Velkommen til Reproduksjonsmedisinsk seksjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Reproduksjonsmedisinsk seksjon"

Transkript

1 Velkommen til Reproduksjonsmedisinsk seksjon Gynekologisk avdeling Kvinne- og barneklinikken

2 2 Innhold Velkommen 3 Om seksjonen 4 Ufrivillig barnløshet 5 Årsak og behandling 5 Søknadsprosess 7 Assistert befruktning 8 Egguthenting 10 Etterbehandling 11 Befruktning 11 Embryoinnsetting 11 Sykemelding 12 Befruktning med spermier fra testikkel eller bitestikkel 12 Befruktning med donorsæd 13 Veien videre 14 Hvis du blir gravid 14 Hvis du ikke blir gravid 14 Komplikasjoner 15 Resultater 15 Ventetid 15 Hvordan kommer dere i kontakt med oss? 16 Egenandel og pasientbetaling 17 Kontaktinformasjon 19

3 Velkommen til Reproduksjonsmedisinsk seksjon Professor, seksjonsleder Tom Tanbo Hvert tiende par i fruktbar alder er ufrivillig barnløse. På Oslo Universitetssykehus tilbyr vi individuell behandling, basert på lang erfaring og vitenskaplig ekspertise. Vi er opptatt av at dere opplever trygghet og kvalitet. Veien til vellykket behandling kan være lang. I denne brosjyren finner dere viktig informasjon om barnløshet, utredning og behandlingstilbud, søknadshåndtering og informasjon om enkelte metoder. For å få best mulig samarbeid, ber vi dere om å lese brosjyren og ta kontakt dersom noe skulle være uklart. Vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer som vi ikke får lagt inn fortløpende i brosjyren. Takk for at dere valgte Oslo Universitetssykehus. 3

4 Om seksjonen Reproduksjonsmedisinsk seksjon ved OUS er landets største senter i sitt slag. Vi utreder og behandler par med ufrivillig barnløshet, og vi utfører alle behandlingstyper som er tillatt i Norge. Vi har også nasjonalt behandlingsansvar for enkelte kompliserte behandlingsformer. Siden 1984 er det per 2013 født ca barn etter behandling hos oss. Seksjonen er et tverrfaglig team, bestående av bioingeniører, biologer, leger, sekretærer, sykepleier, og vårt fagpersonell har lang erfaring, høy kompetanse og moderne utstyr som sikrer en trygg og individuell behandling Vår seksjon har enheter både på Rikshospitalet og Ullevål. Hvilket behandlingssted som velges for dere blir bestemt av legen som vurderer søknad om behandling. I noen tilfeller blir man overført fra det ene behandlingsstedet til det andre, ut i fra medisinske kriterier. En vesentlig del av vårt arbeidsområde er assistert befruktning. Det omfatter en rekke prosedyrer, slik som befruktning utenfor kroppen (IVF), spermiemikroinjeksjon (ICSI) og inseminasjonsbehandling med donorsæd. Seksjonen har laboratorium for sædanalyser, sædbank og ovarialvevbank, og har et aktivt forskningsmiljø. All utredning og behandling foregår poliklinisk eller som dagkirurgi. Operativ utredning og behandling foregår i Siden 1984 er det blitt født mer enn 7500 prøverørsbarn ved Rikshospitalet. samarbeid med Gynekologisk avdeling ved Ullevål sykehus. Vi vet av erfaring at behovet for informasjon er stort. Dette gjelder barnløshet generelt, men særlig assistert befruktning. Et nært samarbeid mellom klinikken og pasienten er avgjørende for vellykket behandling. Her vil dere finne en samling av generell, og mer spesiell informasjon om utredning og behandling av barnløshet. Den informasjonen som alle må være kjent med før behandling vil dere finne både på våre nettsider og i denne brosjyren. For oppdatert og mer utfyllende informasjon viser vi til vår hjemmeside: 4

5 Ufrivillig barnløshet Hos par som prøver å få barn, vil det være ca 20 % sannsynlighet for å oppnå graviditet i hver syklus i løpet av det første halvåret. I løpet av ett år, vil 90 % ha blitt gravide, etter to år 95 %. Dersom et par ikke oppnår graviditet i løpet av ett år, defineres de som ufrivillig barnløse. Det vil si at ca 10 % av parene som ønsker graviditet, vil få problemer med å oppnå det. I Norge dreier det seg om ca 3000 nye par per år. De tre hyppigste enkeltårsakene til ufrivillig barnløshet er nedsatt sædkvalitet, skadede eggledere og eggløsningssvikt. Årsak og behandling Forutsetning for medisinsk behandling er at man har gjennomgått en utredning for å finne årsaken til at man ikke blir gravid. Først når man har en oppfatning av hva årsaken kan være, kan man igangsette relevant behandling. De undersøkelser som regelmessig blir gjort i forbindelse med utredning er sædanalyse, hormonanalyser for å se om kvinnen har eggløsning og undersøkelse av om egglederne er åpne. Dette kan gjøres på flere måter (røntgen/ ultralyd med kontrast eller kikkhullsoperasjon). Dersom det foreligger mistanke om endometriose ( no/) bør det gjøres kikkhullsoperasjon. Foto: istock spermie inn i egget (ICSI) være aktuelt. Hvis det hos mannen ikke finnes spermier i sæden kan det gjøres uthenting av spermier fra testikkel eller bitestikkel (TESA) kombinert med ICSI. Behandling med donorsæd gjøres der det ikke er mulig å få tak i spermier eller hvor det foreligger genetiske årsaker. Lesbiske par som lever i et stabilt forhold behandles med inseminasjon med donorsæd. Behandling av ufrivillig barnløse kan gjøres med medikamenter, operasjon, assistert befruktning, en kombinasjon av disse. Ved nedsatt sædkvalitet er prøverørsbefruktning (IVF) aktuelt. Ved svært nedsatt sædkvalitet vil mikroinjeksjon av en 5

6 Visste du at... Assistert befruktning er en avansert og meget komplisert behandling, som følger en tett tidsplan og krever godt samarbeid mellom dere og oss. Derfor er det viktig av dere forstår hvilke trinn en vanlig IVF-behandling består av: + Modning av flere egg ved hjelp av hormonstimulering + Igangsetting av eggløsning + Uttak av eggene + Preparering av sædcellene + Befruktning og modning av befruktede egg i laboratoriet + Innsetting av befruktede egg + Eventuell nedfrysing av overtallige befruktede egg De som har tette eller ødelagte eggledere kan behandles enten med operasjon eller IVF. IVF ble utviklet nettopp med tanke på kvinner med ødelagte eggledere. Siden resultatene ved IVF er bedre enn ved operasjon, gjøres det bare i spesielle situasjoner operasjon for tette eggledere. Eggløsningsforstyrrelser behandles med hormoner i form av tabletter eller sprøyter, kombinert med samleie dersom kvinnen har åpne eggledere. I noen tilfeller kan et kirurgisk inngrep på eggstokken føre til spontan eggløsning. Ved endometriose synes operasjon å være fordelaktig. IVF gir også gode resultater. Ved uforklarlig barnløshet vil man være noe avventende i begynnelsen, fordi det viser seg at mange blir gravide av seg selv, de trenger bare litt lengre tid. Hvor lenge man aktivt skal forsøke før behandling igangsettes er avhengig av kvinnens alder. Hvis kvinnen er over 35 år bør man ikke forsøke mer enn ett år. Hormonbehandling kombinert med IVF gir gode resultater. Kvinner som har kommet i for tidlig overgangsalder kan bare behandles med eggdonasjon, men eggdonasjon er ikke tillatt i Norge. Adopsjon vil kunne være et alternativ for noen 6

7 Søknadsprossess Bioteknologiloven krever at det skal foretas en vurdering av paret med hensyn på medisinsk og psykososial egnethet. Søknaden blir vurdert av lege ved seksjonen individuelt. Foreligger det alvorlig sykdom hos en av dere, må det vedlegges positiv uttalelse fra behandlende lege. Kvinnen bør heller ikke ha sykdommer som kan forverres av behandling eller svangerskap, eller som kan medføre alvorlige komplikasjoner i svangerskapet. Hun bør heller ikke være betydelig overvektig, da overvekt og fedme gir dårligere resultater, økt risiko for spontanabort og komplikasjoner i svangerskapet. Selv om vi ikke har noen formell øvre aldersgrense, vil alle pasienter bli vurdert med hensyn til markører for aldring av eggstokkene og egganlegg. Med økende alder vil disse markørene bli mer og mer ugunstige, og gjenværende egg vil oftere ha kromosomfeil. Kombinasjon av alder og dårlige markører for eggstokkfunksjonen vil kunne medføre avslag på behandling. Pasienter som har vært til behandling eller undersøkelse av helsevesen i land utenfor Norden de siste 12 mnd, skal testes for multiresistente bakterier (MRSA) før planlagt time på OUS. Prøvene tas hos egen lege. Vi anbefaler at kvinnen begynner med folattabletter som kjøpes reseptfritt på apoteket i god tid før start av behandling. Foto: istock Foto: Per M. Didriksen, Rikshospitalet HF, illustrasjonsfoto 7

8 Assistert befruktning Betegnelsen assistert befruktning omfatter flere metoder, som alle innbærer hormonstimulering av kvinnen, samt en eller annen form for bearbeidelse av sædcellene og/eller eggene. Standardmetoden er in vitro fertilisering (IVF). Metoden går ut på at befruktningen skal skje utenfor kroppen i stedet for inne i egglederen. For at dette skal kunne gjøres, må man stimulere til eggmodning og ta ut eggene fra eggstokkene rett før eggløsning. For å få akseptable resultater ved IVF, er modning av flere egg nødvendig. Dette oppnås ved hormonstimulering i form av injeksjoner, oftest i kombinasjon med nesespray. Nedenfor beskrives den vanligste fremgangsmåten ved OUS, men husk: deres behandling kan bli annerledes, f. eks. uten nesespray. Man begynner med nesespray ca. en uke før forventet menstruasjon i den syklusen det er avtalt behandling. De fleste bruker spray ca. to til tre uker før de begynner med hormonsprøyter. Hensikten med nesespray er å dempe kvinnens egenproduksjon av kjønnshormoner. Denne egenproduksjonen kan ellers føre til spontan eggløsning før planlagt egguttak. I løpet av de første 14 dagene med nesespray får man vanligvis en vaginalblødning, som er en ønsket effekt av nesesprayen. Blødningen må ha startet minimum tre dager før planlagt oppstart med hormonsprøyter, hvis ikke må man kontakte oss, for å avtale evt. kontroll. Vanlige bivirkninger av nesesprayen er hodepine (ta evt. Paracet, ikke Ibux), hetetokter og humørsvingninger. Symptomene vil oftest forsvinne når man begynner med hormonsprøytene. Noen kvinner må bruke nesespray i lengre tid før hormonstimuleringen. Dette bestemmes av lege, og gjelder særlig kvinner med betydelig endometriose. Hvor lenge man bruker spray på forhånd påvirker ikke resultat av forsøket. Sprayen skal brukes under hele behandlingen til man får beskjed om å slutte. Vi beregner ca. 2-3 uker før man skal starte med daglige hormonsprøyter. Forutsetningen for å kunne starte med hormonsprøyter er at man har fått en blødning som beskrevet over. Før oppstart med sprøyter skal det gjøres en ultralydundersøkelse hos oss. Det finnes flere forskjellige hormonpreparater på markedet (Gonal-F, Puregon, Fostimon og Menopur). Noen får også en langtidsvirkende preparat som heter Elonva. Hvilken type du skal bruke, bestemmes av lege. Sprøytene skal modne flere egg i motsetning til en vanlig syklus der 8

9 Foto: istock det modnes ett. Sprøyten settes på magen. Dosen bestemmes ut fra alder, vekt og sykdomshistorie. Bivirkninger: Etter et par dager med sprøyter, vil noen merke tyngde eller stikninger i magen. Dette er helt normalt, og er forårsaket av at eggstokkene begynner å øke i størrelse. Hvor lenge man skal bruke sprøyter er vanskelig å forutse, men for de fleste går det 9-12 dager før eggene er modne etter sprøytestart. Etter 8-9 dager med sprøyte må man til en kontroll for å sjekke utviklingen. Legen gjør da vaginal (gjennom skjeden) ultralydundersøkelse, og vil vurdere om det er nødvendig å justere dosen på sprøyten og når vi skal ta ut egg. Ultralydundersøkelsene har til hensikt å vurdere effekten av hormonsprøytene med hensyn til antall og størrelsen på de enkelte eggsekkene. I noen tilfelle vil det være aktuelt å supplere ultralyd med blodprøve. Analyse av blodprøven tar noen timer, så man må påregne ventetid denne dagen. Noen ganger må man til flere kontroller før det blir bestemt tid for egguthenting. Etter en kort undersøkelse hos lege, er det mulighet for spørsmål hos sykepleier. Under hormonstimuleringen anbefales det at man bruker kondom for å unngå spontan graviditet. Når de største eggposene er mm diameter, setter man eggløsningssprøyte. Denne igangsetter eggenes sluttmodning. Etter eggløsningssprøyten skal man ikke ta mer nesespray! Det er meget viktig å sette denne sprøyten på det tidspunktet man har fått oppgitt på sykehuset. Hvis ikke, risikerer man at vi ikke får ut egg! Fra eggløsningssprøyten er satt går det timer til egguthenting. 9

10 Egguthenting (Ovum Pick up = OPU) Paret skal møte samtidig ca ½ til 1 time før uthenting, klokkeslett blir oppført på et skjema for viktige tidspunkt. Vi anbefaler at man spiser frokost før man kommer. Sædprøve tas fortrinnsvis hjemme, hvis reiseveien er under 1 ½ time. Mannen skal ikke ha hatt sædavgang de siste to dagene før egguthenting. Henvend dere i resepsjonen når dere kommer. Ved egguthenting fører legen ultralydstaven inn i skjeden og punkterer hver enkelt eggpose med en tynn nål festet på ultralydstaven. Prosedyren tar ca 5-15 min. Partner må alltid være med for å signere på samtykkeskjema. Dette gjelder også når det skal brukes donorsæd. Når dere kommer til sykehuset, skal kvinnen ta smertestillende og beroligende tabletter som hun får utdelt. Umiddelbart før selve uthentingen blir det satt lokalbedøvelse i toppen av skjeden. Egguthentingen foregår ultralydveiledet gjennom skjeden. Hver eggsekk punkteres, innholdet (follikkelvæsken) suges ut og undersøkes under mikroskop for å se om man finner egg. Inngrepet tar ca 5-15 minutter, avhengig av hvor mange eggposer det er og hvor lett eggene lar seg hente ut. Etter at uthentingen er over, kan man reise hjem etter å ha snakket med personalet om hva som skal skje videre. Ved embryoinnsetting fører legen et tynt kateter inn i livmoren. Embryoet(ene) sprøytes inn gjennom kateteret. På grunn av tablettene kvinnen har fått, skal hun ikke kjøre bil selv denne dagen. Det er vanlig å blø litt etterpå og ha litt smerter eller murring i magen. Ved behov for smertestillende i etterkant, kan man ta Paracet. 10

11 Foto: istock Etterbehandling Hormonstimulering kan resultere i en unormalt høy konsentrasjon av østradiol i blodet. Siden det etter eggløsning skal være et visst forhold mellom østradiol og progesteron, gir vi et tilskudd av progesteron. Progesteron bygger opp livmorslimhinnen, slik at forholdene er optimale for at embryoet lettere kan feste seg. Egguthentingsdagen starter kvinnen med progesteron i form av gel eller tabletter (Crinone, Lutinus), som skal settes i skjeden 2-3 ganger daglig i dager. Bruker man gel, skal man være i lett aktivitet i ca. 15 minutter etterpå, og vi anbefaler at man ikke tar gelen rett før man skal legge seg. Bivirkninger kan være økt utflod, ømme bryster eller hodepine. Befruktning Befruktning kan skje ved to metoder: ved IVF tilsettes sædceller til hvert egg; ved ICSI (intracytoplasmatisk spermieinjeksjon) føres en enkelt sædcelle inn i hvert egg. ICSI brukes ved betydelig nedsatt sædkvalitet, eller hvis tidligere behandling har resultert i dårlig eller manglende befruktning. Dagen etter uttaket sjekker laboratoriet om eggene har blitt befruktet. Du blir oppringt fra laboratoriet om resultatet (Ullevål) eller må selv ringe til laboratoriet kl (Rikshospitalet). Etter befruktning dyrkes de befruktede eggene (embryo) i ytterligere en eller to dager. Embryoinnsetting Embryo settes som regel tilbake 2 til 3 dager etter egguttaket. Hvilken dag og klokkeslett dere skal komme, får dere beskjed om fra sykehuset. Vi ønsker at det skal være urin i blæren når du kommer til innsetting, det gjør innsettingen lettere. Vi anbefaler derfor at du ikke går på toalettet den siste timen før du kommer. Tilbakesettingen er normalt ikke smertefull; et tynt plastkateter blir ført inn i livmoren og i utgangspunktet settes inn ett eller i enkelte tilfeller to embryo. Antall embryo som settes tilbake er avhengig av alder, antall tidligere forsøk og embryokvalitet. Tvillingsvangerskap medfører økt risiko for mor og barn og bør derfor unngås. Overtallige embryo av god kvalitet blir frosset ned til senere bruk. Du kan leve som normalt denne dagen og i tiden etterpå, men ikke bade i badekar eller ha samleie den første uken. Dette av hensyn til infeksjonsfare. Samleie kan også medføre befruktning av egg som vi ikke fikk ut ved egguthenting og som ligger i egglederene. Det kan medføre flerlingesvangerskap med ukjent antall fostre, noe vi sterkt ønsker å unngå. 11

12 Sykemelding Kvinnen blir sykmeldt fra og med den dagen hun tar ut egg til og med dagen for innsetting. Partner kan få en erklæring på at man har vært til legespesialist. På dagen for innsetting av embryo får du med deg sykmelding, erklæring til HELFO for å søke om refusjon for medisinutgifter over kr, og blodprøverekvisisjon for å sjekke graviditet. Blodprøven skal tas uavhengig om du har fått blødning eller ikke. Selv om det blir tatt alle rimelige sikkerhetstiltak i forbindelse med frysing og tining av embryo, kan det unntaksvis skje tekniske problemer, slik at befruktede egg tapes eller blir ødelagt. Befruktning med spermier fra testikkel eller bitestikkel Hos menn som ikke har spermier i sæden eller ikke får ut noe ejakulat, kan uthenting av spermier fra testikkel eller bitestikkel være nødvendig. Denne behandlingsformen heter TESA/ PESA. Spermiene hentes oftest ut dagen før egguthentingen og eggene befruktes ved spermiemikroinjeksjon. Det lykkes ikke alltid å få ut spermier ved TESA /PESA. I en del slike tilfelle gjøres det en prøveuthenting av spermier fra testikkelen før oppstart av behandling. Dersom det da ikke finnes spermier eller antallet er svært lavt, må bruk av donorspermier avklares før oppstart av behandling. Visste du at... + Frysing og tining av embryo skjer under kontrollerte forhold i laboratoriet. Embryoene oppbevares ved 196 C i flytende nitrogen. + I henhold til bioteknologiloven kan embryo lagres i maksimum 5 år. Pasientene skal selv passe på at denne fristen ikke overskrides. Nedfrosne embryo, som ikke er tilbakeført i løpet av denne tiden, destrueres eller kan avgis til opplæring, kvalitetssikring eller forskning. + Ved tining er det ca % av frosne embryo som overlever. Sannsynligheten for graviditet kan være noe redusert ved tilbakeføring av frosne/tinte embryo. Foto: Peter Fedorcsak, Rikshospitalet HF 12

13 Foto: Peter Fedorcsak, Rikshospitalet HF Modent egg ICSI Befruktet egg Befruktning med donorsæd Behandling med donorsæd kan også være aktuelt i andre situasjoner enn den som nevnt over. Sædgiverne er friske menn mellom år, har god fysisk og psykisk helse og ingen arvelig sykdom. For hvert par velger klinikken en egnet giver. Det tas hensyn til parets utseende, herunder øye- og hårfarge, høyde, vekt og etnisitet. Sædgiverne er identifiserbare for barn født etter slik behandling, men ikke for dere som potensielle foreldre. Det betyr at barn født etter behandling kan få opplysninger om givers identitet etter fylte 18 år. Tilgangen på sæddonorer er varierende, vi kan derfor aldri på forhånd si helt nøyaktig når behandlingen kan starte, men dere vil få beskjed så snart vi har sæd disponibel. Etter at dere har fått denne bekreftelsen, skal kvinnen ringe på menstruasjon for å avtale behandling. På grunn av til tider stor pågang av pasienter, kan det av og til ta en til to måneder etter dette før behandlingen kan starte. Når behandlingen kan starte, ringer man for å melde menstruasjon, og får beskjed om hvilken dag man skal begynne. Først skal man ta Pergotime tabletter i 5 dager. Deretter skal man ta to til tre hormonsprøyter og det gjøres ultralydkontroll for å sjekke effekten av medisinene. Ultralyd gjøres på Rikshospitalet, evt hos egen lege hvis man har lang reisevei. Ved ultralydkontrollen måles antallet og størrelsen på folliklene, og det blir bestemt når eggløsningssprøyten skal settes. Av og til må man gjøre flere ultralyder før det kan bestemmes når eggløsningssprøyten kan settes, og når det blir inseminasjon. I sjeldne tilfeller viser ultralydkontrollen at det har utviklet seg for mange follikler/ eggposer, slik at behandlingen må avbrytes eller må omgjøres til IVF i stedet dersom det er mulig. Som regel insemineres det kun en dag. Sæden til valgt donor tines i laboratoriet. Den prepareres i noen timer, og så overføres den gjennom et tynt kateter, via skjeden, til kvinnens livmor. For å undersøke om du har hatt eggløsning, og har blitt gravid, skal du ta en blodprøve 7 og 16 dager etter eggløsningssprøyten ble satt. Du får rekvisisjon til dette ved inseminasjonen, og bekreftelse på oppmøte. 13

14 Foto: Rikshospitalet HF Inngang til Kvinneklinikken, Rishospitalet. Veien videre Hvis du blir gravid Vi ønsker at du får tatt en tidlig ultralyd, ca 6 uker etter egguttak/inseminasjon. Vi foretrekker at denne undersøkelsen gjøres hos oss, men hvis det av forskjellige grunner kan være vanskelig, kan undersøkelsen gjøres hos egen gynekolog som har ultralydapparat. Hvis ultralyd gjøres hos egen lege, sender vi ut henvisning til ultralyd, og skjema som skal returneres til oss. Vi ønsker blant annet å vite om det er et eller to fostre. Vi er pålagt å sende et meldeskjema til Medisinsk Fødselsregister på alle som er blitt gravide etter IVF og ICSI. Hvis du begynner å blø før ultralyd, er det viktig at vi får beskjed om det også. Hvis du ikke blir gravid Du vil få mens ca. 14 dager etter egguttak/ inseminasjon. Du skal slutte med progesteronpreparatet som settes i skjeden etter 15 dager. Progesteron kan noen ganger forsinke menstruasjonen. Hvis du har fått satt inn frossent embryo og du blir gravid, skal du fortsette med medisiner til 10. svangerskapsuke. Ønsker dere ny behandling og har tilbud om det, får dere avtale om når neste 14

15 behandling skal skje når dere tar kontakt. Dere kan tidligst starte neste behandling etter en måned, men noen ganger tar det dessverre lengre tid, da vi ikke alltid har kapasitet til å ta imot alle som ønsker det. Ønsker dere å vente lengre mellom hvert forsøk, går det selvfølgelig bra, men hvis det går mer enn 6 måneder må dere gi beskjed, slik at vi ikke stryker dere fra listene våre. Blodprøver på HIV og hepatitt må tas hver 12. måned dersom behandling strekker seg over lengre tid. Komplikasjoner Risikoen for komplikasjoner ved assistert befruktning er liten. Egguthenting er et lite kirurgisk inngrep som en sjelden gang kan føre til blødning eller infeksjon. Noen kvinner overreagerer på hormonstimuleringen og kan bli overstimulerte. Eggstokkene blir da store på grunn av veldig mange modne eggposer/follikler. I slike situasjoner finnes det flere muligheter, men en sjelden gang kan forsøket bli avbrutt før egguthenting. Kvinnen kan også utvikle et overstimuleringssyndrom etter at hun har fått satt tilbake befruktet egg. Som regel har man da blitt gravid, og det er svangerskapshormonene som fører til overstimuleringen. Symptomer er at man blir stor og utspilt i magen. Man kan bli kvalm og få smerter. Hvis man får disse symptomene, er det viktig å kontakte sykehuset der man er behandlet. Resultater Ved IVF behandling vil ca % oppnå graviditet per forsøk. Dette vil resultere i at % av kvinnene føder barn etter 3 fullførte forsøk inkludert innsetting av nedfryste og opptinte embryo. Igjen vil kvinnens alder ha mye å si for sannsynligheten for å få barn. Sannsynligheten for å få barn mer enn halveres i løpet av 30 års alderen samtidig som risikoen for å abortere øker, men det er individuelle forskjeller. Resultatene etter ICSI behandling er de samme som ved IVF. Ved donorinseminasjon blir ca % gravide ved hvert forsøk og % oppnår å få barn. Ved hormonstimulering i forbindelse med eggløsningsforstyrrelse, vil sannsynligheten for graviditet per forsøk være ca %. Resultatene avhenger av en rekke faktorer hvorav kvinnens alder er den viktigste. Fra siste halvdel av trettiårene reduseres sannsynligheten for å bli gravid samtidig som risikoen for å abortere øker dersom man først har lykkes i å bli gravid. Kvinner som behandles med IVF på grunn av tette eggledere har en viss økt risiko for svangerskap utenfor livmoren, som i de fleste tilfelle må opereres. Ventetid Vår ambisjon er å gi rask og effektiv behandling og å unngå unødig ventetid. Noe ventetid må man allikevel regne med. Pasienter må vente på diverse prøvesvar og eventuelt gjøre flere undersøkelser, før søknaden blir godkjent. Når vi har feriestengt, eller har ekstra stor pågang, kan det forekomme ventetid før oppstart. Vi vil da reservere plass i første ledige måned slik at du vet når behandlingen blir. Dere må melde menstruasjonen hver måned for å bekrefte reservasjonen. 15

16 HVORDAN KOMMER DERE I KONTAKT MED OSS? Rikshospitalet Dere finner oss i Kvinne-barn bygget, 3. etg. Telefon Sykepleiere (tastevalg 1) har telefontid på hverdagen fra Har vi kapasitet, er det også telefontid fra kl Ved ferieavvikling vil dette avvike, men det vil bli lest inn beskjed med tidspunkter. Vennligst se oversikt på siste side for flere detaljer angående telefontid. Fax Ullevål Dere finner oss i bygg 8, 1. etg. Telefon: Sykepleier har følgende telefontid, der man melder menstruasjon og kan stille spørsmål vedrørende behandlingen. Mandag kl og Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Ved ferieavvikling vil dette avvike. MinJournal Gjennom internettsiden kan dere sende melding til sykepleierne. Her kan du melde fra om menstruasjonen, stille korte spørsmål om behandlingen, osv. Bruk av tjenesten krever at man har BankID/kodebrikke fra nettbank. Denne tjenesten gjelder for par som behandles på Rikshospitalet. Internett Her finner dere informasjon om de forskjellige behandlingene vi har. Svar på en del generelle spørsmål, søknadsprosedyre, ventetider osv. 16

17 Finne frem på Ullevål Blodprøver tas i bygg 3. Apoteket ligger mellom kreftsenteret, bygg 11 og Kiwi. Pasienthotellet er bygg 10. Parkering vi anbefaler parkeringshuset rett ved hovedinngangen. Finne frem på Rikshospitalet Blodprøver på tas på Avdeling for medisinsk biokjemi, i 1.etg rett innenfor hovedinngangen. Apoteket ligger vis a vis kiosken i 1.etg. Pasienthotellet ligger ved trikkestoppet. Parkering parkeringshuset rett etter rundkjøring etter avkjøring fra Ring 3. Etg 4 og 5 er forbeholdt besøkende og pasienter. Egenandel og pasientbetaling Man må betale egenandel for alle konsultasjonene hos legespesialist, dette føres på egenandelskortet. I tillegg er det en pasientbetaling på kr per fullført forsøk (IVF/ ICSI/AID). Dette kan ikke føres på egenandelskortet. Dere må selv dekke utgifter til medisiner på inntil kr Utlegg til medisiner utover dette kan dere få refundert fra HELFO etter avsluttet forsøk. Kravet må sendes HELFO innen 6 måneder etter at egenandelstaket er nådd. Foto: OUS Hovedinngang, Ullevål. 17

18 18 Fra Glassgata på Rikshospitalet.

19 Foto: Geir Dokken KONTAKTINFORMASJON Ullevål Tlf Rikshospitalet Telefontid Mandag og Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Telefontid hverdager Tlf Tlf / tastevalg 2 Tlf / tastevalg 1 Tlf / tastevalg 3 TELEFAKS Kl Kl og Kl og Seksjonens sentralnummer Sekretær, spørsmål om søknader og venteliste. For spørsmål og avtaler vedrørende behandling. Blodprøveresultater IVF laboratoriet. Spørsmål om eggene har blitt befruktet eller overlevd opptining. 19

20 Reproduksjonsmedisinsk seksjon Gynekologisk avdeling Besøksadr: Sognsvannsveien 20, Oslo (Rikshospitalet) Kirkeveien 166, Oslo (Ullevål) Postadr: NO-0027 Oslo Telefon: (Rikshospitalet) (Ullevål) E-post: Internett: Målgruppe: pasienter Ansvarlige: Gunnhild Bøyum, Peter Fedorcsak Trykk: Møklegaard Print Shop Dato: Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består av blant annet Aker sykehus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Post til foretaksledelsen: Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo. Sentralbord: Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst RHF.

Velkommen til Reproduksjonsmedisinsk. Rikshospitalet. Gynekologisk avdeling Kvinne- og barneklinikken

Velkommen til Reproduksjonsmedisinsk. Rikshospitalet. Gynekologisk avdeling Kvinne- og barneklinikken Velkommen til Reproduksjonsmedisinsk seksjon, Rikshospitalet Gynekologisk avdeling Kvinne- og barneklinikken Foto: Xxxxx Xxxxxxxxx, Rikshospitalet HF, illustrasjonsfoto Spermier Modent egg Innhold Ufrivillig

Detaljer

Velkommen til Seksjon for barnløshet og assistert befruktning

Velkommen til Seksjon for barnløshet og assistert befruktning Velkommen til Seksjon for barnløshet og assistert befruktning RIKSHOSPITALET Kvinneklinikken Foto: Xxxxx Xxxxxxxxx, Rikshospitalet HF, illustrasjonsfoto Spermier Modent egg Innhold Ufrivillig barnløshet

Detaljer

Det er mulig å kontakte en privat fertilitetsklinikk uten å ha henvisning fra lege.

Det er mulig å kontakte en privat fertilitetsklinikk uten å ha henvisning fra lege. Hvis du og partneren din har prøvd å få barn i minst ett år uten å lykkes, kan dette skyldes infertilitet. Infertilitet betyr manglende evne til å få barn. Fruktbarhetsproblemer er vanlige, og det er viktig

Detaljer

Fertilitetsseksjonen

Fertilitetsseksjonen Fertilitetsseksjonen EQS dokument Informasjonsskriv til pasienter nr 14543, versjon 1,7 PERSONALE Seksjonsleder: Leger: Bioingeniører: Professor dr. ing. Arne Sunde Seksjonsoverlege Sigrun B. Kjøtrød Overlege

Detaljer

Assistert befruktning

Assistert befruktning Assistert befruktning Fertilitetsseksjonen St. Olavs Hospital HF Vedlegg til prosedyre Informasjonsskriv til pasienter nr 14543, versjon 1.1 Godkjent 20.02.2009 PERSONALE Seksjonsleder: Leger: Professor

Detaljer

Infertilitet - fra diagnose til behandling

Infertilitet - fra diagnose til behandling Infertilitet - fra diagnose til behandling ASSISTERT BEFRUKTNING ASSISTERT BEFRUKTNING LOV 2003-12-05 nr 100: Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknololgi m.m. (Bioteknologiloven) Astri Wold Avdelingsbioingeniør

Detaljer

Fertilitetsseksjonen

Fertilitetsseksjonen Fertilitetsseksjonen EQS dokument Informasjonsskriv til pasienter nr 14543, versjon 1,3 PERSONALE Seksjonsleder: Leger: Bioingeniører: Sykepleiere: Sekretariat: Professor dr. ing. Arne Sunde Seksjonsoverlege

Detaljer

Fosterdiagnostikk for Huntington. Øivind Braaten, Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus

Fosterdiagnostikk for Huntington. Øivind Braaten, Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus Fosterdiagnostikk for Huntington Øivind Braaten, Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus Undersøkelse i svangerskapet Tre muligheter: Morkakeprøve Sette inn egg som er undersøkt på forhånd

Detaljer

Seksjon for assistert befruktning

Seksjon for assistert befruktning Seksjon for assistert befruktning KONTAKTINFORMASJON Seksjon for assistert befruktning på Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssjukehus. Vi held til i U-et på KK. Opningstider Måndag til fredag kl.

Detaljer

Velkommen til Stork IVF Klinik

Velkommen til Stork IVF Klinik Velkommen til Stork IVF Klinik En fertilitetsklinikk uten ventetid. Vi tilbyr alle former for fertilitetsbehandling, i trygge og omsorgsfulle omgivelser. Nina Stork, som selv har vært gjennom utallige

Detaljer

Infomateriale. Store Kongensgade 36-38, 2. etasje 1264 København K +45 32 57 33 16

Infomateriale. Store Kongensgade 36-38, 2. etasje 1264 København K +45 32 57 33 16 Infomateriale Store Kongensgade 36-38, 2. etasje 1264 København K +45 32 57 33 16 Innhold 1. Inseminasjon... 4 1.1. Journalsamtale... 4 1.2. Selve inseminasjonen... 5 1.3. Undersøkelser... 6 1.3.1. Hysterosalpingoultrasonografi

Detaljer

Graviditet og abort. Her forklarer vi litt om graviditet og abort

Graviditet og abort. Her forklarer vi litt om graviditet og abort Graviditet og abort Her forklarer vi litt om graviditet og abort GRAVIDITET OG ABORT Å bli gravid er alltid en spesiell opplevelse! Lengselen etter barn har ingenting med kjønn eller seksuell legning å

Detaljer

Prevensjon Av Maren og Sven Weum

Prevensjon Av Maren og Sven Weum Prevensjon Av Maren og Sven Weum Sammendrag Ulike prevensjonsmidler hindrer graviditet ved hjelp av forskjellige mekanismer. Kondom og pessar hindrer sædcellene i å befrukte egget. P-piller, p-plaster,

Detaljer

Ny metode for assistert befruktning: in vitro-modning av ubefruktede egg (IVM)

Ny metode for assistert befruktning: in vitro-modning av ubefruktede egg (IVM) Sosial- og helsedirektoratet Pb. 8054 Dep 0031 OSLO Deres ref.: 04/2085 Vår ref.: 621.2-04/019-003 Dato: 23.06.2004 Ny metode for assistert befruktning: in vitro-modning av ubefruktede egg (IVM) Bioteknologinemnda

Detaljer

Hormonstimulering ved assistert befruktning

Hormonstimulering ved assistert befruktning Hormonstimulering ved assistert befruktning Hormonstimulering ved assistert befruktning HILDEGUNN STOUM OVERLEGE FERTILITETSSEKSJONEN ST.OLAVS HOSPITAL Før inseminasjon/planlegging av coitus ved anovulasjon;

Detaljer

Gratulerer med svangerskapet!

Gratulerer med svangerskapet! Gratulerer med svangerskapet! Informasjon til deg som skal føde på Rikshospitalet Oslo universitetssykehus, Kvinne- og barneklinikken VELKOMMEN TIL FØDEAVDELINGEN PÅ RIKSHOSPITALET INNLEDNING Ved Fødeavdelingen

Detaljer

Infertilitet Utredning og behandling

Infertilitet Utredning og behandling Historikk Infertilitet Utredning og behandling Knut Hofft Kierulf Fertilitetsseksjonen, St Olavs Hospital Kurs Trondheim 230514 1978 første barnet etter assistert befruktning født i England 1984 første

Detaljer

Informasjon om sterilisering

Informasjon om sterilisering Informasjon om sterilisering I henhold til lov av 3. juni 1977 IS-2048 B Her får du svar på: Hva er sterilisering? Hvor effektiv er sterilisering som prevensjonsmetode? Hvordan utføres inngrepet? Hvilke

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Seksualitet Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Her kan du lære om pubertet seksualitet seksuelt overførbare sykdommer prevensjon abort 2 Pubertet Puberteten er den perioden

Detaljer

Gratulerer med svangerskapet!

Gratulerer med svangerskapet! Gratulerer med svangerskapet! Informasjon til deg som skal føde på Rikshospitalet Oslo universitetssykehus, Kvinne- og barneklinikken VELKOMMEN TIL FØDEAVDELINGEN PÅ RIKSHOSPITALET INNLEDNING Ved Fødeavdelingen

Detaljer

FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON

FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON 1 SNART ER DU KVITT SYNSFEILEN DIN Du har reservert tid for et linsebytte (RLE). Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Det finnes en del retningslinjer som

Detaljer

Allergi og Hyposensibilisering

Allergi og Hyposensibilisering Allergi og Hyposensibilisering Denne brosjyren er beregnet for deg som vurderer å starte behandling med hyposensibilisering, eller til deg som allerede har tatt beslutningen. I brosjyren vil du finne informasjon

Detaljer

Velkommen til 6H. En informasjonsbrosjyre til deg som skal opereres i magen

Velkommen til 6H. En informasjonsbrosjyre til deg som skal opereres i magen Velkommen til 6H En informasjonsbrosjyre til deg som skal opereres i magen Kjære pasient! Denne brosjyren har vi laget til deg som skal opereres i magen. Vi ønsker å gi deg og dine pårørende informasjon

Detaljer

Denne brosjyren er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), i samarbeid

Denne brosjyren er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), i samarbeid Denne brosjyren er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), i samarbeid med NAKMI. Brosjyren finnes elektronisk på våre nettsider www.nkvts.no Trykte eksemplarer kan

Detaljer

NORSK EGGTRANSPLANTASJON IVF MIKROINSEMINASJON - ICSI. Norsk Info IVF ~ 1 ~ Maigaard

NORSK EGGTRANSPLANTASJON IVF MIKROINSEMINASJON - ICSI. Norsk Info IVF ~ 1 ~ Maigaard Norsk Info IVF ~ 1 ~ Maigaard FERTILITETSKLIN IK NORSK EGGTRANSPLANTASJON IVF MIKROINSEMINASJON - ICSI Norsk Info IVF ~ 2 ~ HVEM KAN BEHANDLES? Maigaard Fertilitetsklinikk tilbyr eggtransplantasjon (IVF-behandling)

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

bruksanvisninger For produktet Stor bli gravid pakke (conception kit)

bruksanvisninger For produktet Stor bli gravid pakke (conception kit) bruksanvisninger For produktet Stor bli gravid pakke (conception kit) Les instruksjonen nøye før bruk. Hvis du har spørsmål, kan du sende mail til post@fertil.no. Introduksjon: Zestica Conception Kit inneholder

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Bokmål

Fakta om hiv og aids. Bokmål Fakta om hiv og aids Bokmål Hiv og aids Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person

Detaljer

Gratulerer med svangerskapet!

Gratulerer med svangerskapet! Gratulerer med svangerskapet! Informasjon til deg som skal føde på Ullevål Oslo universitetssykehus, Kvinne- og barneklinikken VELKOMMEN TIL FØDEAVDELINGEN PÅ ULLEVÅL INNLEDNING Ved Fødeavdelingen har

Detaljer

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON 1 SNART ER DU KVITT SYNSFEILEN DIN Du har bestilt tid for en synslaseroperasjon. Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Uansett om du skal behandle langsynthet,

Detaljer

Gratulerer med svangerskapet!

Gratulerer med svangerskapet! Gratulerer med svangerskapet! Informasjon til deg som skal føde på Rikshospitalet Oslo universitetssykehus, Kvinne- og barneklinikken Påmelding til fødselsforberedende kurs ved Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Bokmål. Skriftlig eksamen MD4020 semester IC/D kull 10

Bokmål. Skriftlig eksamen MD4020 semester IC/D kull 10 NTNU Det medisinske fakultet Bokmål Sensurfrist: 26. juni 2012 Skriftlig eksamen MD4020 semester IC/D kull 10 Tirsdag 5. juni 2012 Kl. 09.00 15.00 (16.00) Oppgavesettet er på 30 sider inklusive forsiden

Detaljer

EGGTRANSPLANTASJON IVF

EGGTRANSPLANTASJON IVF Norsk Info IVF ~ 1 ~ NORSK EGGTRANSPLANTASJON IVF MIKROINSEMINASJON - ICSI Norsk Info IVF ~ 2 ~ HVEM KAN BEHANDLES? Maigaard Fertilitetsklinikk tilbyr eggtransplantasjon (IVF-behandling) til alle som ønsker

Detaljer

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet.

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet. IK-2380/urdu/norsk Produksjon og design: En Annen Historie AS Oversatt ved Oslo kommune, Flyktning- og innvandreretaten,tolkeseksjonen "Fakta om hiv og aids" Utgitt av Statens institutt for folkehelse

Detaljer

Medfødt binyrebarksvikt Congenital adrenal hyperplasi, CAH

Medfødt binyrebarksvikt Congenital adrenal hyperplasi, CAH Medfødt binyrebarksvikt Congenital adrenal hyperplasi, CAH Enzymsvikt Hormonbehandling SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER www.sjeldnediagnoser.no MEDFØDT BINYREBARKSVIKT, CAH Kongenital binyrebarkhyperplasi

Detaljer

BCG-medac. Behandling med BCG-medac. - Pasientinformasjon

BCG-medac. Behandling med BCG-medac. - Pasientinformasjon BCG-medac Behandling med BCG-medac - Pasientinformasjon Introduksjon Diagnos Legen din har gitt deg diagnosen urinblærekreft og har anbefalt at du behandles med BCG. Legen din har ansett risikoen for at

Detaljer

SMERTELINDRING VED FØDSEL

SMERTELINDRING VED FØDSEL SMERTELINDRING VED FØDSEL Velkommen til kvinneklinikken, avdeling for fødsel/barsel Dette er informasjon om de ulike metodene for smertelindring som tilbys på fødeavdelingen ved vårt sykehus. Fødeavdelingen

Detaljer

Til DEG som skal Opereres på kirurgi, kreft og kvinnehelsepoliklinikken (IVPK) 11.11.09/utgave 1

Til DEG som skal Opereres på kirurgi, kreft og kvinnehelsepoliklinikken (IVPK) 11.11.09/utgave 1 Til DEG som skal Opereres på kirurgi, kreft og kvinnehelsepoliklinikken (IVPK) 11.11.09/utgave 1 2 Innholdsfortegnelse Om avdelingen...4 Før du kommer...4 Medisiner...4 Dusj...4 Annet personlig utstyr...4

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

Svangerskap og fertilitet ved CF. Fagkurs 2013

Svangerskap og fertilitet ved CF. Fagkurs 2013 Svangerskap og fertilitet ved CF Fagkurs 2013 1 Disposisjon I Svangerskap ved CF generelt Utfordringer for helse mor/ barn Informasjon/ planlegging Kontroll og oppfølging II Fertilitet hos menn 2 Statistikk

Detaljer

BCG-medac. Behandling med BCG-medac

BCG-medac. Behandling med BCG-medac NO BCG-medac Behandling med BCG-medac Behandlingen av overfladisk blærekreft følger en bestemt plan og denne brosjyren er ment som en veileder i behandlingsforløpet. Urinblærekreft Det finnes mange typer

Detaljer

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten PASIENT- RETTIGHETER Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter står i pasient- og brukerrettighetsloven. Nedenfor følger informasjon om de mest sentrale rettighetene

Detaljer

Til deg som venter barn

Til deg som venter barn Til deg som venter barn SØ-9002 Velkommen Velkommen til føde-barselenhetene i Sykehuset Østfold, Fredrikstad. Å være gravid og føde barn er en stor opplevelse i livet. Kvinneklinikken vil være med og gjøre

Detaljer

PGD. å overføre alvorlig, arvelig sykdom

PGD. å overføre alvorlig, arvelig sykdom PGD Preimplantasjonsdiagnostikk En mulighet for par med stor sannsynlighet for å overføre alvorlig, arvelig sykdom til sine kommende barn Foto: S. Ziebe. Rigshospitalets Fertilitetsklinik, Danmark Vi ønsker

Detaljer

Assistert befruktning med donorsæd

Assistert befruktning med donorsæd IS 12/2008 Assistert befruktning med donorsæd Rutiner og retningslinjer i kraft fra 1. januar 2009 Heftets tittel: Assistert befruktning med donorsæd. Retningslinjer og rutiner i kraft fra 1. januar 2009

Detaljer

Sex i Norge norsk utgave

Sex i Norge norsk utgave Sex i Norge norsk utgave Synes du det er vanskelig å forstå noe som står i denne brosjyren?, snakk med de som jobber på stedet der du er eller ring Sex og samfunn senter for ung seksualitet. Sex og samfunn

Detaljer

Påminnelse om å ta celleprøve fra livmorhalsen.

Påminnelse om å ta celleprøve fra livmorhalsen. «Fornavn» «Slektsnavn» «Fodt» «Adresse» Lnr: «Lopenummer» «Postnr» «Poststed» 19. des. 2014 Påminnelse om å ta celleprøve fra livmorhalsen. Legen din tar prøven timen bestilles av deg. Dette er en påminnelse

Detaljer

Hvordan kan sykepleieren fremme mestring hos ufrivillige barnløse par under IVF behandling? Høgskolen i Gjøvik. institutt for sykepleie Mai 2009

Hvordan kan sykepleieren fremme mestring hos ufrivillige barnløse par under IVF behandling? Høgskolen i Gjøvik. institutt for sykepleie Mai 2009 SPL 3901 Bacheloroppgave Kull 06HBSPLH Gruppe: 636 Hvordan kan sykepleieren fremme mestring hos ufrivillige barnløse par under IVF behandling? Høgskolen i Gjøvik institutt for sykepleie Mai 2009 Antall

Detaljer

Hva påvirker menstruasjonen? Som det sees ovenfor i beskrivelsen av hva som skjer når en kvinne får menstruasjon, kan du se at

Hva påvirker menstruasjonen? Som det sees ovenfor i beskrivelsen av hva som skjer når en kvinne får menstruasjon, kan du se at Kvinnens kjønnsorgan Menstruasjonssyklusen. Lær deg dette. Hva er menstruasjonen egentlig? Menstruasjonen er blødninger fra skjeden som en del av den kvinnelige forplantningssyklusen. Syklus betyr sirkel

Detaljer

Velkommen. Medisinsk avdeling UNN Harstad

Velkommen. Medisinsk avdeling UNN Harstad Velkommen Medisinsk avdeling UNN Harstad Velkommen til Medisinsk avdeling UNN Harstad Medisinsk avdeling består av to sengeposter med totalt 30 senger. Medisinsk sengepost A består av 16 senger med hovedansvar

Detaljer

Uterusmyomer Informasjonsbrosjyre for pasienter

Uterusmyomer Informasjonsbrosjyre for pasienter Uterusmyomer Informasjonsbrosjyre for pasienter Hva er embolisering av myomer? Kateter Arteria femoralis Myom Myom Livmor Polyvinyl -alkohol -partikler Arteria uterina Arteria uterina Kateter I dag har

Detaljer

Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå.

Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. SØ-109116 Operasjonsdato: Innhold 4 Årsak til kneproteseoperasjon Hva er en kneproteseoperasjon?

Detaljer

Gratulerer med svangerskapet!

Gratulerer med svangerskapet! Gratulerer med svangerskapet! Informasjon til deg som skal føde på Ullevål Oslo universitetssykehus, Kvinne- og barneklinikken Påmelding til foreldreforberedelse ved Oslo universitetssykehus, Ullevål Skriv

Detaljer

Endometriose. Årsak til underlivssmerter og barnløshet hos mange kvinner. Pasientinformasjon

Endometriose. Årsak til underlivssmerter og barnløshet hos mange kvinner. Pasientinformasjon Pasientinformasjon ISBN 978-82-997621-6-8 PP-GEP-NOR-0098 Utarbeidet av: Mette Haase Moen professor emerita dr. med, NTNU Konsulent ved Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim Endometriose Årsak

Detaljer

KVINNEKLINIKKEN OPERASJON I NARKOSE

KVINNEKLINIKKEN OPERASJON I NARKOSE KVINNEKLINIKKEN OPERASJON I NARKOSE FØR OPERASJONEN Faste Du skal faste frå klokka 24.00 kvelden før operasjonen. Det betyr at du ikkje kan ete, røyke, bruke snus, ete drops eller tygge tyggegummi. Du

Detaljer

ASSISTERT BEFRUKTNING

ASSISTERT BEFRUKTNING ASSISTERT BEFRUKTNING(ART) ASSISTERT BEFRUKTNING Shabana Sayed Senior Embryolog &IVF lab ansvarlig Klinikk Hausken Assisted reproductive Technologies/techniques AIH/IUI(Intra uterine insemination/artificial

Detaljer

Timotei (Phleum Pratense) Burot (Artemisia vulgaris)

Timotei (Phleum Pratense) Burot (Artemisia vulgaris) Allergivaksinasjon Allergivaksinasjon 3 Denne brosjyren er beregnet for deg som vurderer å starte behandling med allergivaksinasjon, eller til deg som allerede har tatt beslutningen. I brosjyren vil du

Detaljer

Brukerveiledning BCG-TICE. Deles kun ut av helsepersonell ved oppstart av BCG-TICE behandling

Brukerveiledning BCG-TICE. Deles kun ut av helsepersonell ved oppstart av BCG-TICE behandling BCG-TICE Deles kun ut av helsepersonell ved oppstart av BCG-TICE behandling Generelt Du har fått diagnostisert overflatisk blærekreft, og din urolog anbefaler behand ling med BCG. Her følger informasjon

Detaljer

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten PASIENT- RETTIGHETER Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter står i pasient- og brukerrettighetsloven. I brosjyren følger informasjon om de mest sentrale

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Hindi/norsk

Fakta om hiv og aids. Hindi/norsk Fakta om hiv og aids Hindi/norsk Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person i bestemte

Detaljer

Besl. O. nr. 10. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 10. Jf. Innst. O. nr. 16 ( ) og Ot.prp. nr. 64 ( )

Besl. O. nr. 10. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 10. Jf. Innst. O. nr. 16 ( ) og Ot.prp. nr. 64 ( ) Besl. O. nr. 10 (2003-2004) Odelstingsbeslutning nr. 10 Jf. Innst. O. nr. 16 (2003-2004) og Ot.prp. nr. 64 (2002-2003) År 2003 den 18. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Illustrasjonsfoto Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Kurs for foreldre, andre pårørende og nærpersoner Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme, Lærings- og mestringssenteret Epilepsi og

Detaljer

Assistert befruktning i laboratoriet

Assistert befruktning i laboratoriet Assistert befruktning i laboratoriet Assistert befruktning i Norge Mette Haug Stensen Senior klinisk embryolog Laboratoriesjef @ Oslo 2010: > 23 000 ART barn født 1994: 1/100 barn 2009: 2.9/100 barn Medisinsk

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2012 Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 HPV-foreldre-barnbrosjyre_trykk_rev4_280814.indd

Detaljer

TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM

TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM Thyreoideascientigrafi gir en grafisk framstilling av skjoldbruskkjertelen. Hva er Graves sykdom? Graves er en sykdom der skjoldbruskkjertelen danner for

Detaljer

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er ulcerøs kolitt?... 5 Symptomer... 7 Diagnose... 9 Årsaker til ulcerøs kolitt... 11 Prognose... 13 Behandling... 13 Hva kan man gjøre selv... 15 Hva

Detaljer

Pasientinformasjon om diagnosen. Primær skleroserende cholangitt (PSC)

Pasientinformasjon om diagnosen. Primær skleroserende cholangitt (PSC) Pasientinformasjon om diagnosen Primær skleroserende cholangitt (PSC) Denne folderen er laget for deg som har fått diagnosen PSC og til dine pårørende Hva er primær skleroserende cholangitt (PSC)? Primær

Detaljer

STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET

STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Det er viktig at kvinnens stoffskifte ligger normalt gjennom graviditeten. De første månedene

Detaljer

Pasientinformasjon. For deg som har fått Donaxyl (dekvaliniumklorid) for behandling av bakteriell vaginose

Pasientinformasjon. For deg som har fått Donaxyl (dekvaliniumklorid) for behandling av bakteriell vaginose Pasientinformasjon For deg som har fått Donaxyl (dekvaliniumklorid) for behandling av bakteriell vaginose Bakteriell vaginose Bakteriell vaginose er den vanligste årsaken til illeluktende utflod hos kvinner.

Detaljer

Ryggrehabilitering. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Side 1 av 5

Ryggrehabilitering. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Side 1 av 5 Ryggrehabilitering Vertebra er latin og betyr ryggvirvel, og det er navnet på denne ryggrehabiliteringen. Rehabiliteringen ble utarbeidet ved poliklinikken i 2003, og er i samsvar med den nasjonale standarden

Detaljer

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus Åpen kontakt ved Stavanger Universitetssjukehus Hva er åpen kontakt? Åpen kontakt er et tilbud til deg som på grunn av sykdom eller sykdomsutvikling, kan forvente behov for akutt innleggelse i sykehuset.

Detaljer

Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå.

Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. SØ-109113 Innhold 4 Årsak til hofteproteseoperasjon Hva er en hofteproteseoperasjon?

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Kneartroskopi Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få utført artoskopisk kirurgi i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om innleggelse eller

Detaljer

SJEKKLISTE OG BEKREFTELSESSKJEMA FOR LEGE TOCTINO (ALITRETINOIN)

SJEKKLISTE OG BEKREFTELSESSKJEMA FOR LEGE TOCTINO (ALITRETINOIN) SJEKKLISTE OG BEKREFTELSESSKJEMA FOR LEGE TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program Pasientens navn 1 TOCTINO tilhører en klasse med legemidler som vi vet forårsaker

Detaljer

NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN ØYELASERBEHANDLING

NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN ØYELASERBEHANDLING NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN ØYELASERBEHANDLING 1 Jeg hadde et stort problem som toppidrettsutøver. Brillene dugget og linsene falt ut. Memira ble løsningen! Hedvig Bjelkevik, skøyteløper og kunstner,

Detaljer

TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON

TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er hypotyreose? Skjoldbruskkjertelhormonet

Detaljer

Prevensjon. Spørsmål:

Prevensjon. Spørsmål: Prevensjon Gjennom alle tider har mennesker forsøkt å kontrollere fruktbarheten. Gjennombruddet kom imidlertid først etter andre verdenskrig da man begynte med hormonell prevensjon og mer effektive spiraler.

Detaljer

Åpen høring om barnløshet - Har vi alle rett til å få barn?

Åpen høring om barnløshet - Har vi alle rett til å få barn? Åpen høring om barnløshet - Har vi alle rett til å få barn? Rapport fra Bioteknologinemndas 14. åpne høring den 7. april 1999 arrangert i samarbeid med Verdikommisjonen 0 1 Bioteknologinemnda og Verdikommisjonen:

Detaljer

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Informasjonshefte til pasienter og pårørende Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Innholdsfortegnelse Velkommen til sengepost B4.... side 2 Telefonnummer til avdelingen..

Detaljer

Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan.

Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan. Informasjon til pasienter som har fått forskrevet Volibris Bruk av hva du må vite Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan. Les den nøye. Ta vare på brosjyren

Detaljer

1) Kan innføring av mikroinjeksjon ansees som forskning på befruktede egg?

1) Kan innføring av mikroinjeksjon ansees som forskning på befruktede egg? 5. mai 1995 uttaler Bioteknologinemnda: Spørsmål vedrørende mikroinjeksjonsbehandling i Norge. I brev fra Sosial-og helsedepartementet datert 12.12. 94 blir Bioteknologinemnda bedt om å vurdere spørsmål

Detaljer

Laparascopi (kikkhullsoperasjon) heldøgnsinnleggelse

Laparascopi (kikkhullsoperasjon) heldøgnsinnleggelse I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Laparascopi (kikkhullsoperasjon) heldøgnsinnleggelse } Gynekologisk avdeling, SI Elverum Per desember 2012 Til deg som skal opereres Du

Detaljer

å unngå allergenet (allergen = det stoffet som framkaller allergien) allergivaksinasjon symptomdempende medisiner

å unngå allergenet (allergen = det stoffet som framkaller allergien) allergivaksinasjon symptomdempende medisiner Immunterapi kan hjelpe - Er det mulig å behandle dyreallergi? - Det mest vanlige har vært å behandle selve symptomene. Til dette bruker man gjerne antihistaminer, enten i form av tabletter, inhalasjonsspray,

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Fra høsten 2009 får alle jenter i 7. klasse

Detaljer

Gynekologisk operasjon gjennom magen

Gynekologisk operasjon gjennom magen I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Gynekologisk operasjon gjennom magen } Gynekologisk avdeling, SI Elverum Per desember 2012 Til deg som skal opereres Du er satt på venteliste

Detaljer

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel.

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel. Stiftelsen Oslo, oktober 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 179 a Å BLI MOR Før fødselen Hvilke ønsker og forventninger hadde du til det å få barn? Hadde

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2016 Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Vaksine mot humant papillomavirus (HPV)

Detaljer

Hvem er dette heftet beregnet på?

Hvem er dette heftet beregnet på? Kronisk nyresvikt Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med omsorgspersoner og foreldre til barn med kronisk nyresvikt.

Detaljer

Spørsmål du som jente lurer på, men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om

Spørsmål du som jente lurer på, men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om Spørsmål du som jente lurer på,? men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om Hvorfor ble jeg født med blæreekstrofi og epispadi Ei jente sier: 1] (BE/E)? Årsaken til at noen barn blir født med dette

Detaljer

BCG-medac Behandling med BCG-medac

BCG-medac Behandling med BCG-medac NO BCG-medac Behandling med BCG-medac Informasjonsbrosjyre Behandlingen av overfladisk blærekreft følger en bestemt plan og denne brosjyren er ment som en veileder i behandlingsforløpet. Urinblærekreft

Detaljer

Infertilitet Hvilke muligheter og utfordringer har vi?

Infertilitet Hvilke muligheter og utfordringer har vi? Infertilitet Hvilke muligheter og utfordringer har vi? Ritsa Storeng, dr. philos., Seniorforsker Nasjonalt kompetansetjeneste for kvinnehelse Kvinne- og barneklinikken Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Detaljer

SØ-109025. Til deg som er barn og skal ha narkose

SØ-109025. Til deg som er barn og skal ha narkose SØ-109025 Til deg som er barn og skal ha narkose Til foreldre/foresatte Dette heftet er en veiledning til barnet og foreldre/foresatte. Del én inneholder informasjon til de voksne. Den vil gjøre dere forberedt

Detaljer

Overvektskirurgi Sykehuset Østfold - kirurgisk avdeling Moss

Overvektskirurgi Sykehuset Østfold - kirurgisk avdeling Moss Overvektskirurgi Sykehuset Østfold - kirurgisk avdeling Moss SØ-109159 Innhold 4 5 5 6 8 9 9 9 10 Hvem kan bli operert? Hva må du gjøre før du kan opereres for overvekt? Fakta om overvektsoperasjoner Laparoskopisk

Detaljer

Teori bak hormonstimuleringen. Stimuleringsmodeller ved IVF/ICSI. Hormonstimulering ved assistert befruktning

Teori bak hormonstimuleringen. Stimuleringsmodeller ved IVF/ICSI. Hormonstimulering ved assistert befruktning Hormonstimulering ved assistert befruktning (++) Hormonstimulering ved assistert befruktning Nan B. Oldereid Overlege dr.med. Reproduksjonsmedisinsk seksjon OUS Rikshospital Hormonell stimulering av ovariene

Detaljer

Når klagen kommer. Lasse Ormel

Når klagen kommer. Lasse Ormel Når klagen kommer Lasse Ormel Sykehistorie (kvinne 30) Aktuelt: Tidl: missed abortion Gravid uke 10 (var her grunnet blødning uke 4-5), idag akutte magesmerter i nedre del av abdomen, ingen feber, ingen

Detaljer

Vedrørende uthenting av sædceller fra testikler og bitestikler

Vedrørende uthenting av sædceller fra testikler og bitestikler Sosial- og helsedirektoratet Pb 8054 Dep 0031 Oslo Deres ref.: 03/5370/T/TS/VDA Vår ref.: 1998/039 006 Dato: 04.03.2004 Vedrørende uthenting av sædceller fra testikler og bitestikler Vi viser til brev

Detaljer

Bokmål Fakta om Hepatitt A, B og C

Bokmål Fakta om Hepatitt A, B og C Bokmål Fakta om Hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Hva er Hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren. Mange virus kan gi leverbetennelse, og de viktigste er hepatitt A- viruset, hepatitt

Detaljer

Innspill til høring - Forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta

Innspill til høring - Forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 19727746 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 16/4344 Vår ref.:

Detaljer