CONNECTED. Møt skyldneren. Faglige muskler og et menneskelig ansikt gir resultater for NSB. Italiensk for nybegynnere. FAGSEMINAR Inkasso

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CONNECTED. Møt skyldneren. Faglige muskler og et menneskelig ansikt gir resultater for NSB. Italiensk for nybegynnere. FAGSEMINAR Inkasso"

Transkript

1 ET KVARTALSVIS KUNDE- OG NYHETSMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1. VINTER 2004 CONNECTED Møt skyldneren med respekt Inkassobransjens viktigste utfordring er å behandle skyldnerne med forståelse, sier seksjonssjef Wilhelm Mohn Grøstad i Kredittilsynet. Opptre med respekt det tjener både inkassoselskap og bransjen på, er hans oppfordring. Foto: Pål Nedregotten SIDE 4 Faglige muskler og et menneskelig ansikt gir resultater for NSB SIDE 2 Italiensk for nybegynnere SIDE 7 FAGSEMINAR Inkasso SIDE 8

2 Leder Kjære leser, Vi i Conecto har det siste året arbeidet mye med å klargjøre våre verdier, vår identitet og omdømmestrategi. Dette har avdekket et aspekt vi ønsker å utforske nærmere. Hvilket omdømme har Conecto blant skyldnerne? Hvordan oppfatter skyldnerne den behandling de får hos oss? Lykkes vi med å behandle skyldner med respekt og medmenneskelighet? For å finne svar på disse spørsmålene, har Conecto utpekt 2004 til skyldernes år. Gjennom forskjellige tiltak ønsker vi å øke vår kunnskap om hvilke reaksjoner våre henvendelser skaper hos skyldner. Dette for å optimalisere vår kommunikasjon og pågang. Vi vil forsterke betalingslysten fremfor å øke betalingsvegringen. Dette er noe vi i Conecto alltid har vært opptatt av. Nå vil vi bli enda bedre. Først ut er en skyldnerundersøkelse som skal gi oss viktig informasjon om skyldernes oppfatning av oss som selskap og hvilke reaksjoner vår kommunikasjon gir. Vi vil komme tilbake til resultatene fra denne undersøkelsen. Forhåpentligvis får vi noen positive tilbakemeldinger, men minst like viktig er informasjonen som vil gjøre oss enda bedre. Vårt mål er å øke gjenvinningen gjennom en løsningsorientert dialog med skyldner. Vi skal skape et ønske hos skyldner om å gjøre opp eksisterende gjeld før ny gjeld etableres. Måtte skyldneråret 2004 bringe ny kunnskap som er til det beste både for skyldner og dere som er våre kunder. Med hilsen Sverre O. Helsem Administrerende direktør Skyldnernes år ved Sverre O. Helsem Fokus på kjernevirksomhet. Selv ikke gode, gamle NSB slipper unna den nye tidens krav. Av alle oppgaver som NSB selv ikke skal bruke tid på lenger, er innfordring den desidert viktigste. Da er det klart at det spiller en stor rolle hvem som utfører denne oppgaven for oss! Faglige muskler og et menneskelig ansikt gir resultater for NSB Ordene tilhører økonomisjef Trond Inge Carlsen i NSB Ekspressgods. Han var i fjor ansvarlig for en omfattende anbudsprosess i valg av samarbeidspartner på inkasso på vegne av hele NSB. Totalt 9 leverandører ble evaluert i den grundige prosessen, som endte i valget av Conecto. Tillit er viktig NSB hadde flere punkter på listen over forutsetninger som måtte være til stede for at en tilbyder skulle være aktuell som samarbeidspartner. Min tidligere erfaring med inkassobyråer er at de fleste jobber relativt likt metodisk sett. I den løsningen vi var på utkikk etter, fokuserte vi derfor mer på forhold som faglig kompetanse, tilfredsstillende tekniske løsninger, gode og lett tilgjengelige rapporter, aktiv oppfølging, fast kontaktperson og ikke minst god løsningsgrad, forteller Carlsen. Det er viktig for oss å slippe å tenke så mye på disse oppgavene selv når vi først har satt dem bort. Derfor ble tillit et viktig stikkord for oss. Vi valgte den tilbyderen som totalt sett hadde gitt oss det beste helhetsinntrykket gjennom hele prosessen. Resultater som teller! Når det gjelder løsningsgraden, så har den blitt klart bedret etter at samarbeidet med Conecto startet. For én av enheten i NSB har Conecto lyktes i å øke løsningsgraden med over 30%! Hva kan være årsaken til dette? Det kan skyldes flere ting, og det er vanskelig å sette fingeren på én avgjørende årsak. En forklaring kan være at vi har fått en utrolig dyktig saksbehandler. Men en person alene greier ikke å holde et slikt resultat over tid. Jeg tror dette sier mer om organisasjonen som helhet. I spesielt vanskelige saker har vi lagt merke til at folk med riktig kompetanse har blitt koplet raskt inn, og problemene har blitt kjapt løst, sier økonomisjefen i NSB Ekpressgods. Et menneskelig ansikt Trond Inge Carlsen er også fornøyd med måten Conecto behandler hans kunder på. Hvis man er tøff nok mot en skyldner, får man alltids inn pengene. Men hvem ønsker vel å behandle kundene sine med balltre!? Conecto har i stedet funnet en riktig kombinasjon mellom faglige muskler og et menneskelig ansikt, som gjør at vi har full tillit til at våre kunder blir godt i varetatt. Mens Conecto fortsetter å drive inn utestående fordringer for NSBs ulike enheter, har Trond Inge Carlsen blitt innhentet av statsbanens fokusering på sin kjernevirksomhet persontrafikk. NSB Ekpressgods sine dager er snart talte, og nye oppgaver står allerede og venter for Carlsen denne gangen hos Norges Meteorologiske Institutt. Vi takker for samarbeidet så langt, og ønsker lykke til i ny jobb! Fakturagebyr et overraskende pristillegg? Bruken av fakturagebyr i tillegg til kjøpesummen har vært økende de siste årene. Gebyret er ment å dekke selgerens omkostninger ved produksjon og utsendelse av faktura i forbindelse med kredittsalg. Dersom ikke slikt gebyr er avtalt på forhånd, vil det for kjøperen komme som et overraskende tillegg i prisen. Ofte hevdes det derfor at slike omkostninger bør være innkalkulert i selgers pris. Selger har imidlertid anledning til å legge på fakturagebyr i tillegg til prisen. Forutsetningen er at dette er avtalt på forhånd. Vi som inkassobyrå blir naturlig skyteskive for skyldners kritikk og frustrasjon. Økningen fremstår som et paradoks i lys av at den samme regjeringen gjennom salærreformen for mindre enn to år siden presset frem en betydelig reduksjon av inkassosalærene. Salærreformen ble begrunnet med et ønske om å hjelpe de økonomisk vanskeligstilte. Ved å ta fra de rike (inkassobyråene) og gi til de fattige (skyldnerne) skulle dette edle motivet realiseres. Men i motsetning til Robin Hood viser det seg altså at regjeringens motiver ikke var så edle. Eller mener regjeringen at I forbrukerkjøp er adgangen til å kreve fakturagebyr lovregulert gjennom Forbrukerkjøpslovens 37 (3) som sier at selger ikke kan kreve fakturagebyr i tillegg til kjøpesummen hvis ikke dette følger klart av avtalen. Vi har ingen tilsvarende lovregel i kjøp mellom næringsdrivende, men det er sedvane for at selger kan forlange fakturagebyr dersom dette er avtalt før levering. Et forbehold om fakturagebyr bør således inntas i alminnelige salgs- og leveringsbetingelser og gjerne også i ordrebekreftelser. En generell aksept antas å foreligge dersom kjøper allerede har betalt fakturagebyr til selger ved tidligere kredittkjøp. Rettslig inkasso: Dyrere for skyldner til glede for staten Rettsgebyrloven har fra 1. januar 2004 blitt endret slik at begjæring om tvangsfullbyrdelse blir 50 % dyrere. Dette innebærer at gebyret for en utleggsbegjæring øker fra 1 til 1,5 rettsgebyr (1 rettsgebyr er i dag kr. 740). Til gode for hvem? Staten. På bekostning av hvem? Skyldner, som blir sittende med regningen. bildet har snudd på under to år? Har salærreformen gjort skyldnerne rike og staten fattig, slik at gebyrøkningen for utleggsbegjæringer sikrer en utjevning i tråd med Robin Hoods filosofi? Eller er dette et tiltak som illustrerer statens unike evne til å sikre seg noen ekstra titalls millioner kroner fra de som allerede har det vanskelig? I Conecto har vi alltid hatt som mål å løse sakene frivillig til glede både for skyldner som får en rimeligere løsning, og oppdragsgiver som får inn sitt utestående raskt. 2 Connected 1/2004 Connected 1/2004 3

3 Å opptre profesjonelt og respektfullt overfor skyldnere er kanskje den største utfordringen inkassobransjen står ovenfor, sier seksjonssjef Wilhelm Mohn Grøstad i Kredittilsynet. Skal bransjen forbedre sitt rykte er det der selskapene må begynne, mener han. Den viktige respekten utviklingstrekk, men de store selskapene, med sine store porteføljer, har antakelig langt bedre oversikt over nettopp det. Det jeg kan si er at det ikke er noen automatikk i sammenhengen mellom gode tider og god betalingsevne. Jeg savner faktisk forskning på hva som bidrar til utviklingen. Det finnes veldig lite på dette området, sier han. Å møte skyldnerne med profesjonell respekt og forståelse for at de ofte er i en svært vanskelig situasjon er en langt mer konstruktiv strategi enn å stille hardt mot hardt Betalingsmoral på hell? Det har vært en jevn vekst i inkassovirksomheten helt siden rapporteringen startet, til tross for at antall selskaper med bevilling har sunket jevnt og trutt siden Kredittilsynet startet sin virksomhet med inkassotilsyn høsten Unntaket var første halvår 2003, hvor vi så en nedgang på 1,3 prosent i innkasserte midler. Det blir svært interessant når tallene for andre halvår foreligger å se om denne lange, oppadgående kurven nå er i ferd med å snu, sier Grøstad. Justering av FORSINKELSESRENTEN Med hjemmel i Forsinkelsesrenteloven har Finansdepartementet i forskrift av 12. desember 2003 redusert renten ved forsinket betaling til 9,25 % p.a. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2004 og innebærer en reduksjon på 2,75 % i forhold til tidligere rentesats på 12 %. Forsinkelsesrenten skal i følge forsinkelsesrenteloven 3 (ny) tilsvare Norges Banks styringsrente tillagt minst sju prosentpoeng. Norge tilpasser seg med denne lovendringen et EU-direktiv om likere regler for forsinket betaling. Forsinkelsesrenten har siden 1. januar 1994 vært på 12 %. Heretter skal den fastsettes halvårlig av Finansdepartementet, på bakgrunn av Norges Banks justering av styringsrenten 1. januar og 1. juli. Da forslaget var ute til høring uttrykt Norske inkassobyråers forening (NIF) skepsis til at rentesatsen skal fastsettes to ganger i året. De uttalte: «NIF tror dette vil medføre store praktiske problemer mht. korrekt beregning for næringslivet, inkassobransjen, forliksråd og namsmenn (administrative konsekvenser). Erfaringene fra vår bransje tilsier at dette allerede i dag synes å være komplisert å forstå og beregne korrekt. Etter vår oppfatning vil en årlig fastsettelse kontra 2 ganger i året neppe føre til vesentlige tap/gevinster for næringsdrivende kreditor eller debitor.» For Conecto AS har lovendringen medført en del praktiske utfordringer. Disse har vi imidlertid under kontroll og alle saker som berøres av lovendringen er oppdatert iht gjeldende rentesats. Vi oppfordrer våre kunder til å endre ordlyden i sine fakturaer og purringer slik at de tilfredsstiller lovens krav. Vi anbefaler følgende tekst: Ved mislighold påløper renter fra forfallsdag til betaling skjer i henhold tilgjeldende sats etter forsinkelsesrentelovens 3. Kredittilsynet vet fra sin kontakt med skyldnere at mange er misfornøyde med måten de møtes på av inkassoselskapene, slår Grøstad fast. Det er mitt klare inntrykk. Dette trekker ned hele bransjens rennome, sier han, og klassifiserer manglende respekt som kanskje den største utfordringen bransjen står ovenfor. Advarende pekefinger Wilhelm Grøstad leder inkassoseksjonen i Kredittilsynet, og er en av de mest sentrale skikkelsene innen inkasso i Norge. Når han retter en advarende pekefinger mot bransjen er det dermed verdt å følge med. Å møte skyldnerne med profesjonell respekt og forståelse for at de ofte er i en svært vanskelig situasjon er en langt mer konstruktiv strategi enn å stille hardt mot hardt, mener han. Og til syvende og sist kan det faktisk være mer lukrativt også for kreditoren. Det forbauser meg at dette ikke har sunket inn hos alle. Det må da være tilfredsstillende også for en saksbehandler å finne en god løsning som tjener både skyldnere og kreditorer, spør han. Systemene kan være så gode de vil, men det hjelper ikke dersom skyldneren føler seg dårlig behandlet. Ledelsen i de enkelte firmaene er nok klare og tydelige, og instruerer sine ansatte deretter, mener Grøstad. Likevel ser vi at det ofte oppstår vonde følelser i kjølvannet av inkassosaker. Fingeren på pulsen Tilsynet skal påse at bransjen driver i hen- hold til de lover og regler som finnes her til lands statutter som er unike i forhold til land vi ellers vil sammenlikne oss med. Tilsynet sørger for at alle som driver med såkalt fremmedinkasso, det vil si å inndrive penger på vegne av andre, har bevilling. Det etterser også at inkassoselskapene har midler til å drive for, slik at fordringshavers midler ikke risikerer å gå tapt. Som seksjonssjef sitter Grøstad med fingeren på pulsen til alt som skjer i inkasso-norge, og Tilsynets halvårlige rapport over markedet er kanskje det viktigste dokumentet som beskriver tilstandene innen inkasso. Likevel understreker Grøstad at Kredittilsynet ikke har full oversikt over hvilke faktorer som påvirker markedet. Vi får ofte spørsmål om grunnene til Men når det er sagt hører vi jo fra bransjen at mislighold fremdeles står sterkt i enkelte grupper. Det er for eksempel bekymringsverdig at den yngre generasjonen ikke er bevisst hva det vil si å ha gjeld. Mange unge ser ikke ut til å ha den samme følelse av ansvar ved å la regninger gå til inkasso, og det kan få beklagelige konsekvenser på sikt, sier han. Grøstad etterlyser samtidig en grundigere jobb før kunder får kreditt. Jeg tror kanskje det viktigste grepet bedrifter kan gjøre for å verge seg mot dårlige betalere er å fange opp faresignaler når de gir kunder kreditt. De må følge opp kundene. Bevares så mye det må være å hente der fremfor å la bedrifter gå til konkurs, sier han. 4 Connected 1/2004 Connected 1/2004 5

4 PreInkasso -konseptet nærmer seg nå 10-års jubileum. PreInkasso ble etablert i årsskifte -94/-95, og den første kunden til å benytte seg av dette konseptet var Møller Bilfinans, tidligere VW Audi Finans. Dette samarbeidet har utviklet seg over alle disse årene, og i dag benytter Møller Bilfinans AS seg av alle tjenestene PreInkasso har å tilby. Navnet PreInkasso er et registrert varemerke og forteller rent teknisk hva som ligger i produktet. Vi ønsker å forhindre at kravet blir et gammelt og tungt inkassokrav, ved å gripe aktivt inn tidlig. Vi opplever daglig at vi hjelper folk ut av en vanskelig situasjon. En situasjon som de selv ofte ikke øyner en løsning på. Bare unntaksvis opplever vi at kunden ikke har samme mål som oss, nemlig å finne en løsning og få gjort opp for seg. Med et felles mål er det lettere å finne en løsning! Vi har spesialisert oss på å få til frivillige løsninger med skyldner. 95% av PREINKASSO en vedvarende suksess! Målet vårt er maksimal gjenvinning av kundens fordringer. PreInkasso er middelet. Vi i PreInkasso løser sakene utenfor rettsapparatet! alle saker vi løser, finner sin løsning på denne måten. Et tidlig engasjement er avhengig av gode rutiner, både hos oss og hos våre oppdragsgivere. At våre rutiner er effektive er en forutsetning det er det vi lever av. At oppdragsgivernes rutiner er like ryddige kan vi ikke alltid regne med. Derfor ligger det alltid en viss tilpasning også av oppdragsgivers rutiner når vi inngår en PreInkasso -avtale. Det er skreddersøm som må til for at vi skal lykkes, ikke samlebånd. Derfor er også sammensetningen av mennesker som arbeider i PreInkasso - avdelingen viktig. Saksbehandlerne jobber med ungdommer som ikke har gjort opp en telefonregning på 200 kroner, med maskinentreprenøren som sliter med månedsavdrag på kroner på en dumper han er avhengig av, med den kvikke selgeren som ikke prioriterer å betale leasingleien for bilen til en halv million kroner, og med den mindreårige som har lurt seg til å handle på kreditt over Internett. Eksemplene er mange. Vår evne til å sette oss inn i skyldnerens situasjon er viktig. Vi må også kjenne bransjen, ta hensyn til beløpets størrelse og forberede oss på å ta kontakt med skyldneren tidlig! Derfor er saksbehandlerne delt inn i spesialiserte team. Vi kjenner igjen skyldnerens situasjon, snakker samme språk, får fortrolighet og når vi også har samme mål, blir det lett å lykkes! Selv om hovedmålet er maksimal gjenvinning av oppdragsgivers fordringer, har vi flere mål; blant annet at skyldner skal fortsette som kunde, også etter at pengene er betalt. Eksempelvis NetCom, der vi har gjenåpnet mer enn tusen abonnement. Det er viktig at kunden, selv når vedkommende har misligholdt et krav, fortsatt ønsker å være kunde hos vår opp- dragsgiver. Det er ekstra viktig for oss at selv kunder som har misligholdt sine betalingsforpliktelser ikke skal ha noe å utsette på våre oppdragsgivere eller på den behandling vi gir. Av den grunn er dialogen mellom skyldner og våre løsningsorienterte saksbehandlere uhyre viktig. For å levere kvalitet og høyere gjenvinning enn våre konkurrenter, er vår løsning å etablere spesialiserte grupper som skal fokusere sterk innenfor bransjer og samvirke tett med den enkelte oppdragsgiver. Heller stor hos en liten, enn liten hos en stor, som en av våre mangeårige kunder uttrykte det. Derfor er all ekspansjon tuftet på nærhet til kundene og korte rapporteringslinjer internt. PreInkasso -avdelingen flyttet nylig inn i nye, større og mer moderne lokaler der saksbehandlerne ledes av Gerhard Kvarsnes, som utviklet PreInkasso - konseptet. PreInkasso har også en utetjeneste/oppsøkstjeneste. I siste år har oppsøkstjenesten ivaretatt 1200 innhentingsoppdrag bare på bil av disse sakene ble løst frivillig, der skyldner enten betalte seg ajour, eller leverte inn bilen frivillig. Det er bare unntaksvis at vi benytter oss av namsmannsapparatet for tilbakeleveringer. Conecto Global er også tilknyttet PreInkasso -avdelingen, der vi står for innkrevingen av utestående fordringer over hele verden. Gruppen består av personer med flere års erfaring fra utenlandsinkasso og kan tilby innkreving gjennom samarbeidspartnere over hele kloden. Ansvar er Conectos superverdi med medmenneskelighet, kommunikasjon, læringsvilje, engasjement og glede som drivere. Disse verdiene karakteriserer saksbehandlerne i Conecto verdier som alle medarbeiderne i fellesskap har valgt som veivisere for å nå Conectos visjon: Å oppnå høyere gjenvinning enn noe annet inkassoselskap. SESONGENS TURFORSLAG Conecto presenterer spennende turforslag og aktiviteter for våre lesere. Forslagene følger årstidene. ITALIENSK for nybegynnere Hvis du har tenkt å børste støvet av fjellstøvlene i år, hvorfor ikke gjøre det i Italia? La Toscana forføre deg med sitt bølgende landskap og sjarmerende landsbyer. For ikke å snakke om maten og vinen Bare for å ha sagt det; det er ingenting galt med den norske fjellheimen. Men vi kan jo alle og enhver få lyst til å oppdage nye steder og kulturer en gang i blant. Enten du er av typen som kjenner Jotunheimen som din egen bukselomme eller du har minst like mye sansen for kultur som fottur; Toscana har noe å tilby alle. Nå trenger du heller ikke la deg stoppe av språkbarrierer eller andre unnskyldninger. Sammen med Den Norske Turistforening og en norsk turleder kan du nemlig oppdage massevis av ukjente perler i de sydlige deler av Toscana, i området rundt den utdødde vulkanen Monte Amiata. Området er velkjent blant italienere, men er fremdeles skjermet for masseturismens inntog. Utenlandske turister som besøker Toscana, holder seg for det meste i de nordlige deler av regionen. Innkvarteringen er lagt til familiehotellet Albergo Le Macinaie, som er kjent for sin hjemlige atmosfære og sitt gode kjøkken. Herfra gjør man dagsturer rundt i området. Den tunge tursekken kan du derfor trygt la bli igjen hjemme en liten dagssekk med plass til drikkeflaske, solkrem, gnagsårplaster og kanskje et tørt skifte holder lenge! I tillegg til ulike fotturer, som blant annet går til noen av områdets karakteristiske topper og utsiktspunkter, blir det også tid til å besøke flere av de 13 landsbyene som omgir Albergo Le Macinaie. Her inngår blant annet besøk i kirker, vinkjellere, et buddistisk tempel (!), en kunstpark, en lokal olivenprodusent, flere slott og bad i varme kilder. Og måltidene? Vel, matpakka med brunostskivene kan du se langt etter! Her er det velsmakende lunsjer med vin til. Og hver kveld trakterer Chef Romano og hans datter Claudia sine gjester med rene gourmetmiddager på Albergo Le Macinaie. Dette er ikke en fjelltur-uke til å gå ned i vekt av! Turen avsluttes med et par dager på egen hånd i Toscanas hovedattraksjon, Firenze. For den som ennå ikke har fått nok kultur, er dette det rene skattekammer av kirker, palasser, museer og kunst. Men hvis du heller er mer interessert i shopping, har du også kommet til riktig sted. Ryktene sier at Italias beste iskrem også finnes i denne byen. Buon viaggio! PS: Toscana er langt i fra det eneste turtilbudet DNT har å tilby i utlandet. Årets nykommer, fottur i Kirgisistan, er allerede fullbooket. Men hva med en sykkeltur i Provence, eller en fottur på Madeira eller i Pyreneene? Ta kontakt med DNT for nærmere informasjon. Foto: Den Norske Turistforening 6 Connected 1/2004 Connected 1/2004 7

5 1. april 2004: Fagseminar INKASSO Vi minner om at Conecto torsdag 1. april ( og det er ikke aprilsnarr) igjen arrangerer fagseminar for våre kunder. Vi tar for oss juridiske, praktiske og inkassofaglige områder som det erfaringsmessig er stor interesse for. Det blir også anledning til å ta opp små og store utfordringer man møter i arbeidsdagen. Gled deg til en spennende inkassofaglig dag! Seminaret avholdes torsdag 1. april kl på Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo. Gangavstand fra Oslo S og Oslo bussterminal. Begrenset plass vær derfor raskt ute med din påmelding! Påmelding sendes innen 22. mars 2004 til en av følgende alternativer: Pr post: Conecto AS, Postboks 85, 1332 Østerås Pr fax: Pr Pr web: Nytt fra Conecto Våre medarbeidere på Gjøvik og i Drammen har lenge kunnet boltre seg i romslige og moderne lokaler. I skrivende stund utvides lokalene på Østerås med 250 kvm. Det er PreInkasso-gruppen som nå samles i mer hensiktsmessige lokaler. Conecto har nå 60 personer ansatt på heltid og 8 på deltid. Av disse arbeider 49 på Østerås, 6 på Gjøvik og 5 i Drammen. Nye av året er Key Account Manager Knut Skogvold, 43 år, saksbehandler Kjetil Fjellheim, 36 år og saksbehandler Kirsti Dalheim, 33 år. Kompetanseutvikling står sentralt hos Conecto. Vi har nå 15 bevillingshavere. Sist ut var Kari-Mette Palm, som bestod sin eksamen i november Stadig nye saksbehandlere er i prosess mot egen bevilling. Medarbeiderne i Conecto spesialiseres innenfor våre forretningsområder. Dette sikrer god kompetanse og et faglig miljø internt, det styrker verdigrunnlaget og gjør at du som kunde kan forvente kvalifisert hjelp hvis du har behov for det. signatur.no Ja, jeg/vi ønsker å delta på Conecto s Fagseminar Inkasso på Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo, sal i 2. etg., torsdag 1. april 2004 kl til Pris kr ,-. Ved 2 eller flere deltakere, kr ,- pr. deltaker. Påmeldingsfrist: 22. mars Deltakere: Firma: Tlf Adresse: Postnr Sted Påmelding: Faks denne påmeldingen tilbake (faksnr ), meld deg på via vår nettside eller ring inn din påmelding til Connected 1/2004 Kontakt oss gjerne! Connected skal være et bindeledd mellom kundene og oss. Vi setter derfor pris på både spørsmål og meninger! Kontakt ansvarlig redaktør Unni Heggem Stene på markedsavdelingens telefon, , eller e-post: Conecto AS tlf: faks: Grini Næringspark 17. Postboks 85, 1332 Østerås

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service.

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service. ET KVARTALSVIS KUNDE- OG NYHETSMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1. VINTER 2005 CONNECTED Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans

Detaljer

Ikke så ille som det ser ut

Ikke så ille som det ser ut #04 2009 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Ikke så ille som det ser ut Experian meldte nylig om rekordhøyt antall betalingsanmerkninger. Vi har snakket med markedsdirektør Hanne Broen om tallene

Detaljer

CONNECTED. side 4. NetCom øker i Conecto. In-house IT. side 2

CONNECTED. side 4. NetCom øker i Conecto. In-house IT. side 2 ET KVARTALSVIS KUNDE- OG NYHETSMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3. HØST 2004 CONNECTED Respekt betaler seg Å behandle skyldneren med respekt er ikke snillisme. Conectos skyldnerundersøkelse gir klare pekepinner

Detaljer

Fanget i forbrukersamfunnet

Fanget i forbrukersamfunnet #03 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Fanget i forbrukersamfunnet Unge mellom 18 og 30 år er den aldersgruppen med raskest voksende gjeldsbyrde. Stadig flere starter sitt økonomiske livsløp

Detaljer

CONNECTED. Outsourcer forvaltningen av bedriftens omdømme. side 4. Kundecase SL... side 2. Conecto Global... side 8

CONNECTED. Outsourcer forvaltningen av bedriftens omdømme. side 4. Kundecase SL... side 2. Conecto Global... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2005 CONNECTED Outsourcer forvaltningen av bedriftens omdømme Tar din outsourcing-partner vare på omdømmet ditt? - Ditt inkassobyrå forvalter din bedrifts

Detaljer

DnB NOR om den økonomiske utviklingen

DnB NOR om den økonomiske utviklingen ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2006 CONNECTED DnB NOR om den økonomiske utviklingen Ingen grunn til dramatikk, sier konsernøkonom Nils Terje Furunes i DnB NOR. side 4 Flotte resultater

Detaljer

Telenor. EDB Business Partner. side 4. side 2. Innovasjon som omdømmeplattform... side 6. Ungdomsprosjektet i NIF... side 7

Telenor. EDB Business Partner. side 4. side 2. Innovasjon som omdømmeplattform... side 6. Ungdomsprosjektet i NIF... side 7 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2007 CONNECTED Telenor Kredittsjef Per Åge Bæra vektlegger Conectos verdisett, innovative holdning og raske oppstart. side 4 EDB Business Partner Smart

Detaljer

Felles verdigrunnlag som vekstmotor

Felles verdigrunnlag som vekstmotor #03 2010 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Felles verdigrunnlag som vekstmotor Conecto har fått Norges nest største finansaktør som eier. De gode holdningene i Conecto harmonerer godt med SpareBank

Detaljer

Når kan økonomien friskmeldes?

Når kan økonomien friskmeldes? ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2007 CONNECTED Når kan økonomien friskmeldes? Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities ASA tror ikke på noen stor krise for Norges del side

Detaljer

Hvor går grensene? EuroPark Conecto forenkler arbeidshverdagen. side 4. side 2. Årets skyldnerundersøkelse... side 6. Overvåk i ny drakt...

Hvor går grensene? EuroPark Conecto forenkler arbeidshverdagen. side 4. side 2. Årets skyldnerundersøkelse... side 6. Overvåk i ny drakt... ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2006 CONNECTED Hvor går grensene? - Når bransjer eller miljøer slår seg sammen om å svarteliste enkelte kunder som er dårlige betalere, er vi på gyngende

Detaljer

Eidsiva bredbånd valgte Conecto. Åpen eller innadvent. side 2 3. Utviklingen i inkassomarkedet... side 7. Et håndslag til de fattige?...

Eidsiva bredbånd valgte Conecto. Åpen eller innadvent. side 2 3. Utviklingen i inkassomarkedet... side 7. Et håndslag til de fattige?... ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2009 CONNECTED Eidsiva bredbånd valgte Conecto De reagerer kjapt på innspill, de er fremoverlente og har fokus på kundene sine de er som oss, sier adm.

Detaljer

OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER

OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER #01 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER Vi har opplevd en enorm nedgang i antall førstegangspurringer, sier Kari Laudani ved Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.

Detaljer

Bedriftskultur i høysete

Bedriftskultur i høysete #04 2010 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedriftskultur i høysete Bevissthet omkring bygging av bedriftskultur og en verdidrevet ledelse øker sjansene for en vellykket sammenslåing av to organisasjoner

Detaljer

Innovasjon og økonomistyring. Sikrer optimale prosesser. Fornyet samarbeid. Connecting 2012 et skritt inn i fremtiden

Innovasjon og økonomistyring. Sikrer optimale prosesser. Fornyet samarbeid. Connecting 2012 et skritt inn i fremtiden #01 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Sikrer optimale prosesser side 8 Fornyet samarbeid side 4 Connecting 2012 et skritt inn i fremtiden side 10 Innovasjon og økonomistyring NHOs sjeføkonom

Detaljer

Høy risiko. Factoring som driftsfinansiering. Vekst i antall inkassosaker. Sikrer høy kompetanse på huset side 12

Høy risiko. Factoring som driftsfinansiering. Vekst i antall inkassosaker. Sikrer høy kompetanse på huset side 12 #01 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Høy risiko Trusselbildet i Norge har forandret seg drastisk på kort tid. En teknologihjulpet globalisering har brakt verden hjem i stuene våre på godt og

Detaljer

Conecto er en rollemodell

Conecto er en rollemodell ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2008 CONNECTED Conecto er en rollemodell Det sier førsteamanuensis Peggy Simic Brønn ved Handelshøyskolen BI. Omdømmearbeid krever langsiktig arbeid på

Detaljer

Jobber for forenkling

Jobber for forenkling #04 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Jobber for forenkling Sandra Riise er administrerende direktør for en bransjeforening i sterk vekst. Regnskap får en stadig mer betydningsfull rolle og

Detaljer

Høykonjunkturen varer lengre

Høykonjunkturen varer lengre ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2008 CONNECTED Høykonjunkturen varer lengre I følge sjeføkonom Tor Steig i NHO vil det fortsatt være gode tider men han håper på en snarlig lavkonjunktur.

Detaljer

Bankinkasso krever kompetanse

Bankinkasso krever kompetanse #03 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bankinkasso krever kompetanse Rørosbanken har benyttet Conecto sin juridiske spisskompetanse og humane saksbehandling knyttet til bankinkasso siden 1993.

Detaljer

Trender som leder til suksess

Trender som leder til suksess ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2007 CONNECTED Trender som leder til suksess Har du noe å selge er det opplevelsene du kan knytte til det som er avgjørende, sier Jeneanne Rae, professor

Detaljer

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2008 CONNECTED Landkreditt Bank Depotsjef Lars Tore Myklatun er stolt over at Landkreditt Bank kåres til en av Norges beste bruksbanker år etter år. side

Detaljer

Bedre hverdag med elektronisk overføring

Bedre hverdag med elektronisk overføring #04 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedre hverdag med elektronisk overføring Grue Sparebank har siden april i år overført misligholdte saker elektronisk via inkassoløsningen SDC til Conecto.

Detaljer

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Fra 1. juli er det merverdiavgift på inkassotjenester / side 6 7

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Fra 1. juli er det merverdiavgift på inkassotjenester / side 6 7 nr. 2-2001 / Årgang 3 Innhold: Fra 1. juli er det merverdiavgift på inkassotjenester / side 6 7 Internasjonal inkasso er bare for spesialister / side 5 nifnytt medlemsblad for norske inkassobyråers forening

Detaljer

«Verden blir aldri den samme igjen»

«Verden blir aldri den samme igjen» #02 2010 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto «Verden blir aldri den samme igjen» Ved vidtrekkende kriser er det alltid noen som proklamerer at verden aldri mer vil bli den samme. Men det blir den gjerne,

Detaljer

FORBRUKS- PENSJONISTENE

FORBRUKS- PENSJONISTENE #02 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto FORBRUKS- PENSJONISTENE Andelen unge med inkassosaker går svakt ned, mens pensjonist andelen øker. Står vi ovenfor et paradigmeskifte med et nytt kull pensjonister

Detaljer

Microsoft hviler ikke på omdømmetoppen. Direkte tvangsinndrivelse. de første erfaringene. side 6. side 4. Conecto Legal... side 2

Microsoft hviler ikke på omdømmetoppen. Direkte tvangsinndrivelse. de første erfaringene. side 6. side 4. Conecto Legal... side 2 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2006 CONNECTED Direkte tvangsinndrivelse de første erfaringene side 6 Microsoft hviler ikke på omdømmetoppen side 4 Conecto Legal... side 2 Kroppsspråket...

Detaljer

forretningsoppskrift

forretningsoppskrift ISMAgazine Nr 3 / 2009 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Salg skal gjøre det enklere å kjøpe Få kontroll på inntektene Utvider økonomisystemet med CRM Tina Nordströms forretningsoppskrift LEDER Inntektskontroll.

Detaljer

Forbrukerombudet. side 4-5. Bonanza for inkasso?... side 3. Media i forliksrådet?... side 7. Omdømmetips... side 8

Forbrukerombudet. side 4-5. Bonanza for inkasso?... side 3. Media i forliksrådet?... side 7. Omdømmetips... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2008 CONNECTED Forbrukerombudet Flere forbrukerfeller i krisetider? Vi har spurt forbrukerombud Bjørn Erik Thon. side 4-5 Bonanza for inkasso?... side

Detaljer

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2007 CONNECTED Volvo Finans Fleksibilitet og sikkerhet er nøkkelfaktorer for Volvo Finans Norge AS, påpeker daglig leder Bjørn Skotte og kredittsjef Pål

Detaljer

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2078 13. jan. Interpellasjon fra repr. Simensen om i større grad å ansvarliggjøre tilbyderne i kredittmarkedet for 2011 konsekvensene av usikrede kreditter og kalkulerte produkter med høye gebyrer og rentegevinst

Detaljer