100 ÅRS KAMP FOR KVINNERS RETTIGHETER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "100 ÅRS KAMP FOR KVINNERS RETTIGHETER"

Transkript

1 Et utenriksmagasin fra Flyktninghjelpen 01/2013 kr. 79 ISSN RETUR UKE 24 VERDENS KVINNER ÅRS KAMP FOR KVINNERS RETTIGHETER 100 år etter at norske kvinner fikk stemmerett kjemper fortsatt verdens kvinner for likestilling. Rike land har tatt et kvantesprang, mens fattig lands kvinner henger etter til tross for noen lyspunkter.

2 Utdanningsforbundet Norsk Sykepleierforbund Forskerforbundet Politiets Fellesforbund Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Ergoterapeutforbund Akademikerforbundet Presteforeningen Skatterevisorenes Forening Diakonforbundet Innhold 0113 PERSPEKTIV ET utenriksmagasin FRA flyktninghjelpen Unio betyr jeg forener. Ti forbund og om lag medlemmer er forent i Unio, Norges nest største hovedorganisasjon. Unio ivaretar interessene til universitets- og høyskoleutdannede. Unio forener kunnskap og kraft, ansvar og arbeid, til beste for medlemmer, enkeltmennesker og samfunn. Unio representerer mange yrkesgrupper: lærere, førskolelærere, sykepleiere, forskere, politi, prester, fysioterapeuter, ergoterapeuter, skatterevisorer, diakoner, ledere og administrativt personell. Unio representerer ansatte innen forskning, høyere utdanning og kultur. Unio arbeider for solidaritet mellom ulike grupper, kulturer og generasjoner i vårt eget samfunn og over landegrensene. Unio samarbeider med kollegaer i Norden og i Europa for øvrig, og deltar i den internasjonale fagbevegelsen. Vi har mot til å mene. Vi har kunnskap til å vise vei. Vi har kraft til å gjennomføre. Sammen er vi sterke. Unio og Flyktninghjelpen er samarbeidspartnere PROFILEN Laila Bokhari har én fot i Norge og én i Pakistan. Det er et godt utgangspunkt for å forstå dagens terrorisme og ekstreminster. india I generasjoner har jenter og kvinner fra den indiske landsbyen Vadia forsørget familien gjennom prostitusjon. Da en lokal bistandsorganisasjon arrangerte massebryllup i håp om å redde kvinnene fra prostitusjon, var Perspektiv med. vest-sahara I snart 40 år har flertallet av befolkningen fra Vest- Sahara levd i flyktningleirer i nabolandet Algerie. Både menn og kvinner blir sittende igjen som tapere, men fremdeles er det slik at kvinnene koker teen og mennene blir servert. mali Ni måneder med islamistisk styre er over. I de frigjorte byene i Nord-Mali er det en blandet stemning av lettelse og frykt for at de islamistiske opprørerne skal returnere. EGYPT For to år siden ble Tahrir-plassen episentrum for det egyptiske folks krav om brød, verdighet og sosial rettferdighet. Middelklassens kvinner nyter fortsatt revolusjonens rus, men bakrusen har meldt seg hos deres fattige medsøstre. 10 VERDENS KVINNER Kvinnekamp i over 100 år har gitt resultater, men i land som Pakistan (bildet) har kvinner en lang vei å gå for å få samme rettigheter som menn. PERSPEKTIV gir en global oversikt. Foto: Scanpix 0 3

3 Leder Kvantesprang for kvinner n 100 år etter at norske kvinner fikk stemmerett er Norge det mest likestilte landet i verden, kun slått av våre nordiske naboer Finland og Island. Like bak Norge finner vi Sverige, og Danmark på en 7. plass. 27 år siden Gro Harlem Brundtland stod på slottsplassen og presenterte sin nye regjering, der 8 av 18 statsråder var kvinner, snakker man om «den nordiske modellen». n De nordiske landene er i tet når det gjelder økonomisk likestilling. Antallet kvinner i arbeidslivet er blant det høyeste i verden, mens lønnsforskjellene er blant de minste. Samtidig føder kvinner i Norden flere barn enn kvinner i andre OECD-land. n Men i praksis styrer menn fortsatt verden. På verdensbasis har få kvinner fått slippe til i politikken. I det økonomiske liv har kvinner fått langt større innpass, men et betydelig skille gjenstår. Kvinner i fattige land ligger dårligst an. Dette gjelder særlig land i Midtøsten, Afrika og Asia, men skillet mellom kvinner og menn er også i ferd med å viskes ut her. n Når det gjelder utdanning og helse er bildet mer positivt: kjønnsforskjellene er i stor grad visket ut. På verdensbasis går i dag nesten like mange jenter som gutter i grunnskolen. I 45 utviklingsland er det i dag flere jenter enn gutter som tar videregående utdanning, og det er flere kvinner på universitetene i 60 land. n Det er i dag få forskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder liv og helse. Kvinner har siden 1980 i gjennomsnitt levd lenger enn menn over hele verden. I fattige land lever kvinner i dag gjennomsnittlig 20 år lengre enn de gjorde i 1960, men i fattige land dør fortsatt mange kvinner i barsel og vold mot kvinner er et vedvarende problem i hele verden. n Når norske kvinner i år kan feire stemmerettsjubileet og glede seg over «den skandinaviske modellen» er det i visshet om at man må kreve sin rett og vise solidaritet. Et nytt fremtredende argument for likestilling mellom kjønnene er imidlertid samfunnsøkonomisk vekst. Tallenes tale er klar: Det er en betydelig sammenheng mellom et lands økonomiske konkurransedyktighet og likestillingsnivå. Seks av de 20 landene som ligger øverst på World Economic Forums såkalte konkurranseindeks finner vi igjen blant de 20 som ligger i tet på likestillingsindeksen. n Det finnes én milliard kvinner i verden som potensielt kan bidra mer til sine lands nasjonale økonomi. Å fjerne barrierene som hindre kvinner i å delta i arbeidslivet kan potensielt øke bruttonasjonalproduktet i Eurosonen med 13 prosent. For land i den fattige delen av verden er gevinsten trolig langt større. n Dersom dette blir retningsgivende for politikere, samfunnsplanleggere og næringsliv kan man ta nye kvantesprang på veien mot full likestillingen mellom kjønnene verden over. Utgiver Flyktninghjelpen Postboks 6758 St. Olavs Plass 0130 Oslo Artikler i Perspektiv uttrykker ikke nødvendigvis Flyktninghjelpens synspunkter. Ansvarlig redaktør Harriet Rudd Redaktør Roald Høvring Produksjonssjef Erik Tresse Redaksjon Richard Skretteberg Harriet Rudd Anna Tresse Ragnhild Holmås Distribusjonsansvarlig: Naweed Ahmed Annonsesalg Tove Gundersen Tel Design Teft Design as Trykk Gamlebyen Grafiske Opplag Forsideillustrasjon: Krzysztof Domaradzki For spørsmål om Flyktninghjelpens arbeid, kontakt kommunikasjonssjef Rolf A. Vestvik Perspektiv er trykket på LWC 65 gram, som står på listen over miljømerket papir og er EMAS-godkjent. Det benyttes naturgass i produksjonen, og opplagene fraktes i container på tog. Trykkeriet er Svanemerket. HUMANI TARIAN AND FOREIGN AFFAIRS MAGAZINE AID AT humani tarian and Foreign a FFairs magazine aid is changing. GUNPOINT The world s ten worst conflict areas Hard CasH soft Power As global economic power shifts, the face of trade and PROFILE Barbara Hendricks: Voice on Fire SPECIAL REPORT Fleeing Climate Change PERSPECTIVES Strobe Talbott: Obama A Promise at Risk 01/2011 Perspective is a new forum for debate and fresh insights on today s humanitarian challenges. is now available on App Store humanitarian and interational affairs magazine #3/2011 HUMANITARIAN AND INTERATIONAL AFFAIRS MAGAZINE #2/2011 Profile OP-ED Angelina Jolie: humanitarian and interational Rajendra Pachauri humanitarian superstar humanitarian and interational affairs affairs magazine magazine #4/2011 2/2012 head of the UN s climate change panel on the humanitarian costs of climate Al change. JAzeerA A new and important SPECIAL REPORT Quest for Paradise provider of global news the American dream yet again. libya PROFILE Refugees risk Kristalina Georgieva journey of death a popular commissioner TIME profile Eva Joly: French Presidential Candidate inter TO national RUN perspectives Joseph Nye: Global Power In 2010, Shifts more people were displaced by climate-related disasters than by microcredit wars and armed conflicts. No Miracle International Cure troops are preparing to leave Afghanistan. What sort of future awaits President Karzai and the Afghan people? 3.50 humanitarian and interational affairs magazine 1/2012 THE COST OF WAR Democracy is making headway in Myanmar, but will that lead the country s Angels And ethnic groups to lay down The nature of war is changing, their weapons but children WArriors still pay the highest price. Female peacekeepers are IS MYANMAR being called on to protect women trapped in armed READY? conflict Western sahara Africa s Last Colony Vladimir Putin A Dwindling Superstar special topic WoMen protecting WoMen A new solution Profile Jan Egeland back on the barricades The great urban migration the world is about to be urbanised interview Colombia s unorthodox Vice-President 3.50 humanitarian and interational affairs magazine 3/2012 GRO HARLEM BRUNDTLAND An Assertive World Leader SURF s UP Go surfing off the Gaza Strip REBUIldING SOMAlIA FROM WITHIN SpEcIAl topic DISplAcED by the ARAb REvolutIoNS 3.50 For 20 years the international community has attempted to build a Somali state. Perhaps it is time for Somalis to shape their own future. Photo documentary The Siege of Sarajevo mexico Victims of a Forgotten War SpEcIAl TOpIc climate change, WAR ANd drought 0 4 Gratulerer med dagen 8. mars! The Norwegian Refugee Council is an humanitarian organisation with almost over 3000 employees in around 20 countries. The Magazine is not a tool for talking about our own activities, but an open arena for debate on international humanitarian issues. We invite politicians, journalists, researchers and professionals to contribute with their perspectives.

4 Kronikk RICHARD SKRETTEBERG er seniorrådgiver i Flyktninghjelpen Den amerikanske tiltroen til militære virkemidler samt å kaste en stor sekk med penger etter et problem og håpe på en rask løsning, er forhåpentligvis et tilbakelagt stadium i internasjonal politikk. MALI INGEN QUICK FIX e fleste er enige i at det var D viktig å hindre at Nord-Mali skulle bli et permanent tilfluktsted for al-qaida og organiserte, kriminelle nettverk. Spørsmålet nå er hvordan man kan skape stabilitet på lang sikt. Jo mer man innser hvor komplisert situasjonen faktisk er, jo mer vil man innse at den militære utfordringen er langt mindre enn den politiske. At islamistene i Nord-Mali raskt ble tvunget på retrett og trakk seg ut av de viktigste byene Timbuktu, Gao og Kidal, var som forventet. Geriljastyrker som etablerer seg fast i byer og i mindre konsentrerte områder blir lett spill for en høyteknologisk motstander som det franske militærapparatet. TUAREG-OPPRØRERE Tuaregene har gjentatte ganger gjort opprør mot sentralmyndighetene i Bamako. Det overraskende vinteren 2012 var styrken i det og hærens kollaps. Frankrike hadde året før vært med på å fjerne Gaddafi en aksjon som raskt destabiliserte deler av regionen og åpnet for islamistisk fremmarsj. I Mali ble politisk kaos etterfulgt av statskupp og nærmere ble drevet på flukt. Det ble raskt klart at et ustabilt Mali ville påvirke hele regionen. Fulani- og songhaibefolkningen var imot tuaregenes selvstendighetsprosjekt og tuaregene selv var splittet. MNLA (Bevegelsen for nasjonal frigjøring av Azawad) som har en politisk dagsorden knyttet til tuaregenes kamp for større selvstendighet, mistet i løpet av våren 2012 det militære initiativet til den andre tuaregdominerte opprørsgruppen Ansar Dine (troens hjelpere) som stod både på et islamistisk og et politisk ben. ISLAMISTER De to ikke-maliske bevegelsene AQIM (al- Qaida Maghreb) og MOJWA (Bevegelsen for enhet og jihad i Vest-Afrika) har ingen politisk dagsorden og har heller ikke noe ønske om forhandlinger. Kjernen i AQIM tilhører den tapende parten i borgerkrigen i Algerie på tallet og søkte tilflukt i Nord-Mali allerede i MOJWA består stort sett av utenlandske krigere og har ingen annen dagsorden i Mali enn å utbre Sharia. 12. oktober i fjor gav Sikkerhetsrådet ECO- WAS (De vestafrikanske staters økonomiske fellesskap) og Den afrikanske unionen (AU) myndighet til å sende militære styrker for å støtte Malis regjering. Men Sikkerhetsrådet kom også med klare anbefalinger om at de maliske partene måtte forsøke forhandlingsveien. Islamistenes offensiv i januar gjorde det umulig å bruke forhandlingskortet. Ifølge franskmennene var det nødvendig å reagere umiddelbart for å hindre at verden skulle få enda en havarert stat. TID FOR FORHANDLINGER Det viktigste nå er å søke politiske forhandlingsløsninger med grupper som har en politisk dagsorden. Avskallinger innenfor Ansar Dine vitner om at islamistene er i ferd med å isoleres som politisk kraft. Gjennomføring av et troverdig valg i Mali til sommeren vil også gi maliske myndigheter større legitimitet og berede grunnen for en positiv utvikling. I mellomtiden må alt gjøres for å hindre overgrep og hevn. De franske styrkene bør raskest mulig erstattes av den internasjonale afrikanske styrken AFISMA, som igjen bør gjøres om til en fredsbevarende FN-operasjon. Etniske spenninger har økt som følge av konflikten og det kommer stadig rapporter om forfølgelse og grove overgrep mot sivile. Beskyttelse av sivile kan kun gis av det befolkningen oppfatter som nøytrale aktører, noe som på nåværende tidspunkt utelukker den maliske hæren. n n Etniske spenninger har økt som følge av konflikten. REGIONALE UTFORDRINGER Sikkerhetssituasjonen i Mauretania, det sørlige Algerie, Mali, Niger og det nordlige Nigeria henger sammen. Maktvakum, sterke kriminelle nettverk, korrupsjon og dårlig styresett er en eksplosiv blanding i en etnisk sammensatt og komplisert region der grensene er trukket med linjal. Det faktum at colombiansk kokain skaper ustabilitet i Vest-Afrika, viser også nødvendigheten av å endre strategiene for å bekjempe internasjonal narkohandel. Mali og nabolandene Niger og Burkina Faso er alle blant verdens 15 fattigste land, ifølge FNs utviklingsindeks. I opplevde regionen tørke og ekstrem matmangel. Tørken har ikke bare fått store humanitære konsekvenser, men også politiske. Mali trenger raskt hjelp og kloke politiske beslutninger for å komme ut av den onde sirkelen, men det finnes ingen quick fix. n TEGNING: Adam Zyglis er fast illustratør i avisen The Buffalo News og tegningene hans er å finne i flere publikasjoner verden over, inkludert The Washington Post, USA Today, The New York Times og Los Angeles Times. 0 6 Perspektiv NR

5 Brennpunkt GUATEMALA Demokratiforkjempere og menneskerettighetsaktivister tar det som en seier at en dommer i Guatemala har beordret rettssak mot eks-diktatoren Jose Efrain Rios Montt for massedrap på landets urfolk under hans presidentperiode i Samtidig melder president Pérez Molina om at volden i landet går ned. NORD-KOREA Sikkerhetssituasjonen i Sørøstasia er betydelig forverret og faren for krig er økt etter at Nord-Korea foretok en atomprøvesprengning 12. februar. Det er tredje gang at Nord-Korea tester atomvåpen. De to tidligere prøvesprengningene ble gjennomført i 2006 og Syria: Fra vondt til verre EGYPT: Politisk trykkoker MALI: Slår tilbake opprørere TUNISIA: Attentat førte til politisk jordskjelv tunisia Attentat og protester Foto: Scanpix syria Fra vondt til verre Borgerkrigen i Syria har ført til en humanitær katastrofe med formidable hjelpebehov, både inne i Syria og i nabolandene som har tatt imot over flyktninger. FN regner med at antallet flyktninger vil overstige én million før første halvår er passert. Mottakerlandene har begrensede midler til å takle den stadig økende strømmen av flyktninger. FN anslår at én av fem syrere har behov for humanitær hjelp. De som er hardest rammet er barna. Valeri Amos, som leder FNs arbeid med å koordinere nødhjelp, ba i desember i fjor om 1,5 milliarder dollar for å dekke hjelpebehovet de seks første månedene i år. Norge har så langt gitt 435 millioner kroner i humanitær hjelp. egypt Politisk trykkoker To år etter at opprøret mot avgåtte president Hosni Mubarak startet er det brutt ut nye opprør mot sittende president Mohammed Mursi, som har svart med untakstilstand i flere provinser. Protestene, som var varslet på selve revolusjonsdagen 25. januar, ble ytterligere forsterket da det ble kjent at 21. personer var dømt til døden for sin rolle i fotballopptøyene som krevde 74 menneskelig i Port Said i februar i fjor. Mursi, som støttes av Det muslimske brorskapet, er blitt beskylt for å ha inngått en politisk hestehandel med de militære. Den udemokratiske prosessen med å få på plass en ny grunnlov skapte et dårlig grunnlag for et bredt politisk samarbeid. Foto: Scanpix Foto: Scanpix mali Slår tilbake opprørere Regjeringssoldater får hjelp av innbyggere i Gao til å bygge kontrollposter på hovedveien inn til den nordlige provinsbyen, etter at en islamist nettopp har gjennomført et selvmordsangrep. 11. januar i år angrep franske fly for første gang militante islamister, for å hindre dem i å rykke fram mot Malis hovedstad Bamako. Frankrike sendte styrker til Mali 14. januar, og har sammen med regjeringshæren i landet siden gjenerobret flere byer som var under kontroll av militante islamister. 26. januar ble byen Gao gjenerobret, og to dager senere rykket de franske soldatene og regjeringsstyrker også inn i Timbuktu. Drapet på den tunisiske opposisjonspolitikeren Shokri Belaid 6. februar førte til omfattende og voldsomme protester. Statsminister Hamadi Jebali ble tvunget til å oppløse regjeringen og lovet nyvalg innen utgangen av året. 19. februar kunngjorde statsministeren sin avgang etter at han ikke fikk støtte i eget parti om å opprette en teknokratregjering. Nå er det opp til president Moncef Marzouki å finne frem til et nytt regjeringsalternativ. Attentatet på Belaid utløste et raseri som hadde bygget seg opp mot regjeringen i lang tid. Belaid var en av den islamist-dominerte regjeringens hardeste og mest kompromissløse kritikere. Foto: Scanpix 0 8 Perspektiv NR

6 KVINNE KVINNE Kvinners verden anno 2013 TEKST: Marianne Alfsen 100% LIKESTILLING ER SMART Land der kvinner og menn er likestilte er mest konkurransedyktige. Med andre ord: Å gi kvinner innpass på alle samfunnsområder er smart samfunnsøkonomi. Kvantesprang de siste 100 år til tross: Ikke et eneste land i verden kan hevde at kvinner og menn har like muligheter og status på alle samfunnsområder. I praksis styrer menn fortsatt verden. Verst er det i maktens korridorer. På verdensbasis har få kvinner fått slippe til i politikken. I det økonomiske liv har kvinner fått langt større innpass, men en betydelig kjønnskløft gjenstår. Når det gjelder utdanning og helse er bildet mer positivt: kjønnsforskjellene er i stor grad visket ut. STATUS VERDENS KVINNER 2013 n n Ingen land i verden kan hevde at kvinner og menn har like muligheter og status på alle samfunnsområder. BEST 86% Nivå på likestilling ICELAND TOP 10 VERST YEMEN 51% Nivå på likestilling 1 ) island 86 % 2) finland 85 % 3) norge 84% 4) sverige 82 % 5) irland 78 % 6) New Zealand 78% 7) danmark 78% 8) Filippinene 78 % 9) Nicaragua 77 % 10) Sveits 77 % Bottom ) Egypt 60 % 127) Iran 59 % 128) Mali 58 % 129) Morokko 58 % 130) Elfenbenskysten 58 % 131) Saudi-Arabia 57 % 132) Syria 56% 133) Tsjad 56 % 134) Pakistan 55 % 135) jemen 51 % Den globale likestillingsindeksen for 2012 fra World Economic Forum måler i hvor stor grad kjønnskløften mellom menn og kvinner er blitt lukket i 135 land. Indeksen oppsummerer fire indikatorer: Politisk deltakelse, økonomisk likestilling, tilgang til utdannelse og helseforhold. Prosenten angir grad av likestilling, der full likestilling er 100 %. Indeksen er uavhengig av et lands inntekts- og ressursnivå. norsk KVINNEKAMP I 100 år Dette er hovedkonklusjonen i den siste Global Gender Gap-rapporten fra World Economic Forum fra 2012, som setter tall på hvor langt likestillingen er kommet. Resultatet er en indeks som rangerer 135 land etter likestillingsnivå. LOKESTILLING=ØKONOMISK VEKST Tallenes tale er klar: Det er en betydelig sammenheng mellom et lands økonomiske konkurransedyktighet og likestillingsnivå. Seks av de 20 landene som ligger øverst på World Economic Forums såkalte konkurranseindeks finner vi igjen blant de 20 som ligger i tet på likestillingsindeksen. Et lands konkurransekraft avhenger av de menneskelige ressurser det har til rådighet hvor kunnskapsrik, utdannet og produktiv befolkningen er. I fremtiden vil talent være viktigere enn kapital og alt annet. Å ta tak i kjønnsdimensjonen er ikke bare et spørsmål om likestilling, det er inngangsbilletten for alle som vil lykkes og oppnå fremgang i en stadig mer konkurranseutsatt verden, sa grunnlegger og styreformann i World Economic Forum, Klaus Schwab, da han presenterte likestillingsindeksen for Kilder: The Global Gender Gap Report and Index 2012 (The World Economic Forum), Closing the Gender Gap, Act Now (OECD, 2012), World Development Report 2012: Gender Equality and Development (World Bank), WHO, UNICEF, UN Women, UNESCO, The Inter-Parliamentary Union, US Congress, The Guardian, New York Times, Aftenposten, Booz&co. OLYMPISKE KVINNER: Wojdan Shaherkeni (i hvitt) konkurrerte i judo under sommer-ol i London i Hun er den første saudiarabiske kvinnen som noen gang har deltatt i et OL. Londonlekene var de første i historien der alle deltakerland hadde kvinner som konkurrerte. (Foto: NTB/Scanpix) 12% For 12 % av landene i den globale likestillingsindeksen har kjønnskløften økt i perioden 2006 til Resten er blitt bedre på likestilling. Siden 1886 Den første nasjonale kvinnesaksorganisasjonen ble startet i USA i : Allmenn stemmerett 1922: Første valgte stortingsrepresentant 1926: Første skolerektor 1915: Første kvinnedag markert 1925: Første ordfører 1927: Første pilot

7 KVINNE KVINNE Kvinners verden anno 2013 Politisk deltakelse 20% likestilling Menn styrer verden I 2013 styrer menn fortsatt verden. Etter mer enn 100 års kamp for å slippe til i politiske beslutningsprosesser, er kvinner fortsatt i mindretall i nasjonale politiske organ. Noen steder er kvinner fortsatt helt fraværende. Variasjonene mellom land er enorme, men det globale bildet er traurig og det går sakte fremover. Når kvinner er ekskludert fra politiske fora, utelates også erfaringene og ideene til halvparten av befolkningen fra beslutningsprosessen. Det påvirker kjønnsperspektivet i beslutningene. Land med høy kvinneandel i politiske fora har ofte i større grad lover, sosiale programmer og budsjetter som er fordelaktige for kvinner, barn og familier. n n Når kvinneandelen i et lands nasjonalforsamling øker, følger ofte lovreformer som utvider og sikrer kvinners rettigheter. Bare 33 land har mer enn 30 % kvinner i sin lovgivende forsamling, noe som ansees som et kritisk minimum for kvinner i nasjonalforsamlinger. John Hendra, nestleder i UN Women I 2011 entret for første gang en kvinne podiet for å holde åpningstalen under FNs generalforsmaling. Taler var president Dilma Roussef, Brasils første kvinnelige president. I 2008 ble Rwanda det første landet i verden med kvinneflertall i nasjonalforsamlingen (56%). KVINNEKAMP: Tre amerikanske kvinner forbereder seg på en demonstrasjon for kvinners stemmerett i Brooklyn i New Zealand var først ute med å gi kvinner allmenn stemmerett i Mot slutten av 1800-tallet var stemmerett sak nummer én for kvinnefrigjøringsbevegelsen. Kvinner i USA og Storbritannia ledet an i den internasjonale kampen. I Europa var Liechtenstein sist ute med å gi kvinner stemmerett (1984). Kuwait var, så langt, sist ute på verdensbasis (2005). I Saudi-Arabia og Bahrain har kvinner fortsatt ikke stemmerett. Foto: NTB Scanpix USA var det første landet i verden som lot kvinner stille til valg, så tidlig som i Likevel har USA ennå ikke hatt en kvinnelig president. FØRSTE STATSLEDER: Sirimavo Bandaranaike, som ble valgt til statsminister på Ceylon (dagens Sri Lanka) i 1960, var verdens første kvinnelige statsleder. Asia fortsatte å lede veien: I 1966 ble Indira Gandhi den andre. (Foto: NTB/Scanpix) 1/5 1 av 5 representanter i verdens nasjonalforsamlinger er kvinner Doblet Antallet kvinner i nasjonalforsamlinger har doblet seg de siste 15 årene, men fortsatt er kun litt over 20 % kvinner. De nordiske landene topper den regionale listen, med 42 % i 2012, mens de arabiske statene kommer dårligst ut med litt over 13 %. 5% 10% 15% 20% BRUNDTLANDS KVINNER: I 1986 satte Norges første kvinnelige statsminister, Gro Harlem Brundtland, sammen en historisk regjering: 8 av 18 regjeringsmedlemmer var kvinner. Det var en aldri så liten verdenssensasjon. Ingen andre land hadde den gang like mange kvinner i den politiske ledelsen. (Foto: NTB/Scanpix) : Første i regjering 1951: Første minister 1961: Første prest vigslet

8 KVINNE KVINNE Kvinners verden anno 2013 Kvinners verden anno 2013 Økonomisk likestilling Tilgang til utdanning 60% 93% likestilling Smart for forretningen Kulturelle normer og institusjonell diskriminering hindrer fortsatt kvinner fra å ta fullverdig del i det sosiale og økonomiske livet i de fleste land i verden. Mange land, særlig utviklingsland, har klart å jevne ut forskjellene mellom kvinner og menn når det gjelder utdanning. Få har imidlertid klart å høste gevinsten av å ha en høyt utdannet kvinnedel gjennom å integrere dem fullt og helt i arbeidsliv og økonomi. Det taper de penger på. Kvaliteten på kvinners arbeidsliv er fortsatt lavere enn menns. Kvinner befinner seg oftere i de lavere lønnsjikt og i de mer uformelle og usikre delene av arbeidsmarkedet. Ser vi på maktforholdene i økonomien, er dessuten situasjonen ikke stort bedre enn i politikken. Menn er oftere ledere enn kvinner. n n Å fjerne barrierene som hindre kvinner i å delta i arbeidslivet kan potensielt øke bruttonasjonalproduktet i USA med 9 %, i Eurosonen med 13 % og i Japan med 16 %. Det er med andre ord som Verdensbanken sier, å investere i jenter og kvinner er ikke bare riktig, det er økonomisk smart. John Hendra, nestleder i UN Women Det finnes en milliard kvinner i verden som potensielt kan bidra mer til sine lands nasjonale økonomi. DEN NORDISKE MODELLEN: De nordiske landene er i tet når det gjelder økonomisk likestilling. Antallet kvinner i arbeidslivet er blant det høyeste i verden, mens lønnsforskjellene er blant de minste. Samtidig føder kvinner i Norden flere barn enn kvinner i andre OECD-land. Analytikerne peker på en rekke årsaker: Sosiale normer tilsier at kvinner både kan og bør være i arbeid. I tillegg er samfunnet tilrettelagt for at kvinner skal ut i arbeidslivet, gjennom blant annet foreldrepermisjon og billige barnehageplasser. Dermed er det mulig å skape en god balanse mellom jobb og familie, noe OECD mener er kjernen i jobbpuslespillet når det gjelder kjønn. 17 % av delegatene til World Economic Forum i Davos i 2013 var kvinner. Kvinner leder kun 3 % av de største firmaene i USA og Storbritannia. I OECD-land tjener kvinner i gjennomsnitt 16 % mindre enn menn. 1/10 Kvinner på toppen Bare 1 av 10 styremedlemmer i verdens bedrifter er kvinner, tross at flere studier peker på en sterk sammenheng mellom de mest vellykkede bedriftene og de som har kvinner i toppen. Kvinner investerer en større del av inntekten i sine barns helse og utdannelse enn menn. likestilling Utdanning er en katalysator På verdensbasis går i dag nesten like mange jenter som gutter i grunnskolen. Også for videregående utdanning lukkes kjønnskløften raskt. Noen steder er situasjonen faktisk snudd på hodet. I 45 utviklingsland er det i dag flere jenter enn gutter som tar videregående utdanning, og det er flere kvinner på universitetene i 60 land. Til tross for at jenter og gutter i dag i stor grad har like muligheter til å skaffe seg en utdanning, er det mange land der kvinner fortsatt henger etter særlig i Afrika sør for Sahara og enkelte land i Sør- Asia. Det er mer sannsynlig at kvinner går på universitetet i relativt rike enn i fattige land. Det mest lønnsomme et utviklingsland kan gjøre er å investere i utdanning av jenter. Det har nemlig en dominoeffekt: Utdannede kvinner føder færre barn, opplever sjeldnere at barnet dør og de dør sjeldnere selv i barsel. De deltar oftere i arbeidslivet, tjener mer og investerer oftere i sine barns utdanning. Det gir ikke bare økt livskvalitet for kvinner, men bidrar også til økonomisk vekst og utvikling. n n Utdanning gir kvinner tilgang på informasjon og muligheter, og gjør det mulig for dem å ha en sterkere stemme og spille en større rolle i samfunnslivet og økonomien. John Hendra, nestleder i UN Women STEREOTYPE VALG: : Marie Curie er den eneste kvinnen som har fått Nobelprisen i både kjemi (1903) og fysikk (1911). Over 100 år senere har få valgt å gå i hennes fotspor gjennom å velge teknologi, ingeniør, matematikk eller naturvitenskaplige studier. Bare 14 prosent av alle ingeniører i USA er kvinner. For datateknologi eller matematikk er tallet 27 %. Dersom verden skal få nok arbeidskraft innen disse feltene, må flere kvinner på banen. EN ANNEN VERDEN: Noen land henger fortsatt langt etter når det gjelder skolegang for jenter. I perioden 2005 til 2010 gikk bare 15 % av somaliske jenter i grunnskolen. For videregående var tallet kun 8 %. (Foto: Lisbeth Pilegaard) Mer enn 1 av 5 kvinner er analfabeter Kvinner som kan lese og skrive sender oftere barna sine, særlig jenter, på skolen. Mer en halvparten av alle universitetsstudenter i verden er kvinner 1968: Første høyesterettsdommer 1976: Kan tjenestegjøre i Forsvaret 1981: Første statsminister 1974: Første partileder 1978: Selvbestemt abort tillatt 1984: Yrkesmessig likestilling i Forsvaret (også i strid)

9 KVINNE Kvinners verden anno 2013 KVINNE Kvinners verden anno 2013 Liv og helse 96% likestilling Det første skrittet Det er i dag få forskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder liv og helse. Kvinner har siden 1980 i gjennomsnitt levd lenger enn menn over hele verden. I fattige land lever kvinner i dag gjennomsnittlig 20 år lengre enn de gjorde i Bedre helse er første skritt på stigen mot økt likestilling. Det faktum at flere kvinner i dag når produktiv alder, gjør at flere har mulighet til å ta utdannelse og delta i det politiske og økonomiske liv. Det er imidlertid et par vesentlige unntak fra denne suksesshistorien: I fattige land dør fortsatt mange kvinner i barsel og vold mot kvinner er et vedvarende problem i hele verden. 99% n n Den understrømmen av sinne vi ser etter voldtekten som tok livet av en 23 år gammel kvinne i India, samt det åpenbare raseriet over vold mot kvinner mange steder i verden, kan være et tegn på at tiden er forbi for den vidtrekkende aksepten og toleransen for vold som rammer kvinner. Jeg håper det vi nå ser er et vendepunkt. John Hendra, nestleder i UN Women MØDREDØDLIGHET Fatima (21) hviler med sin nyfødte jente. Sjansen for at hun kommer til å dø i barselseng i fremtiden er 1 til 11. Om hun var europeer ville oddsen vært langt bedre; bare 1 til Afghanistan topper verdensstatistikken når det VOLD MOT KVINNER: For kvinner mellom 15 og 40 år forårsaker vold flere dødsfall og invalidiserende skader enn kreft, malaria, trafikkulykker og krig til sammen. Undersøkelser fra 70 land viser at 60 % av alle kvinner opplever fysisk eller seksuell vold i løpet av livet. (Photo: NTB/Scanpix) 99 % av alle kvinner som dør, mens de er gravide eller føder barn lever i utviklingsland. 125 land har lover som forbyr vold mot kvinner, men 603 millioner kvinner lever fortsatt i land uten rettslig beskyttelse mot vold. gjelder mødredødlighet kvinner dør for hver levendefødte barn. I de fleste europeiske land er tallet 10 eller mindre. Mellom 1990 og 2008 har mødredødligheten på verdensbasis sunket med 34 %. (Foto: NTB/Scanpix) Ingen utvikling uten likestilling Likestilling er ikke bare en grunnleggende menneskerettighet. Å styrke kvinners rettigheter er nødvendig for å oppnå utvikling. Likestilling er en forutsetning for at vi skal nå våre utviklingsmål. Vi kan ikke få slutt på fattigdom, gi alle lik mulighet til utdanning eller redusere mødredødligheten om vi ikke oppnår likestilling mellom menn og kvinner, sier John Hendra, nestleder i FNs kvinneorganisasjon, UN Women. Til tross for at bevisbyrden har vokst seg stor, kommer FNs tusenårsmål til kort når det gjelder likestilling. Tusenårsmål 3 er å «fremme likestilling og styrke kvinners stilling», med fokus på å fjerne forskjellene mellom jenter og gutter i skolen. Tusenårsmål 5 er å «bedre gravide og fødende kvinners helse», med særlig fokus på tilgang til helsetjeneste og å redusere mødredødligheten. Tusenårsmålene er ikke ambisiøse nok, særlig ikke mål tre om likestilling. Selv om vi har oppnådd tilnærmet lik tilgang til utdanning, så fanger ikke målet opp den fulle bredden av diskriminering som kvinner opplever i arbeidslivet, i offentligheten eller i hjemmet. Og viktigst av alt; Vold mot kvinner er ikke engang nevnt, fortsetter Hendra. Han mener vi frem motl 2015 har en gylden anledning til å endre dette. Vi har en reell mulighet til å gjøre ting annerledes. Til å finne frem til et rammeverk som virkelig setter likestilling og kvinners kår i sentrum for utvikling. Jeg tror folk ønsker en helt ny agenda, ikke bare «mer av det samme» eller «business as usual». Og det synes jeg er svært oppmuntrende. Alt henger sammen med alt Soni (16) forbereder seg til bryllup i Pakistan i Hun har aldri møtt sin 35 år gamle kommende ektemann. Soni er en av 10 millioner barnbruder årlig. Økt giftealder har stor positiv betydning for kvinners kår: Barnebruder må nemlig ofte slutte på skolen, noe som stikker kjepper i hjulene for deres deltakelse i samfunnslivet og mulighet for å bli økonomisk uavhengige. Lav giftealder går også på helsa løs, da det å få barn før kroppen er utvokst kan hemme kroppens utvikling. Risikoen for komplikasjoner under svangerskap og fødsel er også høyere. Mange barnebruder blir i tillegg fysisk og psykisk mishandlet av sine ofte betydelig eldre ektemenn. Hvordan kan vi øke giftealderen? Å redusere fattigdom er en god start, da mange familier gifter bort jentene sine unge, fordi de ikke har råd til å brødfø dem. (Foto: Alixandra Fazzina/Noor/Felix Features) KVINNE Vi vil i 2013 fortsette å rette søkelyset mot kvinners kår, g jennom å analysere hvordan trender som klimaendringer, finanskrisen og urbanisering påvirker likestillingskampen. 1990: Arverett til Norges trone 1993: Første biskop 2001: Første LO-leder 2004: Første på Mount Everest 2008: I flertall med realfag som førstevalg

10 NATO Med NATO på kvinners side Tolv år med FN-resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet har ikke ført til store forbedringer for kvinner i konfliktområder. Nå settes NATO inn i kampen. TEkst: Birgit Vartdal n n Av de 14 freds forhandlingene som ble ledet i samarbeid med FN i 2011, var det bare fire delegasjoner som inkluderte en kvinne. Mari Skåre, NATO Norske Mari Skåre i NATO er en av dem som skal gjøre noe med det. Hun tror de neste årene vil gi merkbare resultater. Man må jo være optimistisk, ha ambisjoner, samtidig må man ha et realistisk forhold til at det er ganske langt fram i veldig mange land. Men jeg føler at det er en positiv vind som blåser nå. Det er mange land og organisasjoner som aktivt støtter opp om denne agendaen, så jeg tror vi vil komme til å se fremgang i årene som kommer, sier hun. Den norske diplomaten, som både har vært nestleder ved Norges delegasjon til NATO og ved den norske ambassaden i Kabul, ble i fjor høst utnevnt til forsvarsalliansens første spesialrepresentant for kvinner, fred og sikkerhet. Stillingen, som er et norsk initiativ og som skal finansieres av norske midler, er i første omgang et engasjement for inntil tre år. Men selv om kjønnsbasert vold kanskje har fått mest pressedekning, belyser resolusjonen også kvinners viktige rolle for å forebygge og løse konflikter og skape fred. Samtidig som det foreslås at FN skal ansette flere kvinner, oppfordres også medlemslandene til å ansette kvinner på alle beslutningsnivåer i nasjonale, regionale og internasjonale institusjoner. Bakgrunnen for opprettelsen av engasjementet, er NATOs for- Mari Skåre pliktelse til å jobbe for at FNs resolusjoner om kvinner, fred og sikkerhet gjennomføres. Disse FN-resolusjonene har som overordnet mål å øke kvinners deltakelse og innflytelse i arbeidet med å forebygge, håndtere og løse konflikter, og styrke kvinners behov for beskyttelse og deres menneskerettigheter i konflikt- og postkonfliktsituasjoner. Forventninger Denne oppfordringen har altså NATO nå fulgt ved å ansette Mari Skåre. Det knyttes store forventninger til hva hun kan utrette på dette området. Jeg har bakgrunn som jurist og har jobbet nesten hele min karriere i utenrikstjenesten. Der har jeg arbeidet med et bredt spekter av saker, men siden kvinner, fred og sikkerhet er et viktig tema for den norske regjeringen, har jeg også fått anledning til å jobbe mye med dette. Nå føler jeg at jeg har fått en fantastisk mulighet til å bidra med å fremme denne agenda videre, forteller hun. Personlige erfaringer fra tiden i Kabul fra 2008 til 2010 har gjort henne spesielt engasjert. Møtet med en del kvinner der, representanter fra parlamentet, kvinneaktivister og andre som bor og lever i Afghanistan, har vært sterkt. Etter å ha fått innblikk i deres hverdag og situasjon, føler jeg et stort behov for å vise solidaritet med dem, sier hun. Noen inntrykk festet seg ekstra godt. Noe av det som får meg til å grøsse mest, er den fysiske trusselen som en del av disse fremtredende kvinnene blir utsatt for. Det å høre Taliban komme med drapstrusler til en kvinnelig parlamentariker over telefon bare fordi hun ønsker å gi kvinner en stemme, er nok noe av det som har opprørt meg mest. Mest festtaler Vi møter Mari Skåre i NATOs hovedkvarter utenfor Brussel. Hun har bare noen uker bak seg i den nye jobben, og er ved inngangen til en hektisk reiseperiode. Ikke alt er kommet på plass ennå på hennes nye kontor, men iveren etter å komme skikkelig i gang, ligger tykt utenpå henne. Og den iveren kan hun trenge, for etter over ti år med 1 8 Perspektiv NR

11 NY JOBB: NATOs generalsekretær Anders Fogh Rasmussen ønsker Mari Skåre velkommen til ny jobb som forsvarsalliansens første spesialrepresentant for kvinner, fred og sikkerhet. Foto: NATO / NTB scanpix festtaler, er det snart på tide å sette alle de fine formuleringene ut i praksis. I følge FNs generalsekretærs siste rapport har ikke resultatene av implementeringen av 1325 vist seg å komme i den farten FN selv forventet, eller som kvinnene forventer av FN. Særlig er effektiv forebygging av vold mot kvinner en utfordring. En behøver ikke se lengre enn til Syria eller Mali for å finne konflikter som har hatt alvorlige konsekvenser for kvinner og barn. Det sa direktør i UN Women, Michelle Bachelet i sin tale under en åpen diskusjon i Sikkerhetsrådet i New York før jul. Når det gjelder deltakelse i formelle fredsprosesser og ved parlamentsvalg, finnes det gode eksempler, men både rapporten og Bachelet understreker at spesifikke tiltak for å øke kvinneandelen trengs. Av de 14 fredsforhandlingene som ble ledet i samarbeid med FN i 2011, var det bare fire delegasjoner som inkluderte en kvinne. Av ni fredsavtaler inngått i 2011, inneholdt bare to, Jemen og Somalia, bestemmelser om kvinner, fred og sikkerhet. n n Mange er derfor spent på hva som vil skje nå som Hilary Clinton er gått av. De lurer på om den nye amerikanske utenriksministeren vil fortsette å holde denne fanen høyt. Torunn Tryggestad, PRIO Og av ni postkonfliktvalg var det bare ved valget i Uganda kvinner ble kvotert inn i parlamentet, med en kvinnerepresentasjon på 35 prosent som resultat. I de andre åtte valgene fikk kvinner mellom 4 og 13 prosent av setene, fortalte UN Womensjefen. Kvinner i toppen Rapporten viser til at det trengs flere kvinnelige meglere, rådgivere, forhandlere og observatører i fredsprosesser og flere kvinner i administrasjonen av internasjonale og regionale organisasjoner. I følge Bachelet har FN selv en jobb å gjøre på dette området. Siden juni 2010 har kvinners andel av seniorstillingene i FNs politiske delegasjoner gått ned fra 23 til 18 prosent og i fredsbevarende operasjoner fra 24 til 21 prosent. På den positive siden nevner rapporten at stadig flere land har laget strategier og handlingsplaner for kvinner, fred og sikkerhet (37 i juni 2012). I tillegg er flere kvinner utnevnt til internasjonale toppstillinger. Michelle Bachelet, ønsket i sin tale utnevnelsen av Mari Skåre velkommen som strategisk viktig for arbeidet med implementeringen av resolusjonene om kvinner, fred og sikkerhet. Interessant Også PRIO-forsker Torunn Tryggestad mener utnevnelsen av Mari Skåre er interessant. Utnevnelsen av en spesialrepresentant for kvinner, fred og sikkerhet viser at forsvarsalliansen er villig til å jobbe seriøst med dette, sier hun. Men forskeren er ikke helt enig i konklusjonene til FN om at utviklingen på dette området går for sakte. Hun mener man har oppnådd store framskritt særlig de siste årene, hvor stadig flere land har utarbeidet nasjonale handlingsplaner for resolusjon Det viktigste som er oppnådd til nå er at kvinner, fred og sikkerhet er blitt et tema på den politiske dagsorden både i FN og i regionale organisasjoner. Det kan ikke lenger oversees når medlemslandene skal diskutere sikkerhets- og utenrikspolitikk. For ti til tolv år tilbake var det ikke slik. Hillary Clinton har spilt en viktig rolle som pådriver. Mange er derfor spent på hva som vil skje nå som hun er gått av. De lurer på om den nye amerikanske utenriksministeren vil fortsette å holde denne fanen høyt, sier hun til Perspektiv. Mange frivillige organisasjoner som jobber med å styrke kvinners rettigheter vil hevde at det går alt for tregt, fordi man opplever lite endring på bakken. Men jeg vil hevde at man må begynne med en slik politisk anerkjennelse før det kan skje endring for kvinner ute i konfliktområdene, legger Tryggestad til. Hinder Det er et synspunkt Mari Skåre også støtter: Derfor er lederskap, bevisstgjøring og opplæring viktig framover, sier hun. Skåre har satt seg konkrete mål for hva hun vil oppnå i stillingen: Mitt overordnede mål er å styrke alliansens gjennomføringsevne av resolusjon 1325 og etterfølgende resolusjoner. Sammen med partnere har vi utviklet både politikk og handlingsplaner for operasjoner. Vi har solide uttalelser på området, blant annet fra Chicago-toppmøtet og Lisboa-toppmøtet. Det vi må gjøre nå, er å «walk the talk». For å få det til, må jeg prøve å nå fram til hvordan folk tenker. Hvis jeg klarer det, vil de innarbeide et kjønnsperspektiv i sine arbeidsprosesser, tror Skåre. Å få opp kvinneandelen i medlemslandenes forsvar og i internasjonale operasjoner, mener hun er spesielt viktig. I Afghanistan har det vært jobbet i flere år med å få folk til å forstå betydningen av kjønnskompetanse på bakken. Utstasjonering av rådgivere med slik kompetanse har vist seg særlig nyttig. Hvis ikke våre styrker ser de sosiale og økonomiske relasjonene i de samfunnene vi er inne i, eller kjenner maktforholdene og kvinners situasjon i forhold til menn, så ser vi ikke hele bildet. Det føler jeg i dag er ganske bra forstått. Jeg tror dessuten at samarbeidet vårt med organisasjoner som FN bør styrkes i framtiden, rett og slett for å oppnå større effektivitet. NATO vil jo ikke være den organisasjonen som bidrar til reform av justissektoren eller utdanningssektoren. Det er en sivil oppgave. Jeg tenker at NATO jobber i sikkerhetssektoren og forsvarssektoren, så er det andre aktører som bedre kan støtte opp om de andre sektorene, sier Skåre. Kvinner som ressurs Mari Skåre mener at aspektet ved resolusjon 1325 som handler om kvinner som ressurs er underkommunisert. Vi har svært lite erfaring med kvinner i fredsprosesser og dette er det viktig at BOSNIA: En eldre bosnisk kvinne ber. Under krigen i Bosnia-Hercegovina på 90-tallet ble omlag kvinner og jenter utsatt for voldtekt. I 2008 kom FN- resolusjon 1820, som fastslår at seksualisert vold er likestilt med andre krigsforbrytelser og er å regne som en forbrytelse mot menneskeheten. Foto: NTB Scanpix. Fakta Bakgrunn SIVILE OFRE: Borgerkrigene på 1990-tallet og en gradvis forvitring av krigens regler var omstendighetene som ledet opp mot den historiske FN-resolusjonen. Mens det i første verdenskrig var soldatene som var mest utsatte og utgjorde flertallet av drepte, rammet krigene og konfliktene på slutten av det 20. århundret spesielt sivilbefolkningen. KVINNER: Kriger og konflikter i det tidligere Jugoslavia, Rwanda, Sierra Leone, Liberia, Nepal og Afghanistan var alle preget av betydelig vold mot kvinner. Beregninger viser at rundt 70 prosent av ikke-stridende personer som ble skadet i disse krigene var nettopp kvinner og barn. Opp mot en halv million kvinner ble voldtatt i Rwanda under folkemordet i 1994, rundt kvinner ble voldtatt under krigen i Kroatia og Bosnia Hercegovina og fra 1991 til 2001 ble anslagsvis kvinner utsatt for krigsrelatert seksualisert vold i Sierra Leone, i følge tall fra FN gjengitt av FN-sambandet. FN-RESOLUSJON 1325: Da FNs Sikkerhetsråd vedtok resolusjon 1325 den 31. oktober 2000, etter flere års arbeid der de frivillige organisasjonene spilte en viktig rolle, ble den sett på som en milepæl. For første gang i FNs historie tok Sikkerhetsrådet stilling til spørsmål omkring kvinners rolle og erfaringer i væpnet konflikt. FN-RESOLUSJON 1820: Etter 2000 har det kommet fire nye resolusjoner som bygger på resolusjon Mest oppmerksomhet har nok resolusjon 1820, som ble vedtatt 19. juni 2008, fått. Sikkerhetsrådet vedtok da enstemmig at seksualisert vold er likestilt med andre krigsforbrytelser som en forbrytelse mot menneskeheten. 2 0 Perspektiv NR

12 vi tar med oss i dialogen med våre partnere, og det har vi gjort. Felleserklæringen mellom NATO og Afghanistan fra 2010 er tydelig i forhold til våre forventninger og afghanske myndigheters forpliktelser til å inkludere kvinner, forteller hun. Hva om de bare har forpliktet seg på dette området for å tekkes vestlige pengehjelpere, og når NATO og kanskje pengene også forsvinner, så glemmer de hva de har lovet? spør vi. Jeg tror det er viktig for Afghanistan som for alle andre land å vise at de er et ansvarlig n n Hvis folk ikke ser resolusjonene om kvinner, fred og sikkerhet som relevant for sitt arbeidsområde, er det et hinder for videre framgang. Mari Skåre, NATO medlem av det internasjonale samfunnet. Det er også viktig at det internasjonale samfunnet holder den afghanske regjeringen ansvarlig for de forpliktelsene de har inngått. Det handler jo ikke bare om disse erklæringene, men også om juridiske forpliktelser vis-a-vis menneskerettighetene, mener Skåre lesere! Om å gjøre en forskjell Hva kan man oppnå i Afghanistan for kvinners rettigheter på tre år? Jeg tror ikke at jeg kan bidra direkte til å endre kvinners situasjon i Afghanistan. Det ville være helt overambisiøst. Samtidig er det viktig at alle tenker at de gjør en Litt mer enn krig og katastrofer Er du opptatt av utviklingslandenes situasjon? Er du interessert i å lese om den økonomiske og politiske utviklingen? Om de mange små skrittene for å unngå sult-katastrofer og krig? Nå har du muligheten. Navn JA, jeg vil ha et gratis-abonnement på fagbladet Bistandsaktuelt. Gate- og/eller leilighetsadresse (etasje og leilighetsnummer, hvis mulig) Postboks Postnummer Poststed NB! Vennligst oppgi gate-/leilighets- og evnt. postboksadresse. Hoveddelen av opplaget distribueres med avisbud. Du kan også tegne abonnement direkte på forskjell. Hvis jeg kan påvirke NATOs planlegging ved å bringe perspektiver fra afghanske kvinner inn i vår tenkning, så påvirker jeg agendaen og forhåpentligvis også løsningene, slik at situasjonen kan bli bedre. Skåre mener det ikke behøver å ta mange år før man merker resultater av likestillingsarbeidet i Afghanistan. Jeg tenker at man kan gjøre kvantesprang. Det er mitt syn og ikke noe offisiell NATO-politikk. For mange afghanske kvinner er hverdagen på mange måter brutal. Jeg tror nok at hvis du spør dem om hva du kan gjøre for å bedre deres hverdag bedre, så går det på basale behov som helsetjenester, utdanning og tilgang på vann. Dette er det selvfølgelig også viktig at det internasjonale samfunnet bidrar til å dekke. Men jeg må si at kvinner i Afghanistan har absolutt evne og vilje til å delta i beslutningsprosesser. Det viser de jo allerede i dag. De stiller til valg og de blir valgt inn. De etablerer frivillige organisasjoner og har en stemme. Både i parlamentet og i det sivile samfunnet, er det mange sterke kvinner som allerede gjør veldig mye for sitt eget land, for å sikre kvinners framtid. Jeg er helt sikker på at de er kapable til å ta del i fredsprosesser også, mener Mari Skåre. ISAF har for øyeblikket rundt hundre tusen soldater i Afghanistan, men i løpet av året blir tallet gradvis redusert, samtidig som afghanske myndigheter selv overtar ledelsen av sikkerhetsoperasjonene i landet. Ved slutten av 2014 vil ISAFs kampoperasjoner være over, men dette vil ikke være slutten på forsvarsalliansens engasjement. En ny operasjon er under planlegging, og skal gjøre NATO rede til å støtte afghanske myndigheter og sikkerhetsstyrker også etter n PORTO bistandsaktuelt Norad Postboks 8034 Dep OSLO Etterspillet Kvinner i forsvaret 30 BAKGRUNN: Helt siden allmenn verneplikt for menn ble innført i 1897 har det vært diskusjoner knyttet til kvinners deltagelse i Forsvaret. Til tross for en formidabel innsats av kvinner under den andre verdenskrigen og gode erfaringer med kvinner i både befals- og rekruttutdannelse i Hærens samband like etter krigen, vedtok Stortinget i 1953 at kvinner ikke fikk gjøre militærtjeneste. Imidlertid ble det besluttet å opprette forsvarsgrensvise kvinneinspektørstillinger, der kvinnene i disse stillingene primært arbeidet med mobiliseringsdisponering for kvinner. ETTERSPILLET: Stortinget ga i 1976 kvinner adgang til befalsutdanning og i 1983 samme adgang som menn til å avtjene verneplikten.i 1984 vedtok Stortinget full yrkesmessig likestilling mellom menn og kvinner i Forsvaret. I dag er det ingen typer stilling i Forsvaret som ikke kvinner kan ha. Det har i rundt 25 år vært et politisk mål å øke kvinneandelen i Forsvaret, uten at det har lyktes. I 2010 fullførte personer førstegangstjenesten, bare 8,2 prosent var kvinner. Regjeringen har et uttalt mål å øke andelen militære kvinner til 20 prosent innen I 2010 ble det innført kvinnelig sesjonsplikt, som innebærer at kvinner kalles inn til sesjon uten at de plikter stille eller å gjennomføre vernetjenesten. De må kun ta stilling til om de skal møte til sesjon eller ikke. Innføring av kjønnsnøytral verneplikt vurderes i den kommende stortingsmeldingen om kompetansereform for Forsvaret. n Kilde: Forsvarets forskningsinstitutt og Forsvarsdepartementet år etter at Stortinget likestilte kvinner og menn i Forsvaret er det over ti ganger så mange gutter som avslutter førstegangstjenesten. LAHAUGMOEN 1959: Inger Moe var en av de første kvinnene som fikk tjenestegjøre i det norske forsvaret. Foto: NTB scanpix

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Inger Skjelsbæk Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Stemmer 6 Om forfatteren: Inger Skjelsbæk (f. 1969) er assisterende direktør og seniorforsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

Kina. Egypt. Sør-Afrika. De fem landene som minimum er med:

Kina. Egypt. Sør-Afrika. De fem landene som minimum er med: Rollekort Det bør være tre eller fire elever på hvert land. Det bør være minst fem land for at spillet skal fungere godt, dvs. minst 15 elever. Er det over 20 elever og behov for flere land, er det satt

Detaljer

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble

Detaljer

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt 2011 RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt En palestinsk dame ser ut på to israelske soldater utenfor huset sitt i Hebron. BISTAND OG KONFLIKT Væpnet konflikt ødelegger samfunn, hindrer utvikling og gjør

Detaljer

Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet

Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet Innspill til Norges oppfølging av sikkerhetsrådsresolusjon 2250 SIKKERHETSRÅDS- RESOLUSJON 2250 FNs sikkerhetsråd skrev desember 2015 historie ved å vedta resolusjon

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai 2017. Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni 2017. Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

St.prp. nr. 8 ( )

St.prp. nr. 8 ( ) St.prp. nr. 8 (2001-2002) Om humanitær bistand i forbindelse med krisen i Afghanistan Tilråding fra Utenriksdepartementet av 12. oktober 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kap 191, 195 Kapittel 1 St.prp.

