Hans sko har satt spor! Klimavalg 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hans sko har satt spor! Klimavalg 2013"

Transkript

1 Hans sko har satt spor! Side 4 Klimavalg 2013 Side 8 - å dykke etter Bibelens perler Side 5 Har du hørt om Ilas? Side 8 Nr årg - juni - september informasjon

2 Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth Munkerudåsen 20A, 1165 Oslo Tlf / Menighetsforvalter Ingeborg Hjertaker Tlf Kapellan Asle Røhne Rossavik Langbølgen 35, 1150 Oslo Tlf Vikarprest Øyvind Mæland Tlf: Sykehjemsprest Tor Torbjørnsen Lusetjernvn. 48, 1253 Oslo. Tlf / Kontor: Lambertseter sykehjem Tlf Barne- og ungdomsprest Lars Kristian Gjone Marmorveien 20B, 1154 Oslo Tlf Organist Johan Wallace Mellombølgen 143, Oslo Tlf / Klokker med tilleggsfunksjoner Jørgen Meier Østvollvn. 5A, 1165 Oslo. Tlf / Menighetsrådsleder Borgny Vestli Langbølgen 19, 1150 Oslo Tlf Babysangleder Mari Ystanes Fjeldstad 2 Menighetskontoret Åpningstider: Resepsjonen og telefon i kirken er betjent mellom kl stort sett alle hverdager. Skoleferier kl E-post: Adresse: Besøksadresse: Langbølgen 33 Postadresse: Postboks 97 Lambertseter, 1101 Oslo Telefon / Telefaks: / Organisasjonsnummer: Konto menigheten: DnB NOR: Design: Mediekunstnerne.com Kirketorget Ring ellers Kirketorget for evt registrering og spørsmål om kirkelige handlinger som dåp, vielser m.m. Tlf eller epost Menighetsbladet Utgis av Lambertseter menighetsråd E-post: Ansvarlig redaktør Ingeborg Hjertaker Redaksjon for dette nummer Asle Røhne Rossavik Annonser Inger Johanne Madsen, tlf Layout Asbjørg Øxseth Neste nummer Stoff til neste nummer må være levert innen 23. august Velkommen innom nettsiden: Der kan du finne programmet framover, lese mer om kirka og aktivitetene som foregår her, se på bilder eller finne kontaktinformasjon. Bli fast giver Store og små gaver gjør det mulig å drive et aktivt menighetsarbeid. Faste givere gjør arbeidet forutsigbart og lettere å planlegge. Du velger selv hvor mye du vil gi pr måned, og du kan velge mellom flere ulike formål. Oppgir du fødselsnummer, kan du få skattefradrag for det du gir. Ønsker du å bidra?: Kontakt menighetsforvalter tlf kl eller send en e-post til Trykt hos Østfold Trykkeri A/S, Askim

3 Soknepresten har ordet Den norske modellen De senere dagene har det vært mye snakk om Den norske modellen. Jeg skal ikke bruke disse linjene til å kommentere den gryende valgkampen. Derimot åpner dette begrepet for noen andre refleksjoner, og de flyter sammen med noen ferske personlige inntrykk. Jeg har nettopp vært på et etterlengtet besøk i Firenze. Det ble et massivt møte med noe av det største europeisk kultur gjennom tidene har gitt oss som en felles arv. Her finnes verk av Giotto, Botticelli og Michelangelo; her bodde forfatteren Dante; her utformet Machiavelli sine teorier om Fyrsten. Medicifamilien, som lenge styrte i byen, ga et økonomisk grunnlag for alle denne kulturelle skaperkraft. Arkitekturen i byen er ikke mindre imponerende med utrolig vakre bygg Brunelleschi, Vasari og mange andre fikk reise. Man mister nesten pusten ved besøk i kirker som Santa Maria del Fiore med sin veldige kuppel (Duomo), Dåpskapellet på piazzaen foran, Santa Croce, San Lorenzo og Santa Maria Novella. Og man blir, bokstavelig talt utmattet av å besøke Uffizi, kontorbygget som hertug Cosimo I fikk reist, men som raskt ble noe mer og nå er verdens eldste kunstgalleri. Nå er det jo slett ikke bare herlighet og glede knyttet til historien bak all denne skjønnhet, for Italias mange fyrstedømmer lå ofte i krig med hverandre eller med paven. Mange liv gikk tapt, og mange fikk lide for andres maktbegjær. Først på 1860 ble Italia samlet til et rike, også etter politisk maktspill og krigføring. Men det så tydelig at det ligger en dypt forankret identitet i den historiske og kulturelle arv som er skapt, på tross av den høye prisen. Og denne bevisstheten er så sterk at den har bærekraft også når Italia i dag, som vi vet, er hardt ut og kjører økonomisk. For jeg fant alt annet enn håpløshet hos florentinerne. Tross de aktuelle utfordringene finnes det en identitet like solid som den marmoren de er så berømt for. De bærer på en tradisjon; de er formet av en kultur. Dette gir dem grunnverdier og stolthet. Og en vilje til å ikke gi opp, men gi på. Andre har bygd før dem. Hver dag taler historien til dem. Da går det an å bygge videre. For ikke så lenge siden vi feiret vår nasjonaldag. Gjorde vi det med stolthet og takknemlighet? Jeg håper det. Med takk til de som har bygd landet før oss. Og like viktig lokalt: Takk til de som bygde opp det Lambertseter vi i dag lever og virker på. Det å bygge et alltid bedre samfunn, både for individet og for kollektivet, vil alltid handle om å bygge videre på det beste av det andre ga oss. Det å bygge et alltid bedre samfunn, både for individet og for kollektivet, vil alltid handle om å bygge videre på det beste av det andre ga oss. Men da må vi vedkjenne oss den arven som viktig og verdifull den er vår. Fra den arven henter vi vår identitet. Ja, selv i møtet med alt det imponerende den europeiske kulturarven kan vise fram, skal vi slett ikke stå med lua i hånda. Vi har vår arv; den er verdifull for oss. Vi står også på skuldrene til solide kvinner og menn før oss. Det skal vi være både takknemlige og stolte for! Når vi er på reise, slik jeg har vært det, i et land som Italia, er det nærmest umulig å tenke seg hvordan dette samfunnet ville ha vært uten kristen tro og tanke. Dette er selve den store bærebjelken. Kan man tenke seg Michelangelos «David» uten bibelhistoriens David? Men slik er det også i vår norske kultur. Vi er for eksempel ennå et av de landene som har korset i flagget vårt. Ikke fordi vi selv har utholdt lidelse. Men fordi vårt lands grunnverdier en gang ble preget at den Gud som ble en av oss og selv gikk inn i lidelsen i vårt sted. Gudskjærligheten er selve opphavet til den vestlige nestekjærlighetstanken. Våre grunnverdier ville knapt være et korthus uten det fundamentet som ligger i at Gud elsket oss mennesker først. Slik at Johannes kan skrive: «Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre.» Det er mange måter å snakke om Den norske modellen på. Men uten det riktige fundamentet under modellen, blir det meste tåkeprat. Guds kjærlighet til oss, vist oss i Jesu skikkelse, og dermed nestekjærligheten, er fortsatt det beste grunnfjellet under Den norske modellen. Vi ber for: - De som gruer seg til ferien - Sommerturene i regi av frivilligsentralen - Stortingsvalget Vi takker for: - At Jesus har lovet å være med oss alle dager inntil verdens ende - Alle mennesker som ser på andre mennesker og jorden med kjærlige øyne - Alle som arbeider for å verne, beskytte og redde liv i politi, brann og ambulansetjenestene 3

4 4 Kantoren slutter Hans sko har satt spor! Johan Wallace takker for seg som kantor etter 5 års sammenhengende tjeneste i Lambertster menighet. Han begynte tidlig å spille piano, og fikk Wolfgang Plagge som lærer fra han var 12 år. Etter hvert var det fascinasjonen for orgelet som tok over. Han er utdannet kirkemusiker ved Norges Musikkhøgskole, med Terje Winge som orgellærer. Tekst og foto Wenche Ripland Johan har bred erfaring som akkompagnatør, og har spilt mye med kor, orkester, og korps. Siden 2008 har han vært kantor i Lambertseter kirke, og også dirigent for Nordstrandkoret de siste to årene. Han har vært drivkraft bak blant annet kulturukens tilbud i Lambertseter kirke, han har gledet mange av oss med konserter i kirken, men aller mest kjent og kjær er han nok som mannen som bringer vakre høytidsstemte, glade, vemodige, sterke, sarte og berørende toner til oss i gudstjenestene hver søndag. Johan Wallace er mannen som snart kan kalles gutten i røyken, men selv om Johan brenner for musikk, så er han slett ikke en utbrent mark hvor kun røyken stiger opp fra bakken. Når vi kaller han gutten i røyken, så er det bokstavelig ment. Han tar nå nemlig med seg all sin kreativitet til Røyken kommune i Buskerud hvor han starter i full jobb i september. Søndag 1.september blir dermed Johans siste dag i Lambertseter kirke som ansatt etter fem år og åtte måneders tjeneste. - Hvilke tanker gjør du deg om det å gå videre til nye utfordringer? - Det handler om å ta neste skritt i livet, men det har også vært et vanskelig valg. Lambertseter menighet og stab har i stor grad vært med på å forme den kirkemusikeren jeg er i dag. Det er også viktig for enhver å ta nye skritt, og nå dukket det opp en mulighet som var riktig for meg å gripe. - Hvordan havnet du på Lambertseter opprinnelig? - Fra oktober 2003 var jeg et halvt år vikar i Lambertseter menighet. Dette var mens jeg var i starten av kirkemusikkstudiene. Da stillingen ble ledig i 2008, var jeg ikke i tvil om å søke. Jeg hadde fått et forhold til Lambertseter menighet som vikar, og ønsket meg tilbake hit. - Over fem års sammenhengende tjeneste gir deg viktige erfaringer. Er Målet er å involvere mennesker - få dem til å føle seg verdifulle ved at de kan bidra, og at det de bidrar med er berikende for menigheten, lokalmiljøet, og dem selv. det noen av de erfaringene du har gjort deg som du tenker er nyttige å ta med deg videre? - Det viktigste for meg er ikke å skape perfekt musikk. Målet er heller å involvere mennesker og å få dem til å føle seg verdifulle ved at de kan bidra, og at det de bidrar med er berikende for menigheten, lokalmiljøet, og dem selv. Jeg har lært at å være kirkemusiker er noe mer enn å være fast ansatt musiker i kirken. Musikken har en egenartet evne til å treffe alle følelser vi har i oss, og den kan hjelpe oss i å kommunisere og forstå det som ikke kan beskrives med ord. - Har du et spesielt minne du vil trekke frem? - Det er ikke mulig å trekke frem én spesiell hendelse eller person. Det er jo så mye og så mange! Konserter og gudstjenester i hopetall. Jeg vil takke og ta med meg videre alle gode minner, opplevelser, velviljen jeg har møtt for eksempel i forbindelse med arrangering av kulturuke og bydelskonsert. Det har vært utfordrende og lærerikt. Når ting begynner å løsne, og man lærer hverandre å kjenne, gir det en ekstra dimensjon i samarbeidet. - Hvordan vil du beskrive musikk med ord? - Musikken og kunsten er fargene i et bilde. Kirken ville være fattig uten kunst. Det er godt å la øyet hvile på noe, øret få hvile til noe. Dette supplerer ordet. Det skal være noe for alle sanser i en gudstjeneste: Ord, musikk, kunst, lukten av kaffe og smaken av kaken til kirkekaffen. Staben her er bevisst på dette. Man vet aldri hvem som sitter i benkeraden i en gudstjeneste, eller hva de bærer på. Noen kommer med sin sorg, noen med sin lykke, noen er i krise og noen kommer med sin tomhet de har behov for å fylle. Man kan oppleve den samme gudstjenesten ulikt. Ofte kan musikken forsterke det hver enkelt står i. Det å være kirkemusiker er derfor både givende og ansvarsfullt. Er det noe du vil formidle til den som kommer etter deg? - Jeg håper at vedkommende som overtar vil føre tradisjoner videre og samtidig legge til noe eget. Ingen kan gå i hverandres sko, alle sko er forskjellige, men man kan gå i

