Kandidatur Mari Sundli Tveit og Halvor. Hektoen. Tusen takk!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kandidatur Mari Sundli Tveit og Halvor. Hektoen. Tusen takk!"

Transkript

1 Kandidatur Mari Sundli Tveit og Halvor Hektoen Vår blogg Kandidatur Mari Sundli Tveit og Halvor Hektoen Vår blogg Home Om kandidatene Stem her Tusen takk! Posted on May 28, 2013 by maritveit Tusen takk til alle ansatte og studenter som har bidratt til universitetsdemokratiet ved å avgi sin stemme i rektorvalget! En stor takk til Ørjan og Ann Margaret for en veldig god valgkamp. Takk også til alle andre som har bidratt i valgdebattene på ulike måter. Det har vært en stor glede og inspirasjon å få komme rundt å møte ansatte og studenter. Vi er svært glade og ydmyke for den tilliten som er gitt oss i valget. Det er et stort privilegium å få bidra til å løfte dette fantastiske universitetet, NMBU, i denne første, spennende og krevende perioden. Tusen takk! Hilsen Mari og Halvor RECENT POSTS Tusen takk! Svar til Hans E Plesser fra Halvor Hektoen Svar på spørsmål fra Hans Ekkehard Plesser Godt valg! Svar på to overordnede og meget viktige spørsmål RECENT COMMENTS maillot psg on Svar til Hans E Plesser fra Halvor Hektoen maritveit on Svar på to overordnede og 13:34:33]

2 Kandidatur Mari Sundli Tveit og Halvor Hektoen Vår blogg Posted in Uncategorized Leave a reply Svar til Hans E Plesser fra Halvor Hektoen Posted on May 26, 2013 by halvorhektoen 1. Jeg vil gjerne be prorektorkandidatene om å skrive mellom fem og ti linjer om hva dere tenker om UMB-delen av NMBU. Oppgaven skal besvares uten hjelpemidler og uten å snakke med deres running mate. Jeg beklager at jeg på grunn av reise ikke har fått svart på dine spørsmål før nå. UMB-delen sammen med NVHdelen vil utgjøre mangfoldet i det nye universitetet, NMBU, og det er dette som vil utgjøre styrken til det nye universitetet. Biovitenskapene, teknologi, økonomi og samfunnsvitenskap vil gi NMBU en unik mulighet til en bred tilnærming både innen forskning og undervisning. 2. Har dere noen konkrete forbilder for deres lederstil, bøker eller mennesker som har påvirket dere i spesiell stor grad? Kan dere gi konkrete eksempler på hvordan dere har håndtert vanskelige situasjoner? Her vil det være fint hvis hver av dere fire kunne svare uavhengig av sin running mate. meget viktige spørsmål maritveit on Valgprogram Mari Sundli Tveit og Halvor Hektoen maritveit on Valgprogram Mari Sundli Tveit og Halvor Hektoen Ragnar Øyygard on Valgprogram Mari Sundli Tveit og Halvor Hektoen ARCHIVES May 2013 April 2013 CATEGORIES Om kandidatene Uncategorized META Log in Entries RSS Comments RSS WordPress.org Jeg synes det er vanskelig å fremheve såkalte store menn og kvinner som forbilder, men jeg har hatt og jobbet sammen med ledere som jeg har satt stor pris på både innen forskning/undervisning og i andre sammenhenger. Det som karakteriserer disse er tilstedeværelse, bry seg om sine medarbeidere og evne til å skape entusiasme og dermed få fram det beste hos medarbeidere. En viktig egenskap er også å være tydelig på forventninger og tilbakemeldinger. 3. Hvordan vil dere gå frem hvis NMBU skulle havne i en vanskelig ressurssituasjon? Jeg har lite sans for diskusjoner om fratredelse, jeg lurer heller på hvilke strategier dere ville velge for å påvirke beslutningstakere i regjeringen og på 13:34:33]

3 Kandidatur Mari Sundli Tveit og Halvor Hektoen Vår blogg Stortinget? Gjennom mitt tidligere virke har jeg lang erfaring med å jobbe opp mot departement, politisk ledelse og forskjellige Stortingskomiteer - og jeg har også gjennom nitidig arbeid oppnådd resultater av slikt arbeid. Som alle andre er også politikere og departementsledelse opptatt av saklighet og holdbarhet i argumentasjonen. Det viktigste for NMBU-ledelsen vil imidlertid være å ikke havne i en vanskelig ressurssituasjon, og at vi har gode strategier for hvordan vi skal klare utfordringer som f.eks. en tildels sliten bygningsmasse og holde tritt med investering i vitenskapelig utstyr. 4. Smart undervisning har spilt en stor rolle i diskusjonene hittil: Hvordan kan vi organisere undervisning slik at studentene lærer best mulig med minst mulig tidsbruk ved de faste vitenskapelige ansatte? Nå har vi ansatte mange gode idéer for effektivisering men stanger på et stivbeint reglement. Noen eksempler: a. I INF110 (Programmering I; nå INF120) hadde jeg i mange år en eksamensform der studentene førte sine besvarelser inn i selve oppgaveteksten. Besvarelsene var da meget effektivt å rette, samtidig som de var mye mer informativt enn ved en ren flervalgsprøve. For noen år siden ble dette dessverre forbudt, uten at jeg har fått en god begrunnelse for dette. b. Mange 300-kurs har varierende studenttall fra år til år. Med 5 studenter vil muntlig eksamen være mest effektiv, med 15 skriftlig. Hvorfor kan ikke den emneansvarlige fastsette eksamensform fra år til år ved kursstart? c. Utarbeidelse av kontinuasjonseksamer for et lite antall studenter koster forholdsvis mye tid. Hva med å åpne for muntlig kontinuasjonseksamen ved få oppmeldte, selv om 13:34:33]

4 Kandidatur Mari Sundli Tveit og Halvor Hektoen Vår blogg hovedeksamen var skriftlig? d. Hvordan skal vi rette eksamer med 250 besvarelser innen 15 dager og ivareta kvalitet på vurderingen, spesielt når Julen ligger midt i sensurperioden? Har dere noen konkrete synspunkter på hvordan eksamensreglementet kunne endres for å sikre effektiviteten? I begrepet smart undervisning inngår også gode eksamensformer og evalueringsmetoder. Jeg tror det er viktig å se på både forelesernes og studentenes tidsbruk slik at det ikke brukes mer ressurser enn nødvendig på dette. Med hilsen Halvor Hektoen Posted in Uncategorized Svar på spørsmål fra Hans Ekkehard Plesser Posted on May 24, 2013 by maritveit Vi har fått følgende gode spørsmål fra Hans Ekkehard Plesser: Kjære rektor- og prorektorkandidater! Valgmøtene både sentralt og på instituttet har vært informative, men valget er vanskelig. Jeg vil derfor gjerne stille dere noen flere spørsmål, som dere kanskje kan besvare på bloggene deres? 1. Jeg vil gjerne be prorektorkandidatene om å skrive mellom fem og ti linjer om hva 13:34:33]

5 Kandidatur Mari Sundli Tveit og Halvor Hektoen Vår blogg dere tenker om UMB-delen av NMBU. Oppgaven skal besvares uten hjelpemidler og uten å snakke med deres running mate. Dette spørsmålet går til Halvor, og han vil svare på det helt uten hjelpemidler! Halvor er på reise og er tilbake på mandag, så jeg håper han har mulighet til å svare før han er tilbake og regner med at han svarer så snart han kan. 2. Har dere noen konkrete forbilder for deres lederstil, bøker eller mennesker som har påvirket dere i spesiell stor grad? Kan dere gi konkrete eksempler på hvordan dere har håndtert vanskelige situasjoner? Her vil det være fint hvis hver av dere fire kunne svare uavhengig av sin running mate. Dette var et godt spørsmål. Jeg lar meg inspirere av ledere som greier å engasjere og motivere sine medarbeidere, som greier å bygge lag, skape tillit og være samlende. Dette skaper det beste grunnlaget for å nå felles mål. Jeg vil nevne tre ledere som på ulike måter kan være gode forbilder: Kofi Annan, for sine samlende, inkluderende lederstil, og store vilje til medvirkning for alle grupper. Eva Joly, for hennes mot, tydelige stemme, utholdenhet og rettferdighetssans. Nils Arne Eggen for hans filosofi: Du blir god ved å gjøre de andre gode. For øvrig vil jeg for alltid være dypt takknemlig for min veileder Gary Fry, som er min ledestjerne for forskning og utdanning. Som leder må man håndtere en rekke vanskelige situasjoner av ulik art. De aller mest krevende er kanskje de vanskelige situasjonene med enkeltpersoner, der man 13:34:33]

6 Kandidatur Mari Sundli Tveit og Halvor Hektoen Vår blogg er nærmeste leder. Som seksjonsleder har jeg hatt flere slike vanskelige situasjoner. For meg er det meget viktig å være tydelig og konstruktiv, alltid vise respekt for den andre og være løsningsorientert. Eksempler på vanskelige samtaler kan være alt fra gjentatte svært dårlige emneevalueringer, ved konflikter mellom ansatte, eller vanskelige vedtak med stor uenighet om hva som er beste løsning. Som leder bør man være konsistent og forutsigbar, våge å gå inn i og håndtere konflikter og fatte både populære og upopulære vedtak, men man må også kunne erkjenne at man som leder kan gjøre feil, og være villig til å tenke nytt når situasjonen krever det. 3. Hvordan vil dere gå frem hvis NMBU skulle havne i en vanskelig ressurssituasjon? Jeg har lite sans for diskusjoner om fratredelse, jeg lurer heller på hvilke strategier dere ville velge for å påvirke beslutningstakere i regjeringen og på Stortinget? NMBU vil være i en vanskelig ressurssituasjon på grunn av det enorme etterslepet på utvikling og vedlikehold av bygningsmassen. Det vil bli en enormt viktig oppgave for den nye ledelsen å sikre bevilgninger til dette. Vi må også finne nye løsninger utover bevilgninger over statsbydsjettet. Erfaring og nettverk på universitetspolitisk nivå og inn mot beslutningstakere må utnyttes til det fulle. Vi må også samarbeide med de andre universitetene og Universitets- og høgskolerådet for å påvirke rammebetingelsene generelt for sektoren. Halvor og jeg har sterke nettverk med de andre universitetsledelsene i Norge og også internasjonale universitetsnettverk. Dette vil vi dra nytte av i dette krevende arbeidet. 4. Smart undervisning har spilt en stor rolle i diskusjonene hittil: Hvordan kan vi organisere undervisning slik at studentene lærer best mulig med minst mulig tidsbruk ved de faste vitenskapelige ansatte? Nå har vi ansatte mange gode idéer for effektivisering men stanger på 13:34:33]

7 Kandidatur Mari Sundli Tveit og Halvor Hektoen Vår blogg et stivbeint reglement. Noen eksempler: a. I INF110 (Programmering I; nå INF120) hadde jeg i mange år en eksamensform der studentene førte sine besvarelser inn i selve oppgaveteksten. Besvarelsene var da meget effektivt å rette, samtidig som de var mye mer informativt enn ved en ren flervalgsprøve. For noen år siden ble dette dessverre forbudt, uten at jeg har fått en god begrunnelse for dette. b. Mange 300-kurs har varierende studenttall fra år til år. Med 5 studenter vil muntlig eksamen være mest effektiv, med 15 skriftlig. Hvorfor kan ikke den emneansvarlige fastsette eksamensform fra år til år ved kursstart? c. Utarbeidelse av kontinuasjonseksamer for et lite antall studenter koster forholdsvis mye tid. Hva med å åpne for muntlig kontinuasjonseksamen ved få oppmeldte, selv om hovedeksamen var skriftlig? d. Hvordan skal vi rette eksamer med 250 besvarelser innen 15 dager og ivareta kvalitet på vurderingen, spesielt når Julen ligger midt i sensurperioden? Har dere noen konkrete synspunkter på hvordan eksamensreglementet kunne endres for å sikre effektiviteten? Jeg er begeistret for at dere ved IMT jobber så godt med smart undervisning og god læring. Det har vært et av mine viktigste initiativer som prorektor (her vil jeg understreke at man selvfølgelig har lang tradisjon ved UMB for gode læringsopplegg!) Da jeg leste dine punkter 13:34:33]

8 Kandidatur Mari Sundli Tveit og Halvor Hektoen Vår blogg 4 a til d ba jeg umiddelbart studiedirektøren om at vi skulle se på dette i Studienemnda. Jeg limer her inn hans svar, slik at dere får noen umiddelbare avklaringer. Ut ifra Ole-Jørgens svar ser det ut som det er muligheter for å gjøre endel av det du nevner innenfor nåværende reglement. Jeg vil gå inn for ytterligere forenklinger av eksamensreglementet, noe Studienemnda for øvrig allerede har gått inn for. Det vil bli gode muligheter for endring og forenkling i og med at vi nå gjennomgår alt på nytt inn mot NMBU. Vi vil ta med oss innspillene dine, og forøvrig et annet innspill angående ekstern sensur fra Øystein Dick i det videre arbeidet med reglementet. Vi vil ta initiativ til å komme på instituttet og informere direkte hos dere. Ole-Jørgen foreslår at studieavdelingen rett over sommeren kommer til IMT og informerer og diskuterer mulige løsninger. Dette kan også være aktuelt for andre institutter. Svar fra Ole-Jørgen (om nåsituasjonen): 4a: Av hvem og med hvilken begrunnelse har du blitt nektet en slik løsning? Det er krav til benytte eget eksamenspapir. 4b: Slik jeg ser det er fullt mulig å endre eksamensform avhengig av antall oppmeldte. Det viktigeste er at vurderingene er egnet til å sjekke ut om studentene har oppnådd det forventete læringsutbyttet i emnet samt at studentene er klar over hvilken eksamensform som gjelder. Dersom du beskriver hvordan du planlegger i emnebeskrivelsen og det godkjennes av instituttets kan ikke jeg se at det er forbudt. 4c: samme som over, vi har i dag slik løsninger. Så igjen må det beskrives i emnebeskrivelsen og informere studentene så burde det være greit. 4d: Dette er en kjempe utfordring, men det er UH-loven som har fastsatt 15 dager. Dette har vært prøvd endret ved flere anledninger uten å få endret dette. Bare en liten presisering som du sikkert er klar over, så er snakk om 15 arbeidsdager så fridager og dager til postforsendelse tas bort fra disse. 13:34:33]

9 Kandidatur Mari Sundli Tveit og Halvor Hektoen Vår blogg Posted in Uncategorized Godt valg! Posted on May 16, 2013 by maritveit Nå er valgurnene åpne, og vi vil oppfordre alle til å bruke stemmeretten. Det er avgjørende viktig for universitetsdemokratiets fremtid at vi hegner om stemmeretten ved å bruke den. Det har vært en meget givende og lærerik valgkamp for oss alle. Det har vært en stor glede for oss å være rundt på institutter og enheter og få treffe dere og få et innblikk i hva dere er opptatt av. Vi har nå vært rundt på de fleste steder, og skal på noen institutter til i neste uke. Vi gleder oss også til å møte studentene den 22. Det har vært utrolig lærerikt å møte dere, og det har understreket viktigheten av å få til gode møteplasser med ansatte og studenter for dem som inntar rektorkontoret. Vi vil takke dere for alle gode innspill, god debatt og engasjement så langt. Godt valg!! Posted in Uncategorized Svar på to overordnede og meget viktige spørsmål Posted on May 12, 2013 by maritveit Følgende innspill er kommet inn på UMBs intranettsider og som spørsmål her på bloggen: Vi har nå fått meget dokumentert at begge våre to rektorkandidater er svært gode forskere og har meget relevant ledererfaring. For å lede et universitet er dette avgjørende men ikke tilstrekkelig. Mange av spørsmålene dere har fått er knyttet til det indre livet på NMBU og deres personlige faglige egenskaper. Jeg savner fokus på NMBU 13:34:33]

10 Kandidatur Mari Sundli Tveit og Halvor Hektoen Vår blogg som del av samfunnet og verden. Har dere nok kompetanse, innsikt og oversikt utover eget fagfelt til at NMBU skal utvikle seg og posisjonere seg i samfunnet og i verden. Mine spørsmål er: 1) Hva har dere av erfaring og kompetanse innen nasjonal og internasjonal forsknings- og undervisningspolitikk? (jeg ønsker ikke et svar om internasjonalt forskningssamarbeid, det har dere begge) 2) Hvor godt kjenner dere hele NMBU, fagenes historie og nasjonale rolle (jeg ser med forskrekkelse at fy-ordet kjerneområder er dukket opp) Fra Eva Falleth Vårt svar: Takk for et meget godt innspill til rektorvalget. Det er etter vår mening helt avgjørende at det teamet som skal bli NMBUs rektorat i tillegg til akademiske meritter har både evne til og erfaring med å ivareta hele vårt mangfold, har innsikt og oversikt utover eget fagfelt og universitetspolitisk kompetanse og erfaring. 1) Vi har erfaring fra rektoratene på UMB/NVH i tre år, og har i tillegg lang styreerfaring så vel som annen ledererfaring fra de to institusjonene. Vi har fulgt norsk og internasjonal forsknings- og undervisningspolitikk over mange år, inkludert det som rører seg i EU, Universitets- og høgskolerådet og NFR. Som prorektorer har vi lang erfaring fra universitets og høyskolepolitikk og samarbeid både nasjonalt og internasjonalt, noe som vil være svært viktig i den fremtidige posisjoneringen av NMBU. Vi har meget gode nettverk inn mot rektoratene ved de andre norske universitetene og høyskolene og også internasjonalt. Som prorektor har jeg vært UMBs representant i European University Association og ICA (Europeisk Life Science Association). Tilsvarende har Halvor stort forsknings- og utdanningspolitisk nettverk på veterinærområdet. På nordisk nivå har vi vært UMB/NVHs representanter i NOVA-samarbeidet. Vi har også vært aktive inn mot ulike deler av vårt SAK-samarbeid med andre universiteter i Norge, både Life Science med UiO, Oslofjordalliansen, folkehelse med HiOA og samarbeidet med Høgskolene i Nord-Trøndelag og Hedmark om 13:34:33]

11 Kandidatur Mari Sundli Tveit og Halvor Hektoen Vår blogg landbruksutdanning. Vi har profilert UMB/NVH inn mot ulike deler av både næringsliv og forvaltning, både på overordnet nivå i rektoratet og tidligere i våre roller som institutt- og seksjonsleder. Som rektorat vil vi ha svært gode forutsetninger for å utvikle og posisjonere NMBU i samfunnet og verden, og vi vil samarbeide aktivt med dekanene, instituttlederne og fagmiljøene i dette arbeidet. 2) Med lang erfaring som prorektorer og fra universitetsstyret, interimsstyret og annen ledelse ved UMB/NVH har vi hatt den glede av å bli godt kjent med vårt faglige mangfold, våre fags historie og nasjonale (og internasjonale) rolle. Vår langvarige deltakelse i fusjonsarbeidet har gjort at vi begge har blitt godt kjent med både UMB og NVH. Vi kan vise til godt samarbeid gjennom en krevende fusjonsperiode så langt, noe som gjør oss overbevist om at vi som team er godt rustet til å lede NMBU i denne krevende første fasen. Vi legger stor vekt på å være inkluderende i vår kommunikasjon og vår strategi er å bygge fagområder som er sterke alene og sammen med hverandre. Vi mener å ha meget gode forutsetninger til å være en samlende ledelse for NMBU i denne krevende fusjonsfasen. Posted in Uncategorized Valgprogram Mari Sundli Tveit og Halvor Hektoen Posted on May 12, 2013 by maritveit Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen Kunnskap for livet. Universitetets overordnede mål er å bidra til å sikre fremtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. NMBU har et faglig mangfold som er som skreddersydd for å møte de store globale utfordringene. Vårt universitet vil ha alle forutsetninger til å lykkes og virkelig ta en fremtredende posisjon både i universitets-norge og internasjonalt. Vi går inn i en periode med store muligheter for NMBU, der fremtidens løsninger i stor grad vil finnes i samspillet og 13:34:33]

12 Kandidatur Mari Sundli Tveit og Halvor Hektoen Vår blogg skjæringsflatene mellom våre fagområder. Vårt faglige mangfold er vår styrke, og vi skal dyrke frem fagmiljøer som er gode hver for seg og dermed sterke sammen. Dette vil kreve sterke anvendte fagmiljøer i samspill med spissede disiplinære fagmiljøer. Det er i fagmiljøene resultatene skapes, og ledelsen må legge til rette for at de skal lykkes. UMB og NVH har hatt fantastisk økning i forskningspublisering, og NMBU har potensiale til å bli best i Norge. Vi vil legge til rette for bedre samspill mellom forskning og utdanning, og våre studenter skal være aktive deltakere i fagmiljøene. Studentene våre skal rustes i dag for å kunne bidra til å løse fremtidens store utfordringer i løpet av sine yrkesaktive liv. Vi har dedikerte undervisere og svært gode, relevante og attraktive programmer. Vi vil fortsette det ambisiøse arbeidet med studiekvalitet fra foregående periode. Vi vil styrke våre profesjonsutdanninger og legge til rette for videreutvikling av vår spennende programportefølje. NMBU vil utdanne fremtidens mest etterspurte kandidater. I disse første årene som NMBU vil det være noen spesielle utfordringer som må møtes. Vi skal samles i en ny enhet og skape felles tilhørighet til NMBU, og fusjonsprosessen vil kreve mye av den nye organisasjonen. Vi vil være i en tocampussituasjon i de første årene, med de utfordringer som følger med det. Det store byggeprosjektet, som er den største satsingen innen vår sektor, vil kreve mye oppmerksomhet, samtidig som det er utfordringer på byggog infrastruktursiden for øvrig på Campus. Forskningsmiljøene så vel som utdanningene våre er avhengige av god infrastruktur for å lykkes. Flere av våre fagmiljøer har idag utilfredsstillende lokaler, og her må vi finne gode løsninger både når det gjelder nybygg, bygningsmasse for øvrig, laboratorier og undervisningsrom og for å sikre tilgang til tungt vitenskapelig utstyr. Som rektorat vil vi derfor legge spesiell vekt på: Samlende, lyttende ledelse som skaper entusiasme, tillit og felles tilhørighet hos ansatte og studenter, og tilstedeværelse og oppmerksomhet fra ledelsen på begge Campus 13:34:33]

