Kvartal vis Jan Mar 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartal vis Jan Mar 2009"

Transkript

1 Kvartal vis Jan Mar 2009 Drep ikke sannheten ved gjenstridig å holde fast ved urettferdighet. Godta sannheten selv om den kommer fra et barn. Likeså når dere finner at fienden har rett, avstå fra argumentasjon straks. Husk hvordan Den hellige Koranen formaner dere: Behandle ingen andre gnieraktig, bær ikke nag, oppfordre ikke til sjalusi og vær ikke hardhjertet. (Roohani Khazain bind 3 s. 550: Izala-e-Ahuam del 2, s. 450). MKA Norge

2 Al-Misbah En lærerik, kulturell og åndelig publikasjon Nr. 13 Første utgave I denne utgaven Januar Mars 2009 Den ærverdige Koranen 3 En tradisjon av profeten Muhammad 3 Vellykket fotballturnering..4 Bra gjennomført sportsdag....4 Toleranse, respekt og ansvar overfor medmennesker og samfunnet.5 Bidrag til Madsjlis Khuddam-ul-Ahmadiyya.7 Inspirerende hendelser fra Tabligh-arbeid.8 Helsefarer ved tobakksrøyking..9 Behov for utdanning og dens viktighet Nasjonal leder Zartasht Munir Ahmad Khan Ahmadiyya Muslim Jamaat Norge Leder Zahoor Ahmad Ch. Sadr MKA Norge Redaksjonen Basharat Ahmad Khan Anis Afkari Kamal Yousuf Leksehjelpen er gang! Kunnskapspensum for MKA Norge Viktig informasjon til foreldre og khuddam.13 2

3 Al-Misbah Den ærverdige Koranen Og når Mine tjenere spør deg om Meg, så er Jeg visselig nær. Jeg svarer på den bedendes bønn, når han påkaller Meg. Derfor skal de adlyde Min befaling og tro på Meg, for at de skal rettledes. (2:187) En tradisjon av profeten Muhammad saaw Å, Allah, jeg søker hos Deg styrke til å gjøre gode gjerninger og avstå fra ugjerninger. Skjenk meg kjærligheten til de foreldreløse. Og når du bestemmer deg for å ramme folk med trengsler, så ta min sjel imot uten å la den forderves av trengselen. (Tirmidhi Kitab-ud-Da wat) 3

4 Al-Misbah Leder Vi lever i en verden som stadig forandrer seg. Selv om vi lever ganske trygt her i Norge, ser man konturene til et samfunn som blir mer og mer rastløs. Mange mennesker i dette samfunnet føler et tomrom som de ikke klarer å fylle, de søker sjelefred og ro. Men hvor kan de finne den? Svarene er mange, noen prøver å finne den i materialistiske verdier og kjøper seg nytt, stort og dyrt. Andre søker den i venner og familie, og atter andre i underholdning. En del av dem er ute i naturen, og andre stengt inne i rommet foran PC-en. Noen finner ro i sigaretten, og andre må ha enda sterkere rusmidler. Det er bare en hake ved alle disse formene for roen, den varer ikke så lenge. Men det er vel ikke den formen for sjelefred og roen som vi er ute etter. Egoismen får flere og flere tilhengere, og stadig flere begår lovbrudd siden politiet har begrenset kapasitet til å følge opp. I et lengre perspektiv har antallet lovbrudd økt kraftig: For eksempel er antallet etterforskede forbrytelser omtrent tidoblet siden slutten av 1950-årene. Om vi tar hensyn til at befolkningen har økt med om lag en million i perioden, representerer økningen en seksdobling. Etterforskede forbrytelser utgjør nå om lag 60 per innbyggere (Kilde: ). I en undersøkelse gjennomført av TNS Gallup før jul 2008 svarer hele 75 % at det har blitt mer kriminalitet i Norge. Økningen er først og fremst i områder som grov tyveri, mishandling i hjemmet, menneskehandel og bruk av kniv og skytevåpen. Flere og flere blir igjen opptatt av religion og Gud, og religiøse kult av forskjellige slag opplever en vekst over hele verden. Økt hyppighet av naturkatastrofer oppfattes av mange som tegn på at Det høye vesen er ikke tilfreds med våre handlemåter. Andre forsøker å trøste seg med at alle disse kan forklares med vitenskapelige teorier. Men uansett, forklaring eller ei, sjelefreden og roen finner man fortsatt ikke. Hvor finner man så roen? Koranen gir følgende svar på dette spørsmålet: Sannelig, i Allahs ihukommelse finner hjertene ro og sjelefred. (13:29) Og i tradisjoner etter profeten Muahmmad (må Allahs velsignelser og fred være med ham) leser vi: Hadhrat Abu Huraira beretter at profeten Muhammad sa: Den som ønsker at Allah skal bønnhøre ham i hans dårlige dager, bør be mye i sine gode dager. (Tirmidhi, Abwab-ud-dawaat, bab dawat-ul muslim mustadsjabah) Den utlovede Messias sier: Om dere ønsker at dere skal kunne leve vel, og det skal være fred i deres hjem, så er det betimelig at dere ber meget, og fyller deres hjem med bønner. Gud ødelegger aldri et hjem hvor det alltid blir bedt. (Malfoozat, bind 3, side 232) Nettopp dette er grunnen til Hudhoor aba, Hadhrat Khalifatul Masih V, stadig retter vår oppmerksomhet mot bønn og å be regelmessig. Er vi klare til å selv oppleve, og informere om og dele denne sjelefreden med andre? 4

5 Al-Misbah Vellykket fotballturnering Med Allahs velsignelse ble det avholdt en fotballturnering for alle atfal i Oslo og omegn lørdag den fra klokka 12 til 14, som ble tatt godt imot av både foreldre og spillere. Aftal var representert fra følgende madsjalis: 7 stk fra Lambertseter 6 stk fra Kløfta 7 stk fra Bait-un-Nasr 4 stk fra Lørenskog 2 stk fra Tøyen 2 stk fra Holmlia Utover dette var 7 ansar og 4 khuddam til stede. Totalt var det ca. 40 oppmøtte. (Skrevet av: Mohtamim Atfal) Bra gjennomført sportsdag 2008 Desember 2008 var den siste måneden i kalifatets 100 års jubileumsår. Dette har vært et opplevelsesrikt og spennende år for alle ahmadi muslimer i hele verden med mange aktiviteter og sammenkomster for å feire den fremgang Jamaat har hatt det siste århundret. I forkant av dette året kom vår kjære Hadhoor med en oppfordring til MKA over hele verden til å fokusere på arrangementer som stimulerer og oppfordrer til fysikk aktivitet og velvære for alle khuddam. På bakgrunn av denne oppfordringen besluttet MKA Norge å avslutte dette året med en sports dag med konkurranser innen flere grener. Dette arrangementet ble arrangert lørdag, den 20. desember i Skedsmohallen ved Lillestrøm. (Skrevet av: Mohtamim Seht-e-Jismani) 5

6 Al-Misbah Toleranse, respekt og ansvar overfor medmennesker og samfunnet Koranen er muslimenes hellige bok og danner grunnlaget for religionen islam. Derfor har vi tatt utgangspunkt i Koranens tekst når vi skal si noe om islams syn på dette temaet. Islam lærer oss toleranse ved blant annet å stille alle som har forskjellig tro på lik linje. Vi leser i Koranen: Sannelig, de troende, og jødene, og sabierne, og de kristne de av dem som tror på Gud og Den ytterste dag og handler rettferdig, skal ikke ha noen frykt, og heller ikke vil de sørge (Koranen 5:70) I forlengelsen av dette lærer islam oss å vise respekt mot dem vi er uenige med: Og tal ikke nedlatende om dem de påkaller i stedet for Gud slik at de i sin uvitenhet taler ille om Gud. (Koranen 6:109) Visdommen i dette er at hvis du taler nedsettende om andre har de selvfølgelig rett til å tale nedlatende om deg og din tro. Det vil igjen ikke danne et godt grunnlag for et harmonisk og fredfullt samfunn. Islam lære oss at vi bør samarbeide over religionsgrensene og ikke se på forskjellige livssyn som noen barriere i så henseende. Dette samarbeidet skal ha godhet og felles interesser som betingelse og være til det beste for hele samfunnet. Bistå hverandre i godhet, men ikke i synd og overtredelser (Koranen 5:3) Islam lærer oss at vi ikke bare er ansvarlige for oss selv men også for våre medskapninger. Dette begynner med våre familier, deretter venner, naboer, medmennesker, dyr og omfatter også rettighetene til våre fiender. Spesielt retter islam vår fokus mot vanskeligstilte i samfunnet slik som fattige, foreldreløse og fanger. Koranen innholder mange skriftsteder om dette. Som eksempel kan siteres: Og i deres eiendeler er det en andel for tiggeren og for den som er berøvet (sine livsmuligheter). (Koranen 51:20) Dem som gir ut i dårlige tider, og dem som undertrykker sin vrede og tilgir mennesker. (Koranen 3:153)... og vis godhet mot foreldre og de fattige og den beslektede nabo og den fremmede nabo og vennene ved deres side og vandringsmennene og krigsfangene. (Koranen 4:37) Islam lærer oss videre at kampen mot det onde er et kollektivt ansvar. Denne kampen føres best gjennom påminnelser, gode råd, advarsler, argumentasjon og tålmodige forklaringer. Og blant dem skal det være et samfunn som kaller til det gode og som påbyr det rette og som forbyr det onde, og det er disse som skal fullkommengjøres. (Koranen 3:105) Siste del av dette verset kan også oversettes som at det er slike samfunn som er best egnet til å overleve. 6

7 Al-Misbah Videre leser vi i kapittel 2, vers 286: Sendebudet tror på det som er åpenbart ham fra hans Herre, og likeledes de troende; enhver av dem tror på Gud og Hans engler og Hans bøker og Hans sendebud Dette verset er et av de versene som danner grunnlaget for muslimenes 6 grunnleggende trosartikler: 1. Troen på Gud 2. Troen på engler 3. Troen på alle tidligere åpenbarte skrifter og bøker ikke bare Koranen 4. Troen på samtlige sendebud, uansett tidsrom eller sted for deres misjon 5. Troen på planen med det iboende gode og onde i alt for menneske sin del vil det si frivilje 6. Troen på Den ytterste dag Studerer man artiklene i dybde, finner man at hver av disse har sin positive innvirkning på menneske, med kun ett mål for øyet, nemlig å gjøre det til et bedre vesen. Troen på Gud sørger for at man er observant på sine handlinger mot seg selv og sine medmennesker siden han vil kunne stilles til ansvar av det opphøyde vesenet. Troen på engler, slik som de er beskrevet i islam gjennom Koranen og tradisjoner etter profeten Muhammad, minner muslimene om at verden, med all sin prakt og mangfold, er Guds verk og Koranen er Guds ord. Det er derfor ingen stridigheter mellom vitenskapen og Koranen. Imidlertid om det er noe som tilsynelatende ikke stemmer med Koranen, så er det likevel ikke Koranen som tar feil, men det er menneske som ikke har den hele forståelse av Guds verk enda. Troen på alle tidligere åpenbarte skrifter og bøker gir muslimene klar beskjed om at Allah har talt til mennesker siden tidenes morgengry. Alle religioner var derfor sanne ved sin begynnelse og har opphav i den samme Gud. Dette prinsippet danner en plattform hvor mennesker fra hele verden kan møtes, uansett religion. Troen på samtlige sendebud, uansett tid, rom og sted, sørger for å utvide plattformen, sik at den nå inkluderer alle sivilisasjoner, både tidlige, eksisterende og kommende. Den rommer også alle nasjoner over hele kloden. Med andre ord så omfavner den nå alle mennesker, uansett tid, sted, rase, politisk eller etnisk tilhørighet. Ved sin avskjedspreken, sa profeten Muhammad: En araber har ingen forrang fremfor en ikke-araber, og en ikke-araber har heller ingen forrang fremfor en araber. Koranen sier følgende om dette: Å, dere mennesker, Vi har skapt dere av mann og kvinne og gjort dere til folk og stammer. Sannelig den rettferdigste av dere har størst ære hos Gud... (Koranen 49:14) Allerede for 1400 år siden, lenge før man snakket om barnekonvensjonen, sa profeten Muhammad: Vis deres barn respekt og ærbødighet. I dette lille utsagnet ligger faktisk løsningen på mange av de problemene som oppstår hos barn når de begynner å bli store. Da kommer nemlig reaksjonen på foreldrenes manglende respekt, for da viser ikke barnet respekt overfor sine foreldre eller andre heller. Dessverre er det en god del foreldre som selv da ikke forstår det gale de har gjort, og svarer med å kjefte på barnet, og noen går selv til det skrittet at de slår. 7

8 Al-Misbah Vold i hjemmet er derfor en naturlig konsekvens av mangel på respekt og ærbødighet i hjemmet. Vi ser stadig oftere at barn blir overlatt til seg selv, og foreldrene kommer sent hjem. Foreldrene er da ofte trøtte og ønsker ro, mens barna som har ventet på foreldrene, gjerne ønsker å dele sine erfaringer med dem. I en slik situasjon, er det veldig ofte barn som må gi seg. Men for hver gang de ikke blir hørt, blir det laget en ripe i lakken, og til slutt braker det løs. Temaet ansvar overfor sine medmennesker er stort. Kortfattet kan vi si at islams lære kan deles i to deler: 1. menneskets plikter overfor Gud 2. menneskets plikter overfor sine medmennesker Som allerede nevnt er de menneskene som står oss nærmest ofte familie. Men profeten Muhammad la også mye vekt på gode forhold til sine naboer. Det berettes at han påla sine feller om å handle godt med sine naboer ved så mange anledninger og med stor vekt, at de begynte å lure på om naboen snart også ville få en andel i deres rettmessige arv. Et godt forhold til sine naboer er derfor første skritt i retning av å vise ansvar overfor sine medmennesker og sitt lokalsamfunn. Videre gjelder det å involvere seg og samarbeide mot det beste for lokalsamfunnet. Til slutt ønsker vi å oppsummere islams lære til muslimene overfor sine medmennesker i følgende utsagn: Kjærlighet til alle, ikke hat mot noen (Skrevet av: Faisal Suhel) Bidrag til Madsjlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Chanda madsjlis brukes til å fremme organisasjonens arbeid innenfor forskjellige områder i henhold til årsplan og gitte mål. Chanda idsjtema brukes i sin helhet til å dekke utgifter knyttet til årsmøte. Vi har to typer av chanda for madsjlis Khuddam-ul-Ahmadiyya: 1. Chanda Madsjlis 2. Chanda Idsjtema Satser for chanda madsjlis: Khuddam som har arbeid og inntekt, fast eller variabel, skal betale 1% av årsinntekt, minimum 400,- NKr i året. Studenter og arbeidsledige har også det samme faste beløpet på 400,- NKr per år. Satser for chanda idsjtema: Enhver khadim skal betale 200,- NKr i chanda idsjtema per år. Vi har også de samme typer av chanda for Atfal-ul-Ahmadiyya: Satser for chanda madsjlis: Enhver tifl skal gi 150,- NKr i chanda madsjlis per år. Satser for chanda idsjtema: Enhver tifl skal gi 150,- NKr i chanda idsjtema per år. Betalingen kan gjøres på følgende måter: 1. nettbank 2. Qaid Madsjlis 3. Nazim Mal Madsjlis 4. Mohtamim Mal Madsjlis Betaling via nettbank: Betalingen gjøres til kontonummer Det er viktig at betaleren oppgir nødvendig informasjon knyttet til fordelingen av innbetalte summen eller andre opplysninger i boksen for "Tilleggsinformasjon" eller liknende i nettbanken. Denne informasjonen kan også sendes per e-post eller oppgis per telefon til Mohtamim Mal Madsjlis. 8

9 Al-Misbah Inspirerende hendelser fra Tabligh-arbeid Tabligh innebærer å kalle mennesker til Allah, den allmektige. Dersom man ser det fra dette ståsted, ser man at det er Allah selv som fullfører arbeidet. Det er ganske rett at man aldri kan oppnå suksess i dette arbeidet uten assistanse fra Allah. Når en person lykkes i tabligh arbeid, er den fundamentale og grunnleggende årsaken at Allah har sådd sannhetens frø i hjertene på folk. Et aspekt av denne guddommelige hjelpen er når folk som søker sannheten blir vist visjoner. Denne typen av tilfeller har forekommet mange ganger i Ahmadiyyats historie. En av disse hendelsene lyder slik: Maulana Abdur-Rahim Nayyar var den første banebrytende ahmadi misjonæren i Nigeria. Han dro dit i En dag besøkte han moskeen til noen ikke-ahmadier i Lagos, hovedstaden i Nigeria. En av mennene som var til stede i moskeen berettet at Alpha Ayanmo, en tidligere imam ved moskeen, hadde fortalt dem om en av sine visjoner før han døde. Han hadde fortalt dem at han så Hadhrat Imam Mahdi as i en av sine drømmer. Mahdi as fortalte i drømmen at han ikke har mulighet til å besøke landet [Nigeria] selv, men at en av apostlene hans vil komme dit og vil vise muslimene den sanne vei. Menneskene i moskeen bekreftet enstemmig hans beretning. Maulana Abdur-Rahim Nayyar, som hadde den ære å være en av følgesvennene til Den utlovede messias as, beretter at øynene hans ble fylt av tårer da han hørte dette. Dagen etter kom to representanter for moskeen til ham og meddelte ham budskapet fra hele forsamlingen om at de alle ønsket å tre inn i Ahmadiyyat. Maulana Nayyar inviterte stammehøvdingen og førti andre representanter til å avlegge troskapsløfte [bai at] på vegne av alle sammen. Ved denne anledning entret alle som tilhørte dette samfunnet, hvis antall utgjorde ti tusen, Jama at Ahmadiyya på en dag. (Tahrik-i-Jadid, Rabwah, juli 1973) Et annet av de vakre aspektene ved guddommelig hjelp i tabligh feltet er knyttet til mirakuløse helbredelser i uvanlige situasjoner. Den som forkynner får også sin del av disse velsignelsene som belønning. Når personer, som studerer islam og ahmadiyyat uten fordommer og med sannheten for øye, ber for sin helbredelse, manifesteres dette miraklet av Allah den allmektige for dem som et tegn og bekreftelse på sannheten. Det finnes utallige hendelser av denne typen innenfor ahmadiyyat, og en del av disse hendelsene er helt unike. En av disse kan du lese her: En bror fra Bangladesh berettet at en ikke-ahmadi herre hadde blitt interessert i ahmadiyyat og begynte å studere Ahmadiyya-litteratur. Ved å studere disse bøkene, vokste troen på Ahmadiyyat seg gradvis sterkere i ham, og han begynte å studere flere og flere bøker. I løpet av sin studie pådro han seg en øyesykdom, som ble verre og verre for hver dag som gikk. Det endte med at legene erklærte at synet hans umulig kunne reddes. Da ikke-ahmadi muslimer fikk kjennskap til dette begynte de å gjøre narr av han for å ha lest Ahmadiyya-litteratur. De fortalte ham at det var hans studium av bøkene til Qadianiere som var årsaken til hans sykdom. Det var disse bøkene som hadde forvoldt hans øyne et brennende helvete. De hadde tatt vekk hans øynenes lys. Dette var straffen han fikk for å ha studert disse bøkene, sa de. Etter å ha hørt deres spott og spe, ble denne ikke-ahmadi broren veldig lei seg. Med 9

10 Al-Misbah angst fortalte han om sin øyesykdom til sin ahmadi venn. Denne ahmadi vennen trøstet ham og fortalte ham at han ville be for ham. Samtidig ba denne vennen ham om å be for sin egen bedring, og at han også skulle be Hadhrat Khalifatul Masih om å be for ham. Han forsikret ham at han snart ville kunne se miraklet av Allahs barmhjertighet. Vår Ahmadi bror beretter at etter kun noen få dager begynte øynene å bli bedre av seg selv, og i løpet av kort tid hadde han blitt helt frisk. Da han igjen besøkte legen, ble han forbauset over å se bedringen og bekreftet at det ikke lenger fantes det minste spor av sykdommen i øynene hans lenger. (Khalid, Rabwah, appendiks, juli 1987, s ) Ved å betrakte disse hendelsene vil du innse at enhver som trer inn i tabligh arbeid får hjelp fra Allah, og blir belønnet rikelig av Ham. Allah sier i Koranen: Vi vil visselig hjelpe Våre sendebud og de troende i dette livet, og også på den dag da vitnene kommer frem. (Sura Al-Mu min, vers 52) Det følger klart fra dette verset at Allah ikke bare hjelper Sine sendebud; de som er voktere over Hans budskap, men også de som er oppriktige tilhengere av profetene og som utfører den hellige plikten - Da wat illallah. Den som derfor følger profetene og engasjerer seg i tabligh, gjør seg til en konstant mottaker av Allahs kjærlighet. Helsefarer ved tobakksrøyking Før Columbus oppdaget Amerika fantes det ikke tobakk i Europa eller Asia. Columbus tok med seg tobakksplanten til Europa, og introduserte dermed røykingen i Europa. I Amerika har de røyket tobakk lenge før vår tid. Mayaene røykte tobakk, og det er funnet en steinpipe fra år 1000 f. Kr. på øya Marajó i Brasil som er brukt til røyking. Det er også funnet en steinpipe fra år f. Kr. ved byen Alberta i Canada. Man er riktignok ikke sikker på om denne er brukt til røyking. Tobakksrøyking er utbredt over hele verden, men er svært helseskadelig. Det øker risikoen for en rekke kreftformer dramatisk, blant annet lungekreft som vanligvis skyldes røyking eller passiv røyking. Røyking øker også risikoen for hjerte- og karsykdommer. Røyking er særlig uheldig for barn og ungdom, og røyking under graviditeten fører også til skader på det ufødte barnet. Tobakk er likevel et lovlig solgt rusmiddel i praktisk talt alle land, men helsemyndighetene prøver mange steder å hindre folk fra å røyke eller begynne med det gjennom forskjellige tiltak. I Norge merkes alle tobakksprodukter med en helseadvarsel norske menn og kvinner dør av tobakksrøyking årlig. Hovedparten av lungekrefttilfellene kan forebygges. Røyking er årsak i om lag 85 prosent av tilfellene ifølge Kreftregisteret. Andre risikofaktorer er eksponering for nikkel-, krom-, kadmium- og arsenforbindelser samt asbest. Lungekreft kan ofte oppdages på et vanlig røntgenbilde av lungene. Røykere med vedvarende luftveissymptomer (hoste, brystsmerter, økt slimproduksjon, osv.) bør derfor få tatt et røntgenbilde av lungene. (Kilde: Wikipedia) 10

11 Al-Misbah Behovet for utdanning og dens viktighet I dagens høyteknologiske samfunn forandrer ting seg forholdsvis raskt. Nyvinninger fører med seg både fordeler og ulemper, for eksempel internett som gjør all verdens informasjon tilgjengelig ved et museklikk. Å kunne overleve i et slikt samfunn krever mer og mer at man kan ta imot informasjon, sortere den, vurdere den med kritisk blikk og til slutt tilegne seg den eller forkaste den. Dette er noe av det viktigste man lærer gjennom utdanning. Allah lærer oss på å be om økt kunnskap gjennom følgende bønn i den ærverdige Koranen: Si: Min Herre, skjenk meg økt kunnskap (20:114) Det er også verdt å merke seg at det første ordet som ble åpenbart til profeten Muhammad var Iqra, som gjerne oversettes med les eller lær bort. Videre finner vi mange tradisjoner av profeten Muhammad som vektlegger handlingen av å søke kunnskap og viten. En av disse er som følger: Å søke viten er en plikt for enhver muslim, det være seg mann eller kvinne, ung eller gammel. Gjennom undersøkelser har man blitt mer og mer klar over hvilken rolle familien har i utdanningen av barn. Det har kommet fram at foreldre som har positiv holdning til skolen og utdanningen, deres barn vil ofte gjøre det godt på skolen. Mens foreldre som vektlegger materielle behov, veldig ofte ender med å få deres barn i arbeidslivet tidligere enn nødvendig. Det er også viktig å være klar over forskjeller som eksisterer mellom det norske og pakistanske samfunnet. I Pakistan er det mange håndverkere siden vi fortsatt har et industrielt samfunn, hvor barn stort sett velger samme yrke som sine foreldre. Siden etterspørselen er mindre enn tilgangen på disse håndverkerne, tjener de mindre enn mange andre yrkesgrupper, og blir også ansett for å ha lavere status i samfunnet. I Norge er situasjonen derimot helt annerledes. Her er det mangel på kvalifisert arbeidskraft innenfor mange håndverker yrker. Håndverkere har en høyere inntekt sammenliknet med mange andre yrkesgrupper og har også høyere status i samfunnet. Det kan derfor være lurt av våre unge som ikke mestrer tunge teoretiske fag, slik som realfag, at de velger en yrkesfaglig linje. Det er viktig at khuddam som skal søke høyere utdanningen rådslår seg med foreldrene sine og bringer klarhet i hva som er målet med utdanningen. Det er ingen tvil om at målet er med på å bestemme retningen man velger. Det er imidlertid viktig å være klar over at utdanning i seg selv er også en skatt, siden den er med på å forme og danne oss til et mer overlevelsesdyktig individ i samfunnet. Uansett hvilken retning vi velger må vi huske hvilke forventninger Den utlovede Messias har til sine tilhengere innenfor utdanning og vitenskap, nemlig at vi ligger foran alle andre innenfor det fagfeltet vi velger oss. I Jamaat Norge har vi stort behov for utdannede folk innenfor forskjellige fagfelt, og mye arbeid kunne ha blitt utrettet om dette behovet hadde blitt oppfylt. Vi ser de samme utfordringene i Jamaat som ellers i samfunnet. Undersøkelser blant 2. og 3. generasjons innvandrere viser at jentene gjør det bra på skolen og tar høyere utdanningen i vesentlig større grad enn det guttene gjør. Dette har medført at jenter som er gifteklare søker menn som har utdannelse på omtrent samme nivå som dem 11

12 Al-Misbah selv. Følgelig gifter de seg oftere enn tidligere i utlandet, og menn i hjemlandet får vanskeligheter med å finne partnere. Tiden er imidlertid ikke forbi for mange av oss, og vi kan ved hjelp av forskjellige tilbud som finnes i Norge, i form av fjernundervisning, kurs og helgesamlinger, øke og utvide vår kompetanse. I denne sammenheng har også foreldrene en viktig rolle å spille. Det er med stor sorg jeg må meddele at en del av khuddam som enten er under utdanning eller har skaffet seg høyere utdannelse, kvier seg for å jobbe for Jamaat. De har en oppfatning av at det vil gå utover deres utdanning eller inntjening. Jeg ønsker å minne dem på at deres verdslige utdanning alene vil ikke gjøre dem i stand til å oppdra deres barn i den ånd som Den utlovede messias ønsker av oss. Men gjennom deres tilknytning til Jamaat kan de være med på å skrive historien, for vi vet med sikkerhet at Jamaat sprer seg dag for dag og den tiden er snart her når lærde fra Jamaat vil bli spurt om råd i saker som berører hele verden. Til slutt vil jeg igjen be alle om å benytte seg av de mulighetene som finnes i utdanningssystemet til å ta videre opplæring. Må Allah hjelpe oss med å ta de riktige valgene og lede oss på veien som fører til økt kunnskap. Leksehjelpen er i gang! MKA Norge har nå begynt med online leksehjelp fra tirsdag, den Leksehjelpen gis for tiden i matematikk og norsk etter følgende tidsplan: Dag Tid Fag Nivå Mandag :00 Matematikk Vgs 1. klasse Tirsdag 18:00 19:00 Norsk Vgs 1. klasse Leksehjelpen gis gjennom lynmeldinger/chat gjennom programvare som msn-messenger, osv. E-post kontoen som må legges til deres kontakter er: Det arbeides med å utvide tilbudet til å inkludere flere fag etter hvert. Har du kompetanse i et fag på høyskole-/universitetsnivå, er det ønskelig at du melder fra til din Qaid Madsjlis eller direkte til Mohtamim Amore-e-Tulba på 12

13 Al-Misbah Kunnskapspensum for Madsjlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Norge 2008/2009 Koran delen Sura Al-Baqarah, lær deg vers 1-21 utenat med riktig uttalelse Sura Al-Baqarah, vers 1 60, lese med riktig uttalelse og oversettelse De ti siste surer, kunne utenat, med riktig uttalelse og oversettelse Vers som understøtter Den utlovede messias sannhet fra Koranen Lær de 5 første vers fra Sura Al-Dsjumuah utenat Salat delen Salat bønnen med Dua-e-Qunut og begravelsesbønn, kunne utenat med oversettelse Navn på alle de fem obligatoriske bønnene, tider for bønnen, antall rak at og betingelser for bønnen Bønn delen (lær deg disse bønnene utenat med oversettelse) Bønner som Hadhrat Khalifatul Masih V (aba.) har delt ut i forbindelse med kalifatets jubileum Bønn for å komme inn og forlate moskeen Bønn for å starte måltid og avslutte måltid Bønn for framgang i kunnskap Bønn for å sove og stå opp Bønn for foreldre Bønn for å faste og ved avslutning av faste Hadith delen (tradisjoner av profeten Muhammad saw ) Lær deg de føreste 20 hadith fra boka Chahel Ahadith med oversettelse. Lær deg noen Ahadith med profetier om den utlovede Messias Lær deg noen Ahadith om den utlovede Messias sannhet Dikt delen (Nazm) Fem første vers fra arabisk Qasidah av Den utlovede messias Ya Aina Faizillahi Wal Irfani Wo Peshwa Hamara Jis Se Hai Nor Sara (Durre samin) Jo Khak Me Mile Use Milta He Ashna (Durre-samin) Nonihalana jama at mujhe kuch kehna he (Klam-e-Mahmood) Do ghardi sabar se kam lo sathio (Klam-e-Tahir) Religiøs kunnskap (Dini Malomat) Utvalgte spørsmål fra Dini Maloomat (tilgjengelig på nettstedet for MKA Norge) Lær deg utenat 20 av Allahs attributter som er nevnt i den ærverdige Koranen Utvalgte Bøker: Profetdømme og kalifatet (Nubuwwat or Khilafat) en samling på 4 taler holdt av forskjellige foredragsholdere Sannheten om splittelsen, kapittel 2. (skrevet av Khalifatul Masih II) Skriftlig oppgave En side ved livet til Hadhrat Al-Haj Maulana Hakeem Nooruddin Khalifatul Masih I Kalifatets viktighet og dens velsignelser For å delta i denne konkurransen må du levere inn din artikkel innen 01. juni Det er ingen begrensning på antall ord. Ved vurderingen vil det bli lagt vekt på artikkelens innhold og lengde. 13

14 Al-Misbah Viktig informasjon til foreldre og khuddam 1. Opplæringsklasser (Tarbiyyati Classes) Disse samlingene arrangeres hver første og fjerde søndag i måneden. Hvis en måned har 5 søndager, avholdes det klasse også den 5. søndagen. I disse klassene gjennomgås pensum for året og det er mulighet for å stille spørsmål om ting man lurer på. Spørsmål og svar-delen ledes ofte av en khadim som kan både urdu og norsk. Disse klassene blir arrangert for deres skyld. Foreldrene har i en årrekke etterspurt en arena hvor khuddam og atfal kan møte sine jevnaldrende, og utvikle seg både sosialt og kunnskapsmessig. Det er nå derfor ytterst viktig at foreldrene tar sin del av ansvaret ved å påvirke sine khuddam og atfal på en positiv måte til å delta på disse samlingene. Samlingen for atfal begynner kl. 12:00, mens samling for khuddam begynner kl. 14:00. Husk å møte presis til disse samlingene. 2. Fotballtreninger i bedriftshallen ved A-hus Madsjlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Norge har nå tre på rad arrangert treninger for khuddam i bedriftshallen ved A-hus. Treningene foregår hver lørdag fra kl. 11:45 13:45. Oppmøte har vært variabel, men vi ser frem mot lysere tidere og ber flest mulig khuddam om å delta. Vi har registrert vårt fotball lag, som blant annet deltok på IFS innendørs turnering og kom til semifinalen. Nytt fra i år er også at atfal har sine treninger i samme hallen fra kl. 13:30 til 14:30. Foreldrenes oppfordres på det sterkeste til å ta med deres barn til disse treningene. Slik får de nye venner i Jamaat, samtidig som de har det gøy, og utvikler sin fysikk. 3. Bladet Al-Misbah Hva skal jeg skrive om? Jeg kan jo ikke skrive! slik tenker mange khuddam. Men vi vet at det stemmer ikke. Rett og slett fordi mange av dere går eller har gått på skole her i Norge. Dere har arbeidet med flere særoppgaver, emner eller artikler, i både norsk, historie, samfunnsfag og kanskje også andre fag. Mange av disse arbeidene holder godt mål, og kan være et viktig bidra for å utvikle deres eget blad Al-Misbah. Det er derfor viktig at dere sender deres arbeid til oss uten å nøle eller tenke på kvalitet. Det er et arbeid som redaksjonen får ta seg av. Dere kan sende inn deres bidrag via e-post til eller gjennom kontaktskjema på MKA Norges nettsted: 4. Behov for khuddam som kan oversette I forbindelse med oversettelsesarbeidet er det stort behov for khuddam som behersker flere språk. Er du god i engelsk og norsk, eller har lyst til å bli bedre i disse språkene? Dan kan nettopp oversettelsesarbeidet gjøre miraklet. Gjennom dette arbeidet lærer du å beherske begge språkene. Ingen er mester i å oversette, men alle kan bli det, og jo tidligere du begynner, desto større utbytte vil du ha. Ta kontakt med Sadr MKA Norge for å bli med i denne gruppen. Dere kan nå ham på mobil: eller e-post 14

15 Al-Misbah تربيتی کلاس کا ايک منظر مجلس خدام الاحمديہ ناروے 2009 ٢٠٠٩ ١٢ ٢٠٠٨ ٣١ ٣٥ ١٥ TV2

16 Al-Misbah 16

17 Al-Misbah ٢٠٠٩ ٢١١ ٦٠ ١ ١٠ ٢٠٠٨ 17

18 Al-Misbah 18

19 Al-Misbah ١٩ ٩٥ ١٣ 19

20 Al-Misbah ہ 20

21 Al-Misbah 21

22 Al-Misbah 22

23 Al-Misbah 23

24 Al-Misbah 24

25 Al-Misbah 25

26 Al-Misbah 26

27 Al-Misbah (46 ) 27

28 Al-Misbah و إ ذ ا س ا ل ک ع ب اد ی ع ن ی ف ا ن ی ق ر ي ب أ ج ي ب د ع و ة ال دا ع إ ذ ا د ع ا ن ف ل ي س ت ج ي ب وا ل ی و ل ي و م ن وا ب ی ل ع ل ہ م ي ر ش د ون ةة186 a a a a a a a a a a a a a a 28

29 Al-Misbah En lærerik, kulturell, og åndelig publikasjon aaa 13a1 aaaaaa قوموں کی اصلاح نوجوانوں کی اصلاح کے بغير نہيں ہو سکتی 29

30 ٢٥٧