Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Aud Helene Marthinsen Medlem KÅFRP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Aud Helene Marthinsen Medlem KÅFRP"

Transkript

1 Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Aud Helene Marthinsen Medlem KÅFRP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Frode Lervoll MEDL KÅKRF Bjørn Inge Mo MEDL KÅAP Jani Albrigtsen MEDL KÅAP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Magne Monsen Frode Lervoll KÅKRF Silje Hovdenak Jani Albrigtsen KÅSP Asle Tveitnes Bjørn Inge Mo KÅAP Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Einar Pedersen Rådmann Greta Larsen Møtesekretær Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr RS 1/14 RS 2/14 Endringer i tobakksskadeloven i kraft fra 1. juli Røykfrie inngangspartier, tobakksfrie barnehager m.v. Kopi: Fylkesmannen foretar ikke lovlighetskontroll av vedtak vedr. forbud mot bruk av røyk og snus i kommunale bygg RS 3/14 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget fastsetting av valgdag RS 4/14 B-rundskriv 8/ Tariffrevisjonen pr det anbefalte forslag vedtatt 2013/ / / /2726 PS 59/14 Delegerte vedtak perioden mai-september 2014/239 PS 60/14 Høring Forslag endringer i valgloven og valgforskriften 2012/1608 PS 61/14 Etablering av navnekomité - veiadresser 2012/1407 PS 62/14 Opprusting av riks- og fylkesveg gjennom Kåfjord PS 63/14 Søknad om støtte til kulturarrangement - Ungdomsfestival i Lyngen 2012/ /1082 PS 64/14 Søknad støtte til spinnvill rockefestival 2010/1552 PS 65/14 Klage på vedtak - Støtte til dekning av lån - kirkeorgel 2014/341 PS 66/14 Klage på vann og kloakkavgift for /138 PS 67/14 Kvensk kommunenavn for kåfjord kommune 2012/1882 PS 68/14 PS 69/14 Videre utredninger/ effektuering av kommunestyresak 70/12 Budsjett 2014/økonomiplan , tillegg til punkt / /402 PS 70/14 Oksygenmålinger i Indre Kåfjord 2012/553 PS 71/14 Oppstart prosess revisjon konsesjon Goullas 2014/2710 PS 72/14 Dispensasjonssøknad for deponering av masser i LNF område, gnr 1, bnr /3016 PS 73/14 Tertialrapport pr /3763 Møtet ble startet kl Fungerende ordfører Svein Leiros informerte i forhold til følgende saker: Campingplass i Birtavarre, i forhold til fylling av masser, og avtalen vedr. dette. Troms Kraft og Ymber, vedr sak om mulig fusjon. Politisk reglement i forhold til forfall til politiske møter.

3 Rådmann Einar Pedersen informerte i forhold til følgende saker: Utbygging av Helsesenteret Mulighetsstudie Idrettshall i Olderdalen, ingen anbud ble levert inn, da kan det gjennomføres direkte anskaffelse. Rådmann kan forhandle i forhold til denne saken. Møtet ble hevet kl

4 RS 1/14 Endringer i tobakksskadeloven i kraft fra 1. juli Røykfrie inngangspartier, tobakksfrie barnehager m.v. RS 2/14 Kopi: Fylkesmannen foretar ikke lovlighetskontroll av vedtak vedr. forbud mot bruk av røyk og snus i kommunale bygg RS 3/14 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget fastsetting av valgdag RS 4/14 B-rundskriv 8/ Tariffrevisjonen pr det anbefalte forslag vedtatt

5 PS 59/14 Delegerte vedtak perioden mai-september Tatt til orientering. Tatt til orientering. Tatt til orientering. PS 60/14 Høring Forslag endringer i valgloven og valgforskriften Legges fram uten innstilling Formannskapet gir ingen høringsuttalelse. Formannskapet gir ingen høringsuttalelse. PS 61/14 Etablering av navnekomité - veiadresser - Formannskapet gir rådmann fullmakt til å opprette navnekomité bestående av kommunalt ansatte. - Forslag til navn legges til høring for publikum via egnede kanaler. - Arbeidsinstruks og prosedyrer følges som beskrevet i Adresseveileder. - Innstilling m/forslag til adressenavn legges fram for kommunestyret.

6 ble enstemmig vedtatt. - Formannskapet gir rådmann fullmakt til å opprette navnekomité bestående av kommunalt ansatte. - Forslag til navn legges til høring for publikum via egnede kanaler. - Arbeidsinstruks og prosedyrer følges som beskrevet i Adresseveileder. - Innstilling m/forslag til adressenavn legges fram for kommunestyret. PS 62/14 Opprusting av riks- og fylkesveg gjennom Kåfjord Forslag fra formannskapet: Formannskapet ber ordfører innkalle veimyndighetene til møte vedrørende riks- og fylkesveger, i løpet av oktober. Formannskapet ber ordfører innkalle veimyndighetene til møte vedrørende riks- og fylkesveger, i løpet av oktober. Saksprotokoll i Kåfjord Hovedutvalg for Drift Saken ble tatt opp i møte. Hovedutvalget for drift ber formannskap og kommunestyre sette vegsaker / utbedring av vegstandard for riks- og fylkesveg gjennom Kåfjord på dagsorden. Politisk påtrykk er avgjørende for å få høy prioritet og forbedre trafikksikkerheten. Enstemmig vedtatt. Hovedutvalget for drift ber formannskap og kommunestyre sette vegsaker / utbedring av vegstandard for riks- og fylkesveg gjennom Kåfjord på dagsorden. Politisk påtrykk er avgjørende for å få høy prioritet og forbedre trafikksikkerheten.

7 PS 63/14 Søknad om støtte til kulturarrangement - Ungdomsfestival i Lyngen 1 Søknad 1. Ungdomsfestivalen innvilges midler, kr 5.000,- som omsøkt. 2. Beløpet belastes budsjettpost tilskudd til barn og unge 3. Utbetaling av midler skjer når bekreftelse på Festivalen foreligger. 4. Kommunen ønsker rapport/regnskap i etterkant. ble enstemmig vedtatt. 1. Ungdomsfestivalen innvilges midler, kr 5.000,- som omsøkt. 2. Beløpet belastes budsjettpost tilskudd til barn og unge 3. Utbetaling av midler skjer når bekreftelse på Festivalen foreligger. 4. Kommunen ønsker rapport/regnskap i etterkant. PS 64/14 Søknad støtte til spinnvill rockefestival 1 Søknad 1. Kåfjord kommune støtter søknaden til Spinnvill Rokkefestival med kr 7.000,-. 2. Beløpet dekkes over budsjettpost tilskudd til barn og unge 3. Beløpet utbetales ved bekreftelse av ungdomsdeltakelse i spinnekonkurransen. 4. For ettertid kan det ikke forventes støtte til premiering. Fungerende ordfører Svein Leiros erklærte seg inhabil etter Forvaltningsloven 6.e. og fratrådte møtet. Frp s representant Aud Marthinsen overtok som fungerende setteordfører. Forslag fra formannskapet:

8 Pkt. 2 endres: dekkes over formannskapets reserve, pkt. 3 endres, og pkt. 4 strykes. Pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. Pkt. 2 med endring ble enstemmig vedtatt. Pkt. 3 med endring ble enstemmig vedtatt. Pkt. 4 strykes ble enstemmig vedtatt. Fungerende ordfører Svein Leiros tiltrådte møtet og overtok som fungerende ordfører. 1. Kåfjord kommune støtter søknaden til Spinnvill Rokkefestival med kr 7.000,-. 2. Beløpet dekkes over budsjettposten Formannskapets reserve. 3. Det innarbeides fast støtte i framtidige budsjett med kr.7000,-. PS 65/14 Klage på vedtak - Støtte til dekning av lån - kirkeorgel 1 Gjeldsbrev 2 Søknad om dekning til lån av orgel 3 Søknad om tilskudd 4 Saksfremlegg 38/01 5 Årsoppgave m.m. 6 Svar 7 Klage 1. Kåfjord formannskap opprettholder vedtaket i sak 41/14 om avslag på søknad til dekning av lån til kirkeorgel. Krf s Magne Monsen kom med følgende forslag: Formannskapet bevilger kr ,- til deldekning av årets termin til kirkeorgel. Dekkes av formannskapets reserve. Krf s forslag falt fikk 2 stemmer, rådmannens innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer.

9 1. Kåfjord formannskap opprettholder vedtaket i sak 41/14 om avslag på søknad til dekning av lån til kirkeorgel. PS 66/14 Klage på vann og kloakkavgift for 2012 Klage på vann og kloakkavgift for 2012 avslås, da det reelle forbruket ikke kan dokumenteres og er skjønnsmessig fastsatt (stipulert) i henhold til forskrift. HDU s innstilling ble enstemmig vedtatt. Klage på vann og kloakkavgift for 2012 avslås, da det reelle forbruket ikke kan dokumenteres og er skjønnsmessig fastsatt (stipulert) i henhold til forskrift. Saksprotokoll i Kåfjord Hovedutvalg for Drift enstemmig vedtatt. Klage på vann og kloakkavgift for 2012 avslås, da det reelle forbruket ikke kan dokumenteres og er skjønnsmessig fastsatt (stipulert) i henhold til forskrift. PS 67/14 Kvensk kommunenavn for kåfjord kommune I forbindelse med arbeid med samisk og kvenske navnesaker i Kåfjord vedtas det at Kåfjord kommune skal søke Kommunal- og moderniseringsdepartement om å få ta i bruk kvensk kommunenavn for Kåfjord kommune.

10 ble enstemmig vedtatt. I forbindelse med arbeid med samisk og kvenske navnesaker i Kåfjord vedtas det at Kåfjord kommune skal søke Kommunal- og moderniseringsdepartement om å få ta i bruk kvensk kommunenavn for Kåfjord kommune. PS 68/14 Videre utredninger/ effektuering av kommunestyresak 70/12 Legges fram uten innstilling. Hoo s innstilling ble enstemmig vedtatt. HOO anser vedtak 70/12 som opphevet etter kommunestyrevedtak 12/14 og 16/14. HOO ber administrasjonen om å utrede den organisatoriske ledelsesstrukturen av barnehager og skoler på bakgrunn av evalueringer innen dagens stedsplasseringer. Saksprotokoll i Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg HOO anser vedtak 70/12 som opphevet etter kommunestyrevedtak 12/14 og 16/14. HOO ber administrasjonen om å utrede den organisatoriske ledelsesstrukturen av barnehager og skoler på bakgrunn av evalueringer innen dagens stedsplasseringer. Enstemmig vedtatt. HOO anser vedtak 70/12 som opphevet etter kommunestyrevedtak 12/14 og 16/14. HOO ber administrasjonen om å utrede den organisatoriske ledelsesstrukturen av barnehager og skoler på bakgrunn av evalueringer innen dagens stedsplasseringer.

11 PS 69/14 Budsjett 2014/økonomiplan , tillegg til punkt 30 Tillegg til pkt 30 - budsjett 2014 økonomiplan : For last i bulk over kai, direkte losset på bil, avtales pris ved forespørsel. Rådmannen gis fullmakt i hvert tilfelle til å avtale pris. Formannskapet ber ordfører føre saken inn for Regionrådet, for lik pris for Havner i Nord- Troms. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Formannskapet ber ordfører føre saken inn for Regionrådet, for lik pris for Havner i Nord- Troms. PS 70/14 Oksygenmålinger i Indre Kåfjord 1. Kåfjord kommune foretar oksygenmåling i fjordbotnen innenfor terskelen Indre Kåfjord, samt mellom Båen og Manndalsklubben, høsten Målingene utføres av Akvaplanniva AS 2. Utgiftene på ,- (37 000,- ekskl. mva) dekkes av Formannskapets reserve. ble enstemmig vedtatt. 1. Kåfjord kommune foretar oksygenmåling i fjordbotnen innenfor terskelen Indre Kåfjord, samt mellom Båen og Manndalsklubben, høsten Målingene utføres av Akvaplanniva AS 2. Utgiftene på ,- (37 000,- ekskl. mva) dekkes av Formannskapets reserve.

12 PS 71/14 Oppstart prosess revisjon konsesjon Goullas 1. Kåfjord kommune starter opp prosessen med revisjon av konsesjonsvilkårene for Guollasvassdraget, med sikte for at søknad om revisjon skal oversendes NVE senest Bistand/rådgivning fra Landssamanslutninga av Vasskraftkommuner (LVK), kostnader knyttet til dette tas over formannskapets reserve. Rådmann Einar Pedersen kom med nytt pkt. 3, som manglet i rådmannens innstilling: 3. Kostnader for de neste årene innarbeides i budsjett. med nytt pkt.3 ble enstemmig vedtatt. 1. Kåfjord kommune starter opp prosessen med revisjon av konsesjonsvilkårene for Guollasvassdraget, med sikte for at søknad om revisjon skal oversendes NVE senest Bistand/rådgivning fra Landssamanslutninga av Vasskraftkommuner (LVK), kostnader knyttet til dette tas over formannskapets reserve. 3. Kostnader for de neste årene innarbeides i budsjett. PS 72/14 Dispensasjonssøknad for deponering av masser i LNF område, gnr 1, bnr 1 1. Det gis dispensasjon jf. pbl. 19-2, fra kommunedelplan for Djupvik Nordmannvik, slik at Statens Vegvesen kan deponere inntil 1.500m 3 masser som omsøkt i det gamle grustaket på gnr 1, bnr 1 i Djupvik. 2. Forutsatt at det gis dispensasjon, gis det samtidig tillatelse til tiltaket jf. pbl ble enstemmig vedtatt.

13 1. Det gis dispensasjon jf. pbl. 19-2, fra kommunedelplan for Djupvik Nordmannvik, slik at Statens Vegvesen kan deponere inntil 1.500m 3 masser som omsøkt i det gamle grustaket på gnr 1, bnr 1 i Djupvik. 2. Forutsatt at det gis dispensasjon, gis det samtidig tillatelse til tiltaket jf. pbl PS 73/14 Tertialrapport pr Kåfjord kommunes tertialrapport pr tas til orientering. Tatt til orientering. Tatt til orientering. Saksprotokoll i Kåfjord Administrasjonsutvalg enstemmig vedtatt. Kåfjord kommunes tertialrapport pr tas til orientering.

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Følgende

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Rita S.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Magne Monsen

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Kommunestyre Møtested:, Nordlige folk Senter, AJA, Manndalen Dato: 05.03.2010 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Kommunestyre Møtested:, Nordlige folk Senter, AJA, Manndalen Dato: 05.03.2010 Tidspunkt: 11:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Kommunestyre Møtested:, Nordlige folk Senter, AJA, Manndalen Dato: 05.03.2010 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frode Lervoll Medlem KÅKRF

Detaljer

Møteprotokoll. kl.11.00.

Møteprotokoll. kl.11.00. Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Møterom, Kultursenteret Olderdalen Dato: 24.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Møterom, Kåfj orddalen grendehus/skattvoll

Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Møterom, Kåfj orddalen grendehus/skattvoll Utvalg: Møtested: Dato: 17.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Møterom, Kåfj orddalen grendehus/skattvoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Inge Mo Jani Albrigtsen Lisa

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Magne

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ludvig Rognli

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ludvig Rognli Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møtested: Kantina, Rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder KÅAP Asmund

Detaljer

Møteprotokoll. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 20:15 møtet hevet 20:35

Møteprotokoll. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 20:15 møtet hevet 20:35 Møteprotokoll Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 20:15 møtet hevet 20:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Jørgensen MEDL SKH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Jørgensen MEDL SKH Møteprotokoll Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet 18.40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Leif-Peder Jørgensen MEDL SKSP Mona Jørgensen MEDL SKH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Leif-Peder Jørgensen MEDL SKSP Mona Jørgensen MEDL SKH Møteprotokoll Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 24.11.2014 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet kl 15:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.09.2012 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 31.03.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Asmund Emil Eliassen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg Møteprotokoll Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Saker: PS 15/13 20/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet kl 17:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen.

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen. Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 13:15 14:45. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland LEDER KVH Ivar Henning

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kurt Michalsen Kari-Ann Olaisen KP Vidar Langeland Mona Jørgensen FrP

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kurt Michalsen Kari-Ann Olaisen KP Vidar Langeland Mona Jørgensen FrP Møteprotokoll Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet kl 17:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEBOK Kommunestyret Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 30.04.04 Tid: 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Øystein Pettersen Levin

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer