INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE"

Transkript

1 HOF-NYTT Nr. 2 mai 2009 Årgang 18 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: Telefax: E-post:

2 Kjære alle sammen Våren er i rask anmarsj etter en lang vinter med mye snømåking.innledningsvis vil jeg få takke Hof idrettslag for flotte løyper i hele vinter. Det er mange som har hatt glede av å kunne benytte dette flotte tilbudet. Kommunestyret har nå gitt sin enstemmige tilslutning til fremtidig lokalisering av omsorgen for syke og eldre i vår kommune. Vi har startet arbeidet med en utarbeidelse av anbudsdokumenter til et forprosjekt. Likeledes er det etablert en prosjektgruppe og en styringsgruppe. Hvis alle ting går på skinner, håper jeg at Veset står innflyttingsklart i januar Det ser vi alle frem til med glede. Helseminister Bjarne Håkon Hansen har varslet en samhandlingsreform og innspillene vil komme i form av en Stortingsmelding i juni. Denne meldingen vil inneholde en sterkere vektlegging av kommunehelsetjenesten og styrking av denne. Dette vil skje ved en kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten. Det er nå viktig at vi i vår kommune, i likhet med landets øvrige kommuner, forbereder oss på utfordringene som kommer. Blant de kravene som ligger i reformen er at kommunene må forberede seg på å løse de nye utfordringene innen omsorg og helse på en mer effektiv måte. Det vil være nødvendig å bygge opp et betydelig sterkere kompetent fagmiljø med hensyn til den utvikling vi ser vil komme innenfor helse- og omsorgsektoren. Reformen vil være svært kostnadskrevende med hensyn til personell og utstyr. Det vil bli en særlig stor utfordring for små kommunene. For oss er det derfor riktig at vi sammen med Holmestrand og Re kommuner har startet en prosess for å finne de områder det er naturlig å samarbeide om. Jeg ser meget positivt på utviklingen av dette samarbeidet. Tiden går raskt til den 17. mai og jeg vil få ønske dere en hyggelig dag i tråd med våre nasjonale tradisjoner. Med vennlig hilsen Olav Bjørnli, Ordfører Side 2

3 Åpningstider/sommerlukning av kommunale tjenester Sommertid i administrasjonen i perioden fra 16. mai til og med 5. september har vi følgende åpningstid : Kl Hof folkebibliotek Siste åpningsdag før ferien er torsdag 23. juni. Vi åpner igjen i tirsdag 18. august. Hof ungdomsklubb Første ordinære åpningsdag etter ferien 24. august Kommunale barnehager Siste ordinære åpningsdag før ferien 3. juli. Første ordinære åpningsdag etter ferien 3. august. Sommeråpen barnehage i Hof barnehage i uke 28 - påmelding. Skolen Siste skoledag før ferien18. juni (Husk gjenglemt tøy!) Første skoledag etter ferien 20. august Skolefritidsordningen Siste ordinære åpningsdag før ferien 3. juli Første ordinære åpningsdag etter ferien 4. august. Kulturskolen Oppstart etter ferien: i uke 34, Elever ved kulturskolen får nærmere beskjed. Side 3

4 Bredbåndsutbygging i HOF! Direct Connect starter nå utbygging i områder som per i dag ikke har tilgang til bredbånd. INFORMASJONSMØTE FOR ALLE INTERESSERTE BLIR AVHOLDT SOM FØLGER: Tirsdag 14. mai kl Hof herredshus 2 etg. / kommunestyresalen Ordfører vil redegjøre for kommunens satsning, samt at Direct Connect vil informere om prosjektetes fremdrift. Vi ønsker så mange som mulig velkommen til dette informasjonsmøtet der vi vil informere om teknisk løsning, priser, hastigheter, tidsplaner samt besvare spørsmål. Bestill bredbånd i dag på: Elektroniske skjemaer i Hof kommune Vi har nå begynt å legge ut elektroniske skjemaer på internettsidene våre - - som vi oppfordrer alle til å bruke. Pr i dag kan vi tilby følgende skjemaer: - søknad på stilling - søknad om barnehageplass - søknad om sfo-plass - søknad om endring/oppsigelse av barnehageplass - søknad om endring/oppsigelse av sfo-plass. Dersom du trenger hjelp til å fylle ut skjemaet kan du ta kontakt med oss på tlf.: Publikums pc er i Hof kommune Du vil nå finne publikums pc er på følgende steder: - biblioteket - herredshuset - NAV-kontoret Side 4

5 Gebyrer ved Hof folkebibliotek Lånekort Første lånekort er gratis Erstatningskort kr 10 Purregebyr 1. purrebrev: kr purrebrev: kr purrebrev: kr 75 Erstatningskrav gjeldende fra Materialtype Voksen Barne- og ungdoms avdelingen avdelingen Skjønnlitteratur kr 300 kr 150 Faglitteratur kr 300 kr 200 Lydbøker på CD kr 400 kr 200 Lydbøker på kassett kr 300 kr 200 Enkelt-CD: del av lydbok, musikk eller film kr 120 kr 120 Musikk, enkel-cd kr 175 kr 175 Musikk, dobbelt-cd kr 250 kr 250 Filmer kr 200 kr 200 Tegneserier, heftet kr 75 kr 75 Tegneserier, innbundet kr 300 kr 150 Tidsskrifter etter skjønn etter skjønn Pocketbøker, billige kr 75 kr 75 Språkkurs kr 500 Deler av verk, skjønnlitteratur kr 400 Deler av verk, faglitteratur kr 500 Materiale innlånt fra andre bibliotek i hht långivende biblioteks erstatningskrav i hht långivende biblioteks erstatningskrav. Side 5

6 17. MAI I HOF 2009 PROGRAM FOR DAGEN Hof skolekorps spiller ved Hof Bo- og Aktivitetssenter Familiegudstjeneste i Hof kirke Flaggborgen og de som har vært i kirken, samt alle andre som måtte ønske det, møter Hof skolekorps ved aldershjemmet og marsjerer deretter ned til Hof Herredshus Samling ved Hof Herredshus (elevene møter opp her) Velkommen ved leder av årets 17. mai-komite Anne Kristine Johnsen Hof marsjen ved Hof hornmusikk Allsang. Ett vers av Fagert er landet Tale og bekransing av minnebautaen ved ordfører Olav Bjørnli Allsang. Ett vers av Ja, vi elsker mai toget starter Blomsteroverrekkelse ved HBA Samling i og utenfor Hof hallen Tale for dagen ved elever Allsang. Ja, vi elsker Underholdning av lokale kor, korps, elever mv. Leker for barna Slutt Side 6

7 TOGETS RUTE: Herredshuset Thorshaugveien Frøyasveien- Hof Bo- og Aktivitetsenter- Hof Skole Togoppstilling: Lensmann Flaggborg Bunadskledde Hof skolekorps Eidsfoss barnehage Vassås barnehage Trollstua Familiebarnehage Hof barnehage Hof Skole - Hof Hornmusikk Ungdommens kommunestyre Hof kommunestyre - Øvrige innbyggere. Alle aktiviteter; leker, salg etc foregår nede ved Hof hallen. TA MED BORD OG STOLER 17. mai i Vassås Gudstjeneste i Vassås kirke kl Umiddelbart etter blir det 17. mai-tog med Hof Hornmusikk til Granly hvor feiring blir avholdt i god tradisjon. Vi tar mål av oss til å gjøre 17. mai-toget enda større, derfor møtes vi på kirkebakken! Velkommen! 17. mai på Eidsfoss det blir ikke noen 17. mai arrangement i tilknytning til Eidsfos Hovedgård i år. Kroa er åpen. Side 7

8 SYKEHJEM OG BOFELLESSKAP PÅ VESET Kommunestyret har i sitt møte 31.mars -09 besluttet at det blir Veset som blir den fremtidige lokalisering av helse og omsorgstjenester i Hof.. Så nå kan arbeidet med å konkretisere utformingen av bygget, og se på driftsmodeller begynne for alvor. De tjenester som får sine lokaler på Veset er : Sykehjem med kjøkken og vaskeri Bofellesskap, tilrettelagt for demente Hjemmebaserte tjenester Dagsenter, fysio- og ergoterapitjenester Psykiatritjenesten Helse og omsorgsadministrasjonen Det er nedsatt ei prosjektgruppe som vil ha ansvar for fremdriften av prosjektet, ledet av rådmannen, med øvrige representanter fra ansatte,tillitsvalgte, verneombud, ledelse. I tillegg tiltrer ansatte med fagkompetanse innenfor kjøkkendrift, tekniske forhold, økonomi., ergonomi og legetjeneste gruppen i aktuelle spørsmål. Formannskapet er styringsgruppe. Før sommeren kommer dette arbeidet stort sett til å dreie seg om å gjennomføre anbudskonkurranse for å innhente konsulenter. Det er usikkert hvor lang tid dette prosjektet tar før det er ferdigstilt og klart til innflytting, men vi kommer til å følge med og sikre en god fremdrift i ombyggingen. Etter hvert som vi har noe mer konkret grunnlag å legge frem, vil vi invitere innbyggerne til informasjonsmøte, sannsynligvis tidlig på høsten. Men - er det noen som ønsker allerede nå å komme med innspill, så er det bare å ta kontakt med oss på HBA. Så ønsker jeg alle fine vår og sommerdager fremover! Britt Jonassen Helse og omsorgssjef Side 8

9 Hof bo - og aktivitetssenter (HBA) - etterbruk? Som kjent har Hof kommunestyre vedtatt å flytte aktiviteten fra HBA til Veset. Dette betyr at Hof kommune vil sitte med tomme bygninger der HBA har sine lokaler i dag. Har du ideer om hvordan kommunen eller andre kan bruke disse lokalene? Eventuelt salg av Vassås barnehage Hof kommunestyre utsatte saken om salg av Vassås barnehage i kommunestyremøte 31. mars. Vassås vel og Kirkelige fellesråd er tilskrevet omfremtidig bruk av tomt og lokaler. Andre oppfordres også til å komme med innspill! Gode og kreative forslag til begge bygg mottas med takk på epost til teknisk sjef Torgrim Dale innen: 1. juli 2009 Interkommunalt samarbeid om brann Kommunestyret vedtok i sitt møte å gå inn i et brannsamarbeid med Kongsberg kommune. Det innebærer at det bygges ny brannstasjon på Hvittingfoss som skal stå klar innen og at Hof kommune kjøper tjenester fra Kongsberg kommune. HIBR (Hvittingfoss interkommunale brann og redningstjeneste) oppløses. Brannsjefen i Kongsberg, Rita Kirsebom, er nå delegert brannsjefansvaret for Hof kommune. Kongsberg brann og redning vil også ha ansvaret for forebyggende arbeid i Hof kommune, dvs. tilsyn og feiing. Side 9

10 Mekkeverkstedet i Hof Ungdomsklubb er i full gang igjen. Hans Petter Ulleberg er ansatt som leder for mekkeverkstedet, og mekkeinteresserte ungdommer strømmer til. Hvis du kjenner noen som har noe vi kan reparere, det være seg mopeder, gressklippere osv så tas dette imot med takk! Klubben holder åpent mandag og onsdag kl og fredag kl I Hof kommune er det ordfører Olav Bjørnli som er kontaktperson for nyetablerere. Han har kontor i Hof Herredshus, og kan nås på telefon / Hof kommune henter kompetanse fra START - et etablerernettverk som kan gi råd og veiledning for nyetablerere og småbedrifter i endring. Ryddeaksjon 2009 Hof kommune, Teknikk, landbruk og miljø gjennomfører hvert år rydding av kommunale plasser og veier. Dette gjennomføres ved hjelp av 6 klassene ved Hof skole. Kommunen er delt inn i 18 forskjellige roder, elevene fordeles på de forskjellige rodene. Ryddeaksjonen gjennomføres i begynnelsen av mai måned, slik at vi får en fin og ryddig kommune til 17.mai. Side 10

11 SKOLERUTE FOR SKOLEÅRET 2009/2010 MÅNED ANT. FERIER OG FRIDAGER DAGER August 11 Første skoledag: Mandag 17/8 September 19 Oktober 19 Høstferie uke 40: 28/09-2/10 Fridag: fredag 30/10 November 21 Desember 15 Siste skoledag: mandag 21/12 Januar 20 Første skoledag: mandag 4/1 Februar 15 Vinterferie uke 8: 22/2 26/2 Mars 20 Påskeferie: 29/3-5/4 April 19 Mai 17 Fridager: 13/5-14/5 17/5 24/5 Juni 14 Siste skoledag fredag 18/6 Skolen informerer - trafikksikkerhet Det er vår ute og flere elever har begynt å sykle og gå til skolen. Det er flott og et viktig bidrag til økt fysisk aktivitet. Husk å minne på trafikkregler og hjelm. I tillegg vil vi minne alle trafikanter på at det til tider er svært stor trafikk rundt skolens område. Kjør alltid til en av parkeringsplassene; Stopp aldri langs Lindsethveien! Side 11

12 Kommunale eiendomsavgifter F.o.m , vil kommunale eiendomsavgifter innkreves i 4 terminer. 1. termin forfall termin forfall termin forfall termin forfall I forbindelse med overgang til 4 terminer pr. år har det skjedd en beklagelig feil hos oss. I 1.termin 2009 er renovasjonsavgiften blitt fakturert abonnentene for 6 mnd. For abonnenter som har rabatt er fradraget som framkommer på faktura også for 6 mnd. Vi gjør oppmerksom på at i 2. termin 2009 vil De ikke bli fakturert for renovasjon. Alle andre gebyrer er korrekt fordelt på 4 terminer. Renovasjon Ny og forbedret innsamlingsordning fra 4. mai 2009 I mai 2009 starter Vesar (Vestfold avfall og ressurs AS) opp med innsamling av plast- samt glass- og metallemballasje på husstandsnivå. Dette medfører betydelige endringer i innsamlingssystemet, noe vi mener vil bli til stor glede og nytte for både miljøet og deg som abonnent. Vi har hatt kildesortering i Hof i mange år, men innsamlingssystemet har praktisk talt vært uforandret siden starten. De endringene vi gjør nå vil derfor bli et stort løft for Vestfold. Innsamling av plastemballasje Vesar har hatt prøveordning for plastinnsamling i Stokke kommune i drøyt 2 år. De andre kommunene kommer nå etter fra mai 2009 (med unntak av Larvik og Sandefjord som driver i egen regi). I Stokke har vi fått inn ca 8 kg pr innbygger. Dette er faktisk meget bra, også på landsbasis. Vesar håper å få til dette snittet i alle kommunene. Klarer vi det, vil vi komme til å samle inn ca 960 tonn plast emballasje i Vestfold! Side 12

13 Hva betyr dette for deg? Plasten vil bli hentet hver 3.uke hjemme hos deg. Du vil få utdelt en plastsekk til å samle emballasjen i. Denne setter du ut til renovatøren på hentedagen din. Plast utgjør i dag ca volumprosent av restavfallet. Ved at plasten sorteres ut, reduseres volumbehovet for restavfall, og du vil merke en markant forskjell i mengden restavfall i beholderen din. Innføring av plast gjør det derfor hensiktsmessig å samtidig redusere tømmefrekvensen for restavfall fra 2 til 3 uker. HUSK Å MELDE ADRESSE-ENDRINGER FOR FORENINGERTIL KULTURKONTORET Det er flott hvis foreninger melder ifra til oss hvis dere har skiftet leder eller andre i styret, eller om foreningen har opphørt. Vi prøver å holde oversikt over foreningslivet på vår hjemmeside, samt i et register vi bl.a. benytter for å sende ut meldingsbladet. Bruk gjerne epost: UKM Vi kan også i år være stolte av deltakelse på UKM fra Hof. På UKM deltok ungdom fra Hof på 6 scene-innslag hvorav 5 gikk videre til fylkesmønstring. På kunst deltok 3 - og 2 gikk videre. Dette er utrolig flott! Når det gjelder UKM så vil denne i neste gang arrangeres i november. UKM vil bli som i år - på våren Vi håper på stor deltakelse på begge mønstringene - start planleggingen! Side 13

14 INFORMASJON FRA KULTURSKOLEN Det gis undervisning i kulturskolen i følgende fag: Billedkunst, Drama, Musikk- og data, Band, Piano, Gitar, Sang og Aspirant til korps. Brosjyre er delt ut på skolen til alle elever. Du kan få tilsendt brosjyren i posten ved henvendelse til kulturkontoret. Søknadsfrist for hovedopptak: 1. juni Kulturpris frist for forslag på kandidater Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner, foreninger eller institusjoner for verdifull innsats innenfor kulturområdet. Alle har anledning til å foreslå kandidater. Ytterligere opplysninger: Mette / Gert Olav / Frist for forslag på kandidater: 1. august 2009 Forslag med kort begrunnelse sendes: Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 Hof. «Sommer i Hof» Det blir «Sommer i Hof» i uke 32 og 33. Aktivitene blir i samme «gate» som tidligere år. Program blir delt ut på skolen rett før ferien. Da vil også program legges ut på hjemmesiden vår og på kommunens sentralbord. Side 14

15 NAV i Hof Hos oss er det en Ruskonsulent og en konsulent for funksjonshemmede i tillegg til veiledere i alle saker som komme inn under arbeids og velferds-etaten. Søknader om sosialhjelp i h.h. til sosialloven Trygdespørsmål og søknader om alle typer trygder i h.h. til Folketrygdloven Arbeidskontor: hjelp til utfylling av dagpengesøknader, registrering av arbeidsledige og bistand i selvbetjeningsløsning på nav.no samt alle spørsmål rundt dagpenger og rettigheter som arbeidssøker Dersom du blir arbeidsledig, må du registrere deg på nav.no før du leverer søknad om dagpenger. Vi er behjelpelig med utfylling av søknader og informerer om Husbankens regelverk bl.a. Bostøtte:. På nav.no finner du selvbetjeningsløsninger hvor du kan bestille Europeisk helsekort, finne/bytte fastlege, utregning av pensjon samt registrere deg som arbeidssøker. På husbanken.no finnes en utregningsmodell hvor du selv kan gå inn og beregne eventuell bostøtte. Dette finner du i menyen til venstre under Beregn bostøtte. Ellers så har vi, i brukersenteret, en pc til registrering, bruk av selvbetjeningsløsningene samt mulighet til å lete etter ledige jobber på internett. Hos oss kan du få rett kopi av attester o.l samt bruke publikumstelefonen dersom du vil ringe til arbeidsgivere. Det er alltid noen i brukersenteret som kan hjelpe deg med eventuelle spørsmål. Side 15

16 Ny administrativ organisering pr Kommunestyret i Hof vedtok i sitt møte den å endre den administrative organiseringen som følger: Stab/støtte Deles opp i to seksjoner. En for økonomi som består av økonomisjef, lønn, regnskap og skatt, og en for den resterende delen av stab/støtte, dvs. resepsjon, personal, spesialrådgiver og IKT. Helse og omsorg Sektorene for hjemmebasert omsorg, institusjonsbasert omsorg og helse er nå slått sammen til èn sektor for helse og omsorg. Sosial/barnevern/NAV Sektor for sosial og barnevern er i dag endret på grunn av NAV-reformen. Sosialdelen er underlagt NAV. NAVs ansatte er delvis ansatt av staten og delvis ansatt av Hof kommune. Lederen er kommunalt ansatt. Barnevernet har ennå ikke funnet sin organisatoriske tilknytning, da barnevern ikke ligger innenfor NAVs kjerneområde. Fylkesmannen har bevilget kr til et prosjekt for å se på forpliktende samarbeid med Holmestrand kommunes barnevernstjeneste. Etter at fylkesmannen ga sitt tilsagn har også Re kommune ytret ønske om å delta i dette prosjektet. Prosjektrapporten vil være ferdig i løpet av juni Kultur Ingen endringer. Skole Skole har overtatt ansvaret for PPT og voksenopplæringen. Dette lå tidligere til spesialrådgiver i stab/støtte. Barnehager Styrer ved Hof barnehage er nå barnehagesjef og har koordineringsansvar for både Hof og Eidsfoss barnehager samt Vassås barnehage fram til denne nedlegges. Side 16

17 Ledergruppa Som en konsekvens av ovennevnte endringer er ledergruppas sammensetning slik: rådmann Lars Joakim Tveit helse- og omsorgssjef Britt Jonassen teknisk sjef Torgrim Dale skolesjef/rektor Åse Marie Green kultursjef Gert Olav Green økonomisjef Erik Berg barnehagesjef/styrer Hof barnehage Selma Hadzic Den kulturelle spaserstokken DKSS Den kulturelle spaserstokken skal gi eldre et bedre kulturtilbud, på samme måte som den kulturelle skolesekken gjør det for elever. Den skal bidra til å gi kunst- og kulturopplevelser til eldre mennesker på eldresentre, sykehjem og ulike kulturarenaer. Gjennom økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren skal Den kulturelle spaserstokken legge til rette for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet. Hof kommune har i samarbeid med kommunene Holmestrand, Andebu og Re fått kroner til dette formålet. Årets program er laget i samarbeid med disse kommunene på noen aktiviteter, og endel tilbud gis bare lokalt i Hof. I Hof har vi hatt tett samarbeid med eldreråd, pensjonistforeningene, Torstad kafè, helse- og omsorgssektoren og kultursektoren. Vedlagt ligger årets program - napp det ut av Hof-nytt - og heng det opp på oppslagstavla hjemme. Vi håper programmet gir tilbud for enhver smak, og at det blir godt mottatt og benyttet av bygdas eldre! God fornøyelse! Side 17

18 Et kulturtilbud til pensjonister i Hof kommune Hof kommune, i samarbeid med kommunene Holmestrand, Re og Andebu har gleden av å tilby varierte kulturaktiviteter for eldre. God fornøyelse!

19 21. mars Seniordansegalla i Andebuhallen Alle seniorer inviteres til dansegalla i Andebuhallen. Fram med danseskoa og heng på! Egenandel: Kr. 40 Transport: frivillige Påmelding: Ingen 23. mars Underholdning på HBA Kl Alle er hjertelig velkommen til en hyggestund på å høre på Tormodseter som spiller og synger. Pensjonistforeningen serverer kaker. Egenandel: Kr. 40 Transport: Meld fra til Elin om du tenger transport. Påmelding: Ingen 15. april Mamma Mia i kultursalen Kl Salg av brus og popcorn kr. 20. Egenandel: Transport: Påmelding: Gratis inngang. Meld fra til Elin om du tenger transport. Ingen 20. april Trim for eldre i Hof-hallen Kl med fysioterapeut Marte Akerholt På med treningstøyet og bli med! Egenandel: Transport: Påmelding: Gratis Meld fra til Elin om du tenger transport. Ingen 24. april Velkommen til kafe på Torstad Kl Salg av mat, kaker og kaffe. Egenandel: Transport: Påmelding: Gratis Meld fra til Elin om du tenger transport. Ingen 29. april Salg av klær på HBA Kl Seniorshop selger klær 5. mai Moltemyr underholder på HBA Kl Sanitetsforeningen serverer kaffe og kaker Moltemyr spiller gitar og synger folkemusikk/viser. Egenandel: Transport: Påmelding: Gratis Meld fra til Elin om du tenger transport. Ingen 14. mai Tur til Fossesholm med omvisning og bevertning Fossesholm Herregård er en av landets flotteste herregårdsanlegg og en kulturell perle for hele familien. Her er dukkeutstilling, hjemmefrontmuseum og skiftende kunst- og temautstillinger. Den gamle hovedbygningen er i dag museum, hvor du kan nyte de vakre interiørene fra gårdens storhetstid på 1700-tallet. Egenandel: Kr. 100 Transport: Det settes opp buss fra HBA kl retur i Hof kl Påmelding: Til Elin innen mai kl kl Konsert med Sølvi Haraldseth Lysnes På skjermet avdeling Åpen konsert på HBA Egenandel: Transport: Påmelding: Gratis Meld fra til Elin om du tenger transport. Ingen Side 2 av 4

20 2. juni Glad-jazz konsert i Biorama Kl Magnolia jazz-band (MJB) MJB har blitt karakterisert som et av de mest "rotekte" norske jazzband, som forsøker å spille denne genuine, innfødte New Orleans-jazz, som har blues og gospel som utgangspunkt. Egenandel: Kr. 100 Transport: Buss fra Statoil kl Påmelding: Ingen 20. juni Sommerfest på Rove Kl Ta på deg sommerhatten og kom i sommerstemning i de flotte omgivelsene på Rove Sykehjem. På sommerfesten kommer Swing Service og Anita Thallaug, arrangementstart kl Musikken begynner kl Enkel servering. Egenandel: Kr. 100 Transport: Meld fra til Elin om du tenger transport. Påmelding: Innen 10. juni. 26. juni Tur med MS Eikern Kl En times runde med MS Eikeren på Eikeren. Det serveres kaffe og lefse. Egenandel: Kr. 50 Transport: Meld fra til Elin om du tenger transport. Påmelding: Innen 10. juni 28. august Aktivitetsdag Kl Konkurranser om flotteste rullator og kostyme rullator-rally, natursti, servering, mmm. Egenandel: Transport: Påmelding: Gratis Meld fra til Elin om du tenger transport. Ingen 10. september kl Franske følelser på HBA m/ Blix & Nygård trekkspill og sang Det serveres ost, kjeks og alkoholfri vin Egenandel: Transport: Påmelding: Gratis Meld fra til Elin om du tenger transport. Ingen 16. september Kl. 14 og 15 Tur til Haugar Omvisning på utstillingen Antarktica Servering av kaffe og kaker Egenandel: kr. 100 Transport: Buss fra Statoil kl Påmelding: Til Elin innen Geirr Lystrup med kor 2. klasse ved Hof skole sammen med Geirr Lystrup dato kommer senere Egenandel: Transport: Påmelding: Gratis Meld fra til Elin om du tenger transport. Ingen 1.oktober Eldredagen arrangement på Menighetshuset - program annonserers senere Egenandel: Påmelding: Gratis Innen til sentralbordet i Hof kommune Side 3 av 4

21 12. oktober Kino i kultursalen Laila-filmen Kl Salg av popcorn og brus: kr. 20. Egenandel: Transport: Påmelding: Gratis. Meld fra til Elin om du tenger transport. Ingen Uke 43/44 Uke 43/44 Kulturskolens produksjoner tidspunkter kommer senere Underholdning på HBA tidspunkt kommer senere 11. november Nationaltheatret - endelig dato og mer informasjon kommer i august. Storsatsing oppsetning ikke kjent. Det serveres matpakke og mat på bussen. Egenandel: Kr. 300 Transport: Meld fra til Elin om du tenger transport. Påmelding: Innen 10. oktober. 18. november Kl Kino i kultursalen: Max Manus Salg av popcorn og brus: kr. 20 Egenandel: Transport: Påmelding: Gratis. Meld fra til Elin om du tenger transport. Ingen 20. november Velkommen til kafe på Torstad Kl Salg av kaker, mat og kaffe. Egenandel: Transport: Påmelding: Gratis Meld fra til Elin om du tenger transport. Ingen 29. november Julegrantenning m/underholdning på HBA Kl Skiberkoret underholder med sang. Bygdekvinner serverer gløgg og pepperkaker Egenandel: Transport: Påmelding: Gratis Meld fra til Elin om du tenger transport. Ingen 5. desember Julekonsert i Biorama - tidspunkt kommer senere Egenandel: Kr. 100 Transport: Buss fra Statoil Påmelding: Innen 15. november Torsdagskonserter siste torsdag hver måned Følg med på annonsering i menighetsbladet, Hof-nytt og avisa. Bingo på HBA hver tirsdag kl unntatt i høytider og en periode på sommeren. Kaffe og kake kr. 10,- og Bingobrett kr. 10,-.Eget program får du ved henvendelse til Elin. Påmelding til alle arrangementene og melding om du ønsker transport gjøres til Elin Hvidsten på tlf Det tas forbehold om endringer i programmet. Side 4 av 4

22 INVITASJON TIL PENSJONISTTREFF PÅ HOF SKOLE TORSDAG 28. MAI KL. 11:00-13:30 6. klasse ved Hof skole har gleden av å invitere alle pensjonistene til en hyggestund i Kultursalen. Vi gleder oss til en trivelig stund med servering, loddtrekning og underholdning hvor både elever og pensjonister vil bidra. Av økonomiske hensyn må vi be om at alle betaler 50 kr. Dere vil da få et lodd hver til loddtrekning. Vi håper så mange som mulig har anledning til å komme. Påmelding: Dere kan melde dere på til lederen i en av pensjonistforeningene, eller direkte til Hof skole (tlf ) innen fredag 15. mai. Velkommen! Vennlig hilsen elever og lærere på 6. trinn. Landbruk Rune Nordeide gikk ut i permisjon fra Han har permisjon frem til ev. frem til I denne perioden er Berit Nordby Pettersen konstituert landbrukssjef. Hun jobber mandager og onsdager frem til , og etter det er hun på landbrukskontoret 100 %. Side 22

23 Hva kan Eidsfoss by på i sommer? Utstilling med glasskunstner Aino Jensen på Hovedgården - åpningsarrangement kl Utstillingen er åpen i perioden 28. Juni august alle søndager kl Eller åpent etter avtale og info. tlf Postkontormuseet Lørd 20. Juni - søndag 16. August Torsd-sønd: E-post: Utstillingen Til Elise Følger Gamle Eidsfos Kros åpningstider. (Inngang via Gamle Eidsfos Kro) E-post: Eidsfoss industrihistoriske samlinger Ovns museet Juni og august helgeåpent, lørd - sønd kl Juli daglig kl , Stengt mand. E-post: Side 23

24 Eidsfoss Turistkontor og Galleri agn Sesongåpent 29. Mai - 6. September kl Stengt mand tirsd (åpent etter avtale) Souvenirer, Plakater, Postkort, CD, Minnekrus, Bøker, Turkart For info. og event. bestilling av Guidet tur / Galleri agn E- post Slottet Gata Ringblomsten Naturterapi, Urtekurs Inger Maria Seljevoll, , Bettumverkstedet Strikkedesigner Wenche Rimeslotten, Keramikker Karin Aashamar, / Smia Knivemaker og Grafiker Knut Dahl, / Uthuset Bråtagata Rosemaling, gamle tekstiler, antikk / Skjulet Kunsthåndtverk, Grethe Flannum, / Vaskeriet Design Strikk, Evy Hermansen / Side 24

25 M/S Eikern Det er enkel servering om bord; kaffe, brus. M/S Eikern har øl- og vinrett. Åpene turer søndag 21/6, 28/6, 5/7, 2/8, 16/8 Det er ingen påmelding, de 62 første får bli med. Fra Vestfossen kl. 12:00 til Eidsfoss kl Fra Eidsfoss kl. 14:15 rundreise om Hakavik og Thorrud og retur til Eidsfoss kl. 15:45. Fra Eidsfoss kl. 16:00 og tilbake til Vestfossen kl. 18:00. Priser: Vestfossen Eidsfoss (en vei) og rundreise fra/ til Eidsfoss: Voksne kr. 150,- Barn 3-12 år kr. 50,- Tur / retur Vestfossen Eidsfoss Vestfossen: Voksne kr. 200,- Barn kr. 100,- Reke-cruise, utvalgte fredager fra Vestfossen kl Kroner 290,- pr. person. Mer informasjon på Eidsfoss Landhandel 25. Mai 6. September Åpent alle dager kl Gamle Eidsfos Kro Mai: mand torsd kl fred lørd kl sønd kl Juni: sønd torsd kl fred lørd kl Juli August : Alle dager kl Tlf Epost: Side 25

26 Kurs i Eidsfoss Broderi kurs ved Astri Bryde Nærmere dato fastsettes, meld din interesse. Henv. Galleri agn , "Malekurs", alle nivåer Nærmere dato fastsettes, meld din interesse. Lørd kl og Sønd kl Kr 2800,- 2 billedkunstnere underviser. Rimelig overnatting kan formidles. Henv. Galleri agn , e-post: Overnatting Thorrud Camping Eikernv Eidsfos Hovedgård / Eikernveien CampingEikernv Eidsfos MotellGårdsgata Oppdatert info om Eidsfoss: FaceBook: og søk Eidsfoss Musikk - eller søk på Google Eidsfoss Musikk Side 26

27 arrangerer SANGPUB på Hallen - Eidsfoss Fredag 15. mai 09kl. 19:30 Vi synger og skåler med våre venner, og de som vi kjenner, og de som vi ikke kjenner, vil vi også ha med. Det blir Jam-session senere på kvelden Salg av øl, vin, mineralvann, pølser og snacks. Gratis inngang Hof Rideklubb arrangerer klubbstevne 30.mai: Dressur og 31. mai: Sprang Vi har invitert Holmestrand Rideklubb,Sande Rideklubb, Jarlsberg Rideklubb og Kongsberg Rideklubb. Det vil være kiosk, der hvor man kan få kjøpt pølser,vaffel,is,brus og kaffe. Vi ønsker alle hjertelig velkommen! Ta gjerne med deg stol hvis du har lyst å bli en stund! Side 27

28 Pinsetreff / knivtreff på Eidsfoss MAI 2009 Pinsetreffene på Eidsfoss har etter hvert blitt varemerket til Vestfold knivlag. Treffet samler knivinteresserte fra nær og fjern, og har for mange blitt et fast årlig samlingssted sammen med tilsvarende knivtreff på Elverum og i Seljord. Vestfold Knivlag følger opp suksessen, og inviterer igjen alle knivinteresserte og deres familier til pinsetreff på idylliske Eidsfoss som ligger i naturskjønne omgivelser, like ved innsjøen Eikern. Aktiviteter: Smiing, hvor også besøkende kan forsøke seg Tuskhandel og knivprat Salg av lær og knivmakerutstyr Trekkspillmusikk og bål om kvelden Salg av kaffe og vafler Salg av egne husflidprodukter Overnatting i telt eller campingvogn ved strandbredden Båtturer på Eikern Kontaktperson: Jørn Stampe Hansen, tlf Granly grendehus - Vassås Trenger du lokaler til ulike arrangementer som dåp, konfirmasjon eller lignende? Granly grendehus i Vassås har trivelige nyoppussede lokaler med plass til opp til 100 personer. For nærmere informasjon, kontakt Liv Karin Herland på tlf Side 28

29 Eidsfoss Rockfestival kl Rocke-messe Her er det utstillere som selger rocke-erffekter som instrumenter, plakater, cd er mmm.. ca. kl Kulturskolene i Hof og Holmestrand underholder fra scenen.det blir salg av mat og drikke. Gratis adgang for alle - ta med hele familien til en rocka opplevelse i Eidsfoss. Fra kl (18-årsgrense) Konsert med bl.a. Highlights (stor suksess fra konsert på Rockefestivalen i fjor) High voltage (ACDC-coverband fra Kragerø) Megalomania (fra Drammen/Vikersund - spiller kjente coverlåter fra 70- og 80 - tallet.er Bong Madeira (fra Oslo spiller pønsj-rock) Billetter forhåndsselges på Eidsfoss Landhandel for kr ved inngang kr mer informasjon: se Norsk botanisk forening arrangerer Villblomstenes Dag søndag 15. juni 2008 I Hof legges turen til skogs- og hageområdet rundt Eidsfos Hovedgård. Påmeldingsblankett og ytterligere informasjon fås ved henvendelse til turleder i Hof: Roger Halvorsen Adresse: Hanevoldvn. 15, 3090 HOF Telefon: Mobil: e-post: Side 29

30 Eidsfossfestivalen 20 år TORSDAG 25/6 Eidsfoss kirke: -Rita Engedalen og Margit Bakken FREDAG 26/6 Utescenen: -The Mule Company -Funky Hot Grits m/bl.a. Mathias Eick, Jarle Bernhoft, Martin og Lars Horntvedt LØRDAG 27/6 Gamle Eidsfoss kro: -Blues in a Cop Utescenen: -Groovy Company -Remme Brothers Band -Omar & The Howlers eidsfossfestivalen.no Arrangør: Eidsfoss Musikkforening

31 Konsert i Vestfold Festspillene: PopBarokk Sted: Hof kirke Tid: Fredag 3. juli. Kl Kr 250 Elizabeth Holmertz Fredrik Bock sopran barokkgitar De to unge musikerne, sangeren Elisabeth Holmertz og barokkgitaristen Fredrick Bock presenterer et originalt og spennende prosjekt. De tar utgangspunkt i sangene til den enestående komponisten og sangerinnen Barbara Strozzi som levde i Venezia på 1600-tallet. Hennes musikk har mye til felles med dagens vise- og popsanger. For å se om dette stemmer, og hvordan helt nyskrevne sanger står seg sammen med Strozzis sanger, har de invitert to av dagens kvinnelige singer/songwritere til å skrive hvert sitt nye verk, inspirert av to forskjellige sanger av Barbara Strozzi: Susanne Wallumrød og Benedicte Torget. De har begge et norsk tonespråk og sitt eget personlige uttrykk. Prosjektet handler om å hente fram nye kvaliteter hos dem vi tror vi kjenner godt - både gjennom å leke med barokkmusikken og ved å opphøye popmusikken. Konserten byr også på musikk av to av Barbara Strozzis samtidige italienere: Stefano Landi og Tarquinio Merula. Lokal arrangør er Torsdagskonsertene i Hof. Side 31

32 Norske Amatørgeologers Sammenslutning (NAGS) ønsker velkommen til Steintreff på Eidsfoss juli 2009 Årets treff blir det 11 i rekken og det er selvsagt gratis å komme inn i år også. Steintreffet er et arrangement av og for steinsamlere, det er NAGS i samarbeid med Drammen og omegn Geologiforening og Vestfold Geologiforening som står bak arrangementet. I år kommer også Predator X. Monsterøgla fra Svalbard kommer i oppblåsbar versjon (15 meter lang) og vil ligge på stranden hele helgen. Messeprogram Fredag 17. juli, kl : Steinmesse med salg, bytte, utstillinger og kafé. Grillfest kl. 20. Lørdag 18. juli, kl : Steinmesse med salg, bytte, utstillinger, barneaktiviteter og kafé. Messefest kl. 20. Søndag 19. juli, kl : Steinmesse med salg, bytte, utstillinger, barneaktiviteter, guidet tur og kafé. Trekning av gratis lodd kl. 14. Spørsmål og info om årets steintreff kan rettes til Stig Larsen, tlf eller epost Mer info se Side 32

33 Lørdag Hof-dagen Stor aktivitet med boder, salg, gode tilbud mv i sentrum. White and Black fest i Hof Kultursal Kl Binderz spiller til dans Inngang 200,- Forhåndssalg på Joker og Go heksene. Eventuelle resterende billetter selges i døra. 18 års aldersgrense - legitimasjonsplikt arr.hof Skolekorps Hof Idrettslag er 110 år i år. Dette markeres med jubileumsfest og jubileumet vil også bli markert på Idrettens dag 6. september Følg med på plakater når arrangementene nærmer seg! Hof skolekorps er 40 år i år. Det arrangeres jubileumskonsert i Hofhallen 8. november Følg med på seinere oppslag! Side 33

34 Kulturkalenderen Sangpub Kl Arr: Skiberkoret mai feiring i Hof og Vassås Hobbykjøretøyets dag Hofhallen Parkeringsplassen Pensjonisttreff på Hof skole Kl Arr: 6. klasse ved Hof skole Torsdagskonsert Ut i det blå Program ikke klart da Hof-nytt gikk i trykken. Meld deg på til Torbjørn Rude eller Hof kommunes resepsjon Klubbstevne på Hof ridebane Arr: Hof Rideklubb 30.- Knivtreff / Pinsetreffet på Eidsfoss Arr: Vestfold knivlag "Bli kjent i bygda di" tur til Gjelstad, Lahaug, Kl Herland området. Fremmøte og parkering hos Hannevold Transport kl.13. Godt fottøy + matpakke. Arr: Hof Historielag EidsfossRock Festivalscenen, Eidsfoss Villblomstens dag arr v/eidsfos hovedgård. Arr: Norsk botanisk forening Torsdagskonsert Eidsfoss kirke kl Blå toner i sommerkvelden m/ Rita Engedalen og Margit Bakken Utstilling på Eidsfos Hovedgård glass kunstner Aino Jensen 25.- Eidsfoss festivalen Arr: Eidsfoss musikkforening i samarbeid med Vestfoldfestspillene Side 34

35 PopBarokk i Hof kirke Kl Arr: Vestfoldfestspillene og Torsdagskonsertene 17.- Steintreff Arr: NorskeAmatørgeologers Sammenslutning (Nags) Hof-dagen - White and Black fest i Hof Kultursal Arr: Hof Skolekorps Tur til Labrofossen v/skollenborg. Omvisning i fløtnings- og kraftverkmuseene.avr. Statoil kl m/privatbiler. Ta m/litt mat og drikke. Kr.50. Arr: Hof historielag Heldagstur til Koboltgruvene, Blåfarveverket. Gruvetur, Arne Nævras utstilling og Kittelsen museet.middag. Besøke Overn gård på Modum. Kaffe og kake. Buss fra Statoil kl.09. Påmelding / Arr: Hof Historielag Eidsfoss dagen Idrettens dag Aktiviteter inne og utenfor Hof hallen. Jubileumsarrangement Hof il 110 år i Arr.: Hof idrettslag Hof IL 110 år Jubileumsfest for gamle og nye medlemmer - Kulturhuset Arr: Hof idrettslag 24.- Kunsthåndverks marked på Eidsfoss Hof Skolekorps 40 års jubileumskonsert i Hof Hallen Basar- og julesalgsmesse Arr: Kaarby Sanitetsforening dags fest Kulturhuset Arr.: Hof idrettslag Side 35

36 Hof kommunes hjemmeside Kom gjerne med kommentarer og tips til stoff til siden. mail: Hofposten på Internett Her kan alle foreninger og ideelle organisasjoner i Hof få gratis annonser i Hofposten på Internett. Send teksten via e-post til eller ring HOF-NYTT Utgivelsesplan for år 2009 Utgave Stoffrist Sendes ut Nr. 1/2009 mandag ca. uke 7 Nr. 2/2009 mandag ca. uke 19 Nr. 3/2009 mandag ca. uke 34 Nr. 4/2009 mandag ca. uke 48 Mette Måge Olsen, tlf.: eller sendes på mail: HOF-NYTT utgis av Hof kommune v/kulturkontoret Layout: Mette Måge Olsen Side 36 - det tas forbehold om endringer på utgivelsesplanen -