Leder. Ønsker dere alle en god sommer og ferie! Beste hilsen Gunvor Røssland Landro. U tga v e n r å rgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leder. Ønsker dere alle en god sommer og ferie! Beste hilsen Gunvor Røssland Landro. U tga v e n r. 2 2010 3. å rgang"

Transkript

1 T idssk r ift f o r NSF s lands g r uppe a v bedr iftssy k epleier e U tga v e n r å rgang Leder Innhold Studiedagene i Tromsø 2010 Prosjekt: Eksponeringsregister Prosjektbeskrivelse pilotprosjektet arbeidstakerregister SINTEF og NTNU Bokanmeldelser Intervju med Marit Block Uthuling av BHT-plikten? TAKK FOR FLOTTE STUDIEDAGER I TROMSØ NORDENS PARIS! En stor takk til deg som var med og bidro til å gjøre dagene til flotte dager! Vi i landsstyret er svært glad for alle gode tilbakemeldinger som vi fikk underveis og i etterkant av dagene! Presentasjonene til foreleserne ligger på faggruppens nettside. Faggruppens nettside blir stadig bedre og vi prøver å få oppdatert den fortløpende. Nå kan du selv gå inn på nettsiden med ditt medlemsnummer og kode som du selv lager. Herfra går du videre inn på medlemsnett der du kan oppdatere e-post, mobilnummer og arbeidsgiver med mer. Når vi i landsstyret nå har utsendelse, så kommer vi til å benytte e-postlister fra denne siden. Inntil videre vil vi også sende til lokalgruppeleder og kontaktpersoner som tidligere, så det er en stor mulighet for at du vil motta sendingen to ganger. Vi som arbeider i BHT er nå halvveis inne i et spennende år med en godkjenning. Godkjenningsorganet i Skien arbeider seg gjennom bunkene som de mottar. På studiedagene hadde vi med oss verneingeniør som er med og godkjenner. Hun anbefaler alle å sende sin søknad nå. Alle vil bli kontaktet og få råd og veiledning til hva som må gjøres om de mangler noe i søknaden. På finnes oversiktlige sider der det er nytting informasjon samt oversikt over de kompetansekravene som blir stilt til bedriftshelsetjenesten. På denne siden vil du også finne oversikt over de BHTer som har søkt og de som er godkjent. Det er satt ned en gruppe som skal utarbeide en Veileder med fagstige til godkjenning av spesialist i bedriftssykepleie. Gruppen består av Kari Gaarder Osnes og Kristin Bondevik og meg som leder i faggruppen. Vi skal få råd og veiledning fra NSF underveis. Når den er ferdig vil du som medlem få e-post om du har oppdatert den på min side på NSF sin nettside. Landsstyret har satt opp nytt innføringskurs for bedriftssykepleiere; Oslo oktober Kurset blir i NSF sine lokaler i Tollbugata. Mer informasjon blir lagt ut på vår nettside. 25.til 27.mai 2011 er BEDRIFTSSYKEPLEIERNES LANDSKON- FERANSE I BERGEN med tema Klokskap og kompetanse veien til vekst Sett av dagene allerede nå er min anbefaling! Ønsker dere alle en god sommer og ferie! Beste hilsen Gunvor Røssland Landro Leder NSFLBS Landsgruppen av bedriftssykepleiere

2 Studiedagene i Tromsø 2010 Tema: Etikk i arbeidslivet Studiedagene ble noen kjempefine og reflekterende dager. Tromsø viste seg fra sin beste side, med strålende sol når vi kom onsdag morgen. Sola var med oss alle dagene og var med på å sette en fin ramme rundt arrangementet. Dagene ble tilbrakt på Rica Ishavshotell, med en lys og fin konferanse sal der vi kunne sitte og se utover Tromsø. Dagene ble åpnet av NSF fylkesleder, Hanne Marit Bergland. Vi fikk høre om hva som var spesielt for Tromsø og hvordan de levde hver enkelt måned i året. Hva de gjorde i mørketiden og når sola kom tilbake. En fin start på dagen og vårt opphold i Tromsø. På kvelden tok vi buss til Ishavskatedralen hvor vi fikk oppleve en fin konsert i en koselig kirke. Etterpå tok vi heisen opp til Fjellstova hvor vi fikk servert god mat. En riktig trivelig og sosial kveld. Oppå Fjellstova fikk vi se flott utsikt over Tromsø i fint vær. Etikk og megling ved arbeidsmedisiner Hill Øyen sto på programmet onsdag. Hun fikk oss til å reflektere om etikk og holdninger som grunnlag for vår funksjon. Hvordan håndtere egne følelser og finne sin rolle. Ta vår rolle og ikke andres, og at vi hele tiden må øve. Hun snakket litt om det psykososiale arbeidsmiljøet og litt om omstilling. Hun hadde mange gode eksempler som hun delte med oss. Dagen ble avsluttet med tema om konfliktforståelse og megling. Der hun snakket om konflikt, dialog, tillit og trinn i meklingspross. Tusen takk til en inspirerende dame. Det fikk oss til å forstå viktigheten av å øve og tenke igjennom etiske dilemmaer. Få oss til å tenke over hvordan vi håndterer egen følelser og roller. Etikken er ofte stemmeløs. Torsdagen startet med Hvordan bidra til å bli en etisk bedrift? Ved etikkombud Svein Nordensson fra SINTEF. Der fikk vi høre litt om hvordan det ble gjort i praksis ved SINTEF. Veldig fint å høre litt om hvordan en bedrift jobber med etikk i praksis,

3 Så var det dagseminar ved Marie Aakre som startet med temaet Hva er verdiene verdt? Hun fikk oss til å reflektere litt over verdier og etikk i praksis. Etiske dilemmaer og etisk verktøy i praksis. Hun snakket litt om avhengighetsforholdet vi har til hverandre vi som hjelper og den som skal hjelpes. Hvordan vi forvalter makt og avhengighet. Vi var også ut i gatene i Tromsø og gikk Tankegang med tema om: Hvilke etiske dilemmaer opplever jeg personlig mest krevende i min jobb NÅ? En litt annerledes øvelse for mange av oss. Etterpå viste Marie oss hvordan en kan ta opp et dilemma med å bruke en Diskuretisk refleksjonsmodell. Veldig fint å få sett hvordan en kan gjøre det i praksis. Marie tok også opp tema om arbeidsglede og moralsk praksis. Er arbeidet en glede? Hva skal til for at jeg trives? Hvorfor jobber jeg egentlig? Snakket også litt om hverdagskultur og hverdagsspråk. Etterpå var det litt om etisk refleksjon, Jeg, den reflekterende praktiker. Vi fikk litt innblikk i refleksjon, den sekvensielle samtalen som kommunikasjons metode. Når du sier det da tenker jeg at. Sekvensiell samtale eller diskusjon er både en lytteøvelse og en teknikk for hypotesedannelse. Toastmaster for kvelden fylkesordfører Terje Olsen, var med på å gjøre kvelden trivelig. Det ble også servert veldig god mat. Kvelden ble avsluttet med sang. Vi var blitt delt opp i grupper og fikk som oppgave å skrive sang på vorspielet. Den skulle være diktet på sangen Fløy en liten blåfugl. Det var en kjempeinnsats fra alle. Vi har med her et eksempel på en av sangene som ble diktet. Fløy en liten gruppe hit til Tromsø Traff Hill i Tromsø Tok en liten tankegang i Tromsø Re flek sjon Dagene er flotte her i Tromsø Tatt heis i Tromsø Spist rein i Tromsø Kunnskapen den er som svamp i haue Drypp, drypp, drypp Etter denne dagen var vi alle fulle i hodet Det ble beskrevet som at en følte det som at hodet var som en svamp som var full av kunnskap. Vi hadde sugd til oss alt av kunnskap som Marie hadde gitt oss. Vi var sliten i hodet, men meget fornøyd med dagen Festmiddag på hotellet på kvelden. Fredag morgen startet med litt informasjon om godkjenningsordningen. Der vi fikk høre siste nytt av Heidi Troneng i godkjenningsenheten. Det ble også mulighet til å stille litt spørsmål om godkjenningsordningen. Dagene ble avsluttet med Artur Arntzen. Han snakket om Humor og etikk. Hvor viktig humor på arbeidsplassen er. Det kan være med på å gjøre hverdag mye enklere hvis vi klarer å bruke litt humor og selvironi. Vi fikk også trimma magemusklene i løpet av dette foredraget. Etter disse studiedagene var vi nok nesten høy, vi føler vi

4 har fått så mye input at vi gleder oss til å komme hjem å bruke disse verktøyene. Det har vært noen kjempefine dager med et fint hotell, god mat og entusiastiske forelesere. Tusen takk for noen flotte dager. Vi ønsker Bergen lykke til neste år. Vi går fortsatt og nynner på Bergen sin sang etter et flott innlegg om Bergen av Bergens gruppen. De har allerede begynt å forberede seg til neste år og det virket veldig spennende. Med hilsen Trøndergjengen: Margunn, Heidi Bente og Hilde Prosjekt:Eksponeringsregister Ved Margun L. Karlsen, NTNU HMS I 2009 hadde SINTEF og NTNU et felles pilotprosjekt for å etablere arbeidstakerregister (senere kalt eksponeringsregister) over ansatte som arbeider med kreftfremkallende og arvestoffskadelige stoffer samt bly og blyforbindelser. Bedriftssykepleier Margunn Losnegard Karlsen var prosjektleder og har skrevet rapport om erfaringene fra pilotprosjektet. Det ble utarbeidet en prosjektbeskrivelse/plan som var førende for prosjektperioden. Bedriftssykepleieren har ansvar for målrettede helseundersøkelser på HMS-avdelingen ved NTNU, og skal bistå arbeidsgiver i å sørge for at arbeidstaker gjennomgår egnet helseundersøkelse hvis arbeidstaker kan utsettes for farlige kjemikalier på en slik måte at det kan forårsake helseskade, ref kjemikalieforskriften 29. Et register over eksponerte arbeidstakere kan brukes til å få oversikt over hvem som skal inn til målrettede helseundersøkelser. Som en liten smak på prosjektet kan dere lese prosjektbeskrivelsen og forordet/sammendraget av rapporten. Dersom det er noen som ønsker å høre mer om pilotprosjektet må dere gjerne ta kontakt med Margunn Losnegard Karlsen, HMSavdelingen, NTNU. Arbeidsgiver skal sørge for at det føres register over arbeidstakere som i henhold til risikovurderingen er eksponert for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og arbeidstakere som arbeider med bly og blyforbindelser ref kjemikalieforskriften 28.

5 Prosjektbeskrivelse pilotprosjektet arbeidstakerregister SINTEF og NTNU Bakgrunn for pilotprosjektet SINTEF og NTNU Arbeidsmiljøloven 4-5 (6) Særlig om kjemisk og biologisk helsefare Del 4 Godkjenning av leveranse. Innføring og forberedelse av drift. Evaluering og plan for videre drift. Opplæring Kjemikalieforskriften 28 Kreftfremkallende Arvestoffskadelig Bly og blyforbindelser Forskrift om vern mot eksponering for biologiske faktorer 18 Smitterisikogruppe 3 og /eller 4 Stoffkartotekforskriften 5 Krav om stoffkartotek for helsefarlige stoffer. Lov om behandling av personopplysningsloven 31. Meldeplikt Formål med pilotprosjekt. Avklare og godkjenne krav til løsinger for registrering og rapportering i samsvar med myndighetskrav med utgangspunkt i en utprøving av ECO Exposure ved et felles laboratoriemiljø. Piloten skal avklare og anbefale rutiner og rollebeskrivelser for registrering, herunder hvem som skal registrere, hvem som skal registreres, måle tidsforbruk til registrering. Pilotprosjektet skal på bakgrunn av pilotprosjektet utarbeide en plan for innføring og drift av ny løsning (inkludert organisatorisk forankring, opplæring, support med mer). Mål Enkel, enhetlig og forsvarlig løsning i tråd med kjemikalieforskriften/forskrift om vern mot eksponering for biologiske faktorer krav til personregister. Klar for drift i hele organisasjonen. Gjennomføring Del 1 Forberedelser: Forankring hos ledelsen. Planlegging, teknisk og praktisk tilrettelegging, inngåelse av avtaler og opplæring. Del 2 Pilotering og evaluering. Del 3 Plan for storskala innføring. Framdriftsplan med milepeler- ikke referert her Organisering Prosjekteiger Styringsgruppe Referansegruppe Prosjektledelse Prosjektgruppe Prosjektdeltakere HMS sjefene på SINTEF og NTNU HMS sjefene, lederne for enheten hvor piloten utføres og HVO fra begge organisasjonene. Prosjektleder er sekretær for styringsgruppen ECOonline matrisen/ansvarlige, framtidige brukere, ressurspersoner. Oppnevnes.(!) Ledes av prosjektleder. Margunn Losnegard Karlsen. Brukere på laboratoriet. Ressurser og økonomi Direktekostnader, innkjøp/lisenser, andre direktekostnader, opplæring og evaluering. Suksessfaktorer/risiko- ikke referert her Kvalitetssikring Etablering av styringsgruppe og referansegruppe Ivaretakelse av personvern- ikke referert her Involvering av berørte arbeidstakere- ikke referert her Andre avklaringer- ikke referert her Forord i rapporten: Arbeidstilsynet har syv satsingsområder i perioden Å forebygge eksponering for støy og kjemiske og biologiske stoffer er en av de syv. Det nasjonale prosjektet Bedre Kjemi strekker seg over perioden , og er Arbeidstilsynets hovedprosjekt innenfor kjemisk- og biologisk helsefare. Prosjektet skal bidra til å gjennomføre kjemikaliestrategien gjennom tilsyn, veiledning, premissgiving og samarbeid med de aktuelle bransjeorganisasjonene. fortsetter neste side...

6 Pilotprosjektet arbeidstakerregister ble etablert og gjennomført i 2009 i et samarbeid mellom NTNU og SINTEF. NTNU og SINTEF har flere lokaler hvor begge organisasjonene er representert, og hvor ansatte fra begge organisasjoner arbeider med samme kjemikalier. Enhet v/sintef og v/ntnu ble valgt for pilotprosjektet fordi de er samlokalisert og det er et relativt begrenset og oversiktlig miljø samt at det er et moderne laboratorium. Oppdragsgivere er HMS-sjefene ved NTNU og SINTEF, og Margunn Losnegard Karlsen som er bedriftssykepleier, HMS-avdelingen ved NTNU har ledet prosjektet. Stoffkartotekkoordinater ved Det medisinske fakultet var med i prosessen under hele prosjektperioden, og hun var en god veileder, med kunnskap om kjemikaliene og som bruker av stoffkartoteket. Lederne på enhetene hvor pilotprosjektet ble utført har vært positive til prosjektet, og har motivert sine ansatte til å få til registreringen og til å se sin egen nytteverdi av å føre register over den enkeltes eksponering. Sammendrag av rapporten: Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften) ble publisert i 2001, og 28 handler om register- kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og bly. Register skal sees som en oppfølging av arbeidsgivers plikt til å kartlegge og følge opp arbeidsmiljøet. NTNU og SINTEF er store brukere av kjemikalier, og begge organisasjonene har ECOonline som stoffkartotek. NTNU har hatt ECOonline siden 2006, og SINTEF siden ECOonline har utarbeidet en modul, ECO Exposure, i stoffkartoteket som skal brukes til registrering av eksponerte arbeidstaker og studenter. Pilotprosjektet tar for seg et lite og oversiktlig miljø, med formål om å komme fram til en enkel, enhetlig og forsvarlig løsning som tilfredsstiller krav i lov og forskrift. Det skal danne grunnlag for videre innføring av arbeidstakerregisteret i NTNU og SINTEF. Registeret har i hele prosjektperioden blitt omtalt som arbeidstakerregister. Arbeidstakerregister kan være misvisende, og navnet er derfor endret til eksponeringsregister. Rapporten vil heretter omtale registeret som eksponeringsregister. Den utvalgte enheten har i prosjektperioden brukt lite trekantmerkede stoffer. Trekantmerkede stoffer er kjemikalier som enten er kreftfremkallende, arvestoffskadelige eller er bly eller blyforbindelser.. Selv om pilotprosjektet har vært i et lite miljø med bruk av få trekantmerkede kjemikalier, så er det nok kunnskap og erfaring for å fremme forslag til innføring og drift av eksponeringsregister. Diskusjon om å ha et nytt pilotprosjekt i et større miljø har vært diskutert men ble ikke sett på som nødvendig. Hva har pilotprosjektet avdekket? Etablering av eksponeringsregister for å registrere farlige stoffer må være forankret hos ledelsen. Kjemikaliene må være lagt inn i stoffkartoteket. Det må være utført global risikovurdering av iboende stoffer slik at ansatte/studenter ser faremerkingen i stoffkartoteket, trekantmerket, og at det gjøres likt på NTNU og SINTEF. Ledelsen må være tydelig på hva som skal registres: All bruk av trekantmerkede stoffer og biologiske faktorer, smitterisiko 3 og/eller 4. Alle ansatte/studenter som arbeider med trekantmerkede stoffer skal føres i register. Det må avsettes tilstrekkelig tid til registrering. Ansatte/studenter må ha god opplæring i Eco Exposure samt grunnleggende kjennskap til ECOonline. ECO Exposure må være enkel å bruke, lite tidkrevende. Egenmotivasjon for å føre register Merke kjemikaliene på laboratoriet med varseltrekant og tekst: All bruk av kjemikaliet SKAL registres i ECOonline. Klare føringer for tildeling av ECO Exposure lisenser (hvem gjør det??) Klare føringer for hvem registrer eksponeringer for andre (ansatte/studenter som har korte opphold i laboratoriet). Retningslinjer for innsynsrett. Felles forståelse av hva er eksponering. Felles forståelse av begreper brukt i ECO Exposure

7 Bokanmeldelser: Gi hverdagen et LØFT av Gro Johnsrud Langslet Dette er ei bok som kom ut i 2004, men som jeg har oppdaget nå litt sent kanskje, men desto bedre! Dens innhold er om hverdagsfrustrasjoner og kloke grep. Kapittel 1 handler om å gjøre noe som virker og det mener vi vel er kloke grep. De neste kapitlene omhandler tips om parforhold, gjenstridige unger, stress/utbrenthet, frustrasjon på jobben, fastlåste konflikter, ros/ris og bevar gløden og lidenskapen. Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet. Jus og Psykologi. Av Ståle Einarsen, professor i arbeid og organisasjonspsykologi ved Universitetet I Bergen, og Harald Pedersen, jurist og spesialist på arbeidsmiljørett, Boken egner seg både som lesning fra perm til perm, og som et nyttig oppslagsverk. Den forener juridiske og organisasjons psykologiske svar på spørsmål om konflikter og trakassering. Det er den draumen Det er den draumen me ber på at noko vedunderleg skal skje, at det må skje - at tidi skal opna seg, at hjarta skal opna seg, at døra skal opna seg, at berget skal opna seg, at kjeldor skal springa at draumen skal opna seg, at me ei morgonstund skal glida inn på ein våg me ikkje har visst um. (Olav H. Hauge, 1966) Boken er praktisk rettet og gir eksempler på nyttige arbeidsmetoder, samt at den viser til hvilke bestemmelser som finnes i lover og regler. Den viser også hvordan man kan kombinere et organisasjons psykologisk og et juridisk perspektiv for å skape varige løsninger. Boken egner seg for arbeidsgivere, ledere, personalmedarbeidere, verneombud, AMU medlemmer, tillitsvalgte, ansatte i bedriftshelsetjenester og andre med interesse for fagfeltet. En nyttig bok å ha i kontorets litteratur samling. Intervju med Marit Block av Gunhild Aasly Lunsjtreff på en av Marits gamle arbeidsplasser, Din Bedriftshelsetjeneste. Jeg ønsket å vite hvordan Marit hadde det som pensjonist. Marit trives som AFP-pensjonist. Hun savner ikke arbeidsoppgavene. Hun savner imidlertid sine kolleger i BHT og enkelte andre som sto henne nær i de forskjellige bedriftene hun hadde ansvaret for. Fagmiljøet og de andre bedriftssykepleierne er det vemodig å ikke ha jevnlig kontakt med lenger. Hun er fortsatt medlem av NSF og leser Sykepleien med stor glede. Orientering om NSF LBS lokalt setter hun pris på. Det er et tankekors at mye kunnskap og videreutdanning ikke er i bruk mer. Hun var uforberedt på at hun temmelig fort var helt ute. Nå er det andre utfordringer som opptar henne og hun opplever å være privilegert. Hun tenker på alle årene med forebyggende helsearbeid som gode og er takknemmelig for alt hun fikk være med på. Mye morsom jobbing med store utfordringer. Utdanning, kurs, studiedager, arbeidet som hovedtillitsvalgt og ikke minst lokalgruppen og alle kolleger i Trondheim og Oslo. I ettertid er hun overbevist om at hun valgte riktig retning den gangen hun sluttet med prøverør og en sykehuskarriere. Vil ønske deg alt godt som pensjonist, Marit! Gunhild Aasly, Spes i bedriftssykepleie, Din BHT Friheten er fantastisk! Hun reiser mye og nyter å gjøre det hun ønsker når det passer henne.

8 Førstehjelp alltid for hånden! NYHET! Lett forståelige førstehjelpsinstruksjoner i form av bilder. Når plasteret trekkes opp er det klart for påsetting. Cederroth Øyedusj kan plasseres på Førstehjelpsveggen Cederroth Førstehjelpsvegg Oversiktelig Høy beredskap Lett å komplettere

9 Uthuling av BHT-plikten? Av Arve Lie, Fagsekretariatet for BHT Mer og bedre bedriftshelsetjeneste ble innført fra 1/1-2010(1). Åtte nye bransjer fikk BHT plikt og økte omfanget av BHT-plikt fra arbeidstakere til over 1,2 millioner(1). Samtidig ble det stilt krav om kompetanse til BHT i form av en godkjenningsordning (2) en logisk oppfølging av BHT-plikten. Man kan vanskelig stille krav om at noen skal kjøpe en tjeneste uten at det stilles krav til dem som skal levere tjenesten. Mange BHT har søkt om godkjenning, og flere er allerede blitt godkjent. Det lover bra for kvaliteten. Men godkjenningen regulerer ikke omfanget av tjenestene BHT skal levere. Hva så med de mange nye kundene? Kommunene har fått mange nye arbeidstakere med BHT-plikt, bl.a. skole og helse; så mange at Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) visstnok har anbefalt kommunene å tegne BHT-avtale for alle sine ansatte. I disse dager går mange kommuner ut og ber om anbud på BHT fra ulike tilbydere. Prisen de har tenkt å betale for en fullverdig BHT er imidlertid ikke mindre enn oppsiktsvekkende. Oslo Kommune opererer med en antydet pris på ca 150 kr. per ansatt og år. De er ikke alene om dette prisnivået. Flere større kommuner opererer med tilsvarende priser. Til sammenligning liggere gjennomsnittsprisen på BHT i Norge på bortimot det 10-dobbelte, kr/ansatt og år. Noen mener at selv dette er alt for lite(3). Til gjengjeld tyder mye på at en god BHT kan være svært lønnsomt for virksomhetene med en gevinst på fra 5-10 ganger innsatsen(3-8). Forskriften om pliktig BHT, den såkalte bransjeforskriften, sier ikke noe om hvor mye BHT en virksomhet skal ha. Dette skal gjørers ut fra en risikovurdering. Men det forventes at virksomhetene skal bruke BHT til en rekke oppgaver regulert av BHT-forskriften(2) Disse oppgavene er så vidt omfattende at de umulig kan leveres for 150 kr/ ansatt og år. Ingen seriøs BHT vil kunne påta seg det eller??? Mange kommuner har tradisjonelt forsøkt å bruke minst mulig penger på BHT, bl.a. fordi de har en presset økonomi. Men nå har de fått BHT-plikt og ikke uten grunn. Helsesektoren i Norge er på mange måter blant verstingene mht HMS-innsats, tidlig pensjonering og høyt sykefravær(9). I skolesektoren er problemene mange og andelen som tidligpensjoneres svært høy(9). Det er derfor liten grunn til å tro at de selv skal fikse problemene med en mikroskopisk støtte fra en BHT. Det er faktisk grunnen til at de har fått BHT-plikt. Men volumet på tjenestene sier altså bransjeforskriften ikke noe om. Gjennom inspeksjoner skal Arbeidstilsynet både kontrollere arbeidsmiljøet og påse at virksomhetene bruker BHT på en riktig måte. De har varslet forsterket tilsyn på virksomhetenes bruk av BHT de nærmeste årene. Hvis det nå blir en innarbeidet praksis at normen for BHT i kommunene blir en lavpris BHT, kan utvidelsen av bransjeforskriften bli helt uten effekt. Her ligger det noen utfordringer for Arbeidstilsynet. Referanser (1) Forskrift om at virksomheter innen visse bransjer skal ha godkjent bedriftshelsetjeneste, FOR nr 162, Direktoratet for arbeidstilsynet, (1989). (2) Forskrift om virksomheters bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og godkjenning av bedriftshelsetejeneste., Arbeids- og inkluderingsdepartementet, (2009). (3) Johnsson J, Lugn A, Rexed B. Långtidsfrisk. Så skapas hälsa, effektivitet och lönsamhet. Lund, Sverige: Ekerlids förlag; (4) Black C. Dame Carol Black s Review of the health of Britain s working age population. Summary of evidence submitted. London; (5) Lie A, Norseth T, Mehlum IS, Bratland SZ, Hagerup-Jenssen T, Moen BE, et al. Arbeidsgruppe for vurdering av den videre utvikling av bedriftshelsetjenesten. Internett 2001Available from: URL: html (6) Taimela S, Justen S, Aronen P, Sintonen H, Laara E, Malmivaara A, et al. An occupational health intervention programme for workers at high risk for sickness absence. Cost effectiveness analysis based on a randomised controlled trial. Occup Environ Med 2008 Apr;65(4): (7) Kant IJ, Jansen N, van Amelsvoort L, van Leusden R, Berkouwer A. Structured Early Consultation with the Occupational Physician Reduces Sickness Absence Among Office Workers at High Risk for Long-Term Sickness Absence: a Randomized Controlled Trial. Journal of Occupational Rehabilitation 2008 Mar 20;18(1): (8) Hämälainen RM, Husman K, Räsänen K, Westerholm P, Rantanen J. Survey of the Quality and Effectiveness of Occupational health Services in the European Union, Norway and Switzerland. Finnish Institute of OccupationalHealth; Report No.: Research Report 45. (9) Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Prosjekt for vurdering av den videre oppfølging av bedriftshelsetjenesten Sep 1.

10 UTVALG/LOKALGRUPPELEDERE/KONTAKTPERSONER LOKALGRUPPELEDERE AGDERFYLKENE Jofrid Vigre Braadland Søgne og Songdalen BHT Pb 980, 4682 Søgne Tlf.jobb: BERGEN / HORDALAND Camilla Elise Tonning Arbeidsmiljøseksjonen, Bergen Kommune. Halfdan Kjærulfsgt 4, 5017 Bergen bergen.kommune.no Tlf. jobb: Tlf. priv.: BUSKERUD Aud B. Pedersen Hjelp24BHT, Kongsberg hjelp24.no Tlf.job: Mobil: ØSTFOLD For tiden ikke aktiv NORD-TRØNDELAG For tiden ikke aktiv HEDMARK & OPPLAND Karita Tøraasen Skogvegen Ottestad Tlf.priv.: Tlf. jobb: TELEMARK Ingen SØR-TRØNDELAG Tone Ramstad Hareveien 30C 7021 Trondheim Mob OSLO & AKERSHUS Ingen VESTFOLD Mette Moen Stålerød Tarandrøveien 64 A 3171 SEM Tlf: KONTAKTPERSONER FINNMARK Marianne Madvig Hansen Nygaardgt kirkenes Tlf.: SOGN OG FJORDANE Birgit Weel Skram Røvhaugvegen 12, 6856 Sogndal Tlf.jobb: Tlf.priv Mob NORDLAND Inger Kristiansen Hegreveien Mo I Rana Tlf.jobb : Tlf.priv: Tlf.mob: Troms Kristin Benjaminsen Harstad Bedriftshelsetjeneste AS, Sverresgt 1, Pb 414, 9484 Harstad Privat: Oldra, 9415 Harstad Telefon arb: Telefon: OSLO & AKERSHUS Kari Gaarder Osnes Drammensveien 110 G 0273 OSLO Tlf: Mobil: ROGALAND Kåre Vold Bedriftshelsetjenesten Hydro Aluminium Karmøy 4265 Håvik Tlf Tlf.priv: fortsetter neste side...

11 LANDSSTYRET Gunvor Røssland Landro Leder Knappevegen RONG Jobb Priv Anna Marie Bae Fagereng Kasserer Hjertåsveien AVERØY Tlf.jobb: Eline Blom Hoen Nestleder Nestleder Redaktør Prosess Sverdrupsv TRONDHEIM tlf Lene Altermark Sekretær Høllegt SØGNE Telefon: Telefon: Hanne Malme Styremedlem Håkvikdalveien 21, 8520 ANKENESSTRANDA Telefon priv.: Telefon jobb: Aud Brennhaug Pedersen 1.Varamedlem Klemsgt. 14, 3613 KONGSBERG Tlf.job: Mobil: KURSKOMITE Aud Brennhaug Pedersen Hanne Malme VALGKOMITE Kåre Vold Kontaktperson: Rogaland Hydro Aluminium Karmøy 4265 Håvik Telefon: Privat: Søralauveien Håvik Telefon: Vara: Heidi Hagevik Nordalveien Kopervik Mob.:

Bergen 02.02.2011. Arbeidstilsynet

Bergen 02.02.2011. Arbeidstilsynet Bergen 02.02.2011 Steinar Høiback Seniorrådgiver s region: Indre Østland, avdeling Drammen tlf: 91174848 steinar.hoiback@arbeidstilsynet.no Arbeidsområde: IA tilrettelegging av arbeidsplassen Godkjent

Detaljer

Eksponeringsregister. Informasjonsmøte 15. juni 2015

Eksponeringsregister. Informasjonsmøte 15. juni 2015 Eksponeringsregister Informasjonsmøte 15. juni 2015 Bakgrunn Forskrift om utførelse av arbeid kap. 31 Faktorer som utløser krav om register: Kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og bly

Detaljer

Leder. Kultur og arbeidsmiljø. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Innhold

Leder. Kultur og arbeidsmiljø. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Innhold prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs 6. november 2008 Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Leder Innhold Sykepleierkongressen MeYYYYYYYY aet i Tr.heim en farbar vei? Frokostmøte

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Leder. Ønsker dere alle en god høst! Beste hilsen Gunvor Røssland Landro. U tga v e n r. 3 2010 3. å rgang

Leder. Ønsker dere alle en god høst! Beste hilsen Gunvor Røssland Landro. U tga v e n r. 3 2010 3. å rgang T idssk r ift f o r NSF s lands g r uppe a v bedr iftssy k epleier e U tga v e n r. 3 2010 3. å rgang Leder Innhold Studiedagene i Tromsø 2010 Prosjekt: Eksponeringsregister Prosjektbeskrivelse pilotprosjektet

Detaljer

Arbeidsmiljøopplæring - Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljøopplæring Agder Arbeidsmiljø IKS. Arbeidstilsynet hvem er de og hva gjør de?

Arbeidsmiljøopplæring - Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljøopplæring Agder Arbeidsmiljø IKS. Arbeidstilsynet hvem er de og hva gjør de? 1 Arbeidsmiljøopplæring - Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøopplæring Agder Arbeidsmiljø IKS Arbeidstilsynet hvem er de og hva gjør de? 25.9.2013 Gunn-Elise Lyngtveit Ramlet Seniorinspektør Arbeidstilsynet Sør-Norge

Detaljer

Leder. Innhold. Utgave nr. 4 2010 3. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere

Leder. Innhold. Utgave nr. 4 2010 3. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Utgave nr. 4 2010 3. årgang Leder Innhold Trivselsarbeid To i farta Pressemelding fra ERC Landsgruppen som bidragsyter til faglig utvikling Programmet

Detaljer

Nye utfordringer for BHT

Nye utfordringer for BHT Nye utfordringer for BHT Lie,A: 21.mai 2008 To påstander Enhver bedrift får den bedriftshelsetjenesten den fortjener Enhver bedriftshelsetjeneste får den bedriften den fortjener Lovverket Forskrift for

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

Status på oppfølgingsarbeidet i forbindelse med tilsynsrapporten og vedtak om pålegg fra Arbeidstilsynet, Bedre kjemi, til sammen 10 pålegg.

Status på oppfølgingsarbeidet i forbindelse med tilsynsrapporten og vedtak om pålegg fra Arbeidstilsynet, Bedre kjemi, til sammen 10 pålegg. Status på oppfølgingsarbeidet i forbindelse med tilsynsrapporten og vedtak om pålegg fra Arbeidstilsynet, Bedre kjemi, til sammen 10 pålegg. per 1.3.2011. Prosjektskisse oppfølging av AT tilsynsrapport

Detaljer

Leder. Kultur og arbeidsmiljø. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Innhold. Har du den bedriftshelsetjenesten du fortjener?

Leder. Kultur og arbeidsmiljø. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Innhold. Har du den bedriftshelsetjenesten du fortjener? prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE 10. september 2008 Tidsskrift for landsgruppe av bedriftssykepleiere Innhold Friskgården MeYYYYYYYY mer aet enn et en vellykket farbar tilbud vei? Nytt Hva styre

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Status og erfaringer ARV-konferanse i Bergen 4. november 2014 Innhold Status/tall Oppfølgingsmøtene innhold og dokumentasjon Erfaringer så langt Krav til

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR 2015.12.02 / SIDE 1 Tema for dagen Hvorfor bedriftshelsetjeneste Fysisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Thor Pundsnes, seniorinspektør Vestlandet 1 26.04.2017 2 YTRE PÅVIRKNINGER ARBEIDSTILSYNETS ARBEIDSMILJØMODELL INNGANGSDØRER TIL VURDERING AV ARBEIDSMILJØ

Detaljer

Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT. v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg

Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT. v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg Bakgrunn Bedriftshelsetjeneste er obligatorisk for store deler av næringslivet

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.01.2010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Petter Flo tlf 915 61 122 UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til

Detaljer

Nyhetsbrev 2/2015. Styret i NSFLBS

Nyhetsbrev 2/2015. Styret i NSFLBS Styret i NSFLBS Laila Pedersen Haukedalen, Leder Jeg er gift, har to voksne barn, 19 og 21 år, hund og katt. Jeg har jobbet i Bedriftshelsetjenesten ved Sykehuset Telemark HF siden 2008. Ble ferdig utdannet

Detaljer

Hvilke krav stilles til HMS

Hvilke krav stilles til HMS Hvilke krav stilles til HMS og dere Hvorfor HMS? Hva må man ha på plass, hvilke krav stilles Viktige roller i arbeidsmiljøarbeidet Hvordan (organisere kartlegge/riskovurdere sikkert arbeid) Viktigheten

Detaljer

Leder. Innhold. Beste hilsen Gunvor Røssland Landro. U tga v e n r. 4 2011 4. å rgang

Leder. Innhold. Beste hilsen Gunvor Røssland Landro. U tga v e n r. 4 2011 4. å rgang T idssk r ift f o r NSF s lands g r uppe a v bedr iftssy k epleier e U tga v e n r. 4 2011 4. å rgang Innhold Leder Første uken i november var jeg på Landsmøte i NSF. Det var en meget interessant og lærerik

Detaljer

Bedre kjemi. Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet

Bedre kjemi. Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet Bedre kjemi Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet Dagsorden 1. Innledning om aksjonen fra Arbeidstilsynet 2. Hva vil Arbeidstilsynet kontrollere 3. Hva må enheten kunne dokumentere 4. Hvordan kan vi går

Detaljer

«EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB

«EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB «EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB Innholdsfortegnelse Hvordan opprette bruker/lisens s 2 Hvordan registrere eksponering s 4 EcoOnlines manual for EcoExposure s 9 Kapittel 31 i Forskrift for

Detaljer

Brukerveiledning - Eksponeringsregister

Brukerveiledning - Eksponeringsregister Brukerveiledning - Eksponeringsregister Register over eksponerte arbeidstakere (1) ProductXchange har inkludert en funksjon hvor man kan etablere register over eksponerte arbeidstakere i tråd med krav

Detaljer

Leder. Innhold. Beste hilsen Gunvor Røssland Landro. Landskonferanse for bedriftssykepleiere 2012 som arrangeres 23. og 24.april i Haugesund!

Leder. Innhold. Beste hilsen Gunvor Røssland Landro. Landskonferanse for bedriftssykepleiere 2012 som arrangeres 23. og 24.april i Haugesund! Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Utgave nr. 1 2012 5. årgang Innhold Leder Leder NSFLBS Innlegg fra Arve Lie, overlege/rådgiver/ senior physician/senior advisor Omtale vedrørende

Detaljer

Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika

Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika KONTAKTPERSONER Fylkeskommune Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Seniorinspektør Alf Bratteng Arbeidstilsynet Nord-Norge alf.bratteng@arbeidstilsynet.dep.no Tlf: 78 95 44 88 Mob: 950 55 551 1 Disposisjon 1. Aktuelle lover, forskrifter,

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.2011 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS - organisering og ressurser Tilråding: Styret tar orienteringen om HMS organisering

Detaljer

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll 1 Spesifikke kvalitetskrav til bedriftshelsetjenesten (BHT) Bransjetilpasset for hotell- og restaurantbransjen Landsforening/Bransje: Bedrift:.. Denne sjekklisten skal gi arbeidsgiver et grunlag for å

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling NETTVERKSKONFERANSEN 2015 Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling Radisson Blu Royal Garden Hotel 18. 19. mars 2015. NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere, og NSFs lokalgruppe av bedriftssykepleiere

Detaljer

BHT s rolle i konfliktsaker

BHT s rolle i konfliktsaker BHT s rolle i konfliktsaker Enhet for bedriftshelsetjeneste, 2017 Bedriftshelsetjenestens rolle BHT har en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål Fokus på forebygging Kurs, rådgivning leder,

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Leder. Innhold. Utgave nr. 3 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere

Leder. Innhold. Utgave nr. 3 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Utgave nr. 3 2009 2. årgang Leder Innhold Leder NSFLBS Referat studiedagene i Oslo i April Forfl ytningsteknikk på sykehus og nytte. Hva vet vi? Møtereferat

Detaljer

DERES DATO. På bakgrunn av tilbakemeldingen anser vi pålegg 1 og 10 som oppfylt.

DERES DATO. På bakgrunn av tilbakemeldingen anser vi pålegg 1 og 10 som oppfylt. F.d A Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE 1 28.02. 2011 2009/16396 24049/2011 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Ingvild Kolberg tlf 941 51 567 DERES REFERANSE NTNU 7491 TRONDHEIM NTNu _1 Eoved.lrkivet ^^^

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 tlf: 55 21 29 10 / www.hmsgruppen.no KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS 40 timers kurs Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

FIRM konferanse 25. August 2013

FIRM konferanse 25. August 2013 FIRM konferanse 25. August 2013 VAKSINERING/ SMITTEVERN I BEDRIFTER HMS-rådgiver/ helsesøster Gerd Marie Furfjord BEDRIFTSHELSETJENESTENS GRUNNLAG Grunnlaget for vårt arbeid er Arbeidsmiljølovens 3-3,

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Eksponeringsregister

Eksponeringsregister Eksponeringsregister Hva, hvor mye og for hvem skal det registreres? Hva er dagens krav? Hvordan bør dette løses i praksis? NHOs HMS-dag 29.mars 2017 Anne Marie Lund Eikrem Seniorrådgiver og yrkeshygieniker

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.1.4 Samarbeidsplan mellom den enkelte virksomhet og bedriftshelsetjenesten/hms/po-senteret Utgave: 0.00 Skrevet av: VB/KY Gjelder fra: 01.01.2013 Godkjent av: Dok.type: Generelt

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune KRAVSPESIFIKASJON Alstahaug kommune Åpen anbudskonkurranse om levering av bedriftshelsetjeneste til Alstahaug kommune Rammeavtale Avtaleperiode 01.01.11 31.12.2012 + opsjoner INNHOLDSLISTE 1.1 Generelt

Detaljer

Side 1 av 5 Hedmark og Oppland ØNSKER DEBATT: Professor ved Høgskolen i Lillehammer, Rolf Rønning, mener undersøkelsen hans om sykefravær bør føre til debatt om dagens sykemeldingsordning. Foto: Reidar

Detaljer

Arbeidsmiljø i barnehagen. Modul 4 Kurs for arbeidsplasstillitsvalde Utdanningsforbundet Hordaland 2010

Arbeidsmiljø i barnehagen. Modul 4 Kurs for arbeidsplasstillitsvalde Utdanningsforbundet Hordaland 2010 Arbeidsmiljø i barnehagen Modul 4 Kurs for arbeidsplasstillitsvalde Utdanningsforbundet Hordaland 2010 Vårt mål Barnehagen skal være en god arbeidsplass som ivaretar hver enkelt arbeidstaker på en forsvarlig

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet?

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet? «En nødvendighet eller en mulighet? Hva bruker dere den til i dag? Aktiv Helse fakta Etablert i 2002 En del av FALCK konsernet pr. juli 2014 Kontor på Vennesla, Oslo, Arendal & Kristiansand 20 ansatte

Detaljer

Økt nærvær for kvalitet og arbeidsglede Prosjekteier: HR sjef

Økt nærvær for kvalitet og arbeidsglede Prosjekteier: HR sjef Styresak 91/2015. Vedlegg 1 Økt nærvær for kvalitet og arbeidsglede Prosjekteier: HR sjef 1. Problemstilling Helgelandssykehuset HF har et høyt sykefravær. Hvordan bedre og kvalitetssikre at sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet Velkommen til HMS KURS HØST 2011 40 timers kurs KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Saman for ein betre kommune

Saman for ein betre kommune Saman for ein betre kommune Tilrettelegging for Nærvær - Del av Nærværsprogrammet i Arendal kommune. - Langsiktige mål er å sikre at tilrettelegging for (jobb) nærvær i vid forstand er en del av den helhetsvurderingen

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Bruke HMS-begrepet istedenfor arbeidsmiljøarbeid Hva er HMS ( Helse-, miljø og sikkerhet )? Arbeidsmiljøloven (Aml) 3-1. For å sikre

Detaljer

Etisk refleksjon bedrer jobbnærværet

Etisk refleksjon bedrer jobbnærværet Etisk refleksjon bedrer jobbnærværet Gode samtaler om de vanskelige valgene i jobbhverdagen gir viktig faglig støtte og øker samhørigheten. Christine N. Evensen, KS Den 27.10.14 Hva kan dere forvente av

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

God Vakt! Resultater og tiltak

God Vakt! Resultater og tiltak God Vakt! Resultater og tiltak Helse Midt-Norge 13. juni v/ prosjektleder Målene i God Vakt God Vakt skal føre til reduksjon i de belastninger som bidrar mest til arbeidsrelaterte skader og sykdommer i

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Hvor går BHT? 28.05.2015. Hvor går bedriftshelsetjenesten? Fremtid? Nåtid - godkjent. Fortid berglegen

Hvor går BHT? 28.05.2015. Hvor går bedriftshelsetjenesten? Fremtid? Nåtid - godkjent. Fortid berglegen 1 Hvor går BHT? Tone Eriksen Overlege, Østfold og Akershus Hvor går bedriftshelsetjenesten? Fortid berglegen Nåtid - godkjent Fremtid? 3 1 Bedriftshelsetjeneste - historien bak Første bedriftslege: 1656

Detaljer

Samarbeid om etisk kompetanseheving. Kari Hesselberg Prosjektleder i KS for Samarbeid om etisk kompetanseheving

Samarbeid om etisk kompetanseheving. Kari Hesselberg Prosjektleder i KS for Samarbeid om etisk kompetanseheving Samarbeid om etisk kompetanseheving Kari Hesselberg Prosjektleder i KS for Samarbeid om etisk kompetanseheving www.ks.no/etikk-kommune Hva nå? Engasjert? Overveldet? Forutsetning for å delta: Kommunen

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF

Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF Hvordan få kontroll over kjemikaliene på Oslo universitetssykehus HF. Hvilke utfordringer har man og hvordan kan de best løses. Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF Oslo

Detaljer

Etisk refleksjon Marie Aakre

Etisk refleksjon Marie Aakre Marie Aakre Hvordan forløse og vedlikeholde etisk refleksjon i en travel hverdag? Hvordan bygger vi en reflekterende hverdagskultur? Hvordan videreutvikler vi praktisk klokskap og personlig dømmekraft?

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Leder. Kultur og arbeidsmiljø. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere

Leder. Kultur og arbeidsmiljø. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess av Landsgruppe bedriftssykepleiere Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere 29. juni 2008 Innhold Høringsuttalelsen Referat og bilder fra studiedagene Presentasjon av nytt styre MeYYYYYYYY

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsetjeneste M3 Helse har en høy og tverrfaglig kompetanse og er et av de ledende miljøene innen HMS i Innlandet. Vi ønsker å bidra til bedriftenes helsefremmende arbeid gjennom målrettede tiltak

Detaljer

En samtale om arbeidsmuligheter

En samtale om arbeidsmuligheter I A - F U N K S J O N S V U R D E R I N G En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide. Det forutsetter gode rutiner og verktøy

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Leder. Innhold. Beste hilsen Gunvor Røssland Landro. Utgave nr. 2 2011 4. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere.

Leder. Innhold. Beste hilsen Gunvor Røssland Landro. Utgave nr. 2 2011 4. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Utgave nr. 2 2011 4. årgang Innhold Leder TAKK for lærerike dager på Landskonferansen for bedriftssykepleiere i Bergen! TAKK for tilliten som dere

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Hvordan utvikle et spørreskjema, gjennomføre undersøkelsen og bruke resultatene

Hvordan utvikle et spørreskjema, gjennomføre undersøkelsen og bruke resultatene Hvordan utvikle et spørreskjema, gjennomføre undersøkelsen og bruke resultatene Bjørn Lau, Dr. philos / organisasjonspsykolog Avdelingsdirektør, STAMI Professor II, NTNU & Cecilie Aagestad, Msc organisasjonspsykologi

Detaljer

Leder. Innhold. U tga v e n r. 1 2010 2. å rgang. T idssk r ift f o r NSF s lands g r uppe a v bedr iftssy k epleier e

Leder. Innhold. U tga v e n r. 1 2010 2. å rgang. T idssk r ift f o r NSF s lands g r uppe a v bedr iftssy k epleier e T idssk r ift f o r NSF s lands g r uppe a v bedr iftssy k epleier e U tga v e n r. 1 2010 2. å rgang Leder Hei alle bedriftssykepleiere og andre lesere av PROSESS! Innhold Leder Program studiedager Tromsø

Detaljer

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14 1b()_--N stamina",* Åmli Kommune v/ Terje Beruldsen II for Amli kommune Arendal 07.02.14 Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester Stamina bedriftshelsetjeneste (Hjelp24HMS) har bistått Åmli kommune

Detaljer

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 «Temaer» Eksempler fra media Med skolen som arbeidsplass Arbeidstilsynet «Varsling» KS veileder «Best sammen» IA- avtalen

Detaljer

Har pasienten din blitt syk på grunn av forhold på jobben? Meld ifra!

Har pasienten din blitt syk på grunn av forhold på jobben? Meld ifra! bennett AS Har pasienten din blitt syk på grunn av forhold på jobben? Meld ifra! www.colourbox.com Arbeidstilsynet kan sette i verk tiltak på pasientens arbeidsplass samt hindre at også andre arbeidstakere

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

Veilederens e*ske fordring

Veilederens e*ske fordring Veilederens e*ske fordring 1. 2. 3. 4. 5. 6. E%kk i lederutvikling og veiledning Jakten på dømmekra9 Verdier og normer Mine modige møter Mi? moralsk stress Hvis jeg skal vare lenge MAa INNSIKT 18-04-15

Detaljer

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 I tre av spørsmålene på evalueringsskjemaet etterspurte vi om konkrete tilbakemeldinger på deltagernes: 1) forventninger til dagen, 2) refleksjoner

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor BEST SAMMEN om å redusere sykefraværet i kommunal sektor 1 BEST SAMMEN OM Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET INNHOLD Side 3 Forord Side 4 Inkluderende arbeidsliv Side 6 Forebygging Side 7 Høy arbeidsglede og høyt

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.2 Sjekkliste biologiske arbeidsmiljøfaktorer Utgave: 0.00 Skrevet av: kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: Kontroll/sjekklister

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Veileder til fagutvikling for bedriftssykepleiere

Veileder til fagutvikling for bedriftssykepleiere Veileder til fagutvikling for bedriftssykepleiere 1 Innhold Innhold... 2 1 Hva er veileder til fagutvikling for bedriftssykepleie?... 3 1.1 Mål... 3 2 Beskrivelse av faget bedriftssykepleie... 4 2.1 Hovedoppgaver

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Service og holdninger i mesterklasse!

Service og holdninger i mesterklasse! CLAES SCHMIDT SARA LUND MIKAEL ANDERSSON HELLE KANARIS RUNE SEMUNDSETH Service og holdninger i mesterklasse! Heldagskonferanse for deg som jobber med service Våre fenomenale foredragsholdere vil med sin

Detaljer

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226.

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226. Vår saksbehandler: Kim Asphaug Direkte tlf: 23 30 27 93 kim.asphaug@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 16.02.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1245 Deres referanse: Kommuner og fylkeskommuner Interkommunale

Detaljer

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune Saksnr: 201533154-1 Saksbehandler: MAAN Delarkiv: ESARK-0383 Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune 1.0 Partene Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hanne Kristiansen Rådgiver/jurist Arbeidstilsynet Midt-Norge hanne.kristiansen@arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forebygging

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Grete B. Åsvang, tlf. 75 51 29 47 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Vedlegg 1 Oversikt over lukkede pålegg

Detaljer