Saksliste: Selve fylkesstyremøtet starter 18. mai kl med mat, og avsluttes 19. mai kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste: Selve fylkesstyremøtet starter 18. mai kl. 1200 med mat, og avsluttes 19. mai kl. 1200."

Transkript

1 Saksliste: fst-sak 26/11 Godkjenning av protokoller - Øyvind fst-sak 27/11 Representasjoner - Vanja fst-sak 28/11 Aktuelt - Tore - Plan for organisasjonsutvikling m.m. - Etiske retningslinjer i Utdanningsforbundet - lokallagsledersamling mai fst-sak 29/11 Nytt fra lokallag - Kari fst-sak 30/11 Nytt fra HT - Anders fst-sak 31/11 Aktuelle saker og utfordringer i barnehagesektoren - Synnøve fst-sak 32/11 Tariff 2011 mellomoppgjøret - Tore fst-sak 33/11 Nemndskjennelsen SFS v/ Synnøve Thomassen fst-sak 34/11 Regjeringens ungdomsskolemelding orientering v/ Kari Lium og Eskil Hovland fst-sak 35/11 Lærerutdanning trinn v/ Eskil Hovland og Sissel B. Henriksen fst-sak 36/11 Skoleringsplan høst 2011 v/ Kari Lium fst-sak 37/11 Årsmøte organisasjonsutvikling og sammensetning v/ Tore og Øyvind fst-sak 38/11 Kvalitetssystemer i barnehagen Synnøve fst-sak 39/11 Pensjonisttreff Kari fst-sak 40/11 Neste møte - Øyvind Selve fylkesstyremøtet starter 18. mai kl med mat, og avsluttes 19. mai kl Møteledere: Forslag Synnøve Thomassen og Sissel Gaup

2 SAKSFREMLEGG UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK Organ Saksnr Sakstittel Saksbehandler Møtedato Fylkesstyret 26/11 Godkjenning av protokoller ØRo mai 2011 Fst-sak 26/11 Godkjenning av protokoller Dokumenter: Utkast til protokoll 02/11 fra fylkesstyremøtet april. Protokoll 6/10 fra møte i arbeidsutvalget 6. april Protokoll 7/11 fra møte i arbeidsutvalget 28. april Innstilling til vedtak: Utkast til protokoll 02/11 fra fylkesstyremøtet april 2011 godkjennes som fylkesstyrets protokoll. Protokoll 6/11 fra møte i arbeidsutvalget 6. april 2011 tas til orientering. Vedtakene godkjennes. Protokoll 7/11 fra møte i arbeidsutvalget 28. april 2011 tas til orientering. Vedtakene godkjennes.

3 SAKSFREMLEGG UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK Organ Saksnr Sakstittel Saksbehandler Møtedato Fylkesstyret 27/11 Representasjoner VYü Fst-sak 27/11 REPRESENTASJONER Dato: Kurs/seminar: Deltakere. a SEK 1811 Norsk 2011 Etnisk mangfold Oslo Elisa Viitamaa og Mette J. Eira b Kurs UH-sektoren Olav Tveiterås Hurtigruta Bodø-Tromsø c 7.4. Møte med Finnmark fylkeskommune Vadsø Anders Nybø og Sissel B. Henriksen d SEK 1611 Tariff Tore Olaussen og Kari Lium Oslo e Ledersamling FFK Vadsø Anders Nybø og Sissel B. Henriksen f Fylkesledermøte Tore Olaussen Oslo g Dialogkonferanse, arr. Mental helse Synnøve Thomassen Alta h 4.5. Nordkalotten, EU og Interreg Synnøve Thomassen Tromsø i SEK 1911 Utdanningspolitisk konferanse om Eskil Hoholm Hovland ungdomstrinnet Oslo j 5.5. Møte i gruppa Svart Økonomi Knut Einar Kristensen Kirkenes k Nord-Norgekonferansen for barnehagesektoren Synnøve Thomassen Tromsø l SEK 2011 Likestilling/diskriminering Hurdalsjøen Rune Andersen og Kenneth Nygaard m 12.5 Møte i Administrasjonsutvalget FFK Vadsø Anders Nybø og Sissel B. Henriksen Innstilling til vedtak: Referatene a) m) tas til orientering.

4 2 Representasjoner pkt A) Fylkesstyrerepresentanter som har vært oppnevnt til kurs, konferanser, andre aktiviteter på vegne av fylkeslaget, bes gi kort skriftlig tilbakemelding til fylkesstyremøtets sak Representasjoner. Navn: Elisa Viitamaa Deltatt på: SEK1811 Norsk 2011/Etnisk mangfold Dato: april 2011 Hovedbudskap: - Etnisk mangfold i skolene er en utfordring, men kan også være en berikelse. Må brukes i undervisningen! - Man må ikke være redd for å fremheve forskjellene heller forklare hvorfor det er sånn. - Man må sette inn tiltak tidligst mulig tidlig innsats. - Man må ikke sy puter under armene på minoritetsspråklige elevene: realistiske krav og deretter rettigheter. I tillegg viktig å formidle fra oppdraget: - Ta med i diskusjon om flerkulturell samfunn: situasjonen for samisk og kvensk i Nord- Norge Problemstilling å diskutere i fylkesstyret: - Holdnings skapende/endrende arbeid inkludering av minoritetsspråklige barn, ung og voksen i samfunnet. Hvordan kan skolene/barnehagene være med på det? Begrunnelse for evt. å reise egen sak i fylkesstyremøte: Representasjoner pkt A) Fylkesstyrerepresentanter som har vært oppnevnt til kurs, konferanser, andre aktiviteter på vegne av fylkeslaget, bes gi kort skriftlig tilbakemelding til fylkesstyremøtets sak Representasjoner. Navn: Mette Julianne Eira Deltatt på: SEK 1811 Norsk2011/Etnisk mangfold, Oslo Dato: Hovedbudskap: Opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne, utfordringer og tiltak: Tidlig innsats, lære andre språket, flerspråklig, kompetansebehov, innføringstilb. Til nykomne, digitale læringsresursser, - Flere språk flere muligheter - Vinje kommune; integreringen blitt suksess - Tidlig innsats - Tospråklige og andre lærere i samarbeid om opplæringen for flerspråklige elever: 5%

5 3 jobber som tospråklige lærere, lærersamarbeidet i smal forstand og i vid forstand og kommunikasjon på forskjellige steder. - Filosofering med barn og barns språkutvikling - Etnisk mangfold og inkludering i Bredtvedt barnehage Noen tanker etter konferansen på mandag Innstilling til AP:s integreringsutvalg v/ Hadia Tajik: Fellesskolen: tidlig innsats, språklig kartlegging av 4 åringer, språkstøtte, gratis kjernetid, sommerskole, (helhetlig skoledag). Elevsammensetning: Skolestart, ikke dominerende språkgrupper, skolekretser, når nye skoler skal bygges, vedtak om særskilt norskopplæring, ekstra ressurs til skoler m/flere enn 25% minoritetsspråklige. Morsmål: skal tilbŧs de som er så svake i norsk at de ikke kan følge vanlig undervisning, skal bygge opp under norskundervisning, (ikke betydning for urbefolkning). Flerspråklighet: Utvide tredjespråk til å omfatte flere verdensspråk, gradvis gjøre det mulig å velge morsmål som fjerdespråk. Særskilt norske/mottaksklasser: Mål: få gode nok ferdigheter i norsk til å raskt bli en del av ordinær undervisning. Frafall fra vgs.: Gode generelle tiltak; Ny giv, tidlig innsats, lovfestet rett til læreplass, samfunnskontrakt m/arb.livets parter, det offentlige må ta mer ansvar. Noen spesifikke: Mentorprog. rundt elever som står i fare - Østbergutvalget noen dilemmaer: info om demmes arbeid. Mange barn, unge og voksne får ikke det opplæringstilbudet de har krav på. - NOU 2010:7 Mangfold og mestring Hva sier Utdanningsforbundet - Sammen for livet v/ Evy-Ann Erikse I tillegg viktig å formidle fra oppdraget: Problemstilling å diskutere i fylkesstyret: Begrunnelse for evt. å reise egen sak i fylkesstyremøte: Representasjoner pkt C) Navn: Anders Nybø Deltatt på: Første møte av "Revidering av lønnspolitiskplan" i FFK Dato: Hovedbudskap: Innledende møte av revideringen av lønnspolitisk plan i FFK. I tillegg viktig å formidle fra oppdraget: Sissel og jeg er med i gruppa fra Utdanningsforbundet, men Sissel er med i en liten gruppe i gruppa som skal lage bl.a. questback for kartlegging blant ledere og tillitsvalgte. Problemstilling å diskutere i fylkesstyret: Eventuelle erfaring fra arbeid med lønnspolitiske planer tas imot. Begrunnelse for evt. å reise egen sak i fylkesstyremøte: Eventuelt at dette kan være et svært forsømt område for mange av lokallagene.

6 4 Representasjoner pkt D) Navn: Tore Olaussen og Kari Lium Deltatt på: SEK16/11: Tariff 2011 Dato: 12.april Hovedbudskap: - Rammebetingelsene foran oppgjøret legitimerer reallønnsforbedringer - Våre grupper ble IKKE lønnsvinnere i 2010, heller, til tross for de grep man gjorde da (kompetanseforhandlingene, egne opprykksdatoer osv) - Utfordringer i nemndsarbeidet etter brudda i 2010; mer vanskelig å få KS til å presse kommunene nå - Det viktigste arbeidet man kan gjøre lokalt for å unngå brudd, er å legge stor vekt på og mye arbeidet i det lønnspolitiske drøftingsmøtet - I tillegg viktig å formidle fra oppdraget: - Noe info om bruddet i SFS 2201 Problemstilling å diskutere i fylkesstyret: Begrunnelse for evt. å reise egen sak i fylkesstyremøte: Representasjoner pkt E) Navn: Anders Nybø Deltatt på: Ledersamling FFK, dag 1 samt offisiell middag Dato: Hovedbudskap: Innføring av ny arbeidsgiverstrategi "Jobber med mening" i FFK. På vegne av det hovedtillitsvalgte og for organisasjonene fremla jeg PP-presentasjon om vårt syn på medbestemmelse og den nye arbeidsgiverstrategien. I tillegg viktig å formidle fra oppdraget: Sissel og jeg var sammen med de andre HT i FFK invitert på ledelseskurs. Vi var med på førte dagen. Den var preget av et ledelsesyn ikke i samsvar med den nye arbeidsgiverstrategien. Noe som medførte et åpent brev fra de hovedtillitsvalgte til Fylkesordfører (kom også ut i media). Problemstilling å diskutere i fylkesstyret: Ledelsesfilosofi og utøvelse av denne: medbestemmelse og drøfting med arbeidsgiver - vil sentral bistand knyttet til "opplæring" av sjefer i fylkesadm i lov- og avtaleverk hjelpe??? Begrunnelse for evt. å reise egen sak i fylkesstyremøte: Eventuelt at dette kan være et svært vanskelig område for mange av lokallagene. Representasjoner pkt G) Fylkesstyrerepresentanter som har vært oppnevnt til kurs, konferanser, andre aktiviteter på vegne av fylkeslaget, bes gi kort skriftlig tilbakemelding til fylkesstyremøtets sak Representasjoner. Navn: Synnøve Thomassen Deltatt på: Dialogkonferansen 2011; Unge på vei utdanning, arbeid og psykisk helse (I regi av Helsedirektoratet og Mental Helse)

7 5 Dato: 13.april 2011 i Alta Hovedbudskap: Gi kunnskap om tema for Verdensdagen for psykisk helse 2011 Unge på vei utdanning, arbeid og psykisk helse, og om psykisk helse generelt sett fra brukersida. Lynkurs og kick-off for ulike likeverdige aktørers/samarbeidspartneres ideutveksling og planlegging av arrangementer lokalt fram mot markeringa av dagen. Årets kampanje har som mål å bidra til økt kunnskap om forebyggende arbeid og helsefremmende tiltak som kan bidra til at flere unge fullfører skole og utdanning eller kommer seg inn på arbeidsmarkedet. Grunnlaget for yrkeskarriere og deltakelse på arbeidsmarkedet legges allerede i grunnskolen. Når psykiske helseproblemer rammer i ung alder mister unge tiden de skulle brukt til å tilegne seg kompetanse for et liv i arbeid, på sykdom og ekskludering. Undersøkelser fra fylkene, bl.a. Hedmark, viser at 97% av arbeidsgivere forventer min. gjennomført videregående utdanning. I tillegg viktig å formidle fra oppdraget: Arbeidslivstelefonen i april 2002 åpnet Mental Helse Norge i tett samarbeid med Arbeidstilsynet en telefontjeneste for arbeidslivet. Etter tre år ble prosjektet vurdert som så vellykket at det ble en permanent tjeneste over statsbudsjettet fra 1. januar A-telefonen skal være et supplement til andre hjelpeinstanser som finnes i arbeidslivet. Målsetting med rådgivinga telefonen gir: Hindre at folk blir syke eller utstøtes fra arbeidslivet. Arbeidslinja ser ut til å ha festa grepet som et bærende element i dagens samfunn. Arbeidslinja er vedtatt og offisiell politikk (også)i Norge, og formidles ukritisk av ulike aktører i den offentlige debatten også av tunge aktører innen fagbevegelsen. Det stilles i svært beskjeden grad grunnleggende og prinsippielle spørsmål rundt ideologien og menneskesynet arbeidslinja bygger på. Problemstilling å diskutere i fylkesstyret: Dersom Utdanningsforbundet ikke har en tradisjon ift å markere FNs årlige Verdensdag for psykisk helse bør forbundet engasjere seg i dette framover? Hvilke typer markeringer kunne i så fall være aktuelle å bidra med/delta i, fra vår side? På fylkesplan-/lokalplan? Begrunnelse for evt. å reise egen sak i fylkesstyremøte: Representasjoner pkt H) Fylkesstyrerepresentanter som har vært oppnevnt til kurs, konferanser, andre aktiviteter på vegne av fylkeslaget, bes gi kort skriftlig tilbakemelding til fylkesstyremøtets sak Representasjoner. Navn: Synnøve Thomassen Deltatt på: Konferansen Nordkalotten, EU og Interreg (i regi av Nei til EU) Dato: 04. mai 2011 i Tromsø Hovedbudskap: INTERREG Hva det er: EU-program for grenseoverskridende regionalt samarbeid (omfatter i utgangspunktet naboregioner som er delt av nasjonale grenser innenfor EU, men tilgrensende land kan være med mot å dekke kostnadene sjøl). Formålet med programmene er å sikre økonomisk og sosial utvikling og integrasjon over landegrensene i bestemte regioner, gjennom regionalt samarbeid. Det inngår også et samisk delprogram, som på norsk side strekker seg ned til Hedmark fylke. Hva ordningen kan brukes til og hvordan den faktisk er brukt: Gjennomgang av (undreveis-) evalueringer av ulike pågående og avsluttede programmer. Aktuelle forskningsspørsmål ift norsk deltakelse: Påvirkning på nasjonal politikk og norsk regional politikk (endring av politisk innhold og politiske prosesser), læringseffekter, demokratiperspektivet? Hvor pengene kommer fra: Norge har deltatt og deltar i ulike programmer (årlige kostnader 200 mill. kr. statlige midler + like mye i matchingsmidler). Troms fylkeskommune er forvaltningsenhet og sekretariat for norske statsmidler til Interreg IVA Nord-programmet.

8 6 Dette alene dreier seg om ca. 10 mill. kr. årlig ut Pengene inngår i de statlige overføringer til regionale utviklingsprogram (RUP). Midler i Interreg IVA Nord kan gis til aktører i Nordland, Troms og Finnmark til grenseoverskridende prosjektsamarbeid med aktører i Norrbotten/Vesterbotten i Sverige og/eller Lappland/Østerbotten i Finland. Regjeringa anser internasjonalt regionalpolitisk samarbeid for å være viktig for å sikre norske interesser, bl.a. i forbindelse med revisjon av EUs regionalpolitikk, statsstøtteregelverk og EU-utvidelse. Man har derfor valgt å delta i EUs Interregprogram, som et viktig bidrag til europapolitikken. Videre mener man at Norge, gjennom dette samarbeidet og erfaringsutveksling med andre land og regioner i Europa, kan få impulser til videreutvikling av egen regionalpolitikk, styrke fylkeskommunen som regional utviklingsaktør og stimulere til næringsutvikling i distriktene. Tanken om (grenseoverskridende) samarbeid er grunnleggende god, men må vi ta omveien om EU? - Deltakelse i programmene og tildelingsform - først og fremst blitt en embetsverksak - Politisk innflytelse og styring - store pengesummer fordeles med minimal politisk styring - Byråkratiserende modell/arbeidsmåter Kampen om kommunene bør bli en viktig kamp, og må settes på dagsorden bl.a. til høstens valg (reell innbyggerflytelse, demokratiske avgjørelse, folkemakt der folk bor). I tillegg viktig å formidle fra oppdraget: Problemstilling å diskutere i fylkesstyret: Begrunnelse for evt. å reise egen sak i fylkesstyremøte: Representasjoner pkt I Navn: Eskil Hoholm Hovland og Kari Lium Deltatt på: Konferanse om ungdomstrinnet og SEK 19/11 om ungdomstrinnet (og meldinga) Dato: mai Hovedbudskap: - økt valgfrihet gjennom innføring av valgfag og større fleksibilitet (lokale faglige prioriteringer og fleksibilitet i fag- og timefordelinga) - bedre klasseledelse - mer praktisk tilnærming i alle fag - fortsatt fokus på bedre opplæring i lesing og regning - meldinga følges opp av midler til en gjennomføringsstrategi med bl.a skolebasert program for klasseledelse - meldingas målsettinger ligger nært opp til vår utdanningspolitikk I tillegg viktig å formidle fra oppdraget: - tidsperspektiv for tiltaka er det sagt lite om - alt var ikke bedre før; ungdomsforskning tyder på at alt er bedre nå; mindre mobbing, mindre kriminalitet, ungdom har tettere tilknytning til familie og nærmiljø, har mer utdanningsmotivasjon, trives bedre på skolen. MEN: 15 % er i faresonen, 5 % er på mange måter en ut-gruppe - ressursutfordringer - fra den tida hver ungdomsskoleklasse ble tildelt 47, uketimer! - Det kommer til å koste; o kompetanseheving o økt lærertetthet og mindre grupper o midler til læremidler og eksterne aktiviteter o praktisk og teoretisk læring i alle fag

9 7 Problemstilling å diskutere i fylkesstyret: - se egen sak Begrunnelse for evt. å reise egen sak i fylkesstyremøte: - allerede gjort Representasjoner pkt J) Navn: Knut Einar Kristensen Deltatt på: Møte i SMSØ (samarbeid mot svart økonomi) Finnmark og møte med russiske representanter for organisasjoner tilsvarende LO og NHO i Murmansk oblat Møtet ble holdt i Kirkenes. Dato: 5. mai Hovedbudskap: - LO, NHO og skatteetaten har holdt årlige møter med tilsvarende organisasjoner på russisk side. I år deltok også YS (Ester Nilsen, skatteoppkrever Alta) og Unio (undertegnede). - Besøk på KIMEK hvor personalsjef redegjorde for tilsetting av 12 russere (ingeniører og sveisere). Problematikk i forhold til arbeidstillatelse for borgere utenfor EØS ble belyst. - Russerne forklarte hvordan lønnssystemet i Russland er bygget opp. - De polare virkemiddelordninger i Russland og Norge. - Skatteetaten i Norge forklarte modellen for Spleiselaget - Det var synd at skatteetaten i Murmansk ikke kunne komme. Det har antagelig noe med sentrale myndigheter å gjøre. - Viktig å bruke lokale tilretteleggere ved besøk fra Russland. (Russcom) Problemstilling å diskutere i fylkesstyret: - Møte med lærerorganisasjoner i nordvest-russland Begrunnelse for evt. å reise egen sak i fylkesstyremøte: - Vi har tidligere ønsket å gjenopprette kontakten med nordvest-russland og lærerorganisasjonene der for å prøve å få til møte. Hvis vi skal få dette til bør vi ha noen som praktisk kan bistå med gjennomføring da det er store forskjeller i kultur og kutyme. Vedlegg: program GRENSEREGIONALT TREPARTSAMARBEID I ARBEIDSLIVET I NORGE OG RUSSLAND program for møte den 5. mai 2011 Møtested: Rica Arctic Hotell Kirkenes Møteleder: Marit Helene Pedersen Buss med russiske deltakere ankommer Rica Arctic Hotell kl. 10:00 10:00 11:00 Innsjekking på hotellet og frokost i restauranten. 10:45 Åpning/Velkommen ved Helge O. Aune 11:15 Avreise fra hotellet til bedriftsbesøk. 14:00 Enkel lunsj på hotellet 14:30 Situasjonen i næringslivet i Finnmark og Murmansk. Innlegg ved Marit Helene Pedersen, Bjørn Johansen, Aleksander L. Pervoukhin, Oleg A. Kulya. 15:30 Norge som arbeidsplass for russere Arbeidskraftbehov i Nord-Norge regelverk og praktisk tilrettelegging v/ Marit Helene, Helge og SUA i Kirkenes

10 8 16:00 Hvordan er systemet for fastsettelse av lønn i Norge og Russland v/ representanter fra NHO, LO, SPP MO og Murmansk regional Trade Union 16:30 Hvordan bygges forståelsen og lojaliteten til samfunnet som et spleiselag? v/helge som viser tenkning og praktiske eksempler fra den norske Skatteetaten. ( DIALOG OG SPØRSMÅL ) 17:00 Praktisk informasjon til russere som ønsker å arbeide i Finnmark Hva finnes i dag og hvordan kan vi samarbeide om å nå disse med bedre informasjon i Murmansk? v/helge, SUA + representant fra Murmansk ( DIALOG OG SPØRSMÅL ) 17:30 Oppsummering tiltak på veien videre. Utnevne ansvarlig for møte i :00 Slutt 19:00 Middag og dialog Representasjoner pkt K) Fylkesstyrerepresentanter som har vært oppnevnt til kurs, konferanser, andre aktiviteter på vegne av fylkeslaget, bes gi kort skriftlig tilbakemelding til fylkesstyremøtets sak Representasjoner. Navn: Synnøve Thomassen Deltatt på: Nord-Norgekonferansen (barnehagekonferansen) 2011; Under min ledelse (i regi av SEBU kompetanse) Dato: 05. og 06. mai 2011 i Tromsø Hovedbudskap: Begrepet god ledelse må settes under lupen - kvalitet og god ledelse på alle plan vil være en suksessfaktor i morgendagens barnehage. Hva er kvalitet, hva er god ledelse, og hva er pedagogisk ledelse (ingen gitte kriterier)? Fagutvikling eller ledelse? Ja takk, begge deler! Barnehagen er en i stor grad uregulert sektor, og sektorens styringsdokumenter ofte diffuse. Mange ulike aktører utenfor barnehagen, og uten barnehagefaglig kompetanse, vil definere barnehagens innhold og oppgaver. På spørsmål om hvem barnehagen er til for, vil en få forskjellige svar avhengig av hvem man spør, fordi interessene er ulike og ikke nødvendigvis sammenfallende. Ulike ledelsesnivå viktig å ha respekt for hverandres/de ulike roller. Ledelses og styringsutfordringer på de ulike nivå: - pedagogiske ledere -styrere - barnehageeiere (dobbeltrollen som både eier og godkjennings-/tilsynsmyndighet - krevende for mange å skille rollene) - barnehagemyndigheten sentralt og sektoren nasjonalt I tillegg viktig å formidle fra oppdraget: Nike Konsult A/S snakka varmt og lenge om: - barnehagen som bedrift da kan en ikke bare se på kompetanse - Nikes bedriftsutviklingsmodell - personalkostnader og kostnadseffektivisering - kartleggingsverktøy for måling av ressursutnyttelse og produktivitetsøkning - lederrollen, arbeidsledelse, samarbeid, teambygging (og kartleggingsverktøy for måling ) Problemstilling å diskutere i fylkesstyret: Hvilke grep kan vi ta for å få etablert et fungerende lederråd på fylkesplan? Begrunnelse for evt. å reise egen sak i fylkesstyremøte:

11 9 Representasjoner pkt L) Fylkesstyrerepresentanter som har vært oppnevnt til kurs, konferanser, andre aktiviteter på vegne av fylkeslaget, bes gi kort skriftlig tilbakemelding til fylkesstyremøtets sak Representasjoner. Navn: Kenneth Nygaard Deltatt på: SEK2011 Likestilling og diskriminering Dato: mai 2011 Hovedbudskap: De viktigste foredragene var disse: aktivitets- og redegjørelsesplikten og Graverutvalgets innstilling av Ronald Craig, «Kvinner, menn og alle vi andre!» av transpersonen Sara Lund/Claes Schmidt, Likestilling i barnehagen av Anette Hoel, likestillingsarbeid i skolen av Liv Anne Støren (NIFU). PP-presentasjonene fra disse skal være lagt ut på intranettet. Craig ga en god oppsummering av hvordan likestilling skal fremmes i arbeidslivet, og at det er to ulike måter dette gjøres på - «klagebasert» diskrimineringsvern på den ene siden og arbeidsgivers aktivitets og redegjørelsesplikt. Det klagebaserte vernet har noen bakdeler, i og med at det ikke går an å klage på indirekte diskrimingering som er en følge av f.eks strukturelle sider ved arbeidslivets/arbeidsplassens organisering. (se pp-presentasjonene) Han mente for øvrig at ift diskriminering så bør man arbeide for å redusere RISIKOEN for diskriminering, ikke bare behandle saker som allerede har skjedd, altså jobbe på samme måte som ved HMS-arbeid Sara Lund ga et veldig godt og inspirerende «show» om hvordan det er å være annerledes, og ga mange fine perspektiver. Det hun/han sa er likevel litt vanskelig å skulle videreformidle siden det var av så pass spesiell art. Gjennomgangstemaer på fellesdiskusjoner og foredragene om likestillingsarbeid i barnehage og skole er hvordan skole og barnehage kan jobbe for å fremme likestilling. Anette Hoel pekte bl.a på manglende kunnskap og bevissthet blant barnehagepersonale rundt likestillingsarbeid. Hun pekte ut noen mulige veier iforhold til jobb med dette: satsing på utdanning og kompetanseheving ifm likestillingsarbeid i b-hage, behov for mer forskning på temaet, rekruttering av menn som et likestillingstiltak i barnehage. Det ble presisert av eventuelle klagesaker ift diskriminering skal behandles som en vanlig personalsak, altså at den først meldes inn til sektretariatet i Utdanningsforbundet. I tillegg viktig å formidle fra oppdraget: Det er positivt at fylkeslaget sender folk fra lokallagene på slike kurs/seminarer, og det var veldig interessant å være med på dette. Synes likevel det hadde vært gunstig om en av plassene var satt av til medlem fra fylkesstyret. Problemstilling å diskutere i fylkesstyret: Det som nok kunne blitt diskutert i fylkesstyret er hvordan UDF Finnmark konkret skal jobbe for større likestilling og mindre diskriminering i barnehage og skole. Begrunnelse for evt. å reise egen sak i fylkesstyremøte:

12 10 Representasjoner pkt M) Navn: Anders Nybø Deltatt på: Ekstraordinært administrasjonsutvalg Dato: Hovedbudskap: - Orienteringssak om brev fra fagforeningene I tillegg viktig å formidle fra oppdraget: - Fagforeningene har meldt inn at dette er så viktig at vi ønsker det som en egen sak i administrasjonsutvalget Problemstilling å diskutere i fylkesstyret: - Ledelsesfilosofi og utøvelse av denne Begrunnelse for evt. å reise egen sak i fylkesstyremøte: - Flere kommuner sliter nok med det samme

13 SAKSFREMLEGG UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK Organ Saksnr Sakstittel Saksbehandler Møtedato Fylkesstyret 28/11 Aktuelt TOl Fst-sak 28/11 a) Profesjonsetikk, oppfølging av landsmøtevedtak (vedlagt) b) Organisasjonsutvikling helehetlig plan (vedlagt) c) Lokallagssamling mai - planlegging a) Landsmøtet i 2009 vedtok i saken Morgendagens barnehage og skole at organisasjonen skulle utarbeide yrkesetiske retningslinjer. Som en oppfølging av landsmøtevedtaket er det kommet ut et temanotat (5/2011) Et blikk på lærerorganisasjoners profesjonsetikk. Temanotatet presenterer de andre nordiske lærerorganisasjoners etikk-plakater, den fra Ny-Zeeland og den deklarasjon som ble vedtatt av EI-kongressen i I alle de seks presentasjonene finner vi mange likheter. For eksempel: - Respekt for barn og unge (grunnleggende menneskerettigheter) - Lærerens autonomi - Samfunnsoppdraget - Forhold til kolleger, foresatte og samfunn Saken vil bli en debattsak i hele organisasjonen og den er satt på sakskartet til Representantskapet i juni. Vår første oppgave vil være å gjøre oss kjent med innholdet i temanotatet, videre å uttrykke verdier som er sentrale for våre profesjoner i Norge. b) Det er denne våren et oppfølgings rush fra landsmøtet i Noen eksempler: Vedtektene ble endret og strukturen ble endret. Vi har fem medlemsgrupper og kontaktforum. Status og sammensetning er ikke nedfelt i vedtektene. Fordeling av de fritt valgte representantene til Representantskapet er ikke vedtektsfestet. Skoleledernes posisjon. Arena for lederne? Voksenopplæring. Innholdet i voksenopplæringa har endret seg. Hvordan skal medlemmene ivaretas? Kvoteringsbestemmelsene. Flertallet av medlemmene er kvinner. Vi har en bestemmelse som 15 det skal tilstrebes en kvinneandel på minst50% i alle [ ] Saksfremlegg fylkesstyret Utdanningsforbundet Finnmark

14 2 Mange av våre medlemmer er tilsatt på arbeidsplasser som er interkommunale, regionalisert og plassert i flere fylker eller på annen måte faller utenfor den vanlige organisering som er tilpasset lokallag og fylkeslag. Et godt eksempel er BUF-etat i Nord- Norge. Tillitsvalgt/HT for disse medlemmene? c) Lokallagssamling mai siste planlegging PP-presentasjon Vedtak: Informasjonen tas til orientering. Det ble foretatt en siste gjennomgang av lokallagssamlingen mai.

15 SAKSFREMLEGG UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK Organ Saksnr Sakstittel Saksbehandler Møtedato Fylkesstyret 29/11 Nytt fra lokallag KLi april 2011 Fst-sak 29/11 Nytt fra lokallag Dokumenter: Tips-ark sendt lokallagskontaktene foran ringerunde Saksbeskrivelse: 5 av fylkesstyrets medlemmer har jevnlig kontakt med fra 2 til 5 lokallag. Denne gangen ble flg tema satt opp som aktuelle: - respons på ufaglærtundersøkelse - ungdomstrinnsmeldinga forberede saken til lokallagssamling - forberede tenking på skoleringsplanen sak til lokallagssamlinga - be om innspill/eksempler i tilfelle innstramminger/nedskjæringer i kommunene - arrangement i forbindelse med lokalvalga til høsten Momenter fra debatten: - Innstilling til vedtak: Informasjonen tas til orientering Saksfremlegg fylkesstyret Utdanningsforbundet Finnmark

16 SAKSFREMLEGG UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK Organ Saksnr Sakstittel Saksbehandler Møtedato Fylkesstyret 30/11 HT-F informerer ANy Fst-sak 30/11 HT-F informerer: a) Revidering av lønnspolitiskplan FFK 1. møte, Vadsø, b) Årsmøte Hammerfest, Hammerfest, c) Lederkurs FFK, Vadsø, d) Årsmøte Sør-Varanger, Kirkenes, e) Lønsj-møte AT-Hammerfest vgs, omorganisering, Hammerfest, f) Lyd/bilde-konferanse HT-F FFK - Brevet, Fylkesktr Alta, g) Lyd/bilde-drøftingsmøte FFK - Rektorutlysning, Fylkesktr Alta, h) Administrasjonsutvalgsmøte - Brevet, Vadsø, i) Kompetansegruppe-møte, Vadsø, Saksfremlegg fylkesstyret Utdanningsforbundet Finnmark

17 SAKSFREMLEGG UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK Organ Saksnr Sakstittel Saksbehandler Møtedato Fylkesstyret 31/11 Aktuelle saker og utfordringer i barnehagesektoren STh mai 2011 Fst-sak 31/11 Aktuelle saker og utfordringer i barnehagesektoren Dokumenter: Utdanningsforbundets faktaark xx-2011: Foreløpige nøkkeltall for barnehagesektoren 2010 Foreløpige finnmarkstall - KOSTRA Bakgrunn for saken: Saksfremlegget refererer aktuelle saker som har vært gjennomgående tema til informasjon og/eller debatt på hhv sentralt kontaktforum februar, SEK 1011 Politiske utfordringer innen barnehagesektoren mars, og nettverkssamling i fylkeslaget mars. Saksfremlegg : Arbeidstid: Se egen fst-sak 33/11 Tariffavtaler, Utdanningsforbundets våroffensiv og om Fagforbundets verveoffensiv : Denne våren gjennomfører organisasjonen en offensiv for å få på plass tariffavtaler i private virksomheter uten tariffavtale. Hovedfokuset i denne omgang er barnehagene. Aktuelle tariffavtaler er enten at a) arbeidsgiver tilslutter seg en arbeidsgiversammenslutning som har sentral tariffavtale med Utdanningsforbundet, eller b) inngår standard tariffavtale mellom eier og Utdanningsforbundets fylkeslag (gjerne og helst i samarbeid med Fagforbundet). En kartlegging i Finmark viser pr. i dag at vi har medlemmer (ett eller to) i to private barnehager uten tariffavtale; hhv i Sør-Varanger og Kautokeino. Av avisnotiser har vi registrert at det er åpna en ny privat barnehage i Måsøy kommune, men vi har så langt ikke fastslått hvorvidt vi har medlem(mer) i denne. En samordning med Fagforbundets kompetansesenter i Tromsø gjenstår nå, før vi gjør en (ev. felles) formell henvendelse til barnehagenes eierstyrer om inngåelse av tariffavtale. Samtidig vet vi at Fagforbundet har hatt en verveoffensiv på gang i alle landets fylker/barnehager. At Fagforbundet verver i assistentgruppa er så sin sak, men vi er gjort kjent med tilfeller der de også går på Utdanningsforbundets medlemmer med siktemålet at de skal vurdere sitt medlemskap til fordel for Fagforbundet. Dette er altså måten på hvilken Fagforbundet skal ekspandere! En høyst klanderverdig måte, og utenom alle spilleregler i et ryddig organisasjonsliv. Saksfremlegg fylkesstyret Utdanningsforbundet Finnmark

18 2 Ny finansieringsordning: De tidligere øremerka midlene til barnehagesektoren gikk inn som del av kommunenes rammefinansiering fra 1. januar i år, med nye kriterier og kostnadsnøkler for fordeling av midler til kommunene. Samtidig har vi fått på plass forskrift om likeverdig økonomisk behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager. En rundspørring til våre lokallag har resultert i få svar og dermed få tilbakemeldinger ift ev. utfordringer i forbindelse med overgangen til rammefinansiering, og/eller hvorvidt man ser en tendens til reduksjon av midler til barnehagesektoren som helhet i egen kommune. Fastsetting av tilskuddssatser til ikke-kommunale barnehager meldes fra enkelte å være forsinka, men kommunene utbetaler her inntil videre tilskudd iht fjorårets satser. En innrapportering til Kunnskapsdepartementet via Fylkesmannen viste at kun tre av fylkets nitten kommuner hadde underretta sine ikke-kommunale barnehager om fastsatte tilskuddssatser innen fristen 1. februar i år (drifts- og kapitaltilskudd). Alle kommunene rapporterte at de hadde betalt ut driftstilskudd til de ikke-kommunale barnehagene forskuddsvis. Det ble i samme innrapportering meldt om få endringer i barnehagetilbudet. Kartleggingsdebatten: Debatten tok tydeligvis aldri av i våre lokallag - det kom ingen innsendte svar innen fristens utløp. I organisasjonen, blant våre tillitsvalgte på barnehagesida, er det ulike syn på kartlegging: hva, hvorfor, hvem og hvilke verktøy som er best egna i kartleggingsøyemed. Dette har kommet til uttrykk i diskusjoner både med lokale tillitsvalgte og sentralt. Undertegnede har spilt inn synspunkter i tråd med hva som har fremkommet i tidligere diskusjoner i fylkesstyret, og har bl.a. pekt på bekymringer ift et økende press om kartlegging i barnehagen: synet på barn og barns læring som ligger til grunn, erfaringer fra andre land som viser at med en økende grad av kartlegging skjer også en økende grad av diagnostisering av barn (færre og færre barn faller innenfor det s.k. normalitetsbegrepet), kartlegging i strid med rammeplanens mandat, rommet som åpnes for kommersielle tilbydere av både kartleggingsverktøy og - i en situasjon med lav pedagogtetthet og mange ufaglærte i barnehagene - kartleggingstjenester, hvem skal kartlegges i neste runde?, hvordan kan resultater bli brukt? (f.eks til å styre økonomi og andre ressurser inn og ut av barnehagene?) Prosjekt Oslobarnehagen et eksempel: Visjon: Oslobarnehagen landets beste Mål: Styrke kvaliteten i barnehagen og spesielt styrke barnehagen som læringsarena Skoleforberedende fokus (kunnskaper, ferdigheter) Sikring av viss minstestandard, uten at mangfoldet blir borte Kvalitetsstandarden skal omfatte både resultatmål, strukturmål og prosessmål Hovedhensikten: Sikre treffsikre kvalitetsmål Prosjektleder: Siviløkonom Eli Aspelund Barnehageportalen offentliggjøring av brukerundersøkelser Vil Datatilsynet være den instans som stopper også dette prosjektet i Oslo-barnehagene (personvernhensyn), slik det har skjedd tidligere? Det er så langt ikke kommet signaler om at

19 departementet vil gripe inn denne gangen heller, til tross for prosjektets åpenbare brudd med Rammeplanens føringer og dets tvilsomme omgang ift barns (og voksnes) personvern. 3 Brenna-utvalgets innstilling Med forskertrang og lekelyst : Utvalgets mandat var å utrede førskoletilbud til alle barn. Etter at utvalget la fram innstillinga si sist høst, har den vært ute på bred høring. Både Brenna-rapporten og Utdanningsforbundets til dels kritiske høringssvar kan lastes ned fra våre hjemmesider. Rekruttering: Nye tall viser at antall dispensasjoner på landsbasis fortsetter å stige, søkninga til utdanninga har de seinere åra gått ned, tendensen viser at ved ca 40 års alder starter avskallinga fra yrket, og vi vet at ca 50% av utdanna førskolelærere befinner seg i andre yrker enn i barnehagen. Regjeringas ulike strategiplaner og handlingsplaner ser så langt ikke ut til å ha gitt de store uttellingene. I debatten om rekruttering til yrket (søkning til utdanninga, ønske om å bli i jobben, eller ønske seg tilbake til jobb i barnehagen) har ofte lønn vært nevnt som det fremste virkemidlet, også i egen organisasjon. På mange måter er dette riktige krav, idet førskolelærere ligger blant gruppene med den laveste livsløpsinntekta. Samtidig ser vi at dette, med dagens lønnsstruktur og system, bidrar til å skape store lønnsforskjeller, og vi ser at kommuner med dårlig økonomi ikke makter å konkurrere på lønna i markedet. Dette siste kan i noen grad ramme distrikts- og utkantkommuner, men ikke nødvendigvis. Det er også grunn til å tro at enkelte kommuner velger å ikke bruke lønn eller andre personalpolitiske virkemidler som tiltak for rekruttering til ledige stillinger, men heller velger å hvile på barnehagelovens åpninger for midlertidig og varig dispensasjon fra utdanningskravet. Økt pedagogtetthet og økt grunnbemanning, kvalifikasjonskrav til og kompetanseheving av hele personalet, er virkemidler som vil styrke fagmiljøet i barnehagene, og dermed bidra til å heve kvaliteten. Dette, sammen med gode vikarordninger, vil også være virkemidler for ei kraftig forbedring av ansattes arbeidsvilkår. God barnehagefaglig kompetanse på kommunenivå vil sannsynligvis også være en viktig faktor mht å styrke sektorens rammebetingelser lokalt, noe som i sin tur kan virke rekrutterende. Andelen dispensasjoner i finnmarksbarnehagene viser, i likhet med i landet som helhet, en økning. Pr. i dag ligger den på ca. 12%. Tilbakemeldinger etter en rundspørring i våre lokallag har gitt få konkrete svar på hvorvidt kommunene har uttalte rekrutteringsstrategier for å bøte på dette, og i så fall hvilke. Vi vet imidlertid at enkelte kommuner har gjort vedtak om økt pedagogtetthet i sine barnehager (ved naturlig avgang), men tilbakemeldinger fra våre tillitsvalgte lokalt viser at det er problematisk å rekruttere kvalifisert personale for å etterleve disse vedtakene. Fylkesmannen har denne vinteren utarbeidd sin Strategier for langsiktig arbeid med å rekruttere og beholde lærere, førskolelærere og helsefagarbeidere i Finnmark. Som del av strategien inviteres i første omgang utvalgte kommuner til gjennom prosjektretta utviklingsarbeid å bygge opp en helhetlig og langsiktig rekrutteringsstrategi. Departementets veileder til norm om pedagogisk bemanning: Det har i lang tid vært uklart hvordan Barnehagelovens norm om pedagogisk bemanning skal forstås, og behovet for en avklaring og presisering har tvunget seg fram. Departementet har ei tid lovet en veileder ift dette, og etter utsettelser er veilederen nå lovet ferdigstilt i løpet av mai mnd. i år. Kunnskapsministeren var imidlertid allerede høsten 2010 ute med en presisering der hun fastslo at inntak av flere barn enn normen tilsier, utløser en ny hel pedagogisk leder-stilling; mao at det ikke skal

20 4 opereres med del-/prosentvise stillinger. Private aktører med PBL-A i spissen, men også KS, har hevda at det med dette innføres en helt ny bestemmelse. Dette er feil bestemmelsen er ikke ny det er bare praktiseringa av denne som ikke har vært i tråd med lovgivers intensjoner. Barnehageeieres reaksjoner og argumentasjon bygger på at dette vil medføre økte utgifter i form av økte personalkostnader, dersom departementets presiseringer (innstramminger) heretter skal legges til grunn. Et aspekt det knytter seg stor spenning til mht den kommende veilederen, er om og hva den vil si ift styrere i små barnehager med delvis avsatt tid til ledelse kombinert med andre arbeidsoppgaver (les ped.lederoppgaver). Arbeidstilsynets prosjekt Føre var / heftet Best sammen om å øke nærværet i barnehager : Arbeidstilsynet er inne i et tilsynsprosjekt for forebygging av muskel- og skjelettplager, som også omfatter barnehagesektoren. Dette fordi denne type plager utgjør en stor andel av det totale sykefraværet i barnehagene. Prosjektet har altså en tydelig forebyggende profil. Det blei starta i fjor og skal avsluttes i løpet av inneværende år. Heftet Best sammen er utarbeidd av KS i samarbeid med UNIO, LO-K og YS-K. Det retter seg mot barnehagesektoren, inneholder praktiske tips og veiledning med tanke på å skape et godt arbeidsmiljø, og er en del av partenes arbeid med å følge opp IA-avtalen. Endringer i Rammeplan for barnehager: For første gang skal barnehage og skole nå bygge sitt virke på felles verdier som understreker helhet og sammenheng i barn og unges læring og utvikling. Samtidig synliggjør formålsbestemmelsen virksomhetenes egenart og hva som skiller barnehagen fra skolen. Det nye formålet slår fast at barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal danne grunnlaget for barns allsidige utvikling. Som følge av endret formålsbestemmelse, er det fastsatt nødvendige endringer i rammeplanen. De viktigste følgeendringene finner vi i kap 1) Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver. Med den nye formålsbestemmelsen har barnehagens samfunnsmandat blitt mer omfattende og tydelig. Ny førskolelærerutdanning: Arbeidet med ny rammeplan for førskolelærerutdanninga er igangsatt. Et utvalg leda av førsteamanuensis Gunnar Stave, HiVolda, har fått i oppdrag å utarbeide forslag til forskrift om rammeplan, nasjonale retningslinjer for programmene samt forslag til et sett med kjennetegn/indikatorer for ny førskolelærerutdanning. Arbeidet skal være sluttført innen 20. januar neste år. Det er her snakk om en treårig bachelorutdanning. Lederutdanning for styrere nytt tilbud: Styrerutdanninga igangsettes høsten 2011, og søknadsfristen til denne er allerede gått ut. Studiet er etter modell av den s.k. rektorutdanninga i skoleverket. Institusjonene som sammen med samarbeidende institusjoner fra nå av skal tilby studiet, er plukket ut etter anbudskonkurranse. Interessant her er at Høgskolen i Vestfold, med sitt Barnehagesenter og dets forskningsmiljø, har klaget inn anbudsprosessen idet man mener seg faglig forbigått til fordel for bl.a. Handelshøyskolen BI og Norges Handelshøyskole. Man stiller spørsmål ved hvilket faglig fokus studiet skal ha, og viser videre til det faktum at deres region ikke vil ha studiesteder som tilbyr det nye studiet. For styrere i Nord-Norge vil Dronning Mauds Minne i Trondheim reint geografisk være nærmeste studiested som tilbyr denne utdanninga.

21 5 Veiledning av nyutdannede: Veiledning av nyutdannede/nytilsatte skal starte opp høsten I likhet med styrerutdanninga, er også dette etter modell av tidligere innførte tiltak innen skoleverket; her den veiledningsordninga som blei innført for nyutdannede/nytilsatte lærere sist høst. Og som i skoleverket, er det like lite som er avklart i forkant av innføring av ordninga i barnehagen: Hvem skal stå for veiledninga? Hvilke kvalifikasjoner skal veilederen inneha? Hvordan skal arbeidet med veiledningsoppgavene (planlegging, gjennomføring, etterarbeid) kompenseres? Hva skal det veiledes i, og hvor, og når? Barnehagesektoren innlemmes i Utdanningsdirektoratet: Som del av utdanninga og nå tilhørende samme departement som skolen, har mange lenge hevda at det er naturlig at barnehagesektoren også innlemmes i Utdanningsdirektoratet; at statlig kapasitet alene ikke vil være tilstrekkelig til å kunne innfri forventninger til styring og utvikling av innhold og kvalitet i sektoren. Prosessen med overføring av oppgaver fra KD til UDIR er i gang. Et bekymringsmoment er at UDIR pr. i dag ikke besitter barnehagefaglig kompetanse. Basebarnehager: Debatten om hvorvidt basebarnehager er et gode for små barn eller ikke har skutt fart de siste par åra, i takt med utbygging mot full dekning, og etter innføring av individuell rett til barnehageplass. I enkelte pressområder ser vi at det mer og mer, eller utelukkende, nå bygges barnehager etter basemodellen (åpne, fleksible løsninger). Eiere begrunner gjerne valg av modell både pedagogisk og filosofisk, men også økonomisk der det bygges virkelig store barnehager, idet denne løsninga vil gi stordriftsfordeler. Undertegnede er ikke i tvil om at det i dag er overveiende økonomiske aspekter som er avgjørende for eieres valg av modell: kostnadseffektivitet, fleksibel utnyttelse av ansatte i hverdagen, samt muligheter for kjappe bruksendringer i tråd med svingninger i etterspørsel. I Finnmark har vi ikke sett basebarnehager fram til nå, men den første er etter det vi vet under planlegging. Fram til nå har barnehagene i fylket blitt bygd som ordinære avdelingsbarnehager. Makstid i barnehagen? Debatten om maks oppholdstid pr. dag/uke for barnehagebarn er ikke av ny dato (jfr. debatten om døgnåpne barnehager), men har igjen vært aktualisert i mediebildet sist vinter. Enkelte kommuner har forsøkt å innføre makstid for opphold i barnehagene, men med vekslende hell. Mange foresatte kan sjølsagt ha behov for et barnehagetilbud utover ordinær åpningstid (kvelds- og turnusarbeidere, aleneforsørgere m.fl.). Utdanningsforbundet har til nå ikke tatt stilling i debatten om makstid i barnehagen. Forbundets syn er at det ikke er antall oppholdstimer pr. dag eller uke som er avgjørende, men kvaliteten i det tilbudet barna får den tida de er i barnehagen. God kvalitet hele tida forutsetter bl.a. at det er tilstrekkelig antall kvalifiserte voksne på plass, og at de voksne har tid til å være der for barna. Ulike politiske partier, fagforbund og organisasjoner mener etter hvert noe om oppholdstid og åpningstider i barnehagen. Betimelige spørsmål å stille: Er det vår oppgave som fagforening å være tilretteleggere for et mer døgnåpent samfunn etter modell av det amerikanske 24-timerssamfunnet? Eller er det vår oppgave å verne om normalarbeidsdagen og de ansattes vilkår, og å verne om barns rett til foreldretid?. Og dersom vi mener at barn har for lange dager i barnehagen (og det mener vi jo at enkelte har ): Burde den naturlige følgen da være å flagge kravet om 6-timers normalarbeidsdag?

22 6 Fylkesmannen i Finnmark fra nettverkssamling mars: Liv-Hanne Huru, rådgiver ved avdeling for oppvekst og utdanning hos Fylkesmannen, bidro som foreleser på nettverkssamlinga i mars. Hurus økt omfatta følgende tema: - Fylkesmannens plass i systemet - roller og oppgaver - Ny finansieringsordning hvordan følger finnmarkskommunene opp? - Norm for pedagogisk bemanning hvordan forstås og praktiseres denne i kommunene? - Fylkesmannens rolle som tilsyn i barnehagene rutiner, innhold, ev. gjennomgående funn - Dispensasjoner og rekruttering i finnmarksbarnehagene I tillegg sak Midler til kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2011 : Kunnskapsdepartementet har bevilga en samla sum på 33,6 mill. til formålet for Fylkesmannen i Finnmark skal fordele av disse kronene til kommunene, etter søknad m/vedlagt handlingsplan og budsjett for inneværende år. Det er videre ei uttrykt forutsetning for tildeling av midler at kommunale og ikke-kommunale barnehager begge blir ivaretatt i kompetanseplanen, og at man ivaretar de ansattes medbestemmelse for å motivere til deltakelse i kompetanseutviklingstiltakene. Vi vet at i enkelte kommuner får de private barnehagene tilbud om å kjøpe seg inn i kommunenes kompetansehevingstiitak. Iflg Huru skal kommuner som tilbyr kompetanseutvikling til ansatte innen sektoren, ikke ta betalt for deltakelse fra de ikke-kommunale barnehagene, idet kommunen allerede har fått midler til dette fra via Fylkesmannen. Dette er en sak fylkeslaget vil følge opp. Huru var forøvrig svært lydhør for innspill fra deltakerne til aktuelle tema på framtidige kurs og konferanser i regi av Fylkesmannens oppvekstavdeling. Innstilling til vedtak: Informasjonen tas til orientering.

23 1 SAKSFREMLEGG UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK Organ Saksnr Sakstittel Saksbehandler Møtedato fst 32/11 Tariff 2011 mellomoppgjøret TOl mai 2011 Fst-sak 32/11 Tariff 2011 mellomoppgjøret Dokumenter: Vedlegg 1: Orientering til lokallag, sendt fra fylkeslaget mandag 2. mai vedlagt saksfremlegg Vedlegg 2: Foiler sendt fylkesleder 3. mai resultat stat og KS. Bakgrunn for saken Det ble enighet i stat og kommune. Løpet var lagt slik at stat skulle gjøre seg ferdig før avslutningen i kommuneoppgjøret. Oppgjøret betegnes som akseptabelt. Stat: Det generelle tillegget på hovedlønnstabellen fordeles slik (per 1. mai 2011): Generelt tillegg på minimum kr 7000, og 1,72 prosent over ltr 53. Det er ikke satt av penger til et sentralt justeringsoppgjør i år. Dette gir en totalramme på oppgjøret på om lag 4 prosent. Det skal forhandles om 0,25 prosent av den samlede lønnsutbetalingen på hvert forhandlingssted per 1. oktober, inkludert resirkulerte midler på 0,1prosent (lønn = regulativlønn og faste og variable tillegg, ikke overtid). Se foilsett vedlagt. 147 medlemmer i Finnmark. KS: Generelt tillegg på 1,72 prosent, minimum 7000 kr per 1.mai. I tillegg blir det tilsvarende justeringer av minstelønnstabellene. I den samlede rammen inngår 0,25 prosent, som ble gitt til lokale forhandlinger per 1. januar Der inngår også overheng fra 2010 og forventet glidning i 2011 på 2,70 prosent. Totalt 2,95 prosent. Dette er kostnader i oppgjøret som allerede er gitt og som må medregnes. Se forklaring og foilsett, vedlagt saksfremlegget medlemmer i Finnmark. PBL-A Private Barnehagers Landsforbund -Arbeidsgiverseksjonen (PBL-A) skal gjennomføres forhandlinger i dagene mai. Utdanningsforbundet har i nesten 4900 medlemmer i PBL A-området, hvorav 56 medlemmer i Finnmark.

24 2 KA Fohandlingene i Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorgansisasjon (KA) skal gjennomføres 30. og 31. mai. Utdanningsforbundet har 200 medlemmer i KA, hvorav 2 medlemmer i Finnmark (Honningsvåg, Alta). HSH Forhandlingene i HSH skal skje i dagene 31. mai og 1. juni. Utdanningsforbundet har vel 1500 medlemmer i dette tariffområdet, hvorav 24 medlemmer i Finnmark. Spekter 10: Forhandlinger A2 starter 9. mai. 15 medlemmer i Finnmark. Forklaring A1 og A2: Spekter-Helse og forbundene forhandler om "de sosiale bestemmelser" som skal være felles for alle arbeidstakere i overenskomstområdet (del A1). Spekter-Helse og aktuelle forbund/foreninger forhandler om den nasjonale forbundsvise delen av overenskomsten (del A2) VEDLEGG 1: Medlemmer i Utdanningsforbundet Finnmark; Hva betyr mellomoppgjøret 2011 for deg - KS? Dette er en foreløpig kort orientering om resultatet av mellomoppgjøret 2011: Først noen stikkord: - Ramme på 4,3 % - Tillegg på 1,72 % - Tillegg på minimum 7000 kroner - Lokale tillegg flyter oppå i hele tariffperioden Rammen på 4,3% inkluderer tillegget gitt pr , overheng (beregnet til 2,3 %) og glidning (beregnet til 0,4 %). Overheng: forskjellen mellom det lønnsnivået du har ved utgangen av et år og gjennomsnittslønna det samme året. ( lønna i desember minus gjennomsnittlig månedslønn for kalenderåret.) Ved beregning av overhenget opererer en med kalenderår, mens tariffperioden vanligvis er 1. mai til 30. april. (Et eksempel: En arbeidstakergruppe med kroner i lønn får kroner i lønnsøkning i tarifforhandlingene i Lønnstillegget ble gitt med virkning fra 1. mai. Første året gjelder økningen de åtte siste månedene av året og utgjør kroner. Årslønnen i 2009blir dermed på kroner I 2010 vil økningen gjelde hele året, og årslønna blir kroner. Selv om det ikke er en lønnsøkning i 2010, har man likevel kroner høyere lønn enn året før. Det er dette som kalles lønnsoverheng. Økningen i prosent fra kroner til kroner blir 1,1 %. Dette gir et lønnsoverheng fra 2009 til 2010 på 1,1 %.

25 3 Glidning: Lønnsutvikling i en tariffperiode som skyldes andre tillegg enn de som blir gitt gjennom tariffavtale, for eksempel et ansiennitetsopprykk eller lokal lønn ut over sentralt fastsatte potter. Orientering: Knekkpunktet havnet på årsinntekt på Det vil si at hvis du har mindre enn i årslønn, vil du få 7000 kroner mer i lønn pr. 1. mai. Det betyr at du også får mer enn 1,72 % tillegg pr. 1. mai. Jo lavere årslønn under , jo høyere prosent. Har du mer enn i inntekt, vil du få tillegg pr. 1. mai på 1,72 %. Eks; har du ei lønn i dag på kroner (lektor med 8 års ansiennitet) vil du få et kronetillegg på kroner 7562,80,-. I tabellene under finner du ny minstelønnstabell pr. 1. mai For å finne lønnen og prosenttillegget ditt, har vi regnet 7000 i tillegg hvis du har lønn under Jo lavere utgangslønn du har her, jo høyere prosenttillegg vil du ha fått. Har du lønn over er kronetillegget noe over 7000, men prosenttillegget vil være noe lavere enn 1,72 %. (prosenttillegg tabell 2) Tabell 1 NY MINSTELØNNSTABELL pr. 1. mai 2011 Minstelønnssatser per år 4 år 8 år 10 år 16 år Kap 4B2 Stillinger uten særskilt krav til utdanning Kap 4B3 Fagarbeiderstillinger/tilsv. fagarb.stillinger Kap 4B4 Stillinger med krav om høgskoleutdanning Kap 4B5 Stillinger med krav om høgskoleutd. og ytter. spesialutd Kap 4B6 Stillinger med krav om mastergrad Kap 4C3 Lærer Kap 4C4 Adjunkt Kap 4C5 Adjunkt m/tilleggsutdanning Kap 4C6 Lektor Kap 4C7 Lektor m/tilleggsutdanning

Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014

Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014 Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014 Stortinget Utdanningsdirektoratet opererer langs to akser 2 Sektoraksen

Detaljer

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Debattnotat. www.utdanningsforbundet.no 1

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Debattnotat. www.utdanningsforbundet.no 1 Arbeidstidsordninger i barnehagen Debattnotat www.utdanningsforbundet.no 1 Forord Arbeidstidsordninger i barnehagen og forholdet mellom bundet og ubundet tid og hvilke arbeidsoppgaver som skal ligge innenfor

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

Hordaland, Fylkesmannens kommunesamling, barnehageområdet. Bergen,

Hordaland, Fylkesmannens kommunesamling, barnehageområdet. Bergen, Hordaland, Fylkesmannens kommunesamling, barnehageområdet Bergen, 4. 06. 2014 Utdanningsdirektortatets samfunnsmandat Analysere og videreformidle informasjon om tilstand i sektor Rapporteringer til fra

Detaljer

Barnehageforum i Troms Tromsø, 7. mai 2014

Barnehageforum i Troms Tromsø, 7. mai 2014 Barnehageforum i Troms Tromsø, 7. mai 2014 Jobb i barnehage = bare lek og moro, eller = seriøs og hard jobbing? Utdanningsdirektortatets samfunnsmandat Analysere og videreformidle informasjon om tilstand

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

Framtidens barnehage Meld.St.24 (2012-2013) http://www.youtube.com/watch?v=0gaa54iy0 Mc

Framtidens barnehage Meld.St.24 (2012-2013) http://www.youtube.com/watch?v=0gaa54iy0 Mc Framtidens barnehage Meld.St.24 (2012-2013) http://www.youtube.com/watch?v=0gaa54iy0 Mc Den gode barnehage Ved siden av hjemmet er barnehagen vår tids viktigste barndomsarena. Barnehagen skal bidra til

Detaljer

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder: Dato: 6. september 2010 Byrådssak 462/10 Byrådet Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring LIGA SARK-03-201001730-37 Hva saken gjelder: Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige

Detaljer

Utdanningsforbundet Bergen Samling tillitsvalgte. Meklerens forslag

Utdanningsforbundet Bergen Samling tillitsvalgte. Meklerens forslag Utdanningsforbundet Bergen Samling tillitsvalgte Meklerens forslag Mål for dagen Grundig gjennomgang av både økonomi og arbeidstid. Gi alle tillitsvalgte et godt grunnlag for å svare på spørsmål og gjennomgå

Detaljer

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016 Alle kommunene i Nord-Trøndelag Vår dato: 14.04.2016 Deres dato: Vår ref.: 2016/2576 Arkivkode: Deres ref.: Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Høring fra Moss kommune - Med forskertrang og lekelyst - Systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn

Høring fra Moss kommune - Med forskertrang og lekelyst - Systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn Moss kommune Det kongelige kunnskapsdepartement PB 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref.: 201004890 Vår ref.: 11/4638/ECH Dato: 28.01.2011 Høring fra Moss kommune - Med forskertrang og lekelyst - Systematisk pedagogisk

Detaljer

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Flerbrukshuset Møtedato: 19.03.2015 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling

Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling Ledersamling UDF Østfold Laholmen / Strømstad, 10-11.oktober 2013 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem / leder av Sentralt lederråd

Detaljer

Tilsynsrapport Barnehage

Tilsynsrapport Barnehage -Nearegionen- Tilsynsrapport Barnehage Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen

Levanger kommune Rådmannen Levanger kommune Rådmannen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref: Vår ref: EKL 2010/8887 Dato: 27.01.2011 Høring - NOU 2010:8 - Med forskertrang og lekelyst - Innstilling fra utvalget

Detaljer

Aktuelle saker Tariff 2011 Praktisering av hovedavtalen Nasjonal opplæringskonferanse Evaluering av fylkessamlinga Årets TV- aksjon Regnskapsrutiner

Aktuelle saker Tariff 2011 Praktisering av hovedavtalen Nasjonal opplæringskonferanse Evaluering av fylkessamlinga Årets TV- aksjon Regnskapsrutiner Aktuelle saker Praktisering av hovedavtalen Nasjonal opplæringskonferanse Evaluering av fylkessamlinga Årets TV- aksjon Regnskapsrutiner Resultat mellomoppgjøret 2011 KS, stat, Pbl-A, Spekter, KA (HSH,

Detaljer

LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER

LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER Kurs for arbeidsplasstillitsvalgte UDF Akershus, 16 og 17. november 2015 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem Om å være tillitsvalgt Wikipedia : En person valgt

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

Endringer i barnehageloven

Endringer i barnehageloven Endringer i barnehageloven Alta 13.11.16 Liv Hanne Huru 12 a Rett til plass i barnehage Barn som fyller ett år i september eller oktober Søkt om plass innen frist Plass i løpet av måneden barnet fyller

Detaljer

Velkommen! ATV-kurs 28. og 29.nov 2013 Lene Hammergren Stensli Kent Inge Waaler

Velkommen! ATV-kurs 28. og 29.nov 2013 Lene Hammergren Stensli Kent Inge Waaler Velkommen! Lene Hammergren Stensli Kent Inge Waaler Tusen takk for flott jobb med Tariffhøringen! Den største tariffhøringen i Utdanningsforbundets historie I løpet av september og oktober har det vært

Detaljer

Kurs for styrere og tillitsvalgte i PBL A. Nina Beate Jensen, sentralstyret

Kurs for styrere og tillitsvalgte i PBL A. Nina Beate Jensen, sentralstyret Kurs for styrere og tillitsvalgte i PBL A Nina Beate Jensen, sentralstyret Styrere og tillitsvalgte sammen Viktig med felles forståelse for avtaler og lover Respekt for hverandres roller Målet er gode

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/15114-1 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER HØSTEN 2012 Rådmannens forslag til vedtak: 1. De lokale lønnsforhandlignene gjennomføres etter

Detaljer

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og arena for kompetanseheving for ansatte og studenter Bakgrunn Utdanningsdirektoratet ønsker å igangsette et pilotprosjekt

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje

Detaljer

Barnehage ett år og litt til i Utdanningsdirektoratet.

Barnehage ett år og litt til i Utdanningsdirektoratet. Barnehage ett år og litt til i Utdanningsdirektoratet. Bergen 4.juni 2013 Stabsdirektør Torill Eskeland FULLSORTIMENTSDIREKTORAT FULLSORTIMENTSDIREKTORAT Vi bidrar til å utvikle, støtte, veilede og påvirke

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen 1 FUBs kvalitetsdokument Kvalitet i barnehagen Innledning Barna er det viktigste vi har. Foreldrene er barnas viktigste ressurs og den viktigste samarbeidspartneren for barnehagen. Foreldrenes innflytelse

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

Tariff 2012 medlemsmøter i Utdanningsforbundet Vest-Agder 5. og 6. mars 2012. Kolbjørg Ødegaard

Tariff 2012 medlemsmøter i Utdanningsforbundet Vest-Agder 5. og 6. mars 2012. Kolbjørg Ødegaard Tariff 2012 medlemsmøter i Utdanningsforbundet Vest-Agder 5. og 6. mars 2012 Kolbjørg Ødegaard Tariffområder der Utdanningsforbundet er involvert KS ca. 94.000 medlemmer, Utdanningsforbundet er part Unio

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 I tiltaksplanen presenteres statlig initierte tiltak for å bedre rekrutteringen av førskolelærere til barnehagene. Planen bygger på Strategi

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk. Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen

Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk. Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen Minoritetsspråklig barn hvem er det? Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold

Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold Forslag til: Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold Retningslinjer vedtatt på fylkesårsmøte mai 2012 Handlingsplan del 1 3 forslag til fylkesstyremøte 4. februar 2013 Innledning:

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård Vår dato 5-jul-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl. 18.00 STED: Berg gård Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2017/6020-26151/2017 Arkiv: A10 Høring - Endringer i barnehageloven, grunnbemanning, pedagogisk bemanning og overgang fra barnehage til skole og SFO.

Detaljer

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 1 Nasjonal strategi: Kompetanse

Detaljer

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 1 2 LM-SAK 5/15 LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Saksutredning Vi som arbeider med barn, unge og voksne under

Detaljer

Aktuelt fra Fylkesmannen. Kommuneledersamling 6.-7.nov. 2013

Aktuelt fra Fylkesmannen. Kommuneledersamling 6.-7.nov. 2013 Aktuelt fra Fylkesmannen Kommuneledersamling 6.-7.nov. 2013 «Barns trivsel voksnes ansvar». Forebyggende arbeid mot mobbing starter i barnehagen Udirs veileder om arbeidet mot mobbing Fylkesmannens embetsoppdrag

Detaljer

Skole- og oppvekstutvalget gir sin tilslutning til departementets høringsnotat med disse endringer.

Skole- og oppvekstutvalget gir sin tilslutning til departementets høringsnotat med disse endringer. Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 3.januar 2005 Arkivkode: Al &00 Jnr.: 04/03008-2 Utvalg Møtedato Saksnr. Skole- og oppvekstutvalget 11.01.05 003/05 Høringsuttalelse til ny barnehagelov SAKEN

Detaljer

Barnehage ett år i Utdanningsdirektoratet. NAFO - nettverkssamling

Barnehage ett år i Utdanningsdirektoratet. NAFO - nettverkssamling Barnehage ett år i Utdanningsdirektoratet NAFO - nettverkssamling 18.03.2012 FULLSORTIMENTSDIREKTORAT FULLSORTIMENTSDIREKTORAT Vi bidrar til å utvikle, støtte, veilede og påvirke utdanningssektoren gjennom

Detaljer

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Spekter Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

MEDLEMSMØTE TARIFF 2016

MEDLEMSMØTE TARIFF 2016 MEDLEMSMØTE TARIFF 2016 Nå kan DU være med å påvirke Utdanningsforbundets prioriteringer! Utdanningsforbundet Levanger inviterer alle medlemmer til medlemsmøte om hovedtariffoppgjøret 2016 Tidspunkt: Torsdag

Detaljer

Fylkesstyret: Fst-protokoll 06/10. Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu

Fylkesstyret: Fst-protokoll 06/10. Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu Fylkesstyret Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu Møtedato: 23. august 2010 Protokoll: Nr. 06/10 Møtetid: 23. august kl. 1230-1800 Sted: Til stede: Referent: Øyvind Rognli Saksliste: fst-sak

Detaljer

MEDBESTEMMELSE OG ROLLEN SOM TILLITSVALGT PÅ ARBEIDSPLASSEN

MEDBESTEMMELSE OG ROLLEN SOM TILLITSVALGT PÅ ARBEIDSPLASSEN MEDBESTEMMELSE OG ROLLEN SOM TILLITSVALGT PÅ ARBEIDSPLASSEN Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Bergen 2010 Ved HT Arild Reigstad MEDBESTEMMELSE OG DEMOKRATI Medbestemmelse

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Orientering fra Utdanningsdirektoratet v/ Anne-Ma Grønlie og Jørgen Nicolaysen Avdeling for skoleutvikling Kompetanse for kvalitet t Rektorutdanningen Lederutdanning

Detaljer

Vedtakssak til politisk utvalg

Vedtakssak til politisk utvalg Vedtakssak til politisk utvalg Saksnummer: 09/1217 Saksbehandler: Bente Ingjerd Nilsen Organ: Oppvekstutvalget 15.04.2009 Oppvekstutvalget 03.06.2009 Oppvekstutvalget 25.11.2009 Oppvekstutvalget 21.04.2010

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Tariffoppgjøret 2013 (KS) og litt om veien videre mot HTO i Kolbjørg Ødegaard Sentralstyret, leder ULA

Tariffoppgjøret 2013 (KS) og litt om veien videre mot HTO i Kolbjørg Ødegaard Sentralstyret, leder ULA Tariffoppgjøret 2013 (KS) og litt om veien videre mot HTO i 2014 Kolbjørg Ødegaard Sentralstyret, leder ULA Tema Utgangspunkt for tariff 2013 hovedvekt på KS- området Tariff 2013 resultat Mot tariff 2014

Detaljer

Aktuelle saker, Tariff 2016

Aktuelle saker, Tariff 2016 Aktuelle saker, Tariff 2016 Fremtidens barnehage og skole Dersom andre land går lengre enn Norge forsikrer innvandringsministeren oss om at H/Frp-regjeringen vil stramme inn enda mer. På nokså kort tid

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Høringskonferanse Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Vestfold 11. november 2016 Bakgrunn Prosess Høringsforslaget Hva skjer videre? Dagen i dag Overordnede mål for ny rammeplan Et mer likeverdig

Detaljer

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune Vedtatt i Vikna formannskap 17.01.2012 Sammendrag Hvert år utarbeider KS et dokument som grunnlag for drøftinger og innspill til kommende års tariffoppgjør.

Detaljer

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 KS-området Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Sak 10. Profesjonsetisk råd

Sak 10. Profesjonsetisk råd Sak 10 Profesjonsetisk råd 1 Bakgrunn for hvorfor saken fremmes på årsmøtet i Hedmark og Landsmøtet. Landsmøtet 2012 ba sentralstyret om å utrede mandat og sammensetning av et profesjonsetisk råd og legge

Detaljer

Erfaringer fra KOMPASS

Erfaringer fra KOMPASS Erfaringer fra KOMPASS Høgskolelektorer i pedagogikk Marit Granholt og Anne Furu Institutt for førskolelærerutdanning HiOA 14.09.2012 22.09.12 KOMPASS KOMPASS = Kompetanseutvikling for assistenter i barnehagen

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog 8. Lønnspolitikk 8.1 Sentrale føringer for lønnspolitikken Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet og hovedsammenslutningene,

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Kompetanseutvikling og rekruttering

Kompetanseutvikling og rekruttering Kompetanseutvikling og rekruttering Informere, motivere til deltakelse og rekruttere Innhente planer og fordele midler Tilrettelegge for erfaringsspredning Initiere, koordinere og delta i nettverk i fylket

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 2016 Vedtatt i Kommunestyret 16.6.2011, Ks-39/11 INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan er et plan- og styringsverktøy for de kommunale barnehagene i Lillehammer. Her

Detaljer

Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartmentet postmottak@kd.dep.no Vår dato: 29.09.2010 Vår ref.: KA-7310 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjersti Ø. Tveit Høringssvar til Kunnskapsdepartementet: Mangfold og mestring. Flerspråklige

Detaljer

Høringsuttalelse til NOU 2010: 8: Med forskertrang og lekelyst

Høringsuttalelse til NOU 2010: 8: Med forskertrang og lekelyst Høringsuttalelse til NOU 2010: 8: Med forskertrang og lekelyst Fra Universitetet i Stavanger Institutt for førskolelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger har med stor interesse hatt NOU 2010:8 Med

Detaljer

Kap. 1 Barnehagens verdigrunnlag

Kap. 1 Barnehagens verdigrunnlag Sámi allaskuvla - Samisk høgskole, avdeling for Duoji ja oahpaheaddjeoahpuid goahti/department of Duodji and Teacher Education, presenterer i dette dokumentet synspunkter og forslag til endring i forslaget

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene Oslo kommune Bydel Østensjø Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene 2 Innledning Mange barnehager, både på landsbasis og i Oslo Kommune, mangler pedagogiske ledere som fyller

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/10 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X Møtetid: mandag 11. oktober 2010 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART II Saker til behandling

Detaljer

Åpne barnehager krav til styrer, pedagogisk leder og bemanning Line Gabrielsen Brovold, rådgiver i Juridisk avdeling 2, Utdanningsdirektoratet

Åpne barnehager krav til styrer, pedagogisk leder og bemanning Line Gabrielsen Brovold, rådgiver i Juridisk avdeling 2, Utdanningsdirektoratet Åpne barnehager krav til styrer, pedagogisk leder og bemanning Line Gabrielsen Brovold, rådgiver i Juridisk avdeling 2, Utdanningsdirektoratet Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin samling for barnehagemyndigheten

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Innhold i presentasjonen Kort om bakgrunn for ny rammeplan Innholdet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Implementering av ny

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til

Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til Agenda Tema i årets oppgjør Lønn Pensjon Hovedavtalen Beredskap Tema i årets oppgjør Lønn Ramme (frontfagsmodell) Innretning på lønnstillegg (profil

Detaljer

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg.

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. Styremedlemmer Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. For permisjon med lønn viser vi til hovedavtalene i KS del B 3-5, staten 34, PBL-A 3.6.

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark viser til brev av 19.mars 2015 der NOU-2015 :2 «Å høre til» ble sendt ut på høring.

Fylkesmannen i Finnmark viser til brev av 19.mars 2015 der NOU-2015 :2 «Å høre til» ble sendt ut på høring. Fylkesmannen i Finnmark viser til brev av 19.mars 2015 der NOU-2015 :2 «Å høre til» ble sendt ut på høring. Her er Fylkesmannen i Finnmark sin uttalelse: Innledning Finnmark er et fylke bestående av 19

Detaljer

Barnehageområdet. Hva skjer?

Barnehageområdet. Hva skjer? Barnehageområdet Hva skjer? Meld. St. 19 (2015-2016) Melding til Stortinget Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Ny kunnskap og endringer i samfunnet Nesten alle barn har gått i barnehage før

Detaljer

Utdanningsforbundet Bergen spør:

Utdanningsforbundet Bergen spør: Bergen kommune satser på kvalitetsutvikling og har utviklet eller kjøpt inn ulike programmer innen flere fagområder. Det har også vært satset tungt på IKT de siste årene. Det finnes mange gode elementer

Detaljer

Tariff 2014 Organisasjonsmessig behandling. Klubbmøte

Tariff 2014 Organisasjonsmessig behandling. Klubbmøte Tariff 2014 Organisasjonsmessig behandling Klubbmøte Tariff 2014 Lønn Pensjon Arbeidstid Hovedavtalen Frontfagsmodellen Mål for gjennomføring av den organisasjonsmessige behandlingen Demokratisk prosess

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Arbeidstid i barnehagen

Arbeidstid i barnehagen Arbeidstid i barnehagen Regional skulering haust 2011 Nina Beate Jensen, Utdanningsforbundet Hordaland Prosessen mot ny særavtale Våren 2010 prosess med høring om arbeidstid i bhg Nov. 2010 - Forhandlinger

Detaljer

0-4/11 Høring - NOU 2010:8- Med forskertrang og lekelyst - systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn. (ark. nr. E: A0 &13, )

0-4/11 Høring - NOU 2010:8- Med forskertrang og lekelyst - systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn. (ark. nr. E: A0 &13, ) 0-4/11 Høring - NOU 2010:8- Med forskertrang og lekelyst - systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn. (ark. nr. E: A0 &13, 201100112) Oppvekststyrets innstilling: 1. Kristiansand kommune gir

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Håkon Kavli, GNIST-sekretariatet 02.05.2012 1 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale?

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale? Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? 2 Utdanningsforbundet Med over 159 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon. Vi organiserer medlemmer fra

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder:

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder: Dato: 22.11.2013 Saksnummer:2013/93 Notat Til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet Fra SRY Etter anbefaling fra Arbeidsgruppen v/kristian Ilner (NHO), Rolf Jørn Karlsen (LO) og Astrid Sund

Detaljer

Kompetanse for mangfold. Regelverk for minoritetsspråklige barn i barnehagen

Kompetanse for mangfold. Regelverk for minoritetsspråklige barn i barnehagen Kompetanse for mangfold Regelverk for minoritetsspråklige barn i barnehagen Hvem er de minoritetsspråklige barna? Minoritetsspråklige barn er definert som barn med et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk,

Detaljer

Barnehageområdet. Hva skjer?

Barnehageområdet. Hva skjer? Barnehageområdet Hva skjer? Meld. St. 19 (2015-2016) Melding til Stortinget Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Ny kunnskap og endringer i samfunnet Nesten alle barn har gått i barnehage før

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Byrådssak 1505 /13 Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager KJHO ESARK-03-201300286-68 Hva saken

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Tiltak 1; En barnehage i to bygg

Tiltak 1; En barnehage i to bygg Vår dato 05.12.2012 Utdanningsforbundet Båtsfjord - Uttalelse vedrørende kutt i barnehagene Tiltak 1; En barnehage i to bygg Tiltaket innebærer en besparelse på kr. 87.000,- i 2013. Viser til formannskapets

Detaljer

Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk

Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk Bente Aronsen Trondheim 26. oktober 2016 Hva er egentlig rammeplanen? - Beskriver barnehagens samfunnsoppdrag - Utleder mandatet Stortinget har gitt

Detaljer

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Møte i kompetansenettverket i Vestfold 18. mai 2017 18.05.2017 1 Lærelyst- tidlig innsats og kvalitet i skolen Lærelyst Meld. St. 21 2016-20177

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer