Norsk forsknings- og innovasjonspolitikk utfordringer og strategier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk forsknings- og innovasjonspolitikk utfordringer og strategier"

Transkript

1 Norsk forsknings- og innovasjonspolitikk utfordringer og strategier Foredrag NTVA Bergen 13. november 2012 Tore Li, seniorrådgiver NHO Foto: Jo Michael

2 Disposisjon Norsk forskning og innovasjon sett utenfra Opptrapping 2030 NHOs forskningspolitiske dokument Innovasjon+ NHOs innovasjonspolitiske dokument 2

3 Norge i den globale forskningsøkonomien 3

4 Norsk forskning og innovasjon sett fra OECD Science Base: Litt over snittet Business R&D and innovation: Mest under snittet Entrepreneurship: Noe over snittet Internet for innovation: Stort sett godt over snittet Knowledge flows and commercialisation: Svinger rundt snittet Human resources: Svinger rundt snittet 4

5 Opptrapping 2030 NHOs hovedinnspill til forskningsmeldingen 2013 og partienes programarbeid 5

6 3 % 6

7 Hvorfor kan vi ikke ha tidfestede ressursambisjoner på forskning, når vi har det på bistand og kultur? Vi prioriterer internasjonal solidaritet ved å være den første regjering som når målet om å bruke 1 pst av BNI til bistand. De som setter seg lave mål trenger aldri å anstrenge seg for å nå dem. Vi som setter oss høye mål har alltid noe å strekke oss etter. Hver dag. Finansminister Kristin Halvorsen i finanstalen 7. oktober

8 8

9 Det store hamskiftet i norsk forskning 9

10 Fornyede vekstambisjoner Norge attraktivt for bedrifters forskning og innovasjon Et ressursmål med tidsfrist 2030 og kontrollpunkt 2020 Norsk forsknings- og innovasjonspolitikk bør ses i lys av et 20 års perspektiv Et ressursmål som fokuserer på myndighetenes innsats og næringslivets utførelse Næringslivets utførte FoU skal utgjøre 2 prosent av BNP innen 2030 Myndighetenes innsats skal ha en størrelse som sikrer at 2 prosentmålet skjer. Dette vil trolig dreie seg om mer enn 1 prosent Vekst i næringslivets FoU på 44 mrd % finansiert av næringslivet selv 35 mrd. kr Næringslivets FoU 2,9 ganger større i 2030 enn 2010 Næringslivets FoU i ,1 ganger større i 2008 enn

11 Seks tiltaksområder Kvalifisert arbeidskraft for forsknings- og innovasjons- Norge Et skatteregime som fremmer forskning og innovasjon En kraftig opprustning av brukerstyrte programmer Tiltak for fokuserte kommersialiseringsløft Et ledende land innen innovative offentlige anskaffelser Fra fondspassivitet til global senteraktivitet 11

12 Kvalifisert arbeidskraft for forsknings- og innovasjons-norge Se nærmere på finansieringsordningene overfor høyere læresteder ut fra et mål om å få opp kandidatproduksjonen innen fagfelt av særlig betydning for næringslivet og øke kvaliteten Hvorfor skal det meste av forskningen ved UoH finansieres gjennom de institusjonsrettede basisbevilgningene? Hvorfor ikke mer konkurransebaserte tildelinger? Satse på ordninger som fremmer samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og bedriftene Nærings-PhD Bedriftsmaster Satse på målrettet rekruttering av utenlandsstudenter i Norge 12

13 Innovative offentlige anskaffelser De offentlige anskaffelsene i Norge beløper seg til 400 milliarder kr En andel av disse må brukes mer målrettet for å fremme forskning og innovasjon i næringslivet Regjeringen har vist verbal velvilje, men heller ikke særlig mer EU er mer opptatt av dette, men har i liten grad kommet til noe konkret Tilskuddsordning for innovative offentlige anskaffelser Som får offentlige etater til å ta risiko 500 mill.kr Egen risikoavlastningsordning for bedrifter som deltar i prekompetitive prosesser mht innovative offentlige anskaffelser Tilskuddsordning for deltagelse i felles-europeiske innovative offentlige anskaffelser 13

14 Invester i Global Centres for Expertise (GCE) 30 milliarder av fondskapitalen omdisponeres til Global Centres for Expertise (GCE) og vitenskapelig infrastruktur Oppfølging av NHOs forslag årskonferansen 2008 Utnytt havrommet - Ocean Space Center i Trondheim Senter knyttet til biomedisin og livsvitenskaper (Oslo-området) Legg ned de regionale forskningsfondene Sentre for forskningsdrevet innovasjon må styrkes 14

15 Innovasjon + NHOs innovasjonspolitiske dokument 15

16 INNOVASJON+ - et høykostland som Norge må strekke seg lenger Norske bedrifter konkurrerer på kunnskap og kvalitet Det krever både en helhetlig næringspolitikk og mer treffsikker innovasjonspolitikk

17 Den som intet våger intet vinner De fleste bedrifter i Norge innoverer både smått og stort uten offentlig støtte Men, bedrifter, rammevilkår og virkemidler kan alltid bli bedre! 17

18 Vi trenger bedre "Verktøy for vekst" - styrk landsdekkende virkemidler i tidligere og mer risikofylte faser! Markedssvikt «Dødens dal» Markedsdrevet vekst BIA & IFU/OFU Inkubasjon Pollenkapital Etablerer og FORNYtilskudd Global Centres of Expertise PILOTINVEST Såkornfond Venturekapital Risikoavlastende fase = offentlige midler har stor nytteverdi Høstende fase = offentlige midler har mindre nytteverdi 18

19 NYE KUNNSKAPSBASERTE VEKSTBEDRIFTER - Resultatbasert inkubasjonsprogram - Landsdekkende etablerertilskudd - Pollenkapital 19

20 INNOVASJON I EKSISTERENDE NÆRINGSLIV PILOTINVEST ny ordning for pilot og demonstrasjonsprosjekt Foto: Hammerfest Strøm Foto: HyNor 20

21 AKTIV KLYNGEPOLITIKK I ET GODT NÆRINGSMILJØ GLOBAL CENTRES OF EXPERTISE forsterkning av globalt ledende norske klynger 21

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk 3 Innhold Forord... 04 HØYKOSTLANDET NORGE MÅ STREKKE SEG LENGRE... 05 Høyt kostnadsnivå og dalende innovasjonsevne... 06 En helhetlig

Detaljer

Næringskomiteen Oslo 05.11.2013 Stortinget 0026 Oslo Att: Komitésekretær Marit Halleraker

Næringskomiteen Oslo 05.11.2013 Stortinget 0026 Oslo Att: Komitésekretær Marit Halleraker Næringskomiteen Oslo 05.11.2013 Stortinget 0026 Oslo Att: Komitésekretær Marit Halleraker FINs høringsbrev til Næringskomiteen - statsbudsjettet for 2014 Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN)

Detaljer

Ny finansieringsmodell av forskning ved universiteter og høyskoler en skisse

Ny finansieringsmodell av forskning ved universiteter og høyskoler en skisse Ny finansieringsmodell av forskning ved universiteter og høyskoler en skisse Presentert på NHO-konferanse den 15. november 2013 Ny finansieringsmodell av forskning ved universiteter og høyskoler 2 1. Vitenskapelig

Detaljer

Kunnskap og innovasjon Innspill til partiprogrammet 2013-2017

Kunnskap og innovasjon Innspill til partiprogrammet 2013-2017 Dato 30.03.2012 Kunnskap og innovasjon Innspill til partiprogrammet 2013-2017 Kjære programkomité! Abelia er opptatt av at partiprogrammet tar inn over seg hva som skal til for å posisjonere Norge best

Detaljer

Skap verdier: 40 tiltak for å skape 250.000 nye bedrifter

Skap verdier: 40 tiltak for å skape 250.000 nye bedrifter Skap verdier: 40 tiltak for å skape 250.000 nye bedrifter Venstre vil legge til rette for at det kan etableres minst 60.000 1 nye bedrifter hvert år de neste 4 årene. Det vil skape minst 350.000 nye arbeidsplasser

Detaljer

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Forskerforbundets innovasjonspolitikk Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Skriftserien nr 5/2012 1. INNLEDNING Betydningen av innovasjon for å sikre fremtidig verdiskaping og utvikling av velferdssamfunnet

Detaljer

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012)

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Dato: 14. mai 2012 Til Stortingets Næringskomité Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Innledning Akademikere er sterkt overrepresentert som entreprenører i Norge og

Detaljer

Innspill HelseOmsorg21 Næringsutvikling

Innspill HelseOmsorg21 Næringsutvikling Innspill HelseOmsorg21 Næringsutvikling Sammendrag Oslo Cancer Cluster takker for muligheten til å gi innspill til Forskningsrådets satsing: HelseOmsorg21. Oslo Cancer Cluster ønsker å fremme behovet for

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

NHOs innspill til Regjeringens arbeid med Gründerplan

NHOs innspill til Regjeringens arbeid med Gründerplan Nærings- og fiskeridepartementet Vår dato 10.07.2015 Postboks 8090 Dep Deres dato 0032 Oslo Vår referanse A-273-33462 Deres referanse NHOs innspill til Regjeringens arbeid med Gründerplan NHO viser til

Detaljer

Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon?

Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon? Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon? L a r s H o l d e n S t y r e l e d e r F o r s k n i n g s i n s t i t u t t e n e s f e l l e s a r e n a, FFA,

Detaljer

KRISTIN SKOGEN LUND ADMINISTRERENDE DIREKTØR, NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON

KRISTIN SKOGEN LUND ADMINISTRERENDE DIREKTØR, NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON Rev. per 19.11.2013 KRISTIN SKOGEN LUND ADMINISTRERENDE DIREKTØR, NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON FOR KVALITET OG SAMFUNNSRELEVANS TANKER OM EN NY FINANSIERINGSMODELL FOR FORSKNING VED UNIVERSITETER OG

Detaljer

Abelia og FINs høringsinnspill til Gründerrådrapporten

Abelia og FINs høringsinnspill til Gründerrådrapporten Kommunal- og regionaldepartementet Att.: Pål Erik Holte Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Dato 25.06.2012 Deres ref: 11/1634-24 Vår ref: drv/abelia Abelia og FINs høringsinnspill til Gründerrådrapporten Abelia

Detaljer

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Oslo kommune og Akershus fylkeskommune Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Forord Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 er en

Detaljer

25 tiltak for 25 000 flere bedrifter

25 tiltak for 25 000 flere bedrifter 25 tiltak for 25 000 flere bedrifter Godt over 20.000 jobber relatert til oljenæringen har forsvunnet i Norge siden januar i fjor. Mange mener og anslår at langt flere jobber kan forsvinne. Fallende oljepris

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Internasjonalt samarbeid. Forskningsrådets strategi 2010 2020

Internasjonalt samarbeid. Forskningsrådets strategi 2010 2020 Internasjonalt samarbeid Forskningsrådets strategi 2010 2020 DEL XX / seksjonstittel Om Norges forskningsråd Norges forskningsråd er et nasjonalt forskningsstrategisk og forskningsfinansierende organ.

Detaljer

INNOVASJONSPOLITISKE VIRKEMIDLER. Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen av Jan Fagerberg

INNOVASJONSPOLITISKE VIRKEMIDLER. Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen av Jan Fagerberg INNOVASJONSPOLITISKE VIRKEMIDLER Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen av Jan Fagerberg Innovasjonspolitiske virkemidler En utredning for Kunnskapsdugnaden av Jan Fagerberg Oslo 2009 Innhold 1.

Detaljer

FOU-strategi for Hedmark og Oppland 2013-2016

FOU-strategi for Hedmark og Oppland 2013-2016 1 Layout: Beate Ryen Bratgjerd. Fotografier: Microsoft 2 1. Innledning Hedmark og Oppland har en rekke felles utfordringer som de ønsker å samarbeide om å løse. Felles trekk mellom fylkene er gitt ved

Detaljer

Forskningsrådets strategi for innovasjon

Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets arbeid for innovasjon 2011 2014 Innovasjonsstrategiens hovedgrep Forskningsrådets innovasjonsstrategi skal gi innhold og retning for Rådets arbeid

Detaljer

Budsjettforslag 2004

Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Norges forskningsråd 3 Budsjettforslag 2004. Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE 2014 INNHOLD 3 Kort om Innovasjon 4 Nøkkeltall 6 Et drømmeløft for en bærekraftig fremtid 8 Gode effekter og krevende omstilling 10 La oss skape nye landslag sammen! 13 Mange

Detaljer

Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping

Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping Arbeiderpartiet.no Innhold Innhold...2 Innledning...3 Del 1: Muligheter i omstilling og overganger... 4 Del 2: Fremtidens verdiskaping...7

Detaljer

Muligheter i omstilling

Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muligheter i omstilling 11 12 13 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - innstilling til landsmøtet 22.01.15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Detaljer

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer 8 9 10 11 Muligheter i omstilling 12 13 14 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - vedtatt på Arbeiderpartiets

Detaljer

Produktivitetskommisjonen innspill fra Unio i forbindelse med møte om privat sektor

Produktivitetskommisjonen innspill fra Unio i forbindelse med møte om privat sektor Produktivitetskommisjonen kontakt@produktivitetskommisjonen.no Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse eo/åo 25.6.2014 Produktivitetskommisjonen innspill fra Unio i forbindelse

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON

Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Vedtatt av fylkestinget 23. april 2015 Sammendrag Om verdiskaping og innovasjon Med Regional Plan for verdiskaping og inno

Detaljer

%XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUW MXQL

%XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUW MXQL %XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUWMXQL Norges forskningsråd %XGVMHWWIRUVODJ5HYLGHUWMXQL 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01

Detaljer

Sak Møte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mandag 9.desember 2013

Sak Møte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mandag 9.desember 2013 Notat Til Fra Dato 06.12.2013 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Hovedorganisasjonen Virke Sak Møte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mandag 9.desember 2013 Hovedorganisasjonen Virke representerer

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Sentre for forskningsdrevet innovasjon Sentre for forskningsdrevet innovasjon En ny ordning i regi av Norges forskningsråd 1 Oslo, desember 2004 1 Godkjent av Hovedstyret i Norges forskningsråd på møtet 16. desember 2004 Ambisjoner og mål Forskningsrådets

Detaljer