CONNECTED. Møt skyldneren. Faglige muskler og et menneskelig ansikt gir resultater for NSB. Italiensk for nybegynnere. FAGSEMINAR Inkasso

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CONNECTED. Møt skyldneren. Faglige muskler og et menneskelig ansikt gir resultater for NSB. Italiensk for nybegynnere. FAGSEMINAR Inkasso"

Transkript

1 ET KVARTALSVIS KUNDE- OG NYHETSMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1. VINTER 2004 CONNECTED Møt skyldneren med respekt Inkassobransjens viktigste utfordring er å behandle skyldnerne med forståelse, sier seksjonssjef Wilhelm Mohn Grøstad i Kredittilsynet. Opptre med respekt det tjener både inkassoselskap og bransjen på, er hans oppfordring. Foto: Pål Nedregotten SIDE 4 Faglige muskler og et menneskelig ansikt gir resultater for NSB SIDE 2 Italiensk for nybegynnere SIDE 7 FAGSEMINAR Inkasso SIDE 8

2 Leder Kjære leser, Vi i Conecto har det siste året arbeidet mye med å klargjøre våre verdier, vår identitet og omdømmestrategi. Dette har avdekket et aspekt vi ønsker å utforske nærmere. Hvilket omdømme har Conecto blant skyldnerne? Hvordan oppfatter skyldnerne den behandling de får hos oss? Lykkes vi med å behandle skyldner med respekt og medmenneskelighet? For å finne svar på disse spørsmålene, har Conecto utpekt 2004 til skyldernes år. Gjennom forskjellige tiltak ønsker vi å øke vår kunnskap om hvilke reaksjoner våre henvendelser skaper hos skyldner. Dette for å optimalisere vår kommunikasjon og pågang. Vi vil forsterke betalingslysten fremfor å øke betalingsvegringen. Dette er noe vi i Conecto alltid har vært opptatt av. Nå vil vi bli enda bedre. Først ut er en skyldnerundersøkelse som skal gi oss viktig informasjon om skyldernes oppfatning av oss som selskap og hvilke reaksjoner vår kommunikasjon gir. Vi vil komme tilbake til resultatene fra denne undersøkelsen. Forhåpentligvis får vi noen positive tilbakemeldinger, men minst like viktig er informasjonen som vil gjøre oss enda bedre. Vårt mål er å øke gjenvinningen gjennom en løsningsorientert dialog med skyldner. Vi skal skape et ønske hos skyldner om å gjøre opp eksisterende gjeld før ny gjeld etableres. Måtte skyldneråret 2004 bringe ny kunnskap som er til det beste både for skyldner og dere som er våre kunder. Med hilsen Sverre O. Helsem Administrerende direktør Skyldnernes år ved Sverre O. Helsem Fokus på kjernevirksomhet. Selv ikke gode, gamle NSB slipper unna den nye tidens krav. Av alle oppgaver som NSB selv ikke skal bruke tid på lenger, er innfordring den desidert viktigste. Da er det klart at det spiller en stor rolle hvem som utfører denne oppgaven for oss! Faglige muskler og et menneskelig ansikt gir resultater for NSB Ordene tilhører økonomisjef Trond Inge Carlsen i NSB Ekspressgods. Han var i fjor ansvarlig for en omfattende anbudsprosess i valg av samarbeidspartner på inkasso på vegne av hele NSB. Totalt 9 leverandører ble evaluert i den grundige prosessen, som endte i valget av Conecto. Tillit er viktig NSB hadde flere punkter på listen over forutsetninger som måtte være til stede for at en tilbyder skulle være aktuell som samarbeidspartner. Min tidligere erfaring med inkassobyråer er at de fleste jobber relativt likt metodisk sett. I den løsningen vi var på utkikk etter, fokuserte vi derfor mer på forhold som faglig kompetanse, tilfredsstillende tekniske løsninger, gode og lett tilgjengelige rapporter, aktiv oppfølging, fast kontaktperson og ikke minst god løsningsgrad, forteller Carlsen. Det er viktig for oss å slippe å tenke så mye på disse oppgavene selv når vi først har satt dem bort. Derfor ble tillit et viktig stikkord for oss. Vi valgte den tilbyderen som totalt sett hadde gitt oss det beste helhetsinntrykket gjennom hele prosessen. Resultater som teller! Når det gjelder løsningsgraden, så har den blitt klart bedret etter at samarbeidet med Conecto startet. For én av enheten i NSB har Conecto lyktes i å øke løsningsgraden med over 30%! Hva kan være årsaken til dette? Det kan skyldes flere ting, og det er vanskelig å sette fingeren på én avgjørende årsak. En forklaring kan være at vi har fått en utrolig dyktig saksbehandler. Men en person alene greier ikke å holde et slikt resultat over tid. Jeg tror dette sier mer om organisasjonen som helhet. I spesielt vanskelige saker har vi lagt merke til at folk med riktig kompetanse har blitt koplet raskt inn, og problemene har blitt kjapt løst, sier økonomisjefen i NSB Ekpressgods. Et menneskelig ansikt Trond Inge Carlsen er også fornøyd med måten Conecto behandler hans kunder på. Hvis man er tøff nok mot en skyldner, får man alltids inn pengene. Men hvem ønsker vel å behandle kundene sine med balltre!? Conecto har i stedet funnet en riktig kombinasjon mellom faglige muskler og et menneskelig ansikt, som gjør at vi har full tillit til at våre kunder blir godt i varetatt. Mens Conecto fortsetter å drive inn utestående fordringer for NSBs ulike enheter, har Trond Inge Carlsen blitt innhentet av statsbanens fokusering på sin kjernevirksomhet persontrafikk. NSB Ekpressgods sine dager er snart talte, og nye oppgaver står allerede og venter for Carlsen denne gangen hos Norges Meteorologiske Institutt. Vi takker for samarbeidet så langt, og ønsker lykke til i ny jobb! Fakturagebyr et overraskende pristillegg? Bruken av fakturagebyr i tillegg til kjøpesummen har vært økende de siste årene. Gebyret er ment å dekke selgerens omkostninger ved produksjon og utsendelse av faktura i forbindelse med kredittsalg. Dersom ikke slikt gebyr er avtalt på forhånd, vil det for kjøperen komme som et overraskende tillegg i prisen. Ofte hevdes det derfor at slike omkostninger bør være innkalkulert i selgers pris. Selger har imidlertid anledning til å legge på fakturagebyr i tillegg til prisen. Forutsetningen er at dette er avtalt på forhånd. Vi som inkassobyrå blir naturlig skyteskive for skyldners kritikk og frustrasjon. Økningen fremstår som et paradoks i lys av at den samme regjeringen gjennom salærreformen for mindre enn to år siden presset frem en betydelig reduksjon av inkassosalærene. Salærreformen ble begrunnet med et ønske om å hjelpe de økonomisk vanskeligstilte. Ved å ta fra de rike (inkassobyråene) og gi til de fattige (skyldnerne) skulle dette edle motivet realiseres. Men i motsetning til Robin Hood viser det seg altså at regjeringens motiver ikke var så edle. Eller mener regjeringen at I forbrukerkjøp er adgangen til å kreve fakturagebyr lovregulert gjennom Forbrukerkjøpslovens 37 (3) som sier at selger ikke kan kreve fakturagebyr i tillegg til kjøpesummen hvis ikke dette følger klart av avtalen. Vi har ingen tilsvarende lovregel i kjøp mellom næringsdrivende, men det er sedvane for at selger kan forlange fakturagebyr dersom dette er avtalt før levering. Et forbehold om fakturagebyr bør således inntas i alminnelige salgs- og leveringsbetingelser og gjerne også i ordrebekreftelser. En generell aksept antas å foreligge dersom kjøper allerede har betalt fakturagebyr til selger ved tidligere kredittkjøp. Rettslig inkasso: Dyrere for skyldner til glede for staten Rettsgebyrloven har fra 1. januar 2004 blitt endret slik at begjæring om tvangsfullbyrdelse blir 50 % dyrere. Dette innebærer at gebyret for en utleggsbegjæring øker fra 1 til 1,5 rettsgebyr (1 rettsgebyr er i dag kr. 740). Til gode for hvem? Staten. På bekostning av hvem? Skyldner, som blir sittende med regningen. bildet har snudd på under to år? Har salærreformen gjort skyldnerne rike og staten fattig, slik at gebyrøkningen for utleggsbegjæringer sikrer en utjevning i tråd med Robin Hoods filosofi? Eller er dette et tiltak som illustrerer statens unike evne til å sikre seg noen ekstra titalls millioner kroner fra de som allerede har det vanskelig? I Conecto har vi alltid hatt som mål å løse sakene frivillig til glede både for skyldner som får en rimeligere løsning, og oppdragsgiver som får inn sitt utestående raskt. 2 Connected 1/2004 Connected 1/2004 3

3 Å opptre profesjonelt og respektfullt overfor skyldnere er kanskje den største utfordringen inkassobransjen står ovenfor, sier seksjonssjef Wilhelm Mohn Grøstad i Kredittilsynet. Skal bransjen forbedre sitt rykte er det der selskapene må begynne, mener han. Den viktige respekten utviklingstrekk, men de store selskapene, med sine store porteføljer, har antakelig langt bedre oversikt over nettopp det. Det jeg kan si er at det ikke er noen automatikk i sammenhengen mellom gode tider og god betalingsevne. Jeg savner faktisk forskning på hva som bidrar til utviklingen. Det finnes veldig lite på dette området, sier han. Å møte skyldnerne med profesjonell respekt og forståelse for at de ofte er i en svært vanskelig situasjon er en langt mer konstruktiv strategi enn å stille hardt mot hardt Betalingsmoral på hell? Det har vært en jevn vekst i inkassovirksomheten helt siden rapporteringen startet, til tross for at antall selskaper med bevilling har sunket jevnt og trutt siden Kredittilsynet startet sin virksomhet med inkassotilsyn høsten Unntaket var første halvår 2003, hvor vi så en nedgang på 1,3 prosent i innkasserte midler. Det blir svært interessant når tallene for andre halvår foreligger å se om denne lange, oppadgående kurven nå er i ferd med å snu, sier Grøstad. Justering av FORSINKELSESRENTEN Med hjemmel i Forsinkelsesrenteloven har Finansdepartementet i forskrift av 12. desember 2003 redusert renten ved forsinket betaling til 9,25 % p.a. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2004 og innebærer en reduksjon på 2,75 % i forhold til tidligere rentesats på 12 %. Forsinkelsesrenten skal i følge forsinkelsesrenteloven 3 (ny) tilsvare Norges Banks styringsrente tillagt minst sju prosentpoeng. Norge tilpasser seg med denne lovendringen et EU-direktiv om likere regler for forsinket betaling. Forsinkelsesrenten har siden 1. januar 1994 vært på 12 %. Heretter skal den fastsettes halvårlig av Finansdepartementet, på bakgrunn av Norges Banks justering av styringsrenten 1. januar og 1. juli. Da forslaget var ute til høring uttrykt Norske inkassobyråers forening (NIF) skepsis til at rentesatsen skal fastsettes to ganger i året. De uttalte: «NIF tror dette vil medføre store praktiske problemer mht. korrekt beregning for næringslivet, inkassobransjen, forliksråd og namsmenn (administrative konsekvenser). Erfaringene fra vår bransje tilsier at dette allerede i dag synes å være komplisert å forstå og beregne korrekt. Etter vår oppfatning vil en årlig fastsettelse kontra 2 ganger i året neppe føre til vesentlige tap/gevinster for næringsdrivende kreditor eller debitor.» For Conecto AS har lovendringen medført en del praktiske utfordringer. Disse har vi imidlertid under kontroll og alle saker som berøres av lovendringen er oppdatert iht gjeldende rentesats. Vi oppfordrer våre kunder til å endre ordlyden i sine fakturaer og purringer slik at de tilfredsstiller lovens krav. Vi anbefaler følgende tekst: Ved mislighold påløper renter fra forfallsdag til betaling skjer i henhold tilgjeldende sats etter forsinkelsesrentelovens 3. Kredittilsynet vet fra sin kontakt med skyldnere at mange er misfornøyde med måten de møtes på av inkassoselskapene, slår Grøstad fast. Det er mitt klare inntrykk. Dette trekker ned hele bransjens rennome, sier han, og klassifiserer manglende respekt som kanskje den største utfordringen bransjen står ovenfor. Advarende pekefinger Wilhelm Grøstad leder inkassoseksjonen i Kredittilsynet, og er en av de mest sentrale skikkelsene innen inkasso i Norge. Når han retter en advarende pekefinger mot bransjen er det dermed verdt å følge med. Å møte skyldnerne med profesjonell respekt og forståelse for at de ofte er i en svært vanskelig situasjon er en langt mer konstruktiv strategi enn å stille hardt mot hardt, mener han. Og til syvende og sist kan det faktisk være mer lukrativt også for kreditoren. Det forbauser meg at dette ikke har sunket inn hos alle. Det må da være tilfredsstillende også for en saksbehandler å finne en god løsning som tjener både skyldnere og kreditorer, spør han. Systemene kan være så gode de vil, men det hjelper ikke dersom skyldneren føler seg dårlig behandlet. Ledelsen i de enkelte firmaene er nok klare og tydelige, og instruerer sine ansatte deretter, mener Grøstad. Likevel ser vi at det ofte oppstår vonde følelser i kjølvannet av inkassosaker. Fingeren på pulsen Tilsynet skal påse at bransjen driver i hen- hold til de lover og regler som finnes her til lands statutter som er unike i forhold til land vi ellers vil sammenlikne oss med. Tilsynet sørger for at alle som driver med såkalt fremmedinkasso, det vil si å inndrive penger på vegne av andre, har bevilling. Det etterser også at inkassoselskapene har midler til å drive for, slik at fordringshavers midler ikke risikerer å gå tapt. Som seksjonssjef sitter Grøstad med fingeren på pulsen til alt som skjer i inkasso-norge, og Tilsynets halvårlige rapport over markedet er kanskje det viktigste dokumentet som beskriver tilstandene innen inkasso. Likevel understreker Grøstad at Kredittilsynet ikke har full oversikt over hvilke faktorer som påvirker markedet. Vi får ofte spørsmål om grunnene til Men når det er sagt hører vi jo fra bransjen at mislighold fremdeles står sterkt i enkelte grupper. Det er for eksempel bekymringsverdig at den yngre generasjonen ikke er bevisst hva det vil si å ha gjeld. Mange unge ser ikke ut til å ha den samme følelse av ansvar ved å la regninger gå til inkasso, og det kan få beklagelige konsekvenser på sikt, sier han. Grøstad etterlyser samtidig en grundigere jobb før kunder får kreditt. Jeg tror kanskje det viktigste grepet bedrifter kan gjøre for å verge seg mot dårlige betalere er å fange opp faresignaler når de gir kunder kreditt. De må følge opp kundene. Bevares så mye det må være å hente der fremfor å la bedrifter gå til konkurs, sier han. 4 Connected 1/2004 Connected 1/2004 5

4 PreInkasso -konseptet nærmer seg nå 10-års jubileum. PreInkasso ble etablert i årsskifte -94/-95, og den første kunden til å benytte seg av dette konseptet var Møller Bilfinans, tidligere VW Audi Finans. Dette samarbeidet har utviklet seg over alle disse årene, og i dag benytter Møller Bilfinans AS seg av alle tjenestene PreInkasso har å tilby. Navnet PreInkasso er et registrert varemerke og forteller rent teknisk hva som ligger i produktet. Vi ønsker å forhindre at kravet blir et gammelt og tungt inkassokrav, ved å gripe aktivt inn tidlig. Vi opplever daglig at vi hjelper folk ut av en vanskelig situasjon. En situasjon som de selv ofte ikke øyner en løsning på. Bare unntaksvis opplever vi at kunden ikke har samme mål som oss, nemlig å finne en løsning og få gjort opp for seg. Med et felles mål er det lettere å finne en løsning! Vi har spesialisert oss på å få til frivillige løsninger med skyldner. 95% av PREINKASSO en vedvarende suksess! Målet vårt er maksimal gjenvinning av kundens fordringer. PreInkasso er middelet. Vi i PreInkasso løser sakene utenfor rettsapparatet! alle saker vi løser, finner sin løsning på denne måten. Et tidlig engasjement er avhengig av gode rutiner, både hos oss og hos våre oppdragsgivere. At våre rutiner er effektive er en forutsetning det er det vi lever av. At oppdragsgivernes rutiner er like ryddige kan vi ikke alltid regne med. Derfor ligger det alltid en viss tilpasning også av oppdragsgivers rutiner når vi inngår en PreInkasso -avtale. Det er skreddersøm som må til for at vi skal lykkes, ikke samlebånd. Derfor er også sammensetningen av mennesker som arbeider i PreInkasso - avdelingen viktig. Saksbehandlerne jobber med ungdommer som ikke har gjort opp en telefonregning på 200 kroner, med maskinentreprenøren som sliter med månedsavdrag på kroner på en dumper han er avhengig av, med den kvikke selgeren som ikke prioriterer å betale leasingleien for bilen til en halv million kroner, og med den mindreårige som har lurt seg til å handle på kreditt over Internett. Eksemplene er mange. Vår evne til å sette oss inn i skyldnerens situasjon er viktig. Vi må også kjenne bransjen, ta hensyn til beløpets størrelse og forberede oss på å ta kontakt med skyldneren tidlig! Derfor er saksbehandlerne delt inn i spesialiserte team. Vi kjenner igjen skyldnerens situasjon, snakker samme språk, får fortrolighet og når vi også har samme mål, blir det lett å lykkes! Selv om hovedmålet er maksimal gjenvinning av oppdragsgivers fordringer, har vi flere mål; blant annet at skyldner skal fortsette som kunde, også etter at pengene er betalt. Eksempelvis NetCom, der vi har gjenåpnet mer enn tusen abonnement. Det er viktig at kunden, selv når vedkommende har misligholdt et krav, fortsatt ønsker å være kunde hos vår opp- dragsgiver. Det er ekstra viktig for oss at selv kunder som har misligholdt sine betalingsforpliktelser ikke skal ha noe å utsette på våre oppdragsgivere eller på den behandling vi gir. Av den grunn er dialogen mellom skyldner og våre løsningsorienterte saksbehandlere uhyre viktig. For å levere kvalitet og høyere gjenvinning enn våre konkurrenter, er vår løsning å etablere spesialiserte grupper som skal fokusere sterk innenfor bransjer og samvirke tett med den enkelte oppdragsgiver. Heller stor hos en liten, enn liten hos en stor, som en av våre mangeårige kunder uttrykte det. Derfor er all ekspansjon tuftet på nærhet til kundene og korte rapporteringslinjer internt. PreInkasso -avdelingen flyttet nylig inn i nye, større og mer moderne lokaler der saksbehandlerne ledes av Gerhard Kvarsnes, som utviklet PreInkasso - konseptet. PreInkasso har også en utetjeneste/oppsøkstjeneste. I siste år har oppsøkstjenesten ivaretatt 1200 innhentingsoppdrag bare på bil av disse sakene ble løst frivillig, der skyldner enten betalte seg ajour, eller leverte inn bilen frivillig. Det er bare unntaksvis at vi benytter oss av namsmannsapparatet for tilbakeleveringer. Conecto Global er også tilknyttet PreInkasso -avdelingen, der vi står for innkrevingen av utestående fordringer over hele verden. Gruppen består av personer med flere års erfaring fra utenlandsinkasso og kan tilby innkreving gjennom samarbeidspartnere over hele kloden. Ansvar er Conectos superverdi med medmenneskelighet, kommunikasjon, læringsvilje, engasjement og glede som drivere. Disse verdiene karakteriserer saksbehandlerne i Conecto verdier som alle medarbeiderne i fellesskap har valgt som veivisere for å nå Conectos visjon: Å oppnå høyere gjenvinning enn noe annet inkassoselskap. SESONGENS TURFORSLAG Conecto presenterer spennende turforslag og aktiviteter for våre lesere. Forslagene følger årstidene. ITALIENSK for nybegynnere Hvis du har tenkt å børste støvet av fjellstøvlene i år, hvorfor ikke gjøre det i Italia? La Toscana forføre deg med sitt bølgende landskap og sjarmerende landsbyer. For ikke å snakke om maten og vinen Bare for å ha sagt det; det er ingenting galt med den norske fjellheimen. Men vi kan jo alle og enhver få lyst til å oppdage nye steder og kulturer en gang i blant. Enten du er av typen som kjenner Jotunheimen som din egen bukselomme eller du har minst like mye sansen for kultur som fottur; Toscana har noe å tilby alle. Nå trenger du heller ikke la deg stoppe av språkbarrierer eller andre unnskyldninger. Sammen med Den Norske Turistforening og en norsk turleder kan du nemlig oppdage massevis av ukjente perler i de sydlige deler av Toscana, i området rundt den utdødde vulkanen Monte Amiata. Området er velkjent blant italienere, men er fremdeles skjermet for masseturismens inntog. Utenlandske turister som besøker Toscana, holder seg for det meste i de nordlige deler av regionen. Innkvarteringen er lagt til familiehotellet Albergo Le Macinaie, som er kjent for sin hjemlige atmosfære og sitt gode kjøkken. Herfra gjør man dagsturer rundt i området. Den tunge tursekken kan du derfor trygt la bli igjen hjemme en liten dagssekk med plass til drikkeflaske, solkrem, gnagsårplaster og kanskje et tørt skifte holder lenge! I tillegg til ulike fotturer, som blant annet går til noen av områdets karakteristiske topper og utsiktspunkter, blir det også tid til å besøke flere av de 13 landsbyene som omgir Albergo Le Macinaie. Her inngår blant annet besøk i kirker, vinkjellere, et buddistisk tempel (!), en kunstpark, en lokal olivenprodusent, flere slott og bad i varme kilder. Og måltidene? Vel, matpakka med brunostskivene kan du se langt etter! Her er det velsmakende lunsjer med vin til. Og hver kveld trakterer Chef Romano og hans datter Claudia sine gjester med rene gourmetmiddager på Albergo Le Macinaie. Dette er ikke en fjelltur-uke til å gå ned i vekt av! Turen avsluttes med et par dager på egen hånd i Toscanas hovedattraksjon, Firenze. For den som ennå ikke har fått nok kultur, er dette det rene skattekammer av kirker, palasser, museer og kunst. Men hvis du heller er mer interessert i shopping, har du også kommet til riktig sted. Ryktene sier at Italias beste iskrem også finnes i denne byen. Buon viaggio! PS: Toscana er langt i fra det eneste turtilbudet DNT har å tilby i utlandet. Årets nykommer, fottur i Kirgisistan, er allerede fullbooket. Men hva med en sykkeltur i Provence, eller en fottur på Madeira eller i Pyreneene? Ta kontakt med DNT for nærmere informasjon. Foto: Den Norske Turistforening 6 Connected 1/2004 Connected 1/2004 7

5 1. april 2004: Fagseminar INKASSO Vi minner om at Conecto torsdag 1. april ( og det er ikke aprilsnarr) igjen arrangerer fagseminar for våre kunder. Vi tar for oss juridiske, praktiske og inkassofaglige områder som det erfaringsmessig er stor interesse for. Det blir også anledning til å ta opp små og store utfordringer man møter i arbeidsdagen. Gled deg til en spennende inkassofaglig dag! Seminaret avholdes torsdag 1. april kl på Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo. Gangavstand fra Oslo S og Oslo bussterminal. Begrenset plass vær derfor raskt ute med din påmelding! Påmelding sendes innen 22. mars 2004 til en av følgende alternativer: Pr post: Conecto AS, Postboks 85, 1332 Østerås Pr fax: Pr Pr web: Nytt fra Conecto Våre medarbeidere på Gjøvik og i Drammen har lenge kunnet boltre seg i romslige og moderne lokaler. I skrivende stund utvides lokalene på Østerås med 250 kvm. Det er PreInkasso-gruppen som nå samles i mer hensiktsmessige lokaler. Conecto har nå 60 personer ansatt på heltid og 8 på deltid. Av disse arbeider 49 på Østerås, 6 på Gjøvik og 5 i Drammen. Nye av året er Key Account Manager Knut Skogvold, 43 år, saksbehandler Kjetil Fjellheim, 36 år og saksbehandler Kirsti Dalheim, 33 år. Kompetanseutvikling står sentralt hos Conecto. Vi har nå 15 bevillingshavere. Sist ut var Kari-Mette Palm, som bestod sin eksamen i november Stadig nye saksbehandlere er i prosess mot egen bevilling. Medarbeiderne i Conecto spesialiseres innenfor våre forretningsområder. Dette sikrer god kompetanse og et faglig miljø internt, det styrker verdigrunnlaget og gjør at du som kunde kan forvente kvalifisert hjelp hvis du har behov for det. signatur.no Ja, jeg/vi ønsker å delta på Conecto s Fagseminar Inkasso på Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo, sal i 2. etg., torsdag 1. april 2004 kl til Pris kr ,-. Ved 2 eller flere deltakere, kr ,- pr. deltaker. Påmeldingsfrist: 22. mars Deltakere: Firma: Tlf Adresse: Postnr Sted Påmelding: Faks denne påmeldingen tilbake (faksnr ), meld deg på via vår nettside eller ring inn din påmelding til Connected 1/2004 Kontakt oss gjerne! Connected skal være et bindeledd mellom kundene og oss. Vi setter derfor pris på både spørsmål og meninger! Kontakt ansvarlig redaktør Unni Heggem Stene på markedsavdelingens telefon, , eller e-post: Conecto AS tlf: faks: Grini Næringspark 17. Postboks 85, 1332 Østerås

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013 1 Inkassobransjen Nøkkeltall for inkassobransjen - 2 Innhold Om statistikken... 3 Kort om inkassobransjen... 4 Omsetning... 4 Antall årsverk... 5 Omsetning per årsverk... 6 Driftsmargin... 7 Nøkkeltall

Detaljer

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen Inkassobransjen 215 Nøkkeltall for inkassobransjen -215 Innhold Om statistikken... 2 Kort om inkassobransjen... 3 Omsetning... 3 Antall årsverk... 4 Driftsmargin... 5 Nøkkeltall om inkasso... 6 Mottatte

Detaljer

ORDEN I. Bilinkasso på agendaen side 6. Godt skodd for fremtiden. Vekst i nye inkassosaker side 10. Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto

ORDEN I. Bilinkasso på agendaen side 6. Godt skodd for fremtiden. Vekst i nye inkassosaker side 10. Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto #03 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto ORDEN I kommuneøkonomien Det går rundt en milliard kroner inn og ut i Øvre Eiker kommune i løpet av et år. Vi sender ut minst tusen fakturaer per måned.

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 18/2012 DATO: 05.11.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen. vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften. Høring: 31. mars 2009

Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen. vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften. Høring: 31. mars 2009 U }lls:ui.s.:.!10 U8 KOMMENTARER TIL HØRING Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften Høring: 31. mars 2009 Innsendt: 31. mars 2009 Om Juss-Buss Juss-Buss

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger Vi har kompetanse på utestående fordringer Om Kreditorforeningen Vest Kreditorforeningen Vest er en forening for

Detaljer

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013 Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Agenda Hvordan unngå tap på fordringer? Inkassotrend i Norge Betalingsstatistikk på faktura Hvilke

Detaljer

FORBRUKS- PENSJONISTENE

FORBRUKS- PENSJONISTENE #02 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto FORBRUKS- PENSJONISTENE Andelen unge med inkassosaker går svakt ned, mens pensjonist andelen øker. Står vi ovenfor et paradigmeskifte med et nytt kull pensjonister

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 5/2014 DATO: 23. juni 2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av

Detaljer

Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet

Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet NIF`s Kontaktmøte 15. des. 2009 Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Forliksklager Ant. mottatte saker Uteblivelses dom 1 Antall

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252)

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) og (org.nr. ) Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk

Detaljer

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning.

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning. Standardvilkår for INKASSOAVTALE mellom kunde og Kredeni AS - for tjenester levert av Kredeni AS, orgnr 914 153 131, med inkassobevilling i medhold av inkassoloven av 13.mai 1988 nr.2624 annet ledd, jf.

Detaljer

arvatos tilnærming Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction FINANCIAL SOLUTIONS

arvatos tilnærming Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction FINANCIAL SOLUTIONS arvatos tilnærming FINANCIAL SOLUTIONS Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction Vi vet hvordan vi skal behandle mennesker Inkasso er en sentral bærebjelke i samfunnets økonomiske system.

Detaljer

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør Sterk på inkasso MEDLEMSEID TAPER DU PENGER? Vi vil bli din nye inkassoleverandør Vi skal være løsningsorienterte i vårt arbeid og behandle alle med respekt Sigrid Espen Linda OM KREDITORFORENINGEN ØST

Detaljer

Økonomisk krise og lav betalingsevne? - hvordan kreve betaling skånsomt?

Økonomisk krise og lav betalingsevne? - hvordan kreve betaling skånsomt? Økonomisk krise og lav betalingsevne? - hvordan kreve betaling skånsomt? Vegard Østlie This presentation is solely for the use of Lindorff Group and companies associated with Lindorff Group. No part of

Detaljer

Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen

Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen 1 Formål med anskaffelsen SI skal inngå en samarbeidsavtale med en leverandør i forbindelse med innkreving av misligholdte studielån for innkreving og erstatningskrav

Detaljer

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service.

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service. ET KVARTALSVIS KUNDE- OG NYHETSMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1. VINTER 2005 CONNECTED Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans

Detaljer

Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>name<# (Oppdragsgiver) org. Nr: #>orgnr<# 1.

Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>name<# (Oppdragsgiver) org. Nr: #>orgnr<# 1. Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>nameorgnr

Detaljer

FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING

FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) Bakgrunn Tall fra inkassobransjen og kredittopplysningsbyråene viser at betalingsmisligholdet

Detaljer

Kjøp nå betal senere

Kjøp nå betal senere Kjøp nå betal senere Konferanse i BLD 21. november 2011 Gjeldsspiralen Fra inkassosak til alvorlige gjeldsproblemer 1 Den skal tidlig krøkes - som aktiv kortbruker skal bli! Mange barn får hyggelig brev

Detaljer

Bedre hverdag med elektronisk overføring

Bedre hverdag med elektronisk overføring #04 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedre hverdag med elektronisk overføring Grue Sparebank har siden april i år overført misligholdte saker elektronisk via inkassoløsningen SDC til Conecto.

Detaljer

OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER

OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER #01 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER Vi har opplevd en enorm nedgang i antall førstegangspurringer, sier Kari Laudani ved Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.

Detaljer

Kunsten å få god kontantstrøm

Kunsten å få god kontantstrøm #03 2009 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Kunsten å få god kontantstrøm Gode rutiner for oppfølging sørger for at Ringnes AS har relativt få inkassosaker. Resultatet er stabil og god kontantstrøm.

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjonshåndtering Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjon = stopp i innbetalinger! Kjøpsloven Kapittel I. Virkeområde. 1. Alminnelig virkeområde (1) Loven gjelder kjøp for så vidt ikke annet er

Detaljer

Rapport 2009-037. Samfunnsmessige effekter av redusert inkassosalær og forlenget betalingsfrist

Rapport 2009-037. Samfunnsmessige effekter av redusert inkassosalær og forlenget betalingsfrist Rapport 2009-037 Samfunnsmessige effekter av redusert inkassosalær og forlenget betalingsfrist Econ-report nr. 2009-037, Prosjekt nr. 5Z090019.10 SFJ/OSO/mja, RAR, 31. mars 2009 Offentlig Samfunnsmessige

Detaljer

Inkasso i Norge i dag i morgen AAA-DAGENE Brüssel. Generalsekretær Thor A. Andersen

Inkasso i Norge i dag i morgen AAA-DAGENE Brüssel. Generalsekretær Thor A. Andersen Inkasso i Norge i dag i morgen AAA-DAGENE 2011 Brüssel Generalsekretær Thor A. Andersen Rapport 2009-037: Samfunnsmessige effekter av redusert inkassosalær og forlenget betalingsfrist Som et ledd i Regjeringens

Detaljer

Virke Inkasso politiske fokusområder Nina Skalleberg, leder for Virke Inkasso

Virke Inkasso politiske fokusområder Nina Skalleberg, leder for Virke Inkasso 1 Virke Inkasso politiske fokusområder Nina Skalleberg, leder for Virke Inkasso 2 Tema 1: Virke Inkasso politiske fokusområder 2016-2017 Virke Inkasso politiske fokusområder 2016-2017 Politiske fokusområder:

Detaljer

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger Offentlig versjon B2C Energy AS Postboks 5890 Majorstua 0308 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2006/1947-14 MAB VEMA 478.0 Saksbeh.: Vegard M. Aandal Dato: 29.03.2007 Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om

Detaljer

Inkasso er mer enn penger. Trygg, engasjert og smidig

Inkasso er mer enn penger. Trygg, engasjert og smidig Inkasso er mer enn penger Trygg, engasjert og smidig Løste saken. Saksbehandleren i Kreditorforeningen ga meg den beste julegaven jeg kunne få. Vi fikk sammen oversikt over gammel gjeld og skattekrav,

Detaljer

Gjeldsoffer-Alliansens høringsuttalelse til Justisdepartementet om: Endringer i inkassoforskriften Reduksjon av inkassosatser

Gjeldsoffer-Alliansens høringsuttalelse til Justisdepartementet om: Endringer i inkassoforskriften Reduksjon av inkassosatser Gjeldsoffer-Alliansens høringsuttalelse til Justisdepartementet om: Endringer i inkassoforskriften Reduksjon av inkassosatser GOA Kontaktinformasjon: Bengt Scheldt Tlf: 22 20 64 10 Epost: goa@gjeld.org

Detaljer

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA.

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA. Oslo 28. januar 2005, vedtak sak 179-04 Klager: NN Innklaget: Aktiv Kapital Norge AS, postboks 6426 Etterstad, 0604 Oslo Saken gjelder: Om inkassovarsel er betryggende sendt, om gjelden er forfalt før

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS Og Regnskapsbyråer Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk integrasjon

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk Mottar du sms med innhold du ikke helt forstår, gjerne med en lenke

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Side 1 av 5

Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Side 1 av 5 Vedlegg A Kravspesifikasjon Side 1 av 5 1 Innfordringstjenester 1.1 Kreditoroppgaver Leverandøren skal gjennomføre kreditoroppgaver som følger: 1.1.1 Inkasso DFØ vil forestå utsending av faktura og purring

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Komme i gang med Visma AutoCollect

Komme i gang med Visma AutoCollect 1dsPage 0 of 7 Dette er en kort oppsummering av de punkter som må være på plass i Visma Business før man tar i bruk tjenesten Visma AutoCollect. Dette gir ikke en fullstendig oversikt over tjenesten så

Detaljer

Fanget i forbrukersamfunnet

Fanget i forbrukersamfunnet #03 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Fanget i forbrukersamfunnet Unge mellom 18 og 30 år er den aldersgruppen med raskest voksende gjeldsbyrde. Stadig flere starter sitt økonomiske livsløp

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING

SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING mellom Creno AS (940 719 127) og Kunde (xxx xxx xxx) Innhold Generelle avtalevilkår Priser og betingelser for betalingsoppfølging 1. Generelle bestemmelser Creno

Detaljer

nou 1992:35 side 1 av 6

nou 1992:35 side 1 av 6 Dokumenttype nou 1992:35 Dokumentdato 1992-11-01 Tittel Effektivisering av betalingsfordring mv Utvalgsnavn Betalingsinnfordringsutvalget Utvalgsleder Mikalsen, Geir Utgiver Finans-og tolldepartementet

Detaljer

CONNECTED. side 4. Vokter god inkassoskikk. Riktig innstilling

CONNECTED. side 4. Vokter god inkassoskikk. Riktig innstilling ET KVARTALSVIS KUNDE- OG NYHETSMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4. HØST 24 CONNECTED Blå himmel med mørk horisont Solen vil fortsatt skinne på norsk økonomi i årene som kommer. Men direktør Alf A. Hageler i

Detaljer

Varsel om rettslig pågang ble sendt, da innklagede ikke hadde mottatt noen innbetaling. Salæret var uendret. Varselet var sendt til adressen: YY.

Varsel om rettslig pågang ble sendt, da innklagede ikke hadde mottatt noen innbetaling. Salæret var uendret. Varselet var sendt til adressen: YY. Sandefjord, 18. september 2015. Vedtak i sak 143-2015 Klager: NN Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet. Om klager i tide har fremmet

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelse 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN:

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: TELEFAKS TIL: FIRMA: Bestilling av NUF selskap Firmahjelp FAKSNUMMER: 22 00 80 71 FRA: DATO: EMNE: INSTRUKSJON ANG BESTILLING AV NUF SELSKAP TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: Etter avtaler ligger

Detaljer

Norges mest. inntektsbringende dugnad!

Norges mest. inntektsbringende dugnad! Norges mest inntektsbringende dugnad! Norges mest inntektsbringende dugnad! I tråd med idrettens verdier Norsk idrett har en svært positiv effekt på den norske folkehelsen. Idretten står således i en perfekt

Detaljer

Styrket markedsposisjon

Styrket markedsposisjon Årsrapport Innhold Administrerende direktør har ordet.................. 2 Administrerende direktør har ordet Styrket markedsposisjon Innovasjon................. 3 Conectohistorien En historie om gjenvinning...

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Spørsmål og svar til Fjellinjens anbudskonkurranse for anskaffelse av inkassotjenester, lagt ut på doffin.no 26. nov 2013

Spørsmål og svar til Fjellinjens anbudskonkurranse for anskaffelse av inkassotjenester, lagt ut på doffin.no 26. nov 2013 Spørsmål og svar til Fjellinjens anbudskonkurranse for anskaffelse av inkassotjenester, lagt ut på doffin.no 26. nov Sp. Dato nr: inn: 1 29. 10. 2 1.11. Spørsmålet i anonymisert form: Vi er i gang med

Detaljer

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport Bakgrunn og formål skal gi relevant informasjon og veiledning til aktører, publikum og myndigheter på lotteri- og pengespillområdet og på stiftelsesområdet.

Detaljer

Inkasso i Norge i dag i morgen. Brüssel

Inkasso i Norge i dag i morgen. Brüssel Inkasso i Norge i dag i morgen AAA-DAGENE 2011 Brüssel Rapport 2009-037: Samfunnsmessige effekter av redusert inkassosalær og forlenget betalingsfrist t ledd i Regjeringens kamp mot fattigdom har Justis-

Detaljer

Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015

Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015 Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015 Høring - overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten Finansdepartementet har sendt på høring forslag om overføring av skatteoppkreverfunksjonen

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV Arkeologiske undersøkelser Forprosjekt. mellom XXXX. Statens vegvesen Vegdirektoratet

AVTALE OM LEVERING AV Arkeologiske undersøkelser Forprosjekt. mellom XXXX. Statens vegvesen Vegdirektoratet Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Arkeologiske undersøkelser Forprosjekt mellom XXXX ( Tilbyder ) og Statens vegvesen Vegdirektoratet ( Oppdragsgiver

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

Norske Inkassobyråers Forening

Norske Inkassobyråers Forening Finansdepartementet ostmottak @Fin.De.no Norske Inkassobyråers Forening Thor Dahlsgt. 1 A Postboks 311, 3201 Sandefjord Tlf.: 33 46 95 60. Fax: 33 46 93 13 Mobil: 414 37 911 E-Mail: lise@inkasso.no Bankgiro:

Detaljer

Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato. Høring - felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren

Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato. Høring - felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren Justis- og beredskapsdepartementet v/ Plan- og administrasjonsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato 201300318- Ingrid Olsen/Gunvor Løge 26.09.2013 Høring - felles

Detaljer

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Kreditorforeningen i Trondhjem stiftes Kredinor fusjonerer med Kreditorforeningen

Detaljer

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Veilederhefte Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Til lærere og veiledere fra bank og forsikring Dette er et kort kurs i personlig økonomi for elever i videregående skole. Temaet er økonomisk

Detaljer

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK)

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Tilstede Trond N: Eddie:

Detaljer

Høringsnotat - Forslag til endringsforskrift til forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014

Høringsnotat - Forslag til endringsforskrift til forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014 Høringsnotat - Forslag til endringsforskrift til forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og 1. Innledning I St.meld. nr. 12 (2003-2004) Om modernisering av Statens lånekasse for utdanning

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

hvor PayEx er invitert som deltagende part for høringsuttalel- sen.

hvor PayEx er invitert som deltagende part for høringsuttalel- sen. PayERTS IN PAYMENTS Det Konglige justis- og politidepartement Lovavdelingen PB 8005 Dep 0030 Oslo Att.: Tone Ofstad/Tore Fjørtoft PayEx Colledon AS Post adresse: Postboks 613 Senbum 0106 Oslo Besøks adresse:

Detaljer

Totalleverandør av tjenester innenfor regnskap, fakturering og inkasso

Totalleverandør av tjenester innenfor regnskap, fakturering og inkasso Totalleverandør av tjenester innenfor regnskap, fakturering og inkasso HAMMERSBORG REGNSKAPS- OG INNBETALINGSSERVICE AS (HBRI AS) Hammersborg Regnskaps- og Innbetalingsservice AS tilbyr tjenester innenfor

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

1. Kravet. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 14. desember 2014. Vedtak i sak 184-2014. Klager: NN Innklaget: Gothia AS, Postboks 115, 7901 Rørvik. Saken gjelder: Om varsler er avsendt på betryggende måte. Om klager i tide har fremmet

Detaljer

Dokumentasjon av budrunder m.m. i eiendomsmegling

Dokumentasjon av budrunder m.m. i eiendomsmegling Rundskriv Dokumentasjon av budrunder m.m. i eiendomsmegling RUNDSKRIV: 9/2013 DATO: 16.10.2013 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Eiendomsmeglingsforetak Advokater med eiendomsmeglingsvirksomhet FINANSTILSYNET Postboks

Detaljer

Overordnet bilde og Inkassotall for 2014 v/ adm direktør Tor Berntsen Kredinor Overvåk og Skyldnerkart over Oslo v/ analysesjef Magnus Solstad

Overordnet bilde og Inkassotall for 2014 v/ adm direktør Tor Berntsen Kredinor Overvåk og Skyldnerkart over Oslo v/ analysesjef Magnus Solstad Overordnet bilde og Inkassotall for 2014 v/ adm direktør Tor Berntsen Kredinor Overvåk og Skyldnerkart over Oslo v/ analysesjef Magnus Solstad Redaksjon avsluttet 29. april 2015 Innhold Skyldnerbildet....3

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter).

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). Vedlegg 2 - Kontraktsforslag 1. Anvendelse Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). 2. Kontrakten

Detaljer

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett?

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Nedre Romerike tingrett jobber for tiden med et kvalitetsprosjekt kalt Intern og ekstern dialog. Som en del av

Detaljer

Sjømannskirkens verdidokument

Sjømannskirkens verdidokument Sjømannskirkens verdidokument Vaffelhjertet har fulgt Sjømannskirken k siden starten i 1864. Etter hvert er det blitt uttrykk for noe av Sjømannskirkens mest sentrale verdier, fellesskap, tilhørighet og

Detaljer

1 TILBUDSINNBYDELSE - INNFORDRINGSTJENESTER

1 TILBUDSINNBYDELSE - INNFORDRINGSTJENESTER 1 TILBUDSINNBYDELSE - INNFORDRINGSTJENESTER Nes kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse under nasjonalterskelverdi på kjøp og levering av innfordringstjenester. Anskaffelsen skal gi kommunen den mest

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 1 7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 7.1. Innledning Ethvert korrekt kommunalt krav, det være seg faktura, termin på utlån eller andre krav skal betales til rett tid. Enkelte ganger oppstår imidlertid situasjoner

Detaljer

ENDRING I INKASSOFORSKRIFTEN REDUKSJON AV INKASSOSATSER.

ENDRING I INKASSOFORSKRIFTEN REDUKSJON AV INKASSOSATSER. Justis og Politidepartementet Lovavdelingen Boks 8005 Dep. 0030 OSLO Saksbehandler: Baard Sig. Bratsberg Direkte tlf: 920 31 773 Deres ref: 2008 07634 EP TFJ/mk Arkivkode: 640.1 Dato: 31. Mars 2009. HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser //LAGT TIL ETTER ØNSKE FRA KUNDE! Standard salgsbetingelser Kjøpsbetingelser for forhandlere finner du her Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Avtalen 3. Partene 4. Priser 5. Avtaleinngåelsen 6. Ordrebekreftelse

Detaljer

HSH Lederhusets medieguide

HSH Lederhusets medieguide HSH Lederhusets medieguide Det å kunne håndtere media er blitt en viktig rolle for en bedriftsleder både det å utnytte mediene til din for å skape positiv blest rundt din virksomhet, og å unngå å ramle

Detaljer

Nettkonferansen 2010

Nettkonferansen 2010 Nettkonferansen 2010 Stengeprosessen Hva må nettselskapene ta stilling til? 1 Stengeprosessen Lov- og avtaleregulering av stengeretten Ot.prp. nr. 114 Hovedpunkter Felles normer betraktninger Sverige og

Detaljer

Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial

Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial Kaupthings norske filial er satt under offentlig administrasjon. Den islandske banken Kaupthings filial i Norge ble søndag 12.oktober 2008 satt

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

INFORMASJON SKOLEFRITIDSORDNINGER VED BARNESKOLENE SVELVIK KOMMUNE. Revidert mars 2008

INFORMASJON SKOLEFRITIDSORDNINGER VED BARNESKOLENE SVELVIK KOMMUNE. Revidert mars 2008 INFORMASJON SKOLEFRITIDSORDNINGER VED BARNESKOLENE I SVELVIK KOMMUNE Revidert mars 2008 TELEFONLISTE / E-post adresse TØMMERÅS SKOLE: tlf. 33780166 tommeras.skole@svelvik.kommune.no SFO: tlf. 33780169

Detaljer

Kredittprisforedraget 2009/10 7 - suksesskriterier

Kredittprisforedraget 2009/10 7 - suksesskriterier Kredittprisforedraget 2009/10 7 - suksesskriterier Ingun Lillebo Johnsen Mars 2010 Ringnes hvem er vi Øl, vin, cider og fab Brus Vann 1500 Produksjon/distribusjon 5 Page 2 Credit Management viktig for

Detaljer

I telefaks 04.06.09 til fordringshaver bestred klager kravet mottatt i inkassovarsel 20.05.09.

I telefaks 04.06.09 til fordringshaver bestred klager kravet mottatt i inkassovarsel 20.05.09. Sandefjord, 17. juni 2010: Vedtak i sak 49-2010. Klager: NN Innklaget: Kreditorforeningen Midt-Norge, Sjøfartsgata 6, 7714 Steinkjer Saken gjelder: Om nemndas kompetanse. Om å fremme flere saker for samme

Detaljer

COUNTRY PAYMENT REPORT. Norge

COUNTRY PAYMENT REPORT. Norge COUNTRY PAYMENT REPORT 216 Norge Country Payment Report 216: NORGE Country Payment Report er utarbeidet av Intrum Justitia. Intrum Justitia innhenter data fra tusenvis av selskaper i Europa for å få innsikt

Detaljer

Taler og appeller. Tipshefte. www.frp.no

Taler og appeller. Tipshefte. www.frp.no Taler og appeller Tipshefte Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post: frp@frp.no - Web: www.frp.no www.frp.no Innledning: I dette

Detaljer

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring Konkursrådet Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger utbetalt til avtalt tid kan det være nødvendig å begjære arbeidsgiver

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B utkast til kontrakt for levering av tjenester

Konkurransegrunnlag Del B utkast til kontrakt for levering av tjenester Konkurransegrunnlag Del B utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Rammeavtale Konsulentbistand Geodataseksjonen Region sør mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens

Detaljer

FOR MYE UTBETALT LØNN TV konferanse 6.desember 2012 v/ Åse Marie Bjørnestad DM 321423

FOR MYE UTBETALT LØNN TV konferanse 6.desember 2012 v/ Åse Marie Bjørnestad DM 321423 FOR MYE UTBETALT LØNN TV konferanse 6.desember 2012 v/ Åse Marie Bjørnestad DM 321423 De aller fleste arbeidstakere opplever å måtte skrive under på en standard arbeidsavtale/kontrakt hvor det står at

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER Dette er Wipe AS standardvilkår ved avtale med forbruker om rengjøring av bolig, sist revidert den 24. september 2015. Alle våre kunder blir gjort oppmerksomme på at nærværende

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer

Finanstilsynets halvtime

Finanstilsynets halvtime Finanstilsynets halvtime Inkassobransjens fagdag Gardermoen 30. mars 2016 Anne-Kari Tuv seksjonssjef Status tilsynsvirksomheten Stedlig tilsyn i seks foretak og kontaktmøter med de største foretakene Alvorlige

Detaljer

Høy risiko. Factoring som driftsfinansiering. Vekst i antall inkassosaker. Sikrer høy kompetanse på huset side 12

Høy risiko. Factoring som driftsfinansiering. Vekst i antall inkassosaker. Sikrer høy kompetanse på huset side 12 #01 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Høy risiko Trusselbildet i Norge har forandret seg drastisk på kort tid. En teknologihjulpet globalisering har brakt verden hjem i stuene våre på godt og

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER La oss følge opp egenandeler og faktura GJØR ARBEIDS- DAGEN DIN ENKLERE Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som tannlege har du mye du må forholde deg til i hverdagen.

Detaljer

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Etiske regler for ansatte i Oslo kommune hjelp til å ta de riktige valgene Hvorfor etiske regler? Etikk i Oslo kommune handler om at vi skal kunne stå for de

Detaljer