NIMA Utdanning - Norges ledende kompetanse- og ressurssenter for faglig utvikling og vekst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NIMA Utdanning - Norges ledende kompetanse- og ressurssenter for faglig utvikling og vekst"

Transkript

1 STUDIEKATALOG 2015 INNKJØPSPROGRAMMET PROGRAM FOR OFFENTLIG SEKTOR LOGISTIKKPROGRAMMET WAREHOUSEPROGRAMMET PROGRAM FOR LEDELSE OG STRATEGI NIMA Utdanning - Norges ledende kompetanse- og ressurssenter for faglig utvikling og vekst Målrettet kompetanseheving som fører til akkrediterte titler Skreddersydde kurs og kompetanseprogram Erfarne kursholdere fra bransjen

2 Velkommen! Norges ledende Praktisk rettede kurs De dyktige foreleserne Bedriftsinternt Konferanser NIMA Utdanning har siden starten i 1961 vært den ledende kompetanseleverandøren til næringslivet og det offent lige innen fagene forhandlinger, innkjøp, Supply Chain/logistikk, kurs til offentlig sektor og lagerdrift. NIMA Utdannings kurs og kompetanseprogram er praktisk rettede, lærerike og inspirerende. Kursene vi tilbyr er intensivkurs som stort sett arrangeres på dagtid. Ved hjelp av effektive undervisningsmetoder, bestående av: Forelesninger, praktiske oppgaver, gruppearbeider, plenumsdiskusjoner, bruk av videoopptak etc. lærer du bedre på kortere tid. Vi benytter oss av forelesere med solid bakgrunn og lang erfaring; Først og fremst fra næringslivet, men også komplettert med de beste foreleserne fra øvrige etablerte utdanningsinstitusjoner innen fagområdene. For å sikre en høy kvalitet blir kursene og foreleserne evaluert etter hvert kurs. Flere av de dyktigste foreleserne har forelest hos NIMA i lang tid. Bedriftsinterne kurs tilbys innen de samme fagområder som de åpne kursene, men også innen andre fagområder, og mer spesialsydde for den enkelte bedrift. Interne «Supply Chain Academy» tilbys til større bedrifter. Noen inngår mer omfattende avtaler med NIMA, for å sikre at samtlige ansatte innen fagområdet til enhver tid er oppdatert/ utdannet i henhold til det aktuelle behovet. Konferansene presenterer de mest aktuelle temaene av de beste foredragsholderne. Vi tilbyr inspirasjon og faglig kunnskap, solid forankret i de aktuelle fagområdene. Vi ser frem til å møte deg! NIMA - Norges ledende kompetansesenter innen Supply Chain med hovedfokus på Innkjøp og Logistikk Tlf: E-post: 2 KURSOVERSIKT OG PÅMELDING:

3 NIMAs kompetansetilbud til deg Innkjøpsprogrammet... 4 Program for offentlig sektor Logistikkprogrammet Valgfrie kurs Warehouseprogrammet Program for ledelse og strategi NIMA OFFSHORE Kursnyheter Bli NIMA-medlem Sertifiseringsordningen og høyskolepoeng/studiepoeng Praktiske opplysninger Kompetanse i nettverk Bedriftsintern kompetanseheving Kursoversikt våren Kursoversikt høsten KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: 3

4 «At våre ansatte har fått kompetanseheving hos NIMA, har vært svært viktig for Laerdal Medicals utvikling». Anne-Mari Bratthammer, Laerdal Medical Innkjøpsprogrammet Gjennomfør bedre Innkjøp og formaliser samtidig kompetansen din NIMA tilbyr det eneste internasjonale sertifiseringsprogrammet for Innkjøpere i Norge. Programmet er godkjent av The International Federation of Purchasing and Supply Chain Management, IFPSM. Gjennom NIMAs Innkjøpsprogram kommer du til å g jennomføre bedre Innkjøp, samtidig som kompetansen din formaliseres. Gjennomføringen av programmet, gir den internasjonalt anerkjente tittelen Sertifisert Innkjøper NIMA. Gjennomføres kursene i den rekkefølge som er vist, vil det gi en studieprogresjon og kompetansebygging som går fra bredde til spesialisering. Du kan selvsagt fritt velge å g jennomføre enkeltstående kurs fra vår kursplan, uten å være registrert i en sertifiseringsordning. Kursene kan g jennomføres med eller uten eksamen. Etter Nivå 1 har du også mulighet til å g jennomføre en studiepoengeksamen og oppnå 15 studiepoeng. Mer info på: For hvem? Innkjøpsprogrammet passer deg som allerede jobber innen faget. Du ønsker å g jennomføre bedre Innkjøp, og samtidig formalisere din kompetanse. Programmet passer også deg uten erfaring men som ønsker å jobbe med Innkjøp. 4 KURSOVERSIKT OG PÅMELDING:

5 NIVÅ 1 Grunnkurs Innkjøp trinn 1* Grunnkurs Innkjøp trinn 2 (To samlinger) Du har mulighet til å gjennomføre en studie - poengs eksamen etter NIVÅ 1, der du kan oppnå 15 studie poeng. * Tilbys også som selvstudium NIVÅ 2 Valg av leverandør Innkjøpsforhandlinger Forhandlingsteknikk (To samlinger) Jus for innkjøpere Praktisk bedriftsøkonomi i innkjøp og logistikk Tittel: Innkjøpskandidat NIMA Det kreves at du må gjennomføre de fire obligatoriske kursene i tillegg til NIVÅ 1 for å bli Innkjøpskandidat NIMA. NIVÅ 3 Forhandlinger 2 Forhandlingsatferd 2 valgfrie kurs Prosjektarbeid/-oppgave Tittel: Sertifisert Innkjøper NIMA Det kreves at du har gjennomført NIVÅ 1,2 og 3 for å oppnå den internasjonalt godkjente tittelen Sertifisert Innkjøper NIMA. NIVÅ 4 Strategisk Innkjøpsledelse Innkjøpsledelse i turbulente tider Tittel: Innkjøpsøkonom NIMA Det fjerde nivået består av to ledelseskurs. Programmet er godkjent av The International Federation of Purchasing and Supply Chain Management, IFPSM Valgfrie kurs Innkjøpsprogrammet Kontraktsjus IKT-kontrakter inngåelse og oppfølging Internasjonal sourcing Innkjøp i prosjekter Prognostisering og Innkjøpsstyring Transportkalkyler og forhandlinger Prognoseteknikker «Kursundervisningen har en fin balanse av teori, praktiske eksempler og faglig diskusjon. Dette gjør det lett å forstå, og man kan ta i bruk den nye kunnskapen på jobben med en gang.»»aryo Kattang, Innkjøpsansvarlig ved Den norske Eterfabrikk og student ved NIMAs program for Privat Innkjøp KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: 5

6 Grunnkurs Innkjøp, trinn 1 Dette er første skritt på vei mot en internasjonalt, godkjent sertifisering i innkjøp. NIMA Utdanning gir deg her en innføring i fagområdet, innkjøp/anskaffelser. Kurset passer for alle som jobber med innkjøp, innen privatsektor. (For offentlig sektor, se Offentlige anskaffelser i praksis.) Etter å ha bestått grunnkursets to trinn, er det mulighet for å ta studiepoengeksamen. Kurset er praktisk rettet, og gir en grunnleggende innføring og forståelse for innkjøpsprosessen og andre innkjøpsrelaterte temaer. Innkjøpsprosessens forutsetninger og rammebetingelser Behov, spesifikasjon av behov og innkjøpsbetingelser Leverandører, prekvalifisering og innføring av den strategiske innkjøpsmatrisen Forespørsler Leverandør- og tilbudsvurdering Forhandlinger Avtalens innhold og funksjon Avtaleg jennomføring og implementering Leveranseprosessen Kursg jennomføring Alternativ 1: Kurs over tre dager som g jennomføres med hovedvekt på forelesninger. Alternativ 2: Selvstudium. Her leses pensum på egenhånd (studiemateriell er inkludert i kursavgiften). Multiple choice eksamen (1,5 time) arrangeres på slutten av siste kursdag. savgift er inkludert i prisen. Dette kurset kan alternativt g jennomføres som selv studium. Ved selvstudium må pensum (Inkludert i kursavgiften) leses på egenhånd (For selvstudium avtales eksamen med NIMA Utdanning, evt i forbindelse med GK2). Grunnkurs Innkjøp, trinn 2 (Samling 1 og 2) Dette kurset bygger på Grunnkurs Innkjøp trinn I, og er en videreføring og fordypning av sentrale temaer innen innkjøpsområdet. Kurset går over 6 dager fordelt på to samlinger, og gir en allsidig innføring i temaer som er sentrale i innkjøpsarbeidet. I tillegg til å følge innkjøpsprosessen og dens elementer på en inngående måte, legges det vekt på økonomi og samspillet med andre funksjoner internt, samt måling og oppfølging av kvaliteten i forbindelse med leveranseprosessen. Innkjøpets rammebetingelser og innføring i Supply Chain Management Økonomi for innkjøpere Leverandørevaluering Behovsberegning og spesifikasjonsmetoder Spesialtema Kvalitet og målinger i innkjøpsarbeidet. Avtaler med juridiske aspekter Incoterms Leveringsbetingelser Innkjøpsforhandlinger og innføring i samfunnsansvar Leverandør- og tilbudsevaluering Leverandørutvikling Forkunnskaper «Grunnkurs Innkjøp, trinn 1» eller praktisk innkjøpserfaring. savgift. Valg av leverandør Dette to-dagerskurset gir deg bedre kunnskap om de viktigste arbeidsområdene i anskaffelsesprosessen. Kvalifisering, utvikling, og valg av leverandører er en av de største utfordringene og viktigste arbeids - områder i anskaffelsesprosessen. Det er i denne fasen fundamentet legges for det endelige resultatet. En av hovedhensiktene med å innhente tilbud er å oppnå behovsdekning til lavest mulig totalkostnad. Dette kurset skal belyse fasene i kvalifisering, valg og utvikling av leverandører, samt fordeler og ulemper med ulike metoder og verktøy. Rammebetingelser og forutsetninger ved valg av leverandør Kvalifisering av leverandører Merkantil vurdering av leverandører Prekvalifisering av leverandører Leverandørrevisjoner Miljøkrav og kvalifisering Prosessen for valg av leverandør Forespørselsstrategi og planlegging Tilbudsevaluering savgift. 6 KURSOVERSIKT OG PÅMELDING:

7 Innkjøpsforhandlinger Forhandlingsteknikk Etter g jennomført kurs har du en helhetlig forståelse for forhandlingsprosessens ulike faser og bedre kunnskap om egen forhandlingsatferd. Du har også økt kunnskapen om bruken av ulike teknikker i forbindelse med forberedelser og g jennomføring av forhandlinger. I kurset legges det stor vekt på praktisk forhandlingstrening med forberedelse og g jennomføring av reelle forhandlings-case. Viktige elementer i denne treningen er evaluering av gruppedynamikken som oppstår i forhandlingene og tilbakemeldinger til deltakerne etter g jennomførte forhandlinger. Innføring i grunnleggende forhandlingsteknikker Ulike typer forhandlinger Forhandlingens ulike faser De ulike rollene i forhandlinger Kommunikasjonens betydning for å lykkes i forhandlinger Bruk av kalkyler og lærekurver i forhandlinger Gjennomgang og bruk av de viktigste kontraktstyper Gjennomføring av simulerte forhandlinger Analyse og evaluering av simulerte forhandlinger med bruk av videostøtte Kurset er i tillegg til g jennomgang av aktuelle temaer, i stor grad basert på praktiske oppgaver som forberedes i grupper og g jennomføres i simulerte forhandlinger. De simulerte forhandlingene danner grunnlag for konkrete tilbakemeldinger til deltakerne for forbedring av egen forhandlingsatferd. Kurset inviterer til stor personlig innsats og gir mulighet for personlig utvikling i et aktivt og lærerikt opplegg som g jør kursdeltageren i stand til å lykkes bedre i forhandlinger. savgift. Jus for innkjøpere «Det har vært en bevisst satsing fra Gjensidiges side å la de ansatte i avdeling for konserninnkjøp utdanne seg via NIMA. Det skal ikke være noen tvil om at vi kan faget når vi kjører prosesser for forretnings enhetene internt. Innkjøpsfaget er i stadig ut vikling og da må vi også henge med.»»karianne Raad Wanggaard, Innkjøpssjef i Gjensidige og snart uteksaminert Innkjøpsøkonom fra NIMA Å beherske de juridiske aspektene ved kjøpsforhold er et av de viktigste områdene for en innkjøper. Dette spesialkurset behandler sentrale juridiske emner man møter på i innkjøpsprosess. Dette kurset tar for seg juridiske aspekter ved konkrete innkjøpsbetingelser. Du får også en introduksjon til juridiske områder utover det spesifikt innkjøpsmessige. Målet med kurset er å gi et godt bedømmelsesgrunnlag ved enkle juridiske problemstillinger. Juridiske grunnbegreper innen avtale- og kjøpsretten Risikoovergang og levering Mislighold Erstatning i og utenfor kontraktsforhold Grunnprinsippene angående kreditorer og rettsvern Internasjonale kjøpsavtaler og tvister savgift. KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: 7

8 Praktisk bedriftsøkonomi for innkjøpere og logistikere Dette kurset er spesialtilpasset for deg som jobber med innkjøp og logistikk og g jør deg rustet til møtet med økonomiske problemstillinger i innkjøpsprosesser. Dette kurset er spesialtilpasset for deg som jobber innenfor innkjøp og logistikk. Rett og slett økonomi fra en innkjøpers perspektiv! På kurset g jennomgås bedriftsøkonomi på grunnleggende nivå. Du skal etter g jennomført kurs ha en praktisk forståelse for sentrale økonomiske begreper og problemstillinger som har betydning for arbeid innen innkjøp og logistikk. Sentrale begreper innen bedriftsøkonomi Kapitalrasjonalisering og avkastning på investert kapital Kalkyler Likviditetsbudsjett Leverandørens evne til å overleve, leverandørstrategi Bedriftsøkonomisk leverandørvurdering Innkjøp og logistikk-kostnader i verdikjeden Faste og variable kostnader Regnskapsanalyser Muligheter for påvirkning CASE - Bedriftsøkonomi i innkjøp og logistikk savgift. Forhandlinger II Forhandlingsatferd Etter g jennomført kurs skal du ha utviklet egen evne til å analysere og strukturere en forhandlingssituasjon og ha økt forståelse for de atferdsmessige aspekter ved forhandlinger, bl.a. argumentasjon og kroppsspråk. Du vil kunne mer om hvordan du selv oppleves som forhandler og hvordan du kan bidra til hensiktsmessige forhandlinger. Målet med kurset er å få forståelse av hvordan du kan analysere og strukturere en forhandlingssituasjon, og å få økt forståelse for de atferdsmessige aspekter ved forhandlinger, bl.a. argumentasjon og kroppsspråk. Kurset gir en god praktisk innsikt og forståelse for egne ytelser og egen atferd ved forhandlinger. Forhandlingsstrategier Salgsmetoder og strategier Mobilisering av forhandlingsstyrke Kommunikasjon Mellommenneskelig atferd Gruppeprosesser Hva er et godt forhandlingsresultat? Kursopplegg Kurset er basert på praktiske situasjoner og bygger i stor grad på deltakernes egne forhandlingsmønstre. For hvert tilfelle gis det tid til forberedelse, g jennomgang, analyse og feedback. Analyse og evaluering av simulerte forhandlinger ved bruk av videostøtte. Det er ingen eksamen på kurset, men det forventes at deltakerne er aktive bidragsytere under forberedelse og g jennomføring av de praktiske øvelsene. Prosjektoppgaven Som en del av utdanningsprogrammene skal studentene skrive en prosjektoppgave. Hensikten med oppgaven er Vise hvordan kunnskaper/teori fra kursene kan anvendes i egen bedrift Gi øvelse i analyse av problemstillinger Gi øvelse i «prosjektarbeid» og skriftlig presentasjon av fagstoff Veiledning Kandidaten vil få en veileder for oppgaven oppnevnt av NIMA Utdanning. Oppnevnelse av veileder skjer i forbindelse med valg/godkjennelse av problemstilling, tittel og foreløpig disposisjon. Veiledning vil fortrinnsvis foregå via e-post og telefon. Forkunnskap Minst halvparten av kursene i utdanningsprogrammet bør være g jennomført før en starter med prosjektoppgaven. Arbeidet med oppgaven kan skje parallelt med kursg jennomføringen. NIMA Utdanning anbefaler at kandidaten så tidlig som mulig starter arbeidet med å finne en passende problemstilling for oppgaven. ////////////// Mer info på: 8 KURSOVERSIKT OG PÅMELDING:

9 / ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// NIMA 100 ÅR Torsdag 12. mars 2015 Den Norske Opera og Ballett, Oslo ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Verdens ledende foredragsholdere Årets næringslivskonferanse Jubileumsmarkering med mingling Festmiddag med underholdning KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: 9

10 «Det faglige innholdet på NIMA-kurset har vært svært viktig for min karrieremessige utvikling» Jørn Eirik Pettersen, Innkjøpssjef, Den Norske Opera & Ballett Kompetanseheving innen offentlige anskaffelser To ulike g jennomføringsmodeller for god innsikt i hele Anskaffelsesprosessen NIMA tilbyr det eneste internasjonalt godkjente sertifiseringsprogrammet for Innkjøpere innen offentlig sektor i Norge. Programmet er godkjent av The Inter national Federation of Purchasing and Supply Chain Management, IFPSM. Gjennom NIMAs Innkjøpsprogram kommer du til å g jennomføre bedre Innkjøp, samtidig som kompetansen din formaliseres. Gjennomføringen av programmet, gir den internasjonalt anerkjente tittelen Sertifisert Offentlig Innkjøper NIMA. Kursene gir kunnskap om å dra nytte av mulighetene i Anskaffelsesregelverket, samt gir god Innkjøpsfaglig kompetanse som bidrar til gode kjøp for organisasjonen. Program for offentlig sektor dekker hele anskaffelsesprosessen, fra behov oppstår til oppfølging og kvalitetssikring av leveransen. Gjennomføres kursene i den rekkefølge som er vist, vil det gi en studieprogresjon og kompetansebygging som går fra bredde til spesialisering. Du kan selvsagt også fritt velge å g jennomføre enkeltstående kurs fra vår kursplan. NIMA tilbyr to ulike g jennomføringsmodeller for kompetanseheving innen offentlige anskaffelser, Program for Offentlig sektor uten studiepoeng og Årsstudium i Offentlig Innkjøp som gir totalt 60 studiepoeng. For mer info se Mer info på: For hvem? Program for Offentlig Sektor og Årsstudium i Offentlig Innkjøp passer deg som allerede jobber med anskaffelser. Du ønsker å bli enda bedre på anskaffelsesprosessen, og samtidig formalisere din kompetanse. Programmene passer også for deg uten erfaring men som ønsker å jobbe med offentlige anskaffelser. 10 KURSOVERSIKT OG PÅMELDING:

11 Program for offentlig sektor - uten studiepoeng NIVÅ 1 Offentlige anskaffelser i praksis (GK1) Effektiv gjennomføring av anskaffelser, Grunnkurs Innkjøp trinn 2 (To samlinger) NIVÅ 2 Innkjøp i offentligsektor (Regelverket) Innkjøp i offentligsektor, spesialtemaer (Innkjøp i praksis) Offensiv bruk av det offentlige anskaffelsesregelverket 1 stk. valgfritt kurs Tittel: Innkjøpskandidat offentlig sektor NIMA NIVÅ 3 Jus for innkjøpere Praktisk bedriftsøkonomi 1 stk. valgfritt kurs Prosjektarbeid/-oppgave Tittel: Sertifisert Offentlig Innkjøper NIMA NIVÅ 4 Strategisk Innkjøpsledelse Innkjøpsledelse i turbulente tider Tittel: Innkjøpsøkonom NIMA Programmene er godkjent av The International Federation of Purchasing and Supply Chain Management, IFPSM Valgfrie kurs for Offentlig sektor og Årsstudium Kontraktsjus IKT kontrakter inngåelse og oppfølging Innkjøpsforhandlinger Forhandlingsteknikk Internasjonal sourcing Valg av leverandør Innkjøp i prosjekter Prognostisering og innkjøpsstyring Årsstudium i offentlig innkjøp - med studiepoeng NIVÅ 1 Grunnleggende innkjøp Offentlige anskaffelser i praksis (GK1) Effektiv gjennomføring av anskaffelser, Grunnkurs Innkjøp trinn 2 (To samlinger) Studiepoengeksamen 15 studiepoeng NIVÅ 2 Spesialisering Offentlig innkjøp Innkjøp i offentlig sektor (Regelverket) Innkjøp i offentlig sektor, spesialtemaer (Innkjøp i praksis) Offensiv bruk av det offentlige anskaffelsesregelverket 1 stk. valgfritt kurs Høgskolekurs Offentlig Innkjøp Nivå 2 15 studiepoeng Tittel: Innkjøpskandidat offentlig sektor NIMA NIVÅ 3 Fordypning Jus for innkjøpere Praktisk bedriftsøkonomi 2 stk. valgfrie kurs Høgskolekurs Offentlig Innkjøp Nivå 3 15 studiepoeng Tittel: Sertifisert Offentlig Innkjøper NIMA NIVÅ 4 Vær oppmerksom på at det kan være begrensninger for deg som skal gjennomføre studiepoengseksamen. Innkjøpsledelse Strategisk Innkjøpsledelse Innkjøpsledelse i turbulente tider Fagoppgave inkl 1 dags metodekurs i oppgaveskriving 15 studiepoeng Tittel: Innkjøpsøkonom NIMA KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: 11

12 Offentlige anskaffelser i praksis (GK1) Formålet med kurset er å gi deltakerne en innføring i offentlige anskaffelser, og etter g jennomført kurs skal deltakerne være i stand til å g jennomføre innkjøpsfaglig korrekt anskaffelser i henhold til g jeldende regelverk. Det legges vekt på opplæring i bruk av praktiske verktøy. Kurset g jennomføres med to lærere, en innen innkjøpsfaget og en advokat/regelverk. Innkjøpets rammebetingelser Begreper Innkjøperens rolle og ansvar, etablering av anskaffelsesteam Regelverket for offentlige anskaffelser Gjennomgang av innkjøpsprosessen fra Behov til Betaling Behovsdefinisjon/analyse Valg av rett prosedyre (åpent anbud, konk. preget dialog etc) Utarbeidelse av konkurransegrunnlag herunder utvikling av kvalifikasjons- og tildelingskriterier Avvisning, avlysning Tilbudsevaluering Valg av løsning/leverandør Forhandlinger Avtale inngåelse/avtaler Begrunnelse/klage Rekvisisjonsbehandling/bestilling Ordreplassering/avrop Oppfølging av leveranse/expediting Varemottak Faktura kontroll og betaling inngår i kursavgiften. Multiple choice eksamen avholdes siste kursdag. Grunnkurs Innkjøp, trinn 2 Kurset bygger på Grunnkurs Innkjøp trinn I, og er en videreføring og fordypning av sentrale temaer innen innkjøpsområdet. Kurset går over 6 dager fordelt på to samlinger, og gir en allsidig innføring i temaer som er sentrale i innkjøpsarbeidet. I tillegg til å følge innkjøpsprosessen og dens elementer på en inngående måte, legges det vekt på økonomi og samspillet med andre funksjoner internt, samt måling og oppfølging av kvaliteten i forbindelse med leveranseprosessen. Etter g jennomført kurs kan deltagerne g jennomføre profesjonelle anskaffelser på en effektiv måte; organisering av innkjøpsprosessen, samspill med andre funksjoner i bedriften etc. Innkjøpets rammebetingelser og innføring i Supply Chain Management Økonomi for innkjøpere Leverandørevaluering Behovsberegning og spesifikasjonsmetoder Spesialtema Kvalitet og målinger i innkjøpsarbeidet. Avtaler med juridiske aspekter Incoterms Leveringsbetingelser Innkjøpsforhandlinger og innføring i samfunnsansvar Leverandør- og tilbudsevaluering Leverandørutvikling Forkunnskaper «Offentlige anskaffelser i praksis» eller tilsvarende. savgift. Innkjøp i offentlig sektor (Regelverk) Kurset er en fordypning i det offentlige innkjøpsregelverket. Kurset er praktisk rettet og passer for deg som jobber med innkjøp innen offentlig sektor. Etter g jennomført kurs skal du kunne g jennomføre offentlige anskaffelser på en korrekt måte fra behov til tildeling av kontrakter. Innkjøp, innleding Introduksjon og oversikt Regelverkets anvendelsesområde Valg av anskaffelsesprosedyre Konkurransegrunnlaget Kvalifikasjonskrav Kravspesifikasjon Tildelingskriterier Evaluering og avvisning Evaluering Avvisning pga forhold ved leverandøren Avvisning pga forhold ved tilbudet Avslutning av konkurransen Konkurransens sluttfase Sanksjoner og klageorganer savgift 12 KURSOVERSIKT OG PÅMELDING:

13 Innkjøp i offentlig sektor, spesialtemaer Målet med kurset er å gi en god forståelse for de mer spesielle områdene som er aktuelle innenfor offentlig innkjøp, og særlig mulighetene som følger av regelverket. Muligheter som offentlig innkjøper Det gode innkjøp, hva er det? Hvordan organisere innkjøpsarbeidet? Hvordan skape en god Innkjøpspolicy som skaper entusiasme Hvilke prinsipper bør legges til grunn i din bedrift Hvordan utvikle en god innkjøpspolicy (og som blir fulgt) Innklaget til KOFA, hva nå? Gangen i klagearbeidet, Hvordan forberede seg Hva legger KOFA vekt på Erfaringer fra en innklagd sak Kjøp av entrepriser/byggeprosjekter Spesielle forhold og utfordringer. Hvilke spesifikasjonstyper egner seg Hvordan følge opp underveis for å sikre ønsket resultat Forkunnskap Kursene Offentlige anskaffelser i praksis og innkjøp i offentlig sektor - regelverket, eller tilsvarende er en fordel, men ikke krav. savgift. Offensive offentlige anskaffelser I dette kurset fokuserer vi på hvordan offensive og profesjonelle anskaffelser kan g jennomføres innenfor det offentlige regelverket. Det presenteres en beste praksis for offentlige anskaffelser som skal bidra til at anskaffelsene g jennomføres mer effektivt slik at man får får mer ut av begrensede budsjettrammer. Mange er i dag mer opptatt av å unngå KOFA enn å utnytte de kommersielle og faktiske mulighetene som ligger i regelverket. Gjennom en mer proaktiv og profesjonell holdning til offentlige anskaffelser vil en sikre at en oppnår de beste avtalene og velger de beste leverandørene. Kurset fokuserer på hvordan man kan legge gode strategier i planleggingen av anskaffelsen for å effektivisere g jennomføringen og skape gode resultater innen sin virksomhet. Kurset gir innkjøperen verktøy for å bli en viktig medspiller og rådgiver for sin interne kunde for g jennomføringen av store og strategiske anskaffelser. I dette kurset forenes det beste fra det offentlige anskaffelsesregelverket og profesjonelt innkjøp og vil være et must for neste generasjon offentlige innkjøpere. Dette kurset passer for innkjøpere som arbeider i det offentlige og har noen års erfaringer med anskaffelser. Betydningen av planleggingsfasen - If you fail to plan, you plan to fail! Styring av anskaffelsesprosessen g jennom aktiv bruk av regelverket Hvordan velge rett prosedyre? Hvordan utnytte leverandørenes spisskompetanse i innkjøpsprosessen? Viktighet av eierskap og forståelse av eget konkurransegrunnlag Sikre riktig sammensetning av krav, kriterier og kontraktsvilkår Hvordan identifisere tildelingskriterier som gir verdi og sørger riktig valg av tilbud Bruk av vektingsmodeller (muligheter og fallgruver) Forkunnskap Gjennomført kurs i nivå 1, NIMAs program for innkjøpere i offentlig sektor, evt. kunnskap/erfaring tilsvarende disse. Både anskaffelsesprosessen og det offentlige anskaffelsesregelverket forutsettes kjent. Jus for innkjøpere Å beherske de juridiske aspektene ved kjøpsforhold er et av de viktigste områdene for en innkjøper. Dette spesialkurset behandler sentrale juridiske emner man møter på i innkjøpsprosess. Kurset tar for seg juridiske aspekter ved konkrete innkjøpsbetingelser. Du får også en introduksjon til juridiske områder utover det spesifikt innkjøpsmessige. Målet med kurset er å gi et godt bedømmelsesgrunnlag ved enkle juridiske problemstillinger. Juridiske grunnbegreper innen avtale- og kjøpsretten Risikoovergang og levering Mislighold Erstatning i og utenfor kontraktsforhold Grunnprinsippene angående kreditorer og rettsvern Internasjonale kjøpsavtaler og tvister savgift. «NIMA-sertifisering gir meg en fin mulighet til å for malisere min kompetanse samtidig som jeg møter andre fra bransjen for å diskutere erfaringer». Morten Riise, Seniorrådgiver Høgskolen i Oslo og»akershus og snart Sertifisert Offentlig Innkjøpere KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: 13

14 «Årsstudium for Offentlige Innkjøp med høyskolepoeng, som NIMA har i samarbeid med Høgskolen i Molde, er et unikt tilbud som gir meg og andre offentlige Innkjøpere mulighet til å formalisere kompetansen vår innenfor faget. Sertifiseringen bidrar også til betydelig kompetanseheving, og gir tydelig uttrykk for realkompetansen til Innkjøpere som blir sertifisert. Det unike studiet bidrar også til at det skapes arenaer for nettverksbygging blant offentlige Innkjøpere der du gjennom faglige diskusjoner drar nytte av hverandres erfaringer og kunnskaper, noe som er et svært viktig verktøy i vår Innnkjøpshverdag.»»Anna Sandman, Seniorrådgiver i Miljødirektoratet og snart Sertifisert Offentlig Innkjøpere Praktisk bedriftsøkonomi for innkjøpere og logistikere Dette kurset er spesialtilpasset for deg som jobber med innkjøp og logistikk og g jør deg rustet til møtet med økonomiske problemstillinger i innkjøpsprosesser. Dette kurset er spesialtilpasset for deg som jobber innenfor innkjøp og logistikk. Rett og slett økonomi fra en innkjøpers perspektiv! På kurset g jennomgås bedriftsøkonomi på grunnleggende nivå. Du skal etter g jennomført kurs ha en praktisk forståelse for sentrale økonomiske begreper og problemstillinger som har betydning for arbeid innen innkjøp og logistikk. Sentrale begreper innen bedriftsøkonomi Sentrale begreper innen bedriftsøkonomi Kapitalrasjonalisering og avkastning på investert kapital Kalkyler Likviditetsbudsjett Leverandørens evne til å overleve, leverandørstrategi Bedriftsøkonomisk leverandørvurdering Innkjøp og logistikk-kostnader i verdikjeden Faste og variable kostnader Regnskapsanalyser Muligheter for påvirkning CASE - Bedriftsøkonomi i innkjøp og logistikk savgift. Prosjektoppgaven Som en del av utdanningsprogrammene skal studentene skrive en prosjektoppgave. Hensikten med oppgaven Vise hvordan kunnskaper/teori fra kursene kan anvendes i egen bedrift Gi øvelse i analyse av problemstillinger Gi øvelse i «prosjektarbeid» og skriftlig presentasjon av fagstoff Veiledning Kandidaten vil få en veileder for oppgaven oppnevnt av NIMA Utdanning. Oppnevnelse av veileder skjer i forbindelse med valg/godkjennelse av problemstilling, tittel og foreløpig disposisjon. Veiledning vil fortrinnsvis foregå via e-post og telefon. Forkunnskap Minst halvparten av kursene i utdanningsprogrammet bør være g jennomført før en starter med prosjektoppgaven. Arbeidet med oppgaven kan skje parallelt med kursg jennomføringen. NIMA Utdanning anbefaler at kandidaten så tidlig som mulig starter arbeidet med å finne en passende problemstilling for oppgaven. Mer info på: 14 KURSOVERSIKT OG PÅMELDING:

15 Høgskolekurs offentlig innkjøp Nivå 2 Dette er et kurs som gir deg 15 studiepoeng. Kurset kan g jennomføres etter å ha tatt de obligatoriske kursene under nivå 2. Under nivå 2 er disse kursene: Innkjøp i offentlig sektor, regelverket Innkjøp i offentlig sektor, spesialtemaer Offensiv bruk av det offentlige anskaffelsesregelverket 1 stk valgfritt kurs Høgskolekurset tar for seg følgende: Korrekte og gode Innkjøp er et lederansvar Hvordan oppnå toppkvalitet i innkjøpsarbeidet Tilbudsevaluering og bruk av vektingmodeller Måling av innkjøp Risikoanalyse og utforming av porteføljeanalyse Bruk av elektroniske løsninger To-ukers innleveringsoppgave, eksamen er inkludert i pris. Kursavgiften inkluder forelesningen og eksamen. Pensumbøker er ikke inkludert i kursavgiften. Høgskolekurs offentlig innkjøp Nivå 3 Dette er et kurs som gir deg 15 studiepoeng. Kurset kan g jennomføres etter å ha tatt de obligatoriske kursene under nivå 3. Følgende kurs hører inn under nivå 3: Jus for innkjøpere Praktisk bedriftsøkonomi 2 stk valgfrie kurs Du må ha g jennomføre nivå 1 og 2 av årsstudiet for offentlig sektor, samt de to obligatoriske kursene på nivå 3 for å kunne melde deg på dette kurset. Innkjøp, logistikk og verdikjedeanalyse Innkjøp som strategisk funksjon Tilbudsanalyser Investeringsanalyse Effektivisering av innkjøpsprosesser LEAN Metodekurs/fagoppgave Dette kurset inngår i årsstudiumprogrammet og forbereder deg på arbeid med fagoppgaven. Du har nå vært g jennom teori og pensum, og skal vise tilegnet kunnskap g jennom innlevering av en fagoppgave. På metodekurset lærer du studieteknikk ved oppgaveskriving. Dette inkluderer hele gangen, fra søk i litteraturdatabase til systematisering/presentasjon av fagstoff og konklusjon. Gangen i en undersøkelsesprosess Utvikling av problemstilling Valg av undersøkelsesdesign Kvalitative vs kvantitative undersøkelser Tolking av data Kursavgiften inkluder forelesningen, veiledning under arbeid med fagoppgaven samt sensuren. Pensumbøker er ikke inkludert i kursavgiften. Dette kurset er kun for studenter som følger årsstudiene. E-læringskurset for innkjøp og offentlige anskaffelser er et nettbasert kurs, som kan være med å styrke din posisjon i markedet. Det er mulig å ta en kartleggingstest som vil gi en grundig kartlegging over den nåværende innkjøpskompetansen din. Spørsmålene her er basert på en strukturert fagplan og tilpassede tester. Gjennom kartleggingen vil du få en oversikt over eventuelle kompetansegap, og du vil også få kartlagt dine styrker. Da e-læringskurset er g jennomført kan du g jennomføre testen for innkjøpskortet. Består du denne testen vil du motta innkjøpskortet som et bevis på din kompetanse i henhold til innkjøp og anskaffelser. Innkjøper/anskaffer: Kurset g jennomføres når det passer deg. Inneholder 6 moduler, slik at du kan velge de modulene som passer for deg. Få innkjøpskompetanse på et nasjonalt nivå. Leder: En fleksibel løsning for deg og teamet ditt. Inneholder 6 moduler, slik at du kan velge de modulene som passer for deg. Mulighet for bevis som dokumenterer kompetansen hos deg Leverandør: Styrk din posisjon som leverandør til offentlig sektor. Inneholder 6 moduler, slik at du kan velge de modulene som passer for deg. Kurset g jennomføres når det passer deg. Påmelding og pris: Ordinær pris, kr KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: 15

16 «Faglig har NIMA gitt meg den inputen jeg trenger, samtidig som det er en dokumentasjon på min kunnskap og et fint oppslagsverk i ettertid». Lasse Skinstad, KIWI-sjef og snart uteksaminert Logistikkøkonom ved NIMA Utdanning Kompetanseheving innen logistikk To ulike g jennomføringsmodeller for god innsikt i hele Logistikkprosessen Logistikk og logistikkfaget har vesentlig betydning for konkurransekraften i mange private- og offentlige virksomheter. Det å tilfredsstille kravene til en effektiv logistikk forutsetter kunnskap og kompetanse, både på grunnplanet og på ledelsesnivå. NIMAs Logistikkprogram gir god innsikt i hele Logistikkprosessen, og g jennom to valgfrie kurs gis du også muligheten til å spesialisere ditt program innen det område du er ekstra opptatt av. Gjennomføres kursene i den rekkefølgen som er vist, vil det gi en studieprogresjon og kompetansebygging som går fra bredde til spesialisering. Du kan selvsagt også velge enkelte kurs fra vår kursportefølje. NIMA tilbyr to ulike g jennomføringsmodeller for kompetanseheving innen Logistikk, Logistikkprogrammet uten studiepoeng og Årsstudium i Logistikk som gir totalt 62 studiepoeng. For mer info se Mer info på: For hvem? Logistikkprogrammet og Årsstudium i Logistikk passer for deg som allerede jobber med Logistikk. Du ønsker å bli enda bedre på ulike Logistikkprosesser, og samtidig formalisere din kompetanse. Programmene passer også for deg uten erfaring men som ønsker å jobbe med Logistikk. 16 KURSOVERSIKT OG PÅMELDING:

17 Logistikkprogrammet - uten studiepoeng Logistikk og logistikkfaget har vesentlig betydning for konkurransekraften i mange private og offentlige virksomheter. Det å tilfredsstille kravene til en effektiv logistikk forutsetter kunnskap og kompetanse, både på grunnplanet og på ledelsesnivå. NIVÅ 1 Grunnkurs Logistikk (To samlinger) Kurset gir de nødvendige forutsetningene for å forstå de grunnleggende elementene i logistikken og gir god innsikt i hele logistikkprosessen. NIVÅ 2 Prognostisering og innkjøpsstyring Produksjonslogistikk Transport og distribusjon 1 valgfritt kurs Prosjektarbeid/-oppgave Tittel: Logistikkandidat NIMA Det kreves at du etter grunnkurset gjennomfører de tre obligatoriske kursene og ett valgfritt kurs (Med bestått eksamen) og prosjektarbeidet (Godkjent) for å bli Logistikkandidat NIMA. NIVÅ 3 Strategisk logistikk 1. valgfritt ledelsekurs Tittel: Logistikkøkonom NIMA Det tredje nivået består av 2 ledelseskurs. Tittelen du deretter oppnår er Logistikkøkonom NIMA. Valgfrie kurs Logistikkprogrammet Kontraktsjus IKT-kontrakter inngåelse og oppfølging Internasjonal sourcing Innkjøp i prosjekter Transportkalkyler og forhandlinger Prognoseteknikker Praktisk bedriftsøkonomi «Logistikkprogrammet gir meg mulighet til å formalisere min kompetanse innenfor logistikkfaget samtidig som kursene gir meg kompetanseheving som jeg direkte kan benytte i mitt arbeid til daglig. Å treffe bransjekollegaer og diskutere ulike erfaringer er også et svært viktig støtte for å øke virkningen av studiene og bygge broen mellom teori og praksis. Jeg ser frem til å snart ha tittelen Logistikkøkonom!»»Tove-Lisbeth Johansen, Leder Vareforsyningsavdelingen, Coop Norge Handel KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: 17

18 Årsstudium i Logistikk Logistikkprogrammet med studiepoeng: NIMA Utdanning tilbyr studiepoeng for de aller fleste av kursene i Logistikkprogrammet, og øvrige kurs presentert tilknyttet programmet. Mer informasjon finner du på NIVÅ 1 Grunnleggende Logistikk Grunnkurs Logistikk (To samlinger) Studiepoengeksamen 12 studiepoeng Ved NIVÅ 1 kan du gjennomføre en tilleggseksamen (noe ekstra litteratur) og deretter oppnå 12 studiepoeng. NIVÅ 2 Spesialisering Logistikk 20 studiepoeng Prognostisering og innkjøpsstyring (5 studiepoeng) Produksjonslogistikk (5 studiepoeng) Transport og distribusjon (5 studiepoeng) 1 valgfritt kurs (5 studiepoeng) Tittel: Logistikkandidat NIMA NIVÅ 3 Fordypning 15 studiepoeng Prognoseteknikk (5 studiepoeng) Transportkalkyler og forhandlinger (5 studiepoeng) 1 valgfritt kurs (5 studiepoeng) Ved NIVÅ 2 og 3 oppnås 5 studiepoeng ved hvert av fagene. Kurset gir de nødvendige forutsetningene for å forstå de grunnleggende elementene i logistikken og gir god innsikt i hele logistikkprosessen. Det kreves at du etter grunnkurset gjennomfører fire kurs (Med bestått eksamen) og prosjektarbeidet (Godkjent) for å bli Logistikkandidat NIMA. NIVÅ 4 Etter bestått fagoppgave inkl. 2 stk. ledelseskurs oppnås 15 studiepoeng Fagoppgave (5 studiepoeng) Strategisk logistikk 1. valgfritt ledelsekurs Tittel: Logistikkøkonom NIMA Det fjerde nivået består av 2 ledelseskurs og fagoppgaven. Tittelen du deretter oppnår er Logistikkøkonom NIMA. Vedrørende fagoppgaven tilbys en dags metodekurs det er sterkt anbefalt å benytte seg av den. Valgfrie kurs Årsstudium i Logistikk Kontraktsjus IKT-kontrakter inngåelse og oppfølging Internasjonal sourcing Innkjøp i prosjekter Praktisk bedriftsøkonomi Vær oppmerksom på at det kan være begrensninger for deg som skal gjennomføre studiepoengseksamen. 18 KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: «Jeg jobber som kunderådgiver i Orklakonsernet hos Lilleborg Profesjonell, men ønsker en fremtidig karriere innen Logistikk. Programmet gir meg en unik mulighet til kompetanseheving, og tar meg direkte videre på min karrierevei. Kursene har en fin blanding av teori og praktiske eksempler, noe som gjør det lett å sette seg inn i faget. Gjennom programmet lærer jeg dessuten mye av andre gjennom faglige diskusjoner.»»karoline Lindsholm, student Årsstudium i Logistikk som ønsker en karriere innen Logistikk

19 Grunnkurs Logistikk Kurset tar utgangspunkt i logistikkens forutsetninger og rammebetingelser. Vi følger verdikjeden fra anskaffelse til retur av anvendt materiale. Kurset som går over 2 samlinger (3+2 dager), gir deg en grundig innføring i alle sentrale logistikkaktiviteter g jennom verdikjeden. Du vil lære om nyttige verktøy for forbedringer av logistikken i egen virksomhet. Kurset er praktisk rettet med gruppeoppgaver underveis for best læring. Målet med kurset er å gi en grunnleggende innføring og forståelse av hele logistikkprosessen fra anskaffelse til retur av anvendt materiell. Etter endt kurs vil du ha en grunnleggende forståelse av sammenhengen mellom logistikk og logistikkens bidrag til økt lønnsomhet. Fagområdet Logistikk Logistikk utvikling og perspektiver Logistikksystemenes ytelse og effektivitet Prognoser og lagerstyring IKT og logistikk Produksjonsstyring Innkjøp og utvikling av leverandørrelasjoner Distribusjon Gods, godstransport og logistikkbedriftene Logistikk og miljø Prinsipper for å skape effektive logistikkbedrifter Ledende bedrifter Supply Chain Game - hvordan fungerer verdikjeden optimalt? Innleveringsoppgave med to ukers innleveringsfrist (Inngår i kursavgiften). Prognostisering og Innkjøpsstyring Gode prognoser er et viktig informasjonsgrunnlag for styring av innkjøp og lagerbeholdninger. På kurset lærer du hvordan prognoser og prognosefeil kan benyttes som grunnlag for optimal dimensjonering av sikkerhetslager, bestillingspunkt og partistørrelser. Effektiv planlegging og styring av logistikken vil i mange bedriftssituasjoner avhenge av gode salgsprognoser. Hovedmålet med kurset er derfor å gi en innføring i ulike tiltak for å forbedre prognosekvalitet, herunder en g jennomgang av de viktigste kvantitative teknikkene for salgsprognostisering som benyttes i praksis. Servicegradens betydning for sikkerhetslageret Beregning av ordrepunkt og bestillingsmengder ved maks/min politikk Optimale partier basert på faste partistørrelser Parametersetting Kvalitative og kvantitative prognoseteknikker Tolkning av prognosefeil Planprosesser Sesongindeksering Newsboy- modellen, forskjellen på salg og etterspørsel Forkunnskap Matematikk på videregående nivå anbefales savgift. Produksjonslogistikk Kurset tar for seg en del viktige elementer knyttet til planlegging av logistikk i produksjonsbedrifter. Metodene som g jennomgås kan imidlertid også benyttes til logistikkplanlegging i handels- og tjenestemiljøer. MRP Materialbehovs- og kapasitetsplanlegging, lær deg hovedprinsippene som kan gi: Lagerreduksjon Reduksjon i ledetider Realistiske løfter Økt effektivitet Optimalisering av serie- og innkjøpsstørrelser, ulike metoder og utregninger JIT prinsipper. Planlegging og optimalisering av vareflyt Prinsipper og mål Hvordan g jøres det I praksis? Optimalisering av kan-ban Lean og JIT Rekkefølgeplanlegging (Scheduling) Enkel rekkefølgeplanlegging for en maskin eller arbeidsprosess Optimal rekkefølgeplanlegging med to maskiner Rekkefølgeplanlegging for mer komplisert produksjon (mange enheter) savgift. KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: 19

20 Transport og distribusjon Bedriftene blir stadig mer prosessorienterte og har i den sammenheng et økende fokus på lagerhold, lagerdrift, transport og distribusjon. Den økende bevisstg jøringen på logistikkens rolle i organisasjonen har gitt økt fokus også på dets andel av bedriftens totalkostnader. Samtidig øker kundenes krav til levering, tidsmarginer og individuelle løsninger. På kurset vil du få presentert løsninger som kan møte disse kravene. Det vil bl. a. bli fokusert på bedriftens ulike muligheter for distribusjonsopplegg og -kanaler. Aktuelle teorier og hvordan de kan benyttes til å forbedre distribusjonen vil bli belyst. Målet med kurset er å gi en praktisk innføring i transport- og distribusjonsområdene som en del av en verdiskapingsprosess hvor fokus settes på elementer som har betydning for konkurransestrategien. Rammebetingelser i transport og distribusjon Innføring i distribusjonsbegrepet Organisasjon og distribusjon Tredjepartslogistikk Konsepter for distribusjon Strukturendringer innen distribusjonskanalene i Norge Kjøp og kostnader ifm distribusjonstjenester Kjøpsprosessen av transporttjenester Transportkalkyler Kostnader i en distribusjonskanal savgift. Prosjektoppgaven Som en del av utdanningsprogrammene skal studentene skrive en prosjektoppgave. Hensikten med oppgaven Vise hvordan kunnskaper/teori fra kursene kan anvendes i egen bedrift Gi øvelse i analyse av problemstillinger Gi øvelse i «prosjektarbeid» og skriftlig presentasjon av fagstoff Veiledning Kandidaten vil få en veileder for oppgaven oppnevnt av NIMA Utdanning. Oppnevnelse av veileder skjer i forbindelse med valg/godkjennelse av problemstilling, tittel og foreløpig disposisjon. Veiledning vil fortrinnsvis foregå via e-post og telefon. Forkunnskap Minst halvparten av kursene i utdanningsprogrammet bør være g jennomført før en starter med prosjektoppgaven. Arbeidet med oppgaven kan skje parallelt med kursg jennomføringen. NIMA Utdanning anbefaler at kandidaten så tidlig som mulig starter arbeidet med å finne en passende problemstilling for oppgaven. Transportkalkyler og forhandlinger Her ser vi nærmere på hvordan vi skal kjøpe transporttjenester, hva de egentlig koster, hvordan vi kan følge opp produktiviteten og risikoforholdet mellom kjøper og selger. På kurset benytter vi oss av en regnearkmodell for å kalkulere transportkostnadene. Det legges også stor vekt på diskusjoner rundt relasjonen mellom transportutøver og transportkjøper. Du vil også lære om hvordan g jennomføre forhandlinger på en profesjonell måte. Kan transportetterspørsel og miljøbelastning reduseres ved økt integrering i forsyningskjedene? Hva koster egentlig transporten? Skal vi kjøpe transport med åpne kalkyler? Oppbygging av en transportkalkyle Faste kostnader i transporten Variable kostnader i transporten Lønnskostnader i transporten Transportmarkedet Relasjon til transportør Måling og oppfølging av transportkostnadene Prissetting av en transporttjeneste Transportforhandlinger og rollespill savgift. Metodekurs/fagoppgave Dette kurset inngår i årsstudiumprogrammet og forbereder deg på arbeid med fagoppgaven. Du har nå vært g jennom teori og pensum, og skal vise tilegnet kunnskap g jennom innlevering av en fagoppgave. På metodekurset lærer du studieteknikk ved oppgaveskriving. Dette inkluderer hele gangen, fra søk i litteraturdatabase til systematisering/presentasjon av fagstoff og konklusjon. Gangen i en undersøkelsesprosess Utvikling av problemstilling Valg av undersøkelsesdesign Kvalitative vs kvantitative undersøkelser Tolking av data 20 KURSOVERSIKT OG PÅMELDING:

21 Prognoseteknikker Kurset bygger på kurset Prognostisering og Innkjøpsstyring, og har som mål å gi en grundig forståelse av ulike teknikker som i praksis benyttes for å prognostisere framtidig salgsutvikling. Kurset behandler tidsseriemetodikk for å estimere: Trend, sesong og nivåskift, samt kausal metodikk for å måle sammenhenger mellom salg og ulike forklaringsvariabler på dette som: Prissetting, kampanjer av ulike slag og spesielle kalenderdager, klima mm. Framstillingen vil bli belyst med praktiske eksempler på implementeringer av prognosesystem i konkrete bedrifter. Videre vil kurset vektlegge løsning av øvelsesoppgaver i grupper. Glidende g jennomsnitt Klassisk dekomponering Eksponensiell glatting Kausal metodikk Regresjonsanalyse, Prognosenøyaktiket (ulike mål) Praktiske implementeringer, Gruppeoppgaver Forkunnskap Kurset er metodebasert og det kreves derfor noe matematikkunnskaper. Dersom du har g jennomført «Prognostisering og innkjøpsstyring» har du tilstrekkelig forkunnskaper. savgift. savgift. Videregående Produksjonslogistikk Oppfølgingskurs til «Produksjonslogistikk» Kurset omfatter planleggingsområdene innen produksjon som går under betegnelsene serieplanlegging og detaljplanlegging. Serieplanleggingen omfatter oppgaven å bestemme produksjonsserier periodisk slik kostnader forbundet med omstilling og lagring minimeres, mens detaljplanleggingen typisk vil være problem av typen; bestem rekkefølger for ordrer/serier på ulike maskin stasjoner slik at g jennomløpstidene minimeres eller kapasitetsutnyttelsen maksimeres. Kursets mål er å gi kunnskaper om metodikk og programvare som er egnet for å løse serie- og detaljplanleggingsproblem som opptrer i praksis. Planleggingshierarkiet i industriell produksjon Mål for planarbeidet Metodikk for å løse serieplanleggingsproblem Metodikk for å løse detaljplanleggingsproblem Demonstrasjon av kommersiell software savgift. ØVRIGE KURS INNEN LOGISTIKK Styring av lavfrekvente varer og varer med lange ledetider, sesongvarer Tradisjonelle innkjøps- og lagerstyringsmetoder tar primært for seg varer som har en viss etterspørsels frekvens, og hvor man ofte kan beskrive etterspørselen ut fra en såkalt normalfordeling. Det er ofte en forutsetning at man operer med repetitive kjøp. For reservedeler og andre varer med lav frekvens og /eller lange ledetider vil ofte bruk av andre metoder enn de tradisjonelle kunne gi langt bedre økonomiske resultater i styringen. Kurset forutsetter forkunnskaper tilsvarende de som gis i kursene prognostisering og innkjøpsstyring, og videre-gående kurs i innkjøps- og containeroptimalisering. Prognostisering av lavfrekvente varer: Croston Sikkerhetslager og partistørrelser ved Poisonfordelt etterspørsel, og lav frekvens Optimalisering av engangskjøp (sesong og «avisgutt») Innkjøpspolitikk for enheter med (svært) lange ledetider Effektivisering av verdikjeder Målsettingen med kurset er å gi kunnskaper om metodikk for operasjonell logistikkstyring ved å vektlegge koordinering mellom logistikkfunksjonene i hele verdikjeder. Supply Chain Management (SCM) som metoderetning innen logistikk fokuserer på betydningen av et «helhetssyn» når logistikksystem skal utformes. Ved å organisere slike system med sterk integrasjon mellom bedriftsinterne funksjonsområder, bedrift og omgivelser, oppnår man effektive logistikkjeder som kjennetegnes ved integrert planlegging og mindre behov for buffere av ulike slag. Undervisningen i dette kurset er i stor grad basert på praktiske caser. Logistikkstrategier Casearbeid i logistikkstrategi Integrerte verdikjeder Modellverktøy for styring av hele verdikjeder CASE 1: Dell Computers, CASE 2: Omya Hustadmarmor savgift. KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: 21

22 Demand Based Management (DBM) Her fokuseres det på metoder, systemer og teknikker for sterkere integrasjon mellom logistikk- og markedsføringsfunksjonen. Dette kurset passer for personell fra både marked og logistikk, og tar for seg modeller for profittmaksimering. Såvel i praksis som i faglitteraturen, er logistikk- og markedsføringsfunksjonen dekoblet i separate styringsfunksjoner hvor salg typisk maksimerer salgsinntekter (eller salgsvolum) med begrenset informasjon om kostnadskonsekvenser i logistikken. Gitt salgsprognoser (fra salg) er logistikkens oppgave å minimere kostnader knyttet til innkjøp, produksjon og distribusjon. Det skal ikke mye fantasi til for å innse at en slik dekobling, hvor salg maksimerer inntekter og logistikken minimerer kostnader, ikke er noen garanti for at bedriftens overordnede mål om å maksimere profitt blir ivaretatt. Revenue management (RM) i serviceproduksjon/luftfart Overføring av RM-prinsipper til varehandel og industriell produksjon Profittmaksimerende modeller i logistikken Praktiske eksempler på DBM Demo software savgift. Miljøbasert logistikk I en tid hvor stadig flere retter fokus mot miljøvennlighet og samfunnsansvar, er dette kurset høyst aktuelt. Dette kurset gir grunnleggende forståelse av måling av utslipp, samt effektivisering av transport for å redusere utslipp. Kurset tar også opp de sentrale elementene i returlogistikk. Målet er å skape forståelse for de faktorer som reduserer de miljø- og klimamessige effektene av transportvirksomhet. Transport, klima og miljø grunnleggende begreper og forståelse Klimagasser og måling av disse Alternative transportmetoder Klassifisering av motortyper i forhold til utslipp Effektivisering av transporter for bedre miljø Planleggingsmodeller og utslippsreduksjoner Returlogistikk savgift. Mer info på: Supply Chain Management konferansen - SCM Ditt viktigste møtested som Logistikk ansvarlig, Supply Chain leder og Daglig leder VI SEES PÅ SCM 2015! «Det g jelder å komme seg ut fra egen virksomhet med jevne mellomrom for å hente inspirasjon og lære av andre. Supply Chain management konferansen tilbyr et svært interessant og aktuelt program hvor mange av de viktige problemstillingene jeg møter til daglig blir tatt opp. I tillegg fremmer eksklusive plasser muligheten til nettverksbygging og verdifulle kontakter med bransjekollegaer etter konferansen. Vi sees på SCM 2015!» Christian Granlund,»Logistikkdirektør på Ringnes «Supply Chain Management konferansen har mange svært interessante temaer som belyses. Jeg deltar på konferansen for å få inspirasjon og nye ideer. Det er veldig viktig å møte andre med samme erfaring og problemstillinger som jeg møter i det daglige. Ikke minst er det hyggelig og lærerikt å knytte nye bekjentskaper. Jeg ser frem til konferansen i 2015!» Gro Kristoffersen,»Supply Chain Director på OSO Hotwater 22 KURSOVERSIKT OG PÅMELDING:

NIMA Utdanning - Norges ledende kompetanse- og ressurssenter for faglig utvikling og vekst

NIMA Utdanning - Norges ledende kompetanse- og ressurssenter for faglig utvikling og vekst Studiekatalog 2014 Innkjøpsprogrammet Program for offentlig sektor Logistikkprogrammet Warehouseprogrammet Program for ledelse og strategi NIMA Utdanning - Norges ledende kompetanse- og ressurssenter for

Detaljer

Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter. Versjon: 1.0 Dato: November 2013. www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse

Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter. Versjon: 1.0 Dato: November 2013. www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter Versjon: 1.0 Dato: November 2013 www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse 1 INTRODUKSJON For å gjennomføre selvevalueringen foreligger det

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Transportadministrator. Treider Fagskoler AS Juni 2013

Transportadministrator. Treider Fagskoler AS Juni 2013 Transportadministrator Treider Fagskoler AS Juni 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Oslo, Bergen og Trondheim Transportadministrator Dato for vedtak: 28. juni 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et

Detaljer

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis Det gode innkjøp - En veileder til beste praksis Innholdsfortegnelse Forord 03 1. Stortingsmelding nr. 36 «Det gode innkjøp» 04 2. Hvordan gjøre gode innkjøp 06 Forarbeidsfasen 06 Markedsfasen 07 Kjøpsfasen

Detaljer

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier -

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Godkjent i UUV-sak 4/13 Gjelder i sju år fra 2013. Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet 20.10.10 Godkjent i Undervisningsutvalget 06.02.13 Gjelder

Detaljer

Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon INNLEDNING... 4 Hvem gjelder studieplanen/kursbeskrivelsene for... 4 Opptakskrav... 4 Mål... 4 Innhold... 5 1. Bachelor i økonomi og administrasjon...

Detaljer

Fra fagutdanning til mastergrad

Fra fagutdanning til mastergrad Fra fagutdanning til mastergrad Med vår hjelp kommer du videre 3 Det gjelder til enhver tid å tilegne seg den kompetansen som arbeidslivet krever. Gjennom FLT og utdanningsselskapet ADDISCO tilbyr vi relevante

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS

PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS KURS BANK OG FINANS PÅ VEI MOT 2020! Det stilles stadig større krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den internasjonale konkurransen blir tøffere. Store deler av den

Detaljer

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING DESEMBER 2014 Hanne Røising (leder) & Hanna Ihlebæk (sekretær) Innhold FORORD... 4 TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN... 5 INNLEDNING... 7 Prosjekt fleksibel utdanning...

Detaljer

Bedre styring av offentlige anskaffelser

Bedre styring av offentlige anskaffelser Bedre styring av offentlige anskaffelser Delrapport B i prosjektet «Bedre styringsdata og statistikk om offentlige anskaffelser» Utarbeidet for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Mars 2013 Oslo

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning 2010 Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning Dokumentet skal være til hjelp og støtte, et oppslagsverk som gir tips og ideer og viser muligheter ved implementering av ny rammeplan. Der retningslinjene

Detaljer

Læreplan. for. bilfagene

Læreplan. for. bilfagene Mesterutdanningen Læreplan for bilfagene Bilfaget, lette kjøretøy Bilfaget, tunge kjøretøy Bilskadefaget Billakkererfaget Reservedelsfaget Motorsykkelfaget Hjulutrustningsfaget 16.06.2009 1 Innhold GENERELL

Detaljer

Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden MASTER OF MANAGEMENT - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE

Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden MASTER OF MANAGEMENT - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden Master of Management er et videreutdanningstilbud fra NTNU www.ntnu.no/mm - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE

Detaljer

Fra fagutdanning til mastergrad

Fra fagutdanning til mastergrad Fra fagutdanning til mastergrad STUDIEKATALOG 2011 2013 Vi hjelper deg videre Med vår hjelp kommer du videre Det gjelder til enhver tid å tilegne seg den kompetansen som arbeidslivet krever. ADDISCO tilbyr

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

Lær å styre risiko ved innovative anskaffelser

Lær å styre risiko ved innovative anskaffelser Lær å styre risiko ved innovative anskaffelser VEILEDER RISIKOSTYRING INNOVATIVE ANSKAFFELSER 1 Innhold Don t focus so much on taking risks, per se, but on taking the risks OUT of big and bold ideas. Innledning

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå som gjennomføres over to

Detaljer

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer

5TIPS TIL BEDRE STYRING AV DIN VERDIKJEDE

5TIPS TIL BEDRE STYRING AV DIN VERDIKJEDE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IT-løsninger Slik fi nner du frem til riktig logistikksystem RFID Ta i bruk RFID, styr din varefl yt mer effektivt SUPPLY CHAIN Nr. 2 / Mars 10 MANAGEMENT

Detaljer

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 2 Åpner nye karriereveier Ønsker du karriereutvikling? NHH Executive tilbyr etter- og videreutdanning for deg som ønsker å løfte

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon 30. september 2014 Programplan Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor Programme in Business Administration and Economics 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for

Detaljer

Evaluering av Nasjonalt topplederprogram for helseforetakene (NTP)

Evaluering av Nasjonalt topplederprogram for helseforetakene (NTP) Evaluering av Nasjonalt topplederprogram for helseforetakene (NTP) Rapporten oppsummerer tre års erfaring med gjennomføring av Nasjonalt topplederprogram for helseforetakene (NTP). 31/12/2008 i Innholdsfortegnelse

Detaljer

Øk din prosjektkompetanse

Øk din prosjektkompetanse Et mer fleksibelt studium skal du lete lenge etter! Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge! Øk din prosjektkompetanse 30 Studiepoeng! Nettbaserte kurs Klasseundervisning Sertifisering www.metier.no/ps

Detaljer

Ivar Brynhildsvoll KRITISK ANALYSE AV RAPPORTEN «Evaluering av regelverket for offentlige anskaffelser»

Ivar Brynhildsvoll KRITISK ANALYSE AV RAPPORTEN «Evaluering av regelverket for offentlige anskaffelser» Ivar Brynhildsvoll KRITISK ANALYSE AV RAPPORTEN «Evaluering av regelverket for offentlige anskaffelser» Rapport 07/2004 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: Kritisk analyse av rapporten «Evaluering

Detaljer