5 Meditasjon å dykke etter Bibelens perler «Vi ser en sterk interesse for meditasjon både i kirkene og kristne fornyelsesbevegelser, det sekulære samfunnet og i nyåndelige og ulike religiøse sammenhenger. Denne brede meditasjonsbevegelsen svarer på et dypt menneskelig behov. Meditasjon har vært praktisert av kristne siden kirkens første tid. Prosjektet ønsker å gjøre denne historien kjent og dens ulike meditasjonspraksiser tilgjengelig.» Av Asle Røhne Rossavik Slik innledes prosjektet som den kristne organisasjonen Areopagos har satt i gang. Meditasjon er noe som mange forbinder mer med østlige religioner enn kristen tradisjon. Det er en misoppfatning. Ordet meditasjon, på latin meditatio, er godt kjent i den kristne tradisjon. Det har gjennom hele vår kristne historie vært praktisert ulike former for kristen meditasjon. «Meditasjon samler seg om livets dypeste hemmelighet: å overgi seg Forts. Hans sko har satt spor! samme retning. Jeg vet at det ikke er vanskelig å komme til Lambertseter som ny. Lambertseter menighet er viden kjent for å ta godt imot folk. Vi gleder oss over alt Johan har bidratt med og beriket oss med i de årene han har gitt til Lambertseter menighet. Hans sko har satt spor! Vi ønsker Johan alt godt videre i Røyken! helt til Gud og la Gud handle» Karl Ludvig Reichelt, misjonsprest og grunnlegger av Areopagos I vår tid er nok ordet bønn mer vanlig. Med bønn tenker mange på at man ber med ord for noen eller noe, men bønn kan også være en ordløs hvile hos Gud. I Bibelen står det: «Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord.» Rom 8,26 Den ordløse bønnen kan også kalles meditasjon. Ordet meditasjon kan også forstås i retning av å tenke eller reflektere over noe. Meditasjon kan være slik, men den ordløse bønnen kommer nærmere det man kaller kontemplasjon. I Lambertseter kirke har vi dette semesteret prøvd ut noe som vi kaller Kristuskransmeditasjoner. Hver torsdag fra midten av april møtes en gruppe på en 5 6 personer til kristuskransmeditasjon. Jeg leder denne gruppen. Vi gjør rommet klart tenner lys, setter oss godt til rette og gjør oss selv klare før vi lytter til en lest meditasjon som inneholder bønner, tekster og bibelfortelling før vi går inn i stillheten. «I Guds stillhet får jeg være. Taus og ordløs, uten krav. Klare himler, åpne dager. Her et sted ved nådens hav.» Kristuskransen har sitt opphav hos biskop emeritus Martin Lønnebo. Biskop Martin opplevde av den lutherske kirke manglet noe siden den ikke hadde en bønnekrans slik så mange katolske og ortodokse kristne har, - og som man også finner hos muslimer og i østlige religioner. Derfor lagde han denne kransen. Kurs Den er ikke bare for lutheranere og brukes i dag av kristne fra mange ulike trossamfunn over hele verden. Kristuskransen heter på svensk, frälsarkransen. I Sverige er det det samme ordet som brukes om en livbøye. Kristuskransen er derfor ment til å være en livbøye en krans som er til åndelig redning for mennesker. Den første boken som Martin Lønnebo skrev om kristuskransen har undertittelen: «øvelser i livsmot, livslyst, ansvar og kjærlighet». Den er et hjelpemiddel for å komme nærmere Gud, verden, deg selv og andre mennesker. Kransen kan virke barnslig, - og bra er det. Den henvender seg til barnet i oss. Sammen med kransen går vi på jakt etter en skjult skatt. Hver perle viser vei til Skatten. Himmelriket er også likt en kjøpmann som lette etter fine perler. Da han fant en særlig verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte den. Matt 13,45-46 I kristuskransmeditasjonene benytter vi boken «Bibelens perler» av Martin Lønnebo. Kristuskransmeditasjonene vil arrangeres i 7 ukers bolker. En bolk i hvert semester. Ved starten av hver bolk vil det være en kort undervisning/innledning til den bolken som også vil deles ut skriftlig. Disse finnes også (i sin opprinnelige form) i Lønnebos bok Bibelens perler. Dersom du ønsker å benytte disse meditasjonene i ditt lønnkammer hjemme kan du kjøpe boken. Den kan også være nyttig dersom du ikke får deltatt hver gang og ønsker å holde tritt med progresjonen. Kristuskransmeditasjonene vil være åpne for alle som vil delta så ta gjerne med en venn. Dersom du er interessert i å delta i Kristuskransmeditasjon ta kontakt med Asle Røhne Rossavik på asle. Neste meditasjonsbolk starter med undervisningssamling torsdag 22. august kl.09:30-13:00. 5

