Høydepunkter i kvartalet. Dette er NattoPharma. Etter kvartalsavslutning. Hovedtall pr 3. kvartal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høydepunkter i kvartalet. Dette er NattoPharma. Etter kvartalsavslutning. Hovedtall pr 3. kvartal"

Transkript

1 Interim rapport Interim rapport 3. kvartal kvartal NattoPharma ASA

2 Høydepunkter i kvartalet Vellykket kapitalutvidelse i juli Reduserte kostnader Positiv bruttofortjeneste MenaQ7 er godkjent som medical food i USA Etter kvartalsavslutning Undersøkelse viser at MenaQ7 pluss vitamin D har en positiv effekt mot åreforkalkning. MenaQ7 Crystals er introdusert i det reseptbelagte medical food-markedet via produktet Fosteum PLUS fra Primus Pharmaceuticals. Forskningsavtale med CARIM (Maastricht) om vitamin K2-utvikling finansiert med EU-midler. Hovedtall pr 3. kvartal Pr. 30. september 2013 har selskapet oppnådd samme omsetning som for 2012 under ett. Salgsinntekter pr utgjør MNOK 11,5 Driftskostnader fordelt mellom Pharma og Kosttilskudd for perioden : Dette er NattoPharma NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forbyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdom. Selskapet bygger merkevaren MenaQ7 som den globale ledende merkevaren innen vitamin K2. Selskapet selger produktet til produsenter innen kosttilskudd-, functional food og medical food (USA). Selskapet er også i ferd med å utvikle K2 til reseptbelagt medisin. NattoPharma har det siste året restrukturert virksomheten. Kostnadene er sterkt redusert, selskapet har fått eierskapet til eget produkt og er i ferd med å bygge opp en salgsorganisasjon inn mot markedet for kosttilskudd, functional food og medical food i USA. NattoPharma bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og - rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma er et B2B-selskap med verdensomspennende salgsrettigheter for vitamin K2. NattoPharma er den ledende distributøren innen K2-markedet. NattoPharmas pågående og langvarige forsknings- og utviklingsarbeid med Maastricht universitetet er sentralt i utviklingen av vitamin K2. Samarbeidet har blant annet generert viktige kliniske data om MenaQ7s effekt på bein- og hjerte etter tre år regelmessig bruk Pharma Kosttiskudd Sum Driftskostnader Interim rapport 3. kvartal 2013 NattoPharma ASA 2

3 Status ved utgangen av 3. kvartal 2013 NattoPharma hadde et salg på MNOK 2,8 i 3. kvartal 2013 sammenlignet med MNOK 2,1 i 3. kvartal Både USA- og Europa-salget viser fremgang. Hittil i år har selskapet oppnådd et salg på MNOK 11,5 mot MNOK 8,5 for samme periode i NattoPharma ser ved utgangen av 3. kvartal 2013 resultater av reorganiseringen av kosttilskuddsvirksomheten. Pr. 3. kvartal 2013 var driftskostnader for kosttilskudd på MNOK 6,1. Dette er en reduksjon på MNOK 7,7 sammenlignet med 3. kvartal 2012 og MNOK 10,4 pr. 3. kvartal Det reelle driftsunderskuddet for helsekostvirksomheten pr. 3.kvartal 2013 var MNOK 1,5 mot MNOK 10,4 pr. 3. kvartal (Se note 4). Fordeling av driftskostnader mellom pharma og kosttilskudd NattoPharma ASA (Numbers in NOK 1 000) Pharma Kosttiskudd Sum Driftskostnader Inntil videre er de to hovedaktivitetene (kosttilskudd og pharma-utvikling) organisert i samme selskap. Kosttilskuddsvirksomheten, som også omfatter functional- og medical food, har som mål å gå i balanse innen utgangen av året For utvikling av et Pharma-produkt henter vi nødvendig kapital gjennom emisjoner. USA kontorets aktiviteter øker Eric Anderson ble ansatt som daglig leder av NattoPharma USA, Inc i 2. kvartal i år. Det er ansatt én ny salgsmedarbeider i USA i 3. kvartal og det er nå totalt tre ansatte i NattoPharma USA, Inc. Det er i USA økende forståelse for at bruk av kalsiumtabletter som kosttilskudd ikke alene bidrar til forsinket utvikling av benskjørhet (osteoporose). MenaQ7 ble i 3. kvartal godkjent i USA som medical food. Etter kvartalets avslutning ble det første medical food-produktet som inneholder MenaQ7 lansert. NattoPharma er i kontakt med potensielle kunder om salg av vårt MenaQ7-produkt for bruk i kombinasjon med kalsiumprodukter. Både som kosttilskudd, functional food og medical food. Den regulatoriske prosessen med kanadiske helsemyndigheter for å få MenaQ7 godkjent for bruk i matsegmentet fortsetter. Profilering av MenaQ7 i fagpressen fortsetter i USA og Europa med annonsering og publisering av vitenskapelige data i bransjetidsskrifter. Etablering av functional food-avdeling i Europa Malgorzata Wodarczyk ble ansatt i slutten av 2. kvartal i år og er lokalisert i Sentral-Europa hvor kjennskapet til Vitamin K2 er vesentlig sterkere enn i Nord-Europa. Forskning og Utvikling Publiseringen av «Ben-helse-observasjonene» i den gjennomførte 3-årige dobbeltblinde, randomiserte, placebokontrollerte kliniske studien med MenaQ7- intervensjon har gitt mye pressedekning. Den vitenskapelige sammenskriving av «hjerte-kar dataene» fra den samme studien er fortsatt under bearbeidelse ved Universitetet i Maastricht. VitaKCAC studien (en kardiovaskulær studie) gjennomføres i Nederland med vår MenaQ7 som testsubstans. Pasienter inkluderes fortsatt i studien som er planlagt for 180 testpersoner. Pharmastrategi De positive resultatene fra «3-års-studien» ved Maastricht universitetet danner grunnlaget for utviklingen av et vitamin K2-legemiddel. Mye av kostnadene hittil i 2013 har vært knyttet til utviklingen av et legeprodukt. (Se note 4). Å utvikle legemiddel er en lang prosess, men NattoPharma forventer at den første partneravtalen vil bli offentliggjort allerede i NattoPharma gjennomførte kjøp av de første 34 % av aksjene i VitaSynth Ltd i uke 17 i år. Selskapet har opsjon til å kjøpe resterende 66 % ut Eventuelt oppgjør for resterende 66 % av aksjene i VitaSynth Ltd er avtalt med oppgjør i NattoPharma-aksjer. «Health Claims» og Patenter Selskapets patentsituasjon tilsier at kun NattoPharma og de kunder som kjøper produkter fra NattoPharma har rett til å hevde at MK-7, som er et vitamin K2, inntatt i matvarer eller som kosttilskudd har positive helseeffekter for hjerte og blodåresystemet. Dette gjelder både for Europa og USA. MK-7 markedsføres gjennom vårt merkenavn MenaQ7. NattoPharma er fortsatt i prosess med utarbeidelse av søknader om «Health Claims» for våre MenaQ7- produkter til European Food Safety Authority, EFSA innen hjerte-kar området. Finansiell informasjon For nærmere å redegjøre for selskapets to hovedaktivitetsområder, kosttilskudd og pharma, er det utarbeidet en driftssegmentrapport (se note 4) som viser resultat før finans for pharma og kosttilskudd pr. 30. september 2013 med sammenlignbare tall samme periode i Tabellen viser at kostnadene for kosttilskudd er redusert fra MNOK 13,8 i 2012 til MNOK 6,1 i 2013 og at resultatet før finans viser et underskudd på MNOK 1,5 mot MNOK 10,4 i I 3. kvartal 2013 var selskapets omsetning MNOK 2,8 mot MNOK 2,1 i tredje kvartal Varekost var MNOK 1,8 mot MNOK 1,3 i 2012 og som gir en bruttofortjeneste på MNOK 1 for tredje kvartal 2013 mot MNOK 0,8 for tredje kvartal Andre driftskostnader utgjør MNOK 4,4 og driftsresultatet for perioden er negativ med MNOK 3,4, samme som tredje kvartal Etter netto finanskostnader med MNOK 0,651 ble kvartalsresultat før skatt negativt med MNOK 4,1 sammenlignet med MNOK 3,6 for samme periode i Brutto margin for perioden var 35,4 % mot 39,4 % i samme periode NattoPharma har en omsetning hittil i år på MNOK 11,5 mot MNOK 8,5 for Varekostnad utgjør MNOK 6,9 Interim rapport 3. kvartal 2013 NattoPharma ASA 3

4 som gir en bruttofortjeneste på MNOK 4,6 i 2013 mot MNOK 3,4 for samme periode i 2012 etter varekostnad på MNOK 5,2. Bruttomarginen er 40 % mot 39,5 % for samme periode i Sum andre driftskostnader utgjør MNOK 13,3 mot MNOK 13,8 i samme periode Resultatet før skatt for perioden er negativt med NOK 9,4 sammenliknet med MNOK 11,2 negativt for samme periode i Selskapets kontantstrøm fra drift var negativ med MNOK 15,2 pr. 3. kvartal 2013 sammenlignet med MNOK 9,4 negativt pr 3. kvartal Økningen i den negative kontantstrømmen forklares som følger; - MNOK 9,4 dekker selskapets driftsunderskudd pr. 30. september 2013 for både kosttilskudd og pharma (en bedring fra samme periode i 2012) - MNOK 3,2 vedrører økning av kundefordringer som skyldes dels en periodiseringseffekt blant kundefordringene og dels en beslutning om å hjelpe en av selskapets distribusjonspartnere med produktutvikling. - Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld er redusert med MNOK 2,8 i regnskapsperioden. Følgende egenkapitalutvidelse er gjennomført i juli 2013; En kapitalutvidelse med MNOK 14,7 som er registrert i Foretaksregisteret 4. juli 2013 som følger; a) aksjer til tegningskurs NOK 20/aksje og b) tegningsretter som hver ga retten til å tegne en ny aksje til en tegningskurs per aksje på NOK 7,5. Øvrige tegningsretter for totalt aksjer til en tegningskurs NOK 7,5 per aksje vil bli utstedt i løpet av nær fremtid. Aksjekapitalen pr. 30. september 2013 er NOK fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 3,-. I oktober ble resultatet fra en undersøkelse fra instituttene for Nephrology, Hypertension and Kidney Transplantation, Medical University i Lodz i Polen presentert. Den viste at inntak av MenaQ7 sammen med vitamin D hadde en positiv effekt mot åreforkalkning. MenaQ7 Crystals er for første gang introdusert Medical Food-markedet. Det er Primus Pharmaceuticals som inkorporerer vitamin K2 i deres produkt Fosteum PLUS for å motarbeide osteoporose. NattoPharma har dermed kommet inn på det amerikanske reseptbelagte medicalfood-markedet med MenaQ7. Produktet ble lansert i oktober Cardiovascular Research Institute Maastricht (CARIM) ved University of Maastricht har inngått en forskningsavtale med NattoPharma for å forske på nye vitamin K2 teknologier, utvikle konsept-studier og evaluere hvilken innvirkning vitamin K2 har på mennesker. Forskningen blir finansiert med EU-midler. Utsikter Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret fortsetter effektivisering av driften med forventet reduksjon av kostnader i Høvik 17. november 2013 Styret i NattoPharma ASA Frode M. Bohan Styres formann Katarzyna Marezs Styremedlem Frank E. Bjordal Styremedlem Kontantbeholdningen per var MNOK 20,3 hvorav MNOK 0,8 er bundne midler for husleiegaranti, tollgaranti og skattetrekk. Per hadde selskapet 547 aksjonærer. Selskapet har en positiv egenkapital på MNOK 28,3. Sum gjeld og egenkapital utgjør MNOK 32,9 pr mot MNOK 27,6 pr Tilbakeføring av patent Det er ingen endring i saken vedrørende MGP Diagnostics AS og tilbakeføring av patent, redegjort for under selskapets ordinære generalforsamling 27. juni Vi er i prosess og så snart det foreligger ny relevant informasjon vil dette bli kommunisert til markedet. Nærstående parter For transaksjoner mellom nærstående parter se note nr. 5. Viktig hendelser etter kvartalets utgang Interim rapport 3. kvartal 2013 NattoPharma ASA 4

5 Konsolidert Resultatregnskap pr. 30. September 2013 (Tall i NOK) Note NattoPharma ASA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt Annen driftsinntekt SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Varekostnad 4 (1 825) (1 297) (5 155) Lønnskostnader 4 (1 304) (2 109) (4 341) Avskrivninger på driftsmidler og immaterielle eiendeler 4 (55) (202) -274 (605) Annen driftskostnad 4 (3 060) (1 946) (8 858) SUM DRIFTSKOSTNADER (6 244) (5 554) (20 172) (18 959) DRIFTSRESULTAT (3 421) (3 414) (8 693) (10 441) FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Andel av resultat i tilknyttet selskap (570) Renteinntekter Andre finansinntekter Rentekostnader - (261) 0 (766) Andre finanskostnader (314) (21) -450 (130) NETTO FINANSPOSTER (651) (212) (741) (719) ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT (4 072) (3 626) (9 434) (11 160) Skattekostnad på ordinært resultat PERIODENS RESULTAT (4 072) (3 626) (9 434) (11 160) Resultat og utvannet resultat per aksje tilordnet selskapets aksjonærer: (4 072) (3 626) (9 434) (11 160) Resultat og utvannet resultat per aksje (0,44) (1,15) (1,15) (3,55) TOTALRESULTAT (Tall i NOK) Resultat for perioden (4 072) (3 626) (9 434) (11 160) Andre inntekter og kostnader ført mot egenkapitalen: Omregningsdifferanser Totalresultat for perioden (3 851) (3 626) (9 152) (11 160) Resultat tilordnet selskapets aksjonærer (3 851) (3 626) (9 152) (11 160) Interim rapport 3. kvartal 2013 NattoPharma ASA 5

6 BALANSE EIENDELER NattoPharma (Tall i NOK) Noter ANLEGGSMIDLER IMMATERIELLE EIENDELER Andre immaterielle eiendeler SUM IMMATERIELLE EIENDELER VARIGE DRIFTSMIDLER Driftsløsøre, inventar o.a.utstyr SUM VARIGE DRIFTSMIDLER FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Investering i tilknyttet selskap SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varelager Kundefordringer og andre fordringer Bankinnskudd, kontanter SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD NattoPharma (Tall i NOK) Noter EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Ikke-registrert kapitalforhøyelse - - Annen innskutt egenkapital - - Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Akkumulert tap (35 983) (26 548) Omregningsdifferanser SUM EGENKAPITAL LANGSIKTIG GJELD Langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter, etc Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Interim rapport 3. kvartal 2013 NattoPharma ASA 6

7 Kontantstrømoppstilling (Tall i NOK) NattoPharma ASA DRIFTSAKTIVITETER Resultat før skatt (9 434) (11 160) Avskrivninger og amortisering Renteamortisering Aksjebasert avlønning Endringer i eiendeler og gjeld: Kundefordringer og andre fordringer (3 243) Leverandørgjeld (1 874) (1 816) Andre kortsiktige fordringer og gjeld (904) (1 409) NETTO KONTANTSTRØM FRA DRIFT (15 158) (9 407) INVESTERINGSAKTIVITETER Investering i tilknyttet selskap (4 507) - NETTO KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER (4 507) - FINANSIERINGSAKTIVITETER: Innbetaling ved utstedelse av aksjer Transaksjonskostnader ved konvertering av gjeld (130) Innbetalt ikke-registrert emisjon - Opptak av kortsiktige lån Nedbetaling av kortsiktige lån (590) (3 250) NETTO KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (1 971) 976 Effekt av valutaendringer 15 Kontanter og kontantekvivalenter KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER Betalte renter Egenkapitalendringer (Tall i NOK) Aksjekapital Overkurs Ikke registrert kapital Akkumulert underskudd Omregnings differanser Sum EK Egenkapital (13 305) - (9 433) Totalt resultat for perioden (11 160) - (11 160) Aksjebasert avlønning Emisjon Transaksjonskostnader (4 237) (4 237) Egenkapital (23 386) - (8 751) Egenkapital (26 548) Totalt resultat for perioden (9 434) 282 (9 152) Emisjon Transaksjonskostnader (452) - - (452) Egenkapital Interim rapport 3. kvartal 2013 NattoPharma ASA 7

8 Noter til konsolidert regnskap pr. 30. september REGNSKAPSPRINSIPPER Delårsrapporten er utarbeidet i henhold til International Accounting Standard (IAS) 34 Delårsrapportering. Rapporten inneholder ikke all informasjon som er nødvendig til en fullstendig årsrapport, og må leses i sammenheng med konsoliderte årsregnskaper for konsernet NattoPharma ASA for regnskapsåret frem til og med 31. desember Delårsrapporten ble godkjent av selskapets styre 17. november AKSJEKAPITAL Selskapets aksjekapital pr er NOK fordelt på aksjer hver pålydende NOK AKSJONÆRINFORMASJON Oversikt selskapets største aksjonærer pr. 30. september 2013 Aksjonærliste NattoPharma ASA Antall %- eier Aksjonær: aksjer inter. 1 Danske Bank AS ,86 % 2 Institusjonen Fritt Ord ,16 % 3 Skandinaviska Enskilda Banken ,64 % 4 MP Pensjon ,57 % 5 Avanza Bank AS, Meglerkto ,94 % 6 Nielsen, Trygve ,36 % 7 Pro AS ,16 % 8 Hovde, Reidar ,53 % 9 Gjersvik, Karsten ,94 % 10 State Street Bank and Trust Co., USA ,76 % 11 Bjerkenes Holding, Jan Fredrik Bjerkenes ,63 % 12 Nordnet Bank AB ,48 % 13 Bohan & Co AS ,18 % 14 Svenska Handelsbanken Stockholm ,15 % 15 Nordnet Pensjonsforsikring ,15 % 16 Clearstream Banking ,94 % 17 Bjordal, Frank Erikstad ,92 % 18 Eng AS ,92 % 19 Macama Invest AS ,89 % 20 3LP Norge AS ,81 % Øvrige aksjonærer ,99 % Sum antall aksjer ,00 % Aksjonær bak post nr.1 er QV Private Equity AB, aksjonær bak post nr. 3, 14 og 16 er Anders Uddén. 4. DRIFTSSEGMENT RAPPORTERING Selskapet har to driftssegmenter, henholdsvis kosttilskudd og pharma. Selskapets virksomhet er konsentrert rundt kjøp og salg, samt forskning og utvikling av Vitamin K2. Geografisk informasjon relatert til selskapets salgs- og driftsaktiviteter er vist i tabellen under: Geografisk fordeling av salg og NattoPharma ASA driftskostnader (Numbers in NOK 1 000) Pharma Kosttilskudd Pharma Kosttilskudd USA Europe ROW + annet Totalt salg Varekostnader (6 911) (5 155) Netto Driftsinntekter Driftsmargin i % 40 % 39 % Driftskostnader (7 179) (6 081) (13 804) Resultat før finans (7 179) (1 514) 0 (10 441) Interim rapport 3. kvartal 2013 NattoPharma ASA 8

9 5. NÆRSTÅENDE Selskap Nærstående part Transaksjonsbeløp 1. TG Montgomery AS Frode Bohan NOK NutriCon Sp.z.o.o. Frode Bohan NOK Frode Bohan NOK Nærmere beskrivelse: 1. TGM Montgomery AS leier lokaler av NattoPharma ASA fra og med 1. januar 2013, deler av kantineordning og vareprøver som er fakturert med NOK pr. 3. kvartal Frode Bohan er styremedlem i begge selskapene. 2. Selskaper kjøper tjenester fra det polske selskapet NutriCon Sp. z.o.o. vedrørende markedsmateriell og web-tjenester. Frode Bohan er aksjonær og styremedlem i så vel NattoPharma ASA som NutriCon. Kostnader hittil pr. 2. kvartal 2013 utgjør NOK inkl. avsetninger på NOK Frode Bohan, styremedlem i NattoPharma ASA har fakturert selskapet for reiseutgifter og utlegg pr. 3. kvartal 2013 med NOK EKSKLUSIVITET SUPPLY AGREEMENT VIRIDIS BIOPHARMA PTV. LTD., INDIA I «Supply avtalen» med Viridis Biopharma Ptv. Ltd. har selskapet eksklusivitet world-wide for salg av de nye produktene, og for denne eksklusiviteten skal selskapet betale totalt USD hvorav USD skal betales i løpet av 1. halvår Siste avdrag er betalt i mai Den eksklusive lisensavtalen har blitt balanseført som en immateriell eiendel med en kostpris på NOK 1,1 millioner. Den immaterielle eiendelen amortiseres over 5 år. 7. OPSJONSPROGRAM VEDTATT I ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamlingen 27. juni 2012 vedtok følgende opsjonsprogram: Funksjon Navn Ant. Opsjoner Styreleder Frode Bohan Styremedlem Frank Bjordal Forskningskoordinator Hogne Vik CFO Erik Tjørstad COO & VP sales Bertil Andersson Sales manager Europe Käthe Bleken Styremedlem Katarzyna Maresz Marketing manager Camilla Marie Lindberg Analysesjef Henning Fjøs Sum Pr. 2. mai 2013 har styreleder Frode Bohan, styremedlem Frank Bjordal og Hogne Vik innløst sine opsjoner. Opsjonene har en løpetid på 2 år fra tildelingstidspunkt og en utøvelsespris på kr per aksje. Det er knyttet opptjeningskrav til opsjonene som er ulik for styremedlemmer og ledende ansatte. Opptjeningskrav til styret er knyttet til gjennomføring av en emisjon med et spesifisert minimumsbeløp. For ledende ansatte er opptjeningskrav knyttet til et minimumsbeløp for salgsinntekter for Virkelig verdi beregnet til kr. 5,61 per opsjon. Styret har godkjent opptjeningskravet for samtlige opsjoner. Forutsetninger benyttet i Black Scholes modellen for å beregne virkelig av opsjonene er som følger (vektet gjennomsnitt): Volatilitet: 120% Forventet levetid: 2 år Aksjepris på tildelingstidspunkt: kr. 8,90 Risikofri rente: 1,40% Interim rapport 3. kvartal 2013 NattoPharma ASA 9

10 For ytterlig informasjon, vennligst kontakt: Hogne Vik, Adm. Dir. Telefon: eller Frode Marc Bohan, Styrets leder Tlf: NattoPharma ASA Kirkeveien 59b 1363 Høvik P.O Box Lysaker Tlf: Fax: Interim rapport 3. kvartal 2013 NattoPharma ASA 10

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

Interim rapport 2. kvartal 2013 NattoPharma ASA 2

Interim rapport 2. kvartal 2013 NattoPharma ASA 2 Interim rapport Interim rapport 2. kvartal 2. 2013 kvartal 2013 1 Status ved utgangen av 2. kvartal 2013 NattoPharma har ved utgangen av andre kvartal 2013 gjennomført den varslede reorganiseringen av

Detaljer

Interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 2

Interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 2 Interim rapport Interim rapport 1. kvartal 1. 2013 kvartal NattoPharma ASA 2013 1 Forskning og Utvikling «Ben-helse-observasjonene» i den gjennomførte 3-årige dobbelt blinde, randomiserte, placebo kontrollerte

Detaljer

Salg, markeds- og forretningsutvikling Selskapet hadde et salg på MNOK 3,5 i 2. kvartal 2012 sammenlignet med MNOK 2,4 i 2. kvartal 2011.

Salg, markeds- og forretningsutvikling Selskapet hadde et salg på MNOK 3,5 i 2. kvartal 2012 sammenlignet med MNOK 2,4 i 2. kvartal 2011. Interim rapport Interim rapport 2. kvartal 2. kvartal NattoPharma ASA 1 Forskning og Utvikling NattoPharma fortsetter bearbeidelsen av innsamlede data fra den gjennomførte 3-årige dobbelt blinde, randomiserte,

Detaljer

Høydepunkter 1. kvartal 2014. Dette er NattoPharma. Etter kvartalsavslutning. Hovedtall pr 1. kvartal 2014;

Høydepunkter 1. kvartal 2014. Dette er NattoPharma. Etter kvartalsavslutning. Hovedtall pr 1. kvartal 2014; Interim rapport Interim rapport 1. kvartal 1. 2014 kvartal NattoPharma ASA 2014 1 Høydepunkter 1. kvartal 2014 Forskningsavtale med U. of Maastricht (Carim og Vitae) om vitamin K2- utvikling finansiert

Detaljer

Finansiell informasjon Aksjekapitalen pr. 31. desember 2012 er NOK fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 3,-.

Finansiell informasjon Aksjekapitalen pr. 31. desember 2012 er NOK fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 3,-. Interim rapport Interim rapport 4. kvartal 4. kvartal NattoPharma ASA 1 Forskning og Utvikling «Ben-helse-observasjonene» i den gjennomførte 3-årige dobbelt blinde, random iserte, placebo kontrollerte

Detaljer

Høydepunkter Dette er NattoPharma. Etter kvartalsavslutning. Hovedtall pr 4. kvartal;

Høydepunkter Dette er NattoPharma. Etter kvartalsavslutning. Hovedtall pr 4. kvartal; Interim rapport Interim rapport 4. kvartal 4. 2013 kvartal NattoPharma ASA 2013 1 Høydepunkter 2013 45 % salgsøkning i 2013 Break-even for kosttilskudd i 4. kvartal MenaQ7 Crystals er introdusert i det

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :19. Instrument: - FINANSIELL RAPPORTERING. Informasjonspliktig: Lagringspliktig:

MeldingsID: Innsendt dato: :19. Instrument: - FINANSIELL RAPPORTERING. Informasjonspliktig: Lagringspliktig: MeldingsID: 322310 Innsendt dato: 28.02.2013 14:19 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: NATTO NattoPharma ASA XOAX FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Resultatregnskap pr. 31. mars 2012

Resultatregnskap pr. 31. mars 2012 Interim rapport Interim rapport 1. kvartal 1. kvartal NattoPharma ASA 1 Forskning og Utvikling NattoPharma kunngjorde i en pressemelding 16. januar, at de første resultatene av den 3-årige dobbelt blinde,

Detaljer

Høydepunkter 2. kvartal 2014

Høydepunkter 2. kvartal 2014 Interim rapport Interim rapport 2. kvartal 2. kvartal NattoPharma ASA 1 Høydepunkter 2. kvartal Lansering av MenaQ7 i to apotekkjeder i USA, CVS og Walgreens. Godkjent patent i Australia Godkjennelse for

Detaljer

Hovedpunkter. Omsetning i 2. kvartal 2011 Salget i 2. kvartal 2011 var MNOK 2,4.

Hovedpunkter. Omsetning i 2. kvartal 2011 Salget i 2. kvartal 2011 var MNOK 2,4. Interim rapport Interim rapport 2. kvartal 2. kvartal 1 Hovedpunkter Omsetning i 2. kvartal Salget i 2. kvartal var MNOK 2,4. Kapitalutvidelser høsten Styret arbeider med å gjennomføre en eller flere kapitalutvidelser

Detaljer

Fornyet søknad til EFSA vedrørende kardiovaskulære helsepåstander 13.1 innlevert 1. september 2011.

Fornyet søknad til EFSA vedrørende kardiovaskulære helsepåstander 13.1 innlevert 1. september 2011. Interim rapport Interim rapport 3. kvartal 3. kvartal NattoPharma ASA 1 Hovedpunkter Omsetning i 3. kvartal Salget i 3 kvartal var MNOK 3,0. Dette representerer en økning på 30 % fra forrige kvartal og

Detaljer

Høydepunkter 3. kvartal 2014

Høydepunkter 3. kvartal 2014 Interim rapport Interim rapport 3. kvartal 3. kvartal NattoPharma ASA 1 Høydepunkter 3. kvartal Salget har økt med 81,4 % sammenlignet med Q3 2013. Salgsvekst i 8 kvartaler på rad sammenlignet med samme

Detaljer

Hovedpunkter. Omsetning i 1. kvartal 2011 Selskapet hadde et salg på MNOK 2,5 i 1. kvartal 2011.

Hovedpunkter. Omsetning i 1. kvartal 2011 Selskapet hadde et salg på MNOK 2,5 i 1. kvartal 2011. Interim rapport Interim rapport 1. kvartal 1. kvartal 1 Hovedpunkter Omsetning i 1. kvartal Selskapet hadde et salg på MNOK 2,5 i 1. kvartal. Utsikter Styret og administrasjonen har under 1. kvartal revidert

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Hovedpunkter. Interim rapport 1. kvartal 2010 NattoPharma ASA 2

Hovedpunkter. Interim rapport 1. kvartal 2010 NattoPharma ASA 2 Interim rapport Interim rapport 1. kvartal 1. 2010 kvartal 2010 1 Hovedpunkter Omfattende kostnadskutt Selskapet er fornøyd med å kunne meddele at forventede driftskostnader for 2010 er redusert fra ca

Detaljer

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Første kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Hovedpunkter. Interim rapport 3. kvartal 2010 NattoPharma ASA 2

Hovedpunkter. Interim rapport 3. kvartal 2010 NattoPharma ASA 2 Interim rapport Interim rapport 3. kvartal 3. kvartal NattoPharma ASA 1 Hovedpunkter Ny retning med nytt styre og ledelse På generalforsamling 11. oktober, ble det valgt nytt styre med bakgrunn i selskapets

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Hovedpunkter. Interim rapport 3. kvartal 2009 NattoPharma ASA 2

Hovedpunkter. Interim rapport 3. kvartal 2009 NattoPharma ASA 2 Interim rapport Interim rapport 3. kvartal 3. 2009 kvartal NattoPharma ASA 2009 1 Hovedpunkter Emisjon. Emisjon fulltegnet på MNOK 10 gjennomført 13. oktober 2009, hvorav MNOK 5 var garantert. Godkjennelse

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 2010 http://ir.shine.no Rapport for 3. kvartal 2010 Shine ASA ble stiftet 26. august 2010 med formålet om å eie og drive sine to datterselskap Shine International AS og eshop Holding

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011 for Eqology ASA

Rapport for 1. kvartal 2011 for Eqology ASA Rapport for 1. kvartal 2011 for Eqology ASA (Tidligere Shine ASA) http://ir.shine.no Rapport for 1. kvartal 2011 Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap som markedsfører og selger egne merkevarer med

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Hovedpunkter. Interim rapport 4. kvartal 2009 NattoPharma ASA 2

Hovedpunkter. Interim rapport 4. kvartal 2009 NattoPharma ASA 2 Interim rapport Interim rapport 4. kvartal 4. 2009 kvartal NattoPharma ASA 2009 1 Hovedpunkter Omfattende kostnadskutt: Ytterligere betydelige kostnadskutt i 4. kvartal, resulterte i at den operasjonelle

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 4. kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1 (8) Styrets beretning tredje kvartal 2014 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(9) Styrets beretning andre kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(8) Styrets beretning første kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 Inntekter på 336,2 mill. kroner i 2. kvartal (327,3 mill. kroner i 2. kvartal 2003) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,5 mill. kroner (5,6 mill. kroner)

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

RAPPORT 1. kvartal 2013

RAPPORT 1. kvartal 2013 RAPPORT 1. kvartal 2013 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2013 Utvikling som planlagt for ABTs to største kunder Betydelig interesse for nye produkter lansert i 2012 EBITDA 3,9 millioner kroner Sterkt produktsalg

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling NattoPharma ASA Oslo 5. juni 2012

Innkalling til ordinær generalforsamling NattoPharma ASA Oslo 5. juni 2012 Innkalling til ordinær generalforsamling NattoPharma ASA Oslo 5. juni 2012 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven 5-12 Aksjeeierne i NattoPharma ASA (NattoPharma), organisasjonsnummer

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 4. kvartal 2011 RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 ABTs globale distributørnett etablert Salgsinnsatsen trappet opp FOU-samarbeid med Aquapharm initiert Finansiell plattform sikret

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blomkonsernet hadde i 3. kvartal en omsetning på MNOK 28,1 mot MNOK 36,0 i 2002. Driftsresultatet i 3. kvartal ble MNOK 3,6 mot MNOK 16,4 i 2002. Resultat før skattekostnad

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 Inntekter på 383,1 mill. kroner i 1. kvartal (366,3 mill. kroner i 1. kvartal 2003) Driftsresultat i 1. kvartal på 13,7 mill. kroner (6,3 mill. kroner)

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Resultat for 2.kvartal 2003

Resultat for 2.kvartal 2003 Resultat for 2.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Hovedpunkter. Interim rapport 2. kvartal 2010 NattoPharma ASA 2

Hovedpunkter. Interim rapport 2. kvartal 2010 NattoPharma ASA 2 Interim rapport Interim rapport 2. kvartal 2. kvartal 1 Hovedpunkter All time high omsetning 2. kvartal Selskapet er svært fornøyd med å rapportere et salg i 2. kvartal på NOK 10,2 mill, som er en vekst

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

1. KVARTAL 2003 BLOM

1. KVARTAL 2003 BLOM 1. KVARTAL 2003 BLOM Blomkonsernet hadde i 1. kvartal en omsetning på MNOK 22,6 mot MNOK 27,7 i 2002. Driftsresultatet viste et underskudd på MNOK 5,3 mot et underskudd på MNOK 6,2 i 2002. Resultat før

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS Delårsrapport SpareBank 1 Kredittkort AS Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Aqua Bio Technology ASA Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Aqua Bio Technology ASA Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM KONSERNET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale kosmetikk og personal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS Styrets beretning tredje kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for

Detaljer

1. kvartal Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: Side 1

1. kvartal Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: Side 1 1. kvartal 2010 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM KONSERNET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 16.09.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 73,5 akkumulert for 2. kvartal 2011,

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004

Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004 Inntekter på 389,6 mill. kroner i 4. kvartal (366,1 mill. kroner i 4. kvartal 2003) Driftsresultat i 4. kvartal på 12,9 mill. kroner (4,3 mill.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal Resultat 1. kvartal 2008 Resultat hittil i 2008 Hovedtall i NOK mill. 2008 2007 Endring Driftsinntekter 87,7 124,0 (36,3) Driftsresultat (9,3) 4,9 (14,2) Resultat etter skatt (15,4) 1,0 (16,4) Driftsmargin

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2015

Rapport 1. kvartal 2015 Rapport 1. kvartal 2015 Inntektsstrøm i tråd med inngåtte avtaler 1 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 STERK BEDRING I LØNNSOMHETEN FOR AQUA BIO TECHNOLOGY ASA. Nest beste kvartalsresultat noen gang Styrket finansiell

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

SpareBank 1 Kredittkort AS 1

SpareBank 1 Kredittkort AS 1 SpareBank 1 Kredittkort AS 1 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven

Detaljer

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 BLOM POSISJONERES FOR VIDERE VEKST Blom ASA fikk i desember nye hovedaksjonærer som uttrykte at de søkte å utøve et aktivt eierskap. Det ble derfor avholdt en ekstraordinær

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Andelen flatskjermer ligger på 75% av totalt antallet levert, noe som er på samme nivå som forrige kvartal.

Andelen flatskjermer ligger på 75% av totalt antallet levert, noe som er på samme nivå som forrige kvartal. Resultatrapport 2. Kvartal 2006 OTRUM ASA 2. kvartal 2006 OTRUM installerte 7.000 rom i 2. kvartal 2006, sammenlignet med 7.300 rom i samme kvartal i fjor 3-års avtale signert med ACCOR Danubiues (Ungarn)

Detaljer

Hovedpunkter. Interim rapport 1. kvartal 2009 NattoPharma ASA 2

Hovedpunkter. Interim rapport 1. kvartal 2009 NattoPharma ASA 2 Interim rapport Interim rapport 1. kvartal 1. 2009 kvartal NattoPharma ASA 2009 1 Hovedpunkter EU godkjennelse: Godkjenning fra EUs Standing Commitee on the Food Chain and Animal Health den 20. Februar

Detaljer

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon 2010 Rapport 4. kvartal Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 158,4 akkumulert for 4. kvartal 2010,

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 990 034 036 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: SKARSJØ AS Forretningsadresse: Havna 9068 NORD-LENANGEN

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer