Austrheim Kommune. Austrheim Kommune ligger på Fosenøya, og grenser til kommunene Radøy og Lindås i Nordhordland. Utvikling av ein ny tettstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Austrheim Kommune. Austrheim Kommune ligger på Fosenøya, og grenser til kommunene Radøy og Lindås i Nordhordland. Utvikling av ein ny tettstad"

Transkript

1 Austrheim Kommune Tettstaden som drivkraft - på sporet av det gode lokalsamfunn Utvikling av ein ny tettstad Kystlandsbyen Breidvik, i Austrheim Kommune Odd Arne Blindheim Daglig leder - Breidvik Eiendom AS Austrheim Kommune ligger på Fosenøya, og grenser til kommunene Radøy og Lindås i Nordhordland. Austrheim er en kystkommune, med et allsidig tilbud innen næring, service og industri, samt videregående skole. Austrheim har et aktivt lags-, idretts- og organisasjonsliv...og en kystnatur som er Vestlandets best bevarte hemmelighet Mindre enn en time fra Bergen Breidvik er en nytt tettsted som utfyller og utvider sentrum i Austrheim Kystlandsbyen Breidvik 489 øyer - et eldorado for frihetssøkende og opplevelseshungrige 489 øyer - et eldorado for frihetssøkende og opplevelseshungrige Kort om prosessen i tidslinje/hovedtrekk Brukerundesøkelser som grunnlag 2003 intitativ for å skape sentrumsutvikling 2004 erhverve grunn/eiendom 2005 planarbeid og idéutkast 2006 revisjoner og oppstart tettsedsprogr godkjenning, byggemelding, anbud 2007 utbygging, bo og næringsetablering Regional boligundersøkelse 0,2 % dekning av leiligheter Etterspørsel etter mindre boenheter Ettespørsel etter etablererboliger Etterspørsel etter re - etablererboliger Bredivik bygger inntil 150 nye boenheter, 85 % leiligheter/småhus + næring/enebolig

2 Tettstedsutvikling - Fra idé til handling Sterke initiativer er nødvendig: Samarbeid og åpen dialog Prosess med brukerpåvirkning Eierskap og engasjement lokalt Aktivitet og kommunikasjon Sentrumsutvikling Utfordringen: Austrheim Kommune manglet et klart definert, attraktivt og synlig sentrum Austrheim har i hovedsak vært knyttet til identiteten Mongstad - industri Å skape identifikatorer bærere av nye sentrum og samlende aktiviteter å bygger merkevaren rundt Hva er tettstedsutvikling? Benker? Brostein? Boss-spann? Belysning? Mange tettstedsprogrammer består av å definere fysiske produkter... Vårt fokus: vi skal skape gode rom for fremtiden Hjerne - skape gode assosiasjoner (design, rom, lys, luft, himmel, hav, stimuli...) Hjerte skape den gode følelsen (puls, ro, samvær, frihet, nærhet, trygghet...) Harmoni skape menneskelige møteplasser (naboskap, torg, aktivitet, uterom...) Handling skape aktivitet og engasjement (eierskap, delaktighet, vilje, stolthet...) Nytt kommunehus og etablert kjøpesenter til tross, lite forteller reisende eller dagligbrukere om et aktivt og attraktivt sentrum 2

3 Sentrumsutvikling Muligheten: Et større, sjønært område med sentral/ sentrumsbeliggenhet var ikke utviklet Positiv holdning i kommunen, blant politikere, grunneiere og interessegrupper Trekke inn ressurser og planlegge nytt, fra bunnen og uten stengsler Bak senter og sentrum ligger Vestlandets luneste havn og store tomteområder som Breidvik Eiendom nå utvikler Sentrumsutvikling Prosessen: Erhvervet tomteområdet Utvikle grunnidé og konsept som ble presentert for kommunen Samarbeidet tett med fagkompetanse, grunneiere, kommune og interessegrupper Skape produktet Breidvik, og skape lokal forankring/ eierskap til området Sentrumsutvikling Eierskap: Tettstedsprogram med delprosjekter Engasjere brukere og brukergrupper Samordne aktivitet og fremdrift Utvikle bo-område og aktiviteter som tiltrekker seg bosettere og nye brukergrupper Informasjon og kommunikasjonstrategi Sentrumsutvikling Basis for utvikling: Konseptuell utvikling og design Bruker og aktivitetstyrt planlegging Historien om Mr. Ping Austrheim har en unik historie som kan og skal sette tettstedet på verdenskartet Mr. Ping! Reguleringsarbeid og planforslag SKAPE Identitetsbærere og synlighet 3

4 Mr. Ping Karsten Solheim utvandret fra Austrheim til USA og slo seg opp som en av golfsportens mest annerkjente menn, med Put-køllen Ping. Han døde for noen år tilbake, men besøkte Austrheim på sine gamle dager og har etterlatt seg en milliardbutikk og en anerkjent merkevare Reguleringsplan og revisjoner som utgangspunkt for utvikling Solheim Put Cup Vi vil anlegge en Put-green i Austrheim sentrum slik at golf elskere fra hele verden kan trene og putte i Ping Hole # 1. En konseptuell plan masterplan er under utvikling for Austrheim sentrum 2007 til 2020 Infrastruktur og bebyggelse masterplan Austrheim sentrum 2007 til 2020 Grøntområder park, gangvei, idrett, Havn, aktivitet etc. masterplan Austrheim sentrum 2007 til 2020 Definert kommunikasjon mellom aktivitet og sentrumsstruktur handel, service, idrett, kultur, opplevelse 4

5 Eksempler på områder som er definert som tiltak/oppgaver i Tettstedsprogrammet Overordnet transportlogistikk i senterområdet Båthavn/gjestehavn Breidvik Torg Senterområde/service - Park Idrettsanlegg/kunstgressbane Detaljtegning båthavn gjestehavn og infrastruktur MØTEPUNKTE T Breidvik Bo og er leve møtet i Breidvik mellom himmel og hav mellom land og vann mellom by og bygd mellom natur og menneske Dette skal reflekteres i vår design Vår design skapes i overgangen mellom det moderne og det tidløse mellom det rå og det elegante Vår signatur skal skrives med varsom skrift i kystlandskapet Friheten Kystparken Atriumshus Solrenningen Breidvik Hageby Barnehagen Kyrkjehaugen Mastrevik Torg Breidvik brygge Pir og badeplass Marina Oversiktsfoto nytt område for bolig, nærings og aktivitetsutbygging 5

6 fase tegning dato tegnnr Øvre Korskirkesmug 2b 5018 Bergen Tlf Fak s epost f irmapos fase tegning dato tegnnr Øvre Korskirkesmug 2b 5018 Bergen Tlf Faks epost fi rmapos len-arkitekt er.no Torghusene næring, Overnatting/multibruk Rekketun/etablererboliger Næring på gate/kaiplan Leiligheter i 2 3 etg. Mindre næring/havsportsenter Havneservice Breidvik Hageby organisert tettbebyggelse Private hagerom og fellestun Breidvik Allé Møteplassen Breidvik Torg Rekketunbebygglelsen Solrenningen Leiligheter fra kvm Universell utforming Etablererboliger Rekkehusleiligheter P TILKOMST HALVPRIVAT FORHAGE PRIVAT UTEROM VEGETASJONSBELTE TILKOMST SNITT TILKOMST HALVPRIVAT FORHAGE BEBYGGELSEN ER INSPIRERT AV DE HISTORISKE REKKETUN- EN TYPISK ORGANISERING AV GÅRDSTUN PÅ VESTLANDET BESTÅENDE AV MANGE BRUK PLASSERT MER ELLER MINDRE REGELMESSIG I FORHOLD TIL HVERANDRE, LANGS MED KOTENE I HELLENDE LANDSKAP. EKSEMPLER PÅ REKKETUN ER HÅVRATUNET PÅ OSTERØY OG AGATUNET I HARDANGER. ENSLIGE, UNGE, ELDRE, FAMILIER, ETABLERERE, SKILTE, SINGLE BEBYGGELSEN INNEHOLDER VARIERENDE BOLIGTYPER FOR FORSKJELLIGE BRUKERE BEBYGGELSEN BASERER SEG PÅ EN VARIASJON AV MODULER PÅ 2 ETASJERI FORSKJELLIGE BREDDER. BEBYGGELSENS PLASSERING ER BESTEMT AV TOMTENS TOPOGRAFI BYGGENE FØLGER LANDSKAPET MOT SYD ER PRIVATE UTEROM MED GODE UTSYNSFORHOLD OG TILKOMST TIL FRILUFTSAREAL MOT NORD ER TILKOMST OG FELLES PARKERINGSAREAL PRIVAT UTEROM VEGETASJONSBELTE TILKOMST PLAN HVER ENHET HAR EGEN HAGE PÅ BAKKEPLAN ET VEGETASJONSBELTE SKAPER BESKYTTELSE FOR INNSYN. SKISSEPROSJEKT KONSEPT BREIDVIK - rekketunet SOLRENNINGEN :1 ARKITEKTER as SKISSEPROSJEKT SITUASJONSPLAN BREIDVIK - rekketunet SOLRENNINGEN :1 ARKITEKTER as 6

7 MATERIALBRUK Designmanaual innspill Bygg: Tre Natursteinmur Puss Glass Tak: Skifer Tre Bølgeblikk (Lys grått) Glass Landskap: Gress Betong Naturstein Farger: kystpaletten Inspirasjonskilder bilder og stemninger, materialer og tekstiler, tekster og teksturer... Landskapets egenart Det gamle sentrum skal snus mot sjøen Bevaring - omtanke Tilgjengelighet allmen bruk 7

8 Bedre tilgjengelighet og synlighet mot sjøen Bevare strandlinje og koller/ Grøntområder/kystpark Legge ny bebyggelse mellom koller og konsentrert Forettet og urbanisert Boligutvikling som tilfredstiller ulike behov og boformer 8

9 Tettstedsprogrammet 1. Senterutvikling/sentrumsutvikling - oppgradering av sentrum og senter - trafikk og infrastruktur - tjenestetilbud definerte tiltak og fokusområder 2. Almenne møteplasser -Sentrum og senter -Bydgekino/mediesenter -Torget -Amfiet -Cafeen -Biblioteket - Puben - Mikrobryggeriet -Gjestgiveriet - Havsrestauranten - Konferansesenteret - Bryggene - Badeplassene 3. Sport og idrett - idrettspark og ny fotballbane - tur og aktivitetsløyper -golftrening - sykkelutleie Øyanevegen -Austrheim Cup - helse, trim og velværesenter 4. Båthavn - båtplasser til fastboende - videreutvikling av servicetilbud - allmen tilgang til sjøsetting av båt/kajakk/kano 5. Gjestehavn - vestlandets beste gjestehavn -bunkers - trygg havn - handel på senter - aktiviteter 6. Kystpark - merkede stier og turløyper -fiskeplasser -badeplasser -trimløyper 9

10 7. Kultursenter - kunst og kultur - atelier og utsalg - Kystsogevekesentrum i Austrheim -Musikk og teater -Bokcafe 8. Havsportsenter - utleievirksomhet (kajakk, båt, fiskeutstyr) - dykkersenter -havrafting - øyhopping hav og holme - sentrum for Havsportuken Dykkerskolen Fridykkersenter - tjenester knyttet til havsport og aktivitet 9. Torg Sentertorget Breidvik torg Torgdager (aktivitet og handel) båtfestival, musikk og teater, film og kino 10. Næringsetablering -Mindre næringer (softnæring) -Driftsselskap for området (priv-/off. samarbeid) -Tjenestenæringer -Servicenæringer 12. Kystbarnehage 11. Aktivitetplanlegging -Rådet for Austrheimaktivitetene -Austrheim Cup -Havsportuken - Dykkerskolen - Mediedagene/filmskolen -Bryggeridagene - Båtfestivalen - Fiskefestivalen - Aktivitetsbarnehagen - Nærmiljø og sjøaktiviteter - de 10 aktivitetene 13. Kvinnesatsing - Næringsetablering og kompetanse 14. Konkret tiltak senterområde - Venterom buss/transport -Toalett 15. Havsportuken - Dykking - Surfing -Fridykking - Havkajakk -Strømdykk - Strømpadling - Ekstremfiske/harpunfiske -Ocean Kiting 10

11 16. Friområder & Friluftsområder -unike friområder -samarbeid med DNT hav og holme prosjektet -overnatting oceancamp -ungdomsherberge DNT hytte -strand og badeområder 17. Fiske og havopplevelser -fritidsfiske - tilrettelegging -havfiske -fiskekonkurranser Rongevær Kurs og fritidssenter - Ungdomsherberge Eksotiske Holmen Grå minutter fra Breidvik Vikingneset Breidvik s nærmeste nabo ;-) Tettstedsprogrammet forts Utforming og landskapsarkitektur -tilrettelegging av turstier -tilrettelegging av uteområder -identitetsbyggere (benker, stoppesteder, Havskatedralen ) 19. Belysning -designprogram samarbeid med designekspertise 20. Bredbånd og fiber - fiber helt hjem program (internett, TV, tjenesteportaler, sikkerhet) 11

12 Tettstedsprogrammet forts Designmanual -Skilting og informasjon -fargebruk eksteriør -beplantning -fellesområder (kaier, møteplasser) -belysning -gjerder/murer 22. Medieplan og kommunikasjon -presse -internett -TV medier -Visuelle presentasjoner -Trykksaker/info Sommarstemning i Breidvik Ta årene fatt på den velkjende veg, Kjenn vinden som stilnar mot natt, Ro stilt heim langs landet, som kviskrar til deg, Høyr tonar av småsang og skratt Ein dag er til ende, du kjenner det no, Med åretak lange og sterke, I Breidvik legg sola sin skugge til ro, Og båten skal finne sitt merke Din sommarnatt angar av sjøluftens bris, I husene stilnar kvart skritt, Du takkar for dagane skapt på ditt vis, Og for at alt dette er ditt - Odd Arne Blindheim 12

NØKKELFERDIGE ENEBOLIGER VED SJØEN KYSTLANDSBYEN I AUSTRHEIM. Sjødalshaugen

NØKKELFERDIGE ENEBOLIGER VED SJØEN KYSTLANDSBYEN I AUSTRHEIM. Sjødalshaugen NØKKELFERDIGE ENEBOLIGER VED SJØEN KYSTLANDSBYEN I AUSTRHEIM Sjødalshaugen D Kystlandsbyen Kystlandsbyen er et helt spesielt eiendomsprosjekt. Med en reguleringsplan som tillater utbygging i sjø og havneområdet

Detaljer

SENTRUMSNÆRE LEILIGHETER OG SMÅHUS KYSTLANDSBYEN I AUSTRHEIM. Breivikhaugen

SENTRUMSNÆRE LEILIGHETER OG SMÅHUS KYSTLANDSBYEN I AUSTRHEIM. Breivikhaugen SENTRUMSNÆRE LEILIGHETER OG SMÅHUS KYSTLANDSBYEN I AUSTRHEIM Breivikhaugen D d 1:1 Arkitekter AS 1:1 Arkitekter AS har vært med å utvikle prosjektet siden oppstarten. Selskapet besitter kompetanse på utvikling

Detaljer

SAMMEN OM TOFTE /// STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT

SAMMEN OM TOFTE /// STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT SAMMEN OM TOFTE /// STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT STATUS 2011 OG HANDLINGSPLAN 2012 /// AUGUST 2011 OPPDRAGSGIVER Hurum kommune Prestegårdsalleen 4 3490 Klokkarstua www.hurum.kommune.no KONSULENT Plan Urban

Detaljer

OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE

OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE Forslag til planprogram med konsekvensutredning. UTKAST, 5 DESEMBER 2011 REVIDERT, 28 AUGUST 2012 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 1.2

Detaljer

BO Boligutvikling i Ås tettsted

BO Boligutvikling i Ås tettsted BO Boligutvikling i Ås tettsted Fase 1: En analyse av boprinsipper og -kvaliteter. Fase 2: Konsept og Planforslag LAA 250 - Stedsutvikling, høst 2010. Henriette Jordheim / May Hoff Lund / Pål Dixon Sandberg

Detaljer

Stedsutvikling Veggli et Husbankfinansiert utviklingsprosjekt

Stedsutvikling Veggli et Husbankfinansiert utviklingsprosjekt Stedsutvikling Veggli et Husbankfinansiert utviklingsprosjekt I samarbeid med: Rollag kommune Innholdsfortegnelse side 1 Innledning 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Formål for stedutviklingsprosjektet 1.3 Fokusområder

Detaljer

TEAM/RESSURSPERSONER. Hurdal Kommune. Prosjektleder: Gaia-Oslo as: Frederica Miller - arkitekt

TEAM/RESSURSPERSONER. Hurdal Kommune. Prosjektleder: Gaia-Oslo as: Frederica Miller - arkitekt F O R P R O S J E K T H U R D A L S E N T R U M 1 0. 1 2. 2 0 1 4 B Æ R E K R A F T I G U R B A N L A N D S B Y TEAM/RESSURSPERSONER Hurdal Kommune Prosjektleder: Gaia-Oslo as: Frederica Miller - arkitekt

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Tettstedutvikling i Sørum kommune. Kvalitativ undersøkelse for Sørum Næringsforum. Rapport. Tettstedutvikling i Sørum kommune.

Tettstedutvikling i Sørum kommune. Kvalitativ undersøkelse for Sørum Næringsforum. Rapport. Tettstedutvikling i Sørum kommune. Kvalitativ undersøkelse for Sørum Næringsforum. Rapport. Innholdsfortegnelse 1 Informasjonsbehov. Undersøkelsens formål. 2 Hovedfunn. Innbyggere og næringsvirksomhet. 3 5 4.2 Potensielle tilflyttere. 37

Detaljer

Oppsummering fra temamøte i Fossekleiva 23.mai 2012

Oppsummering fra temamøte i Fossekleiva 23.mai 2012 Oppsummering fra temamøte i Fossekleiva 23.mai 2012 Stedskvaliteter for besøkende - oppsummert: Fossekleiva og kulturmiljøet på Berger: Noen sier at Fossekleiva må formidles spesielt og at dette er viktig

Detaljer

PLANSMIE. HURDAL 13. -16. september 2014

PLANSMIE. HURDAL 13. -16. september 2014 PLANSMIE HURDAL 13. -16. september 2014 INNHOLD: PROGRAM RESSURSPERSONER MÅL FOR PLANSMIEN HURDAL SENTRUM SOM EN URBAN BÆREKRAFTIG LANDSBY HURDAL - BÆREKRAFTIG HELT ENKELT HURDALS 10 PÅ TOPP DAG 1 TEMAER:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 1997-2007

KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 1997-2007 KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 1997-2007 Sentrumsplanen MOLDE KOMMUNE Plan- og økonomiseksjonen august 1997 Vedtatt plan: K-sak 97/0066, 19.06.97 KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 1997-2007 Sentrumsplanen Kommunestyret

Detaljer

Kommunedelplan for Mysen 2006 2018

Kommunedelplan for Mysen 2006 2018 Kommunedelplan for Mysen 2006 2018 Strategisk del Datert 07.06.06, revidert 07.01.07 og sist revidert 22.02.07 KOMMUNEDELPLAN FOR MYSEN 2006-2018 STRATEGISK DEL DATERT 07.06.06 REVIDERT 07.01.07 SIST REVIDERT

Detaljer

INNHOLD. KAP 1: BYEN I BYEN s. 4. KAP 2: PARK OG BAD s. 8. KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16. KAP 4: DET URBANE LIV s. 20. KAP 5. BOLIGER s.

INNHOLD. KAP 1: BYEN I BYEN s. 4. KAP 2: PARK OG BAD s. 8. KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16. KAP 4: DET URBANE LIV s. 20. KAP 5. BOLIGER s. INNHOLD KAP 1: BYEN I BYEN s. 4 KAP 2: PARK OG BAD s. 8 KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16 KAP 4: DET URBANE LIV s. 20 KAP 5. BOLIGER s. 24 KAP 6. TURISME s. 32 KAP 7. BUSINESS s. 36 KAP 8. FAKTA OG FORSKJELLER

Detaljer

N y e m u l i g h e t e r

N y e m u l i g h e t e r N y e m u l i g h e t e r i by og bygd STEDSINNOVASJON attraksjon Kulturopplevelser kunst Nærfriluftsliv fortellinger INTERAKTIVE MØTEPLASSER LEIK kollektivknutepunkt bomiljø historie FOLKEHELSE landskap

Detaljer

TUN + Lomelde Strand i Sogndal kommune

TUN + Lomelde Strand i Sogndal kommune 1 TUN + Lomelde Strand i Sogndal kommune En modell for alternativ boligbygging Ingvild Austad, Lisbeth Dahle, Anne Tibballs, Ola Roald og Nils Husabø R-NR 02/2012 AVDELING FOR INGENIØR OG NATURFAG HØGSKULEN

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE FOR VEITVET SENTERET. Bydel Bjerke/Groruddalssatsingen og Veitvet Senteret DA 15.03.2011

MULIGHETSSTUDIE FOR VEITVET SENTERET. Bydel Bjerke/Groruddalssatsingen og Veitvet Senteret DA 15.03.2011 MULIGHETSSTUDIE FOR VEITVET SENTERET Bydel Bjerke/Groruddalssatsingen og Veitvet Senteret DA 15.03.2011 2 MULIGHETSSTUDIE FOR VEITVET SENTERET INNLEDNING FORORD Veitvet senteret må igjen bli en spennende

Detaljer

Kommuneplan for Kvitsøy 2010-2022 Forslag Samfunnsdelen

Kommuneplan for Kvitsøy 2010-2022 Forslag Samfunnsdelen Kommuneplan for Kvitsøy 2010-2022 Forslag Samfunnsdelen Rullering av kommuneplan 2005-2017 Revisjon A 14.06.2011 (Offentlig ettersyn) Forord Kommuneplanen skal være et redskap for å fremme bærekraftig

Detaljer

Endelig hjemme Utf or ming av boliger f or v anskeligstilt e

Endelig hjemme Utf or ming av boliger f or v anskeligstilt e Endelig hjemme Utf or ming av boliger f or v anskeligstilt e For or d Heftet er utarbeidet av forskere innenfor arkitektur og miljøpsykologi ved NTNU og SINTEF Byggforsk. Arbeidet er finansiert ved hjelp

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Areal- og byplankontoret Vedlagt følger: 1. Informasjonsskriv som ble sendt til gjestebudvertene. 2. Hjelpespørsmål og referatmal. 3. Referater fra gjestebudene,

Detaljer

Kul leilighet på 48 kvm, nær sjøen og kort vei til jobb helt perfekt! 156 kvm leilighet med alt på ett plan og nærhet til båtplassen vår!

Kul leilighet på 48 kvm, nær sjøen og kort vei til jobb helt perfekt! 156 kvm leilighet med alt på ett plan og nærhet til båtplassen vår! 02 03 Kul leilighet på 48 kvm, nær sjøen og kort vei til jobb helt perfekt! 156 kvm leilighet med alt på ett plan og nærhet til båtplassen vår! 02 03 livet ved havet Her fant den kjente Stavangermaleren

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

ÅRNES. - landsbyen mellom elvene. Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept.

ÅRNES. - landsbyen mellom elvene. Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept. 2009 ÅRNES Årnes i Åfjord 2029 - landsbyen mellom elvene Årnes i Åfjord 2009 Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune INNHOLD: 1. Bakgrunn og motivasjon

Detaljer

ÅRNES. - landsbyen mellom elvene. Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept.

ÅRNES. - landsbyen mellom elvene. Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept. 2009 ÅRNES Årnes i Åfjord 2029 - landsbyen mellom elvene Årnes i Åfjord 2009 Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune INNHOLD: 1. Bakgrunn og motivasjon

Detaljer

Kystbyen Slemmestad 2030

Kystbyen Slemmestad 2030 Kystbyen Slemmestad 2030 Kommunedelplan for Slemmestad Planbeskrivelse tema - del 2 4. februar 2011 Visjon for Slemmestad 2030: Slemmestad er en levende liten by med nærhet til fjorden og grønne attraktive

Detaljer

EIKEN SKEIE mulighetstudie foreløpig 25.10.11

EIKEN SKEIE mulighetstudie foreløpig 25.10.11 EIKEN SKEIE mulighetstudie foreløpig 25.10.11 1 LESNING Lesningen består av tre elementer; kartlegging av flater, kartlegging av funksjoner og en skissering av det som kan være aktuelle behov for innbyggere

Detaljer

Nært og sentralt. en spennende småby

Nært og sentralt. en spennende småby Nært og sentralt en spennende småby Grimstad er en mangfoldig by og kommune Denne brosjyren gir noen smakebiter av hva Grimstad kan by på. Vi håper den inviterer til nærmere utforsking og besøk enten du

Detaljer

DRØMMEN OM HEMMINGSTAD KULTURTILBUD I NÆROMRÅDET TRENDER OG INTERIØR BOLIGINFORMASJON

DRØMMEN OM HEMMINGSTAD KULTURTILBUD I NÆROMRÅDET TRENDER OG INTERIØR BOLIGINFORMASJON Endelig hjemme et magasin for hemmingstad gård 2012 DRØMMEN OM HEMMINGSTAD KULTURTILBUD I NÆROMRÅDET TRENDER OG INTERIØR BOLIGINFORMASJON nytt boligfelt i haugesund, les mer Endelig hjemme 4 - Endelig

Detaljer