Mulige effektutfordringer på forbrukssiden. Dag Spilde Energiavdelingen i NVE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mulige effektutfordringer på forbrukssiden. Dag Spilde Energiavdelingen i NVE"

Transkript

1 Mulige effektutfordringer på forbrukssiden Dag Spilde Energiavdelingen i NVE

2 Flere nye effektrekorder siden år Effekt - time i året med høyest elbruk i sentralnettet Siste rekord 23. januar 2013 på GWh Effekt i GW Effekt (elbruk per time) vokser raskere enn årlig elbruk Alle rekordene er satt på kalde vinterdager mellom 8 til 10 om morgenen År Kilde: NVE, Statnett

3 Hva er grunnen til økt effektuttak? Befolkningsvekst flere boliger og yrkesbygg Overgang fra andre energivarer til elektrisitet - betydelig nedgang i fyringsolje de siste årene - Erstatter luft luft varmepumper ved? Store kraftbrukere ned i enkelte områder, opp i andre Flere hytter og fritidshus har gitt økt effekt i enkelte områder Varmepumper?

4 Effekttopper morgen og ettermiddag Effekt over døgnet 23. januar 2013 Elbruk per time [GW] Time/tidspunkt Kilde: NVE, Statnett

5 Hva skjer framover?

6 Fire hovedgrupper kraftbrukere Effekt etter brukergruppe ved maks effekt 2013 Effekt 23. januar 2013 Totalt GW Store kraftbrukere: - kraftintensiv industri - petroleumssektoren - bergverk Bygg: yrkesbygg og boliger Store kraftbrukere Alminnelig forsyning Yrkesbygg og boliger 5,5-6 GW 18-18,5 GW Transport: - skinnegående transport (tog, trikk, T-bane) - elbiler Andre kraftbrukere: - annen industri (ikke KKI) Transport Andre kraftbrukere Ca. 0,1 GW - fjernvarme - primærnæringer - hytter og fritidshus - veilys

7 Store kraftbrukere Installert effekt hos store kraftbrukere Petroleumssektoren 0.9 GW 1,4-1,5 GW Kraftintensiv industri 5 GW 5,5 GW? Bergverk 0,1 GW 0,1 GW Petroleumssektoren: - Nye anlegg: Goliat, Martin Linge og Utsira - Utvidelser av eksister. anlegg Kraftintensiv industri: - Utvidelser innen aluminium - Andre metaller Bergverk: - Gruvedrift Nedleggelser? - Kan gi store reduksjoner i effekt

8 Boliger og yrkesbygg Har høyt effektbehov om vinteren, utgjør en høy andel av den samlede makslasten om vinteren Befolkningsvekst gir behov for flere bygg, mer varmtvann, mer elektrisk utstyr Nye bygg blir bedre, reduserer oppvarmingsbehovet, noe som vil bremse vekst i makseffekt om vinteren Lokale energiløsninger som sol og grunnvarme vil redusere kraftbruk fra nettet Induksjonsovner og direktevarmende varmtvann kan gi høyere maks effekt Mildere vintre pga klimaendringer?

9 Transport Effektscenario elbiler. Sum Norge. Kilde NVE År 2030 Scenario elbiler Scenario elbiler Scenario mill. elbiler 10 A/2 kw 0,6 GW 1,4 GW 3 GW 16 A/3,6 kw 1,1 GW 2,5 GW 5,4 GW Hurtigl./30 kw 9 GW 21 GW 45 GW Miks: ,5 GW 5,8 GW 12,4 GW Miks med 80 % Samlagring 2,0 GW 4,6 GW 9,9 GW To transportformer: Skinnegående og elbiler Tog, trikk,t-bane; årlig elbruk 0,6 TWh innst. effekt 0,13 GW Elbiler: elbiler i 2012 Hva skjer framover? Trolig fortsatt stor vekst fram til 2020 pga fordeler 2030 tre scenarioer: 1. fossilt tilbakefall 2. Svakere vekst 3. Nesten nye biler er elbiler Trolig lading om morgen og ettermiddag

10 Andre forbruksgrupper Annen industri: NVE kjenner ikke til planer for store endringer Fjernvarme: Utkoblbar kraft mulig økt kraftbruk (ca. 1 TWh i dag) Primærnæringer: NVE kjenner ikke til planer for store endringer Hytter og fritidshus: Høy vekst siste 20 år sanns. fortsatt vekst Veilys: Sanns. lavere effekt pga av bedre lyspærer Nye store kraftbrukere? Datasentraler

11 Summert opp: sannsynlig økning samlet maks effekt mot Petroleumssektoren 0.9 GW 1,4-1,5 GW Kraftintensiv industri 5 GW 5,5 GW? Bergverk 0,1 GW 0,1 GW Transport 0,1 GW 2 10 GW Bygg: Sanns. noe økt effekt pga flere bygg mot 2030 Andre forbrukere: Sanns. små endringer Nye forbrukere: Datasentraler kan ha stort effektbehov Petroleumssektoren: - Økt effektbehov i nye anlegg og utvidelser av eksist. anlegg Kraftintensiv industri: - Økt effektbehov ved utvidelser og ved oppstart av anlegg Transport: - Stor økning i effekt ved stor økning i antall elbiler Bygg: - Sanns. noe økning i effekt mot 2030 pga befolkningsvekst - Energieffektive bygg og lokale energiløsninger kan gi lavere effekt mot 2050

12 Hva kan gjøres for å dempe vekst i maks effekt? Elbruk per time [GW] Effekt over døgnet 23. januar Time/tidspunkt Energieffektivisering - Bedre bygg. Spesielt romoppvarming Lokale energiløsninger: - Sol og grunnvarmepumper Andre energivarer: - Dekke spisslast med andre energivarer som bioenergi Flytte last: - Flytte forbruk fra tidspunkt med høyt forbruk - Eks. varmtvann og elbiler Utkobling av forbruk: - Industri - Fjernvarme - Annet

13 Takk for oppmerksomheten!