såkornet Menighetstur til Stølsdokken Fjellhotell Nr Evangeliesalen Berøa Menighetsblad Nordregt. 18 B, 0551 Oslo - et blad og oppbyggelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "såkornet Menighetstur til Stølsdokken Fjellhotell Nr.3 2014 Evangeliesalen Berøa Menighetsblad Nordregt. 18 B, 0551 Oslo - et blad og oppbyggelse"

Transkript

1 Nr Årgang 76 - et blad til glede og oppbyggelse såkornet Evangeliesalen Berøa Menighetsblad Nordregt. 18 B, 0551 Oslo Jesus kristus: «kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære»... Menighetstur til Stølsdokken Fjellhotell Fellesskapet - der MaN FiNNEr styrke FOr hverdagen...

2 Nr Årgang 76 Menigheten Evangeliesalen Berøa Nordregt. 18 B 0551 Oslo KONTORADRESSE. Nordregt. 18 B 0551 Oslo Postboks 179 Sentrum Oslo INNHOLD: Tlf Faks Kontortid: Tirsdag - torsdag kl Første torsdag etter sommeren: «Jesus er redningen for alle» Besøk av: Chosen People Forstander Jon Brammer: «Vi skal ikke frykte for morgendagen» Menighetstur til Stølsdokken Fjellhotell Livet smiler mot Mats Folke FORSTANDERE Finn Røine Jon Brammer ELDSTE-RÅD Per Aril Skaanes Terje Lindblad Knut Tusvik Ernst Knudsen ÆRES-ELDSTE: Øivind Røng BOKKIOSKEN Lillan Berglund og Manfred Schimmelpfennig Kontonr.: MENIGHETENS KONTI Menighetskassen: Misjonskassen: MENIGHETSBLADET Redaksjon: Finn Røine Jon Brammer Ernst Knudsen 2

3 Nr Årgang 76 Med Gud som vårt blikkfang «Han rettet blikket opp mot himmelen. Han så Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd». Dette ordet er hentet fra Apostlenes gjerninger kapitel 7 vers 55 og handler om Stefanus, den første kristne martyr. Det er med skrekk og gru vi i dag kan se på TV hvordan kristne, jøder og andre religiøse grupper blir forfulgt og slaktet ned. Det er ingen tvil om at slike groteske handlinger gjør inntrykk på oss, og vi vet at dette skaper frykt og redsel. Midt oppe i forfølgelse og stor motstand er det kvinner og menn som ikke gir opp sin tro. De fornekter ikke sin Herre og mester Jesus Kristus. Vi kan alle tenke, er det mulig for meg å holde ut under slike forhold? Jeg tror at Stefanus kan hjelpe oss dersom vi går med slike tanker. Bibelen forteller at han rettet blikket opp mot himmelen, altså var hans blikkfang det himmelske. Til og med under steiningen av Stefanus, fikk han kraft og nåde til å be for sine bødler. Hans bønn var det samme som sin egen Herre da han døde på korset, som var: «Herre, tilregn dem ikke denne synd!» (Ap.gj. 7, 60). Når vi møter prøvelser og motgang, er det lett å miste fokus på himmelen og vi lar «blikket synke». Med sunket blikk er det vanskeligheter og prøvelser som dominerer vår horisont. Når Gud er vårt blikkfang, kan vi få kraft og nåde til selv å elske våre fiender og ikke la frykten og redselen dominere vårt sinn og tanker. Selveste kong David, som hadde opplevde så mange store seirer og fremgang, mistet fokuset på Israels Gud. Blant annet fikk frykt han til å spille gal for kong Kis i Gatt. Det var redselen for Saul som jaget ham, og han hadde mistet blikket på Gud. Fokuset hadde sunket så lavt at David ikke lenger regnet med Gud. Frykten og redselen hadde byttet plass med troen og tilliten til den allmektige Gud. Mitt ønske med disse linjene er å oppmuntre deg til å rette blikket mot det himmelske for da kan du se Guds herlighet. I brevet til hebreerne blir vi oppmuntret til å fortsette vårt løp med tålmodighet. «Løp med Ikke la frykt og redsel dominere våre tanker og sinn tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender» (Heb.12,1-2). Vi blir oppfordret til å se på Jesus. Og hva er grunnen til det? I vers 3 får vi svaret. «Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse». Stefanus, som rettet blikket mot himmelen, så ikke bare Guds herlighet, men han så også Jesus stå ved Guds høyre hånd. Hva kan det bety? Jo, Jesus følger med deg og ser deg i dine prøvelser. Han vil oppmuntre deg til og ikke gi opp. Hva fanger blikket ditt i dagens situasjon? Er det nyhetsbildet med mange utfordringer eller er det ditt blikk himmelvendt? Peter sier: «Mine kjære! Undre dere ikke over den ild som kommer over dere til prøvelse, som om det var noe merkelig som hendte dere. Men i samme grad som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere, for at dere også kan juble i glede når hans herlighet blir åpenbart. Om dere blir spottet for Kristi navns skyld, er dere salige, for herlighetens og Guds ånds hviler over dere.» (1. Peter. 4, 12 14). I denne tid hvor vi er vitner til forfølgelse av våre brødre og søstre, vil jeg oppfordre til å be for dem. Når et lem lider, lider hele legemet. Finn Røine Forstander 3

4 Første torsdagsmøte etter sommeren: Jesus er løsningen for Tiggeren som satt langs landeveien var sosialt sett helt på bunn i lokalsamfunnet, og da han møtte Jesus, ble han ikke bedt om referanser. Jesus spurte ham bare: «Hva kan jeg gjøre for deg?» Det var Stian Ludvigsen som sa dette på det første torsdagsmøtet etter sommeren. Han kom sammen med beboere fra Evangeliesenteret, som sang og vitnet om hva Gud hadde gjort for dem etter å ha vært bundet til alkohol og rusmidler gjennom flere år. Nå reiser de rundt og forteller andre mennesker om hva Jesus har gjort for dem. En blind tigger Stian Ludvigsen jobber til daglig som bestyrer ved Evangeliesenter-kontakten i Oslo. Han talte om den blinde mannen som satt ved veikanten 4

5 Til venstre: Stian Ludvigsen mente at den blinde tiggeren levde et liv i mørket, men Jesus ga ham lys. oss alle utenfor Jeriko: Lukas 35-43: Da han (Jesus) nærmet seg Jeriko, satt en blind mann ved veien og tigget. Mannen hørte at mye folk kom forbi, og spurte hva det var. De svarte at det var Jesus fra Nasaret som gikk forbi. Da ropte han: «Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg!» De som gikk foran, skjente på ham og bad ham å tie, men han ropte bare enda høyere: «Du Davids sønn, miskunn deg over meg!» Jesus stanset og bød at den blinde skulle føres til ham. Da han kom, spurte Jesus ham: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Han svarte: «Herre, la meg få synet!» Jesus sa til ham: «Bli seende! Din tro har frelst deg.» Straks kunne han se, og han gav seg i følge med Jesus og lovet Gud. Jesus er redningen Ludvigsen fokuserte sitt budskap på at Jesus kan løse og hjelpe i enhver situasjon. Han mente imidlertid at man kan komme inn i uventede, fortvilte omstendigheter som det kan være vanskelig å komme ut av. Han forklarte at rusen kan være en måte en kan forsøke å flykte fra sine problemer på, men vanskelig å komme seg fri fra. Vi er aldri garanterte fra å komme ut i uønskede situasjoner. Du kan gjøre alt for å forberede fremtiden din, men heller ikke det er noen garanti for hva som kan komme. Omstendigheter som vi ikke har vært forberedt på, kan møte oss, forklarte Stian Ludvigsen. Han mente at den blinde mannen levde et liv i mørket, avhengig av hva andre mennesker kunne hjelpe ham med. Han ble dermed en tigger som ikke kunne hjelpe seg selv. Den blinde tiggeren som satt langs landeveien hadde ingen gode fremtidsutsikter. Han var i den dypeste nød, og på grunn av sin blindhet så det ikke ut til at han hadde noen lys fremtid. Han var avhengig Jesus spør ikke etter referanser, men Han ser til hjertet av andres hjelp. Hva han skulle ete og drikke- i alt trengte han hjelp fra andre mennesker. En byrde Sosialt sett var han helt på bunn, og var kanskje sett på som en byrde fra byens innbyggere. «Vi har ingenting imot at han tigger, men ikke la ham sitte å tigge i vår by». Det er mange som har det slik i dag også, vi ser dem i gatene hver dag, mente Stian Ludvigsen. Han forklarte hvordan Jesus ser til det indre i et menneske, og menneskets behov. Over: Gjennom sang og vitnesbyrd bragte de budskap om Jesus som Frelser. Da tiggeren møtte Jesus traff han på en person som ikke spurte etter referanser, men Jesus sa: Hva kan jeg gjøre for deg? Stian Ludvigsen kom med personlige vitnesbyrd, og fortalte hva Gud kan gjøre for et menneske som er i nød. Han har makt til å hjelpe i alle situasjoner, og legge til rette slik at livet kan bli bedre. Redningsmann Jesus sier: «Kom til meg alle dere som strever, og har tungt å bære, og jeg skal gi dere hvile». Han er vår redningsmann, og vår hjelper til enhver situasjon, og den Han setter fri, blir virkelig fri, sa Stian Ludvigsen under sin avslutning. Under: En inspirert og glødende flokk fra Evangelie-senteret inntok plattformen. 5

