Badeanlegg og kulturhus Sandnessjøen. Rom-og funksjonsprogram. Foto: Anne Meek

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Badeanlegg og kulturhus Sandnessjøen. Rom-og funksjonsprogram. Foto: Anne Meek"

Transkript

1 Badeanlegg og kulturhus Sandnessjøen Rom-og funksjonsprogram Foto: Anne Meek Alstahaug kommune August

2 Forord Dette dokumentet er utarbeidet for å gi grunnlag for utforming av kulturhus som skal bidra til å oppfylle flere funksjoner i Sandnessjøen som regionsenter for ytre Helgeland. Prosjektet har en tverrfaglighet som har gjort det naturlig å trekke inn flere ressurspersoner, både lokalt og utenfra, i arbeidet med dette rom- og funksjonsprogrammet gjennom en utviklingsprosess som har gått over flere år. Fra lokalt kulturliv har deltatt: Anne Meek, sceneinstruktør og styreleder kulturverkstedet FYRET Stein Ivar Mortensen, Rektor ved kulturskolen for AILe (regional kommunal kulturskole) Kari Elfstedt, Kostymedesigner/ billedkunstner Fra Alstahaug kommune har deltatt: Svein Harald Carlsen, Sektorleder kultur Hanne Wiig, Alstahaug kommunestyre Arve Berg, sektorleder / fung. prosjektleder, Alstahaug kommune Eksterne rådgivere: Kulturhusfaglig konsulent: Rune Håndlykken, Kulturhusplan DA, Drammen ( ) Deler av innholdet i badedelen er basert på en forhåndsutredning fra Eyvind Øglænd Marcussen, Asplan Viak AS, Skien i Arkitektfirmaet Solem Hartmann i Trondheim gjennomførte i en mulighetsstudie for å avklare om det var mulig å få plass til både kulturhus, bad og næringsarealer og nye hotellrom på tomta. Kjetil Vik, OPAK Oslo, er rådgiver i gjennomføringen av arkitektkonkurransen og prosjektorganiseringen. Sandnessjøen, Arve Berg prosjektleder Rune Håndlykken rådgiver 2

3 1. KORT BAKGRUNN Alstahaug kommune på Helgeland har ca 7300 innbyggere. Sandnessjøen er kommunesenteret og regionsenteret for HALD kommunene (Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna.) Som regionsenter ønsker vi i Alstahaug å legge til rette for at de innbyggerne i regionen skal få et tidsmessig kultur- og fritidstilbud i tråd med intensjonene i kulturloven av 2007: Stat, fylke og kommune skal sammen sørge for forutsigbare utviklingsvilkår, og legge til rette for profesjonalitet, kvalitet og bred deltagelse i kulturaktiviteter. At basevirksomheten til Skarvfeltet i norskehavet er under utbygging i Sandnessjøen, er en positiv utvikling i næringslivet i vår region. Sandnessjøen ønsker å utvikle seg til å bli et godt bostedsalternativ gjennom å legge til rette for et mangfoldig kulturliv. Dette er særlig viktig i den oppbyggingen av oljeservicenæringene som skjer her nå. Det handler om å gjøre regionen så attraktiv at flest mulig bosetter seg her, framfor å langpendle slik mange gjør i oljebransjen. Operatøren for Skarv, BP, samarbeider også aktivt for å sikre at ansatte velger å bo i regionen. Mange byer og tettsteder har erfart at det å satse på kultur har vært en vellykket stedsutviklingsstrategi. Vi ønsker også å kunne tilby våre innbyggere et tidsmessig kulturhus for å kunne huse lokalt og gjestende kulturliv. Samlokalisert med godt badetilbud, bibliotek og utvidet hotell blir det skapt et nytt, attraktivt møtested i byen. Det planlagte kulturbygget i Alstahaug har en unik beliggenhet midt i sentrum, med nærhet til offentlig transport som hurtigbåt, ferge, buss og hurtigrute. Det er planlagt bibliotek, kino, bad, storsal, utstillingslokale og kulturverksted i samme bygg. Det skal også bygges sammen med Rica Hotel Sandnessjøen, som samtidig ønsker å bygge ut hotellet med minst 25 nye rom som en del av prosjektet UTFORDRINGENE Kultur som stedsutviklingsstrategi er et sammensatt virksomhetsfelt der en søker å bidra til trivsel, vekst og stabil bosetting ved å legge til rette for et variert kulturtilbud i kommunen. Alstahaug kommune har, som det fremgår av kommunedelplanen, lenge hatt ønske å komme i gang med en satsing på gode lokaler for kulturlivet. Vi er inneforstått med at kultur ikke er et trylleformular som automatisk fører til økt tilflytting og vekst, og er også kjent med den gryende tendensen til overinvestering i kulturhus i norske byer og tettsteder. Vi ønsker derfor å utvikle en bærekraftig modell som samtidig skal gi muligheter for å løfte kulturlivet i regionen. I følge Norsk kulturråds rapport Lokalt kulturliv i endring (Aagedal 2009), er det viktig at en legger til grunn et troverdig ambisjonsnivå for regional kultursatsing. I vårt område er det ingen tunge kunstproduksjonsmiljøer. I tillegg til gjestende forestillinger er de viktigste aktørene i kulturfeltet i denne regionen faktisk barn og 3

4 unge. Kommunen jobber derfor med en modell som også skal ivareta denne gruppen. Samtidig er kommunen i en meget krevende situasjon økonomisk både når det gjelder investeringer og drift. Kommunen har vedtatt finansiering av hele badet, men bare en del av kostnaden med kulturhuset. Kulturdelen er derfor helt avhengig av økonomisk engasjement fra næringslivet. Gjennom Sponsorlauget sitt arbeid har næringslivet over flere år arbeidet aktivt, og skaffet egenkapital og garantier. Dette skal særlig redusere kommunens kapitalkostnader betydelig de første 6 driftsårene. Dette er helt avgjørende for prosjektets gjennomføring, og næringslivet har alt gitt betydelige tilsagn om støtte. Næringslivet bidrar slik både med betydelig økonomi og kompetanse i selskapet Sandnessjøen kulturutvikling AS som er under etablering som ideelt eierselskap i samarbeid mellom kommune, næringsliv og kulturliv. For arkitektkonkurransen er det derfor helt avgjørende og et krav at de deltakende firma tar utfordringen med å utvikle nøkterne og smarte prosjekter som er realiserbare innenfor en total prosjektkostnad på 185 mill. kroner eks. mva. (Kostnadstall korrigert for prisstigning pr juni 2010). Hotellrom og næringsarealer for utleie, til sammen ca m2, kommer i tillegg til denne økonomiske rammen VISJONER Alstahaug kommune skal arbeide for at alle barn og unge i regionen skal få anledning til å oppdage, utvikle og realisere seg selv gjennom arbeid med kunst og kultur. Kommunen skal samtidig legge tilrette for at alle innbyggerne skal få oppleve profesjonell kunst av høyest mulig kvalitet gjennom å produsere og arrangere forestillinger og konserter med gjestende regionale og nasjonale utøvere. Kulturskolen for AILe (interkommunal kulturskole for Alstahaug og Leirfjord kommuner) skal videre utvikles som regionens musiske kompetansesenter. Kommunen skal tilby et moderne bibliotek som møtested, studiesenter og hjerte i kulturhuset. Samspillet mellom kulturhus, bad og hotell skal gjøre Sandnessjøen til en mer attraktiv by og regionsenter på Helgeland TOMT OG MULIGHETSSTUDIER Etter som prosjektet utviklet seg med stort engasjement og interesse for både å løse bad og kulturhus på den aktuelle tomta, ble det fra flere hold stilt spørsmål ved om dette var mulig. ASPLAN VIAK leverte tidlig en idéskisse for badelandet. Seinere i prosessen ble arkitektfirmaet Solem Hartmann AS, Trondheim, engasjert for å lage en mulighetsstudie. Dette for å avklare om det var mulig å få plass til brukbare løsninger for disse funksjonene på den begrensa og avlange tomta vest for hotellet. Denne mulighetsstudien ligger ved, og er en del av programgrunnlaget for denne konkurransen. 4

5 1.4. PUBLIKUMSGRUNNLAG OG FORVENTET BESØK Programarbeidet har hatt som utgangspunkt at Alstahaug kommune har ca innbyggere, men at ca innbyggere i regionen (4 kommuner) er dekningsområdet. For spesielle tilbud vil huset også trekke publikum langt ut over dette. Dagens kino har bare ca besøk i året og billettsalget har vært synkende de siste årene. Med tilbud i nye saler, samlokalisert i ny kulturarena, er tre til firedobling av besøket realistisk. Sammen med forventet besøk i badelandet (50.000), nytt bibliotek (dobling til ), konsert / teaterarrangementer, kulturskole m.m. er det nøkternt vurdert at totalbesøket i huset på årsbasis vil ligge mellom og Dette bekreftes med erfaringer fra andre lignende prosjekt, for eksempel i Oppdal. Realiseringen vil kunne bli avgjørende for livet i nedre del av hovedgata i framtida. 2. BEHOV, FUNKSJONER OG VIRKSOMHETER 2.1. KULTURSKOLEN FOR AILe OG DE LOKALE TILBUDENE Det fleste av dagens lokale tilbud og aktiviteter er på en eller annen måte knyttet til den interkommunale kulturskolen, Kulturskolen for AlLe, se, = Alstahaug, Le = Leirfjord, men samtidig en kulturskole for alle ). Veksten har vært formidabel, fra ca. 100 elever i 2006, hovedsakelig innen musikk, til ca. 300 i 2009, fordelt på musikk, ballett, bilde og drama. Antall årsverk har i samme periode gått fra to til seks, fordelt på 20 lærere i ulike stillingsprosenter. Kulturskolen har tilbud om opplæring innen: Musikk Teater Dans Bilde Det er stor interesse for tilbudene, og det er ventelister på alle tilbud. Denne interessen er et stort aktivum for en kulturkommune, men kvaliteten på fasilitetene samsvarer ikke med engasjementet og nivået til utøverne. De siste års økning i kulturskolens aktiviteter, øker behovet for kulturhus og kulturverksteder. Det er ofte konkurranse om tilgang til lokaler som idrettshall og gymsaler. De er ikke alltid like egnet akustisk, og omfattende rigging og rydding for ulike aktiviteter sliter på brukerne MUSIKK Kulturskolen for AlLe har tilbud om: Undervisning på fløyte, klarinett, saksofon, trompet, trombone, gitar, elbass, trommer, piano og fiolin. Ca 180 elever. Salg av dirigenttjenester til korps og kor. 5

6 Skolekonserter med elever og lærere. I tillegg initierer kulturskolen mange større samarbeidsprosjekter, og har en sentral rolle i koordinering og gjennomføring av disse. Kulturskolen har base i idrettshallen Stamneshallen, men en del av undervisningen foregår ved grunnskolene i distriktet. Frivillig musikkliv 4 skolekorps: Tjøtta, Alstahaug og 2 i Sandnessjøen sentrum 1 storband: Et som øver i kulturskolens lokaler 7 kor: Blandet kor på Tjøtta og Alstahaug, damekor og mannskor i sentrum, barnekor og gospel i kirken. Band: Noe virksomhet knyttet til fritidsklubb og kulturskolen. Felles for alle disse er at de øver og konserterer i lokaler som bare unntaksvis er egnet for formålet FYRET- KULTUR, TEATERVERKSTED OG TEATERGRUPPENE Høsten 2004 ble FYRET- kultur og teaterverksted etablert i Sandnessjøen. Det er organisert som en forening, men har profesjonell teaterfaglig ledelse og instruktører. Fra et antall på 8 teaterinteresserte ved oppstart, er deltagerantallet i dag nærmere 100. Se Fyrets virksomhet er delt inn i: Teaterverksted for barn og unge i samarbeid med Kulturskolen for AlLe Flerkulturell arena i samarbeid med asylmottak og flyktningkontor Kulturell varmestue arrangør for gjestende forestillinger Kunstprosjekt prosjekt med fokus på formidling og forskning rettet mot barn og unge Det er videre flere vitale teatergrupper som jobber med revy og årlige produksjoner i kommunen. Alstahaug er med i Nordland fylkes sceneinstruktørordning, dvs. at kommunen har ansatt en instruktør som kan gi gratis regihjelp til teatervirksomhet i skole og lokalsamfunn. Se: Sceneinstruktørene DANS Kulturskolen for AlLe gir tilbud i klassisk ballett med ca 50 elever BILDE Kulturskolen for AlLe har tegne- og malekurs med elever. Skolen ønsker å videreutvikle tilbudet. 6

7 KUNSTFORMIDLING For 10 år siden inngikk Alstahaug kunstforening og Alstahaug kommune en samarbeidsavtale omkring formidling av kunst fra fast utstillingslokale. Kommunen hadde ansvar for drift av en eldre bygning som kunstforeningen benyttet til produksjon av utstillinger. Dette samarbeidet har ført til at det er formidlet kunst av høy kvalitet til skoler og kunstinteresserte i regionen. Samarbeidet fungerte tilfredsstillende, men bygningen var uforholdsmessig kostbar i drift, og plasseringen er ikke optimal. Bygningen inngår som del av finansieringen av det nye kulturhuset og samarbeidsavtalen er opphørt for å forberede salg av bygningen. Ved å integrere utstillingslokalet i et nytt bygg med flere funksjoner, vil publikumstilstrømningen bli betydelig større REGIONALE OG NASJONALE AKTØRER I KULTURTILBUDET PROFESJONELLE ENSEMBLER PÅ HELGELAND I tilknytning til tilbudene arbeides det gjennom regionrådene med å opprette tre profesjonelle ensembler i regionen; Helgeland Sinfonietta, Helgeland Scenekunstnettverk og Ensemblet for AlLe (distriktsmusikere knyttet til kulturskolen). Ensemblene skal bidra til å heve profesjonaliteten i kunstfeltet i Helgelandsregionen, og gjøre det attraktivt for flere utøvere å velge Helgeland som bosted. I et nettverk skal det arbeides aktivt med utveksling av kunstfaglig kompetanse, flerbruksfordeler og turnering av forestillinger mellom miljøene. Deltagerne er profesjonelle musikere og scenekunstnere med tilknytning til Helgeland. De får tilbud om et profesjonelt ensemble som supplement til pedagogisk virksomhet og frilansoppdrag NORDLAND TEATER Nordland Teater er et regionalt turnèteater som skal dekke 44 kommuner i fylket. Nordland Teater er vant til at mange kommuner ikke har kulturhus, og er derfor vant med å spille også i gymsaler, idrettshaller og ungdomshus. Av de 44 kommunene topper Sandnessjøen verstinglisten" når det gjelder spillelokale. Nordland teater turnerer med 2-4 forestillinger i året FIGURTEATERET I NORDLAND Figurteateret i Nordland har som ambisjon å være i forkant av utviklingen av figurteater som kunstform i Norge. Figurteateret jobber aktivt for å øke antallet viste forestillinger i fylket per år fra dagens nivå på 150 til 200. Det er en sterk kunstnerisk utvikling i Figurteatret, og flere av forestillingene har vunnet priser, også internasjonalt, de siste årene RIKSTEATERET Riksteateret hadde tidligere Sandnessjøen som fast spillested, men fordi kravene til scene, innlasting, artistgarderober og publikumsfasiliteter har økt, har Riksteateret 7

8 kuttet kommunen fra sin turneliste. Alstahaug kommune ønsker å komme på spilleplanen igjen, og scenen i det nye kulturhuset må derfor være i samsvar med Riksteaterets krav til spillesteder. Dette er ivaretatt i romskjemaet FASTE KULTURTILBUD OG VIRKSOMHETER I KULTURHUSET MODERNE BIBLIOTEK Alstahaug folkebibliotek skal være en viktig del av kulturhuset. Biblioteket har et nært regionalt samarbeid med de øvrige kommunale bibliotekene i regionen (7kommuner), gjennom Skjærgårdsbiblioteket. De samarbeidende bibliotek benytter en felles regional bibliotekplan. Ut over dette samarbeider de også om litteraturformidling, med blant annet forfatterturnéer, men ønsket er et enda tettere og formalisert regionalt samarbeid i fremtiden. Alstahaug folkebibliotek driver tradisjonell bibliotekvirksomhet med utlån av flere typer media og er en møteplass for avislesere, skoleelever, studenter på desentraliserte utdanningstilbud, og ikke minst våre innbyggere med annet morsmål enn norsk. Biblioteket samarbeider også med barnehagene og skolene i kommunen. Bibliotekets rolle er i dag under rask endring som følge av digitaliseringen og samfunnsutviklingen generelt: Populærkulturen får status: I dagens postmoderne samfunn gir folkeopplysning og dannelse biblioteket nye utfordringer. Kundeperspektivet og ny kulturforståelse gjør at populærkultur i alle former har fått en naturlig og likeverdig plass i biblioteket. (Folkebiblioteket som forvandlingsrum, København, 2006) Informasjonssamfunnet: Ny teknologi gir nye informasjonsformer og muligheter, og med krav om rask, relevant og riktig informasjon. Behovet for at flest mulig kan bruke teknologen og mulighetene på en kritisk og konstruktiv måte er økende. Det handler både om kildekritikk og god oppførsel i sosiale medier. Billedmedier får en helt annen plass og ikke bare i kunst og underholdning. Visuell oppfattelse må stimuleres på linje med lesing fordi stadig flere opplevelser, viktig informasjon og kunnskap formidles ved bruk av film, bilder, tekst og lyd i kombinasjon. Utdanningssamfunnet med mulighet for desentralisert og livslang utdanning og opplæring. Utdanningsnivået øker, og flere vil samtidig kunne bo på hjemstedet i studietiden. Disse endringene i teknologi og samfunn har de siste 20 årene gjort at bibliotekene har måttet utvikle seg og fornye seg. Bibliotekets rolle som boklager vil bli mindre viktig. Ferske nasjonale undersøkelser viser også at mindre enn halvparten av kundene låner bøker når de er innom biblioteket. Bøker som fortsatt vil være viktige på biblioteket er de som skal oppfylle spesielle funksjoner og som pr. d.d. ikke egner seg elektronisk. Dette kan være praktbøker i store format med mange bilder, bildebøker for barn, pekebøker for barn osv. 8

9 Sosial og kulturell møteplass Bibliotekbesøk skal være en opplevelse i seg selv, og blir stadig viktigere som sosial og ikke kommersiell møteplass for alle. Atmosfære, kafé, aktivt torg. Ikke minst skal biblioteket og kulturhuset være et viktig møte- og aktivitetssted for seniorene. Kundefokus Fra det samlingsorienterte til det brukerorienterte, virtuelle og elektroniske bibliotek. Økt besøk i biblioteket, men også kraftig økt besøk, bruk av tjenester og utlån over internett der brukerne bestiller hjemmefra. Publikumsbetjeningen suppleres med veiledning og dialog med brukerne og større grad av selvbetjening. Digitale medier Fra de tradisjonelle materialer og media til nettbaserte media og materialer. Tilgang til de mange nettbaserte internasjonale fagtidsskrifter er viktig men dyrt, også for bibliotekene, men er helt vesentlige for biblioteket som kompetansesenter. Opplevelser Kulturformidling, medieformidling og arrangementsvirksomhet blir opprioritert. Egenaktivitet som musikk, dans, kurs, multimedieproduksjon m.m. er på full vei inn i biblioteket. Biblioteket skal være en spontan arena også for barn og unge og som supplement til for eksempel kulturskolens tilbud som krever planlegging, søknad om plass lang tid i forveien og foreldre som vil og kan prioritere slike tilbud økonomisk. Konsekvenser for design av et framtidsrettet bibliotek: 1. Biblioteket skal være hjertet og formidlingspunkt for hele kulturhuset (informasjon, billetter, resepsjon, tilsyn kunstutstilling m.m.) og må ligge sentralt og med en stor del av arealene på gateplanet. 2. Store deler av bøkene skal plasseres i kompaktmagasiner med tilgjengelighet for publikum for å gi gulvplassen til ny innredning, nytt utstyr og nye formidlingsformer. Bokhyller skal ikke lenger dominere interiøret. 3. Biblioteket vil få mange aktiviteter med høyt støynivå samtidig som det andre steder skal være mulig å arbeide uten å bli forstyrret. Dette må ivaretas i løsningene. 4. Kafé- serveringstilbud bør også være en del av bibliotekmiljøet slik at aviser, tidsskrifter og Internettilknytning m.m. kan være en del av kafémiljøet. 5. Det skal legges til rette muligheter for selvbetjening i hele eller deler av biblioteket; men i perioden huset er åpent. 6. Lokalene må ha fleksibilitet for stadig forandring og ominnredning. 7. Minst 1/3 av personalressursene vil være beskjeftiget med nye arbeidsområder, og bredere kompetanse må trekkes inn. Hovedbiblioteket har hatt tilhold i nåværende lokaler i vel 20 år. Biblioteket er i stadig fornyelse og søker å være en viktig og trygg aktør i samfunnet. Å være en god møteplass for alle, samtidig som en moderniserer og utvider tilbudet, setter krav til lokaler og beliggenhet. Både i et lokalt og regionalt perspektiv ser biblioteket fram til en beliggenhet i sentrum der det også er lett tilgjengelig for impulsbesøk og med en 9

10 universell utforming. I et sentralt beliggende kulturhus vil bibliotektjenesten enkelt kunne samarbeide med andre viktige aktører innen kultur- og næringsliv og samtidig være et tilgjengelig, kulturelt lavterskeltilbud. Dagens bibliotek er lokalisert i en bygning hvor universell utforming mangler. Dette utestenger flere brukergrupper ALSTAHAUG KOMMUNALE KINO Det er forutsatt å flytte Alstahaug kommunale kino til det nye kulturhuset og integrere kinodriften i det totale tilbudet og virksomheten i huset. I dag har kinoen tilhold i en bygning fra Verken bygning eller teknisk nivå er forenelig med moderne kinodrift. Besøket er meget lavt ( / år) og kommunens kostnader pr. solgte billett er for høy. I og med at ny kino er planlagt i det nye kulturhuset, har kommunen avventet digitalisering av eksisterende kino. Da digitaliseringen av norske kinoer har gått langt hurtigere enn først antatt, kan dette medføre at kommunen vil stå uten kinotilbud inntil nytt kulturhus er ferdigstilt. Dette er ikke ønskelig, og kommunen er nå i dialog med Film & Kino for å digitalisere eksisterende kino. Det tas sikte på at kinoen kan være digitalisert vinter 2012 og at utstyret senere monteres i den lille kinosalen i det nye kulturhuset. De tre hovedgrunnene til at mange i dag fortsatt foretrekker film på kino, er knyttet til kvalitet på lyd/bilde, aktualitet/premiere og fellesskapet ved å oppleve noe sammen med (mange) andre. Digitaliseringen vil styrke de to første aspektene om salene er gode nok, men det tredje tilsier at salene også bør ha en størrelse. Det bygges nå få nye kinosaler under 100 plasser. Dette både for å få stort og bredt lerret men også for det sosiale. Digitaliseringen gir også helt nye muligheter for overføring av konserter, idrettsarrangementer m.m. med topp kvalitet i lyd og bilde. Særlig har samarbeidet med Metropolitan operaen i New York og overføringene i 3D fra fotball VM i Sør- Afrika blitt stor suksess. Med en ny spesialsal for kino / multimedia i tillegg til at kultursalen også utrustes for kinovisninger ( premierer, store filmer og spesielle anledninger), tilsier erfaringer fra andre steder at et kinobesøk i det nye anlegget på mellom 20 og pr. år er et realistisk mål. ( 2,5 3 besøk pr. innbygger i året i gjennomsnitt.) DET MODERNE FOLKEBADET Alstahaug kommune stengte sitt gamle skolebasseng i Etter en lang prosess der ulike alternativer i og utenfor sentrum har blitt vurdert, skal kommunen nå realisere ett nytt badeanlegg i tilknytning til bygging av nytt kulturbygg i sentrum. For den regionale funksjonen er nærhet til kollektivtrafikk, med ferjer til de to nabokommunene Herøy og Dønna, viktig. 10

11 En har utredet ulike muligheter gjennom forstudier. En stor satsing på Badeland ble valgt bort fordi både bygge- og driftskostnader ville bli for store. Kommunen har derfor valgt et konsept moderne folkebad som en kombinasjon av skole- og idrettsbad, tilbud for revmatikere og et mer begrenset omfang av leike- og velværetilbud tilpasset det lokale behovet og publikumsgrunnlaget. Badet vil være et meget viktig helse- og trivselstiltak i regionen. Det handler om trening, trivsel og helse for alle aldersgrupper, men også at disse kystkommunene tilbyr en svømmeopplæring som sikrer at nesten alle barn og unge kan svømme når de går ut av grunnskolen. Fra f. eks. Rjukanbadet og Høyangerbadet ser en også at badet har blitt et meget viktig helse og trivselstilbud for seniorene. Sammen med biblioteket og kino vil dette kunne bli det viktigste møte- og aktivitetsstedet for de eldre. Det er nøkternt lagt til grunn et årlig besøk på personer inkludert skolebading/ svømmeopplæring. Dette er noe lavere enn for eksempel Rjukanbadet, som har noe lavere folketallsgrunnlag, men langt flere faste fritidsbrukere ( hytter). For å legge opp til en rasjonell drift er det en forutsetning at billettsalg, kiosk/ servering, hovedinngang m.m. samordnes mellom bad og kulturhus/ bibliotek ÅRVISSE EVENTS OG FESTIVALER PETTER DASS-DAGENE Annet hvert år siden 1983 har vi hedret Nord-Norges store dikter, presten Petter Dass ( ), ved å arrangere Petter Dass-dager. Festivalen tar nå mål av seg til å bli en av Nord-Norges to markerte litteraturfestivaler. Selv om Petter Dassmuseet er flyttet inn i eget museumsbygg, setter størrelsen på lokalene her begrensninger på utviklingen av arrangementet. Større lokaler er en forutsetning for at overnevnte målsetting skal nås SIGRIDKONGRESSEN Sigridkongressen har blitt arrangert fire år på rad, og alle arrangementer er omtalt som kjempesuksesser. Det har blitt lagt fokus på å motivere, inspirere og underholde deltakerne. Med foredragsholdere både fra kjendislivet og lokale bidragsytere, har kongressen klart å begeistre både deltakere og presse. Kongressen har navnet sitt etter Sigrid på Sandnes i nåværende Alstahaug kommune. Hun var enearving etter Sigurd Herse, og en av svært få kvinneskikkelser nevnt i Snorres Kongesaga. Sigrid representerer kvaliteter som overlevelse, stolthet, styrke. Dette er sentrale kvaliteter for Sigridkongressen, som har som visjon å skape en årlig arena for fellesskap, engasjement og utvikling, samt å fremme nettverksbygging og næringsutvikling. Den skal hjelpe til med å synliggjøre enkeltpersoner og næringer i området, og bedre omdømmet til og samholdet i hele Helgelandsregionen. Alt av billetter ble solgt (ca 450). Kulturhuset ville bli en verdig arena for videre utvikling av dette initiativet. 11

12 A WONDERFUL NIGHT / TENNE PÅ MUSIKK Siden 2007 har det årlig vært arrangert regionale samarbeidskonserter med populærmusikk der vokalister og musikere fra regionen hvert år har samlet rundt 500 publikummere REGIONALE MUSIKKSPILL Kulturskolen for AlLe har i samarbeide med Nordland fylke og Helgeland regionråd startet et 3-årig prosjekt med framføring av musikkspill. I 2009 ble The Name of the Game framført for nærmere 1000 publikummere i Sandnessjøen. I 2010 er det Little Shop of Horrors som står på planen. Oppsettingene er et samarbeid mellom amatører og profesjonelle utøvere MØTER OG KONFERANSER Det planlagte samarbeidet mellom kulturhuset og Rica Hotel vil gi helt nye muligheter for kurs og konferanser i Sandnessjøen. De største hindringene; mangel på egnede lokaler og hotellkapasitet, blir løst. Huset vil både gi mulighet for å gjennomføre slike arrangementer med inntil 200 deltakere på en profesjonell og tidsmessig måte også når det gjelder lokaler og teknisk utstyr. Like viktig som de få store arrangementene, er det at samarbeidet gir langt bedre muligheter for å gjennomføre flere mindre kurs og seminarer samtidig FYLKESTINGET Nordland fylkesting setter sine møter i forskjellige byer og tettsteder i fylket. Fra Alstahaug kommune er det ønskelig å få lagt fylkestinget også til Sandnessjøen. Det har vært gjort flere forsøk på dette, men på grunn av ikke egnede lokaler har dette ikke vært mulig. En storsal og samarbeid med hotellet kan løse problemet i framtida ANDRE Seminarer og konferanser arrangeres i stadig større grad i Sandnessjøen, både av offentlige instanser og det sterkt økende oljerelaterte næringslivet. Dette har sammenheng med en positiv utvikling generelt. Maksimalt tilgjengelige amfi i kommunen er i overkant av 130 på videregående skole, og med en lite tidsmessig standard. Dette byr stadig på store utfordringer for arrangører. Eksempler på større næringslivsaktiviteter som med fordel kunne ta kulturhuset i bruk, er en større Båtmesse i mai og Landbruksmessa Horva i august LOKAL KULTURPRODUKSJON OG BEHOV FOR ARENAER VERKSTEDSNIVÅ: NYBEGYNNERVIRKSOMHET ALLE DISIPLINER Kulturverkstedet vil, slik økonomien i prosjektet er, i begrenset grad kunne disponeres av nybegynnernivået i det lokale kulturlivet de første årene. I denne 12

13 perioden vil en prioritere utleie av hensyn til økonomien. Men ledig kapasitet må utnyttes best mulig. Musikkverksted Kulturskolen vil fortsatt disponere noen øvingslokaler til instrumentalopplæring og ensemblespill i et auditorium (tilfluktsrom) i idrettshallen Stamneshallen. Teaterverksted Kultur og teaterverkstedet FYRET har teaterundervisning for barn fra 6-16 i sine lokaler i Richard With gate 1, men har sterkt ønske om å flytte sin aktivitet. Fyret har tatt initiativ til å få en fast prøvesal på ca 80 m2 for sin virksomhet for barn og unge. I tillegg er det søkt om tilskudd til Norsk Kulturråds program Rom for kunst til å etablere et tverrkunstnerisk visningsrom på 157 m2 i kulturhuset. I mulighetsstudien er dette arealet over bakscene / lager som bare er programmert med dobbel etasjehøyde, mens hovedscenen går over 3 etasjer. I programskjemaet er dette benevnt som disp 157, prosjektareal Billedkunstverksted En del av undervisningen foregår i ungdomsskolens lokaler. For elever fra 2 til7 klasse har det vært malekurs i atelieret til en profesjonell billedkunstner. Det vil være ønskelig å flytte undervisningen til et egnet lokale i nærheten av det planlagte arealet for kunstutstillinger. En ønsker å flytte også disse aktivitetene inn i kulturverkstedet; om og når økonomien tillater det HOVEDSCENEN: STORSTUE FOR ALLE DISIPLINER Kulturhuset skal gi god plass til lokal og regional kultur fra første dag. Hovedscenen vil gi helt andre muligheter enn i dag når det gjelder akustikk, teknikk, spilleplass og publikumskomfort. All erfaring fra andre steder viser en sterk økning også i lokal produksjon i samspill mellom de profesjonelle aktørene og frivillig engasjement. Det handler om å legge til rette, spille på lag og bruke de mulighetene den nye arenaen gir. I kulturlivet arbeides det derfor med planer for å lage en tilgjengelighetspolicy for lokalt kulturliv der aktører fra lokalt kulturliv skal få tilbud om å spille på hovedscenen, gjerne etter turnus, med ukentlige arrangement. Kommunen ønsker med dette å møte kulturlovens krav om at det skal legges til rette for at alle skal få mulighet til å skape, produsere, formidle og distribuere kunst og delta i kulturaktiviteter. Det skal jobbes med økonomiske støtteordninger der sponsormidler skal delfinansiere leie av hovedscenen for lag og foreninger. Disse vil kunne betale en redusert leie tilpasset inntektspotesialet for forestillingen. Kommunen og samarbeidspartene ønsker videre å bidra til kunst- og kulturfaglig kompetanseheving og profesjonalitet gjennom å kunne stille med støttefunksjoner på lys, lyd, regi og markedsføring. 13

14 ANDRE AKTØRER PÅ HOVEDSCENEN Rica Hotel er naturlig samarbeidspart i arbeidet med å tilrettelegge "pakker" for å trekke publikum og arrangementer til Helgeland. Dette gjelder både kulturtilbud og events for kunder i næringslivet. Det er en god dialog med Rica Hotel Sandnessjøen og Rica-konsernet om dette, men det er pr. i dag ikke inngått noen avtale. Kulturhuset skal være pådriver i arbeidet med å skape gode "totalopplevelser" HOVEDSCENEN, KOMMUNALT KULTURKONTOR OG FORMILDING Deler av kulturadministrasjonen i Alstahaug kommune skal flytte til kulturhuset og inngå i drifts- og utviklingsorganisasjonen for kulturtilbudene i kommunen. Kulturhuset skal samarbeide med produksjonsmiljøer, lag og foreninger der kulturhuset kan stille med produksjonsstøtte i form av teknisk bistand og tilrettelegging for prøver og forestillinger. Kulturkontoret skal være produsentleddet for gjestende konserter og forestillinger. Det er et mål at kulturhuset skal være et naturlig valg når nasjonale / internasjonale aktører legger sine turnéruter. Kulturhuset skal samarbeide med andre kulturhus i landsdelen om produksjoner. Denne type samarbeid gjør det overkommelig å presentere artister som normalt ikke ville kommet til regionen. Videre må det etableres et samarbeid med Riksteatret, Nordland Teater, Figurteateret i Nordland og Rikskonsertene SMÅSCENEN KULTURHUSETS BISCENE For å styrke det lokale kulturlivets tilknytning til kulturhuset, arbeides det med å opprette en biscene til kulturhuset for barn og unge; Småscenen. Denne skal være et lavterskel spillested for alle disipliner. Småscenen søker en å realisere som en blackbox på ca. 150 m2 som et eget prosjekt i samspill mellom profesjonell kulturproduksjon og bl.a. Norsk Kulturråd. Salen skal særlig være egnet for forestillinger for og med barn. Rommet er lite nok til at barnestemmer bærer akustisk, og formatet er ikke overveldende, slik en hovedscene vil fortone seg for et barn. Som spillested for moderne barneteater vil salen også egne seg utmerket. Med dette vil kommunen etterstrebe og innfri kulturlovens intensjon om å fremme og legge til rette for et bredt spekter av kulturell virksomhet for alle. Den skal ha en lavterskelprofil, dvs. at alt fra kulturskolens mindre elevforestillinger til lokale rockeband og annet lokalt kulturliv skal ha tilgang til lokalet. Småscenen skal preges av mangfold, bredde og variasjon. 14

15 3. TOMT, REGULERINGSPLAN OG MULIGHETSSTUDIE Ut fra reguleringsplan og eiendomsforhold, inkl. avtale med Rica Hotels, er den disponible tomta på vel 4 da., og avgrenset slik det er vist på reguleringsplanen som ligger vedlagt. (Vedlegg 2). Byggehøyder m.m. fremgår av vedlagte reguleringsvedtekter til denne planen. (Vedlegg 3). NB! Det forutsettes at prosjektet kan realiseres uten behov for ny reguleringsplan ved at krav til byggelinjer og høyder holdes. Mulighetsstudien utført av arkitektfirmaet Solem Hartmann AS og forhandlinger med Rica Hotels har konkludert med at følgende skal legges til grunn for hovedgrep på tomta: Innlasting til scene må løses i plan slik at stor lastebil / semitrailer kan rygge helt inntil og laste av i plan eller alternativt til vanlig høyde for lasterampe. Det er ikke krav til parkeringsdekning på tomta. Dette forutsettes løst på arealet merket P1 på plankart. Kultur- og konferansedelen skal ligge nærmest hotellet pga. sambruk og bl.a. logistikk for servering fra hotellets kjøkken for banketter i storsal m.m. Bygget skal ha en markert og lett leselig hovedinngang fra Torolv Kveldulvsons gate. Hotellet ønsker sine nye rom lagt til toppetasjen. Samtidig må dette løses slik at en ikke får unødvendig store tekniske og økonomiske utfordringer med støy mellom storsal og hotellrom. Viser ellers til vedlagte mulighetsstudie fra arkitektfirmaet Solem Hartmann og notat fra Kulturhusplan DA med kommentarer til denne. (Vedlegg 5). 4. ROMPROGRAM Generelle krav Universell utforming er en forutsetning for hele prosjektet. Dette gjelder også fokus på oversiktelighet, skilting, løsemidler, akustikk/ tilrettelegging for hørselshemmede osv. God miljøstandard. Prosjekteringen av anlegget gi løsninger som sikrer en god miljøstandard med hensyn til estetikk, materialvalg, energibruk osv. Det forutsettes vannbåren varme levert fra kommunalt nett for fjernvarme. Effektiv luktsperre mellom bad og kulturhus er en forutsetning. Dette må løses slik at det med stor sikkerhet fungerer til en hver tid og ikke bare i korte perioder etter at ventilasjonsanleggene har hatt service. Lydisolasjon mellom rom. Bakgrunnsstøy og lyd fra aktiviteter / musikk i tilstøtende rom er en stor utfordring i kulturbygg. Det er høye lydnivå, og i tilstøtende rom kan det være stille aktiviteter som trenger ro. Kulturutøvere skal kunne arbeide uten å bli forstyrret eller være redd for å forstyrre andre. Dette gjelder både luftlyd og trinnlyd. Minimum NS 8175 klasse A for spesialrom i skoler for musikkrom m. m. må derfor oppfylles mange steder i bygget. Særlig 15

16 viktig er tiltak mot tung basslyd mellom de tunge lydområdene storsal, kinosal, rockverksted og andre øvingsrom for musikk og dans. Romakustikk er viktig; I kultursal og kinosal må det i volum og utforming sørges for god akustisk tilpasning. Men også mindre øvingsrom, bibliotek og vestibyle krever godt gjennomarbeidde løsninger for romakustikk. I badeanlegg er også støy ofte et stort trivselsproblem, da både vann og glass er harde materialer i akustisk sammenheng. Disse utfordringene må løses på en god måte. Et teknisk avansert bygg. Gode IT-løsninger og løsninger for lyd, lys og sceneteknikk er avgjørende for en moderne kulturarena. Dette gjelder også kabelstruktur, informasjonsopplegg, billettsystem, biblioteksystem, adgangskontroll, SD-system for drift av bygget osv Fellesarealer kulturtorg, vestibyle, bibliotek, turistinformasjon, galleri, servering, garderober, kontorer En god utforming av fellesarealene/inngangspartiet skal være inviterende, inspirerende og levende. En felles arena for tilfeldige og planlagte møter mellom mennesker. Et sted der du kan gå for å finne varme, glede, inspirasjon, mennesker og gode opplevelser, enten det er for å ha en god samtale, en aktivitet eller det er 300 mennesker i en pause i en forestilling. Det handler om gode rom å være i og en atmosfære som inviterer til opphold, deltakelse og impulser. Alle publikumsorienterte skrankefunksjoner skal kunne samles et sted når aktivitetsnivået tilsier det. Det gir de beste muligheter for god service og rasjonell drift. Bibliotekets skranke skal kunne være servicepunkt for hele huset, også for billettsalg. Derfor skal hoveddelen av biblioteket ligge på gateplan mot hovedinngangen. Biblioteket vil også være en viktig del av den inviterende atmosfæren i hverdagen i vestibylen. Dette skal være både et felles informasjonssenter for publikum, billettsalg for alle funksjoner og bidra til å knytte sammen byggets ulike funksjoner. Det skal være betjent både på dag- og kveldstid, og bidra til aktivitet i bygget fra morgen til kveld. Lokale Kapasitet/funksjon Plassering/tilknytning Netto areal Kulturtorg/vestibyle Kinokiosk/ kaffebar og Informasjons- og servicefunksjon for byen Ekstra takhøyde på deler av arealet. Delt over to plan vrimleareal Billettsalg og skranke for huset Knytter sammen bibliotek, kino, kultursal, og andre God utstillingsplass for funksjoner. plakater/storskjerm om alt som Kiosk / kaffebar legges foregår i huset og i byen mellom bad og kinosal i 2. Bar/ pauseservering etasje. Må kunne avstenges Kontorer / Felles kontorer for Åpen og fleksibel løsning personalrom kulturadministrasjon, kulturhus, kulturskole, (eventuell frivilligsentral), prosjekter m.m. 5 arbeidsplasser i landskap 0g 5 Kan ligge i 2. etasje med god tilgang til kultur- og servicetorg, kino, bibliotek og galleri cellekontor Toaletter, garderober for Regional sceneinstruktør ansatte 160 Av arealet 2 stillerom / 16

17 Garderobe og toalett for publikum møterom Fellesanlegg for hele huset Fast garderobekapasitet 200 personer som kan økes til 400 med flyttbare stativer Renholdssentral Moppvask, lager, kjemikalier og utstyr og papirvarer Kan ligge i annet enn 1. etasje 70 Sentralt, men i bakareal 20 Sum nettoareal 600 *Av dette utleieareal restaurant + andel fellesareal 100 kvm. Netto fellesareal k.h Moderne bibliotek og møteplass Biblioteket er både et informasjons- og kultursenter, og formidler langt mer enn bøker. Bibliotekets skranke skal derfor ha flere funksjoner enn vanlig i et bibliotek. I tilknytning til vestibyle må det legges til rette for å arrangere forfatterkvelder, bokdag, barnetimer og mye mer, men også andre lokaler som kinosal eller stort aktivitetsrom i kulturverkstedet kan benyttes til dette. Det skal legges til rette for arbeidsplasser, studieceller og muligheter for fjernundervisning. Mange hjemmeboende deltidsstudenter trenger et sted for ro og konsentrasjon Biblioteket skal kunne låne ut nøkkelkort slik at studenter gjennom en egen inngang, kan benytte studiesenteret også utenom åpningstid. Sambruk av kinosalen til forelesninger og fjernundervisning på dagtid, gir ekstra muligheter ved samlokalisering. Deler av biblioteket må ha ekstra takhøyde (min. 3,5 m netto). Personalrom og fjernkontor (utenom skranke) skal være i felles kontoravdeling for hele huset. Lokale Kapasitet/funksjon Plassering/tilknytning Netto areal Knutepunktet Med to litt skjermede Publikumsskranke til 30 Skranke/veiledning kontorarbeidsplasser betjening av publikum for hele huset Nærmagasin/teknisk Direkte tilknytning til 20 lager skranke Barneavdeling Utstilling bøker og Nær skranke, inngang 150 aktiviteter Egen småbarnsdel Lekseplasser for barn Avdeling for unge og Lenger inne i arealet 250 voksne Tidskrifter, aviser Mot kulturtorg Lokalsamling Lokallitteratur Stille område Musikk/IKT Lyttestoler, PC-er Mot kulturtorg Studieceller 4 stk Elever / studenter, smågrupper Skal kunne være tilgengelig utenfra utenom 40 Arbeidsmøter åpningstid Studie / møterom Fjernundervisning, grupper Multimediarom for videokonferanse/ undervisning I stille område samlokalisert med studieceller og en egen inngang Kan ligge i overetasje ev. på messanin Magasin/arkiv Utstyres med 30 kompaktreoler Sum nettoareal

18 4.3. Utstilling/galleri Et regionalt kulturbygg skal også kunne formidle billedkunst. Dette kan løses i samspill med biblioteket slik at husets skranke kan ha tilsyn / kontroll med utstillingene der dette er formålstjenelig. Dersom man skal kunne oppfylle kravene til å kunne ta imot profesjonelle utstillinger og vandreutstillinger, må lokalet være sikret og avstengt utenom åpningstid. Ambisjoner om å formidle kunstutstillinger gjennom den kulturelle skolesekken, vise videokunst, installasjoner, performance og andre moderne kunstformer, stiller krav til rommets utforming. Det er også krav til lagring av emballasje for vandreutstillinger. Utstillingsrommet/galleriet kan være fleksibelt og åpnes mot fellesarealene i forbindelse med konserter, litteraturkvelder, små forestillinger, performance osv. Lokale Kapasitet/funksjon Plassering/tilknytning Netto areal Utstilling/galleri Utstillinger av alt fra Sentralt mot vestibyle barnekunst til profesjonelle og bibliotek gjerne slik at 80 vandreutstillinger det kan åpnes / lukkes mot Møter / intimkonserter vestibyle. Krever ekstra takhøyde min. 3,5 m, helst 4,0 m netto Nærlager / verksted Småutstyr m.m. for Kasser m.m. lagres i 20 utstillinger felleslager ved innlasting / scene Sum nettoareal Kulturvekstedet : Øvings og produksjonsarena for kulturskolen, profesjonelle og frivillig kulturliv Både kulturskolen, FYRET og det frivillige kulturlivet skal ha sine møteplasser og aktivitetsarenaer i bygget. Arealene skal kunne brukes av ulike organisasjoner på ulike tidspunkt. Det skal være øvingsrom for både den kommunale kulturskolen og øvrige kulturaktører. Utleie/disponering av lokalene organiseres fra kulturtorget. Kulturverkstedet skal ha kommunikasjon til backstage kultursalen uavhengig av publikumsarealer som vestibyle, slik at hele enheten kan fungere som ekstra støtteareal for scene ved store produksjoner. Lokale Kapasitet/funksjon Plassering/tilknytning Netto areal Kulturlivsbasen Felleskontor og møterom Arkivplass for hver 80 kulturskole og kulturliv frivillig kulturliv m.m. org. / grupper (ikke lager) kontor FYRET og Scene Helgeland Gjerne lagt inntil felles kontorløsning for hele huset 2 kontorplasser frivillig kulturliv møtebord, kjøkkenkrok 2 kontorer / forberedelsesrom kulturskole Prøvesal, dramarom Prøvelokale for Fyret m.m. Godt lydisolert. Netto takhøyde 18

19 min. 4,5 m musikkverksteder Bandøvinger, trommer, lydsterke instrumenter Med tilliggende ministudio for demoopptak Svært godt lydisolerte med og lignende 75 dobbeltboks øvingsceller musikk Enkeltelever pinao mm 40 En arbeidsplass for lærere integert i hver celle Danseverksted Øvingsareal for klassisk 75 dans/balett Lagerarealer Bord, stoler, trommesett, Nær 4.1. og pauker, andre instrumenter Sum nettoareal basisprogram Disp 157, prosjektareal Tverrfaglig visningarena for Realisering avhengig av 150 visuell kunst, drama og musikk prosjektstøtte Rom for kunst Sum nettoareal Kultursal og kinosal med støttearealer Storsal, lager, verksted og flygelgarasje skal ligge på hovedplanet med terskelfrie porter / dører fra innlasting og seg i mellom. For størst mulig fleksibilitet skal kultursal og scene ligge i et plan uten fast oppbygd scene. Dette blir da ett stort gulv og salen skal utstyres med teleskopamfi av god kvalitet. For å legge godt til rette for teknikerplass og plasser for rullestoler også i bakre del av salen, skal minst 3 rekker bakerst / øverst i amfiet være faste med inngang fra etasjen over salsgulvet. For fleksibel bruk av salen skal også ei av trappene langs amfiet i salen være fast slik at publikum kan bevege seg mellom balkong og gulv inne i salen f. eks. under konferanser eller kulturarrangementer med både stående og sittende publikum. Rica Hotel vil inngå et samarbeid slik at salen får en maksimal utnyttelse ved at den også kan brukes som festsal ved større arrangementer i hotellets regi. Rømningskapasitet for storsalen ved bruk med flatt gulv skal være på minimum 800 personer. Lokale Kapasitet/funksjon Plassering/tilknytning Netto areal Storsal/scene/ storkino Skal være en fleksibel og moderne multifunksjonssal med god akustikk (etterklang 1,1 1,2 sek. i hele frekvensområdet) Innganger fra vestibyle gjerne også direkte til fast balkong bakerst Sal og scene på Mål ca: B=16 L=26 m H=10 m 350 sitteplasser; 300 i skyveamfi og 50 på fast balkong bakerst i salen 800 ståplasser på flatt golv (rømningskapasitet) 250 gode kinoplasser. Raskt skift mellom arr. og kino samme gulvnivå Lyd/ lyssluser til vestibyle for alle innganger Støyreduksjon mot fellesarealer på min. 55 dba, men 80 dba til andre kulturarenaer og hotellrom. Scene-, lys- og lydrigg

20 Konferanse/ bankett 200 pers m. bord Hovedlager/ Utstyrt med pallereoler og sidescene truck Brukes som ekstra skifteareal m.m. ved behov. Skal også kunne brukes til verksted for scenografi Teknisk lager/ Låst lager og rep. Av husets sceneverksted utstyr x 2 garderober/ 4 scenegarderober, men slik at oppvarmingsrom to og to kan slåes sammen 1 dusjer i hvert gard. Sett Utformes slik at de også kan benyttes som møte- og grupperom Foaje for skuespillere Vente- og samlingsplass for aktører Skal samtidig utformes som møterom. Tekjøkkenløsning Flygel-garasje Skal også kunne brukes som øverom etter dagens standard Stor port til scenen og innlasting i plan med stor port Takhøyde min. 4,5 meter for effektiv lagring i reoler I plan med 5.3. Bør har kort avstand til scenen og helst ligge i samme plan 2 toalett på gangen Inntil I plan med og terskelfritt til scene med doble dører Teknikkrom lyd / lys Lysdimmere, forsterkere m.m. Ved bakscene Maskinrom/ teknisk Digital kinofremvisning Midt bak salen en 20 rom storsal etasje over gulvnivå Liten kinosal 120 plasser THX-kvalitet lyd og bilde Inngang i samme område som til storsal 180 Fast amfi i bua rekker med 120 Takhøyde min. 6 meter cm. radavstand og optimale Akustisk sterkt dempet siktforhold. Støy: 90 dba demping Alt. teleskopamfi. i høy standard for sambruk for konferanser, møter m.m. på dagtid mot storsal i hele frekvensområdet Maskinrom Plass for digital kinomaskin Minimum dybde 2,5 30 meter Sum nettoareal Badeanlegg Badeanlegget skal ha tre avdelinger: Idrettsbad, familiebad og velværeavdeling. Samlet skal det være fem bassenger / vannflater: 1. Hoved- idrettsbasseng 25 x 12,5 meter med vanndybde 1-4 meter 2. Opplæringsbasseng 35 m2 med vanndybde 0,6 0,9 meter 3. Varmtvannsbasseng? m2 med vanndybder 1 1,4 meter 4. Lekebasseng 25 m2 med vanndybder 0,15 0,3 meter 5. Boblebad Det skal planlegges med en kapasitet på 260 samtidig besøkende og et dagsbesøk på ca Garderobeløsninger og kapasitet tilpasses dette. Familiebadet 20

21 Familiebadet består av lekebasseng, opplæringsbasseng, boblebad og cafè- / oppholdsareal. Vanntemperatur skal være 34 C slik at det er behagelig å oppholde seg der lenge. Boblebadet har 38 C. Lekebasseng skal være ca. 25 m2 og ha vanndybder fra 0,15 til 0,30 meter. Det skal ligge nær den grunnen sonen i opplæringsbassenget og ha en liten sklie og fontene. Opplæringsbassenget skal være på 35 m2 med vanndybder fra 0,6 til 0,9 meter. Idrettsbadet Idrettsbadet skal bestå av et svømmebasseng på 25 x 12,5 meter med stupanlegg i den ene enden. Bassenget skal ha 6 svømmebaner i 25 meters lengde, og vanndybder fra 1 til 4 meter. Stuphøyder 1, 3 og 5 meter, med sviktbrett på 1 og 3 meter. En lang rutsjebane skal starte fra 8 9 meters høyde og slynge seg over svømmebassenget. I mulighetsstudien er denne vist ut gjennom yttervegg, men dette uttrykker en idé og ikke noe uttrykt ønske fra byggherren. Velværeavdeling / helsebad med varmt vann, vannmassasje, boblebad, dampbad, badstue og oppholdssoner. Varmtvannsbasseng skal ha temperatur 34 C og vanndybder fra 1 til 1,4 meter. Massasjebenker, motstrømsaggregater hvor man ligger stille og svømmer mens man nyter utsikten mot nord, er ideer vi tenker oss som muligheter i badet. Dampbad og badstu finner vi også her i badet og ikke i garderobene. Disse til felles bruk med badetøy på. De varme tilbud gir behov for avkjøling, og en utendørs terrasse kan være tilgjengelig fra både velværeavdelingen og fra familiebadet. Atkomst fra landarealet til bassenget med trapp, og heis for de som trenger det. Det er et teknisk ønske at bruken av glass i yttervegger er betydelig mindre og derfor mer bevisst enn i mulighetsstudien. Dette pga. de utfordringer bygningsfysisk og energimessig omfattende bruk av glassfasader gir i et badeanlegg. Det er en forutsetning at badet løses slik at inngangsparti, kiosk/servering m.m. er lokalisert slik at det kan betjene både bad og kulturhus samtidig. Samlet nettoareal for badeanlegget inkl. garderober er satt til ca m Utleiearealer og hotellrom Prosjektet skal også inneholde arealer for utleie. Næringsavdelingen og turistkontor for regionen og regionrådet skal bl.a. inn i bygget. Samtidig er det inngått intensjonsavtale med bank/finansnæring om bruk av ca. 500m2 i første etasje. Hotellet har meldt behov for minst 25 nye rom a 20 m2, nettoareal inklusive bad. Disse skal bygges for rasjonell daglig drift både isolert og sammen med dagens hotellbygg. De forutsettes plassert i toppetasjen. Samlet næringsareal ca m2. 21

22 4.8. Sammendrag program Funksjon Netto areal 1 Fellesareal, kontor, kiosk/serv Bibliotek Utstilling / galleri Kulturskole / kulturverksteder* Kultursal og kino Bad 1150 Sum kulturhus og bad Kulturnæring, bank, hotell og 1500 andre utleiearealer SUM * Uten og med prosjektrom avhengig av støtte fra Norsk kulturråd 22