6 Hva skjer i menigheten? Gudstjenester Lambertseter kirke søndag i treenighetstiden Kl Høymesse ved Fredrik Ulseth. Organist Kristian Koppang. Nattverd. Mulighet for dåp. Offer til menighetsarbeidet. 1 Tess 2,5-13; Matt 9,35-38; Salme 22, søndag i treenighetstiden Kl Sommergudstjeneste ved Espen Feilberg Jacobsen. Organist Magnus Køhn. Dåp. Offer til menighetsarbeidet. 4 Mos 13, 17-27; Rom 1, 16-17; Joh 4, søndag i treenighetstiden Kl Høymesse ved Fredrik Ulseth. Organist Wilhelm Sollie. Mulighet for dåp. Offer til menighetens diakonale arbeid. Jer 6, 16-19; Gal 1, 6-9; Matt 18, s. i treenighetstiden./aposteldag Kl (merk tiden) Sommergudstjeneste ved Fredrik Ulseth. Organist Kristian Koppang. Offer til menighetsarbeidet. Jes 66, 18-19; Apg 9, 1-19; Mark 3, søndag i treenighetstiden Ikke gudstjeneste i Lambertseter kirke. Kl Høymesse i Nordstrand kirke med dåp ved Ragnhild Gilbrant. 8. søndag i treenighetstiden Kl Sommergudstjeneste ved prest fra Bekkelaget. Organist Johan Wallace. Offer til menighetsarbeidet. Jos 22, 1-6; Fil 1, 9-11; Mark 12, søndag i treenighetstiden Ikke gudstjeneste i Lambertseter kirke. Kl Høymesse i Nordstrand kirke ved Ragnhild Gilbrant. 10. søndag i treenighetstiden Kl Sommergudstjeneste ved Asle R. Rossavik. Organist Johan Wallace. Offer til menighetsarbeidet. 1 Mos 33, 1-11; Ef 4, 29-32; Mark 11, søndag i treenighetstiden Ikke gudstjeneste i Lambertseter kirke. Kl Høymesse i Nordstrand kirke ved Per Olav Vangen søndag i treenighetstiden Kl Høymesse ved Fredrik Ulseth. Organist Åslaug Hegstad. Dåp. Offer til menighetens diakonale arbeid. 2 Mos 18, 13-24; Apg 6, 1-7; Joh 15, søndag i treenighetstiden. Vingårdssøndag Kl Samtalegudstjeneste med konfirmantene ved Asle R. Rossavik og Lars Kristian Gjone. Organist Johan Wallace. Offer til menighetens trosopplæringsarbeid (ungdom). Jer 9, 23-24; Fil 3, 17-14; Matt 19, søndag i treenighetstiden Kl Konfirmasjonsgudstjeneste ved Asle R. Rossavik og Lars Kristian Gjone. Organist Johan Wallace. Offer til menighetens trosopplæringsarbeid (ungdom). Rut 1, a; 1 kor 13, 7-13; Joh 15, søndag i treenighetstiden Kl Høymesse med mulighet for dåp ved Fredrik Ulseth. Avskjed med kantor Johan Wallace. Offer til menighetsarbeidet. Ordsp 9, 1-5; 1 Kor 1, 18-25; Matt 11, søndag i treenighetstiden Kl Sprell levende gudstjeneste for store og små ved Lars Kristian Gjone. Mulighet for dåp. Offer til søndagsskoleforbundet. 18. søndag i treenighetstiden Kl Bydelsgudstjeneste ved Fredrik Ulseth. Offer til menighetens diakonale arbeid. Salme 38, 10-16; 1 Joh 4, 11-16; Mark 1, søndag i treenighetstiden Kl Høymesse med mulighet for dåp. Offer til Sjømannskirken. 1 Sam 3, 1-11; 1 Kor 9, 19-23; Luk 9, 57-62

7 Østmarkskapellet Hva skjer i menigheten? Sportsgudstjenester og overnatting Østmarkskapellet er et skogskapell med sportsgudstjeneste søndager kl Kafé med enkel servering fra kl (stengt under gudstjenesten). Kapellet ligger vakkert til på høyden rett opp for Rundvann i Østmarka omgitt av furutrær, einer og blåbærlyng. Kapellet har en overnattingsfløy med plass til 25 personer. Sportsgudstjeneste søndager kl : 16.06: Kjell Nordstokke - Siste sportsandakt dette halvår! Høst 2013: 25. august: Gunleik Seierstad 01. september: Dag Auli Familiedag 08. september: Jo Sjøflot 15. september: Silje Kivle Andreassen 22. september : Eivind Arnevåg 29. september: Tore Laugerud Flere opplysninger; følg med på Sykehjemsandakt Onsdager kl Kontakt: Tor Torbjørnsen. Tro og Lys En lørdag i måneden i menighetssalen i kirken: kl for funksjonshemmede og deres venner. Første samling etter sommeren er lørdag 31.august. Kontakt: Toril Slettner tlf Søndagsskolen inneholder sang og bibelfortelling og aktiviteter. For nærmere info og konkrete datoer, se dagspressen og hjemmesiden I skolens ferier er det normalt ikke søndagskole. Torsdagstreff kl i kirkestuen for alle typer pensjonister. NB: I sommer blir det godkaketorsdag kl 12 på Lambertseter Gård i stedet for torsdagstreff. Siste torsdagstreff i kirkestuen er 20. juni og første etter ferien er 22. august. Besøk fra Luton Av Fredrik Ulseth Midt i mai hadde Lambertseter besøk fra vennskapsmenighetene våre i Luton i England. Luton ligger ca. 5 mil nord for London og er en by med ca innbyggere. Byen er det vi vil kalle utpreget flerkulturell. Menighetene St.Anne med St.Christopher har egentlig ganske mange likhetstrekk med vår egen menighet. Det er nok en av grunnene til at kontakten over Nordsjøen har utviklet seg til å bli så varm og ekte. Rett og slett vennskap. Dette var andre gang vi fikk besøk. Denne gangen var det Sandra, Julia, Wendy, Ann, Jackie, Jean, Madge, Yvonne og sokneprest Peter som kom. Vi fikk snakket om felles utfordringer, høre om hva som skjer i Den norske kirke under et besøk i Kirkens Hus, oppleve Skimuseet fra innsiden med vår egen Espen A. Hasle som guide og toppen av Holmekollbakken! Vi er oppriktig glade for dette vennskapsforholdet. Det utvikler oss som menighet og som mennesker. Neste store møtepunkt er nok at noen fra oss besøker dem i Men når Lambertseter kirke skal feire sitt 50-årsjubileum 15. mai 2016, er gode venner fra Luton sammen med oss. Vi sier takk for besøket og vel møtt igjen En fornøyd Luton-gjeng sammen med rådsleder Borgny Vestli og vår «hjelpeprest» Øyvind Mæland. Vi fikk besøkt Nobels Fredssenter, og ikke minst: Vi feiret en ordentlig glad og svingende Sprell Levende gudstjeneste sammen. Under kirkekaffen søndag 12. mai ble en fornyet vennskapsavtale undertegnet. (Teksten i avtalen kan du lese på hjemmesidene.) Menighetsrådet har møter i kirkestuen fra kl Første møte etter sommeren er mandag 9. september. Har du spørsmål eller noe du mener er viktig for menigheten og menighetsrådet, kontakt daglig leder Ingeborg Hjertaker eller leder Borgny Vestli. 7

8 Fra lokalmiljøet Har du hørt om Ilas? Med våren, Ruter og Ilas hjelp er sykkelsesongen igjen sparket i gang. Og deres roller i det hele er ulike. I Cecilie Thoresens vei 9 og 11 (bildet) ligger Ilas, en perle, har du beskøkt den? Av Kristin Skogli Ilas er en forkortelse for Industri Lambertseter AS. Ilas har sykkelverksted, IKT- avdeling og mere til. Dette er en produksjons- og læringsarena for arbeidssøkere med bistandsbehov, og har drevet med tilrettelagt arbeidstrening siden I flere år har jeg brukt Ilas sykkelverksted. Hver gang jeg er innom, blir jeg minnet på hva god service og profesjonalitet egentlig er. En vår glemte jeg igjen piggdekka der, etter at verkstedet hadde satt på nye sommerdekk for en svært sympatisk sum. Når høsten igjen nærmet seg, ringte en blid dame fra Ilas og lurte på om jeg nå syns det var på tide å få lagt om igjen, siden vinterdekka allerede sto der. Slikt gjør inntrykk. Nå nylig var jeg innom igjen - en tidlig morgen. Jeg så etter en god barnesykkel. Bak meg sto en kø av halvstressa sykelister på vei til jobb. Mannen i skranken betjente oss galant, hjalp de som hadde dårligst tid, og klarte samtidig å vise meg en perfekt rød og hvit Gekko. Når han grunna på prisen, så han ut vinduet, og bemerket at sola skein. Både køen og jeg var solgt. Kvadruppel verdiskaping På Ilas nettsider står det at deres mål er Dobbel verdiskapning - for individ og samfunn i ettertraktede arbeids- og læringsmiljøer. Dobbel, ja minst. Jeg vil gå lenger. De gjør det mulig for meg å sykle til jobb. Om Ruters tilbud, kø og bompenger er negativ motivasjon, er våren og Ilas kun positiv. De utfører service og reparer, så jeg holder meg på veien. De har et fantastisk utvalg av brukte sykler, så jeg slipper å kjøpe nytt. Dette er miljøvennlig på flere plan. Og enda har jeg ikke benyttet meg av Ilas IKT-, eller de andre avdelingene. Men allerede nå gir det meg en trygghet å vite at de er der. Hvis eller skal jeg si når- nettilgang, soft eller hardware gjør noe utenfor min fatteevne, så vet jeg hvor jeg får tak i kyndige personer, uten at det ruinerer meg. Dette er eksempler på verdier Ilas skaper for kundekrets og ozonlaget. Men det er jo verdien for de som får arbeide der som egentlig er det viktigste. Som ansatt i en fagorganisasjon er jeg på jakt etter gode eksempler på et inkluderende arbeidsliv. Meningsfull aktivitet, verdiskaping, bærekraft, forebygging, rehabilitering. Både utfordringene og ordene er mange. Og Ilas ser ut til å romme de fleste. Men siden de får det så godt til, blir nettopp dimensjonen med arbeidstrening litt usynlig- det er hva Ilas tilfører (nær)miljøet som blir det mest slående. Profesjonalitet og service Flere ganger har jeg undret meg over at jeg på Ilas møter bedre servise og mer profesjonalitet enn i vanlige butikker og verksteder. Fra jeg for flere år siden begynte som kunde her, har jeg jo visst at dette i utgangspunktet er en læringsarena for arbeidssøkere med bistandsbehov, for å bruke Ilas egen formulering. Og ja, som kunde håper jeg å møte vennlighet, mens jeg for minst mulig penger får best mulig resultat gjerne i en fei. De som jobber på Ilas rådgir, hjelper og fikser. Samvittighetsfullt, hyggelig og profesjonelt. De gir beskjed når de sier de skal, og holder frister. Og ikke minst, jeg får en klar følelse av at de ansatte har mitt beste i tankene. - Selv om jeg sjelden kan kalles en lykkelig shopper, men heller en som litt motvillig gir seg i kast med ervervelsen av varer og tjenester. Kanskje er det nyttig å snu litt på flisa. Hva kan ordinært arbeidsliv og handelsstand lære av Ilas? Hvordan klarer de å yte jevn god service, levere pålitelige tjenester av god kvalitet med et inkluderende, bærekraftig og miljøvennlig fokus? Mange takk til alle dere som jobber på Ilas, og til takk NAV. Dere bidrar til å gjøre Lambertseter til et godt sted å bo, og gir lokalmiljøet mitt en ekstra fin klang. Sjekk nettsidene på ilas.no. 8 * Briller * Kontaktlinser * Synsundersøkelse Lambertseter UR&Optikk Timebestilling Lambertseter Kjøpesenter Ø y e l e g e S t e i n a r B a r e i d Kongsveien 104, 1177 Oslo (i BestHelse Nordstrand) Telefon Øre-Nese-Halslegene på Brynseng AS Tlf Østensjøveien 36, 0667 Oslo E-post: Internett: ØNH-spesialistene Stenersen, Tryving, Olsholt og Titterud 4Høreprøver/ høreapparater 4allergiutredning 4astma barn 4 bihuleplager 4ørebetennelse 4ørevoks Velkommen til allsidig ØNH-senter, Oslo øst!

9 Weekend i strålende sommersol Trosopplæring Tekst: Lars Kristian Gjone Foto: Olav Kvalsvik Helgen mai var en gruppe av våre barn og ungdommer på Østmarkskapellet. Leiren inngår i menighetens trosopplæringsarbeid for aldersgruppen trinn. Som aktivitetsledere deltok i tillegg fire leirglade 8. trinnsjenter. Sammen med tre TØFF-ledere sørget de sammen med undertegnede for å lede opplegget og kapellvakten. Vi ble bedre kjent med hverandre, med Kristuskransen, og ikke minst med Østmarka som en super lekeplass. Et høydepunkt for mange skjedde i form av et overraskende, men godt bad i Rundvann. Kort sagt lå alt til rette for en variert og morsom leir. Mmm! Hamburger! Vil du vite hvor bra det ble? Spør deltakerne, se bildene og bedøm selv! Til høyre: Bading i Rundvann. Også presten fikk seg en dukkert. Årets misjonstivoli utenfor kirken gikk av stabelen søndag 9. juni. Omkring 80 personer var med, først på en alle tiders Sprell levende gudstjeneste inne kirken. Birgit Solbakken fra Stefanusalliansen var på besøk, og hun gav innblikk i en verden sett med egyptiske barns øyne. Tekst og foto: Lars Kristian Gjone Dagen ble til stor inspirasjon for det viktige arbeidet som misjonsprosjektet handler om. Til sammen kom det inn mer enn 6000 kroner. Det er faktisk mer enn i fjor! Som bildene viser var det mye moro for barna, og premier til alle. Nå er det ett år til neste gang. Vi gleder oss allerede! Til venstre: Svampekasting på prestene er alltid populært. Foto: Tone Iren Lund Til høyre: Her gjelder det å kaste slik at ringen tres over, så er flaska vunnet. 9

10 Sommeropplevelser med frivilligsentralen Sommerturer for alle som har lyst på en avveksling. Turene går med skikkelig turistbuss og er et lavterskeltilbud for bare kr 150,-. 9. juli: Første tur går til området rundt Krøderen med blant annet besøk på eventyrslottet Villa Fridheim med omvisning og lunsj. Det blir også en kafferast underveis. Turene i år innebærer at du må være litt sprek til beins. Påmelding til frivilligsentralen tlf august: Det neste turmålet er til Finnerudplassen i Nordmarka med servering av lapskaus, kaffe og vafler. Lambertseter gård vil være åpen i hele sommer fra St Hans til midten av august: kl mandag til fredag og kl på lørdag. I sommer blir det godkaketorsdag kl 12 i stedet for torsdagstreff i kirkestuen. Siste torsdagstreff i kirkestuen er 20.juni og første etter ferie er 22. august. Velkommen til alle tilbudene! Klimavalg 2013 er en bred allianse som består av 70 ulike medlemmer. Her er både miljøbevegelsen, kristne organisasjoner, fagforeninger og mange flere representert. Den norske kirke er også medlem. Klimavalg 2013 sier i sin brosjyre: Vi har muligheten til å gjøre en forskjell. Det er nå viktigere enn noen gang at land, byer, næringsliv og folk flest gjør hva de kan for - Vi skaper framtida - å frivillig redusere utslipp av klimagasser. Vi må stå sammen og kreve politikere og en politikk som tar solidaritet mellom generasjonene på alvor, og straks griper tak i vår tids største utfordring; å lukke det veldige gapet mellom de klimatiltakene som er nødvendige og de som faktisk blir iverksatt. Vi kan alle bidra! Les mer på 10

11 Gjertrudvenner NORGES ELDSTE BEGRAVELSESBYRÅ Avd Nordstrand: Tlf Avd Majorstuen: Tlf (tidl. Nordstrand Wang Begravelsesbyrå) Gravsteiner Inskripsjoner - Omarbeiding Utstilling vis à vis Østre Aker kirkegård Ulvenvn. 102, 0581 Oslo Tlf Fax Slekters gang Slekters gang Døpte Ingvild Wielgosz Lindby-Aas, Mathilda Kärmann, Eira Kristin Wagner, Ariana Linnea Kletvang Lanes, Sara Elise Olufsen Fischer, Ella Kristin Lyyli Virtannen Bruset, Malene Thyregod Solheim, Live Oline Stubrud-Ingvaldsen, Caroline Tønneberg Eikrem, Mie Romstøl Karlsen, Filippa Otilia Notaro, Sara Milea Andrade, Viggo Solbakken Akselsen, Alexander Ephraim Sørensen, Gard Leander Kletvang Lanes, Jakob Furulund Cross, Felix Furulund Cross, Matheo Foss-Øverbø, Kian Peter Mamoon Hovelsrud, Isak Leander Tafter Jensen, Benjamin Gunnersen Anderstrøm, Axel Blichfeldt Andresen, Samuel Gomes Urke, Sivert Kalderstrøm Svenssen. Døde Ruth Synnøve Bråthen, Berit Austheim, Berit Rasch-Olsen, Synnøve Maria Christensen, Bjørg Helland, Ragnhild Solveig Lund, Inger Karoline Nordbæk, Rigmor Olsen, Eva Synøve Skjel, Berit Asmyhr, Jorun Sunstad, Hjørdis Moseng. Franco Angelillo, Erling Løvstad, Kjell Oddvar Hansen, Lasse Syvertsen. Gjertrudvennene vil følge Stadig oftere dør det mennesker i Norge som ikke har pårørende eller venner til å følge til den siste hvile. I slike tilfeller blir det ofte kommunal begravelse, og kan hende er da kun prest og begravelsesbyrå til stede i kirken. De senere år har man kunnet lese flere oppslag i ulike media om disse triste hendelsene. Det er dramatisk og sørgelig lesning. Gjertrudvennene er et nytt tiltak, som nå er under opparbeiding. Foreningen tar sikte på å opprette små, lokale ressursgrupper rundt om i landet bestående av privatpersoner som ønsker å være en venn for dem som ingen har. Tanken er rett og slett at en eller flere fra en slik lokal Gjertrudvennene-gruppe i slike tilfeller kan møte opp i begravelsen og være en venn, en Gjertrudvenn, slik at den avdøde har noen med seg på denne siste dagen. mennesker med et sosialt sinnelag fra storbyer, småbyer og bygder. Oftest vil Gjertrudvennene kun ha til oppgave å være diskret til stede i en kommunal begravelse, men i visse tilfeller er det mulig at en lokalgruppe også kan ta del med noe mer, for eksempel bidra til et minnessamvær eller støtte opp om en enslig bekjent eller en eldre pårørende av den avdøde. Den som kunne være interessert i å bli en Gjertrudvenn, blir nok ikke overarbeidet, for heldigvis er jo ennå ikke disse triste begivehetene hverdagskost. Gjertrudvennene ønsker også å informere prester, menigheter, helsevesen og begravelsesbyråer om tilbudet, slik at disse kan ta kontakt med Gjertrudvennene når det melder seg et behov for tilstedeværelse. Tilbudet er så smått oppe og går. Gjertrudvennenes engasjement er ikke religiøst basert. Man ønsker å støtte opp i et hvert tilfelle der man trengs. Interesserte kan finne mye informasjon på GVs nettside; Det finnes også en blogg; www. gjertrudvennene.isay.no og GV er på Facebook. Gjertrudvennene kan nås på mailadressen: Nå ønsker Gjertrudvennene kontakt med reflekterte, gode Illustrasjonsfoto: Lars Hoel 11

12 Fra bomberommet Å tro på seg selv Å tro på seg selv er noe bra. Det er å ha selvtillit. Men å få beskjed om at du må tro på deg selv når du ikke gjør det, er ikke så lett. Mange av oss takler ikke alltid så bra når andre ikke har det bra med seg selv. Vi blir usikre, vet ikke hva vi skal si. Vi vil gjerne hjelpe, men sier gjerne ting som: «Det går nok bra!» eller «Det kan ikke være så ille.» Men det hjelper ikke alltid når man innerst inne ikke tror at man er bra nok, god nok eller flink nok. Selvtillit kan bygges med mestring. Mange har opplevd å få ny tro på seg selv når de fant ut noe de er gode til. Det kan være sport, musikk, kunst eller andre ting. Det er bra og godt å være god til noe. Det kan gi god selvtillit på akkurat det området, men det gjør ikke nødvendigvis at man får en god selvfølelse. Å få god selvfølelse er avhengig av kjærlighet. Du trenger å kjenne og vite at det er noen som bryr seg om deg og elsker deg akkurat slik du er, uten at du trenger å være flink til noe. Ikke alle opplever en slik ubetinga kjærlighet. En kjærlighet som er slik at du vet at selv om du dummer deg ut og gjør noe mamma eller pappa ikke liker så vet du at de er glade i deg uansett. Eller venner som holder ut med deg og er din venn også når du har det vondt og kanskje ikke selv alltid er den beste vennen for dem. Jesus var en slik som elska andre mennesker ubetinga. Han gikk helst til de som ingen andre ville være med. Folk som hadde stjålet, hadde fæle sykdommer, prostituerte og andre upopulære folk. Jesus målte ikke folk ut fra hva de var flinke til. Han elska dem slik de var. Og så sa han til dem og til oss: «Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. (Joh. 13,34). Å tro på seg selv og ha en god indre selvfølelse handler om å vite at man er elska slik man er. Bare da klarer man å elske seg selv, slik man er med alt som er bra og alt som ikke er så bra. Å tro på seg selv er mulig for meg, når det dypest sett handler om å godta og forstå at jeg er elska av Jesus. Når han kan elske meg slik jeg er, da kan jeg også elske meg slik jeg er. Å tro på seg selv er derfor dypest sett å tro på Jesus og hans kjærlighet til meg. Av Asle Røhne Rossavik Oppslagstavle Sommergudstjenester søndager kl. 18 Se side 6 Torsdagstreffene i sommer Se side 7 Konfirmasjonsgudstjeneste 1. sept. Se side 6 Sommeropplevelser med frivilligsentralen Se side 10 KIWI 12

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Side 14. Side 10. Side 11. Side 6. Side. Høstleir for ungdomsledere. Nr. 5-60. årg - november 2013 - januar 2014 - informasjon.

Side 14. Side 10. Side 11. Side 6. Side. Høstleir for ungdomsledere. Nr. 5-60. årg - november 2013 - januar 2014 - informasjon. Side 14 Side 11 Side 10 Høstleir for ungdomsledere Modelljernbane Side 6 Side Nr. 5-60. årg - november 2013 - januar 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth Munkerudåsen 20A, 1165 Oslo Tlf.

Detaljer

Les om. Konfirmanter høst 2012. Nr. 4-59. årg - september - november 2012 - - informasjon

Les om. Konfirmanter høst 2012. Nr. 4-59. årg - september - november 2012 - - informasjon Konfirmanter høst 2012 Bak fra venstre: Asle Røhne Rossavik (kapellan), Kristian Kofoed, Caroline Wien Tuftin, Jørn Martin Goldmann Hoelsæther, Sindre Bakke, Kristian Alexander Østlie, Foran fra venstre:

Detaljer

Timeout Side 6. Faste Side 4,5,6. Side 11. Side 11. Nr. 1-61. årg - april - juni 2014 - informasjon

Timeout Side 6. Faste Side 4,5,6. Side 11. Side 11. Nr. 1-61. årg - april - juni 2014 - informasjon Faste Side 4,5,6 Timeout Side 6 Side 11 Side 11 Nr. 1-61. årg - april - juni 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth Munkerudåsen 20A, 1165 Oslo Tlf. 23 62 99 03 / 92 24 17 07 fredrik.ulseth@oslo.kirken.no

Detaljer

Nr. 3-62. årg - september - november 2015 - informasjon

Nr. 3-62. årg - september - november 2015 - informasjon Nr. 3-62. årg - september - november 2015 - informasjon Tro og Lys Sommersamling for Tro og Lys 2015, Sørlandets folkehøgskole, Birkeland. Tekst: Toril Slettner Ingrid og jeg skal på Sommersamling sammen,

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

3 2014 FOR RØA OG SØRKEDALEN

3 2014 FOR RØA OG SØRKEDALEN www.oslo.kirken.no/sorkedalen www.oslo.kirken.no/roa Kirkebladet NR 3 2014 FOR RØA OG SØRKEDALEN Røa Vel feirer 100-årsjubileum Første helga i september blir det feiring tre dager til ende i Røa sentrum.

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Misjonær Turid Dahl Stokland skaper håp for barn i slumområdet Vila Estacao i Mogi das Cruzes i Brasil.

Misjonær Turid Dahl Stokland skaper håp for barn i slumområdet Vila Estacao i Mogi das Cruzes i Brasil. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 5 mai 2010 Årgang 106 Barna får egen barnehage under årets Sommerstevne i Drammen. LES MER SIDE 12-13 Berit og Henrik Aaserud har trofast over mange år tjent

Detaljer

HASLUM. Menighetsblad. Dåpen er en ja-handling 4 Bli med på fellesskapsweekend 6. Nr. 1 Mars 2015 50. årgang Hva er egentlig tro?

HASLUM. Menighetsblad. Dåpen er en ja-handling 4 Bli med på fellesskapsweekend 6. Nr. 1 Mars 2015 50. årgang Hva er egentlig tro? HASLUM Menighetsblad Nr. 1 Mars 2015 50. årgang Hva er egentlig tro? v/henrik Syse 3 Dåpen er en ja-handling 4 Bli med på fellesskapsweekend 6 Kjære leser! «Du vår med ljose dagar, med lengting, liv og

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund Menighetsbladet for Østerås og Grinilund Kirken reiser seg I sommer ble kirkerommet i Grinilund kirke jevnet med jorden. Nå vokser et nytt kirkerom frem. Det er beregnet ferdig til innvielse 1. mars 2014.

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

God sommer! NES-posten. Kanotur på Bjørknessjøen kan være en flott opplevelse. Bjørknesmuligheten side 2-3. Glimt fra konfirmantaktivitetene side 5

God sommer! NES-posten. Kanotur på Bjørknessjøen kan være en flott opplevelse. Bjørknesmuligheten side 2-3. Glimt fra konfirmantaktivitetene side 5 Informasjon NES-posten M E N I G H E T S B L A D F O R N E S N R. 2 S t. h a n s 2 0 1 2 4 5. Å R G A N G Bjørknesmuligheten side 2-3 Kanotur på Bjørknessjøen kan være en flott opplevelse. God sommer!

Detaljer

Verner om alle sovende

Verner om alle sovende Som en hønemor våker hun Hegner om alle søkende Kaller på alle letende Verner om alle sovende Vitner om Tryggheten som favner oss Forteller om Kjærligheten som bærer oss Som en hønemor vokter hun sine

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1-2014

Menighetsbladet Nr. 1-2014 Menighetsbladet Nr. 1-2014 Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Kilebygda Melum Skotfoss Solum Foto: Hallvard Ripegutu Skidag i Solum På side 4-6 kan du se mange bilder og lese om skidagen 02 Innhold 03:

Detaljer

FOR RØA OG SØRKEDALEN

FOR RØA OG SØRKEDALEN www.oslo.kirken.no/sorkedalen www.oslo.kirken.no/roa Kirkebladet NR 6 2013 FOR RØA OG SØRKEDALEN La jula få bety noe viktig for deg i år Julekonsertene, juleevangeliet og julefesten blir trolig det du

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2. 2010 Årgang 64

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2. 2010 Årgang 64 Askim Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle Nr 2. 2010 Årgang 64 Menighetsblad Kapellan Kjell Halvard Flø reiste i april på studietur til Sør-Afrika for å se på og lære om menighetsutvikling.

Detaljer

MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR 2006 102. ÅRGANG. 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5

MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR 2006 102. ÅRGANG. 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5 ISSN: 0807-8963 DøvesBlad Døves Blad MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR 2006 102. ÅRGANG 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5 Les om et spennende møte med Fransiskushjelpen

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Menighetsråd... 3. 3. Administrasjon - herunder ansatte og prestetjenesten... 5. 4. Gudstjenestelivet...

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Menighetsråd... 3. 3. Administrasjon - herunder ansatte og prestetjenesten... 5. 4. Gudstjenestelivet... Årsmelding 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Menighetsråd... 3 3. Administrasjon - herunder ansatte og prestetjenesten... 5 4. Gudstjenestelivet... 6 5. Kirkemusikk... 7 6. Trosopplæringsarbeidet....

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 3. September 2012 63. årgang Innhold Prestens hjørne Leiaren av menighetsrådet 2 Fra kirkevergen og fellesrådet Status givertjeneste 3 UNG-team 2012

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

St. Hallvards evige «konge» feiret

St. Hallvards evige «konge» feiret Menighetsblad for St. Hallvard Nr. 3/07 23. årg. Foto: Maria Gievær Fra venstre P. Lars Frendel, bror Bjarne Falkanger, p. Tan, biskop Bernt og foran p. Ronald som vanlig med et lurt glimt i øyet. St.

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2014 Årg. 63 Foto: Henrik Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2014 Årg. 63 Foto: Henrik Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2014 Årg. 63 Foto: Henrik Lundeby Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme salmene som

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 4/2015. 2. årg. La Jordens perle funkle for vårt øye Se hele salmen på siste side Informasjon 2 TaNKEr På fars trygge fang Jeg vil fortelle en liten historie fra

Detaljer