Morgenrapport, fredag, 2. desember 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Morgenrapport, fredag, 2. desember 2011"

Transkript

1 Morgenrapport, fredag, 2. desember 2011 Markert fall i statsrentene i eurosonen Mario Draghi antyder at tiltak for å sikre økt budsjettdisiplin er forutsetning for økt inngripen fra ESB Krisen rammer den europeiske industrisektoren, også den norske Oljeselskapene planlegger rekordhøye investeringer på norsk sokkel i 2012 Spenning foran amerikanske sysselsettingstall som ventes å vise vekst Internasjonalt God etterspørsel i auksjoner av spanske og franske statspapirer bidro til at statsrentene i eurosonen falt markert i går. Renten på spanske statsobligasjoner med ti års løpetid falt til under seks prosent. Tilsvarende italienske renter ligger i skrivende stund 6,85 prosent, ned fra rekordnivåene i slutten av november, men fortsatt svært høyt og høyere enn det Italia kan leve med på lengre sikt. Ledende amerikanske og europeiske aksjeindekser falt litt tilbake i går. Forventningene bygger seg nå opp foran EU-toppmøtet og rentemøtet i den europeiske sentralbanken (ESB) i slutten av neste uke. I en tale til EU-parlamentet i går sa sentralbanksjefen i ESB, Mario Draghi, at reformer som vil styrke budsjettdisiplinen og øke den økonomiske integrasjonen i eurosonen var det viktigste tiltaket for å gjenopprette tilliten til eurosamarbeidet. Også den franske presidenten Nicolas Sarkozy tok til orde for traktatendringer som innebærer at eurosonen beveger seg i retning av en finanspolitisk union. Sarkozy vil møte Tysklands forbundskansler Angela Merkel på mandag for å diskutere et forslag som vil bli lagt frem på neste ukes EU-toppmøte. Merkel taler i den tyske nasjonalforsamlingen i dag. Spørsmålet er om det vil være mulig å få på plass de nye reglene raskt nok til å berolige markedene. Mario Draghi antydet i sin tale at dersom det lykkes EUs ledere å komme til enighet om tiltak for å øke budsjettdisiplinen kan det bli aktuelt med nye, mer omfattende, tiltak fra ESB. En opptrapping av kjøpene av statsobligasjoner fra blant annet Italia og Spania vil kunne gi de politiske lederne et pusterom til å utvide kapasiteten til EFSF, eventuelt med hjelp fra det internasjonale pengefondet (IMF). Flere land utenfor eurosonen signaliserer nå at de vil kunne bidra til å øke IMFs ressurser. De underliggende problemene vil imidlertid ikke være løst med dette. hensynet til prisstabilitet. Sentralbanksjef Draghi presiserte i går at mandatet om å sikre prisstabilitet i eurosonen også innebærer å bekjempe deflasjon. Markedene venter nå at ESB vil senke styringsrenten til 1,0 prosent ved rentemøtet neste torsdag. Det er også ventet at sentralbanken vil tilby bankene lån med lengre løpetider og lempe på kravene til sikkerhet ved låneopptak i sentralbanken for å avhjelpe bankenes finansieringssituasjon som blir stadig mer vanskelig. Virkningene av gjeldskrisen merkes nå i hele den europeiske industrisektoren. Gårsdagens endelige tall for innkjøpsjefindeksene (PMI) for industrien i eurosonen viste det raskeste fallet i aktiviteten på to år, og for andre måned på rad indikerer PMI-målingen fall industriaktiviteten i Tyskland. Også i Storbritannia og Sverige viser PMI-indeksene fall i industriaktiviteten i november. Bedre nyheter fikk vi imidlertid fra USA der veksten i industrien ser ut til å ta seg opp. Innkjøpssjefindeksen for amerikansk industri (ISM) steg fra 50,8 i oktober til 52,7 i november, det høyeste nivået på fem måneder. Indeksen ble trukket opp av oppgang i delindeksene for nye ordre og produksjon, mens sysselsettingsindeksen falt. Antallet nye dagpengesøknader i USA steg overraskende til forrige uke etter å ha falt gradvis de siste månedene. Adskilling viktigere blir imidlertid de offisielle sysselsettingstallene som publiseres i ettermiddag. Det har vært ventet at er at sysselsettingen utenfor landbruket (non-farm payrolls) vil vise en oppgang på i november, men de faktiske forventningene kan ha steget etter at onsdagens arbeidsmarkedsrapport fra ADP viste uventet kraftig vekst i sysselsettingen i privat sektor i november. Arbeidsledighetsraten ventes uendret på 9,0 prosent. Svekkede vekstutsikter og fare for deflasjon vil kunne gjøre det enklere for ESB å begrunne økt inngripen ut fra For fullstendig ansvarsberetning henvises det til siste side

2 Norge Det har kun vært små bevegelser i valutamarkedet i løpet av natten. Kronen, som svekket seg til 7,81 mot euroen i går, noteres uendret her på morgenkvisten. Vi ser for oss at den siste tids intervall for EUR/NOK mellom 7,75-7,85 også vil gjelde de nærmeste dagene. Tremåneders pengemarkedsrente (NIBOR) falt litt i går i kjølvannet av de koordinerte likviditetstiltakene fra verdens største sentralbanker på onsdag. Utsiktene for norsk industri har blitt svekket gjennom høsten. Innkjøpssjefindeksen (PMI) falt fra 50,2 i oktober til 48,6 i november, så vidt under vårt anslag, men lavere enn markedets forventninger. For første gang siden februar i fjor at indikerer PMI nå et fall i aktiviteten. Indeksen ble trukket ned av delindeksene for nye ordre og sysselsetting. Det er særlig eksportordrene som svikter, et tegn på at norsk industri nå for alvor merker effektene av krisen i eurosonen og de svekkede vekstutsiktene i Europa. Vi tror den negative trenden for tradisjonell norsk industri vil fortsette inn i neste år som følge av lavere etterspørsel fra utlandet, vanskeligere tilgang på kreditt og et høyt relativt kostnadsnivå. Til tross for fallende aktivitet i deler av industrien vil kraftig vekst i oljeinvesteringene likevel bidra til å holde veksten i fastlandsøkonomien oppe og gjøre todelingen av norsk økonomi enda mer tydelig neste år. Investeringstellingen for fjerde kvartal viser at oljeselskapene har oppjustert anslagene for investeringene til olje- og gassvirksomheten markert siden forrige måling. Selskapene venter nå at investeringene i 2012 vil komme opp i 184,6 milliarder kroner målt i løpende priser det høyeste anslaget noensinne. Anslaget er 12,6 milliarder høyere enn anslaget gitt i august og 33,8 milliarder høyere enn anslaget for 2011 gitt i november For inneværende år anslås investeringene til 152,6 milliarder, en liten oppjustering sammenlignet med forrige måling og 19,6 milliarder høyere enn anslaget for 2010 gitt i november Selv om tellingen ikke skiller mellom utvikling i pris og volum, kan anslagene tyde på at investeringsveksten målt i volum blir høyere enn Norges Banks prognose på 14 prosent vekst neste år. Til tross for at forbrukertilliten har falt markert de siste månedene fortsetter oppgangen i boligprisene. Ifølge boligprisstatistikken til Norsk Eiendomsmeglerforbund (NEF) steg prisene sesongjustert med 0,5 prosent fra oktober til november. Veksten er noe lavere enn forrige måned, men prisene er 8,4 prosent høyere enn i november i fjor. På bakgrunn av de høye boligprisene og den høye gjeldsbelastningen til husholdningene og risikoen dette utgjør for finansiell stabilitet, offentliggjorde Finanstilsynet i går nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål. Innholdet i de nye retningslinjene er i all hovedsak kjent, og innebærer blant annet at lån normalt ikke skal overstige 85 prosent av boligens verdi og at avdragsfrihet ikke skal gis for lån med gjeldsgrad over 70 prosent. Ved vurderingen av betjeningsevnen til kundene skal bankene ta høyde for en renteøkning på minst 5 prosentpoeng. I dag publiseres statistikk for arbeidsledigheten i november slik den måles av NAV. Vi venter at antallet registrerte ledige og på arbeidsmarkedstiltak vil stige fra i oktober til i november, en litt større oppgang enn konsensus i markedet. Vi får også investeringsundersøkelsen for industrien i fjerde kvartal Ansvarlig for dagens rapport: Ida Wolden Bache Analytikere Knut Anton Mork, , Kari Due-Andresen, , Ida Wolden Bache, , Nils Kristian Knudsen, , 2. desember

3 Indikative Nibor-renter Indikative valutakurser 1 UKE 1 MND 3 MND 6 MND 12 MND EUR/NOK EUR/USD USD/NOK USD/JPY SEK/NOK EUR/JPY Indikative swap-renter DKK/NOK EUR/GBP ÅR 3 ÅR 5 ÅR 7 ÅR 10 ÅR GBP/NOK GBP/USD CHF/NOK EUR/CHF JPY/NOK EUR/SEK #N/A N/A Vår prognose < 3MND < 6MND < 12MND AUD/NOK EUR/DKK Foliorente SGD/NOK USD/KRW EUR/NOK CAD/NOK USD/RUB Gårdagens viktigste nøkkeltall/begivenheter Periode Enhet Forrige Konsensus Faktisk 08:30 Sverige PMI industri November Balanse 49,8 49,0 47,6 09:00 Norge PMI industri November Balanse 50,2 50,2 48,6 09:45 Italia PMI industri November Balanse 43,3 43,0 44,0 09:48 Frankrike PMI industri November Balanse 47,6 47,6 47,3 09:53 Tyskland PMI industri November Balanse 47,9 47,9 47,9 09:58 Eurosonen PMI industri November Balanse 46,4 46,4 46,4 10:28 Storbritannia PMI industri November Balanse 47,8 47,0 47,6 11:00 Norge Boligpriser November Prosent m/m 0,8 -- 0,5 14:30 USA Nye dagpengesøknader Uketall Tusen :00 USA ISM industri November Balanse 50,8 51,5 52,7 Dagens viktigste nøkkeltall/begivenheter Periode Enhet Forrige Konsensus Vår forv. 10:00 Norge Arbeidsledighet (NAV) November Antall tusen 85,2 85,4 86,0 10:00 Norge Investeringsplaner industri 4. kv. 14:30 USA Sysselsetting November Antall tusen :30 USA Sysselsetting, privat November Antall tusen :30 USA Arbeidsledighet November Prosent 9,0 9, :30 USA Lønnsvekst November Prosent m/m 0,2 0, :30 USA Gj.snitt. arbeidsuke November Timer 34,3 34, desember

4 Research Disclaimers Handelsbanken Capital Markets, a division of Svenska Handelsbanken AB (publ) (collectively referred to herein as SHB ) is responsible for the preparation of research reports. All research reports are prepared from trade and statistical services and other information which SHB considers to be reliable. SHB does not represent that such information is true, accurate or complete and it should not be relied upon as such. In no event will SHB or any of its affiliates, their officers, directors or employees be liable to any person for any direct, indirect, special or consequential damages arising out of any use of the information contained in the research reports, including without limitation any lost profits even if SHB is expressly advised of the possibility or likelihood of such damages. No independent verification exercise has been undertaken in respect of this information. Any opinions expressed are the opinions of employees of SHB and its affiliates and reflect their judgment at this date and are subject to change. The information in the research reports does not constitute a personal recommendation or investment advice. Reliance should not be placed on reviews or opinions expressed when taking investment or strategic decisions. SHB, its affiliates, their clients, officers, directors or employees own or have positions in securities mentioned in research reports. SHB and/or its affiliates provide investment banking and non-investment banking financial services, including corporate banking services; and, securities advice to issuers of securities mentioned in research reports. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Past performance may not be repeated and should not be seen as an indication of future performance. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may forfeit all principal originally invested. Investors are not guaranteed to make profits on investments and may lose money. Exchange rates may cause the value of overseas investments and the income arising from them to rise or fall. This research product will be updated on a regular basis. The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. No part of SHB research reports may be reproduced or distributed to any other person without the prior written consent of SHB. Research reports are distributed in the UK by SHB. SHB is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen), and regulated by the Financial Services Authority for the conduct of UK business. In the United Kingdom, the research reports are directed only at intermediate customers and market counterparties (as defined in the rules of the FSA) and the investments or services to which they relate are available only to such persons. The research reports must not be relied upon or acted on by private customers. UK customers should note that SHB does not participate in the UK Financial Services Compensation Scheme and UK customers will not be protected by that scheme. This does not exclude or restrict any duty or liability that SHB has to its customers under the regulatory system in the United Kingdom. SHB employees, including analysts, receive compensation that is generated by overall firm profitability. The views contained in SHB research reports accurately reflect the personal views of the respective analysts, and no part of analysts compensation is directly or indirectly related to specific recommendations or views expressed within research reports. For specific analyst certification, please contact Robert Gärtner In the United Kingdom SHB is regulated by the FSA but recipients should note that neither the UK Financial Services Compensation Scheme not the rules of the FSA made under the UK Financial Services and Markets Act 2000 for the protection of private customers apply to this research report. When Distributed in the United States Important Third-Party Research Disclosures: Research reports are prepared by SHB for information purposes only. SHB and its employees are not subject to the FINRA s research analyst conflict rules. SHB research reports are intended for distribution in the United States solely to major U.S. institutional investors, as defined in Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of Each major U.S. institutional investor that receives a copy of research report by its acceptance hereof represents and agrees that it shall not distribute or provide research reports to any other person. Reports regarding fixed-income products are prepared by SHB and distributed by SHB to major U.S. institutional investors under Rule 15a-6(a)(2). Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any fixed-income product discussed within the research reports should call or write SHB. Reports regarding equity products are prepared by SHB and distributed in the United States by Handelsbanken Markets Securities Inc. ( HMSI ) under Rule 15a-6(a)(2). Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any equity product discussed within the research reports should call or write HMSI. HMSI is a FINRA Member, telephone number ( ). Please be advised of the following important research disclosure statements: SHB is regulated in Sweden by the Swedish Financial Supervisory Authority, in Norway by the Financial Supervisory Authority of Norway, In Finland by the Financial Supervision of Finland and in Denmark by the Danish Financial Supervisory Authority. SHB has recently had, currently has, or will be seeking corporate finance assignments with the subject company. According to the Bank s Ethical Guidelines for the Handelsbanken Group, the board and all employees of the Bank must observe high standards of ethics in carrying out their responsibilities at the Bank, as well as other assignments. The Bank has also adopted guidelines to ensure the integrity and independence of research analysts and the research department, as well as to identify, eliminate, avoid, deal with, or make public actual or potential conflicts of interests relating to analysts or the Bank. As part of its control of conflicts of interests, the Bank has introduced restrictions ( ethical walls ) in communication between the Research department and other departments of the Bank. In addition, in the Bank s organisational structure, the Research department is kept separate from the Corporate Finance department and other departments with similar remits. The guidelines also include regulations for how payments, bonuses and salaries may be paid out to analysts, what marketing activities an analyst may participate in, how analysts are to handle their own securities transactions and those of closely related persons, etc. In addition, there are restrictions in communications between analysts and the subject company. For full information on the Bank s ethical guidelines and guidelines on conflicts of interests relating to analysts, please see the Bank s website the bank/ir/corporate social responsibility/ethical guidelines or Guidelines for research.

5 Contact information Capital Markets Per Beckman Head Per Elcar Global co-head of Equities Björn Linden Global co-head of Equities Jan Häggström Head of Economic Research and Chief Economist, SHB Magnus Fageräng Head of Structured Products Peter Karlsson Head of Equity & Credit Research Debt Capital Markets Tony Lindlöf Head of Debt Capital Markets Kjell Arvidsson Head of Loans Per Jäderberg Head of Structured Finance Måns Niklasson Head of Acquisition Finance Ulf Stejmar Head of Corporate Bonds Economic Research Jan Häggström Head of Economic Research Sweden Petter Lundvik USA, Special Analysis Gunnar Tersman Eastern Europe, Emerging Markets Helena Trygg Japan, United Kingdom Anders Brunstedt Swedish Economy Eva Dorenius Web Editor Fixed Income, Foreign Exchange & Commodities Carl Cederschiöld Head of Fixed Income, Currencies and Commodities Warwick Salvage Head of Fixed Income Håkan Larsson Head of Currencies Magnus Strömer Head of Commodities Patrik Castman-Langlet Head of Derivative Sales Lars Henriksson Head of F/X Sales Trading Strategy Claes Måhlén Head, parental leave Martin Enlund Acting head Jenny Mannent Senior FX Strategist Johan Sahlström Senior Credit Strategist Therese Öhlin Senior Credit Strategist Martin Jansson Senior Commodity Strategist Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Denmark Jes Asmussen Head, Economic Research Rasmus Gudum-Sessingø Danish economy Thomas Haugaard Latin America, Emerging Markets Finland Tiina Helenius Head, Economic Research Tuulia Asplund Finnish economy Olli Hyytiäinen Finnish economy Norway Knut Anton Mork Head, Economic Research Ida Wolden Bache Norwegian economy Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Kari Due-Andresen Norwegian economy Regional Sales Copenhagen Kristian Nielsen Gothenburg Karl-Johan Svensson Gävle Andreas Edvardson Helsinki Mika Rämänen Linköping Fredrik Lundgren London Gunnel Welford Luleå Ove Larsson Luxembourg Christiane Junio Malmö Jonas Darte Oslo Petter Fjellheim Stockholm Malin Nilén Umeå Kenneth Båtsman Toll-free numbers From Sweden to From Norway to From Denmark to From Finland to Within the US Svenska Handelsbanken AB (publ) Stockholm Copenhagen Blasieholmstorg 11 Havneholmen 29 SE Stockholm DK-1561 Copenhagen V Tel Tel Fax Fax Helsinki Aleksanterinkatu 11 FI Helsinki Tel Fax Oslo Tjuvholmen Allé 11, Postboks 1249 Vika NO-0110 Oslo Tel Fax London 3 Thomas More Square London GB-E1W 1WY Tel Fax New York Handelsbanken Markets Securities, Inc. 875 Third Avenue, 4 th Floor New York, NY Tel Fax FINRA, SIPC

Morgenrapport, fredag, 25. november 2011

Morgenrapport, fredag, 25. november 2011 Morgenrapport, fredag, 25. november 2011 Statsrentene i eurosonen fortsetter oppover Tysk og fransk initiativ for å sikre økt budsjettdisiplin i eurosonen Press på tyske myndigheter for å godta større

Detaljer

Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011

Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011 Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011 Mye står på spill når toppmøtet i EU fortsetter i Brussel i dag Ingen enighet om traktatendring for alle EU-landene Rentekutt og nye låneordninger for bankene, men

Detaljer

Morgenrapport, torsdag, 22. desember 2011

Morgenrapport, torsdag, 22. desember 2011 Morgenrapport, torsdag, 22. desember 2011 Stor etterspørsel etter ESBs 3-årslån Italiensk BNP-vekst i 3.kvartal tyder på at landet igjen snart befinner seg i resesjon Amerikansk forbrukersentiment ventes

Detaljer

holdning, selv fra norske banker, nå kan begynne å gjøre seg gjeldende.

holdning, selv fra norske banker, nå kan begynne å gjøre seg gjeldende. Morgenrapport, tirsdag, 29. november 2011 OECD nedreviderer makroprognoser, peker på eurosonen som største risikofaktor Italiensk auksjon fungerte, men til høy rente, det samme gjelder annenhåndsmarkedet

Detaljer

Morgenrapport, torsdag, 13. oktober 2011

Morgenrapport, torsdag, 13. oktober 2011 Morgenrapport, torsdag, 13. oktober 2011 Slovakia føler seg presset til å stemme for utvidelsen av EFSF Splid rundt metoden for oppkapitaliseringen av europeiske banker Industriproduksjonen i Europa vokser

Detaljer

Morgenrapport, torsdag, 14. oktober 2010

Morgenrapport, torsdag, 14. oktober 2010 Morgenrapport, torsdag, 14. oktober 2010 Norges Banks regionale nettverk indikerer relativt sterkt tredje kvartal Nytt dollarfall Internasjonalt Det meldtes i går om at Fed skal ha kjørt en simulering

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 11. januar 2011

Morgenrapport, tirsdag, 11. januar 2011 Morgenrapport, tirsdag, 11. januar 2011 Presset på Portugal øker Norsk inflasjon som ventet i desember Vi endrer vår prognose for kronekursen de neste seks månedene Internasjonalt Presset på Portugal om

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 21. september 2011

Morgenrapport, onsdag, 21. september 2011 Morgenrapport, onsdag, 21. september 2011 Kinesiske banker stanser valutahandler med flere europeiske banker Ingen avklaring i den greske tragedien før tidligst neste uke Tysk økonomisk sentiment faller

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010

Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010 Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010 Markedsnervøsiteten stiger videre, av flere grunner Internasjonalt Til tross gode sentimenttall fra eurosonen (for service, industri, konsument og økonomi generelt)

Detaljer

Morgenrapport, torsdag, 2. februar 2012

Morgenrapport, torsdag, 2. februar 2012 Morgenrapport, torsdag, 2. februar 2012 ADP-tall viser god trend i amerikansk sysselsetting Industrisentimentet i USA tyder på fortsatt god vekst i industrien ESBs utlånsundersøkelse for 4.kv viser til

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 20. desember 2010

Morgenrapport, mandag, 20. desember 2010 Morgenrapport, mandag, 20. desember 2010 Stabil norsk ledighet Amerikansk ledighet er neppe strukturell Markedene ser mot jul og årsslutt Internasjonalt Det skjedde ikke de store forandringene foregående

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Den greske sentralbanken kutter sin prognose for gresk vekst Amerikansk konsumenttilliten litt tilbake i april, som ventet I USA ventes det at ordre av varige goder

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 13. august 2012

Morgenrapport, mandag, 13. august 2012 Morgenrapport, mandag, 13. august 2012 Finansmarkedene setter nok en gang sin lit til sentralbankene Uventet lav BNP-vekst i Japan i andre kvartal Morgendagens tall er ventet å vise fall i BNP i eurosonen

Detaljer

Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009

Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009 Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009 Norsk tradisjonell eksport tar seg opp Empire State-indeksen stiger godt over null Internasjonalt Industriindeksen fra New York Fed, den såkalte Empire State-indeksen,

Detaljer

Morgenrapport, Tirsdag, 5. januar 2010

Morgenrapport, Tirsdag, 5. januar 2010 Morgenrapport, Tirsdag, 5. januar 2010 Norske boligpriser stiger videre har det bygget seg opp en ny boble? Amerikansk og europeisk innkjøpssjefsindeks stiger videre Internasjonalt Den amerikanske innkjøpssjefsindeksen

Detaljer

Morgenrapport, fredag, 10. februar 2012

Morgenrapport, fredag, 10. februar 2012 Morgenrapport, fredag, 10. februar 2012 Eurosonen krever større utgiftskutt og nye forsikringer fra Hellas før redningspakke kan godkjennes Ingen renteendring eller nye tiltak fra ESB, litt mer optimistisk

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Oppgang i spanske og italienske statsrenter Spanske myndigheter har sendt formell søknad om hjelp til bankene og Kypros kunngjorde at også de vil be om kriselån Den

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010

Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010 Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010 Finansreguleringer i fokus, både i USA og i G20 Internasjonalt I mai i år ble et finansreguleringsforslag stemt igjennom i det amerikanske Senatet. Dette skulle så

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 31. januar 2012

Morgenrapport, tirsdag, 31. januar 2012 Morgenrapport, tirsdag, 31. januar 2012 Europeiske politikere enige om budsjettraktat og fremskynding av ESM Europeisk økonomisk sentiment svakt opp i januar fra nedreviderte desembertall Spansk økonomi

Detaljer

Morgenrapport, Fredag, 27. november 2009

Morgenrapport, Fredag, 27. november 2009 Morgenrapport, Fredag, 27. november 2009 Dubai vekker uro, intervensjon mot yen sannsynlig Norsk registrert ledighet flater ut. Internasjonalt Betalingsproblemene i Dubai, som vi rapporterte om i går,

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009

Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009 Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009 Eurosonens PMI viser veksttakter Amerikansk bruktboligomsetning tar seg opp Betydelig dollarfall, særlig mot norske kroner Internasjonalt Lynestimatene for PMI i

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 4. oktober 2010

Morgenrapport, mandag, 4. oktober 2010 Morgenrapport, mandag, 4. oktober 2010 Spekulasjoner om nye kvantitative lettelser fører til dollarsvekkelse Nye tall for arbeidsledigheten svakere enn ventet, men i tråd med Norges Banks syn Internasjonalt

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012

Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012 Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012 Den japanske sentralbanken med nye pengepolitiske tiltak New York stengt for andre dag på rad, pga storm Overraskende sterk vekst i svensk detaljvarehandel i september

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 23. mars 2009

Morgenrapport, Mandag, 23. mars 2009 Morgenrapport, Mandag, 23. mars 2009 Første runde med tilbud av TALF-lån ble mislykket TALF kan denne uken bli utvidet til å gjelde råtne boliglånsrelaterte verdipapirer Kongressens budsjettavdeling tror

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Irsk folkeavstemming kan forsinke iverksettelsen av den nye budsjettraktaten Tysk høyesterett setter stopper for ekspresshåndtering av EFSF-saker Tyskere stadig

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 24. august 2010

Morgenrapport, tirsdag, 24. august 2010 Morgenrapport, tirsdag, 24. august 2010 Fortsatt frykt i markedet Internasjonalt I mangel av særlig tunge makrotall var markedsfokuset rettet mot den økte fusjons- og oppkjøpsaktiviteten (M&A) som pågår

Detaljer

Morgenrapport, Torsdag, 17. desember 2009

Morgenrapport, Torsdag, 17. desember 2009 Morgenrapport, Torsdag, 17. desember 2009 Norges Bank overrasker ved å heve renten med 25bp til 1,75% Vi tror ikke lenger på heving i februar. Øvrig renteprognose uendret. Som ventet uendret Fed-rente.

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010

Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010 Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010 Oljeprisen faller i Asia Goldman saksøkt for bedrageri Hellas søker nærmere konsultasjoner med EU og IMF DnB NOR hever sin boliglånsrente og demper dermed presset

Detaljer

Morgenrapport, Fredag, 29. mai 2009

Morgenrapport, Fredag, 29. mai 2009 Morgenrapport, Fredag, 29. mai 2009 Store svingninger i svenske og norske kroner kan henge sammen med Baltikum Norsk ledighet stiger mindre enn ventet GMs vei mot konkurs gjort lettere etter ny avtale

Detaljer

Morgenrapport, Fredag, 8. mai 2009

Morgenrapport, Fredag, 8. mai 2009 Morgenrapport, Fredag, 8. mai 2009 Stresstestresultanene: 10 av de 19 finansinstitusjonen trenger $74,6mrd i kapital hvor ille er det? ESB kutter renten til 1,0% og varsler kvantitative lettelser Bank

Detaljer