Versjon 2.0 Saksnr. 11/467. Kriterier for tildeling av kjøretøynummer og litra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Versjon 2.0 Saksnr. 11/467. Kriterier for tildeling av kjøretøynummer og litra"

Transkript

1 Versjon 2.0 Saksnr. 11/467 Kriterier for tildeling av kjøretøynummer og litra

2 1 Innledning Definisjoner Kjøretøy Type Godsvogn, personvogn, trekkraftkjøretøy og spesialkjøretøy Diesel (brukt om lokomotiv, motorvogn etc.) Elektrisk (brukt om lokomotiv, motorvogn etc.) EVN overordnet struktur Tekniske dokumenter utgitt av ERA Innehavers egne benevnelser Personvogner uten trekkraft Siffer en to (samtrafikkode) Siffer tre fire (landskode) Siffer fem åtte (tekniske egenskaper) Siffer ni elleve (løpenummer) Siffer ni elleve for eldre norske personvogner Siffer tolv (kontrollsiffer) Litra Godsvogner Siffer en to (samtrafikkode) Siffer tre fire (landskode) Siffer fem åtte (tekniske egenskaper) Siffer ni elleve (løpenummer) Siffer tolv (kontrollsiffer) Litra Trekkraftkjøretøy Siffer en to (samtrafikkode) Siffer en to for damplokomotiv Siffer en to for finkevogner Siffer tre fire (landskode) Siffer fem åtte (tekniske egenskaper) Siffer fem Siffer seks åtte Siffer fem åtte for damplokomotiv Siffer fem åtte for finkevogner Siffer ni elleve (løpenummer) Siffer ni elleve for eldre trekkraftkjøretøy Siffer tolv (kontrollsiffer) Litra Generelt Litra for skiftetraktorer Litra for diesellinjelokomotiv Litra for elektriske linjelokomotiv Litra for motorvogner og motorvognsett...10 Statens jernbanetilsyn Kriterier for tildeling av kjøretøynummer og litra Dato: Side 2 av 13

3 8.7 EVN og litra for registrerte trekkraftkjøretøy Spesialkjøretøy (arbeidskjøretøy) Siffer en to (samtrafikkode) Siffer tre fire (landskode) Siffer fem åtte (tekniske egenskaper) Siffer fem Siffer seks åtte Siffer åtte for skinne-/vegmaskiner (tovegsmaskiner) Siffer ni elleve (løpenummer) Siffer tolv (kontrollsiffer) Litra...13 Statens jernbanetilsyn Kriterier for tildeling av kjøretøynummer og litra Dato: Side 3 av 13

4 1 Innledning Alle kjøretøy som er tatt i bruk i EØS-områdets jernbanesystem skal bære et europeisk kjøretøynummer (EVN) som blir tilordnet når den første tillatelsen for ibruktaking blir gitt. I Norge er det Statens jernbanetilsyn som tildeler EVN, jf. forskrift om nasjonalt kjøretøyregister for det nasjonale jernbanenettet 2. Reglene for utforming av EVN finnes i vedlegg P til TSI-en for drift og trafikkstyring (TSI OPE). Dette dokumentet beskriver hvilke kriterier Statens jernbanetilsyn legger til grunn for å tilordne EVN i de tilfeller der det i TSI OPE ikke er fastsatt felles europeiske regler. Dokumentet beskriver i tillegg kriteriene som tilsynet benytter ved tildeling av litra (typebetegnelse). Vedlegg P til TSI OPE har blitt endret flere ganger de siste årene. Sist vedtatte og gjeldende versjon står i vedtak 2011/314/EU. Vedtak 2011/314/EU inneholder et vedlegg P og et vedlegg Pa. Vedlegg P gjelder t.o.m. 31. desember 2013, jf. artikkel 7 i vedtak 2011/314/EU. Vedlegg Pa gjelder f.o.m. 1. januar Ved utarbeidelsen av kriteriene er retningslinjene og anbefalingene i Det europeiske jernbanebyrået (ERA) sin veiledning til TSI OPE (Guide for the application of the CR OPE TSI) tatt hensyn til. Dette dokumentet må leses i sammenheng med TSI OPE vedlegg P/Pa og ERAs veiledning til TSI OPE. 2 Definisjoner 2.1 Kjøretøy Begrepet kjøretøy er definert i samtrafikkforskriften 4 første ledd bokstav c: «kjøretøy: et jernbanekjøretøy som kjører på egne hjul på jernbanelinjer, med eller uten trekkraft. Et kjøretøy er sammensatt av ett eller flere strukturelle og funksjonelle delsystem eller deler av slike delsystem». I Norge betraktes et motorvognsett som ett enkelt kjøretøy. Dette innebærer at et motorvognsett bare tildeles ett EVN som identifiserer hele settet. 2.2 Type Begrepet type er i dette dokumentet brukt slik det er brukt i TSI OPE vedlegg P/Pa. Type er også brukt for hvordan trekkraftkjøretøy og personvogner klassifiseres ved tildeling av kjøretøynummer og litra i Norge. Denne inndelingen av kjøretøy i typer kan avvike fra inndelingen i typer og versjoner av typer i det europeiske registeret over tillatte typer kjøretøy (ERATV), som er under etablering. Statens jernbanetilsyn Kriterier for tildeling av kjøretøynummer og litra Dato: Side 4 av 13

5 2.3 Godsvogn, personvogn, trekkraftkjøretøy og spesialkjøretøy Begrepene godsvogn, personvogn, trekkraftkjøretøy og spesialkjøretøy er i dette dokumentet brukt slik de er brukt i TSI OPE vedlegg P/Pa. Denne bruken kan avvike fra definisjonene og begrepsbruken i norske forskrifter. Det som i TSI OPE vedlegg P/Pa omtales som spesialkjøretøy, er i all hovedsak arbeidskjøretøy. 2.4 Diesel (brukt om lokomotiv, motorvogn etc.) Dieselkjøretøy er kjøretøy som ikke kan benytte energiforsyning fra kontaktledningen for å gi trekkraft. Denne definisjonen betyr at kjøretøy som kun kan kjøre på batterier definisjonsmessig er dieselkjøretøy. Siden Ska 223 kun kan lade batteriene med pantografen, er disse dieselskiftetraktorer. 2.5 Elektrisk (brukt om lokomotiv, motorvogn etc.) Elektriske kjøretøy er kjøretøy som kan omforme strøm fra kontaktledningen til direkte trekkraft. Dette betyr at duolokomotiv som for eksempel General Electric P32AC-DM, som både kan kjøre på strøm fra kjøreledning og dieselmotor, definisjonsmessig er elektriske lokomotiver. 3 EVN overordnet struktur Et EVN består av 12 siffer ordnet i ulike grupper: Siffer en to Samtrafikkode Siffer tre fire Landskode. Norge har 76. Siffer fem åtte Tekniske egenskaper Siffer ni elleve Løpenummer Siffer tolv Kontrollsiffer For flere av disse gruppene er det ulike bestemmelser for personvogner, godsvogner, trekkraftkjøretøy og spesialkjøretøy. 4 Tekniske dokumenter utgitt av ERA TSI OPE vedlegg P del 9 er publisert som et såkalt ERA technical document på ERAs nettsted <http://www.era.europa.eu/>. TSI OPE vedlegg Pa del 9, del 10, del 11, del 12 og del 13 vil også bli publisert på ERAs nettsted. Disse dokumentene vil fortløpende bli oppdatert av ERA. 5 Innehavers egne benevnelser Innehaver kan i tillegg til den offisielle nummereringen og merkingen merke kjøretøyene med egne, interne nummeringssystemer og typebetegnelser. Innehaver kan selv endre slike interne benevnelser uten å melde fra til Statens jernbanetilsyn. Statens jernbanetilsyn Kriterier for tildeling av kjøretøynummer og litra Dato: Side 5 av 13

6 6 Personvogner uten trekkraft 6.1 Siffer en to (samtrafikkode) Se TSI OPE vedlegg P/Pa del Siffer tre fire (landskode) Landskoden for Norge er 76, jf TSI OPE vedlegg P/Pa del Siffer fem åtte (tekniske egenskaper) Se TSI OPE vedlegg P/Pa del Siffer ni elleve (løpenummer) Fortløpende nummerering som begynner på 001. For personvogner registrert i et gitt land skal det sjusifrede tallet for tekniske egenskaper og løpenummeret (dvs. siffer fem elleve) entydig kunne identifisere kjøretøyet, jf. TSI OPE vedlegg P/Pa del «0» Siffer ni elleve for eldre norske personvogner Ved tildeling av EVN til eksisterende norske personvogner er siffer ni gjort «typeavhengig» slik at vogner av type 3 har 3 som siffer ni, type 5 har 5 som siffer ni og type 7 har 7 som siffer ni. Som siffer ti og elleve er de to siste sifrene i NSBs vognnummer brukt. Det finnes imidlertid unntak fra dette systemet. 6.5 Siffer tolv (kontrollsiffer) Se TSI OPE vedlegg P/Pa del Litra Se TSI OPE vedlegg P/Pa del 13. Nasjonale litra og underlitra, som beskrevet i TSI OPE vedlegg P del 13, brukes ikke i Norge. Statens jernbanetilsyn Kriterier for tildeling av kjøretøynummer og litra Dato: Side 6 av 13

7 7 Godsvogner 7.1 Siffer en to (samtrafikkode) Se TSI OPE vedlegg P/Pa del 6. I TSI OPE vedlegg P del 6 er enkelte av kodene reservert for vogner tilhørende de «historiske jernbanevirksomhetene» nevnt i vedlegg P del 4 (i Norge NSB og JBV). Vedlegg Pa del 6, gjeldende fra 1. januar 2014, skiller ikke mellom hvem som er innehaver av vognene. Statens jernbanetilsyn tildeler ikke nye EVN for vogner som endrer innehaver. 7.2 Siffer tre fire (landskode) Landskoden for Norge er 76, jf. TSI OPE vedlegg P/Pa del Siffer fem åtte (tekniske egenskaper) Se TSI OPE vedlegg P/Pa del 9. ERAs veiledning til TSI OPE forklarer hvordan vedlegg P/Pa del 9 skal forstås. 7.4 Siffer ni elleve (løpenummer) Fortløpende nummerering som begynner på 001. I henhold til TSI OPE vedlegg P del «0» skal godsvogner registrert i et gitt land entydig kunne identifiseres ut i fra det sjusifrede tallet for tekniske egenskaper og løpenummeret (dvs. siffer fem elleve). Dette kravet faller bort når vedlegg Pa trer i kraft 1. januar Siffer tolv (kontrollsiffer) Se TSI OPE vedlegg P/Pa del Litra Se TSI OPE vedlegg P/Pa del 12. TSI OPE vedlegg P del 12 inneholder ett sett tabeller for godsvogner med en vognkasse og et annet sett tabeller for leddete godsvogner og vognsett. De nasjonale underlitra beskrevet i TSI OPE vedlegg P del 12 brukes ikke i Norge. Innehaver kan bruke typenummer for å skille mellom de ulike typene hvis vogner av ulik type får samme litra. I tekst og på vognene angis i så fall typenummeret med hevet skrift. Statens jernbanetilsyn Kriterier for tildeling av kjøretøynummer og litra Dato: Side 7 av 13

8 8 Trekkraftkjøretøy 8.1 Siffer en to (samtrafikkode) Første siffer er 9, jf. TSI OPE vedlegg P/Pa del 8. Andre siffer beskriver trekkrafttypen og fastsettes ut ifra av tabellen i TSI OPE vedlegg P/Pa del Siffer en to for damplokomotiv Damplokomotiv får 90 som siffer en to i EVN Siffer en to for finkevogner Vogner med aggregat for oppvarming av personvogner, såkalte finkevogner, klassifiseres som «spesialvogner med særlig funksjon» og får 96 som siffer en to. 8.2 Siffer tre fire (landskode) Landskoden for Norge er 76, jf. TSI OPE vedlegg P/Pa del Siffer fem åtte (tekniske egenskaper) Siffer fem Siffer fem er alltid Siffer seks åtte Siffer seks angir den generelle kjøretøytypen, og følgende fordeling brukes: 0 Diverse (herunder damplokomotiv og finkevogner) 1 Elektriske linjelokomotiv 2 Skiftetraktorer 3 Diesel linjelokomotiv 4 Elektriske motorvogner og motorvognsett 5 Diesel motorvogner og motorvognsett 6 Reservert for fremtidig bruk. 7 Reservert for fremtidig bruk. 8 Reservert for fremtidig bruk. 9 Reservert for fremtidig bruk. Siffer sju åtte angir typen innenfor hver av de generelle kjøretøytypene nevnt ovenfor. Det brukes fortløpende nummerering. Ved registrering av eksisterende materiell i det nasjonale kjøretøyregisteret er typebetegnelsen tatt inn som en del av EVN. El 18 er f.eks. gitt 118 som siffer sju åtte, Skd 226 er gitt 226 som siffer sju åtte og type 69 er gitt 469 som siffer sju åtte Siffer fem åtte for damplokomotiv Damplokomotiv får 0000 som siffer fem åtte uavhengig av typebetegnelsen. Statens jernbanetilsyn Kriterier for tildeling av kjøretøynummer og litra Dato: Side 8 av 13

9 8.3.4 Siffer fem åtte for finkevogner Vogner med aggregat for oppvarming av personvogner, såkalte finkevogner, får 0001 som siffer fem åtte. 8.4 Siffer ni elleve (løpenummer) Fortløpende nummerering som begynner på 001. I henhold til TSI OPE vedlegg P del «0» skal trekkraftkjøretøy registrert i et gitt land entydig kunne identifiseres med seks siffer (dvs. siffer seks elleve). Dette kravet faller bort når vedlegg Pa trer i kraft 1. januar Siffer ni elleve for eldre trekkraftkjøretøy Ved tildeling av kjøretøynummer til eksisterende materiell er innehavers individnummer i de fleste tilfeller forsøkt videreført som en del av EVN, men det finnes unntak. For eksempel er Skd gitt EVN og El 18 nr er gitt EVN Siffer tolv (kontrollsiffer) Se TSI OPE vedlegg P/Pa del Litra Generelt TSI OPE vedlegg P/Pa inneholder ikke bestemmelser om litra for trekkraftkjøretøy. Det er ikke krav om at trekkraftkjøretøy skal merkes med litra. Litraene som Statens jernbanetilsyn tilordner brukes for å administrere tilordningen av siffer seks åtte i EVN beskrevet ovenfor Litra for skiftetraktorer Skiftetraktorer gis litra Sk pluss underlitra pluss tresifret løpenummer med 2 som første siffer. Underlitra er: a el-drevne fra batteri d dieseldrevne e el-drevne fra kjøreledning Hybrider kan bruke to eller flere underlitra. Et eksempel på litra for en dieseldrevet skiftetraktor er Skd Litra for diesellinjelokomotiv Diesellinjelokomotiv gis litra Di pluss tosifret løpenummer. På hybrider kan underlitra brukes på samme måte som for skiftetraktorer., dvs. at en diesel-batterihybrid vil kunne få litra Dia xx (der xx er løpenummer). Statens jernbanetilsyn Kriterier for tildeling av kjøretøynummer og litra Dato: Side 9 av 13

10 8.6.4 Litra for elektriske linjelokomotiv Elektriske linjelokomotiv gis litra El pluss tosifret løpenummer. På hybrider kan underlitra brukes på samme måte som for skiftetraktorer., dvs. at et el-diesel duolokomotiv vil kunne få litra Eld xx (der xx er løpenummer) Litra for motorvogner og motorvognsett Motorvogner og motorvognsett får en typebetegnelse bestående av siffer seks åtte i EVN. Motorvognene og motorvognsettene benevnes som type xxx. For eldre materiell er eksisterende typebetegnelser beholdt, f.eks. type EVN og litra for registrerte trekkraftkjøretøy Tabellen nedenfor viser litra og oppbyggingen av EVN for de ulike typene trekkraftkjøretøy som enten var registrert eller hadde fått reservert nummerserie i det nasjonale kjøretøyregisteret da dette dokumentet ble utarbeidet. Litra Andre betegnelser EVN Elektriske linjelokomotiv El 1 El 11 El 13 El 14 El 16 El 17 El xxx-y xxx-y xxx-y xxx-y xxx-y xxx-y xxx-y El 19 TRAXX F140 AC2 DASN (BR 185.2) xxx-y Skiftetraktorer (elektriske og diesel) Skd 206 Skd 214 Skd 220 Skd 221 Ska 223 Skd xxx-y xxx-y xxx-y xxx-y xxx-y xxx-y Skd 226 Z xxx-y Skd 227 Z70 og Z xxx-y Skd 228 ME xxx-y Skd 229 Alstom BR xxx-y Diesellinjelokomotiv Di 2 Di 3 Di xxx-y xxx-y xxx-y Di xxx-y Di 9 CD66 (T66 / JT42CWR) xxx-y Di 10 T xxx-y Di 11 MZ (og TMZ) xxx-y Statens jernbanetilsyn Kriterier for tildeling av kjøretøynummer og litra Dato: Side 10 av 13

11 Litra Andre betegnelser EVN Di 12 Euro 4000 og T xxx-y Elektriske motorvogner Type 401 NSB type 74 (Flirt kort region) xxx-y Type 402 NSB type 75 (Flirt lang lokal) xxx-y Type xxx-y Type 69 Lokaltog xxx-y Type xxx-y Type 71 Flytog xxx-y Type 72 Lokaltog xxx-y Type 73 Dieselmotorvogner xxx-y Type 501 Y xxx-y Type 86 Type 92 Type 93 Damplokomotiv Type 2 Type 24 Type 18 Type 30 Type xxx-y xxx-y xxx-y xxx-y xxx-y xxx-y xxx-y xxx-y Statens jernbanetilsyn Kriterier for tildeling av kjøretøynummer og litra Dato: Side 11 av 13

12 9 Spesialkjøretøy (arbeidskjøretøy) 9.1 Siffer en to (samtrafikkode) Siffer en to er 99, jf. TSI OPE vedlegg P/Pa del Siffer tre fire (landskode) Landskoden for Norge er 76, jf. TSI OPE vedlegg P/Pa del Siffer fem åtte (tekniske egenskaper) Siffer fem Siffer fem er alltid Siffer seks åtte Se TSI OPE vedlegg P/Pa del Siffer åtte for skinne-/vegmaskiner (tovegsmaskiner) TSI OPE vedlegg P del 11 deler skinne-/vegmaskiner inn i fire ulike kategorier uten at betydningen av kategoriene er forklart. I tråd med hva ERA anbefaler i sin veiledning til TSI OPE, bruker Statens jernbanetilsyn standarden EN :2008 for å fastsette siffer åtte i EVN for skinne-/vegmaskiner. De øvrige sifrene i EVN fastsettes imidlertid ut i fra TSI OPE vedlegg P del 11. I samsvar med vedlegg E til EN :2008 fastsettes siffer åtte for skinne-/vegmaskiner ut i fra følgende inndeling: 0 360º excavator wheeled 1 360º excavator tracked 2 MEWPS / access boom 3 dumper 4 bulldozer 5 tractor / buggie 6 van / land rover 7 open back lorry 8 box lorry 9 miscellaneous 9.4 Siffer ni elleve (løpenummer) Fortløpende nummerering som begynner på 001. I henhold til TSI OPE vedlegg P/Pa del «0» skal nummeret for spesialkjøretøy være entydig i et gitt land med første siffer og de siste fem siffer for tekniske egenskapene og løpenummeret (dvs. siffer sju elleve). Statens jernbanetilsyn Kriterier for tildeling av kjøretøynummer og litra Dato: Side 12 av 13

13 9.5 Siffer tolv (kontrollsiffer) Se TSI OPE vedlegg P/Pa del Litra TSI OPE vedlegg P del 14 henviser til standarden EN for litra for spesialkjøretøy. Denne standarden inneholder imidlertid ingen beskrivelse av litra for spesialkjøretøy. I TSI OPE vedlegg Pa, gjeldende fra 1. januar 2014, er del 14 tatt ut. Statens jernbanetilsyn tildeler ikke litra til spesialkjøretøy. Statens jernbanetilsyn Kriterier for tildeling av kjøretøynummer og litra Dato: Side 13 av 13

NSB. TILSYNSRAPPORT NR Merking og registrering av kjøretøy

NSB. TILSYNSRAPPORT NR Merking og registrering av kjøretøy NSB TILSYNSRAPPORT NR. 2016-46 Merking og registrering av kjøretøy 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold... 4 6 Om kontrollen... 4 6.1 Administrative

Detaljer

RAILLOG AS. TILSYNSRAPPORT NR Merking og registrering av kjøretøy

RAILLOG AS. TILSYNSRAPPORT NR Merking og registrering av kjøretøy RAILLOG AS TILSYNSRAPPORT NR. 2016-48 Merking og registrering av kjøretøy 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold... 4 6 Om kontrollen... 4 6.1 Administrative

Detaljer

Green Cargo. TILSYNSRAPPORT NR Merking og registrering av kjøretøy

Green Cargo. TILSYNSRAPPORT NR Merking og registrering av kjøretøy Green Cargo TILSYNSRAPPORT NR. 2016-40 Merking og registrering av kjøretøy 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold... 4 6 Om kontrollen... 4 6.1 Administrative

Detaljer

Forskriften omfatter ibruktaking, oppgradering, fornyelse, drift og vedlikehold av kjøretøy på det nasjonale jernbanenettet.

Forskriften omfatter ibruktaking, oppgradering, fornyelse, drift og vedlikehold av kjøretøy på det nasjonale jernbanenettet. Forskrift om kjøretøy på det nasjonale jernbanenettet (kjøretøyforskriften) Innledende bestemmelser 1. Virkeområde Forskriften omfatter ibruktaking, oppgradering, fornyelse, drift og vedlikehold av kjøretøy

Detaljer

Hector Rail. TILSYNSRAPPORT NR Merking og registrering av kjøretøy

Hector Rail. TILSYNSRAPPORT NR Merking og registrering av kjøretøy Hector Rail TILSYNSRAPPORT NR. 2016-44 Merking og registrering av kjøretøy 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold... 4 6 Om kontrollen... 4 6.1 Administrative

Detaljer

Hva er en TSI og hvilken rolle får disse fremover?

Hva er en TSI og hvilken rolle får disse fremover? Hva er en TSI og hvilken rolle får disse fremover? NEK 900 lanseringsseminar 2014-05-22 Steinar Danielsen Jernbaneverket Innhold Hva er en TSI? Hvorfor TSIer? Hvordan lages TSIer? Hvor og når gjelder TSIene?

Detaljer

Kva er klokka? Kva er klokka? Kva er klokka?

Kva er klokka? Kva er klokka? Kva er klokka? er to er eitt er tolv er fem er fire er tre er åtte er sju er seks er elleve er ti er ni halv to halv eitt halv tolv halv fem halv fire halv tre halv åtte halv sju halv seks halv elleve halv ti halv ni

Detaljer

Veiledning til forskrift om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften)

Veiledning til forskrift om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) Veiledning til forskrift om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) 28.02.2012 1. GENERELLE KOMMENTARER Samtrafikkforskriften implementerer direktiv 2008/57/EF om samtrafikkevnen i det

Detaljer

Statens jernbanetilsyn jernbane taubane park og tivoli

Statens jernbanetilsyn jernbane taubane park og tivoli Statens jernbanetilsyn jernbane taubane park og tivoli Nytt om TSIer osv Dagens tema: 1.Status TSIer 2.Herunder krav til ERTMS (TSI CCS) 3.Bruk av og kontroll med samtrafikkomponenter Side 2 1. Hva er

Detaljer

Statens jernbanetilsyn jernbane taubane park og tivoli

Statens jernbanetilsyn jernbane taubane park og tivoli Statens jernbanetilsyn jernbane taubane park og tivoli Finn det du trenger på websiden vår! Nyheter Informasjon om endrede og nye lover og forskrifter Kommentarer til forskrifter Veiledninger Tilsynsrapporter

Detaljer

Sikkerhetsstyring på grensen Grenseoverskridende trafikk i et sikkerhetsstyringsperspektiv

Sikkerhetsstyring på grensen Grenseoverskridende trafikk i et sikkerhetsstyringsperspektiv Sikkerhetsstyring på grensen Grenseoverskridende trafikk i et sikkerhetsstyringsperspektiv ESRA seminar 07. oktober 2015 Bjørn Forsmo Hvem er jeg? Bjørn Forsmo Fagansvarlig revisjon og inspeksjon NSB Persontog

Detaljer

Jernbaneverket (Bane NOR) TILSYNSRAPPORT NR Merking og registrering av kjøretøy

Jernbaneverket (Bane NOR) TILSYNSRAPPORT NR Merking og registrering av kjøretøy Jernbaneverket (Bane NOR) TILSYNSRAPPORT NR. 2016-49 Merking og registrering av kjøretøy 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold... 4 6 Om kontrollen...

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312D0463.rti OJ L 217/12, p. 11-19 COMMISSION DECISION of 23 July 2012 amending Decisions 2006/679/EC and 2006/860/EC concerning technical specifications for interoperability (UOFFISIELL OVERSETTELSE)

Detaljer

Velkommen til veiledningsmøte om nasjonalt kjøretøyregister (NVR) Side 1

Velkommen til veiledningsmøte om nasjonalt kjøretøyregister (NVR) Side 1 Velkommen til veiledningsmøte om nasjonalt kjøretøyregister (NVR) 06.12.2016 Side 1 Agenda NVR i det store bildet av Andreas Hestevik Regelverket av Harald Hilton Tilsynets bruk av NVR av Tor-Erik Schjelderup

Detaljer

GS1 Målepunkt identifikasjon

GS1 Målepunkt identifikasjon GS1 Målepunkt identifikasjon Kort innføring om oppbygging, tildeling og administrasjon GS1 Guiden 3 Målepunkt Målepunkt ID Bakgrunn Regelverket er etablert i forbindelse med innføring av ny målepunkt identifikasjon

Detaljer

NOR/310D0640.bjaa OJ L 280/10, p. 29-45

NOR/310D0640.bjaa OJ L 280/10, p. 29-45 NOR/310D0640.bjaa OJ L 280/10, p. 29-45 COMMISSION DECISION of 21 October 2010 amending Decisions 2006/920/EC and 2008/231/EC concerning the technical specifications of interoperability relating to the

Detaljer

Foreløpig ulykkesstatistikk 2013

Foreløpig ulykkesstatistikk 2013 Foreløpig ulykkesstatistikk 2013 10.01.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Forklaring til statistikken... 3 3 Ordinær jernbanevirksomhet... 4 3.1 Trafikktall 2013... 4 3.2 Oversikt over jernbaneulykker...

Detaljer

Sikkerhetsrapport 2014

Sikkerhetsrapport 2014 Sikkerhetsrapport 2014 Innhold 1 Sikkerhet i tall... 3 1.1 Bakgrunn for statistikk... 3 1.2 Innrapporterte hendelsestyper... 3 1.3 Jernbaneulykker og personskader... 5 1.4 Uregelmessig passering av restriktivt

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 23.03.2009-29.03.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 23.03.2009-29.03. Side 1 Arkivsak/doknr. 07/188-42 N Sakstittel Implementering av jernbanepakke III Mottaker Karianne N. Brønlund Arkivkode 1-SF2-008 Oppdatert prosjektbeskrivelse for den nasjonale Saksansv. DIREKTØR-JUR-ESY

Detaljer

Søknad om unntak fra helsekravforskriften - Saksansv. DIREKTØR-REG-KS

Søknad om unntak fra helsekravforskriften - Saksansv. DIREKTØR-REG-KS Side 1 Arkivsak/doknr. 06/365-12 U Sakstittel ERA - Nasjonalt register for rullende materiell Mottaker European Railway Agency (NVR) Arkivkode 1-SF2-81 ECVVR Project - testresultater Saksansv. DIREKTØR-ADM-TSM

Detaljer

PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM)

PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM) PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM) Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 2 Bygning...4 2.1 Oppbygging av ID-nummersystemet...4 2.1.1 Lokalisering...4 2.1.2 System...4

Detaljer

NOR/311D0155.grbo OJ L 63/11, p

NOR/311D0155.grbo OJ L 63/11, p NOR/311D0155.grbo OJ L 63/11, p. 22-25 COMMISSION DECISION of 9 March 2011 on the publication and management of the reference document referred to in Article 27(4) of Directive 2008/57/EC of the European

Detaljer

Ulykkesstatistikk 2011

Ulykkesstatistikk 2011 Ulykkesstatistikk.8. Innholdsfortegnelse Innledning... Forklaring til statistikken... Ordinær jernbanevirksomhet.... Trafikktall.... Oversikt over jernbaneulykker.... Personskader.... Hendelser... 6 T-bane...

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 30.06.2008-06.07.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 30.06.2008-06.07. Side 1 Arkivsak/doknr. 08/112-3 N Sakstittel Dok.dato 03.04.2008 Arkivsak/doknr. 08/112-6 N Sakstittel Dok.dato 25.04.2008 Arkivsak/doknr. 08/112-7 U Sakstittel Mottaker NSB AS Unntak fra - Arkivsak/doknr.

Detaljer

KOMMISJONSBESLUTNING. av 10. februar 2011

KOMMISJONSBESLUTNING. av 10. februar 2011 Nr. 12/426 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.2.2016 KOMMISJONSBESLUTNING 2016/EØS/12/43 av 10. februar 2011 om endring av vedtak 2007/756/EF om vedtakelse av en felles spesifikasjon for

Detaljer

Gjennomføringsplan TSI OPE

Gjennomføringsplan TSI OPE Gjennomføringsplan TSI OPE Gjennomføringsplan i henhold til artikkel 3d nr. 2 i vedtak 2015/995/EU av 8. juni 2015 om endring av beslutning 2012/757/EU om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne

Detaljer

NOR/308D T OJ L 84/08, p

NOR/308D T OJ L 84/08, p NOR/308D0232.00T OJ L 84/08, p. 132-134 COMMISSION DECISION of 21 February 2008 concerning a technical specification for interoperability relating to the «rolling stock» sub-system of the trans-european

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 11.02.2008-17.02.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 11.02.2008-17.02. Side 1 Arkivsak/doknr. 06/55-134 I Sakstittel Dok.dato 07.02.2008 European Railway Agency (ERA) - Møter og arbeidsgrupper Spørreskjema ifbm tekniske opplysninger for lokomotiver og motorvogner Arkivsak/doknr.

Detaljer

Materiellfornyelser. Erik Halland Teknisk sjef

Materiellfornyelser. Erik Halland Teknisk sjef Materiellfornyelser Erik Halland Teknisk sjef Vår visjon Verden blir litt bedre når transporten går på skinner. Tenk om du kunne koble sammen mange trailere og la én mann kjøre dem... Et kombitog fra Oslo

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/924 of 8 June 2015 amending Regulation (EU) No 321/2013 concerning the technical specification for interoperability

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/924 of 8 June 2015 amending Regulation (EU) No 321/2013 concerning the technical specification for interoperability COMMISSION REGULATION (EU) 2015/924 of 8 June 2015 amending Regulation (EU) No 321/2013 concerning the technical specification for interoperability relating to the rolling stock freight wagons subsystem

Detaljer

Nr. 76/870 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 21. oktober 2010

Nr. 76/870 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 21. oktober 2010 Nr. 76/870 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 17.12.2015 KOMMISJONSBESLUTNING 2015/EØS/76/106 av 21. oktober 2010 om endring av vedtak 2006/920/EF og 2008/231/EF om tekniske spesifikasjoner

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 16.03.2009-22.03.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 16.03.2009-22.03. Side 1 Arkivsak/doknr. 09/141-2 N Sakstittel Dok.dato 14.03.2009 Infrastrukturregister - RINF Mottaker Trine Lise Corneliussen; Øystein Ravik Arkivkode 1-SF2-81 Register over infrastruktur (RINF) - Formelt

Detaljer

1 3Hva er klokka? Hva er klokka? Hva er klokka? Hva er klokka? Hva er klokka? Hva er klokka?

1 3Hva er klokka? Hva er klokka? Hva er klokka? Hva er klokka? Hva er klokka? Hva er klokka? 1 3 1 3 Klokka er to Klokka er ett Klokka er tolv Klokka er fem Klokka er fire Klokka er tre Klokka er پ0ٹ2tte Klokka er sju Klokka er seks Klokka er elleve Klokka er ti Klokka er ni 1 3 1 3 halv to halv

Detaljer

NOR/308D T OJ L 77/08, p. 1-3

NOR/308D T OJ L 77/08, p. 1-3 NOR/308D0217.00T OJ L 77/08, p. 1-3 Commission Decision of 20 December 2007 concerning a technical specification for interoperability relating to the «infrastructure» sub-system of the trans-european high-speed

Detaljer

Grenland Rail AS Tilsynsrapport nr Sikkerhetsstyring

Grenland Rail AS Tilsynsrapport nr Sikkerhetsstyring Grenland Rail AS Tilsynsrapport nr. 2015-11 Sikkerhetsstyring 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 8 5 Andre forhold... 8 6 Om revisjonen... 9 6.1 Administrative data...

Detaljer

Sikkerhetsrapport 2016

Sikkerhetsrapport 2016 Sikkerhetsrapport 2016 Innhold 1 Sikkerhet i tall... 3 1.1 Bakgrunn for statistikk... 3 1.2 Innrapporterte hendelsestyper... 5 1.3 Jernbaneulykker og personskader... 8 1.4 Uregelmessig passering av restriktivt

Detaljer

Brukerveiledning Excelmal Merkesystem 2017

Brukerveiledning Excelmal Merkesystem 2017 Brukerveiledning Excelmal Merkesystem 2017 Versjon 1.2 Dato: 20.6.2017 Forfatter: Andreas Erichsen, Erichsen & Horgen AS Innhold Innhold... 1 Oversikt... 2 Oppstart... 3 Generell innlegging og validering

Detaljer

TSIer, nasjonale regler og risikovurderinger

TSIer, nasjonale regler og risikovurderinger TSIer, nasjonale regler og risikovurderinger Statens jernbanetilsyn Jernbane taubane park og tivoli 23.03.2012 Side 1 Tema Hvilke TSIer gjelder? Hvilke TSIer er på vei? Risikovurderes regelendringer, evt

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 29.03.2010-04.04.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 29.03.2010-04.04. Side 1 Arkivsak/doknr. 09/274-17 U Sakstittel Kommisjonsforordning EC nr. 352/2009 om Mottaker Cargolink AS; CargoNet AS; Flytoget AS; Green Cargo AB; innføring av felles sikkerhetsmetoder for risikovurderinger

Detaljer

Nr. 76/626 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/139/EF. av 25. november 2009

Nr. 76/626 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/139/EF. av 25. november 2009 Nr. 76/626 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/139/EF 2015/EØS/76/82 av 25. november 2009 om lovfestede preginger for motorvogner med to eller tre hjul

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 12.10.2009-18.10.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 12.10.2009-18.10. Side 1 Arkivsak/doknr. 09/449-2 U Sakstittel Dok.dato 12.10.2009 JBV - Unntak fra togframføringsforskriften 5-17 Mottaker Jernbaneverket vedrørende togekspeditørens nærvær på plattform eller ved togveien

Detaljer

NOR/311D0229.GHB OJ L 99/11, p. 1-39

NOR/311D0229.GHB OJ L 99/11, p. 1-39 NOR/311D0229.GHB OJ L 99/11, p. 1-39 COMMISSION DECISION of 4 April 2011 concerning the technical specifications of interoperability relating to the subsystem rolling stock noise of the trans-european

Detaljer

Gjeldende samtrafikkforskrift finnes på følgende link: h : for sf sd xd html

Gjeldende samtrafikkforskrift finnes på følgende link: h :  for sf sd xd html DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Likelydende brev Se vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 11/1173- EC 07.11.2011 Høring - Utkast til forskrift om endringer i forskrift om samtrafikkevnen i jernbanesystemet

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 10.09.2007-16.09.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 10.09.2007-16.09. Side 1 Arkivsak/doknr. 06/545-16 U Sakstittel Jernbaneverket - Melding om endring av kjørevei Mottaker Jernbaneverket - Opprustning av Strømmen stasjon 1-SF2-521 DIREKTØR-STE-GH Midlertidig endring i sikringsanlegg

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 20.09.2010-26.09.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 20.09.2010-26.09. Side 1 Arkivsak/doknr. 07/436-48 U Sakstittel Malmtrafikk AS - Godkjenning av nye Mottaker Malmtrafikk AS malmtogslokomotiver - IORE - Serie 2 Malmtrafikk AS - Vedrørende søknad om Saksansv. DIREKTØR-STE-JNL

Detaljer

Referat fra evalueringsmøte 29.04.2008 med Saksansv. DIREKTØR-STE-KJO

Referat fra evalueringsmøte 29.04.2008 med Saksansv. DIREKTØR-STE-KJO Side 1 Arkivsak/doknr. 07/530-33 N Sakstittel Hector Rail - Diesel lokomotiv BR 941 Mottaker Bogdan Popa; Jon Normann Ly; Øystein Ravik; Gunhild Halvorsrud Referat fra evalueringsmøte 29.04.2008 med Saksansv.

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 08.12.2008-14.12.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 08.12.2008-14.12. Side 1 Arkivsak/doknr. 08/631-1 N Sakstittel Dok.dato 01.12.2008 Europeisk typeregister (ERATV) Mottaker Kjell Johansen; Erik Syvertsen; Øystein Ravik; Trine Lise Corneliussen Arkivkode 1-SF2-80 Etablering

Detaljer

Risiko og beredskap i NSB. Informasjonsmøte på Utsikten hotell i Kvinesdal mandag 5. mars

Risiko og beredskap i NSB. Informasjonsmøte på Utsikten hotell i Kvinesdal mandag 5. mars Risiko og beredskap i NSB Informasjonsmøte på Utsikten hotell i Kvinesdal mandag 5. mars ORGANISERING AV JERNBANEN I NORGE Samferdselsdepartementet EIER OFFENTLIG KJØPER REGULATOR NSB Utfører person- og

Detaljer

Merknad: Det er feil i revisjonsoversikten på s. 7, som ikke er mulig å rette opp.

Merknad: Det er feil i revisjonsoversikten på s. 7, som ikke er mulig å rette opp. Godkjent av: Kristiansen, Bjørn Side: 1 av 7 Innhold 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 I. GENERELT... 2 1.1. VIRKEOMRÅDE ( 1-1)... 2 1.1.1. Utfyllende bestemmelser om trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanen

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0328.lbjo OJ L 106/12, p.14-19 COMMISSION REGULATION (EU) No 328/2012 of 17 April 2012 amending Regulation (EC) No 62/2006 concerning the technical specification for interoperability relating to

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Virkeområde I bokstav a er det presisert at godsbaner faller inn under virkeområdet.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Virkeområde I bokstav a er det presisert at godsbaner faller inn under virkeområdet. HØRINGSNOTAT Utkast til ny tillatelsesforskrift Innledning Samferdselsdepartementet har sammen med Statens jernbanetilsyn foretatt en evaluering av forskrift av 16. november 2005 nr. 1489 om tillatelse

Detaljer

NOR/311D0107.ame OJ L 43/11, p. 33-54

NOR/311D0107.ame OJ L 43/11, p. 33-54 NOR/311D0107.ame OJ L 43/11, p. 33-54 COMMISSION DECISION of 10 February 2011 amending Decision 2007/756/EC adopting a common specification of the national vehicle register 2 KOMMISJONSBESLUTNING av 10.

Detaljer

NoBo eller utpekt organ hva er det?

NoBo eller utpekt organ hva er det? NoBo eller utpekt organ hva er det? Asle Martinsen Manager Scandpower Notified Body Scandpower AS 20. Mars 2012 NoBo eller utpekt organ hva er det? Innhold Hva er de nødvendige ingrediensene for et NoBo

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 10.08.2009-16.08.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 10.08.2009-16.08. Side 1 Arkivsak/doknr. 09/258-5 I Sakstittel Dok.dato 05.08.2009 Ledelsesmøter med Oslo Sporvognsdrift - Avsender Oslotrikken AS Oslotrikken AS - 2009 Arkivkode 1-SF2-64 Vedrørende utkast til rapport fra

Detaljer

Drammen stasjon - Rehabilitering av Saksansv. DIREKTØR-STE-GH

Drammen stasjon - Rehabilitering av Saksansv. DIREKTØR-STE-GH Side 1 Arkivsak/doknr. 06/585-4 I Sakstittel Dok.dato 24.05.2008 Henvendelse - Bruk av togets lydsignal Avsender Andreas Osland Arkivkode 1-SF2-68 Bruk av lydsignal Saksansv. DIREKTØR-STE-MM Arkivsak/doknr.

Detaljer

NEK 900 Elektriske Jernbaneinstallasjoner

NEK 900 Elektriske Jernbaneinstallasjoner NEK 900 Elektriske Jernbaneinstallasjoner Geir L. Eriksen Senioringeniør Jernbaneverket Stab Sikkerhet Arbeidet i JBV i snart 44 år og vært formann for NEK NK9 i ca 20 år I begynnelsen var det. Dagens

Detaljer

Jernbaneverket JD 600 Jernbaneverkets regelverk for rullende materiell som brukes med Jernbaneverket som ansvarlig trafikkutøver.

Jernbaneverket JD 600 Jernbaneverkets regelverk for rullende materiell som brukes med Jernbaneverket som ansvarlig trafikkutøver. Jernbaneverket Prosess: Rullende Materiell og Materiell Side: 1 av 15 Styringssystem Dok. nr. ProArc: STY-3594 Rev.: 1 Godkjent av: Prosesseier Dato: 01.07.2007 JD 600 Jernbaneverkets regelverk for rullende

Detaljer

Sikkerhetsrapport 2015

Sikkerhetsrapport 2015 Sikkerhetsrapport 2015 Innhold 1 Sikkerhet i tall... 3 1.1 Bakgrunn for statistikk... 3 1.2 Innrapporterte hendelsestyper....5 1.3 Jernbaneulykker og personskader... 8 1.4 Uregelmessig passering av restriktivt

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 01.06.2009-07.06.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 01.06.2009-07.06. Side 1 Arkivsak/doknr. 09/164-4 I Sakstittel Høring - Kunngjøring om igangsatt regulering av Avsender Plan- og bygningsetaten Oslo Holmenkollen stasjon kommune Arkivkode 1-SF2-008 Lillevannsveien 1 - Holmenkollen

Detaljer

Jernbaneverket INFRASTRUKTURENS EGENSKAPER Kap.: 1 Hovedkontoret Hensikt og omfang Utgitt:

Jernbaneverket INFRASTRUKTURENS EGENSKAPER Kap.: 1 Hovedkontoret Hensikt og omfang Utgitt: Hovedkontoret Hensikt og omfang Utgitt: 01.04.03 Side: 1 av 5 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Hensikt...2 1.2 Omfang...2 1.2.1 Hva omfattes av dokumentet...2 1.2.2 Hva omfattes ikke av dokumentet...2 1.2.3

Detaljer

Produktspesifikasjon. Stengningslenke (ID=888) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur

Produktspesifikasjon. Stengningslenke (ID=888) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.06-750 Sist endret: 2016-06-21 Definisjon: Kommentar: Alle Stengningslenke (ID=888) Delstrekning av en veg mellom to eller flere

Detaljer

Den siste i rekken av jernbanepakker hvor den første kom i år 2000 Pakkene inneholder forslag til en rekke nye forordninger/direktiver eller forslag

Den siste i rekken av jernbanepakker hvor den første kom i år 2000 Pakkene inneholder forslag til en rekke nye forordninger/direktiver eller forslag Jernbanepakke IV Den siste i rekken av jernbanepakker hvor den første kom i år 2000 Pakkene inneholder forslag til en rekke nye forordninger/direktiver eller forslag til endringer i tidligere sådanne Hensikten

Detaljer

NORMGIVENDE REFERANSER...

NORMGIVENDE REFERANSER... Generelle bestemmelser Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 1.1 Regelverkets enkelte deler... 2 2 GYLDIGHET... 3 2.1 Dispensasjon fra teknisk regelverk... 3 2.2 Dispensasjon fra forskrifter... 3 3 NORMGIVENDE

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312D0462.rti OJ L 217/12, p. 1-10 COMMISSION DECISION of 23 July 2012 amending Decisions 2002/731/EC, 2002/732/EC, 2002/733/EC, 2002/735/EC and 2006/66/EC and repealing Decision 2002/730/EC concerning

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 22.12.2008-28.12.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 22.12.2008-28.12. Side 1 Arkivsak/doknr. 06/84-105 U Sakstittel Jernbaneverket - Godkjenning av Ganddal Mottaker ABB AS Godsterminal Om innsyn i dokumenter Saksansv. DIREKTØR-STE-MOS Arkivsak/doknr. 08/640-2 U Sakstittel

Detaljer

BIM Requirements (MEP)

BIM Requirements (MEP) BIM Requirements (MEP) Trond Engebråten, NTI CADcenter - Norge Per Hartman, MagiCAD Danmark Aps Tverrfaglig merkesystem (TFM) Benyttes av Statsbygg, Forsvarsbygg, Helsebygg, Flyplassutbygginger etc. TFM

Detaljer

TX Logistik AB. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-30 Kontroll av godstog

TX Logistik AB. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-30 Kontroll av godstog TX Logistik AB TILSYNSRAPPORT NR. 2014-30 Kontroll av godstog 1. Bakgrunn og mål Statens jernbanetilsyn prioriterer tilsyn med operativ virksomhet i 2014. Kontrollen var en del av tilsynets ordinære årsprogram

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 15.12.2008-21.12.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 15.12.2008-21.12. Side 1 Arkivsak/doknr. 08/560-2 U Sakstittel Henvendelse - Skotbu stasjon - Avstand mellom Mottaker Anne Marit Holene tog og plattform Arkivkode 1-SF2-68 Skotbu stasjon - Sikkerhet Arkivsak/doknr. 08/578-2

Detaljer

Kommentarer til forskrift om krav til museumsbane (museumsbaneforskriften)

Kommentarer til forskrift om krav til museumsbane (museumsbaneforskriften) Kommentarer til forskrift om krav til museumsbane (museumsbaneforskriften) Kapittel 1. Innledende bestemmelser Til 1. Formål Formuleringen "det etablerte sikkerhetsnivået opprettholdes og i den grad det

Detaljer

GS1 Guiden. Om nummerering og merking med GTIN. (EAN Artikkelnummer) GS1 Guiden 1

GS1 Guiden. Om nummerering og merking med GTIN. (EAN Artikkelnummer) GS1 Guiden 1 GS1 Guiden Om nummerering og merking med GTIN (EAN Artikkelnummer) GS1 Guiden 1 Nummerering Nummerering Innledning Dette heftet gir en kort innføring i hvordan du går fram når du skal nummerere og merke

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 15.10.2007-21.10.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 15.10.2007-21.10. Side 1 Arkivsak/doknr. 06/140-17 U Sakstittel CargoNet AS - Innregistrering av RIV vogner - Mottaker CargoNet AS Tillatelse til å ta i bruk vogner type Sdggmrss (s), 6 akslet leddvogner CargoNet AS. Tillatelse

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 16.02.2009-22.02.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 16.02.2009-22.02. Side 1 Arkivsak/doknr. 07/670-28 U Sakstittel Revisjon av NSB Anbud AS (NSB Gjøvikbanen Mottaker NSB Gjøvikbanen AS AS) Arkivkode 1-SF2-63 Vurdering av tiltak etter revisjonsrapport 1-08. Saksansv. DIREKTØR-REV-SJS

Detaljer

Tilleggsendringer i sif i kursiv. Selve begrepene i 1-3 første ledd og overskriftene står imidlertid i kursiv i gjeldende rett.

Tilleggsendringer i sif i kursiv. Selve begrepene i 1-3 første ledd og overskriftene står imidlertid i kursiv i gjeldende rett. FORSLAG TIL SIKRINGSBESTEMMELSER I FORM AV ENDRINGER I SIKKERHETSSTYRINGSFORSKRIFTEN (sif) Tilleggsendringer i sif i kursiv. Selve begrepene i 1-3 første ledd og overskriftene står imidlertid i kursiv

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 12.02.2007-18.02.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 12.02.2007-18.02. Side 1 Arkivsak/doknr. 07/36-3 N Sakstittel Dok.dato 31.01.2007 Off.loven 5 første ledd Arkivsak/doknr. 07/34-3 N Sakstittel Dok.dato 31.01.2007 Off.loven 5 første ledd Arkivsak/doknr. 06/68-4 I Sakstittel

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 1304/2014 of 26 November 2014 on the technical specification for interoperability relating to the subsystem rolling

COMMISSION REGULATION (EU) No 1304/2014 of 26 November 2014 on the technical specification for interoperability relating to the subsystem rolling COMMISSION REGULATION (EU) No 1304/2014 of 26 November 2014 on the technical specification for interoperability relating to the subsystem rolling stock noise amending Decision 2008/232/EC and repealing

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 27.07.2009-02.08.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 27.07.2009-02.08. Side 1 Arkivsak/doknr. 06/792-6 N Sakstittel Medisinsk vurdering - Trafikkstyrer Arkivsak/doknr. 06/447-6 N Sakstittel Arkivsak/doknr. 09/401-2 N Sakstittel Dok.dato 22.07.2009 NSB - Søknad om unntak fra

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 21.01.2008-27.01.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 21.01.2008-27.01. Side 1 Arkivsak/doknr. 08/11-1 U Sakstittel Jernbaneverkets rapportering av uønskede hendelser - endringsmeldinger 1-SF2-69 Forespørsel om tilgang til saksnumrene i DIREKTØR-STE-ØR Jernbaneverkets synergidatabase

Detaljer

Kommentarer til sidesporforskriften

Kommentarer til sidesporforskriften Kommentarer til sidesporforskriften Kommentarer til forskrift 10. desember 2014 nr. 1573 om krav til privat sidespor og godsbane 3. mars 2015 1 Kapittel 1 Innledende bestemmelser... 3 2 Kapittel 2 - Sikkerhetsstyringssystem...

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 2 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 17.08.2009-23.08.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 2 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 17.08.2009-23.08. Side 1 Arkivsak/doknr. 09/45-2 N Sakstittel Dok.dato 03.08.2009 Kommunikasjonsstrategi 2009 Mottaker Erik Ø. Johnsen; Øystein Ravik; Karianne N. Brønlund; Sjur Sæteren; Trine Lise Corneliussen Arkivkode

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 19.07.2010-25.07.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 19.07.2010-25.07. Side 1 Arkivsak/doknr. 10/354-30 U Sakstittel Mottaker AS Valdresbanen Varsel om tilbakekall av lisens Arkivsak/doknr. 10/354-31 U Sakstittel Mottaker Railcare Tåg AB Varsel om tilbakekall av sikkerhetssertifikat

Detaljer

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 2 Hovedkontoret Regler for vedlikehold Utgitt: 01.01.98

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 2 Hovedkontoret Regler for vedlikehold Utgitt: 01.01.98 Generelle bestemmelser Side: 1 av 6 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Regelverkets enkelte deler...2 2 GYLDIGHET...3 2.1 Avviksbehandling...3 3 NORMGIVENDE REFERANSER...4 4 KRAV TIL KOMPETANSE...5 5 DOKUMENTHÅNDTERING...6

Detaljer

Spørsmål om krav om tillatelse for drift av Saksansv. DIREKTØR-REG-HH. Skøyen-Asker - søknad om tillatelse til å ta i bruk Saksansv.

Spørsmål om krav om tillatelse for drift av Saksansv. DIREKTØR-REG-HH. Skøyen-Asker - søknad om tillatelse til å ta i bruk Saksansv. Side 1 Arkivsak/doknr. 07/431-8 U Sakstittel Sydvaranger Gruve - Tillatelse til drift av Mottaker Samferdselsdepartementet bruksbane Arkivkode 1-SF2-44 Spørsmål om krav om tillatelse for drift av Saksansv.

Detaljer

Ny ERA-forordning, endringer i samtrafikkdirektivet og sikkerhetsdirektivet v/ seniorrådgiver Kristoffer J. Eikeland

Ny ERA-forordning, endringer i samtrafikkdirektivet og sikkerhetsdirektivet v/ seniorrådgiver Kristoffer J. Eikeland 21.06.2016 Side 1 Ny ERA-forordning, endringer i samtrafikkdirektivet og sikkerhetsdirektivet v/ seniorrådgiver Kristoffer J. Eikeland 21.06.2016 Side 2 Revisjon av samtrafikkdirektivet Recast av Samtrafikkdirektivet

Detaljer

Ulykkesstatistikk 2007

Ulykkesstatistikk 2007 Ulykkesstatistikk 1 Innledning...2 2 Forklaring til statistikken...2 3 Ordinær jernbanevirksomhet...3 3.1 Oversikt over jernbaneulykker...3 3.2 Trafikktall...3 3.3 Personskader...3 3.4 Uregelmessig passering

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAMMENSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysninger som skal oppgis i søknadsskjemaet for del A- og B-sikkerhetssertifikater

RETNINGSLINJER FOR SAMMENSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysninger som skal oppgis i søknadsskjemaet for del A- og B-sikkerhetssertifikater RETNINGSLINJER FOR SAMMENSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysninger som skal oppgis i søknadsskjemaet for del A- og B-sikkerhetssertifikater INNLEDNING Dette søknadsskjemaet skal benyttes av jernbaneforetak

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden:

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: Side 1 Arkivsak/doknr. 06/403-4 U Sakstittel Mottaker NSB AS for Arkivsak/doknr. 06/404-4 U Sakstittel Mottaker NSB AS for Arkivsak/doknr. 06/505-4 U Sakstittel Mottaker NSB AS for Arkivsak/doknr. 08/461-1

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 02.03.2009-08.03.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 02.03.2009-08.03. Side 1 Arkivsak/doknr. 09/36-2 I Sakstittel Vedrørende rapport om alvorlig jernbanehendelse Avsender Oslo T-banedrift AS Arkivkode 1-SF2-669 Vedrørende rapport om alvorlig jernbanehendelse Offl. 13 1.ledd,

Detaljer

statens jernbanetilsyn Cargolink AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-16 Oppfølgingsrevisjon sikkerhetsstyring og vedlikehold av kjøretøy

statens jernbanetilsyn Cargolink AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-16 Oppfølgingsrevisjon sikkerhetsstyring og vedlikehold av kjøretøy statens jernbanetilsyn Cargolink AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-16 Oppfølgingsrevisjon sikkerhetsstyring og vedlikehold av kjøretøy 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Vurdering av status på avvik beskrevet

Detaljer

Trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanen østre linje - Kap. 1 Innledende bestemmelser

Trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanen østre linje - Kap. 1 Innledende bestemmelser Godkjent av: Kristiansen, Bjørn Side: 1 av 9 Innhold I. GENERELT... 3 1.1. VIRKEOMRÅDE ( 1-1)... 3 1.1.1. Utfyllende bestemmelser om trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanen østre linje... 3 1.2. FORMÅL

Detaljer

Forskrift om kjøretøy på jernbanenettet (kjøretøyforskriften)

Forskrift om kjøretøy på jernbanenettet (kjøretøyforskriften) Dato 19.12.2016 nr. 1846 Departement Samferdselsdepartementet Avd/dir Statens jernbanetilsyn Publisert I 2016 hefte 19 Ikrafttredelse 01.01.2017 Endrer FOR-2012-06-21-633, FOR-2011-04-11-388 Gjelder for

Detaljer

GS1 Guiden. Om nummerering og merking med GTIN. (EAN Artikkelnummer) GS1 Guiden 1

GS1 Guiden. Om nummerering og merking med GTIN. (EAN Artikkelnummer) GS1 Guiden 1 GS1 Guiden Om nummerering og merking med GTIN (EAN Artikkelnummer) GS1 Guiden 1 Nummerering Nummerering Innledning Dette heftet gir en kort innføring i hvordan du går fram når du skal nummerere og merke

Detaljer

sjr TX Logistik AB TILSYNSRAPPORT NR Kontroll av godstog statens jernbanetilsyn jernbane taubane park og Ovoll

sjr TX Logistik AB TILSYNSRAPPORT NR Kontroll av godstog statens jernbanetilsyn jernbane taubane park og Ovoll sjr statens jernbanetilsyn jernbane taubane park og Ovoll TX Logistik AB TILSYNSRAPPORT NR. 2014-21 Kontroll av godstog 1 Bakgrunn og mål Statens jernbanetilsyn skal ha fokus på gjennomføring av operative

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 04.02.2008-10.02.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 04.02.2008-10.02. Side 1 Arkivsak/doknr. 08/29-1 U Sakstittel Årsrapport - uhellsstatistikk - 2007 Mottaker Flere mottakere iht. adresseliste Arkivkode 1-SF2-612 Hendelseskategoriene i Synergi og forholdet til jernbanelovgivingen

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 11.05.2009-17.05.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 11.05.2009-17.05. Side 1 Arkivsak/doknr. 09/256-2 U Sakstittel Jernbaneverket - Bergensbanen - Ål stasjon - Sikringsanlegg 1-SF2-521 DIREKTØR-STE-GDA Vedrørende melding om ny eller endret infrastruktur for Ål stasjon på

Detaljer

Jernbaneverket Norsk Jernbanemuseum. Tilsynsmøte TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 20-10

Jernbaneverket Norsk Jernbanemuseum. Tilsynsmøte TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 20-10 Jernbaneverket Norsk Jernbanemuseum Tilsynsmøte TILSYNSRAPPORT Rapport nr 20-10 JERNBANEVERKET NORSK JERNBANEMUSEUM TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 20-10 Saksnr: 10/654 SF63 Dato for tilsynsmøte: 24.11.2010

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 19.02.2007-25.02.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 19.02.2007-25.02. Side 1 Arkivsak/doknr. 06/774-17 I Sakstittel Dok.dato 18.02.2007 Revisjon av GM gruppen 2007 Avsender GM-Gruppen Arkivkode 1-SF2-63 Utkast til tilsynsrapport nr. 3-07 - Varsel om Saksansv. DIREKTØR-REV-SJS

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 02.02.2009-08.02.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 02.02.2009-08.02. Side 1 Arkivsak/doknr. 08/594-80 U Sakstittel Utlysning av stilling - IT-ansvarlig Mottaker 54 mottakere... Arkivkode 1-SF2-211 Vedr. søknad på stilling som IT-ansvarlig i Statens jernbanetilsyn Offl.

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 29.06.2009-05.07.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 29.06.2009-05.07. Side 1 Arkivsak/doknr. 06/84-113 U Sakstittel Jernbaneverket - Godkjenning av Ganddal Mottaker Samferdselsdepartementet Godsterminal Arkivkode Saksansv. 1-SF2-521 DIREKTØR-STE-MOS Vedrørende godkjenning

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 18.02.2008-24.02.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 18.02.2008-24.02. Side 1 Arkivsak/doknr. 08/42-1 I Sakstittel Dok.dato 04.01.2008 European Railway Agency (ERA) - Avsender European Railway Agency Arbeidsgruppe SafeCert Arkivkode 1-SF2-34 ERA arbeidsgruppe - Questionnaire

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. mai 2017 kl. 13.20 PDF-versjon 30. mai 2017 24.05.2017 nr. 644 Forskrift om endring

Detaljer