Etter hoftebruddet: Kliniske utfordringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etter hoftebruddet: Kliniske utfordringer"

Transkript

1 Etter hoftebruddet: Kliniske utfordringer Anette Hylen Ranhoff professor i geriatri Kavli forskningssenter for aldring og demens, Haraldsplass Diakonale sykehus, UiB Diakonhjemmet sykehus, Oslo

2 Disposisjon Karakteristika ved eldre med hoftebrudd Kliniske utfordringer Hvordan kan vi best behandle eldre med hoftebrudd i sykehus og sykehjem Oppsummering

3 Osteoporose og brudd Primær forebygging Sekundær forebygging Tertiær forebygging

4 Årsaker til akuttinnleggelser av eldre St.meld.nr. 43 Om akuttmedisinsk beredskap år Brystsmerter Magesmerter Hjerneslag Pneumoni Hjerteinfarkt år Brystsmerter Hjerneslag Pneumoni Hoftebrudd Magesmerter år Brystsmerter Hjerneslag Hoftebrudd Pneumoni Hjertesvikt >90 år Hoftebrudd Pneumoni Hjerneslag Brystsmerter Hjertesvikt Ca 9000 hoftebrudd i Norge per år.

5 Incidence of hip fractures in Norwegian women Omsland TK. National Institute of Public Health,

6 Karakteristika for eldre med hoftebrudd, Januar September 2009, n= 1010 BMC Geriatrics 2010 Alder (gj.sn.) 85 år (+/- 7.1) Kvinner (%) 763 (75.5) Innlagt fra sykehjem (%) 234 (23.2) Falt inne (%) 838 (83.0) Type brudd (%) Lårhalsbrudd 558 (55.2) Pertrokanter brudd 391 (38.7) Subtrokanter brudd 61 (6.0) Type operasjon (%) Skruer 191 (18.9) Hemiprotese 343 (34.0) Dynamisk hofteskrue 357 (35.3) Intramedullær nagle 115 (11.4) Andre (THR eller girdlestone) 4 (0.4)

7 Karakteristika forts. American Society of Anesthesiologists (ASA) score, n=1009: n (%) I - Healthy 10 (1.0) II - Mild systemic disease 468 (46.4) III - Severe systemic disease 505 (50.0) IV - Incapacitating/life-threatening systemic disease 26 (2.6) V - Moribund 0 Body mass index, kg/m2, mean (SD) (n=550) 22.6 (3.8)

8 Karakteristika forts. Liggetid i sykehuset, dager, median (25, 75 perc) 10 (4, 16) Ventetid innleggelse-kirurgi, timer, median (25, 75 percentile) (n=1005)* 11 (5, 19) Utskrevet til Korttid / vurderingsopphold sykehjem 336 (33.3) Langtidsopphold i sykehjem 234 (23.2) Rehabiliteringssenter 194 (19.2) Hjem 176 (17.4) Annen sykehusavdeling 45 (4.5) Død under innleggelsen 25 (2.5) 30 dagers dødelighet 8%

9 Karakteristika for hjemmeboende pasienter fall ute / inne Characteristic All (n=769) Fall outdoors (n=170) Fall indoors (n=599) p Age, years, mean (range) 84.3 (65-100) 82.7 (66-100) 84.8 (65-100) Gender, n (%) female 584 (75.9) 110 (64.7) 474 (79.1) <0.001 ASA score, n (%) (47.9) 52 (30.6) 316 (52.8) <0.001 BMI, n (%) <20 kg/m 2 (n=520) 129 (24.8) 24 (19.4) 105 (26.5) 0.11 Barthel Index pre-fracture <19, n (%) (n=493) 203 (41.2) 23 (22.3) 180 (46.2) <0.001 Barthel Index at discharge <19, n (%) (n=316) 265 (83.9) 40 (59.7) 225 (90.4) <0.001 IQCODE-SF >3.6, n (%) (n=511) 192 (37.6) 22 (20.0) 170 (42.4) <0.001

10 Komplikasjoner under oppholdet All, n (%) Outside Inside p Need for blood transfusion 207 (26.9) 34 (20.0) 173 (28.9) Delirium (positive CAM) 169 (22.0) 31 (18.2) 138 (23.0) 0.18 Urinary TI 161 (20.9) 19 (11.2) 142 (23.7) <0.001 Pneumonia 88 (11.4) 12 (7.1) 76 (12.7) Fall 59 (7.7) 12 (7.1) 47 (7.8) 0.73 Cardiac (MI, AF hearth failure) 49 (6.4) 11 (6.5) 38 (6.3) 0.95 Postoperative wound infection 26 (3.4) 6 (3.5) 20 (3.3) 0.90 Haematoma 17 (2.2) 2 (1.2) 15 (2.5) 0.39 Bedsore 11 (1.4) 1 (0.6) 10 (1.7) 0.47

11 Tre grupper pasienter: Spreke eldre som har falt ute 17% Skrøpelige eldre som har falt inne 59% Eldre som har falt i sykehjem 24%

12 Eldre med hoftebrudd Holde pasienten i live Akutt medisinsk behandling Reparere bruddet Orthopedisk utfordring Mobilisering Tverrfaglig innsats Hindre reinnleggelser og nye brudd Osteoporose behandling og Fall forebygging Kvalitetssikret prosess David Marsh, Institute of Orthopaedics University College of London

13 Tre pasientforløp Mål: Tilbake eget hjem med full funksjon Langt perspektiv hindre fall og osteoporosebehandling FOREBYGGE Mål: Tilbake i eget hjem, med minst mulig funksjonssvikt Funksjonsforbedring gode omsorgsforhold REHABILITERING Mål: Tilbake til sykehjemmet med minst mulig plager og komplikasjoner PALLIASJON

14 Viktige kliniske problemer Skrøpelighet (frailty) reduserte organreserver Sarkopeni aldersrelatert muskelsvinn Ernæringssvikt Kognitiv svikt (demens) Syn og hørselssvikt Medisinske komorbiditet og komplikasjoner Delirium Fall Osteoporose

15 Høy alder - skrøpelighet

16 De fleste eldre med hoftebrudd er skrøpelige Skrøpelig (Frailty, def Fried L 2004): Lav fysisk aktivitet Muskel svakhet (gripestyrke) Langsom ganghastighet Tretthet eller lav utholdenhet Vekttap uten at det er villet Årsaker til skrøpelighet Aldersforandringer Dårlig ernæringsstatus Lav fysisk aktivitet (kroniske sykdommer)

17 De eldste eldre 85+ Skrøpelig +++ (alle?) Eldre år Skrøpelig +/++ Unge eldre Skrøpelig +/- Kilde: Nicita-Mauro 2005

18 Sarkopeni Fra gresk: magert kjøtt Noen ganger assosiert med økning i fettmasse Vekten kan være uendret

19 Sarkopeni foreligger hvis det er dokumentasjon på punkt 1 og i tillegg punkt 2 eller 3 1. Lav muskel masse 2. Lav muskel styrke 3. Lav fysisk funksjon

20 Metoder for påvisning og vurdering av sarkopeni Variabel Forskning Klinikk Muskelmass CT, MR, DEXA, BIA BIA, DEXA, Antropometri Muskelstyrke Gripestyrke Kne fleks/ekst PEF Gripestyrke Fysisk funksjon SPPB (Short Physical Performance Battery) Ganghastighet TUG SPPB Ganghastighet TUG

21

22 DiMonaco, Arch Gerontol Geriatr 2010: 313 eldre kvinner med lav-energi hoftebrudd Osteoporose hos 73% (femur t-skår 2.5) Sarkopeni hos 58% (ALM/ht x ht < 5.45) OP alene= 89 OP og SP=141 SP alene=

23 The sarcopenia and hip fracture study M Fiatarone Singh et al, J Gerontology % sarcopeni (målt med bioimpedans) 58% underernært (MNA, albumin etc) 55% D-vitamin mangel 40% hadde falt i løpet av det siste året 38% hadde kognitiv svikt Ekskl: pasienter fra sykehjem, alvorlig demens, for dårlige

24 Ernæring

25

26 Ernæringsstatus ca 50% er undervektige Kroppsmasseindex (KMI) gj.sn: % har < 22 25% har < 20 Mange spiser dårlig Mange drikker dårlig Nesten ingen er overvektige

27 Kognitiv svikt (demens?) hos 38% IQCODE, antall med sanns. demens (>3,6) 38 % Antall med kognitiv svikt MMS < 24/30) 38 % Klokketegning test ved utskrivning Unormal (0-3/4) 71% Normal (4/4) 29%

28 Kroniske sykdommer (fra journal) komorbiditet hos 92% Hjerte-kar sykdom 49% Demens 21% Lungesykdom 14% Hjerneslag sekv 10% Nevrologiske sykd 9% Psykiatriske sykd 8% Mange hadde mer enn en kronisk sykdom Polyfarmasi er vanlig

29 Syn og hørselsvikt hos eldre (65+ år) med hoftebrudd. Else V Grue HIP FRACTURE n=332 NO SENSORY PROBLEM 53 (16%) ONLY VISION IMPAIRMENT 51 (15%) ONLY HEARING IMPAIRMENT 128 (39%) VISION AND HEARING IMPAIRMENT 100 (30%) 279 (84%) hadde syn- og/eller hørselsvikt

30 Komplikasjoner ble registrert hos 51% Behov for blodtransfusjon 27% Delirium FOR LAV 22% Urinveisinfeksjon 21% Luftveisinfeksjon 11% Fall i avdelingen 8% - med skade 2% Hjertesykdom (akutt) 6% Sårinfeksjon 3% Hematom 2% Trykksår 1%

31 Delirium Pre- and postoperative risk factors for delirium in old hip fracture patients (65+ years, n=364) Juliebø V, Bjøro K, Krogseth M, Skoglund E, Ranhoff A, Wyller TB JAGS 2009 Prevalens preoperativt: 21% Preperative risiko faktorer for delirium: Kognitiv svikt før bruddet: OR 4.66, p= Fall inne: OR 3.64, p= Tid fra innleggelse til operasjon: OR 1.05, p< Feber (temp >37.5): OR 3.41, p= 0.003

32 Delirium Insidens postoperativt: 36% (av de som ikke allerede hadde delirium preoperativt) Postoperative risikofaktorer for delirium: Kognitiv svikt før bruddet: OR 2.93, p= Fall inne: OR 2.93, p= BMI < 20: OR 2.92, p= Prognostisk risikofaktormodell for postoperativt delirium hos eldre med hoftebrudd: Insidens delirium Ingen av disse risikofaktorene: 7/ % En risikofaktor: 21/ % To risikofaktorer: 29/ % Tre risikofaktorer: 11/ %

33 DELIRIUM Behandling Sykdom/skade Predisponerende faktorer

34 Forebygge delirium Optimal medisinsk behandling - inkl smertebehandling Bedre alle fysiologiske forhold; ernæring, væskebalanse, eliminasjon Mobilisering Sørge for godt syn og hørsel God pleie kommunikasjon, informasjon, skjerming

35 Hva er årsaken til et brudd hos en eldre person FALL (nesten alltid) Knokkel som brekker

36

37 International osteoporosis Foundation,

38 FALL

39 Viktige årsaker til fall hos eldre Redusert balanse Redusert muskelstyrke Dårlig syn Akutt sykdom (slag, infeksjoner, anemi) Tendens til lavt blodtrykk når man reiser seg opp (ortostatisme) Legemidler Alkohol

40 Medisinske årsaker til fall hos eldre: Cerebrale og nevrologiske årsaker delirium hjerneslag med nevrologiske utfall demens legemidler som påvirker CNS Hemodynamiske årsaker (ortostatisme, kardiologisk, refleksmediert) synkope uforklarlige fall legemidler som gir forstyrret hemodynamikk og hjerterytme Generell svekkelse slapphet infeksjoner anemi katabole tilstander ernæringssvikt dehydrering Men, nesten alle gamle pasienter har sammensatte årsaker der aldersforandringer som gir svekket balanse også er en faktor.

41 Osteoporose De aller fleste gamle med hoftebrudd har osteoporose 75+ år og hoftebrudd osteoporose Yngre og ved tvil BMD måling Vurdering for medikamentell behandling (calcium, D- vitamin, bisfosfonat etc) Ikke-medikamentell behandling fysisk aktivitet Young Elderly Images from L. Mosekilde, Technology and Health Care. 1998

42 Opptrening er nødvendig! Eldre med hoftebrudd Barthel Index <5 5 til 15 > Premorbid PO dag Ved utskrivning

43 Et opptreningsprogram etter hoftebrudd HIPFIT Singh NA 2012 Høy-intensitets styrketrening (vekter) i 12 mnd Alle store muskelgrupper Adduksjon, kanskje spesielt viktig Målrettet tverrfaglig geriatrisk intervensjon: Trening av balanse Behandling av osteoporose Calsium og vitamin D Ernæring (protein og energi) Behandling av depresjon Optimalisering av syn Optimalisering av kognisjon Legemiddelgjennomgang Hofte-beskyttere Sosial støtte

44 Opptrening av hoftebruddpasienter Tidlig mobilisering på dag 1 Systematisk styrketrening (unntatt skadet hofte) kan begynne fra dag 14 Systematisk styrketrening av skadet hofte fra 3 mnd Sylliås, A&A 2011, Singh N, JAMDA Systematisk styrketrening må fortsette utover 12 uker i ett år - for å gjenvinne muskelmasse, styrke og funksjon Mangione, JAGS 2010 Pasienter med kognitiv svikt/demens har også nytte av treningen Huusko T, BMJ 2000, Stenwall M, Arch Gerontol Geriatr 2011 Cochrane review 2011: Det er ikke nok evidens (RCT) til å etablere den beste behandlingen for å bedre mobilitet etter hoftebrudd

45

46

47

48 Det nytter! Alders-justert dødelighet 0.19 ( ), p=0.04 Permanent sykehjem 0.16 ( ), p<0.01 ADL funksjon ble mindre redusert p< Mindre bruk av ganghjelpemidler p<0.02 HIPFIT, Singh N 2012

49 Eldre med hoftebrudd i sykehus og sykehjem mange skjær i sjøen! Sykehjemspasienter skrives tidlig ut fra sykehuset etter hoftebrudd og har betydelig problemer: Ofte betydelige smerter Hyppige komplikasjoner (infeksjoner, anemi, hjerte-kar hendelser) Delirium Nye fall

50 Sjekkliste før trening: Delirium svekket bevissthet/oppmerksomh et vekslende kognitiv funksjon Hemodynamikk BT liggende og stående Hjerte- og lungesykdom Muskel-skjelett problemer Brudd-status Artrose/artritt Osteoporose Ernæringsstatus Påvis og behandle årsaker, optimaliser fysiologi og pleie Hydrering Legemiddelgjennomgang Diagnostiser og optimaliser Smertebehandling Protein- og energitilskudd

51 ER det farlig? How safe is it to lift weights when you are over 70? Singh NA, Centre for Strong Medicine Hendelser 1400 pasienter treningstimer, ca testtimer: 19 hjerte-kar hendelser (10 angina, 2 synkoper, ingen slag eller infarkter) 20 tilfeller med hypoglykemi (293 diabetikere) 5 kompresjonsbrudd i ryggen (451 osteoporose pas) to var vekttreningsrelatert 42 fall (de fleste ved av-påstigning av maskiner)

52 Trening og ernæring ja takk begge deler Exercise Training and Nutritional Supplementation for Physical Frailty in Very Elderly People Maria A. Fiatarone et al, N ENGL J MED 1994; 330: Conclusions High-intensity resistance exercise training is a feasible and effective means of counteracting muscle weakness and physical frailty in very elderly people. In contrast, multinutrient supplementation without concomitant exercise does not reduce muscle weakness or physical frailty.

53 Protein-tilskudd Det er økende evidens for at inntak av proteiner umiddelbart etter trening øker effekten på muskulatur Dette gjelder ikke bare for idrettsfolk men for gamle skrøpelige! Etter en treningsøkt er man ofte både tørst og sulten utnytt dette! Proteinbehov 1.2 g/kg/dg Proteindrikker: Nutridrink, Yt, Skyr (sjekk proteininnholdet bør være ca 20g protein Type protein: Whey-protein (myse)? Fiskeprotein?

54 Tre viktige elementer etter hoftebruddet: Optimalisering av medisinsk behandling Tidlig påvisning og behandling av interkurrente sykdommer og komplikasjoner Kritisk gjennomgang av legemidler Mobilisering og opptrening Mobilisering fra dag en Styrketrening og balansetrening parallelt Mer intensiv og tettere oppfølging av personer med kognitiv svikt Ernæring Screening Næringstett mat og små ofte porsjoner Ernæringstilskudd, kunstig ernæring

55 Betydningen og konsekvensene av hoftebrudd Bare 3-4% dør under sykehusoppholdet, men % er døde et år etter bruddet Mange trenger sykehjem (33% til korttidsopphold + 24% tilbake til langtidsopphold) Etter delirium ved hoftebrudd utvikler 20-36% demens det første året og ca 70% demens i løpet av 5 år (Krogseth M, Lundstrøm M) Mange sliter med smerter og dårligere gangfunksjon FÅ BLIR HELT SOM FØR men mange kan bli bedre med bedre behandling!

56

Opptrening av gamle. Fylkeslegen i Hordalands nettverkssamling for leger i sykehjem 22.02.12

Opptrening av gamle. Fylkeslegen i Hordalands nettverkssamling for leger i sykehjem 22.02.12 Opptrening av gamle Fylkeslegen i Hordalands nettverkssamling for leger i sykehjem 22.02.12 Anette Hylen Ranhoff Inst for Indremedisin, UiB Anette.ranhoff@med.uib.no Viktige anliggende: 1) Pasientene må

Detaljer

Godt liv i eldre år hva kan eldre selv og helsevesenet gjøre

Godt liv i eldre år hva kan eldre selv og helsevesenet gjøre Godt liv i eldre år hva kan eldre selv og helsevesenet gjøre Anette Hylen Ranhoff Kavlis forskningssenter for aldring og demens, Universitetet i Bergen og Diakonhjemmet sykehus, Oslo Disposisjon Godt liv

Detaljer

Hva kjennetegner akutt syke eldre og hva er viktig å ta hensyn til?

Hva kjennetegner akutt syke eldre og hva er viktig å ta hensyn til? "Akuttmottak og legevakt for eldre", 19. januar 2016 Hva kjennetegner akutt syke eldre og hva er viktig å ta hensyn til? Anette Hylen Ranhoff Professor i geriatri Seksjonsoverlege Diakonhjemmet sykehus,

Detaljer

Hva kjennetegner de pasientene som gir utfordringer i samhandlingen mellom sykehus og kommune

Hva kjennetegner de pasientene som gir utfordringer i samhandlingen mellom sykehus og kommune Hva kjennetegner de pasientene som gir utfordringer i samhandlingen mellom sykehus og kommune Anette Hylen Ranhoff ahranhoff@yahoo.no Overlege i geriatri dr med Førsteamanuensis Universitetet i Bergen

Detaljer

gamle som trenger akuttinnleggelse på sykehus?

gamle som trenger akuttinnleggelse på sykehus? Hva er effektive tjenester for skrøpelige gamle som trenger akuttinnleggelse på sykehus? Torgeir Bruun Wyller Professor/avd.overlege Geriatrisk avdeling "Akutt funksjonssvikt" Hoftebrudd Hjerneslag -70

Detaljer

Ernæringsmessige behov hos eldre

Ernæringsmessige behov hos eldre Ernæring og eldre Asta Bye, Klinisk ernæringsfysiolog, PhD, Institutt for helse, ernæring og ledelse, HiOA/ Kompetansesenter for lindrende behandling, OUS Ernæringsmessige behov hos eldre Varierer med

Detaljer

De sykeste eldre hvem skal behandles hvor i fremtiden? NSH 18.09.22

De sykeste eldre hvem skal behandles hvor i fremtiden? NSH 18.09.22 De sykeste eldre hvem skal behandles hvor i fremtiden? NSH 18.09.22 Morten Mowe Avdelingsleder, dr. med Medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus Førsteammanuensis, Universitetet i Oslo 1 Aldring 2 De

Detaljer

Ambulanseforum 01.10.14. Akutt geriatri. Anette Hylen Ranhoff Professor i geriatri Overlege Diakonhjemmet sykehus, Oslo

Ambulanseforum 01.10.14. Akutt geriatri. Anette Hylen Ranhoff Professor i geriatri Overlege Diakonhjemmet sykehus, Oslo Ambulanseforum 01.10.14 Akutt geriatri Anette Hylen Ranhoff Professor i geriatri Overlege Diakonhjemmet sykehus, Oslo Disposisjon Akutt geriatri Aldersforandringer; skrøpelighet og sårbarhet Aldersrelaterte

Detaljer

Hindre fall blant eldre på sykehus

Hindre fall blant eldre på sykehus Hindre fall blant eldre på sykehus et Kvalitetsforbedringsprosjekt i Helse Vest A Kragh Ekstam, overlege, geriater Multisyk man døde på sykehus Eldre multisyk mann, med blodfortynning, Marevan Fall i hjemmet

Detaljer

Delirium når r den gamles mentale evner plutselig blir mye verre

Delirium når r den gamles mentale evner plutselig blir mye verre Delirium når r den gamles mentale evner plutselig blir mye verre Torgeir Bruun Wyller Professor / avdelingsoverlege Geriatrisk avdeling, Visitt ortopedisk avdeling, rom 131 1-sengen: 82 år gammel kvinne,

Detaljer

FRAILTY skrøpelighet Joint Action ADVANTAGE

FRAILTY skrøpelighet Joint Action ADVANTAGE FRAILTY skrøpelighet Joint Action ADVANTAGE Anette Hylen Ranhoff, anette.ranhoff@uib.no Klinisk medisin 2, Universitetet i Bergen, Diakonhjemmet sykehus, Oslo Folkehelseinstituttet The Holy Grail of Geriatric

Detaljer

Eldre, underernæring, beinhelse og fall. Hild Mari H. Kristoffersen klinisk ernæringsfysiolog 2013

Eldre, underernæring, beinhelse og fall. Hild Mari H. Kristoffersen klinisk ernæringsfysiolog 2013 Eldre, underernæring, beinhelse og fall Hild Mari H. Kristoffersen klinisk ernæringsfysiolog 2013 Ernæringsrelaterte risikofaktorer for fall Ufrivillig vekttap Diabetes Undervekt /overvekt ØKT FALLRISIKO

Detaljer

ORTOGERIATRIEN PÅ HARALDSPLASS

ORTOGERIATRIEN PÅ HARALDSPLASS ORTOGERIATRIEN PÅ HARALDSPLASS Paal Naalsund Seksjonsoverlege geriatrisk seksjon Medisinsk klinikk Haraldsplass 6/6-13 Kir G, Haraldsplass Diakonale Sykehus Mangler evnen til å klare minst en ADL 80% 1

Detaljer

Geriatri. Jurek 2016

Geriatri. Jurek 2016 Geriatri Jurek 2016 Geriatri Geront- eldres råd i gamle Hellas Iatros lege Geriatrisk spesialistjeneste Gren av indremedisin Akutt geriatrisk post Generell indremedisin Relevant for andre spesialiteter

Detaljer

Et eldrevennlig sykehus!

Et eldrevennlig sykehus! 1 Et eldrevennlig sykehus! Fakta om geriatriske pasienter 35-40% av pasienter som innlegges akutt er 80+ år av disse har minst 1 av 4 demens, mange er multimorbide og skrøpelige. Pasienter med kroniske

Detaljer

Ortogeriatristudien. Ingvild Saltvedt Overlege, dr. med Avdeling for geriatri St. Olavs hospital

Ortogeriatristudien. Ingvild Saltvedt Overlege, dr. med Avdeling for geriatri St. Olavs hospital Ortogeriatristudien Ingvild Saltvedt Overlege, dr. med Avdeling for geriatri St. Olavs hospital 1 HOFTEBRUDD Per år 9000 lårhalsbrudd pr år i Norge 400 v/st Olavs Hospital Kostnader 250 000 kr per pas

Detaljer

Anette Hylen Ranhoff, overlege dr med, leder Kavli senter 15. Oktober 2008 Rehabilitering - Bergen

Anette Hylen Ranhoff, overlege dr med, leder Kavli senter 15. Oktober 2008 Rehabilitering - Bergen Anette Hylen Ranhoff, overlege dr med, leder Kavli senter 15. Oktober 2008 Rehabilitering - Bergen Kavli senter er et samarbeidsprosjekt mellom Kavlifondet, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Universitetet

Detaljer

08.09.2013. I perioden 1999-2008 ble det registrert 93123 hoftebrudd i Norge (Omsland et al 2012)

08.09.2013. I perioden 1999-2008 ble det registrert 93123 hoftebrudd i Norge (Omsland et al 2012) Hilde Sylliaas, postdoc Kavlifondet førsteamanuensis, PhD, HiOA I perioden 1999-2008 ble det registrert 93123 hoftebrudd i Norge (Omsland et al 2012) 90 % av alle brudd skjer i forbindelse med fall (Lord

Detaljer

Osteoporose og sarkopeni Klinisk emnekurs i geriatri, Oslo 24.10.13

Osteoporose og sarkopeni Klinisk emnekurs i geriatri, Oslo 24.10.13 Anette Hylen Ranhoff, Professor dr med Osteoporose og sarkopeni 1 Klinisk emnekurs i geriatri, Oslo 24.10.13 Hvorfor? Fordi der er alt for mange osteoporotiske brudd i Norge og mange kunne vært unngått

Detaljer

TRYGG UTSKRIVING NASJONAL FAGDAG PKO V PKO LEDER HELGELANDSSYKEHUSET ANITA HUSVEG

TRYGG UTSKRIVING NASJONAL FAGDAG PKO V PKO LEDER HELGELANDSSYKEHUSET ANITA HUSVEG TRYGG UTSKRIVING NASJONAL FAGDAG PKO 021117 V PKO LEDER HELGELANDSSYKEHUSET ANITA HUSVEG HAR VI PR I DAG TRYGG UTSKRIVING? EPIKRISETID: PÅ LANDSBASIS I 2016 BLE 46,3 PROSENT AV EPIKRISENE SENDT INNEN 1

Detaljer

Gode pasientforløp Hva innebærer det og hvorfor er dette viktig?

Gode pasientforløp Hva innebærer det og hvorfor er dette viktig? Gode pasientforløp Hva innebærer det og hvorfor er dette viktig? Anders Grimsmo norskhelsenett Samhandlingsreformen: Helhetlige pasientforløp «Kommuner skal i samarbeid med sykehus kunne tilby helhetlige

Detaljer

Stolt over å jobbe på sykehjem. Når skal sykehjemspasienten innlegges på sykehus?

Stolt over å jobbe på sykehjem. Når skal sykehjemspasienten innlegges på sykehus? Stolt over å jobbe på sykehjem Når skal sykehjemspasienten innlegges på sykehus? Rebecca Setsaas Skage kommuneoverlege Sarpsborg kommune 09.09.10 Hvem er sykehjemspasienten? Gjennomsnittsalder 84 år 6-7

Detaljer

Hindre fall blant eldre på sykehus

Hindre fall blant eldre på sykehus Hindre fall blant eldre på sykehus et Kvalitetsforbedringsprosjekt i Helse Vest A Kragh Ekstam, geriater, prosjektleder Fall hos eldre ett stort problem Hver tredje person >65 år faller årligen 80% av

Detaljer

Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre. Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre. Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Implementering av HPH Viktige faktorer for utfallet i vårt materiale:

Detaljer

Ufrivillig vekttap ved sykdom er ugunstig og bør forebygges! Hvorfor er det ennå viktigere å forebygge vekttap/underernæring ved sykdom hos eldre?

Ufrivillig vekttap ved sykdom er ugunstig og bør forebygges! Hvorfor er det ennå viktigere å forebygge vekttap/underernæring ved sykdom hos eldre? Fagdag i klinisk ernæring, UNN Harstad 05.03.15 Ufrivillig vekttap ved sykdom er ugunstig og bør forebygges! Hvorfor er det ennå viktigere å forebygge vekttap/underernæring ved sykdom hos eldre? Hanne

Detaljer

Delirium. Torgeir Bruun Wyller Professor / overlege Geriatrisk avdeling Ullevål Oslo universitetssykehus.

Delirium. Torgeir Bruun Wyller Professor / overlege Geriatrisk avdeling Ullevål Oslo universitetssykehus. Delirium Torgeir Bruun Wyller Professor / overlege Geriatrisk avdeling Ullevål http://folk.uio.no/tbwyller/undervisning.htm I AKUTT DEBUT OG VEKSLENDE FORLØP BOKS 1 a) Finnes det tegn på akutte endringer

Detaljer

Samleskjema for artikler

Samleskjema for artikler Samleskjema for artikler Artikkel nr. Metode Resultater Årstall Studiedesign Utvalg/størrelse Intervensjon Kommentarer Funn Konklusjon Relevans/overføringsverdi Voksne med risiko for fall. 1 2013 Nasjonalt

Detaljer

Eldre og skrøpelige pasienter pre-hospitalt og i akuttmottak

Eldre og skrøpelige pasienter pre-hospitalt og i akuttmottak NHS konferanse 25.11.14 Eldre og skrøpelige pasienter pre-hospitalt og i akuttmottak Anette Hylen Ranhoff Professor i geriatri Overlege Diakonhjemmet sykehus, Oslo Disposisjon Akutt geriatri Aldersforandringer;

Detaljer

Sjømat og helse hos eldre

Sjømat og helse hos eldre Sjømat og helse hos eldre SJØMATKONFERANSEN 2012 Alfred Halstensen professor, overlege Universitetet i Bergen Haukeland Universitetssjukehus Randi J Tangvik klinisk ernæringsfysiolog, stipendiat Universitetet

Detaljer

Geriatri og kirurgi. Anette Hylen Ranhoff. Professor og overlege i geriatri

Geriatri og kirurgi. Anette Hylen Ranhoff. Professor og overlege i geriatri Geriatri og kirurgi Anette Hylen Ranhoff Professor og overlege i geriatri Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet sykehus Kavli Forskningssenter for geriatri og demens, Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen

Detaljer

Hilde Sylliaas, fysioterapeut og førsteamanuensis, PhD, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hilde Sylliaas, fysioterapeut og førsteamanuensis, PhD, Høgskolen i Oslo og Akershus Hilde Sylliaas, fysioterapeut og førsteamanuensis, PhD, Høgskolen i Oslo og Akershus Ca 9000 hoftebrudd årlig i Norge (Meyer et al 2000) 90 % av alle brudd skjer i forbindelse med fall (Lord 2007) 250

Detaljer

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering?

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering? NSH konferanse 30. mai 2011 Rehabilitering -livet er her og nå! Hjemme eller institusjonalisert Kunnskapsesenterets nye PPT-mal rehabilitering? Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør 1. juni 2011 2 Kunnskapsbasert

Detaljer

ERNÆRING OG FALL «Med riktig mat og drikke, så faller pasienten kanskje ikke»

ERNÆRING OG FALL «Med riktig mat og drikke, så faller pasienten kanskje ikke» ERNÆRING OG FALL «Med riktig mat og drikke, så faller pasienten kanskje ikke» Kaia Hevrøy Waage Klinisk ernæringsfysiolog Helse Bergen HF, Voss sjukehus PLAN FOR DAGEN Eldre og mat Feil-/underernæring

Detaljer

Er det farlig å være tynn når man er gammel?

Er det farlig å være tynn når man er gammel? Er det farlig å være tynn når man er gammel? Ole Martin Steihaug Lege i spesialisering i geriatri ved Haraldsplass diakonale sykehus phd student universitetet i Bergen osteihaug@gmail.com @OleSteihaug

Detaljer

Lårhalsbrudd insidens, årsak, behandling og resultater

Lårhalsbrudd insidens, årsak, behandling og resultater Lårhalsbrudd insidens, årsak, behandling og resultater Ove Talsnes Overlege ortopedi, SIHF Elverum PhD kandidat OUS, Rikshospitalet Universitetslektor UiO, inst for Helse og Samfunn Den eldre pasienten

Detaljer

Evaluerings og kartleggingsverktøy SPPB (Short Physical Performance Battery) Pernille Thingstad, PhD Forskningsgruppen for Geriatri, NTNU

Evaluerings og kartleggingsverktøy SPPB (Short Physical Performance Battery) Pernille Thingstad, PhD Forskningsgruppen for Geriatri, NTNU Evaluerings og kartleggingsverktøy SPPB (Short Physical Performance Battery) Pernille Thingstad, PhD Forskningsgruppen for Geriatri, NTNU 1 Hva skal jeg snakke om.. Validitet Hvilket fenomen ønsker en

Detaljer

The Trondheim Hip Fracture Trial

The Trondheim Hip Fracture Trial The Trondheim Hip Fracture Trial Ingvild Saltvedt Overlege og forsker, Avd. for geriatri, St. Olavs hospital Førsteamanuensis, Institutt for Nevromedisin, NTNU 1 Hoftebrudd i Norge 9000 brudd/ år Livstidsrisiko

Detaljer

Hva vet vi om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse blant eldre?

Hva vet vi om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse blant eldre? Hva vet vi om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse blant eldre? Broen mellom fysisk aktivitet og folkehelsehelse 12/4-2011 Bjørn Heine Strand Forsker Div for epidemiologi, FHI Oversikt Er de eldre

Detaljer

FALL HOS ELDRE. Klinisk emnekurs i geriatri Lill Mensen overlege Diakonhjemmet sykehus

FALL HOS ELDRE. Klinisk emnekurs i geriatri Lill Mensen overlege Diakonhjemmet sykehus FALL HOS ELDRE Klinisk emnekurs i geriatri 24.10.13 Lill Mensen overlege Diakonhjemmet sykehus Falldefinisjon etter Tinetti 1988 an event which results in a person coming to rest unintentionally on the

Detaljer

Konsekvenser av samhandlingsreform og andre helsereformer for eldres helsetilbud. Tanker etter stortingsvalget

Konsekvenser av samhandlingsreform og andre helsereformer for eldres helsetilbud. Tanker etter stortingsvalget Konsekvenser av samhandlingsreform og andre helsereformer for eldres helsetilbud. Tanker etter stortingsvalget TBW2017 Torgeir Bruun Wyller Professor Geriatrisk avdeling Oslo universitetssykehus 700 000

Detaljer

Delirium? Sigurd Evensen Stipendiat / kst overlege Mai 2016

Delirium? Sigurd Evensen Stipendiat / kst overlege Mai 2016 Delirium? Sigurd Evensen Stipendiat / kst overlege Mai 2016 1 Delirium Delirium Tremens 2 Det er IKKE delirium alt som bråker Den vanskelige sykehjemspasienten har neppe delirium, men demens med nevropsykiatriske

Detaljer

Behandlingsavdeling ved Storetveit sykehjem 10 års erfaring

Behandlingsavdeling ved Storetveit sykehjem 10 års erfaring Behandlingsavdeling ved Storetveit sykehjem 10 års erfaring Jenny Foss Abrahamsen Overlege SBA siste 3 år, dr. med. spesialist i geriatri Disposisjon Hva er Storetveit behandlingsavdeling? Pasientkarakteristika

Detaljer

Farmakologisk risikointervensjon hos gamle uutnyttet potensiale eller unødvendig medikalisering av alderdommen?

Farmakologisk risikointervensjon hos gamle uutnyttet potensiale eller unødvendig medikalisering av alderdommen? Farmakologisk risikointervensjon hos gamle uutnyttet potensiale eller unødvendig medikalisering av alderdommen? Torgeir Bruun Wyller Professor/overlege Geriatrisk avdeling Oslo universitetssykehus Lysbildene

Detaljer

Slik har vi gjort det i Helse Fonna. v/nina Hauge seksjonsleder Geriatri

Slik har vi gjort det i Helse Fonna. v/nina Hauge seksjonsleder Geriatri Slik har vi gjort det i Helse Fonna v/nina Hauge seksjonsleder Geriatri Utredning av fallrisiko = et tverrfaglig arbeid Hjelp fra kommunen, hjelpemidler Mobilitet, ADLfunksjon Medikament bruk Syn/Hørsel

Detaljer

En bedre helsetjeneste for kronisk syke og eldre. Anders Grimsmo professor i samfunnsmedisin, NTNU medisinsk faglig rådgiver, Norsk Helsenett

En bedre helsetjeneste for kronisk syke og eldre. Anders Grimsmo professor i samfunnsmedisin, NTNU medisinsk faglig rådgiver, Norsk Helsenett En bedre helsetjeneste for kronisk syke og eldre Anders Grimsmo professor i samfunnsmedisin, NTNU medisinsk faglig rådgiver, Norsk Helsenett Hva gjør alderdommen så forskjellig? A Fresh Map of Life. The

Detaljer

Utfordringene: Kommunene skal få en utvidet rolle i den samlede helse- og omsorgstjenesten

Utfordringene: Kommunene skal få en utvidet rolle i den samlede helse- og omsorgstjenesten Utfordringene: 1. Fragmenterte tjenester 2. For lite forebygging 3. Demografisk utvikling truer økonomisk bæreevne Kommunene skal få en utvidet rolle i den samlede helse- og omsorgstjenesten A Fresh Map

Detaljer

Døgntilbud for øyeblikkelig hjelp i kommunene Hvordan komme i gang erfaringer med vellykket etablering, implementering og drift

Døgntilbud for øyeblikkelig hjelp i kommunene Hvordan komme i gang erfaringer med vellykket etablering, implementering og drift Døgntilbud for øyeblikkelig hjelp i kommunene Hvordan komme i gang erfaringer med vellykket etablering, implementering og drift Johannes Kolnes, lege og spesialrådgiver Avdeling for helsetjenesteutvikling,

Detaljer

08.09.2013. Kostnadsberegning av hoftebrudd hos eldre personer

08.09.2013. Kostnadsberegning av hoftebrudd hos eldre personer Kostnadsberegning av hoftebrudd hos eldre personer Et oppdrag for en rapport til helsedirektoratet Liv Faksvåg Hektoen Samhandlingsreformen «Rett behandling på rett sted til rett tid» St meld nr.47 (2008-2009)

Detaljer

Skrøpelighet hos eldre

Skrøpelighet hos eldre Skrøpelighet hos eldre Rannveig Sakshaug Eldholm Stipendiat NTNU/ lege ved Avd. for geriatri, St.Olavs hospital Skrøpelighet Sårbarhet Frailty 1 Hvorfor fokusere på skrøpelighet? Vanlig Sårbarhet Går under

Detaljer

Helseeffekter av styrketrening

Helseeffekter av styrketrening trening og helse Helseeffekter av styrketrening Truls Raastad Forebygging og behandling av overvekt Forebygging av diabetes Forebygging av hjerte- og karsykdom Opptrening etter sykdom Opprettholdelse av

Detaljer

Etterbehandlingsavdelingen på Søbstad helsehus

Etterbehandlingsavdelingen på Søbstad helsehus Etterbehandlingsavdelingen på Søbstad helsehus Bergen 28.januar 2009 Tover Røsstad, overlege Trondheim kommune Søbstad helsehus Undervisningssykehjemmet i Midt-Norge Hvorfor etterbehandlingsavdeling i

Detaljer

DIABETES MELLITUS TYPE II. og eldre pasienter

DIABETES MELLITUS TYPE II. og eldre pasienter DIABETES MELLITUS TYPE II og eldre pasienter INTRODUKSJON Økning av forekomst DM II siden folk lever lengre og blir mer overvektige Peak prevalence 60-74 år Fra 1995-2004 øket overall prevalence av DM

Detaljer

Praktiske erfaringer med bruk av antidot mot Pradaxa i RE-VERSE AD studien. Kristoffer Andresen LIS indremedisin Drammen sykehus

Praktiske erfaringer med bruk av antidot mot Pradaxa i RE-VERSE AD studien. Kristoffer Andresen LIS indremedisin Drammen sykehus Praktiske erfaringer med bruk av antidot mot Pradaxa i RE-VERSE AD studien Kristoffer Andresen LIS indremedisin Drammen sykehus Generelt 4 pasienter inkludert ved Drammen sykehus Alle pasientene hadde

Detaljer

Når diabetes ikke er det eneste...

Når diabetes ikke er det eneste... Når diabetes ikke er det eneste... Torgeir Bruun Wyller Professor/overlege Geriatrisk avdeling OUS Legemidler og gamle hvorfor er det så vanskelig? Sterke Utypiske Mindre Mange Forebygging indikasjoner

Detaljer

Summary of findings (SoF) tabell

Summary of findings (SoF) tabell Summary of findings (SoF) tabell Resultat-tabell som viser kvaliteten på dokumentasjonen på tvers av utfallsmål PICO-spørsmål 1.6: Hva er effekten av kontinuerlig monitorering av fysiologiske og nevrologiske

Detaljer

Forundringspakken. ..eller Twistposen i akuttmotaket. Geriatrisk seksjon Arendal. Geir Rørbakken, seksjonsoverlege

Forundringspakken. ..eller Twistposen i akuttmotaket. Geriatrisk seksjon Arendal. Geir Rørbakken, seksjonsoverlege Forundringspakken..eller Twistposen i akuttmotaket Kasus 1 85 år gammel aleneboende kvinne, glemsk og går med rullator. Hjemmesykepleie x 1, og hjelp av datter til handling, men ellers klarer hun seg selv.

Detaljer

Lårhalsbrudd hos eldre. Inger Marie Raabel ergoterapeut

Lårhalsbrudd hos eldre. Inger Marie Raabel ergoterapeut Lårhalsbrudd hos eldre Inger Marie Raabel ergoterapeut Forekomst i Norge lårhalsbrudd 65+ 9000 per år (NPR 2000-2003) 13,1 per 1000 over 65 år 90% av alle lårhalsbrudd Andel innlagte pga skade 65+: 39,6%

Detaljer

Bakgrunn for valg av tiltaksområde- Fall

Bakgrunn for valg av tiltaksområde- Fall Bakgrunn for valg av tiltaksområde- Fall Cathrine de Groot Fysioterapeut, MSc Gardermoen, 28. oktober 1204 Fall En utilsiktet hendelse som medfører at en person havner på bakken, gulvet eller et annet

Detaljer

Screening for ernæringssvikt

Screening for ernæringssvikt Screening for ernæringssvikt Randi J Tangvik, klinisk ernæringsfysiolog, phd Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring, Senter for klinisk ernæring, Oslo universitetssykehus FoU-Avdelingen,

Detaljer

En bedre helsetjeneste for kronisk syke og eldre. Anders Grimsmo professor i samfunnsmedisin, NTNU medisinsk faglig rådgiver, Norsk Helsenett

En bedre helsetjeneste for kronisk syke og eldre. Anders Grimsmo professor i samfunnsmedisin, NTNU medisinsk faglig rådgiver, Norsk Helsenett En bedre helsetjeneste for kronisk syke og eldre Anders Grimsmo professor i samfunnsmedisin, NTNU medisinsk faglig rådgiver, Norsk Helsenett A Fresh Map of Life. The Emergence of the Third Age P. Laslett

Detaljer

Fallprosjektet i Helseregion Midt-Norge

Fallprosjektet i Helseregion Midt-Norge Fallprosjektet i Helseregion Midt-Norge 2010-2012 Pilotstudien 2010 Journalstudien 2011 Kommunestudien 2012 1 Bakgrunn for prosjektet: Fall hos eldre forekommer ofte. 30 % av hjemmeboende over 65 år faller

Detaljer

Sykehjem og samhandling - de sårbare kontaktflatene

Sykehjem og samhandling - de sårbare kontaktflatene Sykehjem og samhandling - de sårbare kontaktflatene Torgeir Bruun Wyller Professor/overlege Geriatrisk avdeling Hvilke kontaktflater? 1. Overføring sykehus sykehjem 1. Intermediæravdelinger 2. Sykehjem

Detaljer

Geronto-kardiologi eller Kardiologi hos eldre ( 65) Peter Scott Munk Overlege, PhD Kardiologisk seksjon 2012

Geronto-kardiologi eller Kardiologi hos eldre ( 65) Peter Scott Munk Overlege, PhD Kardiologisk seksjon 2012 Geronto-kardiologi eller Kardiologi hos eldre ( 65) Peter Scott Munk Overlege, PhD Kardiologisk seksjon 2012 1 Befolkningsutvikling SUS 2 Befolkningsutvikling SUS Demografi hvor stor og aktuelt er utfordringen?

Detaljer

Kan hoftebruddspasienten få det bedre? Erfaringer fra The Trondheim Hip Fracture Trial.

Kan hoftebruddspasienten få det bedre? Erfaringer fra The Trondheim Hip Fracture Trial. Kan hoftebruddspasienten få det bedre? Erfaringer fra The Trondheim Hip Fracture Trial. A.Prestmo,O.Sletvold,P.Thingstad,K.Taraldsen, L.G. Johnsen,J.Helbostad,S.Lydersen,S.Lamb,I.Saltvedt Institutt for

Detaljer

Eva-Hip-studien. Kristin Taraldsen, fysioterapeut, PhD Pernille Thingstad, Sylvi Sand, Jorunn L. Helbostad

Eva-Hip-studien. Kristin Taraldsen, fysioterapeut, PhD Pernille Thingstad, Sylvi Sand, Jorunn L. Helbostad Eva-Hip-studien Lancet, 2015 Kristin Taraldsen, fysioterapeut, PhD Pernille Thingstad, Sylvi Sand, Jorunn L. Helbostad Forskningsgruppe for Geriatri, Bevegelse og Slag (GeMS) Institutt for nevromedisin,

Detaljer

Ernæringsutfordringer hos pasienter med hoftebrudd etter fall

Ernæringsutfordringer hos pasienter med hoftebrudd etter fall Ernæringsutfordringer hos pasienter med hoftebrudd etter fall God helse etter sykehusinnleggelse - aktiv deltakelse og mestring i hverdagen Aslaug Drotningsvik Klinisk ernæringsfysiolog St. Olavs hospital

Detaljer

Sykepleie er bærebjelken i eldreomsorg!

Sykepleie er bærebjelken i eldreomsorg! Sykepleie er bærebjelken i eldreomsorg! Utviklingen i helsevesenet medfører større og nye krav til sykepleierens rolle og kompetanse 1 av 42 God virksom sykepleie utgjør en forskjell for pasienten! Vi

Detaljer

Seminar 12.03.12 Fredrik Isachsen, Kst. Overlege NLSH Bodø Forekomst Ca 9000 hoftebrudd i Norge pr år Ca 80% er kvinner Ca 18 % av alle kvinner får lårhalsbrudd i løpet av livet. Menn ca 6 % Gjennomsnittsalder

Detaljer

Gode pasientforløp, Henvendelsen Tidlig innsats? Hva innebærer det og hvorfor er dette viktig?

Gode pasientforløp, Henvendelsen Tidlig innsats? Hva innebærer det og hvorfor er dette viktig? Gode pasientforløp, Henvendelsen Tidlig innsats? Hva innebærer det og hvorfor er dette viktig? Anders Grimsmo Andre nettverkssamling norskhelsenett Helhetlig pasientforløp i hjemmet - HPH Molde Trondheim

Detaljer

NSH konferanse 19. september, Hilde Sylliaas, postdoc Kavlifondet og førsteamanuensis HiOA

NSH konferanse 19. september, Hilde Sylliaas, postdoc Kavlifondet og førsteamanuensis HiOA NSH konferanse 19. september, 2012 Hilde Sylliaas, postdoc Kavlifondet og førsteamanuensis HiOA Eldre har fysiologiske endringer i muskulatur som gir: Redusert evne til å utføre raske bevegelser Redusert

Detaljer

Bariatrisk kirurgi i Helse-Nord Torunn K. Nestvold Overlege gastrokirurgisk seksjon/ Seksjonsoverlege Regionalt senter for behandling av sykelig

Bariatrisk kirurgi i Helse-Nord Torunn K. Nestvold Overlege gastrokirurgisk seksjon/ Seksjonsoverlege Regionalt senter for behandling av sykelig Bariatrisk kirurgi i Helse-Nord Torunn K. Nestvold Overlege gastrokirurgisk seksjon/ Seksjonsoverlege Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt Nordlandssykehuset Bodø HF Bakgrunn Høsten 2004

Detaljer

Delirium. Maria Krogseth Lege, PhD Førsteamanuensis II

Delirium. Maria Krogseth Lege, PhD Førsteamanuensis II Delirium Maria Krogseth Lege, PhD Førsteamanuensis II Oslo Delirium Research Group, Geriatrisk avdeling, OUS Alderspsykiatrisk Forskningsnettverk, Sykehuset i Telemark og Sykehuset i Vestfold Høgskolen

Detaljer

AKUTT FUNKSJONSSVIKT

AKUTT FUNKSJONSSVIKT AKUTT FUNKSJONSSVIKT Fra idé til prosedyre Brynjar Fure, geriater og nevrolog Forskningsleder, Seksjon for spesialisthelsetjenesten, Kunnskapssenteret Overlege dr med, Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Detaljer

Fysisk aktivitet som forebygging av fall NSF FGD Landskonferanse 2016 Akutt sykdom hos eldre Lill Mensen, overlege i geriatri, Diakonhjemmet sykehus

Fysisk aktivitet som forebygging av fall NSF FGD Landskonferanse 2016 Akutt sykdom hos eldre Lill Mensen, overlege i geriatri, Diakonhjemmet sykehus Fysisk aktivitet som forebygging av fall NSF FGD Landskonferanse 2016 Akutt sykdom hos eldre Lill Mensen, overlege i geriatri, Diakonhjemmet sykehus Disposisjon Definisjon Et stort problem? Årsaker til

Detaljer

og kompetanseheving ernæring i sykehjem Linda Kornstad Nygård, erfaringskonferanse Helsedirektoratet 23/3 2015

og kompetanseheving ernæring i sykehjem Linda Kornstad Nygård, erfaringskonferanse Helsedirektoratet 23/3 2015 og kompetanseheving ernæring i sykehjem Linda Kornstad Nygård, erfaringskonferanse Helsedirektoratet 23/3 2015 Innhold i kofferten: Minnepenn med film og arbeidshefter til 5 gruppesamlinger, samt katleggings/måledokumenter

Detaljer

20.05.2015. Eldre versus gammel. Underernæring hos eldre. Ufrivillig vekttap er relatert til. Anoreksi. For lite matinntak

20.05.2015. Eldre versus gammel. Underernæring hos eldre. Ufrivillig vekttap er relatert til. Anoreksi. For lite matinntak Eldre versus gammel Ufrivillig vekttap ved sykdom er ugunstig og bør forebygges, men hvorfor er det enda viktigere å forebygge vekttap/underernæring ved sykdom hos eldre? Ayana Teshale Birhane UNN Narvik

Detaljer

FYSIOTERAPI TIL PASIENTER MED OSTEOPOROSE, MED FOKUS PÅ ADL-SELVSTENDIGHET OG MUSKELSTYRKE

FYSIOTERAPI TIL PASIENTER MED OSTEOPOROSE, MED FOKUS PÅ ADL-SELVSTENDIGHET OG MUSKELSTYRKE FYSIOTERAPI TIL PASIENTER MED, MED FOKUS PÅ ADL-SELVSTENDIGHET OG Bård Bogen: Spesialfysioterapeut HaraldsplassDiakonale Sykehus og høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen Osteoporose, sarkopeniog ernæring

Detaljer

Ortopedisk klinikk Helse Bergen

Ortopedisk klinikk Helse Bergen Ortopedisk klinikk Helse Bergen Helse Bergen sin ernæringsstratgi NFSO-Kongress Bergen 24.april 2010 Bjørg A. Sjøbø spes.sykepleier/fagkonsulent Ortopedisk klinikk, HB Underernæring blant sykehuspasienter

Detaljer

Demens skyldes at hjerneceller blir skadet og dør slik at hjernens funksjon svekkes

Demens skyldes at hjerneceller blir skadet og dør slik at hjernens funksjon svekkes Hva er demens? Anette Hylen Ranhoff, dr med, professor i geriatri Geriatrisk forskningsgruppe, Universitetet i Bergen Helsetjenester til eldre, Diakonhjemmet sykehus, Oslo Demens skyldes at hjerneceller

Detaljer

Hoftebrudd. Kurs i klinisk kirurgi 16/ Kristian Sandén Sydnes LIS, Ortopedisk seksjon

Hoftebrudd. Kurs i klinisk kirurgi 16/ Kristian Sandén Sydnes LIS, Ortopedisk seksjon Hoftebrudd Kurs i klinisk kirurgi 16/9-2015 Kristian Sandén Sydnes LIS, Ortopedisk seksjon Agenda Presentasjon av Diakonhjemmets behandling Inndeling av hoftebrudd Omfang Pasientforløp Populasjon Resultater

Detaljer

«Den gode død i sykehjem»

«Den gode død i sykehjem» «Den gode død i sykehjem» soerbye@diakonhjemmet.no http://www.nrk.no/rogaland/halvparten-dorpa-pleiehjem-1.7610544 Bakgrunn Ca 60 % av alle dødsfall skjer i kommunehelsetjenesten (43 % sykehjem, 15 % i

Detaljer

Opp å gå etter brudd POP 14 2011

Opp å gå etter brudd POP 14 2011 Opp å gå etter brudd POP 14 2011 Behandlingslinje for eldre med hoftebrudd hjem til hjem. Prosjekt optimale pasientforløp 2011, gruppe nr 14. Sluttrapport. Prosjektgruppa: Linda S. Johansson, prosjektleder

Detaljer

Klonidin for delirium

Klonidin for delirium Klonidin for delirium Norsk geriatrikongress, april 2013 Bjørn Erik Neerland, Karen Roksund Hov, Torgeir Bruun Wyller Oslo universitetssykehus/ Universitetet i Oslo LUCID THE OSLO STUDY OF CLONIDINE IN

Detaljer

Årsaker til fall hos eldre

Årsaker til fall hos eldre Årsaker til fall hos eldre - og hvordan kan fall forebygges? Renate Pettersen 26.03.2009 POSTURAL KONTROLL etter Close JC. Disabil Rehabil 2005;27: 1061-71 RISIKOATFERD SÅRBARHET Barn og unge voksne faller

Detaljer

Palliasjon hos gamle og multisyke særlige utfordringer

Palliasjon hos gamle og multisyke særlige utfordringer Palliasjon hos gamle og multisyke særlige utfordringer Torgeir Bruun Wyller Professor/overlege Geriatrisk avdeling Lysbildene er tilgjengelige på http://folk.uio.no/tbwyller/undervisning.htm 82 år gammel

Detaljer

Fallprosjektet i Midt-Norge

Fallprosjektet i Midt-Norge Fallprosjektet i Midt-Norge 2010-2012 Omsorgskonferansen 2013 Inger Williams ass.fylkeslege 1 Bakgrunn for prosjektet: Fall hos eldre forekommer ofte. 30 % av hjemmeboende over 65 år faller hver år. 50

Detaljer

kols et sykdomsbyrdeperspektiv

kols et sykdomsbyrdeperspektiv DM Arena 20 november 2014: kols Diakonhjemmet sykehus, Oslo kols et sykdomsbyrdeperspektiv Professor Stein Emil Vollset, MD, DrPH Nasjonalt sykdomsbyrdeprosjekt, Folkehelseinstituttet, Bergen/Oslo, Universitetet

Detaljer

Hans Martin Fossen Helgesen Fysioterapeut KVR

Hans Martin Fossen Helgesen Fysioterapeut KVR Hans Martin Fossen Helgesen Fysioterapeut KVR Dere skal vite hva som skjer med kroppen ved økende alder Hvordan og hvorfor bør eldre trene Konkrete øvelser dere kan gjennomføre på arbeidsstedet bare for

Detaljer

Forebygging og behandling av steroidindusert osteoporose - Hva er nytt?

Forebygging og behandling av steroidindusert osteoporose - Hva er nytt? Forebygging og behandling av steroidindusert osteoporose - Hva er nytt? Høstmøtet 2017 Trine Finnes, SI-Hamar Take home Glucocorticoid (GC) indusert osteoporose (GIOP) Vanligste formen for sekundær osteoporose

Detaljer

Vibeke Juliebø Delirium. - Forebygging og behandling

Vibeke Juliebø Delirium. - Forebygging og behandling Vibeke Juliebø 04.11.10 Delirium - Forebygging og behandling Disposisjon Hva er delirium og hvem rammes? Patofysiologiske teorier Hvorfor bør delirium forebygges og behandles? Strategier for forebygging

Detaljer

Strategi for ernæring Kvalitetssikret ernæringsbehandling er integrert i alle pasientforløp. Nyskaper i tjeneste for vår neste

Strategi for ernæring Kvalitetssikret ernæringsbehandling er integrert i alle pasientforløp. Nyskaper i tjeneste for vår neste Strategi for ernæring 2015-2020 Kvalitetssikret ernæringsbehandling er integrert i alle pasientforløp Nyskaper i tjeneste for vår neste Bakgrunn Feil- og underernæring øker risikoen for komplikasjoner,

Detaljer

Forebygging av fall på sykehjem og i hjemmetjenesten

Forebygging av fall på sykehjem og i hjemmetjenesten Forebygging av fall på sykehjem og i hjemmetjenesten Forekomst av fall Fall blant eldre Mer enn 30% av eldre hjemmeboende over 65 år faller i løpet av et år Forekomsten øker til 50% ved alder over 80 år

Detaljer

Fysisk aktivitet, aldring og helse

Fysisk aktivitet, aldring og helse Fysisk aktivitet, aldring og helse Anette Hylen Ranhoff Professor i geriatri Universitetet i Bergen Overlege Diakonhjemmet sykehus, Oslo ahranhoff@yahoo.no Hva er målet? Forebygge skrøpelighet Forebygge

Detaljer

Rehabilitering av eldre kan det gjøres bedre og billigere?

Rehabilitering av eldre kan det gjøres bedre og billigere? Rehabilitering av eldre kan det gjøres bedre og billigere? Inger Johansen MD Ph.d. Brekke M, MD PhD, Lindbak M, MD PhD UiO, HELSAM, Avd. for allmennmedisin, Allmennmedisinsk Forskningsenhet Stanghelle

Detaljer

Fysisk aktivitet hos eldre med demens og kognitiv svikt bakgrunnsinformasjon og oppsummering av forskning Fysioterapikongressen 2015

Fysisk aktivitet hos eldre med demens og kognitiv svikt bakgrunnsinformasjon og oppsummering av forskning Fysioterapikongressen 2015 Fysisk aktivitet hos eldre med demens og kognitiv svikt bakgrunnsinformasjon og oppsummering av forskning Fysioterapikongressen 2015 Karin Hesseberg Stipendiat Høgskolen i Oslo og Akershus Fysioterapeut

Detaljer

Den akutt syke gamle. Anette Hylen Ranhoff Geriatri for indremedisinere

Den akutt syke gamle. Anette Hylen Ranhoff Geriatri for indremedisinere Den akutt syke gamle Anette Hylen Ranhoff 03.02.14 Geriatri for indremedisinere En kasuistikk 87 år gammel mann, selvhjupen, kognitivt (mentalt) velfungerende inntil det aktuelle Cancer prostata, atrieflimmer,

Detaljer

ELDRE PASIENTAR MED HOFTEBROT OG DELIRIUM

ELDRE PASIENTAR MED HOFTEBROT OG DELIRIUM ELDRE PASIENTAR MED HOFTEBROT OG DELIRIUM Tiltak, observasjon og førebygging DELIRIUM ELLER AKUTT FORVIRRING Def: Lira-spor( latin). De-Lira= avsporet Ein tilstand av akutt konfusjon som er forbigåande

Detaljer