Generalforsamling. Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling. Referat"

Transkript

1 Generalforsamling Referat

2 Tirsdag 10. september 2013 kl Auditorium S7 på Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 10. september 2013 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Sak 3: Velge dirigent, to referenter samt to representanter til å underskrive protokollen Sak 4: Behandle halvtårsberetninger fra Hovedstyret og Hyttestyret Sak 5: Behandle halvtårsregnskap fra Hovedstyret og Hyttestyret Sak 6: Foreta nødvendige valg 6.1: Valg av Styremedlemmer til Hovedstyret 6.2: Valg av varamedlem til Hovedstyret 6.3: Valg av varamedlem til Hovedstyret 6.4: Valg av hyttesjef til hyttestyret 6.5: Valg av visesjef til hyttestyret 6.6: Valg av kasserer til hyttestyret 6.7: Valg av Øl og badstuoppmann til hyttestyret 6.8: Valg av valgkomiteen Sak 7: Orientering om Armfeldtutvalgets arbeid Sak 8: Eventuelt Sak 9: Sigmonds Staup og kveldsmat på Hytta

3 Sak 1: Referat: Vedtak: Godkjenne til stemmeberettigede Hovedstyret Generalforsamlingen godkjenner de stemmeberettigede. KK telte de stemmeberettigede. 32 stemmeberettigede godkjent ved akklamasjon. Sak 2: Vedtak: Godkjenne innkallingen Hovedstyret Generalforsamlingen godkjenner innkallingen Godkjent ved akklamasjon. Sak 3: Velge dirigent, to referenter samt to representanter til å underskrive protokollen Hovedstyret Dirigent: Bjørn Bergholdt Referenter: Til å signere protokollen: Aurora Øvretveit og Julie Krøgenes Adrian Sjøholdt og Stian Karlsen Referat: Vedtak: Dirigent, referenter og personer til å signere protokollen ble valgt. Dirigent, referenter og personer til å signere protokollen ble godkjent ved akklamasjon. Sak 4: Behandle halvårsberetninger fra Hovedstyret og Hyttestyret Hovedstyret og Hyttestyret Referat: Vedtak: Leder i Hovedstyret Kristian Solvin og tidligere visesjef i Studenterhytta Brede Velde Jensen informerte om Hovedstyrets og Studenterhyttas aktivitet siden forrige generalforsamling. Generalforsamlingen godkjente Hovedstyrets og Studenterhyttas halvtårsberetning ved akklamasjon.

4 Hovedstyrets halvårsberetning 19. februar september 2013 Sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Økonomiansvarlig: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Kristian Solvin Aurora Øvretveit Fredrik Lundquist Andreas Lyder Pedersen Haakon Utby Stine Stangeland Sæle Aurora Smith Elgesem Pauline Frydenlund Julie Krøgenes Jørgen Sundheim Møtevirksomhet og representasjon Hovedstyret har i perioden hatt 20 hovedstyremøter, der første møtet etter overlappsseminaret ble benyttet til å konstituere styret og fordele roller i styret. Hovedstyret arrangerte en teambuldingstur til Heinfjordkoia i mars. Hovedstyret har overholdt sine pålagte oppgaver uten at noen har gått av utover de som skulle på utveksling. (Jørgen Sundheim, Aurora Elgesem og Stine Sæle). NTNUI har vært representert i prosjektgruppen for ny Trondheims modellen ved Haakon Utby. Hovedstyret var representert ved årsmøte til idrettsrådet ved Kristian Solvin og Aurora Øveretveit. På årsmøte ble Svein Christian Wedum valgt inn i idrettsrådet som varamedlem, der han vant 45 mot 3 stemmer Prosjekter AssistCo AssistCo har opprettet en salgssjef som har tilhørighet i Trondheim. Hovedstyret ser positivt på arbeidet videre med AssistCo-avtalen, og begge parter ønsker et økt fokus rundt mulighetene avtalen gir oss. Ny Nettside Hovedstyret iverksatte arbeidet rundt ny nettside ved påsken. Junior Consulting ble leid inn for å gjøre jobben. Den nye siden ble satt inn i slutten av juni Overgangen har ikke godt like godt

5 som vi hadde håpet på. Det skyldes dårlig kommunikasjon ut fra hovedstyret til gruppene, noe hovedstyret tar kritikk for. Arbeidet med siden vil fortsette utover høsten for å få på plass de ønskede funksjonene. SL 2013 SL2013 er nå avsluttet og prosjektet ses på som en suksess. SL gikk ca i overskudd, men rapporten som skulle leveres i henhold til mandatet prosjektet fikk er ikke ferdigstilt enda. Dette grunnet innkomne regninger i ettertid. Gudenes natteliv Gudenes natteliv, årets NTNUI-fest, ble avholdt på Samfundet. Arrangementet var en stor suksess igjen. Arrangementskomiteen gjorde en god jobb og mange NTNUIere var fornøyde med kvelden. Kompetanse/sosiale arrangementer Overlappseminar og gruppeledersamling Overlappsseminar for det nye og gamle styret ble tradisjonen tro avholdt på Studenterhytta fredag 1. mars, med påfølgende gruppeledersamling 2.-3.mars. Under overlappsseminaret ble styrene kjent med hverandre og fikk en innføring i hvordan NTNUI fungerer organisatorisk. Dette overlappsseminaret var svært nyttig og det ble gjort mye god erfaringsoverføringer mellom det nye og gamle HS. Gruppeledersamlingen samlet mange av lederne i NTNUI. Fokuset på samlingen var lederskole samt en del jobbing rundt trondheimsmodellen for studieretten. Ny leder gikk også og la seg sist Hyttas beretning Halvtårsberetning vår 2013 Hyttesjef: Anna Helena Eidsvig Visehyttesjef: Brede Velde Jensen Kasserer: Marie Birkeland Moe

6 Økonomiansvarlig: Anna Helena Eidsvig Øl og Badstuoppmann & Arrangøransvarlig: Knut Arne Hildenes Web-ansvarlig: Brede Velde Jensen Hyttevaktansvarlig: Johan Lillestråle Øvrige medlemmer: Kent-Erik Heen, Ingelin German, Anne Kari Øhman Meisingset, Johan Osmundsen, Håkon Reutz, Thomas Tichelkamp, Marie Rekve, Fredrik Thommesen, Øyvind Hetland, Sigbjørn Tungodden, Andreas Havn Andresen Aktivitet: Fremdeles mange som bruker hytta som et samlingspunkt under skiperioden. Middagstilbudet i ukedagene og helgene er særlig populært. Vi har som regel ledig kapasitet på overnattinger i helgene. Resultatet av nye festdager (fredager) har vi opplevd en stor pågang fra linjeforeninger/ntui-organisasjoner som har benyttet seg av dette tilbudet. Å ha arrangementer ved helgeoppstart har hatt en positiv effekt på bruken av hytta. Bruken avtar gradvis når våren kommer, men vi har en stabil tilstrømning av turglade gjester i helgene, og mer svingende tendenser i ukedagene. Vi merker at majoriteten av gjestene under vanlige åpningsdager er utvekslingsstudenter utenfor skisesongen. Eksamensperioden var i vår svært populær, og vi hadde en jevn strøm av eksamenslesende på Hytta. Økonomi: Da det har vist seg vanskelig å verve regnskapsfører som kan sitte i lengre perioder, har Studenterhytta valgt å fase ut denne delen av driften til et regnskapsbyrå. Byrået tar seg nå av regnskap og lønnskjøring. Dette er den eneste nye utgiftsposten i vår, og Hytta har ikke foretatt andre større innkjøp. Totalt sett går driften bra, og vi stiller godt nok økonomisk til at vi har en liten buffer ved starten av høstsemesteret. De store inntektskildene er fremdeles utleie til fest og seminar, og dette er noe av det som gjør at vi fortsatt kan operere med lave priser på vanlige tilbud. I praksis har hytta i vår operert med kun èn ansatt kokk. Dette har gjort at vi har hatt lavere utgifter på

7 lønningssiden dette semesteret. Kun mindre prosjekter ble gjennomført under dugnaden i januar, og disse var heller ikke kostbare. Styret: I vår har styret hatt en solid base av aktive styremedlemmer, og arbeidsmengden har derfor latt seg fordele mer effektivt enn tilsvarende periode på høstsemesteret. Et par nye medlemmer ble vervet i midten av vårsemesteret, som en overgangsfase til flere medlemmer enten var ferdige med sitt studium eller valgte å forlate sine verv. Til tross for at vi har vært et relativt stor styre denne våren har arbeidsmengden vært stor da vi har operert med èn kokk. Styret er igjen i gang med verving til sentrale verv dette semesteret. Fremtid: Da de nye ledervervene var satt internt vedtatt i vår, kunne erfaringsoverføringen starte umiddelbart. En jevnere dialog mellom påtroppende og avtroppende ledere har gjort at styret nå stiller sterkt i møtet med de utfordringer som kommer i løpet av høsten. Vi er i full gang med å skaffe ny kokk til vår 50% stilling, og søker å få dette gjennomført i løpet av de første månedene dette semesteret. Jubileumskomiteen jobber med å fullføre planleggingen av 100års-jubileumet til vinteren. Vi håper på at økt tilstedeværelse i sosiale medier og ny nettside skal bidra til å øke bruken av hytta på de ordinære åpningsdagene våre dette semesteret. Anna Helena Eidsvig & Brede Velde Jensen Sak 5: Referat: Behandle halvtårsregnskap fra Hovedstyret og Hyttestyret Hovedstyret og Hyttestyret NTNUIs hovedkasserer Fredrik Lundquist og avtroppende hyttesjef Anna Eidsvig gjennomgikk Hovedstyrets og Studenterhyttas halvårsregnskap. Spørsmål fra Bjørn Bergholdt: Hvor mye koster regnskapsføreren, og vil hytta være i balanse med utgifter til både kokk og regnskapsfører i fremtiden? Svar fra Anna: Ja, det vil vi være. Ved antatt utgift på regnskapsfører og kokk går vi med et lite overskudd, som skal brukes på å dekke hyttas gjeld. Hytta står per i dag i gjeld på grunn av innføringen av AFP i fjor. Hytta regner med å gå i balanse på sikt. Spørsmål fra Ståle Gjelsten (leder av orientering): Er det normalt med et

8 overskudd på kroner på et semesters drift? Svar fra Anna: Nei, det er satt av ca kr til vedlikehold utover høsten. Overskuddet vil bli brukt til å dekke AFP-gjelden. Spørsmål fra Anna: Ønsker noen å få balanse- og regnskapsrapport fra i fjor tilsendt? Stian Rakke ønsker det tilsendt. Vedtak: Generalforsamlingen godkjente Hovedstyrets og Studenterhyttas halvårsregnskap ved akklamasjon. NTNUI Hovedstyret sitt halvårsregnskap Hovedstyret har i første halvår 2012 hatt driftsinntekter på kr 3,071 millioner og driftskostnader på kr 1,892 millioner. Ut fra disse tallene ser det ut til å være et foreløpig overskudd, men det må tas med i betraktningen at store utgifter som overføring til gruppene og mosjonsutvalget ikke er ført i regnskapet per dags dato, disse føres først ved årsslutt. Altså kan et riktig bilde av resultatet først sees i helårsregnskapet. En del av gruppene og utvalgene har fått utbetalt forskudd av årets HS-midler, som de har fått innvilget gjennom budsjett. Dette fremkommer som en positiv gjeld i balanserapporten, i praksis en fordring. Grunnet UKA 13, kommer leieinntektene fra GIP til å være betraktelig mindre, se Hovedstyrets budsjett for Det er å anta at leieinntektene ikke kommer til å øke merkbart utover høstsemestret. Halvparten av avskrivningen på Gløshaugen Idrettspark er ført så langt i år, det vil si kr Det har blitt betalt ett avdrag i tillegg til renter på lånet til SiT, i henhold til avtalen mellom SiT og NTNUI. Totalt beløp på kr ,67, der kr ,67 er kostnadsførte renter i 2012-regnskapet. NTNUI Hovedstyret Balanse periode 0-6 Periode 2013 Periode Tomter,bygninger og fast eiendom Tomter, bygninger og annen fast Sum tomter,bygninger og fast eiendom Sum anleggsmidler Varelager og forskudd til leverandører Varebeholdning, diverse effekter Varebeholdning, klær og materiell Sum varelager og forskudd til leverandører Kortsiktige fordringer

9 Kundefordringer Bordtennis Dans Fotball Lacrosse Orientering Paintball Roing Rugby Studenterhytta Sykkel Fordring mosjonsutvalget Fordring studentlekene Fordring sit Sum kortsiktige fordringer Kontanter bankinskudd o.l Kontanter, kasse Bankkonto, drift Bank, prosjekt Bank, hyttefond Bank, koiefond Bank, høyrentekonto Bank, skattetrekk Sum kontanter bankinskudd o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Egenkapital Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Avsetning til prosjekt Avsetning til hyttefond Avsetning til koiefond Avsetning medlemskontingent Sum avsetning for forpliktelser Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld Leverandørgjeld Sum leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Inngående mva 25% Oppgjørskonto mva Grunnlag inngående avgift høy sats Motkonto inngående mva høy sats Sum skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Aikido Amerikansk fotball Badminton Bandy Baseball og softball Basket Bordtennis

10 Capoeira Cricket Dans Dykking Fekting Fotball Friidrett Frisbee Golf Håndball Innebandy Ishockey Judo Karate Kite Koiene g Lacrosse Langrenn Orientering Padling Paintball Qwan ki do Ridning Roing Rugby Seiling Ski og fjell Skiskyting Skyting Snowboard Squash Svømming Swing og folkedans Sykkel Tae kwon do Telemark-alpint Tennis Tenshi-tsume Tindegruppa Turn Volleyball Wa kwa chuan Wing chun Vannpolo Gjeld medlemmer Gjeld sit Sum annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld & egenkapital Resultat Sum resultat Sum balanse

11 Noter til Balanse 1 Gløshaugen Idrettspark 2 Utstående fakturaer hos GIP, se 3600 Leieinntekter 3 Delbetaling av kurs i regi av Olympiatoppen 4 Delbetaling av kurs i regi av Olympiatoppen 5 Inntekter fra salg av halvårsmedlemskap, se Hummelbeholdningen på Rjukan, ført inn i regnskapet 2012 NTNUI Hovedstyret Resultat periode 0-6 Periode 2013 Bud. periode Salgsinntekt Salg av materiell, avgiftsfritt Salg av materiell, mva-pliktig Salg av materiell til gruppene Sponsorinntekter Inntekter nsi forbundsting Egenandel, stevne/arrangement (fra egne Tilskudd, nif Tilskudd, momskompensasjon Tilskudd, velferdstinget Tilskudd, særforbund (hver gruppes Tilskudd, andre Tilskudd, vt ekstraordinær Sum salgsinntekt Annen driftsinntekt Leieinntekter Inntekter fra andre grupper i ntnui Medlemskontingent jan-jun Medlemskontingent jul-des Avsatt medlemskontingent fra forrige år Andre avsetninger Gaver Dugnadsinntekter Diverse inntekter (benyttes helst ikke) Sum annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Innkjøp av varer for videresalg Lagdrakter Sponsing av utstyr til grupper intern i Beholdningsendring Trener-/instruktørutdanning Kurs

12 Prosjekter Sum varekostnad Lønnskostnad Lo/nho-ordning Egen pensjonsordning Sum lønnskostnad Avskriving på varige driftsmidler mm Avskrivning Sum avskriving på varige driftsmidler mm Annen driftskostnad Leie av lokaler, tomt, etc Oppussing bygninger, lokaler Leie maskiner, inventar Datautstyr Programvare Serverdrift Reparasjon og vedlikehold Revisjon og regnskapshonorarer Kontormateriell Kopiering Trykking Utgifter egne møter Utgifter reise til andres møter Utgifter tillitsrepresentantsamlinger Utgifter ntnui orden Utgifter nsi forbundsting Telefon Porto Forbundskontingent Reklame/annonser/profilering Reklame/annonser/profilering, Gaver Ntnui orden Ekstrabevilgninger grupper Overføring gruppene Tilskudd mosjonsutvalget Sm-støtte grupper i ntnui Forsikring Øredifferanser Gebyr Tap på fordringer Sum annen driftskostnad Sum driftskostnader Sum driftsresultat Annen renteinntekt Renteinntekter (kreditrenter i desember) Sum annen renteinntekt Annen rentekostnad Rentekostnader Sum annen rentekostnad Annen finanskostnad Avsetning prosjektmidler Sum annen finanskostnad

13 Sum ordinært resultat før skattekostnad Sum ordinært resultat Sum årsresultat Sum resultat Noter til Resultat 1 1.halvårsbetaling fra Velferdstinget 2 Redusert inntekt pga UKA 3 Fordring til Sit, se konto 1592 i Balanse * 200kr = ,- 4 Grønngallaer og smørebod 5 Grønngallaer 6 Trenerkurs ved Olympiatoppen, HS betaler 50%(50 000) 7 Smørebod på Dragvoll, promoteringsmidler for Gråkollen Vinterpark 8 GIP 9 Kjelleren på Moholt + Transittgata 10 HS-kontor 11 2 nye PC-er, 3 nye skjermer til HS-kontoret 12 Mest sannsynlig ikke flere utgifter enn dette pga fraværende vedlikehold av Øyvind Myhre 13 KA, fikk ikke trykt opp "Velkommen til NTNUI"-utgave til immatrikulering 14 Mat og andre diverse utgifter til ordensrådsmøte 15 Ganske høy pga mye feil i porto fra gruppene. 16 Medaljer til NTNUI Orden, og reparasjon av storkors 17 Bankomkostninger, purregebyr Halvtårsregnskap fra Studenterhytta Studenterhytta sitt halvtårsregnskap blir ettersendt så snart det er klart. Sak 6: Foreta nødvendige valg Referat: Sak 6.1: Valg av Styremedlemmer til Hovedstyret Valgkomiteen Generalforsamlingen velger de innstilte som styremedlemmer i Hovedstyret. Innstilling: Julie Krøgenes og Beate Norheim Referat sak 6.1: Vedtak sak 6.1: De innstilte styremedlemmene kom fram og presenterte seg, fortalte litt om seg selv og hva de ønsker å bidra med i Hovedstyret. Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens innstilling ved akklamasjon.

14 Sak 6.2: Valg av Varamedlem til Hovedstyret Generalforsamlingen velger den innstilte som varamedlem i Hovedstyret. Innstilling: Espen Høgset Valgkomiteen Generalforsamlingen velger den innstilte som varamedlemmer i Hovedstyret. Innstilling: Generalforsamlingen valgkomiteens innstilling godkjenner ved akklamasjon Referat sak 6.2: Vedtak sak 6.2: Det innstilte varamedlemmet kom fram og presenterte seg, fortalte litt om seg selv og hva han ønsker å bidra med i Hovedstyret. Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens innstilling ved akklamasjon. Sak 6.3: Valg av varamedlem til Hovedstyret Valgkomiteen Generalforsamling velger de innstilte som varamedlem i Hovedstyret. Innstilling: Madeleine Heiberg Referat sak 6.3: Vedtak sak 6.3: Det innstilte varamedlemmet kom fram og presenterte seg, fortalte litt om seg selv og hva hun ønsker å bidra med i Hovedstyret. Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens innstilling ved akklamasjon. Sak 6.4: Valg av hyttesjef til Hyttestyret Hyttestyret Generalforsamlingen velger den innstilte som Hyttesjef i Hyttestyret. Innstilling: Fredrik Thommesen Referat sak 6.4: Innstilt hyttesjef kom fram og presenterte seg og fortalte hva han ønsker å bidra med som hyttesjef.

15 Vedtak sak 6.4: Generalforsamlingen godkjente innstillingen ved akklamasjon. Sak 6.5: Valg av visesjef til Hyttestyret Hyttestyret Generalforsamlingen velger den innstilte som Visesjef i Hyttestyret. Innstilling: Øyvind Storesund Hetland Referat sak 6.5: Vedtak sak 6.5: Avtroppende hyttesjef Anna Eidsvig kom fram og fortalte om innstilt visesjef Øyvind Storesund Hetland, da han ikke var til stede, men på lab. Generalforsamlingen godkjente innstillingen ved akklamasjon. Sak 6.6: Valg av kasserer til Hyttestyret Hyttestyret Referat: Det er ingen kandidater til å overta vervet som kasserer i hyttestyret. Ny kasserer ble derfor ikke valgt. Sak 6.7: Valg av Øl- og Badstuoppmann til Hyttestyret Hyttestyret Generalforsamlingen velger den innstilte som Visesjef i Hyttestyret. Innstilling: Jonas Ali Ghanizadeh Referat sak 6.7: Vedtak sak 6.7: Innstilt Øl- og Badstuoppmann kom fram og presenterte seg og fortalte va han ønsker å bidra med i hyttestyret. Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens innstilling ved akklamasjon. Sak 7: Orientering om Armfeldtutvalgets arbeid Leder av Armfeldtkomiteen Haakon Utby

16 Referat: Generalforsamlingen tar orienteringen til etterretning. Leder av Armfeldtkomiteen Haakon Utby orienterte om Armfeldtutvalgets arbeid ved å legge fram Armfeldtrapporten. Spørsmål fra Stian Rakke (fotball): Er det gjort anslag utover at det er en risiko i forhold til det å skille seg ut fra SiT i forhold til medlemsmasse? Svar fra Haakon: Vi ser at nå er det ca halvparten som ikke er medlem i en gruppe. Hvor mange medlemmer NTNUI vil få ved en slik modell er vanskelig å si. Stian Rakke: I forhold til støtte fra for eksempel VT, ser man for seg at det blir endringer i forhold til den støtten? Svar fra Kristian Solvin: VT har sagt opp den nåværende avtalen med NTNUI og de andre idrettslagene. Forhandlingene med VT er satt i gang, og vi arbeider med å utarbeide en avtale som gir oss støtte ut fra hvor mye aktivitet vi har, ikke ut fra antall medlemmer. I dag får vi penger per medlem. Stian Rakke: Dersom de tre forutsetningene ikke tilfredsstilles, har vi noen alternativ til den modellen som er satt opp nå? Hvor bastante er de forutsetningene? Svar fra Haakon Utby: Dette er det ideelle. Vanskelig å si hvor reelt det er, men det er punkt vi står sterkt på. La her fram ideell situasjon. Kommentar fra Kristian Solvin: Det er totalt utredet 5 ulike modeller, men dette er den modellen Armfeldtutvalget har utformet og som Hovedstyret stiller seg bak. Spørsmål fra Håvard fra Ski og fjellsport: Er det tenkelig at NTNUI bygger sine helt egne styrkerom, haller osv. dersom det er økonomisk gunstig? Svar fra Kristian Solvin: Dette er en sak som har vært vurdert før, men det er mye mer rimelig å trene hos SiT enn å trene hos ein annen privat aktør. Styrketreningsrommet til SiT er prisgunstig. Kommentar fra Haakon Utby: Lavterskeltilbudet er viktig å bevare. Ønske om å bevare dette fra alle parter. Vedtak: Sak 8: Generalforsamlingen tar orienteringen til etterretning ved akklamasjon. Nyvalgt Visesjef i Hyttestyret presenterer seg Øyvind Storesund Hetland var ferdig på lab, og var nå til stede. Han kom fram og presenterte seg. Sak 9: Sigmonds Staup og kveldsmat på Hytta

17 Underskrifter: Adrian sjøholdt, protokollunderskriver Stian Karlsen, protokollunderskriver Aurora Øvretveit, referent Julie Krøgenes, referent

Generalforsamling. Sakspapirer. Tirsdag 30. september 2014 kl. 17.15 Auditorium S5 på Gløshaugen

Generalforsamling. Sakspapirer. Tirsdag 30. september 2014 kl. 17.15 Auditorium S5 på Gløshaugen Generalforsamling Sakspapirer Tirsdag 30. september 2014 kl. 17.15 Auditorium S5 på Gløshaugen 1 Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 30. september 2014 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2:

Detaljer

Sakspapirer Vintergeneralforsamling. Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen

Sakspapirer Vintergeneralforsamling. Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen Sakspapirer Vintergeneralforsamling Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 18. februar 2014 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 77 500,00 60 493,00 3050 Dugnad 352 020,00 42 820,00 3100 Salg utstyr 69 762,30 233 694,00 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 98 980,00 77 500,00 3050 Dugnad 540 725,00 352 020,00 3100 Salg utstyr 110 399,91 69 762,30 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Generalforsamling. Sakspapirer. Tirsdag 18. september 2012 kl. 17.15 Auditorium S7 på Gløshaugen

Generalforsamling. Sakspapirer. Tirsdag 18. september 2012 kl. 17.15 Auditorium S7 på Gløshaugen Generalforsamling Sakspapirer Tirsdag 18. september 2012 kl. 17.15 Auditorium S7 på Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 18. september 2012 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2:

Detaljer

Styresaker Sak 1: Godkjenning av referat (5 min) Saksfremlegger: Kristian Innstilling

Styresaker Sak 1: Godkjenning av referat (5 min) Saksfremlegger: Kristian Innstilling ! Referat HOVEDSTYREMØTE NR 05, 2015 Idrettsbygget Gløshaugen, 09.02.2015, kl. 17:15 19:15 Møtedeltakere Hovedstyret Kristian Solvin Leder Tilstede Fredrik Lundquist Nestleder Tilstede Madeleine Heiberg

Detaljer

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 5 8 307 707 6 118 512 Sum driftsinntekter 8 307 707 6 118 512 Driftskostnader Varekostnad 849 117

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Møtereferat HOVEDSTYREMØTE NR Idrettsbygget Gløshaugen, , kl. 17:15 19:15

Møtereferat HOVEDSTYREMØTE NR Idrettsbygget Gløshaugen, , kl. 17:15 19:15 Møtedeltakere: Møtereferat HOVEDSTYREMØTE NR 08 2017 Idrettsbygget Gløshaugen, 06.03.2016, kl. 17:15 19:15 Emilie Zakariassen Leder Tilstede Eirik Palm Hunnestad Nestleder Tilstede Espen Lindstad Kasserer

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

6 713,87 6 713,87 1 500,00 1 500,00. 17 900,00 900,00 15.06 Mammut,medlemskontingent 64 20 000,00 20 000,00 3 375,00 3 375,00

6 713,87 6 713,87 1 500,00 1 500,00. 17 900,00 900,00 15.06 Mammut,medlemskontingent 64 20 000,00 20 000,00 3 375,00 3 375,00 Kassedagbok 2012 Bilag Dato Forklaring Nr. 1010 Kasse 1035 Bank Driftskonto 1045 Bank Kontingent 1060 Bank 1500 Kundefordringer 2400 Leverandørgjeld 2900 Egenkapital 3011 Medlemskontingent 3230 Kommunal

Detaljer

Sk Rye kontoføring Regnskap Regnskap

Sk Rye kontoføring Regnskap Regnskap Sk Rye kontoføring nr Regnskap Regnskap 2009 2010 1460 Varelager 492 395 497 420 1500 Fordringer 64 361 34 295 1520 Fordring Teller 1 706 829 1570 Andre kortsiktige fordringer - 37 305 1580 Avsetning tap

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Resultatregnskap TORMODSKILAG. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008

Resultatregnskap TORMODSKILAG. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Resultatregnskap TORMODSKILAG Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salgsinntekter 94 290 86 415 Tilskudd 229 602 313 526 Sponsorinntekter 86 800 52 500 Medlemskontingent 3 20 270 9 750 Andre

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Fagerstrand Idrettsforening Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift Allidrett 1 9 275,00 4 000,00 5 275,00 3101 Treningsavgift Styrke 1 43 065,00

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

TRIATLON Årsberetning 2013

TRIATLON Årsberetning 2013 TRIATLON Årsberetning 2013 Innhold 1 ÅRSRAPPORT... 3 2 SPORTSLIG RESULTATOVERSIKT 2013... 5 3 REGNSKAP 2013... 7 4 BUDSJETT 2014 M/ KOMMENTARER... 10 5 VEDLEGG... 11 2 1 ÅRSRAPPORT Styrets sammensetning

Detaljer

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS Årsregnskap for 2016 Org.nr. 971 011 742 Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009 Resultatrekneskap 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salsinntekter 685 192 508 460 Andre driftsinntekter 77 000 0 Sum driftsinntekter 762 192 508 460 Varekostnader 79 307 83 412 Lønskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap 01.01-31.12.2015 Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 418 325 1 108 451 Annen driftsinntekt 391 945 220 282

Detaljer

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr Balanse 2010 2009 Endring i kr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 1240 Ridehus 41 760,00 46 400,00-4 640,00 1241 Nytt ridehus 1 682 613,50 1

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Bodø Røde Kors

Årsregnskap 2014 for. Bodø Røde Kors Årsregnskap 2014 for Bodø Røde Kors Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekter / inntektsgivende tiltak 1 1 602 857 1 513 949 Medlemskontingent 142

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2013 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 192 344 250 436 Annen driftsinntekt 1 2 715

Detaljer

Møteinnkalling HOVEDSTYREMØTE NR Idrettsbygget Gløshaugen, , kl. 19:00 21:00

Møteinnkalling HOVEDSTYREMØTE NR Idrettsbygget Gløshaugen, , kl. 19:00 21:00 Møtedeltakere: Møteinnkalling HOVEDSTYREMØTE NR 08 2016 Idrettsbygget Gløshaugen, 08.03.2016, kl. 19:00 21:00 Emilie Zakariassen Leder Tilstede Thomas Maudal Gilje Nestleder Tilstede Mathias Moe Kasserer

Detaljer

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Pr.: 30.06.2012 Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Utarbeidetav Eli Kjersti KL RegnskapSelbuAS Dato 08.08.2012 kl. 09:21 Konfidensielt KLrapport RESULTAT

Detaljer

Behandling av søknader om gruppebevilgninger 2015

Behandling av søknader om gruppebevilgninger 2015 Behandling av søknader om gruppebevilgninger 2015 Om årets tildelinger Vi registrerer at gruppene i år søker om mindre enn tidligere år. Vi tar dette som et tegn på at gruppene har tatt innover seg og

Detaljer

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 3000 Salg butikk/kiosk høy sats 20 032,00 22 028,00 3001 Salg øl høy sats 27 176,00 0,00 3002 Salg vin høy sats 15 540,00 0,00 3003 Salg

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2012 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi AS Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2012 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3110 Lærdalskalendaren 22 700,00 17 790,00 3115 Kiosksal 141 279,00 352 737,99 3116 Lærdalsmarknaden 116 251,50 113 590,50 3117 Juletresalg,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski Organisasjonsnr. 889312572 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsor -og salgsinntekter 1 903 987 1 341 457 Offentlige

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-24.550,00-3012 Treningsavgift 24.550,00-28.000,00-22.550,00-3014 Deltageravgift Tine fotballsko 18.000,00-19.200,00-3015 Deltageravgift

Detaljer

Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 5.5, 5.8 og 5.10 i læreboka

Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 5.5, 5.8 og 5.10 i læreboka Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 5.5, 5.8 og 5.10 i læreboka Oppgave 5.5 Navn/oppg.: Oppgave 5.5 Periode: Firma: Per Ask Sportsutstyr Bilag Debetkonto Kreditkonto Brutto Netto- Dato nr. Tekst

Detaljer

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Trenings og medlemsavgifter 348 025 407 066 Offentlig støtte 331 611 276 161 Inntekter ifm egne arrangement 162 821

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅIL TOTALT BALANSE. Åfjord Idrettslag

ÅIL TOTALT BALANSE. Åfjord Idrettslag ÅIL TOTALT BALANSE KTONR TEKST HITTIL I ÅR HITTIL I FJOR 1200 LØYPEMASKIN kr 0,00 kr 9 500,00 1201 SCOOTER kr 0,00 kr 6 450,00 1202 FANE kr 45 330,00 kr 52 885,00 1203 KLATREVEGG kr 59 900,00 kr 68 043,00

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL. Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole

Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL. Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole SAKLISTE 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden. Innkalling,

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekt 17 742 050 15 430 204 Sum driftsinntekter 17 742 050 15 430 204 1 Lønnskostnad 17 494 345 15 159 320 6 Ordinær avskrivning 5 000

Detaljer

Otra I L Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: 12.03.2017 22:51 Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 SALGSINNT.AVG.PL. 237 801,20 327 306,00 3010 SALGSINNT.MATERIELL

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 7 878 214 7 610 432 Annen driftsinntekt 55 500 52 300 Sum driftsinntekter 7 933 714 7 662 732 Varekostnader 39 767 19 709 Lønnskostnader

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Bodø Røde Kors

Årsregnskap 2016 for. Bodø Røde Kors Årsregnskap 2016 for Bodø Røde Kors Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekter / inntektsgivende tiltak 1 1 790 879 1 640 801 Medlemskontingent 211

Detaljer

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift 1 9 600,00 0 9 600,00 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie 6 150,00 0 6 150,00 Salgsinntekter, DIV, utenfor

Detaljer