Ultralydsystemet M-Turbo. Brukerhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ultralydsystemet M-Turbo. Brukerhåndbok"

Transkript

1 Ultralydsystemet M-Turbo TM Brukerhåndbok

2 SonoSite, Inc th Drive SE Bothell, WA USA T: eller F: SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury Way Hitchin Herts SG4 0AP Storbritannia T: F: Forsiktig: Ifølge amerikansk lovgivning er dette utstyret begrenset til salg av eller etter ordinasjon fra lege. M-Turbo, SiteLink, SonoCalc, SonoHD, SonoMB og SonoSite er registrerte varemerker eller varemerker som tilhører SonoSite, Inc. DICOM er et registrert varemerke som tilhører National Electrical Manufacturers Association i forbindelse med foreningens standardpublikasjoner vedrørende digital kommunikasjon av medisinsk informasjon. Produktnavn som ikke tilhører SonoSite, kan være varemerker eller registrerte varemerker som tilhører de respektive eierne. Beskyttet av følgende amerikanske patenter: , , , , , , , , , , , , , D456509, D Patenter under behandling. P /2007 Copyright 2007, SonoSite, Inc. Med enerett. ii

3 Innholdsfortegnelse Innledning Konvensjoner, symboler og begreper... vii Kundekommentarer... vii Kapittel 1: Slik kommer du i gang Om systemet... 1 Om systemprogramvaren... 2 Transdusere, tilbehør og tilleggsutstyr... 2 Tiltenkt bruk... 2 Klargjøring av systemet... 5 Innsetting eller uttak av batteriet... 5 Bruk av vekselstrøm og lading av batteriet... 6 Av- og påslåing av systemet... 6 Tilkobling av transdusere... 7 Innsetting og uttak av USB-lagringsenheter... 8 Kontrollelementer for systemet... 9 Skjermoppsett...12 Generell bruk...13 Styreplate og markør...13 Alternativer på skjermen...13 Kommentar og tekst...14 Klargjøring av transdusere...16 Kapittel 2: Systemoppsett Oppsettside for A & B-tast, fotbryter...17 Administrasjonsoppsett...18 Sikkerhetsinnstillinger...18 Brukeroppsett...19 Eksport og import av brukerkontoer...20 Eksport og sletting av hendelsesloggen...20 Innlogging som bruker...21 Valg av sikret passord...21 Oppsett av kommentarer...22 Oppsett av lydsignal, batteri...23 Oppsett av hjerteberegninger...24 Konnektivitetsoppsett...24 Oppsett av dato og klokkeslett...25 Oppsett av skjerminformasjon...25 Oppsett av IMT-beregninger...26 Oppsett av nettverksstatus...26 Oppsett av OB-beregninger...26 iii

4 Oppsett av OB-spesialmålinger Oppsett av OB-spesialtabeller Oppsett av forhåndsinnstillinger Oppsett av systeminformasjon Oppsett av USB-enheter Gjenoppretting av standardinnstillinger Kapittel 3: Avbildning Avbildningsmodi Justering av dybde og forsterkning Frysing, visning av rammer og zooming Endring av undersøkelsestype D-avbildning M-modusavbildning CPD- og fargedoppleravbildning PW- og CW-doppleravbildning Avbildningsmodi og undersøkelser som er tilgjengelige avhengig av transduser Kommentarer Skjema for pasientinformasjon Lagring av bilder og klipp Pasientliste EKG-overvåkning Kapittel 4: Målinger og beregninger Målinger Bruk av målepunkter D-målinger Målinger i M modus Dopplermålinger Generelle beregninger Beregningsmeny Utføring og lagring av målinger i beregninger Visning, gjentakelse og sletting av lagrede dokumenter i beregninger Reduksjonsberegninger i prosent Volumberegninger Volumstrømberegnings Spesialiserte beregninger Kardiologiske beregninger Gynekologiske (gyn) beregninger IMT-beregninger OB-beregninger Beregninger for smådeler Vaskulære beregninger iv

5 Pasientrapport...97 Vaskulære og kardiologiske rapporter...97 OB-rapporter...98 Sending av rapporter og visning av EMED-skjemaer...99 Kapittel 5: Feilsøking og vedlikehold Feilsøking Programvarelisens Vedlikehold Rengjøring og desinfisering av ultralydsystemet Rengjøring og desinfisering av transdusere Rengjøring og desinfisering av batteriet Rengjøring av fotbryteren Rengjøring og desinfisering av EKG-kabler Kapittel 6: Sikkerhet Ergonomisk sikkerhet Plasser systemet Plasser deg selv Ta pauser, beveg deg og varier aktivitetene Klassifisering av elektrisk sikkerhet Elektrisk sikkerhet Utstyrssikkerhet Batterisikkerhet Biologisk sikkerhet Elektromagnetisk kompatibilitet Produsenterklæring ALARA-prinsipp Anvendelse av ALARA Direkte kontroller Indirekte kontroller Mottakerkontroller Akustiske artefakter Retningslinjer for å redusere MI og TI Utdatavisning Nøyaktighet av utdatavisning for mekaniske og termiske indekser Faktorer som bidrar til usikker visning Relaterte retningslinjer Transduserens overflatetemperaturøkning Måling av akustisk utdata Intensitet for in situ, underbelastning og vannverdi Vevsmodeller og utstyrskartlegging Tabell for akustisk utdata Termer som brukes i tabellene for akustisk utdata Presisjon og uvisshet for akustisk måling Merkesymbol v

6 Kapittel 7: Henvisninger Målingsnøyaktighet Kilder for målefeil Målingspublikasjoner og terminologi Hjertereferanser Obstetriske referanser Tabeller for fosteralder Tabeller for vekstanalyse Forholdsberegninger Generelle referanser Kapittel 8: Spesifikasjoner Dimensjoner Støttede transdusere Avbildningsmodi Lagring av bilder og klipp Tilbehør Tilleggsutstyr Grenseverdier for temperatur og luftfuktighet Driftsgrenseverdier: Grenseverdier for lagring og transport Elektrisk Batteri Elektromekaniske sikkerhetsstandarder Klassifisering av EMC-standarder Standarder for flybåret utstyr DICOM-standard HIPAA-standard Ordliste Begreper Forkortelser Stikkordregister vi

7 Innledning Denne brukerhåndboken for ultralydsystemet M-Turbo gir informasjon om klargjøring og bruk av M-Turbo -ultralydsystemet og om rengjøring og desinfisering av systemet og transduserne. Brukerhåndboken inneholder også henvisninger med hensyn til beregninger, systemspesifikasjoner, sikkerhet og akustisk effekt. Brukerhåndboken er beregnet på lesere som har kjennskap til ultralydteknikker. Den gir ingen opplæring i sonografi eller klinisk praksis. Du må ha opplæring i bruk av ultralyd før du bruker systemet. Mer informasjon om bruk av tilbehør og tilleggsutstyr finnes i SonoSites brukerhåndbok. Mer informasjon om tilleggutstyr finnes i fabrikantens bruksanvisning. Innledning Konvensjoner, symboler og begreper Brukerhåndboken følger disse konvensjonene: ADVARSEL beskriver forholdsregler nødvendige for å avverge personskade eller tap av liv. Forsiktig beskriver forholdsregler nødvendige for å beskytte produktene. Nummererte trinn må utføres i en bestemt rekkefølge. Punktlister gir informasjon i listeformat, men angir ikke en bestemt rekkefølge. Symboler og begreper som brukes i systemet og transduseren, forklares i Kapittel 2, Kapittel 5, Kapittel 6 og Ordliste. Kundekommentarer Vi oppfordrer alle kunder til å stille spørsmål og gi kommentarer. SonoSite er interessert i tilbakemeldinger om systemet og brukerhåndboken. Vennligst ta kontakt med SonoSite på innenfor USA. Hvis du befinner deg utenfor USA, kan du kontakte den lokale SonoSite-representanten. Du kan også sende en e-post til SonoSite på følgende adresse: Innledning vii

8 Hvis du ønsker teknisk støtte fra SonoSite, kan du ta kontakt på følgende måte: Teknisk støtte hos SonoSite Telefon (USA eller Canada): Telefon (utenfor USA og Canada): Eller ta kontakt med den lokale representanten. Faks: E-post: Nettsted: Klikk på Support & Service (støtte og service). Servicesenter i Europa: +44-(0) E-post: viii

9 Kapittel 1: Slik kommer du i gang Om systemet Ultralydsystemet M-Turbo er en bærbar, programvarestyrt enhet som bruker en heldigital struktur. Systemet har flere konfigurasjoner og funksjonssett som brukes til å innhente og vise høyoppløselige ultralydbilder i sanntid: Hvilke funksjoner som er tilgjengelige i systemet, avhenger av systemkonfigurasjon, transduser og undersøkelsestype. Slik kommer du i gang Figur 1 Funksjoner på forsiden av systemet: (1) kontrollpanel, (2) håndtak, (3) skjerm, (4) USB-porter til lagring, oppdateringer, import og eksport Figur 2 Kontakter på baksiden av systemet: (1) likestrømskontakt, (2) inn/ut-kontakt, (3) batteri og (4) EKG-kontakt Kapittel 1: Slik kommer du i gang 1

10 Slik bruker du ultralydsystemet 1 Slå på systemet. (En beskrivelse av strømbryterens plassering finnes under Kontrollelementer for systemet på side 9.) 2 Koble til en transduser. 3 Trykk på tasten PATIENT (pasient), og fyll ut skjemaet for pasientinformasjon. 4 Trykk på en tast for avbildningsmodus: 2D (2D) M MODE (M-modus) COLOR (farge) DOPPLER (doppler) Om systemprogramvaren Ultralydsystemet inneholder programvare som styrer alle funksjoner. Det kreves en lisensnøkkel for å aktivere programvaren. Se Programvarelisens på side 102. Av og til kan det være nødvendig å oppdatere programvaren. SonoSite har en USB-enhet som inneholder programvaren. Én USB-enhet kan brukes til å oppdatere flere systemer. Transdusere, tilbehør og tilleggsutstyr Ultralydsystemet kan inneholde transdusere, tilbehør og tilleggsutstyr. Tilleggsutstyret omfatter produkter til både medisinsk (i henhold til kravene i EN ) og ikke-medisinsk (kommersielt) utstyr. Brukerhåndbok fra fabrikanten følger med for hver enkelt tilleggsenhet. En detaljert liste over kompatible transdusere, tilbehør og tilleggsutstyr finnes i Kapittel 8, Spesifikasjoner. Tiltenkt bruk Tiltenkt bruk for hver undersøkelsestype er som følger. Se tiltenkt transduser for hver undersøkelsestype i Avbildningsmodi og undersøkelser som er tilgjengelige avhengig av transduser på side 43. Abdomenavbildningsanvendelser Dette systemet sender ultralydenergi inn i pasientens abdomen ved hjelp av 2D, M-modus, fargedoppler (farge), energidoppler (CPD), vevharmonisk avbildning (THI) og pulset doppler (PW) for å fremskaffe ultralydbilder. Leveren, nyrene, pankreas, milten, galleblæren, gallegangen, transplanterte organer, abdominale kar og omsluttende anatomiske strukturer kan vurderes transabdominalt med hensyn til tilstedeværelse eller fravær av patologi. 2

11 Hjerteavbildningsanvendelser Dette systemet sender ultralydenergi inn i pasientens toraks ved hjelp av 2D, M-modus, fargedoppler (farge), vevharmonisk avbildning (THI), pulset doppler (PW), pulset vevsdoppler (TDI PW) og kontinuerlig doppler (CW) for å fremskaffe ultralydbilder. Hjertet, hjerteklaffene, de store blodårene, de omliggende anatomiske strukturene, generell kardiologisk status og hjertestørrelse kan vurderes med hensyn til mulig patologi. Pasientens elektrokardiogram (EKG) kan innhentes og brukes til tidtaking av diastolisk og systolisk funksjon. ADVARSEL: EKG-et brukes ikke til å diagnostisere hjertearytmi og er ikke beregnet på langvarig overvåkning av hjerterytme. Avbildningsanvendelser i gynekologi og ved infertilitet Dette systemet sender ultralydenergi inn i bekken og nedre abdomen ved hjelp av 2D, M-modus, energidoppler (CPD), fargedoppler (farge), vevharmonisk avbildning (THI) og pulset doppler (PW) for å frembringe ultralydbilder. Livmoren, eggstokkene, eggledere og tilhørende deler og omgivende anatomiske strukturer kan vurderes transabdominalt eller transvaginalt med henblikk på mulig patologi. Intervensjonelle avbildningsanvendelser Dette systemet sender ultralydenergi inn i ulike deler av kroppen med 2D, fargedoppler (farge), energidoppler (CPD), vevharmonisk avbildning (THI) og pulset doppler (PW) for å fremskaffe ultralydbilder for bedre styring under intervensjonelle prosedyrer. Dette systemet kan benyttes til ultralydveiledet biopsi og drenasje, innlegging av vaskulære katetere, perifere nerveblokkader, spinalnerveblokkader og spinalpunktering, egginnsamling, amniocentese og andre prosedyrer innen fødselsmedisin, samt være til bistand under abdominal-, bryst- og nevrologikirurgi. Avbildningsanvendelser i fødselsmedisin Dette systemet sender ultralydenergi inn i bekkenet hos gravide kvinner ved hjelp av 2D, M-modus, fargedoppler (farge), energidoppler (CPD), vevharmonisk avbildning (THI) og pulset doppler (PW) for å fremskaffe ultralydbilder. Fosteranatomi, levedyktighet, anslått fostervekt, fosteralder, fostervann og omgivende anatomiske strukturer kan vurderes transabdominalt eller transvaginalt med henblikk på mulig patologi. CPD- og fargeavbildning er beregnet på gravide kvinner i høyrisikogruppen. Indikasjoner på høyrisikograviditet omfatter, men er ikke begrenset til, multippel graviditet, føtal hydrops, unormal morkake, samt at moren lider av hypertoni, diabetes og lupus. Slik kommer du i gang ADVARSEL: Bruk ikke dette systemet til perkutan blodprøvetaking i navlestrengen (PUBS) eller in vitro-befruktning (IVF). Systemet er ikke validert med hensyn til effektivitet ved disse to anvendelsene. CPD- eller fargeavbildning kan brukes som en tilleggsmetode, ikke som et screening-redskap, for påvisning av unormal hjertestruktur i fosteret og som en tilleggsmetode, ikke som et screening-redskap, for å diagnostisere intrauterin vekstretardasjon (IUGR). Kapittel 1: Slik kommer du i gang 3

12 Avbildningsanvendelser i pediatri Dette systemet sender ultralydenergi inn i pediatriske pasienter ved hjelp av 2D, M-modus, fargedoppler (farge), fargeeffektdoppler (CPD), pulsbølgedoppler (PW) og konstantbølgedoppler (CW) for å fremskaffe ultralydbilder. Den pediatriske anatomien for mage, bekken og hjerte, pediatriske hofter, hodet hos nyfødte og omgivende anatomiske strukturer kan vurderes med henblikk på mulige patologiske forhold. Avbildningsanvendelser for prostata Dette systemet sender ultralydenergi inn i prostataen til voksne menn ved hjelp av 2D, M-modus, fargeeffektdoppler (CPD), fargedoppler (farge) og pulsbølgedoppler (PW) for å fremskaffe ultralydbilder. Prostatakjertelen kan vurderes med henblikk på mulige patologiske forhold. Avbildningsanvendelser for overflater Dette systemet sender ultralydenergi inn i forskjellige kroppsdeler ved hjelp av 2D, M-modus, fargedoppler (farge), fargeeffektdoppler (CPD) og pulsbølgedoppler (PW) for å fremskaffe ultralydbilder. Brystet, skjoldbruskkjertelen, testikler, lymfeknuter, brokk, strukturer i muskel- og skjelettsystemet, bløtvevstrukturer og omgivende anatomiske strukturer kan vurderes med henblikk på mulige patologiske forhold. Dette systemet kan brukes til ultralydstyring ved biopsi- og dreneringsprosedyrer, innsetting av vaskulære katetere, perifere nerveblokkeringer samt spinalnerveblokkeringer og spinalpunksjon. Vaskulære avbildningsanvendelser Dette systemet sender ultralydenergi inn i de forskjellige kroppsdelene ved hjelp av 2D, M-modus, fargedoppler (farge), fargeeffektdoppler (CPD) og pulsbølgedoppler (PW) for å fremskaffe ultralydbilder. Halspulsårene, dype vener og arterier i armene og beina, overflatevener i armene og beina, store blodkar i abdomen og diverse små årer som tilfører blod til organer, kan vurderes med henblikk på mulige patologiske forhold. 4

13 Klargjøring av systemet Innsetting eller uttak av batteriet ADVARSEL: Kontroller at batteriet ikke lekker før du installerer det slik at du unngår skader på brukeren og ultralydsystemet. For å hindre at data går tapt, og for å sikre at systemet slås av på en trygg måte, må du alltid sørge for at det er batteri i systemet. Låsehendler Slik kommer du i gang Figur 3 Batteriet settes inn Slik setter du inn batteriet 1 Koble strømmen fra ultralydsystemet. 2 Fjern systemet fra minidokken (hvis installert) og snu det opp ned. 3 Sett batteriet inn i batterirommet, litt på skrå. Se Figur 3. 4 Skyv batteriet forover til det låses på plass. 5 Trykk ned de to låsehendlene for å feste batteriet. Slik tar du ut batteriet 1 Koble strømmen fra ultralydsystemet. 2 Fjern systemet fra minidokken (hvis installert) og snu det opp ned. 3 Løft opp de to låsehendlene. 4 Skyv batteriet bakover. 5 Løft batteriet ut av batterirommet. Kapittel 1: Slik kommer du i gang 5

14 Bruk av vekselstrøm og lading av batteriet Batteriet lades når systemet er koblet til strømforsyningen (vekselstrøm). Et batteri som er ladet helt ut, kan lades opp igjen på mindre enn fem timer. Systemet kan kjøres på vekselstrøm og lade batteriet dersom vekselstrømmen er direkte koblet til systemet, til en minidokk eller til et dokkingsystem. Systemet kan kjøres på batteri i opptil to timer, avhengig av avbildningsmodus og lysstyrken på skjermen. ADVARSEL: Utstyret skal kobles til en sentertappet, enfaset tilførselskrets ved bruk i USA med 240 V spenningssystem. Forsiktig: Kontroller at sykehusets strømforsyning samsvarer med utstyrets spenningsområde. Se Elektrisk på side 180. Slik bruker du maskinen ved hjelp av vekselstrøm 1 Koble likestrømkabelen fra strømforsyningen til tilførselskontakten på systemet. Se Figur 2 på side 1. 2 Koble vekselstrømskabelen til et strømuttak og til et uttak godkjent for sykehusbruk. Av- og påslåing av systemet Forsiktig: Bruk ikke systemet dersom det kommer opp en feilmelding på skjermen. Skriv ned feilkoden og slå av systemet. Kontakt den lokale SonoSite-forhandleren. Slik slår du systemet av eller på Trykk på strømbryteren. (Se Kontrollelementer for systemet på side 9.) Slik vekker du opp systemet For å spare på batteriet mens systemet er påslått, går systemet inn i hvilemodus hvis lokket er igjen, eller hvis systemet har stått urørt i en forhåndsinnstilt periode. Informasjon om tidsforsinkelse for hvilemodus finnes under Oppsett av lydsignal, batteri på side 23. Trykk på en tast, trykk på styreflaten eller åpne lokket. 6

15 Tilkobling av transdusere ADVARSEL: For å unngå pasientskade må ikke kontakten plasseres på pasienten. Bruk ultralydsystemet i dokkingsystemet på et plant, hardt underlag slik at det går en luftstrøm forbi kontakten. Forsiktig: Du unngår skade på transduserkontakten ved ikke å la fremmedlegemer trenge inn i den. Slik kommer du i gang Figur 4 Transduseren kobles til Slik kobler du til en transduser 1 Fjern systemet fra minidokken (hvis installert) og snu det opp ned. 2 Trekk transduserhåndtaket opp og drei det med urviseren. 3 Sett transduserkontakten riktig i forhold til kontakten nederst på systemet. 4 Sett inn transduserkontakten i systemkontakten. 5 Drei håndtaket mot urviseren. 6 Trykk håndtaket ned og fest transduserkontakten til systemet. Slik kobler du fra en transduser 1 Trekk transduserhåndtaket opp og drei det med urviseren. 2 Koble transduseren fra systemet. Kapittel 1: Slik kommer du i gang 7

16 Innsetting og uttak av USB-lagringsenheter Bilder og filmklipp lagres internt og ordnes i en sorterbar pasientliste. Du kan arkivere bilder og klipp fra ultralydsystemet til en PC ved hjelp av en USB-lagringsenhet eller Ethernet-kontakt. Selv om bilder og klipp ikke fra en USB-lagringsenhet ikke kan vises på ultralydsystemet, kan du ta ut enheten og se dem på PC-en. Det er to USB-porter på systemet, og én på minidokk. Ønsker du flere USB-porter, kan du koble en USB-hub inn i en av USB-portene. ADVARSEL: Følg retningslinjene nedenfor for å unngå skade på USB-lagringsenheten eller tap av data fra den: Ikke fjern USB-lagringsenheten eller slå av ultralydsystemet mens systemet eksporterer. Ikke utsett USB-lagringsenheten for støt eller trykk mens den befinner seg i en USB-port på ultralydsystemet. Kontakten kan bli ødelagt. Forsiktig: Hvis USB-ikonet ikke vises i systemområdet på skjermen, kan det hende at USB-lagringsenheten er skadet eller passordbeskyttet. Slå av systemet og bytt lagringsenhet. Slik setter du inn en USB-lagringsenhet Sett USB-lagringsenheten inn i USB-porter på systemet eller minidokken. Se Figur 1 på side 1. USB-lagringsenheten er klar når USB-ikonet vises. Informasjon om enheten finnes i Oppsett av USB-enheter på side 31. Slik tar du ut en USB-lagringsenhet Hvis du tar ut USB-lagringsenheten mens systemet eksporterer til det, kan det føre til at de eksporterte filene blir ødelagt eller ufullstendige. 1 Vent i fem sekunder etter at USB-animasjonen har stoppet. 2 Fjern USB-lagringsenheten fra porten. 8

17 Kontrollelementer for systemet Slik kommer du i gang Strømbryter Slår systemet av og på. 2 Alfanumeriske taster Brukes til å legge inn tekst og tall. 3 Kommentartaster Se Alfanumerisk tastatur på side ZOOM (zoom) Forstørrer bildet med 100 %. 5 DEPTH UP (dybde opp) DEPTH DOWN (dybde ned) 6 AUTO GAIN (automatisk forsterkning) Øker og reduserer avbildningsdybden. Justerer forsterkningen automatisk. Kapittel 1: Slik kommer du i gang 9

18 7 Forsterkning Near (nærfelt) Far (fjernfelt) Gain/ Cine Buffer (forsterkning/ filmbuffer) Justerer forsterkningen til bildets nærfelt. Justerer forsterkningen til bildets fjernfelt. Justerer den generelle forsterkningen av hele bildet ved sanntidsavbildning. Flytter filmbufferen på et stillbilde. 8 Vekselstrømslampe Et vedvarende lys angir at strømmen er tilkoblet. Et blinkende lys indikerer at systemet er i hvilemodus. 9 CALIPER (målepunkt) CALCS (beregningsmeny) Viser målepunkt for målinger på skjermen. Slår beregningsmenyen av og på. 10 Styreplate Velger, justerer og flytter elementer på skjermen. 11 FREEZE (frys) Stanser direkte avbildning og viser et stillbilde. 12 SAVE (lagre) Lagrer et bilde til en intern lagringsenhet. Lagrer også beregninger til rapporten hvis konfigurert. Se Oppsett av forhåndsinnstillinger på side CLIP (klipp) Lagrer et klipp til en intern lagringseenhet. 14 Kontrolltaster Kontrollerer alternativene på skjermen. 15 Skjemaer SETUP (oppsett) REPORT (rapport) REVIEW (gjennomgåelse) PATIENT (pasient) Viser systeminnstillingene. Åpner pasientrapporten og EMED-skjemaene. Åpner pasientlisten, lagrede bilder og arkiveringsfunksjoner. Åpner pasientinformasjonen. 10

19 16 EXAM (undersøkelse) Åpner undersøkelsesmenyen. 17 Hurtigtaster Taster du kan programmere til å utføre vanlige oppgaver. 18 SET (still inn) Stiller inn en kurvemåling. SELECT (velg) SAVE CALC (lagre beregning) Brukes sammen med styreplaten til å velge elementer på skjermen. Veksler dessuten mellom alternativene Farge og Doppler, målepunkt for målinger, piktografmarkørens plassering og vinkel, stillbilder i dupleks og doble skjermbilder samt pilens plassering og retning. Lagrer beregninger og tilhørende målinger i pasientrapporten. Slik kommer du i gang 19 UPDATE (oppdater) Veksler mellom doble og dupleks skjermbilder og avbildningsmodi i M -modus og Doppler, (for eksempel mellom D-linje og doppler-spektralkurve. 20 Avbildningsmodi MMODE (M-modus) DOPPLER (doppler) COLOR (farge) Slår på M -modus og veksler mellom M-linje og M -moduskurve. Slår på doppler, veksler mellom D-linje og dopplerkurve. Slår av og på CPD/Farge. 2D (2D) Slår på 2D. Kapittel 1: Slik kommer du i gang 11

20 Skjermoppsett Figur 5 Skjermoppsett 1 Modusdataområde Informasjon om gjeldende avbildningsmodus, (f.eks. Gen, Res, THI og PW). 2 Retningsmarkør Viser bilderetningen. I doble bilder og dupleksbilder vises retningsmarkøren i grønt i det aktive skjermbildet. 3 Tekst Tekst som er lagt inn fra tastaturet. 4 Piktograf Piktograf til angivelse av anatomi og plassering av transduseren. Viser piktografalternativer som tillater valg av anatomi og plassering på skjermen. 5 Beregningsmeny Inneholder tilgjengelige målinger. 6 Bilde Ultralydbilde. 7 Målings- og beregningsdataområde 8 Alternativer på skjermen Gjeldende data for målinger og beregninger. Alternativer som er tilgjengelige for øyeblikket. 12

21 9 Pasientoverskrift Inkluderer nåværende pasientnavn, pasientens ID-nummer, institusjon, bruker og dato/klokkeslett. 10 Systemstatus Informasjon om systemstatus, (f.eks. undersøkelsestype, transduser, tilkoblet nettstrøm, batteriladning og USB). 11 Dybdemarkør Markeringer i trinnvise økninger på 0,5 cm, 1 cm og 5 cm avhengig av dybde. Generell bruk Styreplate og markør Bruk styreplaten til å velge, justere og flytte gjenstander på skjermen. Styreplaten kontrollerer blant annet markøren, plasseringen av målepunktet, plasseringen av og størrelsen på boksen for CPD og Farge. Piltastene styrer mange av de samme funksjonene som styreplaten. Markøren vises på oppsettsidene, skjemaet for pasientinformasjon og pasientrapporten. Du kontrollerer markøren ved hjelp av styreplaten. I skjemaet for pasientinformasjon kan du for eksempel plassere markøren over feltet for etternavn og trykke på tasten SELECT (velg) for å aktivere dette feltet. Du kan i tillegg bruke markøren til å krysse av i avmerkingsbokser og velge elementer i lister. Slik kommer du i gang Alternativer på skjermen Du kan foreta justeringer og velge innstillinger ved hjelp av alternativene på skjermen. Hvilke alternativer som er tilgjengelig, er avhengig av konteksten. Hvert alternativ kontrolleres av tastene nedenfor alternativet. Kontrolltastene fungerer på én av fire måter, avhengig av alternativet: Syklus Går kontinuerlig gjennom en liste med innstillinger. Den øverste kontrolltasten går oppover. Den nederste kontrolltasten går nedover. Opp-ned Går gjennom en liste med innstillinger, stopper øverst eller nederst. Den øverste kontrolltasten går oppover. Den nederste kontrolltasten går nedover. Standardinnstillingen er at du vil høre en pipelyd når du når toppen eller bunnen av listen. (Se Slik endrer du innstillinger for lydsignal og batteri på side 23.) Av-på Slår en funksjon av eller på. Du kan trykke på en hvilken som helst av kontrolltastene. I skjemaer kan du også velge alternativet ved hjelp av styreplaten og tasten SELECT (velg). Handling Utfører en handling. Du kan trykke på en hvilken som helst av kontrolltastene. Eller du kan velge alternativet ved hjelp av styreplaten og tasten SELECT (velg). Figur 6 Alternativer på skjermen (2D-avbildning vises) Kapittel 1: Slik kommer du i gang 13

22 Kommentar og tekst Alfanumerisk tastatur TAB Flytter markøren blant feltene i skjemaene og veksler mellom tekstposisjoner i doble skjermer. 2 CAPS LOCK Endrer til store bokstaver. 3 SHIFT Gjør det mulig å skrive inn store bokstaver og internasjonale tegn. 4 TEXT (tekst) Slår tastaturet av og på for å legge inn tekst. 5 PICTO (piktograf) Slår piktografene av og på. 6 PIL Viser en pil som kan flyttes og roteres innen bildeområdet. 7 MELLOMROM Slår tastaturet på for å legge inn tekst. Legger inn et mellomrom i teksten. 8 DELETE Sletter all tekst fra skjermen under tekstinntasting og når det ikke foretas målinger. 9 Piltaster Flytter markert område i beregningsmenyen, flytter markøren ett mellomrom etter som det legges inn tekst, flytter plasseringen av målepunkt, beveger filmbuffer forover og bakover og flytter mellom sider i forhåndsvisning av bilder og rapporter. 10 RETTETAST Sletter tegnet til venstre for markøren under tekstinntasting. 11 ENTER Flytter markøren mellom felter i skjemaer og lagrer beregninger til rapport. 14

23 Symboler Du kan angi symboler og spesialtegn i valgte felter og skjemaer. Hvilke symboler og spesialtegn som er tilgjengelige, avhenger av konteksten. Skjema for pasientinformasjon: Felt for etternavn, fornavn, mellomnavn, pasient-id, tilgang, indikasjoner, prosedyre-id, operatør, avlesende lege, henvisende lege og institusjon. Side med DICOM- eller SiteLink-konfigurasjon: Feltene Alias og AE-tittel A & B-tast, oppsettside for fotbryter: Tekstfelt Tekstmodus (avbildning): Kommentarfelt Slik kommer du i gang Figur 7 Dialogboks for symboler Slik legger du inn symboler eller spesialtegn 1 Velg feltet, og velg deretter Symbols (symboler). 2 Klikk på ønsket symbol eller tegn. Du kan også trykke på tastene på tastaturet. 3 Klikk på OK. Kapittel 1: Slik kommer du i gang 15

24 Klargjøring av transdusere ADVARSEL: Enkelte transduserovertrekk inneholder naturgummi, lateks og talkum som kan forårsake allergiske reaksjoner hos enkelte personer. Se 21 CFR , brukermerking for utstyr som inneholder naturgummi. Noen geler og steriliseringsmidler kan forårsake en allergisk reaksjon hos enkelte personer. Forsiktig: For å hindre at transduseren skades, skal det bare benyttes gel som er anbefalt av SonoSite. Hvis det brukes annen gel enn den som SonoSite har anbefalt, kan dette skade transduseren og gjøre garantien ugyldig. Har du spørsmål om gelens kompatibilitet, kan du ta kontakt med SonoSite eller den lokale representanten. SonoSite anbefaler at du rengjør transduserne etter hver gangs bruk. Se Rengjøring og desinfisering av transdusere på side 105. Det må brukes ultralydgel under undersøkelser. Selv om de fleste geler gir brukbar akustisk kobling, er enkelte geler inkompatible med visse materialer i enkelte transdusere. SonoSite anbefaler Aquasonic gel, og det leveres en prøve av dette med systemet. Påfør rikelig med gel mellom transduseren og kroppen ved generell bruk. Ved invasiv eller kirurgisk bruk må du installere et transduserovertrekk. ADVARSEL: For å hindre smitte anbefales det å benytte sterile transduserovertrekk og steril ultralydgel i invasiv eller kirurgisk klinisk sammenheng. Ha ikke på transduserovertrekket og gelen før du er klar til å utføre prosedyren. Slik installerer du et transduserovertrekk SonoSite anbefaler at det brukes markedsgodkjente transduserovertrekk til intrakavitær eller kirurgisk bruk. Ved at overtrekket settes på først når du er klar til å gjennomføre prosedyren, reduseres risikoen for kontaminering. 1 Påfør gel på innsiden av overtrekket. 2 Sett inn transduseren i overtrekket. 3 Trekk ovetrekket over transduseren og kabelen til det er helt trukket ut. 4 Fest overtrekket ved hjelp av medfølgende bånd. 5 Kontroller og fjern eventuelle bobler mellom transduserens frontside og overtrekket. Bobler mellom transduserens frontside og overtrekket kan påvirke ultralydbildet. 6 Kontroller at det ikke finnes huller eller rifter i overtrekket. 16

25 Kapittel 2: Systemoppsett På systemoppsettsidene kan du tilpasse systemet og angi preferanser. Slik åpner du oppsettsidene Trykk på tasten SETUP (oppsett). Slik går du tilbake til avbildning fra en oppsettside Velg Done (fullført) på skjermen. Oppsettside for A & B-tast, fotbryter På oppsettsiden for A & B-tast og fotbryter kan du programmere hurtigtastene og fotbryteren til å utføre vanlige oppgaver. Slik programmerer du hurtigtaster og fotbryter 1 Trykk på tasten SETUP (oppsett). 2 Velg A & B Key, Footswitch (A & B-bryter, fotbryter). 3 Velg fra listene: A Key, B Key (A-tast, B-tast) Funksjonene til hurtigtastene. Standardinnstillingen for A-hurtigtasten er Print (skriv ut) og Record (spill inn) for B-hurtigtasten. Hurtigtastene befinner seg nedenfor det alfanumeriske tastaturet. Fotpedal (v), fotbryter (h) Funksjonen til venstre og høyre fotbryter: Lagre klipp, Spill inn, Frys, Lagre bilde eller Skriv ut. Se også Slik kobler du til fotbryteren på side 17. Systemoppsett Slik kobler du til fotbryteren SonoSite-fotpedalen muliggjør håndfri bruk ved hjelp av en fotbryter med to fotbrytere som kan tilpasses. Fotbryteren er en ekstrafunksjon. ADVARSEL: For å unngå forurensning, må ikke fotbryteren anvendes i et sterilt miljø. Fotbryteren er ikke sterilisert. 1 Koble til kablene: Y-adapterkabelen til EKG-kontakten på minidokken eller dokkingsystemet. Fotpedalkabelen til Y-adapterkabel 2 På oppsettsiden for A & B-tast og fotbryter, velger du en funksjon for venstre og høyre fotbryter. Kapittel 2: Systemoppsett 17

26 Administrasjonsoppsett På siden for administrasjonsoppsett kan du konfigurere systemet slik at brukerne må logge seg inn og angi passord. Påkrevd innlogging er med på å beskytte pasientdataene. Du kan også legge til og slette brukere, endre passord, importere og eksportere brukerkontoer og se hendelsesloggen. Sikkerhetsinnstillinger ADVARSEL: Helseinstitusjoner som oppbevarer og overfører helseinformasjon, skal i henhold til Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) av 1996 og EUs direktiv om personvern (95/46/EF) implementere nødvendige prosedyrer: Sikring av integritet og konfidensialitet for informasjon, beskyttelse mot alle rimelig forutsigbare trusler eller farer som gjelder informasjonens sikkerhet eller integritet eller mot uautorisert bruk eller offentliggjøring av informasjonen. Sikkerhetsinnstillingene på systemet gjør at du kan overholde de gjeldende sikkerhetskravene beskrevet i HIPAA-standarden. Brukerne har det endelige ansvaret for å sikre og beskytte all elektronisk helseinformasjon som innhentes, lagres, gjennomgås og overføres av systemet. Slik logger du deg inn som administrator 1 Trykk på tasten SETUP (oppsett). 2 Velg Administration (administrasjon). 3 Skriv Administrator i boksen Name (navn). 4 Skriv Administrator i boksen Name (navn). Hvis du ikke har administratorpassordet, må du kontakte SonoSite. (Se Teknisk støtte hos SonoSite på side viii.) 5 Velg Login (innlogging). Slik logger du deg ut som administrator Slå av systemet eller start det på nytt. Slik krever du brukerinnlogging Du kan stille inn systemet slik at det viser skjermbildet User Login (brukerinnlogging) ved oppstart. 1 Logg deg inn som administrator. 2 I listen User Login (brukerinnlogging) velger du On (på). On (på) krever brukernavn og passord ved oppstart. Off (av) gir tilgang til systemet uten brukernavn og passord. 18

27 Slik endrer du administratorpassord eller gjør det mulig for brukere å endre passord 1 Logg deg inn som administrator. 2 Velg User List (brukerliste), deretter Administrator. 3 Gjør ett av følgende: Endre administratorpassordet: Gå til User Information (brukerinformasjon) og skriv inn det nye passordet i boksen Password (passord) og boksen Confirm (bekreft). (Se Valg av sikret passord på side 21.) Slik lar du brukerne endre passord: Velg avkrysningsboksen Password changes (endringer i passord). 4 Velg Save (lagre). Brukeroppsett Slik legger du til ny bruker 1 Logg deg inn som administrator. 2 Velg New (ny). 3 Gå til User Information (brukerinformasjon) og fyll inn boksene Name (navn), Password (passord) og Confirm (bekreft). (Se Valg av sikret passord på side 21.) 4 (Valgfritt) i boksen Sonographer (ultralydoperatør) taster du inn brukerinitialer for å vise disse i pasientoverskriften og i feltet User (bruker) i skjemaet for pasientinformasjon. 5 (Valgfritt) Kryss av i avkrysningsboksen Administration Access (administratortilgang) for få tilgang til alle administratorprivilegier. 6 Velg Save (lagre). Systemoppsett Slik endrer du brukerinformasjon 1 Logg deg inn som administrator. 2 Velg User List (brukerliste), deretter bruker. 3 Foreta eventuelt ønskede endringer under User Information (brukerinformasjon). 4 Velg Save (lagre). Enhver endring i brukernavnet erstatter det forrige navnet. Slik sletter du bruker 1 Logg deg inn som administrator. 2 Velg User List (brukerliste), deretter bruker. 3 Velg Delete (slett). 4 Velg Yes (ja). Kapittel 2: Systemoppsett 19

28 Slik endrer du brukerpassord 1 Logg deg inn som administrator. 2 Velg User List (brukerliste), deretter brukeren. 3 Skriv det nye passordet inn i boksen Password (passord) og boksen Confirm (bekreft). 4 Velg Save (lagre). Eksport og import av brukerkontoer Ved hjelp av eksport- og importkommandoene kan du konfigurere flere systemer og sikkerhetskopiere brukerkontoinformasjon. Slik eksporterer du brukerkontoer 1 Sett inn en USB-lagringsenhet. 2 Logg deg inn som administrator. 3 Velg Export (eksport) på skjermen. En liste over USB-enheter vises. 4 Velg USB-lagringsenhet, og velg Export (eksport). Alle brukernavn og passord kopieres til USB-lagringsenheten. Slik importerer du brukerkontoer 1 Sett inn USB-lagringsenheten som inneholder kontoene. 2 Logg deg inn som administrator. 3 Velg Import (importer) på skjermen. 4 Velg USB-lagringsenhet, og velg Import (importer). 5 Velg Done (fullført) i dialogboksen som vises. Systemet tar omstart. Alle brukernavn og passord i systemet erstattes av importerte data. Eksport og sletting av hendelsesloggen Hendelsesloggen viser feil og hendelser og kan eksporteres til en USB-lagringsenhet og leses på en PC. Slik viser du hendelsesloggen 1 Logg deg inn som administrator. 2 Velg Log (logg) på skjermen. Hendelsesloggen vises. Velg Back (tilbake) for å gå tilbake til forrige skjermbilde. 20

29 Slik eksporterer du hendelsesloggen Hendelsesloggen og loggen for DICOM-nettverket har samme filnavn (log.text). Dersom en av disse eksporteres til en USB-lagringsenhet, overskrives en eventuelt allerede eksisterende log.txt-fil. 1 Sett inn en USB-lagringsenhet. 2 Velg Log (logg) og deretter Export (eksporter) på skjermen. En liste over USB-enheter vises. 3 Velg USB-lagringsenhet, og velg Export (eksporter). Hendelsesloggen er en tekstfil som kan åpnes med en applikasjon for tekstbehandling (f.eks. Microsoft Word eller Notepad). Slik sletter du hendelsesloggen 1 Vis hendelsesloggen. 2 Velg Clear (slett) på skjermen. 3 Velg Yes (ja). Innlogging som bruker Hvis brukerinnlogging er påkrevd, vises skjermen User Login (brukerinnlogging) når du slår på systemet. (Se Slik krever du brukerinnlogging på side 18.) Systemoppsett Slik logger du deg inn som bruker 1 Slå på systemet. 2 Gå til skjermbildet User Login (brukerinnlogging), skriv inn navn og passord og velg OK. Slik logger du deg inn som gjest Gjester kan skanne, men har ikke tilgang til systemoppsett- og pasientinformasjon. 1 Slå på systemet. 2 Gå til skjermbildet User Login (brukerinnlogging) og velg Guest (Gjest). Slik endrer du passord 1 Slå på systemet. 2 Gå til skjermbildet User Login (brukerinnlogging) og velg Password (passord). 3 Skriv inn gammelt og nytt passord, bekreft det nye passordet, og velg deretter OK. Valg av sikret passord Velg et passord som inneholder både store bokstaver (A Z), små bokstaver (a z) og tall (0 9). Passordene skiller mellom små og store bokstaver. Kapittel 2: Systemoppsett 21

30 Oppsett av kommentarer På siden for oppsett av kommentarer kan du tilpasse forhåndsdefinerte merker og stille inn valg for tekststyring når du slår av frysing av bilder. Instruksjoner for bildekommentarer finnes under Kommentarer på side 45. Slik forhåndsdefinerer du en merkegruppe Du kan spesifisere hvilke merker som er tilgjengelige for en undersøkelsestype når du kommenterer et bilde. (Se Slik plasserer du tekst på et bilde på side 45.) 1 Trykk på taste SETUP (oppsett). 2 Velg Annotations (kommentarer). 3 I listen Exam (undersøkelse) velger du den undersøkelsestypen som har merker du ønsker å spesifisere. 4 For Group (gruppe) kan du velge A, B eller C for den merkegruppen du ønsker å forbinde med denne undersøkelsen. De forhåndsinnstilte merkene vises for den valgte gruppen. 5 Gjør ett av følgende: Legg et egendefinert merke til gruppen: Skriv inn merket i boksen Text (tekst) og velg Add (legg til). Slik gir du et merke nytt navn: Velg merke, skriv inn det nye navnet i boksen Text (tekst) og velg Rename (gi nytt navn). Slik flytter du et merke inne i gruppen: Velg merket, og velg deretter pil og eller pil ned på skjermen. Slik sletter du et merke fra en gruppe: Velg merke, og velg deretter Delete (slett). Du kan bruke symboler i merker. Se Symboler på side 15. Slik spesifiserer du hvilken tekst som skal beholdes når frysing av bilder slås av Du kan spesifisere hvilken tekst du vil beholde når du slår av frysing av bilder eller endrer layout på bilder. 1 Trykk på tasten SETUP (oppsett). 2 Velg Annotations (kommentarer). 3 Gå til listen Unfreeze (slå av frysing) og velg Keep All Text (behold all tekst), Keep Home Text (behold hjem-tekst) eller Clear All Text (slett all tekst). Standardinnstillingen er Keep All Text (behold all tekst). Informasjon om innstilling av hjem-posisjonen finnes under Slik nullstiller du hjem-posisjonen på side

31 Slik eksporterer du forhåndsdefinerte merkegrupper 1 Sett inn en USB-lagringsenhet. 2 Trykk på tasten SETUP (oppsett). 3 Velg Annotations (kommentarer). 4 Velg Export (eksporter). En liste over USB-enheter vises. 5 Velg USB-lagringsenhet, og velg Export (eksporter). En kopi av alle forhåndsdefinerte merkegrupper for alle undersøkelser lagres til USB-lagringsenheten. Slik importerer du forhåndsdefinerte merkegrupper 1 Sett inn USB-lagringsenheten som inneholder merkegruppene. 2 Trykk på tasten SETUP (oppsett). 3 Velg Annotations (kommentarer). 4 Velg Import (importer) på skjermen. 5 Velg USB-lagringsenhet, og velg deretter Import (importer). 6 Velg Done (fullført) i dialogboksen som vises. Systemet tar omstart. Alle forhåndsdefinerte merkegrupper for alle undersøkelser erstattes med merkegrupper fra USB-lagringsenheten. Systemoppsett Oppsett av lydsignal, batteri På siden for oppsett av lydsignal og batteri, kan du spesifisere lyder og lengden av forsinkelsen til hvilemodus og oppstart. Slik endrer du innstillinger for lydsignal og batteri 1 Trykk på tasten SETUP (oppsett). 2 Velg Audio, Battery (lydsignal, batteri). 3 Spesifiser valg i følgende lister: Key click (tasteklikk): Velg On (på) eller Off (av) for å angi hvilke taster som skal klikke når de trykkes på. Beep alert (pipevarsling): Velg On (på) eller Off (av) for å angi om systemet skal pipe under lagring, advarsler, oppstart eller avslåing. Sleep delay (forsinkelse til hvilemodus): Velg Off (av) eller 5 eller 10 minutter for å spesifisere hvor lang tid systemet må være inaktivt før det går inn i hvilemodus. Power delay (forsinkelse til avstenging): Velg Off (av) eller 15 eller 30 minutter for å spesifisere hvor lang tid systemet må være inaktivt før det slår seg av automatisk. Kapittel 2: Systemoppsett 23

32 Oppsett av hjerteberegninger På siden for oppsett av hjerteberegninger kan du spesifisere målenavn som vises i menyen for beregninger av vevsdoppleravbildning (TDI) på rapportsiden. Se også Kardiologiske beregninger på side 71. Slik spesifiserer du navn på hjertemålinger 1 Trykk på tasten SETUP (oppsett). 2 Velg Cardiac Calculations (hjerteberegninger). 3 Gå til listen TDI Walls (TDI-vegger) og velg navn for hver vegg. Konnektivitetsoppsett På siden for konnektivitetsoppsett kan du spesifisere valg for bruk av enheter og for varsler når den interne lagringskapasiteten er full. Du spesifiserer også innstillinger (inkludert overføringsmodus og brukersted) for SiteLink og DICOM, som er tilleggsfunksjoner. Se SiteLink- og DICOM-dokumentasjonen. Slik konfigurerer du systemet for en skriver 1 Sett opp maskinvaren til skriveren. (Se instruksjonene som fulgte med skriveren eller dokkingsystemet.) 2 Trykk på tasten SETUP (oppsett). 3 Velg Connectivity (konnektivitet). 4 Velg skriver fra listen Printer (skriver). Slik konfigurer du systemet for en DVD-opptaker, PC eller strekkodeskanner 1 Trykk på tasten SETUP (oppsett). 2 Velg Connectivity (konnektivitet). 3 (DVD-opptaker) Velg videostandard i listen Video Mode (videomodus): NTSC eller PAL. 4 Velg tilleggsutstyr fra listen Serial Port (serieport). Merk: Fordi disse tilleggsenhetene bruker samme RS-232-kontakt på minidokken, kan du koble til bare én av dem om gangen. Computer (PC) gjør at rapportdata kan sendes som ASCII-tekst fra systemet til PC-en. Det må være programvare fra tredjepart installert på PC-en for å innhente, vise eller formatere data til en rapport. Sjekk med teknisk støtte hos SonoSite for å finne ut om programvaren din er kompatibel. (Se også Sending av rapporter og visning av EMED-skjemaer på side 99.) 5 Velg Yes (ja) for å starte systemet på nytt. 6 Koble en seriekabel (RS-232) fra serieporten på minidokken eller dokkingsystemet til tilleggsutstyret. 24

33 Slik mottar du lagringsalarmer 1 Trykk på tasten SETUP (oppsett). 2 Velg Connectivity (konnektivitet). 3 Velg Internal Storage Capacity Alert (varsel for intern lagringskapasitet). Systemet viser en melding hvis den interne lagringskapasiteten nærmer seg full når du avslutter en undersøkelse. Systemet sletter deretter arkiverte pasientundersøkelser hvis de er spesifisert i DICOM. Oppsett av dato og klokkeslett ADVARSEL: Det er avgjørende å ha riktig dato og klokkeslett for å kunne foreta nøyaktige obstetriske beregninger. Kontroller alltid at dato og tidspunkt er korrekt før systemet brukes. Systemet justerer ikke automatisk til sommertid og vintertid. Slik stiller du inn dato og klokkeslett 1 Trykk på tasten SETUP (oppsett). 2 Velg Date and Time (dato og klokkeslett). 3 Skriv inn dagens dato i boksen Date (dato). 4 I boksen Time (klokkeslett) skriver du inn nåværende tidspunkt som 24 timers format (timer og minutter). Systemoppsett Oppsett av skjerminformasjon På siden for oppsett av informasjon som vises på skjermen, kan du spesifisere hvilken informasjon som skal vises på skjermen under avbildning. Slik spesifiserer du skjerminformasjon 1 Trykk på tasten SETUP (oppsett). 2 Velg Display Information (vis informasjon). 3 Velg innstillinger i følgende deler: Patient Header (pasientoverskrift) Informasjon som vises i pasientoverskriften. Mode Data (modusdata) Avbildningsinformasjon. Network Status (nettverksstatus) Systemstatusinformasjon. Kapittel 2: Systemoppsett 25

34 Oppsett av IMT-beregninger På siden for oppsett av IMT-beregninger kan du tilpasse menyen for IMT-beregninger. Du kan spesifisere opptil åtte målenavn for beregninger på både høyre og venstre side. Målenavnene vises også i pasientrapporten. Se også IMT-beregninger på side 85. Slik tilpasser du menyen for IMT-beregninger 1 Trykk på tasten SETUP (oppsett). 2 Velg IMT Calculations (IMT-beregninger). 3 Gå til IMT Calculations (IMT-beregninger) og velg målenavn fra listen, eller velg None (ingen). De valgte navnene vises i beregningsmenyen og i pasientrapporten. 4 Skriv inn ønsket bredde i boksen Region width (mm) (regionsbredde (mm)). Oppsett av nettverksstatus Siden for oppsett av nettverksstatus viser informasjon om systemets IP-adresse, brukersted, WLAN-profil, aktivwlan SSID og ethernet MAC-adresse. Slik viser du informasjon om nettverksstatus 1 Trykk på tasten SETUP (oppsett). 2 Velg Network Status (nettverkstatus). Oppsett av OB-beregninger Du velger forfattere for OB-beregningstabeller på siden for oppsett av OB-beregninger. Du kan importere eller eksportere andre OB-beregningstabeller. Se også OB-beregninger på side

35 Systemoppsett Figur 1 Side for oppsett av OB-beregninger Slik spesifiserer du fosteralder og vekstanalyse 1 Trykk på tasten SETUP (oppsett). 2 Velg OB Calculations (OB-beregninger). 3 Gå til målelistene under Gestational Age (fosteralder) og Growth Analysis (vekstanalyse) og velg ønskede OB-forfattere, eller velg None (ingen). Ved å velge en forfatter plasseres den tilknyttede målingen i beregningsmenyen. 4 (Valgfritt) Velg More (mer) for å vise listen over brukerdefinerte målinger slik at du kan forbinde en spesialtilpasset tabell med en spesialmåling. Dette valget er bare tilgjengelig når en brukerdefinert tabell er opprettet for spesialmålingen. Slik eksporterer du OB-beregningstabeller 1 Sett inn en USB-lagringsenhet. 2 Trykk på tasten SETUP (oppsett). 3 Velg OB Calculations (OB-beregninger). 4 Velg Export (eksporter). En liste over USB-enheter vises. 5 Velg USB-lagringsenhet, og velg Export (eksporter). Alle brukerdefinerte tabeller og målinger kopieres til USB-lagringsenheten. Kapittel 2: Systemoppsett 27

36 Slik importerer du OB-beregningstabeller Importerte OB-beregningstabeller erstatter alle brukerdefinerte tabeller og målinger på systemet. 1 Sett inn USB-lagringsenheten som inneholder tabellene. 2 Trykk på tasten SETUP (oppsett). 3 Velg OB Calculations (OB-beregninger). 4 Velg Import (importer) på skjermen. 5 Velg USB-lagringsenhet, og velg deretter Import (importer). 6 Velg Done (fullført) i dialogboksen som vises. Systemet tar omstart. Oppsett av OB-spesialmålinger På siden for oppsett av OB-spesialmålinger kan du definere målinger som vises i OB-beregningsmenyen og OB-rapporten. OB-spesialmålinger er en tilleggsfunksjon. Se også OB-beregninger på side 89. Slik definerer du OB-spesialmålinger Du kan lagre opptil fem spesialmålinger som vises i OB-beregningsmenyen og OB-rapporten. 1 Trykk på tasten SETUP (oppsett). 2 Velg OB Custom Meas (OB-spesialmåling). 3 Velg New (ny). 4 Tast inn et unikt navn i boksen Name (navn). 5 I listen Type (skriv inn) velger man ønsket målingstype. 6 Velg Save (lagre). Slik sletter du en OB-spesialmåling 1 Trykk på tasten SETUP (oppsett). 2 Velg OB Custom Meas (OB-spesialmåling). 3 I listen Custom Measurements (spesialmålinger), uthever du siste måling. 4 Velg Delete Last (slett siste). 5 Velg Yes (ja). Tabeller og rapportdata som er knyttet til målingen, fjernes fra systemet. 28

37 Oppsett av OB-spesialtabeller På siden for oppsett av OB-spesialtabeller kan du definere vekstmålingstabeller som vises i OB-beregningsmenyen og pasientrapporten. Målinger i tabell for fosteralder Systemet gir målinger av fosteralder av utvalgte forfattere for CRL, GS, BPD, OFD, HC, AC, FL, APTD, TTD, FTA og 5 flere merker for spesialmålinger. Målinger i vekstanalysetabell Systemet gir vekstdiagrammer eller kurver for BPD, HC, AC, FL, EFW og HC/AC. ADVARSEL: Før bruk må du kontrollere at innlagte tabelldata er korrekte. Systemet bekrefter ikke nøyaktigheten til egendefinert tabelldata oppgitt av brukeren. Slik viser du OB-tabeller 1 Trykk på tasten SETUP (oppsett). 2 Velg OB Custom Meas (OB-spesialmålinger) eller OB Calculations (OB-beregninger). 3 Velg Tables (tabeller) på skjermen. 4 Velg ønsket tabell og måling/forfatter. Slik oppretter du en ny OB-spesialtabell Du kan opprette to spesialtabeller for hver OB-måling. Det kan ikke opprettes veksttabeller for spesialtilpassede OB-målinger. 1 Trykk på tasten SETUP (oppsett). 2 Velg OB Custom Meas (OB-spesialmålinger) eller OB Calculations (OB-beregninger). 3 Velg Tables (tabeller) på skjermen. 4 Velg ønsket tabell (Gestational Age (fosteralder) eller Growth Analysis (vekstanalyse)). 5 Velg måling for spesialtabellen fra listen Measurement (måling). 6 Velg New (ny) på skjermen. 7 Skriv inn et unikt navn i boksen Author (forfatter). 8 Tast inn dataene. 9 Velg Save (lagre) på skjermen. For å vise målingen for spesialtabellen i beregningsmenyen går du til Slik spesifiserer du fosteralder og vekstanalyse på side 27. Systemoppsett Kapittel 2: Systemoppsett 29

M-Turbo Ultralydsystem. Brukerhåndbok

M-Turbo Ultralydsystem. Brukerhåndbok M-Turbo Ultralydsystem Brukerhåndbok SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA T: 1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 F: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury Way Hitchin

Detaljer

P15207-01 10/2011 Opphavsrett 2011, SonoSite, Inc. Med enerett 0086

P15207-01 10/2011 Opphavsrett 2011, SonoSite, Inc. Med enerett 0086 BRUKERHÅNDBOK SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury Way Hitchin Herts SG4 0AP

Detaljer

Ifølge amerikansk lovgivning er dette utstyret begrenset til salg av eller på forordning av lege.

Ifølge amerikansk lovgivning er dette utstyret begrenset til salg av eller på forordning av lege. BRUKERHÅNDBOK Produsent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Faks: 1-425-951-1201 EU-autorisert representant Emergo Europe Molenstraat

Detaljer

Ifølge amerikansk lovgivning er dette utstyret begrenset til salg av eller på forordning av lege.

Ifølge amerikansk lovgivning er dette utstyret begrenset til salg av eller på forordning av lege. BRUKERHÅNDBOK Produsent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: 1-888-482-9449 eller 1-425-951-1200 Faks: 1-425-951-1201 EU-autorisert representant Emergo Europe Molenstraat

Detaljer

NanoMaxx ultralydsystem. Brukerhåndbok

NanoMaxx ultralydsystem. Brukerhåndbok NanoMaxx ultralydsystem Brukerhåndbok 0086 SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Faks: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Detaljer

Føderale lover i USA krever at dette utstyret bare selges av lege eller etter rekvisisjon fra lege.

Føderale lover i USA krever at dette utstyret bare selges av lege eller etter rekvisisjon fra lege. BRUKERVEI- LEDNING Produsent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Faks: 1-425-951-1201 EU-autorisert representant Emergo Europe

Detaljer

SSeries ultralydsystem. Brukerhåndbok

SSeries ultralydsystem. Brukerhåndbok SSeries ultralydsystem Brukerhåndbok SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA T: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 F: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury Way Hitchin

Detaljer

MicroMaxx Ultralydsystem Brukerveiledning

MicroMaxx Ultralydsystem Brukerveiledning MicroMaxx Ultralydsystem Brukerveiledning SonoSite, Inc. 21910th Drive SE Bothell, WA 98021 USA T: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 F: +1-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury Way

Detaljer

X-Porte. Ultralydsystem. Brukerveiledning

X-Porte. Ultralydsystem. Brukerveiledning BRUKERVEILEDNING X-Porte Ultralydsystem Brukerveiledning Juridiske merknader Produsent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA T: (888) 482-9449 eller (425) 951-1200 F: (425)

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

FAQ for Transformer TF201

FAQ for Transformer TF201 FAQ for Transformer TF201 NW7211 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2

Detaljer

PINIT. Brukermanual - kort

PINIT. Brukermanual - kort PINIT Ultralyd blæreskanner Brukermanual - kort Version 1-11a Jan.2013 1011 24-100 Puławy, Krańcowa 5, tel. +48 81-8863-613, fax +48 81-8868-310 e-mail: export@echoson.com.pl www.echoson.eu QUICK REFERENCE

Detaljer

USER GUIDE BRUKER- HÅNDBOK

USER GUIDE BRUKER- HÅNDBOK USER GUIDE BRUKER- HÅNDBOK Produsent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 EU-autorisert representant Emergo

Detaljer

FAQ for Eee Pad TF201

FAQ for Eee Pad TF201 FAQ for Eee Pad TF201 NW6915 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2 Hvordan

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

FAQ for Eee Pad TF201

FAQ for Eee Pad TF201 FAQ for Eee Pad TF201 NW6915 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2 Hvordan

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

EKG-slavekabel og -adaptersett

EKG-slavekabel og -adaptersett EKG-slavekabel og -adaptersett Brukerhåndbok Produsent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 EU-autorisert

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

samaritan PAD and PDU Saver EVO brukerveiledning

samaritan PAD and PDU Saver EVO brukerveiledning samaritan PAD and PDU Saver EVO brukerveiledning Det tas forbehold om endring av informasjon i dette dokumentet uten forvarsel. Innholdet representerer ikke en bindende forpliktelse på vegne av HeartSine

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukermanualen: nader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om hvordan

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

USER GUIDE BRUKER- HÅNDBOK

USER GUIDE BRUKER- HÅNDBOK BRUKER- USER GUIDE HÅNDBOK Produsent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 EU-autorisert representant Emergo

Detaljer

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Setup-programmet. Brukerhåndbok

Setup-programmet. Brukerhåndbok Setup-programmet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Setup-programmet Brukerhåndbok

Setup-programmet Brukerhåndbok Setup-programmet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok

Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Computer Setup Brukerhåndbok

Computer Setup Brukerhåndbok Computer Setup Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning KeyMaestro punkttastatur av HumanWare Brukerveiledning januar 2006 1. Velkommen Maestro (eller Trekker) støtter KeyMaestro HumanWare Braille Bluetooth tastaturet. KeyMaestro bruker Bluetooth teknologi

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sikkerhet Brukerhåndbok

Sikkerhet Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

AC1750 Smart WiFi-ruter

AC1750 Smart WiFi-ruter Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/ eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune Brukerhåndbok ipad for politikere i Melhus kommune Innhold SUPPORT... 3 GRUNNKURS I BRUK AV IPAD... 4 KOMME I GANG... 4 Slå på ipad... 4 Velg kode... 4 WIFI (internett)... 5 Opprette apple-id... 5 E-post...

Detaljer

Brailliant leselister

Brailliant leselister Brukerveiledning Brailliant leselister Gratulerer med din nye Brailliant Leselist fra HumanWare! Brailliant er en nyvinning innenfor leselister. Med sin batterikapasitet på opptil 100 timer tilkoblet USB,

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Lagre utskriftslogg til nettverk Version 0 NOR Definisjoner for merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukerhåndboken: Merknader forteller hvordan du bør reagere på en

Detaljer

BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter

BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter Hurtigstartguide Billion BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av VoIP ADSL-modem/ruter, vennligst gå til

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR MC50.

BRUKERVEILEDNING FOR MC50. BRUKERVEILEDNING FOR MC50. 1 IKKE GODKJENT FOR KJØP OG SALG Grunnprogrammering av systemet før oppstart. Denne veiledningen beskriver den programmering som må gjøres før oppstart av MC50 kodepumper. Tast

Detaljer

Setup-programmet. Brukerhåndbok

Setup-programmet. Brukerhåndbok Setup-programmet Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company under lisens. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning

Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning Norsk PCH-2016 7025574 Bruke PlayStation Vita-systemet for første gang Hold nede I fem sekunder Slå på PS Vita-systemet. Når du slår på systemet

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 409917-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet..........................

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Innhold 1. 1. Oppsettprosess for Windows 8 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. ESD 4. 5. Ren installasjon 6. 1. Tilpass 2. Trådløs 3.

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker disse merknadene i brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller de gir tips om

Detaljer

Bruksanvisning Viz Car

Bruksanvisning Viz Car Bruksanvisning Viz Car 1.Produktbeskrivelse 1.ON / OFF-knappen 2.Record-knapp 3. Batterikammer 4.SD eller TF / Micro SD-kort 5.Menu-knappen 6.Down-knapp (for å navigere i menyen) 7.Up-knappen (for å navigere

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer