Barnelegens oppgaver Supplerende medisinske undersøkelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnelegens oppgaver Supplerende medisinske undersøkelser"

Transkript

1 Barnelegens oppgaver Supplerende medisinske undersøkelser Jon Skranes, Professor, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, Trondheim /Overlege, HABU, Barnesenteret, Sørlandet sykehus HF, Arendal Gro CC Løhaugen, PhD, post doc NTNU / Nevropsykolog og leder, HABU, SSHF, Arendal

2 Barnelegens oppgaver ved mistanke om FASD Anamnese: NB Barnebilder! Somatisk undersøkelse: Syndrom? Utviklingsvurdering/Atferdsvurdering Motorisk/Barnenevrologisk undersøkelse Sansekartlegging Vurdere behov for supplerende medisinske us Cerebral MR, EEG, blodprøver etc. Funn: FAS? Andre diagnoser/syndromer? Co-morbiditet? DCD Developmental coordination disorder (DAMP, MBD)? PUH? Nedsatt tempo, koordinasjons- og balansevansker Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker

3 Generell somatisk undersøkelse Antropometri (vekst, hodeomkrets) Somatisk status Kraniofaciale særtrekk Finger/tå-misdannelser Obs hjerteanomalier (bilyd?) Sansekartlegging Syn / hørsel vurdere henvisning til spesialist

4 Effekter av alkohol på fosteret Utseendemessige effekter Kraniofaciale særtrekk : Mikrocefali Små øyenspalter Epicanthus fold Øreanomalier Flatt midtansikt Lav neserygg, kort nese Dårlig definert philtrum Lite lepperødt på overleppa Mikrognati

5 Barnenevrologisk undersøkelse Barnenevrologisk undersøkelse Psykomotorisk utviklingsvurdering Nevrologisk status Hjernenerver Motilitet i overeks: tempo, koordinasjon, presisjon, styrke Balanse statisk dynamisk Lokomosjon / bevegelsesmønster Løping, ballkasting, ballsparking

6 Psykomotorisk utviklingsvurdering

7 Denver Developmental Screening Test

8 Utviklingsdiagnostikk Normal psykomotorisk utvikling Stor variasjonsbredde, eks. gangfunksjon Arvelige faktorer Forsinket utvikling Generelt forsinket utvikling: mental ret.? isolert / spesifikk forsinkelse, eks. språk, eks. CP Finmotorikk kontra grovmotorikk Avvikende utvikling patologisk Kvantitative forandringer Kvalitative forandringer: eks. CP Obs: tilbakegang/tap av ferdigheter: ø.hj innleggelse

9 Legen/fysioterapeutens oppgaver Kvantifisering av de motoriske / nevrologiske vanskene Ulike måleverktøy tilgjengelig MFNU Movement ABC Andre tester: VMI med tilleggstester Peabody

10 Motorisk funksjonsnevrologisk undersøkelse - MFNU Utviklet på Birkelid/Sørlandet kompetansesenter barn med ADHD ( Liv Larsen Stray). Stray LL et al. Behavioral and Brain Function 2009;5:22 Seksjon for Fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen og Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger. Manual + DVD med videoklipp hvordan MFNU gjennomføres og skåres, Manual 133 sider, pris: kr. 700 (inkl. DVD) ISBN:

11 Motorisk funksjonsnevrologisk undersøkelse Stray LL et al. Behavioral and Brain Function 2009;5:22

12 MFNU Motorisk funksjonsnevrologisk undersøkelse

13 Andre tester Movement - ABC VMI: Visual motor integration test, motor coordination test

14 ABC-testen 3 deler Aldersgruppe: 3-6 år 7-10 år år Manual dexterity (finmotorikk) Balanse Ballaktiviteter

15 Eksempler på motoriske tiltak Deltakelse i sansemotorisk gruppe i skole/barnehage Råd til foreldre/skole/barnehage om aktuelle aktiviteter Sekretærhjelp i skolen/ til lekser? Bruk av PC?

16 Andre medisinske undersøkelser som bør gjøres

17 Effekter av alkohol på fosteret Andre fysiske avvik Hjertemisdannelser (VSD, ASD, PS) Hørselsdefekter Okulære avvik: strabisme, hypoplasi n. optici Dentale avvik: malokklusjon Immundefekter: redusert antall T-celler Lav fødselsvekt Skjelettfeil: virvelmisdannelser, skoliose, ekstremitetsdefekter, forsinket skjelettalder Nyremisdannelser

18 Hørselsaffeksjon ved FAS 14 barn med FAS i studien 13 barn med residiv. serøs otitt krevde gjentatte paracenteser / dreninnleggelser etiologi: gjentatte infeksjoner pga dårlig immunforsvar dårlig tubefunksjon pga embryonale misdannelser 1. og 2. gjellebue? 4 barn med sensorinevralt hørselstap alkoholindusert nevroektodermalt syndrom? alkohol ototoxisitet? Hørselsaffeksjon er vanlig ved FAS Kan forverre / bidra til språkvansker og lærevansker hos barn med FAS Church et al. Pediatrics 82 (1988)

19 FAS og hørselsdefekter Fire ulike typer hørselsdefekter Utviklingsmessig forsinket hørselsfunksjon Sensorinevrogent hørselstap (N. auditorius) Residiverende mekanisk hørselstap pga serøs otitt Sentralt betinget hørselstap Vestibulære forstyrrelser (sjeldne) samme gjellebuer affisert (Church & Abel Obstet Gynecol Clin North Am 1998)

20 Øye / synsaffeksjon ved FAS Flere deler av øye/synsapparatet kan være affisert: Ytre øyenregion/motilitet: epikanthus, strabisme (skjeling), nystagmus, telecanthus (økt avstand mellom øynene), blepharoptosis (hengende øyelokk), Fremre del og medier: mikroftalmos, katarakt (grå stær) Øyenbunnen: N. optikushypoplasi, slyngede retina-kar Syn og refraksjon: 12% <=0.2 visus bilat., 46% , refraksjonsanomalier: grav myopi, astigmatisme Barn med mild mental retardasjon (IQ 50-70) av ukjent årsak: øyeundersøkelse kan styrke mistanke om FAS/FAE (10% hadde FASD): ansiktsstigmata, nedsatt syn og optikushypoplasi / slyngede kar. Strømland K et al. Alcohol & Alcohol. 37 (2002)

21 FASD og epilepsi Bell S et al. Alcohol Clin Exp Res 2010;34(6): Bakgrunn: FAS-barn: 3-21% epilepsi (Iosub et al.1981; Majewski & Goecke, 1982; O Malley & Barr 1998; Olegard et al.1979; Spohr & Steinhausen 1987) Kanadisk studie fra 2 FASD klinikker: 425 personer (2-49 år), 3 subgrupper: FAS, partiell FAS, og Alkoholrelatert Neurodevelopmental Disorder (ARND). Resultat: 25 personer (5.9%) hadde en verifisert epilepsi, mens 50 personer (11.8%) hadde hatt ett eller flere krampeanfall. Logistisk regresjonsanalyse: De med epilepsi : 3x økt risiko for unormal fødsel (sete, sectio, tang, vacuum).

22 Cerebral MRI Hvorfor bør man gjøre MR? Når bør MR gjøres? MR i klinikk MR i forskning

23 MR funn tidligere studier Redusert totalt hjernevolum (generell atrofi) Selektiv hjerneatrofi (basal ganglier, nucleus caudatus, lillehjernen) Forandringer i form og størrelse av corpus callosum (den midtre hjernebjelken) Nedsatt mengde nervefiber (hvit)-substans (parietalt og temporalt). Archibald et al. 2001, Bookstein et al. 2002b, Mattson et al. 2001, Miller et al. 1999, Riley et al. 1995, Sowell et al. 2001b, 2002a,b

24 Anbefalinger cerebral MR Alle barn/unge som utredes for mulig FASD, bør få utført cerebral MRI, evt. i narkose (NB! Øyelegevurdering i samme narkose!) Spesifiser problemstillingen til radiologen Se spesielt etter: Misdannelser Corpus callosum-avvik Atrofi (store ventrikler, vidt subarachnoidalrom) Diff.diagnoser: Hvitsubstansforandringer gliose, forsinket myelinisering Likevel: Begrenset verdi av MR da mange er normale når kun vurdert kvalitativt.

25 Barn med mistanke om FASD Alle barn med mistanke om FASD bør til hørselsvurdering og øyelegeundersøkelse, evt. i samme narkose som cerebral MRI EEG: Alle barn som utredes for FASD og som i tillegg har: Anfallsanamnese, inkl. tidligere feberkramper Store oppmerksomhetsvansker Store søvnvansker, Har gjennomgått en vanskelig fødsel.

26 Andre rusmidlers effekt på hjerneutvikling MR funn Jon Skranes, Professor, Institutt for laboratoriemedisin, barneog kvinnesykdommer, NTNU, Trondheim /Overlege, HABU, Barnesenteret, Sørlandet sykehus HF, Arendal Gro CC Løhaugen, PhD, post doc, NTNU / Nevropsykolog og leder, HABU, SSHF, Arendal

27 Klassifisering av rusmidler 1. Sedativa / dempende rusmidler / downers : opiater, alkohol, cannabis (hasj, marihuana), benzodiazepiner 2. Stimulantia / uppers : kokain, amfetamin, metylfenidat (Ritalin) og metamfetamin (inkl. MDMA, såkalt ecstasy), nikotin, kaffe, te, antidepressiva. 3. Hallusinogener: LSD og meskalin, ketamin, PCP

28 Andre stoffer Effekt Alkohol Marihuana Kokain Heroin Tobakk f. Vekt X X X X Vekst retardasjon Ansikts Deformiteter Lite hode Kognitive utfall X X X X X ADHD symptomer X X X X Søvnvansker X X X X X Spisevansker X X Mye gråt X X X X Økt risiko for plutselig spedbarnsdød Skade på organer/ fødsels defekter X X X X Pustevansker X X X

29 Teratogen effekt på fosterets CNS

30

31

32 Noen virkningsmekanismer Tidlig i svangerskapet (1.trimester - organogenese): teratogen effekt fører til misdannelser Senere: mer subtil effekt som anormal vekst/modning, endringer i nevrotransmittorer/ reseptorer og effekt på hjerneorganisering Effekt via mor: morkakepåvirkning = mindre næring til fosteret, dårlig ernæring hos mor, dårlig helse-oppfølging, vold, infeksjoner, prematur fødsel, SGA

33 Påvirkning av fosterets vekst Lav fødselsvekt er koblet til: Røyking (Zarèn, 1996) Alkohol (Jones, 1973) Opiater primært el. sekundæreffekt (Bada, 2002; Hulse, 1997) Kokain (Zuckerman, 1989) Methamfetamin (få studier) (Nguyen, 2010)

34 Kokain

35 Kokain

36

37 Virkningsmekanisme Kokain får blodårene til å trekke seg sammen (vasokonstriksjon) kan føre til hypoksi (oksygenmangel) (Volpe, 1992) Påvirker dopaminrike kortikale områder - viktige for eksekutive funksjoner (Lidow, 2003). Aper utsatt for kokain i andre trimester: påvist mindre antall nevroner i hjernebark (Lidow, 2003)

38 Kokain: virker på reseptornivå og på genekspresjonsnivå i fosteret og i morkaka, fører til karsammentrekninger i morkaka næringssvikt for fosteret (SGA barn) MR: strukturelle forandringer, infarkter, utviklingsavvik, nedsatte hjernevolumer (lillehjernen, corpus callosum, thalamus, putamen) Årsak: intrauterin asfyxi? Redusert blodstrøm. Transmittorpåvirkning? Derauf et al. Sem Cell Dev Biol 2009; 20: 441

39 Ved fødsel Lavere fødselsvekt Lavere fødselslengde Liten hodeomkrets MEN: «Catch-up» vekst senere (vs. FASD) Nyfødtperiode: Urolige, endret våkenhet, skvetter lettere, dårligere på orientering. Singer, 2011

40 Neuroimaging funn: Kokain Kortikale infarkter Nevralrørsdefekter Schizencephali Nedsatt mengde grå substans Økt volum av amygdala (Rao et al. 2007) Nedsatt volum av nucleus caudatus Volumreduksjon av corpus callosum Doseavhengig effekt (Dow-Edwards et al. 2006) Roussotte et al- Neuropsychol Rev 2010

41 Struktur - funksjon: Kokain Reduksjon av grå substans i hø parietallapp ved 7-8 års alder korrelerte med vansker med visuell oppmerksomhet, visuo-motoriske ferdigheter (Dow-Edwards et al. 2006) Reduksjon i ve bakhodelapp korrelerte med visuo-motoriske vansker (Dow-Edwards et al. 2006) Avvik i frontal hvitsubstans hadde vansker på TMT del B visuospatial funksjon og eksekutivfunksjoner (Warner et al. 2006) Roussotte et al- Neuropsychol Rev 2010

42 Metamfetamin

43 Virkningsmekanismer Nevrotoksisk effekt: Fører til massiv økning av catecholaminer (dopamin og noradrenalin) i synapsen, dannelse av frie oksygenradikaler og NO, fører til apoptose. Vasokonstriksjon og nedsatt blod flow Virker på hypothalamus - hypofyse binyrebarkaksen Forandret genekspresjon (epigenetisk effekt) Dyremodeller: Omfattende skade av CNS, synsbaner og motoriske baner / barkområder er affisert Få studier med bildeundersøkelser foreligger

44 Metamfetamin Multisenterstudie USA (Maryland, Rhode island, Oklahoma, Iowa, Hawaii, California) (IDEAL study) 84 MA, 1534 ikke-eksponerte Selvrapport, påvisning i meconium 3.5x økt forekomst av SGA i MA gruppa 2x økt forekomst av SGA blant røykere Lavere FV i MA gruppa Alkohol, røyking, marijuana i begge grupper Andre effekter av MA: prematuritet, morkakeløsning, Smith LM et al. Pediatrics 2006;118;1149

45 Neuroimaging findings: Methamphetamine Nedsatte volumer i deler av frontallapp og isse(parietal)lapp Økt volum av cingulum Økt volum i deler av tinning(temporal)lapp Nedsatte volumer av striatum og thalamus Nedsatt diffusjon i hvit substans Roussotte et al- Neuropsychol Rev 2010

46 Opiater

47 Effekter i svangerskapet Risiko for dødfødsel, vekstretardasjon, prematuritet og neonatal død økt 3-7x Årsak: Heroin eller livsførsel Alvorlig abstinens i 50-80%

48 The maternal lifestyle study (n=1388) Kombinasjon av opiat og kokain gav høyest risiko for CNS avvik vs. hver av dem alene. Svelgevansker, spisevansker, strabisme.

49 Opiater - hjernefunn Kognitive utfall som er beskrevet, passer med studier som har vist redusert volum i isse (parietal)-lappen og i corpus callosum (Dow-Edwards, 2006) Forsinket myelinisering av hvit substans i panne (frontal)-lappen (Warner, 2006)

50 Cannabis Marijuana

51 Cannabis (Hasj / marihuana) Lav fødselsvekt Slapp/drikker dårlig i nyfødtperioden Tremor/sitringer/hyperrefleksi abstinens? Nedsatte eksekutiv-funksjoner? Dårlig korttidsminne, Visuo-perceptuelle vansker, nedsatt vedvarende oppmerksomhet, ADHD-bilde Selektiv (?) effekt på prefrontal cortex?

52 Marihuana Krysser i begrenset grad placenta Føtal konsentrasjon lavere enn hos mor Påvirker blodtilstrømning til fosteret Sekundæreffekt av mors atferd. Langvarig eksponering kan være i kroppen i opptil 30 dager etter bruk. Ved røyking: 5x så mye karbondioksid som ved røyking av sigaretter. (Lee, 1998: Bailey, 1987)

53 Marijuana: vanligste misbrukte drug Virker på en rekke transmittorsystemer Øker dopaminfrigjøring i nucleus accumbens Lite bildestudier finnes: forverrer effektene av kokain? Noen fmri studier: nedsatt funksjon av PFC? Derauf et al. Sem Cell Dev Biol 2009; 20:

54 Nikotin

55 Røyking / nikotin i sv.skapet Samtidig alkoholbruk eller annet misbruk Metamfetaminbrukere: 80% røykere Della Grotta et al Alkoholbrukere: 55% røykere Aliyu et al. 2009

56 Nikotin / tobakk Konsentrasjon i fosteret 15% høyere enn mor Lavere blodstrøm i morkaka, innvirkning på utvikling av hjernebark, luftveisepitel og føtal vekst Økt spontanabort, placentaløsning, prematur fødsel, føtal vekstretardasjon Lite hode (mikrocefali) Økt forekomst ADHD, lærevansker, forsinket språkutvikling, nedsatt visuelt minne

57 Nikotineksponering i fosterlivet: MR funn Tobakk: ca 50% fortsetter å røyke i sv. Skapet (men mindre) Nedsatt hjernevolum pga nedsatt antall nevroner (?) Nedsatt corpus callosum pga redusert antall fibre Lite bildestudier finnes: Forverrer effektene av kokain? Områder med tynnere hjernebark. DTI-studier: høyere FA verdier mer pakkede fibre (mindre sprouting??) Derauf et al. Sem Cell Dev Biol 2009; 20:

58 Benzodiazepiner

59 Benzodiazepiner Virker på GABA reseptorene Medfødte misdannelser hos fosteret (?) Lorazepam: Analatresi Andre misdannelser: leppe-spalte, hjertefeil (?) Museforsøk: Hyperaktivitet Lite data finnes vedr. skadelige effekter av BZD på fosteret. Sannsynligvis ganske trygt å bruke. Lægreid: Benzodiazepine syndrome dysmorfisme, hjernemisdannelser, mental retardasjon, neonatal abstinens (usikkert om reelt syndrom) Neonatal withdrawal syndrome, Floppy infant syndrome Iqbal M et al. Psychiatr serv Jan 2002

60 Feilkilder ved tolkning av resultater Polysubstans-misbruk Vet lite om hvordan interaksjoner mellom de ulike rusmidlene påvirker hjerneutvikling Krever svært store studier, vanskelig dersom MR skal gjøres Mange confounders: prematuritet, SGA, fattigdom, arv, foreldrefaktorer De fleste studier er tverrsnittsstudier, ikke longitudinelle studier med MR Selvrapportering har mange feilkilder Hva er normalfunn på MR? Mor-Barn studien

61 Slutt

FASD Hva ser man på MR? Klinikk og forskning

FASD Hva ser man på MR? Klinikk og forskning FASD Hva ser man på MR? Klinikk og forskning Jon Skranes, MD PhD Professor, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, Trondheim /Overlege, HABU, Barnesenteret, Sørlandet sykehus

Detaljer

Diagnostikk og utredning av barn/unge med mistanke om medfødt russkade, spes. FASD

Diagnostikk og utredning av barn/unge med mistanke om medfødt russkade, spes. FASD Diagnostikk og utredning av barn/unge med mistanke om medfødt russkade, spes. FASD Jon Skranes, Professor, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer (LBK), NTNU, Trondheim Overlege, HABU,

Detaljer

Rus i svangerskapet. Er det skadelig for barna?

Rus i svangerskapet. Er det skadelig for barna? ADHD-konferansen 2. -3.mars 2009 Rus i svangerskapet. Er det skadelig for barna? Liv Marie Lægreid Dr.med. Barnenevrolog Mer eller mindre hjerne Hva er rusmiddelmisbruk hos gravide? For gravide vil ethvert

Detaljer

Hvordan kan rusmidler skade fosteret

Hvordan kan rusmidler skade fosteret Hvordan kan rusmidler skade fosteret «Barndommen starter i mammas mage» Sandefjord 06.05.15 Yngvar Thorjussen Avdelingsoverlege Borgestadklinikken Ord for dagen Kort om erfaringer med gravide på Borgestadklinikken

Detaljer

svangerskapet Psykolog Vibeke Hafstad Aline Poliklinikk 31.10.2012

svangerskapet Psykolog Vibeke Hafstad Aline Poliklinikk 31.10.2012 Barn eksponert RUS -Effekter for på rus i barna svangerskapet Psykolog Vibeke Hafstad Aline Poliklinikk 31.10.2012 Aline og Frydenberg barnevernsenter, avdeling Aline. Aline familieavdeling (3 team:barnevernkons.

Detaljer

Rusrelaterte skader på foster og barn. Andreas Andreassen Overlege, barneseksjonen Haugesund sjukehus 06.11.12

Rusrelaterte skader på foster og barn. Andreas Andreassen Overlege, barneseksjonen Haugesund sjukehus 06.11.12 Rusrelaterte skader på foster og barn Andreas Andreassen Overlege, barneseksjonen Haugesund sjukehus 06.11.12 Skader ved bruk av rusmiddel Berekna at omlag 500.000 foster blir eksponert for psykoaktive

Detaljer

Hjernens utvikling hos barn med lav fødselsvekt Jon Skranes, barnelege St Olav s hospital og Sørlandet sykehus HF, professor I, Institutt for

Hjernens utvikling hos barn med lav fødselsvekt Jon Skranes, barnelege St Olav s hospital og Sørlandet sykehus HF, professor I, Institutt for Hjernens utvikling hos barn med lav fødselsvekt Jon Skranes, barnelege St Olav s hospital og Sørlandet sykehus HF, professor I, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Det medisinske

Detaljer

Korfor-rapport 2009/01

Korfor-rapport 2009/01 Henning Mohaupt, Rogaland A-senter Fanny Duckert, Korfor BARN AV RUSMIDDELMISBRUKERE EN KUNNSKAPSOPPSUMMERING Korfor-rapport 2009/01 Innholdsfortegnelse 1.0 Introduksjon... 4 1.1 Bakgrunn og problemstillinger...

Detaljer

IS-1419. Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn

IS-1419. Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn IS-1419 Nasjonale faglige retningslinjer Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn Heftets tittel: Utgitt: 08/2007 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: Faglige

Detaljer

Alkohol og graviditet

Alkohol og graviditet Rapport IS-1284 Alkohol og graviditet Hva er farlig for fosteret? Hvordan forebygge og behandle? Rapport fra en ekspertgruppe Heftets tittel Utgitt Bestillingsnummer Alkohol og graviditet Hva er farlig

Detaljer

Hvilke effekter kan det tenkes å ha og gi omega-3 til barn og unge med ADHD og ADHD-liknende symptomer?

Hvilke effekter kan det tenkes å ha og gi omega-3 til barn og unge med ADHD og ADHD-liknende symptomer? Hvilke effekter kan det tenkes å ha og gi omega-3 til barn og unge med ADHD og ADHD-liknende symptomer? 5. årsoppgave i Stadium IV - Profesjonsstudiet i Medisin ved Universitetet i Tromsø Linn Therese

Detaljer

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler - ressurshefte for kommunene KoRus Sør er ett av syv kompetansesentre på rusfeltet som arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

Spill for å trene hva er kognitiv trening og har det effekt?

Spill for å trene hva er kognitiv trening og har det effekt? Spill for å trene hva er kognitiv trening og har det effekt? Phd Gro CC Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog Leder HABU-Arendal HABU Arendal/Medisinsk fakultet NTNU Hva er kognitiv trening?

Detaljer

Informasjons- hefte for foreldre og fagpersoner til barn med Down syndrom. Seksjon for habilitering, Ålesund sjukehus. Ålesund 12.08.09.

Informasjons- hefte for foreldre og fagpersoner til barn med Down syndrom. Seksjon for habilitering, Ålesund sjukehus. Ålesund 12.08.09. Informasjonshefte for foreldre og fagpersoner til barn med Down syndrom. Seksjon for habilitering, Ålesund sjukehus. Ålesund 12.08.09. 1 Innledning. Gratulerer med et nytt familiemedlem. Dere har fått

Detaljer

KAPITTEL 1. Kjell Å. Salvesen Kenneth Johansen Hans Andreas Sande Lisbeth Sætre

KAPITTEL 1. Kjell Å. Salvesen Kenneth Johansen Hans Andreas Sande Lisbeth Sætre KAPITTEL 1 SVANGERSKAPSOMSORG Kjell Å. Salvesen Kenneth Johansen Hans Andreas Sande Lisbeth Sætre ICD-10 Z34.0 Kontroll av normalt førstegangssvangerskap Z34.8 Kontroll av senere normalt svangerskap Z31.9

Detaljer

En tøff start på livet

En tøff start på livet En tøff start på livet (Bilde hentet fra: http://www.holographicmedicine.no/tuina.html) Hvordan veilede gravide LAR-pasienter, ved å bruke endringsfokusert rådgivning, for å redusere skader og komplikasjoner

Detaljer

Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn

Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn IS-1235 Nasjonale faglige retningslinjer Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn Heftets tittel: Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn Utgitt: 06/2006

Detaljer

Barnenevrologisk undersøkelse av spedbarn

Barnenevrologisk undersøkelse av spedbarn Barnenevrologisk undersøkelse av spedbarn Jon Skranes, - Professor, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, Trondheim - Overlege, HABU, Barnesenteret, Sørlandet sykehus, Arendal

Detaljer

Ut av tåka 2012 EFFEKTER AV CANNABISMISBRUK I FOSTERLIVET. På barn og unge

Ut av tåka 2012 EFFEKTER AV CANNABISMISBRUK I FOSTERLIVET. På barn og unge Ut av tåka 2012 EFFEKTER AV CANNABISMISBRUK I FOSTERLIVET På foster På barn og unge Bjørg Hjerkinn, Lege PhD Forskningsenheten, Avd. for rus og avhengighetsbehandling, Sørlandet sykehus Mail: bjorg.hjerkinn@sshf.no

Detaljer

Amfetamin og metamfetamin. Grunnkurs Rus 05.03.14

Amfetamin og metamfetamin. Grunnkurs Rus 05.03.14 Amfetamin og metamfetamin Grunnkurs Rus 05.03.14 Figuren viser ruspåvirkningen av de forskjellige stoffene Dempende Stimulerende Tregere reaksjonsevne Mer avslappet Nedsatt oppmerksomhet Tretthet Beroligende

Detaljer

AD/HD hos voksne. Internundervisningen 05.12.2014 Spes. i nevropsykologi Stian Stangeland Maroni

AD/HD hos voksne. Internundervisningen 05.12.2014 Spes. i nevropsykologi Stian Stangeland Maroni AD/HD hos voksne Internundervisningen 05.12.2014 Spes. i nevropsykologi Stian Stangeland Maroni ADHD voksne; utredning og kvalifikasjoner: Psykologer og leger er de eneste som kan sette diagnoser innenfor

Detaljer

Sotos syndrom: Molekylærgenetisk analyse kan sikre diagnosen

Sotos syndrom: Molekylærgenetisk analyse kan sikre diagnosen Pediatrisk Endokrinologi 2007;21: 45-52. Sotos syndrom: Molekylærgenetisk analyse kan sikre diagnosen Maria Winther Gunnes 1,2, Torunn Fiskerstrand 3, Pétur B. Júlíusson 2 2 Seksjon for endokrinologi og

Detaljer

Leder. Nevropsykologiens bidrag til diagnostikk og behandling ved. ADHD- tilstander hos barn og voksne

Leder. Nevropsykologiens bidrag til diagnostikk og behandling ved. ADHD- tilstander hos barn og voksne Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening Juni 2009 Årgang 12 NR. 1 Leder Nevropsykologiens bidrag til diagnostikk og behandling ved ADHD- tilstander hos barn og voksne Nevropsykologiens bidrag til

Detaljer

Nonverbale lærevansker (NLD)

Nonverbale lærevansker (NLD) Nonverbale lærevansker (NLD) Kjennetegn, utredning og pedagogiske hjelpetiltak Av Gro Eckhoff og Jan Arne Handorff STATPED SKRIFTSERIE NR. 20 Nonverbale lærevansker (NLD) Kjennetegn, utredning og pedagogiske

Detaljer

Premature barn og senfølger 5.års oppgave i stadium IV, Tromsø 2010

Premature barn og senfølger 5.års oppgave i stadium IV, Tromsø 2010 Premature barn og senfølger 5.års oppgave i stadium IV, Tromsø 2010 Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø Student kull -05: Veileder: Susanne Eriksen Claus Klingenberg Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nevropsykologisk undersøkelse av pasienter med rusavhengighet i døgnbehandling

Nevropsykologisk undersøkelse av pasienter med rusavhengighet i døgnbehandling Nevropsykologisk undersøkelse av pasienter med rusavhengighet i døgnbehandling PSY-2901: Hovedoppgave til graden cand. psychol. Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø Mai 2012 Skrevet av Mariken

Detaljer

rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år

rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år Synnve Schjølberg Ratib Lekhal Marika Vartun Siri Saugestad

Detaljer

Intensiv stabilitetstrening av barn med AD/HD. Helsetjenesten

Intensiv stabilitetstrening av barn med AD/HD. Helsetjenesten Intensiv stabilitetstrening av barn med AD/HD Helsetjenesten Forord Fysioterapitjenesten for barn og unge i Drammen Kommune har i samarbeid med overlege dr. med. Pål Zeiner, Vestre Viken HF, BUPA, prøvd

Detaljer

Medisinsk informasjon

Medisinsk informasjon 1 Medisinsk informasjon Redigert 03.09.13 Beskrivelsen av AMC og forslag til utredning og oppfølgingen av personer med AMC i dette dokumentet ble skrevet for en tid tilbake, men er fortsatt gjeldende.

Detaljer