbrukere krever i dag; et virtuelt miljø der brukerne kan snakke med, og ha sosial omgang med, folk på et spesielt sted eller i en by. Gruppene som dannes av brukerne i disse sam funnene har vanligvis felles interesser og snakker samme språk eller bor i samme område. Interaktive turistguider, der brukere blant annet kan reise virtuelt til en destinasjon og se om den tilsvarer forventningene deres, eller finne avstander mellom interessante monumenter, hoteller osv., forventes i stadig større grad av moderne turistinformasjonsguider, som for eksempel Travel Guide fra Repsol Petrol Company. Spill- og underholdningsbransjen utvikler seg raskt og sikter mot konseptet med å regenerere virtuelle tredimensjonale verdener slik at brukere kan samhandle gjennom sosial omgang, kappløp eller kamp. Grafikkakseleratorer med høy kvalitet gir spillkonsollene kapasitet til å vise virkelige tredimensjonale bakgrunner. Blom leverer informasjonen som skal til for å utvikle disse virkelige opplevelsene. Med Bloms virkelige bilder integrert i slike online-tjenester kan brukere enkelt zoome til et detaljnivå som tidligere ikke har vært tilgjengelig i et slikt omfang. Brukere kan nå se karakteristiske detaljer i fasaden på bygninger, på gjerder og andre objekter på bakken. Den skråstilte visningen er et viktig differensieringsverktøy i bransjen for katalogtjenester. Ved hjelp av skråbilder kan besøkende få en unikt detaljert visning av aktuelle steder. Bloms kunder innen katalogtjenester har hatt en rask økning av antall besøkende på sine sider etter at de integrerte de høyoppløselige skråbildene. 19

20 ledelsens finansielle analyse 20 oversikt og oppsummering LØNNSOM VEKST OG SALGSGEVINST 2008 var et positivt år for Blom med betydelig organisk vekst og god resultatmargin. selskapet har videreutviklet sin sterke posisjon innenfor sine to hovedområder Geo Engineering Services og Information Services. omsetningen i Blom økte organisk med nok 159 millioner, eller 23 prosent, til nok 867 millioner i ebitda steg med nok 3 millioner, eller 2 prosent, til nok 155 millioner. resultat til disposisjon utgjorde nok 45 millioner kroner, tilsvarende er resultatet pr. aksje nok 1,08. Omsetningen i Information Services øker med NOK 64 millioner, eller 43 prosent, til nok 214 millioner, mens omsetningen i Geo Engineering Services (BGES) økte med nok 95 millioner, eller 17 prosent, til nok 653 millioner. MARKED De siste årene har Blom tatt flere viktige strategiske grep i lys av et sterkt voksende marked innenfor geografisk informasjon. mens Blom tidligere samlet inn og prosesserte geografisk informasjon basert på konkrete kundeoppdrag, har selskapet i den senere tid bygget opp svært omfattende databaser som selskapet selv eier rettighetene til. dette grepet har muliggjort flersalg av det innsamlede materialet. Videre har Blom utviklet applikasjoner og produkter som nyttiggjør seg informasjonen i databasene og dermed sikret en ytterligere skalerbarhet av databasen. Blom har store forventninger til vekst innenfor navigasjon og online tjenester. Blom har innenfor Geo Engineering Services betydelig vekst innenfor lidar. selskapet har blant annet vunnet flere store prosjekter innenfor flom- og risikokartlegging, samt forsvarsog sikkerhetsmarkedet. Geo Engineering Services har vist god vekst og fått gjennomslag for flere nye applikasjoner og tekniske løsninger, som vi forventer også vil danne grunnlaget for fremtidig vekst. Blom tilbyr hovedsakelig sine produkter og tjenester i tre geografiske områder: I Norden, i Europa og det øvrige verden. det nordiske markedet utgjorde i 2008 om lag 20 prosent av den totale omsetningen i konsernet, mens europa utgjorde 63 prosent og øvrige verden 17 prosent. SENTRALE REGNSKAPSPRINSIPPER konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar med international Financial Reporting Standards (IFRS). Konsernregnskapet er utarbeidet basert på historisk kost, med unntak av finansielle instrumenter som er målt til markedsverdi. Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med ifrs krever bruk av estimater. Videre krever anvendelsen av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. omsetning for : (beløp i nok millioner) ebitda for : (beløp i nok millioner) Bges Bis estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende, og er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive forventninger om fremtidige hendelser som anses å være sannsynlige under nåværende omstendigheter. Konsernet utarbeider estimater og gjør antakelser / forutsetninger knyttet

21 ledelsens finansielle analyse omsetning fordelt på hovedområder : (beløp i NOK millioner) BGES Flyfoto BGES Laserskanning BGES Kartlegging og modellering BGES Databaser BIS 21 til fremtiden. De viktigste vurderingsposter for Blom ASA er knyttet til goodwill, beregning av utsatt skattefordel, inntektsføring av prosjekter og avsetning fordringer. SENTRALE ENDRINGER GJENNOM ÅRET Blom har økt satsningen på navigasjon og online tjenester. Selskapet har lansert en geoserver, BlomURBEX, for online distribusjon av, og tilgang til, Bloms databaser, utviklet 3Dmodeller for navigasjon, bygget opp et profesjonelt salgs- og markedsapparat, samt utvidet skråbildedatabasen i Europa. I 2008 underskrev Blom en femårig avtale med Tele Atlas som innebærer at Blom skal levere 3D-modeller til bruk i bil- og håndholdte navigasjonssystemer. Dette er et viktig gjennom brudd for Blom sin strategi på bruk av visuelle løsninger innen navigasjon. Blom har i løpet av 2008 investert NOK 40 millioner i det portugisiske selskapet NDrive og eier 20 prosent av selskapet. NDrive eier en navigasjonskjerne for navigatorer samt distribuerer navigatorer i det europeiske markedet. Oppkjøpet ble gjennomført i desember, og resultatandel for 2008 er vurdert til å være uvesentlig. Bokført verdi etter konvertering av lån er NOK 45,8 millioner. OMSETNING Driftsinntektene i 2008 steg med 23 prosent i forhold til 2007, og endte på NOK 867 millioner. Blom har i 2008 ikke gjennom ført noen oppkjøp som påvirker driftsinntektene. FINANSKOSTNADER Konsernet har trekkfasiliteter og / eller kortsiktige lån i Blom ASA, Blom CGR, Blom Sistemas og BlomInfo Geonet. Konsernet benytter seg også av leasingfinansiering. Sammensetning av langsiktig gjeld og kortsiktig rentebærende gjeld er beskrevet i note 7. Effektiv rente på balansedagen sammenlignet med foregående år er som følger: nok eur/gbp nok eur/gbp Banklån 7,0% 5,0% 7,5% 6,6% 5,8% 7v,5% Finansiell leasing 6,2% 4,8% 6,2% 6,5% 8,3% 5,0% 6,3% Trekkfasiliteter 4,5% 5,0% 6,5% 7,0% 5,0% 6,1% Annen langsiktig gjeld 0% 0%

ÅrsrappOrt 2009 rt 2009 O app OM Årsr BL

ÅrsrappOrt 2009 rt 2009 O app OM Årsr BL Årsrapport 2009 kapittelnavn 3 innholdsfortegnelse s. 4-7 høydepunkter 2009 s. 8 Administrerende direktørs rapport s. 9-11 om blom s. 12 visjon og strategi s. 13 Klimatilpasning i fokus s. 14 kartlegging

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 2. kvartal (MNOK) Endring Endring Q2 02 fra Q1 02 fra Q2 01 Omsetning 1.089-36 -115 EBITA 22 13-113 (*) EBITA margin 2,0 % 1,2 %p -9,2 %p EBITA

Detaljer

Finansiell gjennomgang Q1 2012

Finansiell gjennomgang Q1 2012 MeldingsID: 303511 Innsendt dato: 26.04.2012 07:58 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

høydepunkter 2011 blom årsrapport

høydepunkter 2011 blom årsrapport høydepunkter 211 1 blom årsrapport 211 innhold s. 3 Hovedtall Blom Konsern s. 4 administrerende direktørs rapport s. 6-7 Selskapets visjon og strategi s. 8-11 Selskapets markeder s. 13-16 Finansiell analyse

Detaljer

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 BLOM POSISJONERES FOR VIDERE VEKST Blom ASA fikk i desember nye hovedaksjonærer som uttrykte at de søkte å utøve et aktivt eierskap. Det ble derfor avholdt en ekstraordinær

Detaljer

Pyramidebygging - sten på sten

Pyramidebygging - sten på sten Adm. dir. Start Pyramidebygging - sten på sten Presentasjon av 1. kvartal 2003 08.05.03 Svend Heier Agenda 1. Høydepunkter og hovedtall 2. Forretningsmodellen 3. Utsikter og utfordringer > Hovedpunkter

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august 2007 2 Styrets rapport 3 1. Resultatutvikling 3 2. Utviklingstendenser 3 3. Finansielle forhold 4 4. Hendelser etter balansedagen 4 Resultatregnskap 5 Balanse

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2003

Rapport 2. kvartal 2003 Rapport 2. kvartal 2003 Oslo, 26. august 2003 The little big Company >> 1 Markedssituasjon Den siste norske IKT-indeksen i 2. kvartal indikerer en svak økning i investeringsviljen. Offentlig sektor kan

Detaljer

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Hovedtall for 3. kvartal (MNOK) Endring Q3 02 fra Q3 01 Omsetning 1.001-181 EBITA 71 +157 EBITA margin 7,1 % 14,4 %p EBITA margin ex gev/tap/aga 7,1 % 15,4

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

edreams ODIGEO legger frem et årsresultat som forventet. Inntektene økte til 436 millioner euro og justert EBITDA endte på 90,5 millioner euro

edreams ODIGEO legger frem et årsresultat som forventet. Inntektene økte til 436 millioner euro og justert EBITDA endte på 90,5 millioner euro in per bookoing ÅRSRESULTATER 14 15 edreams ODIGEO legger frem et årsresultat som forventet. Inntektene økte til 436 millioner euro og justert EBITDA endte på 90,5 millioner euro Ekspansjonsmarkedene hadde

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Rapport for 2.kvartal 2007

Rapport for 2.kvartal 2007 Rapport for 2.kvartal 2007 Vellykket kvartal Blom har avsluttet et svært godt kvartal for aksjonærene i selskapet. Det er gjennomført en vellykket utfisjonering av selskapets offshore divisjon. Aksjonærene

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA fjerde kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 Hovedfokus (pres. 3.kvartal) Bedret driftsresultat

Detaljer

1. kvartals rapport Urevidert

1. kvartals rapport Urevidert 1. kvartals rapport 2005 Urevidert Nera ASA Q1-2005 Nera-gruppen har en rekordhøy ordreinngang i første kvartal 2005. Hovedforklaringen på denne utviklingen er at Nera har vunnet mange prosjektkontrakter

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Sterk plattform for videre vekst! ÅRSRAPPORT 2007. Global Reports LLC

Sterk plattform for videre vekst! ÅRSRAPPORT 2007. Global Reports LLC Sterk plattform for videre vekst! ÅRSRAPPORT In a mobile, connected world, maps are becoming a hugely strategic asset. All kinds of burgeoning digital revenue streams are being created on the backs of

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

Rapport for 2.kvartal og første halvår 2008

Rapport for 2.kvartal og første halvår 2008 Rapport for 2.kvartal og første halvår 2008 Økt omsetning og resultat Blom rapporterer god organisk vekst med over 30 % høyere omsetning enn i første halvår 2007. 2. kvartal gjennomføres med omsetning

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Beste 1. kvartal noensinne med sterk vekst og god resultatmargin

Beste 1. kvartal noensinne med sterk vekst og god resultatmargin MeldingsID: 237163 Innsendt dato: 08.05.2009 08:05 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: STRONG StrongPoint ASA XOSL

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

AF Gruppen 3. kvartal 2007

AF Gruppen 3. kvartal 2007 AF Gruppen 3. kvartal 27 Agenda Sammendrag 1 Nøkkeltall 2 Veien videre 3 Appendiks 4 Høydepunkter AF har etter kvartalets slutt inngått en intensjonsavtale om riving og gjenvinning av inntil 13 plattformer

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q2 2007 Oslo, 13. juli 2007

SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q2 2007 Oslo, 13. juli 2007 SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q2 2007 Oslo, 13. juli 2007 1 Resultatregnskap hovedtall Q2/07 Tall i MNOK Q2/07 Q2/06 Endring 1H/07 1H/06 Endring Driftsinntekter 75,7 65,0 16,3 % 151,8 133,9 13,3

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Rapport for 4.kvartal 2008

Rapport for 4.kvartal 2008 Rapport for 4.kvartal 2008 Resultat i 4. kvartal påvirket av avsetninger Blom leverer et positivt resultat i fjerde kvartal med en omsetning på NOK 218,9 millioner, en vekst på 17,0 % over samme periode

Detaljer

OTC-/pressemelding 4. mars 2016

OTC-/pressemelding 4. mars 2016 OTC-/pressemelding 4. mars 2016 Godt resultat for Torghatten ASA i 2015 Torghatten har i 2015 oppnådd et vesentlig bedre resultat enn i 2014. Resultat før skatt ble på 483,4 MNOK mot 266,2 MNOK året før.

Detaljer

Bloms beste kvartalstall gjennom tidene

Bloms beste kvartalstall gjennom tidene Rapport for 2.kvartal 2005 Bloms beste kvartalstall gjennom tidene 2. kvartal 2005 viser et EBITDA resultat på Nok 21,2 mill, tilsvarende 20 % av omsetningen på Nok 106,7 mill for kvartalet. Dette er en

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Blom ASA Rapport 2. kvartal 2004

Blom ASA Rapport 2. kvartal 2004 Blom ASA Rapport 2. kvartal 2004 Blom ASA - rapporterer sterk resultatvekst Styret i Blom er tilfreds med å kunne presentere et resultatregnskap for 2. kvartal med en omsetning på Nok 46,6 millioner, mot

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2010

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2010 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2010 Innledning: Markedet er fortsatt preget av forsiktighet i forhold til det å gjøre større investeringer, men selskapet ser en positiv utvikling i enkelte geografier.

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Innledning: Guard Systems har hatt en fin vekst i omsetningen i kvartalet. Veksten er på 37,64 % sammenliknet med 2006. Dette er i tråd med forventningene. Leveringsproblematikken

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Rapport for 1.kvartal 2009

Rapport for 1.kvartal 2009 Rapport for 1.kvartal 2009 God utvikling i Geo Engineering og styrket arbeidskapital Selskapets driftsinntekter i 1. kvartal utgjorde NOK 149,6 millioner mot NOK 200,3 millioner for tilsvarende periode

Detaljer

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis.

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis. Tertialrapport 1/97 Styrets rapport per 1. tertial 1997 Miljø i praksis. Resultatregnskap Moelven Industrier ASA Konsernet Hele 1. tertial 1. tertial Hele 1996 1996 1997 (Beløp i NOK mill.) 1997 1996 1996

Detaljer

INNHOLD. s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 10-13 s. 14-20 s. 21-26 s. 27-33 s. 34-75 s. 76-81 s. 82-93 s. 94-95 s. 96 s. 97-103 s. 104-105 s. 106 s. 107-109 s.

INNHOLD. s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 10-13 s. 14-20 s. 21-26 s. 27-33 s. 34-75 s. 76-81 s. 82-93 s. 94-95 s. 96 s. 97-103 s. 104-105 s. 106 s. 107-109 s. ÅRSRAPPORT 213 INNHOLD s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 1-13 s. 14-2 s. 21-26 s. 27-33 s. 34-75 s. 76-81 s. 82-93 s. 94-95 s. 96 s. 97-13 s. 14-15 s. 16 s. 17-19 s. 11 Hovedtall konsern Administrerende direktørs rapport

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje.

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. FØRSTE KVARTAL 2007 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. Etableringen av egen distribusjon i USA går som planlagt. Vellykket test av avbildingsmodulen som skal integreres

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet utkast Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Kvartalet underbygger forventinger om et sterkt årsresultat

Kvartalet underbygger forventinger om et sterkt årsresultat Kvartalet underbygger forventinger om et sterkt årsresultat Resultat for 1. kvartal 2005 viser et overskudd før skatt på NOK 5,5 millioner etter en omsetning på NOK 67 millioner. Dette er en meget sterk

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q Oslo, 12. oktober SUO, Financial statement Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q Oslo, 12. oktober SUO, Financial statement Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q3 2007 Oslo, 12. oktober 2007 1 Resultatregnskap hovedtall Q3/07 Tall i MNOK Q3/07 Q3/06 Endring YTD 07 YTD 06 Endring Driftsinntekter 72,0 61,6 17,0 % 223,8 195,5

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning I andre kvartal 21

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2006

RAPPORT 1. KVARTAL 2006 WINDER ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2006 Winder ASA, Akersgaten 20, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2006

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 et 1. kvartal 2011 Hovedpunkter i kvartalet: Tide ASA ble restrukturert ved at sjøvirksomheten (Tide Sjø AS) ble fisjonert ut til det nystiftede selskapet Tide Sjø

Detaljer

Guard Systems Kvartalsrapport Q2 06. Guard Systems ASA

Guard Systems Kvartalsrapport Q2 06. Guard Systems ASA Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2006 1 Innledning: Guard Systems har en sterk utvikling i Q2/06 og presenterer en vekst på 34,53 % i forhold til Q2/05. Justert for utvidelsen i Baltikum, så er veksten

Detaljer

Generalforsamling. 21. mai 2015

Generalforsamling. 21. mai 2015 Generalforsamling 21. mai 2015 Agenda 1 Hovedtrekk 2 3 4 Resultater Segmenter og drift Veien videre 2 Om Borgestad ASA Fakta om Borgestad Eldste selskap på Oslo Børs, notert 1917 Diversifisert kontantstrøm

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Resultat 3. kvartal 2010 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Hovedtrekk 3. kvartal 2010 Høyt aktivitetsnivå og økt effektivitet har gitt gode resultater Driftsinntekter på 701 millioner

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013 Pr. 1. kvartal Helår 2013 2012 Gyldendalkonsernet 2013 2012 2012 384,4 387,9 Driftsinntekter 384,4 387,9 1 877,7-22,2-6,6 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2006.

GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2006. GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2006. Driftsinntekter 540,2 490,3 1 649,7 1 514,7 Resultat hovedområder 61,8 39,3 63,4 61,5 Driftsresultat 53,9 49,0 45,2 73,5 Avskrivning immaterielle eiendeler -2,9-1,4-13,1-12,5

Detaljer

Andelen flatskjermer ligger på 75% av totalt antallet levert, noe som er på samme nivå som forrige kvartal.

Andelen flatskjermer ligger på 75% av totalt antallet levert, noe som er på samme nivå som forrige kvartal. Resultatrapport 2. Kvartal 2006 OTRUM ASA 2. kvartal 2006 OTRUM installerte 7.000 rom i 2. kvartal 2006, sammenlignet med 7.300 rom i samme kvartal i fjor 3-års avtale signert med ACCOR Danubiues (Ungarn)

Detaljer

CTG ASA fjerde kvartal og foreløpig årsresultat. Adm. direktør Bjørn Maarud Økonomi/Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA fjerde kvartal og foreløpig årsresultat. Adm. direktør Bjørn Maarud Økonomi/Finansdirektør Henning Olset CTG ASA fjerde kvartal og foreløpig årsresultat Adm. direktør Bjørn Maarud Økonomi/Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Viktige hendelser i Q4 Finansiell informasjon Andre nøkkeltall 2003 Viktigste

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal Resultat 1. kvartal 2008 Resultat hittil i 2008 Hovedtall i NOK mill. 2008 2007 Endring Driftsinntekter 87,7 124,0 (36,3) Driftsresultat (9,3) 4,9 (14,2) Resultat etter skatt (15,4) 1,0 (16,4) Driftsmargin

Detaljer

Overskudd og positiv kontant strøm

Overskudd og positiv kontant strøm Side 2 Overskudd og positiv kontant strøm Selskapets fokus og ressurser har i 2014 vært rettet mot å ivareta og videreutvikle selskapets lønnsomme virksomhet. Samtidig har selskapet søkt vekstmuligheter

Detaljer

Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA

Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA Hovedtall for Q4 2000 Driftsinntekter: NOK 1 401 mill. (+ 44%) EBITDA 192 (+ 118 %) EBITA 151 (+ 179 %) Resultat før skatt 69 (+ 164 %) Resultat etter

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009.

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. GYLDENDAL ASA RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. Driftsinntekter 544,6 530,5 1 741,1 1 773,4 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 98,5 81,6 156,7 129,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR Resultatutvikling i Gyldendal i andre kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR Resultatutvikling i Gyldendal i andre kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2013 Pr. 2. kvartal Helår 2013 2012 Gyldendalkonsernet 2013 2012 2012 383,4 340,7 Driftsinntekter 767,8 728,6 1 877,7-23,4-22,9 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q2/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q2/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q2/07 Rett og slett et veldig bra kvartal! SuperOffice fortsetter å levere tall med sterk vekst i både omsetning og resultat også i 2 kvartal. Omsetningen ble MNOK 75,7

Detaljer