Kvartal vis Jan Mar 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartal vis Jan Mar 2009"

Transkript

1 Kvartal vis Jan Mar 2009 Drep ikke sannheten ved gjenstridig å holde fast ved urettferdighet. Godta sannheten selv om den kommer fra et barn. Likeså når dere finner at fienden har rett, avstå fra argumentasjon straks. Husk hvordan Den hellige Koranen formaner dere: Behandle ingen andre gnieraktig, bær ikke nag, oppfordre ikke til sjalusi og vær ikke hardhjertet. (Roohani Khazain bind 3 s. 550: Izala-e-Ahuam del 2, s. 450). MKA Norge

2 Al-Misbah En lærerik, kulturell og åndelig publikasjon Nr. 13 Første utgave I denne utgaven Januar Mars 2009 Den ærverdige Koranen 3 En tradisjon av profeten Muhammad 3 Vellykket fotballturnering..4 Bra gjennomført sportsdag....4 Toleranse, respekt og ansvar overfor medmennesker og samfunnet.5 Bidrag til Madsjlis Khuddam-ul-Ahmadiyya.7 Inspirerende hendelser fra Tabligh-arbeid.8 Helsefarer ved tobakksrøyking..9 Behov for utdanning og dens viktighet Nasjonal leder Zartasht Munir Ahmad Khan Ahmadiyya Muslim Jamaat Norge Leder Zahoor Ahmad Ch. Sadr MKA Norge Redaksjonen Basharat Ahmad Khan Anis Afkari Kamal Yousuf Leksehjelpen er gang! Kunnskapspensum for MKA Norge Viktig informasjon til foreldre og khuddam.13 2

3 Al-Misbah Den ærverdige Koranen Og når Mine tjenere spør deg om Meg, så er Jeg visselig nær. Jeg svarer på den bedendes bønn, når han påkaller Meg. Derfor skal de adlyde Min befaling og tro på Meg, for at de skal rettledes. (2:187) En tradisjon av profeten Muhammad saaw Å, Allah, jeg søker hos Deg styrke til å gjøre gode gjerninger og avstå fra ugjerninger. Skjenk meg kjærligheten til de foreldreløse. Og når du bestemmer deg for å ramme folk med trengsler, så ta min sjel imot uten å la den forderves av trengselen. (Tirmidhi Kitab-ud-Da wat) 3

4 Al-Misbah Leder Vi lever i en verden som stadig forandrer seg. Selv om vi lever ganske trygt her i Norge, ser man konturene til et samfunn som blir mer og mer rastløs. Mange mennesker i dette samfunnet føler et tomrom som de ikke klarer å fylle, de søker sjelefred og ro. Men hvor kan de finne den? Svarene er mange, noen prøver å finne den i materialistiske verdier og kjøper seg nytt, stort og dyrt. Andre søker den i venner og familie, og atter andre i underholdning. En del av dem er ute i naturen, og andre stengt inne i rommet foran PC-en. Noen finner ro i sigaretten, og andre må ha enda sterkere rusmidler. Det er bare en hake ved alle disse formene for roen, den varer ikke så lenge. Men det er vel ikke den formen for sjelefred og roen som vi er ute etter. Egoismen får flere og flere tilhengere, og stadig flere begår lovbrudd siden politiet har begrenset kapasitet til å følge opp. I et lengre perspektiv har antallet lovbrudd økt kraftig: For eksempel er antallet etterforskede forbrytelser omtrent tidoblet siden slutten av 1950-årene. Om vi tar hensyn til at befolkningen har økt med om lag en million i perioden, representerer økningen en seksdobling. Etterforskede forbrytelser utgjør nå om lag 60 per innbyggere (Kilde: ). I en undersøkelse gjennomført av TNS Gallup før jul 2008 svarer hele 75 % at det har blitt mer kriminalitet i Norge. Økningen er først og fremst i områder som grov tyveri, mishandling i hjemmet, menneskehandel og bruk av kniv og skytevåpen. Flere og flere blir igjen opptatt av religion og Gud, og religiøse kult av forskjellige slag opplever en vekst over hele verden. Økt hyppighet av naturkatastrofer oppfattes av mange som tegn på at Det høye vesen er ikke tilfreds med våre handlemåter. Andre forsøker å trøste seg med at alle disse kan forklares med vitenskapelige teorier. Men uansett, forklaring eller ei, sjelefreden og roen finner man fortsatt ikke. Hvor finner man så roen? Koranen gir følgende svar på dette spørsmålet: Sannelig, i Allahs ihukommelse finner hjertene ro og sjelefred. (13:29) Og i tradisjoner etter profeten Muahmmad (må Allahs velsignelser og fred være med ham) leser vi: Hadhrat Abu Huraira beretter at profeten Muhammad sa: Den som ønsker at Allah skal bønnhøre ham i hans dårlige dager, bør be mye i sine gode dager. (Tirmidhi, Abwab-ud-dawaat, bab dawat-ul muslim mustadsjabah) Den utlovede Messias sier: Om dere ønsker at dere skal kunne leve vel, og det skal være fred i deres hjem, så er det betimelig at dere ber meget, og fyller deres hjem med bønner. Gud ødelegger aldri et hjem hvor det alltid blir bedt. (Malfoozat, bind 3, side 232) Nettopp dette er grunnen til Hudhoor aba, Hadhrat Khalifatul Masih V, stadig retter vår oppmerksomhet mot bønn og å be regelmessig. Er vi klare til å selv oppleve, og informere om og dele denne sjelefreden med andre? 4

5 Al-Misbah Vellykket fotballturnering Med Allahs velsignelse ble det avholdt en fotballturnering for alle atfal i Oslo og omegn lørdag den fra klokka 12 til 14, som ble tatt godt imot av både foreldre og spillere. Aftal var representert fra følgende madsjalis: 7 stk fra Lambertseter 6 stk fra Kløfta 7 stk fra Bait-un-Nasr 4 stk fra Lørenskog 2 stk fra Tøyen 2 stk fra Holmlia Utover dette var 7 ansar og 4 khuddam til stede. Totalt var det ca. 40 oppmøtte. (Skrevet av: Mohtamim Atfal) Bra gjennomført sportsdag 2008 Desember 2008 var den siste måneden i kalifatets 100 års jubileumsår. Dette har vært et opplevelsesrikt og spennende år for alle ahmadi muslimer i hele verden med mange aktiviteter og sammenkomster for å feire den fremgang Jamaat har hatt det siste århundret. I forkant av dette året kom vår kjære Hadhoor med en oppfordring til MKA over hele verden til å fokusere på arrangementer som stimulerer og oppfordrer til fysikk aktivitet og velvære for alle khuddam. På bakgrunn av denne oppfordringen besluttet MKA Norge å avslutte dette året med en sports dag med konkurranser innen flere grener. Dette arrangementet ble arrangert lørdag, den 20. desember i Skedsmohallen ved Lillestrøm. (Skrevet av: Mohtamim Seht-e-Jismani) 5

6 Al-Misbah Toleranse, respekt og ansvar overfor medmennesker og samfunnet Koranen er muslimenes hellige bok og danner grunnlaget for religionen islam. Derfor har vi tatt utgangspunkt i Koranens tekst når vi skal si noe om islams syn på dette temaet. Islam lærer oss toleranse ved blant annet å stille alle som har forskjellig tro på lik linje. Vi leser i Koranen: Sannelig, de troende, og jødene, og sabierne, og de kristne de av dem som tror på Gud og Den ytterste dag og handler rettferdig, skal ikke ha noen frykt, og heller ikke vil de sørge (Koranen 5:70) I forlengelsen av dette lærer islam oss å vise respekt mot dem vi er uenige med: Og tal ikke nedlatende om dem de påkaller i stedet for Gud slik at de i sin uvitenhet taler ille om Gud. (Koranen 6:109) Visdommen i dette er at hvis du taler nedsettende om andre har de selvfølgelig rett til å tale nedlatende om deg og din tro. Det vil igjen ikke danne et godt grunnlag for et harmonisk og fredfullt samfunn. Islam lære oss at vi bør samarbeide over religionsgrensene og ikke se på forskjellige livssyn som noen barriere i så henseende. Dette samarbeidet skal ha godhet og felles interesser som betingelse og være til det beste for hele samfunnet. Bistå hverandre i godhet, men ikke i synd og overtredelser (Koranen 5:3) Islam lærer oss at vi ikke bare er ansvarlige for oss selv men også for våre medskapninger. Dette begynner med våre familier, deretter venner, naboer, medmennesker, dyr og omfatter også rettighetene til våre fiender. Spesielt retter islam vår fokus mot vanskeligstilte i samfunnet slik som fattige, foreldreløse og fanger. Koranen innholder mange skriftsteder om dette. Som eksempel kan siteres: Og i deres eiendeler er det en andel for tiggeren og for den som er berøvet (sine livsmuligheter). (Koranen 51:20) Dem som gir ut i dårlige tider, og dem som undertrykker sin vrede og tilgir mennesker. (Koranen 3:153)... og vis godhet mot foreldre og de fattige og den beslektede nabo og den fremmede nabo og vennene ved deres side og vandringsmennene og krigsfangene. (Koranen 4:37) Islam lærer oss videre at kampen mot det onde er et kollektivt ansvar. Denne kampen føres best gjennom påminnelser, gode råd, advarsler, argumentasjon og tålmodige forklaringer. Og blant dem skal det være et samfunn som kaller til det gode og som påbyr det rette og som forbyr det onde, og det er disse som skal fullkommengjøres. (Koranen 3:105) Siste del av dette verset kan også oversettes som at det er slike samfunn som er best egnet til å overleve. 6

7 Al-Misbah Videre leser vi i kapittel 2, vers 286: Sendebudet tror på det som er åpenbart ham fra hans Herre, og likeledes de troende; enhver av dem tror på Gud og Hans engler og Hans bøker og Hans sendebud Dette verset er et av de versene som danner grunnlaget for muslimenes 6 grunnleggende trosartikler: 1. Troen på Gud 2. Troen på engler 3. Troen på alle tidligere åpenbarte skrifter og bøker ikke bare Koranen 4. Troen på samtlige sendebud, uansett tidsrom eller sted for deres misjon 5. Troen på planen med det iboende gode og onde i alt for menneske sin del vil det si frivilje 6. Troen på Den ytterste dag Studerer man artiklene i dybde, finner man at hver av disse har sin positive innvirkning på menneske, med kun ett mål for øyet, nemlig å gjøre det til et bedre vesen. Troen på Gud sørger for at man er observant på sine handlinger mot seg selv og sine medmennesker siden han vil kunne stilles til ansvar av det opphøyde vesenet. Troen på engler, slik som de er beskrevet i islam gjennom Koranen og tradisjoner etter profeten Muhammad, minner muslimene om at verden, med all sin prakt og mangfold, er Guds verk og Koranen er Guds ord. Det er derfor ingen stridigheter mellom vitenskapen og Koranen. Imidlertid om det er noe som tilsynelatende ikke stemmer med Koranen, så er det likevel ikke Koranen som tar feil, men det er menneske som ikke har den hele forståelse av Guds verk enda. Troen på alle tidligere åpenbarte skrifter og bøker gir muslimene klar beskjed om at Allah har talt til mennesker siden tidenes morgengry. Alle religioner var derfor sanne ved sin begynnelse og har opphav i den samme Gud. Dette prinsippet danner en plattform hvor mennesker fra hele verden kan møtes, uansett religion. Troen på samtlige sendebud, uansett tid, rom og sted, sørger for å utvide plattformen, sik at den nå inkluderer alle sivilisasjoner, både tidlige, eksisterende og kommende. Den rommer også alle nasjoner over hele kloden. Med andre ord så omfavner den nå alle mennesker, uansett tid, sted, rase, politisk eller etnisk tilhørighet. Ved sin avskjedspreken, sa profeten Muhammad: En araber har ingen forrang fremfor en ikke-araber, og en ikke-araber har heller ingen forrang fremfor en araber. Koranen sier følgende om dette: Å, dere mennesker, Vi har skapt dere av mann og kvinne og gjort dere til folk og stammer. Sannelig den rettferdigste av dere har størst ære hos Gud... (Koranen 49:14) Allerede for 1400 år siden, lenge før man snakket om barnekonvensjonen, sa profeten Muhammad: Vis deres barn respekt og ærbødighet. I dette lille utsagnet ligger faktisk løsningen på mange av de problemene som oppstår hos barn når de begynner å bli store. Da kommer nemlig reaksjonen på foreldrenes manglende respekt, for da viser ikke barnet respekt overfor sine foreldre eller andre heller. Dessverre er det en god del foreldre som selv da ikke forstår det gale de har gjort, og svarer med å kjefte på barnet, og noen går selv til det skrittet at de slår. 7

8 Al-Misbah Vold i hjemmet er derfor en naturlig konsekvens av mangel på respekt og ærbødighet i hjemmet. Vi ser stadig oftere at barn blir overlatt til seg selv, og foreldrene kommer sent hjem. Foreldrene er da ofte trøtte og ønsker ro, mens barna som har ventet på foreldrene, gjerne ønsker å dele sine erfaringer med dem. I en slik situasjon, er det veldig ofte barn som må gi seg. Men for hver gang de ikke blir hørt, blir det laget en ripe i lakken, og til slutt braker det løs. Temaet ansvar overfor sine medmennesker er stort. Kortfattet kan vi si at islams lære kan deles i to deler: 1. menneskets plikter overfor Gud 2. menneskets plikter overfor sine medmennesker Som allerede nevnt er de menneskene som står oss nærmest ofte familie. Men profeten Muhammad la også mye vekt på gode forhold til sine naboer. Det berettes at han påla sine feller om å handle godt med sine naboer ved så mange anledninger og med stor vekt, at de begynte å lure på om naboen snart også ville få en andel i deres rettmessige arv. Et godt forhold til sine naboer er derfor første skritt i retning av å vise ansvar overfor sine medmennesker og sitt lokalsamfunn. Videre gjelder det å involvere seg og samarbeide mot det beste for lokalsamfunnet. Til slutt ønsker vi å oppsummere islams lære til muslimene overfor sine medmennesker i følgende utsagn: Kjærlighet til alle, ikke hat mot noen (Skrevet av: Faisal Suhel) Bidrag til Madsjlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Chanda madsjlis brukes til å fremme organisasjonens arbeid innenfor forskjellige områder i henhold til årsplan og gitte mål. Chanda idsjtema brukes i sin helhet til å dekke utgifter knyttet til årsmøte. Vi har to typer av chanda for madsjlis Khuddam-ul-Ahmadiyya: 1. Chanda Madsjlis 2. Chanda Idsjtema Satser for chanda madsjlis: Khuddam som har arbeid og inntekt, fast eller variabel, skal betale 1% av årsinntekt, minimum 400,- NKr i året. Studenter og arbeidsledige har også det samme faste beløpet på 400,- NKr per år. Satser for chanda idsjtema: Enhver khadim skal betale 200,- NKr i chanda idsjtema per år. Vi har også de samme typer av chanda for Atfal-ul-Ahmadiyya: Satser for chanda madsjlis: Enhver tifl skal gi 150,- NKr i chanda madsjlis per år. Satser for chanda idsjtema: Enhver tifl skal gi 150,- NKr i chanda idsjtema per år. Betalingen kan gjøres på følgende måter: 1. nettbank 2. Qaid Madsjlis 3. Nazim Mal Madsjlis 4. Mohtamim Mal Madsjlis Betaling via nettbank: Betalingen gjøres til kontonummer Det er viktig at betaleren oppgir nødvendig informasjon knyttet til fordelingen av innbetalte summen eller andre opplysninger i boksen for "Tilleggsinformasjon" eller liknende i nettbanken. Denne informasjonen kan også sendes per e-post eller oppgis per telefon til Mohtamim Mal Madsjlis. 8

9 Al-Misbah Inspirerende hendelser fra Tabligh-arbeid Tabligh innebærer å kalle mennesker til Allah, den allmektige. Dersom man ser det fra dette ståsted, ser man at det er Allah selv som fullfører arbeidet. Det er ganske rett at man aldri kan oppnå suksess i dette arbeidet uten assistanse fra Allah. Når en person lykkes i tabligh arbeid, er den fundamentale og grunnleggende årsaken at Allah har sådd sannhetens frø i hjertene på folk. Et aspekt av denne guddommelige hjelpen er når folk som søker sannheten blir vist visjoner. Denne typen av tilfeller har forekommet mange ganger i Ahmadiyyats historie. En av disse hendelsene lyder slik: Maulana Abdur-Rahim Nayyar var den første banebrytende ahmadi misjonæren i Nigeria. Han dro dit i En dag besøkte han moskeen til noen ikke-ahmadier i Lagos, hovedstaden i Nigeria. En av mennene som var til stede i moskeen berettet at Alpha Ayanmo, en tidligere imam ved moskeen, hadde fortalt dem om en av sine visjoner før han døde. Han hadde fortalt dem at han så Hadhrat Imam Mahdi as i en av sine drømmer. Mahdi as fortalte i drømmen at han ikke har mulighet til å besøke landet [Nigeria] selv, men at en av apostlene hans vil komme dit og vil vise muslimene den sanne vei. Menneskene i moskeen bekreftet enstemmig hans beretning. Maulana Abdur-Rahim Nayyar, som hadde den ære å være en av følgesvennene til Den utlovede messias as, beretter at øynene hans ble fylt av tårer da han hørte dette. Dagen etter kom to representanter for moskeen til ham og meddelte ham budskapet fra hele forsamlingen om at de alle ønsket å tre inn i Ahmadiyyat. Maulana Nayyar inviterte stammehøvdingen og førti andre representanter til å avlegge troskapsløfte [bai at] på vegne av alle sammen. Ved denne anledning entret alle som tilhørte dette samfunnet, hvis antall utgjorde ti tusen, Jama at Ahmadiyya på en dag. (Tahrik-i-Jadid, Rabwah, juli 1973) Et annet av de vakre aspektene ved guddommelig hjelp i tabligh feltet er knyttet til mirakuløse helbredelser i uvanlige situasjoner. Den som forkynner får også sin del av disse velsignelsene som belønning. Når personer, som studerer islam og ahmadiyyat uten fordommer og med sannheten for øye, ber for sin helbredelse, manifesteres dette miraklet av Allah den allmektige for dem som et tegn og bekreftelse på sannheten. Det finnes utallige hendelser av denne typen innenfor ahmadiyyat, og en del av disse hendelsene er helt unike. En av disse kan du lese her: En bror fra Bangladesh berettet at en ikke-ahmadi herre hadde blitt interessert i ahmadiyyat og begynte å studere Ahmadiyya-litteratur. Ved å studere disse bøkene, vokste troen på Ahmadiyyat seg gradvis sterkere i ham, og han begynte å studere flere og flere bøker. I løpet av sin studie pådro han seg en øyesykdom, som ble verre og verre for hver dag som gikk. Det endte med at legene erklærte at synet hans umulig kunne reddes. Da ikke-ahmadi muslimer fikk kjennskap til dette begynte de å gjøre narr av han for å ha lest Ahmadiyya-litteratur. De fortalte ham at det var hans studium av bøkene til Qadianiere som var årsaken til hans sykdom. Det var disse bøkene som hadde forvoldt hans øyne et brennende helvete. De hadde tatt vekk hans øynenes lys. Dette var straffen han fikk for å ha studert disse bøkene, sa de. Etter å ha hørt deres spott og spe, ble denne ikke-ahmadi broren veldig lei seg. Med 9

10 Al-Misbah angst fortalte han om sin øyesykdom til sin ahmadi venn. Denne ahmadi vennen trøstet ham og fortalte ham at han ville be for ham. Samtidig ba denne vennen ham om å be for sin egen bedring, og at han også skulle be Hadhrat Khalifatul Masih om å be for ham. Han forsikret ham at han snart ville kunne se miraklet av Allahs barmhjertighet. Vår Ahmadi bror beretter at etter kun noen få dager begynte øynene å bli bedre av seg selv, og i løpet av kort tid hadde han blitt helt frisk. Da han igjen besøkte legen, ble han forbauset over å se bedringen og bekreftet at det ikke lenger fantes det minste spor av sykdommen i øynene hans lenger. (Khalid, Rabwah, appendiks, juli 1987, s ) Ved å betrakte disse hendelsene vil du innse at enhver som trer inn i tabligh arbeid får hjelp fra Allah, og blir belønnet rikelig av Ham. Allah sier i Koranen: Vi vil visselig hjelpe Våre sendebud og de troende i dette livet, og også på den dag da vitnene kommer frem. (Sura Al-Mu min, vers 52) Det følger klart fra dette verset at Allah ikke bare hjelper Sine sendebud; de som er voktere over Hans budskap, men også de som er oppriktige tilhengere av profetene og som utfører den hellige plikten - Da wat illallah. Den som derfor følger profetene og engasjerer seg i tabligh, gjør seg til en konstant mottaker av Allahs kjærlighet. Helsefarer ved tobakksrøyking Før Columbus oppdaget Amerika fantes det ikke tobakk i Europa eller Asia. Columbus tok med seg tobakksplanten til Europa, og introduserte dermed røykingen i Europa. I Amerika har de røyket tobakk lenge før vår tid. Mayaene røykte tobakk, og det er funnet en steinpipe fra år 1000 f. Kr. på øya Marajó i Brasil som er brukt til røyking. Det er også funnet en steinpipe fra år f. Kr. ved byen Alberta i Canada. Man er riktignok ikke sikker på om denne er brukt til røyking. Tobakksrøyking er utbredt over hele verden, men er svært helseskadelig. Det øker risikoen for en rekke kreftformer dramatisk, blant annet lungekreft som vanligvis skyldes røyking eller passiv røyking. Røyking øker også risikoen for hjerte- og karsykdommer. Røyking er særlig uheldig for barn og ungdom, og røyking under graviditeten fører også til skader på det ufødte barnet. Tobakk er likevel et lovlig solgt rusmiddel i praktisk talt alle land, men helsemyndighetene prøver mange steder å hindre folk fra å røyke eller begynne med det gjennom forskjellige tiltak. I Norge merkes alle tobakksprodukter med en helseadvarsel norske menn og kvinner dør av tobakksrøyking årlig. Hovedparten av lungekrefttilfellene kan forebygges. Røyking er årsak i om lag 85 prosent av tilfellene ifølge Kreftregisteret. Andre risikofaktorer er eksponering for nikkel-, krom-, kadmium- og arsenforbindelser samt asbest. Lungekreft kan ofte oppdages på et vanlig røntgenbilde av lungene. Røykere med vedvarende luftveissymptomer (hoste, brystsmerter, økt slimproduksjon, osv.) bør derfor få tatt et røntgenbilde av lungene. (Kilde: Wikipedia) 10

11 Al-Misbah Behovet for utdanning og dens viktighet I dagens høyteknologiske samfunn forandrer ting seg forholdsvis raskt. Nyvinninger fører med seg både fordeler og ulemper, for eksempel internett som gjør all verdens informasjon tilgjengelig ved et museklikk. Å kunne overleve i et slikt samfunn krever mer og mer at man kan ta imot informasjon, sortere den, vurdere den med kritisk blikk og til slutt tilegne seg den eller forkaste den. Dette er noe av det viktigste man lærer gjennom utdanning. Allah lærer oss på å be om økt kunnskap gjennom følgende bønn i den ærverdige Koranen: Si: Min Herre, skjenk meg økt kunnskap (20:114) Det er også verdt å merke seg at det første ordet som ble åpenbart til profeten Muhammad var Iqra, som gjerne oversettes med les eller lær bort. Videre finner vi mange tradisjoner av profeten Muhammad som vektlegger handlingen av å søke kunnskap og viten. En av disse er som følger: Å søke viten er en plikt for enhver muslim, det være seg mann eller kvinne, ung eller gammel. Gjennom undersøkelser har man blitt mer og mer klar over hvilken rolle familien har i utdanningen av barn. Det har kommet fram at foreldre som har positiv holdning til skolen og utdanningen, deres barn vil ofte gjøre det godt på skolen. Mens foreldre som vektlegger materielle behov, veldig ofte ender med å få deres barn i arbeidslivet tidligere enn nødvendig. Det er også viktig å være klar over forskjeller som eksisterer mellom det norske og pakistanske samfunnet. I Pakistan er det mange håndverkere siden vi fortsatt har et industrielt samfunn, hvor barn stort sett velger samme yrke som sine foreldre. Siden etterspørselen er mindre enn tilgangen på disse håndverkerne, tjener de mindre enn mange andre yrkesgrupper, og blir også ansett for å ha lavere status i samfunnet. I Norge er situasjonen derimot helt annerledes. Her er det mangel på kvalifisert arbeidskraft innenfor mange håndverker yrker. Håndverkere har en høyere inntekt sammenliknet med mange andre yrkesgrupper og har også høyere status i samfunnet. Det kan derfor være lurt av våre unge som ikke mestrer tunge teoretiske fag, slik som realfag, at de velger en yrkesfaglig linje. Det er viktig at khuddam som skal søke høyere utdanningen rådslår seg med foreldrene sine og bringer klarhet i hva som er målet med utdanningen. Det er ingen tvil om at målet er med på å bestemme retningen man velger. Det er imidlertid viktig å være klar over at utdanning i seg selv er også en skatt, siden den er med på å forme og danne oss til et mer overlevelsesdyktig individ i samfunnet. Uansett hvilken retning vi velger må vi huske hvilke forventninger Den utlovede Messias har til sine tilhengere innenfor utdanning og vitenskap, nemlig at vi ligger foran alle andre innenfor det fagfeltet vi velger oss. I Jamaat Norge har vi stort behov for utdannede folk innenfor forskjellige fagfelt, og mye arbeid kunne ha blitt utrettet om dette behovet hadde blitt oppfylt. Vi ser de samme utfordringene i Jamaat som ellers i samfunnet. Undersøkelser blant 2. og 3. generasjons innvandrere viser at jentene gjør det bra på skolen og tar høyere utdanningen i vesentlig større grad enn det guttene gjør. Dette har medført at jenter som er gifteklare søker menn som har utdannelse på omtrent samme nivå som dem 11

12 Al-Misbah selv. Følgelig gifter de seg oftere enn tidligere i utlandet, og menn i hjemlandet får vanskeligheter med å finne partnere. Tiden er imidlertid ikke forbi for mange av oss, og vi kan ved hjelp av forskjellige tilbud som finnes i Norge, i form av fjernundervisning, kurs og helgesamlinger, øke og utvide vår kompetanse. I denne sammenheng har også foreldrene en viktig rolle å spille. Det er med stor sorg jeg må meddele at en del av khuddam som enten er under utdanning eller har skaffet seg høyere utdannelse, kvier seg for å jobbe for Jamaat. De har en oppfatning av at det vil gå utover deres utdanning eller inntjening. Jeg ønsker å minne dem på at deres verdslige utdanning alene vil ikke gjøre dem i stand til å oppdra deres barn i den ånd som Den utlovede messias ønsker av oss. Men gjennom deres tilknytning til Jamaat kan de være med på å skrive historien, for vi vet med sikkerhet at Jamaat sprer seg dag for dag og den tiden er snart her når lærde fra Jamaat vil bli spurt om råd i saker som berører hele verden. Til slutt vil jeg igjen be alle om å benytte seg av de mulighetene som finnes i utdanningssystemet til å ta videre opplæring. Må Allah hjelpe oss med å ta de riktige valgene og lede oss på veien som fører til økt kunnskap. Leksehjelpen er i gang! MKA Norge har nå begynt med online leksehjelp fra tirsdag, den Leksehjelpen gis for tiden i matematikk og norsk etter følgende tidsplan: Dag Tid Fag Nivå Mandag :00 Matematikk Vgs 1. klasse Tirsdag 18:00 19:00 Norsk Vgs 1. klasse Leksehjelpen gis gjennom lynmeldinger/chat gjennom programvare som msn-messenger, osv. E-post kontoen som må legges til deres kontakter er: Det arbeides med å utvide tilbudet til å inkludere flere fag etter hvert. Har du kompetanse i et fag på høyskole-/universitetsnivå, er det ønskelig at du melder fra til din Qaid Madsjlis eller direkte til Mohtamim Amore-e-Tulba på 12

13 Al-Misbah Kunnskapspensum for Madsjlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Norge 2008/2009 Koran delen Sura Al-Baqarah, lær deg vers 1-21 utenat med riktig uttalelse Sura Al-Baqarah, vers 1 60, lese med riktig uttalelse og oversettelse De ti siste surer, kunne utenat, med riktig uttalelse og oversettelse Vers som understøtter Den utlovede messias sannhet fra Koranen Lær de 5 første vers fra Sura Al-Dsjumuah utenat Salat delen Salat bønnen med Dua-e-Qunut og begravelsesbønn, kunne utenat med oversettelse Navn på alle de fem obligatoriske bønnene, tider for bønnen, antall rak at og betingelser for bønnen Bønn delen (lær deg disse bønnene utenat med oversettelse) Bønner som Hadhrat Khalifatul Masih V (aba.) har delt ut i forbindelse med kalifatets jubileum Bønn for å komme inn og forlate moskeen Bønn for å starte måltid og avslutte måltid Bønn for framgang i kunnskap Bønn for å sove og stå opp Bønn for foreldre Bønn for å faste og ved avslutning av faste Hadith delen (tradisjoner av profeten Muhammad saw ) Lær deg de føreste 20 hadith fra boka Chahel Ahadith med oversettelse. Lær deg noen Ahadith med profetier om den utlovede Messias Lær deg noen Ahadith om den utlovede Messias sannhet Dikt delen (Nazm) Fem første vers fra arabisk Qasidah av Den utlovede messias Ya Aina Faizillahi Wal Irfani Wo Peshwa Hamara Jis Se Hai Nor Sara (Durre samin) Jo Khak Me Mile Use Milta He Ashna (Durre-samin) Nonihalana jama at mujhe kuch kehna he (Klam-e-Mahmood) Do ghardi sabar se kam lo sathio (Klam-e-Tahir) Religiøs kunnskap (Dini Malomat) Utvalgte spørsmål fra Dini Maloomat (tilgjengelig på nettstedet for MKA Norge) Lær deg utenat 20 av Allahs attributter som er nevnt i den ærverdige Koranen Utvalgte Bøker: Profetdømme og kalifatet (Nubuwwat or Khilafat) en samling på 4 taler holdt av forskjellige foredragsholdere Sannheten om splittelsen, kapittel 2. (skrevet av Khalifatul Masih II) Skriftlig oppgave En side ved livet til Hadhrat Al-Haj Maulana Hakeem Nooruddin Khalifatul Masih I Kalifatets viktighet og dens velsignelser For å delta i denne konkurransen må du levere inn din artikkel innen 01. juni Det er ingen begrensning på antall ord. Ved vurderingen vil det bli lagt vekt på artikkelens innhold og lengde. 13

14 Al-Misbah Viktig informasjon til foreldre og khuddam 1. Opplæringsklasser (Tarbiyyati Classes) Disse samlingene arrangeres hver første og fjerde søndag i måneden. Hvis en måned har 5 søndager, avholdes det klasse også den 5. søndagen. I disse klassene gjennomgås pensum for året og det er mulighet for å stille spørsmål om ting man lurer på. Spørsmål og svar-delen ledes ofte av en khadim som kan både urdu og norsk. Disse klassene blir arrangert for deres skyld. Foreldrene har i en årrekke etterspurt en arena hvor khuddam og atfal kan møte sine jevnaldrende, og utvikle seg både sosialt og kunnskapsmessig. Det er nå derfor ytterst viktig at foreldrene tar sin del av ansvaret ved å påvirke sine khuddam og atfal på en positiv måte til å delta på disse samlingene. Samlingen for atfal begynner kl. 12:00, mens samling for khuddam begynner kl. 14:00. Husk å møte presis til disse samlingene. 2. Fotballtreninger i bedriftshallen ved A-hus Madsjlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Norge har nå tre på rad arrangert treninger for khuddam i bedriftshallen ved A-hus. Treningene foregår hver lørdag fra kl. 11:45 13:45. Oppmøte har vært variabel, men vi ser frem mot lysere tidere og ber flest mulig khuddam om å delta. Vi har registrert vårt fotball lag, som blant annet deltok på IFS innendørs turnering og kom til semifinalen. Nytt fra i år er også at atfal har sine treninger i samme hallen fra kl. 13:30 til 14:30. Foreldrenes oppfordres på det sterkeste til å ta med deres barn til disse treningene. Slik får de nye venner i Jamaat, samtidig som de har det gøy, og utvikler sin fysikk. 3. Bladet Al-Misbah Hva skal jeg skrive om? Jeg kan jo ikke skrive! slik tenker mange khuddam. Men vi vet at det stemmer ikke. Rett og slett fordi mange av dere går eller har gått på skole her i Norge. Dere har arbeidet med flere særoppgaver, emner eller artikler, i både norsk, historie, samfunnsfag og kanskje også andre fag. Mange av disse arbeidene holder godt mål, og kan være et viktig bidra for å utvikle deres eget blad Al-Misbah. Det er derfor viktig at dere sender deres arbeid til oss uten å nøle eller tenke på kvalitet. Det er et arbeid som redaksjonen får ta seg av. Dere kan sende inn deres bidrag via e-post til eller gjennom kontaktskjema på MKA Norges nettsted: 4. Behov for khuddam som kan oversette I forbindelse med oversettelsesarbeidet er det stort behov for khuddam som behersker flere språk. Er du god i engelsk og norsk, eller har lyst til å bli bedre i disse språkene? Dan kan nettopp oversettelsesarbeidet gjøre miraklet. Gjennom dette arbeidet lærer du å beherske begge språkene. Ingen er mester i å oversette, men alle kan bli det, og jo tidligere du begynner, desto større utbytte vil du ha. Ta kontakt med Sadr MKA Norge for å bli med i denne gruppen. Dere kan nå ham på mobil: eller e-post 14

15 Al-Misbah تربيتی کلاس کا ايک منظر مجلس خدام الاحمديہ ناروے 2009 ٢٠٠٩ ١٢ ٢٠٠٨ ٣١ ٣٥ ١٥ TV2

16 Al-Misbah 16

17 Al-Misbah ٢٠٠٩ ٢١١ ٦٠ ١ ١٠ ٢٠٠٨ 17

18 Al-Misbah 18

19 Al-Misbah ١٩ ٩٥ ١٣ 19

20 Al-Misbah ہ 20

21 Al-Misbah 21

22 Al-Misbah 22

23 Al-Misbah 23

24 Al-Misbah 24

25 Al-Misbah 25

26 Al-Misbah 26

27 Al-Misbah (46 ) 27

28 Al-Misbah و إ ذ ا س ا ل ک ع ب اد ی ع ن ی ف ا ن ی ق ر ي ب أ ج ي ب د ع و ة ال دا ع إ ذ ا د ع ا ن ف ل ي س ت ج ي ب وا ل ی و ل ي و م ن وا ب ی ل ع ل ہ م ي ر ش د ون ةة186 a a a a a a a a a a a a a a 28

29 Al-Misbah En lærerik, kulturell, og åndelig publikasjon aaa 13a1 aaaaaa قوموں کی اصلاح نوجوانوں کی اصلاح کے بغير نہيں ہو سکتی 29

30 ٢٥٧

I Allahs Navn, den Nåderike, den Barmhjertige. _ Bønn av den utlovede Messias

I Allahs Navn, den Nåderike, den Barmhjertige. _ Bønn av den utlovede Messias PROGRAM 27-28 October Letohallen, 2072 Dal 27-28 October Letohallen, 2072 Dal I Allahs Navn, den Nåderike, den Barmhjertige Bønn av den utlovede Messias Jeg ber om at enhver som reiser for å delta på denne

Detaljer

SHOBA TABLIGH LAJNA IMAILLAH NORGE

SHOBA TABLIGH LAJNA IMAILLAH NORGE SHOBA TABLIGH LAJNA IMAILLAH NORGE VÅR FJERDE KHALIF (RA) SIN FORKLARING Klipp 2: 04.55 09.00 Klipp 13: Fra start 01.29 KHATAM-UL-NABIYYIN Opphøyd status som profetenes segl Profeten Muhammad (SA) Siste

Detaljer

Oppsummerende notater fra talen v/ Shaykh Muhammad Idrees Qadri Milad-konferansen 15

Oppsummerende notater fra talen v/ Shaykh Muhammad Idrees Qadri Milad-konferansen 15 I Allahs (subhānahu wa-ta ālā) navn, Den Mest Barmhjertige, Evig Nåderike Oppsummerende notater fra talen v/ Shaykh Muhammad Idrees Qadri Milad-konferansen 15 Del I - «Og veiingen (av gjerningene) på den

Detaljer

Introduksjon til Ahmadiyya Muslim Jamaat

Introduksjon til Ahmadiyya Muslim Jamaat Introduksjon til Ahmadiyya Muslim Jamaat Islam Bala bla Innhold Innhold Islam Ahmadiyya Muslim Jamaat Humanity First MTA Ahmadiyya Muslim Jamaat i Norge Bait-un-Nasr Moskeen Lajna Imaillah Lajna Imaillah

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Dette er islam. Oversatt og revidert av. Sandra Maryam Moe

Dette er islam. Oversatt og revidert av. Sandra Maryam Moe Dette er islam Oversatt og revidert av Sandra Maryam Moe Dette er islam Hvordan kan vi forklare hele universets eksistens? Finnes det en overbevisende forklaring på skapelsens opprinnelse? Vi forstår at

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Bønner som inngår i MKA-Norges pensum for 2014

Bønner som inngår i MKA-Norges pensum for 2014 1 Bønner som inngår i MKA-Norges pensum for 2014 Februar For å starte et måltid: I Allahs navn og med Allahs velsignelser. For å avslutte et måltid: ال ح م د ل ل ه ال ذ ي سنن أبي داود و سنن الترمذي و سنن

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Se på Jesus! Viktig å ha rett fokus! Tiden går, årene går... du ber og venter på Guds under i ekteskapet. Det er ikke alltid like lett å være tålmodig i

Detaljer

Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse

Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse Nedenfor er en liste med påstander som tidligere har vært satt fram om jøder. I hvilken grad stemmer- eller stemmer ikke disse for deg? 0 % 10 % 20 %

Detaljer

DETTE ER ISLAM. Sandra Maryam Moe. Oversatt og revidert av. www.alnoor.no

DETTE ER ISLAM. Sandra Maryam Moe. Oversatt og revidert av. www.alnoor.no DETTE ER ISLAM Oversatt og revidert av Sandra Maryam Moe www.alnoor.no ~ 2 ~ Dette er islam Hvordan kan vi forklare hele universets eksistens? Finnes det en overbevisende forklaring på skapelsens opprinnelse?

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj

Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj Det evige budskap! 2 Dedikasjon Til de som oppriktig, ærlig og fordomsfritt søker sannheten! Det evige budskap! 3 Innhold Spørsmål før du leser 4 Rett til poenget

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Pensumpakke for 37. nasjonale Ijtema 2017 Majlis Atfal ul Ahmadiyya Norge

Pensumpakke for 37. nasjonale Ijtema 2017 Majlis Atfal ul Ahmadiyya Norge Kontaktinformasjon: Mohtamim Atfal mob. 469 22 212 epost: atfal@khuddam.no versjon-01 I Allahs navn, den mest Nåderike, den Evig Barmhjertige Pensumpakke for 37. nasjonale Ijtema 2017 Majlis Atfal ul Ahmadiyya

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Kvartal vis Juli September 2009. MKA Norge

Kvartal vis Juli September 2009. MKA Norge Kvartal vis Juli September 2009 MKA Norge En lærerik, kulturell og åndelig publikasjon Nr. 15 - Tredje utgave I denne utgaven Juli September 2009 Radsjb Sha ban Ramadan, 1430 Hidsjri Qamri Wafa Tabok,

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

RELIGION, LIVSSYN OG VITENSKAP

RELIGION, LIVSSYN OG VITENSKAP 1 RELIGION, LIVSSYN OG VITENSKAP Hva krever vitenskap? Side 104, avsnitt 2, linje 1 og 2. Hva bruker vi for å finne årsak til sykdommer i dag? Side 105, teksten til bildene, linje 2. Hva var vanlig å tro

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen Parasha 33 Brit Hadashah 2. Korinterne kapittel 6 Johannes kapittel 4, 5. Johannes kapittel, 2, 3, 4, 5 2. Korinterne Kapittel 6 4 Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hvilket fellesskap har rettferdighet

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD?

HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD? HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD? Det er ikke alltid like lett å bli kjent med nye venner. Både deres atferd og omdømme påvirker det bildet vi danner oss. Til slutt kan vi til og med ende opp som uvenner

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Islamsk barneoppdragelse i Norge

Islamsk barneoppdragelse i Norge Islamsk barneoppdragelse i Norge Urtehagen 2013 1 Islamsk barneoppdragelse i Norge Kjære foreldre og foresatte! Takk for at dere vil lese dette lille heftet om islamsk barneoppdragelse i Norge. La oss

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Homo eller muslim? Bestem deg! Basert på Richard Ruben Narvesen masteroppgave 2010

Homo eller muslim? Bestem deg! Basert på Richard Ruben Narvesen masteroppgave 2010 Homo eller muslim? Bestem deg! Basert på Richard Ruben Narvesen masteroppgave 2010 Det heteronormative landskapet Forskning har opp gjennom tidene i beskjeden grad berørt problemstillinger omkring livssituasjonen

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Og vi har visselig gjort Quranen lett (å la seg) formane av, finnes det da noen som vil tenke seg om?

Og vi har visselig gjort Quranen lett (å la seg) formane av, finnes det da noen som vil tenke seg om? 18 Og vi har visselig gjort Quranen lett (å la seg) formane av, finnes det da noen som vil tenke seg om? 2 201430 O -1 I Allahs navn. den Nåderike, den Barmhjertige. O All lovprisning tilkommer (alene)

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Islam.notebook. November 19, 2013 ISLAM الا سلام

Islam.notebook. November 19, 2013 ISLAM الا سلام ISLAM الا سلام 1 Islam 2 Bilde eller avbildningsforbudet i islam har sitt grunnlag i tekster i Koranen og er et forbud mot å avbilde Allah og hans skaperverk. Moskéer er derfor praktisk talt helt uten

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

VÅR TIDS FORKYNNELSE KORSTOG OG FREDSKONFERANSER.

VÅR TIDS FORKYNNELSE KORSTOG OG FREDSKONFERANSER. VÅR TIDS FORKYNNELSE KORSTOG OG FREDSKONFERANSER. Vi lever i en tid hvor det er populært og inn med såkalte freds og korstogskampanjer og økumenisk og samlende forkynnelse både i vårt eget land og i utlandet.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Historien om et sennepsfrø. Vestkirken, 7.juni 2015 Ole Henry Halleraker

Historien om et sennepsfrø. Vestkirken, 7.juni 2015 Ole Henry Halleraker Historien om et sennepsfrø Vestkirken, 7.juni 2015 Ole Henry Halleraker Sennepsfrøet en lignelse Sannelig sier jeg dere: Om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet: Flytt deg herfra

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna www.scriptural-truth.com APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN 1611 Susanna Historien om Susanna [i Daniel] Beskikket fra begynnelsen av Daniel, fordi det ikke er i Hebraisk, som verken fortellerstemme

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah. Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham

Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah. Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham I Allah's navn den barmhjertige den nåderike Profetens ammemor حلمية بنت أيب ذؤيب السعدية ريض هللا عهنا Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham Oversatt av Abu

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

GUDSTJENESTE MED NATTVERD 9. søndag i treenighet. Fjellhamar kirke 17. juli Lukas 6, PREKEN

GUDSTJENESTE MED NATTVERD 9. søndag i treenighet. Fjellhamar kirke 17. juli Lukas 6, PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE MED NATTVERD 9. søndag i treenighet Fjellhamar kirke 17. juli 2016 Lukas 6, 36-42 LUKAS 6,36-42 Teksten vår i dag fra Lukas 6, er fra Jesu største og mest kjente tale, bergpreken, eller

Detaljer

2 Nephi 2:27. 2 Nephi 32:3

2 Nephi 2:27. 2 Nephi 32:3 1 Nephi 3:7 Jeg vil gå og gjøre. 2 Nephi 2:25 Adam falt for at mennesket kunne bli til. 2 Nephi 2:27 Vi er frie til å velge. 2 Nephi 9:28 29 Lærdom er bra hvis vi følger Guds råd. 2 Nephi 25:23, 26 Vi

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Boka fokuserte på det praktiske; hvordan vi kan vise konkret nestekjærlighet i møte med våre medmennesker i alle slags situasjoner.

Boka fokuserte på det praktiske; hvordan vi kan vise konkret nestekjærlighet i møte med våre medmennesker i alle slags situasjoner. 5. s. i treenighetstiden. Prekentekst: Jer 23,16-24 For noen år siden ble det laget en liten bok med tittelen «Hva ville Jesus gjort?» Den handlet om et ungt menneske som bestemte seg for at han i alle

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet.

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. 17. s. i treenighetstiden 2016. Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Ghadir-troskapen. Den store ID. Utgitt av Dar al-bathra. Første utgave 1428

Ghadir-troskapen. Den store ID. Utgitt av Dar al-bathra. Første utgave 1428 Ghadir-troskapen Den store ID Utgitt av Dar al-bathra Første utgave 1428 En dag kom Fatima fra skolen, hilste på sin far, kysset hans hånd og hode, og sa: Min kjære far, jeg har et spørsmål. Faren: Spør,

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Velg å bli FORVANDLET

Velg å bli FORVANDLET F R I G Justere frivillig mitt liv O R T til enhver forandring Gud ønsker å gjøre og ydmykt be Ham fjerne mine karaktersvakheter. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal

Detaljer

Parasha 3 Brit hadashah

Parasha 3 Brit hadashah Parasha 3 Brit hadashah Apostlenes gjerninger Kapittel 7 Romerbrevet Kapittel 3 Romerbrevet Kapittel 4 Romerbrevet Kapittel 5 Galaterbrevet Kapittel 3 Galaterbrevet Kapittel 5 Kolosserbrevet Kapittel 2

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Bahai-religionen er den yngste verdensreligionen med over 6 millioner tilheng-

Bahai-religionen er den yngste verdensreligionen med over 6 millioner tilheng- I dette kapitlet skal vi møte den yngste av verdensreligionene, Bahai (uttales: Bahaai). Den ble stiftet i Persia, i dagens Iran, men har sitt hovedsete i Haifa i Israel.» Elevene skal kunne gjøre rede

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig

Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig Å være og gjøre rettferdig Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig det slik: Hele Guds herredømme bygger på rettferdighet. I Salmenes bok beskrives Rettferdighet og rett er Hans trones grunnvoll. (Sal. 97, 2)

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Hva må man være spesielt oppmerksom på når en muslim er pasient?

Hva må man være spesielt oppmerksom på når en muslim er pasient? Hva må man være spesielt oppmerksom på når en muslim er pasient? Noen pasienter kan ha vanskeligheter med å forstå og bli forstått på norsk. Kan være svake til å beskrive hvordan de har det og hva som

Detaljer