JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE DESEMBER 2002 LIAHONA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE DESEMBER 2002 LIAHONA"

Transkript

1 JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE DESEMER 2002 LIAHONA

2 JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE DESEMER 2002 LIAHONA HOVEDARTIKLER 2 UDSKAP FRA DET FØRSTE PRESIDENTSKAP: ET VITNESYRD OM GUDS SØNN PRESIDENT GORDON. HINKLEY PÅ OMSLAGET Første omslagsside: Detalj fra Ved stille vann, av Simon Dewey, gjengitt med tillatelse fra Altus Fine Art, American Fork, Utah. Siste omslagsside: Se, Guds Lam, av Walter Rane. 6 EN SKY AV VITNER STEPHEN K. IA 16 FINN HÅP I KRISTUS ELDSTE JOHANN A. WONDRA 26 SAGT AV SISTE-DAGERS-HELLIGE INNHYLLET I MIN MORS KJÆRLIGHET ONNIE DANIELSON ETTERLEV JULENS UDSKAP JULIA MARÍA ORTÉS DE PELUSO HVIT JUL I EUADOR ARL GROSSEN GAVEN MIN FAR GA MEG RUTH M. ANDERSON HUN KOM MED LYS MURIEL ROINSON DET LILLE JULEMIRAKLET NAVN IKKE OPPGITT 33 ESØKENDE LÆRERINNERS UDSKAP: FRYD DERE OVER TEMPLETS VELSIGNELSER 34 RETTFERDIGE KVINNER ELDSTE M. RUSSELL ALLARD 44 LIAHONA-KLASSIKER: DET VITNESYRDET JEG HAR GITT, ER SANT LUY MAK SMITH 48 RUK DESEMER-NUMMERET 2002 AV LIAHONA OMSLAGET TIL ARNAS VENN Min Sønn, min Frelser, av Simon Dewey, gjengitt med tillatelse fra Altus Fine Art, American Fork, Utah. SPESIELT FOR UNGDOM 10 VITNESYRD OM KRISTUS SISTE-DAGERS-HELLIGE KUNSTNERE ÆRER VIT- NESYRD OM HAM 20 SANG: PÅ HELLIG STED SALLY DEFORD 22 SPØRSMÅL OG SVAR HVORFOR SIER KIRKEN AT VI IKKE SKULLE HA STEVNEMØTER FØR VI ER 16? 25 IDÉLISTE UVURDERLIGE GAVER 32 VÅR LILLE GAVE JOSHUA DEMOUX 46 ETAL TIENDE JENNIFER M. SEVERINO 47 VISSTE DU DET? SE SIDE 6 ARNAS VENN 2 FRELSERENS GAVE I FORM AV KJÆRLIGHET ET JULEUDSKAP FRA DET FØRSTE PRESIDENTSKAP TIL ALLE ARN I VERDEN 4 JEG ER VERDENS LYS KIMERLY WE OG HRISTINE RAPPLEYE 6 EN SANG FOR EN PROFET LORI MORTENSEN 9 HISTORIER FRA DET NYE TESTAMENTE: DET ANNET KOMME 12 SAMLINGSSTUNDEN FREDSFYRSTEN VIKI F. MATSUMORI 14 FRA VENN TIL VENN ELDSTE ADHEMAR DAMIANI 16 UTKLIPPSILDER TIL JEG ER VERDENS LYS KIMERLY WE OG HRISTINE RAPPLEYE

3 KOMMENTARER Desember årgang. Nummer 12 LIAHONA Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges offisielle norske tidsskrift Det første presidentskap: Gordon. Hinckley, Thomas S. Monson, James E. Faust De tolvs quorum: oyd K. Packer, L. Tom Perry, David. Haight, Neal A. Maxwell, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell allard, Joseph. Wirthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Henry. Eyring Redaktør: Dennis. Neuenschwander Rådgivere: J. Kent Jolley, W. Roffe Kerr, Stephen A. West Undervisningsavdelingens ledelse: Administrerende direktør: Ronald L. Knighton Redaksjonssjef og planlegger: Richard M. Romney Grafisk ansvarlig: Allan R. Loyborg Hovedredaksjon: Redaksjonssjef: Marvin K. Gardner Redaksjonssekretær: Jenifer L. Greenwood Medredaktør: Roger Terry Redaksjonsassistent: Lisa Ann Jackson Redaksjonsmedarbeider Susan arrett Tidsskriftsassistent: ollette Nebeker Aune Design: Grafisk ansvarlig: M. M. Kawasaki ilderedaktør: Scott Van Kampen Seniordesigner: Sharri ook Designer: Thomas S. hild, Randall J. Pixton Produksjonssjef: Jane Ann Peters Produksjon: Reginald J. hristensen, Denise Kirby, Kelli Pratt, Rolland F. Sparks, Kari A. Todd, laudia E. Warner Digital repro: Jeff Martin Trykkeri og distribusjon: Adm. dir.: Kay W. riggs Distribusjonssjef: Kris T hristensen Liahonas lokalredaksjon: Redaksjonens adresse: Asmund H. Hernes Reistadlia REISTAD Tlf.: Nyhetsredaktør: Asmund H. Hernes Abonnement: Abonnement eller adresseforandring ordnes gjennom wardets/grenens tidsskriftsrepresentant. Forespørsler om abonnement rettes direkte til Gøteborg Sweden Service enter v/stellan Petterson, Utlandagatan 24, S Gøteborg. Tlf Abonnementspris pr. år: NOK 140,00 Send manuskripter og spørsmål til: Liahona, Floor 24, 50 East North Temple, Salt Lake ity, UT , USA; e-post til: Liahona (en betegnelse fra Mormons bok som betyr kompass eller veiviser ) utgis på albansk, armensk, bulgarsk, cebuano, dansk, engelsk, estisk, fiji, finsk, fransk, haitisk, hiligaynon, hollandsk, ilokano, indonesisk, islandsk, italiensk, japansk, kambodjansk, kinesisk, kiribati, koreansk, kroatisk, latvisk, litauisk, malagasisk, marshallese, mongolsk, norsk, polsk, portugisisk, rumensk, russisk, samoansk, slovenian, spansk, svensk, tagalog, tahitisk, tamil, telugu, thai, tongansk, tsjekkisk, tysk, ukrainsk, ungarsk og vietnamesisk. (Hyppigheten varierer for de forskjellige språkområder.) 2002 Intellectual Reserve, Inc. Ettertrykk forbudt. Trykt i USA. For readers in the United States and anada: December 2002 Vol. 66 No. 12. LIAHONA (USPS ) Norwegian (ISSN ) is published monthly by The hurch of Jesus hrist of Latter-day Saints, 50 East North Temple, Salt Lake ity, UT USA subscription price is $10.00 per year; anada, $15.50 plus applicable taxes. Periodicals Postage Paid at Salt Lake ity, Utah, and at additional mailing offices. Sixty days notice required for change of address. Include address label from a recent issue; old and new address must be included. Send USA and anadian subscriptions to Salt Lake Distribution enter at address below. Subscription help line: redit card orders (Visa, Masterard, American Express) may be taken by phone. (anada Poste Information: Publication Agreement # ) POSTMASTER: Send address changes to Salt Lake Distribution enter, hurch Magazines, PO ox 26368, Salt Lake ity, UT GLAD FOR ARTIKLER OM MISJONÆRER Jeg mottok mitt misjonskall til å virke i alifornia Ventura misjon 26. september Da oktober-nummeret av Liahona kom hjem til meg i Puerto Rico, dreide hele tidsskriftet seg om misjonsvirksomhet. Dette nummeret er ett av dem jeg liker best, for det ga meg mange idéer om hvordan jeg kan være en god misjonær. Eldste José A. Román Serrano, alifornia Ventura misjon DEL LIAHONA MED VENNER Jeg fryder meg over å lese Liahona hver måned. Jeg tar det med meg overalt. Mine venner låner det for å se hva det inneholder, og de setter virkelig pris på det. Dette gjør meg glad å dele Liahona med mine venner og slektninger som ennå ikke er medlemmer av Kirken. Jeg oppfordrer medlemmer til å låne bort de numrene av Liahona de selv har lest. Flora T. Gadaingan, alasiao annet ward, Dagupan Filippinene stav OPPMUNTRET AV SISTE-DAGERS-HELLIGES EKSEMPEL Som president for eldstenes quorum i mitt ward liker jeg å lese Liahona, for budskapene fra vår profet hjelper meg å forberede meg til å undervise quorumet. Den levende profets ord hjelper meg også å forbedre meg, og å lese om siste-dagers-hellige i andre deler av verden oppmuntrer meg til å strebe fremover. Jahuner Francisco Orozco ampos, Altagracia ward, Managua Nicaragua stav Redaktørene: Vi oppfordrer dere til å fortelle oss om deres tanker og forslag med hensyn til Liahona. Send brev, artikler og idéer til Liahona, Floor 24, 50 East North Temple Street, Salt Lake ity, UT , USA, eller send e-post til Vi er takknemlige for tilbakemeldinger og bidrag. Men vi mottar mange brev og mye e- post som ikke angår vårt ansvar i forbindelse med Liahona. Vi blir for eksempel ofte bedt om å hjelpe til med å kontakte medlemmer som bor i andre land, eller skaffe spesielt leksjonsmateriell. Selv om vi gjerne ville være behjelpelige med slike forespørsler, ville dette hindre oss i å utføre vår viktigste oppgave. Derfor ber vi dere om å begrense kommunikasjonen til saker som angår Liahona. Deres lokale ledere er bedre i stand til å henvise dere til ressurser og hjelpe dere med andre saker. D E S E M E R

4

5 UDSKAP FRA DET FØRSTE PRESIDENTSKAP ET VITNESYRD OM GUDS SØNN Av president Gordon. Hinckley For litt mer enn 2000 år siden ble menneskehetens Forløser født i etlehem i Judea (se L&p 20:1). Mens han ennå var spedbarn, ble han tatt med til templet i Jerusalem. Der hørte Maria og Josef de strålende profetier som Simeon og Anna uttalte om det lille barnet som skulle bli verdens Frelser. Han vokste opp i Nasaret i Galilea, og da han var 12 år gammel, fikk han igjen være med til templet. Maria og Josef fant ham i samtale med lærde menn, som lyttet til ham og stilte ham spørsmål (se Joseph Smiths overs., Lukas 2:46). DEN STORE JEHOVA Senere, da Mesteren sto på templets tinde, fristet Satan ham da han skulle ta fatt på sin virksomhet. Enda senere drev Herren pengevekslerne ut av templet og sa: Mitt hus skal kalles et bønnens hus. Men dere gjør det til en røverhule (Matteus 21:13). Jesus var virkelig Det gamle testamentes store Jehova, som forlot sin Faders kongebolig i det høye og var villig For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste. til å komme til jorden som et lite barn født i svært beskjedne kår. Hans fødsel ble forutsagt mange hundre år tidligere av Jesaja, som profeterte: For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste (Jesaja 9:6). Denne Jesus Kristus som vi høytidelig vitner om, er, som åpenbareren Johannes sa, det troverdige vitne, den førstefødte av de døde og herskeren over kongene på jorden. Han elsker oss og løste oss fra våre synder med sitt blod, og gjorde oss til et kongerike, til prester for Gud, sin Far ham være æren og makten i all evighet (Johannes åpenbaring 1:5 6). VERDENS FRELSER Han var og er Den allmektiges Sønn. Han var det eneste fullkomne menneske på jord. Han helbredet syke og fikk lamme til å gå, blinde til å se, døve til å høre. Han oppreiste døde. Likevel ga han sitt eget liv i forsoningen. Vi kan ikke fatte storheten i dette. Lukas skriver at denne kval var så stor at svetten hans ble som bloddråper som falt ned på jorden (Lukas 22:44), en fysisk manifestasjon som bekreftes både i Mormons bok og Lære og pakter. Lidelsen i Getsemane og på korset på Golgata, bare noen få hundre meter fra Getsemane, omfattet både fysiske og åndelige fristelser, AKGRUNN: SE, GUDS LAM, AV WALTER RANE. INNFELT: KRISTUS I TEMPLET, AV HEINRIH HOFMANN

6 Etter lidelsen i Getsemane ble han tatt til fange, forhørt, dømt til døden, og han led så den usigelige smerten på korset. Deretter ble han begravet i Josefs grav og kom så seirende frem i oppstandelsen. smerter, sult, tørst og utmattelse, endog mer enn et menneske kan tåle, sa kong enjamin, uten at det forvolder døden (Mosiah 3:7). Etter lidelsen i Getsemane ble han tatt til fange, forhørt, dømt til døden, og han led så den usigelige smerten på korset. Deretter ble han begravet i Josefs grav og kom så seirende frem i oppstandelsen. Han, det lille barnet i beskjedne kår i etlehem, som for to tusen år siden vandret på de støvete veiene i Palestina, ble den allmektige Herre, kongers Konge, alles Frelser. Ingen kan fullt ut fatte hans livs herlighet, hans døds storhet, det universelle i hans gave til menneskeheten. Vi erklærer klart og utvetydig med høvedsmannen som sa følgende da Han døde: Sannelig, denne mann var Guds Sønn (Markus 15:39). VÅR LEVENDE HERRE Slik er vitnesbyrdet i testamentet fra den gamle verden, Den hellige bibel. Og det er en annen røst, røsten i testamentet fra den nye verden, hvor Faderen presenterte sin oppstandne Sønn og erklærte: Se, min elskede Sønn som jeg finner behag i, og i hvem jeg har forherliget mitt navn (3. Nephi 11:7). I tillegg til alt dette har vi erklæringen fra profeter i nyere tid: Og nå, etter de mange vitnesbyrd som er gitt om ham, er dette vitnesbyrd som vi gir om ham, det siste av dem alle: At han lever! (L&p 76:22). Ingen begivenhet i menneskenes historie bekreftes av et mer overbevisende vitnesbyrd enn av oppstandelsens realitet. Hans tilhengere på to kontinenter vitnet om den. Utallige millioner av menn og kvinner gjennom alle tidsaldre har lidt, ja, selv døden, for sitt vitnesbyrd om at Han, hele menneskehetens Frelser og Forløser, lever. Hans forsoning var en nådegjerning for hele verden. Hvor omfattende og stor er ikke gruppen av tapre og ydmyke mennesker som har holdt fast ved Jesu navn og ved et vitnesbyrd om hans forsoning! Nå i de siste dager har han kommet igjen for å velsigne oss og gi oss av sin hjertevarme, for å styrke vår tro og gi oss sikker og fast kunnskap om at han virkelig lever. Vi, av alle mennesker, kan synge: La oss forene her vår sang med englenes hos Gud, hvor tusen tunger på en gang de stemmer i en gledessang og synger gleden ut. ( La oss forene her vår sang, Salmer, nr. 124) Vi hedrer ham, vi tilber ham, vi elsker ham som vår Forløser, Det gamle testamentes store Jehova, Det nye testamentes Messias. Hovedformålet med vitnesbyrdet i Mormons bok og Lære og pakter er å berette om vår levende Herre, som vi kneler for i ydmykhet og tro. GUDS SØNN I denne julehøytiden synger vi derfor hans pris og taler med tro, takknemlighet og kjærlighet. Det er hans innflytelse som vekker større vennlighet, større respekt, større kjærlighet, større omtanke hos oss. Det er på grunn av ham og hans læresetninger vi anstrenger T.V.: KRISTUS I GETSEMANE, AV HEINRIH HOFMANN. PETERS FORNEKTELSE, KORSFESTELSEN OG KRISTUS EGRAVES, AV ARL HEINRIH LOH, GJENGITT MED TILLATELSE FRA NASJONALHISTORISK MUSEUM I FREDERIKSORG I HILLERØD, DANMARK. KRISTUS VED GRAVEN, AV DALE KILOURN. T.H.: DEN TVILENDE TOMAS, AV ARL HEINRIH LOH/SUPERSTOK L I A H O N A 4

7 oss for å hjelpe dem som har det vanskelig og som lider nød, hvor de enn måtte være. Når vi i denne høytiden feirer Hans fødsel, er det på sin plass at vi minnes vår Herre Jesus Kristus i ærbødighet og med kjærlighet. Han har gjort det for oss som vi ikke kunne gjøre for oss selv. Han har gitt vårt jordeliv mening. Han har gitt oss evig liv i gave. Han var og er Guds Sønn, som ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet (Johannes 1:14). Vi takker Gud for den gave hans Sønn er, han som er verdens Forløser, menneskehetens Frelser, Livets fyrste og Fredsfyrsten, Den Hellige. Ingen begivenhet i menneskenes historie bekreftes av et mer overbevisende vitnesbyrd enn oppstandelsens realitet. IDÉER FOR HJEMMELÆRERE Etter at du har forberedt deg ydmykt, deler du dette budskapet ved å benytte en metode som gjør at de som du underviser, ønsker å delta. Her følger noen eksempler: 1. Vis noen bilder av hendelser i Frelserens liv. e familiemedlemmer fortelle om hendelsene og om hva de føler for Jesus Kristus. Les de tre siste avsnittene i president Hinckleys budskap, og bær vitnesbyrd om Guds Sønn. 2. e familiemedlemmene synge noen julesanger sammen med dere. Les utdrag fra president Hinckleys budskap som viser hans personlige følelser for Frelseren. 3. Skriv følgende navn eller titler på Jesus Kristus på forskjellige papirark: Jehova, Livets fyrste og Fredsfyrsten, Guds elskede Sønn, Frelser, Den som gir frelse, Den Hellige, verdens Forløser. Vis hvert navn, ett om gangen, for familiens medlemmer, og drøft hva hvert navn kan lære oss om Jesus Kristus. D E S E M E R

8 EN SKY AV Maria og Elisabet Vi er omgitt av vitnesbyrd om Frelseren fra Skriftene og fra hundrevis av spesielle vitner. Av Stephen K. Iba Julen er en tid for å minnes og for å være takknemlig. Ofte tar vi så mye for gitt. Når så du for eksempel sist opp på en vakker blå himmel og undret deg over det mirakel praktfulle hvite skyer er? De finnes i forskjellige størrelser og typer, som cirrusskyer (fjærskyer), stratusskyer (lagskyer) og cumulusskyer (haugskyer). I Skriftene blir skyer ofte brukt for å formidle åndelig nærvær. Herren viste seg i en sky for å lede Israels barn gjennom ørkenen til det lovede land. Den oppstandne Jesus ble mottatt i en sky da han fôr opp til himmelen. Ved verdens ende vil Frelseren komme på skyer med kraft og stor herlighet. (Se 2. Mosebok 13:21, Apostlenes gjerninger 1:9, Matteus 24:30.) Apostelen Paulus skrev til hebreerne: Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner Hyrdene L I A H O N A 6 omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender (Hebreerne 12:1 2). Apostelen Paulus metafor av en sky av vitner i tidens midte har vokst til mange skyer av vitner. Vi er omgitt av vitner om Jesu Kristi guddommelighet fra Skriftenes fylde og fra hundrevis av spesielle vitner siden gjenopprettelsen ble innledet. EN SKY AV VITNER FØR HANS FØDSEL PÅ JORDEN Ved juletider går våre tanker spesielt til vår Frelsers fødsel. Vi leser og overveier ofte vitnesbyrdene til dem som var vitne til hans komme i kjødet, slik det står nedtegnet i Skriftene: Maria (se Lukas 1:26 56, 2:7, 19) og Josef (se Matteus 1:18 25, 2:13 23), Elisabet (se Lukas 1:41 45) og Sakarias (se Lukas 1:67 79), hyrdene (se Lukas 2:8 20), Simeon (se Lukas 2:21 35), Anna (se Lukas 2:36 38), vismennene (se Matteus 2:1 12) og mennesker i oldtidens Amerika (se 3. Nephi 1:15 21). Vi kan også lese om igjen og tenke over Skriftenes opptegnelse om noen T.V.: DETALJ FRA MARIAS ESØK HOS ELISAET, AV ARL HEINRIH LOH, GJENGITT MED TILLATELSE FRA DET NASJONALHISTORISKE MUSEUM I FREDERIKSORG I HILLERØD, DANMARK. KUNNGJØRINGEN TIL HYRDENE, AV DEL PARSON. T.H.: JAREDS ROR SER HERRENS FINGER, AV ARNOLD FRIERG. DETALJ FRA DET ANNET KOMME, AV HARRY ANDERSON. AINADI HOS KONG NOAH, AV ARNOLD FRIERG. OPPSTANDELSEN, AV HARRY ANDERSON

9 VITNER av dem som visste om hans komme lenge før han kom: Og Herren talte til Adam og sa: Hans Enbårnes navn er Menneskesønnen, ja, Jesus Kristus, en rettferdig dommer som skal komme i tidenes midte. Derfor gir jeg deg et bud, at du skal undervise dine barn i disse ting (Moses 6:55, 57 58, uthevelse tilføyd). Og det skjedde at Enok talte med Herren; [og] så dagen for Menneskesønnens komme, ja, hans komme i kjødet, og hans sjel frydet seg (Moses 7:20, 47, uthevelse tilføyd). Abraham skrev følgende i Kana- an: Således talte jeg, Abraham, med Herren ansikt til ansikt, Og Herren sa til meg: Jeg er Herren, din Gud (Abraham 3:11, 19) Abraham så hans komme og ble full av glede og frydet seg (Helaman 8:17). Moses sto i Guds nærvær, og han talte med ham ansikt til ansikt (Moses 1:31, uthevelse tilføyd). Ja, vitnet [Moses] ikke om at Guds Sønn skulle komme? (Helaman 8:14). Frelseren sa til Jareds bror: Fordi Jareds bror du vet dette, er du forløst fra fallet, og derfor viser jeg meg for deg og slik som jeg viser meg for deg i ånden, vil jeg vise meg for mitt folk i kjødet (Ether 3:13, 16). Jesaja: For et barn er oss født, en sønn er oss gitt (Jesaja 9:6). Mine øyne har sett kongen, Herren, hærskarenes Gud (Jesaja 6:5). Far Lehi så i et syn en [Jesus Kristus] som kom ned midt ut av himmelen (1. Nephi 1:9). Nephi: Jeg så jomfruen igjen med et barn i sine armer. Og engelen sa til meg: Se, Guds Lam, den evige Faders Sønn! (1. Nephi 11:20 21). Nephi vitnet videre: Min bror, Jakob, har også sett ham som jeg har sett ham (2. Nephi 11:3). Jakob: Han skal vise seg i legemet til dem i Jerusalem, for det sømmer seg den store Skaper selv å bli mennesket underdanig i kjødet Og han kommer til verden for å frelse alle mennesker (2. Nephi 9:5, 21). Abinadi: Gud selv [skal] komme ned blant alle menneskenes barn og påta seg et menneskes skikkelse (Mosiah 13:34). D E S E M E R Maria Alma profeterte: Han skal fødes av Maria i Jerusalems land som er våre forfedres land, og hun er en jomfru, et dyrebart og utvalgt redskap (Alma 7:10). EN SKY AV VITNER SIDEN HANS OPPSTANDELSE Tenk over følgende personer som er blant skyen av vitner i Skriftene og i Kirkens annaler som vitner om at Herren lever i dag: I en hage i Jerusalem sier [Jesus] til henne: Maria! Da vender hun seg og sier til ham på hebraisk: Rabbuni! (Johannes 20:16, uthevelse tilføyd). Da elleve av apostlene var samlet, da kom Jesus mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem Tomas svarte og sa til ham: Min Herre og min Gud! (Johannes 20:26, 28). Fra åpenbareren Johannes, som var forvist til en øy: Da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter Men han la sin høyre hånd på meg og sa: Frykt ikke! Jeg er den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet (Johannes Abinadi

10 Nephittene åpenbaring 1:17 18). Og fra apostelen Paulus: Sist av alle ble han òg sett av meg ( 1. Korinterbrev 15:8). Den ledende apostel Peter vitnet med visshet: For det var ikke kløktig uttenkte eventyr vi fulgte, men vi hadde vært øyenvitner til hans storhet (2. Peter 1:16). De personene i byen ountiful i oldtidens Amerika gikk frem den ene etter den andre, til alle hadde gått frem og sett med sine egne øyne og følt med sine egne hender og visste med sikkerhet og vitnet (3. Nephi 11:15). Mormon vitnet: Jeg som da var femten år gammel, ble besøkt av Herren og fikk smake og erfare Jesu godhet (Mormon 1:15). Moroni vitnet: Jeg har sett Jesus, og han har talt til meg ansikt til ansikt (Ether 12:39). Fra Joseph Smith jr., i hans 15. år: Da lyset hvilte på meg, så jeg to personer, En av dem talte til meg, idet han pekte på den annen: Dette er min elskede Sønn. Hør ham! (Joseph Smith Historie 1:17, uthevet i originalen). I Hiram i Ohio ble profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon Joseph Smith ( ) innhyllet i et himmelsk syn, og de vitnet: Vi så ham, ja, ved Guds høyre hånd, og vi hørte røsten idet den vitnet om at han er Faderens Enbårne (L&p 76:23). Etter tempelinnvielsen i Kirtland i Ohio erklærte profeten Joseph Smith og Oliver owdery ( ): Vi så Herren stående på talerstolens brystvern, sigende: Jeg er den første og den siste, jeg er den som lever, jeg er den som ble ihjelslått; jeg er eders talsmann hos Faderen (L&p 110:2 4). President Lorenzo Snow ( ) sa til sitt barnebarn: Han sto akkurat her, omtrent tre fot [1 meter] over gulvet. Det så ut som han sto på en plate av rent gull (sitert i LeRoi. Snow: An Experience of My Father s, Improvement Era, september 1933, s. 677). Jeg så de døde hærskarer, forklarte president Joseph F. Smith ( ). Mens denne store hærskare ventet [og] talte med hverandre, viste Guds Sønn seg og kunngjorde frihet for de fangne som hadde vært trofaste (L&p 138:11, 18). På en generalkonferanse bar president Spencer W. Kimball Joseph Smith og Oliver owdery ( ) vitnesbyrd ved å sitere president John Taylor ( ): Jeg vet at Jesus Kristus lever, sa John Taylor, min forgjenger, for jeg har sett ham. Jeg bærer dette vitnesbyrd for dere, brødre, i Jesu Kristi navn. ( Strengthening the Family the asic Unit of Society, Ensign, mai 1978, s. 48.) DEN LEDENDE APOSTELS VITNESYRD I VÅR TID Av alt det jeg er takknemlig for, er det noe som har en fremtredende plass, sa president Gordon. Hinckley. Det er et levende vitnesbyrd om Jesus Kristus, den allmektige Guds Sønn, Fredsfyrsten, Den hellige Jeg har blitt hans apostel, utpekt til å gjøre hans vilje og forkynne hans ord. Jeg har blitt hans vitne til verden. Jeg gjentar dette troens vitnesbyrd til dere Jesus er min venn Han er mitt forbilde Han er min lærer Han er min helbreder Han er min leder Han er min Frelser og min Forløser. Ved å gi sitt liv, i smerte og ubeskrivelig lidelse, har han bøyd seg ned for å løfte meg, og hver og en av oss, T.V.: SE DERES SMÅ, AV DAVID LINDSLEY. JOSEPH SMITHS FØRSTE SYN, AV GREG OLSEN. HERREN VISER SEG FOR JOSEPH SMITH OG OLIVER OWDERY I KIRTLAND TEMPEL 3. APRIL 1836, AV THEODORE GORKA. T.H.: FOTO: JED A. LARK. DETALJ FRA DET ANNET KOMME OG HIMMELFARTEN, AV HARRY ANDERSON L I A H O N A 8

11 President Gordon. Hinckley og alle Guds sønner og døtre, fra det evige mørkets avgrunn som følger døden. Han har sørget for noe bedre, en sfære av lys og forståelse, vekst og skjønnhet, hvor vi kan gå fremad på den veien som fører til evig liv. Min takknemlighet kjenner ingen grenser Jeg [tilføyer] mitt eget vitnesbyrd om at han er veien, sannheten og livet og at ingen kommer til Faderen uten ved [ham] (se Johannes 14:6). Takknemlig, og med uforminsket kjærlighet, bærer jeg vitnesbyrd om disse ting. ( Mitt vitnesbyrd, Liahona, juli 2000, s. 83, 85, uthevet i originalen.) ET VITNESYRD OM KRISTUS Herren har forklart at vi alle kan få et vitnesbyrd om ham, og at et slikt vitnesbyrd er en Åndens gave: Til noen gis det ved den Hellige Ånd å vite at Jesus Kristus er Guds Sønn, og at han ble korsfestet for verdens synder. Til andre er det gitt å tro på deres ord (L&p 46:13 14). Hvis vi tror på det skyene av vitner sier, setter vi oss i en stilling der vi kan bli belært av Den hellige ånd. Ånden vitner om Kristi guddommelighet når vi leser og grunner over det profeter i nyere tid har sagt og det som står i Den hellige skrift. Apostler og profeter i de siste dager har gjort det klart at som medlemmer av Kirken skulle vi vitne om Frelseren. Og når vi vitner om Kristus og hans tjenere, blir du og jeg en del av de praktfulle skyer av vitner for vår Herre Jesus Kristus og hans gjengitte evangelium. Stephen K. Iba er medlem av Olympus 7. ward, Salt Lake Olympus stav.

12 Vitnesbyrd om Kristus Siste-dagers-hellige kunstnere bærer vitnesbyrd om Ham Vi kan alle gjøre oss et mentalt bilde av hvordan vi tror Frelseren ser ut. Men hvis hver av oss malte et bilde av ham, ville alle være forskjellige. Vi vet faktisk ikke hvordan han ser ut, men vi kan få kjenne hans kjærlighet til oss og komme ham nærmere når vi feirer hans fødsel. Siste-dagers-hellige kunstnere har brukt pensel for å gi uttrykk for sitt vitnesbyrd og sin kjærlighet til Frelseren. Noen av disse maleriene er kanskje velkjente. Andre kan være nye for deg. Selv om du kanskje ikke er i stand til å bruke maling for å skape et vakkert bilde av Frelseren, kan du ha hans bilde i ditt ansikt (se Alma 5:14). Kristus helbreder en mann med en vissen hånd, av Robert T. arrett Så sier [Jesus] til mannen: Rekk hånden ut! Og han rakte den ut, og hånden ble frisk igjen som den andre (Matteus 12:13). L I A H O N A 10

13 GJENGITT MED TILLATELSE FRA ALTUS FINE ART, AMERIAN FORK, UTAH Ved stille vann, av Simon Dewey Se, jeg er Jesus Kristus, Guds Sønn. Jeg er verdens liv og lys (L&p 11:28). ROERT T. ARRETT Jeg har alltid ment at kunsten er en gjenspeiling av det kunstneren tror. Mitt vitnesbyrd har blitt styrket når jeg har hatt anledning til å avbilde hendelser i Frelserens liv og gjenopprettelsens historie. Jeg vet at han lever og at hans verk er guddommelig. Hvordan skildrer jeg hva jeg føler? Man må finne en måte å overføre sine innerste følelser til lerretet på. SIMON DEWEY Jeg kan bære et frimodig vitnesbyrd om sannheten fordi Ånden har båret vitnesbyrd for meg. Jeg vet at D E S E M E R Jesus lever og er min Forløser. Jeg vet at hans Fader også er min, og at han hører meg når jeg påkaller ham i takknemlighet for daglig hjelp og med et angrende hjerte. Enkelte har spurt om jeg har hatt et syn eller en lignende åndelig tilkjennegivelse som danner grunnlaget for mine malerier av

14 Guds Sønn. Mine øyne har aldri sett og mine ører aldri hørt, men i mitt hjerte vet jeg det, og det er nok. DEREK HEGSTED Jeg kjenner ingen større fred enn når jeg bærer vitnesbyrd om Kristus ved hjelp av penselen. Evnen til å gi uttrykk for mine følelser med ord er ikke en av mine sterke sider. Men en barmhjertig himmelsk Fader har velsignet meg med evne til å bære vitnesbyrd om min Frelser. Når jeg reflekterer over mitt vitnesbyrd og kunstens virkning på meg, håper jeg å ha vist alle Kristi brødre og søstre at jeg vet Jesus er Kristus og at han lever. GARY L. KAPP Jeg husker ikke at jeg noen gang ikke har hatt et vitnesbyrd om Jesus Reisens slutt, av Derek Hegsted Kom til meg i mitt rike, og hos meg skal I finne hvile (3. Nephi 28:3). Så dere kan vite, av Gary L. Kapp Stå opp og kom frem til meg, så dere kan vite at jeg er Israels Gud (3. Nephi 11:14). L I A H O N A 12

15 GREG OLSEN På samme måte som et lys som står på en høyde, er et signal for trette reisende, er Jesus Kristus som et skinnende eksempel for hele verden og viser oss en bedre vei til fred og lykke. Hans lys lyser opp livets sti og leder oss på den rette og smale vei. De som fortsetter fremover med blikket festet på Kristi lys, får tent sitt eget lys i seg. Han er virkelig, og ja, han lever! JUDITH MEHR Jeg vet at Jesus Kristus er min Frelser og min Herre. Jeg vet han er vår himmelske Faders Sønn. Jeg tenker på ham som den som ga sitt liv og Simeon viser Jesus-barnet ære, av Greg Olsen Simeon lovet Gud og sa: mine øyne har sett din frelse (Lukas 2:28 30). Kristus, men det var først da jeg kom til misjonsmarken, jeg begynte på et alvorlig studium av hans liv, spesielt i Mormons bok. På den tiden begynte jeg virkelig å føle at hjertet brant, noe som kommer av sikker kunnskap om at Jesus er verdens Frelser og Guds Sønn. Hele livet har jeg ønsket å gi så mye av min tid og mine talenter som mulig for å dele mitt vitnesbyrd med andre gjennom kunst. Jeg håper oppriktig at min kjærlighet til Frelseren kommer frem i min kunst, og at den på en eller annen måte vil styrke vitnesbyrdene til dem som ser den. D E S E M E R En kvinne rører ved Frelserens kappe, av Judith Mehr Datter, din tro har frelst deg. Gå bort i fred (Markus 5:34).

16 ofret seg for mine synder, slik at jeg kan oppstå og leve sammen med Gud og min familie etter døden. Det jeg tenker mest på nå med hensyn til mitt vitnesbyrd, er at jeg føler hans nærhet i mitt daglige liv. Jeg kan aldri fornekte hans eksistens og hans uforlignelige kjærlighet til meg. Jeg elsker ham av hele mitt hjerte. Til minne om meg, av Walter Rane Dette er mitt legeme, som blir gitt for dere. Gjør dette til minne om meg (Lukas 22:19). FRA VISIONS OF FAITH OLLETION VED MILL POND PRESS, IN., VENIE, FLORIDA Herren ber i Getsemane, av Del Parson Herren, eders Forløser, led døden i kjødet. Han led alle menneskers pine, for at alle mennesker måtte omvende seg og komme til ham (L&p 18:11). L I A H O N A 14 WALTER RANE Jeg vet naturligvis ikke hvordan han ser ut, så jeg prøver ikke å få ham til å se lik ut hver gang jeg maler ham. Hvert maleri skildrer forskjellige hendelser i Kristi liv og er et forsøk på å uttrykke en annen side ved Frelserens personlighet. Jeg vet at mine forsøk er svært utilstrekkelige, men det er likevel en ære å prøve i en viss grad å fange noe av vår Frelsers storhet og kanskje uttrykke et svakt glimt av hans personlighet og gi uttrykk for en følelse som kan røre ved noen. DEL PARSON Kristus er min helt. Jeg elsker å lese om ham og hans liv. Det gjør meg ydmyk å prøve å skildre ham gjennom kunst. Min kunst har i stor grad blitt påvirket av veiledningen i min

17 patriarkalske velsignelse. Den ga meg veiledning for mitt arbeid. Tidlig i min karriere var min hustru og lille datter utsatt for en bilulykke. På den tiden følte jeg det som Den hellige ånd innhyllet meg i trøst og Guds kjærlighet. Det er denne kjærligheten jeg prøver å gi uttrykk for i mine malerier av Frelseren. MINERVA K. TEIHERT ( ) Jeg har et vitnesbyrd om evangeliet. Ja, det er det viktigste for meg. (Intervju ved Robert onrad og Frederick Teichert, 6. februar 1974.) Herren lukker virkelig opp dører når vi banker på. Noen ganger er det ikke den døren vi har oppsøkt, som blir åpnet, men den rette døren er vanligvis den som åpnes helt foran oss, selv om vi kanskje ikke forstår det før senere. (rev til datteren Laurie Teichert Eastwood.) GARY E. SMITH Min mor vekket tro på Herren Jesus Kristus hos meg i tidlig alder. Da jeg hørte evangeliet og sluttet meg til Kirken i en alder av 25 år, var det som å finne den manglende biten i et puslespill. I dag har jeg fremdeles den troen jeg hadde som gutt. Men med visdom, modenhet og erfaring gir denne troen nå en dypere og større forståelse av vår Frelsers liv og misjon. Kristus sørger over Jerusalem, av Gary E. Smith Jerusalem! Jerusalem! Dere skal ikke se meg før den tid kommer da dere sier: Velsignet være han som kommer i Herrens navn! (Lukas 13:34 35). Det tapte får reddes, av Minerva K. Teichert Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene (Johannes 10:11). D E S E M E R

18 Finn h

19 Jesu Kristi evangelium gjør oss i stand til å finne fred og håp i alle situasjoner. Av eldste Johann A. Wondra Områdeautoritet-sytti Da jeg studerte ved universitetet i Wien i Østerrike, kom to misjonærer til min dør og sa: Vi har et budskap fra Gud til deg, Jeg ba dem inn og lurte på hvorfor jeg gjorde det, for jeg var ikke noe interessert i religion. Jeg var blitt sterkt berørt av den ungarske revolusjon i 1956, som sendte tusenvis av flyktninger inn i Østerrike, og jeg hadde prøvd å få vite meningen med sanne vei til fred og lykke i denne verden. Jeg vet også at du og jeg ikke kan unnslippe vanskeligheter, prøvelser og lidelse i vårt liv på jorden. Men Jesu Kristi evangelium gir oss styrke til å overvinne dette, til å seire ved tro (se L&p 76:53) og til å gå fremover med håp og optimisme. ADSKILLELSENS SMERTE Min hustru og jeg kom til å forstå denne sannheten bedre da vi mistet vår kjære sønn Georg, som var 27 år gammel da han døde. Da dette skjedde, var jeg president i den nylig opprettede Østerrike Wien syd misjon, som innbefattet landene i det tidligere Jugoslavia. Etter en sonekonferanse i Zagreb i Kroatia fikk søster Wondra og jeg åp i Kristus JOHANNES OG PETER VED GRAVEN, AV ROERT T. ARRETT livet. Men jeg ventet ikke å finne svaret i noen kirke. Disse misjonærenes budskap var gjenopprettelsens budskap. Jeg tror jeg elsket profeten Joseph Smith fra første øyeblikk jeg hørte om ham. Jeg ble spesielt grepet av omstendighetene i forbindelse med martyrdøden. Da jeg senere tilbragte tid med å lese Mormons bok og be, mottok jeg gjennom Den hellige ånds kraft en gledelig, fredelig visshet om at Jesus er Kristus, at Joseph Smith var gjenopprettelsens profet, og at Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er Herrens gjenopprettede kirke på jorden, ledet av levende profeter som bereder verden for hans annet komme. Siden da har jeg gjennom mer enn 40 år som medlem av Kirken hatt mange personlige opplevelser som har bekreftet for meg at Jesu Kristi evangelium er den eneste beskjed om å ringe hjem. Snart var vår kjære svigerdatter Regina på tråden. Hun gråt i stor sjelekval: Pappa, Georg er død. Georg er død! De omfattende undersøkelsene som fulgte, kunne ikke gi noen dødsårsak. Vår sønn hadde aldri vært alvorlig syk. Hjertet hadde bare ganske enkelt stanset uten noen medisinsk forklaring. Georg var en spesiell sønn, full av liv og glede, full av kjærlighet til oss og sin egen familie, ren av hjerte og uten svik. I 1989 hadde han vært en av de første misjonærer som ble sendt til Øst-Tyskland i en periode som var storartet for misjonærarbeid. Han talte ofte om dåpshandlingene som han og hans ledsager deltok i, men aldri om antall dåp. Han følte at disse opplevelsene var for hellige til å bli redusert til statistikk. I slutten av Georgs første brev fra misjonen skrev han: Ikke savn meg for mye. D E S E M E R

20 Livet må gå videre uten meg. Den dagen han døde, hadde han lest president Gordon. Hinckleys budskap Seier over døden og hadde understreket Hvor tragisk og bitter er ikke de etterlattes sorg. Den sørgende enken, det morløse barnet, den etterlatte faren de kan alle fortelle om avskjedens lidelse (Liahona, aptril 1997, s. 3). Vår familie har lidd slik smerte. Vi savner Georg dypt! Men vi har også en brennende følelse i vår sjel av at fordi vi tror på forsoningen, på Jesu Kristi død og oppstandelse fordi vi tror på Getsemanes, Golgatas og den tomme gravs budskap kan vi også i de sorgtunge stunder i livet stole på at Gud er en kjærlighetens, barmhjertighetens og medfølelsens Gud, selv når vi ikke forstår hva som har skjedd eller hvorfor. Gud aksepterte sin Sønns, Jesu Kristi offer, han som led alt på grunn av sin miskunnhet og langmodighet mot menneskenes barn (1. Nephi 19:9). Noen uker etter Georgs død reiste søster Wondra og jeg gjennom Serbia og Montenegro og besøkte fresken Den hvite engel i Mileseva-klosteret. Denne fresken, som er et av de største kunstverk som finnes, inneholder teksten i et av de største budskap som noen gang er gitt: Hvorfor søker dere den levende blant de døde? Han er ikke her, han er oppstått (Lukas 24:5 6). Dette budskapet bragte trøst til Serbias gode, fredselskende og gjestfrie folk gjennom alle århundrene med tyranni og ødeleggelse i deres historie. Og dette budskapet bringer oss alle trøst den eneste virkelige og varige trøst vi har. I rommet ovenpå den kvelden Det siste måltid fant sted kvelden for den største lidelse som noensinne har funnet sted i alle verdener Han har skapt talte Kristus om fred, sin fred: Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke (Johannes 14:27). Hvordan kunne han tale om fred i denne situasjonen? Jeg mener det var mulig kun på grunn av hans fullkomne kjærlighet, som driver frykten ut (1. Johannes 4:18). I sin yppersteprestelige bønn ba Kristus for sine disipler og for alle dem som ved deres ord kommer til tro på meg det er viktig å merke seg at dette innbefatter oss for at de skal være fullkommet til ett og for at den kjærlighet som du elsket meg med, skal være i dem, og jeg i dem (Johannes 17:20, 23, 26). Jesus og hans disipler forlot rommet ovenpå og krysset Kedron-dalen og kom til en hage med oliventrær på de nedre slettene av Oljeberget. Denne hagen ble kalt Getsemane, et navn som betyr oljepresse. Olivener smaker bittert, men når de blir knust i en olivenpresse, smaker oljen søtt. Kristus drakk den bitre kalk for at all bitterhet kan fjernes fra vårt liv og bli noe søtt hvis vi forsaker våre synder og kommer til ham. Han sa: Jeg har drukket ut den bitre kalk Faderen har gitt meg, og har forherliget Faderen ved å påta meg verdens synder (3. Nephi 11:11). Mens han ba i Getsemane, bar han hele verdens smerte og sorg. Han var en smertenes mann, vel kjent med sykdom Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret (Jesaja 53:3 4). Han lot sin syndfrie sjel påta seg verdens synder og vekten av verdens sorger. Det var ingen fysisk smerte, ei heller mental vånde alene, som fikk ham til å lide en slik tortur at blodet piplet frem fra hver pore; men en åndelig sjelekval som bare Gud var i stand til å erfare. (James E. Talmage: Jesus Kristus, s. 449.) Han ba til Faderen: La ikke min vilje skje, bare din (Lukas 22:42). Å gjøre Faderens vilje var Sønnens høyeste ønske selv når det var så smertefullt som i Getsemane. For se, jeg, Gud, har lidt dette for alle, for at de ikke skulle lide hvis de ville omvende seg. Men hvis de ikke vil omvende seg, må de lide, ja, som jeg led. Hvilken lidelse fikk meg, ja, Gud, den største av alle, til å skjelve av smerte og blø fra hver pore Men ære være Faderen, jeg drakk og fullendte mine forberedelser for menneskenes barn (L&p 19:16 19). Av Kristus lærer vi å være lydige selv når det er smertefullt, slik det var smertefullt for ham i Getsemane. Vi lærer å tjene andre selv når det er ubeleilig, slik det JESUS KNELER I ØNN OG MEDITASJON, AV MIHAEL JARVIS NELSON L I A H O N A 18

21 ha følt da hun så sin kjære Herre oppreist fra de døde. Men han sa mildt til henne: Rør ikke ved meg! For ennå er jeg ikke faret opp til Faderen! Men gå til mine brødre og si til dem: Jeg farer opp til min Far og deres Far, min Gud og deres Gud (Johannes 20:17). Han forlot Maria Magdalena og gikk seirende inn til sin Faders nærhet. Om og om igjen prøver jeg å se for meg denne fantastiske scenen. Fordi vi tror på forsoningen, på Jesu Kristi død og oppstandelse, kan vi også i de sorgtunge stunder i livet stole på at Gud er en kjærlighetens, barmhjertighetens og medfølelsens Gud. visselig var ubeleilig for ham på Golgatas kors. Og vi lærer å stole på Guds kjærlighet, selv om vi måtte føle at Gud har sviktet oss for når vi holder ut ved tro, kan disse bitre og sorgfulle stundene i livet bli som trinn på Jakobs stige og føre oss inn i Guds himmelske nærhet (se 1. Mosebok 28:12 13). ET STRÅLENDE ØYELIKK Hvilket strålende øyeblikk var det ikke da den oppstandne Kristus viste seg for Maria Magdalena! Jesus sier til henne: Kvinne, hvorfor gråter du? Hvem leter du etter? Hun trodde det var hagevokteren, og sa til ham: Herre, dersom du har båret ham bort, da si meg hvor du har lagt ham, så vil jeg ta ham! Jesus sier til henne: Maria! Da vender hun seg og sier til ham på hebraisk: Rabbuni! Det betyr Mester (Johannes 20:15 16). Hvilken overordentlig stor glede Maria Magdalena må ALT MITT HÅP ER SAMLET I KRISTUS Gjennom sitt sonoffer brøt Kristus dødens bånd. På samme måte som han tok igjen sitt legeme og kom ut fra graven, skal vi alle oppleve en gjenforening av legeme og ånd den dagen vi selv oppstår. Den guddommelige plan for lykke muliggjør en fortsettelse av familieforholdet på den andre siden av graven. Hellige ordinanser og pakter som er tilgjengelige i hellige templer, gjør det mulig for enkeltmennesker å vende tilbake til Guds nærhet og for familier å bli evig forenet. ( Familien En erklæring til verden, Lys over Norge, oktober 1998, s. 24.) Hvilket gledelig budskap om stor glede! (L&p 128:19). Livet er evig. Familien kan være sammen bestandig. Det kjærlige forholdet mellom mann og hustru og mellom foreldre og barn fortsetter utover graven. Dette vil også vise seg sant når det gjelder vårt forhold til vår kjære sønn Georg. Det er et mirakel for søster Wondra og meg at vår tro på Kristus har blitt styrket, til tross for tapet av vår sønn, og det har også vår tillit til hans ord: For bergene skal vike bort og høydene flyttes, men min godhet skal ikke vike fra deg, heller ikke skal min fredspakt rokkes, sier Herren som forbarmer seg over deg (3. Nephi 22:10). Alt mitt håp er samlet i Kristus. Han er vår Frelser og Forløser. Han er i sannhet den gode hyrde som ga sitt liv for sine får. Gud være lovet for hans guddommelige Sønns uforlignelige gave ( Den levende Kristus Apostlenes vitnesbyrd, Liahona, april 2000, s. 2 3). Eldste Johann A. Wondra er områdeautoritet-sytti og virker i området Europa sentralt. D E S E M E R

22 S g T g g g På hellig sted Oppriktig = 64 80! YY 3 4 O : O O g mf langsommere # Y Y 3 O : 4! YY O h O 1. Hel- lig tem - pel, hel - lig sted er 2. Hel- lig tem - pel, hvor vi læ - rer 3. Hel - lig tem - pel, hvor vi kan ar - a tempo O O O fylt med him - melsk lys. Ån - den vit - ner der om Gud, og sann - het til oss bys. om den sto - re plan, der vår sjel be - ga - vet blir med kraft fra him - me - len. bei - de for vår slekt. E - vig bånd be - seg - let blir ved pres - te - døm - mets kraft, # Y Y O O! Y Y O g O O O O O O g # Y Y In - nen - for, på hel - lig sted, vi fø - ler en - het god, for - e - net ved Guds sto - re kraft i Der vi kne - ler ned for Gud og inn - går pakt med ham. Vi fø - ler der hans Ånd så god og og vårt hjer - te ven - der seg til dem som ga oss liv. Et hel - lig, vak - kert sted det er, hvor O W OO O OO O O! YY # Y Y kjær - lig - het og tro. e - vig kjær - lig - het. him - len er så nær. O f (Synges tostemt siste gang.) O O Lær - doms hus og tro - ens hus, fre - dens, bøn - nens hus, Tro - ens hus, bøn - nens hus, O L I A H O N A 20

23 g g h g g! YY O O O O her - lig - he - tens, Her - rens hus, Hans nær - het fø - les her. Jeg vil hol - de hjer - tet rent og Her - rens nær - het fø - les her. Hjer - tet rent, jeg # Y Y O O! YY O (Y) O O le - ve slik hver dag at jeg ver - dig kan ta del og stå Her - ren nær. le - ver slik hver dag at jeg ver - dig kan ta del og stå Her - ren # Y Y X O O! YY : O O O O 3. nær. nær, stå Her - ren nær. langsommere langsommere # Y Y O : O O O O Tekst og musikk: Sally DeFord, f Sally DeFord. rukt med tillatelse. Sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke. L&p 88:119 L&p 97:15 16 FOTO: STEVE TREGEAGLE D E S E M E R

24 Spørsmål& svar Hvorfor sier Kirken at vi ikke skulle ha stevnemøter før vi er 16? Svarene tar sikte på å gi hjelp og perspektiv, og er ikke å betrakte som offisielle uttalelser om Kirkens lære. FOTOILLUSTRASJON: JOHN LUKE LIAHONAS SVAR Herrens profeter har gitt et konkret råd for å hjelpe unge menn og unge kvinner å ha verdig og oppløftende omgang med hverandre. I kulturer hvor det er akseptabelt å ha stevnemøter, innbefatter dette rådet at man ikke har stevnemøter før man er 16 år. Å vente til man er minst 16 år kan virke hardt spesielt hvis du ønsker å ha stevnemøter og hvis du føler press fra andre. Men vår himmelske Fader har gitt oss denne retningslinjen gjennom sine profeter for å hjelpe oss å leve verdig, slik at L I A H O N A 22 vi kan vende tilbake til ham. Og velsignelsene som kommer av å rette seg etter dette rådet, er store. Kirkens ledere har sagt at å ha stevnemøter før man er 16 år, kan føre til umoralske handlinger, begrense antallet andre unge du kan treffe, og berøve deg for erfaringer som vil hjelpe deg å velge en evig ektefelle (Til styrke for ungdom Hvordan oppfylle vår plikt overfor Gud [2002], s. 24). Tidlig i tenårene begynner du på en følelsesmessig, sosial, mental og fysisk utvikling som vil fortsette i mange år. En viktig grunn til ikke å ha stevnemøter før du er 16 år, er at tidlige stevnemøter kan gjøre livet vanskelig for deg og forstyrre din åndelige vekst. Det er for eksempel ikke uvanlig å utvikle sterke romantiske følelser tidlig i tenårene, sammen med en sterk tiltrekningskraft til det motsatte kjønn. Dette kan skje på et tidspunkt da du holder på å utvikle følelsesmessig og mental modenhet til å takle slike følelser. Studier har vist at det er langt større sjanse for at man innleder upassende

25 fysiske forhold når man begynner med stevnemøter for tidlig. Tidlige stevnemøter kan føre til begrensede vennskapsforhold nettopp på et tidspunkt da du skulle utvide din vennskapskrets og omgås mange forskjellige mennesker. Hvis du blir kjent med mange unge menn og unge kvinner, vil du utvikle sosiale ferdigheter som vil bidra til at stevnemøter i fremtiden blir hyggeligere. Selv etter at du har fylt 16 år, er det best å gå ut sammen i grupper og unngå parvis inndeling med bare én partner. Og fordi stevnemøter til slutt fører til ekteskap, må du passe på å gå ut sammen med den slags personer som du kan tenke deg å gifte deg med. Noen unge ønsker ikke eller har ikke anledning til å ha stevnemøter før lenge etter at de har fylt 16. Mange lykkelige, normale unge har sjelden stevnemøter før senere, eller først i gifteklar alder. Hvis du har tro nok til å følge retningslinjene fra våre ledere i Kirken, vil dine år med stevnemøter være mindre stressende, morsommere og lykkeligere (se Alma 41:10). Du vil motta velsignelsene som kommer av lydighet. Og du vil være bedre beredt til tempelekteskap. LESERNES SVAR Det finnes en god grunn til Kirkens læresetning om at vi ikke skal ha stevnemøter før vi er 16. Gud er opptatt av oss, og hans profeter er opptatt av oss. Når vi har stevnemøter før vi er 16, kan vi nok være populære, men hovedsakelig for verden. En som ikke har stevnemøter før riktig alder, viser modenhet, et ønske om å forbedre seg og trofasthet mot Herren. Nadia Antuanette Reátegue Rivera, 13, Las Viñas gren, Lima Peru La Molina stav Jeg tror at hvis jeg hadde hatt stevnemøter i ung alder, så ville det ikke bidratt til å skape riktige omgivelser for å innby Ånden. Jeg er enig med president Hinckley i at vi skulle være kloke med hensyn til stevnemøter, for dette vil være den beste forberedelsen til å velge en evig ledsager. Amery. Silvino, 16, Santo risto ward, Gapan Filippinene stav Fysisk tiltrekning mellom mann og kvinne er naturlig. Men noen ganger fører slike følelser til uakseptabel oppførsel, som enkelte feilaktig hevder er en måte å vise kjærlighet på. Kirken oppfordrer oss til ikke å ha stevnemøter før vi er 16, fordi vi ikke er modne nok ennå til å kontrollere disse følelsene og kan falle. Lupeolo Tupou, 18, Nuku alofa 8. ward, Nuku alofa Tonga nord stav Normer for stevnemøter erren har gjort oss attraktive H for hverandre i en strålende hensikt. Men denne samme tiltrekningskraften blir som en kruttønne hvis den ikke holdes under kontroll. Den er noe vakkert hvis den brukes på riktig måte. Den er dødelig hvis den kommer ut av kontroll. Det er av den grunn Kirken fraråder stevnemøter i ung alder. Denne regelen er ikke på noen måte ment å skade deg. Den er ment å skulle hjelpe deg, og det vil den gjøre hvis du vil overholde den. Fast følge i ung alder leder svært ofte til tragedie. Undersøkelser har vist at jo lenger en gutt og pike er sammen, jo mer sannsynlig er det at de havner i vanskeligheter. Det er bedre, mine venner, å gå ut med forskjellige ungdommer av det annet kjønn inntil dere er rede til å gifte dere. Ha det moro, men hold dere unna intimitet. Hold hendene for dere selv. Det er kanskje ikke så lett, men det er mulig. President Gordon. Hinckley ( En profets rettledning og bønn for ungdom, Liahona, april 2001, s ) D E S E M E R

26 Denne normen er ment å skulle hjelpe oss å forberede oss til ekteskap. Når vi har fast følge med én person i tidlig alder, kan det føre til en tragedie. I en alder av 16 år er de unge noe mer ansvarsbevisste og mer i stand til å ha kontroll over seg selv. Eldste Daniel anza, 21, den demokratiske republikken Kongo Kinshasa misjon I ung alder er man ennå ikke i stand til å innse de fulle konsekvensene av sine handlinger. Unge kan ofte gjøre noe på grunn av nysgjerrighet eller press. Kirken hjelper oss å unngå mange fryktelige feiltrinn ved å gi oss kloke råd og anbefalinger. Natalja Fjodorovna Frolova, 21, Saratovsky Tsentralny gren, Saratov Russland distrikt Herren vet at vi skulle vie vår tenåringstid til å lære evangeliet, utvikle gode vennskap og forberede oss til misjon og ekteskap. Han elsker oss og ønsker at vi skal være rede til disse viktige erfaringene. Maurício Imbroise, 18, enedito entes ward, Maceió rasil stav Jeg mener at du skulle ha et nært forhold bare hvis du alvorlig overveier å gifte deg med ham eller henne. Og du skulle overveie å gifte deg først når du vet hvem du selv er og hva du virkelig ønsker for evigheten. Det er best å utvikle seg selv først, uten en partner. Mirjam Liebich, 23, Lauenburg gren, Hamburg Tyskland stav Verden betrakter stevnemøter helt galt. Lucifer har fullstendig forvrengt normene for stevnemøter. Jeg ventet til jeg var 16 før jeg hadde stevnemøter. Det var givende å vite at jeg var lydig mot Herrens bud. Det ga meg en indre fred som var verd ethvert offer. Elisa orrea, 19, Humaitá ward, Porte Alegre rasil Moinhos de Vento stav Vi må huske at Satan lurer på oss. Men vårt mål er å reise til templet med et rent hjerte som er fullt av takknemlighet til vår himmelske Fader. Gud elsker oss og ønsker at vi skal være fullstendig lykkelige. Uansett hvor gamle vi er, må vi bruke visdom og alltid be slik at vi vil seire over den onde. R. Trinidad Guerrero Soliz, 20, Pueblo Yaqui gren, iudad Obregón Mexico Yaqui stav Stevnemøter forbereder oss til ekteskap, og Kirken lærer oss at i en L I A H O N A 24 alder av 16 er vi vanligvis modne nok til å forstå hva stevnemøter dreier seg om. Det er større sannsynlighet for at vi går ut med personer som har høye normer og som respekterer våre normer. Eldste Emmanual N. A. Solomon, 22, Nigeria Port Harcourt misjon SPØRSMÅL OG SVAR er en spalte for ungdom. Vi håper å trykke svar fra unge i mange forskjellige land. Send ditt svar slik at vi har det senest 15. januar Send det til: QUESTIONS AND ANSWERS 01/03, Liahona, Floor 24, 50 East North Temple Street, Salt Lake ity, UT , USA, eller send det som e-post til Svaret kan maskinskrives eller skrives tydelig for hånd på ditt eget språk. For at svaret skal komme i betraktning, må du oppgi fullt navn, alder, hjemmeadresse og ward og stav (eller gren og distrikt). Vennligst send med et fotografi av deg selv. Dette vil ikke bli returnert. Vi vil trykke et representativt utvalg av svar. SPØRSMÅL: Til jul har jeg alltid kjøpt gaver fra butikken til mine søsken. I år ønsker jeg å gi dem noe mer personlig og meningsfylt. Hva annet kan jeg gi i gave til jul?

JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE JANUAR 2002 LIAHONA

JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE JANUAR 2002 LIAHONA JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE JANUAR 2002 LIAHONA Jerusalem sett fra Oljeberget, av Max Gestal Oldtidens Jerusalem, på den andre siden av Kedron-dalen fra Oljeberget, venter fredfullt på trette

Detaljer

Liahona. Rettferdig lederskap i hjemmet, s. 20 Finn tid til din familie, s. 30 Familien, s. B8

Liahona. Rettferdig lederskap i hjemmet, s. 20 Finn tid til din familie, s. 30 Familien, s. B8 J E S U K R I S T I K I R K E A V S I S T E D A G E R S H E L L I G E F E B R U A R 2 0 0 4 Liahona Rettferdig lederskap i hjemmet, s. 20 Finn tid til din familie, s. 30 Familien, s. B8 J E S U K R I S

Detaljer

J E S U K R I S T I K I R K E A V S I S T E D A G E R S H E L L I G E M A I 2 0 0 3 Liahona

J E S U K R I S T I K I R K E A V S I S T E D A G E R S H E L L I G E M A I 2 0 0 3 Liahona Liahona J E S U K R I S T I K I R K E A V S I S T E D A G E R S H E L L I G E M A I 2 0 0 3 Ti, vær stille! av Del Parson «[Frelseren] reiste seg, og han truet vinden og sa til sjøen: Ti, vær stille! Og

Detaljer

Lære og pakter og Kirkens historie Evangeliets lære, lærerhefte

Lære og pakter og Kirkens historie Evangeliets lære, lærerhefte Lære og pakter og Kirkens historie Evangeliets lære, lærerhefte Lære og pakter og Kirkens historie Evangeliets lære, lærerhefte Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer og forslag

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 2014 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Det aronske prestedømme 2014 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2013 Intellectual

Detaljer

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer

Detaljer

Kom, følg med meg. Unge kvinner 2015. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Unge kvinner 2015. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Unge kvinner 2015 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Unge kvinner 2015 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2014 ved Intellectual Reserve,

Detaljer

182. årlige generalkonferanse. 31. mars 1. april 2012

182. årlige generalkonferanse. 31. mars 1. april 2012 182. årlige generalkonferanse 31. mars 1. april 2012 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah 2012 Intellectual Reserve, Inc. Med enerett Engelsk original godkjent: 12/11

Detaljer

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2015. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2015. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Søndagsskolen 2015 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Søndagsskolen 2015 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2014 ved Intellectual Reserve,

Detaljer

Min grunnvoll: Prinsipper, ferdigheter og vaner

Min grunnvoll: Prinsipper, ferdigheter og vaner Min grunnvoll: Prinsipper, ferdigheter og vaner SELVHJULPENHET Week 3 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah 2014, 2015 Intellectual Reserve, Inc. Med enerett. Engelsk

Detaljer

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Søndagsskolen 2 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse til evangeliet Søndagsskolen April-juni 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2012

Detaljer

EKTESKAP OG FAMILIEFORHOLD STUDIEVEILEDNING FOR DELTAKERE

EKTESKAP OG FAMILIEFORHOLD STUDIEVEILEDNING FOR DELTAKERE EKTESKAP OG FAMILIEFORHOLD STUDIEVEILEDNING FOR DELTAKERE EKTESKAP OG FAMILIEFORHOLD STUDIEVEILEDNING FOR DELTAKERE Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer og forslag Vi vil sette

Detaljer

Læresetninger fra Kirkens presidenter. George Albert Smith

Læresetninger fra Kirkens presidenter. George Albert Smith Læresetninger fra Kirkens presidenter George Albert Smith LÆRESETNINGER FRA KIRKENS PRESIDENTER GEORGE ALBERT SMITH Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Bøker i serien

Detaljer

Mormons bok LÆRERENS RESSURSBOK

Mormons bok LÆRERENS RESSURSBOK Mormons bok LÆRERENS RESSURSBOK Mormons bok Lærerens ressursbok Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2001 Intellectual Reserve, Inc. Ettertrykk forbudt Printed

Detaljer

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet OVERVINN AVHENGIGHET En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet Skrevet med støtte fra Kirkens ledere og profesjonelle rådgivere, av personer som har slitt med avhengighet og som har opplevd

Detaljer

Kirkens presidenter E LEVHEFTE. Religion 345

Kirkens presidenter E LEVHEFTE. Religion 345 Kirkens presidenter E LEVHEFTE Religion 345 Kirkens presidenter Elevhefte Religion 345 Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige TAKK Vi vil uttrykke vår takknemlighet

Detaljer

EKTESKAP OG FAMILIEFORHOLD INSTRUKTØRENS HEFTE

EKTESKAP OG FAMILIEFORHOLD INSTRUKTØRENS HEFTE EKTESKAP OG FAMILIEFORHOLD INSTRUKTØRENS HEFTE EKTESKAP OG FAMILIEFORHOLD INSTRUKTØRENS HEFTE Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer og forslag Vi vil sette pris på dine forslag

Detaljer

Læresetninger fra Kirkens presidenter. Ezra Taft Benson

Læresetninger fra Kirkens presidenter. Ezra Taft Benson Læresetninger fra Kirkens presidenter Ezra Taft Benson LÆRESETNINGER FRA KIRKENS PRESIDENTER EZRA TAFT BENSON Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Bøker i serien Læresetninger

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 4. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 4. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 4 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Det aronske prestedømme Oktober - desember 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers

Detaljer

Kirkens presidenter. Religion 345

Kirkens presidenter. Religion 345 Kirkens presidenter LÆRERENS Religion 345 B O K Kirkens presidenter Lærerens bok Religion 345 Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Send kommentarer og rettelser,

Detaljer

LÆRESETNINGER FRA KIRKENS PRESIDENTER SPENCER W. K IMBALL

LÆRESETNINGER FRA KIRKENS PRESIDENTER SPENCER W. K IMBALL LÆRESETNINGER FRA KIRKENS PRESIDENTER SPENCER W. K IMBALL LÆRESETNINGER FRA KIRKENS PRESIDENTER SPENCER W. KIMBALL Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Vi vil sette pris på å få kommentarer

Detaljer

Lære og pakter og Kirkens historie

Lære og pakter og Kirkens historie Lære og pakter og Kirkens historie S E M I N A R LÆRERENS RESSURSBOK Lære og pakter og Kirkens historie lærerens ressursbok Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Detaljer

Lære og PaKter ELEVHEFTE

Lære og PaKter ELEVHEFTE Lære og PaKter ELEVHEFTE Lære og pakter (Religion 324-325) Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Originaltittel: Doctrine and Covenants Student Manual Originalutgaven:

Detaljer

LÆRESETNINGER FRA KIRKENS PRESIDENTER DAVID O. MCKAY

LÆRESETNINGER FRA KIRKENS PRESIDENTER DAVID O. MCKAY LÆRESETNINGER FRA KIRKENS PRESIDENTER DAVID O. MCKAY LÆRESETNINGER FRA KIRKENS PRESIDENTER DAVID O. MCKAY Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Vi vil sette pris på å få kommentarer og forslag

Detaljer

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen Omarbeidet av Kjell Aune 1 2 Først utgitt på norsk i 1957 av Norsk Bokforlag Fritt omarbeidet av Kjell Aune i 2015 og utgitt elektronisk

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38)

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) 1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) BAKGRUNNSSTOFF: I teksten møter vi Maria som en ung kvinne - kanskje ennå ikke fylt 20 år. 1. Sett ut fra denne teksten: Hva slags personlighet synes du Maria har?

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Tilbe Jehova, evighetens Konge SIDE 7 SANGER: 106, 46

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Tilbe Jehova, evighetens Konge SIDE 7 SANGER: 106, 46 8 VAKTTARNET 15. JANUAR 2014 NR. 2 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE STUDIEARTIKLER 3. 9. MARS Tilbe Jehova, evighetens Konge SIDE 7 SANGER: 106, 46 10. 16. MARS Riket har hersket i 100 år hvordan berører det

Detaljer

Håndbok 2 Kirkens administrasjon 2010

Håndbok 2 Kirkens administrasjon 2010 Håndbok 2 Kirkens administrasjon 2010 Håndbok 2 Kirkens administrasjon 2010 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah 2010 ved Intellectual Reserve, Inc. Med enerett Printed

Detaljer