Etter hoftebruddet: Kliniske utfordringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etter hoftebruddet: Kliniske utfordringer"

Transkript

1 Etter hoftebruddet: Kliniske utfordringer Anette Hylen Ranhoff professor i geriatri Kavli forskningssenter for aldring og demens, Haraldsplass Diakonale sykehus, UiB Diakonhjemmet sykehus, Oslo

2 Disposisjon Karakteristika ved eldre med hoftebrudd Kliniske utfordringer Hvordan kan vi best behandle eldre med hoftebrudd i sykehus og sykehjem Oppsummering

3 Osteoporose og brudd Primær forebygging Sekundær forebygging Tertiær forebygging

4 Årsaker til akuttinnleggelser av eldre St.meld.nr. 43 Om akuttmedisinsk beredskap år Brystsmerter Magesmerter Hjerneslag Pneumoni Hjerteinfarkt år Brystsmerter Hjerneslag Pneumoni Hoftebrudd Magesmerter år Brystsmerter Hjerneslag Hoftebrudd Pneumoni Hjertesvikt >90 år Hoftebrudd Pneumoni Hjerneslag Brystsmerter Hjertesvikt Ca 9000 hoftebrudd i Norge per år.

5 Incidence of hip fractures in Norwegian women Omsland TK. National Institute of Public Health,

6 Karakteristika for eldre med hoftebrudd, Januar September 2009, n= 1010 BMC Geriatrics 2010 Alder (gj.sn.) 85 år (+/- 7.1) Kvinner (%) 763 (75.5) Innlagt fra sykehjem (%) 234 (23.2) Falt inne (%) 838 (83.0) Type brudd (%) Lårhalsbrudd 558 (55.2) Pertrokanter brudd 391 (38.7) Subtrokanter brudd 61 (6.0) Type operasjon (%) Skruer 191 (18.9) Hemiprotese 343 (34.0) Dynamisk hofteskrue 357 (35.3) Intramedullær nagle 115 (11.4) Andre (THR eller girdlestone) 4 (0.4)

7 Karakteristika forts. American Society of Anesthesiologists (ASA) score, n=1009: n (%) I - Healthy 10 (1.0) II - Mild systemic disease 468 (46.4) III - Severe systemic disease 505 (50.0) IV - Incapacitating/life-threatening systemic disease 26 (2.6) V - Moribund 0 Body mass index, kg/m2, mean (SD) (n=550) 22.6 (3.8)

8 Karakteristika forts. Liggetid i sykehuset, dager, median (25, 75 perc) 10 (4, 16) Ventetid innleggelse-kirurgi, timer, median (25, 75 percentile) (n=1005)* 11 (5, 19) Utskrevet til Korttid / vurderingsopphold sykehjem 336 (33.3) Langtidsopphold i sykehjem 234 (23.2) Rehabiliteringssenter 194 (19.2) Hjem 176 (17.4) Annen sykehusavdeling 45 (4.5) Død under innleggelsen 25 (2.5) 30 dagers dødelighet 8%

9 Karakteristika for hjemmeboende pasienter fall ute / inne Characteristic All (n=769) Fall outdoors (n=170) Fall indoors (n=599) p Age, years, mean (range) 84.3 (65-100) 82.7 (66-100) 84.8 (65-100) Gender, n (%) female 584 (75.9) 110 (64.7) 474 (79.1) <0.001 ASA score, n (%) (47.9) 52 (30.6) 316 (52.8) <0.001 BMI, n (%) <20 kg/m 2 (n=520) 129 (24.8) 24 (19.4) 105 (26.5) 0.11 Barthel Index pre-fracture <19, n (%) (n=493) 203 (41.2) 23 (22.3) 180 (46.2) <0.001 Barthel Index at discharge <19, n (%) (n=316) 265 (83.9) 40 (59.7) 225 (90.4) <0.001 IQCODE-SF >3.6, n (%) (n=511) 192 (37.6) 22 (20.0) 170 (42.4) <0.001

10 Komplikasjoner under oppholdet All, n (%) Outside Inside p Need for blood transfusion 207 (26.9) 34 (20.0) 173 (28.9) Delirium (positive CAM) 169 (22.0) 31 (18.2) 138 (23.0) 0.18 Urinary TI 161 (20.9) 19 (11.2) 142 (23.7) <0.001 Pneumonia 88 (11.4) 12 (7.1) 76 (12.7) Fall 59 (7.7) 12 (7.1) 47 (7.8) 0.73 Cardiac (MI, AF hearth failure) 49 (6.4) 11 (6.5) 38 (6.3) 0.95 Postoperative wound infection 26 (3.4) 6 (3.5) 20 (3.3) 0.90 Haematoma 17 (2.2) 2 (1.2) 15 (2.5) 0.39 Bedsore 11 (1.4) 1 (0.6) 10 (1.7) 0.47

11 Tre grupper pasienter: Spreke eldre som har falt ute 17% Skrøpelige eldre som har falt inne 59% Eldre som har falt i sykehjem 24%

12 Eldre med hoftebrudd Holde pasienten i live Akutt medisinsk behandling Reparere bruddet Orthopedisk utfordring Mobilisering Tverrfaglig innsats Hindre reinnleggelser og nye brudd Osteoporose behandling og Fall forebygging Kvalitetssikret prosess David Marsh, Institute of Orthopaedics University College of London

13 Tre pasientforløp Mål: Tilbake eget hjem med full funksjon Langt perspektiv hindre fall og osteoporosebehandling FOREBYGGE Mål: Tilbake i eget hjem, med minst mulig funksjonssvikt Funksjonsforbedring gode omsorgsforhold REHABILITERING Mål: Tilbake til sykehjemmet med minst mulig plager og komplikasjoner PALLIASJON

14 Viktige kliniske problemer Skrøpelighet (frailty) reduserte organreserver Sarkopeni aldersrelatert muskelsvinn Ernæringssvikt Kognitiv svikt (demens) Syn og hørselssvikt Medisinske komorbiditet og komplikasjoner Delirium Fall Osteoporose

15 Høy alder - skrøpelighet

16 De fleste eldre med hoftebrudd er skrøpelige Skrøpelig (Frailty, def Fried L 2004): Lav fysisk aktivitet Muskel svakhet (gripestyrke) Langsom ganghastighet Tretthet eller lav utholdenhet Vekttap uten at det er villet Årsaker til skrøpelighet Aldersforandringer Dårlig ernæringsstatus Lav fysisk aktivitet (kroniske sykdommer)

17 De eldste eldre 85+ Skrøpelig +++ (alle?) Eldre år Skrøpelig +/++ Unge eldre Skrøpelig +/- Kilde: Nicita-Mauro 2005

18 Sarkopeni Fra gresk: magert kjøtt Noen ganger assosiert med økning i fettmasse Vekten kan være uendret

19 Sarkopeni foreligger hvis det er dokumentasjon på punkt 1 og i tillegg punkt 2 eller 3 1. Lav muskel masse 2. Lav muskel styrke 3. Lav fysisk funksjon

20 Metoder for påvisning og vurdering av sarkopeni Variabel Forskning Klinikk Muskelmass CT, MR, DEXA, BIA BIA, DEXA, Antropometri Muskelstyrke Gripestyrke Kne fleks/ekst PEF Gripestyrke Fysisk funksjon SPPB (Short Physical Performance Battery) Ganghastighet TUG SPPB Ganghastighet TUG

21

22 DiMonaco, Arch Gerontol Geriatr 2010: 313 eldre kvinner med lav-energi hoftebrudd Osteoporose hos 73% (femur t-skår 2.5) Sarkopeni hos 58% (ALM/ht x ht < 5.45) OP alene= 89 OP og SP=141 SP alene=

23 The sarcopenia and hip fracture study M Fiatarone Singh et al, J Gerontology % sarcopeni (målt med bioimpedans) 58% underernært (MNA, albumin etc) 55% D-vitamin mangel 40% hadde falt i løpet av det siste året 38% hadde kognitiv svikt Ekskl: pasienter fra sykehjem, alvorlig demens, for dårlige

24 Ernæring

25

26 Ernæringsstatus ca 50% er undervektige Kroppsmasseindex (KMI) gj.sn: % har < 22 25% har < 20 Mange spiser dårlig Mange drikker dårlig Nesten ingen er overvektige

27 Kognitiv svikt (demens?) hos 38% IQCODE, antall med sanns. demens (>3,6) 38 % Antall med kognitiv svikt MMS < 24/30) 38 % Klokketegning test ved utskrivning Unormal (0-3/4) 71% Normal (4/4) 29%

28 Kroniske sykdommer (fra journal) komorbiditet hos 92% Hjerte-kar sykdom 49% Demens 21% Lungesykdom 14% Hjerneslag sekv 10% Nevrologiske sykd 9% Psykiatriske sykd 8% Mange hadde mer enn en kronisk sykdom Polyfarmasi er vanlig

29 Syn og hørselsvikt hos eldre (65+ år) med hoftebrudd. Else V Grue HIP FRACTURE n=332 NO SENSORY PROBLEM 53 (16%) ONLY VISION IMPAIRMENT 51 (15%) ONLY HEARING IMPAIRMENT 128 (39%) VISION AND HEARING IMPAIRMENT 100 (30%) 279 (84%) hadde syn- og/eller hørselsvikt

30 Komplikasjoner ble registrert hos 51% Behov for blodtransfusjon 27% Delirium FOR LAV 22% Urinveisinfeksjon 21% Luftveisinfeksjon 11% Fall i avdelingen 8% - med skade 2% Hjertesykdom (akutt) 6% Sårinfeksjon 3% Hematom 2% Trykksår 1%

31 Delirium Pre- and postoperative risk factors for delirium in old hip fracture patients (65+ years, n=364) Juliebø V, Bjøro K, Krogseth M, Skoglund E, Ranhoff A, Wyller TB JAGS 2009 Prevalens preoperativt: 21% Preperative risiko faktorer for delirium: Kognitiv svikt før bruddet: OR 4.66, p= Fall inne: OR 3.64, p= Tid fra innleggelse til operasjon: OR 1.05, p< Feber (temp >37.5): OR 3.41, p= 0.003

32 Delirium Insidens postoperativt: 36% (av de som ikke allerede hadde delirium preoperativt) Postoperative risikofaktorer for delirium: Kognitiv svikt før bruddet: OR 2.93, p= Fall inne: OR 2.93, p= BMI < 20: OR 2.92, p= Prognostisk risikofaktormodell for postoperativt delirium hos eldre med hoftebrudd: Insidens delirium Ingen av disse risikofaktorene: 7/ % En risikofaktor: 21/ % To risikofaktorer: 29/ % Tre risikofaktorer: 11/ %

33 DELIRIUM Behandling Sykdom/skade Predisponerende faktorer

34 Forebygge delirium Optimal medisinsk behandling - inkl smertebehandling Bedre alle fysiologiske forhold; ernæring, væskebalanse, eliminasjon Mobilisering Sørge for godt syn og hørsel God pleie kommunikasjon, informasjon, skjerming

35 Hva er årsaken til et brudd hos en eldre person FALL (nesten alltid) Knokkel som brekker

36

37 International osteoporosis Foundation,

38 FALL

39 Viktige årsaker til fall hos eldre Redusert balanse Redusert muskelstyrke Dårlig syn Akutt sykdom (slag, infeksjoner, anemi) Tendens til lavt blodtrykk når man reiser seg opp (ortostatisme) Legemidler Alkohol

40 Medisinske årsaker til fall hos eldre: Cerebrale og nevrologiske årsaker delirium hjerneslag med nevrologiske utfall demens legemidler som påvirker CNS Hemodynamiske årsaker (ortostatisme, kardiologisk, refleksmediert) synkope uforklarlige fall legemidler som gir forstyrret hemodynamikk og hjerterytme Generell svekkelse slapphet infeksjoner anemi katabole tilstander ernæringssvikt dehydrering Men, nesten alle gamle pasienter har sammensatte årsaker der aldersforandringer som gir svekket balanse også er en faktor.

41 Osteoporose De aller fleste gamle med hoftebrudd har osteoporose 75+ år og hoftebrudd osteoporose Yngre og ved tvil BMD måling Vurdering for medikamentell behandling (calcium, D- vitamin, bisfosfonat etc) Ikke-medikamentell behandling fysisk aktivitet Young Elderly Images from L. Mosekilde, Technology and Health Care. 1998

42 Opptrening er nødvendig! Eldre med hoftebrudd Barthel Index <5 5 til 15 > Premorbid PO dag Ved utskrivning

43 Et opptreningsprogram etter hoftebrudd HIPFIT Singh NA 2012 Høy-intensitets styrketrening (vekter) i 12 mnd Alle store muskelgrupper Adduksjon, kanskje spesielt viktig Målrettet tverrfaglig geriatrisk intervensjon: Trening av balanse Behandling av osteoporose Calsium og vitamin D Ernæring (protein og energi) Behandling av depresjon Optimalisering av syn Optimalisering av kognisjon Legemiddelgjennomgang Hofte-beskyttere Sosial støtte

44 Opptrening av hoftebruddpasienter Tidlig mobilisering på dag 1 Systematisk styrketrening (unntatt skadet hofte) kan begynne fra dag 14 Systematisk styrketrening av skadet hofte fra 3 mnd Sylliås, A&A 2011, Singh N, JAMDA Systematisk styrketrening må fortsette utover 12 uker i ett år - for å gjenvinne muskelmasse, styrke og funksjon Mangione, JAGS 2010 Pasienter med kognitiv svikt/demens har også nytte av treningen Huusko T, BMJ 2000, Stenwall M, Arch Gerontol Geriatr 2011 Cochrane review 2011: Det er ikke nok evidens (RCT) til å etablere den beste behandlingen for å bedre mobilitet etter hoftebrudd

45

46

47

48 Det nytter! Alders-justert dødelighet 0.19 ( ), p=0.04 Permanent sykehjem 0.16 ( ), p<0.01 ADL funksjon ble mindre redusert p< Mindre bruk av ganghjelpemidler p<0.02 HIPFIT, Singh N 2012

49 Eldre med hoftebrudd i sykehus og sykehjem mange skjær i sjøen! Sykehjemspasienter skrives tidlig ut fra sykehuset etter hoftebrudd og har betydelig problemer: Ofte betydelige smerter Hyppige komplikasjoner (infeksjoner, anemi, hjerte-kar hendelser) Delirium Nye fall

50 Sjekkliste før trening: Delirium svekket bevissthet/oppmerksomh et vekslende kognitiv funksjon Hemodynamikk BT liggende og stående Hjerte- og lungesykdom Muskel-skjelett problemer Brudd-status Artrose/artritt Osteoporose Ernæringsstatus Påvis og behandle årsaker, optimaliser fysiologi og pleie Hydrering Legemiddelgjennomgang Diagnostiser og optimaliser Smertebehandling Protein- og energitilskudd

51 ER det farlig? How safe is it to lift weights when you are over 70? Singh NA, Centre for Strong Medicine Hendelser 1400 pasienter treningstimer, ca testtimer: 19 hjerte-kar hendelser (10 angina, 2 synkoper, ingen slag eller infarkter) 20 tilfeller med hypoglykemi (293 diabetikere) 5 kompresjonsbrudd i ryggen (451 osteoporose pas) to var vekttreningsrelatert 42 fall (de fleste ved av-påstigning av maskiner)

52 Trening og ernæring ja takk begge deler Exercise Training and Nutritional Supplementation for Physical Frailty in Very Elderly People Maria A. Fiatarone et al, N ENGL J MED 1994; 330: Conclusions High-intensity resistance exercise training is a feasible and effective means of counteracting muscle weakness and physical frailty in very elderly people. In contrast, multinutrient supplementation without concomitant exercise does not reduce muscle weakness or physical frailty.

53 Protein-tilskudd Det er økende evidens for at inntak av proteiner umiddelbart etter trening øker effekten på muskulatur Dette gjelder ikke bare for idrettsfolk men for gamle skrøpelige! Etter en treningsøkt er man ofte både tørst og sulten utnytt dette! Proteinbehov 1.2 g/kg/dg Proteindrikker: Nutridrink, Yt, Skyr (sjekk proteininnholdet bør være ca 20g protein Type protein: Whey-protein (myse)? Fiskeprotein?

54 Tre viktige elementer etter hoftebruddet: Optimalisering av medisinsk behandling Tidlig påvisning og behandling av interkurrente sykdommer og komplikasjoner Kritisk gjennomgang av legemidler Mobilisering og opptrening Mobilisering fra dag en Styrketrening og balansetrening parallelt Mer intensiv og tettere oppfølging av personer med kognitiv svikt Ernæring Screening Næringstett mat og små ofte porsjoner Ernæringstilskudd, kunstig ernæring

55 Betydningen og konsekvensene av hoftebrudd Bare 3-4% dør under sykehusoppholdet, men % er døde et år etter bruddet Mange trenger sykehjem (33% til korttidsopphold + 24% tilbake til langtidsopphold) Etter delirium ved hoftebrudd utvikler 20-36% demens det første året og ca 70% demens i løpet av 5 år (Krogseth M, Lundstrøm M) Mange sliter med smerter og dårligere gangfunksjon FÅ BLIR HELT SOM FØR men mange kan bli bedre med bedre behandling!

56