Kort presentasjon av Gravdalgruppa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kort presentasjon av Gravdalgruppa"

Transkript

1 Kort presentasjon av Gravdalgruppa Førde, 26. mai 2015 Side 1

2 Innhald Vår historie Vår aktivitet Vår kompetanse Vår leiargruppe Vår selskapsstruktur Vår økonomi Vår visjon Vår forretningsidè Våre mål Våre verdiar Side 2

3 Gravdalgruppa historie frå 1961 Etablert som personleg selskap av Magne Gravdal i Audun Kidøy byrja også i bransjen tidleg på 60 talet og leia Aksel Bruvik AS i Førde frå Gravdal omdanna til aksjeselskap frå med Magne og Audun som likeverdige eigarar. Audun som dagleg leiar. Årsomsetnad kr 5,8 mill. I 1992 sluttar Magne i selskapet og Audun blir eineeigar. I 1994 kjøpte Gravdal sitt første tomteområde på Slåtten, Førde. I 1996/97 kom fem nøkkelmedarbeidarar inn på eigarsida. I 1999 vart kontor i Bergen oppretta. Side 3 I 2003 kjøpte Gravdal sitt første tomtefelt i Bergen på Råstølen. I 2005 kjøpte Gravdal seg opp som 5. største eigar i Nordek AS (eigar av Blink Hus kjeda og XL BYGG kjeda). Første år med meir enn kr 100 mill. i årsomsetnad. I 2006 tok Gravdal over Jo-Ry Byggmarked i Sørbøvåg og starta eige tømrarselskap. I 2008 tok Gravdal over entreprenørverksemda til tidlegare Stevnebø Trelast på Knarvik. I 2010 endra Gravdal namn til Gravdalgruppa og profileringa av Blink Hus vart tona noko ned. Ny nettside. I 2012 endra Gravdalgruppa strategi til berre å konsentrere seg om utvikling, sal og produksjon av bustader på eigne tomter samt bygg til offentleg sektor.

4 Gravdalgruppa jubileumsbok 2006 Side 4

5 Gravdalgruppa aktivitet Vår hovudaktivitet er utvikling og bygging av leilegheiter og rekkehus på tomter vi sjølv eig i Førderegionen og i Bergensregionen. Vi leverer ca. 50 slike bustader i året. Vi leverer også omsorgsbustader, barnehagar og skular m.m. til offentleg sektor. Har ein betydeleg tomtebank gjennom eigne tomter/opsjonar på tomteareal. Kjøkkenbutikk og materiallager i Førde. Tømrarverksemd. Side 5

6 Gravdalgruppa - kompetanse Vi er ein kompetanseorganisasjon med knapt 40 tilsette fleire høgskuleutdanna ingeniørar, sivilarkitekt, bygningsteknikarar, seljarar, 17 tømrarar, statsautorisert revisorar, siviløkonomar. Vi har sentral godkjenning i høve ny plan- og bygningslov. Side 6

7 Parken, Førde 1. byggetrinn 33 leilegheiter og rekkehus Side 7

8 Gravdalgruppa - leiargruppe John Helge Lunde 53 år (Styreleiar i Gravdalgruppa AS samt styreleiar i dotterselskapa) Siviløkonom NHH Statsautorisert revisor Bygde opp PwC i Sogn og Fjordane Gravdalgruppa sidan Nestleiar styret Nordek AS, Hamar Styreleiar XL-BYGG Gunnar T. Strøm AS, Trondheim (dotterselskap Nordek AS) Styreleiar XL-BYGG Malo Sagbruk AS, Molde (medlem Nordek) Bodil Kidøy Lunde 46 år (Dagleg leiar i Gravdalgruppa AS, Gravdal Bustadprosjekt AS og Gravdal Prosjektutvikling AS) Statsautorisert revisor Fleire års erfaring frå PwC Gravdalgruppa sidan 1998 Sverre M. Stensæth - 49 år (Dagleg leiar i Gravdal Bygg AS) Meisterbrev og Fagbrev som tømrar Ingeniør Erfaringsbakgrunn som teknisk sjef og prosjektleiar i Realbygg AS, Oslo Gravdalgruppa sidan 2006 Asbjørn Osland 49 år (Ansvarleg IT, innkjøp og KS/HMS) Fagbrev som tømrar Økonomiutdanning Gravdalgruppa sidan 1990 Side 8

9 Gravdalgruppa - leiargruppe Merete Skrede 44 år (Økonomisjef i Gravdalgruppa) Siviløkonom NHH Erfaringsbakgrunn som økonomisjef i Hjelpemiddelsentralen i Oslo Gravdalgruppa sidan 2006 Roald Ask - 54 år (Teknisk sjef og prosjektleiar) Yrkeskule tømrar og Teknisk fagskule Ingeniør Erfaring frå anlegg, produksjonsleiing i betongindustri, mange år som byggeleiar i kommune og i Gravdal Bygg Gravdalgruppa sidan 1998 Heidi Ann E. Haaland 42 år (Avdelingssjef kjøkken) Sivilmarknadsførar NMH Erfaring frå butikkdrift som stormarknadssjef i ICA Maxi, butikksjef Lindex og områdesjef i kleskjeda Popin Gravdalgruppa sidan 2009 Karl Johan Rolfsvaag 51 år (Marknadssjef Bergen) Økonom frå NHH Høgare bankfagleg eksamen innan adm./org. frå Bank Akademiet Master management frå BI Sales & Marketing frå University of San Diego. Erfaring bl.a. frå DnB, Storebrand og internasjonal business innan eigedomsprosjekt. Gravdalgruppa sidan 2011 Side 9

10 Gravdalgruppa selskapsstruktur Styreleiar: Bodil GRAVDAL AS v/ Bodil Kidøy Lunde og John Helge Lunde eig ca. 82 % av GRAVDALGRUPPA AS Håvar Lundekvam, Sverre M. Stensæth, Stian Grimseth og Asbjørn Osland eig ca. 18 % av GRAVDALGRUPPA AS Styreleiar: JHL GRAVDALGRUPPA AS Dagleg leiar: Bodil Oppgåve: Økonomi/fellesfunksjonar. Styreleiar: JHL GRAVDAL PROSJEKTUTVIKLING AS 100% eigardel Dagleg leiar: Bodil Aktivitet: Tomtekjøp og utvikling av prosjekt Styreleiar: JHL GRAVDAL BUSTADPROSJEKT AS 100% eigardel Dagleg leiar: Bodil Aktivitet: Sal prosjekt bustader, hytter og div. sal fast eigedom Styreleiar: JHL GRAVDAL BYGG AS 100% eigardel Dagleg leiar: Sverre Aktivitet: Entreprenørverksemd; prosjektering, byggeleiing og tømrartenester. Kjøkken og byggevareverksemd. NORDEK AS BLINK HUS KJEDA OG XL-BYGG KJEDA ca. 7,0 % eigardel Side 10

11 Gravdalgruppa - økonomi Gravdalgruppa - konserntal Omsetnad 2004 kr 96,3 mill. Res før skatt kr 7,0 mill. Omsetnad 2005 kr 128,8 mill. Res før skatt kr 12,5 mill. Omsetnad 2006 kr 100,4 mill. Res før skatt kr 7,2 mill. Omsetnad 2007 kr 185,3 mill. Res før skatt kr 6,6 mill. Omsetnad 2008 kr 109,2 mill. Res før skatt kr 5,3 mill. Omsetnad 2009 kr 170,7 mill. Res før skatt kr 5,2 mill. Omsetnad 2010 kr 175,7 mill. Res før skatt kr 0,3 mill. Omsetnad 2011 kr 310,0 mill. Res før skatt kr 4,6 mill. Omsetnad 2012 kr 222,5 mill. Res før skatt kr 1,0 mill. Omsetnad 2013 kr 117,0 mill. Res før skatt - kr 2,8 mill. Omsetnad 2014 kr 153,0 mill. Res før skatt kr 0,4 mill. Eigenkapital inkl. lån frå eigarar per ca. kr 25 mill. Side 11

12 Glaskaråsen, Åsane utsikt mot byforden og Askøy Totalt 60 leilegheiter Side 12

13 Gravdalgruppa - Vår visjon Vi skal ha det moro, tene pengar og vere samfunnsbyggande Side 13

14 Gravdalgruppa Vår forretningsidè Vi skal gjennom totalentreprisar bygge framtidsretta og trivlege bumiljø på dei beste tomtene Side 14

15 Gravdalgruppa Våre mål Vi har definert seks mål som vi må nå dersom vi skal utføre ein aktivitet som er i tråd med vår visjon. Desse er: Vi skal ha tilsette som har ein jobbtilfredsheit som ligg vesentleg over snittet i norsk næringsliv. Vi skal vere i stand til å behalde og rekruttere dei dyktigaste medarbeidarane og leiarane. Vi skal ein vekst i omsetnad som er betre enn gjennomsnittet av samanliknbare selskap i vår bransje.. Vi skal ha ein driftsmargin som er betre enn gjennomsnittet av samanliknbare selskap i vår bransje. Vi skal ikkje ha alvorlege ulykker hos eigne tilsette eller hos våre underleverandørar. Våre lokalsamfunn skal oppfatte oss som ein aktiv og positiv bidragsytar i utviklinga av nemnde samfunn. Side 15

16 Gravdalgruppa Våre verdiar Vi har definert sju verdiar som skal understøtte vår visjon. Alle våre leiarar og medarbeidarar skal ha følgjande haldningar og utføre følgjande handlingar: Tenke positivt Vise respekt Ta ansvar Vere kremmar Vere fokusert Vise engasjement Vere lovlydig Side 16

17 Side 17

Tomannsbustad på Hotelltoppen. i Førde med 4 soverom, 2 stover og 2 bad m.m.

Tomannsbustad på Hotelltoppen. i Førde med 4 soverom, 2 stover og 2 bad m.m. Tomannsbustad på Hotelltoppen i Førde med 4 soverom, 2 stover og 2 bad m.m. Panorama Tomannsbustaden ligg flott plassert med panoramautsikt over heile Førde sentrum, den vakre elva Jølstra og ut over fjorden.

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Gartneritomta i Leirvik

Gartneritomta i Leirvik Gartneritomta i Leirvik April 2014 Kjenn følelsen av å flytte inn i ein ny bustad som ingen andre har budd i tidlegare. Tida er inne for å flytte til ein splitter ny og moderne sjølveigande bustad, nyte

Detaljer

KJØP AV BUSSANLEGG PÅ STRAUME

KJØP AV BUSSANLEGG PÅ STRAUME HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200901499-28 Arkivnr. 167 Saksh. Haavardtun, Helge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 17.11.2010 24.11.2010-25.11.2010

Detaljer

INNHALD. FOTO: Vegard Fimland. GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS

INNHALD. FOTO: Vegard Fimland. GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS ÅRSMELDING 2010 INNHALD 4 Vi rustar oss for framtida! 6 Hovudtal, morbank 7 Hovudtal, konsern 8 Fakta om banken 1 1 Årsmelding frå styret 22 Resultat 23 Balanse 24 Kontantstraumoppstilling 25 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2010

Å r s r a p p o r t 2010 Å r s r a p p o r t 2010 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19

Detaljer

INNHALD. FOTO: Vegard Fimland, Gaute Hatlem, Tomas Morel, Reiel Haugland GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS

INNHALD. FOTO: Vegard Fimland, Gaute Hatlem, Tomas Morel, Reiel Haugland GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS ÅRSMELDING ÅRSMELDING 2013 2013 INNHALD 4 Ein organisasjon i utvikling 6 Hovudtal, morbank 7 Hovudtal, konsern 8 Fakta om banken 10 Bra for samfunnet = Bra for banken 12 Ungt Entreprenørskap i Sogn og

Detaljer

INNHALD. 4 Konsernsjefen meiner. 6 Nøkkeltall. 8 Konsernet. 10 Produksjon. 16 Kompetanse. 18 Styre og leiing. 19 Årsmelding.

INNHALD. 4 Konsernsjefen meiner. 6 Nøkkeltall. 8 Konsernet. 10 Produksjon. 16 Kompetanse. 18 Styre og leiing. 19 Årsmelding. rt po ra p 10 20 År s 2 0 1 0 il å tt Kr af ra m ke f ve r på tid a SFE SIN VISJON, kraft til å påverke framtida, fortel mykje om vår verksemd, vår rolle i samfunnet og vår verdiskaping for fellesskapet.

Detaljer

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013.

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013. ÅRSMELDING & REKNESKAP 2013 INNHALD ÅRET 2013 3 4 23 29 31 34 37 39 48 56 106 109 111 113 Året 2013 Styret si årsmelding 2013 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2013

Detaljer

Årsmelding & rekneskap

Årsmelding & rekneskap Årsmelding & rekneskap 2008 Innhald Året 2008 3 Året 2008 4 Eigarstyring og selskapsleiing 6 Styret si årsmelding 18 Resultatrekneskap 23 Rekneskapsprinsipp 27 Notar til rekneskapen 48 Revisjonsmelding

Detaljer

år smelding & rekne sk ap 2011

år smelding & rekne sk ap 2011 år smelding & rekne sk ap 2011 innhald året 2011 3 4 6 20 26 28 31 33 35 43 89 92 94 96 Året 2011 Eigarstyring og selskapsleiing Styret si årsmelding 2011 Temasider Stadfesting frå styret og dagleg leiar

Detaljer

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap Årsrapport 2009 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19 Personaltilhøve,

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året 2007 1. Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året 2007

Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året 2007 1. Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året 2007 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året 2007 1 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året 2007 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året 2007 2 STYRET i 2007:

Detaljer

INNHALD. «Bak denne utviklinga står det ein organisasjon som vi har utvikla gjennom mange år. Utbygging og utvikling av teknologi, samt god

INNHALD. «Bak denne utviklinga står det ein organisasjon som vi har utvikla gjennom mange år. Utbygging og utvikling av teknologi, samt god ÅRSMELDING 2012 INNHALD Året som har gått 3 Om verksemda 6 Organisasjonskart 7 Styret si melding for 2012 9 Årsrekneskap 10 Resultatrekneskap 13 Balanse 14 Rekneskapsprinsipp 16 Notar 17 Revisjonsberetning

Detaljer

Å r s m e l d i n g 2012

Å r s m e l d i n g 2012 Å r s m e l d i n g 2012 1 Innhald 3 Nøkkeltal, forretningsidé og samandrag 4 Årsmelding 17 Resultatrekneskapet 19 Balansen 21 Kontantstraumanalyse 22 Oversikt over notar 23 Notar 35 Revisor si melding

Detaljer

Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg

Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg Prosjekt nr 1546 - Revisjon 1,00 - Dato: 4.mai 2010 Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg Høyringsrapport Rapporten omhandlar: Framtidig drifts- og organisasjonsform for kultur og idrettsanlegg

Detaljer

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø Årsmelding 2010 Årsmelding 2010 Ørskog Energi AS blei omdanna til aksjeselskap frå 01.01.2000 og då med føremål på eiga hand eller i samarbeid med andre, å planlegge, prosjektere, oppføre og drive energianlegg

Detaljer

Eldsjelsamling. Marknadsleiaren

Eldsjelsamling. Marknadsleiaren ÅRSMELDING 2011 Eldsjelsamling Marknadsleiaren For Banken andre er år den på dominerande rad arrangerte aktøren vi Eldsjelsamling på personkundemarknaden for fulle hus på Skei i fylket. Hotell. Det På

Detaljer

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Ide Camp 2011 Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Utkast 1: Resultat frå Ide Camp 2011 Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2

Detaljer

( Nøkkeltal for drifta i 2006) ( Dette er Fjord1 )

( Nøkkeltal for drifta i 2006) ( Dette er Fjord1 ) ( årsmelding 2006 ) ( Innhald ) Dette er Fjord1... 4 Organisasjonskart... 5 Konsernsjefen har ordet... 6 Konsernstaben... 7 Forretningsområde...7 Viktige hendingar i 2006... 9 Årsmelding... 10 Verksemdstyring...

Detaljer

VEDLEGG 1...9 HUSBANKEN SINE VERKEMIDDEL FOR PRIVATE...9 HUSBANKEN SINE VERKEMIDDEL FOR KOMMUNANE...10

VEDLEGG 1...9 HUSBANKEN SINE VERKEMIDDEL FOR PRIVATE...9 HUSBANKEN SINE VERKEMIDDEL FOR KOMMUNANE...10 1 FORORD... 2 2 FAKTA OM MIDSUND KOMMUNE... 3 2.1 STATISTISKE NØKKELDATA FOR MIDSUND KOMMUNE...4 2.2 DAGENS SITUASJON OG SYN PÅ FRAMTIDA - PROSJEKTGRUPPA...4 3 BUSTADSOSIAL KARTLEGGING... 5 4 BUSTADPOLITISK

Detaljer

ÅRSMELDING 2005 HMS. For å sikre kontinuerleg leiarfokus på HMS, er HMS fast tema på agendaen på alle styremøte og leiarmøte i konsernet.

ÅRSMELDING 2005 HMS. For å sikre kontinuerleg leiarfokus på HMS, er HMS fast tema på agendaen på alle styremøte og leiarmøte i konsernet. ÅRSMELDING 2005 HMS HSD har som øvste målsetting at verksemda skal drivast utan skade på menneske, materiell eller miljø. Føre-var prinsippet er såleis overordna andre omsyn i den daglege drifta. Dette

Detaljer

Årsrapport 2007. Ny kabelkanal (OPI) til Dooria. Tøffe tak for montørane, her linja til Søreknipen. Rimeleg kraft til alle

Årsrapport 2007. Ny kabelkanal (OPI) til Dooria. Tøffe tak for montørane, her linja til Søreknipen. Rimeleg kraft til alle 1 Årsrapport 2007 Ny kabelkanal (OPI) til Dooria Tøffe tak for montørane, her linja til Søreknipen Rimeleg kraft til alle Årsrapport og rekneskap 2007 Innhald 1 ÅRSMELDING FRÅ STYRET 4 2 NØKKELTAL 9 3

Detaljer

HAFS kan vere med å redde klimaet

HAFS kan vere med å redde klimaet Framtid i karrieremesse 2010 HAFS kan vere med å redde klimaet Lutelandet kan bli ein viktig plass når Norge skal redusere sine CO2-utslepp. Her skal det lagast fornybar energi, og her kan offshore vindmøller

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

msbanken fjellbanken skobanken familiebanken Suta ust fjordbanken Når du sparebanken byggebanken seniorba

msbanken fjellbanken skobanken familiebanken Suta ust fjordbanken Når du sparebanken byggebanken seniorba imebanken ungdomsbanken fjellbanken skobanken f nken gründerbanken fjordbanken sparebanken bygg n seniorbanken bygdebanken Sutalausbanken heimeb gdomsbanken fjellbanken skobanken familiebanken ust fjordbanken

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune Strategisk utviklingsanalyse Vanylven kommune November 2009 INNHALD 1 FØREMÅL OG GJENNOMFØRING... 4 1.1 FØREMÅL... 4 1.2 BAKGRUNN... 4 1.3 KARTLEGGING... 6 1.4 FORANKRING SAMTALAR OG FELLESMØTE MED SAMARBEIDSPARTAR...

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2012 Årsmelding og rekneskap 2012 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2012 3 Samarbeidspartnarar 6 Økonomisk utvikling 7 Resultat og Balanse 2012 09 Risikotilhøve 11 Personale arbeidsmiljø

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2013 3 Samarbeidspartnarar 7 Økonomisk utvikling 8 Norsk økonomi 2013 9 Resultat og Balanse 2013 10 Risikotilhøve

Detaljer

Teamarbeid og teambuilding

Teamarbeid og teambuilding Teamarbeid og teambuilding Team Bygg vi har bygd meir enn tusen bustader TEAM BYGG har gjennom meir enn 25 år utvikla seg til å bli ein viktig aktør i bustadmarknaden i Sør-Rogaland. Vi har til ei kvar

Detaljer