Evaluering av Hjelpekorpskonferansen juni Comfort Hotel RunWay, Gardermoen Evaluering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av Hjelpekorpskonferansen 2012. 1. 3. juni 2012. Comfort Hotel RunWay, Gardermoen Evaluering"

Transkript

1 Evaluering av Hjelpekorpskonferansen juni 2012 Comfort Hotel RunWay, Gardermoen Evaluering 1

2 Evaluering av Hjelpekorpskonferansen Hva synes du om informasjonen før samlingen? 1 Svært godt fornøyd 30,2 % 62 2 Fornøyd 61,5 % Verken fornøyd eller misfornøyd 7,3 % 15 4 Misfornøyd 1,0 % 2 Total Hva synes du om det faglige innholdet 2.1 Fredag 1 Svært godt fornøyd 25,1 % 51 2 Fornøyd 57,6 % Verken fornøyd eller misfornøyd 15,3 % 31 4 Misfornøyd 2,0 % 4 Total Lørdag 1 Svært godt fornøyd 51,0 % Fornøyd 40,5 % 81 3 Verken fornøyd eller misfornøyd 6,5 % 13 4 Misfornøyd 2,0 % 4 Total Søndag 1 Svært godt fornøyd 18,4 % 36 2 Fornøyd 59,2 % Verken fornøyd eller misfornøyd 21,4 % 42 4 Misfornøyd 1,0 % 2 Total Gruppearbeidet søndag 1 Svært godt fornøyd 13,5 % 23 2 Fornøyd 44,7 % 76 3 Verken fornøyd eller misfornøyd 34,7 % 59 4 Misfornøyd 7,1 % 12 Total Kommentarer til spørsmål 2 Litt lit konkrete og tilsynelatende uplanlagt søndag (gruppeoppgaver). Veldig bra med 20min sesjoner med ulike tema! Ønsker mer av dette! Fredag: For lenge å sitte for de med lang flyreise til. Lørdag: Seminaret psykososial førstehjelp veldig bra. Miniseminar var bare repitisjon av det vi vet. Søndag: Gruppearbeid når folk må dra??? ikke noe igjen av det. Føler det blir veldig overfladisk når det skal kun være på 20 min. noe som blir at det blir mye rep,å bra er det på en måte. men di ekstrne var veldig bra. Synes alt var helt topp. Kan bare glede meg til neste års konferanse :-) 2

3 Deltok på møte så vet ikke så mye om gruppearbeidet, men møtet var bra. I og med at jeg måtte dra til Gardermoen såpass tidlig, så fikk jeg ille særlig mye ut av søndagen. Alt i alt syntes jeg at samlingen var lærerik, gripende, interresant og en fantastisk gin gjeng. Takk for i år. Laber åpning! Kunne vært mer liv i åpningen. D-rådene var ikke med på gruppeoppgavene, denne tiden kunne vi brukt til noe fornuftig. Synes seminarene på lørdag kunne vært litt lengre da instruktøren såvidt kom i gang, hva med seminar i minutt, 10 min pause - 20 seminar og seretter pause? Åpningen fredag var for lite konkret og altfor generell og preget av fraser fra organisasjonsteori. Vanskelig og lite reelt at korpsledere skal vudere sin egen innsatts. Noe kjedelig åpning, litt tørt med tanker inn mot Jeg skjønner at LR må jobbe med dette, men for lokale hjelpekorps tenker vi ikke så langt. (Kanskje vi burde). Lørdag var generelt veldig bra. Kunne kanskje tenke meg noen færre miniseminarer, og heller hatt lenger tid på hver enkelt. deltok ikke på gruppeoppgave Fredagen: Det faglige innholdet var bra. Men ble altfor lite oksygen/lufting til å sitte 1,5 time sammenhengende i et rom med så mange mennesker. Dette resulterte i noe dårlig konsentrasjon og tretthet mot slutten før "dimmitering". Gruppearbeid søndag: kan ikke si verken positivt eller negativt til dette da jeg deltok som d-rådsdelegat på møtet paralelt og ikke gruppearbeidet. Synes løsningen med miniseminarer er ett meget bra tiltak, men savner mere emner vedrørende det å styrke ledere, skal jo være en ledersamling for ledere av hjelpekorps og d-råd. Derfor kunne man vurder emner som passer for disse. Være seg konflikthåndtering, bevisstgjøring av ledere, o.l. Meget bra med gjennomgang av RK Skolen Jeg er en av de som dessverre mistet en del av konferansen grunnet de 3 aksjonene, så har derfor lite grunnlag for å svare på dette Det kunne med fordel ha vert satt av meir tid til møte mellom d-råd og landsrådet Var ikke tilstede søndag, derfor ingen mening om den dagen. Ble litt redusert pga aksjoner i eget distrikt! Deltok ikke på gruppearbeidet Gikk glipp av den viktigste infoen på søndag (Regelverket og oppsummeringa av gruppearbeidet) pga streiken. Derfor svak karakter. Det som var før gruppearbeidet var i overkant tørt... Deltok ikke på gruppearbeidet Var ikke på gruppearbeidet. Svært givende og interessante diskusjoner vi hadde på gruppen på søndag. Det er også lettere å knytte kontakter og bli kjent med nye personer når man sitter sammen i grupper med konkrete samtaletema (som kan gli over i mer uoffisiell prat etterhvert) enn i et stort mingleområde med 300 personer. Det er veldig innholdsrikt hva man hører og skal få med seg,men jeg syns personlig at når en foredragsholder skal si noe midt på dagen og tidlig på morgen så bør en være litt mere sprudlende og få opp motivasjonen opp.f.eks Alvin er rå der..da ble vi mere våkna og det ble veldig gøy til tross for man er slitne. Bra spørsmål men stilt til feil personer. At ledelsen skal vurdere egne håndteringer av sitt arbeide og rutiner blir vel litt feil. Disse spørsmålene skulle vanlig medlemmer i korpsene fått svare på. Var sammen med korps som ikke var på samme størrelse/ aktivitetsnivå som vårt korps. Burde heller gruppere like store korps. Synes gruppearbeidet med erfaringsutveksling virket som en god ide. Vår gruppe hadde fine diskusjoner og meningsutvekslinger, men stiller meg undrene til at man gjennomfører en ikke representativ, ikke valid og ikke reliabel undersøkelse som man hevder skal brukes i videre arbeid. Undrer meg også litt over bruk av måleskalaer, ordinalskalaer skal vektes likt på begge sider, dvs 3, 5,7, 9 svaralternativer med et alternativ med vet ikke eller verken /eller. Skal man bruke denne statistikken til noe,må variabelen svært godt fornøyd og fornøyd slås sammen, så ikke man uforvarende jukser med statisikken og skaper et falsk bilde av virkeligheten.gjelder forøvrig også denne undersøkelsen. hjemmeleksa kom for seint Gruppa bestod av ca. 70% som måtte med ett fly, da ble det lite diskusjon igjen på de tre som var igjen. Grunnet streiken reiste jeg etter lunch søndag og fikk ikke med meg avslutningen. Pga sen ankomst vurderer jeg ikke Fredag. Vedr. gruppearbeidet, så var organiseringen mangelfull. Min gruppe ble til slutt kun 4 stk, fra 2 korps. Diskusjonen/delingen ble mangelfull. 3

4 I forhold til faglig innhold, syns jeg kanskje det burde ha vært mer fokus på ledelse. Istedet for å ha miniseminarer om sårskader,omsorg for barn ol. (Som er kunnskap man får allerede i NGF kurset), syns jeg kanskje det burde ha vært bolker om konflikthåndtering, god møtekultur, protokoller osv. Var helt klart noen viktige temaer der som var aktuelle for oss (nødnett, politi, psykososial førstehjelp, HRS). Alt i alt en veldig god måte å gjøre det på med miniseminarer, men syns kanskje det faglige burde vært litt mer relatert til ledelse da det var en ledersamling vi var på. Når man lager en questback er det viktig at det er like mange svaralternativer på hver side av nøytal, hvis ikke blir statistikken helt skjev. det samme gjaldt questbacken som ble presentert på søndag! Gruppearbeidet for tilsette var moderat, men vanskelig å sette fingen på kva som mangla. For få i gruppene, kanskje, litt snille problemstillingar? Som ansatt ville det vere nyttig å i alle fall ha ei økt forbeholdt kun ansatte (HK/DK). Eit diskusjonsforum for forbeholdt hjelpekorpskontaktar (saman med seksjonsleiar?), ville også vere nyttig. *Ikkje* for å halde ting hemmeleg, men det kan vere problemstillingar som kan vere nyttig å diskutere av og med dei det gjeld, utan forbehold og "innblanding" frå dei det ikkje angår direkte. PGA vekterstreik fekk eg berre med meg første 20 minutt av økta med LR/D-råd/hjelpekorpskontaktar på Søndag, så med forbehold om tema der, trur eg eit forum der d-rådsleiarar og tilsette kunne diskutert rollefordeling litt slik som på dagmøtet fredag (en hjelpekorpskontakts hverdag) ville vore nyttig for alle partar. Deltok ikke på gruppearbeid. Deltok ikke i gruppearbeid Måtte dra tidlig pga streik søndag, fikk derfor ikke med meg alt. Deltok ikke i gruppearbeidet. Kunne ha ønsket et litt høyere faglig nivå på miniseminarene. Hvis Kenneth Petersen skal holde fåredrag må han bruke mikrefon han er en dyktig person men når vi ikke kan høre hva han sier har vi ikke noe igjen for å bruke tid på han. Han presiserte at han ikke ville bruke mikrefonen. Siden jeg sitter i Ressurgruppe, ble vi fristilt til å jobbe lit i RG. Burde hvert mulighet for et slik alternativt svar Miniseminarene hadde for lavt nivå, med tanke på at det er ledere som deltar. Burde vært spisset mer med tanke på å informere om ny kunnskap. Ressursgruppene kunne kanskje også utfordres mer på å komme med innhold. Fredag: Zzzzzzz Tørt kjedelig, ikke engasjerende forelesere. Bør være en friskere åpning etter lang reise! Gruppearbeidet funka dårlig. Alle rommene var stengt så vi satte oss i restauranten. Hvorfor ikke bruke de rommene som miniseminarene var på? Ikke bruk folk som har hås stemme,og nekter bruk av høytaler.vasnskelig å få med seg innholdet av det han sa. Desverre ble mye ødelagt pga. streiken på Gardermoen. Skulle gjerne fått med meg alt. Var ikke tilstede søndag. Var ikke med på gruppearbeidet på søndag, grunnet tidlig avreise med fly. Ble til at alle korps leverte questback hver for seg, og allmenn prat. Kunne like gjerne fått den questbacken på mail før samlingen og droppa gruppearbeidet. Ikke med på gruppearbeid Veldig bra! Mener man neste år bør ha workshops der man får presentert de forskjellige kurs som me har i RKH. Med workshops så mener eg at de som er på samlingeng får demonstrert og prøvd moment fra de forskjellige kurs. Eksempelvis, demo av metoder fra elv, vann, krevende lende, ettersøk, demo av KO slik som blir gjort på merket. Da reiser ledere hjem igjen og vet kva eit A kurs handler om. Og det kan bli lettere å gjøre ting likt på tvers av organisasjonen. Kort oppsummert, å fysisk jobbe med ting på et slikt seminar er mer engasjerende og sveiser oss mer sammen. Nivået på miniforedragene var for lavt, mye repetisjon på grunnkursnivå. Gi oss ledere/ erfarne hjelpekorpsere litt mer kjøtt på beinet! Savnet tyngre fagkompetanse på instruktørene. Jeg fikk desverre ikkje mulighet til å delta på noe etter lunsj pausen på Søndag, da eg måtte reise tidlig på Gardermoen p.g.a. streiken Var ikke tilstede søndag. Jeg kan dessverre ikke si så mye om det faglige innholdet hverken lørdag eller søndag, da jeg tilbragte store deler av helgen på leteaksjoner. Uheldig at så mange av dem som skulle ha foredragene ikke kom. Lørdag: Miniseminar var veldig bra, men kunne kanksje heller lagt opp til ett seminar som varte 1 time og ett i 30 min. Følte stort sett at de seminarene jeg deltok på godt kunne vart 1 time. Søndagen: Deltok ikke på gruppearbeid så her kan jeg ikke uttale meg om saken. Enkelte av foredragene virket som om de var lagt inn for å fylel tiden i påvente av at man skulle fylle programmet. Ref. den begredelige seansen med den savnedes verden hvor man kun la ut om masse tullete påstander å det fagelige forsvant. Etter ti timers dag, så får 4

5 man ikke med seg en dritt. Hypotermi seansen var kanon, elveredningen var bra. Da er det bedre å ha lenger og bedre seanser på en time og mye mer fagrelaterte eller relasjonsbyggende foredrag. Jeg hadde to 'problemer' med gruppearbeidet. Det ene var at det simpelthen var dårlig oppmøte etter at lørdagskvelden hadde blitt veldig lang for noen. Det andre var at en slik gjennomgang like gjerne kunne vært gjort i eget korps - jeg ville heller hatt et gruppearbeid hvor man i større grad kunne lært av hverandres erfaringer og/eller jobbet med case sammen, for eksempel. Var litt mye repitisjon, kunne godt tenke meg at de mini semenara var litt mer videre utviklet så man lærte noe nytt. En del av miniseminarene hadde veldig dyktige foredragsholder men de levde ikke opp til potensialet pga for kort tidsramme, 20 min gir kun tid til å touche innom tema de aller fleste allerede kjenner det mest grunnleggende innenfor. Tror det ville gitt enda bedre utbytte med seminarer på 45 min og heller færre tema. Ved gruppearbeidet søndag var vi kun 2 grupper på vårt team, det ble dermed ikke så god diskusjon som det kunne blitt. Jeg opplever at QuestBacken tok veldig mye fokus bort fra dialog og diskusjon i gruppene. Ble sittende å svare på spm. på PC. Veldig glad for at det begynner å bli satt fokus på fysiske og psykiske krav til å være medlem av hjelpekorps. Personlig ønsker jeg meg retningslinjer på hvordan dette skal kunne håndheves. Gjerne med tilbakevirkende kraft. Kjmepe bra med miniseminarer! Bør gjentas Gruppearbeidet føltes ikke meningsfullt, ble antiklimaks i forhold til lørdag. Ser nytteverdien for dere, men questbacken kunne dere fått uten gruppearbeid siden den skulle besvares korpsvis. Pga vekterstreiken ble søndag avkortet. Lurer på om det kunne ha blitt mer diskusjon i gruppearbeidet hvis vi hadde hatt punkter til diskusjon uten questbacken - og heller svart på questbacken etter diskusjonen (altså ikke fått den utdelt med oss inn i diskusjonen). Synes folk fort forsvant inn i pc'ene i stedet for at vi fikk gode diskusjoner. Mer tid til gruppe arbeide Viktig og kunne dele erfaringer Enkelte miniseminarholdere virket svert urutinerte Jeg synes det var veldig nyttig med gruppearbeid søndag, der kunne man drøfte kunnskap med andre korps og dette synes jeg var veldig nyttig. Jeg har fått tips fra de andre korpsene som jeg har tatt hjem til mitt korps for å praktisere dette. Var lite tilstede Deltok ikke på gruppearbeid søndag, pga. Flystreiken Deltok ikke på gruppearbeidet søndag Dessverre så fikk jeg bare med meg fredagen grunnet leteaksjoner, men ser frem til neste gang. Virket som ett veldig godt program dere hadde. Noen av temaene i miniseminarene var litt tøvete Når jeg skulle melde meg på en del av små seminarene på forhånd fikk jeg store forhåpninger i forhold til hva de skulle inneholde ut fra overskriften en del emner stemte ikke overens med dette f. eks. når vi venter på ambulansen var ett slikt tema. jeg synes og det faglige utbytte på en del av små seminarene var for lavt eller så var de for korte. min anbefaling er å ha mindre tema og litt lengre tid. 5

6 4. Hva synes du om faglig innhold i miniseminarene du deltok på? 4.1 Politiet og Røde Kors - roller og ansvar 1 Svært godt fornøyd 37,0 % 51 2 Fornøyd 44,2 % 61 3 Verken fornøyd eller misfornøyd 15,9 % 22 4 Misfornøyd 2,9 % 4 Total Snøskred 1 Svært godt fornøyd 17,5 % 10 2 Fornøyd 45,6 % 26 3 Verken fornøyd eller misfornøyd 33,3 % 19 4 Misfornøyd 3,5 % 2 Total Hode over vann - gripende kåseri om vannredning 1 Svært godt fornøyd 24,7 % 21 2 Fornøyd 36,5 % 31 3 Verken fornøyd eller misfornøyd 31,8 % 27 4 Misfornøyd 7,1 % 6 Total Hva forventes av RKH - fra HRS 1 Svært godt fornøyd 36,9 % 45 2 Fornøyd 46,7 % 57 3 Verken fornøyd eller misfornøyd 15,6 % 19 4 Misfornøyd 0,8 % 1 Total En vellykket redningsaksjon på elv 1 Svært godt fornøyd 40,8 % 29 2 Fornøyd 29,6 % 21 3 Verken fornøyd eller misfornøyd 29,6 % 21 4 Misfornøyd 0,0 % 0 Total Nødnett 1 Svært godt fornøyd 25,6 % 23 2 Fornøyd 41,1 % 37 3 Verken fornøyd eller misfornøyd 28,9 % 26 4 Misfornøyd 4,4 % 4 Total Idrettsskade - behandling som virker 1 Svært godt fornøyd 19,6 % 20 2 Fornøyd 45,1 % 46 3 Verken fornøyd eller misfornøyd 29,4 % 30 4 Misfornøyd 5,9 % 6 Total 102 6

7 4.8 Hypotermi 1 Svært godt fornøyd 27,4 % 20 2 Fornøyd 38,4 % 28 3 Verken fornøyd eller misfornøyd 30,1 % 22 4 Misfornøyd 4,1 % 3 Total Det syke barnet 1 Svært godt fornøyd 21,8 % 19 2 Fornøyd 35,6 % 31 3 Verken fornøyd eller misfornøyd 32,2 % 28 4 Misfornøyd 10,3 % 9 Total Søkemetoder på land 1 Svært godt fornøyd 29,5 % 31 2 Fornøyd 38,1 % 40 3 Verken fornøyd eller misfornøyd 31,4 % 33 4 Misfornøyd 1,0 % 1 Total Trafikkulykker - tryggehet i hverdagen 1 Svært godt fornøyd 48,8 % 39 2 Fornøyd 27,5 % 22 3 Verken fornøyd eller misfornøyd 21,3 % 17 4 Misfornøyd 2,5 % 2 Total Hjerneslag 1 Svært godt fornøyd 23,1 % 15 2 Fornøyd 47,7 % 31 3 Verken fornøyd eller misfornøyd 26,2 % 17 4 Misfornøyd 3,1 % 2 Total Mens vi venter på ambulansen 1 Svært godt fornøyd 21,3 % 16 2 Fornøyd 36,0 % 27 3 Verken fornøyd eller misfornøyd 36,0 % 27 4 Misfornøyd 6,7 % 5 Total Den savnedes verden 1 Svært godt fornøyd 20,7 % 24 2 Fornøyd 39,7 % 46 3 Verken fornøyd eller misfornøyd 31,0 % 36 4 Misfornøyd 8,6 % 10 Total 116 7

8 4.15 Første behandling av sårskader 1 Svært godt fornøyd 26,9 % 21 2 Fornøyd 35,9 % 28 3 Verken fornøyd eller misfornøyd 35,9 % 28 4 Misfornøyd 1,3 % 1 Total Grunnkurs psykosoialt førstehjelp 1 Svært godt fornøyd 55,6 % 65 2 Fornøyd 23,1 % 27 3 Verken fornøyd eller misfornøyd 17,9 % 21 4 Misfornøyd 3,4 % 4 Total Kommentarer til spørsmål 4 (Hva synes du om faglig innhold i miniseminarene du deltok på?) Dårlig lyd i mindre rom. Umulig for en med dårlig høresel å følge med. miniseminarer ser jeg ikke hensikten med når innholdet er noe man skal kunne i utgangspunktet for å kunne komme på konferansen. Missfornøyd = Disse deltok jeg ikke på. Når det gjeld snøskred så var dette dårlig. Jeg skjønner at alt er tidsbegrenset, men det var lite faglig inne bildet når det gjelder dette. Alt som ble sagt kan så å si alle fra før av. De fikk altfor liten tid. Hode over vann: Skulle være kåseri men ble bare reklamestand Deltok ikke på de seminarene jeg har svart nøytralt på Deltok ikke på miniseminarer Seminarene var litt mange og korte. Gjerne ha færre og lengre seminarer neste gang, men tid til noe spørsmål. Hodet over vann var mer en presentasjon av firmaet og de aksjonene de hadde deltatt i, Seminarene merket med verken fornøyd eller misfornøyd deltok jeg ikke på. Deltok ikke på miniseminarer Interessant tema på grunnkurs psykososial førstehjelp. Gleder meg til videregående kurs. :) Grunnkurs psykososial førstehjelp var helt supert. Mye bra, men fulgte elv da de ønsket bistand til spørsmål ol. i etterkant. veldig bra Jeg synes miniseminarene ble for overflatiske - 20 minutter er etter min mening for kort tid. Miniseminarene burde hatt varighet på 1 time, også burde heller antallet seminarer vært redusert. Var ikke alle seminarene jeg var på, skrev der verken eller. Meget bra med korte introseminarer da det gjør at man får litt info om flere ulike felt. Dette bidrar til at man kan få med seg mye på kort tid som igjen gjør at man kan se hva man ønsker å lære mer om. Bra improvisert av vikarar. "ikke deltatt" budre være et valg her... Meget meget fornøyd med psykososiale førstehjelp. På "Mens vi venter på ambulansen" hadde jeg forventet faglig info om hva man gjør som førstehjelper mens man venter på ambulansen, ikke info om et prosjekt i regi av luftambulansen. Synes miniseminarene ble litt vel korte. Bra opplegg, men antallet seminar kunne vært halvert, og heller hatt en time på hvert. 8

9 God variasjon med ulike typer seminarer. Veldig bra, en liten smake bit på forskjellige tema! Samme som forrige, følte det kunne ha hvert mer faglig, HRS og politiet kunne ha utfordret oss mer på hva vi kunne blitt bedre på. Hode over vann ble jo ikke det som var satt opp - det som kom i stedet var greit nok, men bar preg av å være litt kjapt forberedt. I foredraget om det syke barnet var det lite nytt/ukjent stoff. Kunne godt vært litt mer videregående kunnskap Myr bra her, men hadde fått mer igjen for dette om de var lengere. 45 min ville blitt topp. Fikk ikke deltatt på noen Deltok bare fredag For mye folk for å avholde Grunnkurs psykososialt førstehjelp 6. Hva synes du om foredragsholder på p miniseminarene du deltok på? p Politiet og Røde R Kors - roller og ansvar 1 Svært godt fornøyd 41,4 % 53 2 Fornøyd 43,8 % 56 3 Verken fornøyd eller misfornøyd 11,7 % 15 4 Misfornøyd 3,1 % 4 Total Snøskred 1 Svært godt fornøyd 27,9 % 12 2 Fornøyd 44,2 % 19 3 Verken fornøyd eller misfornøyd 27,9 % 12 4 Misfornøyd 0,0 % 0 Total Hode over vann - gripende kåseri k om vannredning 1 Svært godt fornøyd 36,0 % 27 2 Fornøyd 33,3 % 25 3 Verken fornøyd eller misfornøyd 28,0 % 21 4 Misfornøyd 2,7 % 2 Total Hva forventes av RKH - fra HRS 1 Svært godt fornøyd 36,3 % 41 2 Fornøyd 52,2 % 59 3 Verken fornøyd eller misfornøyd 11,5 % 13 4 Misfornøyd 0,0 % 0 Total 113 9

10 6.5 En vellykket redningsaksjon på p elv 1 Svært godt fornøyd 31,1 % 19 2 Fornøyd 45,9 % 28 3 Verken fornøyd eller misfornøyd 21,3 % 13 4 Misfornøyd 1,6 % 1 Total Nødnett N 1 Svært godt fornøyd 31,2 % 24 2 Fornøyd 39,0 % 30 3 Verken fornøyd eller misfornøyd 26,0 % 20 4 Misfornøyd 3,9 % 3 Total Idrettsskade - behandling som virker 1 Svært godt fornøyd 22,0 % 20 2 Fornøyd 44,0 % 40 3 Verken fornøyd eller misfornøyd 31,9 % 29 4 Misfornøyd 2,2 % 2 Total Hypotermi 1 Svært godt fornøyd 31,7 % 19 2 Fornøyd 38,3 % 23 3 Verken fornøyd eller misfornøyd 25,0 % 15 4 Misfornøyd 5,0 % 3 Total Det syke barnet 1 Svært godt fornøyd 28,6 % 22 2 Fornøyd 33,8 % 26 3 Verken fornøyd eller misfornøyd 31,2 % 24 4 Misfornøyd 6,5 % 5 Total Søkemetoder S på p land 1 Svært godt fornøyd 24,2 % 22 2 Fornøyd 48,4 % 44 3 Verken fornøyd eller misfornøyd 23,1 % 21 4 Misfornøyd 4,4 % 4 Total 91 10

11 6.11 Trafikkulykker - tryggehet i hverdagen 1 Svært godt fornøyd 47,8 % 32 2 Fornøyd 34,3 % 23 3 Verken fornøyd eller misfornøyd 17,9 % 12 4 Misfornøyd 0,0 % 0 Total Hjerneslag 1 Svært godt fornøyd 30,0 % 18 2 Fornøyd 45,0 % 27 3 Verken fornøyd eller misfornøyd 21,7 % 13 4 Misfornøyd 3,3 % 2 Total Mens vi venter på p ambulansen 1 Svært godt fornøyd 25,0 % 17 2 Fornøyd 42,6 % 29 3 Verken fornøyd eller misfornøyd 27,9 % 19 4 Misfornøyd 4,4 % 3 Total Den savnedes verden 1 Svært godt fornøyd 22,0 % 22 2 Fornøyd 49,0 % 49 3 Verken fornøyd eller misfornøyd 22,0 % 22 4 Misfornøyd 7,0 % 7 Total Første F behandling av sårskader s 1 Svært godt fornøyd 31,4 % 22 2 Fornøyd 38,6 % 27 3 Verken fornøyd eller misfornøyd 28,6 % 20 4 Misfornøyd 1,4 % 1 Total Grunnkurs psykosoialt førstehjelp f 1 Svært godt fornøyd 63,0 % 68 2 Fornøyd 24,1 % 26 3 Verken fornøyd eller misfornøyd 11,1 % 12 4 Misfornøyd 1,9 % 2 11

12 Total Kommentarer til spørsm rsmål l 6 (Hva synes du om foredragsholder på miniseminarene du deltok på?) Har man ikke stemme så bør man enten bruke mikrofon eller få andre inn. Første behandling av sårskader : utrolig behagelig person å høre på. Grunnkurs psykososial førstehjelp: Flink og humoristisk. Lett å like Deltok ikke på minismeinarer hode over vanne:formye egenreklame :( Seminarene merket med verken fornøyd eller misfornøyd deltok jeg ikke på. deltok ikke på miniseminarer Foreleserne om politet og HRS var noget lite engasjerende. Han som holdt seminaret om idrettsskader hadde nok peiling, men var litt for lite engasjerende. Lite konkret om behandling, mest om selve skadene. Flott og god foredragsholder.anbefaller han igjen på det sterkeste veldig bra Hodet over vann var verken gripende eller et kåseri, men heller et 20 minutters reklameinnlegg for hodet over vannet. Peter Meyer er veldig dyktig, og er flink til å få fram poenga ved hjelp av deltakarane. Han brukar mykje humor og er nærverande. Samtidig opplever eg at Peter av og til kan stå litt i vegen for temaet ved rett og slett å by vel mykje på seg sjølv. Kenneth Pettersen må bruke mikrefon. Foredragsholder i Grunnkurs psykososial førstehjelp kunne hatt mer fokus på å minke fordommer mot andre kulturer, og heller oppfordre korpsene til å få inn personer med annen kulturbakgrunn hos seg selv, slik at det ikke blir "oss" mot "dem". Engasjerende instruktør på psykososial 1.hjelp, men med så mange deltakere i salen, blir dialog en ineffektiv undervisningsform. Man SKAL ikke skrive alt man har tenkt til å si på en PPT presentasjon å så LESE det opp etterpå... Stikkord og bilder er en bra ting. Flinke og tydlige foredrags holdere Syns kanskje idrettsskadeseminaret bommet litt på sitt publikum. Ellers var det veldig mye bra Noen foredragsholdere ble for sentrert om eget korps/distrikt og klarte ikke generalisere og gjøre det spennende for andre. Vi kjenner ikke de menneskene dere refererer til og har andre utfordringer. Foredragsholderen på idrettsskade-seminaret var dyktig, samtidig tenker jeg det er viktig å påpeke til eksterne at vi ikke nødvendigvis er fagfolk og dermed kunne redusere bruken av latin i forklaringene. Med så lort tid må de være gode på og holde seg til tema, dette var desverre ikke tilfelle på flere av mini seminarene. Vitser og historier utenom kan de ta en annen gang. Fikk ikke deltatt på noen Deltok bare fredag Noen foredragsholdere slet me å gjøre forelesningen interessant, og hadde alt for stort fokus på powerpoint presentasjon. Kunne vært bedre forberedt! var ikke på "mens vi venter på ambulansen" trykkte ved en feil. om idrettskader ble det gått inn på enkelte ting/ ord som ikke var forståelig for en person uten utdanning innen feltet. 12

13 8. Administrativt 8.1 Hva synes du om tilrettelegging, gjennomføring og organiseringen av samlingen 1 Svært godt fornøyd 59,8 % Fornøyd 37,7 % 77 3 Verken fornøyd eller misfornøyd 2,5 % 5 4 Misfornøyd 0,0 % 0 Total Hva synes du om forpleining og ytre rammer (rom, lokaler) 1 Svært godt fornøyd 38,7 % 79 2 Fornøyd 37,3 % 76 3 Verken fornøyd eller misfornøyd 15,7 % 32 4 Misfornøyd 8,3 % 17 Total Kommentarer til spørsmål 8 (Administrativt) Det sosiale ved slike samlinger er viktig. Det burde vært trivelige lokaler å sosialiseres i. Grusom mat. Langt i mellom måltid. Ikke nok pausemat til så mange. Antall deltakere gjorde vel at det ble noe trangt innimellom, men positivt at mange deltar. Aktuelt å legge det til et hotell med bedre kapasitet til neste år!? Helt ok mat. Men veldig bra at middag lørdag ble flyttet til nabohotell! Det manglet i fjor.. Det eneste er at viss du gikk for å finn deg drikke så var de og tok maten din i mellomtiden. Det bør påpekes at de var for kjappe der. Maten var bra den, men kansje litt ensidig. Ble ikke kjent med noen nye personer, alle holdt seg i sine grupper. Ikke mange man møtte i gangen som såg deg i øynene. Minimalt med erfaringsutveksling,eller mulighet for å knytte kontakt. Om kveldene samlet mesteparten seg på rommene til enkelte = usosialt ensformig mat trekker ned. Hotellet er ok Nrå det gjelder forpleining på hotellet, så var denne bra. Men når det kommer til middagen som vi fikk på lørdagen på det andre hotellet, så var dette en skikkelig nedtur. Jobber selv som kokk til daglig, og har holdt på med dette i 11 år. Og det var ikke bare meg som reagerte på denne middagen. -drop gjerne brannøvelsen på søndags morgo:-) - bed hotellet å legge alle Hjelpekorpsler på en fløy/del av hotellet,slik at vi ikke forstyre andre gjester med sammlingene som foregår på romene, fordi dei er også veldig viktig til erfarings utbytte og sosial sammvere. Maten lørdagskvelden var forferdelig dårlig. Synd, da rammene rundt kvelden var veldig bra. Litt dårlig luft i det store konferanserommet til tider. Blir fort konsentrasjonsvansker da. Litt dårlig luft på kursrom. hotellet er helt ok, men mangler mye på den sosiale siden, siden resepsjonsområdet er kjedelig å sitte i. Noe dere poengterer når dere oppfordrer til å bli på nabohotellet etter middag. Maten er generelt helt grei, men veldig likt. Noen som merkes etter 2 1/2 dag. Sushi til lunsj er jo fint for de som liker det, men for de som ikke liker det blir det bare salat hvis du ikke vil ha noe varmt. Det er for dårlig. Vil STERKT oppfordre dere til å bruke nabohotellet neste gang, så slipper vi å toge frem og tilbake, har bedre sosial ramme og 1000 ganger bedre mat. Men det viktigste er FAG og der har dere levert bra i år. Hotellrommet var jeg svært godt fornøyd med. Grupperommene var gode til sitt formål om man ikke pakker altfor mange, for lenge på rommene uten 5 minutts pause. Maten var god, men savnet litt andre alternativer til lunsjen for oss som ikke liker sushi. Romet var greit, men maten var ikkje så bra. Setter misfornøyd pga tildes store problemer med spesialmat. Den verste opplevelsen var festmiddagen som ikke ble særlig festlig for meg, i tillegg serverte RunWay mat som jeg ble dårlig av. Ikke verdens beste mat akkurat 13

14 det felles møte romet var svert dårlig med tanke på plass og tilgang på luft. Maten på hotelet som vi budde på var meget dårlig då alt smakte likt og var tildels alt for kryddra. sjølve roma som ein sov på var ok. Personalet var ok Alt er greit med hotellet bortsett fra støyen i spisesalen, og at utvalget av mat er meget begrenset til lunch, kun sushi av kaldmat og karrykrydret kjøtt og fisk av varmmat, dette er for dårlig! Dårlig mat tilbud til frokost og lunsj Fint hotell, men maten var ikke veldig bra. Det var kjempebra. Likevel så var det fint om vi kunne vore på eit hotell heile tida. Lenge mellom lunsj og middag lørdag Litt dårlig luft i det store møtelokalet ellers bra Ikke imponert over matutvalger i buffeten. Litt for rotete middagstilbud og varmlunsj. Ikke varmt vann i dusjen, ikke den beste maten. Jeg er i hovedsak fornøyd med tilrettelegging, gjennomføring og organisering (applaus til dere), men synes det burde vært kortet litt inn på "pratingen" fra scenen og lagt inn pauser hvor man kunne ta seg en liten hvil på sengen. Etter en travel uke og reising blir man sliten i hodet og kjenner det godt på kroppen. Å kunne ta en liten powernap eller hvile ryggen litt gjør at man er mer mottagelig for både den faglige og sosiale delen av konferansen. Med forpleining og ytre rammer var jeg i utgangspunktet stort sett fornøyd, men måtte skrive misfornøyd pga rommet vi bodde på.. Det var steikende varmt på rommet den første natten og ingen av oss fikk sove før i sekstiden på morgenen. Det var ikke mulig å ha vinduene åpne heller, for rommet lå ut mot rullebanen og det ble så mye bråk at det heller ikke hjalp på søvnen. Den eneste forklaringen vi fikk fra hotellet var at varmen styres sentralt og at alle rommene holder grader(!) Å ha en nattetemperatur som er såpass høy er i utgangspunktet ikke greit, men hos oss hadde antageligvis solen stått på hele dagen og laget badstu i tillegg, så det var fullstendig ulevelig. Den andre natten (de få timene med søvn mellom festmiddagen og brannalarmen ;) var noe bedre (vi luftet hele dagen), men for min del ødela mangelen på søvn den første natten mye for resten av helgen, spesielt med tanke på det sosiale. Dårlig luft innpå rommene.nesten litt uutholdelig. Maten er heller ikke helt optimal,veldig lite velge mellom.for di som er veldig glad i sjømat så er det bra.men for de som ikke er så veldig glad i det så syns jeg det bør være mer av annet også. Utrolig bra!!! Dette ga meg påfyll av motivasjon!!! Takk :) har en ting å si på er maten, når det gjelder lunsj er var for dårlig. Det kunne ha vært kald mat Mat og service var dårligst på lenge Adekvat plass og muligheter for sosialt samvær, alt for ensporet kjøkken, og organisering av grupperom for gruppearbeidet kunne vært bedre. Syns det var utrolig dårlig luft på hotelrommene og bare et lite vindu å lufte med. Vanskelig å få luftet skikkelig. Maten var vell så som så for de som ikke er glad i skalldyr og rå fisk. Middagen på det andre hotellet var super. Veldig god mat og service. Middag lørdag kveld var dårlig grunnet elendig organisering. kvelden ble ødelagt for min del Det må gå an å finne et annet hotell som f.eks kan servere mat det ikke bare smaker carri av, veldig dårlig mat tilbud på dette hotellet. Kylling til middag er ekkelt Imponerande logistikk, spesielt tatt i betrakning deltakartalet. Selv om det tidvis ble trangt i de små rommene gikk det helt fint når det var så korte seminarer. Jeg synes dere fikk max ut av forutstningene. Hotellets service, rom og mat var ypperlig. Hadde kun vann i vask på rom. Dette ble ikke gjort noe med fra hotellets side. Betale for enkeltrom uten å få dusje er ikke ok! Middagen (maten) lørdag var heller trist Det burde kommet fram i invitasjonen at det var første-mann-til-mølla, og at man kunne risikere å havne på venteliste. Da burde heller deltarkerne blitt prioritert etter påmeldingsfristen. Men siden alle fikk være med, løste det seg! :) Dårlige rom, plass, lufting. Et trist hotel, men kjedelig mat. Maten på lørdag kveld var forferdelig. Kunn kanskje tatt konsekvensen av kaoset med flystreiken og avsluttet samlingen tidligere på søndag. Det ble en noe amputert stemning når en tredjedel av forsamlingen har forlatt konferansen og neste tredjedel står i døre og tripper... 14

15 gjennomføringen og organisering: har aldri vært på noe møte som har holdt tidsrammen så til de grader. imponerende. Heseblesende program, men ikke et kjedelig øyeblikk. Lokaler: rommene var altfor varme til å sove på grader er ikke sovetemperatur! Og vi brukte rommene til det formål.(ikke oppholdsrom) Det store rommet var også varmt, og til tider uten oksygen :) mat: greit nok Rom og lokaler var topp.skuffet over lunchen begge dager. Ble ikke fyllt opp igjen med melk.spurte men fikk nei.måtte spørre etter pålegg. Kjempebra konferansedel, men kjedelig at det ikke er mer avskjermett oppholdsdel, type bar el lign, fra resepsjonen. Kjempebra hotell/fasiliteter på lørdag på clarion. Var bare en liten glipp i det administrative, at det ikke var rettet opp navn på den som deltok på konferansen siden den som i utgangspunktet var påmeldt har sluttet. Ikke fornøyd med maten. Frokost grei nok, mens til lunsj manglet vanlig norsk mat Det ble svært trangt med så mange deltakere. Det burde også vært annen pausemat enn bare frukt, det er lenge å gå uten mat fra lunch og til middag kl God mat. Hotellet hadde godt utvalg med mat for cøliakere. +++ Middag på nabohotellet var ikke mye å rope hurra for. Lite mat, ventet lenge. Alt annet enn maten var eg fornøyd med. Dette av unntak, middagen på lørdagen, som virkelig gjorde seg. For trangt i fellesareal. Både med tanke på det sosiale og ift at mingle-arealet ikke kunne være samlet en plass. Den store salen vi var i fredag (big apple) var det forferdelig dårlig luft i og svært, svært varmt. Maten på hotellet var like forferdelig dårlig i år som i fjor. Det var jo ikke engang vanlig pålegg til brødmaten i lunsjen (!) kun vassen varmmat... Kresen i matveien,hehe. Veldig, veldig bra! For lang tid uten mat mellom lunsj og middag på lørdag. Burde vært informert på den siste mailen vi fikk om parkeringslapp, så en ikke betaler med en gang. Burde vært noen flere pauser under de lange foredragene i plenumsalen. Bare litt opp og stå, få strekt litt på bena. Ungdomens RK har øvelser under Geilo samlinga i buskerud. Noe å ta med seg Noe ufullstendig informasjon i forkant. Jeg syns det er for dårlig å endre kriterier for deltakelse etter fristen har gått ut. Samme gjelder max. deltakere. Da det ble sagt at det var fult, var det mange som ikke meldte seg på. Når det da i etterkant blir åpnet for alle som sto på lista, kun det kanskje ha bli sendt ut en informasjonsmail ang. dette. Fantastisk for de med matallergi! Logistikken som sådan synes jeg at var svært bra gjennomført, men jeg ville gjerne hatt flere små pauser enn noen svært lange. Ble veldig varmt og dermed slitsom med lange sesjoner i plenum. Bra hotell. Det bør kanskje settes av tid til regionvise møter under disse samlingene, da dette er en arena hvor mange er samlet, og det sikkert er behov for noen slike møter i løpet av året. En ting som var litt dumt, var et en går for lang tid fra lunsj til middag på lørdag Jeg var veldig fornøyd med lokalet men jeg var veldig missfornøyd med maten. Frokosten var i og for seg grei men lunsjen likte jeg ikke. Kunne ha vært litt pålegg på bordet som vi kunne ha hatt på brødskivene. Når det gjelder den hovedmiddagen på lørdagskvelden så synes jeg at ikke denne var noe å rope hurra for, jeg synes d var lite mat men kyllingen var god men ikke risen. Det var for lang tid under minglingen. Denne tiden kunne heller vært brukt på mini seminarene. Maten var ikke særlig god. Lokalene var alt for små å varm. Lokalene på det andre hotellet var bedre Hotellet egner seg ikke for så store samlinger. Det er altfor trangt, dårlig ventilasjon og samme kjedelige maten Maten var bra, men blei lenge mellom lunsj og middag lørdagen Flott rom. For dårlig ventilasjon i hovedsalen. Ikke særlig god mat. forpleininga svært bra, rommene var små i forhold til antall deltagere 15

16 10. Anvendt kunnskap? (Har hjelpekorpskonferansen gitt deg kunnskap som du kan bruke i ditt Røde Kors-arbeid?) 1 Ja 77,0 % Nei 1,0 % 2 3 Både ja og nei 20,1 % 41-1 Vet ikke 2,0 % 4 Total Hva synes du om «minglingen» på lørdag og utstillerne? (tid, plassering, valg av utstillere etc) 1 Svært godt fornøyd 21,3 % 43 2 Fornøyd 59,4 % Verken fornøyd eller misfornøyd 17,3 % 35 4 Misfornøyd 2,0 % 4 Total Kommentarer til spørsmål 11 Kunne vært flere utstillinger. Hadde forventet at det var flere om hadde stand. Stressmoment, virket som få hadde tid til å ta en prat. Særlig RØFF MANGE savnet rødekors butikken. For det var mange fra oss i "nord" som hadde løst å kjøpe/se på ting som de har. Mye lettere å kjøpe ting når man får prøve klær/utstyr før man kjøper dette. tar gjerne noen flere firma/produsenten inn som levere førsthjelp/redningsutstyr, feks.lærdal,snøgg, savnet kartleverandørene Skulle gjerne hatt flere av dem. Litt for god tid. Kunne tenke meg flere utstillere, kanskje flere konkurranser med spennede premier, Litt mer "aktivitet" i denne tiden. Men pausen er bra og viktig fordi vi får tid til å prate med hverandre. Fornøyd med mingletiden da den gav oss tilstrekkelig tid til å være innom alle utstillerne, samt lese/se gjennom grunnopplæringspermen. Kunne vore nokon med bekledning. RK Butikken kunne vore der. Savnet uniformer og RK Førstehjelp Savnet røde kors butikken Savnet uniform utsalg Kunne vært flere utstillere Kunne gjerne brukt en større forhandler av atv/snøscooter, for eks. Motorspeed på Lillehammer, de ville hatt med et større utvalg av kjøretøy og utstyr, og ikke minst, en forhandler bør være interessert i å snakke om og vise frem det han har med av utstyr i stedet for å promotere sitt eget atv-kurs. Ellers var utstillere ok, men kunne gjerne hatt flere med forskjellig utstyr som er aktuelt for hjelpekorps, for eks. førstehjelpsutstyr, bårer og lignende, vet at a/s førstehjelp var der, men de er dyre og å vise mesteparten av produktene de har bare på nettsidene sine er for dårlig. uhelidig med 3 bar steder etter middagen på lørdag fpolk ble så sprett Kunne vert flere utstillerer Det skulle vore fleire utstillarar. Det var litt liten plass og derfor hadde det nok vore betre å vere på det andre hotellet med denne delen. Dersom det hadde vore ferre deltakarar så hadde nok hotellet vore passeleg. Med så mange eller fleir burde det vore litt større plass. 16

17 Mere leverandører Helt greit, men liker best å bli kjent med folk via "arbeidsgrupper" eller mindre grupper enn store samlinger. Der blir det oftest til at de som kjenner hverandre fra før prater sammen, istedenfor å ta kontakt med ukjente RKere. Knall,noe man kan fortsette med.kjempe gøy Flere leverandører bør på banen. 3 timer lørdag var nok en time for mye... Sosialt, nyttig og lærerikt! eneste jeg ville endret på var og kanskje utvidet antallet utstillere (men ser det kan være logistikkproblemer der). Også kunne alle ressursgrupper vært tilstede, ikke bare halvparten. Burde ikke Røde Kors sin egen butikk hatt stand? Noe trangt mellom utstillerene. Tiden var kanskje i overkant lang. Valg av utstillere er objektivt sett helt greit, mens subjektivt ville jeg heller ha flere utstillere på utstyrssiden, med uttalte rabatter for hjk. Røde kors butikken kunne vært til stede med stand under konferansen, slik at vi kunne få se og kjenne på vareutvag, eventuelt bestille varer. Savnet utstillere fra Røde Kors Butikken. Weenås burde vært der. Veldig positivt at det ble satt av tid til dette! Det brøt også opp dagen som ellers ville blitt veldig lang. Veldig bra å få tid til å prate med folk. Savnet RK-butikken kunne med fordel vært flere utstillere med et videre spekter av relevante hjelpekorpsprodukter og utstyr Savnet Røde Kors butikken til stede. Savnet RK butikken og fått avklart småting/ svar på spørsmål samtidig som man fikk fikset med korsveien og ressurssystemet. Var på Oslomesterskapet i lunsjen lørdag, fikk sett lite av utstillerne. For få utstillere Litt dumt at midag var på et annet hotel. Synes flere utstillere burde vært der. Det er en unik mulighet til å få vist nytt utstyr når det er en slik konferanse. Det er kome mykje nytt utstyr, som båremateriell på markedet. Dette må vi få vist fram. Det kunne vært flere utstillere, samtlige ressursgrupper burde vært representert. For lite variasjon i utstillere. Manglet for eksempel alt om førstehjelpsutstyr og leverandører... Utstillerne burde vært samlet på en plass. Fikk dessverre liten tid til dette grunnet aksjoner. Røde Kors Butikken føler jeg hadde vært en naturlig del av en slik mingling. Tid avsatt til mingling var svært bra, da fikk en også tid til å slappe litt av imellom øktene. Var vasnkelig å lokalisere enkelte av disse foredragsholderene som skulle være tilgjengelig da de ikke hadde noe spesifikk stand. Deltok ikke så mye i minglingen pga at jeg hadde jobb-relaterte ting jeg måtte gjøre og valgte det tidspunktet. Men det jeg fikk med meg, var jeg fornøyd med. Fikk ikke mye utbytte av utstillingene, rk butikken bør være der Litt anonym plassering av utstillerne... Det var så mye folk i gangen at de forsvant litt i massene. Personlig var det svært få av utstillerne som jeg hadde interesse av å ta kontakt med. Blir kanskje litt mye fokus på RØFF? Synes minglingstiden ikke var hensiktsmessig. Det var så lang tid at folk gikk og la seg/dro på shopping/gjorde alt mulig annet. Ville derfor hatt kortere pause for å opprettholde momentum. For å oppnå mingling synes jeg det hadde vært bedre med gruppeoppgaver av noe slag som gjorde at vi ble kjent på tvers av korpstilhørighet - ellers snakker folk naturlig nok mest med de dem kjenner fra før. Flere utstillere. 17

18 Jeg savnet utstilling med uniformer og røde kors klær og utstyr, jeg er en stor person så jeg hadde håpet at det kunne være en utstilling slik at jeg kunne ha fått prøvd klær eller hjelp til å bestille rett størrelser. Kunne vært flere utstillere. Fikk ikke deltatt på noen Deltok bare fredag Her har man muligheten til å invitere flere samarbeidspartnere, og ikke minst kunne vise frem mye mer av hva som finnes i RK butikken. Synes d var litt for få, og for mange like! Korsveien/ressurssystemet hadde en flott stand. flott med mingling, kunne ha ønsket stand med Røde Kors klær, bredere utvalg og bedre tilpasset modeller for damer som er stutt-tjokk :-) 13. Egenandel? (Hva bør vi velge hvis vi ved senere samlinger hadde valget mellom) 1 begrenset antall deltagere og ingen egenandel30,2 % 61 2 la alle som vil få delta, men med en lav 69,8 % 141 egenandel Total Forslag til Hjelpekorpskonferansen 2012 Stressmestring Fortsett som dere har gjort, dette er nyttige samlinger. Erfaringsutvekslig mellom korpsledelse i ulike korps er viktig, og ved en slik samlig vil det skje, både der dere har lagt opp til det, men også rundt middagsbordet, frokosten i pauser ol :) Samlinger med faglig utbytte, slik som det har vært de siste to årene oppleves som "verdt ta seg tid til" i ellers tralve vårmåneder med hjelpekorpsarbeid! Paralellsesjoner som i år, med forskjellige spennende temaer.. sosialt fredag etter velkomsten. Gruppearbeid lørdag og seminar før lunsj søndag for etter lunsj drar flesteparten. Bufemiddag holder på lørdagskvelden. Nytt hotell, gjerne nabohotellet. For å få plass til flere kanskje plukke ut noen kurs som er lette å skape diskusjoner i å kjøre dem, slik at alle kan lære av hverandre. positivt. Begrense litt på de miniseminarene, sånn at man får evt 1 time pr. seminar man har løst å delta på. Prate mere om f.eks idrettsskader, nødnett, fokusere på vannredning, vinter/sommer redning, sårskader, førsteinnsats, hypotermi +++ Ellers va det kjempebra alt sammen, men ble mye springing mellom rommene, og jeg synes det ble litt lite tid på hver seminar vi var på. - har litt mer om vannredning og krav/regler rundt dette, fordi dette blir en størrer og størrer faktor for ALLE korps.siden vi er egentlig fjellkorpset har vi 15(av 20 aktive)medlemmer som sitter med slike kompetanse, som blir utkaller til mange plasser i heile Telemark. Dersom det er begrenset antall plasser, prioriter korpsledere, evt trekløveren foran f.eks representanter fra røffgrupper, varamedlemer i styrene osv. Tilby 2 pr korps slik at flere korps deltar, tror det er viktigere med antall korps enn antall personer fra korps. Se under Alle ressurssgruper bør ha egen stand og fortelle hva de kan tilby og være behjelpelige med. La ledertroikaen delta gratis, og la alle få med to deltagere fra lokalrådet i tilegg til en lav egenandel. Når jeg mener begrense antall deltagere, bør det begrenses i form av antall fra hvert korps/d-råd, bør etter min mening være rom for 3 fra hver. Om antallet vurderes lavere, bær det kanskje heller være egenandel Flytte det til et annet hotell med bedre plass......kanskje et med litt mer kompetanse på spesialmat? Har vært der 2 ganger og det har vært ille med mat for min del begge gangene. Mer om type hjelpekorsrelaterte ting. Vannredning? sette av god tid til møte mellom d-råd og lansråd, ein kan med fordel fortsette med mini seminar og utstilerar slik som det var. 18

19 Bergen? Følge samme modell som i år med miniseminarer, dette gjør at foredragsholder må være effektiv og komme med budskapet sitt uten mye utenomsnakk, og ikke minst så er det enasjerende for tilhørerne når det er effektiv info. Korte seminarer gjør også at man ikke er så lenge i ro om gangen og at man får stadig nye temaer å høre om, det gjør heller ikke noe om det går såpass langt ut over ettermidagen med mange og innteressante temaer og med den lange perioden rundt lunsj med utstillere. BRA :-) Miniseminar må de ha med. Fleire utstillarar der vi også kan få prøve noko / kjenne på noko utstyr osv. Eget opplegg i en økt for administrative ledere i forhold til admis oppgavene og søknader og lingnene. eget opplegg for operative ledere og operativt fagbefal i forhold til fag og utstyrsleverandører Følg planen som er laget nå. Fokus på det vi driver med og veien videre. Fokus på strategien og hvordan oppnå den. Tema som omhandler lederskap og rollen som leder, ikke 1 hjelp. Dersom det er for få plasser i forhold til antall påmeldte, så er det bedre at man reduserer til 2 deltagere pr. korps istedenfor at enkelte korps blir "stengt ute" pga at listen er fylt opp av korps med mange deltagere. Det bør også opplyses tidlig om at det er begrenset med plasser, ikke bare ha ha en generell frist. Mange trodde at det var satt av 3 plasser til hvert korps og at dersom man meldte seg på innen fristen var man garantert plass. Hvilepauser i programmet. Den eneste muligheten til hvile/koble ut var om man droppet minglingen eller om man droppet dusjen og pyntingen før festmiddagen.. På fellesbildet var det mange som ikke kom med på grunn av at høye personer står foran dem. Det var en også en liten bakke midt inni der som gjorde at noen havnet nedenfor bakken og andre oppå bakken, ergo ble noen usynlige fra fotografens vinkel. Når det ble stilt spørsmål om alle kunne se fotografen var det flere hender i været, men ingenting ble endret på. Neste gang kan kanskje de fremste ligge/sitte, deretter noen på kne, noen halvveis oppreist osv, og så plasserer man folk etter høyde, slik at alle kommer med på bildet?! Felles løsninger på rekruttering. Hvordan motivere og beholde medlemmene. Prøv å ikke legge det til tarifforhandlingene slik at det risikeres vekterstreik (igjen), litt kjedelig at ikke alle foredragsholderne kunne komme, men knallbra erstatning ("vikarer")! Fokus på HMS ansvaret til ledere på korps, område og distriktsnivå. Erfaringer fra aksjoner der hjelpekorpsere forteller om hvordan de har løst krevende oppgaver, og hva de har lært av disse. Større fokus på ledelse. vasklelig å si da jeg har mye bra inntrykk Flere utstillere, alle ressursgrupper tilstede, MERE mat på middagen... Fint skal det være, men greit om det er nok til alle... Færre og lengre miniseminar. Når så mange ledere er samlet, er det jo en god anledning til å ha områdemøter. Hva med å legge inn en time til dette? Invitere kun troikaene, med paralellsesjoner som omhandler d-råd - administrativt korps- operativt korps - korpsledelse. At den bør holdes på et annet hotell for det var dårlige rom,dårlig ventilasjon og dårlig mat. mere tid med feks medlemmer av d-råd, ikke bare ledere. vi er nok noen som er nye i denne rollen, og kunne vært lærerikt, inspirerende og fint å møte andre i denne rollen, for å dele erfaringer :) mer ledertemaer, som for eksempel seleksjon, ekludering, konfliktløsing og samarbeid mellom korps/aksjonsledelse ko-grupper Litt lengre miniseminar med litt dypere faglig innhold At de som har meninger som går imot landsstyret blir hørt og respektert, ikke avvist og irettesatt. Kanskje man kan lage gruppearbeid slik som i år, men som dreier seg om temaer det er mye diskusjon rundt. De kan det være lettere for folk å komme med meninger, og man får hørt hva alle har å si. For å få med representanter ra flest mulige korps bør informajsonen gå ut MYE tidligere. Man kan kanskje begrense invitasjonen til å gjelde 2 fra hvert korps også, for å begrense antallet litt? Det bør også vurderes et annet tidspunkt da det skjer veldig mye av kurs, sanitetsvakter og andre arrangementer på denne tiden av året. kanskje få alt samlet på et hotell siden vi var nesten 300 deltagere. Ha det på hotellet hvor vi spiste middag. rom for ressursgruppene å presentere seg og de prosjektene de jobber med, med rom for tilbakemeldinger fra deltagerne, slik at en evt. kan justere i forhold til disse. Eget storbykorps-forum! Litt vanskelig å diskutere rekruttering og ledelse med korps som varierer i medlemstall mellom 10 og Mer tid til faglige og organisatoriske diskusjoner. Bruk fredagen til en generell motivasjons- og inspirasjonsdel. Noe a la det vi hadde en gang på hovedkontoret med foredrag av Karsten Isachsen. I alle fall noe lettere stoff enn tørr byråkrat fra justisdep... 19

20 Vanskelig og finne på noe nytt. Det var veldig fint i år.småseminarene bør det fortsettes med. Lærerikt. Liknende opplegg som i år, med 1 obligatorisk kurs og seminarer. Men gjerne lengre seminarer slik at man kan fordype seg litt. Haddde heller gått på 2-3 lengre seminarer. Disse var litt for generelle. Eller at man får velge mellom 1 kurs + seminarer eller 2 kurs. Håper at det blir videreført å ha samling for ansatte i forkant av konferansen, det var svært nyttig. Hvis det er begrensede plasser, bør ikke mer enn 3 stk fra hvert korps få delta, for å gi en mulighet til å få flere korps med. Det bør arrangeres på et sted med bedre plass. Som nevnt i første arket her, workshops. I tildømes krevende lende, er eit forholdsvis nytt kurs, kjør demo og la folk få prøve teknikker selv. Demo på KO arbeid, kjøre en full scala demo. Diskusjon rundet det etterpå. Demo på tekniske hjelpemidler i KO. Ozi, tracking osv. Er ikkje alle som har innsett verdien av disse hjelpemidlene. Det bør være kapasitet nok til at samtlige hjelpekorps i landet kan stille med 2-3 representanter Et tilsvarende opplegg synes jeg virker bra, men bør virkelig vurderer å lage noe spennende og motiverende på fredags kvelden ikke noe tørt som nå (se andre kommentarer) I forhold til antall deltakere ser jeg at en må ha en begrensing av økonomiske årsaker, samt for å lette administrasjonen. Egenandel er helt OK, men kan ikke være for høy da noen korps har dårlig økonomi og gjerne er noen av de som trenger en slik samling. Foreslår at en kun kan sende valgte ledere(trk og råd) så vil en automatisk få en reduksjon i forhold til deltakelse tror jeg. Det er vell både og, reduser antallet til en person eller to som får det gratis, resterende må betale egenandel. Snakketmed flere, og vet for min egendel at hadde det vert en egenandel så hadde ikke vi reist... Ha de på et annet hotell Færre og lengre miniseminarer (45 min) Ikke så lang pause til mingling på lørdagen, heller spre dette mellom miniseminarene Begrense antall deltakere fra hvert lokalråd, men ikke sette kriterier for hvem som kan delta. Rådsmedlemmer og andre ressurspersoner fra hjk. kan ha vel så mye nytte av dette. Tydelig informasjon i forkant. Gjerne kjør brannøvelse i 2013 også, men vært fint om den kunne vært kjørt på lørdag og ikke søndag. Fortsett med miniseminarer, og fortsett med å la det vært et faglig møtepunkt. Vi som har vært med noen runder lokalt trenger også påfyll, selv om det ikke kommer så mye nytt er det alltid bra med nye vinklinger og påminnelser. Ha gjerne flere eksterne forelesere, vi har bare godt av å se ting fra et ikkehjelpekorpsperspektiv. Synes det kunne ha vært fint å bruke litt tid på søndagen til å samle alle i distrikter eller regioner. Jeg tenker det er lett å bli inspirert og får ny motivasjon til å gjøre tiltak i korpsene, men ofte er det lettere å gjøre det sammen - og at det derfor kunne vært fint å satt seg ned med representanter fra ander korps i området og sett på "hva kan vi gjøre sammen?", "hvordan skal vi gjøre dette?" etc sammen med d-rådsleder(e) og regionleder(e). Tenker det også kan være med på å forplikte hverandre til å jobbe og satse på kompetanseheving. Miniseminar var en god ide, jatakk til dette. Men lengere økter slik at man får mer ut av hver enkelt seminar. Samtidig blir det ikke for mye og fordøye på kort tid. Legge inn tid til regionvise møter i timeplanen. miniseminarer på minimum en time med blant annet tema hjerteinfarkt, elskader, dypere inn på høyhastighetsskader, forgiftning og sirkulasjonssvikt. Gruppearbeid med deling av erfaringer fra den reviderte grunnopplæringa. Jeg synest man bør deleopp konferansen i to. En hjelpekorpskonferanse og en konferanse for distriktene slik det var før. utfordringer i hverdagen for ledelsen i hjelpekorpset. ha samlinger som er delt opp i korpsleder, operativ osv. for erfaringsutveksling inne for tema som er aktuelle. 15. Andre kommentarer Det må jobbes med lydanlegg til neste samling. Hører dårlig og får lite med meg. Lydnivået varierte veldig. Takk for fin samling Synes at alle skal kunne delta. Positivt å møte andre RKH for å utveksle erfaringer og kunnskap slik at vi vil bli bedre med den jobben vi gjør. Informer om at det er begrenset antall plasser, da vil vi prioritere å sende påmelding så fort vi vet hvem fra styret som har anledning til å delta. Nå gikk en glipp av samlingen da han fikk beskjed om at det var fult ved påmelding sammen dag som fristen gikk ut. første hjelpekorpskonferansen man var på, frister egentlig ikke på nytt. Beklager, men jeg hadde mye større forventninger til å få ny kunnskap for å utvikle korpset vårt. Synes det er bra å ha en stor samling i året Maten må klages på... den var ikke bra... oppigjen det samme hele helga. 20

Hva syns du om presentasjonene? Er det en eller flere av presentasjonene du vil fremheve som spesielt nyttige eller overflødige?

Hva syns du om presentasjonene? Er det en eller flere av presentasjonene du vil fremheve som spesielt nyttige eller overflødige? 3/21/13 Evaluering av FS Brukerforum 29. og 30. oktober 2012 - Rapport - Nettskjema Evaluering av FS Brukerforum Hva er din helhetsvurdering av FS Brukerforum? * Vi vil gjerne vite hva du syns om årets

Detaljer

Evaluering Haustsamling Sør 2014

Evaluering Haustsamling Sør 2014 Evaluering Haustsamling Sør 2014 Hva er din rolle i laget Answer Options Percent Administrativt ansatt 63,2% 43 Tillitsvalgt 36,8% 25 answered question 68 skipped question 0 Hva er din rolle i laget Administrativt

Detaljer

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 19.11.2011 Drammen Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtet startet 10.00. Tilstede: Leder, ØA, PK, SP, MA, KVK, VK2,

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012 Les om Reisebrev fra Pakistan - SIDE 5 Skredgruppa i Rogaland 30 år - SIDE 9 Kurs i vannredning - oppdatert kursoversikt - SIDE

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Om evalueringen 3 2.1 Spørreskjemaet 3 2.2 Hvem svarte?...3 3 Presentasjon av studentenes

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Sluttrapport. Bruker Spør Bruker Nærøy kommune

Sluttrapport. Bruker Spør Bruker Nærøy kommune Sluttrapport Bruker Spør Bruker Nærøy kommune Mariann Gladsø Randi Røvik Dagfinn Bjørgen Bruker Spør Bruker 2008 Side 2 av 27 ISBN 978-82-93265-23-8 Side 3 av 27 Bakgrunn for undersøkelsen... 4 Målsetninger...

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SAMLERAPPORT TIL PROGRAMUTVALGET FOR KOMPOSISJONS- OG MUSIKKTEORISTUDIER (PUKP) 2 Innhold Intern evaluering

Detaljer

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Sak 62/11 Referat sentralstyremøte 26.-28.08.11

Sak 62/11 Referat sentralstyremøte 26.-28.08.11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 28.08.11/163.32 SENTRALSTYREMØTE 30.09-2.10.11 Saksbehandler: Marit Simonsen/Hege Winje Sak 62/11 Referat sentralstyremøte 26.-28.08.11 Tilstede: Helene Kleppestø,

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE

OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE Velkommen til enda en jubileumsutgave av Nerven! I siste nummer hadde NerVen 10 års jubileum som landsdekkende utgave. Nå er det selve selvhjelpsarbeidet for mennesker med

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok Pårørendearbeid Idékompendium Løsblad fra en kokebok Oppskrift + egne «hemmeligheter» Dette idékompendiet er laget over samme lest som en kokebok: Det gir en grov oversikt over hva man trenger for å gjøre

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

Nå treffer vi eleven mer "hjemme"

Nå treffer vi eleven mer hjemme Nå treffer vi eleven mer "hjemme" Trafikklæreres erfaringer med individtilpasset opplæring Vegdirektoratet Forord I overkant av 300 ungdommer fra Lillehammerområdet har i 2005 fått tilbud om individtilpasset

Detaljer

INNHOLD CECILIE HØGÅS

INNHOLD CECILIE HØGÅS INNHOLD CECILIE HØGÅS 1 INNHOLD FORORD...4 1. HVORDAN KAN PERMEN BRUKES?...5 Pedagogikk og metode...6 Kursledelse med kulturelt mangfold...6 Rammer rundt kurset...7 2. ISBRYTERE... 10 Øvelse 1 Del forventninger...

Detaljer

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på IKS - Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på Du er så flink sa de og så at ikke at det eneste jeg presterte

Detaljer