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk april 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april 2017. Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013 FLYKTNING 2013 REGNSKAPET ALT om mennesker På FLuKT verden over Hovedtall og trender Hovedfunn GLOBALT 45,2 millioner mennesker er på flukt verden over. Dette er det høyeste tallet som er registrert etter

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august 2017. Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

GLOBAL WEEK OF ACTION ( September)

GLOBAL WEEK OF ACTION ( September) GLOBAL WEEK OF ACTION (12-18. September) Bakgrunn Den 19. september holdes et historisk viktig FN-møte. I forkant av FNs generalforsamling vil det være et høynivåmøte om flyktninger hvor verdens statsledere

Detaljer

Verdensledere: Derfor er krigen mot narkotika tapt

Verdensledere: Derfor er krigen mot narkotika tapt sier professor John Collins ved London School of Economics. Denne uken ga han ut en rapport med kontroversielle forslag for å bedre verdens håndtering av rusmidler. Foto: LSE. Verdensledere: Derfor er

Detaljer

På flukt fra klimaendringer

På flukt fra klimaendringer På flukt fra klimaendringer På flukt fra klimaendringer I 2010 ble hele 42,3 millioner mennesker drevet på flukt av plutselige naturkatastrofer. 90 % er klimarelaterte. Foto: En død ku ved et utørket vannhull

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

Representantforslag 18 S

Representantforslag 18 S Representantforslag 18 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun Lysbakken Dokument 8:18 S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk november 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november 2017. Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk oktober 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2016: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember 2016. Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Totalt

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Det er en glede å ønske dere velkommen til Næringslivets Hus, og til

Det er en glede å ønske dere velkommen til Næringslivets Hus, og til Næringslivets Hovedorganisasjon Tale: 2. mars 2017 Taler: Adm. direktør Kristin Skogen Lund Tildelt tid: 10 min. Antall ord: 1000 Bærekraftsmål og forretningsmuligheter Åpningsinnlegg @ Næringslivets konferanse

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk februar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar 2017. Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Vedtatt av Sentralstyret mars 2016 Mål for Utdanningsforbundets internasjonale arbeid Utdanningsforbundet skal aktivt bruke

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september 2017. Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Flere kvinner i Forsvaret? Kari Fasting og Trond Svela Sand

Flere kvinner i Forsvaret? Kari Fasting og Trond Svela Sand Flere kvinner i Forsvaret? Kari Fasting og Trond Svela Sand Oppdrag/mandat Hvorfor klarer ikke Norge å få opp kvinneandelen i Forsvaret? Problemstillinger 1. Hva er kvinners opplevelser og erfaringer med

Detaljer

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv Kapittel 1 Brann og samfunn 1.1 Introduksjon I Norge omkommer det i gjennomsnitt 5 mennesker hvert år som følge av brann. Videre blir det estimert et økonomisk tap på mellom 3 og milliarder kroner hvert

Detaljer

Bistand til Afrika Utvikling eller forretning?

Bistand til Afrika Utvikling eller forretning? Bistand til Afrika Utvikling eller forretning? Marit Brandtzæg, Assisterende direktør i Norad Seniorakademiet 16.februar 2017 Disposisjon 1. Bakteppe trender i norsk og internasjonal bistand 2. Bærekraftsmålene

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Terje Tvedt. Norske tenkemåter

Terje Tvedt. Norske tenkemåter Terje Tvedt Norske tenkemåter Tekster 2002 2016 Om boken: er en samling tekster om norske verdensbilder og selvbilder på 2000-tallet. I disse årene har landets politiske lederskap fremhevet dialogens

Detaljer

Det neste er vigsel (bryllup). Etter bryllupet sender vigsler papirer tilbake til skatteetaten. Man mottar etter få uker bryllupsattest i posten.

Det neste er vigsel (bryllup). Etter bryllupet sender vigsler papirer tilbake til skatteetaten. Man mottar etter få uker bryllupsattest i posten. 1 Ekteskap er en samfunnsordning som legaliserer samlivet mellom voksne personer. Det gir juridiske rettigheter til barna. Det danner også en regulerende ramme om familielivet. Ekteskapsloven gir regler

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars 2017. Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

Her har vi samlet en del vanskelige begreper du vil støte på i forberedelsene til FNrollespill:

Her har vi samlet en del vanskelige begreper du vil støte på i forberedelsene til FNrollespill: Ordliste Her har vi samlet en del vanskelige begreper du vil støte på i forberedelsene til FNrollespill: Bilateral Noe som gjelder/forplikter to land/parter "Norge har inngått en bilateral avtale med Indonesia".

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne?

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? Evalueringsavdelingen i Norad Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? En studie Bilde av barn som går til skolen i Nepal (foto: Redd Barna Norge) Har norsk bistand inkludert personer

Detaljer

Kvinners helse Globalt perspektiv

Kvinners helse Globalt perspektiv Kvinners helse Globalt perspektiv Molde 17. oktober 2011 Inger Johanne Rasmussen Vold mot kvinner rammer spesielt den reproduktive helse Partner vold Seksuelle overgrep Kulturelt skadelige tradisjoner

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk januar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar 2017. Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på møter (folkemøter, i partier, foreninger osv.), særlig da om vedtak av politisk natur.

Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på møter (folkemøter, i partier, foreninger osv.), særlig da om vedtak av politisk natur. Rebekka Jynges blogginnlegg fra FNs Generalforsamling i New York: 18. oktober 2012: Resolusjon, mottakelse og barns rettigheter: Fra det norske leksikon: Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

VÅTE DRØMMER: - Jeg er president i en gammel, europeisk nasjon, sier Artur Mas, katalanernes øverste politiske leder. Foto: REUTERS / Albert Gea

VÅTE DRØMMER: - Jeg er president i en gammel, europeisk nasjon, sier Artur Mas, katalanernes øverste politiske leder. Foto: REUTERS / Albert Gea 1 sur 9 19/11/2012 10:22 Dagbladet Publisert søndag 18.11.2012 kl. 13:38 VÅTE DRØMMER: - Jeg er president i en gammel, europeisk nasjon, sier Artur Mas, katalanernes øverste politiske leder. Foto: REUTERS

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

NORGE I KRIG. Et undervisningsopplegg om krigens regler og Norges utenrikspolitikk

NORGE I KRIG. Et undervisningsopplegg om krigens regler og Norges utenrikspolitikk NORGE I KRIG Et undervisningsopplegg om krigens regler og Norges utenrikspolitikk 1 «Den militære strategien har nå begynt å gi resultater. Den styrket ikke Taliban, som noen hevdet, den har ført Taliban-styrkene

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver Kandidat-ID: 7834 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-116 skriftlig eksamen 19.mai 2015 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert HI-116

Detaljer

NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET

NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET 1. SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som jobber for å sikre barn omsorg og beskyttelse. 2. Ingen barn klarer seg alene. Likevel

Detaljer

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer.

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer. Månedsstatistikk desember 212: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 436 personer i desember 212, mot 39 personer i desember 211. Blant de som ble uttransportert i

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

June,Natalie og Freja

June,Natalie og Freja June,Natalie og Freja Forord: Vi har skrevet om fattigdom og vannmangel. Dette er et stort problem for mange milliarder mennesker nå til dags. Mennesker kjemper og dør for vannet. Folk lider på grunn av

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Konflikter i Midt-Østen

Konflikter i Midt-Østen Konflikter i Midt-Østen Israel-Palestina-konflikten (side 74-77) 1 Rett eller feil? 1 I 1948 ble Palestina delt i to og staten Israel ble opprettet. 2 Staten Palestina ble også opprettet i 1948. 3 Erklæringen

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

La læreren være lærer

La læreren være lærer Trond Giske La læreren være lærer Veien til en skole der alle barn kan lykkes Til Una Give a man a truth and he will think for a day. Teach a man to reason and he will think for a lifetime. Fritt etter

Detaljer

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Forsvarsdepartementet Statsråd: Grete Faremo KONGELIG RESOLUSJON Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Fullmakt til deltakelse med norske militære bidrag i operasjoner til gjennomføring

Detaljer

- LIKE MULIGHETER FOR FORSKJELLIGE FOLK HVA ER LIKESTILLING?

- LIKE MULIGHETER FOR FORSKJELLIGE FOLK HVA ER LIKESTILLING? LIKESTILLING - LIKE MULIGHETER FOR FORSKJELLIGE FOLK HVA ER LIKESTILLING? Likestilling = å plassere likt Likestilling er utjevning av sosiale forskjeller. Det betyr ikke at en gruppe skal ha/få mer enn

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

Å avskaffe ekstrem fattigdom innen Polyteknisk forening, 8 november 2017

Å avskaffe ekstrem fattigdom innen Polyteknisk forening, 8 november 2017 Å avskaffe ekstrem fattigdom innen 2030 Polyteknisk forening, 8 november 2017 FNs mål om å avskaffe fattigdom Goal 1. End poverty in all its forms everywhere 1.1 By 2030, eradicate extreme poverty for

Detaljer

Bedrifters samfunnsansvar i Uruguay 2011

Bedrifters samfunnsansvar i Uruguay 2011 Bedrifters samfunnsansvar i Uruguay 2011 Sist oppdatert: 16/11/2011 // Bedrifters samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility - CSR) har over flere år blitt et stadig viktigere tema i Uruguay, men

Detaljer

Innhold. Innledning... 12 Kildebruk... 13 Bokens innhold... 14

Innhold. Innledning... 12 Kildebruk... 13 Bokens innhold... 14 Innledning... 12 Kildebruk... 13 Bokens innhold... 14 1 Drømmen om Sion... 17 Begynnelsen... 20 Jødene i Romerriket... 21 Situasjonen for jødene i Europa... 23 Oppblussingen av den moderne antisemittismen...

Detaljer

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Pressenotat fra Manpower 7. mars 2011 Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Når arbeidsgiveren aktivt forsøker å skape likestilte muligheter for kvinner og menn på arbeidsplassen, ser

Detaljer

Leger Uten Grenser MSF

Leger Uten Grenser MSF Leger Uten Grenser MSF 1969: Biafra-krigen i Nigeria. Humanitære organisasjoner nektes adgang til en befolkning i nød og bistand manipuleres 1971: Den uavhengige organisasjonen Leger Uten Grenser stiftes

Detaljer

AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN

AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN Kongeriket Norges regjering og Den islamske republikk Afghanistans regjering (heretter kalt «partene»), som

Detaljer

INTERNASJONAL KVINNEBEVEGELSE

INTERNASJONAL KVINNEBEVEGELSE INTERNASJONAL KVINNEBEVEGELSE FORNUFT OPPLYSNINGSTID FRIHET FORANDRING NYTT VERDENSBILDE-HELIOSENTRISK HUMANISME NATURVITENSKAP DEN AMERIKANSKE UAVHENGIGHETSERKLÆRINGEN (1776) ERKLÆRER RETTEN TIL LIV,

Detaljer

Staten, fylkeskommunene og kommunene

Staten, fylkeskommunene og kommunene Staten, fylkeskommunene og kommunene I Norge er det 19 fylker og 429 kommuner. Fylker og kommuner er både geografiske områder og politisk styrte enheter. Både fylkeskommunene og kommunene har selvbestemmelsesrett

Detaljer

Kristin Solberg. Livets skole. Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv

Kristin Solberg. Livets skole. Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv Kristin Solberg Livets skole Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv Om forfatteren: Kristin Solberg (f. 1982) er journalist og forfatter, bosatt i Kairo. Under arbeidet med

Detaljer

Distrikts-trening 5. mars 2017 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310

Distrikts-trening 5. mars 2017 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310 Distrikts-trening 5. mars 2017 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310 DEN SPEDE START: Arthur Klumph, fondets stifter i 1917 Første bidrag, Kansas City Rotary Club USD 26,50 Første prosjektet i TRF regi

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Atlas- alliansens innspill til Regjeringens Stortingsmelding om Norges internasjonale arbeid med menneskerettighetene

Atlas- alliansens innspill til Regjeringens Stortingsmelding om Norges internasjonale arbeid med menneskerettighetene Utenriksdepartementet Seksjon for menneskerettigheter og demokrati P.B. 8114 Dep 0032 Oslo Oslo, 4. mars, 2014 Atlas- alliansens innspill til Regjeringens Stortingsmelding om Norges internasjonale arbeid

Detaljer

«Norge i FNs sikkerhetsråd 2001 2002»

«Norge i FNs sikkerhetsråd 2001 2002» Internasjonal politikk 61 [2] 2003: 235-240 ISSN 0020-577X Debatt 235 Kommentar «Norge i FNs sikkerhetsråd 2001 2002» Stein Tønnesson direktør, Institutt for fredsforskning (PRIO) Hvorfor mislyktes Norge

Detaljer

Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier. Evaluering / Egenvurdering

Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier. Evaluering / Egenvurdering Periodeplan i Samfunnsfag,10.trinn - 2009/2010 (hvert fag har sin periodeplan) Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om Arbeidsmåter/ Læringsstrategier Evaluering / Egenvurdering

Detaljer

Statistikkoppgave: Utvikling fra 1990 til i dag sammenlign fire land

Statistikkoppgave: Utvikling fra 1990 til i dag sammenlign fire land Statistikkoppgave: Utvikling fra 1990 til i dag sammenlign fire land I denne timen skal elevene selv få øve seg i å bruke statistikk. Vi skal ta utgangspunkt i tre land hvor NLM har misjonsprosjekter,

Detaljer

Trenger EU eget militært forsvar? Bjørn Olav Knutsens foredrag for Europabevegelsen Bergen 11 mai 2015

Trenger EU eget militært forsvar? Bjørn Olav Knutsens foredrag for Europabevegelsen Bergen 11 mai 2015 Trenger EU eget militært forsvar? Bjørn Olav Knutsens foredrag for Europabevegelsen Bergen 11 mai 2015 Norge en motvillig europeer Overordnet utfordring: Norge har vært motstander av et europeisk sikkerhetssamarbeid

Detaljer

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer.

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer. Månedsstatistikk februar 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 4 personer i februar 213, mot 429 personer i februar 212. Blant de som ble uttransportert i januar

Detaljer

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner 25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner Vold stenger dører Kvinner som utsettes for vold blir svært ofte hindret fra aktiv deltakelse i samfunnet. Vi krever et

Detaljer

Stavanger-regionen med en nordisk smartby-agenda

Stavanger-regionen med en nordisk smartby-agenda Stavanger-regionen med en nordisk smartby-agenda BJARNE ULDAL CO-FOUNDER & CHIEF MARKETING OFFICER NORDIC EDGE EXPO & CONFERENCE STAVANGER 26-28 SEPTEMBER 2017 NORDICEDGE.ORG Fra oljehovedstad til smartby

Detaljer

Koloniene blir selvstendige

Koloniene blir selvstendige Koloniene blir selvstendige Nye selvstendige stater (side 92-96) 1 Rett eller feil? 1 I 1945 var de fleste land i verden frie. 2 Det var en sterkere frihetstrang i koloniene etter andre verdenskrig. 3

Detaljer

Norge: Historien om et lykkelig land og folk? En gjennomgang av Norges historie med vekt på tiden etter 1814

Norge: Historien om et lykkelig land og folk? En gjennomgang av Norges historie med vekt på tiden etter 1814 Norge: Historien om et lykkelig land og folk? En gjennomgang av Norges historie med vekt på tiden etter 1814 Hva er viktig når vi skal presentere et lands historie? I skolebøker kan vi ofte finne «Spøk-modellen»:

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet 2 Innhold Arbeid og sysselsetting 5 Utdanning 7 Levekår 11 Deltakelse i samfunnslivet

Detaljer

Publisert med forbehold om endringer under fremførelsen. «Voksne undervurderer barns meninger og forstår ikke verdien av at vi er med å bestemmer»

Publisert med forbehold om endringer under fremførelsen. «Voksne undervurderer barns meninger og forstår ikke verdien av at vi er med å bestemmer» Ingjerd Schou Publisert med forbehold om endringer under fremførelsen. «Voksne undervurderer barns meninger og forstår ikke verdien av at vi er med å bestemmer» Dette sa et av de mange barn som var med

Detaljer

Samling og splittelse i Europa

Samling og splittelse i Europa Samling og splittelse i Europa Gamle fiender blir venner (side 111-119) 1 Rett eller feil? 1 Alsace-Lorraine har skiftet mellom å være tysk og fransk område. 2 Robert Schuman foreslo i 1950 at Frankrike

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

Norad resultater i kampen mot fattigdom

Norad resultater i kampen mot fattigdom Norad resultater i kampen mot fattigdom 1 Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid VI JOBBER FOR AT NORSK BISTAND SKAL VIRKE BEST MULIG Virker norsk bistand? Får de fattige i utviklingslandene og norske

Detaljer

Strategi Amnesty International i Norge

Strategi Amnesty International i Norge Strategi 2017-2019 Amnesty International i Norge «Økt gjennomslag fordi flere tar brudd på menneskerettighetene personlig og blir med i Amnesty International» Innledning Amnesty International i Norges

Detaljer

NHO Næringslivets Hovedorganisasjon

NHO Næringslivets Hovedorganisasjon og V NHO Næringslivets Hovedorganisasjon Tori N. Tveit Sekretariat for næringsutviklingi sør 1 Fra Bistand til Business Næringsliv skaper utvikling: NHOs sekretariat for næringsutvikling i sør Verden og

Detaljer

+ Verdensomspennende motstand mot antipersonelllandminer

+ Verdensomspennende motstand mot antipersonelllandminer Hovedpunkter Landminekonvensjonen og landminekampanjen generelt gjør store framskritt i kampen mot et totalforbud mot antipersonell-landminer (APM) og i forhold til å redde liv og lemmer i hver eneste

Detaljer

KVINNEHELSE I ET JORDMORPERSPEKTIV. Carina Svensson 2011

KVINNEHELSE I ET JORDMORPERSPEKTIV. Carina Svensson 2011 KVINNEHELSE I ET JORDMORPERSPEKTIV Carina Svensson 2011 Mine erfaringer fra arbeid med gravide asylsøkende, flyktninger og innvandrerkvinner. Plan for svangerskapsomsorgen 2010-2014 Hovedmålet med svangerskapsomsorgen

Detaljer

Statistikkoppgave: Utvikling fra 1990 til i dag: Sammenlign fire land

Statistikkoppgave: Utvikling fra 1990 til i dag: Sammenlign fire land Statistikkoppgave: Utvikling fra 1990 til i dag: Sammenlign fire land I denne timen skal elevene selv få øve seg i å bruke statistikk. Vi skal ta utgangspunkt i tre land hvor NLM har misjonsprosjekter,

Detaljer