FJELL NYTT. Se skisporet på BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Nr. 4. Julen 2013 Opplag 430

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FJELL NYTT. Se skisporet på www.trysil-knut.org BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Nr. 4. Julen 2013 Opplag 430"

Transkript

1 FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 31 Løssalg kr 50,- Nr. 4 Julen 2013 Opplag 430 Se skisporet på 1

2 2

3 Fjell Nytt dette nummer Side Informasjon fra styret i hytteforeningen 4 Lederen har ordet 5 Jostein Hegrebergs vandringer. Tur nr Hyttenytt og tips 11 Lyngbrannen på Lågfjellet 12 Løypekjøring Fra "gamle" Fjell Nytt - Pilgrimsleden 14 Bilder i Fjell Nytt, Julen 2013 Foto: Jon Kristian Anda, Kent Bjørnstad, Ragnar Moe, Marit Moland Jostein Hegreberg, Arve Herman Tangen, Per Kåre Herradsvela Redaktøransvar Ragnar Moe 3

4 Informasjon fra styret i hytteforeningen Munkbetsetra: Styret i hytteforeningen Trysil-Knuts Fjellverden har fått informasjon om at driften på Munkbetsetra vil opphøre, det betyr at i sommer var siste sommer det ble drevet seterdrift på setra. Det betyr ikke at Munkbetmarsjen blir nedlagt. Styret, ved komitéleder Olav Moe arbeider med å få til en løsning hvor det er åpent den helga i august når Munkbetmarsjen går av stabelen, så møt opp og gå marsjen i august Brakka ved Simenstua TKF Nord: Brakka ved Simenstua, som bandt annet har vært brukt av snøscooter service har skiftet eier. Den er nå kjøpt av Løype- komitéen Nord for bruk til komitéens aktiviteter og utstyr. Hytteforeningen er tilbudt plass for utstyr som brukes ifm Påskeskirennet. Styret går i dialog med nye eiere for komme til enighet om betingelsene for å oppbevare vårt utstyr. Målet er at vi har en avtale på plass til nyttår. Fjell Nytt: Det er mange hytteeier som foretrekke å få Fjellnytt i papir fordi de mener denne formen for informasjon er mer koselig enn å lese på nett, og så er det en del som ikke har nettilgang og slett ikke på hytta. Styret vil selvfølgelig at vi skal produsere Fjellnytt i papir også fremover, men vi må se på alle alternativer for å holde kostnadene nede. Det å utgi fire nummer av Fjellnytt i året er, som skrevet tidligere i bladet krevende både mtp. arbeidsinnsats og økonomi. Av disse grunner har styret besluttet at Fjellnytt utgis tre ganger i Ny hjemmeside: Det har over lengre tid blitt arbeidet med å utarbeide en ny og mer brukervennlig hjemmeside. Dette arbeidet går mot slutten og ny hjemmeside vil snart være på plass. Informasjon om siden vil komme når den er installert. Styret håper den vil falle i smak og brukes mye. 4

5 LEDEREN I HYTTEFORENINGEN HAR ORDET! Til hytteforeningens medlemmer! Året 2013 går mot slutten og da er det tradisjonen tro tid å se tilbake på året. Man tenker gjennom hva man har opplevd og fått til. Det har jeg gjort, og svaret på spørsmålene er at det for meg har vært et år med mange positive opplevelser og at jeg i stort har fått til det jeg hadde tenkt å gjøre i år. Med andre ord et godt år. I denne utgaven av Fjellnytt har vi fått inn synspunkter fra hytteeiere, og det synes jeg er kjempeflott. Fjellnytt er et blad for medlemmene av hytteforeningen Trysil Knuts Fjellverden. Derfor oppfordres den enkelte til å følg eksemplet med å komme med ytringer og synspunkter, uansett hva man mener er man meningsberettiget i Fjellnytt. Meninger fra medlemmene bringer hytteforeningen videre. Fjellnytt har som mål å informere om aktuell aktivitet i hytteforeningen, i dette nummeret har jeg også dristet meg til å gjengi en artikkel fra Fjellnytt 6. årgang, nr.11, sommeren 1988 om Pilegrimsleden. Dette er gammelt nytt, men det er sikkert mange som ikke har lest artikkelen, derfor håper jeg den vil falle i smak. I fremtidige nummer vil jeg se i gamle utgaver av Fjellnytt for å se om det kan være artikler/stoff som kan publiseres på nytt. På slutten av året er det tid for å takke. Jeg vil takke alle bidragsytere til Fjellnytt, komité ledere og komité medlemmer, styremedlemmer, grunneiere og samarbeidspartnere for et meget godt samarbeid i året Herved ønskes alle en riktig god jul og et riktig godt nytt år. Geir Anda 5

6 Hyttenytt og tips Hei Er 3 generasjon i Eltdalen, så her er jeg nesten «vokst opp». Vi har hytte på det gamle feltet ved sjøen, i følge meg, den fineste beliggenheten.? Det som er litt artig med hytta er at det er den gamle administrasjons byggingen som stod ved bussgarasjen frem til Da ble hytta flyttet til Eltsjøen av farfar. Utvendig er hytta original i tømmeret. En større utbygging skjedde i fjor. Når jeg ser på et gammelt bilde jeg har, så er hytta den samme som på bilde i Trysil. Nesten. Har prøvd å få de i Avisen i Trysil til å høre med gamle folk om det er noen som har noe å fortelle om hytta. Den skal etter sigende stått ferdig i 1955, så mange er det vel ikke som husker dette? De gadd ikke å gjøre noe med det. Greit nok, men er det noen som kjenner til noe? Hadde vært artig å fått litt historie. Det er vel egentlig ikke derfor jeg skriver. Forslag til opprydding på båtplassen: Legg båter som åpenbart ikke har vært i bruk på lang tid på et bestemt sted i området. Plakat om at de vil bli fjernet etter dugnaden. Jeg stiller med fyrstikker og eventuelt henger til plastbåter. Det burde vært skiltet på Skyeng Brua at det bare er til utsetting av båter, ikke parkering. Hørt mange banneord fra «badestranden» i sommer av folk som ikke får satt ut båt grunnet parkering av egoister. Har jaget en med bensinmotor i sommer. Han kommer ikke igjen, men burde det vært skiltet? El motor er det greit? Det er handikap plass for de som ikke greier å ro. Det er bare småting, men tips. Med vennlig hilsen Lars Føien 6

7 Lyngbrannen på Lågfjellet Da det brant som verst, satt vi to på Korsika med ustabil wifi, men informative tekstmeldinger fra avleggerne og en beroligende telefonsamtale med Eivind Børke. Naturligvis var vi engstelige for hytta, men også for turterrenget som vi trives så ualminnelig godt i. I hele 34 år har vi vandret på stiene på Lågfjellet. Visst er det flott i vinterdrakt, men kanskje enda bedre på barmark. 22. september inspiserte vi så resultatet av brannen, og vi ble ordentlig lei oss. Store svartsvidde områder og fortsatt sur lukt. Stor skam til de som fyrer opp bål når det er så tørt som det har vært i sommer og høst! Så får vi håpe at biologer og botanikere vi har snakket med, har rett i at naturen leger seg fort, og at vi allerede neste sommer kan se de første tegnene på det. Marit og Trond Moland hytte 46L 7

8 Løypekjøring Vinteren og skiløyper nærmer seg med stormskritt og følgende løypekjøring gjelder for kommende sesong Avtaler om løypekjøring videreføres fra tidligere år. Løyper skal være oppkjørt hele uka og kjøres kontinuerlig Dette gjelder som tidligere for hele TKF Ved store snøfall og vind prioriteres løyper i skogsterreng Det blir tidligløype fra Embrets. Denne blir ikke sporsatt før det er nok snø. For oppdatering og generell info se TKF hjemmeside og link til skisporet.no 8

9 MUNKER I FJELLET - PÅ VANDRING LANGS PILGRIMSLEDEN I 1964 ble det bilvei opp til fjellvidden vest for Eltdalskaret. Grunnen var starten av hytteutbygging i dette området under navnet Trysilknuts-fjellverden. De første hyttebyggere hadde følelse av å komme til et nesten jomfruelig terreng, men ante nok likevel at Trysilknut og andre før ham hadde ferdes i dette fjellet. Påminnelse om dette fikk man under veiarbeidet på flaten innenfor Leirsetra hvor det ble funnet en veidemannsgrav. Ekspertene daterte denne tilbake omkring 550 år etter Kristus. Senere ble det kjøpt inn kart over området og på dette var stien som går fra Eltdalen nordover på skråningen av Rømundfjellet navngitt som Munkvegen. På andre kart var stien benevnt som Pilegrimsleden. Det var tydelig at hyttene ble bygget på historisk grunn og at det var mange som hadde vandret i dette fjellområdet før oss. Hvem var så disse pilegrimer og hvorfor dro de forbi på disse kanter av landet? Pilegrim har sin opprinnelse i det latinske ord peregrinus som betyr fremmed eller utlending. Pilegrim benevnes en person som valfarter av religiøse grunner til et sted som blir ansett som hellig. De første kristne pilegrimsferder gikk til steder i Palistina på 300-tallet. Disse hadde tilknytning til Jesu fødsel og død og til de første martyrers graver. Etter hvert oppstod det slike ferder til en rekke slike steder i Europa hvor det ble oppdaget at relikvier kunne gi avlat for synd og ha helbredende virkning på sykdom. Også i Norden hadde man slike steder. I Odense valfartet man til Knut den hellige, i Vadstena til hellige Birgitta og i Nidaros til Olav den helliges grav. Pilegrimene som dro gjennom Trysil hadde det siste sted som mål. Pilegrimsvandringene til Nidaros varte i 500 år. Ferdene ble en velkommen inntekt for kirken. Mange pilegrimer måtte pantsette sine eiendommer til kirken for å skaffe reisepenger. En annen stor inntekt var salget av relikvier. Kirken var derfor ikke tilbakeholden med å oppfordre folk til pilegrimsgang. Mange kunne kjøpe seg nødvendig syndsforlatelse ved å gi penger til kirken og dermed slippe den strevsomme og langvarige pilegrimsferden. Det utviklet seg etter hvert til en kynisk avlatshandel. Gustav Vasa fikk derfor i 1544 riksdagen i Vesterås til å forby pilegrimsvandring. Det var da ganske mange mennesker som i de fem århundre hadde valfartet på stiene gjennom Trysil. 9

10 Olav Haraldsson gikk over til kristendommen i året To år senere ble han konge i Norge. Han fikk fort vansker med de norske stormenn og småkonger. I 1028 måtte han forlate landet. Flukten gikk østover gjennom Hedmark til Värmland i Sveariket og videre til Gardarike. I året 1030 kom han tilbake med en hær fra Sverige. Han dro oppover langs Klara og inn i Trysil. Mange Hedmarkinger sluttet seg til ham og dro sammen med kongen til Trøndelag. Onsdag 20. juli falt han på Stiklestad. Kongens legeme ble gjemt i sanden og senere fraktet til Nidaros. Sønnen, kong Magnus Haraldsson, fikk lagt Olav i en kostbar sølvkiste. Alt på valplassen skal det ha skjedd merkelige under ved Olavs legeme. Det samme skjedde ved kisten. Raskt spredde det seg rykter om at Olav var hellig. Pilegrimer begynte å vandre til Olavs kiste i Nidaros. Tallrike og store gaver gjorde det mulig å reise en kirke over graven. Byggingen ble startet av Olav Kyrre på 1070-tallet. Dyrkingen av Olav den hellige førte til at Nidaros ble et åndelig sentrum i Norden. På begynnelsen av 1300-yallet var Kristkirken i Nidaros den største og mest praktfulle kirkebygning i Norden. Olav ble i løpet av få år den mest populære helgen i Nord-Europa. På den tiden kunne man godt si at alle veier førte til Nidaros. Folk kom sjøveien og over land. Blant pilegrimene var det mange svensker og det var derfor naturlig at hoved-trafikken gikk fra Värmland gjennom 10

11 Hedmark til Trøndelag. De fromme pilegrimer la stor vekt på å ta samme reiserute som Olav hadde gjort i 1028 og De ønsket å oppleve de samme strabaser som ham. Ferden gikk over barske fjellpartier. I Sverige gikk hovedleden gjennom Edskogen og langs Klaraelven. Tallet på Pilegrimer økte stadig. Det store målet var å være fremme i Nidaros den 28. juli. Feiringen av Olsok fant sted om kvelden og deretter startet Olavsmessen som varte en hel uke. I Värmland startet pilegrimsleden på Hammarø ved Karlstad. Hit kom mange pilegrimer med båt over Væneren. På øen stod et herberge hvor mange overnattet. I nærheten lå St. Olavs gryte hvor de kunne ofre. En kirke som ble bygget på 1200-tallet inngår som deler av den nåværende kirkebygning. På samme sted ble for øvrig kong Sverre i 1177 utnevnt til høvding. En del pilegrimer kom inn i Norge gjennom Eidskog. På Matrand er det flere minnesmerker etter dem. De dro videre nordover langs Glomma eller vandret over Odalen til Aker ved Mjøsa. Herfra gikk de til Nidaros gjennom Gudbrandsdalen eller Østerdalen. Etter som årene gikk tok mange pilegrimer kortere veier enn den opprinnelige leden. Dette ble gjort av makelighetshensyn. Hovedruten kom inn i Trysil ved Langflon og gikk nordover til Jordet hvor den svingte opp gjennom Eltdalen for å følge stien over til Rendalen. Ved Akre støtte denne ruten sammen med pilegrimsleden som kom sørfra. Disse pilegrimer kom enten gående langs Moravegen over Ås eller kom til Akre med båt fra Løset som ligger ved sørenden av Storsjøen. Ferden gikk videre oppover Rena elv til Skiphamn hvor man gikk på land. Ved Bjøntegård møtte man den tredje pilegrimsleden i Rendalen. Denne kom fra Dalarna og gikk gjennom Sølenskaret og ned i Rendalen. Sammen gikk så pilegrimene videre oppover Munkebakken til Tysla og nordover langs vestsiden av Fonnåsfjellet til Tylldal. Herfra bar det igjen over fjellet til Alvdal. Ved Akre står det en pilegrimsstein ved veikanten nedenfor skolen. Den skal i følge tradisjonen være fra år 1050 på steinen står inskripsjonen ML som skal være et merke for de veifarende og som skal vise at de er halvveis mellom Oslo og Nidaros. Andre tror at ML står for tallet Halvveis het på den tid mid-leidis. Hvilken tolking er riktig? 11

12 Pilegrimsvandringene gjennom 500 år har satt sitt preg på stedsnavnene langs leden. De vanligste navn som går igjen er kors-, rast/rasta-, tran/tron- og ordet munk. For de fleste var ferden en botsvandring og hele ruten var delt inn i rasteplasser med omtrent samme avstand. Navnet Rasta har vi mange steder underveis, f.eks. i Eidskog og Kongsvinger. Navnet finnes også i Åmot og Elverum og lenger nord i Østerdalen og Trøndelag. Rasteplassene ble brukt som bønne- og seremoniplasser. På flere av disse stedene ble det reist kors og bygget pilegrimskirker. En del av Olavskirkene ble nok bygget på slike steder. Navnet Traneller Tron- har sikkert sammenheng med at veien førte til Trondheim. Langs leden er det også mange stedsnavn med ordet munk. Ved Klaraelven ligger Munkfors, Munkbol og Munkerud. I vårt fjellområde har vi Munkbetsetra. Munk har her en annen betydning enn det vi legger i ordet når vi snakker om kirkens munker. På denne tiden var en munk det samme som en pilegrim. Når landstrykere dro gjennom Värmland og Eidskog tigget de underveis. Lokalbefolkningen benevnte dette som «gå å monke». Det å tigge og be om almisse var den samme tingen. Når pilegrimene «monket» eller tigget, ble de av allmuen kalt for tiggermunker eller bare munker. Dessuten hadde pilegrimene en klesdrakt som lignet på den som ble båret av kirkens munker. Pilegrimsdrakten var en grå eller brun kappe med krage. På hodet hadde de en rund-kulet hatt med oppbrett foran. Pilegrimer som hadde vært i det hellige land hadde rett til å ha et kors på hatten eller på tøyet. Dessuten bar disse pilegrimer ofte en palmegren med seg hjem. I Norden ble disse kalt palmari (palmfarere). Alle pilegrimer hadde på sin tilbakeferd sydd inn pilegrimsmerker i tøyet som bevis på at de hadde nådd sitt mål. Merkene var av tinn eller bly. Pilegrimene vandret ofte barfotet i hvertfall den første tiden. I hånden hadde de en pilegrimsstav som var velsignet av kirken ved starten (vigdstafr). Staven ble 12

13 senere oppbevart av familien som en helligdom. I gamle geistlige forordninger står det følgende: Pilgrime bærer en stav med to Knoppe oventil, samt med en Hage for derpå at henge Taske og Flaske. Tasken var som regel en brødpose. Flasken var en «kurbitsflaske». Kurbits er det tyske ordet for gresskar (Kurbis). Flasken inneholdt saft av denne grønnsak eller av fruktene på en agurkplante. Kan navnet på flasken ha sammenheng med at den var laget av inntørket gresskar (j.før calabas)? Innholdet i flasken var en slags leskedrikk som skulle gi næring til sultne pilegrimer. De som ferdes på stiene i Trysil brukte vel fjellvann for å slukke tørsten. Pilegrimene som dro langs våre leder var meget forskjellige mennesker. De gikk alene eller valfartet i flokker. Noen var faktisk troende og ønsket å skaffe seg hellighet. Håpet var å oppnå dette ved å komme til graven til Olav den hellige. Andre valfartet for å få avlat for sine synder istedenfor å ta sin straff for alvorlige forbrytelser. Flere var nok drapsmenn. Disse var pålagt å ha med tilbake pilegrimsmerker som skulle legges på graven til den de hadde drept. Andre pilegrimer var syke som skulle søke helbredelse. Det er vanskelig å forstå hvordan disse klarte å komme seg over fjellene. Pilegrimene ble av allmuen betraktet som noe opphøyet som var i ferd med å oppnå hellighet. De ble behandlet som ukrenkelige personer. De skulle ikke betale toll underveis og hadde rett til husrom, ild og vann. De fattigste hadde også krav på gratis føde. Under ferden var de pålagt å leve asketisk blant annet hadde de avlagt kyskhetsløfte. Mange klarte ikke å overholde disse påbud og dette kunne få alvorlige følger. Muligvis er dette grunnen til at noen ikke vendte tilbake til sin hjemsteder. Disse slo seg ned i dalene underveis og er nok forfedre til en del av dagens befolkning også i Eltdalen. Nytt blod var nok ikke til skade for de inngiftede og avstengte bygdesamfunn. Pilegrimsferdene forandret seg gradvis fra strenge botsvandringer til større turistreiser med liv og fest. Det er nærliggende å trekke sammenligninger med nåtidens charter reiser. Trafikken må ha hatt storvirkning på bygdene langs leden. På den måten fikk man nyheter fra den store verden. Økonomisk og kulturelt må disse langvarige vandringene hatt en kolossal betydning langt mer enn dagens turisttrafikk. Folk fra Jordet har i dag gjennoppmerket stien derfra opp gjennom Eltdalen. Hytteforeningen i Trysilknuts fjellverden har blåmerket stien inn til Munkbetsetra. Rendølingene skal gjøre det samme over til sin bygd. Mange ferdes nå på disse naturskjønne leder. Ved neste «korsvei» 13

14 skal jeg forsøke å se detaljert på pilegrimsleden gjennom vårt fjellområde fra Eltdalen og over til Akre i Rendalen. Jeg ber om tips og hjelp fra gamle eltdølinger og observante hyttefolk. Pilgrimsmerke fra Nidaros Torkel Bache 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 Returadresse: Trysil Knuts Fjellverden C/O Trysil Økonomisenter AS Slettmovegen Trysil - God Jul og Godt Nytt År 19

Vandring i en sann historie... - Olavsvegene til Trondheim. Pilegrimsleden

Vandring i en sann historie... - Olavsvegene til Trondheim. Pilegrimsleden RIMS PI G N Vandring i en sann historie... LEDE - Olavsvegene til Trondheim LE Pilegrimsleden Pilegrimsleden i Hedmark Pilegrimenes gjeninntreden, på gjengrodde stier, var ikke et resultat av en bevisst

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Toppturer på Gautefallheia

Toppturer på Gautefallheia Toppturer på Gautefallheia Gautefallheia Turlag har i 2010 merket seks toppturer i området rundt Gautefall heia. Mer informasjon om turene og løypebeskrivelse med kartutsnitt fås ved Gautefall Sentralen,

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 32 Nr. 3 Julen 2014 Løssalg kr 50,- Opplag 420 Se skisporet på www.trysil-knut.org 1 2 Fjell Nytt dette nummer Side Informasjon fra

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

RAVNER FLYR TIL HAVNEN HUSKER LIK DER FINNES

RAVNER FLYR TIL HAVNEN HUSKER LIK DER FINNES RAVNER FLYR TIL HAVNEN HUSKER LIK DER FINNES EN BANK PÅ HELLIG GRUNN Olav den hellige var Norges viktigste helgen. Etter hans død på Stiklestad 29. juli 1030 ble liket smuglet til Nidaros. Sagaen forteller

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Velkommen til. Dette heftet tilhører:

Velkommen til. Dette heftet tilhører: Velkommen til Dette heftet tilhører: 1. samling: Hva er Bibelen? Skapelsen. Babels tårn Ukas forskeroppgave På denne samlingen har vi snakket om Bibelen. Det er ei gammel bok som har betydd mye for mange.

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Pris fra 451.500,-* I et samarbeide mellom KOBBL (Kongsvinger og omegns boligbyggelag) og Hedalm Anebyhus, lanseres ett av markedets beste tilbud for deg som ønsker

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2013 Brenthovd februar 2013 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette innkalt til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Sentrerende bønn. Innledning

Sentrerende bønn. Innledning Sentrerende bønn Innledning Sentrerende bønn er en form for kristen meditasjon, nærmere bestemt en kontemplativ meditasjonsform. Hensikten er å åpne opp for kontemplasjon som er en gave fra Gud og tro

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

FJELL NYTT. Se været på www.trysil-knut.org BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Nr. 3. Høsten 2013 Opplag 440

FJELL NYTT. Se været på www.trysil-knut.org BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Nr. 3. Høsten 2013 Opplag 440 FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 31 Løssalg kr 50,- Nr. 3 Høsten 2013 Opplag 440 Se været på www.trysil-knut.org 1 2 Fjell Nytt dette nummer Side Informasjon fra styret

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN P FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 30 Nr. 3 Høsten 2012 Løssalg kr 50,- Opplag 200 Se bilder på www.trysil-knut.org 2 Fjellnytt dette nummer Side Informasjon fra styret

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn.

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn. KIRKEÅRSSIRKELEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Kirkens form for tidsregning Liturgisk handling Kjernepresentasjon Materiellet: Plassering: Fokusreol Elementer: Veggteppe/plakat med kirkeårssirkelen,

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 20 turmål i Agdenes er valgt ut som kjentmannsposter. I heftet er det informasjon om postene og hvordan en kommer dit. Det

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 30 Nr. 4 Julen 2012 Løssalg kr 50,- Opplag 460 God Jul og Godt Nytt År Sjekk skiføret på skisporet.no 2 Fjellnytt dette nummer Side

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN.

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. En påskevandring er som en reise der barna blir tatt med og får oppleve de ulike elementene i påskefortellingen på ulike måter. Barna får komme med hele seg og bli med på

Detaljer

den vel kjente irske gruppa fra Stavanger; The Tramps.

den vel kjente irske gruppa fra Stavanger; The Tramps. VIKING FESTIVAL PÅ SAGA±YA ROTT 13. 17. juni 2007 Nå begynner tiden å nærme seg for alle årets vikingfestivaler i Norge. Også i år vil Hafrsfjordspillene, ved hjelp av Hafrsfjordvikingene, arrangere en

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Sande sentrum. En ting jeg føler hadde gjort Sande bedre er om vi hadde fått flere butikker og samle alle butikkene på et sted.

Sande sentrum. En ting jeg føler hadde gjort Sande bedre er om vi hadde fått flere butikker og samle alle butikkene på et sted. Jeg liker veldig godt at vi har så stor plass og en del butikker. Selv om det kunne vært større utvalg av butikker, er de vi har veldig bra. Selv vom jeg vet at vi ikke burde ta av jordene, må jeg jo også

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY.

1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY. 1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY. Rød: Fra Kolvereid kjører man mot Rødseidet og parkerer på høyresiden av vegen ved Blåvatnet. Derfra går du forbi noen hytter og en liten demning. Videre går vegen

Detaljer

Slotthø Sunndalsfjella

Slotthø Sunndalsfjella Slotthø Sunndalsfjella Slotthø (1833 moh) er en storslått og krevende topptur i villreinens kalvingsområde. Turen bør gås i starten av juni når veien er åpnet og kalvingen er ferdig. På bildet ser vi nedkjøringen

Detaljer

Vedr: Oppsummering av løypekomiteens arbeid 25.11.05 01.04.2006

Vedr: Oppsummering av løypekomiteens arbeid 25.11.05 01.04.2006 1/8 Notat Vedr: Oppsummering av løypekomiteens arbeid 25.11.05 01.04.2006 Innledning Etter initiativ fra Flendalen sameieskog ble representanter fra alle hytteområdene, representant fra de fastboende i

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

REFERAT STYREMØTE HØGEVARDE VEL

REFERAT STYREMØTE HØGEVARDE VEL REFERAT STYREMØTE HØGEVARDE VEL Dato: 18.08.2015 Tid: 17:00 18:30 Sted: Juristenes Hus Kristian Augusts gt. 9 Tilstede: Ken Woodward, Svein Joakimsen, Erik Vebner, Erik Simon Fougner, Siri Waade, Ove Vigdal,

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

SYKKELTURORIENTERING 2011 POST 1 - LUNDE

SYKKELTURORIENTERING 2011 POST 1 - LUNDE Riktig svar er markert med tykk skrift. SYKKELTURORIENTERING 2011 POST 1 - LUNDE Herfra kan du se mange sau på beite. De spiser mye gress og skjøtter dermed det flotte landskapet på Lundsneset. Menneskene

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

BEVEGELSER. Når babyen så opp i ansiktet til mor Maria, så han allerede korset der. Når han så opp i ansiktet til far Josef, så var korset der også.

BEVEGELSER. Når babyen så opp i ansiktet til mor Maria, så han allerede korset der. Når han så opp i ansiktet til far Josef, så var korset der også. PÅSKENS ANSIKTER 1 TIL LEKSJONEN Tema for denne samlingen: Jesu fødsel og oppvekst Liturgisk handling Kjernepresentasjon Om materiellet: Plassering: Påskereolen Sju plaketter med bilder av Jesus, stativ

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Preken 2. s i åp.tiden. 10. januar 2016. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 2. s i åp.tiden. 10. januar 2016. Kapellan Elisabeth Lund Preken 2. s i åp.tiden 10. januar 2016 Kapellan Elisabeth Lund Prekenteksten i dag handler om døperen Johannes som står ved Jordanelva og døper folk. Vi skal få høre om hva som skjedde den dagen Jesus

Detaljer

Sinelebadai Oinooni. Sinelebads fall (C) Torbjørn Lien. Kopiering ikke tillatt uten etter avtale.

Sinelebadai Oinooni. Sinelebads fall (C) Torbjørn Lien. Kopiering ikke tillatt uten etter avtale. Sinelebadai Oinooni Sinelebads fall (C) Torbjørn Lien. Kopiering ikke tillatt uten etter avtale. Kong Caieno regjerte Stjernenes by i en tid da rykter om krig og store folk på vandring kom fra fjellene

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Advent i Eplekarten. Et lite blikk på det som skjer

Advent i Eplekarten. Et lite blikk på det som skjer Advent i Eplekarten 2013 Et lite blikk på det som skjer Kjære alle foreldre, I adventstiden ønsker vi å skape en rolig og god atmosfære, fylt med forventninger til det som skal komme. Vi prøver å ikke

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Skattekister. Frisenfeldt Spesialist på klassiske førskole-leker. Midt I din flotte gågate I Moss. Lekehuset

Skattekister. Frisenfeldt Spesialist på klassiske førskole-leker. Midt I din flotte gågate I Moss. Lekehuset Vi takker våre bidragsytere som har støttet oss for å få dette til: Lekehuset Frisenfeldt Spesialist på klassiske førskole-leker. Midt I din flotte gågate I Moss. Barnas turlag og OK Moss takker Kaptein

Detaljer

Pilegrimsvandring. Informasjon. etappe fra Oslo til Otta 17. juni- 10. juli. Langvandring Oslo Trondheim 2010

Pilegrimsvandring. Informasjon. etappe fra Oslo til Otta 17. juni- 10. juli. Langvandring Oslo Trondheim 2010 Pilegrimsvandring Langvandring Oslo Trondheim 2010 etappe fra Oslo til Otta 17. juni- 10. juli Informasjon Velkommen som medvandrer! En pilegrim er et menneske som gjennom et oppbrudd legger ut på en vandring

Detaljer

Utfordringer og opplevelser for alle!

Utfordringer og opplevelser for alle! Utfordringer og opplevelser for alle! Historien Det var borgerkrig i Norge. Under hver sin konge, eller høvding som gjerne ville bli konge, kjempet flokk mot flokk om herredømmet i landsdelene og riket.

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012. for foreningen Pilegrimssenter Hamar

HANDLINGSPLAN 2012. for foreningen Pilegrimssenter Hamar HANDLINGSPLAN 2012 for foreningen Pilegrimssenter Hamar Hovedmål: Pilegrimssenter Hamar skal formidle informasjon og veiledning om pilegrimsvandring, arrangere fellesvandringer og bidra til utvikling av

Detaljer

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden - i hjertet av fantastiske Åsenfjorden 95 hyttetomter håndplukket for optimale forhold! 13 tomter i byggetrinn 1 legges nå ut for salg DJUPVIKA EN FANTASTISK BELIGGENHET Nærhet til byen, et panorama mot

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Steinset Økteren Hytteforening

Steinset Økteren Hytteforening Styrets årsberetning 2014 Art av virksomhet Hytteforeningens formål er å virke for utvikling av feltet, ivareta de interesser som punktfeste innehaverne har felles, samt fremme godt naboforhold. Hytteforeningen

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 23 4. Forming Rev: Språk Even 4 år! (1.6) 24 11. Drama/ Rev: Kantina/ 5. Turdag Dådyr: Forming Ulv: Språk 12. Turdag Ulv: Kantina/ 6. Forming Rev: Språk 13. Drama/

Detaljer

Dovre er livskvalitet

Dovre er livskvalitet Eventyrlige Dovre Dovre er livskvalitet Du skal trives i Dovre Se for deg mektige, snøkledte fjell som representerer det evige, trygge og uforanderlige. Lukk øynene og tenk deg vind som rusker deg i håret,

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra Nr. 1-2011. Opplag: 750. Årgang 33 Ansvarlig redaktør.vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Sykkel- og snowboardløype på Myra Myra UIL har fått bevilget

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Ghadir-troskapen. Den store ID. Utgitt av Dar al-bathra. Første utgave 1428

Ghadir-troskapen. Den store ID. Utgitt av Dar al-bathra. Første utgave 1428 Ghadir-troskapen Den store ID Utgitt av Dar al-bathra Første utgave 1428 En dag kom Fatima fra skolen, hilste på sin far, kysset hans hånd og hode, og sa: Min kjære far, jeg har et spørsmål. Faren: Spør,

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

«...og på torget snakket han hver dag med dem han traff der»

«...og på torget snakket han hver dag med dem han traff der» «...og på torget snakket han hver dag med dem han traff der» BIBELENS BUDSKAP I DIALOG MED STRØMNINGER I SAMTIDSKULTUREN DEL 1 : BÆREKRAFT OG MORALSK KAPASITET Vår tid, menneskenaturen og globalisering

Detaljer

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi r kan du Lære DAL iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi m Landskap andsiap - r */ (. 4-4, - Hva ser du på tegningen? Hvordan ser naturen ut der du bor? står på neset og drikker vann? våkne. Et

Detaljer

12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer.

12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer. 12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer. Oversikt 1. Innledning 2. Både Kain og Abel bar fram offer for Gud. (1. Mos 4:3-4; 3. Mos 17:11; Hebr 9:22) 3. Gud aksepterte

Detaljer