6 Jon Brammer taler om morgendagens hendelser: Vi skal ikke frykte for morge Vi skal ikke frykte. Om det skulle bli krig og det faller folk rundt oss, står Gud ved vår side. Mange vil slette ut kristendommen, og mange blir forfulgt for Jesu-navnets skyld, men Gud er der. Det var forstander Jon Brammer som forkynte dette i menigheten i midten av august. Han fokuserte sitt budskap omkring tidene vi lever i, og hva skriften sier om de siste dager. Det var Synnøve Rahm som innledet møtet der hun minnet menigheten om at de troende er et utvalgt folk, og allerede fra før verdens grunnvoll ble lagt, hadde Gud full oversikt. Gud skal være med oss gjennom livet i alle slags prøvelser, forsikret Rahm. Deretter talte forstander Jon Brammer Guds Ord, og fortsatte i samme «spor» som Synnøve Rahm. Han understreket nødvendigheten om å leve i Guds nåde, og at våre navn er nedskrevet i Livets Bok i Himmelen. Vi skal ikke frykte. Om det skulle bli krig og det faller folk rundt oss, står Gud ved vår side. Mange vil slette ut kristendommen, sa han, og understreket at Guds folk er trygge. Guds hånd Som Guds folk er vi trygge. Vi er under Hans beskyttelse, og hva enn som skjer har Han sin hånd over oss, sa Brammer. Han begynte sin tale idet han nevnte Jesu gjenkomst, og tok 6

7 støtter det, sa han, og la til: «Vi som kjenner vår bibel vet at en person skal dukke frem på arenaen. Dyret skal stå opp og forføre hele verden», sa Brammer. ndagen utgangspunkt i 1. Tessaloniker brev der Paulus skriver om de siste tider. Han fortsatte om uro og forfølgelse som er i verden i dag. Alt det vi ser rundt oss, er det bare veene av det som skal komme? Det er mye som skjer i Midt Østen, og vi leser daglig om hendelsene i Irak og Syria. Det er store kristen- forfølgelser, og mye er så ekstremt at ikke engang de moderate Konsekvenser Jon Brammer la vekt på at man velger det riktige mens man lever på jorden, og at våre valg vil ha konsekvenser for evigheten som ligger foran oss. De som har valgt å leve sine liv for Jesus mens de var på jorden, og har sovnet inn, er sikret for evigheten. De har valgt riktig mens de var på jorden, sa han. Han la til: «Tenk da på de som ikke har valgt riktig». Det er mange som blir forfulgt for sin tros skyld, og når vi hører om troende som lever i islamske land får valget enten om å konvertere til islam eller bøte med livet, da forstår vi at de lever i en forferdelig situasjon. Tusener må forlate hus, hjem og alt de har, sa han. Vi må være våkne, og be. Be for dem som fører vill, og dem som blir forfulgt, sa han. Mange røster Brammer mente at det er mange lokkende og forførende røster som taler fra høye stillinger. Mange vil ha posisjoner og lederstillinger, og dersom en slik person har en antikristelig holdning, kan det resultere i forfølgelse og diskriminering av den kristne tro. Det hender at når vi kommer hit til menigheten om morgenen blir vi møtt med sjikanerende lapper og plakater som er klistret opp på døra vår, og vi vet om mennesker som er blitt truet på livet fordi at de engasjerer seg i Israelsarbeidet. Vi lever i en åndskamp, og vi vet at djevelen er ute etter å utslette de kristne, og den jødiske befolkningen, sa Jon Brammer. Alle bilder: Menighetens mange aktører er med under det alvors-pregede møtet. Livets bok Han mener at enhver vil stå til ansvar for sine valg, og hvordan man har ledet andre mennesker. De som har tatt på seg en lederstilling har tatt på seg et stort ansvar, sa han. Som Guds folk er vi trygge. Vi er under Hans beskyttelse, Han har sin hånd over oss. Brammer avsluttet med å minne forsamlingen om at vi har noe bedre i vente, at våre liv ikke blir avsluttet her på jorden. På den dagen, da vi ikke lenger er her, er det bare én ting som gjelder. Det viktigste for oss er at vi har våre navn nedskrevet i Livets Bok i Himm-elen, sa han. Vi er heldige og privilegerte som har fått våre navn registrert i Himmelen. Vi har fått se Livets Lys, og skriften sier jo også at den som har Sønnen har Livet, sa Jon Brammer under sin avslutning.. 7

8 Besøk av Chosen People Ministries: Jøder priser Jesus som Messias Alle foto: Knut Tusvik En av de første dagene i september fikk menigheten besøk av medlemmer i den internasjonale organisasjonen «Chosen People Ministries». Organisasjonen har til oppgave å be for, evangelisere, disippelgjøre og tjene blant det jødiske folk. De ser det som sin oppgave å undervise andre troende til å gjøre det samme. Misjonsorganisasjonen ble etablert i Brooklyn, New York, i 1894 av Rabbi Leopold Cohn, en ungarsk jødisk immigrant som kjente det som sin oppgave å dele sin kjennskap til Jesus med andre fra den jødiske befolkningen. I dag opererer Chosen People Ministries I 13 land hvor de aktivt er med og sprer deres kjennskap til Jesus som 8

9 Messias. De arbeider også i jødenes eget hjemland, Israel, hvor de har fellesskap med landets kristne soldater. Blant gruppen var den tidligere ungdomspastor Michael Relf, som har gjort tjeneste i en av Israels kristne menigheter. 9

10 10

11 Et dikt om høsten Mange dager av purpur og gull har oktober gitt oss under en himmel som daglig blåner seg mere blå. Ennå er frosten bare et disig varsel bak åsen, men langsomt, langsomt begynner året å gå i stå. Aldri er sinnet så åpent som slike høstklare dager, når luften smaker av blomster og av kjølig jern, og noe svever forbi deg, et minne du ikke husker, en drøm som bestandig er like udrømt og fjern. Kanskje er det skyggen av Han som sitter og venter bortenfor alle blåner av dét du aner og vet, der hvor tiden går under, og høst og vinter og sommer drukner i stumhet og mørke og susende evighet. Langt der ute i mørket har vi en fred i vente. Men i menneskehjertet banker den samme drift som får døgnfluen til å spile ut sine vinger og får stjernene til å skrive sin himmelskrift. Aldri kan mennesket løse den siste gåten om livet. Men følger likevel budet fra livet selv når vi erobrer et år, en dag eller bare en time fra Den Stumme som bor bak det ytterste stjernehvelv. Foto: Omotdammen i Rælingen Inger Hagerup 11

12 Menighetstur til Stølsdokken: Weekend i frisk luft, sang og Guds ord Foto: Knut Tusvik Ernst Knudsen Siste helg i august gjennomførte menigheten sin planlagte tur til Stølsdokken Fjellhotell på Golsfjellet. Samlingsstedet er et tradisjonsrikt hotell, godt kjent for hygge, god mat og konferansevirksomhet. Et tyve-talls menighetsmedlemmer hadde meldt seg på turen, som ga mersmak for de aller fleste. Allerede første kveld ble vi godt mottatt av hotellets vertskap, forkynner Tom Roger Edvardsen og hans kone. Historikk Edvardsen fortalte litt om hotellets historie, en historikk som strekker seg tilbake helt til 1927 da Asle Stølsdokken fra Gol fikk en visjon om å starte et turiststed i kristen og alkoholfri regi. Sammen med kona Randi fra Valdres begynte de å ta i mot gjester fra fjern og nær, og primært kristenfolket fant veien til det som den gang het Sanderstølen Fjellgård. Til og med Barratt var her en tur, fortalte Edvardsen. Fjellgård Resten av hotellets historikk kan vi lese: «Under krigen okkuperte tyskerne eiendommen, de ønsket å ha stedet som en slags base med vakttårn og bevoktning. Familien Stølsdokken var å betrakte som gisler av tysk- 12

13 stedet etappevis i takt med stigende krav og behov. Knut endret navnet til Stølsdokken Turistheim. erne, de hadde meldeplikt ut og inn av porten, og turister ble det heller magert med fra 1941 og frem til freden kom. Mye ble ødelagt på fjellgården i disse årene, og etter krigen søkte Randi fylket om erstatning for tort og svie og for alt som var ødelagt. Normal drift Tilbudet hun fikk tilbake var vederlagsfritt å få overta en halv favn bjørkeved som lå igjen etter okkupantene. Fra 1945 kom Sanderstølen Fjellgard igjen i normal drift, og fra 1950 ble driften overtatt av Randis sønn Knut sammen med sin Randi. Det nye verts-paret bygget ut I 1995 overtok sønnen Asle driften og den videre utvikling av turistbedriften, og sammen med kona Anne-Lise var de vertskap på det som i dag heter Stølsdokken Fjellhotell i 15 år. 1 juli 2010 overtok Solveig og Tom-Roger Edvardsen hotellet, og vil føre tradisjonene videre» Guds Ord På hotellets møtesal ble vi fredag kveld ønsket varmt velkommen av Edvardsen, deretter deltok vi med sang, musikk og forstander Finn Røine som delte Guds Ord med oss. På lørdag formiddag deltok de fleste fra menigheten i turer ut i det fri, i et fjell-landskap som var godt for enhver. Silllheten og roen ute i det fra ble en opplevelse å få med seg. Kveldene ble tilbragt sammen med sang, Guds Ord og samtaler rundt bordene. Alle følte godt av å delta på turen, og ytret ønske om at dette skulle være neste års møtested for den årlige menighetstur. 13

14 Alt skal fungere som p Mads Folke er takknemlig, han har fått et nytt liv på grunn av Jesus og Sveriges rusomsorg, Lotsen. Av Bjørn Gjellum (tekst og foto) -Fra årsskiftet har jeg gått på Vaktmesterlinjen her på Sandvik folkehøyskole. Vi er seks personer til sammen på denne linjen. Vi har forskjellige oppgaver utenom undervisningen, og jeg er den som står for vask og rengjøring på hotellet, eller gjestegården. Vi ønsker jo at alt skal fungere. Mads Folke har tidligere vært på Østerbo evangeliesenter. Det var først i januar i fjor at han kom til Sandvik. God undervisning -12. januar i 2013 kom jeg opp hit ja. Jeg begynte umiddelbart på Jakt og sportsfiskelinjen på folkehøyskolen. Jeg har alltid interessert meg for fiske, og det var en givende tid med god undervisning på den linjen. Men nå er jeg altså over på mer praktisk arbeid kan man si, med det at jeg holder det rent på hotellet her. Mads, som opprinnelig kommer fra Sverige, har selv en rusbakgrunn. Han kom egentlig til Evangeliesenteret for å få hjelp for rusavhengigheten. Nært samarbeid -Jeg kom til Evangeliesenteret via Lotsen i Sverige. Lotsen jobber innen rusomsorgen, og 14

15 Begge bilder: Mads Folke betalte av egen lomme for oppholdet på Evangeliesenteret, inntil han fikk dekning. En avtale Evangeliesenteret og svenske Lotsen har inngått med svenske kommuner, var årsaken til at han fikk dekning. eller andre. Avtale -Nei det var slik livet mitt faktisk var. Men en person ved navn Tommy, som jobber på Lotsen, ville ha noe med meg å gjøre. Jeg fikk hjelp. I neste instans ville også Evangeliesenteret ha noe med meg å gjøre. Vi søkte om økonomisk dekning for opphold på senteret, men det skulle gå åtte måneder for den søknaden ble innvilget. Inntil så var et faktum, betalte jeg egenandel av de kronene jeg hadde. Interessant er det å nevne at jeg var den første som fikk dekning gjennom en avtale Evangeliesenteret og Lotsen har fått i stand med svenske kommuner. Nå er jeg altså skoleelev og renholder. Livet er topp, sier den blide svensken Mads Folke. Israel Etter mange vellykkede Israel s-turer, blir det nå meldt om en ny tur høsten anlagt De interessante og populære turene har vakt en stor interesse hos de fleste, der man får oppleve mange av de bibelske stedene. Et unikt fellesskap med mange gode minner. har et nært samarbeid med Evangeliesenteret. Etter en måned på avrusning på sykehus i Sverige, gikk turen til Norge og Evangeliesenteret. Egentlig sa jeg ja til Jesus og ble døpt for 14 år siden, men jeg skled utpå. Heldigvis har jeg fått en ny sjanse. Mads forteller at han opplevde det slik at ingen ville ha noe med ham å gjøre, hverken svenske myndigheter Reiseledere blir forstandere Jon Brammer og Finn Røine Vi vil komme tilbake med mer inforamsjon ved en senere anledning. 15

16 ARBEID UTENFOR LANDETS GRENSER De driver tv-sendinger basert på frivillig innsats: en velsignet tjeneste Gjennom tv-sendingen blir evangeliet forkynt, og tusener av lengtende og hungrige mennesker døgnet rundt får høre Guds Ord. Disse er alle trofaste frivillige arbeidere i Christian Broadcasting Channel 19, C.D.O. Philippines. De har hjerte til å bruke deres talent og anlegg for å drive tvstasjonen, på frivillig basis, både foran og bak kamera. 16

17 De bruker hva de har av utrustning for at det skal være fremgang og vekst i Herrens vingård. Bilde under: Dette er seks sett med nye kamera (tre Panasonic og tre JVC) som ble mottatt fra Norge. Stasjonen er veldig takknemlig for gaven som er blitt mottatt. Én måned før vi fikk dem fra Norge, var tv-stasjonens medarbeidere i bønn om nye kameraer. Mange takk til Gud for bønnesvaret som kom. Om å tilpasse seg tiden Har du lest i Jesaja 5:20? Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke bittert til søtt og søtt til bittert! Er det ikke typisk for den tiden vi lever i nå? Det ropes og det skrikes - vi lever i en ny og moderne tid, så vi må tilpasse oss omgivelsene. Hva? Skal vi gjøre som verden sier? Det gamle evangeliet er vel like nytt i dag. Vi skal ikke tilpasse oss omgivelsene, men vi skal holde oss til det Guds Ord lærer oss, og som det skrevet står i Den Hellige Skrift. Aud I Andersen 17

18 Jubilanter 50 år Lars Erik Svendsen Tulipnstien Jørpeland Ragnhild Bing Moveien 24 B 3145 Tjøme Kent Jørgensen Parkvn Gressvik år Nina Kandal Skøyen Terr Oslo Erik Hamborg c/o Christensen A lbekk Danmark Jan Magne A rsbog c/o Tore Jakobsen Knut Alvssons vei Oslo Morten Glenn Olsen Steinspranget Oslo John Erik Larsen Hagavn. 12 B 0980 Oslo Jan Skalstad Sentrurnsveien 43.C 4700 Vennesla år Ivar Nilsen c/o Hovin Oms. og Rehab. Haslevangen Oslo år Mary Clemetsen Skarbøvikgt Ålesund år Trygve Skumlien 772 Whistom Court Edmonton, AB T6M 2 Canada Takk Takk for hyggelig kort og nydelig blomster fra menigheten til min 60 års dag. Mvh Liv Johansen Wahl Hjertelig takk for den fine orkideen og for postkort jeg fikk på min 50-års dag. Hilsen Anne Karin Repshus Menigheten Berøa Hjertelig takk for all vennlig deltagelse ned vår kjære Roald s bortgang. Takk for den flotte kransen og en fin minnerik dag. Anna med familie Stor takk for den vakre blomsten den kommer til å glede meg lenge! Takk for gode ønsker i anledning mine 70 år. Beste hilsener Mary Sofie Bjørnebekk Kjære venner i Evangeliesalen Berøa. Tusen takk for blomster og hilsen til min 85 års dag. Hilsen Karine Berger Minneord Roald Kristian Ringstad ble født den 23.oktober 1925 i Oslo. Familien Ringstad bodde på Torshov, og Roald var den yngste av ni søsken, seks gutter og tre jenter. Hans foreldre tilhørte Filadelfia, Oslo. Roald kunne skryte av at han som små gutt satt på pastor Barratts fang. Sammen med sine eldre søsken gikk han på søndagsskolen i Filadelfia. Selv om Roald hadde god helse fikk han som tre åring poliomyelitt og lå flere måneder p å Sofies Minde. Han fikk lammelse i den ene foten, bar han preg av det hele livet. Tiden på sykehuset skulle skape leselyst. Hans eldre søsken var flinke til å lese for han under sykebesøket. Roald var en av de som kunne lese før han begynte på folkeskolen. I sitt voksne liv var det ikke uvanlig at han leste ut ei bok på dagen. Roald Ringstad var en belest person. Roald var ikke gamle gutten før han hadde funnet den jenta han ville gifte seg med. Han var 15 år og Anna 16 da de fikk fast følge. Dette var i De gikk de til Salem, Oslo i 1942 for å bli frelst. Et par år senere ble de forlovet. Roald prøvde seg som evangelist i Telemark, men etter en tid fikk han klar beskjed av sin tilkommende svigerfar, at dette yrke ikke var noe å brødfø familien på. Han sa det slik:» En geitost i måneden er ikke noe å brødfø kone og barn på». Roald tok fatt på sin utdannelse og ble registrert revisor og bankmann. De fleste av oss kjenner Roald Ringstad som en solid menighetsmann. I vår bevegelse var han betrodd med mange oppgaver. Han var med å starte Samspar og var revisor i 27 år. Han var også revisor for Hedmarktoppen, mis jonærhjemmet Mamre. Komitéer for PYM. Skoler, misjonærunderhold og skoler for misjonærbarna. Han ledet 18

19 også PYMs hjelp til flomkatastrofen i Romania i Roalds hjerte brant for de svake og minste i samfunnet. I sangboka si, har han notert noe under en av Barratts sanger (sangnr. 88 vers nr. 3 «Ta hver evne og bruk den! Alt jo hører deg til: Midler, ære, tid og kraft, livets ekte hjertesaft. Du gav livet for meg, Nå bringer jeg alt til deg.» «Eie» finnes ikke i det Hebraiske språket, men forvalte. Det var det Roald Ringstad gjorde som administrasjonssjef i Blå Kors klinikken i 20 år. Misjonen og spesielt Israel som var hans hjertebarn. Han besøkte Israel over 30. ganger. Han skaffet tilbake en Thora rull som var kommet bort i Amsterdam under krigen. Han var tilstede ved innsettelsen av Thora rullen i Jerusalem, og under 3000 års jubileet av Jerusalem overrakte han trær (en pinseskog). Det var kanskje ikke noen tilfeldighet at arbeide i Israel fokuserer på de minste i samfunnet. Barn og voksne med traumer og psykiske lidelser. Det var helt naturlig at Roald Ringstad ble formann i feltutvalget for Pinsevennenes arbeide i Israel og at han var medlem av PYMs hovedstyre i mange år. Familien vil huske han som en god og snill ektemann, pappa, svigerfar og bestefar. En familiemann som likte fest og sammenkomster. Han var alltid å stole på og viste stor omsorg for alle. Roald Kristian Ringstad ble bisatt fra Nordre gravlunds kapell den 22. juli 2014 og det var et fullsatt kapell. Forstander Finn Røine forrettet. Vi lyser fred over hans gode minne. Finn Røine Hvorfor skal jeg tilhøre en menighet? Det er en del kristne som stadig hopper på tilfeldige møter i forskjellige forsamlinger hver uke, kanskje kombinerer dette med å bare sitte foran kristen tv i lange perioder. Noen har gjort dette i årevis selv om de er medlem i en menighet, eller kirke. Noen tenker at Gud bare har en menighet, og at det derfor ikke er så viktig å holde seg til en bestemt forsamling. For Guds Ånd er overalt, og i nytestamentlig tid lever vi derfor i frihet. Tilskuer Men jeg er redd for at en slik praksis vil føre til at du ender opp som tilskuer på forskjellige møter istedenfor en Jesu disippel. Kan det være en grunn til at menigheter må legge ned møter fordi belastningen blir for stor for de få trofaste som er igjen? Å tilhøre en menighet, eller et åndelig hjem, er å komme inn i Guds plan med livet sitt. Dette er ikke et alternativ men en befaling fra Gud. Der er vi, som frelste mennesker, lemmer på Kristi Kropp, med forskjellige tjenester. Han er hodet, og vi er lemmene. Og der støtter og hjelper vi hverandre. Samstemt sinn I Ap.gj. 2: holdt Guds folk urokkelig fast ved apostlenes lære, fellesskapet, og ved bønnene. De vandret med Gud daglig. De hadde alle ting felles, og holdt sammen, også i templet, med et samstemt sinn, og spiste der med hjertets fryd. Daglig ble ikke- troende frelst og lagt til menigheten. Gud befaler trofasthet fra hver enkelt som gir livet sitt til Ham, Matt. 25: Hvordan kan en leve i trofasthet uten å tilhøre en menighet? Åndelig hjem Guds plan for deg og meg er å tilhøre et godt åndelig hjem, slik at samfunnet med Herren og hverandre kan ivaretas, slik at vi sammen kan stå i mot denne verdens fristelser og snarer, lese Guds ord, og vokse og utvikle oss. Der møter vi tilgivelse fra Gud og hverandre, ved behov. Vi bekjenner syndene for hverandre i forbønn, ber for hverandre, og reiser oss opp på nytt. I et åndelig hjem hjelper vi hverandre til å være rede for Jesu annet komme. Trofasthet Å være trofast er å være i daglig bønn og fellesskap med Jesus, lese Bibelen daglig, delta på møtene, spesielt bønnemøtene, støtte menigheten med tienden, vedlikehold, eller ved andre behov, gå ut og bringe evangeliet til de som er utenfor Kristus. Å være trofast er å bruke den gaven, eller evnene, og interessene, som Gud har gitt deg, i sin tjeneste. Å være trofast er å ha riktig balanse mellom tjeneste og hvile, ikke slite seg ut, og være med på alt, men heller ikke å være lat. Geir Engebretsen 19

20 BBLAD Returadresse: Ettersendes ikke ved varig Evangeliesalen Berøa Menighetsblad, adresseendring, men sendes tilbake til avsenderen med opplys- Postboks 179 Sentrum 0102 Oslo ning om den nye adressen. Jesus er livet for meg Sorgfull så ofte i verden jeg var Tung var den byrde av synder jeg bar. Men da i gråt jeg ved korset falt ned, fyltes mitt hjerte med fred. Kor: Jesus er livet for meg Lyset han er på min vei. Alt jeg behøver, det har jeg i ham Jesus er livet for meg Når ingen annen meg hjelp kunne gi da kom min Jesus og satte meg fri. Livet jeg kjente og byrden forsvant, livssolen herlig opprant. Fattig jeg er, men dog rik i min Gud. Aktet for lite, skjønt kongelig brud. Miskjent av mange, men salig jeg er, snart hjem til Jesus det bær. Snart er det glemt hva på jorden jeg var, glemt er den hån som for Jesus jeg bar. Og når som brud jeg til himlen går inn, Jesus for evig er min. Åge Samuelsen

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Se på Jesus! Viktig å ha rett fokus! Tiden går, årene går... du ber og venter på Guds under i ekteskapet. Det er ikke alltid like lett å være tålmodig i

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge Å lytte til Guds stemme Kristin L. Berge 1 Teste ordet Du skal teste det du hører opp mot dette: 1. Er det i tråd med bibelen? 2. Kjenner du fred for det? Rom. 8:16 3. Test det opp mot andre? 4. Gir det

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være?

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være? Vi en menighet Ord-assosiasjon > Hvilke ord, ideer og tanker assosierer du med ordet menighet? > Hva assosierer du med familie? > For noen er det positivt ladet å tenke på kirken som familie, for andre

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Dette er i utgangspunktet et prekenutkast. Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme.

Dette er i utgangspunktet et prekenutkast. Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme. Hvordan får vi Dette er i utgangspunktet et prekenutkast. Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme. Jeg kunne kanskje ha holdt en undervisning og foredrag om aktiviteter vi kan gjøre for å vinne mennesker

Detaljer

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg.

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Rom 7, 19 19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Vers 15 lød slik: "Det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg". Når Paulus nå gjentar det

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Fremad, Kristi soldat

Fremad, Kristi soldat Fremad, Kristi soldat Günther Krallmann : Har dere noen gang tenkt over hvorfor Gud ikke straks henter alle som har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser hjem til Himmelen? En hovedgrunn er at enhver

Detaljer

Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen.

Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen. En BIBELSK Menighet. Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen. Guds plan med menigheten, er at den skal være en familie med omsorg og hjelp, og et sted hvor

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer