INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE"

Transkript

1 HOF-NYTT Nr. 2 mai 2009 Årgang 18 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: Telefax: E-post:

2 Kjære alle sammen Våren er i rask anmarsj etter en lang vinter med mye snømåking.innledningsvis vil jeg få takke Hof idrettslag for flotte løyper i hele vinter. Det er mange som har hatt glede av å kunne benytte dette flotte tilbudet. Kommunestyret har nå gitt sin enstemmige tilslutning til fremtidig lokalisering av omsorgen for syke og eldre i vår kommune. Vi har startet arbeidet med en utarbeidelse av anbudsdokumenter til et forprosjekt. Likeledes er det etablert en prosjektgruppe og en styringsgruppe. Hvis alle ting går på skinner, håper jeg at Veset står innflyttingsklart i januar Det ser vi alle frem til med glede. Helseminister Bjarne Håkon Hansen har varslet en samhandlingsreform og innspillene vil komme i form av en Stortingsmelding i juni. Denne meldingen vil inneholde en sterkere vektlegging av kommunehelsetjenesten og styrking av denne. Dette vil skje ved en kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten. Det er nå viktig at vi i vår kommune, i likhet med landets øvrige kommuner, forbereder oss på utfordringene som kommer. Blant de kravene som ligger i reformen er at kommunene må forberede seg på å løse de nye utfordringene innen omsorg og helse på en mer effektiv måte. Det vil være nødvendig å bygge opp et betydelig sterkere kompetent fagmiljø med hensyn til den utvikling vi ser vil komme innenfor helse- og omsorgsektoren. Reformen vil være svært kostnadskrevende med hensyn til personell og utstyr. Det vil bli en særlig stor utfordring for små kommunene. For oss er det derfor riktig at vi sammen med Holmestrand og Re kommuner har startet en prosess for å finne de områder det er naturlig å samarbeide om. Jeg ser meget positivt på utviklingen av dette samarbeidet. Tiden går raskt til den 17. mai og jeg vil få ønske dere en hyggelig dag i tråd med våre nasjonale tradisjoner. Med vennlig hilsen Olav Bjørnli, Ordfører Side 2

3 Åpningstider/sommerlukning av kommunale tjenester Sommertid i administrasjonen i perioden fra 16. mai til og med 5. september har vi følgende åpningstid : Kl Hof folkebibliotek Siste åpningsdag før ferien er torsdag 23. juni. Vi åpner igjen i tirsdag 18. august. Hof ungdomsklubb Første ordinære åpningsdag etter ferien 24. august Kommunale barnehager Siste ordinære åpningsdag før ferien 3. juli. Første ordinære åpningsdag etter ferien 3. august. Sommeråpen barnehage i Hof barnehage i uke 28 - påmelding. Skolen Siste skoledag før ferien18. juni (Husk gjenglemt tøy!) Første skoledag etter ferien 20. august Skolefritidsordningen Siste ordinære åpningsdag før ferien 3. juli Første ordinære åpningsdag etter ferien 4. august. Kulturskolen Oppstart etter ferien: i uke 34, Elever ved kulturskolen får nærmere beskjed. Side 3

4 Bredbåndsutbygging i HOF! Direct Connect starter nå utbygging i områder som per i dag ikke har tilgang til bredbånd. INFORMASJONSMØTE FOR ALLE INTERESSERTE BLIR AVHOLDT SOM FØLGER: Tirsdag 14. mai kl Hof herredshus 2 etg. / kommunestyresalen Ordfører vil redegjøre for kommunens satsning, samt at Direct Connect vil informere om prosjektetes fremdrift. Vi ønsker så mange som mulig velkommen til dette informasjonsmøtet der vi vil informere om teknisk løsning, priser, hastigheter, tidsplaner samt besvare spørsmål. Bestill bredbånd i dag på: Elektroniske skjemaer i Hof kommune Vi har nå begynt å legge ut elektroniske skjemaer på internettsidene våre - - som vi oppfordrer alle til å bruke. Pr i dag kan vi tilby følgende skjemaer: - søknad på stilling - søknad om barnehageplass - søknad om sfo-plass - søknad om endring/oppsigelse av barnehageplass - søknad om endring/oppsigelse av sfo-plass. Dersom du trenger hjelp til å fylle ut skjemaet kan du ta kontakt med oss på tlf.: Publikums pc er i Hof kommune Du vil nå finne publikums pc er på følgende steder: - biblioteket - herredshuset - NAV-kontoret Side 4

5 Gebyrer ved Hof folkebibliotek Lånekort Første lånekort er gratis Erstatningskort kr 10 Purregebyr 1. purrebrev: kr purrebrev: kr purrebrev: kr 75 Erstatningskrav gjeldende fra Materialtype Voksen Barne- og ungdoms avdelingen avdelingen Skjønnlitteratur kr 300 kr 150 Faglitteratur kr 300 kr 200 Lydbøker på CD kr 400 kr 200 Lydbøker på kassett kr 300 kr 200 Enkelt-CD: del av lydbok, musikk eller film kr 120 kr 120 Musikk, enkel-cd kr 175 kr 175 Musikk, dobbelt-cd kr 250 kr 250 Filmer kr 200 kr 200 Tegneserier, heftet kr 75 kr 75 Tegneserier, innbundet kr 300 kr 150 Tidsskrifter etter skjønn etter skjønn Pocketbøker, billige kr 75 kr 75 Språkkurs kr 500 Deler av verk, skjønnlitteratur kr 400 Deler av verk, faglitteratur kr 500 Materiale innlånt fra andre bibliotek i hht långivende biblioteks erstatningskrav i hht långivende biblioteks erstatningskrav. Side 5

6 17. MAI I HOF 2009 PROGRAM FOR DAGEN Hof skolekorps spiller ved Hof Bo- og Aktivitetssenter Familiegudstjeneste i Hof kirke Flaggborgen og de som har vært i kirken, samt alle andre som måtte ønske det, møter Hof skolekorps ved aldershjemmet og marsjerer deretter ned til Hof Herredshus Samling ved Hof Herredshus (elevene møter opp her) Velkommen ved leder av årets 17. mai-komite Anne Kristine Johnsen Hof marsjen ved Hof hornmusikk Allsang. Ett vers av Fagert er landet Tale og bekransing av minnebautaen ved ordfører Olav Bjørnli Allsang. Ett vers av Ja, vi elsker mai toget starter Blomsteroverrekkelse ved HBA Samling i og utenfor Hof hallen Tale for dagen ved elever Allsang. Ja, vi elsker Underholdning av lokale kor, korps, elever mv. Leker for barna Slutt Side 6

7 TOGETS RUTE: Herredshuset Thorshaugveien Frøyasveien- Hof Bo- og Aktivitetsenter- Hof Skole Togoppstilling: Lensmann Flaggborg Bunadskledde Hof skolekorps Eidsfoss barnehage Vassås barnehage Trollstua Familiebarnehage Hof barnehage Hof Skole - Hof Hornmusikk Ungdommens kommunestyre Hof kommunestyre - Øvrige innbyggere. Alle aktiviteter; leker, salg etc foregår nede ved Hof hallen. TA MED BORD OG STOLER 17. mai i Vassås Gudstjeneste i Vassås kirke kl Umiddelbart etter blir det 17. mai-tog med Hof Hornmusikk til Granly hvor feiring blir avholdt i god tradisjon. Vi tar mål av oss til å gjøre 17. mai-toget enda større, derfor møtes vi på kirkebakken! Velkommen! 17. mai på Eidsfoss det blir ikke noen 17. mai arrangement i tilknytning til Eidsfos Hovedgård i år. Kroa er åpen. Side 7

8 SYKEHJEM OG BOFELLESSKAP PÅ VESET Kommunestyret har i sitt møte 31.mars -09 besluttet at det blir Veset som blir den fremtidige lokalisering av helse og omsorgstjenester i Hof.. Så nå kan arbeidet med å konkretisere utformingen av bygget, og se på driftsmodeller begynne for alvor. De tjenester som får sine lokaler på Veset er : Sykehjem med kjøkken og vaskeri Bofellesskap, tilrettelagt for demente Hjemmebaserte tjenester Dagsenter, fysio- og ergoterapitjenester Psykiatritjenesten Helse og omsorgsadministrasjonen Det er nedsatt ei prosjektgruppe som vil ha ansvar for fremdriften av prosjektet, ledet av rådmannen, med øvrige representanter fra ansatte,tillitsvalgte, verneombud, ledelse. I tillegg tiltrer ansatte med fagkompetanse innenfor kjøkkendrift, tekniske forhold, økonomi., ergonomi og legetjeneste gruppen i aktuelle spørsmål. Formannskapet er styringsgruppe. Før sommeren kommer dette arbeidet stort sett til å dreie seg om å gjennomføre anbudskonkurranse for å innhente konsulenter. Det er usikkert hvor lang tid dette prosjektet tar før det er ferdigstilt og klart til innflytting, men vi kommer til å følge med og sikre en god fremdrift i ombyggingen. Etter hvert som vi har noe mer konkret grunnlag å legge frem, vil vi invitere innbyggerne til informasjonsmøte, sannsynligvis tidlig på høsten. Men - er det noen som ønsker allerede nå å komme med innspill, så er det bare å ta kontakt med oss på HBA. Så ønsker jeg alle fine vår og sommerdager fremover! Britt Jonassen Helse og omsorgssjef Side 8

9 Hof bo - og aktivitetssenter (HBA) - etterbruk? Som kjent har Hof kommunestyre vedtatt å flytte aktiviteten fra HBA til Veset. Dette betyr at Hof kommune vil sitte med tomme bygninger der HBA har sine lokaler i dag. Har du ideer om hvordan kommunen eller andre kan bruke disse lokalene? Eventuelt salg av Vassås barnehage Hof kommunestyre utsatte saken om salg av Vassås barnehage i kommunestyremøte 31. mars. Vassås vel og Kirkelige fellesråd er tilskrevet omfremtidig bruk av tomt og lokaler. Andre oppfordres også til å komme med innspill! Gode og kreative forslag til begge bygg mottas med takk på epost til teknisk sjef Torgrim Dale innen: 1. juli 2009 Interkommunalt samarbeid om brann Kommunestyret vedtok i sitt møte å gå inn i et brannsamarbeid med Kongsberg kommune. Det innebærer at det bygges ny brannstasjon på Hvittingfoss som skal stå klar innen og at Hof kommune kjøper tjenester fra Kongsberg kommune. HIBR (Hvittingfoss interkommunale brann og redningstjeneste) oppløses. Brannsjefen i Kongsberg, Rita Kirsebom, er nå delegert brannsjefansvaret for Hof kommune. Kongsberg brann og redning vil også ha ansvaret for forebyggende arbeid i Hof kommune, dvs. tilsyn og feiing. Side 9

10 Mekkeverkstedet i Hof Ungdomsklubb er i full gang igjen. Hans Petter Ulleberg er ansatt som leder for mekkeverkstedet, og mekkeinteresserte ungdommer strømmer til. Hvis du kjenner noen som har noe vi kan reparere, det være seg mopeder, gressklippere osv så tas dette imot med takk! Klubben holder åpent mandag og onsdag kl og fredag kl I Hof kommune er det ordfører Olav Bjørnli som er kontaktperson for nyetablerere. Han har kontor i Hof Herredshus, og kan nås på telefon / Hof kommune henter kompetanse fra START - et etablerernettverk som kan gi råd og veiledning for nyetablerere og småbedrifter i endring. Ryddeaksjon 2009 Hof kommune, Teknikk, landbruk og miljø gjennomfører hvert år rydding av kommunale plasser og veier. Dette gjennomføres ved hjelp av 6 klassene ved Hof skole. Kommunen er delt inn i 18 forskjellige roder, elevene fordeles på de forskjellige rodene. Ryddeaksjonen gjennomføres i begynnelsen av mai måned, slik at vi får en fin og ryddig kommune til 17.mai. Side 10

11 SKOLERUTE FOR SKOLEÅRET 2009/2010 MÅNED ANT. FERIER OG FRIDAGER DAGER August 11 Første skoledag: Mandag 17/8 September 19 Oktober 19 Høstferie uke 40: 28/09-2/10 Fridag: fredag 30/10 November 21 Desember 15 Siste skoledag: mandag 21/12 Januar 20 Første skoledag: mandag 4/1 Februar 15 Vinterferie uke 8: 22/2 26/2 Mars 20 Påskeferie: 29/3-5/4 April 19 Mai 17 Fridager: 13/5-14/5 17/5 24/5 Juni 14 Siste skoledag fredag 18/6 Skolen informerer - trafikksikkerhet Det er vår ute og flere elever har begynt å sykle og gå til skolen. Det er flott og et viktig bidrag til økt fysisk aktivitet. Husk å minne på trafikkregler og hjelm. I tillegg vil vi minne alle trafikanter på at det til tider er svært stor trafikk rundt skolens område. Kjør alltid til en av parkeringsplassene; Stopp aldri langs Lindsethveien! Side 11

12 Kommunale eiendomsavgifter F.o.m , vil kommunale eiendomsavgifter innkreves i 4 terminer. 1. termin forfall termin forfall termin forfall termin forfall I forbindelse med overgang til 4 terminer pr. år har det skjedd en beklagelig feil hos oss. I 1.termin 2009 er renovasjonsavgiften blitt fakturert abonnentene for 6 mnd. For abonnenter som har rabatt er fradraget som framkommer på faktura også for 6 mnd. Vi gjør oppmerksom på at i 2. termin 2009 vil De ikke bli fakturert for renovasjon. Alle andre gebyrer er korrekt fordelt på 4 terminer. Renovasjon Ny og forbedret innsamlingsordning fra 4. mai 2009 I mai 2009 starter Vesar (Vestfold avfall og ressurs AS) opp med innsamling av plast- samt glass- og metallemballasje på husstandsnivå. Dette medfører betydelige endringer i innsamlingssystemet, noe vi mener vil bli til stor glede og nytte for både miljøet og deg som abonnent. Vi har hatt kildesortering i Hof i mange år, men innsamlingssystemet har praktisk talt vært uforandret siden starten. De endringene vi gjør nå vil derfor bli et stort løft for Vestfold. Innsamling av plastemballasje Vesar har hatt prøveordning for plastinnsamling i Stokke kommune i drøyt 2 år. De andre kommunene kommer nå etter fra mai 2009 (med unntak av Larvik og Sandefjord som driver i egen regi). I Stokke har vi fått inn ca 8 kg pr innbygger. Dette er faktisk meget bra, også på landsbasis. Vesar håper å få til dette snittet i alle kommunene. Klarer vi det, vil vi komme til å samle inn ca 960 tonn plast emballasje i Vestfold! Side 12

13 Hva betyr dette for deg? Plasten vil bli hentet hver 3.uke hjemme hos deg. Du vil få utdelt en plastsekk til å samle emballasjen i. Denne setter du ut til renovatøren på hentedagen din. Plast utgjør i dag ca volumprosent av restavfallet. Ved at plasten sorteres ut, reduseres volumbehovet for restavfall, og du vil merke en markant forskjell i mengden restavfall i beholderen din. Innføring av plast gjør det derfor hensiktsmessig å samtidig redusere tømmefrekvensen for restavfall fra 2 til 3 uker. HUSK Å MELDE ADRESSE-ENDRINGER FOR FORENINGERTIL KULTURKONTORET Det er flott hvis foreninger melder ifra til oss hvis dere har skiftet leder eller andre i styret, eller om foreningen har opphørt. Vi prøver å holde oversikt over foreningslivet på vår hjemmeside, samt i et register vi bl.a. benytter for å sende ut meldingsbladet. Bruk gjerne epost: UKM Vi kan også i år være stolte av deltakelse på UKM fra Hof. På UKM deltok ungdom fra Hof på 6 scene-innslag hvorav 5 gikk videre til fylkesmønstring. På kunst deltok 3 - og 2 gikk videre. Dette er utrolig flott! Når det gjelder UKM så vil denne i neste gang arrangeres i november. UKM vil bli som i år - på våren Vi håper på stor deltakelse på begge mønstringene - start planleggingen! Side 13

14 INFORMASJON FRA KULTURSKOLEN Det gis undervisning i kulturskolen i følgende fag: Billedkunst, Drama, Musikk- og data, Band, Piano, Gitar, Sang og Aspirant til korps. Brosjyre er delt ut på skolen til alle elever. Du kan få tilsendt brosjyren i posten ved henvendelse til kulturkontoret. Søknadsfrist for hovedopptak: 1. juni Kulturpris frist for forslag på kandidater Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner, foreninger eller institusjoner for verdifull innsats innenfor kulturområdet. Alle har anledning til å foreslå kandidater. Ytterligere opplysninger: Mette / Gert Olav / Frist for forslag på kandidater: 1. august 2009 Forslag med kort begrunnelse sendes: Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 Hof. «Sommer i Hof» Det blir «Sommer i Hof» i uke 32 og 33. Aktivitene blir i samme «gate» som tidligere år. Program blir delt ut på skolen rett før ferien. Da vil også program legges ut på hjemmesiden vår og på kommunens sentralbord. Side 14

15 NAV i Hof Hos oss er det en Ruskonsulent og en konsulent for funksjonshemmede i tillegg til veiledere i alle saker som komme inn under arbeids og velferds-etaten. Søknader om sosialhjelp i h.h. til sosialloven Trygdespørsmål og søknader om alle typer trygder i h.h. til Folketrygdloven Arbeidskontor: hjelp til utfylling av dagpengesøknader, registrering av arbeidsledige og bistand i selvbetjeningsløsning på nav.no samt alle spørsmål rundt dagpenger og rettigheter som arbeidssøker Dersom du blir arbeidsledig, må du registrere deg på nav.no før du leverer søknad om dagpenger. Vi er behjelpelig med utfylling av søknader og informerer om Husbankens regelverk bl.a. Bostøtte:. På nav.no finner du selvbetjeningsløsninger hvor du kan bestille Europeisk helsekort, finne/bytte fastlege, utregning av pensjon samt registrere deg som arbeidssøker. På husbanken.no finnes en utregningsmodell hvor du selv kan gå inn og beregne eventuell bostøtte. Dette finner du i menyen til venstre under Beregn bostøtte. Ellers så har vi, i brukersenteret, en pc til registrering, bruk av selvbetjeningsløsningene samt mulighet til å lete etter ledige jobber på internett. Hos oss kan du få rett kopi av attester o.l samt bruke publikumstelefonen dersom du vil ringe til arbeidsgivere. Det er alltid noen i brukersenteret som kan hjelpe deg med eventuelle spørsmål. Side 15

16 Ny administrativ organisering pr Kommunestyret i Hof vedtok i sitt møte den å endre den administrative organiseringen som følger: Stab/støtte Deles opp i to seksjoner. En for økonomi som består av økonomisjef, lønn, regnskap og skatt, og en for den resterende delen av stab/støtte, dvs. resepsjon, personal, spesialrådgiver og IKT. Helse og omsorg Sektorene for hjemmebasert omsorg, institusjonsbasert omsorg og helse er nå slått sammen til èn sektor for helse og omsorg. Sosial/barnevern/NAV Sektor for sosial og barnevern er i dag endret på grunn av NAV-reformen. Sosialdelen er underlagt NAV. NAVs ansatte er delvis ansatt av staten og delvis ansatt av Hof kommune. Lederen er kommunalt ansatt. Barnevernet har ennå ikke funnet sin organisatoriske tilknytning, da barnevern ikke ligger innenfor NAVs kjerneområde. Fylkesmannen har bevilget kr til et prosjekt for å se på forpliktende samarbeid med Holmestrand kommunes barnevernstjeneste. Etter at fylkesmannen ga sitt tilsagn har også Re kommune ytret ønske om å delta i dette prosjektet. Prosjektrapporten vil være ferdig i løpet av juni Kultur Ingen endringer. Skole Skole har overtatt ansvaret for PPT og voksenopplæringen. Dette lå tidligere til spesialrådgiver i stab/støtte. Barnehager Styrer ved Hof barnehage er nå barnehagesjef og har koordineringsansvar for både Hof og Eidsfoss barnehager samt Vassås barnehage fram til denne nedlegges. Side 16

17 Ledergruppa Som en konsekvens av ovennevnte endringer er ledergruppas sammensetning slik: rådmann Lars Joakim Tveit helse- og omsorgssjef Britt Jonassen teknisk sjef Torgrim Dale skolesjef/rektor Åse Marie Green kultursjef Gert Olav Green økonomisjef Erik Berg barnehagesjef/styrer Hof barnehage Selma Hadzic Den kulturelle spaserstokken DKSS Den kulturelle spaserstokken skal gi eldre et bedre kulturtilbud, på samme måte som den kulturelle skolesekken gjør det for elever. Den skal bidra til å gi kunst- og kulturopplevelser til eldre mennesker på eldresentre, sykehjem og ulike kulturarenaer. Gjennom økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren skal Den kulturelle spaserstokken legge til rette for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet. Hof kommune har i samarbeid med kommunene Holmestrand, Andebu og Re fått kroner til dette formålet. Årets program er laget i samarbeid med disse kommunene på noen aktiviteter, og endel tilbud gis bare lokalt i Hof. I Hof har vi hatt tett samarbeid med eldreråd, pensjonistforeningene, Torstad kafè, helse- og omsorgssektoren og kultursektoren. Vedlagt ligger årets program - napp det ut av Hof-nytt - og heng det opp på oppslagstavla hjemme. Vi håper programmet gir tilbud for enhver smak, og at det blir godt mottatt og benyttet av bygdas eldre! God fornøyelse! Side 17

18 Et kulturtilbud til pensjonister i Hof kommune Hof kommune, i samarbeid med kommunene Holmestrand, Re og Andebu har gleden av å tilby varierte kulturaktiviteter for eldre. God fornøyelse!

19 21. mars Seniordansegalla i Andebuhallen Alle seniorer inviteres til dansegalla i Andebuhallen. Fram med danseskoa og heng på! Egenandel: Kr. 40 Transport: frivillige Påmelding: Ingen 23. mars Underholdning på HBA Kl Alle er hjertelig velkommen til en hyggestund på å høre på Tormodseter som spiller og synger. Pensjonistforeningen serverer kaker. Egenandel: Kr. 40 Transport: Meld fra til Elin om du tenger transport. Påmelding: Ingen 15. april Mamma Mia i kultursalen Kl Salg av brus og popcorn kr. 20. Egenandel: Transport: Påmelding: Gratis inngang. Meld fra til Elin om du tenger transport. Ingen 20. april Trim for eldre i Hof-hallen Kl med fysioterapeut Marte Akerholt På med treningstøyet og bli med! Egenandel: Transport: Påmelding: Gratis Meld fra til Elin om du tenger transport. Ingen 24. april Velkommen til kafe på Torstad Kl Salg av mat, kaker og kaffe. Egenandel: Transport: Påmelding: Gratis Meld fra til Elin om du tenger transport. Ingen 29. april Salg av klær på HBA Kl Seniorshop selger klær 5. mai Moltemyr underholder på HBA Kl Sanitetsforeningen serverer kaffe og kaker Moltemyr spiller gitar og synger folkemusikk/viser. Egenandel: Transport: Påmelding: Gratis Meld fra til Elin om du tenger transport. Ingen 14. mai Tur til Fossesholm med omvisning og bevertning Fossesholm Herregård er en av landets flotteste herregårdsanlegg og en kulturell perle for hele familien. Her er dukkeutstilling, hjemmefrontmuseum og skiftende kunst- og temautstillinger. Den gamle hovedbygningen er i dag museum, hvor du kan nyte de vakre interiørene fra gårdens storhetstid på 1700-tallet. Egenandel: Kr. 100 Transport: Det settes opp buss fra HBA kl retur i Hof kl Påmelding: Til Elin innen mai kl kl Konsert med Sølvi Haraldseth Lysnes På skjermet avdeling Åpen konsert på HBA Egenandel: Transport: Påmelding: Gratis Meld fra til Elin om du tenger transport. Ingen Side 2 av 4

20 2. juni Glad-jazz konsert i Biorama Kl Magnolia jazz-band (MJB) MJB har blitt karakterisert som et av de mest "rotekte" norske jazzband, som forsøker å spille denne genuine, innfødte New Orleans-jazz, som har blues og gospel som utgangspunkt. Egenandel: Kr. 100 Transport: Buss fra Statoil kl Påmelding: Ingen 20. juni Sommerfest på Rove Kl Ta på deg sommerhatten og kom i sommerstemning i de flotte omgivelsene på Rove Sykehjem. På sommerfesten kommer Swing Service og Anita Thallaug, arrangementstart kl Musikken begynner kl Enkel servering. Egenandel: Kr. 100 Transport: Meld fra til Elin om du tenger transport. Påmelding: Innen 10. juni. 26. juni Tur med MS Eikern Kl En times runde med MS Eikeren på Eikeren. Det serveres kaffe og lefse. Egenandel: Kr. 50 Transport: Meld fra til Elin om du tenger transport. Påmelding: Innen 10. juni 28. august Aktivitetsdag Kl Konkurranser om flotteste rullator og kostyme rullator-rally, natursti, servering, mmm. Egenandel: Transport: Påmelding: Gratis Meld fra til Elin om du tenger transport. Ingen 10. september kl Franske følelser på HBA m/ Blix & Nygård trekkspill og sang Det serveres ost, kjeks og alkoholfri vin Egenandel: Transport: Påmelding: Gratis Meld fra til Elin om du tenger transport. Ingen 16. september Kl. 14 og 15 Tur til Haugar Omvisning på utstillingen Antarktica Servering av kaffe og kaker Egenandel: kr. 100 Transport: Buss fra Statoil kl Påmelding: Til Elin innen Geirr Lystrup med kor 2. klasse ved Hof skole sammen med Geirr Lystrup dato kommer senere Egenandel: Transport: Påmelding: Gratis Meld fra til Elin om du tenger transport. Ingen 1.oktober Eldredagen arrangement på Menighetshuset - program annonserers senere Egenandel: Påmelding: Gratis Innen til sentralbordet i Hof kommune Side 3 av 4

21 12. oktober Kino i kultursalen Laila-filmen Kl Salg av popcorn og brus: kr. 20. Egenandel: Transport: Påmelding: Gratis. Meld fra til Elin om du tenger transport. Ingen Uke 43/44 Uke 43/44 Kulturskolens produksjoner tidspunkter kommer senere Underholdning på HBA tidspunkt kommer senere 11. november Nationaltheatret - endelig dato og mer informasjon kommer i august. Storsatsing oppsetning ikke kjent. Det serveres matpakke og mat på bussen. Egenandel: Kr. 300 Transport: Meld fra til Elin om du tenger transport. Påmelding: Innen 10. oktober. 18. november Kl Kino i kultursalen: Max Manus Salg av popcorn og brus: kr. 20 Egenandel: Transport: Påmelding: Gratis. Meld fra til Elin om du tenger transport. Ingen 20. november Velkommen til kafe på Torstad Kl Salg av kaker, mat og kaffe. Egenandel: Transport: Påmelding: Gratis Meld fra til Elin om du tenger transport. Ingen 29. november Julegrantenning m/underholdning på HBA Kl Skiberkoret underholder med sang. Bygdekvinner serverer gløgg og pepperkaker Egenandel: Transport: Påmelding: Gratis Meld fra til Elin om du tenger transport. Ingen 5. desember Julekonsert i Biorama - tidspunkt kommer senere Egenandel: Kr. 100 Transport: Buss fra Statoil Påmelding: Innen 15. november Torsdagskonserter siste torsdag hver måned Følg med på annonsering i menighetsbladet, Hof-nytt og avisa. Bingo på HBA hver tirsdag kl unntatt i høytider og en periode på sommeren. Kaffe og kake kr. 10,- og Bingobrett kr. 10,-.Eget program får du ved henvendelse til Elin. Påmelding til alle arrangementene og melding om du ønsker transport gjøres til Elin Hvidsten på tlf Det tas forbehold om endringer i programmet. Side 4 av 4

22 INVITASJON TIL PENSJONISTTREFF PÅ HOF SKOLE TORSDAG 28. MAI KL. 11:00-13:30 6. klasse ved Hof skole har gleden av å invitere alle pensjonistene til en hyggestund i Kultursalen. Vi gleder oss til en trivelig stund med servering, loddtrekning og underholdning hvor både elever og pensjonister vil bidra. Av økonomiske hensyn må vi be om at alle betaler 50 kr. Dere vil da få et lodd hver til loddtrekning. Vi håper så mange som mulig har anledning til å komme. Påmelding: Dere kan melde dere på til lederen i en av pensjonistforeningene, eller direkte til Hof skole (tlf ) innen fredag 15. mai. Velkommen! Vennlig hilsen elever og lærere på 6. trinn. Landbruk Rune Nordeide gikk ut i permisjon fra Han har permisjon frem til ev. frem til I denne perioden er Berit Nordby Pettersen konstituert landbrukssjef. Hun jobber mandager og onsdager frem til , og etter det er hun på landbrukskontoret 100 %. Side 22

23 Hva kan Eidsfoss by på i sommer? Utstilling med glasskunstner Aino Jensen på Hovedgården - åpningsarrangement kl Utstillingen er åpen i perioden 28. Juni august alle søndager kl Eller åpent etter avtale og info. tlf Postkontormuseet Lørd 20. Juni - søndag 16. August Torsd-sønd: E-post: Utstillingen Til Elise Følger Gamle Eidsfos Kros åpningstider. (Inngang via Gamle Eidsfos Kro) E-post: Eidsfoss industrihistoriske samlinger Ovns museet Juni og august helgeåpent, lørd - sønd kl Juli daglig kl , Stengt mand. E-post: Side 23

24 Eidsfoss Turistkontor og Galleri agn Sesongåpent 29. Mai - 6. September kl Stengt mand tirsd (åpent etter avtale) Souvenirer, Plakater, Postkort, CD, Minnekrus, Bøker, Turkart For info. og event. bestilling av Guidet tur / Galleri agn E- post Slottet Gata Ringblomsten Naturterapi, Urtekurs Inger Maria Seljevoll, , Bettumverkstedet Strikkedesigner Wenche Rimeslotten, Keramikker Karin Aashamar, / Smia Knivemaker og Grafiker Knut Dahl, / Uthuset Bråtagata Rosemaling, gamle tekstiler, antikk / Skjulet Kunsthåndtverk, Grethe Flannum, / Vaskeriet Design Strikk, Evy Hermansen / Side 24

25 M/S Eikern Det er enkel servering om bord; kaffe, brus. M/S Eikern har øl- og vinrett. Åpene turer søndag 21/6, 28/6, 5/7, 2/8, 16/8 Det er ingen påmelding, de 62 første får bli med. Fra Vestfossen kl. 12:00 til Eidsfoss kl Fra Eidsfoss kl. 14:15 rundreise om Hakavik og Thorrud og retur til Eidsfoss kl. 15:45. Fra Eidsfoss kl. 16:00 og tilbake til Vestfossen kl. 18:00. Priser: Vestfossen Eidsfoss (en vei) og rundreise fra/ til Eidsfoss: Voksne kr. 150,- Barn 3-12 år kr. 50,- Tur / retur Vestfossen Eidsfoss Vestfossen: Voksne kr. 200,- Barn kr. 100,- Reke-cruise, utvalgte fredager fra Vestfossen kl Kroner 290,- pr. person. Mer informasjon på Eidsfoss Landhandel 25. Mai 6. September Åpent alle dager kl Gamle Eidsfos Kro Mai: mand torsd kl fred lørd kl sønd kl Juni: sønd torsd kl fred lørd kl Juli August : Alle dager kl Tlf Epost: Side 25

26 Kurs i Eidsfoss Broderi kurs ved Astri Bryde Nærmere dato fastsettes, meld din interesse. Henv. Galleri agn , "Malekurs", alle nivåer Nærmere dato fastsettes, meld din interesse. Lørd kl og Sønd kl Kr 2800,- 2 billedkunstnere underviser. Rimelig overnatting kan formidles. Henv. Galleri agn , e-post: Overnatting Thorrud Camping Eikernv Eidsfos Hovedgård / Eikernveien CampingEikernv Eidsfos MotellGårdsgata Oppdatert info om Eidsfoss: FaceBook: og søk Eidsfoss Musikk - eller søk på Google Eidsfoss Musikk Side 26

27 arrangerer SANGPUB på Hallen - Eidsfoss Fredag 15. mai 09kl. 19:30 Vi synger og skåler med våre venner, og de som vi kjenner, og de som vi ikke kjenner, vil vi også ha med. Det blir Jam-session senere på kvelden Salg av øl, vin, mineralvann, pølser og snacks. Gratis inngang Hof Rideklubb arrangerer klubbstevne 30.mai: Dressur og 31. mai: Sprang Vi har invitert Holmestrand Rideklubb,Sande Rideklubb, Jarlsberg Rideklubb og Kongsberg Rideklubb. Det vil være kiosk, der hvor man kan få kjøpt pølser,vaffel,is,brus og kaffe. Vi ønsker alle hjertelig velkommen! Ta gjerne med deg stol hvis du har lyst å bli en stund! Side 27

28 Pinsetreff / knivtreff på Eidsfoss MAI 2009 Pinsetreffene på Eidsfoss har etter hvert blitt varemerket til Vestfold knivlag. Treffet samler knivinteresserte fra nær og fjern, og har for mange blitt et fast årlig samlingssted sammen med tilsvarende knivtreff på Elverum og i Seljord. Vestfold Knivlag følger opp suksessen, og inviterer igjen alle knivinteresserte og deres familier til pinsetreff på idylliske Eidsfoss som ligger i naturskjønne omgivelser, like ved innsjøen Eikern. Aktiviteter: Smiing, hvor også besøkende kan forsøke seg Tuskhandel og knivprat Salg av lær og knivmakerutstyr Trekkspillmusikk og bål om kvelden Salg av kaffe og vafler Salg av egne husflidprodukter Overnatting i telt eller campingvogn ved strandbredden Båtturer på Eikern Kontaktperson: Jørn Stampe Hansen, tlf Granly grendehus - Vassås Trenger du lokaler til ulike arrangementer som dåp, konfirmasjon eller lignende? Granly grendehus i Vassås har trivelige nyoppussede lokaler med plass til opp til 100 personer. For nærmere informasjon, kontakt Liv Karin Herland på tlf Side 28

