Innkalling til årsmøte i Søndre Nordstrand Rideklubb. Torsdag 24. april Kl Lofsrud gård, Hovedbygningen (Det hvite huset).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til årsmøte i Søndre Nordstrand Rideklubb. Torsdag 24. april 2014. Kl. 19.00. Lofsrud gård, Hovedbygningen (Det hvite huset)."

Transkript

1 Innkalling til årsmøte i Søndre Nordstrand Rideklubb Torsdag 24. april 2014 Kl Lofsrud gård, Hovedbygningen (Det hvite huset). Vi minner om at frist for å melde inn saker for årsmøtet er minimum 2 uker før årsmøtet (10. april).

2 Saksliste 1. Åpning av møtet ved styrets leder. Registrering av stemmeberettigete deltakere 2. Valg av møteleder 3. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 5. Godkjenning av årsregnskap og gjennomgang av årsberetnig og budsjett. 6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisor. 7. Fastsettelse av medlemskontingent/familiemedlemskap 8. Valg av styre 9. Inkomne forslag Klubbstyret 2013 Organisasjon Leder: Birgit Gjørwad Nestleder: Kjell Torgeir Stokke (permisjon) Økonomiansvarlig Ellen Rognaldsen Sekretær: Sissil Rødland Trine Stenslet Elise Smestad Torkildsen Bjørn Zarbell Vivi Gavin Torkil Kvan Lisa Schmeüthsen Maagerø, ungdomsrepresentant Vara Tina Seyfarth Waatvik Eva Hylin og Lotte Mortensen Kvistnes har revidert og godkjent rideklubbens regnskap for 2013 Årsberetning fra Søndre Nordstrand rideklubb 2013[Skriv inn tekst] Side 1

3 Styrets årsmelding Styremøter 2013 Rideklubben har hatt 12 ordinære styremøter. Det etablerte «driftstyre» bestående av Ellen Rognaldsen, Trine Stenslet og Birgit Gjørwad opphørte sommeren 2013 som beslutningsorgan for driftsrelaterte saker som rettet seg mot drift av stall og rideskole, og som ivaretok arbeidsgiveransvaret. Denne type saker ble resten av året behandlet i styremøtene. Stevneutvalg 2013 Marit Walløe har hatt ansvaret for HorsePro. Caroline Wang Hansen har arrangert rideskolestevner. Nettsider 2013 Nettsiden ble sommeren 2013 stengt. Det var en tidligere ansatt som hadde etablert nettsidene. Hun hevdet å ha opphavsretten til sidene, og da hennes ansattforhold terminerte ble tilgangen sperret for oss. Styret var uenig, men valgte å etablere ny nettside som ikke er personavhengig å utvikle og administrere. Økonomisk støtte 2013 Klubben har til sammen fått: Norges Rytterforbund: kr ,- Norges idrettsforbund kr ,- Oslo Idrettskrets kr ,- Norsk tipping (grasrot) kr ,- Bingo: kr ,- Konkurransestøtte 2013 Rideklubben har i 2013 betalt startavgift for ryttere ved laghopping. Rideklubben har ikke hatt mulighet til å dekke avgift til start for ryttere i individuelle klasser. Storkontroll av Lotteritilsynet Søndre Nordstrand rideklubb var en av flere klubber som fikk storkontroll av Lotteritilsynet i Tilsynet var interessert i om klubben drev forsvarlig økonomisk og ihh til NIF s lovnormer. Det var årene 2011 og 2012 de var interessert i. Vi er meget fornøyd med at Lotteritilsynet ikke hadde noen anmerkninger til klubben, og at de uttalte at dette var noe av det bedre de hadde sett. Stevner klubben har arrangert 2013 På grunn av baneforhold har det ikke vært mulig å arrangere annet enn små rideskolestevner og tønnestevner innen voltige på utebanen. Ridehuset ble tatt ned i slutten av april og klubben fikk derfor ikke arrangert stevner i ridehuset etter det. Årsberetning fra Søndre Nordstrand rideklubb 2013[Skriv inn tekst] Side 2

4 Klubbtrenere 2013 Sprang: Dressur: Voltige: Eurico Mariante frem til utgangen av mai Fra høsten Kai Roger Hansen Mette Johansen Marit Walløe, Emilie Christensen Teknisk personell 2013/Kurs Elise Smestad Torkildsen har gjennomført dommerkurs innen dressur. Styret mener det er svært viktig å utdanne mer teknisk personell i rideklubben. Ønsket har vært å utdanne banebygger, steward, dressurdommer og sprangdommer i første omgang. Vi har fått flere på kurs i Ridebanene Det var knyttet spenning til om vinteren hadde gjort at utebane-bunnen ble bedre. Dessverre viste det seg at banen fortsatt drenerte dårlig og stor steiner fortsatte å komme opp fra underlaget. Derfor holdt klubben fortsatt tilbake kr ,- for entreprenøren for om mulig å bruke disse pengene til å rette opp feil ved banen. Det ble ikke foretatt ferdigstillingsbefaring for denne banen i Den gamle ridebanen ble på ny tatt i bruk. Det ble arbeidet mange dugnadstimer for å sette opp gjerde slik at det var forsvarlig å ri der. Ridebunnen på gamlebanen er meget bra. Oppstallørene 2013 Stallen har hatt tilnærmet fullt belegg frem til sommeren Som vanlig har noen reist og noen kommet. Med karantene pga kverke, var det flere oppstallører som måtte stå på andre staller inntil karantenen opphørte. Noen av hestene valgte å ikke komme tilbake, mens det igjen har gitt plass til nye oppstallører. Ansvarlige ansatte Beate Ulleland var stallmester frem til juli Marita Haga ble ansatt som stallmester fra Fra samme dato ble Aimee Dammann ansatt som 50% stallmedarbeider og 50% rideinstruktør. Marita Haga valgte å slutte og Julie Fogge vikarierte resten av året Caroline Wang Hansen er rideskoleansvarlig og tok da over stallmesterrollen etter Marita Haga. Styret v/birgit Gjørwad/Ellen Rognaldsen/Trine Stenslet har har på vegne av styret hatt arbeidsgiveransvaret for de ansatte. Ridehuset i 2013 I februar 2013 var entreprenør valgt. Det var Sven Aage Christiansen as (SAAC) som skulle bygge nytt ridehus på Lofsrud. Planer ble til handling og klubben fikk beskjed om å rive den gamle plasthallen innen 1. Mai. Deretter ble det stille. Av flere gunner ; Eier var blitt alvorlig syk, og de manglet nødvendig firmaetablering i Norge. Etter utallige henvendelser valgte styret ved hjelp av advokat å bli løst fra kontrakten. Årsberetning fra Søndre Nordstrand rideklubb 2013[Skriv inn tekst] Side 3

5 Ny entreprenør ble valgt. Bundgaard Byg AS kom deretter inn. Arbeidet utover høsten og mot jul gikk sakte fordi byggesøknaden manglet nødvendige elementer, og en ulovlighetssak måtte ryddes av veien for å få festeavtale på tomten satt til 40 år, som er en betingelse. I tillegg forelå det en utomhusplan som måtte korrespondere med klubbens ridehusplaner, for her var gangvei planlagt rett gjennom ridehuset! Kverkepåvisning og karantene Samme dag skolehestene skulle på sommerbeite, ble det av veterinær oppdaget mistanke om kverke. Veterinærer har meldeplikt til Mattilsynet ved slik mistanke. Kort tid etter påla Mattilsynet stallen karantene. Et hastemøte 4. juli resulterte i en sommerplan for å kunne håndtere syke hester. Det ble satt opp et smittevernregime mellom stallene. Det var skolehestene som var smittet, ikke privathester. Syke hester ble plassert i sykestall, potensielt smittede hester ble satt i skoleheststallen, og friske hester i privatstallen. Det var 6-7 hester som fikk påvist kverke. 1 hest måtte avlives. Første mulige oppheving av karantene er 4 uker etter siste hest var symtomfri. 2. august var siste utbrudd og nøyaktig 4 uker senere kunne restriksjonene oppheves. Det er mange som skal takkes for at vi klarte å bekjempe smitten så raskt, uten tilbakefall. Vivi Gavin, som tok seg av de sykeste, med en stor omsorg for hestene, de ansatte som fikk veldig vanskelig arbeidsforhold i varmen, oppstallørene som respekterte de nye og strenge reglene på stallen og iførte seg skotrekk og plasthansker, og sist, men ikke minst hele gjengen som vasket ned hele stallen. 550 arbeidstimer i alt! Vi slår oss på skulderen og takker hverandre! Spranggruppa v/maiken Kristiansen og Lisa Maagerø Trenersituasjon Engasjementet med Eurico Mariante ble avsluttet like før sommerferien på grunn av frafall av ryttere som ga klubben en for stor økonomisk belastning. I sommerferien når kverken var på stallen hadde vi ingen engasjerte sprangtrenere. I høst fikk vi tak i Kai Roger Hansen som fortsatt underviser sprangryttere på stallen og andre fra klubben. Kai Roger har både hatt timer hos oss og på Aschehoug når utebanen vår ikke har vært ridbar. I disse tilfellene har klubben betalt baneleie. Stevner Det har vært generelt lite av store stevner og lagkonkurranser i 2013, både pga. dårlige treningsforhold, kverke, og mangel på trener. Dog ble klubben representert av klubbmedlemmer utenfor stallen under lag-km og vant! Laget besto av Lisa Maagerø, Augustina Berg, Karoline Heltberg og Vilde Bjørhusdal. Norgesserien deltok vi kun på i første kvalifikasjonsrunde med et lag i 1.divisjon og et lag i 2.divisjon.. Vi ser fremover mot en sterkere sesong i 2014 og håper på ridehus neste vinter! Annet Vi fikk bestilt diverse nytt hindermateriell før nyttår, noe som ble levert over nyttår. Utstyret består hovedsakelig av stevnehinder men også noe nytt treningsmateriale. Dette vil bli tatt i bruk nærmere sommeren, og når vi skal arrangere sprangstevner fremover. Årsberetning fra Søndre Nordstrand rideklubb 2013[Skriv inn tekst] Side 4

6 Dressurgruppa v/ Hanne Hansen Året 2013 startet for dressurgruppen med at vår faste dressurtrener kom inn på ønskede studie og derfor ikke hadde mulighet til å være vår klubbtrener lenger. Vi takker Cecilie for det gode og lange samarbeidet! Trenerevalueringene og resultater viser fornøyde elever. Gruppen ønsker Cecilie lykke til videre. På let etter ny trener har vi hatt Kristin Hilsen, Terese Wara og Mette Johansen innom. Styrets valg falt på Mette Johansen, som nå er klubbens nye klubbtrener. Satser på at både Mette og klubbens ekvipasjer har et godt år i møte. Vi har med suksess også hatt innom Leena Lundin fra Sverige som gjestetrener opptil flere ganger. Med en tøff sommer, har stevne-sesongen ufrivillig blitt redusert. Likevel har flere av oss startet så fort mulighetene har bydd seg. Vi var påmeldt med lag til LECA-CUPEN men måtte dessverre trekke oss pga sykdom. Jevnt over har de fleste utviklet seg selv under vanskeligere treningsforhold og trenersituasjon. Når det er sagt kan Elise Torkildsen med Zinnobia(9) nevnes som årets mest og best startende dressurekvipasje. De fikk sammenlagt 2.plass i BRYK vintercup Elise starter nå et nytt kapittel med hennes nye hest «Wikki», mens Zinnobia ønskes lykke til videre med sin nye eier Christoffer Huun. En annen som har utmerket seg på stevneplassen er Linn Melissa Krange og Nightlight som den nest mest startende ekvipasjen Med gode resultater i LB og LA. Vi har på vinterhalvåret vært så heldige å ha fått benytte oss av ride huset på Stall Sandvoll hvor vi har hatt muligheten til å avholde vår Mette Johansen treninger på torsdager. Gruppen ser frem til en vår med mer kontinuitet i treningen og gleder oss ufattelig mye til det nye ridehuset kommer. Med planer om noen hjemme-stevner i den kommende sesongen, skal dressurgruppen i samarbeid med de andre grenene bidra til å styrke klubben. Voltigegruppa 2013 v/ Marit Walløe Søndre Nordstrand rideklubb har i 2013 hatt 2 landslagsutøvere som har representert klubben på en svært god måte. Voltigegruppa har ellers hatt 3 voltigekurs knyttet til rideskolen, to nybegynnerkurs og et øvetkurs. Voltigegruppa er på leting etter en ny voltigehest. Sommeren 2013 ble det kjøpt inn en ponni som fungerte på nybegynnerkursene, men det har ikke lykkes å finne en større hest som kan fungere for de øvede. Rideskolens voltigegrupper ble trent av Emilie Christensen og Marit Walløe.. Både landslagsutøvere og øvrige voltigører har deltatt på flere samlinger med innleide trenere fra USA og Danmark, samt treningssamlinger i regi av Grenutvalget i NRYF. Klubben har vært representert på de få stevnene som har vært avholdt i Norge dette året, men på grunn av manglende ridehus og hest, har vi kun arrangert tønnestevner hos oss dette året. Voltigegruppa vant Flyercup i 2013 som den klubben med flest starter på voltigestevner i Premien var på 5000 kroner. I årets NM markerte klubben seg med sølv og bronsemedalje ved Emilie Christensen og Elisabeth Walløe med longør Mari Viko Rasmussen. Begge på hesten Estrelja de Maikon som var innleid fra Sverige. Disse to voltigørene har deltatt på internasjonale stevner i Nederland og Østerrike i 2013, men da hesten deres ble alvorlig skadet i mai, ble det ingen muligheter for å prøve å kvalifisere seg til EM. Emilie fikk likevel deltatt på konkurransen i Aachen i juni på en dansk hest. Det er første gang voltigører fra Norge er invitert til dette store internasjonale stevnet. Hun deltok også på Nordisk mesterskap i september, denne gang uten topp-plassering. Årsberetning fra Søndre Nordstrand rideklubb 2013[Skriv inn tekst] Side 5

7 Se vedlegg Se vedlegg Se vedlegg Regnskap 2013 Budsjett 2013 Revisjonsberetning 2013 Valg Valgkomiteen har bestått av: Hanne Hansen Marianne Nystuen Hansen Innstilling: Ingvild Sveen styreleder Birgit Gjørwad nestleder Ellen Rognaldsen økonomiansvarlig Sissil Rødland sekretær ikke på valg Bjørn Zarbell styremedlem Ellen Margrethe Jenssen styremedlem Morten Johansson styremedlem Line B. Flaa styremedlem Christoffer Huun styremedlem Solveig Dahl ungdomsrepresentant Trine Stenslet vara Eva Hyllin revisor Lotte Mortensen Kvistnes revisor Årsberetning fra Søndre Nordstrand rideklubb 2013[Skriv inn tekst] Side 6

8 Birgit Gjørwad leder Kjell Torgeir Stokke (perm) nestleder Ellen Rognaldsen Økonomiansvarlig Sissil Rødland Sekretær Bjørn Zarbell Vivi Gavin Trine Stenslet Elise S Torkildsen Torkil Kvan Lisa S Maagerø og ung repr. Oslo, Årsberetning fra Søndre Nordstrand rideklubb 2013[Skriv inn tekst] Side 7

ÅRSMØTE 15. MARS 2013 HØNEFOSS OG RINGERIKE RIDEKLUBB

ÅRSMØTE 15. MARS 2013 HØNEFOSS OG RINGERIKE RIDEKLUBB ÅRSMØTE 15. MARS 2013 HØNEFOSS OG RINGERIKE RIDEKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Saksliste Årsberetning 2012 Regnskap for 2012 med noter Revisors bekreftelse Budsjett 2013 Valgkomiteens innstilling 2 ÅRSMØTE

Detaljer

Stovner Rideklubb: Fôringstid nr. 1/2007. Fôringstid Nr. 1 2007 Medlemsblad for Stovner Rideklubb

Stovner Rideklubb: Fôringstid nr. 1/2007. Fôringstid Nr. 1 2007 Medlemsblad for Stovner Rideklubb Fôringstid Nr. 1 2007 Medlemsblad for Stovner Rideklubb 1 Hei! Stovner rideklubbs formål er - å gi medlemmene kjennskap til hestens stell, bruk og behandling. - å styrke og oppmuntre medlemmer og andre

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Årsberetninger

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årsberetning 2011. Årsmøte 16. februar 2012. Sølvmedaljevinnerne på 4 x 100m stafett i Jr. NM 2011. Hovedsponsor for Moss IL:

Årsberetning 2011. Årsmøte 16. februar 2012. Sølvmedaljevinnerne på 4 x 100m stafett i Jr. NM 2011. Hovedsponsor for Moss IL: Årsberetning 2011 Sølvmedaljevinnerne på 4 x 100m stafett i Jr. NM 2011 Årsmøte 16. februar 2012 Hovedsponsor for Moss IL: HOVEDSTYRETS BERETNING 2011 2011 bekreftet fremgangen som startet i 2010. Året

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

Årsberetning 2010. for. Stokke IL Fotball

Årsberetning 2010. for. Stokke IL Fotball Årsberetning 2010 for Stokke IL Fotball Innhold Saksliste årsmøtet... 3 Styresammensetning... 4 Sportslig utvikling... 5 Økonomisk utvikling... 8 Anlegg... 9 Mål og utfordringer fremover... 10 Vedlegg

Detaljer

årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel

årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel Innhold Agenda...3 Styrets årsrappport for 2010... 4 Årsregnskap 2010... 12 Noter til årsregnskap... 15 Revisjonsberetning...

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 Agenda årsmøtet HK Rygge 2012 1. Åpning ved styrets leder Gro Anita Haugmo 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Innhold Side 1. Åpning... 3 2. Godkjenne stemmeberettigede medlemmer... 3 3. Godkjenne den oppsatte dagsorden... 3 4. Valg av møteleder og referent...

Detaljer

Drøbaksund Seilforening

Drøbaksund Seilforening Drøbaksund Seilforening Årsmelding 2011 Styret i Drøbaksund Seilforening har i 2011 bestått av følgende personer: John Øivind Saxebøl, leder Guro Steine, nestleder, informasjon Tor Egil Koppang, kasserer

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Fra. Medlemmer tilstede: Per Anders Owren, Ingvild Østli, Rachid Bendriss, Rolf Nøstdal, Robert Ruud,, Kristin Andresen, Lill Svele, Esther Hoff

Fra. Medlemmer tilstede: Per Anders Owren, Ingvild Østli, Rachid Bendriss, Rolf Nøstdal, Robert Ruud,, Kristin Andresen, Lill Svele, Esther Hoff REFERAT Side av sider: 1/15 President Per Anders Owren innledet med å spørre om noen følte seg inhabile i sakene i møteinnkallingen. To forhold ble nevnt: Robert Ruud var ikke delaktig under utarbeidelsen

Detaljer

Referat. Styremøte Asker Hundeklubb. 1. Referat fra forrige møte. 2. Hva skjer i gruppene kort status

Referat. Styremøte Asker Hundeklubb. 1. Referat fra forrige møte. 2. Hva skjer i gruppene kort status Referat Styremøte Asker Hundeklubb Dato/tid : 18.06.2015 Kl.19.00 22.10 Sted : Hos Hege Tilstede : Hege Lunde, Anniken Sæther, Per Jakobsen, Anne Kristin Mellgren, Lise B. Fredriksen, Mette Dahl, Laila

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 10. februar 2010. 114. Driftsår sesongen 2009

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 10. februar 2010. 114. Driftsår sesongen 2009 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 10. februar 2010 114. Driftsår sesongen 2009 Side 1 av 18 Side 2 av 18 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang Fra årets Blindevannsmarsjen www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er det jul igjen, og klubbhuset er nå klart til utleie etter å ha

Detaljer

ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012

ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012 ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer: Jon E Tegneby Einar Evensen Sveinung Thunes Oddvar Kjøs Trygve Hammerstad Vararepresentanter: Line Berg Frode Arntzen

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsberetning for Eidsvold Turnforening Skøyter 2014

Årsberetning for Eidsvold Turnforening Skøyter 2014 Årsberetning for Eidsvold Turnforening Skøyter 2014 1. STYRET Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Sportslig leder: Varamedlem 2. UTVALG Økonomiutvalg: Mariann Dønnum Maj-Britt Aarnes Hvammen Even Gulbrandsen

Detaljer

Nyhetsbrev Februar 2008

Nyhetsbrev Februar 2008 Nyhetsbrev Februar 2008 Viktige hendelser denne måned: 30. januar Vennetrening - ungdomsgruppen 10. februar Shotocup juniorer NB! Endring i starttidspunkt 14. februar Årsmøte Nordås KK 14. februar Ingen

Detaljer

ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2015

ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2015 ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2015 2 mars 2015 ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALLS ÅRSMØTE 2015 Det henvises til innkalling til årsmøte på TUILs hjemmeside (www.tuilfotball.no) den 2. februar 2015. FORRETNINGSORDEN

Detaljer

Årsmøte 2010. Sandnes Turnhall, tirsdag 2. Mars 2010. Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Årsmøte 2010. Sandnes Turnhall, tirsdag 2. Mars 2010. Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden ÅRSBERETNING 2009 1 Årsmøte 2010 Sandnes Turnhall, tirsdag 2. Mars 2010 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden 2. Valg av: a. Ordstyrer b. Referent c. 2 medlemmer til undertegnelse av protokoll

Detaljer

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB 17. mars 2010 Dagsorden 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmers stemmeberettigelse 2. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive

Detaljer