Barnelegens oppgaver Supplerende medisinske undersøkelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnelegens oppgaver Supplerende medisinske undersøkelser"

Transkript

1 Barnelegens oppgaver Supplerende medisinske undersøkelser Jon Skranes, Professor, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, Trondheim /Overlege, HABU, Barnesenteret, Sørlandet sykehus HF, Arendal Gro CC Løhaugen, PhD, post doc NTNU / Nevropsykolog og leder, HABU, SSHF, Arendal

2 Barnelegens oppgaver ved mistanke om FASD Anamnese: NB Barnebilder! Somatisk undersøkelse: Syndrom? Utviklingsvurdering/Atferdsvurdering Motorisk/Barnenevrologisk undersøkelse Sansekartlegging Vurdere behov for supplerende medisinske us Cerebral MR, EEG, blodprøver etc. Funn: FAS? Andre diagnoser/syndromer? Co-morbiditet? DCD Developmental coordination disorder (DAMP, MBD)? PUH? Nedsatt tempo, koordinasjons- og balansevansker Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker

3 Generell somatisk undersøkelse Antropometri (vekst, hodeomkrets) Somatisk status Kraniofaciale særtrekk Finger/tå-misdannelser Obs hjerteanomalier (bilyd?) Sansekartlegging Syn / hørsel vurdere henvisning til spesialist

4 Effekter av alkohol på fosteret Utseendemessige effekter Kraniofaciale særtrekk : Mikrocefali Små øyenspalter Epicanthus fold Øreanomalier Flatt midtansikt Lav neserygg, kort nese Dårlig definert philtrum Lite lepperødt på overleppa Mikrognati

5 Barnenevrologisk undersøkelse Barnenevrologisk undersøkelse Psykomotorisk utviklingsvurdering Nevrologisk status Hjernenerver Motilitet i overeks: tempo, koordinasjon, presisjon, styrke Balanse statisk dynamisk Lokomosjon / bevegelsesmønster Løping, ballkasting, ballsparking

6 Psykomotorisk utviklingsvurdering

7 Denver Developmental Screening Test

8 Utviklingsdiagnostikk Normal psykomotorisk utvikling Stor variasjonsbredde, eks. gangfunksjon Arvelige faktorer Forsinket utvikling Generelt forsinket utvikling: mental ret.? isolert / spesifikk forsinkelse, eks. språk, eks. CP Finmotorikk kontra grovmotorikk Avvikende utvikling patologisk Kvantitative forandringer Kvalitative forandringer: eks. CP Obs: tilbakegang/tap av ferdigheter: ø.hj innleggelse

9 Legen/fysioterapeutens oppgaver Kvantifisering av de motoriske / nevrologiske vanskene Ulike måleverktøy tilgjengelig MFNU Movement ABC Andre tester: VMI med tilleggstester Peabody

10 Motorisk funksjonsnevrologisk undersøkelse - MFNU Utviklet på Birkelid/Sørlandet kompetansesenter barn med ADHD ( Liv Larsen Stray). Stray LL et al. Behavioral and Brain Function 2009;5:22 Seksjon for Fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen og Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger. Manual + DVD med videoklipp hvordan MFNU gjennomføres og skåres, Manual 133 sider, pris: kr. 700 (inkl. DVD) ISBN:

11 Motorisk funksjonsnevrologisk undersøkelse Stray LL et al. Behavioral and Brain Function 2009;5:22

12 MFNU Motorisk funksjonsnevrologisk undersøkelse

13 Andre tester Movement - ABC VMI: Visual motor integration test, motor coordination test

14 ABC-testen 3 deler Aldersgruppe: 3-6 år 7-10 år år Manual dexterity (finmotorikk) Balanse Ballaktiviteter

15 Eksempler på motoriske tiltak Deltakelse i sansemotorisk gruppe i skole/barnehage Råd til foreldre/skole/barnehage om aktuelle aktiviteter Sekretærhjelp i skolen/ til lekser? Bruk av PC?

16 Andre medisinske undersøkelser som bør gjøres

17 Effekter av alkohol på fosteret Andre fysiske avvik Hjertemisdannelser (VSD, ASD, PS) Hørselsdefekter Okulære avvik: strabisme, hypoplasi n. optici Dentale avvik: malokklusjon Immundefekter: redusert antall T-celler Lav fødselsvekt Skjelettfeil: virvelmisdannelser, skoliose, ekstremitetsdefekter, forsinket skjelettalder Nyremisdannelser

18 Hørselsaffeksjon ved FAS 14 barn med FAS i studien 13 barn med residiv. serøs otitt krevde gjentatte paracenteser / dreninnleggelser etiologi: gjentatte infeksjoner pga dårlig immunforsvar dårlig tubefunksjon pga embryonale misdannelser 1. og 2. gjellebue? 4 barn med sensorinevralt hørselstap alkoholindusert nevroektodermalt syndrom? alkohol ototoxisitet? Hørselsaffeksjon er vanlig ved FAS Kan forverre / bidra til språkvansker og lærevansker hos barn med FAS Church et al. Pediatrics 82 (1988)

19 FAS og hørselsdefekter Fire ulike typer hørselsdefekter Utviklingsmessig forsinket hørselsfunksjon Sensorinevrogent hørselstap (N. auditorius) Residiverende mekanisk hørselstap pga serøs otitt Sentralt betinget hørselstap Vestibulære forstyrrelser (sjeldne) samme gjellebuer affisert (Church & Abel Obstet Gynecol Clin North Am 1998)

20 Øye / synsaffeksjon ved FAS Flere deler av øye/synsapparatet kan være affisert: Ytre øyenregion/motilitet: epikanthus, strabisme (skjeling), nystagmus, telecanthus (økt avstand mellom øynene), blepharoptosis (hengende øyelokk), Fremre del og medier: mikroftalmos, katarakt (grå stær) Øyenbunnen: N. optikushypoplasi, slyngede retina-kar Syn og refraksjon: 12% <=0.2 visus bilat., 46% , refraksjonsanomalier: grav myopi, astigmatisme Barn med mild mental retardasjon (IQ 50-70) av ukjent årsak: øyeundersøkelse kan styrke mistanke om FAS/FAE (10% hadde FASD): ansiktsstigmata, nedsatt syn og optikushypoplasi / slyngede kar. Strømland K et al. Alcohol & Alcohol. 37 (2002)

21 FASD og epilepsi Bell S et al. Alcohol Clin Exp Res 2010;34(6): Bakgrunn: FAS-barn: 3-21% epilepsi (Iosub et al.1981; Majewski & Goecke, 1982; O Malley & Barr 1998; Olegard et al.1979; Spohr & Steinhausen 1987) Kanadisk studie fra 2 FASD klinikker: 425 personer (2-49 år), 3 subgrupper: FAS, partiell FAS, og Alkoholrelatert Neurodevelopmental Disorder (ARND). Resultat: 25 personer (5.9%) hadde en verifisert epilepsi, mens 50 personer (11.8%) hadde hatt ett eller flere krampeanfall. Logistisk regresjonsanalyse: De med epilepsi : 3x økt risiko for unormal fødsel (sete, sectio, tang, vacuum).

22 Cerebral MRI Hvorfor bør man gjøre MR? Når bør MR gjøres? MR i klinikk MR i forskning

23 MR funn tidligere studier Redusert totalt hjernevolum (generell atrofi) Selektiv hjerneatrofi (basal ganglier, nucleus caudatus, lillehjernen) Forandringer i form og størrelse av corpus callosum (den midtre hjernebjelken) Nedsatt mengde nervefiber (hvit)-substans (parietalt og temporalt). Archibald et al. 2001, Bookstein et al. 2002b, Mattson et al. 2001, Miller et al. 1999, Riley et al. 1995, Sowell et al. 2001b, 2002a,b

24 Anbefalinger cerebral MR Alle barn/unge som utredes for mulig FASD, bør få utført cerebral MRI, evt. i narkose (NB! Øyelegevurdering i samme narkose!) Spesifiser problemstillingen til radiologen Se spesielt etter: Misdannelser Corpus callosum-avvik Atrofi (store ventrikler, vidt subarachnoidalrom) Diff.diagnoser: Hvitsubstansforandringer gliose, forsinket myelinisering Likevel: Begrenset verdi av MR da mange er normale når kun vurdert kvalitativt.

25 Barn med mistanke om FASD Alle barn med mistanke om FASD bør til hørselsvurdering og øyelegeundersøkelse, evt. i samme narkose som cerebral MRI EEG: Alle barn som utredes for FASD og som i tillegg har: Anfallsanamnese, inkl. tidligere feberkramper Store oppmerksomhetsvansker Store søvnvansker, Har gjennomgått en vanskelig fødsel.

26 Andre rusmidlers effekt på hjerneutvikling MR funn Jon Skranes, Professor, Institutt for laboratoriemedisin, barneog kvinnesykdommer, NTNU, Trondheim /Overlege, HABU, Barnesenteret, Sørlandet sykehus HF, Arendal Gro CC Løhaugen, PhD, post doc, NTNU / Nevropsykolog og leder, HABU, SSHF, Arendal

27 Klassifisering av rusmidler 1. Sedativa / dempende rusmidler / downers : opiater, alkohol, cannabis (hasj, marihuana), benzodiazepiner 2. Stimulantia / uppers : kokain, amfetamin, metylfenidat (Ritalin) og metamfetamin (inkl. MDMA, såkalt ecstasy), nikotin, kaffe, te, antidepressiva. 3. Hallusinogener: LSD og meskalin, ketamin, PCP

28 Andre stoffer Effekt Alkohol Marihuana Kokain Heroin Tobakk f. Vekt X X X X Vekst retardasjon Ansikts Deformiteter Lite hode Kognitive utfall X X X X X ADHD symptomer X X X X Søvnvansker X X X X X Spisevansker X X Mye gråt X X X X Økt risiko for plutselig spedbarnsdød Skade på organer/ fødsels defekter X X X X Pustevansker X X X

29 Teratogen effekt på fosterets CNS

30

31

32 Noen virkningsmekanismer Tidlig i svangerskapet (1.trimester - organogenese): teratogen effekt fører til misdannelser Senere: mer subtil effekt som anormal vekst/modning, endringer i nevrotransmittorer/ reseptorer og effekt på hjerneorganisering Effekt via mor: morkakepåvirkning = mindre næring til fosteret, dårlig ernæring hos mor, dårlig helse-oppfølging, vold, infeksjoner, prematur fødsel, SGA

33 Påvirkning av fosterets vekst Lav fødselsvekt er koblet til: Røyking (Zarèn, 1996) Alkohol (Jones, 1973) Opiater primært el. sekundæreffekt (Bada, 2002; Hulse, 1997) Kokain (Zuckerman, 1989) Methamfetamin (få studier) (Nguyen, 2010)

34 Kokain

35 Kokain

36

37 Virkningsmekanisme Kokain får blodårene til å trekke seg sammen (vasokonstriksjon) kan føre til hypoksi (oksygenmangel) (Volpe, 1992) Påvirker dopaminrike kortikale områder - viktige for eksekutive funksjoner (Lidow, 2003). Aper utsatt for kokain i andre trimester: påvist mindre antall nevroner i hjernebark (Lidow, 2003)

38 Kokain: virker på reseptornivå og på genekspresjonsnivå i fosteret og i morkaka, fører til karsammentrekninger i morkaka næringssvikt for fosteret (SGA barn) MR: strukturelle forandringer, infarkter, utviklingsavvik, nedsatte hjernevolumer (lillehjernen, corpus callosum, thalamus, putamen) Årsak: intrauterin asfyxi? Redusert blodstrøm. Transmittorpåvirkning? Derauf et al. Sem Cell Dev Biol 2009; 20: 441

39 Ved fødsel Lavere fødselsvekt Lavere fødselslengde Liten hodeomkrets MEN: «Catch-up» vekst senere (vs. FASD) Nyfødtperiode: Urolige, endret våkenhet, skvetter lettere, dårligere på orientering. Singer, 2011

40 Neuroimaging funn: Kokain Kortikale infarkter Nevralrørsdefekter Schizencephali Nedsatt mengde grå substans Økt volum av amygdala (Rao et al. 2007) Nedsatt volum av nucleus caudatus Volumreduksjon av corpus callosum Doseavhengig effekt (Dow-Edwards et al. 2006) Roussotte et al- Neuropsychol Rev 2010

41 Struktur - funksjon: Kokain Reduksjon av grå substans i hø parietallapp ved 7-8 års alder korrelerte med vansker med visuell oppmerksomhet, visuo-motoriske ferdigheter (Dow-Edwards et al. 2006) Reduksjon i ve bakhodelapp korrelerte med visuo-motoriske vansker (Dow-Edwards et al. 2006) Avvik i frontal hvitsubstans hadde vansker på TMT del B visuospatial funksjon og eksekutivfunksjoner (Warner et al. 2006) Roussotte et al- Neuropsychol Rev 2010

42 Metamfetamin

43 Virkningsmekanismer Nevrotoksisk effekt: Fører til massiv økning av catecholaminer (dopamin og noradrenalin) i synapsen, dannelse av frie oksygenradikaler og NO, fører til apoptose. Vasokonstriksjon og nedsatt blod flow Virker på hypothalamus - hypofyse binyrebarkaksen Forandret genekspresjon (epigenetisk effekt) Dyremodeller: Omfattende skade av CNS, synsbaner og motoriske baner / barkområder er affisert Få studier med bildeundersøkelser foreligger

44 Metamfetamin Multisenterstudie USA (Maryland, Rhode island, Oklahoma, Iowa, Hawaii, California) (IDEAL study) 84 MA, 1534 ikke-eksponerte Selvrapport, påvisning i meconium 3.5x økt forekomst av SGA i MA gruppa 2x økt forekomst av SGA blant røykere Lavere FV i MA gruppa Alkohol, røyking, marijuana i begge grupper Andre effekter av MA: prematuritet, morkakeløsning, Smith LM et al. Pediatrics 2006;118;1149

45 Neuroimaging findings: Methamphetamine Nedsatte volumer i deler av frontallapp og isse(parietal)lapp Økt volum av cingulum Økt volum i deler av tinning(temporal)lapp Nedsatte volumer av striatum og thalamus Nedsatt diffusjon i hvit substans Roussotte et al- Neuropsychol Rev 2010

46 Opiater

47 Effekter i svangerskapet Risiko for dødfødsel, vekstretardasjon, prematuritet og neonatal død økt 3-7x Årsak: Heroin eller livsførsel Alvorlig abstinens i 50-80%

48 The maternal lifestyle study (n=1388) Kombinasjon av opiat og kokain gav høyest risiko for CNS avvik vs. hver av dem alene. Svelgevansker, spisevansker, strabisme.

49 Opiater - hjernefunn Kognitive utfall som er beskrevet, passer med studier som har vist redusert volum i isse (parietal)-lappen og i corpus callosum (Dow-Edwards, 2006) Forsinket myelinisering av hvit substans i panne (frontal)-lappen (Warner, 2006)

50 Cannabis Marijuana

51 Cannabis (Hasj / marihuana) Lav fødselsvekt Slapp/drikker dårlig i nyfødtperioden Tremor/sitringer/hyperrefleksi abstinens? Nedsatte eksekutiv-funksjoner? Dårlig korttidsminne, Visuo-perceptuelle vansker, nedsatt vedvarende oppmerksomhet, ADHD-bilde Selektiv (?) effekt på prefrontal cortex?

52 Marihuana Krysser i begrenset grad placenta Føtal konsentrasjon lavere enn hos mor Påvirker blodtilstrømning til fosteret Sekundæreffekt av mors atferd. Langvarig eksponering kan være i kroppen i opptil 30 dager etter bruk. Ved røyking: 5x så mye karbondioksid som ved røyking av sigaretter. (Lee, 1998: Bailey, 1987)

53 Marijuana: vanligste misbrukte drug Virker på en rekke transmittorsystemer Øker dopaminfrigjøring i nucleus accumbens Lite bildestudier finnes: forverrer effektene av kokain? Noen fmri studier: nedsatt funksjon av PFC? Derauf et al. Sem Cell Dev Biol 2009; 20:

54 Nikotin

55 Røyking / nikotin i sv.skapet Samtidig alkoholbruk eller annet misbruk Metamfetaminbrukere: 80% røykere Della Grotta et al Alkoholbrukere: 55% røykere Aliyu et al. 2009

56 Nikotin / tobakk Konsentrasjon i fosteret 15% høyere enn mor Lavere blodstrøm i morkaka, innvirkning på utvikling av hjernebark, luftveisepitel og føtal vekst Økt spontanabort, placentaløsning, prematur fødsel, føtal vekstretardasjon Lite hode (mikrocefali) Økt forekomst ADHD, lærevansker, forsinket språkutvikling, nedsatt visuelt minne

57 Nikotineksponering i fosterlivet: MR funn Tobakk: ca 50% fortsetter å røyke i sv. Skapet (men mindre) Nedsatt hjernevolum pga nedsatt antall nevroner (?) Nedsatt corpus callosum pga redusert antall fibre Lite bildestudier finnes: Forverrer effektene av kokain? Områder med tynnere hjernebark. DTI-studier: høyere FA verdier mer pakkede fibre (mindre sprouting??) Derauf et al. Sem Cell Dev Biol 2009; 20:

58 Benzodiazepiner

59 Benzodiazepiner Virker på GABA reseptorene Medfødte misdannelser hos fosteret (?) Lorazepam: Analatresi Andre misdannelser: leppe-spalte, hjertefeil (?) Museforsøk: Hyperaktivitet Lite data finnes vedr. skadelige effekter av BZD på fosteret. Sannsynligvis ganske trygt å bruke. Lægreid: Benzodiazepine syndrome dysmorfisme, hjernemisdannelser, mental retardasjon, neonatal abstinens (usikkert om reelt syndrom) Neonatal withdrawal syndrome, Floppy infant syndrome Iqbal M et al. Psychiatr serv Jan 2002

60 Feilkilder ved tolkning av resultater Polysubstans-misbruk Vet lite om hvordan interaksjoner mellom de ulike rusmidlene påvirker hjerneutvikling Krever svært store studier, vanskelig dersom MR skal gjøres Mange confounders: prematuritet, SGA, fattigdom, arv, foreldrefaktorer De fleste studier er tverrsnittsstudier, ikke longitudinelle studier med MR Selvrapportering har mange feilkilder Hva er normalfunn på MR? Mor-Barn studien

61 Slutt

Barnelegens oppgaver Supplerende medisinske undersøkelser

Barnelegens oppgaver Supplerende medisinske undersøkelser Barnelegens oppgaver Supplerende medisinske undersøkelser Jon Skranes, Professor, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, Trondheim /Overlege, HABU, Barnesenteret, Sørlandet

Detaljer

Andre rusmidlers effekt på hjerneutvikling hos fosteret senfølger av eksponering

Andre rusmidlers effekt på hjerneutvikling hos fosteret senfølger av eksponering Andre rusmidlers effekt på hjerneutvikling hos fosteret senfølger av eksponering Klassifisering av rusmidler 1. Sedativa / dempende rusmidler / downers : opiater, alkohol, cannabis (hasj, marihuana), benzodiazepiner

Detaljer

Barnelegens oppgaver Supplerende medisinske undersøkelser Differensialdiagnoser

Barnelegens oppgaver Supplerende medisinske undersøkelser Differensialdiagnoser Barnelegens oppgaver Supplerende medisinske undersøkelser Differensialdiagnoser Jon Skranes, Professor, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, Trondheim /Overlege, HABU, Barnesenteret,

Detaljer

Hva er FASD? Klinisk bilde. Tverrfaglig utredning.

Hva er FASD? Klinisk bilde. Tverrfaglig utredning. Hva er FASD? Klinisk bilde. Tverrfaglig utredning. Jon Skranes, MD PhD Overlege, RK-MR / Leder, HABU, Barnesenteret, Sørlandet sykehus HF, Arendal Professor, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og

Detaljer

Hvordan kan rus i svangerskapet skade fosteret? Hva er FASD? Barnelegens oppgaver i utredning av FASD.

Hvordan kan rus i svangerskapet skade fosteret? Hva er FASD? Barnelegens oppgaver i utredning av FASD. Hvordan kan rus i svangerskapet skade fosteret? Hva er FASD? Barnelegens oppgaver i utredning av FASD. Jon Skranes, Professor, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, Trondheim

Detaljer

FASD Hva ser man på MR? Klinikk og forskning

FASD Hva ser man på MR? Klinikk og forskning FASD Hva ser man på MR? Klinikk og forskning Jon Skranes, MD PhD Professor, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, Trondheim /Overlege, HABU, Barnesenteret, Sørlandet sykehus

Detaljer

Barnenevrologisk undersøkelse av spedbarn

Barnenevrologisk undersøkelse av spedbarn Barnenevrologisk undersøkelse av spedbarn Jon Skranes, - Professor, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, Trondheim - Overlege, HABU, Barnesenteret, Sørlandet sykehus, Arendal

Detaljer

Disposisjon. Time 1 (45 min) Hvordan kan alkohol skade fosteret? Hva skjer i hjernen? Hva er FASD? Diagnostikk og forekomst av FASD

Disposisjon. Time 1 (45 min) Hvordan kan alkohol skade fosteret? Hva skjer i hjernen? Hva er FASD? Diagnostikk og forekomst av FASD Hva er Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD)? Diagnostikk og forekomst. Hvordan viser FASD og andre rusmiddelskader seg hos fosteret og barna seinere? Jon Skranes, MD PhD Professor, Institutt for laboratoriemedisin,

Detaljer

Barn skadet av rus i svangerskapet med hovedvekt på FASD

Barn skadet av rus i svangerskapet med hovedvekt på FASD Barn skadet av rus i svangerskapet med hovedvekt på FASD 1. FASD forekomst, diagnostikk 2. Hvordan hjelpe det russkadde barnet tverrfaglige tiltak 3. Andre rusmidler Gro CC Løhaugen, PhD, post doc NTNU

Detaljer

Diagnostikk og utredning av barn/unge med mistanke om medfødt russkade, spes. FASD

Diagnostikk og utredning av barn/unge med mistanke om medfødt russkade, spes. FASD Diagnostikk og utredning av barn/unge med mistanke om medfødt russkade, spes. FASD Jon Skranes, Professor, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer (LBK), NTNU, Trondheim Overlege, HABU,

Detaljer

Barn av kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Barn av kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Barn av kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Hvordan foregår den kognitive og sosiale utviklingen over tid? Carolien Konijnenberg* og Annika Melinder EKUP konferanse 2015 *E-post: caroliko@psykologi.uio.no

Detaljer

Barn med hjertefeil på Agderbehov for habiliteringsbistand Status og utfordringer. Leif Eskedal Barnelege, SSHF

Barn med hjertefeil på Agderbehov for habiliteringsbistand Status og utfordringer. Leif Eskedal Barnelege, SSHF Barn med hjertefeil på Agderbehov for habiliteringsbistand Status og utfordringer Leif Eskedal Barnelege, SSHF Barn med hjertemisdannelser Pasientpopulasjon i Agder Behov for habiliteringsbistand Status

Detaljer

Rus og avhengighet Et biologisk perspektiv

Rus og avhengighet Et biologisk perspektiv Rus og avhengighet Et biologisk perspektiv Liliana Bachs Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning Folkehelseinstituttet Rusmidler egenskaper STIMULERENDE 6 7 1 2 3 4 5 DEMPENDE 8 HALLUSINOGENE 1.

Detaljer

CP konferansen 2011: På vei mot viten

CP konferansen 2011: På vei mot viten CP konferansen 2011: På vei mot viten Fagkonferanse om nyere forskning om CP: Bildediagnostikk og langtidsoppfølging av prematurt fødte barn med og uten CP v/ Jon Skranes, prof dr med, LBK,, Trondheim

Detaljer

Motoriske og kognitiv utvikling gjennom barnealder. Gjennomgang av nevrologiske undersøkelser og symptombeskrivelser

Motoriske og kognitiv utvikling gjennom barnealder. Gjennomgang av nevrologiske undersøkelser og symptombeskrivelser Motoriske og kognitiv utvikling gjennom barnealder. Gjennomgang av nevrologiske undersøkelser og symptombeskrivelser Jon Barlinn Hva bør dere lære/repetere Systematikk i en nevrologisk underesøkelse Symptom

Detaljer

LEGEUNDERSØKELSE AV BARN

LEGEUNDERSØKELSE AV BARN St. Olavs Hospital LEGEUNDERSØKELSE AV BARN Barnets navn: F.dato: Undersøkt av: U.s.dato: DokumentID: 17791 Legeundersøkelse 1 St. Olavs Hospital Legeundersøkelse Barnets navn: A. Anamnese Dersom grundig

Detaljer

Måleinstrumenter og diagnostisering i rusfeltet

Måleinstrumenter og diagnostisering i rusfeltet Sørlandet sykehus HF Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling KPH kompetanse program Måleinstrumenter og diagnostisering i rusfeltet Psykologspesialist Helga Tveit ARA poliklinikk

Detaljer

FAS/FAE. Gro C. Christensen Løhaugen Nevropsykolog. Doktorgradsstipendiat HABU, Barnesenteret Sørlandet, Sørlandet sykehus HF avd.

FAS/FAE. Gro C. Christensen Løhaugen Nevropsykolog. Doktorgradsstipendiat HABU, Barnesenteret Sørlandet, Sørlandet sykehus HF avd. FAS/FAE Gro C. Christensen Løhaugen Nevropsykolog. Doktorgradsstipendiat HABU, Barnesenteret Sørlandet, Sørlandet sykehus HF avd. Arendal Professor Jon S. Skranes, PhD, MD Institutt for laboratoriemedisin,

Detaljer

«Født ekstremt prematurt -hva vet vi om senskader og utfordringer»

«Født ekstremt prematurt -hva vet vi om senskader og utfordringer» Habiliteringssenteret i Vestfold inviterer til kurs «Født ekstremt prematurt -hva vet vi om senskader og utfordringer» Mandag 13.mars 2017 «Etter oppfordringer og gode tilbakemeldinger fra deltakerne på

Detaljer

Rus i svangerskapet. Er det skadelig for barna?

Rus i svangerskapet. Er det skadelig for barna? ADHD-konferansen 2. -3.mars 2009 Rus i svangerskapet. Er det skadelig for barna? Liv Marie Lægreid Dr.med. Barnenevrolog Mer eller mindre hjerne Hva er rusmiddelmisbruk hos gravide? For gravide vil ethvert

Detaljer

Fast grep om en skjør start Når intui4vt foreldreskap ikke er nok

Fast grep om en skjør start Når intui4vt foreldreskap ikke er nok Fast grep om en skjør start Når intui4vt foreldreskap ikke er nok Me:e S. Sjøvold og Kris4n G. Furuholmen psykologspesialister Aline poliklinikk, BFE, Oslo kommune SandeFord 17.04.13 1 Vårt program 1.

Detaljer

Universitetssykehuset

Universitetssykehuset Psykisk utviklingshemming. Avd. overlege Arve Kristiansen Avdeling for spesialisert habilitering. Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad Narvik 26. mars 2009 Medisinske betegnelser (ICD-10) Mental retardasjon.

Detaljer

Rusmidler og trafikksikkerhet. Hallvard Gjerde. 5. april 2016

Rusmidler og trafikksikkerhet. Hallvard Gjerde. 5. april 2016 Rusmidler og trafikksikkerhet Hallvard Gjerde 5. april 2016 2 Disposisjon Litt om trafikkfarlige stoffer Hvordan bestemmes risikoen Forekomst av rusmidler ved trafikkulykker Hvilke førerfeil er sterkest

Detaljer

Subklinisk epileptiform aktivitet. Anette Ramm-Pettersen Seksjon for barn og ungdom med epilepsi Avdeling for kompleks epilepsi

Subklinisk epileptiform aktivitet. Anette Ramm-Pettersen Seksjon for barn og ungdom med epilepsi Avdeling for kompleks epilepsi Subklinisk epileptiform aktivitet Anette Ramm-Pettersen Seksjon for barn og ungdom med epilepsi Avdeling for kompleks epilepsi Epileptisk anfall Et epileptisk anfall er en rask innsettende og forbigående

Detaljer

Alkohol: Nevrobiologi og farmakologi Akutte tilstander og helseproblemer ved langvarig bruk Svein Skjøtskift

Alkohol: Nevrobiologi og farmakologi Akutte tilstander og helseproblemer ved langvarig bruk Svein Skjøtskift Alkohol: Nevrobiologi og farmakologi Akutte tilstander og helseproblemer ved langvarig bruk Svein Skjøtskift Overlege, Avd.for rusmedisin Haukeland universitetssjukehus Nevrobiologi Gi en generell nevrobiologisk

Detaljer

Graviditet og nevrologiske sykdommer

Graviditet og nevrologiske sykdommer Graviditet og nevrologiske sykdommer Myasthenia gravis og Charcot- Marie-Tooth Jana Midelfart Hoff, overlege, HUS Nevromuskulære sykdommer Myasthenia gravis Hereditære nevropatier Charcot-Marie-Tooth Myasthenia

Detaljer

R.Melsom,april 2012 1

R.Melsom,april 2012 1 Samarbeid mellom : TOP, Ole A Andreassen,Institutt for psykiatri OUS Barnehabiliteringsseksjonen, Mor-barn klinikken OUS Barnepsykiatrisk avd, Psykiatrisk Klinikk, OUS BUP, Bærum Sykehus,Vestre Viken psyk.klinikk

Detaljer

Hjerneutvikling med hovedvekt på den premature hjernen v/ Jon Skranes, professor I, LBK, DMF, NTNU. Normalutvikling Akutte skader Kroniske sekveler

Hjerneutvikling med hovedvekt på den premature hjernen v/ Jon Skranes, professor I, LBK, DMF, NTNU. Normalutvikling Akutte skader Kroniske sekveler Hjerneutvikling med hovedvekt på den premature hjernen v/ Jon Skranes, professor I, LBK, DMF, NTNU Normalutvikling Akutte skader Kroniske sekveler Hjerneutvikling og biomedisinske Prenatalt Genetiske faktorer

Detaljer

Barn av mødre i LAR gjennom 10 år

Barn av mødre i LAR gjennom 10 år Barn av mødre i LAR gjennom 10 år Carolien Konijnenberg* og Annika Melinder *E-post: caroliko@psykologi.uio.no Bakgrunn Legemiddelassistert rehabilitering (LAR): Behandling av opiatavhengighet med opioidholdige

Detaljer

Veksthemning i svangerskapet

Veksthemning i svangerskapet Veksthemning i svangerskapet Anne Helbig Seksjon for fostermedisin og ultralyd Fødeavdeling OUS!"! Begreper, definisjoner! Årsaker, risiker! Utredning og håndtering! Tidlig vs. sen veksthemning! Fødsel!

Detaljer

Dagliglivets funksjon hos barn med Cerebral Parese Multi-senter studie

Dagliglivets funksjon hos barn med Cerebral Parese Multi-senter studie Dagliglivets funksjon hos barn med Cerebral Parese Multi-senter studie Phd Gro CC Løhaugen Nevropsykolog Sørlandet Sykehus Arendal Oslo, Januar 2017 Habiliteringstjenesten for barn og ungdom (HABU) Kliniske

Detaljer

Tverrfaglig utredning og diagnostisering av FAS/FAE

Tverrfaglig utredning og diagnostisering av FAS/FAE Tverrfaglig utredning og diagnostisering av FAS/FAE Gro C. Christensen Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog/forsker Begrepsavklaring FAS: Fetal Alcohol Syndrome: Spesielt utseende, vekstreduksjon,

Detaljer

Dobbeltest som ledd i prenatal screening i Norge. Kristian S. Bjerve Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital

Dobbeltest som ledd i prenatal screening i Norge. Kristian S. Bjerve Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital Dobbeltest som ledd i prenatal screening i Norge av Kristian S. Bjerve Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital 1 Bakgrunn for dobbeltest ved 1. trimester screening Amniocentese benyttes for å

Detaljer

Hva er helsefremmende og hemmende for barn/unge med ADHD?

Hva er helsefremmende og hemmende for barn/unge med ADHD? Hva er helsefremmende og hemmende for barn/unge med ADHD? Siv Kvernmo, Professor/spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Institutt for klinisk medisin UiT Disposisjon Litt om ADHD Hvordan forstå ADHD?

Detaljer

Nevrobiologisk forståelse av avhengighet

Nevrobiologisk forståelse av avhengighet Nevrobiologisk forståelse av avhengighet Liliana Bachs Avd. overlege, spesialist i klinisk farmakologi, dr.philos Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning Rusmidler STIMULERENDE 1 4 5 Et rusmiddel

Detaljer

.(Polanczyk et.al.,2007).

.(Polanczyk et.al.,2007). ADHD ER DET OVER- ELLER UNDERDIAGNOSTISERING AV ADHD I NORGE I DAG? HVA ER DEN BESTE BEHANDLINGEN? Torsdag 23.oktober Bjørg Elisabeth H. Schorre og Ingebjørg Elisabeth Fahre (interesse konflikter: Ingebjørg

Detaljer

Barnet & Rusen Misbrukets konsekvenser for det fødte og ufødte barnet. Prosjektdirektør Mari Trommald

Barnet & Rusen Misbrukets konsekvenser for det fødte og ufødte barnet. Prosjektdirektør Mari Trommald Barnet & Rusen Misbrukets konsekvenser for det fødte og ufødte barnet Prosjektdirektør Mari Trommald 12 10 8 6 4 2 0 Alkohol konsum 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Iceland Denmark

Detaljer

Rusmidlers farmakologi Hasj og amfetamin

Rusmidlers farmakologi Hasj og amfetamin Rusmidlers farmakologi Hasj og amfetamin Jon Mordal, lege (jon.mordal@piv.no) Rusmidler generelt Hasj og amfetamin Epidemiologi Farmakologi Konklusjon Disposisjon 1 Rusmidler Legale medikamenter Alkohol

Detaljer

Psykisk utviklingshemming. Gertraud Leitner Barnelege HABU SSK

Psykisk utviklingshemming. Gertraud Leitner Barnelege HABU SSK Gertraud Leitner Barnelege HABU SSK Utredning Anamnese Familie Svangerskap, fødsel Utvikling Sykdommer Informasjon fra skolen og barnehagen Klinisk undersøkelse Avdekke tilstander Utseende: spesielle kjennetegn

Detaljer

MR diagnostikk ved medfødt funksjonssvikt og genetiske syndromer

MR diagnostikk ved medfødt funksjonssvikt og genetiske syndromer MR diagnostikk ved medfødt funksjonssvikt og genetiske syndromer Kjell Arne Kvistad seksjonsoverlege dr med Klinikkk for bildediagnostikk St Olavs hospital MR teknikker Hjernemodning Praktiske aspekter

Detaljer

Epilepsi og rusmidler

Epilepsi og rusmidler Epilepsi og rusmidler Karl O. Nakken Få studier - lite kunnskap Studier av bruk av rusmidler i epilepsipopulasjonen rusmidlers påvirkning av anfallstendensen mekanismer bak rusmidlers effekt på den nevronale

Detaljer

Ut av tåka 2012 EFFEKTER AV CANNABISMISBRUK I FOSTERLIVET. På barn og unge

Ut av tåka 2012 EFFEKTER AV CANNABISMISBRUK I FOSTERLIVET. På barn og unge Ut av tåka 2012 EFFEKTER AV CANNABISMISBRUK I FOSTERLIVET På foster På barn og unge Bjørg Hjerkinn, Lege PhD Forskningsenheten, Avd. for rus og avhengighetsbehandling, Sørlandet sykehus Mail: bjorg.hjerkinn@sshf.no

Detaljer

Noen begreper. *7.5 % i Norge, dvs. 4-5.000 barn/år

Noen begreper. *7.5 % i Norge, dvs. 4-5.000 barn/år Hovedpoeng Flere premature barn er på vei inn i skolen Noen har spesifikke øye-/synsvansker Flere har lærevansker uten kjent årsak Synsvansker kan gi lærevansker! Stor fare for at vanskene ikke avdekkes

Detaljer

Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn. Kasuistikk

Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn. Kasuistikk Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn Cathrine Ebbing Seksjon for fostermedisin, Kvinneklinikken Haukeland Universitetssykehus Kasuistikk 2. gangs fødende Assistert befruktning, tvillingsvangerskap

Detaljer

Cannabis. Stoffet, virkning, atferd. Rådgiver Ingrid R. Strømsvold 05.03.14

Cannabis. Stoffet, virkning, atferd. Rådgiver Ingrid R. Strømsvold 05.03.14 Cannabis Stoffet, virkning, atferd Rådgiver Ingrid R. Strømsvold 05.03.14 Cannabis Hva er cannabis? Ulike virkninger Ulike skadevirkninger Hva er kjemisk hasj? Figuren viser ruspåvirkningen av de forskjellige

Detaljer

Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

NYE CANNABISPRODUKTER KONSEKVENSER FOR BRUKERE

NYE CANNABISPRODUKTER KONSEKVENSER FOR BRUKERE NYE CANNABISPRODUKTER KONSEKVENSER FOR BRUKERE Psykiatri og kognitive funksjoner Liliana Bachs Spesialist i klinisk farmakologi, phd. Divisjon for rettsmedisinske fag Folkehelseinstituttet KORT OM PLANTEN

Detaljer

Tidlig ultralyd. Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Tidlig ultralyd. Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten, 5. desember 2011 Tidlig ultralyd Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør, Nasjonalt kunnskapssenter for

Detaljer

BEHANDLING AV ABSTINENSER HOS NYFØDTE

BEHANDLING AV ABSTINENSER HOS NYFØDTE NORSK BARNESMERTEFORENING 10 ÅR BEHANDLING AV ABSTINENSER HOS NYFØDTE TVERRFAGLIG KURS MANDAG 11.MAI 2015 LOVISENBERG DIAKONALE HØGSKOLE OVERLEGE TANJA PEDERSEN NYFØDT INTENSIV NEONATALT ABSTINENS SYNDROM

Detaljer

Hva skaper avhengighet? Sverre Nesvåg forskningsleder

Hva skaper avhengighet? Sverre Nesvåg forskningsleder Hva skaper avhengighet? Sverre Nesvåg forskningsleder Avhengighetspotensiale Rusmidler og aktiviteter som det er blitt hevdet har avhengighetsskapende potensiale. Avhengighetsskapende potensiale referer

Detaljer

Kartlegging av behandlingstilbud for barn med spisevansker 2013-2014. Nasjonal kompetansetjeneste for barnehabilitering Spising/ernæring

Kartlegging av behandlingstilbud for barn med spisevansker 2013-2014. Nasjonal kompetansetjeneste for barnehabilitering Spising/ernæring Kartlegging av behandlingstilbud for barn med spisevansker 2013-2014 Nasjonal kompetansetjeneste for barnehabilitering Spising/ernæring Vi ville kartlegge Hvilke helseforetak har behandlingstilbud Diagnosegrupper

Detaljer

Milde kognitive endringer (MCI); risikofaktorer, diagnostikk og potensielle forebyggende tiltak

Milde kognitive endringer (MCI); risikofaktorer, diagnostikk og potensielle forebyggende tiltak Milde kognitive endringer (MCI); risikofaktorer, diagnostikk og potensielle forebyggende tiltak Hege Ihle-Hansen Overlege, PhD Vestre Viken, Bærum sykehus Medisinsk avdeling Kognisjon Wisdom Tanken, sjelen

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Medisinsk klinikk Barnesenteret, Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU), Arendal

Sørlandet sykehus HF Medisinsk klinikk Barnesenteret, Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU), Arendal Sørlandet sykehus HF Medisinsk klinikk Barnesenteret, Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU), Arendal Vedlegg 1. Regionalt henvisningskompetansesenter for barn med føtal alkoholskade (Fetal Alcohol

Detaljer

Cannabis og kognitive effekter

Cannabis og kognitive effekter Cannabis og kognitive effekter Kognitiv påvirkning under kronisk cannabisbruk implikasjoner for behandling Psykologspesialist Helga Tveit CANNABISBRUK- et mindre onde? Cannabisbruk har flere alvorlige

Detaljer

Hvordan kan rusmidler skade fosteret

Hvordan kan rusmidler skade fosteret Hvordan kan rusmidler skade fosteret «Barndommen starter i mammas mage» Sandefjord 06.05.15 Yngvar Thorjussen Avdelingsoverlege Borgestadklinikken Ord for dagen Kort om erfaringer med gravide på Borgestadklinikken

Detaljer

Abstinens hos nyfødte Rusmisbruk hos mor - konsekvenser for barnet. Perinatalkurs Helse Nord Bodø, April 2012 Claus Klingenberg, Barneavd.

Abstinens hos nyfødte Rusmisbruk hos mor - konsekvenser for barnet. Perinatalkurs Helse Nord Bodø, April 2012 Claus Klingenberg, Barneavd. Abstinens hos nyfødte Rusmisbruk hos mor - konsekvenser for barnet Perinatalkurs Helse Nord Bodø, April 2012 Claus Klingenberg, Barneavd. UNN Neonatalt abstinens syndrom (NAS) et begrep som dekker de

Detaljer

Alkoholbruk i svangerskapet. Astri Vikan prosjektleder

Alkoholbruk i svangerskapet. Astri Vikan prosjektleder Alkoholbruk i svangerskapet Astri Vikan prosjektleder Restart 15.2. 2011. Diskusjon med Rek-Nord.Hvordan presentere frivillighet i deltagelse på en undersøkelse som er obligatorisk i norsk svangerskapskontroll.

Detaljer

Født med alkoholskade - FASD

Født med alkoholskade - FASD Født med alkoholskade - FASD Hvordan kan rus/alkohol skade fosteret Hva er FASD Film Vanlige begrensninger og misforståelser Pedagogiske anbefalinger Foreldresamarbeid «Verktøykasse» Magasin Brosjyrer

Detaljer

Oppfølging i svangerskapet

Oppfølging i svangerskapet 10 oktober 2013 Antallet overvektige kvinner i fertil alder er nesten tredoblet siste 30 år 25 % er overvektig BMI > 27 Forekomst av BMI >30 hos gravide ca 10%, Heidi Overrein Seksjonsoverlege Fødeavdeling

Detaljer

Tidlig hjemreise - Konsekvenser for barnet. Ingebjørg Fagerli Kvinne/Barn klinikken Nordlandssykehuset, Bodø

Tidlig hjemreise - Konsekvenser for barnet. Ingebjørg Fagerli Kvinne/Barn klinikken Nordlandssykehuset, Bodø Tidlig hjemreise - Konsekvenser for barnet Ingebjørg Fagerli Kvinne/Barn klinikken Nordlandssykehuset, Bodø Tidlig hjemreise 4 timer etter fødsel? 8 timer? 12 timer? 24 timer? Normalt forløp Undersøkt

Detaljer

Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) 1.gangregistrering Feltbeskrivelse

Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) 1.gangregistrering Feltbeskrivelse Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) 1.gangregistrering Feltbeskrivelse Variabelnavn Format Beskrivelse Verdier CPRNNR Numeric CPRN løpenummer Ønskes utlevert; Sett kryss FDATO Date Fødselsdato dd.mm.yy

Detaljer

EKSAMEN Høst 2014 PSYC2206 Kognitiv Nevrovitenskap Desember kl. 09:00 (6 timer)

EKSAMEN Høst 2014 PSYC2206 Kognitiv Nevrovitenskap Desember kl. 09:00 (6 timer) EKSAMEN Høst 2014 PSYC2206 Kognitiv Nevrovitenskap 1 10. Desember kl. 09:00 (6 timer) Kjære student! Du får her eksamensoppgaver fra hver av de fire delene i dette emnet. Vi anbefaler at du beregner ca

Detaljer

Gravide rusmiddelbrukere og gravide i LAR

Gravide rusmiddelbrukere og gravide i LAR Takk for meg Gravide rusmiddelbrukere og gravide i LAR Overgangskurs for spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin Tromsø 01.06 05.06.15 Yngvar Thorjussen Avdelingsoverlege Borgestadklinikken Disposisjon

Detaljer

Subklinisk aktivitet, BCECTS og språkvansker

Subklinisk aktivitet, BCECTS og språkvansker Subklinisk aktivitet, BCECTS og språkvansker Fagkonferanse NEF 10.11.10 Christiane Sørensen Innhold Hvilke språkvansker er rapportert hos barn med nattlig epileptiform aktivitet: - Landau-Kleffner syndrom

Detaljer

Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet. Mekanismene. Effekt av fysisk aktivitet på hjernen. Mekanismene

Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet. Mekanismene. Effekt av fysisk aktivitet på hjernen. Mekanismene Fysisk aktivitet Effekt av fysisk aktivitet på hjernen Masood Zangani Overlege, Akershus universitetssykehus Bergen 07.06.2012 Fysisk aktivitet Mekanismene Mekanismene Depresjon Nevrogenese Synaptisk plastisitet

Detaljer

Vold i svangerskapet

Vold i svangerskapet Vold i svangerskapet Marianne Ryeng, psykolog og Gro Morken Nilssen, psykologspesialist Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN

Detaljer

UTFORDRINGER I ALLMENNPRAKSIS VED BRUK AV VANEDANNENDE LEGEMIDLER HOS FASTLEGER FASTLEGE PYRAMIDEN LEGEKONTOR LARVIK JANNE KR.

UTFORDRINGER I ALLMENNPRAKSIS VED BRUK AV VANEDANNENDE LEGEMIDLER HOS FASTLEGER FASTLEGE PYRAMIDEN LEGEKONTOR LARVIK JANNE KR. UTFORDRINGER I ALLMENNPRAKSIS VED BRUK AV VANEDANNENDE LEGEMIDLER HOS FASTLEGER FASTLEGE PYRAMIDEN LEGEKONTOR LARVIK JANNE KR. AASE HANSEN UTFORDRINGER VED FØRERKORTREGELVERKET Hverdagen som fastlege Hva

Detaljer

Psykisk utviklingshemming Hvem har og hvem har ikke? Inge Jørgensen 18.10.07 1

Psykisk utviklingshemming Hvem har og hvem har ikke? Inge Jørgensen 18.10.07 1 Psykisk utviklingshemming Hvem har og hvem har ikke? Inge Jørgensen 18.10.07 1 Psykisk utviklingshemning (ICD-10: F70-F79) Tilstand av forsinket eller mangelfull utvikling av evner og funksjonsnivå, som

Detaljer

Kjennetegn på autisme, årsaker, forklaringsmodeller. Eirik Nordmark Spesialist nevropsykologi Barnehabiliteringen, autismeteamet

Kjennetegn på autisme, årsaker, forklaringsmodeller. Eirik Nordmark Spesialist nevropsykologi Barnehabiliteringen, autismeteamet Kjennetegn på autisme, årsaker, forklaringsmodeller Eirik Nordmark Spesialist nevropsykologi Barnehabiliteringen, autismeteamet Kjennetegn = Diagnose Autisme er definert i diagnosemanualene ICD-10 og DSM-V

Detaljer

Nye rusmidler tegn og symptomer

Nye rusmidler tegn og symptomer Nye rusmidler tegn og symptomer Odd Martin Vallersnes Spesialist i allmennmedisin, PhD Førsteamanuensis Avdeling for allmennmedisin Universitetet i Oslo Legeskiftleder Legevakten i Oslo Allmennlegevakten

Detaljer

CPcog nordisk program for utredning og oppfølging av kognisjon for barn og ungdom med Cerebral parese CP-konferansen 27 januar 2017

CPcog nordisk program for utredning og oppfølging av kognisjon for barn og ungdom med Cerebral parese CP-konferansen 27 januar 2017 CPcog nordisk program for utredning og oppfølging av kognisjon for barn og ungdom med Cerebral parese CP-konferansen 27 januar 2017 Oddmar Ole Steinsvik Nevropsykolog, leder Barnehabiliteringen, Universitetssykehuset

Detaljer

UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL

UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL OM HYPERKINETISK FORSTYRRELSE/ADHD OG ATFERDS- OG LÆREVANSKER Beskrivelse av rutiner og prosedyrer vedr. utredning, diagnostisering og tiltak Et tverrfaglig samarbeid

Detaljer

MYELOMENINGOCELE. Petra Aden Overlege Barneavdeling for nevrofag

MYELOMENINGOCELE. Petra Aden Overlege Barneavdeling for nevrofag MYELOMENINGOCELE Petra Aden Overlege Barneavdeling for nevrofag Epidemiologi - Ca 0,5 % av 1000 fødsler her i Norge - Ca 20-25 barn hvert år Etiologi - Genetikk Assosiert med trisomi 13 og 18, Waardenburg

Detaljer

FAS/FAE. Phd Gro C. Christensen Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog

FAS/FAE. Phd Gro C. Christensen Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog FAS/FAE Phd Gro C. Christensen Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog Hva gjør utredning av barn med alkoholskade så vanskelig? Vanskene er både generelle og spesifikke Lavere IQ (men stor

Detaljer

Cannabis/Cannabinoider og hjernen. Fred Rune Rahm

Cannabis/Cannabinoider og hjernen. Fred Rune Rahm Cannabis/Cannabinoider og hjernen Fred Rune Rahm Kort om rus og hjernen Rus læring kognisjon Cannabis spesifikt Dagens tematikk Belønningssystemet Funksjoner i prefrontal cortex Skille mellom motstridende

Detaljer

Personlige (rus)valg i et nevrobiologisk perspektiv. Jørg Mørland Professor (em) dr.med. (UIO) Fagdirektør (FHI)

Personlige (rus)valg i et nevrobiologisk perspektiv. Jørg Mørland Professor (em) dr.med. (UIO) Fagdirektør (FHI) Personlige (rus)valg i et nevrobiologisk perspektiv Jørg Mørland Professor (em) dr.med. (UIO) Fagdirektør (FHI) Valg Vår atferd i smått og stort er betinget av en rekke valg Valgene kan være nærmest automatiske

Detaljer

Spill for å trene hva er kognitiv trening og har det effekt?

Spill for å trene hva er kognitiv trening og har det effekt? Spill for å trene hva er kognitiv trening og har det effekt? Phd Gro CC Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog Leder HABU-Arendal HABU Arendal/Medisinsk fakultet NTNU Hva er kognitiv trening?

Detaljer

Presentasjon av årsrapport 2016 Perinatal arbeidsgruppe (PASS) Presentasjon Sykehusstyret 19.oktober-17

Presentasjon av årsrapport 2016 Perinatal arbeidsgruppe (PASS) Presentasjon Sykehusstyret 19.oktober-17 Presentasjon av årsrapport 216 Perinatal arbeidsgruppe (PASS) Presentasjon Sykehusstyret 19.oktober-17 Presentasjonen vil inneholde: Mandat for SSHF perinatal arbeidsgruppe (PASS) Nøkkeltall for alle 3

Detaljer

Kristin J. Harila, seminaroppgave om hjernens strukturer.

Kristin J. Harila, seminaroppgave om hjernens strukturer. Studentens navn: Kristin J Harila Type oppgave: Eksamens forberedelse, seminar oppgave Innleverings: Vår 2011 Antall tegn (uten mellomrom): 5656 Oppgave 14: Gi en enkel oversikt over hjernens struktur.

Detaljer

Galaktosemi. Pasientundervisning Erle Kristensen Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer

Galaktosemi. Pasientundervisning Erle Kristensen Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer Galaktosemi Pasientundervisning 2017 Erle Kristensen Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer Vi skal snakke om Kasuistikk Galaktosemi i Norge Hva skjer ved galaktosemi litt biokjemi

Detaljer

Gravideenheten. ved Rogaland A-senter

Gravideenheten. ved Rogaland A-senter Gravideenheten ved Rogaland A-senter 127.11.2014 Statistikk 2014 15 pasienter pr 30.11.4 (17 innleggelser) 11 innleggelser på frivillig grunnlag 5 innleggelser mot pasientens samtykke (Helse- og omsorgstjenesteloven

Detaljer

Vold setter seg i barnehjernen. Psykologspesialist Per Isdal Alternativ til Vold

Vold setter seg i barnehjernen. Psykologspesialist Per Isdal Alternativ til Vold Vold setter seg i barnehjernen Psykologspesialist Per Isdal Alternativ til Vold Psykolog Per Isdal - ALTERNATIV TIL VOLD psykolog Per Isdal Årsaker til barn/unges vold To hovedfaktorer forklarer mest av

Detaljer

Nevrokognitiv fungering ved autisme og epilepsi

Nevrokognitiv fungering ved autisme og epilepsi Nevrokognitiv fungering ved autisme og epilepsi Ylva Østby Psykolog, PhD, SSE OUS Diagnostiske utfordringer Autismesymptomer versus epilepsianfall? omhandlet i tidligere foredrag Kognitive vansker ved

Detaljer

Nyfødte barn og mistanke om abs3nensutvikling på grunn av rus- eller legemidler Interdisciplinary conference on substance abuse 6.

Nyfødte barn og mistanke om abs3nensutvikling på grunn av rus- eller legemidler Interdisciplinary conference on substance abuse 6. Nyfødte barn og mistanke om abs3nensutvikling på grunn av rus- eller legemidler Interdisciplinary conference on substance abuse 6.desember 2012 Lisa Bjarkø Overlege Nyfød3ntensiv avdeling 1 Oslo Universitetssykehus,

Detaljer

Cerebral parese og genetikk Har det noe med hverandre å gjøre?

Cerebral parese og genetikk Har det noe med hverandre å gjøre? Cerebral parese og genetikk Har det noe med hverandre å gjøre? Espen Lien Barneklinikken, St. Olavs hospital Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer NTNU 1. CP som genetisk tilstand?

Detaljer

Rusmiddelavhengigh et i et nevrobiologiske perspektiv

Rusmiddelavhengigh et i et nevrobiologiske perspektiv Rusmiddelavhengigh et i et nevrobiologiske perspektiv Psykiater Jørgen Bramness leder for SERAF; UiO Ingen interessekonflikter å oppgi 1 SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning www.seraf.uio.no

Detaljer

Eldre, alkohol og legemidler

Eldre, alkohol og legemidler Eldre, alkohol og legemidler Ingeborg Rossow Avd Rusmiddelskader og tiltak ACTIS 24. januar 2017 Flere eldre Eldre lettere påvirket av alkohol Mindre kroppsvæske per kilo Nedsatt leverfunksjon Økt skaderisiko

Detaljer

Alkohol: Nevrobiologi og farmakologi Akutte tilstander og helseproblemer ved langvarig bruk Svein Skjøtskift

Alkohol: Nevrobiologi og farmakologi Akutte tilstander og helseproblemer ved langvarig bruk Svein Skjøtskift Alkohol: Nevrobiologi og farmakologi Akutte tilstander og helseproblemer ved langvarig bruk Svein Skjøtskift Overlege, spesialist i psykiatri Avd.for rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus Nevrobiologi

Detaljer

EKSAMEN I PSYPRO4084 KLINISK PSYKOLOGI OG NEVROPSYKOLOGI HØSTEN 2012

EKSAMEN I PSYPRO4084 KLINISK PSYKOLOGI OG NEVROPSYKOLOGI HØSTEN 2012 NTNU Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Psykologisk institutt EKSAMEN I PSYPRO4084 KLINISK PSYKOLOGI OG NEVROPSYKOLOGI HØSTEN 2012 DATO: 04.12.2012 Studiepoeng: 7,5 Sidetall bokmål 1 Tillatte

Detaljer

Hvilken nytte har Folkehelseinstituttet av Statens vegvesens ulykkesanalyser? Hallvard Gjerde 22. september 2015

Hvilken nytte har Folkehelseinstituttet av Statens vegvesens ulykkesanalyser? Hallvard Gjerde 22. september 2015 Hvilken nytte har Folkehelseinstituttet av Statens vegvesens ulykkesanalyser? Hallvard Gjerde 22. september 2015 2 Folkehelseinstituttets oppgaver Helseovervåking Epidemier Miljøhendelser Store ulykker

Detaljer

Tegn og Symptomer på narkotikamisbruk. Fysiologi og identifiseringsøvelser

Tegn og Symptomer på narkotikamisbruk. Fysiologi og identifiseringsøvelser Tegn og Symptomer på narkotikamisbruk Fysiologi og identifiseringsøvelser Fysiologi og narkotikasymptomer Se sammenhengen mellom inntak av rusmidler og de tegn og symptom vi ser etter i lesetestene. Kjenne

Detaljer

Rusproblemer og psykiske vansker i svangerskap og etter fødsel barn i biomedisinsk og psykososial risiko

Rusproblemer og psykiske vansker i svangerskap og etter fødsel barn i biomedisinsk og psykososial risiko Rusproblemer og psykiske vansker i svangerskap og etter fødsel barn i biomedisinsk og psykososial risiko Kari Slinning, Dr.psychol./ forsker Nasjonal kompetansenettverk for sped-og småbarns psykiske helse,

Detaljer

Nye rusmidler! Faretegn og tiltak!

Nye rusmidler! Faretegn og tiltak! Oslo kommune Helseetaten Nye rusmidler! Faretegn og tiltak! Odd Martin Vallersnes! Legeskiftleder! Spesialist i allmennmedisin! Allmennlegevakten! Oslo Legevakt! PhD-stipendiat! Avdeling for Allmennmedisin!

Detaljer

Behandling av cannabisavhengighet. spesialisthelsetjenesten

Behandling av cannabisavhengighet. spesialisthelsetjenesten Behandling av cannabisavhengighet i spesialisthelsetjenesten Ut av tåka 15.02.2011 Ved psykologspesialist Helga Tveit, SSHF, avd for Rus og Avhengighetsbehandling (ARA) Kristiansand TSB en av flere aktører

Detaljer

Lette hodeskader, CT og kliniske MR funn: En prospektiv MR studie

Lette hodeskader, CT og kliniske MR funn: En prospektiv MR studie Lette hodeskader, CT og kliniske MR funn: En prospektiv MR studie Overlege Cathrine Einarsen Avd. for ervervet hjerneskade Klinikk for fys.med og rehab St. Olavs hospital Institutt for nevromedisin og

Detaljer

Prosjektet har foregått over en 4års periode med datainnsamling i september 2010 til juni 2011.

Prosjektet har foregått over en 4års periode med datainnsamling i september 2010 til juni 2011. SLUTTRAPPORT TIL EXTRASTIFTELSEN, Forord Stadig flere barn blir født før tiden på verdensbasis, og i land som Norge er også antallet barn som overlever prematur fødsel mer enn 3 måneder før termindato

Detaljer

Rusmidler (inkl. vanedannende legemidler) og depresjon hos eldre. Sverre Bergh Forskningsleder Alderspsykiatrisk forskningssenter, SI

Rusmidler (inkl. vanedannende legemidler) og depresjon hos eldre. Sverre Bergh Forskningsleder Alderspsykiatrisk forskningssenter, SI Rusmidler (inkl. vanedannende legemidler) og depresjon hos eldre Sverre Bergh Forskningsleder Alderspsykiatrisk forskningssenter, SI Trygve Brattøy, De Nervøse Sinn, 1947 Sammenheng mellom rus og depresjon

Detaljer

Når blodplatene er lave -FNAIT. 18/4-2013 Heidi Tiller Overlege Kvinneklinikken UNN

Når blodplatene er lave -FNAIT. 18/4-2013 Heidi Tiller Overlege Kvinneklinikken UNN Når blodplatene er lave -FNAIT 18/4-2013 Heidi Tiller Overlege Kvinneklinikken UNN Disposisjon Hva er FNAIT og hvorfor kan det oppstå? Hvorfor er vi opptatt av FNAIT? Behandlingsprinsipper Kan tilstanden

Detaljer

Gravide rusmiddelbrukere og gravide i LAR

Gravide rusmiddelbrukere og gravide i LAR Gravide rusmiddelbrukere og gravide i LAR Overgangskurs for spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin 27 31.10.14 Yngvar Thorjussen Avdelingsoverlege Borgestadklinikken Dato - Forfatter Ord for dagen

Detaljer

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose Versjon av 2016 1. HVA ER BLAU SYNDROM/ JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hva er det? Blau syndrom er en genetisk sykdom. Sykdommen gir

Detaljer