Masteroppgaven Sjå, no kan han det, 2009, UiO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Masteroppgaven Sjå, no kan han det, 2009, UiO"

Transkript

1 Bergen,

2 Masteroppgaven Sjå, no kan han det, 2009, UiO Formål: Få mer kunnskap om barnehagens egen erfaring med bruk av TRAS-registreringa Hvem registrerer og hvordan? Hvordan følges bekymringsbarna opp? Finner kartlegginga de samme barna som førskolelærerne er bekymra for? Nytte? Endret praksis?

3 Masteroppgaven Sjå, no kan han det 2009, UiO Kvalitativ oppgave Kriteriebasert utvalg 5 informanter, 2 styrere og 3 avdelingsledere 4 damer og én mann fra tre kommuner Offentlige og privat, vanlige og naturbarnehager

4 Bakgrunnen for TRAS (Tidlig Registrering Av Språkutvikling) Kompetansesentrene Bredtvet og Eikelund, Institutt for, UiO, Senter for atferdsforskning og Lesesenteret i Stavanger har samarbeidet om utviklingen av verktøyet. Fagpersonene i disse institusjonene hadde erfart at tiltak til barn med språkproblemer ofte ble satt i gang for seint. Spørreundersøkelse (2000)til 10% av barnehagene om hvordan de vurderte barnas språk og hvordan de la til rette for barn med problemer

5 Bakgrunn for TRAS, forts Svarene viste stor forskjell i praksis og usikkerhet mht rutiner for oppfølging av barn som strevde med språket. 90 % av pedagogene i spørreundersøkelsen svarte at de ønsket et verktøy for kartlegging av språkutvikling.

6 Hensikten med TRAS Kartleggingsverktøy Registreringsark inndelt i tre sektorer iht Bloom & Laheys språkmodell (innhold, form og bruk): Grønt område for innhold, rødt område for form og blått område for bruk. Inndeles i 3 sirkler, den ene utenfor den andre, for registreringer ved 2 3 år, 3 4 år og 4 5år. På den måten kan man se utvikling av språket over tid. Kompetanseheving Brukt på en måte som fremmer bevisstgjøring og refleksjon og med støtte i Håndboka.

7 Sentrale føringer Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2006) St.mld 23 ( ) Språk bygger broer St.mld 16 ( ) og ingen sto igjen St.mld 41 ( )Kvalitet i barnehagen NOU 2010: 8 Med forskertrang og lekelyst St.mld 18 ( )Læring og fellesskap

8 Kartlegging. Hvor skal vi?, sa Kristoffer Robin. Jeg vet ikke, sa Ole Brumm. Og så gikk de dit. (A.A. Milne) Innsikt: Det er best å vite hva du leter etter før du begynner å lete. (A.A. Milne) Aldri kartlegging bare for å kartlegge, må ha en hensikt. (baksida på TRAS-skjemaet er viktigst!) Systematisk observasjon for å finne barnets nærmeste utviklingssone, slik at barnet kan få nødvendig støtte i sitt neste utviklingstrinn. (Bente Hagtvet 2004)

9 Registreringene ei loggbok rundt halsen og en blyantstubb i lomma (Bente Hagtvet 2004, s. 329) Alle voksne observerer og noterer Førskolelærerne fyller ut skjemaet- to ganger i året. Vi går med ei lita notisbok, heile gjengen, enten det gjeld observasjona på det sosiale eller TRAS. Når vi notere heile tida, går det my lettar. Kvar unge blir tatt opp på avdelingmøte, og utfyllinga blir gjort i enighet mellom personalet.

10 Registreringene (forts) I noen tilfeller samarbeider barnehagen med foreldrene når skjemaet skal fylles ut: Det kan være at det er så mye spesielt med et barn at du må høre hvordan der fungerer heime, for å få fylt ut skjemaet på en fornuftig måte, at du må ha foreldrenes syn og meining. Det er helheten som er viktig, du kan få mer helhet på ting når du snakker med foreldrene.

11 Men tar det ikke mye tid? I starten syntes vi det tok veldig mye tid. Det var mye å sette seg inn i for å få det riktig. (---). No, når vi er blitt kjent med verktøyet og har jobba oss inn i det, så tar det ikke så lang tid, og da er det blitt et redskap. Ja, det tar tid, alt tar tid, men det er viktig tid En av styrerne: Det er en balanse i alt. Du kan jo bli så oppslukt av TRAS at du sitter med det hele dagen. Så da må du ha et bevisst forhold til hvor mye tid det skal ta.

12 TRAS som feilsøkingsskjema? Førskolelærerne er veldig bevisst på at skjemaet ikke bare skal vise hva ungene ikke kan, men først og fremst hva de kan. Det e en dokumentasjon på hva ungen kan, - og ikke mestrer, da. Vi har helt fra starten jobba med å få fokuset på det ungen kan, og gjøre foreldrene oppmerksomme på det. Det er lettest for dem å se på det som ikke er skravert, men Sjå her, sjå her, sjå hva han kan.

13 Forebygging Den skjematiske framstillinga av observasjonene i TRAS-skjemaet gjør det lettere å se behov for tiltak, og finne de barna som har behov for tidlig og god hjelp (Rammepl 2006). Noen barnehager bruker språkgrupper både som tiltak og som aktivitet for hele barnegruppa. På den måten fungerer språk- gruppene både som primær og sekundær forebygging.

14 Nytte: kunnskap om kartlegging, språkutvikling og språkstimulering Oversikt over barnas språklige og kommunikative utvikling Jeg har fått mer kunnskap om barns språkutvikling, blitt mer sikker på hva som er forventet på hvert alderstrinn. Kursinga ved oppstarten ga kunnskap om språkutvikling

15 Nytte av TRAS: Håndboka Håndboka er en kilde til økt kunnskap, og også et godt utgangspunkt for refleksjon. Da vi starta gikk vi gjennom hele Håndboka, kapittel for kapittel, ganske grundig på personalmøta og litt på avdelingsmøta. Vi bruke den som et slags oppslagsverk, hvis det e no vi lure på. Hvis det e et spørsmål som vi kanskje tolke forskjellig, så går vi inn og les litt meir. Vi trur at vi veit det, men så dukke det opp sånne spørsmål.

16 Nytte: Tiltak de stille barna Hjelp til å se de stille barna Du fange opp dæm som du kanskje itj ser så godt, da. De som kanskje e litt stille og som kjem bort litt i den vanlige kvardagen. Og så finn du ut oj, han kan jo det, han, det vesst æ itj Hjelp til planlegging av tiltak TRAS er med på å strukturere observasjonsarbeidet. Når du skraverer, så blir det lettere å lage tiltak og å se framgang

17 Nytte av TRAS: Foreldresamarbeid Nyttig ved samtaler og samarbeid med foreldrene Du får det jo ned på en figur, så det blir visualisert, det blir konkret. En kan vise til foreldrene, her er det noe, her er det bra. Og begrunne og forklare. Der blir så konkret for foreldrene. Flere av førskolelærerne oppfordrer foreldrene til å ha fokus heime også på ting som det arbeides spesielt med i barnehagen. Det gis konkrete råd og tips

18 Nytte: Økt bevissthet på barnas språk og egen rolle Mer fokus og bevissthet på barnas språk og mer oppmerksom på hvordan de selv bruker språket Det e veldig viktig at vi voksnan e aktive og deltakende med både i leik og i samling og alt. Det e for ungan vi e her, og vi e jo rollemodella. Når vi e undranes og kreativ og e inspireranes, så bli ungan det óg.

19 Hva skjer med bekymringsbarna? De fleste barnehagene har språkgrupper, både som forebyggende aktivitet, eller for å øve på språklige ferdigheter (eks de stille barna ). Sammensetningen av språkgruppene varierer ut fra situasjonen: Det e en blanding, det e itj bærre unga som slit, dæm må ha noen å sammenlign sæ med, noen som snakke reint, eller som kan mange ord. Dæm lære jo av kvaranner.

20 Dynamisk tilnærming Noen har laget seg eget materiale, en egen verktøykasse, for å drive dynamisk observasjon, slik at de kan finne ut hvor mye hjelp barnet trenger for å mestre oppgavene det spørres etter. De finner dermed barnets nærmeste utviklingssone (Vygotskij 2001), slik at de vet hvordan de best kan sette inn tiltak for å hjelpe barnet til det neste trinn i utviklingen.

21 Endret Praksis Ikke store og gjennomgripende endringer Mer oppmerksom på hvor viktig språk er for barns utvikling Mer bevissthet på barnas språk og egen språkbruk Mer bevisst på å legge til rette for språkstimulering Mer oppmerksomhet på barn med spesielle behov Mer språkgrupper Mer bruk av konkreter Blitt flinkere til å lytte

22 Det er mange ganger når vi voksne hører noe en unge sier, og så nikker vi til hverandre: Ja, der var det, det var akkurat det vi lurte på, no har vi fått bekrefta det, at han kan det.

Forsknings- og utviklingsarbeidet

Forsknings- og utviklingsarbeidet Forsknings- og utviklingsarbeidet «Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena» Førstelektor 12.3.2013 Kjennetegn ved SePu`s forsknings- og utviklingsarbeid Skole eller barnehageomfattende FoU-arbeider.

Detaljer

Lær meg norsk før skolestart!

Lær meg norsk før skolestart! Lær meg norsk før skolestart! Språkstimulering og dokumentasjon i den flerkulturelle barnehagen Margareth Sandvik og Marit Spurkland, 2009 1 Hva vektlegger Språkpermen? Hensikten med kartleggingen: I Språkpermen

Detaljer

Lær meg norsk før skolestart!

Lær meg norsk før skolestart! Lær meg norsk før skolestart! Språkstimulering og dokumentasjon i den flerkulturelle barnehagen Margareth Sandvik og Marit Spurkland, 2012 (2. utgave) 1 Språkkartlegging Hverken barnehageloven eller rammeplanen

Detaljer

SPRÅKPROSJEKT. Hvordan gi en bedre språkstimulering til minoritetsspråklige barn i barnehagene i Søndre Land? PROSJEKTBESKRIVELSE

SPRÅKPROSJEKT. Hvordan gi en bedre språkstimulering til minoritetsspråklige barn i barnehagene i Søndre Land? PROSJEKTBESKRIVELSE Søndre Land Kommune Barnehagetjenesten SPRÅKPROSJEKT Hvordan gi en bedre språkstimulering til minoritetsspråklige barn i barnehagene i Søndre Land? PROSJEKTBESKRIVELSE 1 INNEHOLDSFORTEGNELSE: Forside side

Detaljer

Lekens betydning for læring i barnehagen

Lekens betydning for læring i barnehagen Lekens betydning for læring i barnehagen Leken skal ha en fremtredende plass i barnets liv(..) Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping.(..) Vennskap og tilrettelegging

Detaljer

Innholdsfortegnelse: PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Side 1: Innholdsfortegnelse. Side 2: Innledning

Innholdsfortegnelse: PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Side 1: Innholdsfortegnelse. Side 2: Innledning Innholdsfortegnelse: Side 1: Innholdsfortegnelse Side 2: Innledning Side 2: Rammebetingelser Side 3: Høytlesing i barnehagen Side 6: Metode og resultat Side 8: Kartlegging Side 9: Hva er blitt gjort i

Detaljer

Språk og læring i en flerkulturell barnehage. Identitetsdanning. Hvorfor:

Språk og læring i en flerkulturell barnehage. Identitetsdanning. Hvorfor: Språk og læring i en flerkulturell barnehage Identitetsdanning Språket er personlig og identitetsdannende og nært knyttet til følelser. Morsmålet er viktig for opplevelse av egen identitet og mestring

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere En kvalitativ undersøkelse om økt antall pedagoger og omorganisering

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter?

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Flerkulturell pedagogikk i barnehagen Høgskolen i Østfold SKUT-2008 Elin Johannessen Guro Vatn Marita Bjørnstad

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt kompetansenivå.

Detaljer

Likeverd og muligheter

Likeverd og muligheter 0 Erfaringer og resultater fra prosjekt Likeverd og muligheter I Vennesla kommune barnehageåret 2012-2013 Internrapport Djupmyra barnehage, Harestua barnehage, Smååsane barnehage og Solsletta barnehage

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Barnehageåret 2012-2013

Barnehageåret 2012-2013 Barnehageåret 2012-2013 Hei. Velkommen til et nytt barnehageår! Så er sommeren snart slutt og vi forbereder et nytt barnehage år. Vi ønsker alle nye og «gamle» barn og voksne velkommen, og velkommen tilbake.

Detaljer

Rapport på SPRÅKLØFTET 2007-2011 Bydel Stovner

Rapport på SPRÅKLØFTET 2007-2011 Bydel Stovner Oslo kommune Bydel Stovner Barnehageenheten Rapport på SPRÅKLØFTET 2007-2011 Bydel Stovner Prosjektets lokale hovedmål Språkløftet har vært et delprosjekt under Gratis kjernetid i Groruddalssatsningen.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3. o INNLEDNING s.5. o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5. o UKAS BARN s.

INNHOLDSFORTEGNELSE. o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3. o INNLEDNING s.5. o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5. o UKAS BARN s. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3 o INNLEDNING s.5 o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5 o UKAS BARN s.6 o DAGSRYTME SALTKRÅKAN s.7 o TIDSLINJEJOBBING s.8 o BARNS MEDVIRKNING

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Bok i bruk i barnehagen. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter

Bok i bruk i barnehagen. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter Bok i bruk i barnehagen Språkstimulering gjennom leseaktiviteter BOKTRAS Lesesenteret Redaktør og prosjektleder: Trude Hoel Medredaktør: Lise Helgevold Utgitt i 2007 av Nasjonalt senter for leseopplæring

Detaljer

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og..

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og.. TRINN 4 Trinn 4 Torill Barnets andre leveår. Tema for trinnet er tospråklig og tokulturell oppvekst og familieliv. Også snakker man om hva man skal se på ved start i barnehage. Observasjon av hvordan barnet

Detaljer

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Sjeldne møter Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Innledning ange med en sjelden diagnose er vant til mye kontakt med ulike deler av helsevesenet, Mprimærhelsetjenesten så vel som

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken.

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken. Innholdsfortegnelse Innledning s. 2 Årets satsing s. 3 Lek s. 4 Læring s. 5 Pedagogisk dokumentasjon s. 7 Overgang barnehage - skole s. 8 Årshjul 2013 / 2014 s. 9 Dette er metaforen for vår måte å tenke

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar?

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Innledning I løpet av ukene i barnehagen 1, oppsto denne situasjonen: Johan på 4 var en

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer