JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE DESEMBER 2002 LIAHONA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE DESEMBER 2002 LIAHONA"

Transkript

1 JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE DESEMER 2002 LIAHONA

2 JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE DESEMER 2002 LIAHONA HOVEDARTIKLER 2 UDSKAP FRA DET FØRSTE PRESIDENTSKAP: ET VITNESYRD OM GUDS SØNN PRESIDENT GORDON. HINKLEY PÅ OMSLAGET Første omslagsside: Detalj fra Ved stille vann, av Simon Dewey, gjengitt med tillatelse fra Altus Fine Art, American Fork, Utah. Siste omslagsside: Se, Guds Lam, av Walter Rane. 6 EN SKY AV VITNER STEPHEN K. IA 16 FINN HÅP I KRISTUS ELDSTE JOHANN A. WONDRA 26 SAGT AV SISTE-DAGERS-HELLIGE INNHYLLET I MIN MORS KJÆRLIGHET ONNIE DANIELSON ETTERLEV JULENS UDSKAP JULIA MARÍA ORTÉS DE PELUSO HVIT JUL I EUADOR ARL GROSSEN GAVEN MIN FAR GA MEG RUTH M. ANDERSON HUN KOM MED LYS MURIEL ROINSON DET LILLE JULEMIRAKLET NAVN IKKE OPPGITT 33 ESØKENDE LÆRERINNERS UDSKAP: FRYD DERE OVER TEMPLETS VELSIGNELSER 34 RETTFERDIGE KVINNER ELDSTE M. RUSSELL ALLARD 44 LIAHONA-KLASSIKER: DET VITNESYRDET JEG HAR GITT, ER SANT LUY MAK SMITH 48 RUK DESEMER-NUMMERET 2002 AV LIAHONA OMSLAGET TIL ARNAS VENN Min Sønn, min Frelser, av Simon Dewey, gjengitt med tillatelse fra Altus Fine Art, American Fork, Utah. SPESIELT FOR UNGDOM 10 VITNESYRD OM KRISTUS SISTE-DAGERS-HELLIGE KUNSTNERE ÆRER VIT- NESYRD OM HAM 20 SANG: PÅ HELLIG STED SALLY DEFORD 22 SPØRSMÅL OG SVAR HVORFOR SIER KIRKEN AT VI IKKE SKULLE HA STEVNEMØTER FØR VI ER 16? 25 IDÉLISTE UVURDERLIGE GAVER 32 VÅR LILLE GAVE JOSHUA DEMOUX 46 ETAL TIENDE JENNIFER M. SEVERINO 47 VISSTE DU DET? SE SIDE 6 ARNAS VENN 2 FRELSERENS GAVE I FORM AV KJÆRLIGHET ET JULEUDSKAP FRA DET FØRSTE PRESIDENTSKAP TIL ALLE ARN I VERDEN 4 JEG ER VERDENS LYS KIMERLY WE OG HRISTINE RAPPLEYE 6 EN SANG FOR EN PROFET LORI MORTENSEN 9 HISTORIER FRA DET NYE TESTAMENTE: DET ANNET KOMME 12 SAMLINGSSTUNDEN FREDSFYRSTEN VIKI F. MATSUMORI 14 FRA VENN TIL VENN ELDSTE ADHEMAR DAMIANI 16 UTKLIPPSILDER TIL JEG ER VERDENS LYS KIMERLY WE OG HRISTINE RAPPLEYE

3 KOMMENTARER Desember årgang. Nummer 12 LIAHONA Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges offisielle norske tidsskrift Det første presidentskap: Gordon. Hinckley, Thomas S. Monson, James E. Faust De tolvs quorum: oyd K. Packer, L. Tom Perry, David. Haight, Neal A. Maxwell, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell allard, Joseph. Wirthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Henry. Eyring Redaktør: Dennis. Neuenschwander Rådgivere: J. Kent Jolley, W. Roffe Kerr, Stephen A. West Undervisningsavdelingens ledelse: Administrerende direktør: Ronald L. Knighton Redaksjonssjef og planlegger: Richard M. Romney Grafisk ansvarlig: Allan R. Loyborg Hovedredaksjon: Redaksjonssjef: Marvin K. Gardner Redaksjonssekretær: Jenifer L. Greenwood Medredaktør: Roger Terry Redaksjonsassistent: Lisa Ann Jackson Redaksjonsmedarbeider Susan arrett Tidsskriftsassistent: ollette Nebeker Aune Design: Grafisk ansvarlig: M. M. Kawasaki ilderedaktør: Scott Van Kampen Seniordesigner: Sharri ook Designer: Thomas S. hild, Randall J. Pixton Produksjonssjef: Jane Ann Peters Produksjon: Reginald J. hristensen, Denise Kirby, Kelli Pratt, Rolland F. Sparks, Kari A. Todd, laudia E. Warner Digital repro: Jeff Martin Trykkeri og distribusjon: Adm. dir.: Kay W. riggs Distribusjonssjef: Kris T hristensen Liahonas lokalredaksjon: Redaksjonens adresse: Asmund H. Hernes Reistadlia REISTAD Tlf.: Nyhetsredaktør: Asmund H. Hernes Abonnement: Abonnement eller adresseforandring ordnes gjennom wardets/grenens tidsskriftsrepresentant. Forespørsler om abonnement rettes direkte til Gøteborg Sweden Service enter v/stellan Petterson, Utlandagatan 24, S Gøteborg. Tlf Abonnementspris pr. år: NOK 140,00 Send manuskripter og spørsmål til: Liahona, Floor 24, 50 East North Temple, Salt Lake ity, UT , USA; e-post til: Liahona (en betegnelse fra Mormons bok som betyr kompass eller veiviser ) utgis på albansk, armensk, bulgarsk, cebuano, dansk, engelsk, estisk, fiji, finsk, fransk, haitisk, hiligaynon, hollandsk, ilokano, indonesisk, islandsk, italiensk, japansk, kambodjansk, kinesisk, kiribati, koreansk, kroatisk, latvisk, litauisk, malagasisk, marshallese, mongolsk, norsk, polsk, portugisisk, rumensk, russisk, samoansk, slovenian, spansk, svensk, tagalog, tahitisk, tamil, telugu, thai, tongansk, tsjekkisk, tysk, ukrainsk, ungarsk og vietnamesisk. (Hyppigheten varierer for de forskjellige språkområder.) 2002 Intellectual Reserve, Inc. Ettertrykk forbudt. Trykt i USA. For readers in the United States and anada: December 2002 Vol. 66 No. 12. LIAHONA (USPS ) Norwegian (ISSN ) is published monthly by The hurch of Jesus hrist of Latter-day Saints, 50 East North Temple, Salt Lake ity, UT USA subscription price is $10.00 per year; anada, $15.50 plus applicable taxes. Periodicals Postage Paid at Salt Lake ity, Utah, and at additional mailing offices. Sixty days notice required for change of address. Include address label from a recent issue; old and new address must be included. Send USA and anadian subscriptions to Salt Lake Distribution enter at address below. Subscription help line: redit card orders (Visa, Masterard, American Express) may be taken by phone. (anada Poste Information: Publication Agreement # ) POSTMASTER: Send address changes to Salt Lake Distribution enter, hurch Magazines, PO ox 26368, Salt Lake ity, UT GLAD FOR ARTIKLER OM MISJONÆRER Jeg mottok mitt misjonskall til å virke i alifornia Ventura misjon 26. september Da oktober-nummeret av Liahona kom hjem til meg i Puerto Rico, dreide hele tidsskriftet seg om misjonsvirksomhet. Dette nummeret er ett av dem jeg liker best, for det ga meg mange idéer om hvordan jeg kan være en god misjonær. Eldste José A. Román Serrano, alifornia Ventura misjon DEL LIAHONA MED VENNER Jeg fryder meg over å lese Liahona hver måned. Jeg tar det med meg overalt. Mine venner låner det for å se hva det inneholder, og de setter virkelig pris på det. Dette gjør meg glad å dele Liahona med mine venner og slektninger som ennå ikke er medlemmer av Kirken. Jeg oppfordrer medlemmer til å låne bort de numrene av Liahona de selv har lest. Flora T. Gadaingan, alasiao annet ward, Dagupan Filippinene stav OPPMUNTRET AV SISTE-DAGERS-HELLIGES EKSEMPEL Som president for eldstenes quorum i mitt ward liker jeg å lese Liahona, for budskapene fra vår profet hjelper meg å forberede meg til å undervise quorumet. Den levende profets ord hjelper meg også å forbedre meg, og å lese om siste-dagers-hellige i andre deler av verden oppmuntrer meg til å strebe fremover. Jahuner Francisco Orozco ampos, Altagracia ward, Managua Nicaragua stav Redaktørene: Vi oppfordrer dere til å fortelle oss om deres tanker og forslag med hensyn til Liahona. Send brev, artikler og idéer til Liahona, Floor 24, 50 East North Temple Street, Salt Lake ity, UT , USA, eller send e-post til Vi er takknemlige for tilbakemeldinger og bidrag. Men vi mottar mange brev og mye e- post som ikke angår vårt ansvar i forbindelse med Liahona. Vi blir for eksempel ofte bedt om å hjelpe til med å kontakte medlemmer som bor i andre land, eller skaffe spesielt leksjonsmateriell. Selv om vi gjerne ville være behjelpelige med slike forespørsler, ville dette hindre oss i å utføre vår viktigste oppgave. Derfor ber vi dere om å begrense kommunikasjonen til saker som angår Liahona. Deres lokale ledere er bedre i stand til å henvise dere til ressurser og hjelpe dere med andre saker. D E S E M E R

4

5 UDSKAP FRA DET FØRSTE PRESIDENTSKAP ET VITNESYRD OM GUDS SØNN Av president Gordon. Hinckley For litt mer enn 2000 år siden ble menneskehetens Forløser født i etlehem i Judea (se L&p 20:1). Mens han ennå var spedbarn, ble han tatt med til templet i Jerusalem. Der hørte Maria og Josef de strålende profetier som Simeon og Anna uttalte om det lille barnet som skulle bli verdens Frelser. Han vokste opp i Nasaret i Galilea, og da han var 12 år gammel, fikk han igjen være med til templet. Maria og Josef fant ham i samtale med lærde menn, som lyttet til ham og stilte ham spørsmål (se Joseph Smiths overs., Lukas 2:46). DEN STORE JEHOVA Senere, da Mesteren sto på templets tinde, fristet Satan ham da han skulle ta fatt på sin virksomhet. Enda senere drev Herren pengevekslerne ut av templet og sa: Mitt hus skal kalles et bønnens hus. Men dere gjør det til en røverhule (Matteus 21:13). Jesus var virkelig Det gamle testamentes store Jehova, som forlot sin Faders kongebolig i det høye og var villig For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste. til å komme til jorden som et lite barn født i svært beskjedne kår. Hans fødsel ble forutsagt mange hundre år tidligere av Jesaja, som profeterte: For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste (Jesaja 9:6). Denne Jesus Kristus som vi høytidelig vitner om, er, som åpenbareren Johannes sa, det troverdige vitne, den førstefødte av de døde og herskeren over kongene på jorden. Han elsker oss og løste oss fra våre synder med sitt blod, og gjorde oss til et kongerike, til prester for Gud, sin Far ham være æren og makten i all evighet (Johannes åpenbaring 1:5 6). VERDENS FRELSER Han var og er Den allmektiges Sønn. Han var det eneste fullkomne menneske på jord. Han helbredet syke og fikk lamme til å gå, blinde til å se, døve til å høre. Han oppreiste døde. Likevel ga han sitt eget liv i forsoningen. Vi kan ikke fatte storheten i dette. Lukas skriver at denne kval var så stor at svetten hans ble som bloddråper som falt ned på jorden (Lukas 22:44), en fysisk manifestasjon som bekreftes både i Mormons bok og Lære og pakter. Lidelsen i Getsemane og på korset på Golgata, bare noen få hundre meter fra Getsemane, omfattet både fysiske og åndelige fristelser, AKGRUNN: SE, GUDS LAM, AV WALTER RANE. INNFELT: KRISTUS I TEMPLET, AV HEINRIH HOFMANN

6 Etter lidelsen i Getsemane ble han tatt til fange, forhørt, dømt til døden, og han led så den usigelige smerten på korset. Deretter ble han begravet i Josefs grav og kom så seirende frem i oppstandelsen. smerter, sult, tørst og utmattelse, endog mer enn et menneske kan tåle, sa kong enjamin, uten at det forvolder døden (Mosiah 3:7). Etter lidelsen i Getsemane ble han tatt til fange, forhørt, dømt til døden, og han led så den usigelige smerten på korset. Deretter ble han begravet i Josefs grav og kom så seirende frem i oppstandelsen. Han, det lille barnet i beskjedne kår i etlehem, som for to tusen år siden vandret på de støvete veiene i Palestina, ble den allmektige Herre, kongers Konge, alles Frelser. Ingen kan fullt ut fatte hans livs herlighet, hans døds storhet, det universelle i hans gave til menneskeheten. Vi erklærer klart og utvetydig med høvedsmannen som sa følgende da Han døde: Sannelig, denne mann var Guds Sønn (Markus 15:39). VÅR LEVENDE HERRE Slik er vitnesbyrdet i testamentet fra den gamle verden, Den hellige bibel. Og det er en annen røst, røsten i testamentet fra den nye verden, hvor Faderen presenterte sin oppstandne Sønn og erklærte: Se, min elskede Sønn som jeg finner behag i, og i hvem jeg har forherliget mitt navn (3. Nephi 11:7). I tillegg til alt dette har vi erklæringen fra profeter i nyere tid: Og nå, etter de mange vitnesbyrd som er gitt om ham, er dette vitnesbyrd som vi gir om ham, det siste av dem alle: At han lever! (L&p 76:22). Ingen begivenhet i menneskenes historie bekreftes av et mer overbevisende vitnesbyrd enn av oppstandelsens realitet. Hans tilhengere på to kontinenter vitnet om den. Utallige millioner av menn og kvinner gjennom alle tidsaldre har lidt, ja, selv døden, for sitt vitnesbyrd om at Han, hele menneskehetens Frelser og Forløser, lever. Hans forsoning var en nådegjerning for hele verden. Hvor omfattende og stor er ikke gruppen av tapre og ydmyke mennesker som har holdt fast ved Jesu navn og ved et vitnesbyrd om hans forsoning! Nå i de siste dager har han kommet igjen for å velsigne oss og gi oss av sin hjertevarme, for å styrke vår tro og gi oss sikker og fast kunnskap om at han virkelig lever. Vi, av alle mennesker, kan synge: La oss forene her vår sang med englenes hos Gud, hvor tusen tunger på en gang de stemmer i en gledessang og synger gleden ut. ( La oss forene her vår sang, Salmer, nr. 124) Vi hedrer ham, vi tilber ham, vi elsker ham som vår Forløser, Det gamle testamentes store Jehova, Det nye testamentes Messias. Hovedformålet med vitnesbyrdet i Mormons bok og Lære og pakter er å berette om vår levende Herre, som vi kneler for i ydmykhet og tro. GUDS SØNN I denne julehøytiden synger vi derfor hans pris og taler med tro, takknemlighet og kjærlighet. Det er hans innflytelse som vekker større vennlighet, større respekt, større kjærlighet, større omtanke hos oss. Det er på grunn av ham og hans læresetninger vi anstrenger T.V.: KRISTUS I GETSEMANE, AV HEINRIH HOFMANN. PETERS FORNEKTELSE, KORSFESTELSEN OG KRISTUS EGRAVES, AV ARL HEINRIH LOH, GJENGITT MED TILLATELSE FRA NASJONALHISTORISK MUSEUM I FREDERIKSORG I HILLERØD, DANMARK. KRISTUS VED GRAVEN, AV DALE KILOURN. T.H.: DEN TVILENDE TOMAS, AV ARL HEINRIH LOH/SUPERSTOK L I A H O N A 4

7 oss for å hjelpe dem som har det vanskelig og som lider nød, hvor de enn måtte være. Når vi i denne høytiden feirer Hans fødsel, er det på sin plass at vi minnes vår Herre Jesus Kristus i ærbødighet og med kjærlighet. Han har gjort det for oss som vi ikke kunne gjøre for oss selv. Han har gitt vårt jordeliv mening. Han har gitt oss evig liv i gave. Han var og er Guds Sønn, som ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet (Johannes 1:14). Vi takker Gud for den gave hans Sønn er, han som er verdens Forløser, menneskehetens Frelser, Livets fyrste og Fredsfyrsten, Den Hellige. Ingen begivenhet i menneskenes historie bekreftes av et mer overbevisende vitnesbyrd enn oppstandelsens realitet. IDÉER FOR HJEMMELÆRERE Etter at du har forberedt deg ydmykt, deler du dette budskapet ved å benytte en metode som gjør at de som du underviser, ønsker å delta. Her følger noen eksempler: 1. Vis noen bilder av hendelser i Frelserens liv. e familiemedlemmer fortelle om hendelsene og om hva de føler for Jesus Kristus. Les de tre siste avsnittene i president Hinckleys budskap, og bær vitnesbyrd om Guds Sønn. 2. e familiemedlemmene synge noen julesanger sammen med dere. Les utdrag fra president Hinckleys budskap som viser hans personlige følelser for Frelseren. 3. Skriv følgende navn eller titler på Jesus Kristus på forskjellige papirark: Jehova, Livets fyrste og Fredsfyrsten, Guds elskede Sønn, Frelser, Den som gir frelse, Den Hellige, verdens Forløser. Vis hvert navn, ett om gangen, for familiens medlemmer, og drøft hva hvert navn kan lære oss om Jesus Kristus. D E S E M E R

8 EN SKY AV Maria og Elisabet Vi er omgitt av vitnesbyrd om Frelseren fra Skriftene og fra hundrevis av spesielle vitner. Av Stephen K. Iba Julen er en tid for å minnes og for å være takknemlig. Ofte tar vi så mye for gitt. Når så du for eksempel sist opp på en vakker blå himmel og undret deg over det mirakel praktfulle hvite skyer er? De finnes i forskjellige størrelser og typer, som cirrusskyer (fjærskyer), stratusskyer (lagskyer) og cumulusskyer (haugskyer). I Skriftene blir skyer ofte brukt for å formidle åndelig nærvær. Herren viste seg i en sky for å lede Israels barn gjennom ørkenen til det lovede land. Den oppstandne Jesus ble mottatt i en sky da han fôr opp til himmelen. Ved verdens ende vil Frelseren komme på skyer med kraft og stor herlighet. (Se 2. Mosebok 13:21, Apostlenes gjerninger 1:9, Matteus 24:30.) Apostelen Paulus skrev til hebreerne: Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner Hyrdene L I A H O N A 6 omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender (Hebreerne 12:1 2). Apostelen Paulus metafor av en sky av vitner i tidens midte har vokst til mange skyer av vitner. Vi er omgitt av vitner om Jesu Kristi guddommelighet fra Skriftenes fylde og fra hundrevis av spesielle vitner siden gjenopprettelsen ble innledet. EN SKY AV VITNER FØR HANS FØDSEL PÅ JORDEN Ved juletider går våre tanker spesielt til vår Frelsers fødsel. Vi leser og overveier ofte vitnesbyrdene til dem som var vitne til hans komme i kjødet, slik det står nedtegnet i Skriftene: Maria (se Lukas 1:26 56, 2:7, 19) og Josef (se Matteus 1:18 25, 2:13 23), Elisabet (se Lukas 1:41 45) og Sakarias (se Lukas 1:67 79), hyrdene (se Lukas 2:8 20), Simeon (se Lukas 2:21 35), Anna (se Lukas 2:36 38), vismennene (se Matteus 2:1 12) og mennesker i oldtidens Amerika (se 3. Nephi 1:15 21). Vi kan også lese om igjen og tenke over Skriftenes opptegnelse om noen T.V.: DETALJ FRA MARIAS ESØK HOS ELISAET, AV ARL HEINRIH LOH, GJENGITT MED TILLATELSE FRA DET NASJONALHISTORISKE MUSEUM I FREDERIKSORG I HILLERØD, DANMARK. KUNNGJØRINGEN TIL HYRDENE, AV DEL PARSON. T.H.: JAREDS ROR SER HERRENS FINGER, AV ARNOLD FRIERG. DETALJ FRA DET ANNET KOMME, AV HARRY ANDERSON. AINADI HOS KONG NOAH, AV ARNOLD FRIERG. OPPSTANDELSEN, AV HARRY ANDERSON

9 VITNER av dem som visste om hans komme lenge før han kom: Og Herren talte til Adam og sa: Hans Enbårnes navn er Menneskesønnen, ja, Jesus Kristus, en rettferdig dommer som skal komme i tidenes midte. Derfor gir jeg deg et bud, at du skal undervise dine barn i disse ting (Moses 6:55, 57 58, uthevelse tilføyd). Og det skjedde at Enok talte med Herren; [og] så dagen for Menneskesønnens komme, ja, hans komme i kjødet, og hans sjel frydet seg (Moses 7:20, 47, uthevelse tilføyd). Abraham skrev følgende i Kana- an: Således talte jeg, Abraham, med Herren ansikt til ansikt, Og Herren sa til meg: Jeg er Herren, din Gud (Abraham 3:11, 19) Abraham så hans komme og ble full av glede og frydet seg (Helaman 8:17). Moses sto i Guds nærvær, og han talte med ham ansikt til ansikt (Moses 1:31, uthevelse tilføyd). Ja, vitnet [Moses] ikke om at Guds Sønn skulle komme? (Helaman 8:14). Frelseren sa til Jareds bror: Fordi Jareds bror du vet dette, er du forløst fra fallet, og derfor viser jeg meg for deg og slik som jeg viser meg for deg i ånden, vil jeg vise meg for mitt folk i kjødet (Ether 3:13, 16). Jesaja: For et barn er oss født, en sønn er oss gitt (Jesaja 9:6). Mine øyne har sett kongen, Herren, hærskarenes Gud (Jesaja 6:5). Far Lehi så i et syn en [Jesus Kristus] som kom ned midt ut av himmelen (1. Nephi 1:9). Nephi: Jeg så jomfruen igjen med et barn i sine armer. Og engelen sa til meg: Se, Guds Lam, den evige Faders Sønn! (1. Nephi 11:20 21). Nephi vitnet videre: Min bror, Jakob, har også sett ham som jeg har sett ham (2. Nephi 11:3). Jakob: Han skal vise seg i legemet til dem i Jerusalem, for det sømmer seg den store Skaper selv å bli mennesket underdanig i kjødet Og han kommer til verden for å frelse alle mennesker (2. Nephi 9:5, 21). Abinadi: Gud selv [skal] komme ned blant alle menneskenes barn og påta seg et menneskes skikkelse (Mosiah 13:34). D E S E M E R Maria Alma profeterte: Han skal fødes av Maria i Jerusalems land som er våre forfedres land, og hun er en jomfru, et dyrebart og utvalgt redskap (Alma 7:10). EN SKY AV VITNER SIDEN HANS OPPSTANDELSE Tenk over følgende personer som er blant skyen av vitner i Skriftene og i Kirkens annaler som vitner om at Herren lever i dag: I en hage i Jerusalem sier [Jesus] til henne: Maria! Da vender hun seg og sier til ham på hebraisk: Rabbuni! (Johannes 20:16, uthevelse tilføyd). Da elleve av apostlene var samlet, da kom Jesus mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem Tomas svarte og sa til ham: Min Herre og min Gud! (Johannes 20:26, 28). Fra åpenbareren Johannes, som var forvist til en øy: Da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter Men han la sin høyre hånd på meg og sa: Frykt ikke! Jeg er den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet (Johannes Abinadi

10 Nephittene åpenbaring 1:17 18). Og fra apostelen Paulus: Sist av alle ble han òg sett av meg ( 1. Korinterbrev 15:8). Den ledende apostel Peter vitnet med visshet: For det var ikke kløktig uttenkte eventyr vi fulgte, men vi hadde vært øyenvitner til hans storhet (2. Peter 1:16). De personene i byen ountiful i oldtidens Amerika gikk frem den ene etter den andre, til alle hadde gått frem og sett med sine egne øyne og følt med sine egne hender og visste med sikkerhet og vitnet (3. Nephi 11:15). Mormon vitnet: Jeg som da var femten år gammel, ble besøkt av Herren og fikk smake og erfare Jesu godhet (Mormon 1:15). Moroni vitnet: Jeg har sett Jesus, og han har talt til meg ansikt til ansikt (Ether 12:39). Fra Joseph Smith jr., i hans 15. år: Da lyset hvilte på meg, så jeg to personer, En av dem talte til meg, idet han pekte på den annen: Dette er min elskede Sønn. Hør ham! (Joseph Smith Historie 1:17, uthevet i originalen). I Hiram i Ohio ble profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon Joseph Smith ( ) innhyllet i et himmelsk syn, og de vitnet: Vi så ham, ja, ved Guds høyre hånd, og vi hørte røsten idet den vitnet om at han er Faderens Enbårne (L&p 76:23). Etter tempelinnvielsen i Kirtland i Ohio erklærte profeten Joseph Smith og Oliver owdery ( ): Vi så Herren stående på talerstolens brystvern, sigende: Jeg er den første og den siste, jeg er den som lever, jeg er den som ble ihjelslått; jeg er eders talsmann hos Faderen (L&p 110:2 4). President Lorenzo Snow ( ) sa til sitt barnebarn: Han sto akkurat her, omtrent tre fot [1 meter] over gulvet. Det så ut som han sto på en plate av rent gull (sitert i LeRoi. Snow: An Experience of My Father s, Improvement Era, september 1933, s. 677). Jeg så de døde hærskarer, forklarte president Joseph F. Smith ( ). Mens denne store hærskare ventet [og] talte med hverandre, viste Guds Sønn seg og kunngjorde frihet for de fangne som hadde vært trofaste (L&p 138:11, 18). På en generalkonferanse bar president Spencer W. Kimball Joseph Smith og Oliver owdery ( ) vitnesbyrd ved å sitere president John Taylor ( ): Jeg vet at Jesus Kristus lever, sa John Taylor, min forgjenger, for jeg har sett ham. Jeg bærer dette vitnesbyrd for dere, brødre, i Jesu Kristi navn. ( Strengthening the Family the asic Unit of Society, Ensign, mai 1978, s. 48.) DEN LEDENDE APOSTELS VITNESYRD I VÅR TID Av alt det jeg er takknemlig for, er det noe som har en fremtredende plass, sa president Gordon. Hinckley. Det er et levende vitnesbyrd om Jesus Kristus, den allmektige Guds Sønn, Fredsfyrsten, Den hellige Jeg har blitt hans apostel, utpekt til å gjøre hans vilje og forkynne hans ord. Jeg har blitt hans vitne til verden. Jeg gjentar dette troens vitnesbyrd til dere Jesus er min venn Han er mitt forbilde Han er min lærer Han er min helbreder Han er min leder Han er min Frelser og min Forløser. Ved å gi sitt liv, i smerte og ubeskrivelig lidelse, har han bøyd seg ned for å løfte meg, og hver og en av oss, T.V.: SE DERES SMÅ, AV DAVID LINDSLEY. JOSEPH SMITHS FØRSTE SYN, AV GREG OLSEN. HERREN VISER SEG FOR JOSEPH SMITH OG OLIVER OWDERY I KIRTLAND TEMPEL 3. APRIL 1836, AV THEODORE GORKA. T.H.: FOTO: JED A. LARK. DETALJ FRA DET ANNET KOMME OG HIMMELFARTEN, AV HARRY ANDERSON L I A H O N A 8

11 President Gordon. Hinckley og alle Guds sønner og døtre, fra det evige mørkets avgrunn som følger døden. Han har sørget for noe bedre, en sfære av lys og forståelse, vekst og skjønnhet, hvor vi kan gå fremad på den veien som fører til evig liv. Min takknemlighet kjenner ingen grenser Jeg [tilføyer] mitt eget vitnesbyrd om at han er veien, sannheten og livet og at ingen kommer til Faderen uten ved [ham] (se Johannes 14:6). Takknemlig, og med uforminsket kjærlighet, bærer jeg vitnesbyrd om disse ting. ( Mitt vitnesbyrd, Liahona, juli 2000, s. 83, 85, uthevet i originalen.) ET VITNESYRD OM KRISTUS Herren har forklart at vi alle kan få et vitnesbyrd om ham, og at et slikt vitnesbyrd er en Åndens gave: Til noen gis det ved den Hellige Ånd å vite at Jesus Kristus er Guds Sønn, og at han ble korsfestet for verdens synder. Til andre er det gitt å tro på deres ord (L&p 46:13 14). Hvis vi tror på det skyene av vitner sier, setter vi oss i en stilling der vi kan bli belært av Den hellige ånd. Ånden vitner om Kristi guddommelighet når vi leser og grunner over det profeter i nyere tid har sagt og det som står i Den hellige skrift. Apostler og profeter i de siste dager har gjort det klart at som medlemmer av Kirken skulle vi vitne om Frelseren. Og når vi vitner om Kristus og hans tjenere, blir du og jeg en del av de praktfulle skyer av vitner for vår Herre Jesus Kristus og hans gjengitte evangelium. Stephen K. Iba er medlem av Olympus 7. ward, Salt Lake Olympus stav.

12 Vitnesbyrd om Kristus Siste-dagers-hellige kunstnere bærer vitnesbyrd om Ham Vi kan alle gjøre oss et mentalt bilde av hvordan vi tror Frelseren ser ut. Men hvis hver av oss malte et bilde av ham, ville alle være forskjellige. Vi vet faktisk ikke hvordan han ser ut, men vi kan få kjenne hans kjærlighet til oss og komme ham nærmere når vi feirer hans fødsel. Siste-dagers-hellige kunstnere har brukt pensel for å gi uttrykk for sitt vitnesbyrd og sin kjærlighet til Frelseren. Noen av disse maleriene er kanskje velkjente. Andre kan være nye for deg. Selv om du kanskje ikke er i stand til å bruke maling for å skape et vakkert bilde av Frelseren, kan du ha hans bilde i ditt ansikt (se Alma 5:14). Kristus helbreder en mann med en vissen hånd, av Robert T. arrett Så sier [Jesus] til mannen: Rekk hånden ut! Og han rakte den ut, og hånden ble frisk igjen som den andre (Matteus 12:13). L I A H O N A 10

13 GJENGITT MED TILLATELSE FRA ALTUS FINE ART, AMERIAN FORK, UTAH Ved stille vann, av Simon Dewey Se, jeg er Jesus Kristus, Guds Sønn. Jeg er verdens liv og lys (L&p 11:28). ROERT T. ARRETT Jeg har alltid ment at kunsten er en gjenspeiling av det kunstneren tror. Mitt vitnesbyrd har blitt styrket når jeg har hatt anledning til å avbilde hendelser i Frelserens liv og gjenopprettelsens historie. Jeg vet at han lever og at hans verk er guddommelig. Hvordan skildrer jeg hva jeg føler? Man må finne en måte å overføre sine innerste følelser til lerretet på. SIMON DEWEY Jeg kan bære et frimodig vitnesbyrd om sannheten fordi Ånden har båret vitnesbyrd for meg. Jeg vet at D E S E M E R Jesus lever og er min Forløser. Jeg vet at hans Fader også er min, og at han hører meg når jeg påkaller ham i takknemlighet for daglig hjelp og med et angrende hjerte. Enkelte har spurt om jeg har hatt et syn eller en lignende åndelig tilkjennegivelse som danner grunnlaget for mine malerier av

14 Guds Sønn. Mine øyne har aldri sett og mine ører aldri hørt, men i mitt hjerte vet jeg det, og det er nok. DEREK HEGSTED Jeg kjenner ingen større fred enn når jeg bærer vitnesbyrd om Kristus ved hjelp av penselen. Evnen til å gi uttrykk for mine følelser med ord er ikke en av mine sterke sider. Men en barmhjertig himmelsk Fader har velsignet meg med evne til å bære vitnesbyrd om min Frelser. Når jeg reflekterer over mitt vitnesbyrd og kunstens virkning på meg, håper jeg å ha vist alle Kristi brødre og søstre at jeg vet Jesus er Kristus og at han lever. GARY L. KAPP Jeg husker ikke at jeg noen gang ikke har hatt et vitnesbyrd om Jesus Reisens slutt, av Derek Hegsted Kom til meg i mitt rike, og hos meg skal I finne hvile (3. Nephi 28:3). Så dere kan vite, av Gary L. Kapp Stå opp og kom frem til meg, så dere kan vite at jeg er Israels Gud (3. Nephi 11:14). L I A H O N A 12

15 GREG OLSEN På samme måte som et lys som står på en høyde, er et signal for trette reisende, er Jesus Kristus som et skinnende eksempel for hele verden og viser oss en bedre vei til fred og lykke. Hans lys lyser opp livets sti og leder oss på den rette og smale vei. De som fortsetter fremover med blikket festet på Kristi lys, får tent sitt eget lys i seg. Han er virkelig, og ja, han lever! JUDITH MEHR Jeg vet at Jesus Kristus er min Frelser og min Herre. Jeg vet han er vår himmelske Faders Sønn. Jeg tenker på ham som den som ga sitt liv og Simeon viser Jesus-barnet ære, av Greg Olsen Simeon lovet Gud og sa: mine øyne har sett din frelse (Lukas 2:28 30). Kristus, men det var først da jeg kom til misjonsmarken, jeg begynte på et alvorlig studium av hans liv, spesielt i Mormons bok. På den tiden begynte jeg virkelig å føle at hjertet brant, noe som kommer av sikker kunnskap om at Jesus er verdens Frelser og Guds Sønn. Hele livet har jeg ønsket å gi så mye av min tid og mine talenter som mulig for å dele mitt vitnesbyrd med andre gjennom kunst. Jeg håper oppriktig at min kjærlighet til Frelseren kommer frem i min kunst, og at den på en eller annen måte vil styrke vitnesbyrdene til dem som ser den. D E S E M E R En kvinne rører ved Frelserens kappe, av Judith Mehr Datter, din tro har frelst deg. Gå bort i fred (Markus 5:34).

16 ofret seg for mine synder, slik at jeg kan oppstå og leve sammen med Gud og min familie etter døden. Det jeg tenker mest på nå med hensyn til mitt vitnesbyrd, er at jeg føler hans nærhet i mitt daglige liv. Jeg kan aldri fornekte hans eksistens og hans uforlignelige kjærlighet til meg. Jeg elsker ham av hele mitt hjerte. Til minne om meg, av Walter Rane Dette er mitt legeme, som blir gitt for dere. Gjør dette til minne om meg (Lukas 22:19). FRA VISIONS OF FAITH OLLETION VED MILL POND PRESS, IN., VENIE, FLORIDA Herren ber i Getsemane, av Del Parson Herren, eders Forløser, led døden i kjødet. Han led alle menneskers pine, for at alle mennesker måtte omvende seg og komme til ham (L&p 18:11). L I A H O N A 14 WALTER RANE Jeg vet naturligvis ikke hvordan han ser ut, så jeg prøver ikke å få ham til å se lik ut hver gang jeg maler ham. Hvert maleri skildrer forskjellige hendelser i Kristi liv og er et forsøk på å uttrykke en annen side ved Frelserens personlighet. Jeg vet at mine forsøk er svært utilstrekkelige, men det er likevel en ære å prøve i en viss grad å fange noe av vår Frelsers storhet og kanskje uttrykke et svakt glimt av hans personlighet og gi uttrykk for en følelse som kan røre ved noen. DEL PARSON Kristus er min helt. Jeg elsker å lese om ham og hans liv. Det gjør meg ydmyk å prøve å skildre ham gjennom kunst. Min kunst har i stor grad blitt påvirket av veiledningen i min

17 patriarkalske velsignelse. Den ga meg veiledning for mitt arbeid. Tidlig i min karriere var min hustru og lille datter utsatt for en bilulykke. På den tiden følte jeg det som Den hellige ånd innhyllet meg i trøst og Guds kjærlighet. Det er denne kjærligheten jeg prøver å gi uttrykk for i mine malerier av Frelseren. MINERVA K. TEIHERT ( ) Jeg har et vitnesbyrd om evangeliet. Ja, det er det viktigste for meg. (Intervju ved Robert onrad og Frederick Teichert, 6. februar 1974.) Herren lukker virkelig opp dører når vi banker på. Noen ganger er det ikke den døren vi har oppsøkt, som blir åpnet, men den rette døren er vanligvis den som åpnes helt foran oss, selv om vi kanskje ikke forstår det før senere. (rev til datteren Laurie Teichert Eastwood.) GARY E. SMITH Min mor vekket tro på Herren Jesus Kristus hos meg i tidlig alder. Da jeg hørte evangeliet og sluttet meg til Kirken i en alder av 25 år, var det som å finne den manglende biten i et puslespill. I dag har jeg fremdeles den troen jeg hadde som gutt. Men med visdom, modenhet og erfaring gir denne troen nå en dypere og større forståelse av vår Frelsers liv og misjon. Kristus sørger over Jerusalem, av Gary E. Smith Jerusalem! Jerusalem! Dere skal ikke se meg før den tid kommer da dere sier: Velsignet være han som kommer i Herrens navn! (Lukas 13:34 35). Det tapte får reddes, av Minerva K. Teichert Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene (Johannes 10:11). D E S E M E R

18 Finn h

19 Jesu Kristi evangelium gjør oss i stand til å finne fred og håp i alle situasjoner. Av eldste Johann A. Wondra Områdeautoritet-sytti Da jeg studerte ved universitetet i Wien i Østerrike, kom to misjonærer til min dør og sa: Vi har et budskap fra Gud til deg, Jeg ba dem inn og lurte på hvorfor jeg gjorde det, for jeg var ikke noe interessert i religion. Jeg var blitt sterkt berørt av den ungarske revolusjon i 1956, som sendte tusenvis av flyktninger inn i Østerrike, og jeg hadde prøvd å få vite meningen med sanne vei til fred og lykke i denne verden. Jeg vet også at du og jeg ikke kan unnslippe vanskeligheter, prøvelser og lidelse i vårt liv på jorden. Men Jesu Kristi evangelium gir oss styrke til å overvinne dette, til å seire ved tro (se L&p 76:53) og til å gå fremover med håp og optimisme. ADSKILLELSENS SMERTE Min hustru og jeg kom til å forstå denne sannheten bedre da vi mistet vår kjære sønn Georg, som var 27 år gammel da han døde. Da dette skjedde, var jeg president i den nylig opprettede Østerrike Wien syd misjon, som innbefattet landene i det tidligere Jugoslavia. Etter en sonekonferanse i Zagreb i Kroatia fikk søster Wondra og jeg åp i Kristus JOHANNES OG PETER VED GRAVEN, AV ROERT T. ARRETT livet. Men jeg ventet ikke å finne svaret i noen kirke. Disse misjonærenes budskap var gjenopprettelsens budskap. Jeg tror jeg elsket profeten Joseph Smith fra første øyeblikk jeg hørte om ham. Jeg ble spesielt grepet av omstendighetene i forbindelse med martyrdøden. Da jeg senere tilbragte tid med å lese Mormons bok og be, mottok jeg gjennom Den hellige ånds kraft en gledelig, fredelig visshet om at Jesus er Kristus, at Joseph Smith var gjenopprettelsens profet, og at Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er Herrens gjenopprettede kirke på jorden, ledet av levende profeter som bereder verden for hans annet komme. Siden da har jeg gjennom mer enn 40 år som medlem av Kirken hatt mange personlige opplevelser som har bekreftet for meg at Jesu Kristi evangelium er den eneste beskjed om å ringe hjem. Snart var vår kjære svigerdatter Regina på tråden. Hun gråt i stor sjelekval: Pappa, Georg er død. Georg er død! De omfattende undersøkelsene som fulgte, kunne ikke gi noen dødsårsak. Vår sønn hadde aldri vært alvorlig syk. Hjertet hadde bare ganske enkelt stanset uten noen medisinsk forklaring. Georg var en spesiell sønn, full av liv og glede, full av kjærlighet til oss og sin egen familie, ren av hjerte og uten svik. I 1989 hadde han vært en av de første misjonærer som ble sendt til Øst-Tyskland i en periode som var storartet for misjonærarbeid. Han talte ofte om dåpshandlingene som han og hans ledsager deltok i, men aldri om antall dåp. Han følte at disse opplevelsene var for hellige til å bli redusert til statistikk. I slutten av Georgs første brev fra misjonen skrev han: Ikke savn meg for mye. D E S E M E R

20 Livet må gå videre uten meg. Den dagen han døde, hadde han lest president Gordon. Hinckleys budskap Seier over døden og hadde understreket Hvor tragisk og bitter er ikke de etterlattes sorg. Den sørgende enken, det morløse barnet, den etterlatte faren de kan alle fortelle om avskjedens lidelse (Liahona, aptril 1997, s. 3). Vår familie har lidd slik smerte. Vi savner Georg dypt! Men vi har også en brennende følelse i vår sjel av at fordi vi tror på forsoningen, på Jesu Kristi død og oppstandelse fordi vi tror på Getsemanes, Golgatas og den tomme gravs budskap kan vi også i de sorgtunge stunder i livet stole på at Gud er en kjærlighetens, barmhjertighetens og medfølelsens Gud, selv når vi ikke forstår hva som har skjedd eller hvorfor. Gud aksepterte sin Sønns, Jesu Kristi offer, han som led alt på grunn av sin miskunnhet og langmodighet mot menneskenes barn (1. Nephi 19:9). Noen uker etter Georgs død reiste søster Wondra og jeg gjennom Serbia og Montenegro og besøkte fresken Den hvite engel i Mileseva-klosteret. Denne fresken, som er et av de største kunstverk som finnes, inneholder teksten i et av de største budskap som noen gang er gitt: Hvorfor søker dere den levende blant de døde? Han er ikke her, han er oppstått (Lukas 24:5 6). Dette budskapet bragte trøst til Serbias gode, fredselskende og gjestfrie folk gjennom alle århundrene med tyranni og ødeleggelse i deres historie. Og dette budskapet bringer oss alle trøst den eneste virkelige og varige trøst vi har. I rommet ovenpå den kvelden Det siste måltid fant sted kvelden for den største lidelse som noensinne har funnet sted i alle verdener Han har skapt talte Kristus om fred, sin fred: Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke (Johannes 14:27). Hvordan kunne han tale om fred i denne situasjonen? Jeg mener det var mulig kun på grunn av hans fullkomne kjærlighet, som driver frykten ut (1. Johannes 4:18). I sin yppersteprestelige bønn ba Kristus for sine disipler og for alle dem som ved deres ord kommer til tro på meg det er viktig å merke seg at dette innbefatter oss for at de skal være fullkommet til ett og for at den kjærlighet som du elsket meg med, skal være i dem, og jeg i dem (Johannes 17:20, 23, 26). Jesus og hans disipler forlot rommet ovenpå og krysset Kedron-dalen og kom til en hage med oliventrær på de nedre slettene av Oljeberget. Denne hagen ble kalt Getsemane, et navn som betyr oljepresse. Olivener smaker bittert, men når de blir knust i en olivenpresse, smaker oljen søtt. Kristus drakk den bitre kalk for at all bitterhet kan fjernes fra vårt liv og bli noe søtt hvis vi forsaker våre synder og kommer til ham. Han sa: Jeg har drukket ut den bitre kalk Faderen har gitt meg, og har forherliget Faderen ved å påta meg verdens synder (3. Nephi 11:11). Mens han ba i Getsemane, bar han hele verdens smerte og sorg. Han var en smertenes mann, vel kjent med sykdom Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret (Jesaja 53:3 4). Han lot sin syndfrie sjel påta seg verdens synder og vekten av verdens sorger. Det var ingen fysisk smerte, ei heller mental vånde alene, som fikk ham til å lide en slik tortur at blodet piplet frem fra hver pore; men en åndelig sjelekval som bare Gud var i stand til å erfare. (James E. Talmage: Jesus Kristus, s. 449.) Han ba til Faderen: La ikke min vilje skje, bare din (Lukas 22:42). Å gjøre Faderens vilje var Sønnens høyeste ønske selv når det var så smertefullt som i Getsemane. For se, jeg, Gud, har lidt dette for alle, for at de ikke skulle lide hvis de ville omvende seg. Men hvis de ikke vil omvende seg, må de lide, ja, som jeg led. Hvilken lidelse fikk meg, ja, Gud, den største av alle, til å skjelve av smerte og blø fra hver pore Men ære være Faderen, jeg drakk og fullendte mine forberedelser for menneskenes barn (L&p 19:16 19). Av Kristus lærer vi å være lydige selv når det er smertefullt, slik det var smertefullt for ham i Getsemane. Vi lærer å tjene andre selv når det er ubeleilig, slik det JESUS KNELER I ØNN OG MEDITASJON, AV MIHAEL JARVIS NELSON L I A H O N A 18

21 ha følt da hun så sin kjære Herre oppreist fra de døde. Men han sa mildt til henne: Rør ikke ved meg! For ennå er jeg ikke faret opp til Faderen! Men gå til mine brødre og si til dem: Jeg farer opp til min Far og deres Far, min Gud og deres Gud (Johannes 20:17). Han forlot Maria Magdalena og gikk seirende inn til sin Faders nærhet. Om og om igjen prøver jeg å se for meg denne fantastiske scenen. Fordi vi tror på forsoningen, på Jesu Kristi død og oppstandelse, kan vi også i de sorgtunge stunder i livet stole på at Gud er en kjærlighetens, barmhjertighetens og medfølelsens Gud. visselig var ubeleilig for ham på Golgatas kors. Og vi lærer å stole på Guds kjærlighet, selv om vi måtte føle at Gud har sviktet oss for når vi holder ut ved tro, kan disse bitre og sorgfulle stundene i livet bli som trinn på Jakobs stige og føre oss inn i Guds himmelske nærhet (se 1. Mosebok 28:12 13). ET STRÅLENDE ØYELIKK Hvilket strålende øyeblikk var det ikke da den oppstandne Kristus viste seg for Maria Magdalena! Jesus sier til henne: Kvinne, hvorfor gråter du? Hvem leter du etter? Hun trodde det var hagevokteren, og sa til ham: Herre, dersom du har båret ham bort, da si meg hvor du har lagt ham, så vil jeg ta ham! Jesus sier til henne: Maria! Da vender hun seg og sier til ham på hebraisk: Rabbuni! Det betyr Mester (Johannes 20:15 16). Hvilken overordentlig stor glede Maria Magdalena må ALT MITT HÅP ER SAMLET I KRISTUS Gjennom sitt sonoffer brøt Kristus dødens bånd. På samme måte som han tok igjen sitt legeme og kom ut fra graven, skal vi alle oppleve en gjenforening av legeme og ånd den dagen vi selv oppstår. Den guddommelige plan for lykke muliggjør en fortsettelse av familieforholdet på den andre siden av graven. Hellige ordinanser og pakter som er tilgjengelige i hellige templer, gjør det mulig for enkeltmennesker å vende tilbake til Guds nærhet og for familier å bli evig forenet. ( Familien En erklæring til verden, Lys over Norge, oktober 1998, s. 24.) Hvilket gledelig budskap om stor glede! (L&p 128:19). Livet er evig. Familien kan være sammen bestandig. Det kjærlige forholdet mellom mann og hustru og mellom foreldre og barn fortsetter utover graven. Dette vil også vise seg sant når det gjelder vårt forhold til vår kjære sønn Georg. Det er et mirakel for søster Wondra og meg at vår tro på Kristus har blitt styrket, til tross for tapet av vår sønn, og det har også vår tillit til hans ord: For bergene skal vike bort og høydene flyttes, men min godhet skal ikke vike fra deg, heller ikke skal min fredspakt rokkes, sier Herren som forbarmer seg over deg (3. Nephi 22:10). Alt mitt håp er samlet i Kristus. Han er vår Frelser og Forløser. Han er i sannhet den gode hyrde som ga sitt liv for sine får. Gud være lovet for hans guddommelige Sønns uforlignelige gave ( Den levende Kristus Apostlenes vitnesbyrd, Liahona, april 2000, s. 2 3). Eldste Johann A. Wondra er områdeautoritet-sytti og virker i området Europa sentralt. D E S E M E R

22 S g T g g g På hellig sted Oppriktig = 64 80! YY 3 4 O : O O g mf langsommere # Y Y 3 O : 4! YY O h O 1. Hel- lig tem - pel, hel - lig sted er 2. Hel- lig tem - pel, hvor vi læ - rer 3. Hel - lig tem - pel, hvor vi kan ar - a tempo O O O fylt med him - melsk lys. Ån - den vit - ner der om Gud, og sann - het til oss bys. om den sto - re plan, der vår sjel be - ga - vet blir med kraft fra him - me - len. bei - de for vår slekt. E - vig bånd be - seg - let blir ved pres - te - døm - mets kraft, # Y Y O O! Y Y O g O O O O O O g # Y Y In - nen - for, på hel - lig sted, vi fø - ler en - het god, for - e - net ved Guds sto - re kraft i Der vi kne - ler ned for Gud og inn - går pakt med ham. Vi fø - ler der hans Ånd så god og og vårt hjer - te ven - der seg til dem som ga oss liv. Et hel - lig, vak - kert sted det er, hvor O W OO O OO O O! YY # Y Y kjær - lig - het og tro. e - vig kjær - lig - het. him - len er så nær. O f (Synges tostemt siste gang.) O O Lær - doms hus og tro - ens hus, fre - dens, bøn - nens hus, Tro - ens hus, bøn - nens hus, O L I A H O N A 20

23 g g h g g! YY O O O O her - lig - he - tens, Her - rens hus, Hans nær - het fø - les her. Jeg vil hol - de hjer - tet rent og Her - rens nær - het fø - les her. Hjer - tet rent, jeg # Y Y O O! YY O (Y) O O le - ve slik hver dag at jeg ver - dig kan ta del og stå Her - ren nær. le - ver slik hver dag at jeg ver - dig kan ta del og stå Her - ren # Y Y X O O! YY : O O O O 3. nær. nær, stå Her - ren nær. langsommere langsommere # Y Y O : O O O O Tekst og musikk: Sally DeFord, f Sally DeFord. rukt med tillatelse. Sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke. L&p 88:119 L&p 97:15 16 FOTO: STEVE TREGEAGLE D E S E M E R

24 Spørsmål& svar Hvorfor sier Kirken at vi ikke skulle ha stevnemøter før vi er 16? Svarene tar sikte på å gi hjelp og perspektiv, og er ikke å betrakte som offisielle uttalelser om Kirkens lære. FOTOILLUSTRASJON: JOHN LUKE LIAHONAS SVAR Herrens profeter har gitt et konkret råd for å hjelpe unge menn og unge kvinner å ha verdig og oppløftende omgang med hverandre. I kulturer hvor det er akseptabelt å ha stevnemøter, innbefatter dette rådet at man ikke har stevnemøter før man er 16 år. Å vente til man er minst 16 år kan virke hardt spesielt hvis du ønsker å ha stevnemøter og hvis du føler press fra andre. Men vår himmelske Fader har gitt oss denne retningslinjen gjennom sine profeter for å hjelpe oss å leve verdig, slik at L I A H O N A 22 vi kan vende tilbake til ham. Og velsignelsene som kommer av å rette seg etter dette rådet, er store. Kirkens ledere har sagt at å ha stevnemøter før man er 16 år, kan føre til umoralske handlinger, begrense antallet andre unge du kan treffe, og berøve deg for erfaringer som vil hjelpe deg å velge en evig ektefelle (Til styrke for ungdom Hvordan oppfylle vår plikt overfor Gud [2002], s. 24). Tidlig i tenårene begynner du på en følelsesmessig, sosial, mental og fysisk utvikling som vil fortsette i mange år. En viktig grunn til ikke å ha stevnemøter før du er 16 år, er at tidlige stevnemøter kan gjøre livet vanskelig for deg og forstyrre din åndelige vekst. Det er for eksempel ikke uvanlig å utvikle sterke romantiske følelser tidlig i tenårene, sammen med en sterk tiltrekningskraft til det motsatte kjønn. Dette kan skje på et tidspunkt da du holder på å utvikle følelsesmessig og mental modenhet til å takle slike følelser. Studier har vist at det er langt større sjanse for at man innleder upassende

25 fysiske forhold når man begynner med stevnemøter for tidlig. Tidlige stevnemøter kan føre til begrensede vennskapsforhold nettopp på et tidspunkt da du skulle utvide din vennskapskrets og omgås mange forskjellige mennesker. Hvis du blir kjent med mange unge menn og unge kvinner, vil du utvikle sosiale ferdigheter som vil bidra til at stevnemøter i fremtiden blir hyggeligere. Selv etter at du har fylt 16 år, er det best å gå ut sammen i grupper og unngå parvis inndeling med bare én partner. Og fordi stevnemøter til slutt fører til ekteskap, må du passe på å gå ut sammen med den slags personer som du kan tenke deg å gifte deg med. Noen unge ønsker ikke eller har ikke anledning til å ha stevnemøter før lenge etter at de har fylt 16. Mange lykkelige, normale unge har sjelden stevnemøter før senere, eller først i gifteklar alder. Hvis du har tro nok til å følge retningslinjene fra våre ledere i Kirken, vil dine år med stevnemøter være mindre stressende, morsommere og lykkeligere (se Alma 41:10). Du vil motta velsignelsene som kommer av lydighet. Og du vil være bedre beredt til tempelekteskap. LESERNES SVAR Det finnes en god grunn til Kirkens læresetning om at vi ikke skal ha stevnemøter før vi er 16. Gud er opptatt av oss, og hans profeter er opptatt av oss. Når vi har stevnemøter før vi er 16, kan vi nok være populære, men hovedsakelig for verden. En som ikke har stevnemøter før riktig alder, viser modenhet, et ønske om å forbedre seg og trofasthet mot Herren. Nadia Antuanette Reátegue Rivera, 13, Las Viñas gren, Lima Peru La Molina stav Jeg tror at hvis jeg hadde hatt stevnemøter i ung alder, så ville det ikke bidratt til å skape riktige omgivelser for å innby Ånden. Jeg er enig med president Hinckley i at vi skulle være kloke med hensyn til stevnemøter, for dette vil være den beste forberedelsen til å velge en evig ledsager. Amery. Silvino, 16, Santo risto ward, Gapan Filippinene stav Fysisk tiltrekning mellom mann og kvinne er naturlig. Men noen ganger fører slike følelser til uakseptabel oppførsel, som enkelte feilaktig hevder er en måte å vise kjærlighet på. Kirken oppfordrer oss til ikke å ha stevnemøter før vi er 16, fordi vi ikke er modne nok ennå til å kontrollere disse følelsene og kan falle. Lupeolo Tupou, 18, Nuku alofa 8. ward, Nuku alofa Tonga nord stav Normer for stevnemøter erren har gjort oss attraktive H for hverandre i en strålende hensikt. Men denne samme tiltrekningskraften blir som en kruttønne hvis den ikke holdes under kontroll. Den er noe vakkert hvis den brukes på riktig måte. Den er dødelig hvis den kommer ut av kontroll. Det er av den grunn Kirken fraråder stevnemøter i ung alder. Denne regelen er ikke på noen måte ment å skade deg. Den er ment å skulle hjelpe deg, og det vil den gjøre hvis du vil overholde den. Fast følge i ung alder leder svært ofte til tragedie. Undersøkelser har vist at jo lenger en gutt og pike er sammen, jo mer sannsynlig er det at de havner i vanskeligheter. Det er bedre, mine venner, å gå ut med forskjellige ungdommer av det annet kjønn inntil dere er rede til å gifte dere. Ha det moro, men hold dere unna intimitet. Hold hendene for dere selv. Det er kanskje ikke så lett, men det er mulig. President Gordon. Hinckley ( En profets rettledning og bønn for ungdom, Liahona, april 2001, s ) D E S E M E R

26 Denne normen er ment å skulle hjelpe oss å forberede oss til ekteskap. Når vi har fast følge med én person i tidlig alder, kan det føre til en tragedie. I en alder av 16 år er de unge noe mer ansvarsbevisste og mer i stand til å ha kontroll over seg selv. Eldste Daniel anza, 21, den demokratiske republikken Kongo Kinshasa misjon I ung alder er man ennå ikke i stand til å innse de fulle konsekvensene av sine handlinger. Unge kan ofte gjøre noe på grunn av nysgjerrighet eller press. Kirken hjelper oss å unngå mange fryktelige feiltrinn ved å gi oss kloke råd og anbefalinger. Natalja Fjodorovna Frolova, 21, Saratovsky Tsentralny gren, Saratov Russland distrikt Herren vet at vi skulle vie vår tenåringstid til å lære evangeliet, utvikle gode vennskap og forberede oss til misjon og ekteskap. Han elsker oss og ønsker at vi skal være rede til disse viktige erfaringene. Maurício Imbroise, 18, enedito entes ward, Maceió rasil stav Jeg mener at du skulle ha et nært forhold bare hvis du alvorlig overveier å gifte deg med ham eller henne. Og du skulle overveie å gifte deg først når du vet hvem du selv er og hva du virkelig ønsker for evigheten. Det er best å utvikle seg selv først, uten en partner. Mirjam Liebich, 23, Lauenburg gren, Hamburg Tyskland stav Verden betrakter stevnemøter helt galt. Lucifer har fullstendig forvrengt normene for stevnemøter. Jeg ventet til jeg var 16 før jeg hadde stevnemøter. Det var givende å vite at jeg var lydig mot Herrens bud. Det ga meg en indre fred som var verd ethvert offer. Elisa orrea, 19, Humaitá ward, Porte Alegre rasil Moinhos de Vento stav Vi må huske at Satan lurer på oss. Men vårt mål er å reise til templet med et rent hjerte som er fullt av takknemlighet til vår himmelske Fader. Gud elsker oss og ønsker at vi skal være fullstendig lykkelige. Uansett hvor gamle vi er, må vi bruke visdom og alltid be slik at vi vil seire over den onde. R. Trinidad Guerrero Soliz, 20, Pueblo Yaqui gren, iudad Obregón Mexico Yaqui stav Stevnemøter forbereder oss til ekteskap, og Kirken lærer oss at i en L I A H O N A 24 alder av 16 er vi vanligvis modne nok til å forstå hva stevnemøter dreier seg om. Det er større sannsynlighet for at vi går ut med personer som har høye normer og som respekterer våre normer. Eldste Emmanual N. A. Solomon, 22, Nigeria Port Harcourt misjon SPØRSMÅL OG SVAR er en spalte for ungdom. Vi håper å trykke svar fra unge i mange forskjellige land. Send ditt svar slik at vi har det senest 15. januar Send det til: QUESTIONS AND ANSWERS 01/03, Liahona, Floor 24, 50 East North Temple Street, Salt Lake ity, UT , USA, eller send det som e-post til Svaret kan maskinskrives eller skrives tydelig for hånd på ditt eget språk. For at svaret skal komme i betraktning, må du oppgi fullt navn, alder, hjemmeadresse og ward og stav (eller gren og distrikt). Vennligst send med et fotografi av deg selv. Dette vil ikke bli returnert. Vi vil trykke et representativt utvalg av svar. SPØRSMÅL: Til jul har jeg alltid kjøpt gaver fra butikken til mine søsken. I år ønsker jeg å gi dem noe mer personlig og meningsfylt. Hva annet kan jeg gi i gave til jul?

Jesus Kristus og det evige evangelium elevenes leseoppdrag

Jesus Kristus og det evige evangelium elevenes leseoppdrag Jesus Kristus og det evige evangelium elevenes leseoppdrag Religion 250 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi verdsetter kommentarer og rettelser. Send dem til: Seminaries

Detaljer

Mormons boks læresetninger elevenes leseoppdrag

Mormons boks læresetninger elevenes leseoppdrag Mormons boks læresetninger elevenes leseoppdrag Religion 275 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi setter pris på kommentarer og rettelser. Send dem til: Seminaries

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Gjenopprettelsens grunnvoll elevenes leseoppdrag

Gjenopprettelsens grunnvoll elevenes leseoppdrag Gjenopprettelsens grunnvoll elevenes leseoppdrag Religion 225 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Illustrasjon på omslaget: Gjengivelsen av Det melkisedekske prestedømme,

Detaljer

2 Nephi 2:27. 2 Nephi 32:3

2 Nephi 2:27. 2 Nephi 32:3 1 Nephi 3:7 Jeg vil gå og gjøre. 2 Nephi 2:25 Adam falt for at mennesket kunne bli til. 2 Nephi 2:27 Vi er frie til å velge. 2 Nephi 9:28 29 Lærdom er bra hvis vi følger Guds råd. 2 Nephi 25:23, 26 Vi

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Den evige familie elevenes leseoppdrag

Den evige familie elevenes leseoppdrag Den evige familie elevenes leseoppdrag Religion 200 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi setter pris på kommentarer og rettelser. Send dem til: Seminaries and Institutes

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

01129_170_WordofWisdom.qxd 12-14-2011 9:26 Page 1 Visdomsordet Visdomsor

01129_170_WordofWisdom.qxd 12-14-2011 9:26 Page 1 Visdomsordet Visdomsor Visdomsordet Ettersom vår fysiske tilstand påvirker oss åndelig, gir vår himmelske Fader oss bud med henblikk på å forbedre vår fysiske og åndelige helse. Som en del av Jesu Kristi evangeliums gjengivelse,

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER

VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER Innhold Introduksjon til programmet for grunnleggende enheter 2 Fem elementer i programmet for grunnleggende enheter 3 1. Organisasjon 3 2. Møtesteder

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Døperen Johannes fødselsdag. Han kom til verden akkurat

Detaljer

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet For Herren Gud gjør ingen ting uten at Han åpenbarer sitt hemmelige råd for sine tjenere, profetene. (Am. 3, 7) Opp gjennom århundrene har mange kristne teologer og tenkere

Detaljer

SIONS BERG DET NYE JERUSALEM PÅ JORDEN-

SIONS BERG DET NYE JERUSALEM PÅ JORDEN- - SIONS BERG DET NYE JERUSALEM PÅ JORDEN- - En usynlig Stad, men likevel virkelig- -Men den er ikke av denne verden- Johannes skrev: At han så den hellige Stad, Det nye Jerusalem komme ned fra Gud og ut

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

TRO PÅ GUD. for piker. «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3

TRO PÅ GUD. for piker. «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3 TRO PÅ GUD for piker «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3 Jeg heter JEG ER ET GUDS BARN Jeg vet at min himmelske Fader elsker meg, og jeg elsker ham.

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

GJENGIVELSEN AV JESU KRISTI EVANGELIUM

GJENGIVELSEN AV JESU KRISTI EVANGELIUM GJENGIVELSEN AV JESU KRISTI EVANGELIUM GUD ER DIN KJÆRLIGE HIMMELSKE FADER Gud er din Fader i himmelen. Han kjenner deg personlig og elsker deg høyere enn du kan fatte. Han ønsker at du skal være lykkelig

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

som ikke har det så godt med livet akkurat nå. Noen og enhver av oss kan oppleve å komme litt på kant med livet iblant.

som ikke har det så godt med livet akkurat nå. Noen og enhver av oss kan oppleve å komme litt på kant med livet iblant. Julepreken 2017 For noen få dager siden fortalte, Jarle, diakonen vår, at det nettopp var født to barn på flyktningmottaket på Dikemark. Barn fødes jo hele tiden, på sykehus, i en stall, og på flyktningmottak,

Detaljer

MOTSTÅ ALLE DJEVELENS FRISTELSER

MOTSTÅ ALLE DJEVELENS FRISTELSER MOTSTÅ ALLE DJEVELENS FRISTELSER Eldste W. Rolfe Kerr i De syttis første quorum Temakveld for Unge voksne i regi av Kirkens skoleverk 5. februar 2006 Brigham Young University Dere har kommet hit til Brigham

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Dåp ImF-Bryne Mars 2007

Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Bakgrunn a) Utgangspunkt i skapelsen: o Ved Ånden og Ordet skaper Faderen mennesket i Guds bilde. 1.Mos.1-2 o Adam og Eva blir skapt til fellesskap med Gud og hverandre. o Mennesket

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

GUDS JOMFRUFØDTE SØNN.

GUDS JOMFRUFØDTE SØNN. JESU LIV OG VANDRING. OG SE DU SKAL BLI FRUKTSOMMELIG OG FØDE EN SØNN OG DU SKAL KALLE HAM JESUS. Luk.1/31 FOR HAN SKAL FRELSE SITT FOLK FRA DERES SYNDER. Matt.1/21. Denne beskjeden fikk Maria fra engelen

Detaljer

ANNEN MESSE. Trinnbønn.

ANNEN MESSE. Trinnbønn. ANNEN MESSE Du kan i den hellige messe oppnå Guds store nåde og hjelp for deg og andre. Din bønn er forenet med prestens bønn. Enda mer: du ber sammen med Jesus. Derfor er din bønn sterk. Hva vil du be

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVA ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vår himmelske Faders plan for sine barns lykke og frelse*. Det kalles Jesu Kristi evangelium fordi Jesu Kristi forsoning

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

Grunnleggende læresetninger

Grunnleggende læresetninger Grunnleggende læresetninger De grunnleggende læresetningene skulle fremheves i både Seminar- og Institutt-klasser. Lærere skulle hjelpe elevene å finne frem til, forstå, tro, forklare og anvende disse

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer