Lederens hjørne side 2 Innkalling til årsmøte 2015 side 3 Årsberetning for Frogn JFF 2014 side 4 Budsjett 2015 side 9 Regnskap 2014 side 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lederens hjørne side 2 Innkalling til årsmøte 2015 side 3 Årsberetning for Frogn JFF 2014 side 4 Budsjett 2015 side 9 Regnskap 2014 side 10"

Transkript

1 Lederens hjørne side 2 Innkalling til årsmøte 2015 side 3 Årsberetning for Frogn JFF 2014 side 4 Budsjett 2015 side 9 Regnskap 2014 side 10 Aktivitetskalender 2015 side 11

2 Lederens hjørne Da er nok et jakt -og fiskeår over. Som forening har vi igjen hatt et travelt år med mange varierte aktiviteter. Det er gjennomført skytterstevner, haglekurs, fiskedager, jegerkurs og opplæringsjakt for å nevne noe. Som alle andre foreninger er vi avhengig av frivillige til å gjennomføre aktivitetene. En stor takk til dere som stiller opp og bidrar til klubben vår. Gjennom 2014 har vi i styret diskutert hva vi ønsker at FJFF skal være for våre medlemmer. Vi har i dag nær 300 medlemmer og styret ønsker å engasjere flest mulig. Som et første steg på veien har vi begynt med åpent klubbhus annen hver onsdag frem til sommeren Ulike teaem vil bli tatt opp i håp om aå treffe og engasjere flest mulig av medlemmene. Informasjon om åpent klubbhus blir lagt ut på facebook og vår hjemmeside. Drift av klubbhus og haglebanen fungerer fortsatt bra. Klubbhus og bane er i bruk store deler av året. Gjennom vinteren er det skyting på lørdager. I januar, februar og mars er det også muligheter til rifletrening for dem som ønsker det. Rifletreningen gjennomføres sammen med Skaugbygda JFF. Vi har også i 2014 hatt fokus på predatorjakt i nærområdet. Dette har gitt resultater i form av økt bestand av hare, skogsfugl og rådyr. Vi får mange positive tilbakemeldinger fra grunneiere og jegere for den jobben som blir lagt ned. Det er etablert flere åteplasser for revejakt som alle medlemmer kan benytte. Noen av åteplassene er tilpasset nybegynnere som kun skyter med hagle. rekruttering av flere nye predatorjegere bidrar til vedlikehold av åteplassene. Predatorjakt i nærområdet er en spennende jakt som kan gjennomføres nesten hele året og er veldig enkelt å komme i gang med. Predatorjakt vil være et teama under åpent klubbhus var Sportfiskets år. Fiskegruppen gjennomførte flere aktiviteter gjennom sommeren med vekslende deltagelse. FJFF har en unik mulighet til et aktivt fiske gjennom tilgang til Oslofjorden og flere lokale fiskevann. Dette er noe vi ønsker å benytte oss av og vil forsette med fiskerelaterte aktiviteter også i NJFF har i 2014 byttet ut sine nettsider. Dessverre ble all informasjon som har lagt på hjemmesiden vår slettet. Vi jobber med å bygge opp de nye sidene og håper vi skal kunne presenterer ny oppdatert hjemmeside om ikke alt for lenge. Adressen til vår nye hjemmeside er: FJFF er også aktiv på Facebook. Her legger vi ut informasjon om aktiviteter som vi skal gjennomføre. Ønsker du å få disse oppdateringene er det bare å like oss på facebook. Med de beste ønsker for jakt- og fiskeåret 2015 Kjell-Einar Anderssen/Leder FJFF 2 Årsmøte 2015 Det innkalles til årsmøte i Frogn Jeger- og Fiskerforening Onsdag 25. februar kl Møtet avholdes på Frogn JFFs hytte, Knappelåsen Saker som ønskes fremmet for årsmøtet må være styret i hende senest 19. februar 2015 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 representanter til å undertegne protokollen 4. Årsmeldinger fra siste kalenderår a. Ved sekretær b. Fiskegruppa c. Skytegruppa d. Viltgruppa 5. Økonomi a. Regnskap fra siste kalenderår. b. Styrets budsjettforslag og arbeidsprogram. c. Medlemskontingent 2016 Forslag til vedtak: sak 5 c foreningskontingent 2015 Styret inviterer årsmøtet til å fatte følgende vedtak Medlemskontingenten forblir uendret i Valg a. Leder b. Nestlder c. Kasserer d. Styemedlem e. Varamedlem til styret f. Leder Viltgruppa g. Leder Skytegruppa h. Et medlem av Valgkomitéen for 3 år Bjørn Brekke / Sekretær Vi takker IDÉ House of Brands AS for støtten! 3

3 Årsberetning for Frogn JFF 2014 Styrets årsberetning Styret har hatt 7 møter i perioden fra forrige årsmøte, og styret har bestått av: Leder : Kjell Einar Anderssen Nestleder : Johan Stokkeland Kasserer : Espen Flereng Sekretær : Bjørn Brekke Styremedlem : Mette Wilhelmsen Styremedlem : Bente Buajordet Varamedlem : Tonje Mørkhagen Varamedlem : Anne Gro Helsvik Leder Fiskegr. : André Buajordet Leder Skytegr. : Sven Roar Gran Leder Viltgr. : Thorer Thoresen Leder Ungdomsgr. : Vidar Nordsæter Hytteansvarlig : Steinar Høybråten Hytta og leirduebanen blir stadig forbedret og det nedlegges masse arbeid for å holde alt i god stand. Våre seniorer med Steinar og Hans i spissen har stadig prosjekter. Hytta og leirduebanen er et naturlig samlingssted og et glimrende utgangspunkt for mange av Frogn JFFs aktiviteter. Som det framgår av beretningene fra de enkelte gruppene har det også i år vært en stor i aktiviteter i Frogn JFF. Vi ønsker likevel å framheve noen få ting; jegerkurs med 5 deltager som alle bestod eksamen, viltgruppa som fikk i gang både duejakt og rådyrjakt. Vi registrerer dessverre også i år noe sviktende oppslutning om begge disse to. Spesielt duejakta er en aktivitet som er spisset inn mot våre yngste medlemmer og våre ferske jegere. Økt oppslutning om disse aktivitetene fra våre yngste medlemmer må derfor også kommende år være en av hoved-oppgavene. Dette er avgjørende for at vi skal kunne skape et ungdomsmiljø i foreningen vår. Vi mottok også i 2014 FRIFOND midler som bidrar til å styrke vår ungdomssatsing. For disse midlene arrangerte vi bl.a. våren 2014 et nybegynnerkurs i hagleskyting, bygget nye og utbedret flere åteplasser for revejakt, holdt kurs i både åtejakt og lokkejakt på rev. Fiskegruppa hadde ansvaret for 2 Fiskesommer arrangementer sommeren Nytt av vinteren er foreningskvelder på hytta som går annenhver onsdag. Det har allerede vært en rekke temaer innen jakt og fiske og flere vil følge. Hundegruppa gjennomførte faste treninger utover våren og sommeren med en vekslende deltagelse. Treningene vil bli tatt opp igjen utpå våren Det er fortsatt stor aktivitet på leirduebanen, hvor både nye og mer erfarne skyttere fikk god veiledning. Frogn JFF gjennomførte også i år skytestevner for både hagle og rifle - et jaktfeltstevne og en leirduesti. Begge stevnene ble gjennomført på en framragende måte takket være stor innsats fra våre medlemmer. Det gode samarbeidet med Skaubygda JFF rundt felles rifletreninger ble videreført i vinter. Skytetreningen har NM i jaktfelt som det store målet, og det skal rettes en stor takk til Frogn og Drøbak skytterlag for at vi fikk bruke deres bane. Flere av våre skyttere har utmerket seg i skytestevner i året som gikk, og vi velger å nevne juniorene Filip Rasmussen som fortsetter sin framgang på haglebanen. Frogn JFFs fokus på småpredatorjakt er fortsatt høy. Foreningens satser på godt utbygde åteplasser supplert med lokking. Vi har desverre hatt en ytterligere nedgang i medlemstallet, og vi hadde 278 medlemmer ved utgangen av året mot 301 året før. Av disse er det er 33 kvinner mot 41 i fjor. Det er også en reduksjon blant de yngste hvor 14 medlemmer er under 20 (mot 16 i fjor) og 10 under 26 mot 25 i fjor. Styret ønsker å satse på de yngste medlemmene. Vi viderefører derfor de reduserte prisene på haglebanen for medlemmer under 20 år. Vi legger også opp til å avsette egen skytetid for unge og uerfarne skytter hvor det er instruktører til stede som kan rettlede. Frogn JFF hadde i fjor en oppegående hjemmeside på hvor mye relevant informasjon lå ute. Mye av dette forsvant da NJFF sentralt byttet plattform, og det gjenstår en god del arbeid før dette er overført. Ny informasjon vil bli lagt ut forløpende på ny side: Vi har også en facebookside som vi oppfordrer alle til å like. Følg derfor med på nettet om du vil følge med på våre aktiviteter. Bjørn Brekke / sekretær 4 5

4 ÅRSBERETNING FRA FISKEGRUPPA Fiskedag for jenter (bildene): Ble avholdt på Torkildstranda. To kokker var med og viste frem hvordan man tilbereder fisk og hvilke tilbehør som passer godt til. Dessverre veldig dårlig oppmøte men oppleget virker bra og vil være grunnlag for ny aktivitet i Meitefiske i sjø: Ble avholdt på Skiphelle: Også her var oppmøte dårlig, men de få som var med så ut til å trives. Fiskesommer: Avholdt på Torkildstranda: Noen fremmøtte fikk fiske og noen barn fikk stenger. omtrent oppmøtte. Flott dag og mange fikk makrell. Ikke gjennomført: Pga mistanke om for stor fiskebestand i øvredammen ble det ikke satt ut fisk i Laksefiske (Tur til Lågen) ble dessverre avlyst i siste liten da fylkesmannen i Telemark besluttet å stenge elva for fiske på grunn av liten vannføring etter langvarig tørkesommer. Fiskekort: Det er solgt fiskekort for over ,- kroner i Skitt fiske ønskes fra Andrè Buajordet / leder Fiskegruppa ÅRSBERETNING FRA SKYTEGRUPPA Trening på lerduebanen 2014 har vært nok et travelt år på banen. Vi har hatt ca 40 treningskvelder med bra oppmøte, samt lørdagsskyting fra nyttår. Banen og rutinene er nå vel innarbeidet og vaktlistene følges bra opp. Det nye hovedkasteren på banen er på plass. Den gamle er installert slik at den gir overflygende duer bakfra. Denne kasteren sammen med våre flyttbare kastere gir oss muligheten til å trene på mer jaktmessig skyting. Dette har vært et spennende nytt tilskudd som spesielt jegerne fant nyttig. Klubbhuset har fungert som et sosialt samlingspunkt hvor alle skyttere kunne kose seg med brus, kaffe og vafler mellom øktene. Vi har videreført det gode samarbeidet med Skaubygda JFF på riflebanen slik at vi har tilbudt rifleskyting på lørdager fra tidlig januar. Dette arrangerer takket være velvillighet fra Frogn og Drøbak skytterlaget. Det skytes på forskjellige viltfigurer fra varierende hold. Skaubygda har også bidratt med en skytebenk for de som hadde behov for innskyting av kikkertsiktet. Det er også avholdt en liten vintercup for dem som ønsket å delta. Her kjempet vi om heder og ære. Det var også mulig å trene på de avstandene og figurene som ble brukt i NM-jaktfelt Vi gjennomførte også i 2014 våre 2 stevner med bra oppmøte. Både jaktfeltstevnet og leirduestien blir bra organisert og vel gjennomført. Dette er populære stevner og tyder på at vi som forening har veldig bra arrangementer som folk har lyst til å delta på. Vi er avhengig av hjelp fra våre medlemmer for å arrangere trening på banen samt stevner. I 2014 har vi over 50 forskjellige medlemmer som stilte opp - TUSEN TAKK! Skyttergruppa vil også i år rette en stor takk til Hans Pedersen og Steinar Høibraaten for deres hjelp og support. 6 7

5 Aktiviteter i 2015 Vi begynte også i år sesongen med leirdueskyting i begynnelsen av januar, og vi vil gjennomføre lørdagsskyting fram til 1.april. Følg med på hjemmesiden for mer detaljer. Vi viderefører rifleskytingen i samarbeid med Skaubygda JFF som trening mot jaktfeltsesongen utover. Vi ser også i å for oss å arrangere et kurs i praktisk hagleskyting Vi vil også gjenta våre 2 suksessfulle skytestevner i Til begge disse stevnene trenger vi banemannskap. Postmannskap vil få mulighet til å skyte dagen før stevnet. Skytergruppa håper på like mange frivillige som i 2014 Plass Navn Med ønske om en god skyte- og jaktsesong 2015 Svenne / leder Skyttergruppa Klubbmestere 2014 Poeng Erfaren 1 Hans Pedersen 24 2 Chris Juel 24 Jeger klasse 1 Bent Buajordet 19 2 Ola Vold 18 3 Bjørn Brekke 18 4 Stein Ankarstrand 17 5 Jo Stensvold 16 6 Alf Grytdal 16 7 Kjetil Orvik 14 8 Tore Skoglund 13 9 Andrè Buajordet Christian Abrahamsen Stein Skogli 9 Junior klasse 2 Henry Wilhelmsen 17 3 Mads Ankarstrand 11 ÅRSBERETNING FRA VILTGRUPPA Viltgruppa har i år prøvd og arrangert opplærings jakt på due og rådyr, men det har vært et begrenset oppmøte av instruktører til og være med jegerne. Når det da i tillegg var problemer med rådyr hund ble det bare jakt på rådyr 1 helg. Det ble skutt 1 dyr. Det var kvote på 3 rådyr i kommuneskogen, og Frogn JFF deler kvoten med Skaubygda JFF slik at hver av foreningene har anledning til å skyte et dyr hver. Føler arbeidet med viltgruppa er lite i deler av året men når jakten på due og rådyr starter er det ikke mulig og organisere og gjennomføre en god opplæringsjakt for våre nye medlemmer når man føler man er alene om jobben. Skitt jakt Thorer Thoresen / leder Viltgruppa Skytterne med lik poengsum er rangert etter hvem som tapte poeng først i serien. Styret har besluttet at skytter som ikke er medlem i klubben eller som kun er sidemedlemmer ikke deltar i klubbmesterskap. 8 9

6 BUDSJETT 2015 FJFF Viltgruppa Inntekter: Jegerprøven 10 deltagere Totale inntekter Viltgruppa Utgifter: Jegerprøven Totale utgifter Forventet driftsresultat Fiskegruppa Inntekter: Salg av fiskekort Totale inntekter Fiskegruppa Utgifter: Settefisk Totale utgifter Forventet driftsresultat Skyttergruppa Inntekter Treningsskyting Stevner Totale inntekter Skyttergruppa Utgifter Leie av leirduebanen Utgifter stevner Skudd og duer Totale utgifter Forventet driftsresultat Administrasjon Inntekter Grasrotandel Kontingent Aktivitesstøtte Totale inntekter Administrasjon Utgifter: Annonser Drift foreningshytta Årsmøte Diverse utgifter Totale utgifter Forventet driftsresultat Forventet driftsresultat totalt ÅRSBERETNING FRA KASSERER 2014 Inntekter: Kontingent ,00 Trenningsskyting ,00 Stevner ,00 Inntekter fiske ,00 Jegerprøvekurs ,00 Grasrotandel ,56 Aktivitetsstøtte ,00 MVA kompensasjon ,00 FRIFOND ,00 Div inntekter ,83 Renteinntekter 2 904,26 Totale inntekter ,65 Utgifter: Annonser 6 850,00 Skudd og duer ,50 Utgifter årsmøte/arrangementer ,47 Kontingent særforbund 1 500,00 Utgifter i.f.m. fiskesommer ,27 Kjøp av profileringsklær Premier 9 912,75 Kostnader ved bruk av banktjenester 1 290,02 Leie av baneanlegget ,00 Utgifter drift og utvikling av banen ,54 Utgifter stevner, premier, mat etc ,27 SMS tjeneste 4 548,46 Leie av jakt i kommuneskogen ,00 Vedlikehold Treffdata 1 875,00 Strøm banen ,84 Utdanning instruktører 3 000,00 Utgifter hytta 5 142,59 Veiutgifter banen ,53 Div utgifter 9 103,00 Totale utgifter ,24 Driftsresultat ,59 Inngående balanse pr ,00 Netto driftsresultat ,79 Avskrivning av baneanlegget ,00 Utgående balanse pr ,21 11 Kommentar til resultatet: Foreningen har i 2014 betalt sluttoppgjør for baneanlegget i tillegg har foreningen gått til anskaffelse av egne foreningsgensere. Inntektene fra treningsskyting er gått ned og antallet på jegerprøvekurset var i år svært lavt. Dette medfører at foreningen går med et underskudd i 2014

7 AKTIVITETSKALENDER FOR FROGN JFF 2015 DATO AKTIVITET TID JANUAR Lørdager Leirdueskyting + Rifletrening jaktfelt kl Onsdag 7 Medlemskveld Idéhytta kl Tirsdag 13 Styremøte kl 1900 Onsdag 21 Medlemskveld Idéhytta kl FEBRUAR Lørdager Leirdueskyting + Rifletrening jaktfelt kl Søndag 1 Gaupejakt starter Onsdag 4 Medlemskveld Idéhytta kl Torsdag 5 Jegerprøvekurs samling 1: kl Hvorfor jakt og jegeropplæring Onsdag 11 Styremøte kl 1900 Torsdag 12 Jegerprøvekurs samling 2: kl Våpen, sikkerhet og skyteteknikk februar er det vinterferie (Leirdueskyting som vanlig lørdag 21.) Onsdag 25 Årsmøte på foreningshytta, Knappelåsen kl 1900 Torsdag 26 Jegerprøvekurs samling 4: Artskunnskap kl MARS Lørdager Leirdueskyting + Rifletrening jaktfelt kl Onsdag 4 Medlemskveld Idéhytta - fokus på åte- og lokkejakt kl Torsdag 5 Jegerprøvekurs samling 5: Lover og forskrifter kl Tirsdag 10 Styremøte kl 1900 Torsdag 12 Jegerprøvekurs samling 6: Jakformer, feller og fangst kl Onsdag 18 Medlemskveld Idéhytta kl Torsdag 19 Jegerprøvekurs samling 7: Jakthunder kl Torsdag 26 Jegerprøvekurs samling 8: Ivaretakelse av felt vilt repetisjon 28. mars til 6. april er det påskeferie kl DATO AKTIVITET TID APRIL Mandager Hundetrening dressur fra 13. april kl Tirs-/ Leirdueskyting fra 10. april kl Torsdag NB! Hver tirsdag er skytingen reservert nye og uerfarne skyttere med instruktør Søndag 12 Jaktfeltstevne. Frogn Jffs leirduebane kl Onadag 15 Meldemskveld Idéhytta kl Onsdag 15 Kurs i hagleskyting dag 1: Teori Lørdag 18 Jegerprøvekurs samling 3 og 9: UTEDAG kl Våpenbehandling og forberedelse til jakt /skyting med hagle og rifle Torsdag 23 Jaktfeltstevne. Sted: Frogn Jffs leirduebane kl Tirsdag 28 Fiskedag ved Øvre gode tips for nybegynnere og kl mer garvede fiskeredammen Onsdag 29 Kurs i hagleskyting dag 2: Praktisk skyting Onsdag 29 Meldemskveld Idéhytta kl MAI Mandager Hundetrening dressur kl Tirs-/ Torsdag Leirdueskyting (Ikke Kr. Himmelfartsdag) NB! Hver tirsdag er skytingen reservert nye og uerfarne skyttere med instruktør Jegerskyting på riflebanen F&D Skytterlag kl Onsdager Onsdag 1 Leirduesti. Frogn Jffs leirduebane kl Tirsdag 5 Styremøte kl 1900 Onsdager 6 Hagleskyterkurs for nybegynnere Dag 2 sikkerhet/skyting Onsdag 1 Leirduesti. Frogn Jffs leirduebane kl Onsdag 13 Hagleskytekurs for nybegynnere dag 2 sikkerhet/ skyting Onsdag 13 Medlemskveld Idéhytta kl Onsdag 20 Hagleskytekurs for nybegynnere dag 3 leirdueskyting Ondag 27 Medlemskveld Idéhytta kl

8 DATO AKTIVITET TID JUNI Onsdag 3 Hagleskytekurs for nybegynnere dag 4 leirdueskyting Onsdag 10 Hagleskytekurs for nybegynnere dag 5 leirdueskyting Onsdag 10 Medlemskveld Idéhytta kl Tirsdag 16 Styremøte kl 1900 Onsdag 24 Meldemskveld Idéhytta kl JULI Leirduebanen er stengt God sommer! AUGUST Tirsdag og torsdag Tirsdag 11 Torsdag 13 Torsdag 20 Tirsdag og torsdag Leirdueskyting Oppstart tirsdag 5. august NB! Hver tirsdag er skytingen reservert nye og uerfarne skyttere med instruktør Felles tur skyting på løpende elg kl Avtales senere Klubbmesterskap i leirdueskyting kl Duejakt for unge og nye jegere flere dager Kontaktperson: Leder Viltgruppa SEPTEMBER Leirdueskyting Banen stengt fom 22. september OKTOBER Mer info. senere kl Leirduebanen er stengt fom 22. september tom 26. oktober pga elgjakten NOVEMBER OG DESEMBER Rådyrjakt 10 timers kurs inkl praktisk jakt Kontaktperson: Leder viltgruppa Mer info senere 15

9

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb

2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb 2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb Rygg skytebane. Lørdag 21. Februar Gyland Pistolklubb Årsmøte Saksliste 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsrapport (vedlagt

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 29. februar 2012 kl. 19 30 Skrenten - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 29. februar 2012 kl. 19 30 Skrenten - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 29. februar 2012 kl. 19 30 Skrenten - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen, Odd Arne Haugen, Johan Kvernland, Stig Elden, Johan Søreng og Harald Nilsen

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Gjerstad Jeger og Fiskerforening

Gjerstad Jeger og Fiskerforening Gjerstad Jeger og Fiskerforening Årsmelding Gjerstad Jeger og Fiskerforening 2015 Styrets sammensetning: Styreleder Per J Eskeland Nestleder Tom Jacobsen Kasserer Astrid Haugen Gustavson Sekretær Jon Hirsti

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

ÅRSMELDING 2017 LUNNER JEGER- OG FISKERFORENING

ÅRSMELDING 2017 LUNNER JEGER- OG FISKERFORENING ÅRSMELDING 2017 LUNNER JEGER- OG FISKERFORENING LEDERS TILBAKEBLIKK PÅ 2017 Hei! Året 2017 ble et år der årets deltagere i styret og utvalg har stått på og gjort min jobb som leder svært enkel. Alle har

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I ANDEBU JEGER OG FISKERFORENING 2016

REFERAT FRA ÅRSMØTE I ANDEBU JEGER OG FISKERFORENING 2016 REFERAT FRA ÅRSMØTE I ANDEBU JEGER OG FISKERFORENING 2016 Dato:02.02.2017 Sted:Klubbhytta på Håsken 1. Innkalling og saksliste ble godkjent. 2. Ann Karin Evju ønsket velkommen til alle fremmøtte. 3. Ann

Detaljer

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent

Detaljer

Årsberetning for UJFF 2014 13. mars 2015 95 driftsår

Årsberetning for UJFF 2014 13. mars 2015 95 driftsår Årsberetning for UJFF 2014 13. mars 2015 95 driftsår Styret har bestått av følgende Formann: Bjørn Breen Nestformann: Kjell Disenbroen Kasserer: Hans Jørgen Lien Sekretær: Ulv Skafle Styremedlem: Bjarne

Detaljer

Blaker Jeger og Fiskerforening

Blaker Jeger og Fiskerforening Blaker Jeger og Fiskerforening Medlemsinformasjon juni 2014 Foto: Espen Krogstad Tilsluttet: BLAKER JEGER OG FISKERFORENING MEDLEMSINFORMASJON, JUNI 2014 Jakt 2014 I 2014 blir jaktforholdene som følger:

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Styret har i perioden bestått av: Leder: Gunnar Fykse Nestleder: Oddgeir Nese Styremedlem1: Martin Figved Styremedlem2: Anette Bjørløw Styremedlem3: Tommy Figved Kasserer:

Detaljer

FANNEFJORD PISTOLKLUBB Stiftet 13.02.1978 Tilsluttet Norges Skytterforbund Postboks 49, 6454 Hjelset Postgiro 0530 22 06548

FANNEFJORD PISTOLKLUBB Stiftet 13.02.1978 Tilsluttet Norges Skytterforbund Postboks 49, 6454 Hjelset Postgiro 0530 22 06548 FANNEFJORD PISTOLKLUBB Stiftet 13.02.1978 Tilsluttet Norges Skytterforbund Postboks 49, 6454 Hjelset Postgiro 0530 22 06548 post@fpk.no www.fpk.no ÅRSMØTE 2007 1. Valg av dirigent og referent 2. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900.

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900. Velkommen til årsmøte på Solstad Hotell på Gol Mandag 16.februar kl. 1900 Til alle medlemmer Året 2014 har vært et innholdsrikt og godt år for foreningen. Aktiviteten har vært stigende og det har blitt

Detaljer

EIDSKOG JEGER- OG FISKEFORENING ÅRSMØTE 2. MARS 2016, FELLESKJØPET, SKOTTERUD

EIDSKOG JEGER- OG FISKEFORENING ÅRSMØTE 2. MARS 2016, FELLESKJØPET, SKOTTERUD EIDSKOG JEGER- OG FISKEFORENING ÅRSMØTE 2. MARS 2016, FELLESKJØPET, SKOTTERUD Dagsorden 1. Konstituering av møtet Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Godkjenning av forretningsorden Valg

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Sømna Jeger- og Fiskerforening torsdag 23.februar 2017 kl på Sømna Skytebane.

Innkalling til årsmøte i Sømna Jeger- og Fiskerforening torsdag 23.februar 2017 kl på Sømna Skytebane. Innkalling til årsmøte i Sømna Jeger- og Fiskerforening torsdag 23.februar 2017 kl. 20.00 på Sømna Skytebane. Servering etter møtet. Gevinst trekkes blant oppmøtte. Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte i skisenteret, onsdag 22. februar 2017. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokoll 3. Årsmelding

Detaljer

Vang Jakt- og Fiskeforening. Hallgeir Henriksen

Vang Jakt- og Fiskeforening. Hallgeir Henriksen Vang Jakt- og Fiskeforening Hallgeir Henriksen Årsmøte 28. februar 2017 Program for kvelden Dagsorden: Åpning Årsberetning Regnskap Fastsettelse av medlemskontingent for 2018 Innkomne forslag 1. Mønstervedtekter

Detaljer

Blaker Jeger- og Fiskerforening

Blaker Jeger- og Fiskerforening Blaker Jeger- og Fiskerforening Medlemsinformasjon juni 2010 Fra Igletjern Tilsluttet: BLAKER JEGER OG FISKERFORENING MEDLEMSINFORMASJON, JUNI 2010 Jakt 2010 I 2010 blir jaktforholdene som følger: Kommuneskogen:

Detaljer

RIFLEKOMITEEN V/ LØVENSKIOLDBANEN Består av følgende foreninger:

RIFLEKOMITEEN V/ LØVENSKIOLDBANEN Består av følgende foreninger: RIFLEKOMITEEN V/ LØVENSKIOLDBANEN Består av følgende foreninger: Akademisk / Oslo Jeger og Fisker Forening / Skarpskytten / Østre Bærum Skytterlag GENERELLE TRENINGSTIDER - LØVENSKIOLDBANEN Bane Dag(er)

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING Innkalling til årsmøte Mandag 16.02.15 kl. 1900 Hadeland Gjestegård ÅRSBERETNINGER Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes skriftlig til styret før

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet ÅRSMØTE 2013 Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

SKYTTERHUSET KL. 18:30

SKYTTERHUSET KL. 18:30 STIFTET 18. JUNI 1871 SKJEBERG SKYTTELAG ÅRSMØTE 24. OKTOBER 2014 SKYTTERHUSET KL. 18:30 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjening av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av årsmøtereferent

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR ØRLAND/BJUGN JEGER & FISKEFORENING 2016

ÅRSBERETNING FOR ØRLAND/BJUGN JEGER & FISKEFORENING 2016 ÅRSBERETNING FOR ØRLAND/BJUGN JEGER & FISKEFORENING 2016 Side 1 av 6 ÅRSMELDING FRA STYRET: 31.12.2016 hadde vi 275 medlemmer. Dette er en økning fra forrige år med 5 medlemmer, som fordeler seg slik:

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009

Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009 Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009 Det innkalles med dette til Årsmøte i Haugesund og Omegn Hundeklubb. Årsmøtet finner sted på Bleikmyr Bydelshus Onsdag 25/2 2008 kl: 19.30 Dagsorden: 1:

Detaljer

Vang Jakt- og Fiskeforening. Hallgeir Henriksen

Vang Jakt- og Fiskeforening. Hallgeir Henriksen Vang Jakt- og Fiskeforening Hallgeir Henriksen Vang Jakt- og Fiskeforening 22.04.1922 Opprinnelsen: Stiftet på Høyvang 22.04.1922 32 medlemmer tegnet seg på Høyvang Tradisjoner = jegerrennet / pilke konkurranse

Detaljer

Årsmøte SHJFF 2014. Fuglemyr 27. mars 2014 VELKOMMEN!

Årsmøte SHJFF 2014. Fuglemyr 27. mars 2014 VELKOMMEN! VELKOMMEN! DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokoll og valgliste 3. Styrets årsmelding 4. Utvalgenes årsrapporter 5.

Detaljer

ÅS JFF TERMINLISTE HAGLEBANEN 2017

ÅS JFF TERMINLISTE HAGLEBANEN 2017 ÅS JFF TERMINLISTE HAGLEBANEN 2017 Dato Tid Aktivitet Ansvarlig 07.01.2017. Trening / Vintercup Herskedal / Herskedal 14.01.2017. Trening / Vintercup Herskedal / Erikstad 21.01.2017. Trening / Vintercup

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby:

Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby: Bjerke jeger- og fiskerforening Postboks 2, 2032 Maura Organisasjonsnr: 985 436 517 www.njff.no/bjerke Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby: - Disponerer nær 100.000 dekar lett tilgjengelig jakt terreng.

Detaljer

Blaker Jeger og Fiskerforening

Blaker Jeger og Fiskerforening Blaker Jeger og Fiskerforening Medlemsinformasjon juni 2016 Foto: Espen Krogstad Tilsluttet: BLAKER JEGER OG FISKERFORENING MEDLEMSINFORMASJON, JUNI 2016 Jakt 2016 I 2016 blir jaktforholdene som følger:

Detaljer

FORENINGENS NAVN OG FORMÅL

FORENINGENS NAVN OG FORMÅL Bodø Jeger og Fiskerforenings vedtekter bygger på foreningens lover fra 1965 og foreningens vedtekter fra 1981, samt forbundets mønstervedtekter. Senere revideringer: 1993 av Rolf Selnes, Hans Waagen og

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Side 1 av 5

ÅRSMELDING 2014. Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2014 Side 1 av 5 Innleiing Organisasjon: Det er som tidlegare år lagt ned mykje dugnadsarbeid i foreninga. Styret har hatt 7 medlemer og to varamedlemmer. Det har sidan årsmøte i 2014 blitt

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

Innkalling til. Årsmøtet 2017 onsdag 15. februar

Innkalling til. Årsmøtet 2017 onsdag 15. februar Ås Jeger- og Fiskerforening Med stang og gevær Innkalling til Årsmøtet 2017 onsdag 15. februar Årsmøte 2017 INNHOLD: STYRET I ÅS JFF 2016... 3 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE I ÅS JFF ONSDAG 15. FEBRUAR!... 4 SAKLISTE...

Detaljer

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2.

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2. Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015 Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb Dato: Tid: Sted: Onsdag 18.2.2015 Kl 18:00 Quality Hotel & Resort Fagernes Saksliste: 1. Godkjenning

Detaljer

Nummer 2 2016 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org

Nummer 2 2016 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org Returadresse: Ådal JFF Pb 12 3525 HALLINGBY Nummer 2 2016 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv Ådal jeger og fiskeforening Ådal jeger og

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2012 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannesen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen (vertsansvarlig)

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 28. mars kl.

Detaljer

Årsberetning for Stange Jeger og Fiskerforening 2014

Årsberetning for Stange Jeger og Fiskerforening 2014 Årsberetning for Stange Jeger og Fiskerforening 2014 Foto: Øystein Johnsen Årsmøte i Stange Jeger og Fiskerforening Temmen søndag 22. februar 2015 kl. 17:00 Agenda i følge vedtektene: 1. Åpning med godkjenning

Detaljer

Lederen har. Vil på vegne av styret ønske dere alle en riktig god jul, og et godt nytt år. Hilsen Ottar Strand.

Lederen har. Vil på vegne av styret ønske dere alle en riktig god jul, og et godt nytt år. Hilsen Ottar Strand. Lederen har ordet! Vi har igjen gjennomført et år med mange aktiviteter. Aktivitetene på Lisetra bare øker, og det er veldig gledelig å se at så mange finner veien dit på treningskveldene. Høstens jaktsesong

Detaljer

TERMINLISTE FELT/ BANE OG 15 METER 2015 ANSV. 100m/FINFELT/15M

TERMINLISTE FELT/ BANE OG 15 METER 2015 ANSV. 100m/FINFELT/15M SARPSBORG SKYTTERLAG LØR 03.01.2015 TRENING FELT ALLE?? ONS 07.01.2015 TRENING 15 METER A/R/ER/J UNGDOMSGR LØR 10.01.2015 DUGNAD 15 M ALLE STYRET ONS 14.01.2015 STYREMØTE KL. 19:30 STYRET ONS 21.01.2015

Detaljer

Årsmøte i Bergen Agility Klubb

Årsmøte i Bergen Agility Klubb Årsmøte i Bergen Agility Klubb tirsdag, 17. Mars 2015 kl 18:30 Sted: Olsvik Skole Vi ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte. Møte- og stemmerett i årsmøte: Alle medlemmer av klubben som har betalt

Detaljer

Årlig møte i Tennis. Onsdag 8. februar 2017 kl på Klubbhuset

Årlig møte i Tennis. Onsdag 8. februar 2017 kl på Klubbhuset Årlig møte i Tennis Onsdag 8. februar 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset Saksliste: 1. Møtedirigenten ønsker velkommen 2. Informere om referent og hvem som signerer. 3. Godkjenne antall stemmeberettigede 4.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i KLINGA J.F.F.

Innkalling til årsmøte i KLINGA J.F.F. Innkalling til årsmøte i KLINGA J.F.F. Onsdag 4. februar 2015 kl. 19:00 i klubbhuset på lerduebanen. SAKLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Konstituering - valg av møteleder og

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

Årsmøte 2013. Saker som ønskes behandlet under sak 9 må være levert leder Johan Henrik Colbjørnsen eller sekretær Helge Sines innen 14. februar.

Årsmøte 2013. Saker som ønskes behandlet under sak 9 må være levert leder Johan Henrik Colbjørnsen eller sekretær Helge Sines innen 14. februar. Årsmøte 2013 Innkalling til årsmøte i Vegårshei Jeger & Fiskerforening Sted: Vegårsheihallen Tid: Torsdag 28.februar kl. 19.00 Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2013 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannessen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen

Detaljer

Årsmøte Randesund Idrettslag

Årsmøte Randesund Idrettslag Årsmøte TENNIS Randesund Idrettslag Torsdag 17.03 2016 kl 18.00 Dagsorden: 1. Konstituering med valg av: Møteleder Sekretær 2 personer til å undertegne årsmøte protokollene 2. Årsberetning 2015 3. Regnskap

Detaljer

Bamble Modell Fly Klubb BMFK

Bamble Modell Fly Klubb BMFK Stathelle 15.02.2014 Side 1 av 9 Til medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 15/2 14 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 1/2 2014 Torsdag

Detaljer

STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG

STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG Innhold: Instruks for banen Styret i laget 2015 Terminliste 2015 Hjelpemannskaper oppskyting og storviltprøve Hjelpemannskaper jaktfelt Priser Diverse BANEINSTRUKS 1 Skytebanen

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 11.02.15 KL. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

Referat årsmøtet Ringerike jeger- og fiskeforening

Referat årsmøtet Ringerike jeger- og fiskeforening Referat årsmøtet Ringerike jeger- og fiskeforening Konstituering av årsmøtet Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av ordstyrer Valg av referent Valg av tellekorps Valg av protokollunderskrivere

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999 og 2011 Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Vadsø Jeger- og Fiskerforening. Stiftet den 11. november 1948. Innmeldt i NJFF pr. 1. januar 1964 FORENINGENS NAVN OG FORMÅL

VEDTEKTER FOR. Vadsø Jeger- og Fiskerforening. Stiftet den 11. november 1948. Innmeldt i NJFF pr. 1. januar 1964 FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 VEDTEKTER FOR Vadsø Jeger- og Fiskerforening Stiftet den 11. november 1948 Innmeldt i NJFF pr. 1. januar 1964 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte den 16. februar 1973 og revidert i vedtak på ordinært

Detaljer

Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016

Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016 Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016 Virksomhetens art. Grenland Pistolklubb (Kalt GPK) tilbyr pistolskyting i regi av NSF. Klubben har et moderne innendørsanlegg med elektroniske skiver til både

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING 2011 Del 1 Side 1 av 7 INNKALLING TIL ÅRSMØTE (Ekstraordinært) Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte: Torsdag 1. desember kl. 18.00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsberetning Trøgstad skytterlag

Årsberetning Trøgstad skytterlag Årsberetning 2010 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Ole-Petter Strengen

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 30.03.2016 kl. 1200-1400. Sted: Mestas hovedkontor på Lysaker, Oslo. Tilstede: Olav Lien, Haldor

Detaljer

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND INNKALLING TIL ÅRSMØTE

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND  INNKALLING TIL ÅRSMØTE NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 KL. 19.30 i klubblokalene til Bergens Selskaps- og Brukshundklubb, Kringsjåvei 69 på Laksevåg. Det

Detaljer

Lensbygda og Skreiens Grunneierlag. Holder Årsmøte for 2015 På Toten Gjestegård Torsdag 21. April kl 19.00

Lensbygda og Skreiens Grunneierlag. Holder Årsmøte for 2015 På Toten Gjestegård Torsdag 21. April kl 19.00 Lensbygda og Skreiens Grunneierlag Holder Årsmøte for 2015 På Toten Gjestegård Torsdag 21. April kl 19.00 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Årsberetning 3. Regnskap 4. Budsjett 5.

Detaljer

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter AGENDA Årsmøte for Hellebuklia Løypelag Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter 1. Godkjenning av innkalling og Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen., 2. Styrets årsberetning

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 TID/ STED: 22/4-2010 kl. 19:00 Hårkollhallen kafeteria AGENDA: Sak 1. Valg av ordstyrer og referent Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte Referat fra ordinært Årsmøte i NHSJFF - onsdag 9. mars 2016

Årsmøte Referat fra ordinært Årsmøte i NHSJFF - onsdag 9. mars 2016 Årsmøte 2016 Referat fra ordinært Årsmøte i NHSJFF - onsdag 9. mars 2016 Kjell Øybakken ønsker velkommen til Årsmøte i NHSJFF, som avholdes på foreningens klubbhus på Varpets Lerduebane. 1. Konstituering

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2006

GENERALFORSAMLING 2006 GENERALFORSAMLING 2006 Innkalling til ordinær Generalforsamling Norsk Bassetklubb avholder sin ordinære Generalforsamling lørdag den 18.03.2006 kl. 14.00 På Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden

Detaljer

Bergen og Omegn Fridykkerklubb ÅRSMØTE. Det vises til innkalling til årsmøte lagt ut på klubbens hjemmeside 3. mars 2016: Årsmøtet avholdes ved:

Bergen og Omegn Fridykkerklubb ÅRSMØTE. Det vises til innkalling til årsmøte lagt ut på klubbens hjemmeside 3. mars 2016: Årsmøtet avholdes ved: Bergen og Omegn Fridykkerklubb ÅRSMØTE Til medlemmene i Bergen og Omegn Fridykkerklubb. Det vises til innkalling til årsmøte lagt ut på klubbens hjemmeside 3. mars 2016: SAKSLISTE: Årsmøtet avholdes ved:

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013.

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013. Lødingen Pistolklubb Postboks 97 8411 Lødingen Lødingen 12.november 2014 Til medlemmer i Lødingen Pistolklubb Saksliste til årsmøte 2014 Møtet avholdes som tidligere annonsert Onsdag den 19. november kl

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

Østre Toten speidergruppe

Østre Toten speidergruppe Østre Toten speidergruppe Innkalling til gruppetingets årsmøte 2012 24. jan. 2012 Hoffsvangen skole, onsdag 1.februar kl 1800-2000 NSF s lover ( 2-2-2) sier: Gruppens besluttende organ er gruppetinget

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

2014 Årsmøte Gyland Pistolklubb

2014 Årsmøte Gyland Pistolklubb 2014 Årsmøte Gyland Pistolklubb Rygg skytebane. Lørdag 15. Februar Gyland Pistolklubb Årsmøte Saksliste 2014 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsrapport 4.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS Sak 1 Åpning Leder ønsket 22 medlemmer velkommen til årsmøtet, dette inkl. styret i vellet. Årsmøtet gjennomførte en kort presentasjon

Detaljer