29 Eidsfoss Rockfestival kl Rocke-messe Her er det utstillere som selger rocke-erffekter som instrumenter, plakater, cd er mmm.. ca. kl Kulturskolene i Hof og Holmestrand underholder fra scenen.det blir salg av mat og drikke. Gratis adgang for alle - ta med hele familien til en rocka opplevelse i Eidsfoss. Fra kl (18-årsgrense) Konsert med bl.a. Highlights (stor suksess fra konsert på Rockefestivalen i fjor) High voltage (ACDC-coverband fra Kragerø) Megalomania (fra Drammen/Vikersund - spiller kjente coverlåter fra 70- og 80 - tallet.er Bong Madeira (fra Oslo spiller pønsj-rock) Billetter forhåndsselges på Eidsfoss Landhandel for kr ved inngang kr mer informasjon: se Norsk botanisk forening arrangerer Villblomstenes Dag søndag 15. juni 2008 I Hof legges turen til skogs- og hageområdet rundt Eidsfos Hovedgård. Påmeldingsblankett og ytterligere informasjon fås ved henvendelse til turleder i Hof: Roger Halvorsen Adresse: Hanevoldvn. 15, 3090 HOF Telefon: Mobil: e-post: Side 29

30 Eidsfossfestivalen 20 år TORSDAG 25/6 Eidsfoss kirke: -Rita Engedalen og Margit Bakken FREDAG 26/6 Utescenen: -The Mule Company -Funky Hot Grits m/bl.a. Mathias Eick, Jarle Bernhoft, Martin og Lars Horntvedt LØRDAG 27/6 Gamle Eidsfoss kro: -Blues in a Cop Utescenen: -Groovy Company -Remme Brothers Band -Omar & The Howlers eidsfossfestivalen.no Arrangør: Eidsfoss Musikkforening

31 Konsert i Vestfold Festspillene: PopBarokk Sted: Hof kirke Tid: Fredag 3. juli. Kl Kr 250 Elizabeth Holmertz Fredrik Bock sopran barokkgitar De to unge musikerne, sangeren Elisabeth Holmertz og barokkgitaristen Fredrick Bock presenterer et originalt og spennende prosjekt. De tar utgangspunkt i sangene til den enestående komponisten og sangerinnen Barbara Strozzi som levde i Venezia på 1600-tallet. Hennes musikk har mye til felles med dagens vise- og popsanger. For å se om dette stemmer, og hvordan helt nyskrevne sanger står seg sammen med Strozzis sanger, har de invitert to av dagens kvinnelige singer/songwritere til å skrive hvert sitt nye verk, inspirert av to forskjellige sanger av Barbara Strozzi: Susanne Wallumrød og Benedicte Torget. De har begge et norsk tonespråk og sitt eget personlige uttrykk. Prosjektet handler om å hente fram nye kvaliteter hos dem vi tror vi kjenner godt - både gjennom å leke med barokkmusikken og ved å opphøye popmusikken. Konserten byr også på musikk av to av Barbara Strozzis samtidige italienere: Stefano Landi og Tarquinio Merula. Lokal arrangør er Torsdagskonsertene i Hof. Side 31

32 Norske Amatørgeologers Sammenslutning (NAGS) ønsker velkommen til Steintreff på Eidsfoss juli 2009 Årets treff blir det 11 i rekken og det er selvsagt gratis å komme inn i år også. Steintreffet er et arrangement av og for steinsamlere, det er NAGS i samarbeid med Drammen og omegn Geologiforening og Vestfold Geologiforening som står bak arrangementet. I år kommer også Predator X. Monsterøgla fra Svalbard kommer i oppblåsbar versjon (15 meter lang) og vil ligge på stranden hele helgen. Messeprogram Fredag 17. juli, kl : Steinmesse med salg, bytte, utstillinger og kafé. Grillfest kl. 20. Lørdag 18. juli, kl : Steinmesse med salg, bytte, utstillinger, barneaktiviteter og kafé. Messefest kl. 20. Søndag 19. juli, kl : Steinmesse med salg, bytte, utstillinger, barneaktiviteter, guidet tur og kafé. Trekning av gratis lodd kl. 14. Spørsmål og info om årets steintreff kan rettes til Stig Larsen, tlf eller epost Mer info se Side 32

33 Lørdag Hof-dagen Stor aktivitet med boder, salg, gode tilbud mv i sentrum. White and Black fest i Hof Kultursal Kl Binderz spiller til dans Inngang 200,- Forhåndssalg på Joker og Go heksene. Eventuelle resterende billetter selges i døra. 18 års aldersgrense - legitimasjonsplikt arr.hof Skolekorps Hof Idrettslag er 110 år i år. Dette markeres med jubileumsfest og jubileumet vil også bli markert på Idrettens dag 6. september Følg med på plakater når arrangementene nærmer seg! Hof skolekorps er 40 år i år. Det arrangeres jubileumskonsert i Hofhallen 8. november Følg med på seinere oppslag! Side 33

34 Kulturkalenderen Sangpub Kl Arr: Skiberkoret mai feiring i Hof og Vassås Hobbykjøretøyets dag Hofhallen Parkeringsplassen Pensjonisttreff på Hof skole Kl Arr: 6. klasse ved Hof skole Torsdagskonsert Ut i det blå Program ikke klart da Hof-nytt gikk i trykken. Meld deg på til Torbjørn Rude eller Hof kommunes resepsjon Klubbstevne på Hof ridebane Arr: Hof Rideklubb 30.- Knivtreff / Pinsetreffet på Eidsfoss Arr: Vestfold knivlag "Bli kjent i bygda di" tur til Gjelstad, Lahaug, Kl Herland området. Fremmøte og parkering hos Hannevold Transport kl.13. Godt fottøy + matpakke. Arr: Hof Historielag EidsfossRock Festivalscenen, Eidsfoss Villblomstens dag arr v/eidsfos hovedgård. Arr: Norsk botanisk forening Torsdagskonsert Eidsfoss kirke kl Blå toner i sommerkvelden m/ Rita Engedalen og Margit Bakken Utstilling på Eidsfos Hovedgård glass kunstner Aino Jensen 25.- Eidsfoss festivalen Arr: Eidsfoss musikkforening i samarbeid med Vestfoldfestspillene Side 34

35 PopBarokk i Hof kirke Kl Arr: Vestfoldfestspillene og Torsdagskonsertene 17.- Steintreff Arr: NorskeAmatørgeologers Sammenslutning (Nags) Hof-dagen - White and Black fest i Hof Kultursal Arr: Hof Skolekorps Tur til Labrofossen v/skollenborg. Omvisning i fløtnings- og kraftverkmuseene.avr. Statoil kl m/privatbiler. Ta m/litt mat og drikke. Kr.50. Arr: Hof historielag Heldagstur til Koboltgruvene, Blåfarveverket. Gruvetur, Arne Nævras utstilling og Kittelsen museet.middag. Besøke Overn gård på Modum. Kaffe og kake. Buss fra Statoil kl.09. Påmelding / Arr: Hof Historielag Eidsfoss dagen Idrettens dag Aktiviteter inne og utenfor Hof hallen. Jubileumsarrangement Hof il 110 år i Arr.: Hof idrettslag Hof IL 110 år Jubileumsfest for gamle og nye medlemmer - Kulturhuset Arr: Hof idrettslag 24.- Kunsthåndverks marked på Eidsfoss Hof Skolekorps 40 års jubileumskonsert i Hof Hallen Basar- og julesalgsmesse Arr: Kaarby Sanitetsforening dags fest Kulturhuset Arr.: Hof idrettslag Side 35

36 Hof kommunes hjemmeside Kom gjerne med kommentarer og tips til stoff til siden. mail: Hofposten på Internett Her kan alle foreninger og ideelle organisasjoner i Hof få gratis annonser i Hofposten på Internett. Send teksten via e-post til eller ring HOF-NYTT Utgivelsesplan for år 2009 Utgave Stoffrist Sendes ut Nr. 1/2009 mandag ca. uke 7 Nr. 2/2009 mandag ca. uke 19 Nr. 3/2009 mandag ca. uke 34 Nr. 4/2009 mandag ca. uke 48 Mette Måge Olsen, tlf.: eller sendes på mail: HOF-NYTT utgis av Hof kommune v/kulturkontoret Layout: Mette Måge Olsen Side 36 - det tas forbehold om endringer på utgivelsesplanen -

VÅRPROGRAM. Den Kulturelle Spaserstokken. Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune

VÅRPROGRAM. Den Kulturelle Spaserstokken. Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune VÅRPROGRAM Den Kulturelle Spaserstokken 2010 Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune Velkommen til gode opplevelser! Den kulturelle spaserstokken er i full gang og vi i samarbeidskommunene

Detaljer

HØSTPROGRAM. Den Kulturelle Spaserstokken. Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune

HØSTPROGRAM. Den Kulturelle Spaserstokken. Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune HØSTPROGRAM Den Kulturelle Spaserstokken 2010 Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune Velkommen til gode opplevelser! Den kulturelle spaserstokken er i full gang og vi i samarbeidskommunene

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 FREDAG 31/5 16.00 Slippendagen Havøysund Patentslipp inviterer til piratfest For hele familien. Det blir minimesse, grilling, lek og moro m.m. LØRDAG 1/6 20.00 80-talls

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Program og påmelding til aktiviteter

Program og påmelding til aktiviteter Sommer i Hof 2011 Program og påmelding til aktiviteter Kulturkontoret i samarbeid med kirken og SFO tilbyr sommeraktiviteter for barn og unge i tidsrommet 8. - 19. august. Alle aktivitetene har utgangspunkt

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken i Larvik

Den kulturelle spaserstokken i Larvik Den kulturelle spaserstokken i Larvik Høsten 2013 Den kulturelle spaserstokken driftes av statlige midler og gjennomføres av kulturkontoret i samarbeid med omsorgstjenesten og frivillighetsgrupper på det

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE 3 grunnskoler og Kulturskolen var for noen år tilbake med i KOM-prosjektet (Kreativt Oppvekst Miljø). En av suksessfaktorene

Detaljer

VÅRPROGRAM. Den Kulturelle Spaserstokken. Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune

VÅRPROGRAM. Den Kulturelle Spaserstokken. Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune VÅRPROGRAM Den Kulturelle Spaserstokken 2011 Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune Velkommen til gode opplevelser! Den kulturelle spaserstokken er i full gang og vi i samarbeidskommunene

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2017 Side 1

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2017 Side 1 2017 Kortet som gir barn og ungdom opplevelser Opplevelseskortet 2017 Side 1 Innhold 1. KLIPPEKORTET... 4 1.1 Hitrahallene - Svømmehall... 4 1.2 Hitrahallene - Bowlingen... 4 1.3 Hitrahallene - Treningsstudio...

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

Aktivitetsposten. Mai 2014 VÅREN ER HER OG SOMMEREN ER PÅ VEI! HUSK VOLUMFESTIVALEN 18. - 22. juni - volumfestivalen.no

Aktivitetsposten. Mai 2014 VÅREN ER HER OG SOMMEREN ER PÅ VEI! HUSK VOLUMFESTIVALEN 18. - 22. juni - volumfestivalen.no ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Mai 2014 Sommeraktiviteter! VÅREN ER HER OG SOMMEREN ER PÅ VEI! Vi håper du finner noen

Detaljer

Kulturkalenderen høsten 2013. Kultur- og fritidstilbud fra Integreringsseksjonen og Ungdomskontoret

Kulturkalenderen høsten 2013. Kultur- og fritidstilbud fra Integreringsseksjonen og Ungdomskontoret Kulturkalenderen høsten 2013 Kultur- og fritidstilbud fra Integreringsseksjonen og Ungdomskontoret Toppenklubben Fritidsklubben er åpen for alle, men er spesielt tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming.

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

Ukebrevet 23/8) FELLES

Ukebrevet 23/8) FELLES Ukebrevet Uke 34 (17/8 23/8) Velkommen: FELLES Vi ønsker alle velkommen til nytt skole - og barnehageår, håper alle har hatt en fin sommer å se tilbake på. Vi ønsker spesielt velkommen til alle nye barn,

Detaljer

SOMMER SAMMEN PROGRAM Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER

SOMMER SAMMEN PROGRAM Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER SOMMER SAMMEN PROGRAM 2017 Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER Avdeling Barn og Unge Fritid ved Kulturenheten i Harstad kommune, ønsker alle som vil oppleve en spennende og

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

våren 2009 2009neråv

våren 2009 2009neråv ren 2009 våren 2009 Hva er G60? Et kulturtilbud til ungdom mellom 13-20 år som ønsker å gjøre noe kreativt på fritida Tilbyr kurs og lokaler til aktiviteter som band, foto, tekstil, keramikk, grafikk m.m.

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Kultur- og aktivitetsprogram FEBRUAR Uke 5 fra torsdag 1. til fredag 2.februar

Kultur- og aktivitetsprogram FEBRUAR Uke 5 fra torsdag 1. til fredag 2.februar Kultur- og aktivitetsprogram For Nordraaksvei bo- og behandlingssenter FEBRUAR 2018 Uke 5 fra torsdag 1. til fredag 2.februar Torsdag 1. Lese-/quizstund med leseombud Börje Johansson kl. 11 til 11.45 i

Detaljer

17. MAI 2009 ÅS KOMMUNE

17. MAI 2009 ÅS KOMMUNE 17. MAI 2009 ÅS KOMMUNE MINNESTEINEN ÅSGÅRD KL. 08.00 Flaggheising og minnehøytidelighet ved minnesteinen, Åsgård Minnetale og bekransing ved: Kjersti Sørlie Rimer Medvirkende: Ås jente- og guttekorps

Detaljer

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival på Midtsandtangen 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival Midtsandtangen i Malvik 31.oktober -7.november 2015 LØRDAG 31.oktober Kl.12-19 Salgsutstilling i Verkstedbygget. Kl.12-16 Skapende

Detaljer

Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad

Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2017 I år har Livsglede for Eldre 10-års jubileum og markerer dette med et rikholdig program i årets livsgledeuke. Fra 24. mai -til

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum.

Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum. Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum. Smågardistene Stabekk skoles musikkorps er 100 år i 2015. Dette feires med en 3 dagers festival. Merk at programmet kan bli endret. Det vil

Detaljer

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 Tirsdag, 3.Juli Kl. 12:00-16:30 Fotballskole ( Nergård/TIL) (påmeldingsfristen var den 14.Juni 2012) Arr: Sørøy Glimt Onsdag, 4.Juli Kl.19:00 Offisiell åpning av Sørøydagan 2012

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014 VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015 Barn som ikke har spist frokost kan spise medbrakt på SFO før kl. 08:00. Alt tøy MÅ merkes med barnets navn!

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2013 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2016 Side 1

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2016 Side 1 2016 Kortet som gir barn og ungdom opplevelser Opplevelseskortet 2016 Side 1 Innhold 1. KLIPPEKORTET... 4 1.1 Hitrahallene - Svømmehall... 4 1.2 Hitrahallene - Bowlingen... 4 1.3 Hitrahallene - Treningsstudio...

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER

LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER Lev livet livet ut www.livsgledeuka.no Livsgledeuka i Grimstad fra 31. mai til 6. juni 2008 Konsert i Fjæreheia Søndag 1. juni 2008 klokken 16.00 Medvirkende: Jens Olai Justvik,

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden november 2013.

Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 8 Samling: Mette Samling: Mette Turdag: kl 10:00 Kulturskole 3 år kl 10:00 4 år kl 10:35 Foreldrekaffe 15-16:30 Varmmat

Detaljer

Berge gård, Frivolltun og Feviktun Våren 2016

Berge gård, Frivolltun og Feviktun Våren 2016 KULTUR- og AKTIVITETSKALENDER, og Våren 2016 Dato Tid Arrangement Sted Januar Torsd.7. 15.00 Bingo Sønd.10. 15.00 Søndagskaffe Mand.11. 11.00 Film Torsd.14. 11.00 Prestens time Mand.18. 11.00 Konsert med

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler!

Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler! Til 10.trinn og foresatte. Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler! Søknadsfristen for videregående skole nærmer seg raskt, og mange av elevene begynner å bli

Detaljer

nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013

nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013 nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013 Innlegg i SVISSTE DU DET Hvis det er noen som vil ha noe inn i Svisste Du Det, kan de ta kontakt med administrasjon

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER /

ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER / ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER / BILLEDKUNST / KNIPLINGER / BAKGÅRD + + + VELKOMMEN TIL DET

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag!

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! Påskeprogram Vrådal I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! 2015 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 Vennatunet PROGRAM HØSTEN 2015 Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 DAG DATO HVA SKJER I SEPTEMBER KL HVOR Onsdag 02.09 Gågruppe i nærmiljøet Allsang og trekkspill m/ John Lerånn Filmkveld Vi viser filmen Sang

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole Barn og unge fritid TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2015 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne

Detaljer

Deler av kommunens visjon: Innbyggerne opplever at de har meningsfulle liv, og at de tar ansvar for seg selv, hverandre og lokalsamfunnet.

Deler av kommunens visjon: Innbyggerne opplever at de har meningsfulle liv, og at de tar ansvar for seg selv, hverandre og lokalsamfunnet. Deler av kommunens visjon: Innbyggerne opplever at de har meningsfulle liv, og at de tar ansvar for seg selv, hverandre og lokalsamfunnet. Ny folkehelselov stiller krav til kommunene : Stikkord: *Helse

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013 VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2017

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2017 Påskeprogram Vrådal 2017 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige aktiviteter og åpningstider, samt annen nyttig

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN SEPTEMBER DESEMBER 2014

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN SEPTEMBER DESEMBER 2014 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN SEPTEMBER DESEMBER 2014 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN SEPTEMBER 2014 Mandag 1. kl. 1100 Solberglia Musikkterapi med Eli Sommerfeldt fra Kulturskolen, avd. blir informert direkte

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Mai & Juni på Tippetue

Mai & Juni på Tippetue Mai & Juni på Tippetue Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Mål for perioden mai/juni: Bli kjent med vår og sommer som årstid og få erfaring med

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Årshjul informasjon/internettsider 2014

Årshjul informasjon/internettsider 2014 Årshjul informasjon/internettsider 2014 Dette er redaktørens ansvar: Oppdatere årshjulet: Tar opp dette årshjulet på avdelingsmøte og tipser ase.toril.holten@gran.kommune.no om andre ting som skal legges

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

På biblioteket kan du finne utstillingen Firma «Ulltråden» av Jane Højlund fra Snefjord.

På biblioteket kan du finne utstillingen Firma «Ulltråden» av Jane Højlund fra Snefjord. Tirsdag 31.05.2016 Kl. 18.00 Måsøy Folkebibliotek RITA LINDBERG PETTERSEN, født og oppvokst i Havøysund, presenterer sin nyeste diktbok. Boken heter «Vintervinger» og inneholder en del egne illustrasjoner.

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser Oppmuntringen Oppfordringen - Intern markering - Ekstern markering Tips Ressurser Kjære venner, I år er det 125 år siden Frelsesarmeen startet opp sitt arbeid i Norge og dette skal feires. La oss bruke

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Juni FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 2

FJELLVOLLPOSTEN. Juni FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 2 FJELLVOLLPOSTEN Juni FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 2 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

AKTIVITETSPROGRAM 2014

AKTIVITETSPROGRAM 2014 Foreningen for deg som er helt eller delvis alene med barn, men med hjerte og tid for andre. AKTIVITETSPROGRAM 2014 Det er bindende påmelding på alle aktiviteter. Alle aktiviteter blir lagt ut etter hvert

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR STJERNESKUDDET JUNI 2016

MÅNEDSPLAN FOR STJERNESKUDDET JUNI 2016 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG MERKNADER 22. 30. 31. 1. Tur til gammel skolen på Spongdal 3. 2. KASPER 6 ÅR MAT smøremåltid matpakke tursekk smøremåltid varmmat 23. 6. Tur i nærområdet 7. 8.

Detaljer

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 ADMINISTRASJONENS HJØRNE Nok et skoleår går mot slutten og sommeren nærmer seg med stormskritt! Ungene koser seg ute i friminuttene og det skjer andre ting på skolen enn

Detaljer

INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2, mai 2010 Årgang 18 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

KULTURUKE FOR ELDRE I SKEDSMO KOMMUNE 2011 26. SEPTEMBER TIL 1. OKTOBER 1

KULTURUKE FOR ELDRE I SKEDSMO KOMMUNE 2011 26. SEPTEMBER TIL 1. OKTOBER 1 KULTURUKE FOR ELDRE I SKEDSMO KOMMUNE 2011 26. SEPTEMBER TIL 1. OKTOBER 1 Eldrerådet i Skedsmo har også i år lagt opp til en kulturuke spesielt for eldre. Kulturopplevelser gir livet økt verdi, det er

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2016

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2016 Påskeprogram Vrådal 2016 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige aktiviteter, åpningstider samt annen nyttig informasjon.

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Side 1 TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Da er vi godt i gang med konfirmasjonsforberedelsene. Vi håper du har hatt det fint i høst og vi gleder oss til å bli bedre kjent i løpet av våren. UNDERVISNING

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer