NR. 4 DESEMBER 2004 ÅRGANG 32. Ingen utleie. SIDE 6 og 7. Høststormen MIDTEN. Ikke Gretten SIDE Kapret SIDE 8-11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR. 4 DESEMBER 2004 ÅRGANG 32. Ingen utleie. SIDE 6 og 7. Høststormen MIDTEN. Ikke Gretten SIDE 28-30. Kapret SIDE 8-11"

Transkript

1 NR. 4 DESEMBER 2004 ÅRGANG 32 Ingen utleie SIDE 6 og 7 Høststormen MIDTEN Ikke Gretten SIDE Kapret SIDE 8-11

2 SIDE 6 og 7 MIDTEN SIDE NR. 4 DESEMBER 2004 ÅRGANG 32 Flygeleder igjen et skjellsord Om kvelden den 27. september fastslo TV2s Pål T. Jørgensen at «flygeleder igjen har blitt et skjellsord.» Da hadde titusenvis av forargede flypassasjerer for lengst gjort Tabloid-sluggerens påstand til en allmenn sannhet. I mange timer satt, sto og lå reiseklare passasjerer på flyplasser rundt omkring i Norge, ikke minst på Gardermoen, i håp om få gode nyheter. Men på høstferiens første dag kom det ingen for dem som skulle ut å fly, i alle fall etter at divisjonens innstilling til vedtak i lokaliseringsspørsmålet om Kontrollsentral Sør ble gjort kjent på Oslo kontrollsentral. De eneste som kunne være tilfreds med utviklingen utover ettermiddagen 27. september må være dem som har fått lov til å drive pølse-, is- og kaffesalg på Avinors lufthavner, og direktør Fleslands gamle arbeidsgiver NSB. Og media, selvfølgelig. På en svart dag for Avinor fråtset tabloidpressen i triste historier og store titler blant uskyldige passasjerer som ble rammet av stengt luftrom, den ene mer rørende enn den neste. Mens hylekoret mot «aksjonistene» på Røyken bare økte. Da ettermiddagsskiftet på Røyken skulle starte, fant man raskt ut at det ikke var mulig å åpne for trafikk. Klokken ble det ført i loggen i kontrollrommet: Luftrommet stengt til tirsdag. Ennå var det flere timer til frustrerte passasjerene skulle få vite akkurat det. Hva kom så fra Avinor? Ikke mye. «Vi må få hodet over vann», uttalte selskapets informasjonsrådgiver noe forvirret til Dagbladet etter at luftrommet ble stengt. Gjelder dette bare luftrommet over Østlandet eller hele landet, undret journalisten. «Vi har ikke oversikten over dette akkurat nå», var svaret. Fortsatt fra Avinors informasjonsrådgiver. for 10 år siden Dessverre har de siste år vært preget av såvel trakassering som regulær mobbing av flygelederne gjennom massemedia. Det ser heller ikke ut til at våre forhåpninger Man kan jo saktens lure på hva som skjer i dette Avinor. Det minner jo om blårussens inntogsmarsj. Erling Borge Filmskaper og rikssynser, Søndags-Tabloid 3. oktober Med flysikringsdivisjonens direktør på plass på Røyken, kunne vel knapt noen andre ta sine egne ansatte bedre i forsvar enn nettopp Avinor-ledelsen selv. Forklare hva som skjedde i fjellanlegget den dagen. Forklare at flygelederne var sitt ansvar bevisst og fulgte reglene slik de er pålagt å gjøre. Som de også ønsker å gjøre. Men håndtering av media var jo konserndirektørens oppgave og ikke flysikringsdirektørens. Noe aktivt forsvar av sine ansatte kom aldri. Hvorfor kan man bare spekulere i. I stedet er det Dagbladets førsteside fra tirsdag 28. september det norske folk husker. Hvem er sykest? Hartvik (9), som ikke kom seg av gårde til legetime USA, eller flygelederne på Røyken? Det er ingen i verden selv ikke flygeledere som ikke ønsket at Hartvik skulle rekke legetimen sin. Men 27. september gikk det dessverre ikke. I en sikkerhetskritisk jobb som det å være flygeleder, eller flyger, må man være skjerpet til enhver tid. Sagt høyt nok og i store nok titler, blir en påstand fort en sannhet. Flygeledere er sutrete. Aksjonister. Kollektivt sykemeldt. Skjøre, psykiske vrak. Pål T. har rett. Flygeleder er igjen blitt et skjellsord. «Kan ikke vi leke flygeleder?» «Så kan vi sitte på baken hele dagen og ikke gjøre noe som helst.» «Det er ikke jeg som burde stått her. Det er Randi Flesland», sa Rolf Skrede på Dagsrevyen den mandagskvelden. Og har selvsagt helt rett i det. Flygelederne har blitt utsatt for mye hets i løpet av høsten, men det er Avinor som har tapt mest anseelse. Signalene fra Flysikringsdivisjonen den siste tiden er imidlertid av en mer positiv karakter. Blir ord fulgt opp i handlinger, kan det neste året bli bedre enn det vi er på vei ut av. Vi håper det. God jul. om å forlate LV til fordel for et aksjeselskap vil kunne bli noen realitet i denne omgang. Det gjenstår da for LV å gjenskape den tillit og lagånd som de metodisk har kvalt gjennom den senere tids utvikling. Med fare for å bli stemplet som uforbederlig optimist hevder jeg at dette faktisk er mulig. Det kreves bare vilje og en (stor) tanke selvransakelse. Innlegg av Paul Johannessen, nr. 3, 1994 Ingen utleie Høststormen Ikke Gretten Heri opptatt NFF-Nytt Ansvarlig redaktør: Terje Dahlseng Eide I redaksjonen: Robert Gjønnes, Odd Erik Kjersem, Inge Løfald Tegner: Amund Hagen Red. prod.: Antonsen Bladdesign Trykk: Blikk Sentraltrykkeriet, Bodø Redaksjonen avsluttet 12. des ISSN Innlegg, tips og henvendelser vedrørende distribusjon sendes til: v/terje Dahlseng Eide Dronningensgt Bodø E-post: NORSK FLYGELEDERFORENING NORWEGIAN AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION Norsk Flygelederforening Norwegian Air Traffic Controllers Association Pb. 141, 1330 Fornebu Telefon: Telefaks: E-post: Hjemmeside: E-post: NFFs styre Rolf Skrede Åge Røde Magne Jerpstad Anette Folkestad Tom-Snorre Skaret Gunnar O. Skårn Sverre Elsbakk Frode N. Bøe Christian Berge Faglig utvalg Kapret SIDE 8-11 Magne Jerpstad Gardermoen TWR Christian Berge Stavanger ATCC Halvar Myrseth Tromsø TWR/APP Per-Arnulf Amundsen Oslo ATCC Fred Arild Norum Gardermoen TWR Foto: Terje Dahlseng Eide Formann 1. viseformann 2. viseformann Sekretær Kasserer 1. styremedlem 2. styremedlem 1. vararepr. 2. vararepr. Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem 2

3 Avinors styre har på sviktende grunnlag vedtatt dramatiske endringer av den såkalte underveistjenesten, og administrasjonen har gjennomført endringene i et halsbrekkende tempo. Avinors omdømme er kanskje ødelagt for alltid Begivenhetene denne høsten har nok en gang satt offentlig fokus på flygeledere og på Norsk Flygelederfor-ening. Det er faktisk mer enn ti år siden sist NFF har opplevd tilsvarende mediestorm. Også den gang var bakgrunnen omorganisering, og heller ikke den gang handlet det fra NFFs side om en kamp mot omorganisering men et genuint ønske om å påvirke prosessen for å bidra til en vellykket og effektiv flysikringstjeneste med det høyest mulige sikkerhetsnivå. Resten er historie; Luftfartsverket valgte regionmodellen som NFF den gang var alene om å kritisere. Resultatet ble uoversiktlige ansvarsforhold, ineffektivitet, manglende standardisering og en ukontrollert kostnadsvekst. NFF har fremmet mange kritiske innspill vedrørende konsekvensene av denne organisasjonsmodellen. Etter hvert innså også de øvrige arbeidstakerorganisasjonene at regionmodellen var et totalt mislykket eksperiment. Det lå derfor i kortene at det kun var et spørsmål om tid, før en opprydding og omorganisering, innbefattet kostnadsreduserende tiltak, måtte gjennomføres. Denne situasjonen burde således ha vært et gunstig utgangspunkt for en ryddig og vellykket omorganiseringsprosess. Dessverre ble ikke prosessen ryddig, og konsekvensene ble deretter. Selv om fokus i hovedsak har vært satt på flysikringstjenesten, er det velkjent at det heller ikke i andre deler av Avinors virksomhet råder en idyllisk stemning på arbeidsplassene. Gjennomgangstonen synes å være dyp frustrasjon over tingenes tilstand. Det er derfor gledelig å se at toppledelsen i ettertid tar selvkritikk nettopp på de punktene NFF sterkest har kritisert. I siste nummer av Bakkekontakt står følgende å lese, sitat: «Samtidig må vi konstatere at vi ikke har lykkes like godt med å få på plass et godt samarbeid internt mellom ledelse og sentrale tillitsvalgte». Denne erkjennelsen er kommet beklagelig sent, kanskje til og med for sent. Avinors styre har på sviktende grunnlag vedtatt dramatiske endringer av den såkalte underveistjenesten, og administrasjonen har gjennomført endringene i et halsbrekkende tempo. Resultatet er kjent for alle, og vi må beklageligvis slite med konsekvensene i uoverskuelig fremtid. Tenk hva norsk luftfart kunne vært spart for om administrerende direktør på et langt tidligere tidspunkt hadde forstått viktigheten av et godt samarbeid med de sentrale tillitsvalgte! NFF registrerer nå at stadig flere kritiske øyne rettes mot det som foregår i Avinor. Vi noterer med stor tilfredshet en gryende politisk debatt med tanke på revurdering av både rammebetingelser og organisasjonsform. Samtidig er det grunn til bekymring. Vi har i høst har hørt enkelte sentrale politikere uttale seg på en måte som avslører stor mangel på innsikt i den aktuelle sak. Det er også grunn til bekymring over samferdselsministerens «vente og se»-holdning. Tidligere refererte media vanligvis til Avinor som «det tidligere Luftfartsverket». Etter høstens mediedekning av forhold i selskapet, er dette ikke lenger nødvendig. Men det kan vel i denne sammenhengen knapt sies at all PR er god PR. Avinors omdømme er ødelagt, kanskje for alltid. Når det gjelder NFF, er det derimot ingenting som tyder på at organisasjonens omdømme har tatt skade av høstens begivenheter. Styret i NFF har bestrebet seg på å opptre profesjonelt og ryddig i enhver sammenheng, og har i størst mulig grad samarbeidet med andre arbeidstakerorganisasjoner. Selv om NFF har fremmet sterke synspunkter på Avinors toppledelse, må vi forholde oss til den ledelsen som til enhver tid sitter. Dette vil være den umiddelbare utfordring i tiden som kommer. Rolf Skrede Formann NFF 3

4 Får RaADS fra Avinor likevel Avinor har snudd på flisa. Nå får Sverre Quale og Havarikommisjonen (HSLB) se på radardata i lokalene sine på Lillestrøm helt gratis. Av Terje Dahlseng Eide Det har Quale blitt lovet av Avinordirektør Randi Flesland. Vi har en muntlig avtale om dette, bekrefter Havarikommisjonens direktør. Etter mange måneder med korrespondanse i sakens anledning, uten å nå frem med sitt krav om å få programvaren fra Avinor, slik at personellet ved HSLB kan granske «levende» radarbilder fra RaADS-systemet i forbindelse med gransking av hendelser, tok Havarikommisjonen kontakt med Samferdselsdepartementet for å forsøke å få Avinors eier til å ordne opp. Det hjalp. Avinor har tidligere sagt at det var et økonomisk spørsmål og en sum som kroner har vært framme i Lærte om media Jan Erik Fåne, tidligere stortingsrepresentant for Frp, har for lengst forlatt rikspolitikken. Nå driver han eget medierådgivingsfirma. På høstsamlingen på Gardermoen, avholdt oktober, ga Fåne NFFs tillitsvalgte råd og vink på hvordan man skal forholde seg til journalister og reportere. Status på kontrollsentralsituasjonen var naturlig nok et sentralt tema på samlingen. HSLB fortalte om sin aktivitet. Skeptisk til automatisering Altfor mye input fra systemer i tårn og i cockpit er ikke bra. Vi har hatt hendelser i København fordi piloter er oppatt med å se på radar i stedet for ut av vinduet, sa den danske delegasjonen til Nordisk Møte, avholdt i Oslo i slutten av september. Ellers var samlingen preget av bekymringer rundt ulike ting som arbeidsforhold, innføring av nytt utstyr, planene om fellesskandinavisk ATS-skole og NUAC, for å nevne noe. debatten. Dernest har Avinor sagt at det var et faglig spørsmål, i det de har vist til bestemmelsen i sitt interne regelverk, RFL II, som sier at en flygeleder med kompetanse på luftrommet skal være tilstede ved gjennomgang av radardata. Parallelt har HSLB både fått tilsendt en CD-rom med RaADS-bilder de ikke kan få se uten Avinors programvare og en bunke papirutskrifter av samme radardata. Den første begrunnelsen var kommersielt basert, at RaADS kostet. Deretter har RFL II - bestemmelsen vært argumentet, sier Sverre Quale, som betegner RaADS-debatten som unødvendig. Bestemmelsen er verken satt eller godkjent av tilsynsmyndigheten. Dette er Avinors eget interne regelverk og det er bare for dem å endre formulering, dersom det skulle være nødvendig. Det er myndighetene som kan pålegge Avinor å følge regler, ikke omvendt, sier han. Dessuten oppfatter HSLBs direktør intensjonen bestemmelsen i RFL II slik at en flygeleder har plikt til å stille opp når HSLB ber om det i forbindelse med en gransking, ikke at vedkommende har rett til det. Med papirutskrift av rådata fra radar, er det mer rom for feiltolkning enn om vi hstuderer levende bilder på skjerm. Vi har absolutt kompetanse til å vurdere slik radarinformasjon og selv vurdere behov for bistand fra Avinor, understreker Quale. Med den økte rapporteringsgraden av lufttrafikkhendelser, vil vi ha et kjempeproblem om vi må reise ut til alle berørte enheter hver gang vi skal lese og studere radardata. Det ville gjøre undersøkelsene unødig ressurs- og tidkrevende, sier Havarikommisjonens direktør, som mener det også må være i Avinors interesse at undersøkelsesmyndigheten har best mulig tilgang til informasjon. Jeg er i grunnen lei av denne føljetongen, sier Quale, som nå har fått muntlig lovnad om enklere arbeidsforhold gjennom mottak av programvare for RaADS fra Avinor. Jeg har fått løftet fra Randi Flesland. Saken er dermed avsluttet fra vår side, sier han. Beholdt jobben til slutt I seks uker ventet en flygeleder ved Bodø kontrollsentral på å få vite om Avinor kom til å sparke ham eller ikke. Han beholdt jobben, men får en skriftlig advarsel. Av Terje Dahlseng Eide Sjef for kontrollsentralene, Knut-Bjarne Klaussen, sier han ikke kan kommentere denne saken. Dette betrakter vi som en personalsak, og derfor ønsker ikke jeg å kommentere den, sier Klaussen. At det er en personalsak er NFFformann Rolf Skrede uenig i. Styret i NFF har jo tidligere påpekt at dette anses å være faglig uenighet og ikke en personalsak, sier Skrede. Stridens kjerne er nattbemanning på sektor sør ved KS Nord, tidligere Trondheim ATCC sektor sør. Etter at sektoren ble flyttet opp til Bodø i september og ble en del av KS Nord, har nattbemanningen blitt redusert fra to flygeledere til en ved sektoren. Dette har Norsk Flygelederforening vært uenig i og pekt på at reduksjon fra to flygeledere til en skjedde uten risikoanalyse, slik forskrift om sikkerhetsstyring krever, og dessuten at det er imot anbefalingene fra den tyske havarikommisjonen etter Überlingen-ulykken over Sør-Tyskland, og det opprinnelige lokale regelverk. Avinors motargument er at det er liten trafikk i nattperioden og normalt ingen rutetrafikk mellom midnatt og Den faglige uenigheten er en konsekvens av at instrukser og prosedyrer ikke var tilfredsstillende avklart i forkant av overføringen av sektor sør til Bodø, mener NFF-formann Rolf Skrede. Bakgrunnen for at Avinor ville drøfte Bodø-flygelederens ansettelsesforhold var 4

5 Fikk advarsel: Bodø-flygelederen, som Avinor vurderte ansettelsesforholdet til, er tilbake i jobb, men fikk en advarsel. ILLUSTRASJONSFOTO: TERJE DAHLSENG EIDE at han ved to tilfeller på nattevakt innførte nullrate i sektoren. Han følte ikke han kunne jobbe med ordinær trafikkmengde, men ville ikke ramme eventuell nød- og ambulansetrafikk. 22. oktober fikk han innkalling til drøftingsmøte, som ble avholdt 2. november. I perioden etter han fikk innkallingen har han møtt på jobb uten å jobbe operativt, samtidig som personellmangelen på sektoren har vært markant. Restriksjoner, bruk av overtid for å dekke opp hans vakter, periodevis stenging og bruk av svensk luftrom har vært konsekvensene. Saken har selvfølgelig også påvirket arbeidsmiljøet ved enheten. Natt til søndag 5. desember var hele sektoren stengt fordi det ikke var personell tilgjengelig til å jobbe, og ikke fordi det var julebord ved kontrollsentralen, som VG rapporterte. Hadde personell blitt omdisponert til nattevakten, ville dette medført stenging påfølgende dag. Dersom vedkommende flygeleder hadde vært i operativt arbeid, ville denne stengingen vært unngått. Mandag 6. desember fikk han imidlertid offisiell beskjed om at Avinor ikke ville si ham opp, men han fikk likevel en skriftlig advarsel fordi han ikke hadde meldt seg uskikket til tjeneste i henhold til RFL II INS-18. Det er samme bestemmelse som flygeledere på Røyken meldte seg uskikket i henhold til, da luftrommet ble stengt 27. september i forbindelse med offentliggjøring av innstilling om lokalisering av Kontrollsentral Sør til Stavanger. Avinor brukte i etterkant to måneder på å vurdere om flygelederne var i sin rett til å gjøre dette, eller om de var erstatningspliktige for de krav som kom inn fra flyselskapene etter stengingen. I slutten av november «frikjente» Avinor seg selv og flygelederne for erstatningsansvar. Styret er videre overrasket over begrunnelsen for den advarsel som er gitt og anser at dette kan være en sak av prinsipiell karakter. Styret er svært glad for at vedkommende nå er tilbake i operativ tjeneste, men vil i etterkant likevel se nærmere på Avinors håndtering, sier Rolf Skrede. Skal gjennomføre tiltak ved KS Nord Det er enighet mellom NFF og Flysikringsdivisjonen om behov for omfattende tiltak for å løse arbeidsmiljøproblemene ved Kontrollsentral Nord i Bodø. De viktigste tiltakene er følgende: CFMU og NATS engasjeres for å bistå en fornyet gjennomgang av bemanningsbehov og sektorkapasitet ved KS N. Tennebø & Partners skal engasjeres for å bidra til bedret kommunikasjon og samarbeid ved enheten. For å avhjelpe et akutt bemanningsbehov ved sektor sør skal flygeledere fra Trondheim ATCC og som nå tjenestegjør ved andre enheter oppfordres til å påta seg tidsbegrenset beordring i Bodø. I forbindelse med den forestående kunngjøringsrunde er oppnådd enighet om en pendlerordning for alle flygeledere fra Trondheim ATCC som nå er innplassert/tilsatt i Bodø. I den grad noen av disse 14 søker stilling ved andre enheter vil pendlergodtgjørelse etter Avinors retningslinjer bli tilstått fra tilsettingstidspunkt og frem til overføring til annen enhet kan finne sted. NFF er svært tilfreds med denne løsningen, samtidig som det beklages at et tilsvarende forslag fra NFFs side ikke ble avklart allerede i april. Da kunne mye frustrasjon, samt unødig bruk av energi og ressurser, vært unngått. Det er likevel å håpe at tiltaket gir en etterlengtet og nødvendig mulighet til langsiktig planlegging for de berørte, samtidig som det bidrar til å løse bemanningsbehovet ved KS Nord i en overgangsperiode. 5

6 Opp-ned: Siruasjonen har blitt snudd opp-ned. 130 flygeledere meldte sin interesse for å bli leid ut til utenlandsk tjeneste i Avinor-regi i Nå reiser ingen til Canada. BEGGE FOTO: TERJE DAHLSENG EIDE Krasjlanding for utleieprosjektet Avinor skulle leie ut ti norske flygeledere til tjeneste for Nav Canada neste år. Det blir ingen. Av Terje Dahlseng Eide Jeg har informert Nav Canada om at det ikke er aktuelt med noen utleie i denne omgang, medgir Oddvar Maudal, ansvarlig for prosjektet i Avinor. Prosjektet ble lansert i vår som en måte å avhjelpe overtallighetsproblemet i det norske flygelederkorpset. Tilbudet henvendte seg til flygeledere med minst tre års erfaring fra områdekontroll og planen var at flygelederne, fremdeles som ansatte i Avinor, skulle reise over Atlanteren og jobbe i canadisk tjeneste i tre år, pluss opplæringstiden. Interessen var overveldende. 130 av drøyt 500 norske flygeldere søkte. Kansellerte: Prosjektansvarlig Oddvar Maudal har meddelt Nav Canada at det ikke kommer noen nordmenn for å jobbe i Avtaler med kontrollsentralene i Winnipeg og Edmonton skulle bli signert. Fem til hver av områdekontrollene. Først trakk Winnipeg ACC seg på grunn av manglende opplæringskapasitet etter innføring av nytt utstyr. Nå har Avinor trukket seg, på ubestemt tid. Prosjektet er lagt på is, bekrefter Knut-Bjarne Klaussen, sjef for kontrollsentralene. Tre vil På Røyken sitter det tre flygeledere som trodde de skulle til Canada i 2005 og hadde innrettet seg etter det og er temmelig oppgitt og forbannet. Lesingen som er gjort på canadisk regel- og kartverk er bortkastet. Ustabil driftssituasjon ved kontrollsentralene og kunngjøringsrunde av ledige stillinger i nær framtid oppgis som årsaker til at Flysikringsdivisjonen har valgt å droppe Canadaprosjektet. Er det ikke overskudd på ACC-flygeledere? Vi har ikke fått gjennomført prosessen med sammenslåing av kontrollsentralene og dermed ikke fått tatt ut effekten på flygeledersiden. Vi kan ikke ta ut en bemanningsgevinst som ikke er der, sier Knut-Bjarne Klaussen. Tidligere i år kunne lokal ledelse på Røyken slippe tre til utlandet. Det var før Kontrollsentral Sørbeslutningen. Siden den gang har situasjonen endret seg. Vi har en altfor ustabil driftssituasjon. Vi har også andre faktorer som kunngjøring av stillinger. Det kan medføre stort press på opplæringskapasiteten. Vi må ha nok folk til å realisere Kontrollsentral Sør i Stavanger, sier KS-sjefen. Stor forventning De som hadde muligheten til å reise ut TWR/APP-flygeledere med ACC-bakgrunn vil ikke. I løpet av høsten har alle trukket sin interesse, flere fordi de ikke synes de økonomiske betingelsene ble bra nok. Og fordi de oppfattet at forutsetningene ble endret underveis. Det er jeg ikke enig i. Jeg tror forventningen var større enn det vi kunne tilby. Den eneste forskjellen jeg kan se er når det gjelder opptjening av pensjonspoeng. Vi håpet at de kunne tjene norske pensjonspoeng som om de var ansatt i Norge, men norsk regelverk tillater ikke det. De ville imidlertid tjent pensjonspo- 6

7 4 Sprer seg: Norske flygeledere står i kø for å jobbe i utlandet. ILLUSTRASJONSFOTO: TERJE DAHLSENG EIDE har nå blitt til 20 aktuelle kandidater. stilling ved kontrollsentral, noen som er Navnene på de første ti som drar blir i ferd med å bli overført til andre enheter og noen med ACC-bakgrunn som nå klare på sensommeren. Blant annet gjenstår det å bli enige om personlige jobber i tårn, sier Oddvar Maudal. betingelser. Ti drar i starten av neste år. Ytterligere Utgangspunktet er at alle som deltar skal ha minst like stor nettolønn som ten neste år. I tillegg til at flere søker ti til Nav Canada er en mulighet til høs- det de har i dag. I dette ligger at det vil etter arbeid utaskjærs på egen hånd, kan bli tatt hensyn til de generelle levekostnadene i det landet de leies ut til, forente arabiske emirater bli en realitet. et Avinor-regissert samarbeid med De Av Terje Dahlseng Eide Canada i dette tilfelle. Det vil bli inngått Dette er i utgangspunktet tiltenkt individuelle avtaler, innenfor en viss TWR/APP-flygeledere med minimum fire ramme og visse kriterier, med hver års erfaring fra en «anerkjent internasjonal flyplass». Norges grenser. I dag kan man enkelt hvor disse forholdene blir reflektert, sier Maudal. Betingelsene angående permisjon, telle NFF-medlemmer i utlendighet lønnstilbudet fra Nav Canada medfører som er lagt til grunn for utleie til Det betyr for eksempel det at dersom lønn og utleievilkår vil være de samme at en flygeleder får mindre nettolønn Canada. I øyeblikket er det ledige stillinger ved flyplassene Abu Dhabi, Al Ain enn vedkommende har i dag, vil Avinor dekke mellomværendet. De som til slutt og Dubai, men dette kan endre seg, sier drar til Canada neste år vil få permisjon Oddvar Maudal. på under en hånd. Til neste år blir fra sin faste stilling ved den respektive Verdt å merke seg er av de aktuelle saken en annen. enhet. Dersom noen har midlertidig stilling i dag, vil de få permisjon fra Avinor. te enhet som aksepterer kvinnelige flyge- TWR/APP i Emriatene er Dubai den enes- Fem flygeledere til Winnipeg ACC og fem til områdekontrollen i Edmonton vil ledere. For øyeblikket skal det være to stå klare til avreise en gang over nyttår. Beholde kompetanse kvinner som jobber der. Avtalen blir trolig på opplæringstid pluss I praksis skal de som drar ha samme forhold til Avinor som om de fortsatt jobbet verden ser NFF-formann Rolf Skrede på At norske flygeledere tar steget ut i tre års tjeneste i regi av Avinors utleieprosjekt. Et krav for å delta er minimum i Norge, med tanke på rettigheter, pensjonspoeng og så videre. Vi er opptatt av at våre medlemmer med positive øyne. tre års ACC-erfaring. Responsen har vært overveldende. Avinor gjør dette for å slippe overtallighetsproblemet og for å beholde en fly- og erfaringer hjem. Det er positivt at kommer seg ut og tar med seg inntrykk Ikke overraskende er det mange uten fast stilling og liten faglig erfaring som har gelederreserve beholde kompetanse, Avinor legger til rette for utleie, forutsatt er at det gjøres lett for dem som søkt, men det har også vært god respons ikke tjene forretningsmessig, sier Oddvar blant de med lengre erfaring, både i Maudal. drar ut å komme tilbake, og at det blir tårn/innflygingskontroll og fra kontrollsentraler. Jeg må si jeg er overrasket laget en liste over hvilke flygeledere som Skrede og konstaterer at norske flygele- Ledelsen i Flysikringsdivisjonen har akseptable lønns- og arbeidsforhold, sier over den store interessen, sier Oddvar kan få slippe fra for å utføre tjeneste i dere tar etter sine skandinaviske kolleger. Maudal, som bestyrer prosjektet i Avinor. utlandet. På den listen står ikke navn fra alle ACC ene. Det har vært en mye større kultur Samme nettolønn Omtrent 50 av søkerne har bakgrunn av kontrollsentral, hvorav 30 har Sverige, sier NFF-formannen. for å reise ut i Danmark og til dels Omkring 130 flygeledere meldte seg som potensielle for utleie til Nav Canada da relevant erfaring. Av personellet som er muligheten bød seg tidligere i år. Det frigitt til prosjektet er det noen med fast 5 eng i Canada som de hadde fått godskrevet når de skulle hjem, og det er ikke dårligere enn i Norge, sier Oddvar Maudal. Når det gjelder at «leilendingene» skulle få samme nettolønn som i Norge ved en eventuell utenlandsk tjeneste, var det i betydningen ha samme kjøpekraft. Men hva med kompensasjon for ektefelle/samboers tapte arbeidsinntekt? Det er en forventning noen har hatt. Jeg vet det var diskutert helt i begynnelsen, men vi har aldri gått ut og sagt det. Det ble aldri aktuelt fordi det ble for dyrt, sier Maudal. På egen hånd Av de 10 som gjensto som aktuelle til slutt, har sju trukket seg. De tre som ønsket å dra, får ikke. Er du skuffet? Det er lagt mye arbeid ned i dette og det er synd at ingen kommer til å dra. Nav Canada aksepterte hvorfor vi ikke kunne bidra i denne omgang, og 2-04 En av fire søker seg ut Hele 130 av drøye 500 norske flygeledere har meldt sin interesse for å jobbe utenlands. I begynnelsen av neste år reiser de første ti til Canada. 005 kommer til å bli året da flere 2 norske flygeledere enn noen gang før tjenestegjør ved enheter utenfor døren er ikke stengt for å gjenoppta prosjektet på et senere tidspunkt, sier han. Prosjektet med utleie av TWR/APPflygeledere til De forente arabiske emirater går imidlertid videre. Parallelt med dette har flere flygeledere fra TWR/APP-enheter på egen hånd skaffet seg jobbtilbud, blant annet fra Emiratene. Det synes jeg ikke er heldig og kan ødelegge for dem som vil dra ut gjennom Avinor. Det ville vært en fordel om alle var med i prosjektet, mener Oddvar Maudal. I tillegg har en europeisk aktør meldt sin interesse for eventuelle overtallige norske flygeledere. Dette ønsker ikke Maudal å si noe om foreløpig, all den tid han ikke vet om det er ACCeller TWR/APP-flygeledere som er målet for henvendelsen. Om det er bare ACC-flygeldere som er interessante, får vi samme problemet som med Canada, sier han. Norge én luftromsblokk? Av Magne Jerpstad Luftfartstilsynet og Samferdsels-departementet jobber ut fra en tanke om at norskkontrollert luftrom kan utgjøre én funksjonell luftromsblokk (FAB). Denne nyheten fikk NFF og andre organisasjoner presentert på et møte i departementet 29. november. EU-forordningen om luftrom fastslår at funksjonelle luftromsblokker skal etableres over FL 285, men det er anledning til nasjonale tilpasninger, og det er ingenting i veien for at Norge kan etablere en funksjonell luftromsblokk som også dekker det lavere luftrom. NFF tok på møtet i departementet til orde for å se på luftrommet fra bakken og opp i denne sammenheng, da antall overflyginger utgjør bare seks prosent av det totale antall flybevegelser i Norge. Bare fem land i Europa har større luftrom enn Norge. Det luftrommet som kontrolleres fra norske kontrollsentraler er på kvadratkilometer, da er Bodø Oceanic holdt utenfor. Avinor slo fast i møtet at et skille på FL 285 er uhensiktsmessig for oss i Norge. Hvordan de funksjonelle luftromsblokkene skal være, er fortsatt et uløst spørsmål, men det er klart at én funksjonell luftromsblokk godt kan kontrolleres fra flere kontrollsentraler. Enkelte har tidligere vært opptatt av at Single European Sky vil bety konkurranse mellom tjenesteleverandørene av underveistjeneste, og noen er fortsatt opptatt av dette. EU-forordningene om Single European Sky nevner ikke konkurranse med ett ord. Den nylig avgåtte EU-kommisjonæren for transport, Loyola de Palacio, skal ha uttalt på en konferanse i Palermo i september: Glem dette med konkurranse. Underveistjenesten skal ikke koste flyselskapene mer enn det det koster å drive den, og i det nye avgiftsregimet som inngår i Single European Sky, vil dette utvides til å gjelde for trafikken fra gate til gate; alle kostnader til flysikringstjenesten vil inngå i samme avgift. Et hovedpoeng er da at flyselskapene skal ha innsyn i regnskapene til tjenesteyterne. For øvrig vil Avinor senke underveisavgiften med fire euro per serviceenhet fra

8 Kapret: SAS-maskinen fra på tur fra Bardufoss til Fornebu mellomlandet i Bodø på sin ferd til Gardermoen og en lykkelig utgang på kaprerdramaet. FOTO: TOM MELBY TEMA: Anslag mot flysikkerheten «Get out! This plane is hijacked!» Her står SAS347 på Bodø Lufthavn torsdag 3. november I cockpit er det en mann som sier han har en håndgranat under jakken. SAS-kaptein Willy Ørbæk sitter ved siden av kapret. har snakket med noen av de involverte den dagen 10 år etter. Av Terje Dahlseng Eide Da Kato Air-flyet i september holdt på å styrte etter at en mann med øks angrep pilotene, tenkte Willy Ørbæk tilbake på den dagen i Når enkelte ting skjer, som det med Kato Air, tenker jeg tilbake, sier Ørbæk. Han var kaptein på SAS347 som skulle fra Bardufoss til Fornebu høstettermiddagen i november Dagen ble alt annet enn normal. Like etter avgang kom det en mann inn i cockpit, forteller SAS-kapteinen. På gebrokkent engelsk klarte han likevel å gjøre seg forstått. Han kommanderte flyvertinnen på klappsetet ut av cockpit og gjorde det klart hva han hadde til hensikt: «Get out! This plane is hijacked!» Håndgranat under jakka Med drøyt 120 passasjerer var MD80- maskinen nesten full. I tillegg til Ørbæk selv og styrmannen, var det et crew på tre, pluss flyvertinnen på klappsetet. Han sa han hadde en håndgranat under jakka. Jeg hadde ingen grunn til ikke å tro ham. Jeg var sikker på at han hadde det. Han var veldig aggressiv og vill i blikket. Han gjorde også tegn til at han hadde medsammensvorne bak i kabinen som var bevæpnet, sier Willy Ørbæk aldri i tvil om å gjøre det den bosniske kapreren forlangte Jeg hadde akkurat vært på kurs i Stockholm. Tema for kurset var bombetrussel og kapring heldigvis, forteller SAS-kapteinen. Han stilte inn den designerte koden på flyets transponder og tok kontakt med Bodø kontrollsentral. Bosnieren, som var asylsøker og kom fra et mottak et sted i Nord-Norge, forlangte å dra til Bodø. Dit dro de også. All trafikk inn til Bodø ble stoppet eller omrutet. Etter hvert ble de henvist til en plass på militær side av Bodø Lufthavn. I forhandlingene med tårnet insisterte jeg på å få fly til Gardermoen, der hadde de litt tidligere hatt en hendelse og jeg visste de hadde både lokaliteter og personell til å ta hånd om en slik situasjon, sier Ørbæk. Fulgte kapringen live Kaprerens krav var at Norge skulle sende fly med forsyninger med utstyr og hjelp til Sarajevo, der familiemedlemmer fortsatt befant seg. Men også han ville til Oslo. Etter forhandlinger, først med flygeleder Jens Petter Duestad, så med politiet da dem kom på plass, fikk SAS347 til slutt lov til å forlate Bodø. I løpet av oppholdet hadde kvinner og barn fått forlate flyet, man hadde etterfylt drivstoff. Dramaet fikk sin slutt ved 22-tiden om kvelden, rundt seks timer etter at det hadde startet. Da overga den bosniske 8

9 Kapteinen: Willy Ørbæk var kaptein på SAS 347 som ble kapret i Nå flyr han bare langruter fremdeles i SAS. FOTO: ROBERT GJØNNES asylsøkeren seg etter å ha nektet plent på å ta i mot verken mat eller drikke under forhandlingene. Han fryktet han skulle bli forgiftet. Han var sliten på slutten og ble etter hvert tatt hånd om av antiterrorstyrken på Gardermoen, sier Willy Ørbak uvitende om at den ferske kommersielle TVkanalen TV2 hadde fulgt kapringen live nærmest fra minutt til minutt. Min mor satt alene i Oslo og så det hele på TV. Foreldrene til flere av vertinnene hadde også det. De var jo veldig redde, sier han. Hysteriske tilstander Etterpå hadde samtlige en gjennomgang av hendelsen med psykolog og politi. Willy Ørbæk hadde også en samtale med passasjerene. Siden satte han av en dag til kontakt med media, noe han beskriver som «hysteriske tilstander.» Om kapringen sier han: Det var litt av en opplevelse. Jeg har ikke opplevd maken, verken før eller senere på mine 40 med ruteflyging. I ettertid har SAS-veteranen blitt spurt av kolleger om hvorfor man ikke forsøkte å overmanne kapreren. Jeg var 100 prosent sikker på at han hadde flere bak der som han samarbeidet med. Tanken på det gjorde at jeg ikke vurderte å gjøre noe forsøk på det, sier han. En tid senere var Willy Ørbæk til stede som vitne i rettssaken og så kapreren bli dømt til fire års fengsel, for så å bli sendt ut av landet. Sikkerhet koster Nå flyr Ørbæk bare på SAS langruter bak låste, skuddsikre cockpitdører. Han mener sikkerheten for piloter har blitt mye bedre, ikke minst etter 11. september Men likevel skjer det episoder som med Kato Air? Sikkerhet koster både penger og personell. Regningen får passasjerene, sier Ørbæk. Om samarbeidet med lufttrafikktjenesten i 1994 har han bare godt å si: Det fungerte veldig bra. De gjorde en profesjonell jobb og visste hva de gjorde fra første stund, sier Ørbæk. 9

10 Fikk meldingen først Det var som å få et slag i magen, sier Tove Forfang. Hun satt som vakthavende flygeleder på Bodø kontrolls sektor nord da meldingen kom fra SAS347 om at flyet var kapret. SAS347 kalte meg på norsk og sa «vi har en mannsperson i cockpit og vi er kapret. Han vil vi skal lande i Tove Forfang Bodø.» Jeg kvitterte med at meldingen var mottatt. Da jeg koordinerte dette med approachen i Bodø, var svaret: Kan du bekrefte at dette er en øvelse, forteller Tove Forfang. Det kunne hun ikke. Forfang tilkalte supervisor, som tok hånd om øvrig telefonkoordinering, mens hun selv ba alle fly som var på frekvensen om å ta opp minst mulig tid på radioen på grunn av nødssituasjon for å vie SAS347 mest mulig oppmerksomhet. Det var helt uvirkelig. Skjer det en kapring her i Norge, tenkte jeg. Men piloten sa det på en slik måte at jeg aldri var i tvil om dette var ekte. At han sa det på norsk forsterket også meldingen for meg, forteller hun. Fremdeles reagerer Tromsø TWR/APP-flygelederen når piloter snakker norsk på frekvensen. Jeg blir ekstra på alerten. Slik har det vært siden. Om jeg da får en melding om lett til moderat ising, tenker, å så bra, det er ikke farlig, fortel- La folk jobbe i fred La dem som er på jobb få følge prosedyrene og styre det som skjer, sier Jens Petter Duestad. Det blir veldig fort for mye folk og uoversiktlige forhold. Det er ikke fordi at folk er nysgjerrige, men fordi alle har et behov for å hjelpe. Det er i alle fall mitt inntrykk, sier flygelederen ved Bodø TWR/APP. Han snakker av erfaring. Da Jens Petter Duestad skulle overta tårnvakten i Bodø 3. november i 1994, overtok han et drama. Et kapret fly var på tur mot plassen. Tårnet ble raskt fylt opp med folk. Det var veldig mange der, alt fra regiondirektør til daværende sikkerhetssjef i Luftfartsverket, tilfeldigvis på besøk i Bodø. Mengden av folk gjorde kommunikasjonen vanskelig og uoversiktlig. La crewet jobbe mest mulig i fred. Det er en lærdom jeg tok med meg videre etter denne hendelsen, sier han om situasjonen han overtok ved vaktavløsningen. Midt i avløsningen fikk vi telefon om kapringen av SAS347. Det gikk noen minutter før vi skjønte at dette var «the real thing», og da satte vi i gang varslingen i henhold til listene, sier Duestad. Uten politiet på plass ble vi enige om å prøve å gjøre det beste ut av det, forteller han. I tvil I påvente av at politiet skulle komme for å ta kontroll på situasjonen, var det flygeleder Duestad som måtte agere forhandler. Jeg var veldig i tvil om hva jeg skulle Forhandlet: I politiets fravær måtte flygeleder Jens Petter Duestad fremstå som forhandler den første delen av kaprede SAS347s opphold i Bodø. FOTO: TERJE D. EIDE gjøre, det tok usedvanlig lang tid før politiet var på plass. Det virket i alle fall som lang tid for oss, sier han. Vanskelig kommunikasjon Noe kaotisk var det også etter at politiet ankom flyplassen. Mye folk og vanskelig kommunikasjon med åstedsleder på grunn av forvirring rundt hvilke radioer som ble benyttet. Med forhandler omsider på plass, valgte Jens Petter Duestad likevel å fortsette å forestå radiokommunikasjonen med cockpit. Jeg husker ikke så mange detaljer av hva som ble sagt, men det var ikke mye snikk-snakk. Det var utveksling av informasjon. Men jeg husker at da jeg hørte stemmen, tenkte jeg at det ikke virket som en som hadde til hensikt å sprenge flyet han virket rolig, i den grad man kan si det, forteller han. I omkring to timer sto MD en parkert i Bodø, før flighten til slutt fikk ta av i retning Gardermoen. Det var kanskje et par timer, men føltes som et døgn, mener Duestad, i grunnen tilfreds med hvordan situasjonen ble håndtert av mannskapene i Bodø. Samarbeidet internt på flyplassen var veldig bra. Med personellet på brannstasjonen var det aldri et spørsmål. Det fungerte utmerket. Vi hadde faktisk snakket om at dette kunne skje og utarbeidet et planverk med relevante varslingslister, men noe kaotisk ble det, spesielt i kommunikasjonen med politiet, sier han. TV2 provoserte Men det som provoserte ham mest var medias dekning av situasjonen, i særdeleshet TV2. Da det så ut til at alt skulle gå bra, latterliggjorde TV2 nærmest hele situasjonen. For oss var dette helt ekte og skremmende. Vi tvilte ikke et øyeblikk på alvoret, mens TV2 ikke så ut til å skjønne alvoret og ufarliggjorde det hele. For oss involverte var det en påkjenning og det tok noen dager før jeg kom tilbake i gjenge, forteller Duestad, som skryter av måten daværende sjef Reinhard Lillebø håndterte debrief av personellet. Han skal ha all ære av det, sier Bodøflygelederen. Nylig avholdt man i Bodø en kapringsøvelse, der politi, brannmannskap og forsvaret var involvert. Scenarioet var at et Widerøe-fly til Leknes ble kapret, beredskapen ble sendt opp og situasjonen brakt opp på høyeste nivå for beslutning. På jobb: Jens Petter Duestad. Vi har en slik øvelse hvert år, men jeg har ikke vært med på en i denne skalaen før, sier han. Men politiet kom sent igjen. 10

11 ler Tove Forfang, som ble autorisert som flygeleder halvannet år før hendelsen i Etterpå gikk hun på kantinen i pausen og så tilbake i posisjon. Jeg spilte bare en liten rolle i det hele. Han var jo bare noen minutter på min frekvens og det gikk jo greit. Men det var jo som å få et slag i mellomgulvet. Jeg hadde ikke lyst til å gå hjem og være alene. Så jeg ble på jobb, selv om jeg burde blitt tatt av vakt. Jeg var ung og uerfaren og hadde nok ikke satt meg ned for å jobbe igjen hadde det samme skjedd nå, sier hun og hadde gjerne sett at det hadde blitt gjennomført en debrief av berørt personell også på kontrollsentralen etter hendelsen. På en kontrollsentral har man fordelen av å være mange på jobb. I et tårn kan man få trøkken helt alene. Jeg tenkte en del på det da jeg begynte å jobbe i tårn, sier Tove Forfang. Erfaringsoverføring er noe hun synes lufttrafikktjenesten burde bli bedre til. Det er synd at man skal gå i samme fella som andre har gjort tidligere, når de før har gjort erfaringer alle kan lære av. Jeg har hørt sagt at det er to typer flygeledere; dem som har hatt en hendelse og dem som kommer til å få en. Om hele enheten briefes etter en hendelse, kan man kanskje få innspill til å gjøre noe annerledes om man havner i en tilsvarende situasjon en annen gang, mener hun Øksemann og mørkemenn Bare ørsmå marginer, pilotbragd og resolutt inngripen av passasjerer, hindret Kato Air fra katastrofen. 29. september var Kato Airs Dornier-228 i rute mellom Narvik og Bodø da en asylsøker bevæpnet med øks, såret pilotene i et forsøk på å få flyet til å styrte. Mange husker sikkert den sterke historien kaptein Stein Magne Lian og passasjer Odd Eriksen sammen fortalte i etterkant. Det er langt fra det eneste anslaget mot flysikkerheten denne høsten. Her er et lite knippe andre sakset fra VG Nett: JULI: En kinesisk mann prøvde å kapre et passasjerfly fra Air China på vei fra Beijing til Changsha. Kapreren var i 30- årene og skal ha en psykisk forstyrrelse. AUGUST: Flykaprere tvang et fly med 70 passasjerer om bord til å lande på flyplassen i Sudans hovedstad Khartoum. Kaprerne overga seg til sikkerhetsstyrker som ventet dem på bakken, meldte AP. I august styrtet to fly som tok av fra Domodevo-flyplassen, trolig etter at kvinnelige selvmordsbombere fra Tsjtejsenia hadde utløst sprengladninger i passasjerkabinene. SEPTEMBER: Et gresk passasjerfly på vei fra Athen til New York ble omdirigert til Storbritannia etter at det ble slått full bombealarm. Ifølge TV-stasjonen Sky News ble flyet fra Olympic Airlines omdirigert til Stansted-flyplassen, der alle passasjerer og besetningsmedlemmer ble brakt uskadd ut av flyet. Bombetrusselen ble ringt inn til en gresk avis. Et fly fra det greske selskapet Olympic Airlines måtte lande i Irland etter en bombetrussel. Det var annen gang på tre dager at et fly på vei fra Aten til New York ble omdirigert etter en slik trussel. OKTOBER: Et passasjerfly fra Lufthansa på vei til Tel Aviv måtte lande på Kypros etter å ha mottatt en bombetrussel. Flyet med 331 passasjerer og en besetning på 16 var på vei fra Frankfurt til Tel Aviv da trusselen kom. Alle passasjerene måtte forlate SAS Braathens rute SK 332 fra Bergen til Oslo da en mann tok seg ombord uten billett. Da besetningen oppdaget den billettløse mannen, hevdet han å vite at flyet kom til å havarere på vei til Oslo. Dermed ble hele flyet gjennomsøkt på jakt etter eventuelle bomber. Et SAS/United Airlines-fly fra Amsterdam til Chicago ble bombetruet etter avgang. Flight SK 3909 fra Amsterdam til Chicago har en bombe for Irak. Amerika vil få se, sto det i en epost som TV-stasjonen RTV Noord Holland mottok. Et fly fra Virgin Airlines ble torsdag omdirigert og måtte lande på Stansted på grunn av en bombetrussel. Etter noen timers etterforskning ble det torsdag ettermiddag klart at trusselen var en dårlig spøk. Nordmann tvang et Spanair-fly på vei fra Værnes til Tenerife til å nødlande i Frankrike da den svært beruset mannen forsøkte å ta seg inn i cockpit. Kapteinen ombord i det spanske flyet så ingen annen mulighet enn å nødlande og gikk ned i den franske byen Nantes. NOVEMBER: I fjor registrerte SAS-konsernet og SAS Braathens 147 hendelser der passasjerer laget kvalm og problemer i forbindelse med flyreiser. Hittil år er det rapportert 87 episoder hvor passasjerer har opptrådt på en måte flybesetningene i SAS og Braathens mener er uakseptabelt. 11

12 Første flygeleder utsjekket i Alta, Joakim Tangstad. Komsa til venstre i bildet, fjellet på 212 meter som er nevnt i teksten. Naturskjønt i nord Innerst i Altafjorden, ved utløpet av Altaelva, ligger Alta Lufthavn med fjell på alle kanter. Av Runar Botnen Totland og Geir Petter Mikkelborg Alta 12 Lufthavn åpnet som sivil flyplass 4. mai En bratt knaus på 212 meter på høyre baseleg bane 11 og et høyt fjell i utflygingen fra samme bane gjør plassen interessant flygemessig. Alta Lufthavn har best regularitet av alle lufthavnene i landet, tett opp mot 100 prosent. Med sine innbyggere er Alta en by i vekst. Jordbruk og skiferproduksjon har vært og er fortsatt viktige aktører. Skole er også en viktig næring her, med høyskolen som den største med et par tusen studenter, der friluftslinja har en viktig plass med særdeles gode forhold. I nyere tid jobbes det mye med turisme og hvordan denne kan utvikles og bli en hovednæring. Alta har nordlys, fjell, isbreer, fjord, elver og vidde og mulighetene for en unik naturopplevelse er svært store. Enhver laksefisker kjenner nok til Altaelva som en av Europas beste lakseelver. Plankeby I begynnelsen var Alta en plankeflyplass bygd av tyskerne. Etter krigen utgjorde dette plankematerialet byggemateriale for befolkningen i Alta og ga grunnlaget for en stor del av oppbygging av byen. Det var offisielt ikke lov, omdannelsen skjedde fra lufthavn om dagen til hus og gressbane nattestid. Ved oppstart som sivil flyplass i 1963 var banen lagt på ny med asfalt og blitt meter lang, og ble stadig forlenget til cirka 1985, da banen nådde sin nåværende lengde på asfalterte meter. Selv om lengden er blitt bra er det fremdeles faktorer som gjør ting vanskelige her i Alta; ILS-11 kommer inn fjorden og på grunn av fjell går utflyging fra begge baner ut den samme fjorden. Dette gjør trafikkavvikling til tider ganske så komplisert og lite effektivt. I tillegg har vi som i Lakselv og Kirkenes ingen radar. Alt baseres på prosedyrekontroll. Det å komme her som ung flygeleder som undertegnede og havne på en prosedyreenhet, var til å begynne med et mysterium. Venter på radar Heldigvis var det kapable folk på plass som avholdt prosedyrekurs med simulator og teori for nye flygeledere, og etter dette opplevdes prosedyrekontroll som et håndverk med både ulemper og fordeler. Det blir fort trangt i luftrommet når en må ha de nødvendige radialer og nautiske mil, men det å få puslespillet til å gå opp gir til gjengjeld ekstra motivasjon og hjernetrim til tider. Det har vært og er fremdeles håp om at vi skal komme inn i «radarvarmen» også her i nord, og i en periode var det testkjøring av RaDS og optimistisk stemning her i tårnet, men dette stoppet dessverre opp så alt for tidlig. RaDS-fremviseren i tårnet tappet informasjon fra Rassegalvarre ved Kautokeino, Honningsvåg og Kjølen, men dårlig dekning og unøyaktighet gjorde sitt til at den ikke har blitt godkjent. Det har i ettertid blitt nedsatt et forprosjekt for en helt ny radar nord av plassen, med infrastruktur klar fra Forsvaret og dekning tilfredsstillende for både Alta og trafikken i Hammerfest-området. NORGE RUNDT I DAG: ALTA Dessverre har det blitt veldig stille rundt dette også, men det bør da være noe å tenke på for Bodø kontroll med Hammerfest TMA? At hele Finnmark står uten radardekning kan vanskelig forsvares, spesielt når prislappen kun er et skarve par titalls millioner. Dette er da småsummer å regne for å gi økt flysikkerhet i hele Finnmark Oslo direkte Trafikken i Alta består for tiden av direkteruter til/fra Gardermoen med Norwegian og SASBraathens. Widerøe trafikkerer med ruter til/fra Tromsø, Hammerfest, Vadsø og Banak. Lufttransport har en base her og flyr til alle døgnets tider på Finmarka og til Tromsø, og i tillegg får vi besøk av Kato

13 Her er Alta: Flygeleder Morten Løvaas øverst til høyre, mens Geir Petter Mikkelborg prøver fiskelykken. Air med post innimellom samt charterfly med Snøhvit-arbeidere fra Stord. Før fantes det flyklubb på plassen, men dessverre er denne nå historie. Likevel er det ikke helt dødt i flymiljøet lokalt, og vi har besøk av privatpersoner som flyr med sjøfly inne på vidda, og da gjerne med turister. De kommer innom en gang i blant og parkerer på elva øst av plassen. Ellers har vi et selskap som heter Heliservice, som for øyeblikket har to helikoptre stasjonert i Alta. De tar oppdrag innen guidede turer for blant annet jegere og fiskere som vil ha skyss inn på vidda. Heliservice jobber også mye med løft og jobber ofte for hyttebyggere, samt å fly en del inspeksjoner for både forsvar og andre aktører. Militærtrafikk er det lite av her, men det hender vi er heldige og får besøk av jagere som kommer innom for en overflygning, og under storøvelser får man oftere besøk. Av privat trafikk har vi en del businessjet er med velholdne fiskere fra verden rundt som prøver lykken i elva. Det finnes nok noen av disse fiskerne som ikke setter like stor pris på F16- besøkene her i Alta, som vi på flyplassen gjør. Det har nok litt med å gjøre at når en står og kaster flua i stri elv med storlaksen hoppende rundt seg og midnattsola i nakken, ikke forventer å plutselig bli «overkjørt» av et par F16 med full afterburn rett over hodet. Roger, roger Dette er nok en ganske så spesiell opplevelse i seg selv, men kanskje ikke den opplevelsen de reiser tusenvis av mil med privatjet for å oppleve i urørt og vill finnmarksnatur. På sommeren har også vi gleden av at gjester fra Europa krydrer hverdagen med litt ekstra spenning, spenning som noen ganger kan være litt i meste laget for oss i tårnet. Vi skal holde kontrollen på viltre tyskere og franskmenn med minimal engelskkunnskap og ordforråd som begrenser seg til «Roger». I tårnet jobber det for tiden åtte flygeledere inkludert sjef og 6,5 fullmektiger. På flygeledersiden er det en fin blanding med gamlegutta og oss nye unge «søringer», som alle sør for polarsirkelen automatisk blir klassifisert som. Blant fullmektigene råder det for tiden tvil om hva som skal skje, da det ifølge Take off-05 skal reduseres til fire fra nyttår, og til null Dette vil føre med seg en del omveltninger som er heller uønsket, og kan virke lite gjennomtenkte. Alta-tårnet er kjent for sin stabile arbeidsstokk, miljøet i tårnet er bra, og det hender jo at man har en sammenkomst også utenom arbeidstid. Det er nok få plasser i landet en fest blir like mye fest som her i Finnmark. Avslutningsvis vil vi anbefale alle som er glad i natur til å seriøst vurdere et besøk, det er bare å ta kontakt så skal vi få ordnet med overnatting og guiding i fin natur med midnattsol og «noko attåt». Fakta om Alta Koordinater: N E RWY: 11/ x 40 ASPH Bevegelser 2003: 8921 Passasjerer 2003: Operatører: Widerøe, SASBraathens, Norwegian, Ferryline, Lufttransport og Heliservice 13

NR. 4 DESEMBER 2005 ÅRGANG 33. Talleraas i tale SIDE 8-11. Gløden på Oslo S SIDE 19-23. Avinors avsporing SIDE 4-5

NR. 4 DESEMBER 2005 ÅRGANG 33. Talleraas i tale SIDE 8-11. Gløden på Oslo S SIDE 19-23. Avinors avsporing SIDE 4-5 NR. 4 DESEMBER 2005 ÅRGANG 33 Talleraas i tale SIDE 8-11 Gløden på Oslo S SIDE 19-23 Avinors avsporing SIDE 4-5 SIDE 8-11 SIDE 19-23 NR. 4 DESEMBER 2005 ÅRGANG 33 Talleraas i tale Gløden på Oslo S Fleslands

Detaljer

NR. 3 OKTOBER 2005 ÅRGANG 33. Mangler 70 SIDE 10-11. Flesland feiret SIDE 21-26. Siste stikk fra Hillgaar SIDE 40-41. Nedtur for Avinor SIDE 4-8

NR. 3 OKTOBER 2005 ÅRGANG 33. Mangler 70 SIDE 10-11. Flesland feiret SIDE 21-26. Siste stikk fra Hillgaar SIDE 40-41. Nedtur for Avinor SIDE 4-8 NR. 3 OKTOBER 2005 ÅRGANG 33 Mangler 70 SIDE 10-11 Flesland feiret SIDE 21-26 Siste stikk fra Hillgaar SIDE 40-41 Nedtur for Avinor SIDE 4-8 SIDE 10-11 SIDE 21-26 SIDE 40-41 NR. OKTOBER 2005 ÅRGANG 33

Detaljer

Flygelederen. Vil jobbe utenlands. Sølv igjen SIDE 7-9. Felles luftrom SIDE 10-11. Hilsen Kirkenes SIDE 16-18. På Hong Kongs tak MIDTEN SIDE 4-6

Flygelederen. Vil jobbe utenlands. Sølv igjen SIDE 7-9. Felles luftrom SIDE 10-11. Hilsen Kirkenes SIDE 16-18. På Hong Kongs tak MIDTEN SIDE 4-6 NR. 2 JULI 2004 ÅRGANG 32 Sølv igjen SIDE 7-9 Felles luftrom SIDE 10-11 Hilsen Kirkenes SIDE 16-18 På Hong Kongs tak MIDTEN Vil jobbe utenlands SIDE 4-6 SIDE 7-9 SIDE 10-11 SIDE 16-18 MIDTEN Omstilling

Detaljer

NR. 1 MARS 2005 ÅRGANG 33. Lykkelig i Sverige SIDE 6. Skjønn forening SIDE 8-9. Tromsø i fokus MIDTEN. Forventer regularitet.

NR. 1 MARS 2005 ÅRGANG 33. Lykkelig i Sverige SIDE 6. Skjønn forening SIDE 8-9. Tromsø i fokus MIDTEN. Forventer regularitet. NR. 1 MARS 2005 ÅRGANG 33 Lykkelig i Sverige SIDE 6 Skjønn forening SIDE 8-9 Tromsø i fokus MIDTEN Forventer regularitet SIDE 4 og 5 SIDE 6 SIDE 8-9 MIDTEN NR. 1 MARS 2005 ÅRGANG 33 Å spare seg til fant

Detaljer

NR. 4 DESEMBER 2006 ÅRGANG 34. Ingen endringer SIDE 6-9. Kommer hjem igjen SIDE 10-11. Politiet fikk nei SIDE 33 SIDE 18-29

NR. 4 DESEMBER 2006 ÅRGANG 34. Ingen endringer SIDE 6-9. Kommer hjem igjen SIDE 10-11. Politiet fikk nei SIDE 33 SIDE 18-29 NR. 4 DESEMBER 2006 ÅRGANG 34 Ingen endringer SIDE 6-9 Kommer hjem igjen SIDE 10-11 Politiet fikk nei SIDE 33 Når det går galt SIDE 18-29 NR. 4 DESEMBER 2006 ÅRGANG 34 Ingen endringer SIDE 6-9 Kommer hjem

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

NR. 3 OKTOBER 2007 ÅRGANG 35. Tar tapet selv SIDE 20-21. Vi ser Sola MIDTEN. Nordisk bekymring SIDE 12-13. Stikker nesen frem SIDE 6-9

NR. 3 OKTOBER 2007 ÅRGANG 35. Tar tapet selv SIDE 20-21. Vi ser Sola MIDTEN. Nordisk bekymring SIDE 12-13. Stikker nesen frem SIDE 6-9 NR. 3 OKTOBER 2007 ÅRGANG 35 Tar tapet selv SIDE 20-21 Vi ser Sola MIDTEN Nordisk bekymring SIDE 12-13 Stikker nesen frem SIDE 6-9 NR. 3 OKTOBER 2007 ÅRGANG 35 Stikker nesen frem SIDE 6-9 Tar tapet selv

Detaljer

NR. 2 SEPTEMBER 2007 ÅRGANG 35. Åpner snart SIDE 10-11. Sykt fokus MIDTEN. Kirkenes nødhjelp SIDE 24-27. Letter miljøet SIDE 6-9

NR. 2 SEPTEMBER 2007 ÅRGANG 35. Åpner snart SIDE 10-11. Sykt fokus MIDTEN. Kirkenes nødhjelp SIDE 24-27. Letter miljøet SIDE 6-9 NR. 2 SEPTEMBER 2007 ÅRGANG 35 Åpner snart SIDE 10-11 Sykt fokus MIDTEN Kirkenes nødhjelp SIDE 24-27 Letter miljøet SIDE 6-9 Letter miljøet SIDE 6-9 Forsiden: SAS satser grønt. NR. 2 SEPTEMBER 2007 ÅRGANG

Detaljer

FLYGELEDEREN. Nr. 1 mars/april 2004. Faglig hjørne: LTT og helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel side 25 NORSK FLYGELEDERFORENING

FLYGELEDEREN. Nr. 1 mars/april 2004. Faglig hjørne: LTT og helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel side 25 NORSK FLYGELEDERFORENING NORSK FLYGELEDERFORENING NORWEGIAN AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION Flyplassbesøk i Latvia side 4 FLYGELEDEREN Nr. 1 mars/april 2004 Faglig hjørne: LTT og helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel

Detaljer

Kjemper mot hevet aldersgrense

Kjemper mot hevet aldersgrense NR. 2 JULI 2005 ÅRGANG 33 Down Under SIDE 10-13 Tar sats på svensk SIDE 6-7 «Den forblåste ø» MIDTEN Kjemper mot hevet aldersgrense SIDE 8 Investering i egne ansatte for 10 år siden Flygelederne i Norge

Detaljer

STOPP I LOVENS NAVN. og flygelederne fikk skylden POLITIET FIKK NOK

STOPP I LOVENS NAVN. og flygelederne fikk skylden POLITIET FIKK NOK 4 08 flygelederen POLITIET FIKK NOK STOPP I LOVENS NAVN og flygelederne fikk skylden SIDE 10-13 ØKONOMI: UTDANNING: ANLEGG FOR BYGG: Ikke nytt Take Off SIDE 6-7 Rappet «norske» flygeledere SIDE 8-9 Tromsø

Detaljer

kansellerte fly på én uke

kansellerte fly på én uke 1 10 flygelederen EUROPA VIL UNNGÅ NYTT VULKANKAOS 100 000 kansellerte fly på én uke SIDE 6-17 UTDANNING: UTENRIKS: UNDAF: 13 nye på fire måneder SIDE 18 To års fengsel SIDE 32 Har imponert SIDE 20 flygelederen

Detaljer

flygelederen Inn for landing Men Skrede gir seg ikke riktig ennå UTBYTTEPOLITIKK: NY FORMANN: HUDSON RIVER:

flygelederen Inn for landing Men Skrede gir seg ikke riktig ennå UTBYTTEPOLITIKK: NY FORMANN: HUDSON RIVER: 1 09 flygelederen Inn for landing Men Skrede gir seg ikke riktig ennå SIDE 14-15 UTBYTTEPOLITIKK: NY FORMANN: HUDSON RIVER: Staten snur SIDE 6-7 Endringer i vente SIDE 16-17 Flygelederen forteller SIDE

Detaljer

FLYGELEDEREN. Nr. 4 Desember 2003 NORSK FLYGELEDERFORENING. IFATCA regionalt møte i Porto side 24

FLYGELEDEREN. Nr. 4 Desember 2003 NORSK FLYGELEDERFORENING. IFATCA regionalt møte i Porto side 24 NORSK FLYGELEDERFORENING NORWEGIAN AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION IFATCA regionalt møte i Porto side 24 FLYGELEDEREN Nr. 4 Desember 2003 Rolf Skrede: AVINOR ett år side 3 I cockpit fra Flesland til

Detaljer

OFFSET-TRYKK TRONDHEIM AS. TLF:

OFFSET-TRYKK TRONDHEIM AS. TLF: Returadresse: FLYGELEDEREN Torpbakken 31, 7563 Malvik Famous Norwegian Flight International har kjørt en føljetong i sin humorspalte med forslag til nye fjes på Norwegians Boeing 737. Simen Staff, Trondheim

Detaljer

flygelederen Gir grønn GEVINST og økt kapasitet LOKALISERING: FLYSIKRING: NORSK TEKNOLOGI:

flygelederen Gir grønn GEVINST og økt kapasitet LOKALISERING: FLYSIKRING: NORSK TEKNOLOGI: flygelederen NYTT TRAFIKKSYSTEM Gir grønn GEVINST og økt kapasitet SIDE 8-12 1 08 LOKALISERING: FLYSIKRING: NORSK TEKNOLOGI: Ny vurdering av Røyken SIDE 14-15 Lederkabalen løst SIDE 20-25 Tok hjem prestisjepris

Detaljer

UTBYTTE. gir tårn-trøbbel VIL SNU STATENS AVINOR-POLITIKK

UTBYTTE. gir tårn-trøbbel VIL SNU STATENS AVINOR-POLITIKK 2 08 flygelederen VIL SNU STATENS AVINOR-POLITIKK UTBYTTE gir tårn-trøbbel SIDE 6-8 OSLO ASAP: REKRUTTERING: BODØ AIR SHOW: Holder løftene SIDE 10-11 Trenger flere elever SIDE 14-15 Akrobatikk i verdensklasse

Detaljer

94 PROSENT AV JENTENE STRØK. Når ikke opp. på opptaksprøvene SIDE 10 SVERIGE: ISLAND: USA: Tapte tårn SIDE 16 Etter asken SIDE 20 36 nye SIDE 14

94 PROSENT AV JENTENE STRØK. Når ikke opp. på opptaksprøvene SIDE 10 SVERIGE: ISLAND: USA: Tapte tårn SIDE 16 Etter asken SIDE 20 36 nye SIDE 14 2 10 flygelederen 94 PROSENT AV JENTENE STRØK Når ikke opp på opptaksprøvene SIDE 10 SVERIGE: ISLAND: USA: Tapte tårn SIDE 16 Etter asken SIDE 20 36 nye SIDE 14 flygelederen 2 10 lederen 94 PROSENT AV

Detaljer

flygelederen AVINORS ANBUDSRUNDE SKAPER UTDANNING: EIERMELDING: UNDERVEISTJENESTE:

flygelederen AVINORS ANBUDSRUNDE SKAPER UTDANNING: EIERMELDING: UNDERVEISTJENESTE: turbulensside 6-7 flygelederen 2 09 AVINORS ANBUDSRUNDE SKAPER UTDANNING: EIERMELDING: UNDERVEISTJENESTE: Velger amerikansk SIDE 8-9 Avinor fikk gjennomslag SIDE 12-13 Vil at tre skal bli til én SIDE 14-15

Detaljer

flygelederen Suser til statene SPARER MILLIONER PÅ SKOLEBYTTE

flygelederen Suser til statene SPARER MILLIONER PÅ SKOLEBYTTE flygelederen 3 09 SPARER MILLIONER PÅ SKOLEBYTTE Suser til statene SIDE 8-13 SAMFERDSEL: UTDANNING: SIKKERHETSKULTUR: Grønn komiteleder SIDE 6-7 Møtte fremtidens flygeledere SIDE 14 Stadig bedring SIDE

Detaljer

flygelederen Brøt loven Mangler minst 44 flygeledere SIDE 16 Må vi kunne norsk? SIDE 24 Tour de Control SIDE 26 BEMANNING: NORGE: SPORT: SIDE 8-13

flygelederen Brøt loven Mangler minst 44 flygeledere SIDE 16 Må vi kunne norsk? SIDE 24 Tour de Control SIDE 26 BEMANNING: NORGE: SPORT: SIDE 8-13 flygelederen 2 12 Brøt loven SIDE 8-13 BEMANNING: NORGE: SPORT: Mangler minst 44 flygeledere SIDE 16 Må vi kunne norsk? SIDE 24 Tour de Control SIDE 26 flygelederen Brøt loven SIDE 8-13 2 12 lederen Sårbart

Detaljer

flygelederen Alt for Norge innflygingskontroller 3 Sentral aktør i luftromsblokk 3 Må ta kraftige innsparinger 3 Departementet:

flygelederen Alt for Norge innflygingskontroller 3 Sentral aktør i luftromsblokk 3 Må ta kraftige innsparinger 3 Departementet: flygelederen Alt for 1 11 Norge 3 Én kontrollsentral 3 Færre og større innflygingskontroller 3 Sentral aktør i luftromsblokk 3 Må ta kraftige innsparinger 3 Departementet: Norges interesser styrer satsingen

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

flygelederen Kontrollsentralene består SIDE 6

flygelederen Kontrollsentralene består SIDE 6 KEBNEKAISE: Rapporten klar SIDE 8 RØROS: Beklager permittering SIDE 18 AVINOR: Skiller ut flysikring SIDE 20 SPANIA: Svekker arbeidsvilkår SIDE 26 flygelederen 3 13 Kontrollsentralene består SIDE 6 KEBNEKAISE:

Detaljer

>>> Nyhetsbrev fra INFO-redaksjonen. Desember 2003. Forbannet SAS-flyger gikk fra jobben 6. Bryterfeil ga fem timers forsinkelse 6

>>> Nyhetsbrev fra INFO-redaksjonen. Desember 2003. Forbannet SAS-flyger gikk fra jobben 6. Bryterfeil ga fem timers forsinkelse 6 >>> Nyhetsbrev fra INFO-redaksjonen. Desember 2003 Hovedsak: Store omveltninger i næringen. Noen øker andre kutter! Forbannet SAS-flyger gikk fra jobben 6 Bryterfeil ga fem timers forsinkelse 6 Natta blir

Detaljer

FLYGE 3 LEDEREN TI ÅR MER PÅ JOBB 14-21. flygelederen.no TIDENES STØRSTE VANT RETTEN TIL DOMENE DE FIRE STORE

FLYGE 3 LEDEREN TI ÅR MER PÅ JOBB 14-21. flygelederen.no TIDENES STØRSTE VANT RETTEN TIL DOMENE DE FIRE STORE FLYGE 3 LEDEREN flygelederen.no 2014 12 26 40 TIDENES STØRSTE VANT RETTEN TIL DOMENE DE FIRE STORE TI ÅR MER PÅ JOBB 14-21 LEDER Det norske eksempelet R ett før dette magasin gikk til trykkeriet var Flygelederen

Detaljer

FLYGE 2 LEDEREN. SKAL GRANSKE FLYGELEDERDØD NFFs STATISTIKK SKREMMER 16-21. flygeleder.no SATSER DIGITALT SKAL SPARE 368 MILLIONER STRAFFER VARSLERE

FLYGE 2 LEDEREN. SKAL GRANSKE FLYGELEDERDØD NFFs STATISTIKK SKREMMER 16-21. flygeleder.no SATSER DIGITALT SKAL SPARE 368 MILLIONER STRAFFER VARSLERE FLYGE 2 LEDEREN flygeleder.no 2014 6 12 22 SATSER DIGITALT SKAL SPARE 368 MILLIONER STRAFFER VARSLERE SKAL GRANSKE FLYGELEDERDØD NFFs STATISTIKK SKREMMER 16-21 LEDER Et spørsmål om død I ntet mer, intet

Detaljer

flygelederen Straffet for å gjøre jobben? Avinor anker historisk Slettefjell-dom til Høyesterett. SIDE 8-12

flygelederen Straffet for å gjøre jobben? Avinor anker historisk Slettefjell-dom til Høyesterett. SIDE 8-12 årsmøte: Ikke lenger formann SIDE 17 avgifter: O Learys strupetak SIDE 24 spilltest: flygeleding på ipad SIDE 28 baksiden: brev fra sumpen SIDE 32 flygelederen 1 13 Straffet for å gjøre jobben? Avinor

Detaljer

flygelederen Sendt til NAV Avinor permitterte flygelederne på Røros under Widerøe-streiken.

flygelederen Sendt til NAV Avinor permitterte flygelederne på Røros under Widerøe-streiken. TJENESTEFORM: Oppgrader! SIDE 12 NATCON: Søker erstatning SIDE 16 SLETTEFJELL: Anken forkastet SIDE 13 SMÅFLY: Tilsynet med guide SIDE 17 flygelederen 2 13 Sendt til NAV Avinor permitterte flygelederne

Detaljer

>>> Nyhetsbrev fra INFO-redaksjonen. November 2003

>>> Nyhetsbrev fra INFO-redaksjonen. November 2003 >>> Nyhetsbrev fra INFO-redaksjonen. November 2003 Hovedsak: Store oppsigelser innad i teknikerkorpset i SAS! FF oo mm aa nn nn ee nn : 33 RR ee dd aa kk tøø ee nn 44 NN yyt t FF aa NN FF OO AAvvdd BB

Detaljer