St. Georgs Gildene i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "St. Georgs Gildene i Norge"

Transkript

1 Alltid beredt! St. Georgs Gildene i Norge tilbudet til deg som er speider i sinnet uansett tidligere speidererfaring!

2 En gang speider alltid speider! Har du gått og vasset klissvåt gjennom regnet og allikevel hatt overflod av sang, for der foran deg og bak deg, alle vegne var det våte speidere som gikk og sang. Har du fanget denne rare, enkle gleden som er gjemt i det å dele vondt og godt med en venneflokk, og sammen streve med den kanskje nokså sure jobben en har fått? Har du stått en natt når leirens mange lyder hadde stilnet og ditt sinn var falt til ro, under bleke stjerner mens en egen glede grep deg som du kanskje ikke helt forstod? Har du stirret inn i flammene fra bålet, sett dem synke, bli til glør og langsomt dø mens det dypest i deg våknet nye tanker og ble sådd så mangt et spiredyktig frø? Pus Brodal Mange av oss har sittet rundt et leirbål og sunget speidersanger flere av dem skrevet av Pus Brodal. Hører vi slike sanger på nytt i dag er det som om sirkushesten våkner i oss og vi lukter sagmuggen speidereventyret. Eller kanskje har du fått sitte med i ringen rundt bålet, men aldri vært speider fordi det ikke var speidere der du bodde? Nå kan du gjøre noe med det! «speidermøter», synger speidersanger, drar på tur, hjelper andre og gjør vårt beste å leve etter speiderloven. Vi er medlemmer i et St. Georgs Gilde! Det er en organisasjon for alle venner av speidersaken, enten de fremdeles er speidere, har vært speidere eller aldri har vært speidere. BLÅ PÅ LEIR! Her kan du bli med på landsleir, krets-/korpsleir i en gildetropp og samtidig gjøre en innsats for speiderne. Noen av oss er så heldige at vi fremdeles er en del av speiderfellesskapet, selv om vi kanskje er ferdig med aktiv speiderarbeid og ikke lenger er med i noen av speiderforbundene. Vi møtes jevnlig på

3 Speidertiden fortsetter eller kanskje det er nå den begynner! Enkelte tror at St. Georgs Gildene bare er for eldre mennesker så feil de kan ta! Sannheten er snarere den at man begynner i St. Georgs Gildene i ung alder og liker seg så godt at man blir der livet ut. Flere av dagens gilder er dannet med utgangspunkt i en lokal speidergruppe og rekruttere stort sett medlemmer fra denne gruppa og nærområdet. I tillegg finnes det mange grupper som ikke har en spesiell gruppetilknytning, men som er et tilbud til alle som er interessert. Finner du ikke et gilde som passer for deg? Gjør som mange andre: Start et nytt St. Georg Gilde! Vi vil forsøke å hjelpe deg med det. DET ER ALDRI FOR SENT Speiding er en livsstil en måte å forholde seg til andre mennesker, naturen og samfunnet. Vi kaller det speideridealene. Deler du disse idealene med oss er du garantert å finne din organisasjon i gildebevegelsen. Uansett om du har en bakgrunn som speider eller ikke. Vi gleder oss til å møte deg! Hvordan finner du oss? Ønsker du mer informasjon om gildebevegelsen eller vil du kanskje besøke et lokalt gilde for å ta et prøvemøte? Kontakt oss gjerne. Vi hjelper deg videre: St. Georgs Gildene i Norge Telefon E-post: Besøksadresse: St. Olavs gate 25, c/o Norges speiderforbund, Oslo Kontoret er åpent torsdager kl , ellers etter avtale. Postadresse: Postboks 6840 St. Olavs plass, 0130 Oslo Mer informasjon på nettsiden vår sggn.no, blant annet oversikt over lokale gilder og kontaktpersoner.

4 SKREVET OM ST. GEORGS GILDENE I MEDLEMSBLADET ST. GEORG: St. Georgs Gildenes profil: DEN SKAL SI NOE OM HVEM VI ER En spørreundersøkelse som ble foretatt blant speidere og ledere i begge forbund danner grunnlaget for St. Georgs Gildenes nåværende profil. Den viste at de blå genserne våre var det ytre kjennetegnet flest forbant med oss. Spørreundersøkelsen avslørte også at svært få speidere og ledere visste noe om hva St. Georgs Gildene holder på med. Riktignok sa mange at de oppfattet oss som blide og positive. Det kjennetegnet vil vi gjerne holde fast ved! Men vi vil mer! KJERNEN I VÅRT ARBEID ER Å STØTTE SPEIDERSAKEN Tjeneste er viktig, både lokalt og sentralt. Derfor er dugnader på speiderhytta, praktisk innsats på konkurranser og andre speidersamlinger og det å dele ideer og kunnskap med dagens speidere og ledere noe av det viktigste vi gjør. De enkelte gildene utformer selv sitt program og velger fritt aktiviteter, og så er vi òg ganske forskjellige. Noen er mye ute, noen reiser utenlands, andre samles hjemme hos hverandre. Aktivitetene varierer; pilegrimsvandring, bedriftsbesøk, teaterkveld, fjelltur, lysbildeforedrag Det er ikke aktivitetene i seg selv som gjør oss til et St. Georgs Gilde, men det at vi følger opp formålsparagrafen vår. Arbeidet for å fremme speidersaken er nevnt. I formålsparagrafen står det og at vi hjelper mennesker til å leve opp til speideridealene. Programmet er et viktig hjelpemiddel for å legge til rette for medlemmenes personlige utvikling og hjelpe oss til å leve i pakt med verdiene våre. Vi skal utfordre hverandre på å verne naturen, være en god venn, være åpne for Gud, ta ansvar osv. Perspektivet for arbeidet vårt er både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Alle ledd i organisasjonen vår forholder seg til disse tre arenaene. Lord Baden-Powell sa: «Look wide, even when you think you are looking wide, look wider still.» Globalt perspektiv er et kjennetegn ved speiding og gildearbeid. Fremme speider eller gildesaken internasjonalt gjør vi når vi deltar i International Scout and Guide Fellowship s prosjekter, som for eksempel da vi hjalp speidere og sivilbefolkningen med gjenoppbyggingen etter jordskjelvet på Haiti. Vi kan delta i Twinning ha vennskapsgilde delta på nordisk baltiske og europeiske samlinger eller verdenskonferanse. Nasjonalt har vi en samarbeidsavtale med Norges speiderforbund og med KFUK- KFUM-speiderne. Hotelt på landsleir («hotell» i telt) og barnevaktstjeneste på ledersamlinger er resultat av samarbeid på nasjonalt plan. Men det meste av samarbeidet mellom St. Georgs Gildene og speiderne foregår lokalt. GJENNOM ALT VI GJØR SKAL VI FREMME HJELPSOMHET, TOLERANSE OG FORSTÅELSE På flere samlinger for lokale gildeledere har vi hatt dialog som tema. Å lytte til andre og prøve å forstå, det kan de fleste av oss bli bedre på. Møte mellom mennesker med ulik bakgrunn og forskjellig tro gir grobunn for fred og forståelse. Vennskap, ofte bygget på felles speiderminner og engasjement, gir ofte livslange vennskap og nære, gode fellesskap, der vi også kan ønske velkommen en som ikke selv har vært speider, men som ser det vi deler og står for og har lyst til å være med. I desember sprer vi, i likhet med speidere og gildemedlemmer mange steder i verden, Fredslyset fra Betlehem, utover landet vårt. Den skjøre flammen minner oss om at vi må arbeide for fred og forståelse. Karin R. Thompson Landsgildemester

5 BADEN-POWELL: «Gled deg over livet når du har det.» VALGSPRÅK Langt tilbake hadde hver gren på speidertreet sitt eget valgspråk. Ulvungene hadde: «Gjør ditt beste.», speiderne hadde «Vær beredt» og roverne «Til tjeneste». Men jeg har ikke sett at St. Georgs Gildene har hatt noe. Om vi skulle ha ett, hva kunne det være? I arbeidet med et prosjekt, «Gamle tanker nye vyer», så vi på Baden-Powells tanker om speiderveien og menneskelivet. Om vi hadde spurt ham om råd for valg valgspråk tror jeg han hadde sagt: «Be happy». Jeg velger å oversette dette fritt til med glede. I denne forbindelse står ikke glede for det samme som gøyalt eller festlig, se Baden-Powells tanker i spalten til høyre. Det er ofte spørsmål om hva som er forskjell mellom speiderånden og gildeånden. Kanskje kan mitt forslag til valgspråk gi en liten antydning. Gjør du gjør ting bare fordi de forventes av deg eller gjør du det med glede? Om du kan svare på de gamle valgspråkene med mitt forslag til det nye er du inne på den veien med livet BP mente vi skulle ha: «Gjør ditt beste med glede» Men, kan du si du som aldri har vært speider, jeg har ikke vært opptatt av disse gamle valgspråkene. Hva med meg? Jeg håper du ikke går på gildemøter av tvang, men tar del i gildearbeidet med glede. Mener du i tillegg at speider ideen er god og verd å arbeide for da stiller du i samme bås som alle andre gildemedlemmer med og uten speidererfaring. Har du en gang blitt fylt av denne ideen håper jeg den for alltid vil fylle ditt liv med glede. Når man har passert 75 åremålet og har kommet til det stadiet i livet at du tenker deg om to ganger før de bestemmer for om det nå er verdt å bestille en ny vinterfrakk, er det tillatt for en å se tilbake langs den veien man har reist. Din naturlige tilbøyelighet er å råde og å advare andre reisende om vanskelighetene langs veien, men er det ikke bedre å opplyse dem om noen av gledene som de ellers ville gått glipp av? Den største tingen som slår deg når du ser tilbake er hvor fort det har gått hvor kort dette livet på denne jord er. Advarselen som en vil gi, er derfor at det lønner seg ikke å sløse det bort på ting som til slutt ikke teller. Heller ikke, på den andre siden, er det smart å ta livet for høytidelig som noen synes å gjøre. Lev et liv i glede mens du kan det. Det er der lykken er, tilgjengelig for hvert menneske. Det er mange forskjellige ideer om hva som utgjør «suksess», f.eks. penger, posisjon, makt, prestasjon, heder og lignende. Men disse er ikke tilgjengelige for alle og heller ikke bringer de med seg det som er ekte suksess, nemlig glede. Gleden er åpent for alle, for, når du koker det ned, består det bare av tilfredsheten med det du har fått, og hva har gjort for andre mennesker. Som Sir Henry Newbolt oppsummerer det: «Den virkelige testen på suksess er om livet har vært lykkelig og gitt glede.»

6 VÅR I GILDENORGE Foto: Ingunn Boman Fosseide Hvordan spirer det i St Georgs Gildene, Landsgildeleder Inger Merli? Vi har fått tilbakemelding fra mange som går rundt og lurer på om St. Georgs Gildene er et sted hvor de kan satse videre på et fellesskap med mange av de samme verdiene de møtte i speideren, og holde på et nettverk som allerede betyr noe. Hva er det som gjør at noen ønsker å starte et nytt gilde? Det er felleskap med gamle og nye venner hvor man kan støtte speidersaken på en organisert måte. «Vi ønsket å ta vare på varmen fra bålene» har jeg hørt yngre gildemedlemmer si vennskap som ble skapt i speidertiden som speidere og ledere, som nå dras videre til gildearbeidet. Mange ser gildearbeidet som viktig for å bygge nye nettverk med gamle og nye venner et sted hvor det er mulighet for selvutvikling og kunne gjøre noe aktivt for speiderarbeidet nå som man kanskje ikke lenger er aktiv som leder. Andre er medlem i et gilde samtidig som de er aktive ledere for å få et eget påfyll og sosial fellesskap på siden av speiderarbeidet. Hva med rekruttering av nye medlemmer til eksisterende gilder? Noen gilder tar inn nye medlemmer. Men noen ganger kan det være lettere å samle venner fra gammel og ny tid og starte et nytt gilde enn å bli medlem i et eksisterende gilde. Vi ser at mange gilder starter med prosjekter rundt speiderhus og speiderhytter men etter hvert som man blir eldre kan det å bli gamle sammen, ha så mye historie sammen og ta vare på hverandre som er det viktigste. Hvis en speiderleder blir gildemedlem, vil det ikke bety mindre tid og krefter til å drive speiderarbeid? Jeg har selv vært aktiv troppsleder over flere år samtidig som jeg var med i St. Georgs Gilde det var en stor trygghet å vite at jeg hadde så mange i ryggen, som støttet arbeidet vi drev i gruppa. Trengte jeg noe hjelp av praktisk art eller andre ting, så hadde jeg mange som ville stille opp. Jeg opplevde at det også var godt å få påfyll et annet sted et sted hvor det var andre som organisert dette for meg. Det er bevissthet i gildene at de som er aktive ledere i en speidergruppe ikke behøver å ha lederverv eller andre verv i gildet de kan få være med uten å bidra så aktivt med program når de er aktive i andre speidersammenhenger.

7 WHY BELONG TO ST. GEORGS GILDENE IN NORWAY St. Georgs Gildene is a National Scout and Guide Fellowships and a member of International Scout and Guide Fellowship (ISGF). FROM PAST TO PRESENT ISGF, a worldwide organisation, was founded in 1953 with the name of the International Fellowship of Former Scouts and Guides (IFOFSAG). Initially there were 18 member countries: Austria, Belgium, Costa Rica, Denmark, Finland, France, Greece, Iceland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands, Norway, Pakistan, Portugal, Sweden, Switzerland and the United Kingdom. The ISGF provides a framework for the ethos of Scouting & Guiding to continue in adult life for those who are unable to undertake leadership in the youth organisation due to work, family or other commitments or advancing age. AIMS OF THE ISGF In keeping with the Founder s message, the Aims of the ISGF are to encourage its members to: keep alive the spirit of the Promise and Law as laid down by Lord Robert Baden-Powell, Founder of the Scout and Guide Movement, in a process of continuous personal development; bring that spirit into the communities in which they live and work through active service to them; and actively support the WAGGGS and WOSM member organisations in these communities, in their countries and worldwide. Members also have a special responsibility to uphold the Principles of the ISGF, namely to: respect life and human rights; contribute to international understanding especially through friendship, tolerance and respect for others; work for justice and peace in order to create a better world. WHY SHOULD AN ADULT BELONG TO THE INTERNATIONAL SCOUT AND GUIDE FELLOWSHIP? To continue being part of the Scout & Guide family At local, national and international levels individual members work together with other adults who believe in the Scout & Guide Spirit and carry out the Scout & Guide Promise and Law in their daily lives. To make new friends Individual members may deepen their knowledge and understanding about other countries and its people by taking active part. To support Scout & Guide leaders together with other Fellowship members provide manpower at camps and special events. babysit so that a leader can take part in a meeting with other leaders. take some practical burdens off the leaders shoulders so that they may stay longer as leaders. To gain knowledge of Scouting & Guiding around the world ISGF has a partnership with WAGGGS and WOSM The Local Fellowship is the backbone of ISGF (just as the Scout/ Guide troop is in the youth movements). It is in these local groups that many of the activities needed to achieve the aims are planned and executed. A Local Fellowship is a group of friends who learn, discover, share joys and sorrows together and, at the same time support local Scouting and Guiding. The size of a Fellowship can vary, but is usually between 20 and 40. Sometimes, the Fellowship is organised in groups of 6-8 persons (similar to scout/guide patrols) MORE INFORMATION ON ISGF.ORG

8 OM ST. GEORGS GILDENE Vi er en bevegelse for voksne både med og uten speiderbakgrunn. Sammen er vi en del av et internasjonalt felleskap som bygger på de samme verdier som speiderbevegelsen. Vårt mål er å arbeide for speidersaken både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi er også et tilbud til aktive speiderledere. For i tillegg til hyggelig samvær, får du støtten du trenger til din daglige ledergjerning hos oss. Sammen har vi lang erfaring fra det meste, og om du trenger hjelp til tiltak i din speidergruppe stiller vi opp. Betegnelsen «gilde» stammer fra middelalderen og ble brukt om sammenslutninger til gjensidig hjelp og beskyttelse, dannet av mennesker med felles interesse. Lokale Gildegrupper finnes over hele landet. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med mer informasjon, samt hjelper deg med å finne din nærmeste Gildegruppe. Besøk også nettsiden vår

Ny profil Speidermuseet Portrett ST. GEORG

Ny profil Speidermuseet Portrett ST. GEORG Ny profil Speidermuseet Portrett ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #04.2010 LEDER Gildevenner! På gildemestermøtet på Sanner, fikk vi presentert den nye profilen for St. Georgs Gildene

Detaljer

En speider søker sin tro og respekterer andres. Ein speidar søkjer si tru og respekterer andre si

En speider søker sin tro og respekterer andres. Ein speidar søkjer si tru og respekterer andre si Sak 8 Vedlegg: Speiderlovskomiteens forklaringer til lovforslagene 1 En speider søker sin tro og respekterer andres Ein speidar søkjer si tru og respekterer andre si I speiderløftet lover jeg: å tjene

Detaljer

Centenary Celebration Day

Centenary Celebration Day Centenary Celebration Day stemmer voices Share del stories historier 100 years of changing lives 1 Velkommen Velkommen til det tredje og siste aktivitetsheftet i forbindelse med 100-årsjubileet for speiderarbeidet.

Detaljer

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #02.2013 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #02.2013 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #02.2013 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER VI ER MEDANSVARLIGE FOR VERDENSFREDEN! Den internasjonale speiderbevegelsen og gildearbeidet er brobyggere.

Detaljer

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 4-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 4-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 4-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER GILDEVENNER! Mange av oss har vært på årets gildemestermøte på Sanner,- tradisjon og samtidig alltid

Detaljer

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 2-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 2-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 2-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER NOEN TANKER ETTER KENYA TUREN Det er ikke min oppgave å skrive referat fra turen men jeg er heldig som

Detaljer

Konfirmantspeiding VEILEDNINGSHEFTE

Konfirmantspeiding VEILEDNINGSHEFTE Konfirmantspeiding VEILEDNINGSHEFTE 1 KONFIRMANTSPEIDING Veiledningshefte INNHOLD Utgitt av Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22 99 15 50 Fax: 22 99 15 51 post@kmspeider.no

Detaljer

Leder i Frikirkens Speiderkorps

Leder i Frikirkens Speiderkorps Leder i Frikirkens Speiderkorps 2 Leder i Frikirkens Speiderkorps Denne utgaven ble trykket i januar 2015. Heftet er også tilgjengelig på våre nettsider fribu.no 3 Innhold Innledning 3 Dette er speiding..

Detaljer

ST. GEORG FREDSLYSET LANDSGILDETINGET 2013 BLÅ PÅ LEIR INVITASJONER INTERNASJONALT MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #04.

ST. GEORG FREDSLYSET LANDSGILDETINGET 2013 BLÅ PÅ LEIR INVITASJONER INTERNASJONALT MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #04. FREDSLYSET LANDSGILDETINGET 2013 BLÅ PÅ LEIR INVITASJONER INTERNASJONALT ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #04.2012 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER STATUS I år har vi gjort opp

Detaljer

BLI FLERE! ET HEFTE OM VEKST

BLI FLERE! ET HEFTE OM VEKST BLI FLERE! ET HEFTE OM VEKST 1 Innhold Forord 3 Bli flere - et hefte om vekst KFUK-KFUM-speiderne 2011 Utgiver: Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22 99 15 50 Faks:

Detaljer

Hundreårsbursdag Aktivitetshefte 10. april 2010

Hundreårsbursdag Aktivitetshefte 10. april 2010 Hundreårsbursdag Aktivitetshefte 10. april 2010 Qbe_W#;ffbV\Tg\ba#bY#A\e_#Ah\WXf#TaW#A\e_#MVbhgf - La oss feire at 100 år med speiding for jenter! 10 april 2010 går startskuddet for tre år med feiring

Detaljer

FREDSLYSET 100. ST. GEORGSDAGEN INNSAMLING FOR KVERNMOEN ST. GEORG SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 1-2014

FREDSLYSET 100. ST. GEORGSDAGEN INNSAMLING FOR KVERNMOEN ST. GEORG SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 1-2014 FREDSLYSET 100. ST. GEORGSDAGEN INNSAMLING FOR KVERNMOEN ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 1-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER GODT NYTT ÅR er du beredt på 2014? Godt nyttår

Detaljer

NR. 4 NOVEMBER 2006 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 54. ÅRGANG. FRA GILDEMESTERMØTE 2006 - se side 16 og side 3

NR. 4 NOVEMBER 2006 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 54. ÅRGANG. FRA GILDEMESTERMØTE 2006 - se side 16 og side 3 NR. 4 NOVEMBER 2006 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 54. ÅRGANG FRA GILDEMESTERMØTE 2006 - se side 16 og side 3 St. Georgs Gildene i Norge Øvre Vollgt. 9, 0158 Oslo Tlf.22 42 13 96, e-post: stgeorg@frisurf.no

Detaljer

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 3-2015 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 3-2015 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 3-2015 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER PÅ VEI 2 Jeg hadde sendt ut innkallingen og veibeskrivelse vi er på vei til første møte. Noen kjente

Detaljer

NR. 4 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG

NR. 4 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG NR. 4 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf. 22 20 16 95 tirsdag og torsdag kl. 09.00 16.00 Postboks 6840

Detaljer

LEDER FORUM. LANDSTING 8.-10. april. kmspeider.no. Nr. 1-2011 - 9. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. LANDSTING 8.-10. april. kmspeider.no. Nr. 1-2011 - 9. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM Nr. 1-2011 - 9. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LANDSTING 8.-10. april kmspeider.no Foto: Helene Moe Slinning 22 Lederforum Nr. 1-2011 9. årgang Lederblad for Norges KFUK-KFUM-speidere

Detaljer

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby RAPPORT 2011/2 Å reise for å lære Internasjonal utveksling som del av studiet i sosialt arbeid Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Å reise for å lære Internasjonal

Detaljer

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 1-2015 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 1-2015 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 1-2015 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER LOOK WIDER! I England har WAGGS laget et program med denne tittelen. Dette er rettet mot seniorene og

Detaljer

2FACE MENIGHETSFELLESSKAP. FRA fellesskap TIL ENSOMHET

2FACE MENIGHETSFELLESSKAP. FRA fellesskap TIL ENSOMHET VELKOMMEN ELLER IKKE? Men helt ærlig, hvor kunne denne dama egentlig gå? Tilbake til byen? Tilbake til menigheten? MENIGHETSFELLESSKAP FRA fellesskap TIL ENSOMHET SPEILET Hun stilte seg foran speilet,

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #01.2011

MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #01.2011 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #01.2011 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER FORNYELSE! Det er viktig at vi ikke stivner i gamle former. Året vi går inn i er et år med Landsgildeting og nye

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Se mer: www.pfi.org/cot/family/children/angel-tree. Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Es.42.3

Se mer: www.pfi.org/cot/family/children/angel-tree. Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Es.42.3 Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Es.42.3 Illustrasjonsforo fra Prison Fellowship USA Se mer: www.pfi.org/cot/family/children/angel-tree Mammaer og pappaer får hjelp til

Detaljer

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80%

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80% Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? 10 9 8 7 6 5 4 41.7% 50. 2 0. 4.2% 4.2% 1 2 3 4 5 1 Svært lite tilfreds 2 Lite tilfreds 3 Nøytral 4 Tilfreds 5 Svært tilfreds

Detaljer

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009 PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009 År 2009, 5.-7. Juni ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Molde folkehøgskole i Molde. Deltagere. Det var totalt 215 personer tilstede, fordelt

Detaljer

En alvorlig stor melding

En alvorlig stor melding En alvorlig stor melding (2012-2013) Melding til Stortinget* Fra barn som søker asyl i Norge Jeg er en superhelt-storebror som passer på alle barna på mottaket. * Og til alle voksne som møter, snakker

Detaljer

Klassisk og nyere frivillig arbeid

Klassisk og nyere frivillig arbeid Klassisk og nyere frivillig arbeid - En komparativ case- studie av unge frivillige ved Røde Kors Bergen og Atlantis Utveksling Ingrid Marie Andersen Masteroppgave Våren 2013 Sosiologisk institutt, Universitetet

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 3/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 3/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 3/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE kmspeider.no 3 4 6 8 9 10 10 INTERNASJONALE SPEIDEROPPLEVELSER Leder NYTT SPEIDERPROGRAM Vi ser frem til lanseringen

Detaljer

Nedenfor finner du en presentasjon av kandidatene som stiller til valg på landsting.

Nedenfor finner du en presentasjon av kandidatene som stiller til valg på landsting. Vedlegg til sak 12 Valg Nedenfor finner du en presentasjon av kandidatene som stiller til valg på landsting. Kandidater til landsstyret Følgende spørsmål ble stilt til kandidatene: 1. Hvilke tre områder

Detaljer

n rut nytt DET STORE CROSS- CULTURAL KIDS NUMMERET Ruth van Reken & Kjell Østby om parallellen til barn av innvandrere

n rut nytt DET STORE CROSS- CULTURAL KIDS NUMMERET Ruth van Reken & Kjell Østby om parallellen til barn av innvandrere n rut nytt ET ORGAN FRA NORUT HØST 2010 WWW.NORUT.ORG DET STORE CROSS- CULTURAL KIDS NUMMERET Ruth van Reken & Kjell Østby om parallellen til barn av innvandrere + EN FORTELLING OM VIRKELIGHET, HISTORIE

Detaljer

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 3-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 3-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 3-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER Å HOPPE ETTER WIRKOLA 2 Et år er gått siden jeg ble valgt til landsgildekasserer. Hva har dette året

Detaljer