13 Kandidatur Mari Sundli Tveit og Halvor Hektoen Vår blogg Ambisiøse mål for forskning og publisering Videreføre satsingen på studiekvalitet og pedagogisk utviklingsarbeid. Faglig-strategisk utvikling i og på tvers av de tre fakultetene Infrastruktur for fremragende forskning og utdanning Samspill mellom forskning og utdanning Videreutvikle og styrke kontakt og samarbeid med næringsliv og forvaltning Rekruttering av de beste i vitenskapelige stillinger, karrieremuligheter for unge talenter, kjønnsbalanse i forskning Eksterne relasjoner synliggjøring, profilering og posisjonering av NMBU Internasjonalisering Medvirkning for ansatte og studenter Videreutvikle høy kvalitet og effektivitet i administrative tjenester Vår motivasjon for å stille Det vil være et stort privilegium å få bidra til å løfte NMBU i disse første årene. Vi har erfaring fra toppledelsen ved UMB og NVH og kjenner NMBU godt fra våre perioder som prorektorer. Vi har svært god kjennskap til prosessen med fusjonen og byggeprosessene, og har de aller beste forutsetningene for å ta fatt på etableringen av NMBU. Vi har høye ambisjoner for NMBUs mangfold av fagområder. Vi har vist at vi kan samarbeide og har erfaringen og gløden som skal til og et sterkt ønske om suksess for NMBU. Posted in Uncategorized Curriculum Vitae Posted on May 7, 2013 by maritveit CV Professor MARI SUNDLI TVEIT Moerveien 29, 1430 ÅS :34:33]

14 Kandidatur Mari Sundli Tveit og Halvor Hektoen Vår blogg Married, 2 children Norwegian University of Life Sciences, Box 5003, N-1432 Ås. ACADEMIC DEGREES Philosophiae Doctor (PhD) Norwegian University of Life Sciences (UMB), Department of Landscape Architecture and Spatial Planning, Cand. Agric, Norwegian Agricultural University (NLH), Department of Nature Management (including two undergraduate years at the University of Tromsø), 2000 Additional University studies : Social Geography, University of Bergen, Faculty of Social Sciences Planning law, University of Bergen, Faculty of Social Sciences 1993: Examen Philosophicum, University of Oslo CURRENT POSITIONS ongoing Professor, Landscape Architecture (environmental psychology) Department of Landscape Architecture and Spatial Planning ongoing Pro-rector for education, Norwegian University of Life Sciences PREVIOUS POSITIONS 13:34:33]

15 Kandidatur Mari Sundli Tveit og Halvor Hektoen Vår blogg Associate Professor Norwegian University of Life Sciences (UMB), Department of Landscape Architecture and Spatial Planning Head of Section, Urban and Regional Planning Section, Department of Landscape Architecture and Spatial Planning, UMB Head of section, Land Management and Law Researcher, Norwegian University of Life Sciences (UMB), Department of Landscape Architecture and Spatial Planning PhD student position, Norwegian University of Life Sciences (UMB), Department of Landscape Architecture and Spatial Planning Project member, EU-project; VisuLands : Norwegian campaign for cancellation of third world debt National coordinator : Norwegian Agricultural University Green state, environmental report, project leader ELECTED POSITIONS SiÅs (Student Welfare Organisation), Board member Joint University Board (deputy), Norwegian University of Life Sciences/The Norwegian School of Veterinary Science 13:34:33]

16 Kandidatur Mari Sundli Tveit og Halvor Hektoen Vår blogg : Interim University Board, Norwegian University of Life Sciences/The Norwegian School of Veterinary Science : University Board, Norwegian University of Life Sciences (UMB) : Department Board, Department of Landscape Architecture and Spatial Planning (UMB) : FODOS (PhD organisation UMB), Board member, Head of Academic Committee : SiÅs (Student Welfare Organisation), Board member : University Board, Norwegian University of Life Sciences (UMB), 1998: Department Board, Department of Geography, University of Bergen Board member (student) : Student Parliament, University of Tromsø, Board member Delegate to the National Assembly, Norwegian Student Union RESEARCH GRANTS Planning and sustainable urban land use (URBLANDPLAN). Norwegian Research Council, DEMOSREG, Project coordinator: Berit Irene Nordahl, NOK ,- 13:34:33]

17 Kandidatur Mari Sundli Tveit og Halvor Hektoen Vår blogg Conditions for sustainable management of urban recreational landscapes. May governance and accessibility be valuable tools? Norwegian Research Council, MILJØ 2015, Project coordinator: Knut Bjørn Stokke, (UMB), NOK , Preservation of cultural landscapes and cultural heritage elements on golf courses, STERF (Scandinavian Turfgrass Environment Research Foundation), Project coordinator: Gary Fry (UMB) NOK , Local heritage values and cultural heritage plans in urban fringe areas, (184067/S30) Norwegian Research Council, MILJØ Project coordinator: Grete Swensen, Norwegian Institute for Cultural Heritage Research (NIKU). NOK , EU-project: Visualization Tools for Public Participation in Managing Landscape Change (VisuLands) QLRT , Co-ordinator: Macaulay Land Use Research Institute, Dr. David Miller. SCIENTIFIC COMMITTEES, EDITORIAL BOARDS, REVIEWER ASSIGNMENTS Member of Scientific committee: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency and Wageningen University & Research (WUR): Improving strategic policy analysis of PBL about perception, valuation and recreational use of nature and landscape, Member of Evaluation Committee, Katinka Horgen Evensen, PhD thesis: Environmental psychology, Norwegian University of Life Sciences, Member of Evaluation Committee: Research position, Norwegian Institute of Nature Research (NINA), Scientific Committee: IAPS 2012 Conference, Glasgow, :34:33]

18 Kandidatur Mari Sundli Tveit og Halvor Hektoen Vår blogg 29 June International Association of People- Environment Studies Scientific committee: Exploring the visual landscape Advances in Physiognomic Landscape Research in the Netherlands, Nijhuis, S., van Lammeren, R. and F. van der Hoeven (2011). Member of Evaluation committee, Gert Weitkamp, PhD thesis: Capturing the view: A GIS-based approach to measure the visible space, Wageningen University, the Netherlands, May Member of Evaluation committee, Marianne Gonzales, PhD thesis: Therapeutic horticulture, Norwegian University of Life Sciences, Head of organising committee: Integrating cultural and ecological values in landscape planning The challenge of integrated conservation plans International workshop/seminar at Bygdøy, Oslo, Norway, October Reviewer (international peer-review journals) Landscape and Urban Planning (Nivå 2) Journal of Environmental Management Landscape Research Land Use Policy Urban Forestry and Urban Greening Environmental Monitoring and Assessment Housing, Theory and Society INTERNATIONAL COOPERATION Exploring the Visual Landscape (network), TU Delft A platform for visual landscape research, an interdisciplinary approach that combines (1) landscape planning, design and management concepts, (2) landscape perception approaches, and (3) Geographic Information Science (GISc)- 13:34:33]

19 Kandidatur Mari Sundli Tveit og Halvor Hektoen Vår blogg based methods and techniques. Visualization Tools for Public Participation in Managing Landscape Change (VisuLands EU-project) Coordinator: Macaulay Land Use Research Institute (now James Hutton Institute), Scotland Partners: Escola Superior Agraria de Coimbra, Portugal Swiss Federal Institute of Technology, Zürich, Switzerland Sveriges Lantbruksuniversitet, Sweden Forest Research, United Kingdom Institut National de la Recherche Agronomique, Toulouse, France Towards a Concept of Restorative Urbanism: reflections on social and spatial dimensions of urban restorative experience, With Dr Kevin Thwaites, Dr. Ian Simkins and Dr. Alice Mathers, University of Sheffield, United Kingdom Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, Spain, Área de Tecnologías del Medio Ambiente, Associate Professor, Dr. María Dolores Velarde, Research on landscape indicators, combining ecology and aesthehtics. Eye-tracking, Swedish Agricultural University, Landscape architecture Planning, Design and Cultural heritage. Dr. Åsa Ode, professor Calorine Hägerhäll. IAPS member (International association for peopleenvironment studies) PUBLICATION LIST International journals and books peer review Gardsjord, H.S., Tveit. M.S., Nordh, H. (2013) Promoting youth physical activity through park design linking theory and practice in a public health perspective, Landscape Research, In press. 13:34:33]

20 Kandidatur Mari Sundli Tveit og Halvor Hektoen Vår blogg Sang, Å.O. & M.S. Tveit (2013). Cues of Stewardship in agricultural landscapes, Land Use Policy, (In press). Tveit, M.S., Ode, Å. & C.M. Hagerhall (2012). Scenic beauty visual landscape assessment and human landscape perception, history and new developments, In: Steg, L., van den Berg, A.E. & J.I.M. de Groot, Environmental Psychology: An Introduction, Wiley-Blackwell. Swensen, G., Sæter, O., Jerpåsen, G. & M.S. Tveit (2012), Capturing the intangible and tangible aspects of heritage personal versus official perspectives in cultural heritage management, Landscape Research, (In press). Swensen, G., Jerpåsen, G.B., Sæter, O. and Tveit, M.S. (2012). Alternative perspectives? The implementation of public participation in local heritage planning, Norwegian Journal of Geography. Vol. 66, ISSN Hagerhall, C.M., Tveit, M.S., Velarde, MªD., Ode, Å. (2010). Forests and human health in the light of global climate change, In: (eds.) Future of forests, IUFRO. Velarde MªD., Tveit M.,Hagerhall, C. (2010). The link between landscape preferences and perceived restorativeness, current research trends and suggestions for future studies In: (J. Valentín, L. Gamez, eds.) Environmental Psychology: New Developments, Nova Science Publishers, Inc Ode, Å., Tveit, M. & G. Fry. (2010). The VisuLands framework: a data flexible framework for assessing visual landscape character, Ecological indicators, 10(1), Tveit, M. S. (2009). Indicators of visual scale as predictors of landscape preference; a comparison between groups. Journal of Environmental Management, 90(9), Fry, G., Tveit, M. S., Ode, Å., & Velarde, M. D. (2009). The ecology of visual landscapes: Exploring the conceptual common ground of visual and ecological landscape indicators. Ecological Indicators, 9(5), :34:33]

21 Kandidatur Mari Sundli Tveit og Halvor Hektoen Vår blogg Ode, Å., Fry, G., Tveit, M.S., Messager, P. & Miller, D. (2009). Indicators of perceived naturalness as drivers of landscape preference. Journal of Environmental Management, 90 (1), Ode, Å., Tveit, M., Fry, G., (2008).Capturing Landscape Visual Character Using Indicators: Touching Base with Landscape Aesthetic Theory, Landscape Research 33 (1): Velarde, M.D., Fry, G. and Tveit, M. (2007). Health Effects of Viewing landscapes Landscape types in environmental psychology. Urban Forestry & Urban Greening, 6, Tveit, M., Ode, A., and Fry, G. (2006). Key concepts in a framework for analysing visual landscape character. Landscape Research. 31, Dramstad, W.E., Tveit, M.S., Fjellstad, W.J., and Fry, G.L. (2006). Relationship between visual landscape preferences and map-based indicators of landscape structure. Landscape and Urban Planning. Tveit, M.S. (2005). Nature meets aesthetics on cultural grounds a multidisciplinary study of grave mounds in Norway, In: Tress, B., Tress, G., Fry, G., Opdam, P. (eds.). From landscape research to landscape planning: Aspects of integration, education and application. Heidelberg, Springer, Dramstad, W.E., Fry, G., Fjellstad, W.J., Skar, B., Helliksen, W., Sollund, M.-L.B., Tveit, M.S., Geelmuyden, A.K., & Framstad, E. (2001). Integrating landscape-based values Norwegian monitoring of agricultural landscapes. Landscape and Urban Planning, 57, Papers under review in international peer reviewed journals Hofstad, H., Tveit, M.S., Falleth, E.I., Stokke, K.B. & Koppen, G. (2013). Between development and protection 13:34:33]

22 Kandidatur Mari Sundli Tveit og Halvor Hektoen Vår blogg different discourses in urban planning, Landscape Research, Accepted with revision. Koppen, G., Tveit, M.S., Sang, Å.O. & Dramstad, W. (2013).The challenge of enhancing accessibility to recreational landscapes, Norwegian Journal of Geography, Accepted with revision. Jerpåsen, G. & Tveit, M.S. (2013). Safeguarding cultural heritage in the urban fringe the role of legibility, Landscape Research, Accepted. Blumentrath, C. & Tveit, M.S (2013). Visual characteristics and design principles in Norwegian road design: a literature review. Transportation Research Part A: Policy and Practice, Accepted with revision. Koppen, G., Sang, Å.O. & Tveit, M.S. (2013) Adequate mapping and measuring of accessibility to urban recreational landscapes. Urban Forestry and Urban Greening, Accepted with revision. Conference papers Tveit, M.S. (2012) Visual landscape indicators and landscape preference, Invited lecture -Exploring the visual landscape, 22 nd of March 2012, University of Delft, the Netherlands. Miller, D., Brown, I., Matthews, K., Ode, Å., Tveit, M.S:, Morrice, J. & Donaldson-Selby, G. (2012) Linking land use change, landscapes and ecosystem services. 6th International Congress on Environmental Modelling and Software iemss 2012: Managing Resources of a Limited Planet: Pathways and Visions under Uncertainty, 1 5 July 2012, Leipzig. Tveit, M.S., Å. Ode, Hagerhall, C.M., & Nordh, H. (2010) Identifying cues of stewardship in everyday landscapes using eye tracking. 21st IAPS conference: Vulnerability, Risk and Complexity Impacts of Global Change on Human Habitats. June 27 July , Leipzig. 13:34:33]

23 Kandidatur Mari Sundli Tveit og Halvor Hektoen Vår blogg Jerpåsen, Gro B; Swensen, Grete; Sæther, Oddrun & Tveit, Mari S. (2010) Contested heritage landscapes in urban fringe areas. PECSRL The Permanent European Conference for Study of the Rural Landscape 24th Session. Living in landscapes: Knowledge, practice, imagination, August 2010, Riga & Liepja, Latvia. Swensen, G., Jerpåsen, G.B.; Sæter, O. & Tveit, M. S (2010) Memory and Monuments: The Role of Inhabitants knowledge in cultural heritage management. In: Gerrit J. Carsjens (ed.) Landscape Legacy. Landscape Architecutre and Planning Between Art and Science. ISOMUL, Wageningen University. ISBN Jerpåsen, G. & Tveit, M.S (2009) Cultural heritage and landscape: Bridging visual and archaeological landscape analysis in the urban fringe, ECLAS conference, Sept 23 Sept 25, 2009, Genoa. Tveit, M.S., Ode, Å & G. Fry. (2008) Towards multifunctional landscapes: exploring the common ground between visual quality and ecological function. IAPS conference Urban diversities, biosphere and well-being: designing and managing our common environment, July 28 Aug 1, 2008, Rome Tveit, M, Fry, G & Ode, Å (2006). Indicators of visual character a theory based approach. ISSRM conference, Social Sciences in Resource Management Global Challenges and Local Responses, Vancouver, June 3 8, Ode, Å., Miller, D., Messager, P., Fry, G., Tveit, M. & F. Pascoa. (2006). A cross-country comparison of landscape preferences: a tool for evaluating landscape change. NJF Seminar 385 Landscape Change Learning from the past visions for the future. June14 June 16, Tromsø. Velarde, M. D., G. Fry, Tveit, M.S. & M.Ruís (2006). Multifunctional forest management. Management criteria that combine ecology and aesthetics. Patterns and processes in forest landscapes, Firenze, Italy. ISBN :34:33]

24 Kandidatur Mari Sundli Tveit og Halvor Hektoen Vår blogg Dramstad, W., Sundli-Tveit, M., Fjellstad, W. and Fry, G. (2005) Capturing the view using land cover data. Our shared landscape: Integrating ecological, socio-economic and aesthetic aspects in landscape planning and management. Proceedings edited by E. Lange and D. Miller. Ascona, Switzerland. May 2 -May 6, ISBN: Fry, G., Ode, Å., Sundli-Tveit, M., Quine, C. and Watts, K. (2005) Towards multifunctional landscapes: linking visual and ecological landscape indicators. Our shared landscape: Integrating ecological, socio-economic and aesthetic aspects in landscape planning and management. Proceedings edited by E. Lange & D. Miller. Ascona, Switzerland. May 2 May 6, ISBN: Fry, G., Sundli-Tveit, M. and Ode, Å (2005) A landscape approach to the development of visual indicators. European IALE Congress Landscape Ecology in the Mediterranean. Faro, Portugal March 29 April 2, Posters at international conferences Gardsjord, H.S., Tveit, M.S. & H. Nordh (2012) Promoting physical activity through park design linking theory and practice in a public health perspective. 22 nd IAPS conference: Human Experience in the Natural and Built Environment: Implications for Research Policy and Practice, 24th 29th June 2012, Glasgow. Ode, Å., Tveit, M.S. & Fry, G. (2008) The VisuLands framework: A data flexible framework for analysing visual landscape character, Impact assessment of land use changes Berlin, Humboldt University, April 6 April 9, Tveit, M & Fry, G. (2000) Landscape preferences who sees what in the agricultural landscape, Multifunctional Landscapes,Interdisciplinary Approaches to Landscape Research and Management, Centre for Landscape Research, University of Roskilde, Denmark, October :34:33]

25 Kandidatur Mari Sundli Tveit og Halvor Hektoen Vår blogg PhD thesis Tveit, M.S.S. (2007). A theoretical framework for assessing visual landscape character using indicators -The VisuLands framework. POPULAR SCIENTIFIC PUBLICATIONS AND PRESENTATIONS Falleth, E.I. og Tveit, M.S. (2012). Ingen arealkrise i Oslo. Kronikk. Aftenposten, Bergaust, T.E., Halvorsen Thorén, A.K. & Tveit, M.S. (2011) Utfordringer ved ulike metodiske tilnærminger og hva skjer i andre land. Noen momenter. Miljøverndepartementets referansegruppe for landskap kartlegging og metodeutvikling Eva Irene Falleth, Hege Hofstad, Knut Bjørn Stokke, Mari Sundli Tveit (2011). Hvor skal byene vokse? Kronikk Eva Irene Falleth og Mari Sundli Tveit (2011). Grønne omgivelser, bedre helse. Kronikk. Aftenposten, Tveit, M.S. (2010). Landscape assessment in an environmental impact assessment perspective, Invited lecture at the Norwegian Water Resources and Energy Directorate, Oslo, Tveit, M.S. (2010). Landskap under press måling og overvåking av visuell kvalitet, Plan, 03/2010. Tveit, M.S. (2010). Naturen får en prislapp, Klassekampen, interview, Tveit, M.S. (2010). Landskapsøkologiens betydning i landskapsplanlegging og artsforvaltning, Invited lecture, seminar ArtsTap, Ås, 22 nd of September :34:33]

26 Kandidatur Mari Sundli Tveit og Halvor Hektoen Vår blogg Tveit, M.S. (2010). Cultural-Historic landscapes of Europe The landscape perception perspective, presentation at the seminar: Mapping Cultural-Historic landscapes of Europe, Wageningen University, The Netherlands, 7 th of May 2010, invited speaker. Tveit, M.S. (2008). Landscape, preferences and health effects, Invited lecture at seminar, Folkehelse og plan. Norwegian Institute for Urban and Regional Research (NIBR), Oslo, June Tveit, M.S. (2008). Visual landscape analysis, invited lecture at seminar, Landscape analysis, Fylkesmannen i Oslo og Akershus (County Governor of Oslo and Akershus), 8 th May Tveit, M.S. (2008). Landscapes and health effects, Invited lecture at conference: Landskap i plan helse, identitet og universell utforming, Voss, 3-4th June Fylkesmannen i Hordaland/Hordaland fylkeskommune Tveit, M.S. (2007). NRK, Schrödingers katt (2007) TEACHING LANDSCAPE ECOLOGY (ILP, UMB) Master level, Course responsible/teacher Student evaluation 5.22 (scale 1-6, where 6 is best) spring (course development, teaching, supervision, examination of term papers and oral exams, administration) FRAMING THE PHD (ILP, UMB) PhD level, Teacher, academic writing. URBAN ECOLOGY (ILP, UMB) Master level, Teaching, supervision and course development). URBAN LANDSCAPES (ILP, UMB) PhD level, Teaching, supervision and course development LANDSCAPE ANALYSIS (ILP, UMB), Bachelor level, 13:34:33]

27 Kandidatur Mari Sundli Tveit og Halvor Hektoen Vår blogg Teaching and supervision THEORIES OF LANDSCAPE ARCHITECTURE (ILP, UMB), Bachelor level, Teaching and supervision NATUR OG LIVSKVALITET BRUK AV DYR, PLANTER, SKOG OG LANDSKAP(IPM, UMB):Bachelor levelteaching and supervision NYE ELEMENTER I BÆREKRAFTIG SKOGFORVALTNING, Institutt for skogfag/senter for Etter og videreutdanning UMB) Continuing educationteaching FOREST MANAGEMENT, (INA, UMB) Master levelteaching SUPERVISION OF PHD AND MASTER STUDENTS Level Name Theme Progress PhD Gro Koppen Accessibility to recreational landscapes Endseminar May 2013 Gro Archeological Passed Jerpåsen landscape analysis Endseminar January 2013 Christina Road aesthetics Passed Blumentrath midseminar Ulf Universal design and Passed Rydningen planning midseminar MSc Gesine Landscape ecology and On-going Jimenez planning Martinez Sissel Horse landscapes Graduated Vestervik Kari Astrid Land-use and Graduated Ehrlinger vegetation change in 13:34:33]

28 Kandidatur Mari Sundli Tveit og Halvor Hektoen Vår blogg two cultural landscapes located on two islands in the outer Oslo fjord area Hedda Strand Gardsjord Britta Andersson Jostein Thorvaldsen and Tellef Dannevig Park design promoting physical activity Environmental psychology/cognitive effects of window views Virtual reality in landscape planning/landscape architecture Graduated Graduated Graduated LANGUAGE SKILLS Norwegian: Mother tongue English: Fluent, written and oral Spanish: Fluent, written and oral French: Good, written and oral SOCIAL MEDIA Posted in Uncategorized Svar på spørsmål fra Den Norske Veterinærforening Posted on May 6, 2013 by maritveit På vegne av DNV ved NVH er jeg glad for at vi har to rektor/prorektorpar å velge mellom når vi skal bestemme oss for ny ledelse ved det nye universitetet. For å synliggjøre eventuelle forskjeller mellom dere innen spørsmål som opptar våre medlemmer, vil jeg på vegne av styret ved DNV ved NVH stille dere tre spørsmål. Vi har som intensjon å 13:34:33]

29 Kandidatur Mari Sundli Tveit og Halvor Hektoen Vår blogg sende spørsmålene og kandidatenes respons på dem ut til medlemmene våre i løpet av neste uke, helst før fredagen. Om dere kunne være så vennlige å sende meg svar i løpet av førstkommende onsdag, skulle vi være takknemlige. Med vennlig hilsen Erling Olaf Koppang Leder, DNV ved NVH Spørsmål 1. Sommeren 2011 ble det foretatt betydelige kutt i planlagt bygningsmasse til det nye veterinærmedisinske fakultetet. Prosjektet gikk dermed videre. Dersom nye arealkutt gjennomføres (alt over 1 kvadratmeter) i den videre planleggingsprosessen, vil dere da godta det for at prosessen skal gå videre, eventuelt vil dere sette ned foten og si at prosjektet er skåret ned til et minimum og videre arealkutt er uakseptable selv om dette skulle medføre at prosjektet stopper opp? Spørsmål 2. Ressursbruk og prioriteringer blir noe av det viktigste rektoratet skal beskjeftige seg med. Vi får her nøye oss med et eksempel: Er det en god ressursbruk å bruke mellom 5 til 7 millioner kroner til ny logo for det nye universitetet? Spørsmål 3. Det gamle NVH skal organiseres under Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap. I tillegg er det to andre fakulteter ved det nye universitetet. Er det et poeng at dekanus for Fakultetet for veterinærmedisin og biovitenskap har veterinærmedisinsk bakgrunn, eller er det av mindre betydning? SVAR: Hei Erling Olav De tre spørsmålene du reiser er relevante, og det er forhold 13:34:33]

30 Kandidatur Mari Sundli Tveit og Halvor Hektoen Vår blogg som mange på NVH er opptatt av. Selv om disse sakene i hovedsak vil bli avgjort før 2014 og dermed før det nye rektoratet overtar skal vi allikevel komme med våre synspunkter. Spørsmål 1 gjelder hvordan vi vil stille oss til eventuelle nye arealkutt i den videre planleggings- og byggeprosessen. Gårsdagens budsjettlekkasje om at regjeringen foreslår en betydelig startbevilgning til bygg- og utstyrsprosjektet i revidert nasjonalbudsjett for 2013 og skisserer en total kostnadsramme for hele prosjektet på 6,2 mrd. kroner er i seg selv en enorm anerkjennelse av at veterinærmiljøet settes høyt og at behovet for nye og tidsmessige lokaler for forskning, utdanning og klinikkvirksomhet. Dette innebærer også at den totale arealrammen på kvm hvor ca går til NMBU og veterinærhøgskolen og ca til Veterinærinstituttet er akseptert. I detaljplanleggingen som starter nå, skal det jobbes med optimalisering av arealene innenfor de rammene som er gitt slik at de nye byggene blir så hensiktsmessig og tjenlig som mulig. Dette vil kreve betydelig brukerinnsats fortsatt som vi regner med at alle vil føle er svært meningsfullt. Satsingen som nå vil bli besluttet i Stortinget, er gjort fordi Regjeringen mener at oppbygging av et robust forsknings- og undervisningsmiljø innen miljø- og biovitenskapene på NMBU er viktig for å møte noen av de viktigste samfunnsutfordringene vi står overfor i fremtiden. Og vi er stolt over å få være med på dette! I tillegg til bevilgningen til de nye byggene kommer rehabilitering av Urbygningen til hensiktsmessige studentfasiliteter og nytt Senter for husdyrforsøk. Dette er en enestående satsing innen sektoren som det ikke kan vises maken til. Spørsmål 2 gjelder bruk av ressurser til ny logo for NMBU. Dette er en sak som er besluttet av Fellesstyret, med begrunnelse om at utforming av en ny logo er viktig for å knytte de to fusjonspartnerne sammen og skape en felles tilhørighet til NMBU. Det er også viktig for markering og synliggjøring av et nytt universitet. Kostnaden på 5 7 millioner kroner omfatter den totale kostnaden med bl.a. ny 13:34:33]

31 Kandidatur Mari Sundli Tveit og Halvor Hektoen Vår blogg skilting på begge campusene, nye adgangskort, nytt profileringsutstyr og trykksaker osv. På siste fellesstyremøtet ble det understreket at det må foretas en prioritering, og at flere forhold kan tas etter hvert, f.eks. skilting med en anslått kostnad til 2,7 millioner. Dette mener vi er en riktig fremgangsmåte. Hovedsatsingen vil være implementering av visuell profil på web, noe som vil være viktig for markedsføring og synliggjøring av NMBU. Spørsmål 3 gjelder faglig bakgrunn for dekanene for Fakultetet for veterinærmedisin og biovitenskap, og om denne bør være veterinær. Dekanstillingen skal lyses ut og tilsetting er planlagt tidlig i høst. Betenkning og utlysningstekst ble vedtatt på sist fellesstyremøte. Vi håper at det vil være mange sterke søkere til disse stillingene for dekanene vil få en viktig oppgave med å utvikle fakultetene til de forsknings- og utdanningsstrategiske og koordinerende rollen de skal ha. De viktigste kvalifikasjonene vil således være knyttet til oppgavene med å lede og koordinere den faglige aktiviteten, utvikle faglig strategi og jobbe utadrettet for å fremme fakultetets fagområder utenfor universitetet. Dekanen skal ivareta alle fagområdene ved fakultetet slik de blir sterke hver for seg og sammen. Vi håper og regner med gode søkere fra veterinærmiljøet til dekanstillingen som kan ivareta både det veterinærmedisinske og de øvrige fagområdene i VetBiofakultetet. Med hilsen, Halvor og Mari Posted in Uncategorized Electoral programme: Mari Sundli Tveit and Halvor Hektoen Posted on May 2, 2013 by maritveit 13:34:33]

Prosjekt nummer: 2011-1-ES1-LEO05-36404 Prosjekt finansiert av EU-kommisjonen gjennom den spanske NA, OAPEE. ADEPTT kursmodell

Prosjekt nummer: 2011-1-ES1-LEO05-36404 Prosjekt finansiert av EU-kommisjonen gjennom den spanske NA, OAPEE. ADEPTT kursmodell Prosjekt nummer: 2011-1-ES1-LEO05-36404 Prosjekt finansiert av EU-kommisjonen gjennom den spanske NA, OAPEE. ADEPTT kursmodell Kursmodellens språk: NORSK Dette prosjektet er finansiert med støtte fra EU-kommisjonen.

Detaljer

Studentting 3 2014. Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00. TF102, fløy III. NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert

Studentting 3 2014. Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00. TF102, fløy III. NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert Studentting 3 2014 Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00 TF102, fløy III NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert Møtepapirene er også å finne på 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3 2014, MANDAG 28. APRIL

Detaljer

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg 1 av 160 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 17. oktober 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Årsrapport (2014-2015) Innhold I Styrets beretning 3 II Introduksjon til virksomheten og hovedtall 7 III Årets aktiviteter og resultater 15 Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU)

Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU) Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU) En kvalitativ analyse av aktørenes erfaringer og vurderinger Tone Cecilie Carlsten Per Olaf Aamodt Rapport 10/2013 Evaluering

Detaljer

Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget. Gro-Hege Stensrud MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013

Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget. Gro-Hege Stensrud MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget Gro-Hege Stensrud Institutt for yrkesfaglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedlegg 1 41

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedlegg 1 41 Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedlegg 1 41 Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 Oversikt over

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Rapport og planer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Rapport og planer Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Rapport og planer 2013-2014 Innhold 1 Innledning... 1 2 Resultatrapportering for 2013... 3 2.1 Rapportering på mål... 3 2.1.1 Utdanning... 3 2.1.2 Forskning...

Detaljer

Iren Groendahl Vibeke Sardo. Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS?

Iren Groendahl Vibeke Sardo. Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS? Iren Groendahl Vibeke Sardo Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS? Masteroppgave i styring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus,

Detaljer

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 Forord Dette er den siste Årsrapport for studiekvalitet fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Rapporten har endret noe form de siste årene, og

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 Vårt bidrag 3 Pedagogiske aktiviteter 3 Kursutvikling 4 Utnytter digitale hjelpemidler i juskurs side 3 5 En nestor

Detaljer

Hva er de kritiske suksessfaktorene for å få kvalitetssystemet fullt integrert i organisasjonen ved HiG?

Hva er de kritiske suksessfaktorene for å få kvalitetssystemet fullt integrert i organisasjonen ved HiG? BACHELOROPPGAVE: Hva er de kritiske suksessfaktorene for å få kvalitetssystemet fullt integrert i organisasjonen ved HiG? FORFATTER: STIAN VESTRENG SOLBERG Dato: 14-05-2015 Studie: Økonomi og ledelse Semester:

Detaljer

Følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment Utkantsatsingen

Følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment Utkantsatsingen FoU-rapport nr. 10/2002 Følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment Utkantsatsingen James Karlsen, Hans Kjetil Lysgård, Anne Kirsti Ryntveit og Oluf Langhelle Tittel Forfattere Følgeevaluering

Detaljer

Effekter av samlokalisering i høyere utdanning

Effekter av samlokalisering i høyere utdanning Effekter av samlokalisering i høyere utdanning Erfaringer fra fire norske læresteder RAPPORT 27/2009 Cathrine Tømte og Bjørn Stensaker NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011

Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy Praktiske opplegg og yrkesretting på Service og samferdsel - en relevant og meningsfull skolehverdag Mette Holm og Ragnvald Holst-Larsen

Detaljer

Marit Evelyn Heggland. På hvilken måte legger ledere i voksenopplæringen til rette for å fremme deltakernes utvikling og resultater?

Marit Evelyn Heggland. På hvilken måte legger ledere i voksenopplæringen til rette for å fremme deltakernes utvikling og resultater? Marit Evelyn Heggland På hvilken måte legger ledere i voksenopplæringen til rette for å fremme deltakernes utvikling og resultater? en studie av skoleledere i lys av pedagogisk ledelse Master i skoleledelse

Detaljer

Å være eller ikke være førskolelærer

Å være eller ikke være førskolelærer Å være eller ikke være førskolelærer Pedagogikk-3900 Monica Jenssen Mastergradsoppgave i pedagogikk Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Universitetet i Tromsø Våren 2013 Forord

Detaljer

Evaluering Master i Industridesign

Evaluering Master i Industridesign Evaluering Master i Industridesign ved Arkitektur og designhøskolen i Oslo November 2013 Innhold 1. Introduksjon... 4 2. En vurdering av IDEs posisjon i dag... 5 IDE i dag... 5 Forholdet i mellom design

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Utredning om digital tilstand i høyere utdanning, fase II. Om organisatoriske forhold knyttet til bruk av IKT i undervisningssammenheng

Utredning om digital tilstand i høyere utdanning, fase II. Om organisatoriske forhold knyttet til bruk av IKT i undervisningssammenheng Utredning om digital tilstand i høyere utdanning, fase II Om organisatoriske forhold knyttet til bruk av IKT i undervisningssammenheng Per Arneberg Norgesuniversitetet, mars 2006 Forord Denne utredningen

Detaljer

Elisabeth Hinderaker og Nina Nikolaisen. Strategisk planlegging og styring i kommunesektoren

Elisabeth Hinderaker og Nina Nikolaisen. Strategisk planlegging og styring i kommunesektoren Elisabeth Hinderaker og Nina Nikolaisen Strategisk planlegging og styring i kommunesektoren Masteroppgave i Styring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Oslo 2012 SAMMENDRAG

Detaljer

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015)

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Avdelingen i universitetsadministrasjonen Arkiv nr: 14/01810 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 12.02.14

Detaljer

Innsiktsfase: Behov og ønsker for nasjonalt Design Factory. 30. april 2014 PHYSICAL

Innsiktsfase: Behov og ønsker for nasjonalt Design Factory. 30. april 2014 PHYSICAL Innsiktsfase: Behov og ønsker for nasjonalt Design Factory 30. april 2014 PHYSICAL Det følgende er en oppsummering av innsiktsarbeidet Physical har gjort for profesjonsrådet for designutdanningen i Norge

Detaljer

VEDLEGG 1 FS HUM sak 15/14 Utdrag fra Strategiplan 2013 2017 Det humanistiske fakultet Tiltak under de ulike målene for FoU: (Kvantitativt) Mål: Økning i publiseringspoeng og antall kommersialiseringer

Detaljer

A. Universitetsstyret godkjenner Årsrapport om studiekvalitet 2009 som UMBs rapport om utdanningskvalitet og kvalitetsarbeid for 2009.

A. Universitetsstyret godkjenner Årsrapport om studiekvalitet 2009 som UMBs rapport om utdanningskvalitet og kvalitetsarbeid for 2009. US-SAK NR: 146/2010 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER: CECILIE MATHIESEN ARKIVSAK NR: 2010/1429 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Saksnummer: 146/2010

Detaljer

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi?

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Rapport fra arbeidsgruppe desember 2014 «Oppmerksomhet, åpenhet og gjennomsiktighet er helt sentralt om vi skal lykkes i å minimalisere

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteinnkalling Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: A7 002, Campus Kristiansand Dato: 12. juni 2013 Tidspunkt: 09:00 Innkallingen er sendt til: Dag Gjerløw Aasland Ernst Håkon Jahr Sigbjørn

Detaljer

Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser

Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser 1 av 234 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 11. desember 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

StatpedMagasinet. Trygg og sikker med gode hjelpere. Født med en ripe i lakken. Peker seg til forståelse. Hørsel: Velferdsteknologi: Se side 8

StatpedMagasinet. Trygg og sikker med gode hjelpere. Født med en ripe i lakken. Peker seg til forståelse. Hørsel: Velferdsteknologi: Se side 8 StatpedMagasinet Nr 1 2013 Født med en ripe i lakken Se side 20 Velferdsteknologi: Peker seg til forståelse Se side 34 Hørsel: Trygg og sikker med gode hjelpere Se side 8 Innhold nr. 1 2013 04 Slutt på

Detaljer