FJELL NYTT. Se skisporet på BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Nr. 4. Julen 2013 Opplag 430

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FJELL NYTT. Se skisporet på www.trysil-knut.org BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Nr. 4. Julen 2013 Opplag 430"

Transkript

1 FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 31 Løssalg kr 50,- Nr. 4 Julen 2013 Opplag 430 Se skisporet på 1

2 2

3 Fjell Nytt dette nummer Side Informasjon fra styret i hytteforeningen 4 Lederen har ordet 5 Jostein Hegrebergs vandringer. Tur nr Hyttenytt og tips 11 Lyngbrannen på Lågfjellet 12 Løypekjøring Fra "gamle" Fjell Nytt - Pilgrimsleden 14 Bilder i Fjell Nytt, Julen 2013 Foto: Jon Kristian Anda, Kent Bjørnstad, Ragnar Moe, Marit Moland Jostein Hegreberg, Arve Herman Tangen, Per Kåre Herradsvela Redaktøransvar Ragnar Moe 3

4 Informasjon fra styret i hytteforeningen Munkbetsetra: Styret i hytteforeningen Trysil-Knuts Fjellverden har fått informasjon om at driften på Munkbetsetra vil opphøre, det betyr at i sommer var siste sommer det ble drevet seterdrift på setra. Det betyr ikke at Munkbetmarsjen blir nedlagt. Styret, ved komitéleder Olav Moe arbeider med å få til en løsning hvor det er åpent den helga i august når Munkbetmarsjen går av stabelen, så møt opp og gå marsjen i august Brakka ved Simenstua TKF Nord: Brakka ved Simenstua, som bandt annet har vært brukt av snøscooter service har skiftet eier. Den er nå kjøpt av Løype- komitéen Nord for bruk til komitéens aktiviteter og utstyr. Hytteforeningen er tilbudt plass for utstyr som brukes ifm Påskeskirennet. Styret går i dialog med nye eiere for komme til enighet om betingelsene for å oppbevare vårt utstyr. Målet er at vi har en avtale på plass til nyttår. Fjell Nytt: Det er mange hytteeier som foretrekke å få Fjellnytt i papir fordi de mener denne formen for informasjon er mer koselig enn å lese på nett, og så er det en del som ikke har nettilgang og slett ikke på hytta. Styret vil selvfølgelig at vi skal produsere Fjellnytt i papir også fremover, men vi må se på alle alternativer for å holde kostnadene nede. Det å utgi fire nummer av Fjellnytt i året er, som skrevet tidligere i bladet krevende både mtp. arbeidsinnsats og økonomi. Av disse grunner har styret besluttet at Fjellnytt utgis tre ganger i Ny hjemmeside: Det har over lengre tid blitt arbeidet med å utarbeide en ny og mer brukervennlig hjemmeside. Dette arbeidet går mot slutten og ny hjemmeside vil snart være på plass. Informasjon om siden vil komme når den er installert. Styret håper den vil falle i smak og brukes mye. 4

5 LEDEREN I HYTTEFORENINGEN HAR ORDET! Til hytteforeningens medlemmer! Året 2013 går mot slutten og da er det tradisjonen tro tid å se tilbake på året. Man tenker gjennom hva man har opplevd og fått til. Det har jeg gjort, og svaret på spørsmålene er at det for meg har vært et år med mange positive opplevelser og at jeg i stort har fått til det jeg hadde tenkt å gjøre i år. Med andre ord et godt år. I denne utgaven av Fjellnytt har vi fått inn synspunkter fra hytteeiere, og det synes jeg er kjempeflott. Fjellnytt er et blad for medlemmene av hytteforeningen Trysil Knuts Fjellverden. Derfor oppfordres den enkelte til å følg eksemplet med å komme med ytringer og synspunkter, uansett hva man mener er man meningsberettiget i Fjellnytt. Meninger fra medlemmene bringer hytteforeningen videre. Fjellnytt har som mål å informere om aktuell aktivitet i hytteforeningen, i dette nummeret har jeg også dristet meg til å gjengi en artikkel fra Fjellnytt 6. årgang, nr.11, sommeren 1988 om Pilegrimsleden. Dette er gammelt nytt, men det er sikkert mange som ikke har lest artikkelen, derfor håper jeg den vil falle i smak. I fremtidige nummer vil jeg se i gamle utgaver av Fjellnytt for å se om det kan være artikler/stoff som kan publiseres på nytt. På slutten av året er det tid for å takke. Jeg vil takke alle bidragsytere til Fjellnytt, komité ledere og komité medlemmer, styremedlemmer, grunneiere og samarbeidspartnere for et meget godt samarbeid i året Herved ønskes alle en riktig god jul og et riktig godt nytt år. Geir Anda 5

6 Hyttenytt og tips Hei Er 3 generasjon i Eltdalen, så her er jeg nesten «vokst opp». Vi har hytte på det gamle feltet ved sjøen, i følge meg, den fineste beliggenheten.? Det som er litt artig med hytta er at det er den gamle administrasjons byggingen som stod ved bussgarasjen frem til Da ble hytta flyttet til Eltsjøen av farfar. Utvendig er hytta original i tømmeret. En større utbygging skjedde i fjor. Når jeg ser på et gammelt bilde jeg har, så er hytta den samme som på bilde i Trysil. Nesten. Har prøvd å få de i Avisen i Trysil til å høre med gamle folk om det er noen som har noe å fortelle om hytta. Den skal etter sigende stått ferdig i 1955, så mange er det vel ikke som husker dette? De gadd ikke å gjøre noe med det. Greit nok, men er det noen som kjenner til noe? Hadde vært artig å fått litt historie. Det er vel egentlig ikke derfor jeg skriver. Forslag til opprydding på båtplassen: Legg båter som åpenbart ikke har vært i bruk på lang tid på et bestemt sted i området. Plakat om at de vil bli fjernet etter dugnaden. Jeg stiller med fyrstikker og eventuelt henger til plastbåter. Det burde vært skiltet på Skyeng Brua at det bare er til utsetting av båter, ikke parkering. Hørt mange banneord fra «badestranden» i sommer av folk som ikke får satt ut båt grunnet parkering av egoister. Har jaget en med bensinmotor i sommer. Han kommer ikke igjen, men burde det vært skiltet? El motor er det greit? Det er handikap plass for de som ikke greier å ro. Det er bare småting, men tips. Med vennlig hilsen Lars Føien 6

7 Lyngbrannen på Lågfjellet Da det brant som verst, satt vi to på Korsika med ustabil wifi, men informative tekstmeldinger fra avleggerne og en beroligende telefonsamtale med Eivind Børke. Naturligvis var vi engstelige for hytta, men også for turterrenget som vi trives så ualminnelig godt i. I hele 34 år har vi vandret på stiene på Lågfjellet. Visst er det flott i vinterdrakt, men kanskje enda bedre på barmark. 22. september inspiserte vi så resultatet av brannen, og vi ble ordentlig lei oss. Store svartsvidde områder og fortsatt sur lukt. Stor skam til de som fyrer opp bål når det er så tørt som det har vært i sommer og høst! Så får vi håpe at biologer og botanikere vi har snakket med, har rett i at naturen leger seg fort, og at vi allerede neste sommer kan se de første tegnene på det. Marit og Trond Moland hytte 46L 7

8 Løypekjøring Vinteren og skiløyper nærmer seg med stormskritt og følgende løypekjøring gjelder for kommende sesong Avtaler om løypekjøring videreføres fra tidligere år. Løyper skal være oppkjørt hele uka og kjøres kontinuerlig Dette gjelder som tidligere for hele TKF Ved store snøfall og vind prioriteres løyper i skogsterreng Det blir tidligløype fra Embrets. Denne blir ikke sporsatt før det er nok snø. For oppdatering og generell info se TKF hjemmeside og link til skisporet.no 8

9 MUNKER I FJELLET - PÅ VANDRING LANGS PILGRIMSLEDEN I 1964 ble det bilvei opp til fjellvidden vest for Eltdalskaret. Grunnen var starten av hytteutbygging i dette området under navnet Trysilknuts-fjellverden. De første hyttebyggere hadde følelse av å komme til et nesten jomfruelig terreng, men ante nok likevel at Trysilknut og andre før ham hadde ferdes i dette fjellet. Påminnelse om dette fikk man under veiarbeidet på flaten innenfor Leirsetra hvor det ble funnet en veidemannsgrav. Ekspertene daterte denne tilbake omkring 550 år etter Kristus. Senere ble det kjøpt inn kart over området og på dette var stien som går fra Eltdalen nordover på skråningen av Rømundfjellet navngitt som Munkvegen. På andre kart var stien benevnt som Pilegrimsleden. Det var tydelig at hyttene ble bygget på historisk grunn og at det var mange som hadde vandret i dette fjellområdet før oss. Hvem var så disse pilegrimer og hvorfor dro de forbi på disse kanter av landet? Pilegrim har sin opprinnelse i det latinske ord peregrinus som betyr fremmed eller utlending. Pilegrim benevnes en person som valfarter av religiøse grunner til et sted som blir ansett som hellig. De første kristne pilegrimsferder gikk til steder i Palistina på 300-tallet. Disse hadde tilknytning til Jesu fødsel og død og til de første martyrers graver. Etter hvert oppstod det slike ferder til en rekke slike steder i Europa hvor det ble oppdaget at relikvier kunne gi avlat for synd og ha helbredende virkning på sykdom. Også i Norden hadde man slike steder. I Odense valfartet man til Knut den hellige, i Vadstena til hellige Birgitta og i Nidaros til Olav den helliges grav. Pilegrimene som dro gjennom Trysil hadde det siste sted som mål. Pilegrimsvandringene til Nidaros varte i 500 år. Ferdene ble en velkommen inntekt for kirken. Mange pilegrimer måtte pantsette sine eiendommer til kirken for å skaffe reisepenger. En annen stor inntekt var salget av relikvier. Kirken var derfor ikke tilbakeholden med å oppfordre folk til pilegrimsgang. Mange kunne kjøpe seg nødvendig syndsforlatelse ved å gi penger til kirken og dermed slippe den strevsomme og langvarige pilegrimsferden. Det utviklet seg etter hvert til en kynisk avlatshandel. Gustav Vasa fikk derfor i 1544 riksdagen i Vesterås til å forby pilegrimsvandring. Det var da ganske mange mennesker som i de fem århundre hadde valfartet på stiene gjennom Trysil. 9

10 Olav Haraldsson gikk over til kristendommen i året To år senere ble han konge i Norge. Han fikk fort vansker med de norske stormenn og småkonger. I 1028 måtte han forlate landet. Flukten gikk østover gjennom Hedmark til Värmland i Sveariket og videre til Gardarike. I året 1030 kom han tilbake med en hær fra Sverige. Han dro oppover langs Klara og inn i Trysil. Mange Hedmarkinger sluttet seg til ham og dro sammen med kongen til Trøndelag. Onsdag 20. juli falt han på Stiklestad. Kongens legeme ble gjemt i sanden og senere fraktet til Nidaros. Sønnen, kong Magnus Haraldsson, fikk lagt Olav i en kostbar sølvkiste. Alt på valplassen skal det ha skjedd merkelige under ved Olavs legeme. Det samme skjedde ved kisten. Raskt spredde det seg rykter om at Olav var hellig. Pilegrimer begynte å vandre til Olavs kiste i Nidaros. Tallrike og store gaver gjorde det mulig å reise en kirke over graven. Byggingen ble startet av Olav Kyrre på 1070-tallet. Dyrkingen av Olav den hellige førte til at Nidaros ble et åndelig sentrum i Norden. På begynnelsen av 1300-yallet var Kristkirken i Nidaros den største og mest praktfulle kirkebygning i Norden. Olav ble i løpet av få år den mest populære helgen i Nord-Europa. På den tiden kunne man godt si at alle veier førte til Nidaros. Folk kom sjøveien og over land. Blant pilegrimene var det mange svensker og det var derfor naturlig at hoved-trafikken gikk fra Värmland gjennom 10

11 Hedmark til Trøndelag. De fromme pilegrimer la stor vekt på å ta samme reiserute som Olav hadde gjort i 1028 og De ønsket å oppleve de samme strabaser som ham. Ferden gikk over barske fjellpartier. I Sverige gikk hovedleden gjennom Edskogen og langs Klaraelven. Tallet på Pilegrimer økte stadig. Det store målet var å være fremme i Nidaros den 28. juli. Feiringen av Olsok fant sted om kvelden og deretter startet Olavsmessen som varte en hel uke. I Värmland startet pilegrimsleden på Hammarø ved Karlstad. Hit kom mange pilegrimer med båt over Væneren. På øen stod et herberge hvor mange overnattet. I nærheten lå St. Olavs gryte hvor de kunne ofre. En kirke som ble bygget på 1200-tallet inngår som deler av den nåværende kirkebygning. På samme sted ble for øvrig kong Sverre i 1177 utnevnt til høvding. En del pilegrimer kom inn i Norge gjennom Eidskog. På Matrand er det flere minnesmerker etter dem. De dro videre nordover langs Glomma eller vandret over Odalen til Aker ved Mjøsa. Herfra gikk de til Nidaros gjennom Gudbrandsdalen eller Østerdalen. Etter som årene gikk tok mange pilegrimer kortere veier enn den opprinnelige leden. Dette ble gjort av makelighetshensyn. Hovedruten kom inn i Trysil ved Langflon og gikk nordover til Jordet hvor den svingte opp gjennom Eltdalen for å følge stien over til Rendalen. Ved Akre støtte denne ruten sammen med pilegrimsleden som kom sørfra. Disse pilegrimer kom enten gående langs Moravegen over Ås eller kom til Akre med båt fra Løset som ligger ved sørenden av Storsjøen. Ferden gikk videre oppover Rena elv til Skiphamn hvor man gikk på land. Ved Bjøntegård møtte man den tredje pilegrimsleden i Rendalen. Denne kom fra Dalarna og gikk gjennom Sølenskaret og ned i Rendalen. Sammen gikk så pilegrimene videre oppover Munkebakken til Tysla og nordover langs vestsiden av Fonnåsfjellet til Tylldal. Herfra bar det igjen over fjellet til Alvdal. Ved Akre står det en pilegrimsstein ved veikanten nedenfor skolen. Den skal i følge tradisjonen være fra år 1050 på steinen står inskripsjonen ML som skal være et merke for de veifarende og som skal vise at de er halvveis mellom Oslo og Nidaros. Andre tror at ML står for tallet Halvveis het på den tid mid-leidis. Hvilken tolking er riktig? 11

12 Pilegrimsvandringene gjennom 500 år har satt sitt preg på stedsnavnene langs leden. De vanligste navn som går igjen er kors-, rast/rasta-, tran/tron- og ordet munk. For de fleste var ferden en botsvandring og hele ruten var delt inn i rasteplasser med omtrent samme avstand. Navnet Rasta har vi mange steder underveis, f.eks. i Eidskog og Kongsvinger. Navnet finnes også i Åmot og Elverum og lenger nord i Østerdalen og Trøndelag. Rasteplassene ble brukt som bønne- og seremoniplasser. På flere av disse stedene ble det reist kors og bygget pilegrimskirker. En del av Olavskirkene ble nok bygget på slike steder. Navnet Traneller Tron- har sikkert sammenheng med at veien førte til Trondheim. Langs leden er det også mange stedsnavn med ordet munk. Ved Klaraelven ligger Munkfors, Munkbol og Munkerud. I vårt fjellområde har vi Munkbetsetra. Munk har her en annen betydning enn det vi legger i ordet når vi snakker om kirkens munker. På denne tiden var en munk det samme som en pilegrim. Når landstrykere dro gjennom Värmland og Eidskog tigget de underveis. Lokalbefolkningen benevnte dette som «gå å monke». Det å tigge og be om almisse var den samme tingen. Når pilegrimene «monket» eller tigget, ble de av allmuen kalt for tiggermunker eller bare munker. Dessuten hadde pilegrimene en klesdrakt som lignet på den som ble båret av kirkens munker. Pilegrimsdrakten var en grå eller brun kappe med krage. På hodet hadde de en rund-kulet hatt med oppbrett foran. Pilegrimer som hadde vært i det hellige land hadde rett til å ha et kors på hatten eller på tøyet. Dessuten bar disse pilegrimer ofte en palmegren med seg hjem. I Norden ble disse kalt palmari (palmfarere). Alle pilegrimer hadde på sin tilbakeferd sydd inn pilegrimsmerker i tøyet som bevis på at de hadde nådd sitt mål. Merkene var av tinn eller bly. Pilegrimene vandret ofte barfotet i hvertfall den første tiden. I hånden hadde de en pilegrimsstav som var velsignet av kirken ved starten (vigdstafr). Staven ble 12

13 senere oppbevart av familien som en helligdom. I gamle geistlige forordninger står det følgende: Pilgrime bærer en stav med to Knoppe oventil, samt med en Hage for derpå at henge Taske og Flaske. Tasken var som regel en brødpose. Flasken var en «kurbitsflaske». Kurbits er det tyske ordet for gresskar (Kurbis). Flasken inneholdt saft av denne grønnsak eller av fruktene på en agurkplante. Kan navnet på flasken ha sammenheng med at den var laget av inntørket gresskar (j.før calabas)? Innholdet i flasken var en slags leskedrikk som skulle gi næring til sultne pilegrimer. De som ferdes på stiene i Trysil brukte vel fjellvann for å slukke tørsten. Pilegrimene som dro langs våre leder var meget forskjellige mennesker. De gikk alene eller valfartet i flokker. Noen var faktisk troende og ønsket å skaffe seg hellighet. Håpet var å oppnå dette ved å komme til graven til Olav den hellige. Andre valfartet for å få avlat for sine synder istedenfor å ta sin straff for alvorlige forbrytelser. Flere var nok drapsmenn. Disse var pålagt å ha med tilbake pilegrimsmerker som skulle legges på graven til den de hadde drept. Andre pilegrimer var syke som skulle søke helbredelse. Det er vanskelig å forstå hvordan disse klarte å komme seg over fjellene. Pilegrimene ble av allmuen betraktet som noe opphøyet som var i ferd med å oppnå hellighet. De ble behandlet som ukrenkelige personer. De skulle ikke betale toll underveis og hadde rett til husrom, ild og vann. De fattigste hadde også krav på gratis føde. Under ferden var de pålagt å leve asketisk blant annet hadde de avlagt kyskhetsløfte. Mange klarte ikke å overholde disse påbud og dette kunne få alvorlige følger. Muligvis er dette grunnen til at noen ikke vendte tilbake til sin hjemsteder. Disse slo seg ned i dalene underveis og er nok forfedre til en del av dagens befolkning også i Eltdalen. Nytt blod var nok ikke til skade for de inngiftede og avstengte bygdesamfunn. Pilegrimsferdene forandret seg gradvis fra strenge botsvandringer til større turistreiser med liv og fest. Det er nærliggende å trekke sammenligninger med nåtidens charter reiser. Trafikken må ha hatt storvirkning på bygdene langs leden. På den måten fikk man nyheter fra den store verden. Økonomisk og kulturelt må disse langvarige vandringene hatt en kolossal betydning langt mer enn dagens turisttrafikk. Folk fra Jordet har i dag gjennoppmerket stien derfra opp gjennom Eltdalen. Hytteforeningen i Trysilknuts fjellverden har blåmerket stien inn til Munkbetsetra. Rendølingene skal gjøre det samme over til sin bygd. Mange ferdes nå på disse naturskjønne leder. Ved neste «korsvei» 13

14 skal jeg forsøke å se detaljert på pilegrimsleden gjennom vårt fjellområde fra Eltdalen og over til Akre i Rendalen. Jeg ber om tips og hjelp fra gamle eltdølinger og observante hyttefolk. Pilgrimsmerke fra Nidaros Torkel Bache 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 Returadresse: Trysil Knuts Fjellverden C/O Trysil Økonomisenter AS Slettmovegen Trysil - God Jul og Godt Nytt År 19

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 30 Nr. 1 Påsken 2012 Løssalg kr 50,- Opplag 750 Sjekk skisporet på www.trysil-knut.org 2 Fjell Nytt dette nummer Side Informasjon fra

Detaljer

FJELL NYTT. God Påske. God påske! Sjekk skiføret på skisporet.no BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 32. Påsken 2014. Nr.

FJELL NYTT. God Påske. God påske! Sjekk skiføret på skisporet.no BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 32. Påsken 2014. Nr. FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 32 Løssalg kr 50,- Nr. 1 Påsken 2014 Opplag 460 God Påske 1 God påske! Sjekk skiføret på skisporet.no 2 Fjell Nytt dette nummer Side

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Pilegrim i Stavanger. Pilegrimens 7 nøkler. langsomhet frihet enkelhet bekymringsløshet stillhet fellesskap åndelighet

Pilegrim i Stavanger. Pilegrimens 7 nøkler. langsomhet frihet enkelhet bekymringsløshet stillhet fellesskap åndelighet Pilegrim i Stavanger Pilegrimens 7 nøkler langsomhet frihet enkelhet bekymringsløshet stillhet fellesskap åndelighet Heftet er laget i forbindelse med en pilegrimsvandring i Stavanger 2. påskedag 2011.

Detaljer

Skrevet av Tore Johannessen

Skrevet av Tore Johannessen TRO SOM KAN FLYTTE FJELL Føler du at det er vanskelig å ha tro? Ønsket med dette kompendium er å hjelpe deg til å få et rett bilde av hva det vil si å ha tro Skrevet av Tore Johannessen Innhold: VIKTIGHETEN

Detaljer

Ta sykkelturen til den glemte gravvplassen ved Rakeie

Ta sykkelturen til den glemte gravvplassen ved Rakeie medlemsbl adet 1 2009 Ta sykkelturen til den glemte gravvplassen ved Rakeie mangenfjellet turlag Lederen Medlemsbladet for Mangenfjellet turlag «Mangenfjellet» nr. 1/2009 er trykket i et opplag på 4600

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009. God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009. God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600 BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009 God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600 FjellNytt dette nummer Lederen har ordet... 6 Noen tips for påsken... 8 Embrets...

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

MIN LIVSHISTOR IE. fordi Du får et lite veiledningsbrev sammen med det, så folk verden rundt ber hver morgen klokken ni, og klokken

MIN LIVSHISTOR IE. fordi Du får et lite veiledningsbrev sammen med det, så folk verden rundt ber hver morgen klokken ni, og klokken MIN LIVSHISTOR IE, La oss bøye våre hoder bare et øyeblikk i bønn. Vår nådige Himmelske Far, det er sannelig et privilegium at vi kan nærme oss Deg, vår Gud og Frelser. Hørte denne vidunderlige sangen,

Detaljer

MIN LIVSHISTOR IE. fordi Du får et lite veiledningsbrev sammen med det, så folk verden rundt ber hver morgen klokken ni, og klokken

MIN LIVSHISTOR IE. fordi Du får et lite veiledningsbrev sammen med det, så folk verden rundt ber hver morgen klokken ni, og klokken MIN LIVSHISTOR IE, La oss bøye våre hoder bare et øyeblikk i bønn. Vår nådige Himmelske Far, det er sannelig et privilegium at vi kan nærme oss Deg, vår Gud og Frelser. Hørte denne vidunderlige sangen,

Detaljer

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38)

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) 1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) BAKGRUNNSSTOFF: I teksten møter vi Maria som en ung kvinne - kanskje ennå ikke fylt 20 år. 1. Sett ut fra denne teksten: Hva slags personlighet synes du Maria har?

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 25 Nr. 2 Julen 2008 Løssalg kr 50,- Opplag 600 God Jul & Godt Nytt år FjellNytt dette nummer Side Lederen har ordet... 6 Bamsespor, av Tom Jacobsen...

Detaljer

GENERALFORAMLING 13. SEPTEMBER - MØT OPP

GENERALFORAMLING 13. SEPTEMBER - MØT OPP O r g a n f o r H u g u l i a v e l f o r e n i n g ÅRGANG 32 - NR. 2 2008 www.huguliavel.no Les om Lands Museum på side 12 Synnfjell Utvikling, Anne Sofie Askvig - se side 4 GENERALFORAMLING 13. SEPTEMBER

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 26 Nr. 2 Julen 2009. Løssalg kr 50,- Opplag 600. God Jul & Godt Nytt År!

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 26 Nr. 2 Julen 2009. Løssalg kr 50,- Opplag 600. God Jul & Godt Nytt År! BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 26 Nr. 2 Julen 2009 Løssalg kr 50,- Opplag 600 God Jul & Godt Nytt År! Fjell-Nytt dette nummer Side Lederen har ordet... 6 Bryllup i Fjellverden...

Detaljer

misjon tidende nr. 9-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 9-2012 167. årgang Thailand/laos/mekong misjon s tidende nr. 9-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51

Detaljer

Et liv med psykisk lidelse

Et liv med psykisk lidelse Skrevet av Petter Nilsen, 2011 Et liv med psykisk lidelse Innhold Et liv med psykisk lidelse... 1 Min opplevelse av å være syk... 1 Depresjon/angst mestring... 4 Min psykiske lidelse... 6 Sykdomsaksept...

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Fra Manila til Guayaquil. Los Aandstads ett år etter. 02 D-Miro-volontørene. #2/2014 21. årgang. Visjon: Nestekjærlig pengesluk - ekte HjerteBank

Fra Manila til Guayaquil. Los Aandstads ett år etter. 02 D-Miro-volontørene. #2/2014 21. årgang. Visjon: Nestekjærlig pengesluk - ekte HjerteBank amitadnytt 02 D-Miro-volontørene #2/2014 21. årgang Visjon: Nestekjærlig pengesluk - ekte HjerteBank 09 Fra Manila til Guayaquil 10 Los Aandstads ett år etter giro: 7058.05.59806 www.lamitad.no misjonsalliansens

Detaljer

ÅRSOPPGAVE VED RØYKEN VIDEREGÅENDE STEINERSKOLE. Måltidet. Måltidets sosiale betydning i et historisk perspektiv

ÅRSOPPGAVE VED RØYKEN VIDEREGÅENDE STEINERSKOLE. Måltidet. Måltidets sosiale betydning i et historisk perspektiv ÅRSOPPGAVE VED RØYKEN VIDEREGÅENDE STEINERSKOLE Måltidet Måltidets sosiale betydning i et historisk perspektiv Bendik Clemetsen Barane 08.03.2011 1 Forord I denne årsoppgaven i tredje klasse studiespesialisering

Detaljer

MOT SELJA VI VANDRER NORGES FØRSTE PILEGRIMSMÅL

MOT SELJA VI VANDRER NORGES FØRSTE PILEGRIMSMÅL VI VANDRER MOT SELJA NORGES FØRSTE PILEGRIMSMÅL Foto: Nils krister Larsen Kysten er full av merker som forteller oss om de mange som gjennom tidene har vandret mot Nidarosdomen og St.Olavs grav. Helligkongen

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

MEDLEMSBLADET 2 2006. Myrlia. Utgangspunkt for turer på Mangenfjellet i 8 år. Ny hytte på Kjølen. Mangenfjellet turlag 10 år!

MEDLEMSBLADET 2 2006. Myrlia. Utgangspunkt for turer på Mangenfjellet i 8 år. Ny hytte på Kjølen. Mangenfjellet turlag 10 år! MEDLEMSBLADET 2 2006 Myrlia Utgangspunkt for turer på Mangenfjellet i 8 år Ny hytte på Kjølen Mangenfjellet turlag 10 år! MANGENFJELLET TURLAG Medlemsbladet for Mangenfjellet turlag «Mangenfjellet» nr.

Detaljer

Livets Ord Min historie

Livets Ord Min historie Livets Ord Min historie Fredag 19. desember 2014 Innledning Mitt navn er Jon Andersen. Jeg er fra Norge, men for tiden bor jeg i Uppsala i Sverige. Jeg har vært medlem i menigheten Livets Ord siden 1995.

Detaljer

Den dødsdømte forkynneren

Den dødsdømte forkynneren Pris. kr. 50,- De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Julen 2008 Årgang 104 Den dødsdømte forkynneren Pavel Kalinitjenko ventet bare dommen for alt det gale han hadde gjort. Han forventet dødsstraff,

Detaljer

Husk å betale medlemskontigenten for 2015! Påskeskirenn. Bombilletter Elgåsen- s. 4. Destinasjon Sjusjøen, hva er det? - s. 8. Leserbrev s.

Husk å betale medlemskontigenten for 2015! Påskeskirenn. Bombilletter Elgåsen- s. 4. Destinasjon Sjusjøen, hva er det? - s. 8. Leserbrev s. idealtid og rebusløsning) Startkontigent 100, pr. lag NR. 109 FEBRUAR 2015 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL Påskeskirenn fra Velkoia på Elgåsen PÅSKEAFTEN Påmelding fra kl 11.00 Start kl 12.00 Klasse 1:

Detaljer

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 10. 1 1Kor 7:1-5 Når det gjelder det dere skrev om, så er det godt for en mann ikke å røre en kvinne.

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer