Årsrapport BLOM Årsrapport 20 rld imaging the world imaging the world o w e thgingami

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2008 08 BLOM Årsrapport 20 rld imaging the world imaging the world o w e thgingami"

Transkript

1 Årsrapport 2008 imaging the world imaging the world imaging the world

2 MILJØMERKET 241 Trykksak 681

3 innholdsfortegnelse s. 4-7 høydepunkter 2008 s. 8-9 Administrerende direktørs rapport s Visjon og strategi s Om Blom s. 14 3D bymodeller s. 15 BlomURBEX s Bloms markeder s Finansiell analyse s Styrets beretning s Regnskap Blom Konsern s noter Blom Konsern s Regnskap Blom ASA s Noter Blom ASA s. 78 Revisors beretning s. 79 Styrets erklæring til årsregnskapet s Eierstyring og ledelse s. 84 Styret s Informasjon om Blom-aksjen s. 87 Adresser

4 Flybilde/ortofoto høydepunkter 2008

5 høydepunkter 2008 Hovedtall konsern IFRS 2008 IFRS 2007 IFRS 2006 IFRS 2005 IFRS 2004 Omsetning Driftsinntekter Resultat: EBITDA EBit EBt Resultat til disposisjon Kapital: Omløpsmidler Anleggsmidler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital Totalbalanse Marginer: Netto driftsmargin (%) 8,47 12,52 11,55 14,10 10,74 Netto fortjenestemargin (%) 5,21 56,33 11,44 9,55 17,45 5 Rentabilitet: Totalrentabilitet (%) 4,81 6,08 5,75 12,26 15,47 Egenkapitalrentabilitet (%) 3,68 66,59 22,28 29,38 62,07 Soliditet: Egenkapitalprosent (%) 56,51 55,40 26,18 24,48 45,16 Likviditet: Likviditetsgrad 1 1,80 2,24 1,08 1,62 1,31 Likviditetsgrad 2 1,13 1,71 0,75 1,21 0,89 Nøkkeltall pr. aksje: Resultat 1,08 9,79 1,81 1,26 1,28 Cash flow 3,03 11,36 3,51 1,89 1,68 Utbytte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cash flow resultat til disposisjon + ordinære avskrivninger Netto driftsmargin Driftsresultat x 100 / netto driftsinntekter Netto fortjenestemargin Resultat til disposisjon x 100 / netto driftsinntekter Totalrentabilitet (Resultat før ekstraordinære poster + finanskostnader) x 100 / gjennomsnittlig totalkapital Egenkapitalrentabilitet Egenkapitalprosent Likviditetsgrad 1 Likviditetsgrad 2 Resultat til disposisjon x 100 / gjennomsnittlig egenkapital Egenkapital x 100 / totalkapital Omløpsmidler / kortsiktig gjeld (Likvider + finansinvesteringer + debitor) / kortsiktig gjeld

6 høydepunkter 2008 Høydepunkter 2008 ØKTE INNTEKTER OG RESULTATER I 2008 NOK 867 millioner i omsetning i 2008, vekst på minst 20 prosent for femte år på rad Organisk vekst i omsetning er ca. 23 prosent i 2008 EBITDA NOK 155 millioner, margin 18 prosent Håkon Jacobsen ny konsernsjef, Dirk Blaauw arbeidende styreformann SELSKAPET DELT INN I TO VIRKSOMHETSOMRÅDER Blom Geo Engineering Services (BGES) og Blom Information Services (BIS) VEKST INNENFOR BLOM GEO ENGINEERING SERVICES Vekst i omsetning i 2008 på 17 prosent Sterk vekst innenfor LiDAR Sterk vekst i Øst-Europa Vunnet flere større kontrakter i Italia og Spania innenfor flom- og risikokartlegging Vunnet flere større forsvarskontrakter i Frankrike og Spania innenfor kart og sømløse datamodeller Vunnet prestisjefylt kystlaserprosjekt for US Army Corps Of Engineers Vunnet kontrakter innenfor sikkerhet til det italienske politiet for blant annet G8-møte Sentralisert operasjonell styring av sensorer og flyflåte i nord- og sør-hub Tilrettelagt for økt operasjonell fokus på standardisering og kostnadseffektivisering 6 ØKT SATSNING INNENFOR BLOM INFORMATION SERVICES Salg av 3D PhotoNav til flere mindre navigasjonsaktører i Spania, Portugal og Finland Utvikling av 3D-modeller for navigasjon og lokasjonsbaserte tjenester Femårig avtale med Tele Atlas om integrering av Bloms 3D-modeller og bilder i Tele Atlas sine fremtidige globale kartprodukter Lansering av unik geoserver, BlomURBEX, for online distribusjon av, og tilgang til, Bloms databaser Første avtale for tilgang til geoserver inngått med Repsol Oppbygging av et profesjonelt salgs- og markedsapparat for direkte og indirekte salg av online - og navigasjonstjenester Forlenget og utvidet Pictometry -avtale med tre år Utvidelse av skråbildedatabasen til å inkludere ytterligere 20 land i Øst-Europa Oppdatering av en rekke eksisterende byer i skråbildedatabasen Kjøp av 20 prosent av navigasjonsselskapet NDrive

7 høydepunkter 2008 omsetning for : (beløp i nok millioner) ebitda for : (beløp i nok millioner) 1000 Bges Bis

8 adm. direktørs rapport Adm. direktørs rapport 2008 har vært nok et godt år for Blom. Til tross for at markedene Blom betjener i Europa i stor grad har merket den økono miske nedgangen leverer vi en organisk omsetningsvekst på 23 prosent hvor vi ender på NOK 867 millioner med en EBITDA-margin på 18 prosent. Ikke minst har vi også ved inngangen til 2009 en ordrereserve større enn noen gang. Selskapet har for første regnskapsår på tre år ikke gjennom ført oppkjøp eller strukturelle transaksjoner. Gitt uroen i finansmarkedene siste halvår 2008 og nedgang i realøkonomien siste kvartal 2008 anser jeg en organisk vekst på 23 prosent som god bekrefter at Blom er et robust vekstselskap, med sterke fagpersoner, som leverer gode og innovative tjenester til våre kunder. Jeg vil særlig fremheve to egenskaper ved Blom som bidrar til organisk vekst på 23 prosent. 8 Først og fremst har selskapet en stabil kundemasse med relativt store offentlige og private kunder. Vi ser at disse kundene kommer tilbake regelmessig fordi de erfarer at vi bestreber å levere våre tjenester til avtalt tid og god kvalitet. Statens Kartverk og Geovekst i Norge, Ordonance Survey i England, Ministero Ambiente og Vodafone i Italia, samt Telecom Italia, TDC i Danmark, Eniro og Microsoft er eksempler på kunder vi har arbeidet med over lengre tid, hvor vi vinner sterkt konkurranseutsatte oppdrag. Blom er et sterkt selskap som kontinuerlig søker etter forbedringer. Selskapet har en meget kompetent arbeidsstokk som bidrar med innovasjon og utvikling av løsninger, produkter og tjenester. Dette gjør at Blom på mange områder ligger foran konkurrentene og tiltrekker stor interesse og mye oppmerksomhet. Det er også en styrke at medarbeiderne i Blom bidrar til nytenkning i forhold til effektivisering av interne prosesser og arbeidsrutiner har vært et hardt år for aksjekursen og verdiskapning for aksjonærene. Oslo Børs er en utfordrende børs for mellomstore teknologiselskaper selskaper som Blom. Vi er imidlertid ikke i tvil om at de grunnleggende verdiene i Blom og vår evne til verdiskapning på sikt vil snu denne trenden, men foreløpig er vi prisgitt de meget vanskelige markedsforholdene i Europa. En viktig endring i selskapets ledelse var at tidligere Adm. direktør Dirk Blaauw gikk av, og ble arbeidende styreformann i selskapet, samtidig som jeg tok over hans tidligere posisjon. Vi har hatt et meget godt samarbeid og vi er sikre på at vår arbeidsform vil være til det beste for selskapet også i tiden fremover. Innovasjon er et av hovedtrekkene i selskapet. I 2008 utviklet Blom en egen teknologi for å produsere 3D bymodeller med konkurransedyktig kost og kvalitet. Dette medførte at vi inngikk en betydelig femårig partnerskapsavtale med Tele Atlas/ TomTom om leveranse av 3D-modeller for inntil 1000 byer globalt. Blom har betydelig kompetanse innen 3D-modellering og vi har allerede levert en rekke modeller, blant annet til København og Stavanger kommune og, ikke minst, 117 Europeiske byer til Navteq, som nå er en del av Nokia. Andre viktige hendelser i markedet i løpet av 2008: Signering av store laserkontrakter i Italia og Spania for å måle kystlinjeerosjon, samt flommålinger og beregninger av elveløp. Signering av navigasjonskontrakt med Portugisiske NDrive om leveranser av Bloms skråbilder til håndholdte navigasjonsterminaler. Rammeavtale med US Army Corps of Engineers om kartlegging av USAs kyst. Signert kontrakter om leveranser av tjenester til forsvarene i Norge, Spania og Frankrike. Utviklet BlomURBEX, en online databaseserver hvor kunder og partnere har tilgang til alle Bloms data for å utvikle markedsrettede produkter og tjenester. Signert en avtale med Carabinieri i Italia for bruk av Bloms skråbilder til alarm og utrykningstjenester.

9 adm. direktørs rapport Signering av en rekke kontrakter for laserskanning av skogområder til bruk innen skogforvaltning og miljøovervåking. Videreføring og utvidelse av samarbeidet med Microsoft til blant annet å også innebefatte 20 land i Øst-Europa. Inngått avtaler i blant annet Panama og flere land i Øst- Europa i forbindelse med dokumentasjon, vedlikehold og fastsettelse av eiendomsgrenser. Selskapet er ved utgangen av 2008 organisert i to hovedenheter, Blom Geo Engineering Services og Blom Information Services. Geo Engineering Services dekker de tradisjonelle områdene som flyfoto, laserskanning, 2D vektorkart og modellering. I 2008 har selskapet også utviklet en rekke vertikaler innen skogforvaltning, miljøtjenester, forsvar og sikkerhet, og ingeniør tjenester. Dette forretningsområdet har hatt en god og lønnsom vekst i 2008 og det forventes vekst også i 2009, på tross av at vi ser at det blir et utfordrende år. Information Services leverer tjenester innen navigasjon og lokasjonsbaserte tjenester, samt kartløsninger for blant annet internett, geografisk søk, sikkerhet og eiendomsforvaltning. Information Services har hatt et noe vanskeligere år enn forventet. Selskapet har erfart at innføring av bilder i navigasjon på håndholdte terminaler har tatt lengre tid enn det gjorde på PC-baserte løsninger som Microsofts Virtual Earth og Google Earth. Ved utgangen av 2008 opplever vi også at de store aktørene i markedet for konsumentelektronikk justerer sine salgsestimater. Likevel er Blom optimistisk for Gjennom en stadig økende etterspørsel for våre løsninger og geografisk refererte bilder for bruk på internett, uavhengig om det er til PC eller håndholdte terminaler, mener selskapet at Blom Information Services har de beste forutsetninger til å fortsette veksten fremover. over 50 prosent. Ved inngangen til 2009 vil selskapet aktivt videre føre tiltak for økt produktivitet, blant annet med formål om å optimalisere interne strukturer og fremme samarbeid og utnyttelse av kompetanse og ressurser på tvers av landegrensene. Gitt den gjeldende globale økonomiske situasjon har selskapet en ambisiøs målsetning for Hovedfokus blir å sikre salg, kontrollere kostnader og ikke minst arbeide aktivt for å forbedre kontantstrømmen og redusere arbeidskapitalen. Blom er ved utgangen av 2008 fortsatt i en sterk posisjon for videre vekst. Vi ser at markedene fortsatt øker etterspørselen til våre tjenester. Dette skjer fordi vi har en god balanse, en realistisk investeringsmålsetning som har resultert i en unik europeisk database, gode produkter og tjenester, og en høyteknologisk utstyrspark. I tillegg har selskapet meget kompetente og motiverte medarbeidere, og vi har gjennom gode partnerskap med sterke leverandører en profil som vil bidra til at Blom vil fortsette å vokse og vinne markedsandeler i Håkon Jacobsen 9 I 2008 opprettet selskapet to operative fly- og utstyrshuber som dekker Nord-Europa og Sør- / Sørøst- Europa. Gjennom en sentralisert styring og koordinering er det oppnådd en betydelig økt utnyttelsesgrad av flyressurser, i enkelte tilfeller

10 blom introduksjon Punktsky fra laserskanning fra land og havbunn

11 visjon og strategi Visjon og strategi Visjon Blom vil være markedsleder gjennom innovasjon, teknologi og kompetanse. Blom bistår sine kunder med å levere best mulig tjenester til mennesker der de bor, arbeider og ferdes. Mål Blom skal være et etablert, anerkjent internasjonalt selskap med kontinuerlig markedsrettet fokus på innovasjon og utvikling av verdiene i selskapet. Blom vil styrke sine aksjonærverdier gjennom å oppnå lønnsom vekst ved å videreutvikle attraktive kundeorienterte løsninger, basert på full utnyttelse av selskapets ressurser og sterke kompetanse. Vekst og økt lønnsomhet skal gjennomføres ved hjelp av organisk vekst, ekspansjon i eksisterende og nye markeder, oppkjøp og strukturelle tiltak. Lønnsomhet skal kontinuerlig forbedres gjennom utvikling og salg av innovative og skalerbare løsninger samt kontinuerlige effektiviseringstiltak. Konsernet skal til enhver tid organiseres slik at synergimuligheter fullt utnyttes for økt produktivitet og samarbeid mellom selskapene. Virksomheten skal drives etisk og sosialt ansvarlig. selskapet skal ha et godt omdømme med en sterk miljømessig og tydelig profil. Strategi Viktige tiltak for å nå målene er følgende: Marked Blom skal kontinuerlig videreutvikle eksisterende markeder samtidig som selskapet fokuserer på ekspansjon i nye marked er. Over 90 prosent av selskapets omsetning og vekst kommer fra land utenfor Norge og selskapet vil sikre at denne utviklingen fortsetter. Nærhet og tett dialog med kundene er nødvendig for å sikre vekst og kundetilfredshet, og Blom arbeider kontinuerlig for å videreutvikle salgs- og markeds apparatet slik at det effektivt møter kundenes behov. Blom arbeider aktivt i markeder gjennom alliansepartnere. Strategisk alliansebygging er vesentlig for å kunne videreutvikle markedene og fortsette veksten. Blom vinner oppdrag og markedsandeler gjennom et godt omdømme ved å kontinuerlig levere produkter og tjenester med høy kvalitet og presisjon. Selskapet arbeider aktivt med å beholde sin sterke posisjon. I tillegg vil selskapet fortsette å sikre ekspansjon i eksisterende og nye markeder gjennom å videreutvikle innovative og unike produkter og tjenester. Oppkjøp og strukturelle endringer En vesentlig del av vekststrategien er oppkjøp og strukturelle endringer. Selskapet vil fortsette å arbeide aktivt for å øke veksten og aksjonærverdiene gjennom strukturelle endringer. Målet med oppkjøp er å få tilgang til nye markeder, ny teknologi og å supplere produkttilbudet. En kontinuerlig utvikling av selskapets markedsposisjon er helt sentralt i gjennomføringen av strukturelle endringer. Kompetanse og Innovasjon Kunnskap, kompetanse og erfaring er en av Bloms viktigste konkurransefortrinn. En kontinuerlig videreutvikling av disse parametre er helt avgjørende for at selskapet skal nå sine målsetninger om vekst gjennom kontinuerlige forbedringer og innovasjon. Blom legger vekt på kompetanseutvikling ved å tilby attraktive og utfordrende arbeidsoppgaver til sine ansatte. Gjennom medarbeideres kompetanse, erfaring og innovasjonsevne videreutvikler selskapet kontinuerlig sine produkter, tjenester og databaser. Produkt- og Teknologiutvikling Teknologiutviking og innovasjon er helt sentralt i Bloms produktstrategi, og selskapet investerer årlig omkring 10 prosent av omsetning i utvikling av produkter, tjenester og databaser. Dette gjelder innen alle markedssegmenter og produktområder. Produktutviklingen er både kunde- og egenfinansiert og det vil alltid være markedsbehovene som er styrende for prioriteringer og investeringer. Bloms produktutvikling er i stor grad basert på verdiøkning av data som selskapet samler inn gjennom flyfoto og laserskanning av terreng og byer. Dette gjelder forretningsområder som miljøovervåking av land skapet, måling av vekst og CO 2-opptak i skoger, program vareløsninger innen navigasjon på håndholdte terminaler og PC, utvikling av tredimensjonale modeller (3D), samt tilrettelegging av søkbare geografisk refererte bilder og kart. Samfunnsansvar og etikk Konsernet arbeider aktivt med å følge forretningsetiske retningslinjer knyttet til samfunnsansvar og det ytre miljø. Dette er grunnleggende elementer for å bygge en bærekraftig og lønnsom forretningskultur hvor det også tas hensyn til medarbeidernes behov. Finansiell strategi Selskapet legger vekt på en solid og lønnsom vekst som gir finansiell handlefrihet. Finansiering av vekst og strukturendringer skal først og fremst være basert på egen inntjening og frigjøring av kapital. Selskapet bestreber å følge regnskapsmessige retningslinjer i alle land det opererer, og det er et mål å kontinuerlig forbedre forutsigbarheten og redusere risiko. 11

12 om blom OM BLOM 12 Blom er en internasjonalt ledende aktør innen innsamling og videreforedling av geografisk informasjon. Selskapet besitter unike databaser av bilder og kartdata og utvikler applikasjoner, blant annet for navigasjon og lokasjonsbaserte tjenester, basert på sine databaser. introduksjon Blom er ett av Europas største selskap innen kartlegging og videreforedling av geografisk informasjon. Fra å være et tradisjonelt kartselskap med fokus på innsamling og prosessering av kartdata er Blom i dag en toneangivende drivkraft i utviklingen av nye teknologier relatert til geografisk informasjon, blant annet for navigasjon og lokasjonsbaserte tjenester. Selskapet satser stort innenfor områdene mobilt internett og håndholdte mobile enheter. Samtidig er Blom fortsatt en ledende aktør innen produksjon av geografisk informasjon som verktøy og beslutningsgrunnlag for både offentlig forvaltning og det private næringsliv. De siste årene har Blom tatt flere viktige strategiske grep i lys av et sterkt voksende marked innenfor geografisk informasjon. Mens Blom tidligere samlet inn og prosesserte geografisk informasjon basert på konkrete kundeoppdrag, har selskapet nå bygget opp svært omfattende databaser som selskapet selv eier rettighetene til. Dette muliggjør for flersalg av det innsamlede materialet. I tillegg utvikler Blom applikasjoner og produkter som nyttiggjør seg informasjonen i databasene og dermed sikrer en ytterligere skalerbarhet av databasen. I løpet av 2008 har Blom bygget opp en unik geoserver, BlomURBEX, som muliggjør online distribusjon av selskapets produkter og databaser. Innholdet i Blom urbex består av selskapets skråstilte flyfotografier, TerraItaly databasen, samt 3D bymodeller. Utvidelse av databasen vurderes kontinuerlig. Selskapet er i dag delt inn i to forretningsområder; Blom Geo Engineering Services og Blom Information Services. Geo Engineering serivces samler inn og produserer geografisk informasjon gjennom egne eller kundespesifikke prosjekter for oppbygging av geografiske databaser. Information Services leverer geografisk informasjon som standardiserte tjenester eller gjennom applikasjoner tilpasset ulike bruksformål og på ulike plattformer. Typiske applikasjoner er online navigasjon på håndholdte terminaler, geografisk søk samt bruk av bilder for online tjenester. Fakta om Blom: 1232 ansatte Hovedkontor i Oslo, Norge Datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannia, Italia, Spania, Portugal, Romania, Ukraina og Bulgaria Produksjonsenheter i Romania og Indonesia Opererer 4 helikoptre og 29 fly Etablert i 1954 Notert på Oslo Børs siden 1988 Omsatte i 2008 for NOK 867 millioner Geo Engineering produkter og tjenester Fotografering og laserskanning fra fly og helikopter danner grunnlaget for selskapets produkter og tjenester innen Geo Engineering. Med fly stasjonert på baser over hele Europa kan selskapet raskt mobiliseres til aktuelle områder for fotografering og skanning. Laserskanning er en kostnadseffektiv og nøyaktig måte å samle inn data til digitale terreng - og overflatemodeller, og brukes blant annet til produksjon av tredimensjonale modeller. Etterspørselen etter laserskanning har hatt en sterk vekst de senere år, da denne teknologien gir meget nøyaktige høydemodeller av bakke, vegetasjon, infrastruktur og bygninger. Med utgangspunkt i flyfotografering og laserskanning har selskapets ingeniører videreutviklet en rekke kartprodukter og datamodeller. Bruksområdene for disse er blant annet 3D- visualiseringer, volumberegninger for bygg- og anleggsbransjen, tilvekstberegninger innenfor skogbruk, vurderinger av kysterosjon og planlegging i forbindelse med etablering og vedlikehold av veinett og ledningstraseer. Ved bruk av den fremste digitale teknologien innen foto- og laserteknologi og avansert datamodellering er det bare fantasien som setter grenser for hvilke formål disse produktene kan tjene.

13 om blom Information Services produkter og tjenester Blom utvikler applikasjoner og tjenester som benytter seg av innsamlet geografisk informasjon. Information Services fokuserer blant annet på utvikling av applikasjoner rettet mot forbrukermarkedet innen lokasjonsbaserte tjenester og navigasjon for internett og håndholdte mobile enheter. Bloms navigasjonsløsninger muliggjør blant annet navigasjon i høyoppløselige skråstilte flyfotografier og 3D-modeller, samt online søketjenester knyttet opp mot tilsvarende bilder og modeller. Blom har gjennom sine navigasjonsløsninger og lokasjonsbaserte tjenester eksponert seg sterkt inn mot markedet for mobilt internett med geografiske referanser, som av mange betraktes som verdens raskest voksende forbrukermarked. De nye løsningene gjør at man blant annet ved et par tastetrykk på mobiltelefonen, eller annen håndholdt applikasjon, kan få oversikt over omgivelsene og det lokale tjenestetilbudet. Markedspotensialet innen mobilt internett og bruk av navigasjon og lokasjonsbaserte tjenester er i sterk vekst. Gjennom de grep Blom har foretatt de senere årene står selskapet svært godt posisjonert til å være en sentral drivkraft i denne utviklingen i årene som kommer. Databaser Blom arbeider målrettet for å bygge opp sine egne, unike databaser. Den største databasen selskapet i dag besitter er Pictometry -biblioteket med skråstilte flyfotografier som dekker rundt 1000 europeiske byer. I 2008 startet arbeidet med å utvide denne databasen til å også omfatte deler av Øst-Europa. Skråstilte digitale flykamera gjør at objekter i bildene, som bygninger, kan sees fra siden, i tillegg til rett ovenfra. Flyfotoene i databasen har en svært høy detaljgrad, og blir oppdatert regelmessig. I løpet av 2008 begynte også arbeidet med å lage tredimensjonale (3D) bymodeller basert på de høyoppløselige skråstilte flyfotoene. Både bildene og 3D-modellene supplerer Bloms tradisjonelle kartprodukter, samt danner grunnlaget for selskapets produkter innen både navigasjon og lokasjonsbaserte tjenester. flyressurser: Selskapets ressurser i luften inkluderer: 18 fly eid av selskapet: 1 Lear Jet 25C 1 CASA 212C 1 Rockwell Commander C690 1 Piper PA Chieftain Navajo 5 Piper PA Navajo 4 Partenavia P68 2 Cessna P172 2 Cessna Cessna innleide fly 4 innleide helikoptre 13

14 3D bymodeller 3D BYMODELLER Bloms nye serie med 3D-produkter og -tjenester består av et bredt spekter av 3D bymodeller. 3D-modellene tilbys som alt fra en enkel skoeske -representasjon av urbane miljøer til en meget detaljert, virkelig representasjon hvor ekte bilder av bygninger blir tatt i bruk for å gi fasadene tekstur. Produktene leveres enten offline eller ved hjelp av selskapets Blom- URBEX plattformteknologi for online streaming av dataene til en rekke forskjellige enheter. Modellene lages ved hjelp av automatiserte prosesser som muliggjør for oppbygging med en hastighet som tidligere ikke har vært mulig. Ved utgangen av 2009 vil Blom besitte over 300 høykvalitets, fullteksturerte 3D bymodeller, tilgjengelig via BlomURBEX. 3D-modellene bygger på selskapets unike database bestående av høyoppløselige skråstilte flyfotografier basert på Pictometry -teknologi, og lange erfaring med geografisk databehandling. Bloms unike database med høyoppløselige skråstilte flyfotografier dekker rundt 1000 byer i Europa. For online levering ved hjelp av selskapets BlomURBEX leveringsplattform har Blom utviklet en serie med SDK er og API er for web, trådløse enheter og de fleste viktige GIS- og CAD-løsninger. Med dette tilbys et enestående spekter av alternativer til selskapets kunder. 3D-modellene kan også tilpasses kundens behov ved levering offline. Bloms høyoppløselige 3D-modeller tilfører tydelig verdi til ulike markeder som, for eksempel, navigasjon, eiendomsmegling, katalogtjenester, nød- og sikkerhetstjenester, og dataspill og underholdning. Per i dag finnes det ingen annen aktør i markedet med samme kapasitet som Blom, som kan tilby tilsvarende detaljerte 3D bymodeller med realistiske fasader, fra hele Europa, til konkurransedyktige priser. Dette er et resultat av selskapets avanserte produksjonsprosess og unike bildemateriale. Blant de første kundene og partnere som valgte Bloms 3Dproduktserie er Tele Atlas, som nå er en integrert forretningsenhet i TomTom. Bloms mål er å bli en av verdens ledende leverandører av 3D-datamodeller for urbane miljøer, med det mest innovative og bredeste spekteret av muligheter til å integrere og bruke dataene. Blom kjenner ikke til noen annen 3D-leverandør med et lignende program for global ekspansjon. 14 3D bymodell fra Lyon, Frankrike

15 blomurbex BLOMURBEX BLOMS UNIKE GEOSERVER I løpet av de siste årene har bruk av georeferert bildemateriale blitt helt vanlig. Integrering av georefererte bilder i de store søkeportalene, online karttjenestene og katalogtjenestene på internett er så vanlig at brukere nå forventer dette. Inntil nylig besto denne typen bilder hovedsakelig av satellittbasert, lavoppløselig bildemateriale. Selv om satellittbilder er verdifulle for å visualisere tradisjonelle kart for brukeren, er de langt fra dekkende. Bruksområdet for satellittbildene er begrenset fordi de kun kan gi vertikal visning i en begrenset oppløsning, og for urbane områder er det ikke så mye annet enn hustak som vises. Bloms unike database med høyoppløselige skråbilder basert på Pictometry -teknologi er nå tilgjengelig online på en enkel måte, inklusive i de store katalogtjenestene. I selskapets kontinuerlige prosess med å tilgjengeliggjøre databasen og å enklere kunne levere nye løsninger til et voksende marked, har Blom utviklet et nytt konsept, BlomURBEX. BlomURBEX er en 24/7 online tjeneste som tilbyr en revolusjonerende database av geografiske datasett. Disse datasettene viser urbane miljøer over hele Europa i virkelige, høyoppløselige skråbilder og teksturerte tredimensjonale bymodeller. Objekter i bildene kan sees fra fem forskjellige retninger og hvert punkt er nøyaktig geografisk referert for å tilfredsstille forventningene fra sluttbrukere og kravene fra næringsliv og offentlig sektor. BlomURBEX er en rask og kraftig server tilgjengelig for alle miljøer via internett, med mobil- så vel som fastnettaksess. Kunder, partnere, systemintegratorer og programvare - sel skaper kan gjennom robuste og standardiserte grensesnitt integrere applikasjoner mot BlomURBEX. Systemet er designet for å kunne betjene flere millioner brukere. Løsningen er robust og stabil nok til å tilfredsstille kravene fra ambisiøse virksomheter og brukere. Den unike serveren muliggjør rask utvikling av tjenester og produkter til sluttkunder og profesjonelle, basert på det unike innholdet i databasen med svært høy kvalitet. En av fordelene ved BlomURBEX er at kundene ikke trenger å holde vertsmaskiner for de enorme mengdene med data på sin egen server, men kan få tilgang til dataene online. BlomURBEX består av et lagringsnivå som inneholder Bloms unike bildemateriale og data, bearbeidet på en slik måte at man oppnår rask og pålitelig levering av dette innholdet. Et servicenivå, som tilbyr web-servicer og 3D streamingtjenester, er tilgjengelig og gir lavnivåtilgang til full funksjonalitet på BlomURBEX. BlomURBEX har en kraftig Javascript API for rask utvikling av nettbaserte applikasjoner. I tillegg tilbys SDKer for integrering av fullskala BlomURBEX i hovedkategoriene av mobile enheter, som for eksempel iphone, Symbian, J2ME, Windows Mobile, Android og bærbare Playstation-enheter. GIS-brukere kan også dra nytte av BlomURBEX -tjenestene, i både desktop- og serverapplikasjoner, ved hjelp av Blom- URBEX GIS plug-ins. Disse er tilgjengelig for de viktige GISproduktene i markedet, som for eksempel ArcGIS Desktop, ArcGIS Server, PB Mapinfo, Intergraph Geomedia, AutoCAD og MicroStation. 15 blomurbex arkitektur

16 bloms markeder MARKEDER Blom er en av Europas største leverandører av geospatiale produkter, tjenester og applikasjoner til offentlige myndigheter og kommersielle selskaper og organisasjoner. Med kontorer i 13 land og over 1200 ansatte har Blom-gruppen betydelige menneskelige, finansielle og utstyrsmessige ressurser som gjør selskapet i stand til å gjennomføre prosjekter over hele verden. Blom opererer med to forretningsenheter; Blom Geo Engineering Services (BGES) og Blom Information Services (BIS). Blom leverer et bredt spekter av karttjenester og geografiske tjenester i overensstemmelse med lokale, regionale og internasjonale standarder og spesifikasjoner, og leverer også skreddersydde løsninger til spesielle formål. Blom har ekspertise, innovativ kapasitet og teknisk knowhow til å imøtekomme behovene i sine markeder. I tillegg har Blom solid erfaring i å gjennomføre prosjekter finansiert av ulike hjelpeorganisasjoner som har som primært formål å arbeide med fattigdomsproblemene i utviklingsland. Blom har gjennomført en lang rekke prosjekter finansiert av forskjellige organisasjoner, som for eksempel Verdensbanken, EU, Asian Development Bank og African Development Bank, og et stort antall nasjonale hjelpe- og giverorganisasjoner. Blom yter konsulenttjenester og kontraktsoppfølgingstjenester for utarbeiding av matrikkelkart og eiendomsdatabaser. Utarbeidelse av matrikkelkart legger grunnlag for en effektiv håndtering av fast eiendom og fremmer økonomisk utvikling og vekst. Aktivitetene omfatter innsamling av juridisk informasjon og eiendomsinformasjon, oppdatering av eiendomsinformasjon, utarbeidelse av matrikkelkart, vurdering av eiendommers juridiske situasjon og offentlig høring om resultatene samt utforming og gjennomføring av informasjonskampanjer mot publikum. 16 BLOM GEO ENGINEERING SERVICES Introduksjon Blom har kontinuerlig fokus på hvordan selskapet skal imøtekomme det økende behovet for intelligente, strukturerte geografiske data for GIS-analyse og beslutningstaking. Bloms unike kapasitet fokuserer på evnen til å levere løsninger som tilfredsstiller kundenes behov og forventninger. For å følge opp denne filosofien har selskapet en stor ressursbase med høyt kvalifiserte ingeniører, fly, kameraer, laserskannere og kartsystemer som setter selskapet i stand til å utføre et komplett spekter av GIS-tjenester regionalt og internasjonalt. Geo Engineering Services dekker et spekter av kompetanseområder som støtter markedssegmentene innen kartproduksjon, flyfotografering, laserskanning og annen produksjon og tilrettelegging av geografisk informasjon. Målet er å støtte kundene i forvaltning og planlegging av kontinuerlig endring og utvikling av byer, landskap og kystsoner. Blom har organisert Geo Engineering Services i følgende primære markeder og segmenter: offentlige tjenester, by- og landskapsplanlegging, traséplanlegging, miljø- og skogsforvaltning, sjøkart, forsvar og telekom. Offentlige tjenester, By- og landskapsplanlegging Blom har utviklet heldekkende digitale produksjonssystemer som setter selskapet i stand til å levere geografisk informasjon og datamodeller i alle GIS-formater og formater for digital kartografi, både ifølge kundespesifikke krav og standard spesifikasjoner. Dette gir selskapet tilstrekkelig kapasitet til å påta seg prosjekter som omfatter alt fra relativt små områder til hele regioner og land. Blom leverer ingeniør- og konsulenttjenester av høy kvalitet til bruk innen arealadministrasjon og relaterte områder. Tjenestene er levert til prosjekter i over 30 land i Europa, Sentral-Asia, Latin-Amerika, Karibia, Afrika og Det fjerne østen. Mange av disse prosjektene har involvert komplekse flerdisiplinære team med fokus på å støtte bærekraftig utvikling for landbaserte ressurser. 3D blokkmodeller Traséplanlegging Effektiv administrasjon av urbane samfunn er avhengig av nøyaktige data fra en lang rekke kilder, og av evnen til å presentere disse dataene med skalerbare og høyoppløselige kartverk. Bloms biblioteker med multi-oppløsning og multiperspektiv, med numeriske og alfanumeriske data, gir støtte ved vitale strategiske beslutninger for tjenesteplanlegging, kostnader og organisering av tilpassede tjenester. Blom leverer produkter som støtter effektiv administrasjon av tjenester som f.eks. gaterengjøring, avfallsinnsamling, mobili tet, transport og bygningsbeskatning. Datasettene som benyttes til dette formålet inneholder både raster- og vektordata, med skalerbar oppløsning fra 2 cm til 50 cm. Oppmåling og kartlegging av hovedvei- og jernbaneinfrastruktur byr på problemer grunnet behovet for fysisk tilgang til farlige miljøer. Blom tilbyr en rekke teknikker for flyfotografering til kartlegging av infrastruktur. Disse teknikkene

17 bloms markeder elimi nerer, eller reduserer vesentlig, behovet for tilgang til hovedveier og jernbane. Bloms teknikker omfatter helikopter- LiDAR, helikopterfotografering og konvensjonell flyfotografering, og teknikkene gir forskjellige nivåer av nøyaktighet og detaljrikdom slik at vi kan tilfredsstille ulike behov. Miljø- og skogsforvaltning Miljø- og klimaendringer får stor politisk oppmerksomhet. Bloms tjenester for kartlegging og flybasert sensorteknikk kan spille en viktig rolle i vurderingene av miljøpåvirkning ved nye prosjekter samt ved andre miljøspørsmål. Blom bygger opp databaser med informasjon fra en kombinasjon av flyfotografering, hyperspektral skanning, batymetrisk laserskanning og LiDAR for å fremskaffe data om blant annet land- og undersjøisk terreng, landdekning, snømengder og vegetasjon. Flommodelleringssystemer og skogsforvaltningsverktøy er eksempler på verdiskapende applikasjoner som er basert på Bloms informasjonsdatabaser. En tjeneste som er av spesiell interesse for miljøstudier er Bloms hyperspektralskanner MIVIS (Multispectral Infrared and Visible Imaging Spectrometer), som er operativ i hele Europa. MIVIS-skannersystemet fanger opp signaler over 102 spektralbånd, inkludert synlig lys, nær infrarød (NIR), middels infrarød (MIR) og termal infrarød, de innsamlede dataene brukes til et bredt spekter av vurderinger og analyser innen vegetasjon, jordsmonn, geologi osv. Miljømyndigheter og private selskaper bruker Bloms miljøog skogsforvaltningsmodeller i undersøkelsene sine, og inklu derer disse informasjonsdatabasene i sine informasjonssystemer og applikasjoner for forretningsmessige og administrative beslutninger. Sjøkart Blom leverer tjenester innen områdene batymetrisk og topografisk LiDAR ved hjelp av selskapets Hawk Eye-sensor, et flybasert batymetri-lasersystem. Denne teknologien er i stand til å samle inn data for både sjøbunn og land samtidig, og forbedrer dermed konsistens og nøyaktighet på sjøkart langs kystlinjen. I kombinasjon med et digitalkamera i flyet, er dette et utmerket verktøy for oppmåling, kartlegging, kartproduksjon og miljøundersøkelser i grunne farvann og kystsoner. Kystmodellene som genereres har mye fyldigere informasjon enn noen annen sammenlignbar modell, og innehar informasjon om sjøbunnen i grunne farvann som vanligvis er meget vanskelig å innhente med tradisjonelle metoder. Blom er ledende i verden på kystmodellering til miljøstudier. Digitale overflatemodeller Forsvar Sikkerhet er et viktig aspekt i tett befolkede områder med høy grad av mobilitet blant innbyggerne. Faktorer som kunnskaper om lokalområder, representasjon av sensitiv informasjon, hendelseshåndtering, og koordinering av regionale tjenesteoperatører er alle fundamentalt viktige i forhold til håndtering av samfunnets sikkerhet. Bloms multioppløsningsarkiver, som nå er tilgjengelig for mange mobile enheter, gjør det mulig å implementere strategiske dashbord som støtte for oppdragsplanlegging, overvåking av dynamikk og koordinering av territoriell overvåking. All slik overvåking kan utføres både om dagen og natten, og av både statiske og mobile objekter. Bloms biblioteker omfatter hele land, dekker store urbane områder, og inkluderer ortogonale og vertikale perspektiver samt et bredt spekter av oppløsningsalternativer mellom 2 cm og 50 cm. Telekom Mobiltelefonkommunikasjon krever investeringer i nettverksinfrastruktur som er kritisk for en vellykket igangkjøring og optimalisering. For å muliggjøre geografiske analyser for planlegging, vedlikehold og optimalisering av radionettverk, tilbyr Blom databaser med digitale overflatemodeller (DSM). Modellene er etablert ved hjelp av laserskanning eller flyfotografering og nødvendig etterprosessering. Bloms DSM-databaser dekker flere europeiske land, og sammen med selskapets høyoppløselige bildedatasett egner de seg blant annet som verktøy for simulering og planlegging av antenneposisjonering for trådløs telekommunikasjon. 17

18 bloms markeder BLOM INFORMATION SERVICES Introduksjon Blom Information Services støtter Bloms skråfotodatabaser og avledede produkter, tjenester og løsninger som benytter on- og offline teknologier. Bloms unike skråbildedatabase består av høyoppløselige flyfotografier fra rundt 1000 av de største byene i Europa. Hvert enkelt objekt, eller geografiske lokasjon, i skråbildene er fotografert fra fem forskjellige v inkler; rett ovenfra, nord, sør, øst og vest. Dette gjør det mulig å vise for eksempel bygningsfasader. Fordi bildene er meget detaljerte er det også enkelt å gjenkjenne bygninger, veier og andre landemerker på bakken. 18 Bloms flyfotografier har vesentlig høyere oppløsning enn tilsvarende fotografier tatt fra satellitter. En satellitt gir en maksimal oppløsning på 0,5-1 meter per piksel, der meter er det vanligste, mens fotografier med Bloms løsning kan oppnå en oppløsning på helt opp til 3-4 cm per piksel. Blom har satt opp en unik server, BlomURBEX, som fungerer som en leverings- og distribusjonsfunksjon for BIS. Den unike online-plattformen gjør det mulig å få direkte tilgang til en enorm mengde informasjon. I forhold til kunder som har behov for umiddelbar tilgang til georeferert informasjon tilbyr Blom et omfattende bibliotek, til overkommelige priser, til enhver internettoppkoblet PC eller enhet. I tillegg har Blom utviklet et sett med verktøy for å gjøre alt innhold tilgjengelig for ulike bransjer og markeder på et bredt spekter av teknologier og plattformer. Disse verktøyene, som for eksempel API-er, Plug-ins for de viktigste GIS-applikasjonene og SDK-er for de fleste mobilplattformer, som for eksempel Symbian, J2ME, Android og Windows Mobile, gjør det mulig for utviklermiljøene å prøve ut og lansere applikasjoner for både kommersiell bruk og fritidsbruk, som f.eks. videospill og sosiale nettsteder. Information Services fokuserer på fem hovedmarkeder; naviga sjon og telekom, geo-søk, nød og sikkerhet, eiendomsmegling samt administrasjon av arealer og eiendommer. Videre ser vi at behovet for online-tjenester vokser raskt innenfor tjenester for infrastruktur, by- og landskapsplanlegging og offentlige tjenester. Navigasjon og telekom Blom har satt en ny industristandard for navigasjon med sin unike Real Navigation-løsning. Real Navigation benytter seg av Bloms databaser, og muliggjør for navigasjon i detaljerte, virkelige skråbilder. For navigasjon er tradisjonelle vektorkart nyttige for å gi skjematisk informasjon. Virkelige bilder er det perfekte kompliment for å gi detaljert tilleggsinformasjon om området brukeren befinner seg i. Med virkelige bilder kan NDrive navigator med Bloms skråstilte flyfoto inkludert. brukere enkelt og raskt identifisere de omkringliggende områdene og identifisere landemerker og steder før de faktisk kommer dit. Telekom-bransjen fokuserer stadig mer på LBS-tjenester (Location Based Services). LBS er løsninger der geografisk refererte data benyttes på internettplattformer eller håndholdte enheter som for eksempel mobiltelefoner. Bloms plattform for LBS setter deg i stand til å sende og motta informasjon via internett til PC eller håndholdte enheter, basert på brukerens geografiske posisjon. Dette medfører at brukere mottar informasjon som er relevant for stedet de befinner seg på. For eksempel kan brukere laste ned oversikt over bussholdeplasser, hoteller, postkontorer eller parkeringsanlegg i nærheten. Annen detaljert informasjon kan også formidles, eksempelvis hvor mange hotellrom eller parkeringsplasser som er tilgjengelig i brukerens nærområde på det aktuelle tidspunktet. Med noen få tastetrykk kan brukere finne ut hvor nærmeste bussholdeplass befinner seg, og få informasjon om neste bussavgang fra denne holdeplassen. Blom har utviklet et bredt spekter av vellykkede applikasjoner for LBS, med alt fra sporingsenheter til utforming av internettplattformer basert på lokaliseringstjenester. Virksomheten innen lokalisering endrer seg fra flåteadministrasjon til personlig sporing. På et kommersielt nivå kan dette være nyttig eksempelvis i en virksomhetskontroll av feltmedarbeiderteam. På det private området kan det for eksempel brukes til sporing av barn, eller pasienter som krever et visst nivå av fjernovervåking. Geosøk Internett kan gi store mengder med informasjon til sluttbrukere. Noen ganger kan informasjonsmengdene bli over veldende. Det er her Geosøking er uovertruffen ved å gi kunden det mest verdifulle. Blom tilbyr sitt unike data-

19 bloms markeder baseinnhold til bruk i geosøketjenester, online kart og katalogtjenester generelt. Bloms innhold vil forbedre brukeropplevelsen og gi virkelighetsnære inntrykk online. Det å kunne hente frem geografisk informasjon hjemme eller på en desktopmaskin har blitt en del av det alle forventer seg som internettbruker. Når du for eksempel skal se etter en ny bolig vil du gjerne se på nabolaget for å finne ut hvor langt det er til offentlige transportmidler og hvordan det ser ut i nabolaget. Nød og sikkerhet Blom er styremedlem i organisasjonen 112 European Emergency Number Associations (www.eena.org). EENA er en sammenslutning dannet for å fremme kunnskapene om, og bruken av, nødnummeret 112 i hele Europa. Skråbilder spiller en sentral rolle i vellykkede case studies og analyser for den videre utviklingen. Fordelene ved bruk av skråbilder i nødtjenestene er klart synlige i USA, der nødnummeret 911, som tilsvarer det europeiske 112, i utstrakt grad bruker skråstilte Pictometry -bilder for å gi informasjon om posisjonen hvor nødtelefonen kommer fra, og til å gi utrykningsteamene detaljert informasjon om stedet. For eksempel kan skråbilder umiddelbart formidle bredden på en passasje i forhold til utrykningskjøretøyet, hvor høye stigene må være for å nå opp til toppen av en bygning, hvordan fremkommeligheten er langs alternative ruter osv. Og kanskje enda viktigere er det faktum at skråbilder gir en mulighet til å vise lokaliseringen for nødssituasjonen i dagslys, når den faktiske utrykningen kanskje skjer om natten. I tillegg kan bilder sette utrykningstjenesten i stand til å identifisere høyspentledninger og andre potensielle faremomenter på det aktuelle stedet. Denne informasjonen er helt sentral for enhver effektiv utrykningstjeneste. Blom legger stadig mer arbeid i å støtte alle europeiske 112-nødnummertjenester. Eiendomsmegling Eiendomsmeglingsbransjen ønsker å kunne presentere eiendommene på best mulig måte for potensielle kunder og partnere. Blom tilbyr en unik måte å fremstille kvalitetene i eiendommene som vises. I tillegg til å levere høyoppløselige skråbilder av hver eiendom eller hver lokalisering, leverer Blom verktøy som lar brukere måle eksempelvis bygningers høyde, grunnflate eller avstand til nærmeste park, togstasjon, skole osv. Verdien av Bloms bildemateriale for de som selger fast eiendom er meget høy, fordi den fyldige informasjonen til de potensielle kjøperne skiller seg ut fra informasjonen som gis om andre eiendommer som er til salgs. Alle som har en eiendomsmeglerplattform vil raskt innse den markerte forskjellen Bloms innhold vil gi for deres tjenester, og hvor mye mer attraktivt produktene deres fremstår i markedet og for potensielle kjøpere. Dette vil i neste omgang øke verdien på annen aktivitet og på virksomheten. Administrasjon av arealer og eiendommer Byplanlegging og offentlig infrastruktur som utføres av offentlige myndigheter, private selskaper samt ingeniørvirksomheter og entreprenører, har nå blitt en av de viktigste bransjene som benytter seg av Bloms skråbildedatabase. I tillegg til at bildene setter brukeren i stand til å gjøre driften mer effektiv, bidrar de georefererte dataene til å oppnå et høyere nivå av nøyaktighet enn noen gang tidligere mulig. Bloms database med skråbilder dekker 80 prosent av den europeiske befolkningen, og den oppdateres cirka hvert andre år. Som et resultat kan byplanleggere, for eksempel offentlige myndigheter, skaffe seg nøyaktig visuell informasjon om et område for å få oversikt over virkningen av offentlig infrastruktur. Utbyggere av vann, avløp og strøm bestreber seg på å øke effektiviteten når de planlegger sin nettutbygging eller ved vedlikehold. Det oppnås ved å bruke så detaljert informasjon som mulig. Ved å inkludere Bloms skråbilder i planleggingen fås uvurderlig informasjon som ellers ville være umulig å innhente uten å være fysisk til stede på plassen. Andre markeder Sosiale plattformer i 3D, som f.eks. Second Life eller IMVU, der brukere prøver å skape en virtuell verden for å møte folk med avatar-bilder, er et eksempel på hva internettbrukere krever i dag; et virtuelt miljø der brukerne kan snakke med, og ha sosial omgang med, folk på et spesielt sted eller i en by. Gruppene som dannes av brukerne i disse sam funnene har vanligvis felles interesser og snakker samme språk eller bor i samme område. Interaktive turistguider, der brukere blant annet kan reise virtuelt til en destinasjon og se om den tilsvarer forventningene deres, eller finne avstander mellom interessante monumenter, hoteller osv., forventes i stadig større grad av moderne turistinformasjonsguider, som for eksempel Travel Guide fra Repsol Petrol Company. Spill- og underholdningsbransjen utvikler seg raskt og sikter mot konseptet med å regenerere virtuelle tredimensjonale verdener slik at brukere kan samhandle gjennom sosial omgang, kappløp eller kamp. Grafikkakseleratorer med høy kvalitet gir spillkonsollene kapasitet til å vise virkelige tredimensjonale bakgrunner. Blom leverer informasjonen som skal til for å utvikle disse virkelige opplevelsene. Med Bloms virkelige bilder integrert i slike online-tjenester kan brukere enkelt zoome til et detaljnivå som tidligere ikke har vært tilgjengelig i et slikt omfang. Brukere kan nå se karakteristiske detaljer i fasaden på bygninger, på gjerder og andre objekter på bakken. Den skråstilte visningen er et viktig differensieringsverktøy i bransjen for katalogtjenester. Ved hjelp av skråbilder kan besøkende få en unikt detaljert visning av aktuelle steder. Bloms kunder innen katalogtjenester har hatt en rask økning av antall besøkende på sine sider etter at de integrerte de høyoppløselige skråbildene. 19

20 ledelsens finansielle analyse 20 oversikt og oppsummering LØNNSOM VEKST OG SALGSGEVINST 2008 var et positivt år for Blom med betydelig organisk vekst og god resultatmargin. selskapet har videreutviklet sin sterke posisjon innenfor sine to hovedområder Geo Engineering Services og Information Services. omsetningen i Blom økte organisk med nok 159 millioner, eller 23 prosent, til nok 867 millioner i ebitda steg med nok 3 millioner, eller 2 prosent, til nok 155 millioner. resultat til disposisjon utgjorde nok 45 millioner kroner, tilsvarende er resultatet pr. aksje nok 1,08. Omsetningen i Information Services øker med NOK 64 millioner, eller 43 prosent, til nok 214 millioner, mens omsetningen i Geo Engineering Services (BGES) økte med nok 95 millioner, eller 17 prosent, til nok 653 millioner. MARKED De siste årene har Blom tatt flere viktige strategiske grep i lys av et sterkt voksende marked innenfor geografisk informasjon. mens Blom tidligere samlet inn og prosesserte geografisk informasjon basert på konkrete kundeoppdrag, har selskapet i den senere tid bygget opp svært omfattende databaser som selskapet selv eier rettighetene til. dette grepet har muliggjort flersalg av det innsamlede materialet. Videre har Blom utviklet applikasjoner og produkter som nyttiggjør seg informasjonen i databasene og dermed sikret en ytterligere skalerbarhet av databasen. Blom har store forventninger til vekst innenfor navigasjon og online tjenester. Blom har innenfor Geo Engineering Services betydelig vekst innenfor lidar. selskapet har blant annet vunnet flere store prosjekter innenfor flom- og risikokartlegging, samt forsvarsog sikkerhetsmarkedet. Geo Engineering Services har vist god vekst og fått gjennomslag for flere nye applikasjoner og tekniske løsninger, som vi forventer også vil danne grunnlaget for fremtidig vekst. Blom tilbyr hovedsakelig sine produkter og tjenester i tre geografiske områder: I Norden, i Europa og det øvrige verden. det nordiske markedet utgjorde i 2008 om lag 20 prosent av den totale omsetningen i konsernet, mens europa utgjorde 63 prosent og øvrige verden 17 prosent. SENTRALE REGNSKAPSPRINSIPPER konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar med international Financial Reporting Standards (IFRS). Konsernregnskapet er utarbeidet basert på historisk kost, med unntak av finansielle instrumenter som er målt til markedsverdi. Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med ifrs krever bruk av estimater. Videre krever anvendelsen av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. omsetning for : (beløp i nok millioner) ebitda for : (beløp i nok millioner) Bges Bis estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende, og er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive forventninger om fremtidige hendelser som anses å være sannsynlige under nåværende omstendigheter. Konsernet utarbeider estimater og gjør antakelser / forutsetninger knyttet

21 ledelsens finansielle analyse omsetning fordelt på hovedområder : (beløp i NOK millioner) BGES Flyfoto BGES Laserskanning BGES Kartlegging og modellering BGES Databaser BIS 21 til fremtiden. De viktigste vurderingsposter for Blom ASA er knyttet til goodwill, beregning av utsatt skattefordel, inntektsføring av prosjekter og avsetning fordringer. SENTRALE ENDRINGER GJENNOM ÅRET Blom har økt satsningen på navigasjon og online tjenester. Selskapet har lansert en geoserver, BlomURBEX, for online distribusjon av, og tilgang til, Bloms databaser, utviklet 3Dmodeller for navigasjon, bygget opp et profesjonelt salgs- og markedsapparat, samt utvidet skråbildedatabasen i Europa. I 2008 underskrev Blom en femårig avtale med Tele Atlas som innebærer at Blom skal levere 3D-modeller til bruk i bil- og håndholdte navigasjonssystemer. Dette er et viktig gjennom brudd for Blom sin strategi på bruk av visuelle løsninger innen navigasjon. Blom har i løpet av 2008 investert NOK 40 millioner i det portugisiske selskapet NDrive og eier 20 prosent av selskapet. NDrive eier en navigasjonskjerne for navigatorer samt distribuerer navigatorer i det europeiske markedet. Oppkjøpet ble gjennomført i desember, og resultatandel for 2008 er vurdert til å være uvesentlig. Bokført verdi etter konvertering av lån er NOK 45,8 millioner. OMSETNING Driftsinntektene i 2008 steg med 23 prosent i forhold til 2007, og endte på NOK 867 millioner. Blom har i 2008 ikke gjennom ført noen oppkjøp som påvirker driftsinntektene. FINANSKOSTNADER Konsernet har trekkfasiliteter og / eller kortsiktige lån i Blom ASA, Blom CGR, Blom Sistemas og BlomInfo Geonet. Konsernet benytter seg også av leasingfinansiering. Sammensetning av langsiktig gjeld og kortsiktig rentebærende gjeld er beskrevet i note 7. Effektiv rente på balansedagen sammenlignet med foregående år er som følger: nok eur/gbp nok eur/gbp Banklån 7,0% 5,0% 7,5% 6,6% 5,8% 7v,5% Finansiell leasing 6,2% 4,8% 6,2% 6,5% 8,3% 5,0% 6,3% Trekkfasiliteter 4,5% 5,0% 6,5% 7,0% 5,0% 6,1% Annen langsiktig gjeld 0% 0%

Powered by CycloMedia. årsrapport

Powered by CycloMedia. årsrapport Powered by CycloMedia årsrapport 212 innhold s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 1-13 s. 16-19 s. 22-27 s. 31-35 s. 38-79 s. 82-85 s. 88-98 s. 1-11 s. 12 s. 16-111 s. 112-113 s. 114-116 s. 117 Hovedtall Blom konsern

Detaljer

INNHOLD. s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 10-13 s. 14-20 s. 21-26 s. 27-33 s. 34-75 s. 76-81 s. 82-93 s. 94-95 s. 96 s. 97-103 s. 104-105 s. 106 s. 107-109 s.

INNHOLD. s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 10-13 s. 14-20 s. 21-26 s. 27-33 s. 34-75 s. 76-81 s. 82-93 s. 94-95 s. 96 s. 97-103 s. 104-105 s. 106 s. 107-109 s. ÅRSRAPPORT 213 INNHOLD s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 1-13 s. 14-2 s. 21-26 s. 27-33 s. 34-75 s. 76-81 s. 82-93 s. 94-95 s. 96 s. 97-13 s. 14-15 s. 16 s. 17-19 s. 11 Hovedtall konsern Administrerende direktørs rapport

Detaljer

Sterk plattform for videre vekst!

Sterk plattform for videre vekst! Sterk plattform for videre vekst! ÅRSRAPPORT In a mobile, connected world, maps are becoming a hugely strategic asset. All kinds of burgeoning digital revenue streams are being created on the backs of

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Driftsinntekter 15 128 mill. kr EBITA 2 132 mill. kr 6 681 ansatte i mer enn 25 land

Driftsinntekter 15 128 mill. kr EBITA 2 132 mill. kr 6 681 ansatte i mer enn 25 land ÅRSRAPPORT 2011 INTRODUKSJON Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et internasjonalt teknologikonsern som leverer avanserte og pålitelige teknologiske løsninger som bidrar til sikkerhet, trygghet og effektivitet

Detaljer

Fantastiske kolleger. Konsernsjefen har ordet:

Fantastiske kolleger. Konsernsjefen har ordet: Årsrapport 2013 Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 39 Aksjonærinformasjon 52 Eierstyring

Detaljer

ATEA LEVERERÅRS RAPPORT2010

ATEA LEVERERÅRS RAPPORT2010 ATEA LEVERERÅRS RAPPORT 1 I Atea jobber vi hardt for å levere ved å kombinere vekst og lønnsomhet. Dette kjennetegner Atea, og det skal vi gjøre også fremover Rune Falstad, CFO Atea ASA DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport 2012 2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning 2012 18 Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

Våre viktigste markeder

Våre viktigste markeder Årsrapport 2005 Våre viktigste markeder Offshore Avansert teknologi i komplekse systemer Handelsflåten Forsvar Kongsberg Kongsberg Gruppen (Kongsberg) har sine hovedaktiviteter innen markedene for offshore,

Detaljer

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER EBITDA RESULTAT FØR SKATT 102 M 137 M 2177 M 2029 M 1474 M 68 M 106 M 1251 M 1166 M 90 M 41 M 76 M 69 M -27 M -14 M 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur. Selskapet er en klar markedsleder i de nordiske og baltiske markedene. Atea er

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Ekstrem ytelse. Ekstreme forhold

ÅRSRAPPORT. Ekstrem ytelse. Ekstreme forhold ÅRSRAPPORT 2012 Ekstrem ytelse KONGSBERG leverer avanserte og pålitelige teknologiske løsninger som bidrar til sikkerhet, trygghet og effektivitet for globale kunder innen forsvars-, maritim-, olje og

Detaljer

om nordic semiconductor innhold

om nordic semiconductor innhold om nordic semiconductor innhold Nordic Semiconductor ASA er en verdensledende aktør innenfor kortholds radiokommunikasjon og høyhastighets datakonvertere. Ved hjelp av denne egenutviklede teknologien har

Detaljer

Årsrapport 2009 Regnskap og noter 1 Atea årsrapport 2009

Årsrapport 2009 Regnskap og noter 1 Atea årsrapport 2009 Årsrapport 2009 1 EBITDA 2005 2009 Virkelige tall (MNOK)* 500 400 300 200 100 Driftsinntekter 2005 2009 Virkelige tall (MNOK)* 15000 12000 9000 6000 3000 0 0 05 06 07 08 09 05 06 07 08 09 NØKKELTALL Konsern

Detaljer

Innhold. 4 Årsberetning

Innhold. 4 Årsberetning Innhold 4 Årsberetning Aker Solutions-konsernets årsregnskap 20 Konsolidert resultatregnskap 21 Konsolidert balanse 22 Konsolidert kontantstrømoppstilling 23 Konsolidert egenkapitaloppstilling 24 Noter

Detaljer

Bouvet årsrapport 2010 1

Bouvet årsrapport 2010 1 Bouvet årsrapport 2010 1 6 Kort om Bouvet 8 Administrerende direktørs kommentar 10 Kontorene våre 22 Medarbeiderne våre 28 Årsberetning 34 Resultatene våre 90 Aksjonærinformasjon 92 Operasjonell risiko

Detaljer

BOUVET årsrapport 2011. årsrapport - 1 -

BOUVET årsrapport 2011. årsrapport - 1 - årsrapport - 1 - BOUVET_NORSK_PRINT_2011_v2.indd 1 4/26/2012 9:57:34 AM - 2 - BOUVET_NORSK_PRINT_2011_v2.indd 2 4/26/2012 9:57:34 AM Innholdsfortegnelse Kort om Bouvet...s.6 Sverre Hurums kommentar...s.7

Detaljer

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR»

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR» ÅRSRAPPORT KONSULENTER PÅ LAG MED KUNDEN» SVERRE HURUMS KOMMENTAR» STYRETS BERETNING» Den viktigste årsaken til Bouvets framgang er kunnskapen og entusiasmen blant de ansatte. - Det er fantastisk å jobbe

Detaljer

Innhold. Scandinavian Business Seating 3. Administrerende direktør har ordet 7. Viktige begivenheter i 2008 11. Årsberetning (konsern) 12

Innhold. Scandinavian Business Seating 3. Administrerende direktør har ordet 7. Viktige begivenheter i 2008 11. Årsberetning (konsern) 12 08 ÅRSRAPPORT Innhold 1 Scandinavian Business Seating 3 Administrerende direktør har ordet 7 Viktige begivenheter i 2008 11 Årsberetning (konsern) 12 Resultatregnskap (konsern) 19 Balanse (konsern) 20

Detaljer

LEVERE. Årsrapport 2005. Gjennomføre. Teknologi. Mennesker. Omtanke. part of the Aker group

LEVERE. Årsrapport 2005. Gjennomføre. Teknologi. Mennesker. Omtanke. part of the Aker group LEVERE Gjennomføre Teknologi Mennesker Omtanke Årsrapport 2005 part of the Aker group Aker Kværner 2005 Betydelig resultatfremgang. Vellykket gjennomføring og leveranse av viktige prosjekter. Aksjekursen

Detaljer

Nøkkeltall 2012-2014. antall ansatte. PSI Group ASA Årsrapport 2014

Nøkkeltall 2012-2014. antall ansatte. PSI Group ASA Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT Nøkkeltall 2012-1) Salgsinntekter Salgsinntektene for 2012 og 2013 inkluderer resultatandel fra tilknyttede selskap. 2) Egenkapitalgrad Egenkapital per 31 desemberx100 Totalkapital per 31 desember

Detaljer

årsrapport infratek 1 årsrapport 2010 Ledende i Norden innen kritisk infrastruktur

årsrapport infratek 1 årsrapport 2010 Ledende i Norden innen kritisk infrastruktur årsrapport infratek 1 årsrapport 2010 Ledende i Norden innen kritisk infrastruktur Introduksjon 2 Ledende i Norden innen kritisk infrastruktur Innhold 3 Introduksjon Med virksomhet i Norge, Sverige og

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas Årsberetning 2006 Sammendrag I.M. Skaugen-konsernet (IMS) rapporterte et årsresultat på USD 10,6 mill. (USD 20,5 mill. i 2005). EBITDA resultatet ble USD 34,6 mill. (USD 46,3 mill. i 2005). Den posisjonering

Detaljer

Finansiell kalender 2007

Finansiell kalender 2007 Årsrapport 2006 Viktige hendelser 2006 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefen: Spennende muligheter 11 Årsberetning 12 Konsernets årsregnskap og noter 17 Morselskapets årsregnskap og noter 40 Revisjonsberetning

Detaljer

TRONDHEIM OSLO INNHOLDSFORTEGNELSE:

TRONDHEIM OSLO INNHOLDSFORTEGNELSE: ÅRSRAPPORT SALGSKONTORER UTVIKLINGSKONTORER PRODUKSJON TRONDHEIM OSLO SAN JOSE SEOUL TOKYO TSMC/ASE, TAIWAN HONG KONG AMKOR TECH., THE PHILIPPINES INNHOLDSFORTEGNELSE: SIDE Introduksjon...3 Konsernsjefens

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Tilgang til offentlige digitale kartdata i Norge

Tilgang til offentlige digitale kartdata i Norge HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Tilgang til offentlige digitale kartdata i Norge - Hindrer dagens prissetting økt samfunnsnytte? Steinar Vaadal

Detaljer