ÅRSRAPPORT Médecins Sans Frontières Norway. Leger Uten Grenser Norge. Styrets Årsberetning. Årsoppgjør, m/ noter. Revisjonsberetning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2001. Médecins Sans Frontières Norway. Leger Uten Grenser Norge. Styrets Årsberetning. Årsoppgjør, m/ noter. Revisjonsberetning"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2001 Médecins Sans Frontières Norway Leger Uten Grenser Norge Styrets Årsberetning Årsoppgjør, m/ noter Revisjonsberetning

2 Årsberetning 2001 Médecins Sans Frontières Norway Leger Uten Grenser Norge Leger Uten Grenser/Médecins Sans Frontières (MSF) er verdens største frittstående medisinske hjelpeorganisasjon. Hvert år reiser omlag leger, sykepleiere og annet personell ut og arbeider sammen med ca lokalt ansatte på prosjekter i underkant av 80 land. MSF skal hjelpe befolkningsgrupper i nød, ofre for natur- og menneskeskapte katastrofer og væpnet konflikt, uten å diskriminere og uten å ta hensyn til rase, religion, livsfilosofi eller politisk tilhørighet. MSF intervenes in emergencies and crisis situations, to relieve human suffering from unmet medical need, and to create a space for humanity. MSF works to provoke a social and political response that meets the essential needs, and respects and protects the dignity of people in danger. MSF strives to innovate and incite change through its medical action, its temoignage, and its active reflection on the situation of people in danger. Respecting its Charter and shared principles, MSF is an independent movement of citizen associations that are integrated and open to their societies. In a spirit of volunteerism, proximate and in solidarity with assisted peoples, MSF s members adhere to humanitarian principles and respect for medical ethics. MSF Norge ble dannet i 1996, og er i dag en velkjent organisasjon i Norge. Styrerepresentanter og ansatte i MSF Norge deltar jevnlig på internasjonale møter i samarbeid med kolleger fra alle MSFs 18 seksjoner. MSF Norge har en representant i MSFs internasjonale råd, MSFs høyeste organ. Rådet består av en representant fra hver av de 18 seksjonene. Den norske representanten, Morten Rostrup, ble valgt president i rådet i november 2000 og vil virke frem til desember MSF Norge har som mål å bidra positivt til MSFs internasjonale arbeid og være en aktiv deltaker i videreutviklingen av MSFs operasjonelle strategi. Vi ønsker å være en organisasjon med engasjerte og idealistiske medlemmer, med rotfeste i og lojal støtte fra det sivile samfunn i Norge. Vårt mål vil bli oppfylt gjennom målrettet innsats innen områdene rekruttering av frivillige, pengeinnsamling, informasjonsarbeid og øyenvitneskildringer. I desember 1999 ble MSF tildelt Nobels fredspris.

3 Redegjørelse for Årsregnskapet og virksomheten Rekruttering Å rekruttere engasjerte og motiverte profesjonelle frivillige til det internasjonale arbeid MSF yter, er en av hovedmålsetningene til MSF i Norge. Et tett samarbeide med de operasjonelle seksjonene i MSF har vært prioritert for å møte behovene ute i felt. Rekruttering av leger er fortsatt en viktig prioritet. Et samarbeid med medisinerstudenter på alle medisinske fakultet i Norge er startet opp for å øke bevisstgjøringen hos fremtidige leger. Rekruttering av ikke- medisinsk personell (logistikere, regnskapsførere og administratorer) er også et viktig arbeidsområde. Vi har lagt vekt på å nå ut med informasjon til disse faggruppene. Informasjonskvelder for nye potensielle kandidater har vært gjennomført månedlig. Det er av stor betydning at vi informerer våre kandidater så godt som mulig før sitt første møte med felt. Organisasjonen har som målsetting at de frivillige reiser flere ganger på feltoppdrag. Vi har som et ledd i dette forsøkt å bedre forholdet for frivilliges sosiale og økonomiske rettigheter. De som reiser ut med MSF faller i utgangspunktet utenfor Folketrygdens ordninger. Vi har derfor sett oss nødt til å investere i en ekstra forsikringsordning som omfatter alle norske frivillige når de kommer hjem fra felt med Leger Uten Grenser. Det er også startet opp et nettverk (PS Norge) som skal ta vare på frivillige etter endt oppdrag. Nettverket består av tidligere feltfrivillige og innebærer oppfølging pr. telefon og samarbeid med et profesjonelt kriseteam ved behov. MSF Norge har hatt følgende utvikling i antall utsendte frivillige til felt Frivillige til felt De 24 frivillige MSF Norge sendte ut i år 2001 var fordelt innenfor følgende fagfelt: 10 allmenn sykepleiere, 3 spesialsykepleier (anestesi, jordmor, psykiatrisk sykepleier), fire leger, 5 logistikere, en finansansvarlig, en administrator. 14 av de 24 har mer enn et oppdrag med MSF hvorav fem har mer enn tre oppdrag. De resterende 10 var ute i felt med MSF for første gang. Det er svært gledelig at flere av de norske i år har hatt koordineringsansvar: Hele 5 av 24 var i koordineringsstilling. Våre frivillige samt deres feltoppdrag: - Gunn Baustad Administrator Dadaab/ Kenya - Gunn Baustad Administrator Goma/ Kongo (DRC) - Nina Hillesund Sykepleier Dadaab/ Kenya - Cathrine Ulleberg Sykepleier Quetta/ Pakistan - Ronald Lundh Sykepleier Maryland/ Liberia - Inger Haug Sykepleier Malavi/Sri Lanka - Trond Heldaas Logistiker Imishli/ Aserbaidsjan - Hege Rønnevig Sykepleier Ambon/ Indonesia - Petter Buer Logistiker Akobo/ Sør Sudan - Kåre Hitland Logistiker Akobo/ Sør Sudan - Edle Fuglset Sykepleier Akobo/ Sør Sudan - Inger Marie Tollefsen Sykepleier Marinsk/ Russland, Sibir - Rakel Ludviksen Sykepleier Ethiopia - Øyunn Holen Lege Kamachupa/ Angola - Vibeke Dahl Sykepleier Kano/ Nigeria - Ann Elisabeth Østvik Lege Baucau/ East Timor - Elisabeth Wik Lege Maimana/ Afghanistan - Karen Juell Sykepleier Luena/ Angola - Suki Yang Jordmor Taloqan/ Afghanistan - Unni Berg Sykepleier Marial Lou/ Sør Sudan - Kristin Haugen Flermoe Sykepleier Ambon/ Indonesia - Jan Oddvar Skulstad Finansansvarlig Loki/ Kenya - Konrad Putz Logistiker Lhassa/ Kina, Tibet - Morten Rostrup Lege Peshawar/ Afghanistan Totalt 24 stillinger ble besatt av nordmenn i felt i oppdrag ble kanalisert gjennom vår operasjonelle seksjon i Belgia, tre gjennom Nederland, et gjennom vår operasjonelle seksjon i Frankrike og et gjennom Sveits. Ingen nordmenn ble skadet i forbindelse med oppdrag for MSF dette året.

4 Temoignage og informasjonsarbeid Ved grove brudd på menneskerettigheter og manglende innsats fra det internasjonale samfunn gjør Leger Uten Grenser temoignage ( vitner), for å framprovosere en endring for befolkninger i nød. Dette ble i 2001 i større grad koblet sammen med myndighetspåvirkning og kampanjearbeid. Leger Uten Grenser var med i den offentlige debatten blant annet i forbindelse med sammenblandingen av brød og bomber i Afghanistan. Under 100 års jubileet for Nobel-prisen fokuserte Leger Uten Grenser på autoritære regimers humanitære ansvar. Frivillige i Leger Uten Grenser har også, hovedsakelig gjennom lokal- og regionalaviser, men også gjennom riksaviser, fortalt om sine øyenvitneskildringer fra felt. Totalt ble Leger Uten Grenser nevnt i rundt 526 avisartikler, TV- og radioinnslag i En opinionsundersøkelse i oktober 2001 viser at 92 prosent av befolkningen hadde hørt om Leger Uten Grenser og 82 prosent mente at organisasjonen gjør en viktig jobb. Man kan trygt si at bevisstheten rundt Leger Uten Grensers arbeid og rolle har økt i den norske befolkningen. Websiden, som ble opprettet i 1999, fikk også en oppsving i Mellom 2000 og 3000 hits pr uke må kunne sies å være bra. Websiden har blitt brukt av folk som vil ha informasjon om MSF, tidligere hovedsakelig for folk som ønsker å reise ut i felt. Websidens innhold ble lagt om noe i 2001 og omfatter nå i større grad nyheter, rapporter, innsamling og felterfaringer. Forhåpentligvis trekker dette til seg nye grupper av mennesker til websiden. Kampanjen for tilgang til livsviktige medisiner hadde store framganger i Rettsaken mot Sør-Afrika satte patentsaken på dagsordenen i Norge. Presseutspill i forbindelse med FNs spesialsesjon for hiv/aids sammen med utstrakt lobbyvirksomhet overfor Utenriksdepartementet har gitt resultater, noe som viste seg under ministermøtet i Verdens Handelsorganisasjon i Doha på høsten. I tillegg ble det lagt ekstra fokus på den manglende forskning og utvikling av nye medisiner for glemte sykdommer (sykdommer som kun/hovedsakelig rammer fattige land). En fotoutstilling ble vist i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. I 2001 ble det også fokusert på glemte konflikter. Under navnet Kongo 2000: En reise i et glemt helsevesen viste en dokumentarisk fotoutstilling det forverrede helsevesenet i borgerkrigens Kongo- Kinshasa. Dette var et ledd i Kongo-dagene som ble arrangert i samarbeid med Fellesrådet for Afrika, som arrangerte et seminar om Kongos mulige veier til fred. I forbindelse med Kongo-dagene tok Leger Uten Grenser kontakt med myndighetene og ga informasjon om den humanitære situasjonen i landet. Innsamling fra privatpersoner og organisasjoner MSFs to hovedfinansieringskilder er private donasjoner og institusjonelle bevilgninger. Bred støtte fra befolkningen både økonomisk og moralsk er et mål for MSF. Private donasjoner sikrer organisasjonens politiske og finansielle uavhengighet. Det gir MSF muligheten til å agere frittstående og handlekraftig. Vi kan arbeide der organisasjonen synes det er viktig, uavhengig av institusjonelle giveres prioriteringer og budsjetter. MSF har ved utgangen av 2001 nesten aktive givere. En giver defineres som en person eller organisasjon som har gitt minimum en gave til organisasjonen. MSF har drevet innsamling fra privatpersoner og organisasjoner siden MSF benytter hovedsakelig direct mail og nyhetsbrev i vårt innsamlingsarbeid. Nyhetsbrevene blir en stadig mer sentral inntektskilde ettersom MSFs giverantall øker. Nyhetsbrevene distribueres til personer som har gitt gaver til MSF og inneholder informasjon om det arbeidet vi gjør. Å spre informasjon er en viktig del av nyhetsbrevets funksjon. Totalt fire nyhetsbrev i 2001 bidro med nesten 4,6 millioner av de innsamlede midlene. Videre har Leger Uten Grenser ulike kampanjer for ulike nødsituasjoner. I løpet av 2001 ble verdens øyne rettet mot blant annet Afghanistan. Leger Uten Grenser lanserte derfor en kampanje, i hovedsak en aviskampanje, for Leger Uten Grensers arbeid i landet. I tillegg arrangerte Stand-Up Norge innsamlingskampanje hvor en rekke kjente stand-up komikere sto opp for Afghanistan en kveld. Billettinntektene tilfalt Leger Uten Grenser. Alle involverte stilte opp uten vederlag.

5 MSF har hatt følgende utvikling i innsamling av private midler Innsamlet beløp , , , , ,- Innsamling fra statlige institusjoner Målet for år 2001 var å videreutvikle vårt arbeid innenfor innsamling fra statlige institusjoner. Vi har fulgt opp det gode samarbeidet med Utenriksdepartementet (UD) og NORAD fra tidligere år. Det har vært en liten økning i offentlige prosjektbevilgninger til MSF fra 2000 med drøye 25 millioner kroner til år 2001 hvor prosjektstøtten til MSF ble på drøye 28 millioner. Det er viktig for MSF å opprettholde kontakten med statlige institusjoner, som for eksempel Utenriksdepartementet og NORAD, for finansiering av våre feltprosjekter. Videre gir slik kontakt MSF både tilgang på og mulighet til viktig menings- og informasjonsutveksling med politiske og institusjonelle aktører. Kontor/administrasjon MSF holder til i lokaler i Rådhusgaten 30A. Foreningen har ingen produksjon, og forurenser således ikke det ytre miljø. Det er i de påfølgende årene investert i nødvendig kontorutstyr for å kunne drive kontoret. Leger Uten Grenser har hatt følgende kontoransatte gjennom året. Daglig leder Eli Schøyen/Arnulv Torbjørnsen, kontorleder Hans Johan Strømnes, informasjonsansvarlig Petter Hveem, innsamlingsansvarlig Grete-Lise Christiansen, rekrutteringsansvarlig Cathrine Ulleberg/Vibeke Dahl, administrasjonsansvarlig Hanne Engebret. Ved slutten av 2001 var det seks ansatte ved kontoret. De ansatte lønnes etter vanlige satser for MSF. Styremedlemmene og frivillig personell honoreres ikke. Kontoret har i perioder med høy belastning leid inn midlertidig personell. Kontoret har også hatt fast hjelp fra frivillig ikke-lønnet personale i I tillegg har den nasjonale delen av styret bidratt. Sammensetning av styret i Leger Uten Grenser Fra årets start til 22. september: Fra 22. september og ut året: President Morten Rostrup President Morten Rostrup Visepresident Atle Fretheim Visepresident Atle Fretheim Styremedlemmer Ragnhild Lindgaard Styremedlemmer Ragnhild Lindgaard Philippe Guerin Philippe Guerin Trond Heldaas Hanne Bauer Hilde Kløvstad Hilde Kløvstad Kristin Liland (vara) Ingvil Krarup Sørbye Internasjonale Internasjonale styremedlemmer Francine Matthys, MSF Belgia styremedlemmer Hubert Christiaens, MSF Belgia Meija Lucia Blok, MSF Holland Meija Lucia Blok, MSF Holland Varamedlem Kurt Peleman MSF har i år 2001 ikke hatt vesentlig sykefravær eller skader/ulykker for sine ansatte.

6 Økonomisk oversikt I løpet av år 2001 har MSF i Norge samlet inn drøye 41 millioner kroner. Drøyt 28 av disse er statlige prosjektbevilgninger og drøyt 12,7 millioner er private donasjoner. Totalt anskaffede midler består av: Offentlig innsamlede midler Private innsamlede midler Annet Totalt anskaffede midler Private midler 31,02 % Annet 0,02 % Offentlige midler 68,96 % Anvendelse av midler: Støtte til Prosjekter Temoignage Innsamlingskostnader Administrasjon Anvendelse av midler Innsamlingskostnader 12,70 % Temoignage 1,92 % Administrasjon 4,22 % Anvendelse av midler er større enn anskaffelse av midler. Dette dekkes inn via tilskudd fra MSF Internasjonalt. I år 2001 var dette tilskuddet på kr Leger Uten Grenser har et negativt årsresultat på kr Underskuddet foreslås dekket av egenkapitalen. Støtte til prosjekter 81,16 % Kommentarer til anvendelse av midler: Støtte til prosjekter: Private og institusjonelle midler allokert til MSF sine operasjonelle prosjekter 2 (jf. fig. nedenfor) samt MSF Norge sin andel av indirekte operasjonelle kostnader ved operasjonelt senter i Belgia. Temoignage: Kostnader til opinionsbygging, media og bevisstgjøring. Lønnskostnad for informasjonsansvarlig ved kontoret i Norge inngår. Innsamlingskostnader: Kostnader forbundet med innsamling fra private og institusjonelle givere i Norge. Lønnskostnad for innsamlingssansvarlig ved kontoret i Norge inngår. Administrasjon: Kostnader til administrativ drift av det norske kontoret. Kostnader til rekruttering av feltpersonell samt lønnskostnad for daglig leder, rekrutteringsansvarlig og kontorleder ved kontoret i Norge inngår. Niger 5 % Angola 5 % Liberia 5 % Andre 19 % Congo (RDC) 7 % Chine 10 % Soudan 20 % Indonesie 12 % Burundi 17 % 1 Temoignage, Fransk; vitne, avlegge vitnesbyrd, øyenvitneskildringer. Jf. MSFs mål om å vitne og bevisstgjøre om situasjonen for mennesker i nød. 2 Støtten til prosjekter er for 2001 fordelt på følgende land: Sudan, Burundi, Indonesia, Kina, Kongo (DRC), Liberia, Angola, Niger, Sri Lanka, Russland, Bangladesh, Afghanistan, Kenya, Belgia, Kambodsja, Rwanda, Brasil, Haiti, Peru, Sierra Leone, Tsjad, Guinea-Conakry, Nicaragua, Somalia, Etiopia, Filippinene, Romania, Timor, Algerie, Italia, Aserbajdsjan, Mosambik, Colombia, Armenia, Laos, India, Tyrkia, Gabon, Sør-Afrika, Thailand, Bosnia, Kosovo, Jugoslavia, Kasakhstan, Albania.

7

ÅRSRAPPORT 2005. Médecins Sans Frontières Norway. Leger Uten Grenser Norge. Styrets Årsberetning. Årsoppgjør, m/ noter. Revisjonsberetning.

ÅRSRAPPORT 2005. Médecins Sans Frontières Norway. Leger Uten Grenser Norge. Styrets Årsberetning. Årsoppgjør, m/ noter. Revisjonsberetning. ÅRSRAPPORT 2005 Médecins Sans Frontières Norway Leger Uten Grenser Norge Styrets Årsberetning Årsoppgjør, m/ noter Revisjonsberetning Vedlegg Årsberetning 2005 Médecins Sans Frontières Norway Leger Uten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2006. Médecins Sans Frontières Norway. Leger Uten Grenser Norge. Styrets Årsberetning. Årsoppgjør, m/ noter. Revisjonsberetning.

ÅRSRAPPORT 2006. Médecins Sans Frontières Norway. Leger Uten Grenser Norge. Styrets Årsberetning. Årsoppgjør, m/ noter. Revisjonsberetning. ÅRSRAPPORT 2006 Médecins Sans Frontières Norway Leger Uten Grenser Norge Styrets Årsberetning Årsoppgjør, m/ noter Revisjonsberetning Vedlegg Årsberetning 2006 Médecins Sans Frontières Norway Leger Uten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Médecins Sans Frontières Norway. Leger Uten Grenser Norge. Styrets Årsberetning. Årsoppgjør m/ noter. Revisjonsberetning

ÅRSRAPPORT 2012. Médecins Sans Frontières Norway. Leger Uten Grenser Norge. Styrets Årsberetning. Årsoppgjør m/ noter. Revisjonsberetning ÅRSRAPPORT 2012 Médecins Sans Frontières Norway Styrets Årsberetning Årsoppgjør m/ noter Revisjonsberetning Årsberetning 2012 Médecins Sans Frontières Norway Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Médecins Sans Frontières Norway. Leger Uten Grenser Norge. Styrets Årsberetning. Årsoppgjør m/ noter. Revisjonsberetning

ÅRSRAPPORT 2014. Médecins Sans Frontières Norway. Leger Uten Grenser Norge. Styrets Årsberetning. Årsoppgjør m/ noter. Revisjonsberetning ÅRSRAPPORT 2014 Médecins Sans Frontières Norway Styrets Årsberetning Årsoppgjør m/ noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Médecins Sans Frontières Norway Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig

Detaljer

om LEGER UTEN GRENSER

om LEGER UTEN GRENSER om LEGER UTEN GRENSER Der nøden er størst Nigeria, 1969. Biafrakrigen raser og en humanitær katastrofe rammer titusener av mennesker. Selv om mange sulter og har dødelige sykdommer, blir hjelpearbeidere

Detaljer

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere Årsberetning hjelp til kvinner hjelper flere 1 Binda Balamba, 20 år, sparer for å få råd til å sende datteren Aisa, som hun har på ryggen, på skole om syv år. Hun er medlem av CAREs spare- og lånegruppe

Detaljer

Årsberetning 2011. Styreleders innledning

Årsberetning 2011. Styreleders innledning Styreleders innledning Vi engasjerer oss i Caritas for å skape et bedre samfunn, og med sjenerøse gaver bidrar vi til at Caritas kan påvirke flere steder i verden. På vegne av Caritas Norge ønsker jeg

Detaljer

Styrets årsberetning 2014 MAI 2015 STYRETS ÅRSRAPPORT FOR 2014 05/2015 SIDE 4

Styrets årsberetning 2014 MAI 2015 STYRETS ÅRSRAPPORT FOR 2014 05/2015 SIDE 4 Styrets årsberetning 2014 MAI 2015 STYRETS ÅRSRAPPORT FOR 2014 05/2015 SIDE 4 Årsberetning for Flyktninghjelpen 05/2015 Flyktninghjelpen STYRETS ÅRSRAPPORT FOR 2014 05/2015 SIDE 5 Innhold Innhold Fokus

Detaljer

FLYKTNING2009 REGNSKAPET ENNESKER

FLYKTNING2009 REGNSKAPET ENNESKER FLYKTNING 2009 REGNSKAPET Alt om mennesker på flukt over hele verden dette ER FLYKTNINGREGNSKAPET, EN oversikt over FLYKTNINGER og INTERNT FoRdREvNE verden over, utgitt Av FLYKTNINGhjELPEN. I dag ER RuNdT

Detaljer

RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD. 04 Forord

RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD. 04 Forord ÅRSRAPPORT 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

Sakspapirer. 39. landsmøte

Sakspapirer. 39. landsmøte Sakspapirer 39. landsmøte Dagsorden Norges Røde Kors 39. landsmøte Trondheim, 3. 5. oktober 2014 1. A) Valg av to dirigenter B) Navneopprop/registrering av delegatene C) Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF 2014 Oslo Kristiansand Ålesund Trondheim Bergen - Stavanger 1 ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF 2014 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Bergen - Stavanger INNHOLD: I SEIF Oslo

Detaljer

INNHOLD RØDE KORS-PRINSIPPENE

INNHOLD RØDE KORS-PRINSIPPENE ÅRSRAPPORT 2012 RØDE KORS-PRINSIPPENE HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

2013 - RIGHT TO PLAY SKAPER ENGASJEMENT

2013 - RIGHT TO PLAY SKAPER ENGASJEMENT Årsrapport Right To Play Norge 2013 Styrets leder Right To Play innhold 2013 - RIGHT TO PLAY SKAPER ENGASJEMENT Det er med stolthet styret i Right To Play Norge presenterer årsberetningen for 2013. Right

Detaljer

rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 1

rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 1 rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 1 Årsrapport 2003 rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 2 Årsrapporten 2003 Røde Kors-prinsippene Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å

Detaljer

Utenriksdepartementets evalueringsvirksomhet. Årsrapport 2001

Utenriksdepartementets evalueringsvirksomhet. Årsrapport 2001 Utgitt av: Det kongelige utenriksdepartementet 7. juniplassen 1/Victoria Terrasse Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo Telefon: 22 24 36 00 Telefax: 22 24 95 80 Internett: http://odin.dep.no/ud/engelsk/publ/rapporter/032091-990133

Detaljer

Når barna leker, vinner verden

Når barna leker, vinner verden Årsrapport Right To Play Norge 2014 Styrets leder Det er med stolthet og ydmykhet jeg som ny styreformann introduserer Right To Plays årsrapport for 2014. Right To Play betyr mye for en million barn og

Detaljer

FLYKTNING 2011 RALT oem megnneskn ER På F S LuKT vk ERdEN A over PET

FLYKTNING 2011 RALT oem megnneskn ER På F S LuKT vk ERdEN A over PET FLYKTNING 2011 REGNSKAPET alt om mennesker på flukt verden over 1 Foto: Flyktninghjelpen/Truls Brekke 43,7 millioner på flukt Høyeste antall siden årtusenskiftet. 6 Foto: Radu Sigheti/REUTERS/Scanpix 20

Detaljer

bistandsaktuelt 2 millioner døde av aids

bistandsaktuelt 2 millioner døde av aids Utgitt av NORAD sept. 99 PLAN NORGE: Mye revir i norsk bistand Vi har invitert til dialog, men har foreløpig møtt liten interesse. Vår erfaring med norske hjelpeorganisasjoner så langt er at det dessverre

Detaljer

alt om mennesker på flukt verden over

alt om mennesker på flukt verden over FLYKTNING 2012 REGNSKAPET alt om mennesker på flukt verden over 5 Foto: Mohammad Sajjad/AP/NTB scanpix 6 42,5 millioner på flukt i 2011 14 Foto: Muhammed Muheisen/AP/NTB scanpix 20 Omfanget av naturkatastrofer

Detaljer

hjelp og beskyttelse til mennesker på flukt

hjelp og beskyttelse til mennesker på flukt F L Y K T N I N G E R Å D E T Flyktningerådet hjelp og beskyttelse til mennesker på flukt Flyktningerådet er den eneste norske organisasjonen som har spesialisert seg på internasjonalt arbeid for flyktninger

Detaljer

Sammen løfter vi verden!

Sammen løfter vi verden! Årsrapport 2008 Postadresse: KFUM-KFUK Global Postboks 6814 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: St. Olavs gate 25, Oslo Web: www.kfuk-kfum-global.no E-post: global@kfuk-kfum.no Organisasjonsnr.: 971

Detaljer

Utviklingsfondets årsmelding 2009

Utviklingsfondets årsmelding 2009 Utviklingsfondets årsmelding 2009 SIDE 1 Forsiden: Møllekooperativ: Fasika Berhe leder et kvinnekooperativ i Werileke, i Tigray, nord i Etiopia. Kvinnegruppa mottok 15.000 kroner i støtte fra Utviklingsfondet

Detaljer

www.namibiaforeningen.no «KUNNSKAP og vennskap»

www.namibiaforeningen.no «KUNNSKAP og vennskap» Årsmelding 2011 www.namibiaforeningen.no «KUNNSKAP og vennskap» Styrets beretning 2011 Dette året har gått langs en vei som har budt på en del ekstra svingninger. Sykefravær i administrasjonen og skiftet

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF 2013. Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Bergen - Stavanger

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF 2013. Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Bergen - Stavanger ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF 2013 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Bergen - Stavanger INNHOLD: I SEIF Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Bergen - Stavanger SEIF - en språkmektig gruppe Nasjonaliteter

Detaljer

Gjør sulten til historie!

Gjør sulten til historie! u-nytt nr. 3 2011 Et magasin fra Gjør sulten til historie! Se de nye tallene: Sultkartet 2011 Leder Et sviktende matsystem... og veien ut av uføret Det globale matsystemet er under sterkt press som en

Detaljer

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg Søknad TV-aksjonen 2009 Sterkere sammen Vedlegg Foto: Morten Krogvold Sterkere sammen! CARE Norge søker TV-aksjonen 2009 fordi vi vil komme enda nærmere vårt mål om en verden uten fattigdom. Vi har tre

Detaljer

Røde Kors-prinsippene

Røde Kors-prinsippene Årsrapport 24 Årsrapporten 24 Røde Kors-prinsippene 2 Årsrapporten 24 er utarbeidet av avdelingen Kommunikasjon og verdier i Norges Røde Kors. Redaktør Morten Tønnessen-Krokan Grafisk utforming FORTRESS

Detaljer

Sex og Politikk [ÅRSMELDING 2012] Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Sex og Politikk [ÅRSMELDING 2012] Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Sex og Politikk Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter [ÅRSMELDING 2012] Org nr. 990 630 828 Trondheimsveien 2B 0506 Oslo + 47 22 11 55 13 Innledning 2012 ble et år som i aktivitetsnivå

Detaljer

VeST-SAHArA Afrikas siste koloni Profilen Erna Solberg om Norge i verden

VeST-SAHArA Afrikas siste koloni Profilen Erna Solberg om Norge i verden Et utenriksmagasin fra Flyktninghjelpen 01/2012 kr. 79 ISSN 1891-2230 RETUR UKE 24 VEST-SAHARA Afrikas siste koloni Profilen Erna Solberg om Norge i verden KVINNER KJEMPER KVINNERS sak Stadig flere kvinner

Detaljer