Opplæringsoppgåver for Telefonråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplæringsoppgåver for Telefonråd"

Transkript

1 Opplæringsoppgåver for Telefonråd Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Uni Helse

2 Introduksjon og oppgåveoversikt I dette heftet finn du oppgåver som kan vere til hjelp når du skal gjere deg kjend med korleis du bruker Telefonråd. For kvar oppgåve finn du forslag til korleis du kan slå opp i Telefonråd for å finne informasjon og råd om dei aktuelle problemstillingane. Samstundes vert det vist til utklipp frå Telefonråd-skjermen for å vise nøyaktig kvar i programmet vi står. Ha Telefonråd oppslått medan du går igjennom kvar oppgåve, slik at du sjølv kan fylgje med i programmet. I tabellen under finn du ei oversikt over kva tema du vil finne i oppgåvene. Kjønn Alder Problemstilling Kontaktårsak/ Kapittel Oppgåve 1 Gut 2,5 år Feber Alm./uspes, Søk med nøkkelord Feber hos born Oppgåve 2 Jente 2 år Diare og oppkast Oppgåve 3 Kvinne 69 år Akutt nedsett syn Oppgåve 4 Mann 23 år Feber, sår hals, forkjøla Fordøyelse Gastroenteritt Øye Akutt nedsett syn Alm./uspes, Luftveier Feber hos vaksne, vondt i halsen Oppgåve 5 Mann 50 år Kutt i fingrar Hud, Søk med nøkkelord Sårskade, kutt i huda Oppgåve 6 Kvinne 65 år Magesmerter, pustevanskar Oppgåve 7 Mann 25 år Sjølvskading/ Suicidfare? Fordøyelse, luftveier Akutte magesmerter hos vaksne Psykiatri Sjølvmordstankar og sjølvmordsforsøk Oppgåve 8 Gut 2 år Kramper Nervesystem, Alm./uspes. Kramper, feberkramper Oppgåve 9 Jente 10 år Slag mot hovudet Oppgåve 10 Mann 75 år Smerter, hevelse i ekstremiteter Søk med nøkkelord, Nervesystem Hodeskade Muskel/skjelett Akutte smerter og hevelse i ekstremiteter 2

3 Oppgåve 1 Gut, 2,5 år, har hatt feber i 2 dagar, lite matinntak, men drikk godt. Mor lurer på om guten bør til lege. Bør ho gje barnet febernedsettande? Kontaktårsak: Alm./uspes. Klikk på mappa Feber hos barn Du vil no få opp artikkelen Feber hos barn A03 i nedre høgre vindauge - Artikkelvindauga 3

4 Finn Viktige spørsmål i artikkelen Du finn ut at guten har god allmenntilstand- leikar med syskena sine akkurat no. Feberen svingar mellom rundt 38,5 og 39,5 grader. Har ikkje fått noko febernedsettande sidan i går kveld Sjå kva som står under Råd ved feber lenger nede på sida, er her nokre råd du kan gje mor? Sjå kva som står under Barn med feber bør til lege dersom, nedst på sida Ein annan måte å finne fram til relevant oppslag på, er ved å bruke søk med nøkkelord funksjonen: Klikk på Search skille-kortet øvst i venstre navigasjons-vindauge skriv feber i søkefeltet Du får no opp fleire artiklar som er knytt til feber. Dette er ein annan måte å kome inn i kapittelet der du nett var, men her er og lenker til andre kapittel som beskriv tilstandar med feber 4

5 Oppgåve 2 Jente, 2 år. Oppkast og diaré, mor ringer og er bekymra. Kontaktårsak: Fordøyelse Klikk på mappa Diare og oppkast Du står no i artikkelen gastroenteritt Finn Viktige spørsmål i artikkelen Du finn ut at symptoma har vart i 3 dagar, jenta verkar slapp og medteken. Vanskeleg å seie kor ofte ho tissar, då ho har hatt 3 episodar i løpet av dagen med diare i bleia, men mor meiner å ikkje ha observert urin i bleia sidan tidleg på morgonen (ca 10 timar sidan). Jenta gjev uttrykk for å vere tørst, drikk litt vatn og eplejuice, men det kjem raskt opp igjen 5

6 Du står framleis oppslått på kapittelet Gastroenteritt i medarbeidarråd Lenger nede på sida er der råd dersom allmenntilstanden er god, og anbefalingar når det gjeld drikke Sidan det verkar som jenta har nedsett allmenntilstand, vil det ikkje vere tilstrekkeleg å berre gje råd Finn informasjon heilt nede på sida om når pasienten skal til lege: Eit av kriteria er ved teikn på dehydrering (jenta er slapp og medteken, usikker urinproduksjon, kastar opp det ho drikk) Sjå på dei forskjellege artiklane som er knytt til diare og oppkast i kapitteloversikta øvst til høgre. Klikk på artikkelen Dehydrering (uttørring) hos barn T11 under Artikler i dette kapittelet 6

7 Oppgåve 3 Kvinne, 69 år, plutseleg nedsett syn på venstre auga, mannen hennar tek kontakt på telefon. Kontaktårsak: Øye Klikk på mappa Akutt nedsatt syn Du står no i artikkelen Akutt nedsatt syn Finn Viktige spørsmål i artikkelen Du finn ut at synet forsvann svært raskt, i løpet av nokre sekund, ho har ingen smerter eller andre symptom. Kvinna står på medisinar for høgt blodtrykk, elles ingen kjende sjukdomar Sjå kva som står under Tiltak i artikkelen Sjå også kva som står i dei andre artiklane under kapittelet Akutt nedsatt syn Klikk på artikkelen Blodpropp i arterie til netthinnen F83 Finn du noko som er relevant i forhold til informasjonen du har fått om pasienten? 7

8 Prøv og å gå inn i Medisinsk indeks ved å klikke på den raude lenka Medisinsk INDEKS kap.39 Øye, øvst i artikkelvindauga Klikk ja på spørsmål om pasienten er i stand til å snakke Klikk deretter på lenka Aktuelt oppslag. Du vil då få opp kriteria for auge i Medisinsk indeks For å kome tilbake til Medarbeidarråd klikkar du på Medarbeider.lex heilt nedst i venstre vindauge 8

9 Oppgåve 4 Mann, 23 år, tek sjølv kontakt på telefon. Har hatt feber av og på i 3 dagar, sår hals og hostar, slapp og tett i nasen. Han lurer på om han treng antibiotika. Kontaktårsak: Alm./uspes Klikk på mappa Feber hos voksne Du står no i artikkelen Feber hos voksne A03 Finn Viktige spørsmål Du finn ut at feberen har variert frå ingen feber til 40 på det høgste, som var i går, han har god effekt av paracetamol. Er ikkje tungpusten, men det kjem opp litt grønt oppspytt når han hostar, og det er litt sårt i øvste del av brystet. Får i seg mat og drikk rikeleg Sjå kva som står under Råd Sjå kva som står under Pasienten skal til lege dersom Klikk på Forkjølelse, øvre luftveisinfeksjoner under Andre lenker i kapitteloversikta Er her nokre råd du kan gje pasienten? Klikk óg på Influensaliknende sykdom, under Andre lenker i kapitteloversikta 9

10 Gå tilbake til kontaktårsak i venstre vindauge, klikk på kategorien Luftveier Klikk på mappa Vondt i halsen Her kjem det opp fleire artiklar som kan vere aktuelle å gå innom. Sjå på kva som står under: Vondt i halsen R21, Bakteriell halsinfeksjon (tonsilitt) R76 og Epiglotitt R77. Du finn kanskje ut at symptoma hans ikkje passar heilt med det som er beskrive i desse artiklane. Klikk på artikkelen Sår hals (virushals, faryngitt) R74A i kapitteloversikta Er her nokre råd du kan gje pasienten? 10

11 Oppgåve 5 Mann, 50 år, jobbar som tømrar, og har kutta seg i 2. og 3. finger på venstre hand med kniv. Kontaktårsak: Hud Klikk på mappa Sårskade Klikk på artikkelen Kutt i huden S18 i kapitteloversikta Finn viktige spørsmål Du finn ut at kutta er på utsida (dorsalt) av fingrane, går inn til beinet på begge fingrar, og han greier ikkje strekke ut 3. finger. Det blødde ein del med det same, men han har greidd å stoppe blødninga med kompressar 11

12 Klikk på artikkelen Kutt med skader på nerver og sener S18 i kapitteloversikta Sjå Tiltak Bruk søk med nøkkelordfunksjonen Klikk på Search skille-kortet øvst i venstre vindauge Sriv kutt i søkefeltet Du får no opp fleire alternative artiklar i vindauga under søkefeltet, inkludert artiklane du allereie fekk opp i førre søk via kontaktårsak 12

13 Oppgåve 6 Kvinne, 65 år, med magesmerter og tung pust. Mannen tek kontakt. Kontaktårsak: Fordøyelse Klikk på mappa Akutte magesmerter hos voksne Du står no i artikkelen Magesmerter hos voksne D06 Finn viktige spørsmål Du finn ut at smertene starta brått, utan at ho hadde gjort noko spesielt i forkant. Ho opplever smertene som intense, og er og litt tung i pusten. Smertene sit i øvre del av magen og har vart i ca 10 minuttar. Medan du pratar med mannen legg kvinna seg nedpå, og ho føler seg no kvalm og uvel, ho kaldsvettar Sjå kva som står under Pasienten skal vurderes av lege raskt ved (eit av kriteria er ved sterke smerter og kaldsvette) I biletet kor du står no kan du gå direkte over i Medisinsk indeks ved å fylgje den raude lenka øvst i artikkelvindauga Medisinsk INDEKS kap. 25 Magesmerter-ryggsmerter Kva handling krev denne situasjonen? 13

14 Gå tilbake til Medarbeidarråd via lenka Medarbeider.lex heilt nedst i venstre vindauge Du står framleis oppslått i artikkelen Magesmerter hos voksne D06. Klikk på artikkelen Hjerteinfarkt, nedreveggsinfarkt under Andre lenker i kapitteloversikta Sjå kva som står under Symptomer i denne artikkelen Samsvarar dette med nokre av dei symptoma mannen beskriv at kona har? Kontaktårsak: Luftveier Klikk på mappa Pustevansker hos voksne Du står no i artikkelen Pustevansker hos voksne R04A Klikk på artikkelen Hjerteinfarkt under andre lenker i kapitteloversikta 14

15 Oppgåve 7 Ein gut ringer og fortel at kameraten på 25 år bevisst har kutta seg fleire stader på armen, såra er ikkje djupe. Kontaktårsak: Psykiatri Klikk på mappa Selvmordstanker og selvmordsforsøk Du står no i artikkelen Selvmordstanker og selvmordsforsøk P77 Sjå kva som står under Generelt og Personer i faresonen Etter å ha stilt fleire spørsmål fortel innringar at kameraten har vore deprimert og «utanfor» dei siste vekene. Han har og sagt til innringar at han gjerne vil ha hjelp fordi han er deprimert og «lei av livet». Innringar er bekymra og seier han ikkje torer å la kameraten vere åleine Sjå kva som står under Tiltak Sjå og kva som står i artikkelen Depresjon under Andre lenker i kapitteloversikta Bør guten til lege i dag? 15

16 Ved nokre arbeidsplassar er der utvikla eigne lokale prosedyrar for kva tiltak som skal iverksettast i visse tilfelle. Det kan vere nyttig å legge inn slike prosedyre som ei eiga lokal mappe i Telefonråd. Dersom der for eksempel fins eigne prosedyre for tiltak ved spørsmål om suicidalitet, kan du legge desse inn i Telefonråd slik: Vel nytt notat i verktøylinja, medan du står oppslått i mappa Selvmordstanker og selvmordsforsøk, du vil då få opp ein boks kor du skal skrive inn namn på notatet Skriv for eksempel: Prosedyre ved spørsmål om suicidalitet, trykk OK Du har no laga ei ny mappe kor du kan skrive inn den lokale prosedyra. Neste gong nokon slår opp i mappa Selvmordstanker og selvmordsforsøk, vil den nye mappa kome til syne med raud skrift, klikk her for å sjå informasjonen i mappa Dersom du vil slette den nye mappa, klikkar du på slett notat ikonet i verktøylinja medan du står oppslått i mappa du vil slette 16

17 Oppgåve 8 Far til gut på 2 år tek kontakt. Guten har kramper som har vart i 2 minuttar, han har hatt feber det siste døgnet. Kontaktårsak: Nervesystem Klikk på mappa Kramper Klikk på artikkelen Feberkramper N07 i kapitteloversikta Finn Råd dersom foreldrene ringer under anfall Krampeanfallet tek slutt medan du har far på tråden, guten er vaken, men verkar svært trøtt Sjå kva som står under Råd dersom krampeanfallet er over og barnet er våken Du får vete at barnet aldri har hatt feberkramper før Skal barnet til lege i dag? 17

18 Kontaktårsak: Alm./Uspes Klikk på mappa Feber hos barn Klikk på artikkelen Feberkramper under Andre lenker i kapitteloversikta Gå inn i Medisinsk indeks ved å klikke på den raude lenka Velg kriteriet H Har hatt krampeanfall og mistanke om feber. Barnet har aldri hatt feberkramper før. Til høgre i biletet kjem ikonet med Medarbeiderråd til syne, ved å trykke her kjem du tilbake til oppslaget i Medarbeiderråd: Feberkramper N07 Ved dei fleste grøne responsar i Medisinsk indeks, og nokre av dei gule, vil du finne eit slikt felt som tek deg tilbake til aktuelt oppslag i Medarbeidarråd 18

19 Oppgåve 9 Jente på 10 år har «kollidert» med motspelar på fotballbana, og har slått hovudet. Trenar tek kontakt. Bruk søk med nøkkelord funksjonen. Skriv hodeskade i søkefeltet Du får no opp Hodeskader, hjernerystelse, blødninger etter hodeskade i søkeresultat feltet, klikk her Du står no i artikkelen Hodeskader, hjernerystelse, blødninger etter hodeskade N80 Finn Viktige spørsmål Du finn ut at jenta var bevisstlaus i om lag eit halvt minutt etter hendinga, ho er vaken no og verkar klar og orientert, men har vondt i hovudet og er kvalm Sjå kva som står under Råd Bør jenta til lege? 19

20 Kontaktårsak: Nervesystem Klikk på mappa Hodepine Klikk på artikkelen Hodeskader, hjernerystelse, blødninger etter hodeskade N80 i kapittel-oversikta, som over Gå inn i Medisinsk indeks, men velg no å gå via lenka Indeks.lex nedst til venstre i venstre skjermbilete, istadenfor via den raude lenka i kapittelet Velg kategori nr 35 Ulykker, klikk ja på spørsmål om pasienten er våken og istand til å snakke, deretter aktuelt oppslag Du får no opp kriteria for ulykker, H.35.03: Slått hodet, og er kvalm eller svimmel er gul respons i Medisinsk indeks 20

21 Oppgåve 10 Mann, 75 år, smerter i høgre legg, problem med å belaste foten. Heimesjukepleie tek kontakt på vegne av pasienten. Kontaktårsak: Muskel/skjelett Klikk på mappa Akutte smerter og hevelse i ekstremiteter Du står no i artikkelen Akutte smerter og hevelse i ekstremiteter L14 Finn Viktige spørsmål Du finn ut at smertene har kome i løpet av nokre timar, mannen har ikkje skada seg eller slege seg i forkant. Foten er større i omkrins enn venstre fot, den er og litt raud, og varmare enn venstre fot. Pasienten gjennomgjekk ein hofteoperasjon for to veker sidan 21

22 I kapitteloversikta kor du står no, er der lista fleire tilstandar Klikk på artikkelen Dyp venetrombose (DVT) K94 i kapitteloversikta Bør pasienten til lege i dag? Dersom det er eit kapittel du ofte slår opp i, kan du merke kapittelet med eit «bokmerke», slik at du raskare kan slå det opp: Legg inn eit bokmerke i artikkelen Dyp venetrombose (DVT) K94, ved å klikke på Bookmarks i menylinja øvst i biletet, medan du står oppslått i kapittelet. Det kjem no opp eit nedtrekksvindauge, her klikker du på Add bookmark Ei liste med bokmerkelinjer kjem opp, i illustrasjonen har vi valt fyrste tomme linje, Ctrl+2, ved å klikke her vert artikkelen lagra i dette bokmerket For å finne oversikt over bokmerka klikker du på Bookmarks, og vel Go to bookmarks. Eventuelt kan du bruke Alt tasten + nummeret bokmerket er lagra på 22

GRATULERER VELKOMMEN TIL BARSEL

GRATULERER VELKOMMEN TIL BARSEL GRATULERER VELKOMMEN TIL BARSEL INNHALD side tema 4 BARNET FRÅ TOPP TIL TÅ 11 STELL OG BADESTELL 16 AMMESTART 26 MOR Foto: colourbox DET ER EI STOR OMVELTING I LIVET Å FÅ BARN Særleg i den første da kan

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

OPPLÆRINGSHEFTE FOR NYTILSETTE

OPPLÆRINGSHEFTE FOR NYTILSETTE OPPLÆRINGSHEFTE FOR NYTILSETTE Velkomen som medarbeidar ved Osterøytunet sjukeheim. Osterøy kommune 1 Rutinar ved Osterøytunet Påkledning: Sjukeheimen har eigne arbeidskle (kvit-kle). Arbeidsklene skal

Detaljer

Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad

Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad 24.06.2015 Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad Denne oppskrifta viser korleis du kan gjere ipad-en din klar for å laste ned politiske saksdokument slik at du kan lese dei i GoodReader.

Detaljer

KAN EG GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN EG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN EG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Råd om sjukdomar hos barn. 1 INFORMASJON TIL FORELDRE SOM HAR BARN I BARNEHAGE Du kjem sikkert mange gonger til å stille deg sjølv dette spørsmålet: Er barnet mitt friskt

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL TIL TAVI VELKOMMEN TIL HJARTEAVDELINGA

TIL DEG SOM SKAL TIL TAVI VELKOMMEN TIL HJARTEAVDELINGA TIL DEG SOM SKAL TIL TAVI VELKOMMEN TIL HJARTEAVDELINGA 1 Innhald Side Årsak til innlegging 3 Behandling 4 Viktige førebuingar før innlegging 8 Dagen du blir innlagd 11 Pårørande 10 Operasjonsdagen 12

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking

Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking av Marita Brekke Skjelvan Barnevernspedagog BVP5-303 Mars 2009 Kva kan vere utfordringar ved samvær etter omsorgsovertaking jf. barnevernslova 4-12,

Detaljer

Essay om søk. Anders Nedland Røneid, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) Anders Nedland Røneid

Essay om søk. Anders Nedland Røneid, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) Anders Nedland Røneid Essay om søk, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) 1 Innføring i, og utviklinga av søk som hjelpefunksjon Søkjefunksjon har nærast vorte allstadnærverande på nettstader og i operativsystem på ulike

Detaljer

Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder. Nasjonalt vaksinasjonsprogram. Nynorsk

Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder. Nasjonalt vaksinasjonsprogram. Nynorsk Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder Nasjonalt vaksinasjonsprogram Nynorsk Kvifor er det viktig å vaksinere? Immunitet (motstandskraft mot smitte) er ein viktig del av det forsvaret kroppen har mot infeksjonssjukdommar.

Detaljer

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 1 PREPOSISJONAR Vi deler preposisjonane inn i ulike grupper etter kva dei fortel om: Stad: Tid:

Detaljer

Internet Explorer med Window-Eyes

Internet Explorer med Window-Eyes Internet Explorer med Window-Eyes Internet Explorer med Window-Eyes Tor Ulland Statped sørøst, fagavdeling syn 2014 Statped, 2014 ISBN trykt utgåve: 978-82-323-0106-6 ISBN elektronisk utgåve: 978-82-323-0107-2

Detaljer

Brannsår, rus eller friheit?

Brannsår, rus eller friheit? Brannsår, rus eller friheit? Eg la hendene bak ryggen og kneip meg sjølv i armen. Eg hadde førebudd meg på dette. Førebudd meg for den vonde heksa. Ho sat der, i sofaen, rusa. Alt var gitt opp, og no var

Detaljer

Du må ha tilgang til trådlaust nettverk (wifi) eller mobilt datanettverk for å kunne laste ned saker.

Du må ha tilgang til trådlaust nettverk (wifi) eller mobilt datanettverk for å kunne laste ned saker. 12.11.2012 ipad-oppskrifter Innhald 1. Skaff deg mobil datatilgang... 1 2. Hent siste versjon av operativsystemet (ios)... 1 3. Opprett konto i App Store... 2 4. Last ned app frå App Store... 3 5. Last

Detaljer

Gratulerer med den nyfødde

Gratulerer med den nyfødde Gratulerer med den nyfødde - og velkommen heim i barseltida. JordmorHeim i Fjell i samarbeid med Helse Bergen, Kvinneklinikken - tilbyr deg og din familie oppfølging i barseltida. JordmorHeim i Fjell er

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Internet Explorer med JAWS 15 og 16

Internet Explorer med JAWS 15 og 16 Internet Explorer med JAWS 15 og 16 Internet Explorer med JAWS 15 og 16 Statped Telefon: 02196 Utgave 2015. (Tidlegare utg. 2010 med tittel: Internet Explorer og JAWS 10 og 11) ISBN elektronisk utgåve:

Detaljer

SvaMpeN. Internavis for Volda vidaregåande skule - Nr: 6. Juni 2007. Korleis kan ein takle eksamensangsten?

SvaMpeN. Internavis for Volda vidaregåande skule - Nr: 6. Juni 2007. Korleis kan ein takle eksamensangsten? SvaMpeN Internavis for Volda vidaregåande skule - Nr: 6. Juni 2007 Korleis kan ein takle eksamensangsten? Torsdag 24. mai, fekk elevane på Volda vgs vite kva dei kom opp i skriftleg eksamen og om dei kom

Detaljer

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge KPI-Notat 2/2006 Kven skal bera børene? Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Ca. 65000 menneske er i

Detaljer

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co.

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co. Del 5 av 5 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

Innhald. Vedlegg I. Vedlegg II

Innhald. Vedlegg I. Vedlegg II Innhald 1 Innleiing...2 1.1 Definering av oppgåva...2 1.2 Begrensingar...3 2 Teoretisk referanseramme...3 2.1 Kognitiv kasusformulering ved rusavhengigheit...3 2.2 Endringsprosessen...5 3 Drøfting bruk

Detaljer

Rune Belsvik. Ho som var så søt. Roman

Rune Belsvik. Ho som var så søt. Roman Rune Belsvik Ho som var så søt Roman Det meste som hender denne morgonen har hendt mange morgonar før. Likevel er det alltid annleis, med ei anna lukt i rommet, eit anna lys gjennom vindauga, eit anna

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015 LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova 1 VEL MØTT SOM FORELDRE I GAMLESTOVA BARNEHAGE! Fredag 15. august byrjar eit nytt barnehageår, og det

Detaljer

Velkomen til barselopphald ved Volda Sjukehus

Velkomen til barselopphald ved Volda Sjukehus Velkomen til barselopphald ved Volda Sjukehus Gratulerer med barnet! Du har no lagt ein kjempeinnsats bak deg! Eit menneske er fødd eit nytt lite individ som er heilt unikt. Foreldre og barn skal no bli

Detaljer

kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom

kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom Saksnummer: 200400023-1 UTPRØVING OG EVALUERING AV TELEFONRÅD kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom

Detaljer

Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen

Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen Kva særtrekk finst ved den digitale mobbinga og korleis jobbar skulen med førebygging og samarbeid? Kven har ansvar når det meste går

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Å kome først DOKUMENTAR Å KOME FØRST. Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix

Å kome først DOKUMENTAR Å KOME FØRST. Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix Silje PILEBERG Å kome først Dei jobbar med å redde liv - men skal dei gjere alt for å hjelpe oss?

Detaljer