Lederens hjørne side 2 Innkalling til årsmøte 2015 side 3 Årsberetning for Frogn JFF 2014 side 4 Budsjett 2015 side 9 Regnskap 2014 side 10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lederens hjørne side 2 Innkalling til årsmøte 2015 side 3 Årsberetning for Frogn JFF 2014 side 4 Budsjett 2015 side 9 Regnskap 2014 side 10"

Transkript

1 Lederens hjørne side 2 Innkalling til årsmøte 2015 side 3 Årsberetning for Frogn JFF 2014 side 4 Budsjett 2015 side 9 Regnskap 2014 side 10 Aktivitetskalender 2015 side 11

2 Lederens hjørne Da er nok et jakt -og fiskeår over. Som forening har vi igjen hatt et travelt år med mange varierte aktiviteter. Det er gjennomført skytterstevner, haglekurs, fiskedager, jegerkurs og opplæringsjakt for å nevne noe. Som alle andre foreninger er vi avhengig av frivillige til å gjennomføre aktivitetene. En stor takk til dere som stiller opp og bidrar til klubben vår. Gjennom 2014 har vi i styret diskutert hva vi ønsker at FJFF skal være for våre medlemmer. Vi har i dag nær 300 medlemmer og styret ønsker å engasjere flest mulig. Som et første steg på veien har vi begynt med åpent klubbhus annen hver onsdag frem til sommeren Ulike teaem vil bli tatt opp i håp om aå treffe og engasjere flest mulig av medlemmene. Informasjon om åpent klubbhus blir lagt ut på facebook og vår hjemmeside. Drift av klubbhus og haglebanen fungerer fortsatt bra. Klubbhus og bane er i bruk store deler av året. Gjennom vinteren er det skyting på lørdager. I januar, februar og mars er det også muligheter til rifletrening for dem som ønsker det. Rifletreningen gjennomføres sammen med Skaugbygda JFF. Vi har også i 2014 hatt fokus på predatorjakt i nærområdet. Dette har gitt resultater i form av økt bestand av hare, skogsfugl og rådyr. Vi får mange positive tilbakemeldinger fra grunneiere og jegere for den jobben som blir lagt ned. Det er etablert flere åteplasser for revejakt som alle medlemmer kan benytte. Noen av åteplassene er tilpasset nybegynnere som kun skyter med hagle. rekruttering av flere nye predatorjegere bidrar til vedlikehold av åteplassene. Predatorjakt i nærområdet er en spennende jakt som kan gjennomføres nesten hele året og er veldig enkelt å komme i gang med. Predatorjakt vil være et teama under åpent klubbhus var Sportfiskets år. Fiskegruppen gjennomførte flere aktiviteter gjennom sommeren med vekslende deltagelse. FJFF har en unik mulighet til et aktivt fiske gjennom tilgang til Oslofjorden og flere lokale fiskevann. Dette er noe vi ønsker å benytte oss av og vil forsette med fiskerelaterte aktiviteter også i NJFF har i 2014 byttet ut sine nettsider. Dessverre ble all informasjon som har lagt på hjemmesiden vår slettet. Vi jobber med å bygge opp de nye sidene og håper vi skal kunne presenterer ny oppdatert hjemmeside om ikke alt for lenge. Adressen til vår nye hjemmeside er: FJFF er også aktiv på Facebook. Her legger vi ut informasjon om aktiviteter som vi skal gjennomføre. Ønsker du å få disse oppdateringene er det bare å like oss på facebook. Med de beste ønsker for jakt- og fiskeåret 2015 Kjell-Einar Anderssen/Leder FJFF 2 Årsmøte 2015 Det innkalles til årsmøte i Frogn Jeger- og Fiskerforening Onsdag 25. februar kl Møtet avholdes på Frogn JFFs hytte, Knappelåsen Saker som ønskes fremmet for årsmøtet må være styret i hende senest 19. februar 2015 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 representanter til å undertegne protokollen 4. Årsmeldinger fra siste kalenderår a. Ved sekretær b. Fiskegruppa c. Skytegruppa d. Viltgruppa 5. Økonomi a. Regnskap fra siste kalenderår. b. Styrets budsjettforslag og arbeidsprogram. c. Medlemskontingent 2016 Forslag til vedtak: sak 5 c foreningskontingent 2015 Styret inviterer årsmøtet til å fatte følgende vedtak Medlemskontingenten forblir uendret i Valg a. Leder b. Nestlder c. Kasserer d. Styemedlem e. Varamedlem til styret f. Leder Viltgruppa g. Leder Skytegruppa h. Et medlem av Valgkomitéen for 3 år Bjørn Brekke / Sekretær Vi takker IDÉ House of Brands AS for støtten! 3

3 Årsberetning for Frogn JFF 2014 Styrets årsberetning Styret har hatt 7 møter i perioden fra forrige årsmøte, og styret har bestått av: Leder : Kjell Einar Anderssen Nestleder : Johan Stokkeland Kasserer : Espen Flereng Sekretær : Bjørn Brekke Styremedlem : Mette Wilhelmsen Styremedlem : Bente Buajordet Varamedlem : Tonje Mørkhagen Varamedlem : Anne Gro Helsvik Leder Fiskegr. : André Buajordet Leder Skytegr. : Sven Roar Gran Leder Viltgr. : Thorer Thoresen Leder Ungdomsgr. : Vidar Nordsæter Hytteansvarlig : Steinar Høybråten Hytta og leirduebanen blir stadig forbedret og det nedlegges masse arbeid for å holde alt i god stand. Våre seniorer med Steinar og Hans i spissen har stadig prosjekter. Hytta og leirduebanen er et naturlig samlingssted og et glimrende utgangspunkt for mange av Frogn JFFs aktiviteter. Som det framgår av beretningene fra de enkelte gruppene har det også i år vært en stor i aktiviteter i Frogn JFF. Vi ønsker likevel å framheve noen få ting; jegerkurs med 5 deltager som alle bestod eksamen, viltgruppa som fikk i gang både duejakt og rådyrjakt. Vi registrerer dessverre også i år noe sviktende oppslutning om begge disse to. Spesielt duejakta er en aktivitet som er spisset inn mot våre yngste medlemmer og våre ferske jegere. Økt oppslutning om disse aktivitetene fra våre yngste medlemmer må derfor også kommende år være en av hoved-oppgavene. Dette er avgjørende for at vi skal kunne skape et ungdomsmiljø i foreningen vår. Vi mottok også i 2014 FRIFOND midler som bidrar til å styrke vår ungdomssatsing. For disse midlene arrangerte vi bl.a. våren 2014 et nybegynnerkurs i hagleskyting, bygget nye og utbedret flere åteplasser for revejakt, holdt kurs i både åtejakt og lokkejakt på rev. Fiskegruppa hadde ansvaret for 2 Fiskesommer arrangementer sommeren Nytt av vinteren er foreningskvelder på hytta som går annenhver onsdag. Det har allerede vært en rekke temaer innen jakt og fiske og flere vil følge. Hundegruppa gjennomførte faste treninger utover våren og sommeren med en vekslende deltagelse. Treningene vil bli tatt opp igjen utpå våren Det er fortsatt stor aktivitet på leirduebanen, hvor både nye og mer erfarne skyttere fikk god veiledning. Frogn JFF gjennomførte også i år skytestevner for både hagle og rifle - et jaktfeltstevne og en leirduesti. Begge stevnene ble gjennomført på en framragende måte takket være stor innsats fra våre medlemmer. Det gode samarbeidet med Skaubygda JFF rundt felles rifletreninger ble videreført i vinter. Skytetreningen har NM i jaktfelt som det store målet, og det skal rettes en stor takk til Frogn og Drøbak skytterlag for at vi fikk bruke deres bane. Flere av våre skyttere har utmerket seg i skytestevner i året som gikk, og vi velger å nevne juniorene Filip Rasmussen som fortsetter sin framgang på haglebanen. Frogn JFFs fokus på småpredatorjakt er fortsatt høy. Foreningens satser på godt utbygde åteplasser supplert med lokking. Vi har desverre hatt en ytterligere nedgang i medlemstallet, og vi hadde 278 medlemmer ved utgangen av året mot 301 året før. Av disse er det er 33 kvinner mot 41 i fjor. Det er også en reduksjon blant de yngste hvor 14 medlemmer er under 20 (mot 16 i fjor) og 10 under 26 mot 25 i fjor. Styret ønsker å satse på de yngste medlemmene. Vi viderefører derfor de reduserte prisene på haglebanen for medlemmer under 20 år. Vi legger også opp til å avsette egen skytetid for unge og uerfarne skytter hvor det er instruktører til stede som kan rettlede. Frogn JFF hadde i fjor en oppegående hjemmeside på hvor mye relevant informasjon lå ute. Mye av dette forsvant da NJFF sentralt byttet plattform, og det gjenstår en god del arbeid før dette er overført. Ny informasjon vil bli lagt ut forløpende på ny side: Vi har også en facebookside som vi oppfordrer alle til å like. Følg derfor med på nettet om du vil følge med på våre aktiviteter. Bjørn Brekke / sekretær 4 5

4 ÅRSBERETNING FRA FISKEGRUPPA Fiskedag for jenter (bildene): Ble avholdt på Torkildstranda. To kokker var med og viste frem hvordan man tilbereder fisk og hvilke tilbehør som passer godt til. Dessverre veldig dårlig oppmøte men oppleget virker bra og vil være grunnlag for ny aktivitet i Meitefiske i sjø: Ble avholdt på Skiphelle: Også her var oppmøte dårlig, men de få som var med så ut til å trives. Fiskesommer: Avholdt på Torkildstranda: Noen fremmøtte fikk fiske og noen barn fikk stenger. omtrent oppmøtte. Flott dag og mange fikk makrell. Ikke gjennomført: Pga mistanke om for stor fiskebestand i øvredammen ble det ikke satt ut fisk i Laksefiske (Tur til Lågen) ble dessverre avlyst i siste liten da fylkesmannen i Telemark besluttet å stenge elva for fiske på grunn av liten vannføring etter langvarig tørkesommer. Fiskekort: Det er solgt fiskekort for over ,- kroner i Skitt fiske ønskes fra Andrè Buajordet / leder Fiskegruppa ÅRSBERETNING FRA SKYTEGRUPPA Trening på lerduebanen 2014 har vært nok et travelt år på banen. Vi har hatt ca 40 treningskvelder med bra oppmøte, samt lørdagsskyting fra nyttår. Banen og rutinene er nå vel innarbeidet og vaktlistene følges bra opp. Det nye hovedkasteren på banen er på plass. Den gamle er installert slik at den gir overflygende duer bakfra. Denne kasteren sammen med våre flyttbare kastere gir oss muligheten til å trene på mer jaktmessig skyting. Dette har vært et spennende nytt tilskudd som spesielt jegerne fant nyttig. Klubbhuset har fungert som et sosialt samlingspunkt hvor alle skyttere kunne kose seg med brus, kaffe og vafler mellom øktene. Vi har videreført det gode samarbeidet med Skaubygda JFF på riflebanen slik at vi har tilbudt rifleskyting på lørdager fra tidlig januar. Dette arrangerer takket være velvillighet fra Frogn og Drøbak skytterlaget. Det skytes på forskjellige viltfigurer fra varierende hold. Skaubygda har også bidratt med en skytebenk for de som hadde behov for innskyting av kikkertsiktet. Det er også avholdt en liten vintercup for dem som ønsket å delta. Her kjempet vi om heder og ære. Det var også mulig å trene på de avstandene og figurene som ble brukt i NM-jaktfelt Vi gjennomførte også i 2014 våre 2 stevner med bra oppmøte. Både jaktfeltstevnet og leirduestien blir bra organisert og vel gjennomført. Dette er populære stevner og tyder på at vi som forening har veldig bra arrangementer som folk har lyst til å delta på. Vi er avhengig av hjelp fra våre medlemmer for å arrangere trening på banen samt stevner. I 2014 har vi over 50 forskjellige medlemmer som stilte opp - TUSEN TAKK! Skyttergruppa vil også i år rette en stor takk til Hans Pedersen og Steinar Høibraaten for deres hjelp og support. 6 7

5 Aktiviteter i 2015 Vi begynte også i år sesongen med leirdueskyting i begynnelsen av januar, og vi vil gjennomføre lørdagsskyting fram til 1.april. Følg med på hjemmesiden for mer detaljer. Vi viderefører rifleskytingen i samarbeid med Skaubygda JFF som trening mot jaktfeltsesongen utover. Vi ser også i å for oss å arrangere et kurs i praktisk hagleskyting Vi vil også gjenta våre 2 suksessfulle skytestevner i Til begge disse stevnene trenger vi banemannskap. Postmannskap vil få mulighet til å skyte dagen før stevnet. Skytergruppa håper på like mange frivillige som i 2014 Plass Navn Med ønske om en god skyte- og jaktsesong 2015 Svenne / leder Skyttergruppa Klubbmestere 2014 Poeng Erfaren 1 Hans Pedersen 24 2 Chris Juel 24 Jeger klasse 1 Bent Buajordet 19 2 Ola Vold 18 3 Bjørn Brekke 18 4 Stein Ankarstrand 17 5 Jo Stensvold 16 6 Alf Grytdal 16 7 Kjetil Orvik 14 8 Tore Skoglund 13 9 Andrè Buajordet Christian Abrahamsen Stein Skogli 9 Junior klasse 2 Henry Wilhelmsen 17 3 Mads Ankarstrand 11 ÅRSBERETNING FRA VILTGRUPPA Viltgruppa har i år prøvd og arrangert opplærings jakt på due og rådyr, men det har vært et begrenset oppmøte av instruktører til og være med jegerne. Når det da i tillegg var problemer med rådyr hund ble det bare jakt på rådyr 1 helg. Det ble skutt 1 dyr. Det var kvote på 3 rådyr i kommuneskogen, og Frogn JFF deler kvoten med Skaubygda JFF slik at hver av foreningene har anledning til å skyte et dyr hver. Føler arbeidet med viltgruppa er lite i deler av året men når jakten på due og rådyr starter er det ikke mulig og organisere og gjennomføre en god opplæringsjakt for våre nye medlemmer når man føler man er alene om jobben. Skitt jakt Thorer Thoresen / leder Viltgruppa Skytterne med lik poengsum er rangert etter hvem som tapte poeng først i serien. Styret har besluttet at skytter som ikke er medlem i klubben eller som kun er sidemedlemmer ikke deltar i klubbmesterskap. 8 9

6 BUDSJETT 2015 FJFF Viltgruppa Inntekter: Jegerprøven 10 deltagere Totale inntekter Viltgruppa Utgifter: Jegerprøven Totale utgifter Forventet driftsresultat Fiskegruppa Inntekter: Salg av fiskekort Totale inntekter Fiskegruppa Utgifter: Settefisk Totale utgifter Forventet driftsresultat Skyttergruppa Inntekter Treningsskyting Stevner Totale inntekter Skyttergruppa Utgifter Leie av leirduebanen Utgifter stevner Skudd og duer Totale utgifter Forventet driftsresultat Administrasjon Inntekter Grasrotandel Kontingent Aktivitesstøtte Totale inntekter Administrasjon Utgifter: Annonser Drift foreningshytta Årsmøte Diverse utgifter Totale utgifter Forventet driftsresultat Forventet driftsresultat totalt ÅRSBERETNING FRA KASSERER 2014 Inntekter: Kontingent ,00 Trenningsskyting ,00 Stevner ,00 Inntekter fiske ,00 Jegerprøvekurs ,00 Grasrotandel ,56 Aktivitetsstøtte ,00 MVA kompensasjon ,00 FRIFOND ,00 Div inntekter ,83 Renteinntekter 2 904,26 Totale inntekter ,65 Utgifter: Annonser 6 850,00 Skudd og duer ,50 Utgifter årsmøte/arrangementer ,47 Kontingent særforbund 1 500,00 Utgifter i.f.m. fiskesommer ,27 Kjøp av profileringsklær Premier 9 912,75 Kostnader ved bruk av banktjenester 1 290,02 Leie av baneanlegget ,00 Utgifter drift og utvikling av banen ,54 Utgifter stevner, premier, mat etc ,27 SMS tjeneste 4 548,46 Leie av jakt i kommuneskogen ,00 Vedlikehold Treffdata 1 875,00 Strøm banen ,84 Utdanning instruktører 3 000,00 Utgifter hytta 5 142,59 Veiutgifter banen ,53 Div utgifter 9 103,00 Totale utgifter ,24 Driftsresultat ,59 Inngående balanse pr ,00 Netto driftsresultat ,79 Avskrivning av baneanlegget ,00 Utgående balanse pr ,21 11 Kommentar til resultatet: Foreningen har i 2014 betalt sluttoppgjør for baneanlegget i tillegg har foreningen gått til anskaffelse av egne foreningsgensere. Inntektene fra treningsskyting er gått ned og antallet på jegerprøvekurset var i år svært lavt. Dette medfører at foreningen går med et underskudd i 2014

7 AKTIVITETSKALENDER FOR FROGN JFF 2015 DATO AKTIVITET TID JANUAR Lørdager Leirdueskyting + Rifletrening jaktfelt kl Onsdag 7 Medlemskveld Idéhytta kl Tirsdag 13 Styremøte kl 1900 Onsdag 21 Medlemskveld Idéhytta kl FEBRUAR Lørdager Leirdueskyting + Rifletrening jaktfelt kl Søndag 1 Gaupejakt starter Onsdag 4 Medlemskveld Idéhytta kl Torsdag 5 Jegerprøvekurs samling 1: kl Hvorfor jakt og jegeropplæring Onsdag 11 Styremøte kl 1900 Torsdag 12 Jegerprøvekurs samling 2: kl Våpen, sikkerhet og skyteteknikk februar er det vinterferie (Leirdueskyting som vanlig lørdag 21.) Onsdag 25 Årsmøte på foreningshytta, Knappelåsen kl 1900 Torsdag 26 Jegerprøvekurs samling 4: Artskunnskap kl MARS Lørdager Leirdueskyting + Rifletrening jaktfelt kl Onsdag 4 Medlemskveld Idéhytta - fokus på åte- og lokkejakt kl Torsdag 5 Jegerprøvekurs samling 5: Lover og forskrifter kl Tirsdag 10 Styremøte kl 1900 Torsdag 12 Jegerprøvekurs samling 6: Jakformer, feller og fangst kl Onsdag 18 Medlemskveld Idéhytta kl Torsdag 19 Jegerprøvekurs samling 7: Jakthunder kl Torsdag 26 Jegerprøvekurs samling 8: Ivaretakelse av felt vilt repetisjon 28. mars til 6. april er det påskeferie kl DATO AKTIVITET TID APRIL Mandager Hundetrening dressur fra 13. april kl Tirs-/ Leirdueskyting fra 10. april kl Torsdag NB! Hver tirsdag er skytingen reservert nye og uerfarne skyttere med instruktør Søndag 12 Jaktfeltstevne. Frogn Jffs leirduebane kl Onadag 15 Meldemskveld Idéhytta kl Onsdag 15 Kurs i hagleskyting dag 1: Teori Lørdag 18 Jegerprøvekurs samling 3 og 9: UTEDAG kl Våpenbehandling og forberedelse til jakt /skyting med hagle og rifle Torsdag 23 Jaktfeltstevne. Sted: Frogn Jffs leirduebane kl Tirsdag 28 Fiskedag ved Øvre gode tips for nybegynnere og kl mer garvede fiskeredammen Onsdag 29 Kurs i hagleskyting dag 2: Praktisk skyting Onsdag 29 Meldemskveld Idéhytta kl MAI Mandager Hundetrening dressur kl Tirs-/ Torsdag Leirdueskyting (Ikke Kr. Himmelfartsdag) NB! Hver tirsdag er skytingen reservert nye og uerfarne skyttere med instruktør Jegerskyting på riflebanen F&D Skytterlag kl Onsdager Onsdag 1 Leirduesti. Frogn Jffs leirduebane kl Tirsdag 5 Styremøte kl 1900 Onsdager 6 Hagleskyterkurs for nybegynnere Dag 2 sikkerhet/skyting Onsdag 1 Leirduesti. Frogn Jffs leirduebane kl Onsdag 13 Hagleskytekurs for nybegynnere dag 2 sikkerhet/ skyting Onsdag 13 Medlemskveld Idéhytta kl Onsdag 20 Hagleskytekurs for nybegynnere dag 3 leirdueskyting Ondag 27 Medlemskveld Idéhytta kl

8 DATO AKTIVITET TID JUNI Onsdag 3 Hagleskytekurs for nybegynnere dag 4 leirdueskyting Onsdag 10 Hagleskytekurs for nybegynnere dag 5 leirdueskyting Onsdag 10 Medlemskveld Idéhytta kl Tirsdag 16 Styremøte kl 1900 Onsdag 24 Meldemskveld Idéhytta kl JULI Leirduebanen er stengt God sommer! AUGUST Tirsdag og torsdag Tirsdag 11 Torsdag 13 Torsdag 20 Tirsdag og torsdag Leirdueskyting Oppstart tirsdag 5. august NB! Hver tirsdag er skytingen reservert nye og uerfarne skyttere med instruktør Felles tur skyting på løpende elg kl Avtales senere Klubbmesterskap i leirdueskyting kl Duejakt for unge og nye jegere flere dager Kontaktperson: Leder Viltgruppa SEPTEMBER Leirdueskyting Banen stengt fom 22. september OKTOBER Mer info. senere kl Leirduebanen er stengt fom 22. september tom 26. oktober pga elgjakten NOVEMBER OG DESEMBER Rådyrjakt 10 timers kurs inkl praktisk jakt Kontaktperson: Leder viltgruppa Mer info senere 15

9

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900.

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900. Velkommen til årsmøte på Solstad Hotell på Gol Mandag 16.februar kl. 1900 Til alle medlemmer Året 2014 har vært et innholdsrikt og godt år for foreningen. Aktiviteten har vært stigende og det har blitt

Detaljer

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 Olledalen Skytesenter 11. MARS 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Åpning av møtet ved leder 2. Valg av møteleder 3. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsmelding 2014. Verdal Jeger- og Fiskeforening

Årsmelding 2014. Verdal Jeger- og Fiskeforening Årsmelding 2014 Verdal Jeger- og Fiskeforening Innhold: Årsmelding fra Leder Hovedstyret 2014 Årsmøte Valgkomiteens forslag 2015 Årsmelding fra Elveutvalget Årsmelding fra Studieutvalget Årsmelding fra

Detaljer

VENNESLA JEGER- OG SPORTSFISKERFORENING. Velkommen til Årsmøte i Vennesla Jeger- og Sportsfiskerforening, tirsdag 10. mars kl. 1900 på leirduebanen.

VENNESLA JEGER- OG SPORTSFISKERFORENING. Velkommen til Årsmøte i Vennesla Jeger- og Sportsfiskerforening, tirsdag 10. mars kl. 1900 på leirduebanen. VENNESLA JEGER- OG SPORTSFISKERFORENING TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Velkommen til Årsmøte i Vennesla Jeger- og Sportsfiskerforening, tirsdag 10. mars kl. 1900 på leirduebanen. Saksliste for

Detaljer

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL fra det 68. ordinære årsmøte 27. februar 2015 på Pukkestad Gård Johnny Pedersen med laks 5,5 kg på SJFFs laksevald på Utklev i Numedalslågen (foto Leif Eriksen)

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

Innkalling til årsmøte i KLINGA J.F.F.

Innkalling til årsmøte i KLINGA J.F.F. Innkalling til årsmøte i KLINGA J.F.F. Onsdag 4. februar 2015 kl. 19:00 i klubbhuset på lerduebanen. SAKLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Konstituering - valg av møteleder og

Detaljer

Årsmelding 2014 Brønnøy jeger- og fiskerforening

Årsmelding 2014 Brønnøy jeger- og fiskerforening Årsmelding 2014 Brønnøy jeger- og fiskerforening Innkalling til årsmøte: Sted: Felleskjøpet, Brønnøysund Tid: 19. mars 2015 kl 1900 Dagsorden Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Konstituering av møtet. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2013. www.asker-jff.no. Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv. Olledalen Skytesenter 12. MARS 2014 kl. 19.00. Dagsorden:

ÅRSMØTE FOR 2013. www.asker-jff.no. Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv. Olledalen Skytesenter 12. MARS 2014 kl. 19.00. Dagsorden: www.asker-jff.no Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2013 Olledalen Skytesenter 12. MARS 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Åpning av møtet ved leder 2. Valg av møteleder 3. Godkjenning av innkalling

Detaljer

VERDAL JEGER- OG FISKERFORENING

VERDAL JEGER- OG FISKERFORENING Årsmelding 2007 www.vjff.no INNHOLD: Jon Lykke til minne....................................... Årsmelding fra leder...................................... Informasjon om årsmøtet....................................

Detaljer

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening 7. mars 2015 Hovedsponsor: Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Lørdag 7. mars 2015 kl. 17.00 på Bodøgaard Dagsorden 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.

Detaljer

Årsmelding 2007. www.altajff.no

Årsmelding 2007. www.altajff.no Årsmelding 2007 www.altajff.no Tlf. 78 45 50 00 Miljøavdelingen en viktig adresse i vilt- og fiskeforvaltningen. Foto: Lars H. Krempig Innkalling til årsmøte Sted: Lokalet til Altta siida, (den samiske

Detaljer

OS JAKT OG FISKELAG - ÅRSMELDING 2014

OS JAKT OG FISKELAG - ÅRSMELDING 2014 OS JAKT OG FISKELAG - ÅRSMELDING 2014 Jakt og fiskenytt nr 1 2015 På veg over Gåssandvatnet til hjortejakt i Stokkedalen For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingent for 2015 vera betalt. Sakliste: 1.

Detaljer

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske!

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske! TJFF-nytt Nr. 1 2008 God påske! Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening 1 Leder 1/08 Hei igjen Så går det mot lysere tider igjen, vår sommer og forhåpentligvis mye sol ligger rett rundt svingen

Detaljer

TROMSØ JEGER- OG FISKERFORENING

TROMSØ JEGER- OG FISKERFORENING TROMSØ JEGER- OG FISKERFORENING ÅRSMELDING 2014 Årsmelding Regnskap Arbeidsprogram - Forslag til budsjett Rypejakt ovenfor Nordkvaløy-hytta. Foto: Ø. Overrein 1 6 ÅRSMØTET Ordinært årsmøte skal holdes

Detaljer

Askøy Jeger- og Fiskeforening

Askøy Jeger- og Fiskeforening Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 1 av 19 Årsmøte 2015 Askøy Jeger- og Fiskeforening 18.2.2015 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 2 av 19 Saksliste Konstituering av møtet -

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Årsmøte 2015 26. februar 2015

Årsmøte 2015 26. februar 2015 Årsmøte 2015 26. februar 2015 Dagsorden 1. Åpning og godkjennelse av de stemmeberettigede 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive

Detaljer

GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Januar 2011

GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Januar 2011 GJFF-posten Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Januar 2011 Vi ønsker alle våre lesere et Godt Nyttår! GULL TIL GJERDRUM 16 KVEITE OG 14 LAKS ALT DU LURER PÅ OM JAKT I GJERDRUM OVERRASKENDE

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE. Trondheim Jeger- og Fiskerforening 2015

INNKALLING ÅRSMØTE. Trondheim Jeger- og Fiskerforening 2015 INNKALLING ÅRSMØTE Trondheim Jeger- og Fiskerforening 2015 Dato: Torsdag 5. mars 2015 kl. 18:00 Sted: Kantina Rishaughallen, Haakon VII gt. 23, Lade Agenda 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2.

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG

BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG medlemsblad 2010 BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG SE AKTIVITETSPLANEN FOR 2010 SKYTEBANEN PÅ ALLUM OPPGRADERES HJFL PÅSKEQUIZZ Formann har ordet Vi hadde årsmøte 13.februar

Detaljer

24. årgang VESTMARKINGEN. Medlemsblad for. www.asker-jff.no. Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv

24. årgang VESTMARKINGEN. Medlemsblad for. www.asker-jff.no. Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv 24. årgang VESTMARKINGEN Medlemsblad for www.asker-jff.no Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv Hovedstyret i Asker JFF 2011: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Medlem: Medlem: Medlem: Jeppe Normann Per

Detaljer

www.ejff.info Infohefte nr. 1 Februar 2015

www.ejff.info Infohefte nr. 1 Februar 2015 Infohefte nr. 1 Februar 2015 Eigersundsprøven 2014: Kanskje landets største jaktprøve for stående fuglehunder - skog, 144 hunder deltok, lange ventelister. Her fra oppropet søndags morgen på Øygreid skytebane.

Detaljer

Nr. 1 Mars 2006 Årgang 16. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Nr. 1 Mars 2006 Årgang 16. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nr. 1 Mars 2006 Årgang 16 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Utstopping av troféer verden over Høy kvalitet Lager også pidestall og

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Golf for alle! Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til

Detaljer

HVEM HVA HVOR NÅR. NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no. 24. UTGAVE Opplag 1000 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET)

HVEM HVA HVOR NÅR. NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no. 24. UTGAVE Opplag 1000 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET) 1 HVEM HVA HVOR NÅR 2011 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET) NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no 24. UTGAVE Opplag 1000 2 Foreningens medlemmer får ved fremvisning av medlemskort

Detaljer