Sommer i INFORMASJON FRA NUMEDALSKOMMUNENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sommer i INFORMASJON FRA NUMEDALSKOMMUNENE"

Transkript

1 Sommer i INFORMASJON FRA NUMEDALSKOMMUNENE

2 Kjære leser Sommeren er tiden for å se, oppleve og gjøre. Våre vakre bygdetun er levende, med aktiviteter sommeren igjennom. Et besøk på Langedrag hører selvsagt med og naturen ligger til rette for fotturer, sykkelturer og fisketurer. Middelalderuka byr på et rikt utvalg av konserter, utstillinger og foredrag, i tillegg til andre aktiviteter for små og store. Mulighetene er mange i Numedal. God sommer! Redaksjonen Juni Dahr og Gard B. Eidsvold i "MARKENS GRØDE" av Knut Hamsun Regi: Yngve Sundvor. Musikk: Lars Horntveth og Tore Brunborg. Produsent: Marianne Roland. Bakkhuslåvin, Tessungdalen 2011 Fredag 23. september Laurdag 24. september Sundag 25. september Vandring frå parkering kl.17 Sal av suppe, vaflar og kaffi ved låvin. Billettar: Tessungdalen Fjellhandel Rjukan Turistkontor kr. 350,- Spesialtilpassede møbler, kjøkken - og baderomsinnredninger Utemøbler L. 180 cm 6.990,- ferdig beiset flatpakket eller 7.880,- beiset og montert Hentet Uvdal Snekkerverksted Uvdal Tlf:

3 FLESBERG KOMMUNE Lampeland sentrum, 3623 Lampeland Tlf: Åpningstider: ROLLAG KOMMUNE Kommunehuset, 3626 Rollag Tlf: Servicetorget: Åpningstider i sommerhalvåret: NORE OG UVDAL KOMMUNE Sentrum 16, 3630 Rødberg Tlf: Servicekontoret: Åpningstider: Sommertid: UTGITT AV: Nore og Uvdal kommune Rollag kommune Flesberg kommune Redaksjon: Kate Hovdegård, Nore og Uvdal kommune Lill Samuelsen, Nore og Uvdal kommune Åshild Stanghelle, Rollag kommune Kristin Hammershaug, Flesberg kommune Kristin Helgerud, Turistkontoret Bjørg Anita Jensen, Reklamemakeriet Opplag: Layout: Reklamemakeriet, 3630 Rødberg Trykk: Nr 1 Trykk Distribusjon: Posten Norge/andre Annonsesalg: Reklamemakeriet, v/bjørg Anita Jensen Sentrum 42, 3630 Rødberg Tlf E-post: Forsidefoto: Martin M. Lund-Pauline INNHOLD Stasjonsfruer 6-7 Kino for framtida Info fra Flesberg El-verk 15 Middelalderuka Bok om folkemusikk i Numedal 19 Stor interesse for foto 21 Reiseskildring Fotturer 25 Kommuner med MOT 27 Nytt kvinnenettverk 28 Info fra Nore og Uvdal kommune 29 Bygdetunene i Numedal Nore og Uvdal bygdetun 32 Fiskemuligheter 33 Info fra Flesberg kommune 35 Gudstjenester 36 Snekkerbua i Veggli 37 Sommerutstilling Kulturmønstring Lesestoff Omtale av arrangementer 48 Hjernetrim 49 Arrangementer baksiden SOMMER I NUMEDAL

4 Hilsen fra ordfører Kirsten Sol og sommer fører vel tankene mot andre temaer enn strømpriser og kraftmarkedet. Men vinterens nyhetsoppslag om tidenes laveste vannstand i kraftmagasiner og beredskapsplaner i tilfelle rasjonering, kombinert med oppslag om enorme naturkatastrofer i Japan, aktualiserer energidebatten. Vannkraft som energikilde, fornybar og miljøvennlig, står høyt i kurs. Det er all grunn til å være stolt over den verdiskapingen som skjer gjennom kraftproduksjon i kommunen. En produksjon som gir gode inntekter til kommunen, en produksjon som kommer hele storsamfunnet til gode, men som også setter sine tydelige spor i landskapsbildet. Debatt, engasjement og forberedende arbeid knyttet til videre forvaltning av konsesjonskraften kommunen får tildelt er i full gang. Dette er en kompleks og viktig sak som garantert mange er opptatt av og har meninger om. Med de strømprisene som har vært i vinter, er det flere som så langt har tatt til orde for lavere kraftpris. Etter planen skal saken behandles i kommunestyret 20. juni. Revisjon av konsesjonsvilkår for Uvdalsvassdraget er en annen sak det i skrivende stund jobbes med. Det er 50 år siden konsesjon ble gitt og kommunen kan da på allmennhetens vegne kreve revisjon. Det skal, om revisjon åpnes, forhandles om tiltak som kan dempe skadevirkning av den reguleringen som har funnet sted. Vi må nok regne med lang behandlingstid i Norges vassdrags- og energidirektorat, men det vil gjennom en revisjon være mulig å få gjennomført ulike miljøtiltak til glede og nytte for både innbyggere og fritidsbeboere. Oppfølging av kommuneplanen som ble vedtatt i november 2010 er i gang. Jeg vil denne gangen bruke spalteplass på satsningsområdet folkehelse med fokus på det som er helsefremmende, og det er jo så mangt. Jeg tar med litt fra kommuneplanen som omtaler forebyggende helsearbeid på denne måten: Helse er gode relasjoner, utemiljø og evne til å mestre dagliglivets utfordringer. Og hvem ønsker ikke det? Sommer med mer uteliv gir gode muligheter for å slå av en prat med naboen enten en er heime eller på hytta. Helse skapes på alle arenaer i livet; gode miljøer og trivsel både i arbeid, på skole og i fritid er helsefremmende. Kommunen kan bidra med tilbud og tilrettelegging. Gode muligheter for å tilhøre et fellesskap og for å velge helsefremmende aktiviteter styrker folkehelsa. Når det gjelder fysisk aktivitet er det nå anledning til å delta i aktiviteter sammen med andre seks dager i uka. Det synes jeg er flott! Takket være en av våre nye innbyggere kom det opp tilbud om karatetrening for barn, et tilbud som virkelig slo an med rundt 70 deltagere. Mange foreldre lot seg inspirere, og med trener, opprinnelig fra Belgia, er det nå også et parti for voksne. I tillegg til all innendørs aktivitet har vi jo en natur som alltid inviterer oss ut, uansett årstid. Kanskje er det nettopp opplevelsen av ro og langsom tid som fyller en med ny energi? Sytti lag og foreninger krever en skikkelig innsats fra det frivillige. En positiv dominoeffekt blir det ved at flere engasjerer seg og bidrar til et stort mangfold, samtidig som det skapes møteplasser, fellesskap og aktivitet. Mange av våre fritidsbeboere deltar på aktiviteter og arrangement og det er hyggelig og inspirerende. Vi vil jo gjerne framstå som en god og attraktiv kommune både for innbyggere og fritidsbeboere. Med en nylig vedtatt reguleringsplan for Rødberg sentrum er det nå tid for gjennomføringstiltak, noe på kort sikt og noe lenger fram i tid. Jeg gleder meg til små og større tiltak som gjør kommunesentrumet vårt til en trivelig møteplass. En god og aktiv sommer! Kirsten Gjestemoen Hovda Ordfører i Nore og Uvdal kommune 4 SOMMER I NUMEDAL 2011

5 Lykkelig er den.. Sommerhilsen fra Flesberg...skriver Kjell Aukrust i ei av bøkene om sine små venner Solan Gundersen og Ludvig. Ei bok om gleden over de små, men lykkelige tildragelser i livet. Det gode liv er vi alle opptatte av. Om det er kaffekoppen til frokost eller sterke naturopplevelser i skog og mark eller på Vidda. Kanskje er det samtalen på butikken eller i pensjonistforeningen. Sommeren er tid for å ta inn den varme delen av året se nærmere på solnedgang og fiskevak. Nyte tilværelsen rett og slett!! Og tid for de gode samtalene om framtida. Hva har så Rollag kommune med dette å bestille? Jo det er noen forutsetninger for at vi alle sammen skal få det gode liv. Det er barnehage og skole unger og ungdoms oppvekst og læring. Det er arbeid som gir mening og lønnsinntekt. Det er helse og omsorg. Trygg og meningsfylt alderdom. Vi trenger alle fellesskapet, noen ganger mer og noen ganger mindre. Vi trenger møteplasser og arenaer der vi treffes på like vilkår og kan føle stolthet over oss sjøl og de vi er sammen med. Og her er kommunen gitt en oppgave med å legge til rette slik at det både blir rettferdighet og likeverd. Kommuneplanarbeidet i Rollag kommune har pågått i et år nå og planen og de overordna føringer er vedtatt av kommunestyret. Da er det tid for handling! Rollag kommune har ikke betydelige økonomiske muskler, men de siste to åra har det går i rett og gunstig retning. Det er grunnlag for å støtte gode forslag til utvikling i Rollag kommune også økonomisk. I folkemøtene som var en del av kommuneplanarbeidet, kom det fram gode forslag om hvordan Rollag kommune skal bli attraktiv for ny bosetting og etablering av nye arbeidsplasser. Hvordan tettstedene skal utvikle seg og hvordan vi vil ta imot nye innbyggere her midt i Numedal. Derfor blir dette min sommerutfordring: Hva kan nettopp du gjøre og bidra med for at vi som bor i Rollag både skal oppleve det gode liv sammen men også sørge for at vi blir flere og ikke færre innbyggere i Rollag kommune. Og så er det er Amundsen Nansen år i Fridtjof Nansen har vi en relasjon til fordi han og kona Eva hadde Sørkje som feriested fra 1899 til På toppen av Senhovd er navna til Fridtjof og Eva Nansen hogd i stein. Et vakkert utsiktspunkt for den som tar turen opp. Polfareren, vitenskapsmannen og humanisten Fridtjof Nansen bør vi ta oss tid til å dvele litt ved. Nansenpasset som var redninga for papirløse flyktninger på 1920 tallet da Fridtjof Nansen var høgkommissær, taler sitt tydelige språk om mannens handlekraft og gjennomføringsevne i medmenneskelig sammenheng. I 1905 da familien Nansen ferierte på Sørkje blei Norges sendemann i London nettopp Fridtjof Nansen- budsendt for å tale Norges sak i samband med unionsoppløsninga fra Sverige. Det bør være grunnlag for å lage Nansen aktiviteter dette året! Kanskje vi treffes på Senhovd? God sommer! Steinar Berthelsen Ordfører i Rollag kommune En viktig oppgave for en kommune er å legge til rette for gode og trygge lokalsamfunn. Med kommunens tydelige satsning på MOT, mener jeg vi som kommune har satset riktig. Med så engasjerte ansatte og innbyggere, beviser det for meg at vi med egen innsats og vilje sammen blir en bedre kommune å bo og å leve i. Det viktigste i livet er å ha det godt sammen. Med positiv innstilling og MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å ta egne valg, så vil vi få det bedre som mennesker i kommunen vår. Det er utrolig viktig å snakke med hverandre istedenfor å snakke om hverandre. Kommunesenteret i Flesberg ble bestemt for mange år siden skulle være Lampeland. Kommunen er godt i gang med å lage en områdeplan for hele Lampeland inkludert Stevningsmogen og byggefeltene. En stor og fremtidsrettet plan som setter fokus på utviklingsmulighetene. Forskning viser at skal vi lykkes må vi utvikle gode tettsteder for å demme opp for flytting til byer og større tettsteder. Nå er det opp til oss å utvikle vårt kommunesenter så godt som det er mulig. Forskning og erfaring viser også at får vi vekst ett sted, så betyr det også at det blir vekst andre steder. Erfaringer fra det arbeidet som nå gjøres vil være til nytte for alle næringsdrivende i kommunen, for i denne kommunen er det mye uutnyttet potensiale enda. Derfor tror jeg ikke noe på at våre andre tettsteder vil lide under at kommunesenteret får flere tilbud og blir mer attraktiv. I neste runde setter vi fokus på de andre tettstedene i kommunen, og her er det viktig med god dialog med engasjerte næringsdrivende og innbyggere. Endelig er kommunen vår kommet ut av Robekregisteret, noe som gir oss mer handlefrihet, og når Flesberg kommune har lav lånegjeld sammenlignet med andre kommuner så gir dette oss gode utviklingsmuligheter. Det trengs å legge til rette for boliger til alle i alle aldre. Kommunen legger tilrette for at det kan bygges ulike typer boliger for å tilfredsstille ulike behov fra innbyggerne. Kommuneplanen må til departementet for endelig avgjørelse, men i planen ligger det muligheter for bedriftsetableringer og mye annet. Demokratiet vårt, eller folkestyret vårt, har ikke kommet av seg selv. Det er jobbet frem over veldig lang tid, og har blitt ivaretatt som en kjerneverdi i det norske samfunnet ved at vi som innbyggere kan være med på å påvirke utviklingen i samfunnet vårt gjennom valg. Den verdien er det både verdt å ta vare på og kjempe for. Kommune- og fylkestingsvalget 2011 er fastsatt til 11. og 12. september, og med muligheter for å forhåndsstemme i ukene før. Nå er alle valglister godkjente, og vi har heldigvis 80 personer i vår kommune som har sagt seg villige til å delta på den politiske arenaen i de neste 4 årene. Dette er positivt og jeg ønsker alle lykke til med valget, og oppfordrer samtidig alle stemmeberetige til å benytte stemmeretten sin. Til slutt vil jeg ønske alle en fin og god sommer. Med vennlig hilsen Thomas Fosen Ordfører i Flesberg kommune SOMMER I NUMEDAL

6 Omtrekking, reparasjoner, puter mm. FØR TEKST: Even Tråen. FOTO: Even Tråen, Stasjonsfruene Det er dekket NÅ Ta kontakt så viser vi deg mulighetene! Eventyret om dei tre fruene på Rollag stasjon - Stasjonsfruene Boecksgt. 3, 3616 Kongsberg v/vandrerhjemmet Tlf Tlf TRENINGSSENTER Medlemmer får gjennomgang av personlig treningsprogram, adgangskort med tilgang til senteret alle dager og deltar fritt på gruppetrening. Betjente åpningstider: Man. og tors Ellers etter avtale. Årsmedlemskap: 300,- /mnd. (student 250,-) Månedsmedlemskap: 500,- (student 400,-) Drop-in: 90,- Tre unge damer med tid, arbeidslyst og ikkje minst fantasi har gått saman om å bruke Rollag stasjon til kafe, forsamlingshus og møteplass. I desember i fjor kunne dei opne lokala for folk og servering. Og det etter ein haust med intens oppussing og fornying. Dei var nok spente på om det ville koma folk, og dei var nok spente på korleis det ville bli mottatt i eit lite bygdesamfunn. Rollagdelen av Rollag kommune har eigentleg mista alt. Fyrst stasjonen og postkontoret, så banken, lensmannskontoret og no sist skulen. Mange har vore rett vonbrotne over utviklinga. Difor kom Stasjonsfruene som eit friskt pust inn i miljøet. Det vart tidleg kjent at dei hadde slike planer og folk fylgde med på utviklinga. Mange kom innom og viste interesse og mange hjalp til med oppussinga. Og da opninga kom møtte folk opp i hopetal. Sidan har dei tre halde oppe frå onsdag til laurdag, og det er mykje folk med jamnan. Mange lag og foreiningar legg møtene sine til stasjonen. Spelemannslaget har øvingane sine der, bridgeklubben spelar kort der og fleire til. Ein gong i månaden har dei kvisskveldar på stasjonen med fulle hus. I sommar skal dei halde oppe kvar dag, frå tysdag til sondag, og framfor alt skal stasjonen vera hotellresepsjon for verdas minste hotellkjede Stab-bursnatt. Fruene seier sjøl at dei har det moru. Det er er meir moru enn slit, seier dei og det er lett å tru dei der dei strålar av arbeidslyst og iver. Og folk har stor tru på det dei har sett i stand. Og sjølve er dei oppmuntra av at folk kjem og støttar opp. Truleg er dettte starten på noko stort! Ta ein tur innom - du vil bli godt mottatt. GRUPPETRENING i sommer (juni - aug): Tirsdager: Friskus Puls Rødberghallen (juni og august). Ingen gruppetrening i juli SOMMERTILBUD Tegn årsmedlemsskap i perioden juni-august, og tren gratis disse månedene (verdi inntil kr. 900,-). FYSIOTERAPI (Uavhengig av åpningstider) Bl.a. trykkbølgebehandling Effektiv behandling av kroniske og mer akutte senelidelser m.m. (f.eks. tennisalbue, skulderplager, hofte-/ knesmerter, beinhinnebetennelse, akillessmerter, belastningsskader under foten (hælspore, senebetennelser / slimposebetennelser). (Les mer på Vi ønsker alle en GOD OG AKTIV SOMMER Ingun Løitegård og Bård Erik Hamgaard Stasjonsfruene: Gry Møll Kleiv, Sissel Bergan og Hilde Rostad. 6 SOMMER I NUMEDAL 2011

7 på perrongen

8 Stasjonsfruene Velkommen til vår kafè og gavebutikk i Rollag sentrum På menyen har vi dagens middag, varme og kalde lunsretter, kaker, kaffe og bar med alle rettigheter. Alle matretter og kaker er hjemmelagde. I sommersesongen er vi resepsjon for Stabbursnatt, Verdens Minste Hotellkjede. Informasjon om Stabbursnatt/booking: - tlf Åpningstider fra 14. juni Tirsdag - søndag Åpent hver dag under Middelalderuka. Utvidede åpningstider. Dresinutleie. Egne arrangement vil bli annonsert. Ta kontakt for møter og selskaper tlf: Besøk nettstedet for Vegglifjell Her kan du følge med på aktuelle hendelser, utleie av hytter, salg av hyttetomter, aktiviteter, info fra hytteforeningene, webkamera på Vegglifjell mm. Velkommen til årets sommerutstilling Åpen fra 1. juni til 27. august Tema: FUGLER i mange varianter Karis glass og keramikkverksted i Veggli sentrum UTSTILLERE: - Lisbeth Vilkan Glad - Eli Bjørge - Evy Hermansen - Grethe Kjøntvedt - Marit Aasdal Svendsen - Oddvar Grongstad - Nils Tore Østerbø - Kari Bjørnsrud ÅPNINGSTIDER: Hverdager: Lørdag: Søndag og mandag etter avtale. Tlf.: / Selge eiendom? Vi har meglet eiendom i Numedal og Hallingdal i 15 år og kjenner derfor markedet godt. Alle våre meglere har nødvendig skolering og autorisasjon. Vi vektlegger kvalitet og presisjon i samtlige prosesser vi leverer. Med sterkt fokus på detaljer skreddersys salgsprosessen etter den eiendom som skal selges. Kontakt oss gjerne for en markedsvurdering av din eiendom. June Merete Langeland tlf Øyvind Kvile tlf Merethe Jonsen tlf Jan Håkon Kvarteig tlf Bjørn Arne Bersvendsen tlf NESBYEN - Allfarvegen 126, 3540 Nesbyen Tlf GEILO - Tunet Varehus, 3580 Geilo Tlf SOMMER I NUMEDAL 2011

9 900 kilometer med optisk fiberkabel mellom Kongsberg og Dagali sikrer en stabil og lynrask oppkobling til nettet. Numedal tett på det meste Fiberutbyggingen i Numedal er resultatet av et spleiselag mellom det offentlige og private, og hvor de som ikke har hatt bredbåndsdekning er blitt tilknyttet et superraskt fibernett. Gevinstene er bedre tilrettelegging for næringsutvikling, arbeidsplasser, kunnskaps- og tjenesteutvikling, infrastruktur og samferdsel, og for ikke å snakke om stedsog områdeutvikling. Cirka 40 millioner er investert i fiberkabel og elektronikk, i hovedsak et bidrag fra det offentlige. Fibersatsingen i Numedal gjør at flere kan oppfylle sin lev landlig drøm og likevel være i «nærheten» av arbeidet. Flytt informasjonen, ikke menneskene La de ansatte få gjøre sine verdivalg, og få arbeidet utført der de ansatte er. Stabilt og raskt bredbånd basert på fibernett gjør at store datamengder kan overføres hurtig. - I en optisk fiberkabel sendes det lys. Hastigheten er km/sekundet. Det vil si at i løpet av ett sekund kan signalet gå 7,5 gang rundt jorden, opplyser Olaf Steff-Pedersen, prosjektleder ved Numedal Fiber. Dette sikrer utmerkede forhold for videokonferanse og nettoverførte samtaler. Dermed oppleves kollegaer og kunder andre steder likevel å være nært. Olaf Steff-Pedersen leder et prosjekt hvor Kongsbergregionen er eier. Målene er å synliggjøre hva et superraskt bredbånd kan bety for næringsetablering og bosetting i Numedalskommunene, samt fokus på å øke kompetansen hos eksisterende brukere av bredbånd. - Det er flere verktøy som kan øke effektiviteten og redusere kostnader for den enkelte bedrift, sier Olaf Steff- Pedersen. Nye muligheter for distriktsbedrifter Bredbånd basert på fibernett betyr at det ikke er noen praktiske begrensninger på hvor mye data som kan sendes igjennom en høyhastighets fiberkabel. Dette var avgjørende for bedriften Uvdal Maskinfabrikk AS. Med sine 50 kompetansearbeidsplasser har firmaet spesialisert seg på maskinleveranser ved bruk av egen innovativ, høyteknologisk maskinpark. De opplever at Numedal er en del av «sentrale strøk». Med underleverandører og kundeforhold til en rekke bedrifter i Kongsberg, Drammen og Sør- Norge, er de avhengige av sikker internettilgang med høy hastighet. - Vi får oversendt store filer med 3D-modeller av maskindeler som skal programmeres og maskineres. Vi er avhengige av å få dem fort fra konstruksjon til produksjon. Med lynraskt bredbånd lettes arbeidet med nedlasting av filer, forteller Arve Flatin, daglig leder ved Uvdal Maskinfabrikk. Investering for hytta Hyttefolket har også fått øynene opp for fiberoppkobling. Grunnen er at fleksibilitet og valgfrihet for ansatte blir stadig viktigere. Med fiberbredbånd i veggen på hytta, kan familien nyte hyttelivet halve uka. Gode opplevelser med barn og voksne gir økt livskvalitet, avkobling og ny energi. Christian Kulberg og hans familie har hytte på Veggli, mens hjem og arbeid befinner seg i Oslo. Etter at familien fikk fibernett på hytta, kan de reise til ferieparadiset allerede torsdag. - Jeg får jobbet hele dagen fredag, og søndag kveld. Så reiser vi mandag morgen. Det gir mer tid til familien, og mer effektiv arbeidstid, sier Kulberg. Christian Kulberg har tidligere forsøkt å jobbe fra hytta med trådløs nettverkstilkobling, men synes ikke det fungerte. - Nettet var for ustabilt. Det ble halvveis jobbing. Nå kan jeg jobbe ordentlig, og hytta blir mer brukt enn før, sier Kulberg. Han mener det er verdt kostnaden å få bredbånd til hytta. - Hytte er en kjempeinvestering. Tilknytning til fibernett betyr at jeg har de samme bredbåndsfasilitetene som på kontoret. Dette øker bruken av hytta og alle blir fornøyde! Mest brukte tjenester på et optisk fibernett: Private: internett, Digital-TV, IP-telefoni. Skole: elever, lærere, foreldre bruker nettet aktivt i skolearbeidet. Kommuner: samarbeider om felles tjenester - økonomi funksjoner, lønn til ansatte, felles telefoniløsninger, drift av dataløsninger. Helse: telemedisin, sykehuskommunikasjon til fastlege og pasient. Videokommunikasjon over internett. Samhandlingsreformen innen helse vil utvide bruken av høyhastighets bredbånd. Bedrifter: overføring av store tegninger og bilder. Knytter sammen avdelingskontor, kunder og leverandører gjennom for eksempel videokonferanser. Gir langt høyere og jevnere kapasitet enn tradisjonelle bredbåndslinjer. SOMMER I NUMEDAL

10 TEKST & FOTO: Lill Samuelsen Jan Holm og Odd Harald Wetterhus ser frem til digitalisering av Rødberg kino og teleskoptribune i Rødberghallen. KINO for framtida De nye samfunnshusa som dukka opp på 60 tallet, ble bygd med tanke på å ta imot omreisende kulturinstitusjoner som Riksteateret, Rikskonsertene og Norsk bygdekino. I Nore og Uvdal hadde Ungdomslagene vært med og tatt et ansvar for kinodrift. Men bygdekinoen i grendene fikk dårligere kår da ungdommen fikk bil og kunne reise til Rødberg. Kinoen flyttet fra Folkets Hus til Rødberghallen når den stod ferdig i Rødberg idrettsforening og Nore Hornmusikk søkte om konsesjon på kinofremvisning. Da Korpset ble nedlagt i 1960 åra, ble idrettslaget stående alene om drifta. RIF ansatte en maskinist og dreiv kinoen på dugnad. Maskinist Arne Pedersen arbeidet til daglig på kraftverket. Han la ned en stor grad av egeninnsats i Rødberg kino. Han konstruerte deler av utstyret som ble brukt, blant annet en gedigen likeretter som omgjorde strømmen fra vekselstrøm til likestrøm. Knut Jacobsen som overtok som kinomaskinist etter Arne Pedersen var også en ildsjel. Han hadde et lidenskapelig forhold til film, og arbeidet aktivt med Rødberg kino like til han døde i Tragisk nok fikk han ikke oppleve det nye utstyret som ble tatt i bruk kort tid etter hans død. Den første tida var Odd Harald Wetterhus og Jan Holm ryddegutter. De hjalp til med å sette ut stoler og bære de store og tunge filmrullene. Odd overtok for alvor drifta av Rødberg kino i Han sier i dag 40 år etter, at det aldri har vært lønnsomt, men at det har vært moro. Han minnes intense netter med prøvekjøringer av film på Rødberghallen. Historien forteller ikke om de store hendelsene, men det skjedde noen ganger at utstyret klikket. Da måtte de stoppe midt i filmen og sende folk hjem. Det var ikke populært. Men det ble arrangert gratisforestilling med fortsettelse neste søndag. Utstyret var et kapitel for seg selv. Mye skulle klargjøres før filmframvisning. Det store lerretet måtte sveives på plass, og høyttalere henges opp. Det gamle filmapparatet som nå står utstilt på Rødberghallen, gikk på kullstaver. De måtte skiftes ut opp til flere ganger under forestillinga. I dag er det fortsatt RIF som har konsesjon på kinodrift. Kommunen har vært med og finansiert nødvendige in vesteringer. Odd Harald Wetterhus er eier av Rødberg kino, Jan Holm er med som driftsansvarlig og Vidar Dammen som medhjelper. Det tas ikke ut lønn for arbeid, men drifta baseres på frivillig innsats. Hver søndag i kinosesongen er gutta på plass på Rødberghallen. Filmene kommer i fem spoler som må spoles over på to. Det krever en times dugnad både før og etter hver forestilling. I tillegg kommer klargjøring av salen og organisering av kiosksalg. Eier har utgifter til leie, frakt av film og føring av regnskap. Inntekter får han fra salg av billetter samt overskudd av kiosksalg. Kravene til overskudd er små. Det er interessen for film som er drivkraften. Ved et normalt driftsår kan overskuddet dekke besøk på filmfestivalen i Haugesund, andre år går drifta i underskudd. Kinogutta kan trygt kalles hverdagshelter. De er utholdende og tilpasningsdyktige og finner praktiske og rimelige løsninger på utfordringer som dukker opp. De etablerte for en tid tilbake et samarbeid med brødbilen for å kunne distribuere reklamemateriell for de oppsatte filmene. Når kinoen har overlevd på Rødberg alle disse årene, skyldes det personlig innsats og dugnadsånd ut over det vanlige. Publikumsgrunnlaget har aldri vært stort. I kinoens ungdom kunne det være 200 på en forestilling. Antallet ble kraftig redusert da TV n kom. Spesielt var sportsrevyen en stor konkurrent. Nå er video, DVD og alle kanalene på TV med på å ødelegge grunnlaget for kinodrift, for ikke å nevne de nye sosiale mediene. Som et lite framvisningssted har Rødberg måttet finne seg i å vente en stund på de mest populære filmene. I 1997 fikk Rødberg likevel norgespremiere på filmen Danser med Ulver av Kevin Costner. En liten kino har heller ikke mulighet for å kjøre smale filmer. En må satse på store kinosuksesser. Barne- og familiefilmer er forholdsvis godt besøkt. Odd og Jan håper nå på at nye gode kinoseter skal lokke flere godt voksne ut på kino. Folk i dag er mobile og reiser gjerne langt for å oppleve kultur. Samtidig etterlyser de et variert og godt kulturtilbud i lokalmiljøet. Det samme prinsippet gjelder her som for nærbutikken. Ønsker vi å beholde tilbud i lokalmiljøet, må vi bruke dem. Kommunen har investert i teleskoptribuner til Rødberghallen. (Foto av lignende tribune fra leverandøren) 10 SOMMER I NUMEDAL 2011

11 Prosessen med digitalisering av kinoene startet i Film og kino gikk da ut med et tilbud til bygdekinoene om å dekke 60% av utgiftene i forbindelse med omlegging til digital drift. Forutsetningen var at kinoen hadde vært i kontinuerlig drift. Takket være våre kinoentusiaster fikk Nore og Uvdal tilbudet, og Rødberg kino er kommet med på lista over de som skal være digitalisert innen juni i år. Digitaliseringa som helhet skal være gjennomført i løpet av I tilknytning til moderniseringa går også kommunen til anskaffelse av nytt tilpasset lydanlegg til kinoen. Dette blir samlet ei investering på om lag kroner. Digitaliseringa vil lette arbeidet med å drifte kinoen, og tilvalget på filmer blir bedre og raskere. For å høyne kinoopplevelsen blir det også investert i teleskoptribuner (stoffstoler i amfi) nå i vår. Denne investeringa har ei ramme på kroner. Kommunen har inngått avtale med en leverandør, og modulene vil være på plass i løpet av mai måned. Amfiet vil romme ca 100 stoler fordelt på to moduler. Det dreier seg altså om en liten kinorevolusjon. I framtida kan vi bruke Rødberghallen til langt flere aktiviteter og arrangement enn det som det i dag ligger til rette for. Vi kan laste ned og overføre idrettsarrangement, opera og teaterforestillinger, konferanser osv. Kino har alltid vært et viktig kulturtilbud for innbyggerne i Nore og Uvdal. Den har overlevd flere kritiske faser i forbindelse med overgang til ny teknologi. Odd og Jan ser nå lyst på framtida. Med mye nytt utstyr åpner det seg nye muligheter. Markedsføring er fortsatt en stor utfordring. Film er ferskvare. Odd følger med på filmweb.no og bestemmer seg bare noen uker i forveien for hvilken film han vil bestille. Nettestedet som viser hvilken oppslutning filmene får, har avgjørende betydning for hvilken film han velger. Det betyr at det er vanskelig tidlig i sesongen å ha oversikt over filmer som blir satt opp. Odd trenger hjelp til markedsføringa. Facebook er blitt en ny og viktig markedskanal. Han ønsker seg derfor noen kontaktpersoner, gjerne unge med et stort nettverk, som kan være med å spre informasjon om Rødberg kino på Facebook. Film er både kunst, kulturtilbud og underholdning. Som kunstuttrykk er det mangfoldig, som kulturtilibud det mest utbredte og som underholdning det mest sette. Film er et enestående medium, og kino en viktig møteplass. I Nore og Uvdal har vi valgt å satse på kinokultur også i framtida. Gamle kinoreklamer er fornøyelige i dag. Noen av dem henger som plakater blant annet på Rødberghallen og på Bergtun Omsorgssenter (sjukeheimen). SOMMER I NUMEDAL

12 3628 Veggli Tlf e-post: BENSINSTASJON MED STORKIOSK DAGLIGVARER - PROPAN - PARAFIN - MUSIKK/FILM - REKVISITA - VED - BATTERI - DEKK BILVASKEMASKIN - FORHANDLER AV HONDA VELKOMMEN INNOM! UVDAL BRENSEL 3632 Uvdal - Tlf Mob Kontaktperson: Lars Vidar Henriksen. E-post: Bjørkeved og blandingsved: 60 og 80 liters sekker og 1 kubikk storsekk Salg av hyttetomter og ferdig oppsatte hytter i øvre Uvdal Diverse snekkerarbeid, hytteservice og graving Utfører flislegging og belegg mm. Utfører ditt drømmeprosjekt fra søknad til ferdig grunnmur Leverandør av kloakkanlegg tilpasset din hytte FRA EGET KNUSEVERK LEVERES: Pukk, grøftesingel, hagesingel, veigrus, bærelag, grovpukk, støpesand og naturstein til muring. Oddvar: Tlf e-post: Ole Vegar: Tlf e-post: Hytter/tomter for salg. Vi kjøper din gamle hytte og bygger din nye. Lars Bergan Einar Ro UVDAL BYGG OG HYTTEOMSETNING AS Fax: E-post: BEKKESETH AS 3632 UVDAL - TLF Renovasjon Containerutleie Septiktømming Høytrykkspyling Pantebilmottak GRATISMOTTAK: - av metallskrap, stort og smått - av alle typer elektrisk utstyr 12 SOMMER I NUMEDAL 2011

13 Flesberg kommunestyre har vedtatt at Flesbergkommune skal bosette 30 flyktninger i årene Stor tilstrømming av flyktninger gjør at mange kommuner, også Flesberg, i 2008 fikk anmodning om bosetting. Bosetting av flyktninger I 2009 kom det over til Norge for å søke asyl. Nyttår 2010 trådte ny Utlendingslov i kraft. Den gjorde det vanskeligere å få opphold for seg og evt. familiemedlemmer. Tallet på asylsøkere gikk ned til i Asyl innvilges til en som har behov for beskyttelse pga velbegrunnet frykt for forfølgelse, eller som står i fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved tilbakevending til hjemlandet. I 2010 behandlet UDI ca søknader om asyl fikk opphold, nesten alle asyl, avslag og ca sendt tilbake til et annet EØSland. I tillegg kom det overføringsflyktninger gjennom FNs flyktningkommissær til Norge. Tidligere fikk mange opphold på humanitært grunnlag. Det er det nesten slutt på etter nye Utlendingsloven. Flesberg har i tiden november januar 2011 bosatt 19 flyktninger. I 2010 økte folketallet i Flesberg kommune med 14. Kommunen bosatte like mange flyktninger dette året. En er født etter ankomst Flesberg. Det er tre i barnehagealder, seks i grunnskolealder, resten i opplæring i norsk og samfunnsfag i Kongsberg. I mars 2011 skal vi bosette tre til. Vi har inne bestilling på noen til, etter at en av boligene vi disponerer er ledig. Sju er statsløse, palestinske flyktninger som har bodd i tre land før, og kom direkte fra Syria som kvoteflyktninger i mai Foreldre/besteforeldre måtte flykte da Israel ble opprettet som egen stat i Resten kommer fra Eritrea. De har vært gjennom ordinær asylbehandling, og har bodd på ulike asylmottak i 3-19 mnd før de kom til Flesberg. Eritrea står nederst på ulike lister over demokrati, menneskerettigheter og pressefrihet i verdens land. Tusenvis er fengslet uten lov og rett, mange kommer aldri hjem. I begynnelsen ble bosettingen hemmet av mangel på boliger. Nå får flyktningtjenesten jevnlig tilbud om leie av boliger. Kommunen står i de fleste tilfellene som leier av boligen. En liten familie har nå skaffet seg bolig på egen hånd, og ordnet alt rundt leiekontrakten selv. Kommunen kan garantere for leien på lik linje med andre som skaffer seg bolig og kan trenge slik hjelp. Vi har fått tilbud om leie av boliger i og rundt Lampeland og i Svene. Det er viktig å bo slik at det er lett å ta bussen, å bo i Flesberg uten bil er ikke så lett! Framover trenger vi mest leiligheter med et - to soverom. Flere av de som har kommet har søkt familieinnvandring med ekte-felle/barn, noe som kan innvilges der deltakeren har asylstatus. Da regner en med at resten av familien også er i fare. Men saksbehandlingstiden kan være 14 måneder! Noen av dem det søkes for er i flyktningleir i naboland. I bosettingen er opplegget rundt de som blir bosatt (vi kaller dem deltakere) hjemlet i sosiallova når vi finner og utstyrer bolig, hjelper med plass i barnehage/sfo/skolestart osv. I opplegget videre for de som er over grunnskolealder følger vi Introduksjonslova når vi ordner voksenopplæring, senere språkpraksis og arbeidspraksis. Vi kjøper voksenopplæring gjennom Kongsberg norsksenter på Fredheim. Der er tilbudet stort nok til å gi del-takerne tilpassa opplæring på flere nivåer. Målet er at deltakerne skal kunne ta del i samfunnslivet, og at 70 % skal kunne gå over i arbeid eller ordinær utdanning etter to år introduksjonsprogram. Deltakere over 18 år mottar introduksjonsstøtte tilsvarende 2G, godt i året når de deltar i programmet. De får trekk om de har ugyldig fråvær. Denne ordningen er grunnlag for KVP, NAVs tilbud for å få langtids sosialhjelpmottakere i arbeid. Kommunen mottar Integreringstilskudd fra staten ved bosetting av flyktninger. Beløpet varierer i forhold til ulike grupper, men er gjennomsnittlig på kr fordelt over fem år pr flyktning. Ca de to første åra, de to siste åra. Dersom regnskapet skal gå i balanse til slutt er vi avhengig av at deltakerne trives i Flesberg, får seg arbeid nær kommunen, og kan få tilbud om å kjøpe seg eget hus. Flytter deltakerne til en annen kommune etter for eksempel tre år går vi glipp av resten av tilskuddet, en annen kommune høster gevinsten vår. Alle innbyggerne i kommunen er viktige i integreringsarbeidet. Ta godt i mot og inkluder de nye innbyggerne, slik at de blir boende! Det er statlig politikk at deltakerne skal leie boliger de etter hvert kan kjøpe, og bruke Husbankens virkemidler på lik linje med andre i samme situasjon. Men i dag har Flesberg kommune ingen boliger å leie ut og etter hvert selge, deltakerne leier privat. Når dette leses har mange hatt et års norskopplæring, og kan delta i mange samtaler. Mange prøver seg i arbeidslivet rundt i Flesbergs bedrifter i sommerferien utenom juli. Er vi trygge på vår identitet og røtter, kan vi trygt møte våre nye medborgere, få mange spennende samtaler, og få nye innfallsvinkler til å forstå verden bedre. Er vi riktig heldige kan vi få smake mat og kaffe tilberedt på andre måter. For mange gjør det at middagsrettene hjemme blir mer variert! Ved bosetting har deltakerne ikke noe nettverk her. De er helt avhengig av oss i flyktningtjenesten. Det gjør at vi må kjøpe mer nytt ved etablering enn andre som trenger hjelp fra NAV ved etablering. Men har vi brukte møbler og annet utstyr, bruker vi det. Flere steder har kaffeservise, glass og vaser brukt andre steder i Flesberg, hedersplassen i skapet eller hylla. Sykler, sports -og skiutstyr trengs også skal en etter hvert bli skikkelig Flesberginnbygger! Har dere noe å bidra med kan dere sende e-post til: eller ringe sentralbordet i Flesberg kommune, For Flyktningtjenesten i Flesberg; Sofie Skjold Skrudland, flyktningkonsulent. Bilder fra eritreisk kveld : Wilma og Bjarne Bergerud. SOMMER I NUMEDAL

14 Hus og hytter i stavlaft 3632 UVDAL Tlf FENTEtrøkket tlf august 2011 Fjellmarsj for jenter i alle aldre i fantastisk terreng på Torsetlia - Dagalifjell i Nore og Uvdal. Fredag: Munter, inspirerende kveld med Finn Schjøll Lørdag: Fjellmarsj, Fentuns marked, fjellmatbuffet mm. Påmelding og mer info, tlf / VEGGLI VERTSHUS Tlf Vi syr folkedrakter fra 1700-tallet og de tradisjonelle bunadene fra Numedal. Bunadsølv og alt tilbehør. Catering Middelaldermat God mat og godt drikke Selskaper inne på Vertshuset og i togvogn Overnatting i rom inne på Vertshuset Møtelokaler Stoffstugu Bunadsenteret i Numedal 3629 Nore Tlf Mob Annerledesbutikken på Rødberg som har: - Gaver - Interiør - Smijern DELIKATESSER - LOKALMAT - også egenprodusert - Garn - Gardin og kapper - Søm utstyr Kontor -og verkstedlokaler til leie i Rollag Sentrum Passer godt for håndverks/ husflidsprodusenter. Gullsmedverksted er allerede etablert. Bli en del av et fellesskap, i et lite men levende sentrum. Vakkert kulturlandskap, midt i Middelalderdalen. Turismen er i vekst i området. Kontaktperson: Eli Bjørge, 3626 Rollag Mail: Mob: Stort utvalg og mye spennende - tid til overs ROLLAG HANDEL 3626 ROLLAG. Tlf Fax SERVISE OG TEKSTILER Tlf BANK I BUTIKK APOTEK 14 SOMMER I NUMEDAL 2011

15 INFO FRA FLESBERG ELEKTRISITETSVERK 2011 Inntektsrammer, nettariffer og kileordningen Etter innføringen av energiloven med fritt kraftmarked i 1991, har inntektene til nettvirksomheten til everkene i Norge blitt fastsatt årlig av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat). For 2011 fungerer det slik at 40% av FEs nettinntekter blir fastsatt ut fra FEs egne kostnader til nettdrift i 2009 og 60% av nettinntektene blir beregnet ut fra en såkalt DEA-modell. Denne beregningsmodellen tar utgangspunkt i flere andre nettselskaper i Norge som har minst like store oppgave å utføre som FE innenfor fastbestemte oppgaver. Disse ulike oppgavene kan for eksempel være antall km høyspentlinje, antall nettstasjoner, antall nettkunder osv. Og ut fra dette konstruerer modellen et beregnet referanseverk for FE, og som FEs driftskostnader blir sammenliknet med. Dersom FE har lavere kostnader enn dette konstruerte referanseverket, blir FE mer enn 100% effektiv i sin drift, og dersom FE viser seg å ha høyere kostnader, vil FE få en effektivitetsprosent som bli under 100, og som gir en reduksjon i beregningen av inntektsramme til nettvirksomheten. Som grunnlag for inntektsrammen for 2009, ble FE beregnet til å være 101,4 % effektiv, og for 2010 får FE en effektivitetsscore på 118,4 % og er med det et referanseselskap som andre nettselskaper i Norge blir sammenliknet med. Om oppgangen fra 101,4 % til 118,4 % skyldes at FE drives bedre i 2010, er vanskelig å konkludere entydig med siden det også delvis kan skyldes at de verkene som FE blir sammenlignet med, og som er forskjellige for hvert år, kan ha blitt dårligere. Til en viss grad kan det også skyldes forhold som FE selv ikke direkte kan påvirke som for eksempel at i 2009 havarerte det flere transformatorer som følge av høyere lynaktivitet, enn i Som en del av inntektsammebergningen inngår også såkalte KILE-kostnader. KILE står for: Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved Ikke Levert Energi. Dette innebærer at ved brudd på FEs strømforsyning, så må FE beregne samfunnsmessige kostnader for den strømmen som ikke blir levert, men som skulle vært levert. NVE fastsetter avbruddssatser som benyttes i beregningene. Disse beregnede kostnadene trekkes så fra på tildelt inntektsramme fra NVE. For nettkundene innebærer dette at desto dårligere leveringspålitelighet en får fra nettet, desto lavere blir nettariffene. Registrering av avbrudd i strømforskuningen skjer gjennom såkalt FASIT-rapportering (Feil og Avbruddsstatistikk) til NVE. Inntil 2009 skulle det bare registreres avbrudd med varighet lengre enn 3 minutter, men fra og med 2009 skal også alle kortvarige avbrudd registreres. Inntekten som FE skal hente inn fra nettkundene settes så sammen av den KILE-justerte inntektsrammen tildelt fra NVE med tillegg for å dekke avgiftene som FE må betale for kundenes bruk av det norske landsomspennende sentralnettet (300 kv og 400 kv), regionalnettet i Buskerud (132 kv og 66 kv), eiendomsskatter samt statlig forbruksavgift, Enova-avgift og mva. Dette innebærer dessuten at det er først etter at 2011 er omme at hele beregningsgrunnlaget for hvor mye FE kan hente inn av inntekter fra kundene dette året, er kjent. Endelig inntektsramme for FEs nettvirksomhet i 2011 med tilhørende effektivitetsscore, blir følgelig først vedtatt i februar Nettariffene blir derimot fastsatt før året begynner, og da kjenner ikke nettselskapene hva de endelig vil få anledning til å hente inn av inntekter fra kundene. Dertil kjenner heller ikke selskapene på dette tidspunktet mengden på levert strøm gjennom nettet. Nettariffene må følgelig basere seg på budsjettall samt at i tillegg hensyntas akkumulert såkalt mer-/mindreinntekt fra tidligere år. Det siste kommer av at når året er omme og lovlige nettinntekter beregnet, finner en så ut om FE har fått for mye eller for lite i inntekter fra nettkundene. Merinntekt innebærer at kundene skal ha penger tilbake og mindreinntekt innebærer at FE har penger til gode fra kundene. Denne akkumulerte mer-/mindreinntekten vil så inngå i kostnadsgrunnlaget for beregning av påfølgende års nettariffer. Under beregning av nettariffene for 2011, ble således mer- /mindreinntekt etter 2009 hensyntatt. I tillegg er nettariffene til de enkelte kundegruppene som husholdning, hytter mv. utarbeidet slik at gruppene i prinsippet ikke skal subsidiere hverandre, men dekke hver sin respektive andel av de samlede nettkostnadene. Videre er nettariffene satt sammen av fastledd og energiledd. For både hytter og husholdning er energileddet det samme. Siden hyttene i snitt bruker mindre strøm enn husholdningene, gir energileddet mindre inntekter til nettet fra hyttene enn fra husholdning. Følgen er at for at blant annet husholdning ikke skal subsidiere hyttene, men at hyttene i snitt skal dekke sin respektive andel av nettkostnadene, må dette dekkes opp gjennom et større fastledd i tariffen til hyttene. Slik er det fordi nettet koster stort sett det samme enten en bruker det mye eller lite. I områder med spredt bebyggelse koster det mye pr. husstand/hytte å bygge og drive strømforsyning. Som en følge av dette får FE i 2011 utjevningsbidrag fra staten på kr. 1,122 mill, og som går direkte til fradrag på tariffene til alle kundegruppene. Dette tilsvarer i snitt en rabatt på 2,4 øre/kwh pluss mva. for alle kundegruppene. Det er følgelig heller ikke en direkte sammenheng mellom en effektiv drift av nettvirksomheten og lave nettariffer. I og for seg kan godt det nettselskapet som har de høyeste tariffene også være det som driver mest effektivt. Dette som en følge av at andre forhold som nettopp tett eller spredt bebyggelse i forsyningsområdet er et eksempel på, betyr mye mer for nivået på nettariffene. Vennlig hilsen Flesberg Elektrisitetsverk AS Pål Rønning Adm. dir. SOMMER I NUMEDAL

16 i Numedal juli 2011 Hver sommer arrangeres det middelalderuke med et mylder av natur- og kulturopplevelser langs hele dalføret. Legg turen gjennom storslått natur langs Numedalslågen fra Kongsberg til Hardangervidda gjennom det dalføret i landet med flest tømmerbygninger fra middelalderen. I noen av de nærmere 50 private bygningene og fire stavkirkene kan man oppleve flere hundre år gammel byggeskikk og unik middelalderkunst. Her kan du se og kjenne historiens sus i bygninger, vakkert kulturlandskap og uberørt natur. Besøk stavkirker, bygdetun og private middelalderbygninger Stavkirker og bygdetun er åpne for omvisning i Middelalderuka, og du kan oppleve aktiviteter, konserter og fortellerkvelder med historisk ramme og atmosfære. Vangestadloftet i Flesberg, Alfstad i Rollag og middelaldergårdene Søre Kravik og Mellom Kravik i Nore er åpne hver dag. Her kan du oppleve de karakteristiske loftene (stabburene) med dekorative utskjæringer og særegen historie. Nytt samarbeid innen middelaldermusikk Nytt av året er et samarbeid med Modus senter for middelaldermusikk i Oslo juli arrangerer de Middelaldermusikkdager i Oslo på Akershus Slott og i Gamle Aker kirke. To av de internasjonale ensemblene som i den anledning kommer til Norge deler sin oppmerksomhet mellom Oslo og Numedal. Det gjelder Dialogos og Laude Novella. Les mer på: Fokus på musikk Av over 50 arrangementer er det hele ti konserter. Et av høydepunktene er en konsertforestilling med det franske ensemblet Dialogos. Det foregår olsokkvelden i Flesberg stavkirke. Ensemblet Dialogos med fire kvinnestemmer har siden 1997 vært et av de mest fremtredende vokalensembler innen tidlig musikk og har opptrådt på konsertscener verden over. Gjennom sang og teatrale elementer utforskes den eldste eksisterende polyfone (flerstemte) musikken vi kjenner i Europa, fra 900-tallets Winchester (England) og fra Fleury sur Loire (Frankrike). Ensemblet opptrer nå for første gang i Kongsbergregionen. Benytt anledningen og få en minneverdig opplevelse! Det franske ensemblet Dialogos Den svenske verdenskjente gruppa Laude Novella har både minikonsert på Dåsettunet og avslutningskonsert i Lyngdal kirke i Flesberg, der de introduserer latinske tekster og middelaldermusikk som siden er brukt som svenske skolesanger. Olsokfeiring Det vil bli olsokarrangementer i alle fire kommuner. I Nore stavkirke byr Fortidsminneforeningen i Buskerud påkonserten Salme, segn & solbøn med de kjente nasjonale utøverne Per Anders Buen Garnås, fele og Ingvill Buen Garnås, kveding. De gir et glimt inn i en spennende tradisjonshistorie når musikken fremføres og de gjør inntrykk med sin enkle og dype formidling. 16 SOMMER I NUMEDAL 2011

17 TENDENSER. Et av festivalkunstner Gunvor Nervold Antonsens arbeider. Portal på Mellom-Kravik Den norske gruppa Bergtatt holder stor utekonsert i flotte omgivelser på gården Kjemhus i Rollag, lørdag kveld. Musikken blander middelalderballader med hardrock. Gruppa debuterte med albumet Røtter i Dette er et sprudlende liveband som favner et bredt publikum i alle aldre! Kulturkortet for ungdom kan benyttes. Lokale grupper Fra Kongsbergregionen kan vi blant annet by på Er der runir ved tre av dem, folkemusikkonsert på Søre Kravik i Nore, tirsdag kveld med Svein Westad, Anne S. Haugan og Svein Stensaker. Det blir ballader, religiøse folketoner og tradisjonell folkemusikk arrangert for flere instrumenter. Sentralt i produksjonen står Kraviklyra, som brukes både som soloinstrument og til akkompagnementer. Årets festivalkunstner Billedkunstneren Gunvor Nervold Antonsen har utstilling tre steder: På Dåsettunet - Flesberg bygdetun, hos Stasjonsfruene i Rollag og i Oddmundhuset i Nore. Hun fikk Norske Kunstforeningers Pris/Debutantprisen på Høstutstillingen, i Hun jobber hovedsaklig med tekstile materialer og maleriske teknikker, gjerne i store formater. Vi gleder oss til å presentere hennes verk i Numedal! Middelaldertur til utvalgte middelaldergårder og stavkirker i Numedal, ispedd lokale historier og sagn, inkl servering på Sevletunet. En populær dagstur som kjøres årlig av Lågdalsmuseet på Kongsberg. Foredrag og fortellerkvelder Som vanlig vil det også i år bli rom for flere faglige foredag og fortellerkvelder der den unike bygningsarven brukes som ramme. På Flesberg bygdetun, Dåsettunet vil middelalderhistoriker Hedvig Magnhild Vollsnes, fra Middelalderbyen Oslo Ladegården, fortelle om Dagligliv i middelalderen, i byen og på bygdene. mandag kveld. Tirsdag blir det kulturkveld på Kravikgårdene i Nore, der arkitekt Nils Friis forteller om middeladerbygningene med vekt på den unike portalen på Mellom-Kravik fra høymiddelalden. På Vangestadloftet i Flesberg torsdag vil Jan H. Lislien fortelle om spelemenn i Flesberg og Numedal fra 1720-tallet og fram til i dag, med utgangspunkt i boka Takt og Tonar: Soga om folkemusikken og folkedansen i Numedal, som utgis sommeren Her kan publikum både lytte og benytte anledningen til å kjøpe boka samme kveld! Knut Myrann På avslutningssøndagen vil Knut Myrann fortelle i ord og toner om de evnerike spelemenn som går under navnet Løytnantsdrengene fra Nore. Konserten kan du oppleve i storslått kulturlandskap i Åsbøgrend i Nore. Friluftsspel Det populære spelet Veven Spelet om Nume Vardebygger fra 2010 spilles på nytt i Kongsberg og i de 3 Numedalskommune. Et gammelt sagn fra Numedal er skapt om til et gripende og spenningsfylt drama med lokale utøvere fra Kongsberg teaterlag i samarbeid med Lågen teaterverksted. også prøve deg på bueskyting, skigardsbygging og lafteteknikk. Brenning av tjære og bek. Kurs over tre dager der publikum får innsikt i noen av middelalderens håndverksmetoder. Mulighet for å kun delta på dagskurs, eller tre dager fra torsdag - lørdag. Et annet tilbud for voksne på mandag, er plantefarging; demonstrasjon og workshop på Kollandsrud i Nore. Naturopplevelser Turer med egen guide: Rundtur i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, tirsdag. Gårdshagevandring, samt fisketur som passer for barnefamilier på onsdag. Nansenåret markeres ved at Vi går i Nansens fotspor, publikum kan bli med å gå den gamle stien til Sørkje, Nansens feriested på mandag. Alle turene foregår i Rollag. Middelalderdag på Langedrag, Tunhovd i Nore og Uvdal, den første søndagen, med ulike aktiviteter spesielt beregnet på barnefamilier. Et årlig og svært populært tilbud. Det vil i tillegg foregå en rekke arrangementer på alle bygdetunene i Numedal denne uka. Foredrag om jernmalmutvinning ved Jens Rytter, arkeolog hos Riksantikvaren. Christian Øygarden forteller om Vikingenes langbue tilvirkning og tradisjon. Begge foredragene foregår i Rollag hhv. torsdag og fredag. Kulturkortet for ungdom (16-19 år) kan benyttes på alle offentlige arrangementer som koster over kr 50,-. Kulturkortet bestilles på: Knut Myrann Religionshistoriker og folklorist Torill Solli Haugen forteller om pilegrimstradisjoner i norsk middelalder i Uvdal stavkirke på torsdag, samt om overgangen fra norrøn tro til kristendommen i Rollag stavkirke på olsok. Middelalderverksted er et nytt aktivitetstilbud for voksne/ større barn. Det vil bli brenning av myrmalm og smiing av bl.a. pilespisser av eget produsert jern. Du kan Fullstendig program for Middelalderuka i Numedal finner du på nettsiden: SOMMER I NUMEDAL

18 ÅPNINGSTIDER: Mandag - torsdag kl Fredag kl Lørdag kl LOTTO OG TIPPING FjellSmak, Lunda gård 3632 Uvdal Mob. Gunhild: Mob. Brita: Uvdalsleiven Tradisjonsbakst 3632 Uvdal Tlf Kirkebygda Produkter Sentrum 38, 3630 Rødberg Tlf Mob SOMMER I NUMEDAL 2011

19 TEKST OG FOTO: Even Tråen Folkemusikksoga for Numedal mellom to permar Numedal si kulturhistorie er ikkje mykje kjent. Me har hatt for få til å skrive om det. Etter mange års innsamling, planlegging og hardt arbeid har Numedal fått si folkemusikksoge mellom to permar. Anne Svånaug Haugan har skrivi boka. Anne er fyrstelektor i musikkformidling ved Høgskulen i Telemark, studiestad Bø. Ho er opphaveleg frå Rjukan, men bur på Kongsberg. Framfor alt er ho spelemann, med inngåande kjennskap til Tinnspelet, som ho fekk gjennom læremeisteren Gunnar Dahle. Ho har gjeve ut ein solo CD, og er med på fleire andre plateutgjevingar. Ho er også plateaktuell no i år saman med Svein Westad, Halvor Haakanes og Svein Stensaker. Statsmusikantordninga og forpaktarordninga har lengje vore kjent, men Anne har funne mange fleire forpaktarspelemenn gjennom nitidige studiar. Ho har gjennom nitidige studiar har ha makta gje ny kunnskap til ordninga. Vidare har ho funne rom til ei notesamling frå 1721 av Peter Flor, prestesonen frå Rollag som spela altblokkfløyte. Norsk musikkhistorie har brydd seg lite om slike norske notesamlingar til no. Men Anne har funne både denne og ei til, nemleg Calmarsamlinga frå Kongsberg. Anne si tilnerming til stoffet er spesiell. Det at ho har sett musikkutvikling saman med generell samfunnsutvikling er ei ny kontekstuell tilnerming. Framstillinga er soleis bygd opp periodisk og med blikk til samtida. Anne fortel at ho har fått kjennskap til ei folkemusikkhistorie som er mykje større enn det ho hadde trudd. Anne har hatt ein bokkomite med seg i arbeidet. Bjarne Bratås, Jan Lislien, Nils Øyvind Bergset, Åsne Bergset og Even Tråen. Bjarne Bratås har drivi innsamlingsarbeid i heile sitt liv, og mykje av soga er bygd på hans arbeid. Anne Svånaug er da også klar over dette og seier at utan bokkomiteen hadde ho sliti med å få til det som no ligg føre. Det er grunn til å gratulere både Anne og bokkomiteen med arbeidet. Det er også grunn til å gratulere Numedal med ein sårt tiltrengt dokumentasjon på ei rik kulturhistorie. Folkemusikksoga for Numedal starta ho med i 1997 etter avtale med Numedal spel og dansarlag. Ho har hatt studiepermisjon i to periodar frå Høgskulen for å skrive, men ulike samanhengar har gjort at det har gått mange år. Anne har mellom anna vore instituttleier i Bø, så tida har vore bruka til mykje anna enn å skrive. Men no er oppdraget utført, boka ligg føre og er eit storverk. Dette er ikkje berre ei historie om spelemenn og dansarar. Mykje av det Anne har funne fram til gjennom studier er nytt for musikkvitskapen. Anne Svånaug Haugan i arbeid, fela er aldri langt unna. SOMMER I NUMEDAL

20 Numedalstunet, Veggli Tlf.: Mob.: PROSJEKTERING PROSJEKT- OG BYGGELEDELSE UTSLIPPSSØKNADER FOR HUS OG HYTTER Ronny Andersen GRAVING OG TRANSPORT AS 3630 Rødberg Tlf Veibygging Hus og hyttetomter Muring Vi har også mobilkran Salg av grus, singel og pukk (Tlf ) Statens Naturoppsyns (SNO) rovviltkontakter i Numedal ROLLAG Sigurd Storemoen tlf / Blefjell Blefjell er et fjell med attraktive opplevelser gjennom hele året, og beviset er at hyttene brukes mye uansett sesong. Hovedløypenettet går fra 650 meter til Bletoppen hele 1342 meter over havet. I tillegg er det mange fine nærløypenett i hytteområdene. Tilsammen er det nå km sammenhengende løypenett å boltre seg i. I tillegg er det to alpinanlegg som tilfredsstiller de fleste, og de mer avanserte har Kongsbergs anlegg en kort kjøretur unna. Sommerstiene er mange, og fiskemulighetene er også mye brukt. Det er kort gange fra det ene ørretvannet Strutåsen fjellstue og Storeble i høstdrakt. Fotograf: JGRossvoll for Strutåsen AS Blefjell er det nærmeste høyfjellet for de fleste som bor på Østlandet, bare halvannen times kjøring fra Oslo og Tønsberg. Etter at Oslofjordtunnelen kom, har også Østfoldbefolkningen fått sitt nærmeste høyfjell her. til det andre. Valgmulighetene er store og gode fiskekortordninger er på plass. Gjennom utviklingsplanen for Blefjell, er målet å bli det foretrukne fritidsområde for familier på Østlandet. Det skal være enkelt å komme, kort reisetid på gode veier. Gjennom aktiv tilrettelegging vil nær alle de nye og eksisterende hytter kunne få vei helt fram. Infrastruktur som vann- og avløp er utviklet for store deler av fjellet, og arbeidet fortsetter. Selv om sti- og løypenettet allerede i dag er velutviklet, fortsetter videreutviklingen gjennom samarbeid mellom hytteeiere, grunneiere og næringslivet i kommunen. Det oppleves effekt av dette, ved blant annet økt bruk, da servicetilbudene er i positiv utvikling, så vel på Blefjells spisesteder, som i handelen i Flesberg og Lampeland sentrum nede i dalen. En positiv spiral for alle brukere av fjellet, og som nok også gjør investeringen i fritidseiendom på Blefjell i Flesberg kommune til en trygg og god investering for generasjoner. Blefjell Utvikling BA NORE OG UVDAL Dag Utkleiv tlf / FLESBERG Tom Ivar Stepien tlf Vi ønsker melding om observasjoner av alle spor og sportegn etter rovdyr. Ikke bare hytte, men også camping er attraktivt på Blefjell. Fotograf: JGRossvoll for Borge Fjellhandel og Solobua Gode muligheter for å plukke bær og sopp på Blefjell. Foto: BO Holmberg for Blefjell Utvikling BA 20 SOMMER I NUMEDAL 2011

Sommer i INFORMASJON FRA NUMEDALSKOMMUNENE

Sommer i INFORMASJON FRA NUMEDALSKOMMUNENE Sommer i INFORMASJON FRA NUMEDALSKOMMUNENE Kjære leser Sommeren er tiden for å se, oppleve og gjøre. Våre vakre bygdetun er levende, med aktiviteter sommeren igjennom. Et besøk på Langedrag hører selvsagt

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Drømmer du om å bo i naturskjønne omgivelser?

Drømmer du om å bo i naturskjønne omgivelser? Drømmer du om å bo i naturskjønne omgivelser? NORE OG UVDAL KOMMUNE Nore og Uvdal kommune ligger øverst i Numedal «Middelalderdalen» kjent for sine flotte gamle bygninger. Vi har ca. 2.550 innbyggere,

Detaljer

Rostadstugu, Rollag bygdetun. Foto: Bjørn Johnsen

Rostadstugu, Rollag bygdetun. Foto: Bjørn Johnsen Rostadstugu, Rollag bygdetun. Foto: Bjørn Johnsen Velkommen til Numedal Middelalderdalen En natur og kulturhistorisk perle sentralt på Østlandet Legg turen gjennom storslått natur langs Numedalslågen fra

Detaljer

velkommen til det lille personlige hotellet på Lampeland

velkommen til det lille personlige hotellet på Lampeland velkommen til det lille personlige hotellet på Lampeland Hotellet Lampeland Hotell kjennetegnes som det lille personlige hotellet et moderne hotell med personlig preg, lun og hyggelig atmosfære. Hotellet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

HAGLEBUPOST Nr. 243 GODT NYTTÅR TIL DERE!!!!

HAGLEBUPOST Nr. 243 GODT NYTTÅR TIL DERE!!!! HAGLEBUPOST Nr. 243 Dato: 06.januar 2015 Temp: -3 grader Været: Skyet Snødybde: ca. 40 cm. Fått ca. 3 cm de to siste døgn. Skiløyper: Litt usikre her, men dere kan følge Eggedal Turlag på facebook, eller

Detaljer

Deler av kommunens visjon: Innbyggerne opplever at de har meningsfulle liv, og at de tar ansvar for seg selv, hverandre og lokalsamfunnet.

Deler av kommunens visjon: Innbyggerne opplever at de har meningsfulle liv, og at de tar ansvar for seg selv, hverandre og lokalsamfunnet. Deler av kommunens visjon: Innbyggerne opplever at de har meningsfulle liv, og at de tar ansvar for seg selv, hverandre og lokalsamfunnet. Ny folkehelselov stiller krav til kommunene : Stikkord: *Helse

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Kalenderen: I morgen- lørdag

Kalenderen: I morgen- lørdag o fb.c m/hu ru ine mste Barn eh på s agen ide T O r Uke 43 Fredag 24. okt 2014 Kalenderen: I morgen- lørdag Tirsdag 28. okt Torsdag 30. okt Tirsdag 11. nov Onsdag 12. nov Torsdag 13. nov Noen elever selger

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten)

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten) Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 208 - Storstua Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Sina-Marie Hatlem Marthe Strømme Benedikte Holmen Nora Olsen Båthuset Skole

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en herlig september måned sammen med deres nydelige barn. Vi på Sølje har hatt en god måned, vi er blitt godt kjent, både

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT»

BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT» KvinnerUT BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT» Norges Bygdekvinnelag ønsker å sette fokus på «inkludering» og «integrering» i organisasjonen gjennom aktiviteter i regi av lokallagene og kompetanseheving

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE MÅNEDSPLAN FOR VIPENE Dagene på Vipene er fylt med glede, latter, vennskap, gråt og sang. Opplevelsene er mange og det fylles på med nye inntrykk hver dag. Barnegruppen virker å "sette" seg og fellesskapet

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN med Foreldregruppa i Follo, AiN MEDLEMSHELG MED HYTTETUR! HVOR: Sagakollen feriehjem, utenfor Drøbak www.sagakollen.no NÅR: Fredag 5. september, lørdag 6. september og/eller

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014 Orstad Idrettslag Barnas Turnfestival 24.-25. mai 2014 Kongesangen Gud signe vår konge god! Sign ham med kraft og mot. Sign hjem og slott! Lys for ham ved din Ånd Knytt med din sterke hånd Hellig brorskapsband

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Hallingdal 2020 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Styrke Hallingdal som en attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion Vedtatt i Hallingtinget 26.10.2012 Jakten på det unike - Hva har vi som ingen

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR ENDENE

MÅNEDSPLAN FOR ENDENE MÅNEDSPLAN FOR ENDENE Vi i personalgruppen føler at alle barna på vårt team, både «gamle» og «nye» har glidd fint inn i gruppen. 3 dager i uken har vi barnemøte fra kl. 9.30, her forteller vi eventyr,

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Nr. 3 2011 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Energikilde så ren at du kan drikke den! Strømselgere på butikksentre Gavedryss på Askøy Kr. 100 000,- i støtte utdelt

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ØVERBYGDA FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR ØVERBYGDA FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN FOR ØVERBYGDA FAMILIEBARNEHAGE 2015-2017 - OMSORG-LEK-LÆRING-DANNING VI SETTER SPOR ÅRSPLANEN Det er utarbeidet pedagogisk årsplan i familiebarnehagen for å sikre kontinuitet i arbeidet. Årsplanen

Detaljer

Påskehandel. på Rødberg. Velkommen til. - Gode tilbud i butikkene - Åpningstider i påsken - Gudstjenester i påsken - Konsert - Uteliv

Påskehandel. på Rødberg. Velkommen til. - Gode tilbud i butikkene - Åpningstider i påsken - Gudstjenester i påsken - Konsert - Uteliv Påsken 2014 Velkommen til Påskehandel på Rødberg Med forbehold om feil eller endringer. Grafisk utforming: Reklamemakeriet. HER KAN DU LESE OM: - Gode tilbud i butikkene - Åpningstider i påsken - Gudstjenester

Detaljer

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE lier.kommune.no Sammen kan vi alle bidra til at nye liunger trives og integreres i bygda vår Sammen i Lier MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE Antallet asylsøkere fra krigs- og konfliktområder øker,

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter.

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Attraktive og rimelige tomter En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Falstadberget boligfelt Sjønære attraktive og sentrale tomter langs Trondheimsfjorden blir stadig mer ettertraktet.

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, OKTOBER 2012 Hei alle sammen! Da er enda en måned over og oktober måned har vært en spennende måned på avdelingen vår. Vi er i løpet av denne måneden blitt full barnegruppe,

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Ny kirke i Rio - hjelp oss å fylle en drøm! Nr. 2 2013 Sjømannskirkens ARBEID Rio de Janeiro Sammen om en drøm Økt aktivitet i norsk næringsliv i Brasil gjør at mange nordmenn bosetter seg i Rio. Behovet

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

Slik får du et ryddig og harmonisk hjem

Slik får du et ryddig og harmonisk hjem Slik får du et ryddig og harmonisk hjem Her er mine beste råd og tips når det gjelder Feng shui og rot. Hva gjør ROT med oss? Problemer med å TENKE KLART? Har du MYE å gjøre? Alltid noe som «HENGER» over

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Bredbånd fra Telenor

Bredbånd fra Telenor Bredbånd fra Telenor Velkommen som bredbåndskunde hos Telenor Denne lille guiden skal hjelpe deg med å få mest mulig glede og nytte av ditt nye bredbåndsabonnement. Her finner du verdifulle tips om det

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til

Detaljer

V elkommen til HOVEDSPONSOR

V elkommen til HOVEDSPONSOR V elkommen til 2005 HOVEDSPONSOR Sunn idrettsglede BAMA har i en årrekke hatt et nært og tett samarbeid med idretten. Flere kjente idrettsutøvere har i denne tiden vært flotte ambassadører for våre produkter.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager Arkivsak: 2010/1642-170 Arkiv: F30 Saksbeh: Søs Østgaard Nysted Dato: 23.10.2016 Bosetting av flyktninger 2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 36/16 Komité for barnehage,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Døves Kulturdager skal i år legges til "Nordens Paris", nemlig Tromsø. Det vil merkes godt siden Tromsø og omegn døveforening inviterer til et

Døves Kulturdager skal i år legges til Nordens Paris, nemlig Tromsø. Det vil merkes godt siden Tromsø og omegn døveforening inviterer til et DØVE S KULTURDAGER I ro s l. - 3. oktober 1999 Døves Kulturdager skal i år legges til "Nordens Paris", nemlig Tromsø. Det vil merkes godt siden Tromsø og omegn døveforening inviterer til et program som

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

OKTOBER PÅ KLATREMUS

OKTOBER PÅ KLATREMUS TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER Nå er september over, og høsten har begynt å sette sine spor. Barna er ivrig opptatt av at bladene på trærne faller ned og skifter farger. Været i september har stort sett vært

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Høstbrev fra Regnbuen

Høstbrev fra Regnbuen Høstbrev fra Regnbuen «Tenk, alle e` så forskjellig, og alle e` like fin!» Plutselig høres ordene og setninga, som vil stå som hovedbudskap på Regnbuen. Sagt av en femåring på avdelinga. Mens ungene utforsker

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 31.Okt 1.-4 Nov 45 7.-11 Nov 46 14.-18 Nov 47 21.-25 Nov Granitt tur uke Skifer prosjekt Skifer tur uke Granitt prosjekt Nora Sofie 4 år (6. nov) Granitt tur

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Nyhetsbrev for februar

Nyhetsbrev for februar Nyhetsbrev for februar Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Februar har, til tross for sine mange grå

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset MÅNEDSPLAN FOR SOLA DESEMBER 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset 2 Julegudstjeneste kl 13 4 Juleverksted 3 Vi skal på besøk til Sigrid. Alle barna må

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 20. oktober 2009 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Sak 1: Runde rundt bordet Hva jobber de ulike bruker-rådene

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2013. Hei alle sammen! Mai måned har vært en spennende måned. Vi har gjort så mange kjekke ting og dagene fyker av gårde. Det nærmer seg sommer og vi har hatt noen nydelige

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Lære om ulike teknikker innenfor kunst og håndtverk. Digital kreativitet. Musikk, Drama Bruke fantasi og skaperglede

Lære om ulike teknikker innenfor kunst og håndtverk. Digital kreativitet. Musikk, Drama Bruke fantasi og skaperglede Tid Emne Mål Arbeid August September Oktober November Tilvenning/ vennskap Bær, frukt og grønnsaker Barn i Norge Barn i andre land Aksjonsdagen vår Kunst, kultur, kreativitet Barna kommer inn i barnehagerutinene.

Detaljer

Orkdal kommune. Bosetting av flyktninger. Enhetsleder Arnt Tronvoll Prosjektleder Arthur Høyen

Orkdal kommune. Bosetting av flyktninger. Enhetsleder Arnt Tronvoll Prosjektleder Arthur Høyen Orkdal kommune Bosetting av flyktninger Enhetsleder Arnt Tronvoll Prosjektleder Arthur Høyen Innvandrer Definisjoner Fellesbetegnelse på personer med utenlandsk bakgrunn som er bosatt i Norge Asylsøker

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer