Badeanlegg og kulturhus Sandnessjøen. Rom-og funksjonsprogram. Foto: Anne Meek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Badeanlegg og kulturhus Sandnessjøen. Rom-og funksjonsprogram. Foto: Anne Meek"

Transkript

1 Badeanlegg og kulturhus Sandnessjøen Rom-og funksjonsprogram Foto: Anne Meek Alstahaug kommune August

2 Forord Dette dokumentet er utarbeidet for å gi grunnlag for utforming av kulturhus som skal bidra til å oppfylle flere funksjoner i Sandnessjøen som regionsenter for ytre Helgeland. Prosjektet har en tverrfaglighet som har gjort det naturlig å trekke inn flere ressurspersoner, både lokalt og utenfra, i arbeidet med dette rom- og funksjonsprogrammet gjennom en utviklingsprosess som har gått over flere år. Fra lokalt kulturliv har deltatt: Anne Meek, sceneinstruktør og styreleder kulturverkstedet FYRET Stein Ivar Mortensen, Rektor ved kulturskolen for AILe (regional kommunal kulturskole) Kari Elfstedt, Kostymedesigner/ billedkunstner Fra Alstahaug kommune har deltatt: Svein Harald Carlsen, Sektorleder kultur Hanne Wiig, Alstahaug kommunestyre Arve Berg, sektorleder / fung. prosjektleder, Alstahaug kommune Eksterne rådgivere: Kulturhusfaglig konsulent: Rune Håndlykken, Kulturhusplan DA, Drammen ( ) Deler av innholdet i badedelen er basert på en forhåndsutredning fra Eyvind Øglænd Marcussen, Asplan Viak AS, Skien i Arkitektfirmaet Solem Hartmann i Trondheim gjennomførte i en mulighetsstudie for å avklare om det var mulig å få plass til både kulturhus, bad og næringsarealer og nye hotellrom på tomta. Kjetil Vik, OPAK Oslo, er rådgiver i gjennomføringen av arkitektkonkurransen og prosjektorganiseringen. Sandnessjøen, Arve Berg prosjektleder Rune Håndlykken rådgiver 2

3 1. KORT BAKGRUNN Alstahaug kommune på Helgeland har ca 7300 innbyggere. Sandnessjøen er kommunesenteret og regionsenteret for HALD kommunene (Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna.) Som regionsenter ønsker vi i Alstahaug å legge til rette for at de innbyggerne i regionen skal få et tidsmessig kultur- og fritidstilbud i tråd med intensjonene i kulturloven av 2007: Stat, fylke og kommune skal sammen sørge for forutsigbare utviklingsvilkår, og legge til rette for profesjonalitet, kvalitet og bred deltagelse i kulturaktiviteter. At basevirksomheten til Skarvfeltet i norskehavet er under utbygging i Sandnessjøen, er en positiv utvikling i næringslivet i vår region. Sandnessjøen ønsker å utvikle seg til å bli et godt bostedsalternativ gjennom å legge til rette for et mangfoldig kulturliv. Dette er særlig viktig i den oppbyggingen av oljeservicenæringene som skjer her nå. Det handler om å gjøre regionen så attraktiv at flest mulig bosetter seg her, framfor å langpendle slik mange gjør i oljebransjen. Operatøren for Skarv, BP, samarbeider også aktivt for å sikre at ansatte velger å bo i regionen. Mange byer og tettsteder har erfart at det å satse på kultur har vært en vellykket stedsutviklingsstrategi. Vi ønsker også å kunne tilby våre innbyggere et tidsmessig kulturhus for å kunne huse lokalt og gjestende kulturliv. Samlokalisert med godt badetilbud, bibliotek og utvidet hotell blir det skapt et nytt, attraktivt møtested i byen. Det planlagte kulturbygget i Alstahaug har en unik beliggenhet midt i sentrum, med nærhet til offentlig transport som hurtigbåt, ferge, buss og hurtigrute. Det er planlagt bibliotek, kino, bad, storsal, utstillingslokale og kulturverksted i samme bygg. Det skal også bygges sammen med Rica Hotel Sandnessjøen, som samtidig ønsker å bygge ut hotellet med minst 25 nye rom som en del av prosjektet UTFORDRINGENE Kultur som stedsutviklingsstrategi er et sammensatt virksomhetsfelt der en søker å bidra til trivsel, vekst og stabil bosetting ved å legge til rette for et variert kulturtilbud i kommunen. Alstahaug kommune har, som det fremgår av kommunedelplanen, lenge hatt ønske å komme i gang med en satsing på gode lokaler for kulturlivet. Vi er inneforstått med at kultur ikke er et trylleformular som automatisk fører til økt tilflytting og vekst, og er også kjent med den gryende tendensen til overinvestering i kulturhus i norske byer og tettsteder. Vi ønsker derfor å utvikle en bærekraftig modell som samtidig skal gi muligheter for å løfte kulturlivet i regionen. I følge Norsk kulturråds rapport Lokalt kulturliv i endring (Aagedal 2009), er det viktig at en legger til grunn et troverdig ambisjonsnivå for regional kultursatsing. I vårt område er det ingen tunge kunstproduksjonsmiljøer. I tillegg til gjestende forestillinger er de viktigste aktørene i kulturfeltet i denne regionen faktisk barn og 3

4 unge. Kommunen jobber derfor med en modell som også skal ivareta denne gruppen. Samtidig er kommunen i en meget krevende situasjon økonomisk både når det gjelder investeringer og drift. Kommunen har vedtatt finansiering av hele badet, men bare en del av kostnaden med kulturhuset. Kulturdelen er derfor helt avhengig av økonomisk engasjement fra næringslivet. Gjennom Sponsorlauget sitt arbeid har næringslivet over flere år arbeidet aktivt, og skaffet egenkapital og garantier. Dette skal særlig redusere kommunens kapitalkostnader betydelig de første 6 driftsårene. Dette er helt avgjørende for prosjektets gjennomføring, og næringslivet har alt gitt betydelige tilsagn om støtte. Næringslivet bidrar slik både med betydelig økonomi og kompetanse i selskapet Sandnessjøen kulturutvikling AS som er under etablering som ideelt eierselskap i samarbeid mellom kommune, næringsliv og kulturliv. For arkitektkonkurransen er det derfor helt avgjørende og et krav at de deltakende firma tar utfordringen med å utvikle nøkterne og smarte prosjekter som er realiserbare innenfor en total prosjektkostnad på 185 mill. kroner eks. mva. (Kostnadstall korrigert for prisstigning pr juni 2010). Hotellrom og næringsarealer for utleie, til sammen ca m2, kommer i tillegg til denne økonomiske rammen VISJONER Alstahaug kommune skal arbeide for at alle barn og unge i regionen skal få anledning til å oppdage, utvikle og realisere seg selv gjennom arbeid med kunst og kultur. Kommunen skal samtidig legge tilrette for at alle innbyggerne skal få oppleve profesjonell kunst av høyest mulig kvalitet gjennom å produsere og arrangere forestillinger og konserter med gjestende regionale og nasjonale utøvere. Kulturskolen for AILe (interkommunal kulturskole for Alstahaug og Leirfjord kommuner) skal videre utvikles som regionens musiske kompetansesenter. Kommunen skal tilby et moderne bibliotek som møtested, studiesenter og hjerte i kulturhuset. Samspillet mellom kulturhus, bad og hotell skal gjøre Sandnessjøen til en mer attraktiv by og regionsenter på Helgeland TOMT OG MULIGHETSSTUDIER Etter som prosjektet utviklet seg med stort engasjement og interesse for både å løse bad og kulturhus på den aktuelle tomta, ble det fra flere hold stilt spørsmål ved om dette var mulig. ASPLAN VIAK leverte tidlig en idéskisse for badelandet. Seinere i prosessen ble arkitektfirmaet Solem Hartmann AS, Trondheim, engasjert for å lage en mulighetsstudie. Dette for å avklare om det var mulig å få plass til brukbare løsninger for disse funksjonene på den begrensa og avlange tomta vest for hotellet. Denne mulighetsstudien ligger ved, og er en del av programgrunnlaget for denne konkurransen. 4

5 1.4. PUBLIKUMSGRUNNLAG OG FORVENTET BESØK Programarbeidet har hatt som utgangspunkt at Alstahaug kommune har ca innbyggere, men at ca innbyggere i regionen (4 kommuner) er dekningsområdet. For spesielle tilbud vil huset også trekke publikum langt ut over dette. Dagens kino har bare ca besøk i året og billettsalget har vært synkende de siste årene. Med tilbud i nye saler, samlokalisert i ny kulturarena, er tre til firedobling av besøket realistisk. Sammen med forventet besøk i badelandet (50.000), nytt bibliotek (dobling til ), konsert / teaterarrangementer, kulturskole m.m. er det nøkternt vurdert at totalbesøket i huset på årsbasis vil ligge mellom og Dette bekreftes med erfaringer fra andre lignende prosjekt, for eksempel i Oppdal. Realiseringen vil kunne bli avgjørende for livet i nedre del av hovedgata i framtida. 2. BEHOV, FUNKSJONER OG VIRKSOMHETER 2.1. KULTURSKOLEN FOR AILe OG DE LOKALE TILBUDENE Det fleste av dagens lokale tilbud og aktiviteter er på en eller annen måte knyttet til den interkommunale kulturskolen, Kulturskolen for AlLe, se, = Alstahaug, Le = Leirfjord, men samtidig en kulturskole for alle ). Veksten har vært formidabel, fra ca. 100 elever i 2006, hovedsakelig innen musikk, til ca. 300 i 2009, fordelt på musikk, ballett, bilde og drama. Antall årsverk har i samme periode gått fra to til seks, fordelt på 20 lærere i ulike stillingsprosenter. Kulturskolen har tilbud om opplæring innen: Musikk Teater Dans Bilde Det er stor interesse for tilbudene, og det er ventelister på alle tilbud. Denne interessen er et stort aktivum for en kulturkommune, men kvaliteten på fasilitetene samsvarer ikke med engasjementet og nivået til utøverne. De siste års økning i kulturskolens aktiviteter, øker behovet for kulturhus og kulturverksteder. Det er ofte konkurranse om tilgang til lokaler som idrettshall og gymsaler. De er ikke alltid like egnet akustisk, og omfattende rigging og rydding for ulike aktiviteter sliter på brukerne MUSIKK Kulturskolen for AlLe har tilbud om: Undervisning på fløyte, klarinett, saksofon, trompet, trombone, gitar, elbass, trommer, piano og fiolin. Ca 180 elever. Salg av dirigenttjenester til korps og kor. 5

6 Skolekonserter med elever og lærere. I tillegg initierer kulturskolen mange større samarbeidsprosjekter, og har en sentral rolle i koordinering og gjennomføring av disse. Kulturskolen har base i idrettshallen Stamneshallen, men en del av undervisningen foregår ved grunnskolene i distriktet. Frivillig musikkliv 4 skolekorps: Tjøtta, Alstahaug og 2 i Sandnessjøen sentrum 1 storband: Et som øver i kulturskolens lokaler 7 kor: Blandet kor på Tjøtta og Alstahaug, damekor og mannskor i sentrum, barnekor og gospel i kirken. Band: Noe virksomhet knyttet til fritidsklubb og kulturskolen. Felles for alle disse er at de øver og konserterer i lokaler som bare unntaksvis er egnet for formålet FYRET- KULTUR, TEATERVERKSTED OG TEATERGRUPPENE Høsten 2004 ble FYRET- kultur og teaterverksted etablert i Sandnessjøen. Det er organisert som en forening, men har profesjonell teaterfaglig ledelse og instruktører. Fra et antall på 8 teaterinteresserte ved oppstart, er deltagerantallet i dag nærmere 100. Se Fyrets virksomhet er delt inn i: Teaterverksted for barn og unge i samarbeid med Kulturskolen for AlLe Flerkulturell arena i samarbeid med asylmottak og flyktningkontor Kulturell varmestue arrangør for gjestende forestillinger Kunstprosjekt prosjekt med fokus på formidling og forskning rettet mot barn og unge Det er videre flere vitale teatergrupper som jobber med revy og årlige produksjoner i kommunen. Alstahaug er med i Nordland fylkes sceneinstruktørordning, dvs. at kommunen har ansatt en instruktør som kan gi gratis regihjelp til teatervirksomhet i skole og lokalsamfunn. Se: Sceneinstruktørene DANS Kulturskolen for AlLe gir tilbud i klassisk ballett med ca 50 elever BILDE Kulturskolen for AlLe har tegne- og malekurs med elever. Skolen ønsker å videreutvikle tilbudet. 6

7 KUNSTFORMIDLING For 10 år siden inngikk Alstahaug kunstforening og Alstahaug kommune en samarbeidsavtale omkring formidling av kunst fra fast utstillingslokale. Kommunen hadde ansvar for drift av en eldre bygning som kunstforeningen benyttet til produksjon av utstillinger. Dette samarbeidet har ført til at det er formidlet kunst av høy kvalitet til skoler og kunstinteresserte i regionen. Samarbeidet fungerte tilfredsstillende, men bygningen var uforholdsmessig kostbar i drift, og plasseringen er ikke optimal. Bygningen inngår som del av finansieringen av det nye kulturhuset og samarbeidsavtalen er opphørt for å forberede salg av bygningen. Ved å integrere utstillingslokalet i et nytt bygg med flere funksjoner, vil publikumstilstrømningen bli betydelig større REGIONALE OG NASJONALE AKTØRER I KULTURTILBUDET PROFESJONELLE ENSEMBLER PÅ HELGELAND I tilknytning til tilbudene arbeides det gjennom regionrådene med å opprette tre profesjonelle ensembler i regionen; Helgeland Sinfonietta, Helgeland Scenekunstnettverk og Ensemblet for AlLe (distriktsmusikere knyttet til kulturskolen). Ensemblene skal bidra til å heve profesjonaliteten i kunstfeltet i Helgelandsregionen, og gjøre det attraktivt for flere utøvere å velge Helgeland som bosted. I et nettverk skal det arbeides aktivt med utveksling av kunstfaglig kompetanse, flerbruksfordeler og turnering av forestillinger mellom miljøene. Deltagerne er profesjonelle musikere og scenekunstnere med tilknytning til Helgeland. De får tilbud om et profesjonelt ensemble som supplement til pedagogisk virksomhet og frilansoppdrag NORDLAND TEATER Nordland Teater er et regionalt turnèteater som skal dekke 44 kommuner i fylket. Nordland Teater er vant til at mange kommuner ikke har kulturhus, og er derfor vant med å spille også i gymsaler, idrettshaller og ungdomshus. Av de 44 kommunene topper Sandnessjøen verstinglisten" når det gjelder spillelokale. Nordland teater turnerer med 2-4 forestillinger i året FIGURTEATERET I NORDLAND Figurteateret i Nordland har som ambisjon å være i forkant av utviklingen av figurteater som kunstform i Norge. Figurteateret jobber aktivt for å øke antallet viste forestillinger i fylket per år fra dagens nivå på 150 til 200. Det er en sterk kunstnerisk utvikling i Figurteatret, og flere av forestillingene har vunnet priser, også internasjonalt, de siste årene RIKSTEATERET Riksteateret hadde tidligere Sandnessjøen som fast spillested, men fordi kravene til scene, innlasting, artistgarderober og publikumsfasiliteter har økt, har Riksteateret 7

8 kuttet kommunen fra sin turneliste. Alstahaug kommune ønsker å komme på spilleplanen igjen, og scenen i det nye kulturhuset må derfor være i samsvar med Riksteaterets krav til spillesteder. Dette er ivaretatt i romskjemaet FASTE KULTURTILBUD OG VIRKSOMHETER I KULTURHUSET MODERNE BIBLIOTEK Alstahaug folkebibliotek skal være en viktig del av kulturhuset. Biblioteket har et nært regionalt samarbeid med de øvrige kommunale bibliotekene i regionen (7kommuner), gjennom Skjærgårdsbiblioteket. De samarbeidende bibliotek benytter en felles regional bibliotekplan. Ut over dette samarbeider de også om litteraturformidling, med blant annet forfatterturnéer, men ønsket er et enda tettere og formalisert regionalt samarbeid i fremtiden. Alstahaug folkebibliotek driver tradisjonell bibliotekvirksomhet med utlån av flere typer media og er en møteplass for avislesere, skoleelever, studenter på desentraliserte utdanningstilbud, og ikke minst våre innbyggere med annet morsmål enn norsk. Biblioteket samarbeider også med barnehagene og skolene i kommunen. Bibliotekets rolle er i dag under rask endring som følge av digitaliseringen og samfunnsutviklingen generelt: Populærkulturen får status: I dagens postmoderne samfunn gir folkeopplysning og dannelse biblioteket nye utfordringer. Kundeperspektivet og ny kulturforståelse gjør at populærkultur i alle former har fått en naturlig og likeverdig plass i biblioteket. (Folkebiblioteket som forvandlingsrum, København, 2006) Informasjonssamfunnet: Ny teknologi gir nye informasjonsformer og muligheter, og med krav om rask, relevant og riktig informasjon. Behovet for at flest mulig kan bruke teknologen og mulighetene på en kritisk og konstruktiv måte er økende. Det handler både om kildekritikk og god oppførsel i sosiale medier. Billedmedier får en helt annen plass og ikke bare i kunst og underholdning. Visuell oppfattelse må stimuleres på linje med lesing fordi stadig flere opplevelser, viktig informasjon og kunnskap formidles ved bruk av film, bilder, tekst og lyd i kombinasjon. Utdanningssamfunnet med mulighet for desentralisert og livslang utdanning og opplæring. Utdanningsnivået øker, og flere vil samtidig kunne bo på hjemstedet i studietiden. Disse endringene i teknologi og samfunn har de siste 20 årene gjort at bibliotekene har måttet utvikle seg og fornye seg. Bibliotekets rolle som boklager vil bli mindre viktig. Ferske nasjonale undersøkelser viser også at mindre enn halvparten av kundene låner bøker når de er innom biblioteket. Bøker som fortsatt vil være viktige på biblioteket er de som skal oppfylle spesielle funksjoner og som pr. d.d. ikke egner seg elektronisk. Dette kan være praktbøker i store format med mange bilder, bildebøker for barn, pekebøker for barn osv. 8

9 Sosial og kulturell møteplass Bibliotekbesøk skal være en opplevelse i seg selv, og blir stadig viktigere som sosial og ikke kommersiell møteplass for alle. Atmosfære, kafé, aktivt torg. Ikke minst skal biblioteket og kulturhuset være et viktig møte- og aktivitetssted for seniorene. Kundefokus Fra det samlingsorienterte til det brukerorienterte, virtuelle og elektroniske bibliotek. Økt besøk i biblioteket, men også kraftig økt besøk, bruk av tjenester og utlån over internett der brukerne bestiller hjemmefra. Publikumsbetjeningen suppleres med veiledning og dialog med brukerne og større grad av selvbetjening. Digitale medier Fra de tradisjonelle materialer og media til nettbaserte media og materialer. Tilgang til de mange nettbaserte internasjonale fagtidsskrifter er viktig men dyrt, også for bibliotekene, men er helt vesentlige for biblioteket som kompetansesenter. Opplevelser Kulturformidling, medieformidling og arrangementsvirksomhet blir opprioritert. Egenaktivitet som musikk, dans, kurs, multimedieproduksjon m.m. er på full vei inn i biblioteket. Biblioteket skal være en spontan arena også for barn og unge og som supplement til for eksempel kulturskolens tilbud som krever planlegging, søknad om plass lang tid i forveien og foreldre som vil og kan prioritere slike tilbud økonomisk. Konsekvenser for design av et framtidsrettet bibliotek: 1. Biblioteket skal være hjertet og formidlingspunkt for hele kulturhuset (informasjon, billetter, resepsjon, tilsyn kunstutstilling m.m.) og må ligge sentralt og med en stor del av arealene på gateplanet. 2. Store deler av bøkene skal plasseres i kompaktmagasiner med tilgjengelighet for publikum for å gi gulvplassen til ny innredning, nytt utstyr og nye formidlingsformer. Bokhyller skal ikke lenger dominere interiøret. 3. Biblioteket vil få mange aktiviteter med høyt støynivå samtidig som det andre steder skal være mulig å arbeide uten å bli forstyrret. Dette må ivaretas i løsningene. 4. Kafé- serveringstilbud bør også være en del av bibliotekmiljøet slik at aviser, tidsskrifter og Internettilknytning m.m. kan være en del av kafémiljøet. 5. Det skal legges til rette muligheter for selvbetjening i hele eller deler av biblioteket; men i perioden huset er åpent. 6. Lokalene må ha fleksibilitet for stadig forandring og ominnredning. 7. Minst 1/3 av personalressursene vil være beskjeftiget med nye arbeidsområder, og bredere kompetanse må trekkes inn. Hovedbiblioteket har hatt tilhold i nåværende lokaler i vel 20 år. Biblioteket er i stadig fornyelse og søker å være en viktig og trygg aktør i samfunnet. Å være en god møteplass for alle, samtidig som en moderniserer og utvider tilbudet, setter krav til lokaler og beliggenhet. Både i et lokalt og regionalt perspektiv ser biblioteket fram til en beliggenhet i sentrum der det også er lett tilgjengelig for impulsbesøk og med en 9

10 universell utforming. I et sentralt beliggende kulturhus vil bibliotektjenesten enkelt kunne samarbeide med andre viktige aktører innen kultur- og næringsliv og samtidig være et tilgjengelig, kulturelt lavterskeltilbud. Dagens bibliotek er lokalisert i en bygning hvor universell utforming mangler. Dette utestenger flere brukergrupper ALSTAHAUG KOMMUNALE KINO Det er forutsatt å flytte Alstahaug kommunale kino til det nye kulturhuset og integrere kinodriften i det totale tilbudet og virksomheten i huset. I dag har kinoen tilhold i en bygning fra Verken bygning eller teknisk nivå er forenelig med moderne kinodrift. Besøket er meget lavt ( / år) og kommunens kostnader pr. solgte billett er for høy. I og med at ny kino er planlagt i det nye kulturhuset, har kommunen avventet digitalisering av eksisterende kino. Da digitaliseringen av norske kinoer har gått langt hurtigere enn først antatt, kan dette medføre at kommunen vil stå uten kinotilbud inntil nytt kulturhus er ferdigstilt. Dette er ikke ønskelig, og kommunen er nå i dialog med Film & Kino for å digitalisere eksisterende kino. Det tas sikte på at kinoen kan være digitalisert vinter 2012 og at utstyret senere monteres i den lille kinosalen i det nye kulturhuset. De tre hovedgrunnene til at mange i dag fortsatt foretrekker film på kino, er knyttet til kvalitet på lyd/bilde, aktualitet/premiere og fellesskapet ved å oppleve noe sammen med (mange) andre. Digitaliseringen vil styrke de to første aspektene om salene er gode nok, men det tredje tilsier at salene også bør ha en størrelse. Det bygges nå få nye kinosaler under 100 plasser. Dette både for å få stort og bredt lerret men også for det sosiale. Digitaliseringen gir også helt nye muligheter for overføring av konserter, idrettsarrangementer m.m. med topp kvalitet i lyd og bilde. Særlig har samarbeidet med Metropolitan operaen i New York og overføringene i 3D fra fotball VM i Sør- Afrika blitt stor suksess. Med en ny spesialsal for kino / multimedia i tillegg til at kultursalen også utrustes for kinovisninger ( premierer, store filmer og spesielle anledninger), tilsier erfaringer fra andre steder at et kinobesøk i det nye anlegget på mellom 20 og pr. år er et realistisk mål. ( 2,5 3 besøk pr. innbygger i året i gjennomsnitt.) DET MODERNE FOLKEBADET Alstahaug kommune stengte sitt gamle skolebasseng i Etter en lang prosess der ulike alternativer i og utenfor sentrum har blitt vurdert, skal kommunen nå realisere ett nytt badeanlegg i tilknytning til bygging av nytt kulturbygg i sentrum. For den regionale funksjonen er nærhet til kollektivtrafikk, med ferjer til de to nabokommunene Herøy og Dønna, viktig. 10

11 En har utredet ulike muligheter gjennom forstudier. En stor satsing på Badeland ble valgt bort fordi både bygge- og driftskostnader ville bli for store. Kommunen har derfor valgt et konsept moderne folkebad som en kombinasjon av skole- og idrettsbad, tilbud for revmatikere og et mer begrenset omfang av leike- og velværetilbud tilpasset det lokale behovet og publikumsgrunnlaget. Badet vil være et meget viktig helse- og trivselstiltak i regionen. Det handler om trening, trivsel og helse for alle aldersgrupper, men også at disse kystkommunene tilbyr en svømmeopplæring som sikrer at nesten alle barn og unge kan svømme når de går ut av grunnskolen. Fra f. eks. Rjukanbadet og Høyangerbadet ser en også at badet har blitt et meget viktig helse og trivselstilbud for seniorene. Sammen med biblioteket og kino vil dette kunne bli det viktigste møte- og aktivitetsstedet for de eldre. Det er nøkternt lagt til grunn et årlig besøk på personer inkludert skolebading/ svømmeopplæring. Dette er noe lavere enn for eksempel Rjukanbadet, som har noe lavere folketallsgrunnlag, men langt flere faste fritidsbrukere ( hytter). For å legge opp til en rasjonell drift er det en forutsetning at billettsalg, kiosk/ servering, hovedinngang m.m. samordnes mellom bad og kulturhus/ bibliotek ÅRVISSE EVENTS OG FESTIVALER PETTER DASS-DAGENE Annet hvert år siden 1983 har vi hedret Nord-Norges store dikter, presten Petter Dass ( ), ved å arrangere Petter Dass-dager. Festivalen tar nå mål av seg til å bli en av Nord-Norges to markerte litteraturfestivaler. Selv om Petter Dassmuseet er flyttet inn i eget museumsbygg, setter størrelsen på lokalene her begrensninger på utviklingen av arrangementet. Større lokaler er en forutsetning for at overnevnte målsetting skal nås SIGRIDKONGRESSEN Sigridkongressen har blitt arrangert fire år på rad, og alle arrangementer er omtalt som kjempesuksesser. Det har blitt lagt fokus på å motivere, inspirere og underholde deltakerne. Med foredragsholdere både fra kjendislivet og lokale bidragsytere, har kongressen klart å begeistre både deltakere og presse. Kongressen har navnet sitt etter Sigrid på Sandnes i nåværende Alstahaug kommune. Hun var enearving etter Sigurd Herse, og en av svært få kvinneskikkelser nevnt i Snorres Kongesaga. Sigrid representerer kvaliteter som overlevelse, stolthet, styrke. Dette er sentrale kvaliteter for Sigridkongressen, som har som visjon å skape en årlig arena for fellesskap, engasjement og utvikling, samt å fremme nettverksbygging og næringsutvikling. Den skal hjelpe til med å synliggjøre enkeltpersoner og næringer i området, og bedre omdømmet til og samholdet i hele Helgelandsregionen. Alt av billetter ble solgt (ca 450). Kulturhuset ville bli en verdig arena for videre utvikling av dette initiativet. 11

12 A WONDERFUL NIGHT / TENNE PÅ MUSIKK Siden 2007 har det årlig vært arrangert regionale samarbeidskonserter med populærmusikk der vokalister og musikere fra regionen hvert år har samlet rundt 500 publikummere REGIONALE MUSIKKSPILL Kulturskolen for AlLe har i samarbeide med Nordland fylke og Helgeland regionråd startet et 3-årig prosjekt med framføring av musikkspill. I 2009 ble The Name of the Game framført for nærmere 1000 publikummere i Sandnessjøen. I 2010 er det Little Shop of Horrors som står på planen. Oppsettingene er et samarbeid mellom amatører og profesjonelle utøvere MØTER OG KONFERANSER Det planlagte samarbeidet mellom kulturhuset og Rica Hotel vil gi helt nye muligheter for kurs og konferanser i Sandnessjøen. De største hindringene; mangel på egnede lokaler og hotellkapasitet, blir løst. Huset vil både gi mulighet for å gjennomføre slike arrangementer med inntil 200 deltakere på en profesjonell og tidsmessig måte også når det gjelder lokaler og teknisk utstyr. Like viktig som de få store arrangementene, er det at samarbeidet gir langt bedre muligheter for å gjennomføre flere mindre kurs og seminarer samtidig FYLKESTINGET Nordland fylkesting setter sine møter i forskjellige byer og tettsteder i fylket. Fra Alstahaug kommune er det ønskelig å få lagt fylkestinget også til Sandnessjøen. Det har vært gjort flere forsøk på dette, men på grunn av ikke egnede lokaler har dette ikke vært mulig. En storsal og samarbeid med hotellet kan løse problemet i framtida ANDRE Seminarer og konferanser arrangeres i stadig større grad i Sandnessjøen, både av offentlige instanser og det sterkt økende oljerelaterte næringslivet. Dette har sammenheng med en positiv utvikling generelt. Maksimalt tilgjengelige amfi i kommunen er i overkant av 130 på videregående skole, og med en lite tidsmessig standard. Dette byr stadig på store utfordringer for arrangører. Eksempler på større næringslivsaktiviteter som med fordel kunne ta kulturhuset i bruk, er en større Båtmesse i mai og Landbruksmessa Horva i august LOKAL KULTURPRODUKSJON OG BEHOV FOR ARENAER VERKSTEDSNIVÅ: NYBEGYNNERVIRKSOMHET ALLE DISIPLINER Kulturverkstedet vil, slik økonomien i prosjektet er, i begrenset grad kunne disponeres av nybegynnernivået i det lokale kulturlivet de første årene. I denne 12

13 perioden vil en prioritere utleie av hensyn til økonomien. Men ledig kapasitet må utnyttes best mulig. Musikkverksted Kulturskolen vil fortsatt disponere noen øvingslokaler til instrumentalopplæring og ensemblespill i et auditorium (tilfluktsrom) i idrettshallen Stamneshallen. Teaterverksted Kultur og teaterverkstedet FYRET har teaterundervisning for barn fra 6-16 i sine lokaler i Richard With gate 1, men har sterkt ønske om å flytte sin aktivitet. Fyret har tatt initiativ til å få en fast prøvesal på ca 80 m2 for sin virksomhet for barn og unge. I tillegg er det søkt om tilskudd til Norsk Kulturråds program Rom for kunst til å etablere et tverrkunstnerisk visningsrom på 157 m2 i kulturhuset. I mulighetsstudien er dette arealet over bakscene / lager som bare er programmert med dobbel etasjehøyde, mens hovedscenen går over 3 etasjer. I programskjemaet er dette benevnt som disp 157, prosjektareal Billedkunstverksted En del av undervisningen foregår i ungdomsskolens lokaler. For elever fra 2 til7 klasse har det vært malekurs i atelieret til en profesjonell billedkunstner. Det vil være ønskelig å flytte undervisningen til et egnet lokale i nærheten av det planlagte arealet for kunstutstillinger. En ønsker å flytte også disse aktivitetene inn i kulturverkstedet; om og når økonomien tillater det HOVEDSCENEN: STORSTUE FOR ALLE DISIPLINER Kulturhuset skal gi god plass til lokal og regional kultur fra første dag. Hovedscenen vil gi helt andre muligheter enn i dag når det gjelder akustikk, teknikk, spilleplass og publikumskomfort. All erfaring fra andre steder viser en sterk økning også i lokal produksjon i samspill mellom de profesjonelle aktørene og frivillig engasjement. Det handler om å legge til rette, spille på lag og bruke de mulighetene den nye arenaen gir. I kulturlivet arbeides det derfor med planer for å lage en tilgjengelighetspolicy for lokalt kulturliv der aktører fra lokalt kulturliv skal få tilbud om å spille på hovedscenen, gjerne etter turnus, med ukentlige arrangement. Kommunen ønsker med dette å møte kulturlovens krav om at det skal legges til rette for at alle skal få mulighet til å skape, produsere, formidle og distribuere kunst og delta i kulturaktiviteter. Det skal jobbes med økonomiske støtteordninger der sponsormidler skal delfinansiere leie av hovedscenen for lag og foreninger. Disse vil kunne betale en redusert leie tilpasset inntektspotesialet for forestillingen. Kommunen og samarbeidspartene ønsker videre å bidra til kunst- og kulturfaglig kompetanseheving og profesjonalitet gjennom å kunne stille med støttefunksjoner på lys, lyd, regi og markedsføring. 13

14 ANDRE AKTØRER PÅ HOVEDSCENEN Rica Hotel er naturlig samarbeidspart i arbeidet med å tilrettelegge "pakker" for å trekke publikum og arrangementer til Helgeland. Dette gjelder både kulturtilbud og events for kunder i næringslivet. Det er en god dialog med Rica Hotel Sandnessjøen og Rica-konsernet om dette, men det er pr. i dag ikke inngått noen avtale. Kulturhuset skal være pådriver i arbeidet med å skape gode "totalopplevelser" HOVEDSCENEN, KOMMUNALT KULTURKONTOR OG FORMILDING Deler av kulturadministrasjonen i Alstahaug kommune skal flytte til kulturhuset og inngå i drifts- og utviklingsorganisasjonen for kulturtilbudene i kommunen. Kulturhuset skal samarbeide med produksjonsmiljøer, lag og foreninger der kulturhuset kan stille med produksjonsstøtte i form av teknisk bistand og tilrettelegging for prøver og forestillinger. Kulturkontoret skal være produsentleddet for gjestende konserter og forestillinger. Det er et mål at kulturhuset skal være et naturlig valg når nasjonale / internasjonale aktører legger sine turnéruter. Kulturhuset skal samarbeide med andre kulturhus i landsdelen om produksjoner. Denne type samarbeid gjør det overkommelig å presentere artister som normalt ikke ville kommet til regionen. Videre må det etableres et samarbeid med Riksteatret, Nordland Teater, Figurteateret i Nordland og Rikskonsertene SMÅSCENEN KULTURHUSETS BISCENE For å styrke det lokale kulturlivets tilknytning til kulturhuset, arbeides det med å opprette en biscene til kulturhuset for barn og unge; Småscenen. Denne skal være et lavterskel spillested for alle disipliner. Småscenen søker en å realisere som en blackbox på ca. 150 m2 som et eget prosjekt i samspill mellom profesjonell kulturproduksjon og bl.a. Norsk Kulturråd. Salen skal særlig være egnet for forestillinger for og med barn. Rommet er lite nok til at barnestemmer bærer akustisk, og formatet er ikke overveldende, slik en hovedscene vil fortone seg for et barn. Som spillested for moderne barneteater vil salen også egne seg utmerket. Med dette vil kommunen etterstrebe og innfri kulturlovens intensjon om å fremme og legge til rette for et bredt spekter av kulturell virksomhet for alle. Den skal ha en lavterskelprofil, dvs. at alt fra kulturskolens mindre elevforestillinger til lokale rockeband og annet lokalt kulturliv skal ha tilgang til lokalet. Småscenen skal preges av mangfold, bredde og variasjon. 14

15 3. TOMT, REGULERINGSPLAN OG MULIGHETSSTUDIE Ut fra reguleringsplan og eiendomsforhold, inkl. avtale med Rica Hotels, er den disponible tomta på vel 4 da., og avgrenset slik det er vist på reguleringsplanen som ligger vedlagt. (Vedlegg 2). Byggehøyder m.m. fremgår av vedlagte reguleringsvedtekter til denne planen. (Vedlegg 3). NB! Det forutsettes at prosjektet kan realiseres uten behov for ny reguleringsplan ved at krav til byggelinjer og høyder holdes. Mulighetsstudien utført av arkitektfirmaet Solem Hartmann AS og forhandlinger med Rica Hotels har konkludert med at følgende skal legges til grunn for hovedgrep på tomta: Innlasting til scene må løses i plan slik at stor lastebil / semitrailer kan rygge helt inntil og laste av i plan eller alternativt til vanlig høyde for lasterampe. Det er ikke krav til parkeringsdekning på tomta. Dette forutsettes løst på arealet merket P1 på plankart. Kultur- og konferansedelen skal ligge nærmest hotellet pga. sambruk og bl.a. logistikk for servering fra hotellets kjøkken for banketter i storsal m.m. Bygget skal ha en markert og lett leselig hovedinngang fra Torolv Kveldulvsons gate. Hotellet ønsker sine nye rom lagt til toppetasjen. Samtidig må dette løses slik at en ikke får unødvendig store tekniske og økonomiske utfordringer med støy mellom storsal og hotellrom. Viser ellers til vedlagte mulighetsstudie fra arkitektfirmaet Solem Hartmann og notat fra Kulturhusplan DA med kommentarer til denne. (Vedlegg 5). 4. ROMPROGRAM Generelle krav Universell utforming er en forutsetning for hele prosjektet. Dette gjelder også fokus på oversiktelighet, skilting, løsemidler, akustikk/ tilrettelegging for hørselshemmede osv. God miljøstandard. Prosjekteringen av anlegget gi løsninger som sikrer en god miljøstandard med hensyn til estetikk, materialvalg, energibruk osv. Det forutsettes vannbåren varme levert fra kommunalt nett for fjernvarme. Effektiv luktsperre mellom bad og kulturhus er en forutsetning. Dette må løses slik at det med stor sikkerhet fungerer til en hver tid og ikke bare i korte perioder etter at ventilasjonsanleggene har hatt service. Lydisolasjon mellom rom. Bakgrunnsstøy og lyd fra aktiviteter / musikk i tilstøtende rom er en stor utfordring i kulturbygg. Det er høye lydnivå, og i tilstøtende rom kan det være stille aktiviteter som trenger ro. Kulturutøvere skal kunne arbeide uten å bli forstyrret eller være redd for å forstyrre andre. Dette gjelder både luftlyd og trinnlyd. Minimum NS 8175 klasse A for spesialrom i skoler for musikkrom m. m. må derfor oppfylles mange steder i bygget. Særlig 15

16 viktig er tiltak mot tung basslyd mellom de tunge lydområdene storsal, kinosal, rockverksted og andre øvingsrom for musikk og dans. Romakustikk er viktig; I kultursal og kinosal må det i volum og utforming sørges for god akustisk tilpasning. Men også mindre øvingsrom, bibliotek og vestibyle krever godt gjennomarbeidde løsninger for romakustikk. I badeanlegg er også støy ofte et stort trivselsproblem, da både vann og glass er harde materialer i akustisk sammenheng. Disse utfordringene må løses på en god måte. Et teknisk avansert bygg. Gode IT-løsninger og løsninger for lyd, lys og sceneteknikk er avgjørende for en moderne kulturarena. Dette gjelder også kabelstruktur, informasjonsopplegg, billettsystem, biblioteksystem, adgangskontroll, SD-system for drift av bygget osv Fellesarealer kulturtorg, vestibyle, bibliotek, turistinformasjon, galleri, servering, garderober, kontorer En god utforming av fellesarealene/inngangspartiet skal være inviterende, inspirerende og levende. En felles arena for tilfeldige og planlagte møter mellom mennesker. Et sted der du kan gå for å finne varme, glede, inspirasjon, mennesker og gode opplevelser, enten det er for å ha en god samtale, en aktivitet eller det er 300 mennesker i en pause i en forestilling. Det handler om gode rom å være i og en atmosfære som inviterer til opphold, deltakelse og impulser. Alle publikumsorienterte skrankefunksjoner skal kunne samles et sted når aktivitetsnivået tilsier det. Det gir de beste muligheter for god service og rasjonell drift. Bibliotekets skranke skal kunne være servicepunkt for hele huset, også for billettsalg. Derfor skal hoveddelen av biblioteket ligge på gateplan mot hovedinngangen. Biblioteket vil også være en viktig del av den inviterende atmosfæren i hverdagen i vestibylen. Dette skal være både et felles informasjonssenter for publikum, billettsalg for alle funksjoner og bidra til å knytte sammen byggets ulike funksjoner. Det skal være betjent både på dag- og kveldstid, og bidra til aktivitet i bygget fra morgen til kveld. Lokale Kapasitet/funksjon Plassering/tilknytning Netto areal Kulturtorg/vestibyle Kinokiosk/ kaffebar og Informasjons- og servicefunksjon for byen Ekstra takhøyde på deler av arealet. Delt over to plan vrimleareal Billettsalg og skranke for huset Knytter sammen bibliotek, kino, kultursal, og andre God utstillingsplass for funksjoner. plakater/storskjerm om alt som Kiosk / kaffebar legges foregår i huset og i byen mellom bad og kinosal i 2. Bar/ pauseservering etasje. Må kunne avstenges Kontorer / Felles kontorer for Åpen og fleksibel løsning personalrom kulturadministrasjon, kulturhus, kulturskole, (eventuell frivilligsentral), prosjekter m.m. 5 arbeidsplasser i landskap 0g 5 Kan ligge i 2. etasje med god tilgang til kultur- og servicetorg, kino, bibliotek og galleri cellekontor Toaletter, garderober for Regional sceneinstruktør ansatte 160 Av arealet 2 stillerom / 16

17 Garderobe og toalett for publikum møterom Fellesanlegg for hele huset Fast garderobekapasitet 200 personer som kan økes til 400 med flyttbare stativer Renholdssentral Moppvask, lager, kjemikalier og utstyr og papirvarer Kan ligge i annet enn 1. etasje 70 Sentralt, men i bakareal 20 Sum nettoareal 600 *Av dette utleieareal restaurant + andel fellesareal 100 kvm. Netto fellesareal k.h Moderne bibliotek og møteplass Biblioteket er både et informasjons- og kultursenter, og formidler langt mer enn bøker. Bibliotekets skranke skal derfor ha flere funksjoner enn vanlig i et bibliotek. I tilknytning til vestibyle må det legges til rette for å arrangere forfatterkvelder, bokdag, barnetimer og mye mer, men også andre lokaler som kinosal eller stort aktivitetsrom i kulturverkstedet kan benyttes til dette. Det skal legges til rette for arbeidsplasser, studieceller og muligheter for fjernundervisning. Mange hjemmeboende deltidsstudenter trenger et sted for ro og konsentrasjon Biblioteket skal kunne låne ut nøkkelkort slik at studenter gjennom en egen inngang, kan benytte studiesenteret også utenom åpningstid. Sambruk av kinosalen til forelesninger og fjernundervisning på dagtid, gir ekstra muligheter ved samlokalisering. Deler av biblioteket må ha ekstra takhøyde (min. 3,5 m netto). Personalrom og fjernkontor (utenom skranke) skal være i felles kontoravdeling for hele huset. Lokale Kapasitet/funksjon Plassering/tilknytning Netto areal Knutepunktet Med to litt skjermede Publikumsskranke til 30 Skranke/veiledning kontorarbeidsplasser betjening av publikum for hele huset Nærmagasin/teknisk Direkte tilknytning til 20 lager skranke Barneavdeling Utstilling bøker og Nær skranke, inngang 150 aktiviteter Egen småbarnsdel Lekseplasser for barn Avdeling for unge og Lenger inne i arealet 250 voksne Tidskrifter, aviser Mot kulturtorg Lokalsamling Lokallitteratur Stille område Musikk/IKT Lyttestoler, PC-er Mot kulturtorg Studieceller 4 stk Elever / studenter, smågrupper Skal kunne være tilgengelig utenfra utenom 40 Arbeidsmøter åpningstid Studie / møterom Fjernundervisning, grupper Multimediarom for videokonferanse/ undervisning I stille område samlokalisert med studieceller og en egen inngang Kan ligge i overetasje ev. på messanin Magasin/arkiv Utstyres med 30 kompaktreoler Sum nettoareal

18 4.3. Utstilling/galleri Et regionalt kulturbygg skal også kunne formidle billedkunst. Dette kan løses i samspill med biblioteket slik at husets skranke kan ha tilsyn / kontroll med utstillingene der dette er formålstjenelig. Dersom man skal kunne oppfylle kravene til å kunne ta imot profesjonelle utstillinger og vandreutstillinger, må lokalet være sikret og avstengt utenom åpningstid. Ambisjoner om å formidle kunstutstillinger gjennom den kulturelle skolesekken, vise videokunst, installasjoner, performance og andre moderne kunstformer, stiller krav til rommets utforming. Det er også krav til lagring av emballasje for vandreutstillinger. Utstillingsrommet/galleriet kan være fleksibelt og åpnes mot fellesarealene i forbindelse med konserter, litteraturkvelder, små forestillinger, performance osv. Lokale Kapasitet/funksjon Plassering/tilknytning Netto areal Utstilling/galleri Utstillinger av alt fra Sentralt mot vestibyle barnekunst til profesjonelle og bibliotek gjerne slik at 80 vandreutstillinger det kan åpnes / lukkes mot Møter / intimkonserter vestibyle. Krever ekstra takhøyde min. 3,5 m, helst 4,0 m netto Nærlager / verksted Småutstyr m.m. for Kasser m.m. lagres i 20 utstillinger felleslager ved innlasting / scene Sum nettoareal Kulturvekstedet : Øvings og produksjonsarena for kulturskolen, profesjonelle og frivillig kulturliv Både kulturskolen, FYRET og det frivillige kulturlivet skal ha sine møteplasser og aktivitetsarenaer i bygget. Arealene skal kunne brukes av ulike organisasjoner på ulike tidspunkt. Det skal være øvingsrom for både den kommunale kulturskolen og øvrige kulturaktører. Utleie/disponering av lokalene organiseres fra kulturtorget. Kulturverkstedet skal ha kommunikasjon til backstage kultursalen uavhengig av publikumsarealer som vestibyle, slik at hele enheten kan fungere som ekstra støtteareal for scene ved store produksjoner. Lokale Kapasitet/funksjon Plassering/tilknytning Netto areal Kulturlivsbasen Felleskontor og møterom Arkivplass for hver 80 kulturskole og kulturliv frivillig kulturliv m.m. org. / grupper (ikke lager) kontor FYRET og Scene Helgeland Gjerne lagt inntil felles kontorløsning for hele huset 2 kontorplasser frivillig kulturliv møtebord, kjøkkenkrok 2 kontorer / forberedelsesrom kulturskole Prøvesal, dramarom Prøvelokale for Fyret m.m. Godt lydisolert. Netto takhøyde 18

19 min. 4,5 m musikkverksteder Bandøvinger, trommer, lydsterke instrumenter Med tilliggende ministudio for demoopptak Svært godt lydisolerte med og lignende 75 dobbeltboks øvingsceller musikk Enkeltelever pinao mm 40 En arbeidsplass for lærere integert i hver celle Danseverksted Øvingsareal for klassisk 75 dans/balett Lagerarealer Bord, stoler, trommesett, Nær 4.1. og pauker, andre instrumenter Sum nettoareal basisprogram Disp 157, prosjektareal Tverrfaglig visningarena for Realisering avhengig av 150 visuell kunst, drama og musikk prosjektstøtte Rom for kunst Sum nettoareal Kultursal og kinosal med støttearealer Storsal, lager, verksted og flygelgarasje skal ligge på hovedplanet med terskelfrie porter / dører fra innlasting og seg i mellom. For størst mulig fleksibilitet skal kultursal og scene ligge i et plan uten fast oppbygd scene. Dette blir da ett stort gulv og salen skal utstyres med teleskopamfi av god kvalitet. For å legge godt til rette for teknikerplass og plasser for rullestoler også i bakre del av salen, skal minst 3 rekker bakerst / øverst i amfiet være faste med inngang fra etasjen over salsgulvet. For fleksibel bruk av salen skal også ei av trappene langs amfiet i salen være fast slik at publikum kan bevege seg mellom balkong og gulv inne i salen f. eks. under konferanser eller kulturarrangementer med både stående og sittende publikum. Rica Hotel vil inngå et samarbeid slik at salen får en maksimal utnyttelse ved at den også kan brukes som festsal ved større arrangementer i hotellets regi. Rømningskapasitet for storsalen ved bruk med flatt gulv skal være på minimum 800 personer. Lokale Kapasitet/funksjon Plassering/tilknytning Netto areal Storsal/scene/ storkino Skal være en fleksibel og moderne multifunksjonssal med god akustikk (etterklang 1,1 1,2 sek. i hele frekvensområdet) Innganger fra vestibyle gjerne også direkte til fast balkong bakerst Sal og scene på Mål ca: B=16 L=26 m H=10 m 350 sitteplasser; 300 i skyveamfi og 50 på fast balkong bakerst i salen 800 ståplasser på flatt golv (rømningskapasitet) 250 gode kinoplasser. Raskt skift mellom arr. og kino samme gulvnivå Lyd/ lyssluser til vestibyle for alle innganger Støyreduksjon mot fellesarealer på min. 55 dba, men 80 dba til andre kulturarenaer og hotellrom. Scene-, lys- og lydrigg

20 Konferanse/ bankett 200 pers m. bord Hovedlager/ Utstyrt med pallereoler og sidescene truck Brukes som ekstra skifteareal m.m. ved behov. Skal også kunne brukes til verksted for scenografi Teknisk lager/ Låst lager og rep. Av husets sceneverksted utstyr x 2 garderober/ 4 scenegarderober, men slik at oppvarmingsrom to og to kan slåes sammen 1 dusjer i hvert gard. Sett Utformes slik at de også kan benyttes som møte- og grupperom Foaje for skuespillere Vente- og samlingsplass for aktører Skal samtidig utformes som møterom. Tekjøkkenløsning Flygel-garasje Skal også kunne brukes som øverom etter dagens standard Stor port til scenen og innlasting i plan med stor port Takhøyde min. 4,5 meter for effektiv lagring i reoler I plan med 5.3. Bør har kort avstand til scenen og helst ligge i samme plan 2 toalett på gangen Inntil I plan med og terskelfritt til scene med doble dører Teknikkrom lyd / lys Lysdimmere, forsterkere m.m. Ved bakscene Maskinrom/ teknisk Digital kinofremvisning Midt bak salen en 20 rom storsal etasje over gulvnivå Liten kinosal 120 plasser THX-kvalitet lyd og bilde Inngang i samme område som til storsal 180 Fast amfi i bua rekker med 120 Takhøyde min. 6 meter cm. radavstand og optimale Akustisk sterkt dempet siktforhold. Støy: 90 dba demping Alt. teleskopamfi. i høy standard for sambruk for konferanser, møter m.m. på dagtid mot storsal i hele frekvensområdet Maskinrom Plass for digital kinomaskin Minimum dybde 2,5 30 meter Sum nettoareal Badeanlegg Badeanlegget skal ha tre avdelinger: Idrettsbad, familiebad og velværeavdeling. Samlet skal det være fem bassenger / vannflater: 1. Hoved- idrettsbasseng 25 x 12,5 meter med vanndybde 1-4 meter 2. Opplæringsbasseng 35 m2 med vanndybde 0,6 0,9 meter 3. Varmtvannsbasseng? m2 med vanndybder 1 1,4 meter 4. Lekebasseng 25 m2 med vanndybder 0,15 0,3 meter 5. Boblebad Det skal planlegges med en kapasitet på 260 samtidig besøkende og et dagsbesøk på ca Garderobeløsninger og kapasitet tilpasses dette. Familiebadet 20

21 Familiebadet består av lekebasseng, opplæringsbasseng, boblebad og cafè- / oppholdsareal. Vanntemperatur skal være 34 C slik at det er behagelig å oppholde seg der lenge. Boblebadet har 38 C. Lekebasseng skal være ca. 25 m2 og ha vanndybder fra 0,15 til 0,30 meter. Det skal ligge nær den grunnen sonen i opplæringsbassenget og ha en liten sklie og fontene. Opplæringsbassenget skal være på 35 m2 med vanndybder fra 0,6 til 0,9 meter. Idrettsbadet Idrettsbadet skal bestå av et svømmebasseng på 25 x 12,5 meter med stupanlegg i den ene enden. Bassenget skal ha 6 svømmebaner i 25 meters lengde, og vanndybder fra 1 til 4 meter. Stuphøyder 1, 3 og 5 meter, med sviktbrett på 1 og 3 meter. En lang rutsjebane skal starte fra 8 9 meters høyde og slynge seg over svømmebassenget. I mulighetsstudien er denne vist ut gjennom yttervegg, men dette uttrykker en idé og ikke noe uttrykt ønske fra byggherren. Velværeavdeling / helsebad med varmt vann, vannmassasje, boblebad, dampbad, badstue og oppholdssoner. Varmtvannsbasseng skal ha temperatur 34 C og vanndybder fra 1 til 1,4 meter. Massasjebenker, motstrømsaggregater hvor man ligger stille og svømmer mens man nyter utsikten mot nord, er ideer vi tenker oss som muligheter i badet. Dampbad og badstu finner vi også her i badet og ikke i garderobene. Disse til felles bruk med badetøy på. De varme tilbud gir behov for avkjøling, og en utendørs terrasse kan være tilgjengelig fra både velværeavdelingen og fra familiebadet. Atkomst fra landarealet til bassenget med trapp, og heis for de som trenger det. Det er et teknisk ønske at bruken av glass i yttervegger er betydelig mindre og derfor mer bevisst enn i mulighetsstudien. Dette pga. de utfordringer bygningsfysisk og energimessig omfattende bruk av glassfasader gir i et badeanlegg. Det er en forutsetning at badet løses slik at inngangsparti, kiosk/servering m.m. er lokalisert slik at det kan betjene både bad og kulturhus samtidig. Samlet nettoareal for badeanlegget inkl. garderober er satt til ca m Utleiearealer og hotellrom Prosjektet skal også inneholde arealer for utleie. Næringsavdelingen og turistkontor for regionen og regionrådet skal bl.a. inn i bygget. Samtidig er det inngått intensjonsavtale med bank/finansnæring om bruk av ca. 500m2 i første etasje. Hotellet har meldt behov for minst 25 nye rom a 20 m2, nettoareal inklusive bad. Disse skal bygges for rasjonell daglig drift både isolert og sammen med dagens hotellbygg. De forutsettes plassert i toppetasjen. Samlet næringsareal ca m2. 21

22 4.8. Sammendrag program Funksjon Netto areal 1 Fellesareal, kontor, kiosk/serv Bibliotek Utstilling / galleri Kulturskole / kulturverksteder* Kultursal og kino Bad 1150 Sum kulturhus og bad Kulturnæring, bank, hotell og 1500 andre utleiearealer SUM * Uten og med prosjektrom avhengig av støtte fra Norsk kulturråd 22

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kulturbadet Sandnessjøen Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Fra Til Politisk prosess 1957: Nordlands første svømmebasseng 1978: Idrettshall

Detaljer

DOWN UNDER, UP ABOVE. Mulighetsstudie Nedre Eiker - kulturhus og folkebad 28.01.2015

DOWN UNDER, UP ABOVE. Mulighetsstudie Nedre Eiker - kulturhus og folkebad 28.01.2015 410 700 790 750 1000 2517 580 DOWN UNDER, UP ABOVE Mulighetsstudie Nedre Eiker - kulturhus og folkebad 28.01.2015 s.2 INNHOLDSFORTEGNELSE s.3 PREMISSER s.4 KONSEPTSKISSER s.5 KONSEPTDIAGRAM s.6 PROGRAM

Detaljer

Musikkteatret Kongsberg: En moderne scene for musikk, dans og teater! Kongsberg kommune og Musikkteatrets Venner 06.02.13

Musikkteatret Kongsberg: En moderne scene for musikk, dans og teater! Kongsberg kommune og Musikkteatrets Venner 06.02.13 Musikkteatret Kongsberg: En moderne scene for musikk, dans og teater! Kongsberg kommune og Musikkteatrets Venner Aftenposten 29.11.12 Muligheten er der nå: Full enighet om behovet for en ny hovedscene

Detaljer

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet Klikk her Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet 15.000 m² med aktivitet og opplevelse Arkitektene Tegnestuen Vandkunsten

Detaljer

Aktivitetslåven Huseby Gård

Aktivitetslåven Huseby Gård Aktivitetslåven Huseby Gård Bygg og adkomst Adkomst vei / gangvei Avklaring veikryss Parkering Fjernvarme Verneinteressene - avklaring med Fylke Frivillighetens bruk Aktivitetsrom Fleksible øvingslokaler

Detaljer

Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014

Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014 Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014 Tidslinje for prosjektet 1998 første møter: Restaurere gammelt rådhus, eller bygge nytt? 1999 nytt kulturhus på Stortorget - samarbeid mellom Hamar kommune,

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Aktivitetslåven på Huseby gård

Aktivitetslåven på Huseby gård Vedlegg: Skedsmo Samfunnshus AS deltagelse i Møteplassprosjektet på Huseby Gård Aktivitetslåven på Huseby gård Låven på Huseby gård er tenkt som et aktivitetshus og møteplass for innbyggerne på Skedsmokorset

Detaljer

MUSIKKTEATRET 2015 Kultur og velferd. Side 1

MUSIKKTEATRET 2015 Kultur og velferd. Side 1 MUSIKKTEATRET 2015 Kultur og velferd Side 1 LYD, LYS, BILDE, SCENE, AKUSTIKK konkurransedialog våren 2014 lyd, lys, bilde, scene helintegrert løsning lyd, lys, scene, bilde, akustikk kontrakt Bright Norway

Detaljer

Trondheim kommune Utredning Olavshallen og Olavskvartalet

Trondheim kommune Utredning Olavshallen og Olavskvartalet Consulting Trondheim kommune Utredning Olavshallen og Olavskvartalet Rolf Tørring Prosjektleder Innhold Kapittel Tittel Side 1 Mandat og gjennomføring 1 2 Olavskvartalet i dag 3 3 Endringsbehov fra dagens

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Befaring sykehjem kl 10.00 Ordinært møte kl 11.30. Botnkrona Møtedato: 13.05.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Befaring sykehjem kl 10.00 Ordinært møte kl 11.30. Botnkrona Møtedato: 13.05. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Befaring sykehjem kl 10.00 Ordinært møte kl 11.30. Botnkrona Møtedato: 13.05.2015 Tid: 11:30 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Adm, bibliotek, kino, bad, sal og scene, galleri. Kuturnvern Museer, Petter Dass- museet Stamneshallen Helgelandshallen Allmenn kultur

Adm, bibliotek, kino, bad, sal og scene, galleri. Kuturnvern Museer, Petter Dass- museet Stamneshallen Helgelandshallen Allmenn kultur Kultur Kulturbadet med sine funksjoner Adm, bibliotek, kino, bad, sal og scene, galleri Kuturnvern Museer, Petter Dass- museet Stamneshallen Helgelandshallen Allmenn kultur Støttesøknader, tildelinger,

Detaljer

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 1. Innledning Alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasi gjennom kunstneriske og kulturelle

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur Den kulturelle tråd Levanger kommune Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen Den kulturelle tråd Levanger kommune Framtidig kulturell

Detaljer

MUSIKKTEATRET 2015. Kultur og velferd. Side 1

MUSIKKTEATRET 2015. Kultur og velferd. Side 1 MUSIKKTEATRET 2015 Kultur og velferd Side 1 LYD, LYS, BILDE, SCENE, AKUSTIKK konkurranse 2014 helintegrert løsning lyd, lys, scene, bilde, akustikk kontrakt Bright Norway kontrakt med opsjoner Side 2 AMFI

Detaljer

Dette er et utkast til en alternativ løsning i Olavskvartalet som forsøker bedre å ivareta disse hovedelementene:

Dette er et utkast til en alternativ løsning i Olavskvartalet som forsøker bedre å ivareta disse hovedelementene: Alternativ B4 Dette er et utkast til en alternativ løsning i Olavskvartalet som forsøker bedre å ivareta disse hovedelementene: Optimal gjenbruk av eksisterende kulturarealer, slik at det i størst mulig

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur Bjørg Tørresdal Rektor LEVANGER UNGDOMSSKOLE 1 MÅL for skolen: Levangers nye ungdomsskole skal være en skole for framtida. Det skal

Detaljer

Enhet for Kultur drift

Enhet for Kultur drift VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Kultur drift Sist revidert: 28. januar 2011 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Kim Stian Gjerdingen Bakke

Kim Stian Gjerdingen Bakke Velkommen inn! Har du lyst til å spille i band, spille klarinett, piano, trekkspill, cello, trompet eller trommer? Vil du lære å tegne og male? Eller har du mer lyst til å synge i kor, danse eller spille

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

* Hans Willoch Bræin

* Hans Willoch Bræin * Hans Willoch Bræin * De kommunale kulturskolene har en viktig rolle i det norske opplæringssystemet og i det lokale kulturlivet. Siden oppstarten på 1960-tallet har kulturskolene hatt en sterk utvikling

Detaljer

FOTOGRAFIETS HUS. Verdensarena for fotografi i Oslo FOTO-NORGE. Fellesorganisasjonen. Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932

FOTOGRAFIETS HUS. Verdensarena for fotografi i Oslo FOTO-NORGE. Fellesorganisasjonen. Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932 FOTOGRAFIETS HUS Verdensarena for fotografi i Oslo Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932 Fellesorganisasjonen FOTO-NORGE Foto: Ernst Furuhatt, fra Kapadokya, 2013. Verdensarena for fotografi

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 07/17418 Saksbehandler: Tor Inge Moseid, telefon: 33 34 83 15 Kommunale service- og støttetjenester Støperiet - Regional møteplass og formidlingsarena for kultur..

Detaljer

Serviceerklæring. www.hadelandkulturskole.no. Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune

Serviceerklæring. www.hadelandkulturskole.no. Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune Serviceerklæring Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune Hadeland kulturskole skal gi opplæring av høy kvalitet i kunst- og kulturfag. Vårt mål er å gi elevene gode kunstneriske ferdigheter og opplevelser.

Detaljer

ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016

ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016 ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016 RISSA KULTURSKOLE Musikk Dans Teater VK Prosjekt VELKOMMEN TIL KULTURSKOLEN Rissa kulturskole ønsker alle elever vel møtt til skoleåret 2015/2016 Her finner du generell

Detaljer

Orientering om status utviklingen Nedre Malmø og bygging av Buen. Mandal bystyre 24.09.09 Jan Willy Føreland

Orientering om status utviklingen Nedre Malmø og bygging av Buen. Mandal bystyre 24.09.09 Jan Willy Føreland Orientering om status utviklingen Nedre Malmø og bygging av Buen Mandal bystyre 24.09.09 Jan Willy Føreland Mer enn et kulturhus og en bro Mer enn et kulturhus og en bro Total utbygging ca 85 000 kvm,

Detaljer

Aktivitetslåven på Huseby gård

Aktivitetslåven på Huseby gård Aktivitetslåven på Huseby gård Låven på Huseby gård er tenkt som et aktivitetshus og møteplass for innbyggerne på Skedsmokorset og kan bli en unik arena som ivaretar både stedets historie og behovet for

Detaljer

Gode lokaler til kor. eller All musikk blir bedre i egnede lokaler

Gode lokaler til kor. eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Gode lokaler til kor eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Fagkonferanse, Akershus korforbund, 13. april 2011 Hva er god korklang (nb:

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur Den kulturelle tråd Levanger kommune Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen Den kulturelle tråd Levanger kommune Framtidig kulturell

Detaljer

Trondheim folkebibliotek søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører.

Trondheim folkebibliotek søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører. Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen, Heimdal, Saupstad, Moholt og Risvollan, og et kulturtilbud med både bibliotek og fritidstilbud

Detaljer

Gode musikklokaler. Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse om musikklokaler, Kristiansand 9.

Gode musikklokaler. Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse om musikklokaler, Kristiansand 9. Gode musikklokaler eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse om musikklokaler, Kristiansand 9. februar 2012 Kulturloven Forutsigbarhet

Detaljer

Velkommen til nye. Velkommen til nye Engerdal sentrum. med fokus på. Engerdal Torg. nærmiljøsenter. Rett og slett et triveligere sted å være

Velkommen til nye. Velkommen til nye Engerdal sentrum. med fokus på. Engerdal Torg. nærmiljøsenter. Rett og slett et triveligere sted å være Velkommen til nye Velkommen til nye Engerdal sentrum med fokus på Engerdal Torg nærmiljøsenter Rett og slett et triveligere sted å være Informasjon Innledning Hovedprosjektet Sentrumsutvikling har definert

Detaljer

Voss Kulturhus. Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter

Voss Kulturhus. Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter Voss kulturhus pka arkitekter Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter 10 Etter prekvalifisering ble vårt kontor, sammen med en lokal konsulentgruppe, engasjert

Detaljer

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle?

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle? Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle? Universell utforming Vi er ulike Momenter om universell utforming fokus i byggeprosjekt

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Sandnes nye rådhus - aktive fasader og samspill med havnefronten

Sandnes nye rådhus - aktive fasader og samspill med havnefronten Sandnes nye rådhus - aktive fasader og samspill med havnefronten I Utvalg for byutviklings vedtak 09.03.2016 om å legge ut planforslag for det nye rådhuset på høring, blir prosjektet bedt og å vie særlig

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

Årsplan Kulturskolen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Kulturskolen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Kulturskolen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN 2007 2009 Mål Den kulturelle skolesekken Å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud Å legge til rette for at elevene

Detaljer

UKM - Ungdommens Kulturmønstring

UKM - Ungdommens Kulturmønstring UKM - Ungdommens Kulturmønstring 2015-2017 HVA ER UKM? UKM ER EN AV DE TRE STØRSTE SATSINGENE PÅ UNGDOMSKULTUR I NORGE OG TAR MÅL AV SEG Å VÆRE NORGES STØRSTE VISNINGSARENA FOR UNGE TALENTER. UKM skal

Detaljer

Levanger 2040 Den kulturelle tråd

Levanger 2040 Den kulturelle tråd Levanger 2040 Den kulturelle tråd Dialogseminar Levanger kommune 29. mars 2017 Innledning Kort fra rapporten Den kulturelle tråd Økonomi Hva vet vi om behov? Mål med arbeidsøkta: Reflektere over ambisjonsnivå

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

NOTAT. Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG BRUK, JF. F-SAK 26/11, 06.04.2011

NOTAT. Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG BRUK, JF. F-SAK 26/11, 06.04.2011 ÅS KOMMUNE NOTAT Dato : 04.04.2011 Saknr/ark: 10/1778/D12 Løpenr. 6659/11 Til: Fra Saksbehandler Formannskapets medlemmer Rådmannen Arne Hågensen / Alexander Krohg Plur Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP ENHETSAVTALE/UTVIKLINGSPLAN - - 2019 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert

Detaljer

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON TVERLANDET SKOLE + PROSJEKTET MÅL OG FOKUSOMRÅDER KONTEKST Intensjonen med oppgaven har vært å studere muligheten for utvidelse av Tverlandet skole, Løding i Bodø kommune fra 5.-10. klasseskole til 1.-10.

Detaljer

Gode musikklokaler i Asker. eller All musikk blir bedre i egnede lokaler

Gode musikklokaler i Asker. eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Gode musikklokaler i Asker eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Møte Asker musikkråd, 20. april 2010 Kulturlivet trenger lokaler med

Detaljer

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole Fra KULTURUTREDNINGEN 2014, 12.21.. har det i lang tid vært et samvirke mellom det profesjonelle og det frivillige

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Delutredning 2 Kuplanær/FDV Tjenestestruktur - Aure Folkebibliotek, lokaler Tustna Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Bibliotekets

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss?

Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss? Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss? Bossekop BB_Skisse_storA4 -Steve_2.indd 1 19-05-09 10:18:55 Reisen sta Tenk samlingspunkt. Bossekop ungdomslag

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SIN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SIN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SIN YTRE HELGELAND VÅR 2011 SCENEINSTRUKTØRORDNINGA Kari Renate Nilsen NORDLAND FYLKESKOMMUNE Leirfjord kommune Leirfjord idrettslags teatergruppe Hall i Leirfjord Da jeg begynte som sceneinstruktør

Detaljer

ddd KULTURKONTAKT NORD

ddd KULTURKONTAKT NORD ddd KULTURKONTAKT NORD Prosjektstøtte OPSTART Tematiske prosjekt puls Generelle vurderingskriterier og vilkår. OPSTARTS-kriterier. Kvalitetsløftende formål. Spesifikke kriterier og søknadsfrister. Støtte

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR ULLENSAKER KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR ULLENSAKER KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2016 2030 ULLENSAKER KOMMUNE HØRING I BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE 14.3.16 Det var viktig at flere barn og unge skulle få uttale seg om planutkastet, slik at kulturplanen også er

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Lokalisering av ny videregående skole og kulturelt flerbrukshus i Ski sentrum

Lokalisering av ny videregående skole og kulturelt flerbrukshus i Ski sentrum Til Ordfører Tuva Moflag Kommunestyremedlemmer i Ski Rådmann Audun Fiskvik Kommunalsjefene Kjell Sæther og Jane Short Aurlien Kultursjef Mette Skrikerud postmottak@ski.kommune.no Jazz skolen Kråkstad Jazz

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eivind Nåvik Arkiv: 15/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Eivind Nåvik Arkiv: 15/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eivind Nåvik Arkiv: 15/5672-1 Dato: 22.09.2015 LILLEHAMMER KULTURSKOLE - BEHOV FOR LOKALER Vedlegg: Uttalelse fra Musikernes Fellesorganisasjon og Verneombud Sammendrag:

Detaljer

Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen

Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen 290906 Bakgrunn Elevtallsøkning plassmangel Blandet bygningsmasse inneklimaproblematikk Vanskelig tilgang på tomteareal Grunnlag for sak

Detaljer

Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet. November 2011

Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet. November 2011 Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet November 2011 Nytt hotell på Silokaia: Bakgrunn for prosjektet Glastad Farsund AS har en

Detaljer

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf)

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Søknadssum: 55 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Moss bibliotek /

Detaljer

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Tettstedskonferansen Odda 28.04. 29.04.2010. Arild Bakken Prosjektleder Hvem er jeg? Kommunalkandidat fra Norges kommunal og sosialhøgskole Erfaringer: Troms

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget sal og scene

Elevbedrift i valgfaget sal og scene Elevbedrift i valgfaget sal og scene Alle former for kunst skapes og formidles. Ulike uttrykksformer i kunsten er i stadig utvikling og kan sprenge grenser. Samtidig bidrar kunst til å bygge broer mellom

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8112/17 Arkivsaksnr.: 17/ JUSTERING AV LEIEPRISER KULTURHUSET OG KOMMUNESTYRESALEN

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8112/17 Arkivsaksnr.: 17/ JUSTERING AV LEIEPRISER KULTURHUSET OG KOMMUNESTYRESALEN Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 8112/17 Arkivsaksnr.: 17/1336-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb JUSTERING AV LEIEPRISER KULTURHUSET OG KOMMUNESTYRESALEN Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

KULTUR OG VELFERD. Musikkteatret HEIDI HESSELBERG LØKEN, KOMMUNALSJEF. Side 1

KULTUR OG VELFERD. Musikkteatret HEIDI HESSELBERG LØKEN, KOMMUNALSJEF. Side 1 KULTUR OG VELFERD Musikkteatret HEIDI HESSELBERG LØKEN, KOMMUNALSJEF Side 1 LYD, LYS, BILDE, SCENE, AKUSTIKK konkurranse 2014 Side 2 helintegrert løsning lyd, lys, scene, bilde, akustikk kontrakt Bright

Detaljer

Rammeplan for kulturskolen. Fra forord:

Rammeplan for kulturskolen. Fra forord: Fra forord: Kulturskolens tilbud skal ha høy kvalitet både faglig og pedagogisk. I framtida skal kulturskolen kunne tilby større fleksibilitet i organisering av sine tilbud samt gi tydeligere beskrivelser

Detaljer

6 viktige faktorer for god akustikk til musikk

6 viktige faktorer for god akustikk til musikk 6 viktige faktorer for god akustikk til musikk Lyd og rom møtes 1 Romvolum For lite romvolum koblet med lite demping kan gi farlige lydtrykknivåer Jo mindre rommet er, jo viktigere er det med akustisk

Detaljer

Fargeklatt 2 Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon

Fargeklatt 2 Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon for organisering av tilbud ved kulturskolen/ koordinert fra kulturskolen Rammeplanen Breddeprogrammet og produksjon Utfordringer Norsk kulturskoleråds

Detaljer

Til Halden Kulturråd. Initiativet har fokus på følgende områder:

Til Halden Kulturråd. Initiativet har fokus på følgende områder: Til Kulturråd. I forbindelse med at Studentsamskipnaden i vurderer salg av Studentsamfundet i Violgt. har vi, en gruppe enkeltpersoner knyttet til kulturaktivitet i et håp og ønske om at kommune vil sikre

Detaljer

VADSØ SAMFUNNSHUS NYTT KULTURHUS?

VADSØ SAMFUNNSHUS NYTT KULTURHUS? VADSØ SAMFUNNSHUS NYTT KULTURHUS? FUNKSJONER KINO BAKGRUNN RIKSTEATER Eksisterende kino Riksteaterets anbefaling til nye kulturhus FESTSAL UNGDOMSKLUBB MUSEUM Festsal med backstage for musikere Ungdomsklubb

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

Gode lokaler til musikk

Gode lokaler til musikk Gode lokaler til musikk eller All musikk blir bedre i egnede lokaler om «Bruk av NMRs norm» Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Landskonferanse for lokale musikkråd 17.-19. september

Detaljer

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462)

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Søknadssum: 100000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Froland bibliotek / 946439045 Postboks 34 4855 Froland

Detaljer

Hovedpunkter i strategien

Hovedpunkter i strategien 1 Fylkesråd for kultur og miljø Marit Tennfjord Dialogmøte i Tromsø om Visuell kunst 03.11.2010 Nå er vi kommet til strategien. Bakgrunnen er, som jeg sa tidligere i dag, Den nordnorske kulturavtalen 2010

Detaljer

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo 1 Myter om bibliotek Vi trenger ikke bibliotek, nå som all informasjon finnes på nettet. Vi trenger

Detaljer

Brukerprosess Hamar kulturhus - en romodyssè..

Brukerprosess Hamar kulturhus - en romodyssè.. Brukerprosess Hamar kulturhus - en romodyssè.. Trond Eklund Johansen, daglig leder Hedmark og Oppland musikkråd musikkpedagog, basstrombonist, dirigent, musikkdommer kulturskolerektor, Førde 87-96 deltatt

Detaljer

arbeidsplass i åpent landskap

arbeidsplass i åpent landskap 1 arbeidsplass i åpent landskap Arbeidsplass i åpent landskap, supplert med et tilbud av spesialrom. Der det er mulig bør enheter og team lokaliseres i samme arbeidsareal eller blandes med noen som de

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY 2016 2020 Innhold INNLEDNING ORGANISERING FOKUS OG INNHOLD LOKAL MÅLSETTING HANDLINGSPLAN ØKONOMI Budsjett 2016/17 Innledning: Mål for Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Stjørdal Kulturutvikling AS Regionalt kulturhus Stjørdal Stjørdal Kulturutvikling AS

Stjørdal Kulturutvikling AS Regionalt kulturhus Stjørdal Stjørdal Kulturutvikling AS Stjørdal Kulturutvikling AS Regionalt kulturhus Stjørdal Stjørdal Kulturutvikling AS Jan 2009 Feb 2011 2012/2013 www.stjordalkulturutvikling.no Historikk 1994: Utredning av et større kulturhusanlegg som

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 INNLEDNING Stiftelsen Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) ble etablert i 1998 og er et regionalt produksjons-, formidlings- og kunnskapssenter for jazz med de tre

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 13/ Dato: DRAMMENSBIBLIOTEKET - VIDERE UTVIKLING AV TILBUDET TIL BEFOLKNINGEN I REGIONEN

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 13/ Dato: DRAMMENSBIBLIOTEKET - VIDERE UTVIKLING AV TILBUDET TIL BEFOLKNINGEN I REGIONEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/13725-1 Dato: 7.11.2013 DRAMMENSBIBLIOTEKET - VIDERE UTVIKLING AV TILBUDET TIL BEFOLKNINGEN I REGIONEN â INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen

Detaljer

Mulighetsstudie: KLODEN i Kabelgata

Mulighetsstudie: KLODEN i Kabelgata 75 Mulighetsstudie: KLODEN i Kabelgata Det arkitektoniske konseptet bygger opp under en overordnet visjon om å tilby et åpent, transparent og inviterende scenehus som opphever det tradisjonelle skillet

Detaljer

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek Verdal kommune 1 Innhold 1.0 FORMÅLET MED PLANEN... 2 2.0 BIBLIOTEKETS BETYDNING FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN... 3 3.0 HANDLINGSPLAN 2017-2020... 4 3.1 STRATEGIER... 4 3.2 HANDLINGSPLAN DRIFT... 5 3.3 HANDLINGSPLAN

Detaljer

INTERKOMMUNAL KULTURSKOLE FOR AUDNEDAL, ÅSERAL, HÆGEBOSTAD MÅL OG HANDLINGSPLAN

INTERKOMMUNAL KULTURSKOLE FOR AUDNEDAL, ÅSERAL, HÆGEBOSTAD MÅL OG HANDLINGSPLAN INTERKOMMUNAL KULTURSKOLE FOR AUDNEDAL, ÅSERAL, HÆGEBOSTAD MÅL OG HANDLINGSPLAN 2010 2013 Vedtatt av Styret for den interkommunale kulturskolen, 15.mars 2011 MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR IK-SKOLEN 2010-2013

Detaljer

Oppvekst og kultur. Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Oppvekst og kultur. Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Oppvekst og kultur Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Oppvekst og kultur Gruppeansvar/tjenesteområder: organisert i 49 ulike ansvarsområder

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer