Ultralydsystemet M-Turbo. Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ultralydsystemet M-Turbo. Brukerhåndbok"

Transkript

1 Ultralydsystemet M-Turbo TM Brukerhåndbok

2 SonoSite, Inc th Drive SE Bothell, WA USA T: eller F: SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury Way Hitchin Herts SG4 0AP Storbritannia T: F: Forsiktig: Ifølge amerikansk lovgivning er dette utstyret begrenset til salg av eller etter ordinasjon fra lege. M-Turbo, SiteLink, SonoCalc, SonoHD, SonoMB og SonoSite er registrerte varemerker eller varemerker som tilhører SonoSite, Inc. DICOM er et registrert varemerke som tilhører National Electrical Manufacturers Association i forbindelse med foreningens standardpublikasjoner vedrørende digital kommunikasjon av medisinsk informasjon. Produktnavn som ikke tilhører SonoSite, kan være varemerker eller registrerte varemerker som tilhører de respektive eierne. Beskyttet av følgende amerikanske patenter: , , , , , , , , , , , , , D456509, D Patenter under behandling. P /2007 Copyright 2007, SonoSite, Inc. Med enerett. ii

3 Innholdsfortegnelse Innledning Konvensjoner, symboler og begreper... vii Kundekommentarer... vii Kapittel 1: Slik kommer du i gang Om systemet... 1 Om systemprogramvaren... 2 Transdusere, tilbehør og tilleggsutstyr... 2 Tiltenkt bruk... 2 Klargjøring av systemet... 5 Innsetting eller uttak av batteriet... 5 Bruk av vekselstrøm og lading av batteriet... 6 Av- og påslåing av systemet... 6 Tilkobling av transdusere... 7 Innsetting og uttak av USB-lagringsenheter... 8 Kontrollelementer for systemet... 9 Skjermoppsett...12 Generell bruk...13 Styreplate og markør...13 Alternativer på skjermen...13 Kommentar og tekst...14 Klargjøring av transdusere...16 Kapittel 2: Systemoppsett Oppsettside for A & B-tast, fotbryter...17 Administrasjonsoppsett...18 Sikkerhetsinnstillinger...18 Brukeroppsett...19 Eksport og import av brukerkontoer...20 Eksport og sletting av hendelsesloggen...20 Innlogging som bruker...21 Valg av sikret passord...21 Oppsett av kommentarer...22 Oppsett av lydsignal, batteri...23 Oppsett av hjerteberegninger...24 Konnektivitetsoppsett...24 Oppsett av dato og klokkeslett...25 Oppsett av skjerminformasjon...25 Oppsett av IMT-beregninger...26 Oppsett av nettverksstatus...26 Oppsett av OB-beregninger...26 iii

4 Oppsett av OB-spesialmålinger Oppsett av OB-spesialtabeller Oppsett av forhåndsinnstillinger Oppsett av systeminformasjon Oppsett av USB-enheter Gjenoppretting av standardinnstillinger Kapittel 3: Avbildning Avbildningsmodi Justering av dybde og forsterkning Frysing, visning av rammer og zooming Endring av undersøkelsestype D-avbildning M-modusavbildning CPD- og fargedoppleravbildning PW- og CW-doppleravbildning Avbildningsmodi og undersøkelser som er tilgjengelige avhengig av transduser Kommentarer Skjema for pasientinformasjon Lagring av bilder og klipp Pasientliste EKG-overvåkning Kapittel 4: Målinger og beregninger Målinger Bruk av målepunkter D-målinger Målinger i M modus Dopplermålinger Generelle beregninger Beregningsmeny Utføring og lagring av målinger i beregninger Visning, gjentakelse og sletting av lagrede dokumenter i beregninger Reduksjonsberegninger i prosent Volumberegninger Volumstrømberegnings Spesialiserte beregninger Kardiologiske beregninger Gynekologiske (gyn) beregninger IMT-beregninger OB-beregninger Beregninger for smådeler Vaskulære beregninger iv

5 Pasientrapport...97 Vaskulære og kardiologiske rapporter...97 OB-rapporter...98 Sending av rapporter og visning av EMED-skjemaer...99 Kapittel 5: Feilsøking og vedlikehold Feilsøking Programvarelisens Vedlikehold Rengjøring og desinfisering av ultralydsystemet Rengjøring og desinfisering av transdusere Rengjøring og desinfisering av batteriet Rengjøring av fotbryteren Rengjøring og desinfisering av EKG-kabler Kapittel 6: Sikkerhet Ergonomisk sikkerhet Plasser systemet Plasser deg selv Ta pauser, beveg deg og varier aktivitetene Klassifisering av elektrisk sikkerhet Elektrisk sikkerhet Utstyrssikkerhet Batterisikkerhet Biologisk sikkerhet Elektromagnetisk kompatibilitet Produsenterklæring ALARA-prinsipp Anvendelse av ALARA Direkte kontroller Indirekte kontroller Mottakerkontroller Akustiske artefakter Retningslinjer for å redusere MI og TI Utdatavisning Nøyaktighet av utdatavisning for mekaniske og termiske indekser Faktorer som bidrar til usikker visning Relaterte retningslinjer Transduserens overflatetemperaturøkning Måling av akustisk utdata Intensitet for in situ, underbelastning og vannverdi Vevsmodeller og utstyrskartlegging Tabell for akustisk utdata Termer som brukes i tabellene for akustisk utdata Presisjon og uvisshet for akustisk måling Merkesymbol v

6 Kapittel 7: Henvisninger Målingsnøyaktighet Kilder for målefeil Målingspublikasjoner og terminologi Hjertereferanser Obstetriske referanser Tabeller for fosteralder Tabeller for vekstanalyse Forholdsberegninger Generelle referanser Kapittel 8: Spesifikasjoner Dimensjoner Støttede transdusere Avbildningsmodi Lagring av bilder og klipp Tilbehør Tilleggsutstyr Grenseverdier for temperatur og luftfuktighet Driftsgrenseverdier: Grenseverdier for lagring og transport Elektrisk Batteri Elektromekaniske sikkerhetsstandarder Klassifisering av EMC-standarder Standarder for flybåret utstyr DICOM-standard HIPAA-standard Ordliste Begreper Forkortelser Stikkordregister vi

7 Innledning Denne brukerhåndboken for ultralydsystemet M-Turbo gir informasjon om klargjøring og bruk av M-Turbo -ultralydsystemet og om rengjøring og desinfisering av systemet og transduserne. Brukerhåndboken inneholder også henvisninger med hensyn til beregninger, systemspesifikasjoner, sikkerhet og akustisk effekt. Brukerhåndboken er beregnet på lesere som har kjennskap til ultralydteknikker. Den gir ingen opplæring i sonografi eller klinisk praksis. Du må ha opplæring i bruk av ultralyd før du bruker systemet. Mer informasjon om bruk av tilbehør og tilleggsutstyr finnes i SonoSites brukerhåndbok. Mer informasjon om tilleggutstyr finnes i fabrikantens bruksanvisning. Innledning Konvensjoner, symboler og begreper Brukerhåndboken følger disse konvensjonene: ADVARSEL beskriver forholdsregler nødvendige for å avverge personskade eller tap av liv. Forsiktig beskriver forholdsregler nødvendige for å beskytte produktene. Nummererte trinn må utføres i en bestemt rekkefølge. Punktlister gir informasjon i listeformat, men angir ikke en bestemt rekkefølge. Symboler og begreper som brukes i systemet og transduseren, forklares i Kapittel 2, Kapittel 5, Kapittel 6 og Ordliste. Kundekommentarer Vi oppfordrer alle kunder til å stille spørsmål og gi kommentarer. SonoSite er interessert i tilbakemeldinger om systemet og brukerhåndboken. Vennligst ta kontakt med SonoSite på innenfor USA. Hvis du befinner deg utenfor USA, kan du kontakte den lokale SonoSite-representanten. Du kan også sende en e-post til SonoSite på følgende adresse: Innledning vii

8 Hvis du ønsker teknisk støtte fra SonoSite, kan du ta kontakt på følgende måte: Teknisk støtte hos SonoSite Telefon (USA eller Canada): Telefon (utenfor USA og Canada): Eller ta kontakt med den lokale representanten. Faks: E-post: Nettsted: Klikk på Support & Service (støtte og service). Servicesenter i Europa: +44-(0) E-post: viii

9 Kapittel 1: Slik kommer du i gang Om systemet Ultralydsystemet M-Turbo er en bærbar, programvarestyrt enhet som bruker en heldigital struktur. Systemet har flere konfigurasjoner og funksjonssett som brukes til å innhente og vise høyoppløselige ultralydbilder i sanntid: Hvilke funksjoner som er tilgjengelige i systemet, avhenger av systemkonfigurasjon, transduser og undersøkelsestype. Slik kommer du i gang Figur 1 Funksjoner på forsiden av systemet: (1) kontrollpanel, (2) håndtak, (3) skjerm, (4) USB-porter til lagring, oppdateringer, import og eksport Figur 2 Kontakter på baksiden av systemet: (1) likestrømskontakt, (2) inn/ut-kontakt, (3) batteri og (4) EKG-kontakt Kapittel 1: Slik kommer du i gang 1

10 Slik bruker du ultralydsystemet 1 Slå på systemet. (En beskrivelse av strømbryterens plassering finnes under Kontrollelementer for systemet på side 9.) 2 Koble til en transduser. 3 Trykk på tasten PATIENT (pasient), og fyll ut skjemaet for pasientinformasjon. 4 Trykk på en tast for avbildningsmodus: 2D (2D) M MODE (M-modus) COLOR (farge) DOPPLER (doppler) Om systemprogramvaren Ultralydsystemet inneholder programvare som styrer alle funksjoner. Det kreves en lisensnøkkel for å aktivere programvaren. Se Programvarelisens på side 102. Av og til kan det være nødvendig å oppdatere programvaren. SonoSite har en USB-enhet som inneholder programvaren. Én USB-enhet kan brukes til å oppdatere flere systemer. Transdusere, tilbehør og tilleggsutstyr Ultralydsystemet kan inneholde transdusere, tilbehør og tilleggsutstyr. Tilleggsutstyret omfatter produkter til både medisinsk (i henhold til kravene i EN ) og ikke-medisinsk (kommersielt) utstyr. Brukerhåndbok fra fabrikanten følger med for hver enkelt tilleggsenhet. En detaljert liste over kompatible transdusere, tilbehør og tilleggsutstyr finnes i Kapittel 8, Spesifikasjoner. Tiltenkt bruk Tiltenkt bruk for hver undersøkelsestype er som følger. Se tiltenkt transduser for hver undersøkelsestype i Avbildningsmodi og undersøkelser som er tilgjengelige avhengig av transduser på side 43. Abdomenavbildningsanvendelser Dette systemet sender ultralydenergi inn i pasientens abdomen ved hjelp av 2D, M-modus, fargedoppler (farge), energidoppler (CPD), vevharmonisk avbildning (THI) og pulset doppler (PW) for å fremskaffe ultralydbilder. Leveren, nyrene, pankreas, milten, galleblæren, gallegangen, transplanterte organer, abdominale kar og omsluttende anatomiske strukturer kan vurderes transabdominalt med hensyn til tilstedeværelse eller fravær av patologi. 2

11 Hjerteavbildningsanvendelser Dette systemet sender ultralydenergi inn i pasientens toraks ved hjelp av 2D, M-modus, fargedoppler (farge), vevharmonisk avbildning (THI), pulset doppler (PW), pulset vevsdoppler (TDI PW) og kontinuerlig doppler (CW) for å fremskaffe ultralydbilder. Hjertet, hjerteklaffene, de store blodårene, de omliggende anatomiske strukturene, generell kardiologisk status og hjertestørrelse kan vurderes med hensyn til mulig patologi. Pasientens elektrokardiogram (EKG) kan innhentes og brukes til tidtaking av diastolisk og systolisk funksjon. ADVARSEL: EKG-et brukes ikke til å diagnostisere hjertearytmi og er ikke beregnet på langvarig overvåkning av hjerterytme. Avbildningsanvendelser i gynekologi og ved infertilitet Dette systemet sender ultralydenergi inn i bekken og nedre abdomen ved hjelp av 2D, M-modus, energidoppler (CPD), fargedoppler (farge), vevharmonisk avbildning (THI) og pulset doppler (PW) for å frembringe ultralydbilder. Livmoren, eggstokkene, eggledere og tilhørende deler og omgivende anatomiske strukturer kan vurderes transabdominalt eller transvaginalt med henblikk på mulig patologi. Intervensjonelle avbildningsanvendelser Dette systemet sender ultralydenergi inn i ulike deler av kroppen med 2D, fargedoppler (farge), energidoppler (CPD), vevharmonisk avbildning (THI) og pulset doppler (PW) for å fremskaffe ultralydbilder for bedre styring under intervensjonelle prosedyrer. Dette systemet kan benyttes til ultralydveiledet biopsi og drenasje, innlegging av vaskulære katetere, perifere nerveblokkader, spinalnerveblokkader og spinalpunktering, egginnsamling, amniocentese og andre prosedyrer innen fødselsmedisin, samt være til bistand under abdominal-, bryst- og nevrologikirurgi. Avbildningsanvendelser i fødselsmedisin Dette systemet sender ultralydenergi inn i bekkenet hos gravide kvinner ved hjelp av 2D, M-modus, fargedoppler (farge), energidoppler (CPD), vevharmonisk avbildning (THI) og pulset doppler (PW) for å fremskaffe ultralydbilder. Fosteranatomi, levedyktighet, anslått fostervekt, fosteralder, fostervann og omgivende anatomiske strukturer kan vurderes transabdominalt eller transvaginalt med henblikk på mulig patologi. CPD- og fargeavbildning er beregnet på gravide kvinner i høyrisikogruppen. Indikasjoner på høyrisikograviditet omfatter, men er ikke begrenset til, multippel graviditet, føtal hydrops, unormal morkake, samt at moren lider av hypertoni, diabetes og lupus. Slik kommer du i gang ADVARSEL: Bruk ikke dette systemet til perkutan blodprøvetaking i navlestrengen (PUBS) eller in vitro-befruktning (IVF). Systemet er ikke validert med hensyn til effektivitet ved disse to anvendelsene. CPD- eller fargeavbildning kan brukes som en tilleggsmetode, ikke som et screening-redskap, for påvisning av unormal hjertestruktur i fosteret og som en tilleggsmetode, ikke som et screening-redskap, for å diagnostisere intrauterin vekstretardasjon (IUGR). Kapittel 1: Slik kommer du i gang 3

12 Avbildningsanvendelser i pediatri Dette systemet sender ultralydenergi inn i pediatriske pasienter ved hjelp av 2D, M-modus, fargedoppler (farge), fargeeffektdoppler (CPD), pulsbølgedoppler (PW) og konstantbølgedoppler (CW) for å fremskaffe ultralydbilder. Den pediatriske anatomien for mage, bekken og hjerte, pediatriske hofter, hodet hos nyfødte og omgivende anatomiske strukturer kan vurderes med henblikk på mulige patologiske forhold. Avbildningsanvendelser for prostata Dette systemet sender ultralydenergi inn i prostataen til voksne menn ved hjelp av 2D, M-modus, fargeeffektdoppler (CPD), fargedoppler (farge) og pulsbølgedoppler (PW) for å fremskaffe ultralydbilder. Prostatakjertelen kan vurderes med henblikk på mulige patologiske forhold. Avbildningsanvendelser for overflater Dette systemet sender ultralydenergi inn i forskjellige kroppsdeler ved hjelp av 2D, M-modus, fargedoppler (farge), fargeeffektdoppler (CPD) og pulsbølgedoppler (PW) for å fremskaffe ultralydbilder. Brystet, skjoldbruskkjertelen, testikler, lymfeknuter, brokk, strukturer i muskel- og skjelettsystemet, bløtvevstrukturer og omgivende anatomiske strukturer kan vurderes med henblikk på mulige patologiske forhold. Dette systemet kan brukes til ultralydstyring ved biopsi- og dreneringsprosedyrer, innsetting av vaskulære katetere, perifere nerveblokkeringer samt spinalnerveblokkeringer og spinalpunksjon. Vaskulære avbildningsanvendelser Dette systemet sender ultralydenergi inn i de forskjellige kroppsdelene ved hjelp av 2D, M-modus, fargedoppler (farge), fargeeffektdoppler (CPD) og pulsbølgedoppler (PW) for å fremskaffe ultralydbilder. Halspulsårene, dype vener og arterier i armene og beina, overflatevener i armene og beina, store blodkar i abdomen og diverse små årer som tilfører blod til organer, kan vurderes med henblikk på mulige patologiske forhold. 4

13 Klargjøring av systemet Innsetting eller uttak av batteriet ADVARSEL: Kontroller at batteriet ikke lekker før du installerer det slik at du unngår skader på brukeren og ultralydsystemet. For å hindre at data går tapt, og for å sikre at systemet slås av på en trygg måte, må du alltid sørge for at det er batteri i systemet. Låsehendler Slik kommer du i gang Figur 3 Batteriet settes inn Slik setter du inn batteriet 1 Koble strømmen fra ultralydsystemet. 2 Fjern systemet fra minidokken (hvis installert) og snu det opp ned. 3 Sett batteriet inn i batterirommet, litt på skrå. Se Figur 3. 4 Skyv batteriet forover til det låses på plass. 5 Trykk ned de to låsehendlene for å feste batteriet. Slik tar du ut batteriet 1 Koble strømmen fra ultralydsystemet. 2 Fjern systemet fra minidokken (hvis installert) og snu det opp ned. 3 Løft opp de to låsehendlene. 4 Skyv batteriet bakover. 5 Løft batteriet ut av batterirommet. Kapittel 1: Slik kommer du i gang 5

14 Bruk av vekselstrøm og lading av batteriet Batteriet lades når systemet er koblet til strømforsyningen (vekselstrøm). Et batteri som er ladet helt ut, kan lades opp igjen på mindre enn fem timer. Systemet kan kjøres på vekselstrøm og lade batteriet dersom vekselstrømmen er direkte koblet til systemet, til en minidokk eller til et dokkingsystem. Systemet kan kjøres på batteri i opptil to timer, avhengig av avbildningsmodus og lysstyrken på skjermen. ADVARSEL: Utstyret skal kobles til en sentertappet, enfaset tilførselskrets ved bruk i USA med 240 V spenningssystem. Forsiktig: Kontroller at sykehusets strømforsyning samsvarer med utstyrets spenningsområde. Se Elektrisk på side 180. Slik bruker du maskinen ved hjelp av vekselstrøm 1 Koble likestrømkabelen fra strømforsyningen til tilførselskontakten på systemet. Se Figur 2 på side 1. 2 Koble vekselstrømskabelen til et strømuttak og til et uttak godkjent for sykehusbruk. Av- og påslåing av systemet Forsiktig: Bruk ikke systemet dersom det kommer opp en feilmelding på skjermen. Skriv ned feilkoden og slå av systemet. Kontakt den lokale SonoSite-forhandleren. Slik slår du systemet av eller på Trykk på strømbryteren. (Se Kontrollelementer for systemet på side 9.) Slik vekker du opp systemet For å spare på batteriet mens systemet er påslått, går systemet inn i hvilemodus hvis lokket er igjen, eller hvis systemet har stått urørt i en forhåndsinnstilt periode. Informasjon om tidsforsinkelse for hvilemodus finnes under Oppsett av lydsignal, batteri på side 23. Trykk på en tast, trykk på styreflaten eller åpne lokket. 6

15 Tilkobling av transdusere ADVARSEL: For å unngå pasientskade må ikke kontakten plasseres på pasienten. Bruk ultralydsystemet i dokkingsystemet på et plant, hardt underlag slik at det går en luftstrøm forbi kontakten. Forsiktig: Du unngår skade på transduserkontakten ved ikke å la fremmedlegemer trenge inn i den. Slik kommer du i gang Figur 4 Transduseren kobles til Slik kobler du til en transduser 1 Fjern systemet fra minidokken (hvis installert) og snu det opp ned. 2 Trekk transduserhåndtaket opp og drei det med urviseren. 3 Sett transduserkontakten riktig i forhold til kontakten nederst på systemet. 4 Sett inn transduserkontakten i systemkontakten. 5 Drei håndtaket mot urviseren. 6 Trykk håndtaket ned og fest transduserkontakten til systemet. Slik kobler du fra en transduser 1 Trekk transduserhåndtaket opp og drei det med urviseren. 2 Koble transduseren fra systemet. Kapittel 1: Slik kommer du i gang 7

16 Innsetting og uttak av USB-lagringsenheter Bilder og filmklipp lagres internt og ordnes i en sorterbar pasientliste. Du kan arkivere bilder og klipp fra ultralydsystemet til en PC ved hjelp av en USB-lagringsenhet eller Ethernet-kontakt. Selv om bilder og klipp ikke fra en USB-lagringsenhet ikke kan vises på ultralydsystemet, kan du ta ut enheten og se dem på PC-en. Det er to USB-porter på systemet, og én på minidokk. Ønsker du flere USB-porter, kan du koble en USB-hub inn i en av USB-portene. ADVARSEL: Følg retningslinjene nedenfor for å unngå skade på USB-lagringsenheten eller tap av data fra den: Ikke fjern USB-lagringsenheten eller slå av ultralydsystemet mens systemet eksporterer. Ikke utsett USB-lagringsenheten for støt eller trykk mens den befinner seg i en USB-port på ultralydsystemet. Kontakten kan bli ødelagt. Forsiktig: Hvis USB-ikonet ikke vises i systemområdet på skjermen, kan det hende at USB-lagringsenheten er skadet eller passordbeskyttet. Slå av systemet og bytt lagringsenhet. Slik setter du inn en USB-lagringsenhet Sett USB-lagringsenheten inn i USB-porter på systemet eller minidokken. Se Figur 1 på side 1. USB-lagringsenheten er klar når USB-ikonet vises. Informasjon om enheten finnes i Oppsett av USB-enheter på side 31. Slik tar du ut en USB-lagringsenhet Hvis du tar ut USB-lagringsenheten mens systemet eksporterer til det, kan det føre til at de eksporterte filene blir ødelagt eller ufullstendige. 1 Vent i fem sekunder etter at USB-animasjonen har stoppet. 2 Fjern USB-lagringsenheten fra porten. 8

17 Kontrollelementer for systemet Slik kommer du i gang Strømbryter Slår systemet av og på. 2 Alfanumeriske taster Brukes til å legge inn tekst og tall. 3 Kommentartaster Se Alfanumerisk tastatur på side ZOOM (zoom) Forstørrer bildet med 100 %. 5 DEPTH UP (dybde opp) DEPTH DOWN (dybde ned) 6 AUTO GAIN (automatisk forsterkning) Øker og reduserer avbildningsdybden. Justerer forsterkningen automatisk. Kapittel 1: Slik kommer du i gang 9

18 7 Forsterkning Near (nærfelt) Far (fjernfelt) Gain/ Cine Buffer (forsterkning/ filmbuffer) Justerer forsterkningen til bildets nærfelt. Justerer forsterkningen til bildets fjernfelt. Justerer den generelle forsterkningen av hele bildet ved sanntidsavbildning. Flytter filmbufferen på et stillbilde. 8 Vekselstrømslampe Et vedvarende lys angir at strømmen er tilkoblet. Et blinkende lys indikerer at systemet er i hvilemodus. 9 CALIPER (målepunkt) CALCS (beregningsmeny) Viser målepunkt for målinger på skjermen. Slår beregningsmenyen av og på. 10 Styreplate Velger, justerer og flytter elementer på skjermen. 11 FREEZE (frys) Stanser direkte avbildning og viser et stillbilde. 12 SAVE (lagre) Lagrer et bilde til en intern lagringsenhet. Lagrer også beregninger til rapporten hvis konfigurert. Se Oppsett av forhåndsinnstillinger på side CLIP (klipp) Lagrer et klipp til en intern lagringseenhet. 14 Kontrolltaster Kontrollerer alternativene på skjermen. 15 Skjemaer SETUP (oppsett) REPORT (rapport) REVIEW (gjennomgåelse) PATIENT (pasient) Viser systeminnstillingene. Åpner pasientrapporten og EMED-skjemaene. Åpner pasientlisten, lagrede bilder og arkiveringsfunksjoner. Åpner pasientinformasjonen. 10

19 16 EXAM (undersøkelse) Åpner undersøkelsesmenyen. 17 Hurtigtaster Taster du kan programmere til å utføre vanlige oppgaver. 18 SET (still inn) Stiller inn en kurvemåling. SELECT (velg) SAVE CALC (lagre beregning) Brukes sammen med styreplaten til å velge elementer på skjermen. Veksler dessuten mellom alternativene Farge og Doppler, målepunkt for målinger, piktografmarkørens plassering og vinkel, stillbilder i dupleks og doble skjermbilder samt pilens plassering og retning. Lagrer beregninger og tilhørende målinger i pasientrapporten. Slik kommer du i gang 19 UPDATE (oppdater) Veksler mellom doble og dupleks skjermbilder og avbildningsmodi i M -modus og Doppler, (for eksempel mellom D-linje og doppler-spektralkurve. 20 Avbildningsmodi MMODE (M-modus) DOPPLER (doppler) COLOR (farge) Slår på M -modus og veksler mellom M-linje og M -moduskurve. Slår på doppler, veksler mellom D-linje og dopplerkurve. Slår av og på CPD/Farge. 2D (2D) Slår på 2D. Kapittel 1: Slik kommer du i gang 11

20 Skjermoppsett Figur 5 Skjermoppsett 1 Modusdataområde Informasjon om gjeldende avbildningsmodus, (f.eks. Gen, Res, THI og PW). 2 Retningsmarkør Viser bilderetningen. I doble bilder og dupleksbilder vises retningsmarkøren i grønt i det aktive skjermbildet. 3 Tekst Tekst som er lagt inn fra tastaturet. 4 Piktograf Piktograf til angivelse av anatomi og plassering av transduseren. Viser piktografalternativer som tillater valg av anatomi og plassering på skjermen. 5 Beregningsmeny Inneholder tilgjengelige målinger. 6 Bilde Ultralydbilde. 7 Målings- og beregningsdataområde 8 Alternativer på skjermen Gjeldende data for målinger og beregninger. Alternativer som er tilgjengelige for øyeblikket. 12

21 9 Pasientoverskrift Inkluderer nåværende pasientnavn, pasientens ID-nummer, institusjon, bruker og dato/klokkeslett. 10 Systemstatus Informasjon om systemstatus, (f.eks. undersøkelsestype, transduser, tilkoblet nettstrøm, batteriladning og USB). 11 Dybdemarkør Markeringer i trinnvise økninger på 0,5 cm, 1 cm og 5 cm avhengig av dybde. Generell bruk Styreplate og markør Bruk styreplaten til å velge, justere og flytte gjenstander på skjermen. Styreplaten kontrollerer blant annet markøren, plasseringen av målepunktet, plasseringen av og størrelsen på boksen for CPD og Farge. Piltastene styrer mange av de samme funksjonene som styreplaten. Markøren vises på oppsettsidene, skjemaet for pasientinformasjon og pasientrapporten. Du kontrollerer markøren ved hjelp av styreplaten. I skjemaet for pasientinformasjon kan du for eksempel plassere markøren over feltet for etternavn og trykke på tasten SELECT (velg) for å aktivere dette feltet. Du kan i tillegg bruke markøren til å krysse av i avmerkingsbokser og velge elementer i lister. Slik kommer du i gang Alternativer på skjermen Du kan foreta justeringer og velge innstillinger ved hjelp av alternativene på skjermen. Hvilke alternativer som er tilgjengelig, er avhengig av konteksten. Hvert alternativ kontrolleres av tastene nedenfor alternativet. Kontrolltastene fungerer på én av fire måter, avhengig av alternativet: Syklus Går kontinuerlig gjennom en liste med innstillinger. Den øverste kontrolltasten går oppover. Den nederste kontrolltasten går nedover. Opp-ned Går gjennom en liste med innstillinger, stopper øverst eller nederst. Den øverste kontrolltasten går oppover. Den nederste kontrolltasten går nedover. Standardinnstillingen er at du vil høre en pipelyd når du når toppen eller bunnen av listen. (Se Slik endrer du innstillinger for lydsignal og batteri på side 23.) Av-på Slår en funksjon av eller på. Du kan trykke på en hvilken som helst av kontrolltastene. I skjemaer kan du også velge alternativet ved hjelp av styreplaten og tasten SELECT (velg). Handling Utfører en handling. Du kan trykke på en hvilken som helst av kontrolltastene. Eller du kan velge alternativet ved hjelp av styreplaten og tasten SELECT (velg). Figur 6 Alternativer på skjermen (2D-avbildning vises) Kapittel 1: Slik kommer du i gang 13

22 Kommentar og tekst Alfanumerisk tastatur TAB Flytter markøren blant feltene i skjemaene og veksler mellom tekstposisjoner i doble skjermer. 2 CAPS LOCK Endrer til store bokstaver. 3 SHIFT Gjør det mulig å skrive inn store bokstaver og internasjonale tegn. 4 TEXT (tekst) Slår tastaturet av og på for å legge inn tekst. 5 PICTO (piktograf) Slår piktografene av og på. 6 PIL Viser en pil som kan flyttes og roteres innen bildeområdet. 7 MELLOMROM Slår tastaturet på for å legge inn tekst. Legger inn et mellomrom i teksten. 8 DELETE Sletter all tekst fra skjermen under tekstinntasting og når det ikke foretas målinger. 9 Piltaster Flytter markert område i beregningsmenyen, flytter markøren ett mellomrom etter som det legges inn tekst, flytter plasseringen av målepunkt, beveger filmbuffer forover og bakover og flytter mellom sider i forhåndsvisning av bilder og rapporter. 10 RETTETAST Sletter tegnet til venstre for markøren under tekstinntasting. 11 ENTER Flytter markøren mellom felter i skjemaer og lagrer beregninger til rapport. 14

23 Symboler Du kan angi symboler og spesialtegn i valgte felter og skjemaer. Hvilke symboler og spesialtegn som er tilgjengelige, avhenger av konteksten. Skjema for pasientinformasjon: Felt for etternavn, fornavn, mellomnavn, pasient-id, tilgang, indikasjoner, prosedyre-id, operatør, avlesende lege, henvisende lege og institusjon. Side med DICOM- eller SiteLink-konfigurasjon: Feltene Alias og AE-tittel A & B-tast, oppsettside for fotbryter: Tekstfelt Tekstmodus (avbildning): Kommentarfelt Slik kommer du i gang Figur 7 Dialogboks for symboler Slik legger du inn symboler eller spesialtegn 1 Velg feltet, og velg deretter Symbols (symboler). 2 Klikk på ønsket symbol eller tegn. Du kan også trykke på tastene på tastaturet. 3 Klikk på OK. Kapittel 1: Slik kommer du i gang 15

24 Klargjøring av transdusere ADVARSEL: Enkelte transduserovertrekk inneholder naturgummi, lateks og talkum som kan forårsake allergiske reaksjoner hos enkelte personer. Se 21 CFR , brukermerking for utstyr som inneholder naturgummi. Noen geler og steriliseringsmidler kan forårsake en allergisk reaksjon hos enkelte personer. Forsiktig: For å hindre at transduseren skades, skal det bare benyttes gel som er anbefalt av SonoSite. Hvis det brukes annen gel enn den som SonoSite har anbefalt, kan dette skade transduseren og gjøre garantien ugyldig. Har du spørsmål om gelens kompatibilitet, kan du ta kontakt med SonoSite eller den lokale representanten. SonoSite anbefaler at du rengjør transduserne etter hver gangs bruk. Se Rengjøring og desinfisering av transdusere på side 105. Det må brukes ultralydgel under undersøkelser. Selv om de fleste geler gir brukbar akustisk kobling, er enkelte geler inkompatible med visse materialer i enkelte transdusere. SonoSite anbefaler Aquasonic gel, og det leveres en prøve av dette med systemet. Påfør rikelig med gel mellom transduseren og kroppen ved generell bruk. Ved invasiv eller kirurgisk bruk må du installere et transduserovertrekk. ADVARSEL: For å hindre smitte anbefales det å benytte sterile transduserovertrekk og steril ultralydgel i invasiv eller kirurgisk klinisk sammenheng. Ha ikke på transduserovertrekket og gelen før du er klar til å utføre prosedyren. Slik installerer du et transduserovertrekk SonoSite anbefaler at det brukes markedsgodkjente transduserovertrekk til intrakavitær eller kirurgisk bruk. Ved at overtrekket settes på først når du er klar til å gjennomføre prosedyren, reduseres risikoen for kontaminering. 1 Påfør gel på innsiden av overtrekket. 2 Sett inn transduseren i overtrekket. 3 Trekk ovetrekket over transduseren og kabelen til det er helt trukket ut. 4 Fest overtrekket ved hjelp av medfølgende bånd. 5 Kontroller og fjern eventuelle bobler mellom transduserens frontside og overtrekket. Bobler mellom transduserens frontside og overtrekket kan påvirke ultralydbildet. 6 Kontroller at det ikke finnes huller eller rifter i overtrekket. 16

25 Kapittel 2: Systemoppsett På systemoppsettsidene kan du tilpasse systemet og angi preferanser. Slik åpner du oppsettsidene Trykk på tasten SETUP (oppsett). Slik går du tilbake til avbildning fra en oppsettside Velg Done (fullført) på skjermen. Oppsettside for A & B-tast, fotbryter På oppsettsiden for A & B-tast og fotbryter kan du programmere hurtigtastene og fotbryteren til å utføre vanlige oppgaver. Slik programmerer du hurtigtaster og fotbryter 1 Trykk på tasten SETUP (oppsett). 2 Velg A & B Key, Footswitch (A & B-bryter, fotbryter). 3 Velg fra listene: A Key, B Key (A-tast, B-tast) Funksjonene til hurtigtastene. Standardinnstillingen for A-hurtigtasten er Print (skriv ut) og Record (spill inn) for B-hurtigtasten. Hurtigtastene befinner seg nedenfor det alfanumeriske tastaturet. Fotpedal (v), fotbryter (h) Funksjonen til venstre og høyre fotbryter: Lagre klipp, Spill inn, Frys, Lagre bilde eller Skriv ut. Se også Slik kobler du til fotbryteren på side 17. Systemoppsett Slik kobler du til fotbryteren SonoSite-fotpedalen muliggjør håndfri bruk ved hjelp av en fotbryter med to fotbrytere som kan tilpasses. Fotbryteren er en ekstrafunksjon. ADVARSEL: For å unngå forurensning, må ikke fotbryteren anvendes i et sterilt miljø. Fotbryteren er ikke sterilisert. 1 Koble til kablene: Y-adapterkabelen til EKG-kontakten på minidokken eller dokkingsystemet. Fotpedalkabelen til Y-adapterkabel 2 På oppsettsiden for A & B-tast og fotbryter, velger du en funksjon for venstre og høyre fotbryter. Kapittel 2: Systemoppsett 17

26 Administrasjonsoppsett På siden for administrasjonsoppsett kan du konfigurere systemet slik at brukerne må logge seg inn og angi passord. Påkrevd innlogging er med på å beskytte pasientdataene. Du kan også legge til og slette brukere, endre passord, importere og eksportere brukerkontoer og se hendelsesloggen. Sikkerhetsinnstillinger ADVARSEL: Helseinstitusjoner som oppbevarer og overfører helseinformasjon, skal i henhold til Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) av 1996 og EUs direktiv om personvern (95/46/EF) implementere nødvendige prosedyrer: Sikring av integritet og konfidensialitet for informasjon, beskyttelse mot alle rimelig forutsigbare trusler eller farer som gjelder informasjonens sikkerhet eller integritet eller mot uautorisert bruk eller offentliggjøring av informasjonen. Sikkerhetsinnstillingene på systemet gjør at du kan overholde de gjeldende sikkerhetskravene beskrevet i HIPAA-standarden. Brukerne har det endelige ansvaret for å sikre og beskytte all elektronisk helseinformasjon som innhentes, lagres, gjennomgås og overføres av systemet. Slik logger du deg inn som administrator 1 Trykk på tasten SETUP (oppsett). 2 Velg Administration (administrasjon). 3 Skriv Administrator i boksen Name (navn). 4 Skriv Administrator i boksen Name (navn). Hvis du ikke har administratorpassordet, må du kontakte SonoSite. (Se Teknisk støtte hos SonoSite på side viii.) 5 Velg Login (innlogging). Slik logger du deg ut som administrator Slå av systemet eller start det på nytt. Slik krever du brukerinnlogging Du kan stille inn systemet slik at det viser skjermbildet User Login (brukerinnlogging) ved oppstart. 1 Logg deg inn som administrator. 2 I listen User Login (brukerinnlogging) velger du On (på). On (på) krever brukernavn og passord ved oppstart. Off (av) gir tilgang til systemet uten brukernavn og passord. 18

27 Slik endrer du administratorpassord eller gjør det mulig for brukere å endre passord 1 Logg deg inn som administrator. 2 Velg User List (brukerliste), deretter Administrator. 3 Gjør ett av følgende: Endre administratorpassordet: Gå til User Information (brukerinformasjon) og skriv inn det nye passordet i boksen Password (passord) og boksen Confirm (bekreft). (Se Valg av sikret passord på side 21.) Slik lar du brukerne endre passord: Velg avkrysningsboksen Password changes (endringer i passord). 4 Velg Save (lagre). Brukeroppsett Slik legger du til ny bruker 1 Logg deg inn som administrator. 2 Velg New (ny). 3 Gå til User Information (brukerinformasjon) og fyll inn boksene Name (navn), Password (passord) og Confirm (bekreft). (Se Valg av sikret passord på side 21.) 4 (Valgfritt) i boksen Sonographer (ultralydoperatør) taster du inn brukerinitialer for å vise disse i pasientoverskriften og i feltet User (bruker) i skjemaet for pasientinformasjon. 5 (Valgfritt) Kryss av i avkrysningsboksen Administration Access (administratortilgang) for få tilgang til alle administratorprivilegier. 6 Velg Save (lagre). Systemoppsett Slik endrer du brukerinformasjon 1 Logg deg inn som administrator. 2 Velg User List (brukerliste), deretter bruker. 3 Foreta eventuelt ønskede endringer under User Information (brukerinformasjon). 4 Velg Save (lagre). Enhver endring i brukernavnet erstatter det forrige navnet. Slik sletter du bruker 1 Logg deg inn som administrator. 2 Velg User List (brukerliste), deretter bruker. 3 Velg Delete (slett). 4 Velg Yes (ja). Kapittel 2: Systemoppsett 19

28 Slik endrer du brukerpassord 1 Logg deg inn som administrator. 2 Velg User List (brukerliste), deretter brukeren. 3 Skriv det nye passordet inn i boksen Password (passord) og boksen Confirm (bekreft). 4 Velg Save (lagre). Eksport og import av brukerkontoer Ved hjelp av eksport- og importkommandoene kan du konfigurere flere systemer og sikkerhetskopiere brukerkontoinformasjon. Slik eksporterer du brukerkontoer 1 Sett inn en USB-lagringsenhet. 2 Logg deg inn som administrator. 3 Velg Export (eksport) på skjermen. En liste over USB-enheter vises. 4 Velg USB-lagringsenhet, og velg Export (eksport). Alle brukernavn og passord kopieres til USB-lagringsenheten. Slik importerer du brukerkontoer 1 Sett inn USB-lagringsenheten som inneholder kontoene. 2 Logg deg inn som administrator. 3 Velg Import (importer) på skjermen. 4 Velg USB-lagringsenhet, og velg Import (importer). 5 Velg Done (fullført) i dialogboksen som vises. Systemet tar omstart. Alle brukernavn og passord i systemet erstattes av importerte data. Eksport og sletting av hendelsesloggen Hendelsesloggen viser feil og hendelser og kan eksporteres til en USB-lagringsenhet og leses på en PC. Slik viser du hendelsesloggen 1 Logg deg inn som administrator. 2 Velg Log (logg) på skjermen. Hendelsesloggen vises. Velg Back (tilbake) for å gå tilbake til forrige skjermbilde. 20

29 Slik eksporterer du hendelsesloggen Hendelsesloggen og loggen for DICOM-nettverket har samme filnavn (log.text). Dersom en av disse eksporteres til en USB-lagringsenhet, overskrives en eventuelt allerede eksisterende log.txt-fil. 1 Sett inn en USB-lagringsenhet. 2 Velg Log (logg) og deretter Export (eksporter) på skjermen. En liste over USB-enheter vises. 3 Velg USB-lagringsenhet, og velg Export (eksporter). Hendelsesloggen er en tekstfil som kan åpnes med en applikasjon for tekstbehandling (f.eks. Microsoft Word eller Notepad). Slik sletter du hendelsesloggen 1 Vis hendelsesloggen. 2 Velg Clear (slett) på skjermen. 3 Velg Yes (ja). Innlogging som bruker Hvis brukerinnlogging er påkrevd, vises skjermen User Login (brukerinnlogging) når du slår på systemet. (Se Slik krever du brukerinnlogging på side 18.) Systemoppsett Slik logger du deg inn som bruker 1 Slå på systemet. 2 Gå til skjermbildet User Login (brukerinnlogging), skriv inn navn og passord og velg OK. Slik logger du deg inn som gjest Gjester kan skanne, men har ikke tilgang til systemoppsett- og pasientinformasjon. 1 Slå på systemet. 2 Gå til skjermbildet User Login (brukerinnlogging) og velg Guest (Gjest). Slik endrer du passord 1 Slå på systemet. 2 Gå til skjermbildet User Login (brukerinnlogging) og velg Password (passord). 3 Skriv inn gammelt og nytt passord, bekreft det nye passordet, og velg deretter OK. Valg av sikret passord Velg et passord som inneholder både store bokstaver (A Z), små bokstaver (a z) og tall (0 9). Passordene skiller mellom små og store bokstaver. Kapittel 2: Systemoppsett 21

30 Oppsett av kommentarer På siden for oppsett av kommentarer kan du tilpasse forhåndsdefinerte merker og stille inn valg for tekststyring når du slår av frysing av bilder. Instruksjoner for bildekommentarer finnes under Kommentarer på side 45. Slik forhåndsdefinerer du en merkegruppe Du kan spesifisere hvilke merker som er tilgjengelige for en undersøkelsestype når du kommenterer et bilde. (Se Slik plasserer du tekst på et bilde på side 45.) 1 Trykk på taste SETUP (oppsett). 2 Velg Annotations (kommentarer). 3 I listen Exam (undersøkelse) velger du den undersøkelsestypen som har merker du ønsker å spesifisere. 4 For Group (gruppe) kan du velge A, B eller C for den merkegruppen du ønsker å forbinde med denne undersøkelsen. De forhåndsinnstilte merkene vises for den valgte gruppen. 5 Gjør ett av følgende: Legg et egendefinert merke til gruppen: Skriv inn merket i boksen Text (tekst) og velg Add (legg til). Slik gir du et merke nytt navn: Velg merke, skriv inn det nye navnet i boksen Text (tekst) og velg Rename (gi nytt navn). Slik flytter du et merke inne i gruppen: Velg merket, og velg deretter pil og eller pil ned på skjermen. Slik sletter du et merke fra en gruppe: Velg merke, og velg deretter Delete (slett). Du kan bruke symboler i merker. Se Symboler på side 15. Slik spesifiserer du hvilken tekst som skal beholdes når frysing av bilder slås av Du kan spesifisere hvilken tekst du vil beholde når du slår av frysing av bilder eller endrer layout på bilder. 1 Trykk på tasten SETUP (oppsett). 2 Velg Annotations (kommentarer). 3 Gå til listen Unfreeze (slå av frysing) og velg Keep All Text (behold all tekst), Keep Home Text (behold hjem-tekst) eller Clear All Text (slett all tekst). Standardinnstillingen er Keep All Text (behold all tekst). Informasjon om innstilling av hjem-posisjonen finnes under Slik nullstiller du hjem-posisjonen på side

31 Slik eksporterer du forhåndsdefinerte merkegrupper 1 Sett inn en USB-lagringsenhet. 2 Trykk på tasten SETUP (oppsett). 3 Velg Annotations (kommentarer). 4 Velg Export (eksporter). En liste over USB-enheter vises. 5 Velg USB-lagringsenhet, og velg Export (eksporter). En kopi av alle forhåndsdefinerte merkegrupper for alle undersøkelser lagres til USB-lagringsenheten. Slik importerer du forhåndsdefinerte merkegrupper 1 Sett inn USB-lagringsenheten som inneholder merkegruppene. 2 Trykk på tasten SETUP (oppsett). 3 Velg Annotations (kommentarer). 4 Velg Import (importer) på skjermen. 5 Velg USB-lagringsenhet, og velg deretter Import (importer). 6 Velg Done (fullført) i dialogboksen som vises. Systemet tar omstart. Alle forhåndsdefinerte merkegrupper for alle undersøkelser erstattes med merkegrupper fra USB-lagringsenheten. Systemoppsett Oppsett av lydsignal, batteri På siden for oppsett av lydsignal og batteri, kan du spesifisere lyder og lengden av forsinkelsen til hvilemodus og oppstart. Slik endrer du innstillinger for lydsignal og batteri 1 Trykk på tasten SETUP (oppsett). 2 Velg Audio, Battery (lydsignal, batteri). 3 Spesifiser valg i følgende lister: Key click (tasteklikk): Velg On (på) eller Off (av) for å angi hvilke taster som skal klikke når de trykkes på. Beep alert (pipevarsling): Velg On (på) eller Off (av) for å angi om systemet skal pipe under lagring, advarsler, oppstart eller avslåing. Sleep delay (forsinkelse til hvilemodus): Velg Off (av) eller 5 eller 10 minutter for å spesifisere hvor lang tid systemet må være inaktivt før det går inn i hvilemodus. Power delay (forsinkelse til avstenging): Velg Off (av) eller 15 eller 30 minutter for å spesifisere hvor lang tid systemet må være inaktivt før det slår seg av automatisk. Kapittel 2: Systemoppsett 23

32 Oppsett av hjerteberegninger På siden for oppsett av hjerteberegninger kan du spesifisere målenavn som vises i menyen for beregninger av vevsdoppleravbildning (TDI) på rapportsiden. Se også Kardiologiske beregninger på side 71. Slik spesifiserer du navn på hjertemålinger 1 Trykk på tasten SETUP (oppsett). 2 Velg Cardiac Calculations (hjerteberegninger). 3 Gå til listen TDI Walls (TDI-vegger) og velg navn for hver vegg. Konnektivitetsoppsett På siden for konnektivitetsoppsett kan du spesifisere valg for bruk av enheter og for varsler når den interne lagringskapasiteten er full. Du spesifiserer også innstillinger (inkludert overføringsmodus og brukersted) for SiteLink og DICOM, som er tilleggsfunksjoner. Se SiteLink- og DICOM-dokumentasjonen. Slik konfigurerer du systemet for en skriver 1 Sett opp maskinvaren til skriveren. (Se instruksjonene som fulgte med skriveren eller dokkingsystemet.) 2 Trykk på tasten SETUP (oppsett). 3 Velg Connectivity (konnektivitet). 4 Velg skriver fra listen Printer (skriver). Slik konfigurer du systemet for en DVD-opptaker, PC eller strekkodeskanner 1 Trykk på tasten SETUP (oppsett). 2 Velg Connectivity (konnektivitet). 3 (DVD-opptaker) Velg videostandard i listen Video Mode (videomodus): NTSC eller PAL. 4 Velg tilleggsutstyr fra listen Serial Port (serieport). Merk: Fordi disse tilleggsenhetene bruker samme RS-232-kontakt på minidokken, kan du koble til bare én av dem om gangen. Computer (PC) gjør at rapportdata kan sendes som ASCII-tekst fra systemet til PC-en. Det må være programvare fra tredjepart installert på PC-en for å innhente, vise eller formatere data til en rapport. Sjekk med teknisk støtte hos SonoSite for å finne ut om programvaren din er kompatibel. (Se også Sending av rapporter og visning av EMED-skjemaer på side 99.) 5 Velg Yes (ja) for å starte systemet på nytt. 6 Koble en seriekabel (RS-232) fra serieporten på minidokken eller dokkingsystemet til tilleggsutstyret. 24

33 Slik mottar du lagringsalarmer 1 Trykk på tasten SETUP (oppsett). 2 Velg Connectivity (konnektivitet). 3 Velg Internal Storage Capacity Alert (varsel for intern lagringskapasitet). Systemet viser en melding hvis den interne lagringskapasiteten nærmer seg full når du avslutter en undersøkelse. Systemet sletter deretter arkiverte pasientundersøkelser hvis de er spesifisert i DICOM. Oppsett av dato og klokkeslett ADVARSEL: Det er avgjørende å ha riktig dato og klokkeslett for å kunne foreta nøyaktige obstetriske beregninger. Kontroller alltid at dato og tidspunkt er korrekt før systemet brukes. Systemet justerer ikke automatisk til sommertid og vintertid. Slik stiller du inn dato og klokkeslett 1 Trykk på tasten SETUP (oppsett). 2 Velg Date and Time (dato og klokkeslett). 3 Skriv inn dagens dato i boksen Date (dato). 4 I boksen Time (klokkeslett) skriver du inn nåværende tidspunkt som 24 timers format (timer og minutter). Systemoppsett Oppsett av skjerminformasjon På siden for oppsett av informasjon som vises på skjermen, kan du spesifisere hvilken informasjon som skal vises på skjermen under avbildning. Slik spesifiserer du skjerminformasjon 1 Trykk på tasten SETUP (oppsett). 2 Velg Display Information (vis informasjon). 3 Velg innstillinger i følgende deler: Patient Header (pasientoverskrift) Informasjon som vises i pasientoverskriften. Mode Data (modusdata) Avbildningsinformasjon. Network Status (nettverksstatus) Systemstatusinformasjon. Kapittel 2: Systemoppsett 25

34 Oppsett av IMT-beregninger På siden for oppsett av IMT-beregninger kan du tilpasse menyen for IMT-beregninger. Du kan spesifisere opptil åtte målenavn for beregninger på både høyre og venstre side. Målenavnene vises også i pasientrapporten. Se også IMT-beregninger på side 85. Slik tilpasser du menyen for IMT-beregninger 1 Trykk på tasten SETUP (oppsett). 2 Velg IMT Calculations (IMT-beregninger). 3 Gå til IMT Calculations (IMT-beregninger) og velg målenavn fra listen, eller velg None (ingen). De valgte navnene vises i beregningsmenyen og i pasientrapporten. 4 Skriv inn ønsket bredde i boksen Region width (mm) (regionsbredde (mm)). Oppsett av nettverksstatus Siden for oppsett av nettverksstatus viser informasjon om systemets IP-adresse, brukersted, WLAN-profil, aktivwlan SSID og ethernet MAC-adresse. Slik viser du informasjon om nettverksstatus 1 Trykk på tasten SETUP (oppsett). 2 Velg Network Status (nettverkstatus). Oppsett av OB-beregninger Du velger forfattere for OB-beregningstabeller på siden for oppsett av OB-beregninger. Du kan importere eller eksportere andre OB-beregningstabeller. Se også OB-beregninger på side

35 Systemoppsett Figur 1 Side for oppsett av OB-beregninger Slik spesifiserer du fosteralder og vekstanalyse 1 Trykk på tasten SETUP (oppsett). 2 Velg OB Calculations (OB-beregninger). 3 Gå til målelistene under Gestational Age (fosteralder) og Growth Analysis (vekstanalyse) og velg ønskede OB-forfattere, eller velg None (ingen). Ved å velge en forfatter plasseres den tilknyttede målingen i beregningsmenyen. 4 (Valgfritt) Velg More (mer) for å vise listen over brukerdefinerte målinger slik at du kan forbinde en spesialtilpasset tabell med en spesialmåling. Dette valget er bare tilgjengelig når en brukerdefinert tabell er opprettet for spesialmålingen. Slik eksporterer du OB-beregningstabeller 1 Sett inn en USB-lagringsenhet. 2 Trykk på tasten SETUP (oppsett). 3 Velg OB Calculations (OB-beregninger). 4 Velg Export (eksporter). En liste over USB-enheter vises. 5 Velg USB-lagringsenhet, og velg Export (eksporter). Alle brukerdefinerte tabeller og målinger kopieres til USB-lagringsenheten. Kapittel 2: Systemoppsett 27

36 Slik importerer du OB-beregningstabeller Importerte OB-beregningstabeller erstatter alle brukerdefinerte tabeller og målinger på systemet. 1 Sett inn USB-lagringsenheten som inneholder tabellene. 2 Trykk på tasten SETUP (oppsett). 3 Velg OB Calculations (OB-beregninger). 4 Velg Import (importer) på skjermen. 5 Velg USB-lagringsenhet, og velg deretter Import (importer). 6 Velg Done (fullført) i dialogboksen som vises. Systemet tar omstart. Oppsett av OB-spesialmålinger På siden for oppsett av OB-spesialmålinger kan du definere målinger som vises i OB-beregningsmenyen og OB-rapporten. OB-spesialmålinger er en tilleggsfunksjon. Se også OB-beregninger på side 89. Slik definerer du OB-spesialmålinger Du kan lagre opptil fem spesialmålinger som vises i OB-beregningsmenyen og OB-rapporten. 1 Trykk på tasten SETUP (oppsett). 2 Velg OB Custom Meas (OB-spesialmåling). 3 Velg New (ny). 4 Tast inn et unikt navn i boksen Name (navn). 5 I listen Type (skriv inn) velger man ønsket målingstype. 6 Velg Save (lagre). Slik sletter du en OB-spesialmåling 1 Trykk på tasten SETUP (oppsett). 2 Velg OB Custom Meas (OB-spesialmåling). 3 I listen Custom Measurements (spesialmålinger), uthever du siste måling. 4 Velg Delete Last (slett siste). 5 Velg Yes (ja). Tabeller og rapportdata som er knyttet til målingen, fjernes fra systemet. 28

37 Oppsett av OB-spesialtabeller På siden for oppsett av OB-spesialtabeller kan du definere vekstmålingstabeller som vises i OB-beregningsmenyen og pasientrapporten. Målinger i tabell for fosteralder Systemet gir målinger av fosteralder av utvalgte forfattere for CRL, GS, BPD, OFD, HC, AC, FL, APTD, TTD, FTA og 5 flere merker for spesialmålinger. Målinger i vekstanalysetabell Systemet gir vekstdiagrammer eller kurver for BPD, HC, AC, FL, EFW og HC/AC. ADVARSEL: Før bruk må du kontrollere at innlagte tabelldata er korrekte. Systemet bekrefter ikke nøyaktigheten til egendefinert tabelldata oppgitt av brukeren. Slik viser du OB-tabeller 1 Trykk på tasten SETUP (oppsett). 2 Velg OB Custom Meas (OB-spesialmålinger) eller OB Calculations (OB-beregninger). 3 Velg Tables (tabeller) på skjermen. 4 Velg ønsket tabell og måling/forfatter. Slik oppretter du en ny OB-spesialtabell Du kan opprette to spesialtabeller for hver OB-måling. Det kan ikke opprettes veksttabeller for spesialtilpassede OB-målinger. 1 Trykk på tasten SETUP (oppsett). 2 Velg OB Custom Meas (OB-spesialmålinger) eller OB Calculations (OB-beregninger). 3 Velg Tables (tabeller) på skjermen. 4 Velg ønsket tabell (Gestational Age (fosteralder) eller Growth Analysis (vekstanalyse)). 5 Velg måling for spesialtabellen fra listen Measurement (måling). 6 Velg New (ny) på skjermen. 7 Skriv inn et unikt navn i boksen Author (forfatter). 8 Tast inn dataene. 9 Velg Save (lagre) på skjermen. For å vise målingen for spesialtabellen i beregningsmenyen går du til Slik spesifiserer du fosteralder og vekstanalyse på side 27. Systemoppsett Kapittel 2: Systemoppsett 29

P15207-01 10/2011 Opphavsrett 2011, SonoSite, Inc. Med enerett 0086

P15207-01 10/2011 Opphavsrett 2011, SonoSite, Inc. Med enerett 0086 BRUKERHÅNDBOK SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury Way Hitchin Herts SG4 0AP

Detaljer

X-Porte. Ultralydsystem. Brukerveiledning

X-Porte. Ultralydsystem. Brukerveiledning BRUKERVEILEDNING X-Porte Ultralydsystem Brukerveiledning Juridiske merknader Produsent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA T: (888) 482-9449 eller (425) 951-1200 F: (425)

Detaljer

PRODUKTSIKKERHET OG SIKKERHETSVEILEDNING

PRODUKTSIKKERHET OG SIKKERHETSVEILEDNING PRODUKTSIKKERHET OG SIKKERHETSVEILEDNING Produsent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 EU-autorisert representant

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år og oppover.

Detaljer

VitaScan Portable. Bruker Manual Norsk V1.0

VitaScan Portable. Bruker Manual Norsk V1.0 Bruker Manual Norsk V1.0 Vitacon AS Side 1 VitaScan Portable Vitacon AS Side 2 Informasjonen i denne brukermanualen eies av Vitacon AS. Den er laget til bruk for våre kunder. Den kan endres helt eller

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter 0123 2001 2090-programmerer 0 Referansehåndbok 0 Veiledning for oppsett og bruk av 2090-programmereren. Følgende

Detaljer

ADVARSLER. For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell.

ADVARSLER. For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell. NO Brukerhåndbok Før du bruker dette produktet, bør du lese all produktdokumentasjonen og legge den et trygt sted, til senere bruk. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt, må

Detaljer

NW9526 Første utgave September 2014 Bærbare PC

NW9526 Første utgave September 2014 Bærbare PC NW9526 Første utgave September 2014 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning Connex Spot Monitor Bruksanvisning 2015 Welch Allyn. Med enerett. Til fremme av den tiltenkte bruken av produktet som beskrives i denne publikasjonen, er kjøperen av produktet berettiget til å kopiere

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatron-enheter 2001 0123 2090-programmerer 0 Referansehåndbok 0 Veiledning for oppsett og bruk av 2090-programmereren. Følgende

Detaljer

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare.

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare. ACCUVEIN MODELL AV300 VENEVISNINGSSYSTEM Brukerhåndbok Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare AV300 Norsk II Av300 brukerhåndbok

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-E1004

Brukerhåndbok PSP-E1004 NO Brukerhåndbok PSP-E1004 7017789 Innhold Advarsel ADVARSEL 4 Forholdsregler 6 Bruke PSP -systemet Deler og funksjoner 10 Lade batteriet 12 Slå systemet på og av 15 Bruke XMB (XrossMediaBar)-menyen 16

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer Referansehåndbok MEDTRONIC CARELINK 2090 Referansehåndbok Veiledning for oppsett og bruk av Medtronic CareLink 2090-programmereren. Den følgende listen inneholder

Detaljer

SANGEAN DDR-62. Norsk bruksanvisning Versjon 1

SANGEAN DDR-62. Norsk bruksanvisning Versjon 1 SANGEAN DDR-62 Norsk bruksanvisning Versjon 1 isangean Appen muliggjør fjernkontroll av DDR-62. Appen kan kjøres på din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon. Finnes på: Google Play / Apple

Detaljer

NW9330 Første utgave July 2014 Bærbare PC

NW9330 Første utgave July 2014 Bærbare PC NW9330 Første utgave July 2014 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

Ekstern bærbar. My Passport Ultra. Bærbar harddisk-stasjon Brukerveiledning. My Passport Ultra brukerveiledning

Ekstern bærbar. My Passport Ultra. Bærbar harddisk-stasjon Brukerveiledning. My Passport Ultra brukerveiledning My Passport Ultra Bærbar harddisk-stasjon Brukerveiledning Ekstern bærbar My Passport Ultra brukerveiledning WD service og kundestøtte Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten til å løse dem

Detaljer

Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning

Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning INNHOLD Innledning...5 Opphavsrett til bilder...5 Viktig...5 Merknader til brukere som viser

Detaljer

NW8271 August 2013. Bærbare PC. Elektronisk håndbok. T300L Serie

NW8271 August 2013. Bærbare PC. Elektronisk håndbok. T300L Serie NW8271 August 2013 Bærbare PC Elektronisk håndbok T300L Serie Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Merk Før du bruker disse opplysningene og produktet det vises til, må du lese Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer for Medtronic- og Vitatron-enheter

MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer for Medtronic- og Vitatron-enheter MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer for Medtronic- og Vitatron-enheter 2090/9986/SW007: 0123 2001 VSC01: 0344 2002 Innhold 1 Informasjon om programmereren 7 Forklaring av symboler på pakningen og produktet

Detaljer

Presario Mobil Internett-PC Presario Notebook etter installering 1200-serien

Presario Mobil Internett-PC Presario Notebook etter installering 1200-serien www.compaq.com Presario Mobil Internett-PC Presario Notebook etter installering 1200-serien www.compaq.com 183210-093 2001 Compaq Computer Corporation. Alle rettigheter forbeholdes. Trykt i USA, Brasil,

Detaljer

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk My Book World Edition Brukerveiledning Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Følg alle advarsler og instruksjoner som står merket på produktet. 2.

Detaljer

DIABETESBEHANDLING. Brukerhåndbok

DIABETESBEHANDLING. Brukerhåndbok THERAPY PROGRAMVARE MANAGEMENT SOFTWARE FOR ADMINISTRASJON FOR DIABETES AV DIABETESBEHANDLING Brukerhåndbok Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 818.576.5555 www.medtronicdiabetes.com

Detaljer

ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking

ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking NW10147 Andre utgave Februar 2015 ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking Elektronisk håndbok T300 Chi T300 Chi mobil dokking Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare

Detaljer

2006 Xerox Corporation. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen i håndboken kan endres uten

2006 Xerox Corporation. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen i håndboken kan endres uten Brukerhåndbok 2006 Xerox Corporation. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen i håndboken kan endres uten varsel. Xerox Corporation er ikke ansvarlig

Detaljer

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth Brukerhåndbok for MyGlucoHealth trådløs måler mmol/l vises mg/dl tilgjengelig 0459 Modell MGH-BT1 Rev 1-1.15 NO/nor VIKTIG INFORMASJON MyGlucoHealth gir en rask og enkel måte for personer med diabetes

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer