TEMADATAUTVALGET SØR-TRØNDELAG Referat: Dato: Torsdag 22.mai 2014 Tid: 10:00 14:00 Møtested: Kartverket Trondheim. Møte nr. 23

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEMADATAUTVALGET SØR-TRØNDELAG Referat: Dato: Torsdag 22.mai 2014 Tid: 10:00 14:00 Møtested: Kartverket Trondheim. Møte nr. 23"

Transkript

1 TEMADATAUTVALGET SØR-TRØNDELAG Referat: Dato: Torsdag 22.mai 2014 Tid: 10:00 14:00 Møtested: Trondheim. Møte nr. 23 Hvem: Meldt forfall Kopi: Fylkesmannen (FM) Statens vegvesen Region Midt (SV) Selbu kommune Politiet Norges geologiske undersøkelse (NGU) Agdenes kommune Fiskeridirektoratet (SK) Fylkeskommune Hitra kommune AMK Kystverket Dir. for samf.sikkerhet og beredskap Kommunenes sentralforbund Miljødirektoratet Julia Olsson Roar Hansen Ove Mogård * Åse Rønningen Leif Martin Nordvik Håkon Gjengedal Synne Rudsar Lundemo, sekretær Frode Brataas, leder Tor Gunnar Eriksen Lars Vesterhus Odd Helge Hestholm Lars Mardal Karen Lie Anne Guro Nøkleby Maria O. Lund Åse Aspås Ingerid Angell-Petersen Siv Ingunn Limstrand Sak Tema Ansvar Referat og innkalling til godkjenning OK Vi ønsker Håkon Gjengedal Fiskeridirektoratet Reg. Trøndelag velkommen i TDU. Han avløser Ståle Hansen som nå er ansatt som fiskeridirektør i regionen Runde rundt bordet o Julia: ny ROS-rapport for første gang med eget kap. om kart/temadata. Ny nettside for ROS under utarbeiding med kartinnsyn, bygger på GISLink. Klar i løpet av o Ove: Selbu jobber med verdisetting av friluftsområder. Se sak 7/2014. Fylkespilot: vedtatt vertskommuneløsning (i Stjørdal) for plan, byggesak, landbruk, kart/oppmåling og miljø. Kan gjerne holde oppfølgingsinnlegg på Julemøtet. o Åse: Nasjonal base for grunnborringsdata/-undersøkelse, mye jobb å få med etater og særlig private. Problem ifht hvor langt ned i grunnen en eiendom går. Mulig tema for Julemøte. o Roar: stor aktivitet, i arcgis-online laget statusoversikt over alle prosjekter som SV jobber med, direkte lenke til prosjektside. Også satt det opp i GisLine, jobber for synkronisering mellom Temadatautvalget Referat Side 1 av 5

2 systemene. Ser stor nytte av dette. Vegdirektoratet flytter nå fra Statens hus til Teknostallen. Ser på mulig samarbeidsområder/-former når ikke lenger samlokalisert, temadata er aktuelt. SV sin eksterne tilgang direkte til kommunenes planinfo, fungerer fortsatt men anbefales bruke SePlan. o Leif Martin: ikke mye temadata akkurat nå, men fokus overgang til NN2000. o Håvard: oppdatert kartverktøyet på nettsiden, miljøundersøkelser på anlegg lagt inn med lenke til rapporten Orienteringssaker Kartlegging og verdisetting av friluftsområder status Har ikke siste status Merking av stier og løyper - status Har ikke siste status Tur- og friluftsruter - Røros som testkommune Røros godt i gang, kommunen ser dette prosjektet i sammenheng med de to sakene over. 2 juni arbeidsmøte for pilotene på landsbasis for å utarbeide veileder for data som skal inn i den nasjonale databasen. Røros kommer med viktige innspill. ROS-Trøndelag - siste nytt Se Runde-rundt-bordet/Julia. Prosjektgruppa har avsluttet sitt arbeid. Revisjon hvert 4.år. Sluttsamling gjennomført, god respons fra rådmenn på at kart/temasaker nå er tatt med som del av rapporten. Plandatautvalget- siste nytt Siste møte 21.mai (referat legges ut på hjemmesiden til KV Trondheim). Status for digitaliseringsprosjektene; 2012 del 2 ferdig slutt rapport og 2013 er i startfasen. PDU ser behovet for en fagdag i forvaltning av plandata i planregister, vurdere dette om mot KV sentralt sin jobbing med ny veileder for planregister, GIS-nettverket samt mulig erfaringsutveksling fra fylkespilotene på kommunesamarbeid. Fylkesgeodatutvalget - siste nytt se sak 8 Hadde møte april. Noen saker som ble tatt opp: o FGUs vurdering av struktur på fylkets arbeidsutvalg se sak o Laserdata: skal arrangere workshop til høsten der man kan komme og jobbe med sine data. o Ønsker åpne og tilgjengelig referat fra alle utvalg. o Ser at kommunesamarbeid øker, og bør øke spesielt ifht tekniske løsninger og kompetanse for drifting/forvaltning. FGU vil være fora for diskusjon. Rekruttering av fagfolk til vår-/geomatikkbransjen, også plansiden. FGU ønsker å ta initiativ til at etatenes innsats på dette feltet sees i Frode (forfall) Frode (forfall) Julia Synne Julia/ Temadatautvalget Referat Side 2 av 5

3 sammenheng. FDV-årsmøtene - erfaringer fra ny møtestruktur Gjennomført 5 regionmøter. Nytt tverrfaglig gruppemøter med oppgaver Første erfaring for flere kommuner med å sitte diskutere over kartet. Godt mottatt. Nytt fra Norge digitalt sentralt Det offentlige kartgrunnlaget DOK (møte i Dep. 15.mai) se vedlagt presentasjon. Arvid Lillethun SK sentralt jobbet ut mot etater som skal levere data til DOK. TDU ønsker svar på hvordan innsendte innsigelser tas til følge. Maria/Arvid ber oss om å kontakte departementet direkte. Dette er i skrivende stund utført. TDU holdes orientert. Temadataforum se vedlagt presentasjon. Forumet er opp og går igjen. Har hatt gjennomgang av mandat og ny leder er på plass; Birgitte Arnstein fra Fiskeridepartementet. Styret ønsker både en kommunerep. fra fylket vårt (Stian Aune Melhus) og en representant () fra vårt TDU. Neste møte 9.sept Fellesmøte Temadataforum og Plandataforum i november Oppfølging for TDU: se på mandatet. Ny geoportal: Geonorge (lansert 9.mai) se vedlagt presentasjon. Seinere orientering om status på ny versjon av nedlastningsløsningen, det er den TDU/vi venter på. TDU stiller spørsmål om både utforming og nedlastingsløsning. Er dagens presentasjon inkludert valg av teknologi noe som Norge digitalt står bak og som de slutter seg til? Norge digitalt partsoppfølging hvordan skjer den? Partene følges nå tett opp via egne særmøter. Det gis klare krav for hvordan datagrunnlaget skal avleveres for å kunne komme inn under benevnelsen Det offentlige kartgrunnlaget DOK. Presentasjon foreligger. Hvilken betydning har dette for TDU? Oppfølging? Se sak 8 Til neste møte oppfordres statsetatene i TDU til å høre hvordan det jobbes internt med DOK og strategi for avlevering av dataene til Norge digitalt. Viktig og også avgjørende at vi nå får en kartportal som fungerer som et nav for ND Temadatautvalget Referat Side 3 av 5 Lars Leif Martin/ sentralt: Maria O Lund (Lync) Maria O Lund (Lync) Knut Sælid (Lync) Sissel Skovly (Lync) Sak Oppfølgingssaker Ansvarlig Samordna og tilrettelagte drikkevannsdata Statusrapport På sentrale Geomatikkdager pratet med Kommunal- og moderniserings departementet ved statssekretær Chaffey, saken ligger nå i planavdelingen der v/kari Strande / Hild Johansen Bakken.

4 b Mattilsynet har startet innsamling og georeferering av ikke registeringspliktige brønner (vannforsyning til mindre enn 20 husstander). Men uklart hvordan dette kan kobles til drikkevannsprosjektet. Helse og Sosialdepartementet har paraplyen. Punktfesting av steder hvor store mengder folk samles (POI) Statusrapport Veileder for øvrige kommuner Fått fra 11 kommuner, sendt påminnelse 21.mai. Erfaring fra hvordan dataene navnes/kode og enklest sendes inn er sendt restkommune. Har målsetning om ferdigstille før 18.juni Seminar: Hvordan finne fram i temadatajungelen 17.mars. Erfaringer? TDU savner en evaluering. Ga foreks seminaret svar? Finner du nå fram i temadatajungelen? Hva savnes eventuelt? Åse følger opp. GIS-nettverk for kommunene Statusrapport: Vellykket oppstartssamling februar Planlegger ny samling til høsten om laserdata i form av workshop på egne data. Ser mulighet for samarbeid med Plannettverket Norge digitalt Fellesmøte Utsatt til august. Planlegging av program. Status utvalgene. Se også sak 8. Forslag uke 35. noen som ikke kan? Leif Martin og Åse kan ikke, mulig 21. og 22.aug. Forslag til program fra FGU: - Innledning om Norge digitalt fra sentralt hold - 1 time per arbeidsutvalg ut fra arbeidsfeltet i Geodataplanen: TDU vil være med på PDU sitt forslag til dagsorden. Disposisjon for TDU, se vedlagt lysark Frist for første utkast til de ulike delene mandag 16.juni. Synne syr sammen delene fra dere den uka og sender ut samlet forslag. Ny gjennomgang uke 32 (først aug) TDUs (og PDUs) framtid? FDU diskuterte saken på møte april. På sikt ser man, ut fra arbeidsoppgaver/geodataplan, at TDU og PDU faller mer og mer sammen. Vi har og får flere sammenfallende arenaer: GIS-nettverket oppstart og bruk av DOK. FDU konkluderer: TDU og PDU slås sammen til ett utvalg fra Det nye utvalget presenteres på Julemøte 9.des Åse Julia Ove/Synne Historikk: TDU ble etablert i ST i Beredskap var da viktige aktører. Ny pbl (2008) aktualiserte et eget utvalg også for PDU. I 2014 ser vi at massivjobben som følge av pbl nå er i sluttfasen. Likeså utvikler beredskap egne arenaer. TDU ser at det nå er viktig å synliggjøre sammenhengen mellom temadata og arbeidet med arealplan. En sammenslåing av TDU og PDU kan være med å bidra til dette - spesielt overfor kommunene. Temadatautvalget Referat Side 4 av 5

5 Enighet i TDU om å prøve en ny ordning, men viktig at det kjøres evaluering etter en tid. Viktig at det kan være flere personer fra en etat ut fra faglig behov og kompetanse, spesielt SV. Det er stor enighet om at utvalgene slås sammen ut fra ovenfor nevnte kriterier Eventuelt Neste møte blir fellesmøtet i august. Ser behovet for nytt møte i oktober. Sekretærbytte (Synne erstatter ) inviteres til formell avtakking til høsten. Trondheim 22. mai 2014 Frode Brataas (Leder) Sør-Trøndelag Fylkeskommune Lundemo (Sekr) Trondheim Temadatautvalget Referat Side 5 av 5

MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag

MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag Side 1 av 5 Prosjekt: MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag Møtedag: 24. april 2014 kl 17-25. april 2014 kl 0800-1200 Møtested: Røros kommune Tilstede fra Statens vegvesen V: Åsmund Hansen

Detaljer

Waage Statens vegvesen Jens Kjell Aabø Region øst Kommunene Sonja Aasen Skedsmo (NR) Pipaluk Møller Lund Eidsvoll (ØR)

Waage Statens vegvesen Jens Kjell Aabø Region øst Kommunene Sonja Aasen Skedsmo (NR) Pipaluk Møller Lund Eidsvoll (ØR) REFERAT Tema for møte PTU-OA Dato 9. november 2012 Sted Til stede FM-OA Fylkesmannen Jon Anders Landbruksavd. Anmarkrud Leif Nilsen Miljøvernavd. Kartverket Siri Oestreich FKK Oslo Waage Statens vegvesen

Detaljer

Referat fra møte i Plan- og temadatautvalget (PTU) i Finnmark

Referat fra møte i Plan- og temadatautvalget (PTU) i Finnmark Referat fra møte i Plan- og temadatautvalget (PTU) i Finnmark Tid og sted Onsdag 8.oktober, kl. 10 14 i Kartverkets lokaler, Vadsø Til stede: Erik Sundland (Finnmarkseiendommen, FeFo), Gunhild Lutnæs (Fylkesmannen

Detaljer

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent INNHOLD I GEODATAPLANEN FOR FYLKENE 1 STRATEGISKE VALG KOMMENDE ÅR OG I 4-ÅRS PERIODEN... 4 2 NORGE DIGITALT-SAMARBEIDET I HEDMARK OG OPPLAND... 4

Detaljer

Referat FGU-AK. Anne-Kirsten Stensby An Mai Lee Jon Haugland Leif Nilsen Arild Sunde Rinnan og Morten Hoff Alle medlemmer i utvalget

Referat FGU-AK. Anne-Kirsten Stensby An Mai Lee Jon Haugland Leif Nilsen Arild Sunde Rinnan og Morten Hoff Alle medlemmer i utvalget Referat FGU-AK Emne Fylkesgeodatautvalgsmøte Akershus Dato Tirsdag 14.oktober 2014 Sted Lørenskog rådhus Til Stede Jens Aabø Grethe Marie Hagbø Torleiv Lohne Even Anders Tosterud Kjell Berge Geir Bjørnsen

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 12. 13. mars 2014 Sted: Bodø Til stede: Forfall: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Reidar Sætveit, Åsmund Hansen, Harald Wethal, Lena Birgitte

Detaljer

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 08.10.2013 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 08.10.2013 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune REFERAT Tema for møte Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 08.10.2013 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune Asbjørn Borge Fredrikstad kommune/gis Sør Jens Aabø Statens vegvesen region øst Frøydis Kristiansen

Detaljer

I arbeidet med den nasjonale strategien skal Helsedirektoratet ta utgangspunkt i gjeldende regelverk.

I arbeidet med den nasjonale strategien skal Helsedirektoratet ta utgangspunkt i gjeldende regelverk. Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten Mandat for oppdrag Helse- og omsorgsdepartementet ønsker at den nasjonale utredningen om persontilpasset medisin gjennomført av de regionale

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 27.11.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 201

FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 27.11.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 201 FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 27.11.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 201 Medlemer som er innkalla til møtet: Knut Støbakk styreleiar Eva Vinje Aurdal nestleiar Iver Nordseth

Detaljer

Referat fra møte i Personalnettverket Nord-Trøndelag

Referat fra møte i Personalnettverket Nord-Trøndelag Referat fra møte i Personalnettverket Nord-Trøndelag Tidspunkt: 24. oktober 2013 11:00-14:00 Sted: Møterom Kvenna i Fylkets hus, Steinkjer Tilstede medlemmer Ytre Namdal Regionråd Midtre Namdal region

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer

Onsdag 17. og torsdag 18. juni, starter kl 10:00 første dagen, avsluttes kl15:00 andre dagen

Onsdag 17. og torsdag 18. juni, starter kl 10:00 første dagen, avsluttes kl15:00 andre dagen FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Oppsummering - møte nr. 6 i Nasjonalt geodataråd

Oppsummering - møte nr. 6 i Nasjonalt geodataråd Oppsummering - møte nr. 6 i Nasjonalt geodataråd Møtet fant sted på Kartkontoret i Oslo, Storgata 33A, 4.november 2014 kl 10-15 Tilstede: Kirsti Slotsvik (rådets leder), Anne Cathrine Frøstrup, Hildegunn

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-009 Innkalling

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-009 Innkalling

Detaljer

Eli Vangen, HiST Inger Setnes, HiO Hans J. Berntsen, HiT Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Knut Løvold, USIT Aune Moe, USIT

Eli Vangen, HiST Inger Setnes, HiO Hans J. Berntsen, HiT Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Knut Løvold, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-013 Innkalling Møte

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Norges geologiske undersøkelse (NGU) Bruk av geologisk kompetanse i kommunene

Norges geologiske undersøkelse (NGU) Bruk av geologisk kompetanse i kommunene Norges geologiske undersøkelse () Bruk av geologisk kompetanse i kommunene Utgave: 2.0 Dato: 7. juli 2009 Bruk av geologisk kompetanse i kommunene II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Norges geologiske

Detaljer

Styremøte 29. januar 2015

Styremøte 29. januar 2015 Styremøte 29. januar 2015 Sted: Ruter, Dronningens gate 40, møterom Jernbanetorget Tid: 10.00 14.00 Saker.: 1 /15 10/15 Sakliste til styremøte 29. janaur 2015 Saksnr.: Sak Sak 1/15 Referat fra styremøte

Detaljer

Arkivsak : 004-2010 : Møte i kontrollutvalget Malvik kommune Møtedato/tid : Torsdag 21.januar 2010 kl 18.00.

Arkivsak : 004-2010 : Møte i kontrollutvalget Malvik kommune Møtedato/tid : Torsdag 21.januar 2010 kl 18.00. Møteinnkalling Arkivsak : 004-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Malvik kommune Møtedato/tid : Torsdag 21.januar 2010 kl 18.00. Møtested/lokaler : Formannskapssalen Deltagere fra KU : Gunnar

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Onsdag 2. og torsdag 3. september, starter kl 10:00 første dagen, avsluttes kl15:00 andre dagen

Onsdag 2. og torsdag 3. september, starter kl 10:00 første dagen, avsluttes kl15:00 andre dagen FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Forord Denne rapporten er ment å gi en statusoppdatering av hva prosjektet har realisert til nå, samt

Detaljer

Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, møterom 206. 2/14 Godkjenning av referat fra møte 21.11.13 Vedlegg 1: Referat fra møte 21.11.

Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, møterom 206. 2/14 Godkjenning av referat fra møte 21.11.13 Vedlegg 1: Referat fra møte 21.11. ehelsegruppen Møteinnkalling Fra Departementsråd Bjørn-Inge Larsen Til ehelsegruppen Møteinnkalling - ehelsegruppen Vel møtt Med vennlig hilsen Bjørn-Inge Møtetidspunkt og sted Tid: 22.mai 2014 kl. 12:00-15:00

Detaljer

Referat fra møte i Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen

Referat fra møte i Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning Samordningsutvalg for praksis i grunnskolen Referat fra møte i Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen Tidspunkt: Mandag 12. mai 2014, kl. 9.00 11.30

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 14/1 Møtedato/tid: 20.01.2014, kl. 17:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Rådhuset, 2.etg. Per Walseth, leder Per-Arild Lyng,

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer