MARUT MARUT Et løft for maritim næring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARUT MARUT Et løft for maritim næring"

Transkript

1 MARUT MARUT Et løft for maritim næring Presentert på MAROFF seminar Høvik 28.november 2007 Egil Rensvik

2 Presentasjon MARUT - hva er MARUT? Hvorfor er MARUT viktig? Hva er oppnådd så langt? Hva vil MARUT bidra til fremover for økt Innovasjon i næringen? 03 December

3 Hva er MARUT? Nærings- og Handelsdepartementet Nærings- og handelsministeren MARUT Sekretariat MARUT Arbeidsutvalg NHD Rederiforbundet Norsk Industri LO Forskningsrådet Innovasjon Norge MARUT Strategisk Råd 03 December

4 Strategisk Råd Nærings- og handelsministeren Anne Jorunn Møkster, adm. dir., Simon Møkster Shipping AS Elisabeth Grieg, CEO, Grieg International AS Gunvor Ulstein, konsernsjef, Ulstein Mekaniske Verksted Holding ASA Karl Erik Kjelstad, EVP Operations Aker ASA Kristin H. Holth, banksjef, DnB NOR Oddbjørn Eliassen, President Commercial Operations, Rolls Royce Marine AS Ellen Stensrud, Politisk ledelse, LO Torfinn Kildal, adm. dir., Kongsberg Maritime AS Tor Svensen, Chief Operating Officer, Det norske Veritas Unni Steinsmo, konsernsjef, SINTEF Janne Grethe Strand Aasnæs, daglig leder, Strand Havfiske 03 December

5 Ambisjon for det maritime Norge Strategisk viktig for Norge Overordnet ambisjon Resultatmål Tiltak Spesielle forutsetninger fordi vi allerede er etablert med en sterk internasjonal posisjon Fremtidsrettet næringsutvikling som gir store ringvirkninger langs kysten Næringens innovasjonsevne og kompetanse for utvikling av nye miljøløsninger gir Norge fortrinn Norge bidrar til høyere HMSstandarder i global næring Internasjonal innflytelse Nordområdenes betydning Norge skal ha den mest konkurransedyktige og innovative maritime klyngen i verden Klyngen skal levere løsninger på de viktigste miljøutfordringene, basert på en nullvisjon Ledende innen maritim utdanning og forskning Positiv utvikling mht. hovedkontor Flåten blant de tre største i verden innen 2009 Norsk flagg det foretrukne alternativ Industrien og tjenestesektoren skal styrke sine markedsandeler Rekruttering & Utdanning Innovasjon Omdømme & Profilering Rammebetingelser 03 December

6 Høyest prioriterte tiltak Tiltak Næringen Myndigheter Ambisjon Rekruttering & Utdanning Innovasjon Internasjonal profilering Rammebetingels er Etablere et ledende tyngdepunkt for utdanning Styrke næringens attraktivitet Utarbeide innovasjonsplan for den maritime næringen Satsing på å utvikle nye og miljøvennlige løsninger Økte ressurser til innovasjon Økte bidrag til maritim forskning Mer strukturert og aktiv innsats Rederibeskatning etter europeisk modell Den mest konkurransedyktige og innovative maritime klyngen i verden MARUT - Strategisk Råd innspill til Regjerings Maritime Strategi mai 2007 Regjerings Maritime Strategi 3. oktober December

7 Stø kurs - Maritim Strategi 2007 Globalisering og rammevilkår Miljøvennlige maritime næringer Maritim kompetanse Maritim forskning og innovasjon Nærskipsfart 03 December

8 Satsinger på maritim FoU Maritime FoU på lavgir 2003 / 2004, Positiv utvikling fra December

9 Budsjettutvikling : Brukerstyrt forskning, MAROFF mill. kroner Bevilget Forslag 3. desember

10 Total støtte i søknadsrundene mill. kroner Søkt Bevilget desember

11 Forskningsbudsjetter Statsbudsjettet for 2008 Økning fra 157 mill i 2007 til 212 mill i 2008 Forskningsrådet neste søknadsfrist 13 februar 2008 BIP - Brukerstyrte Innovasjonsprosjekter KMB Kompetanseprosjekter med Brukermedvirkning Innovasjon Norge 25 mill til Nærsjøfart for mill til OFU kontrakter 03 December

12 The Norwegian Maritime Cluster Offshore oil and gas industry Maritim policies Efficient fisheries Maritime education Ship design Specialized ship yards Human resource services Maritime R&D SHIPPING Advanced ship equipment Shipping finance Maritime IT Effective Ports and terminals Logistics systems Shipping insurance Shipping brokers Shipping classification services Shipping management Environmental standards UPGRADING INTERNATIONALIZATION 03 December

13 Trenger vi en sterk maritim klynge? 03 December

14 Innovasjonsplan Hva er det, og hvilke elementer vil den inneholde? Hvorfor lage en Innovasjonsplan? Ref. EU - TP Waterborne - påvirker EU Rammeprogrammene - en samlet næring har mer slagkraft enn en enkeltbedrift vil ha. Dette skal bli en Operativ plan Innovasjon på næringens premisser Hva kan vi gjøre på kort sikt? Hva krever langsiktig tenking? Utvikling av kunnskap for fremtiden Skape grobunn for økt Innovasjon i bedriftene 03 December

15 The innovation process Market Analysis and planning Ideation Project Execution (GIMS) Commercialisation Launch Industrialise Value creation monitoring Environment Creativity Customer insight 03 December

16 Offentlig og privat ansvar og engasjement FoU / Kompetanse prosjekter (KMB) Offentlig investeringer i maritim sektor Verdiskaping OFU Infrastruktur Innovasjonshastighet Innovasjonsvolum BIP prosjekter Kunnskap Utvikle kunnskap Anvende kunnskap IFU Skattefunn 3. desember

17 MARUT satsingsområder Miljø Avansert Transport og Logistikk Krevende maritime operasjoner Kompetanseutvikling Infrastruktur laboratorier Innovasjonsprosessen Nettverk og samarbeid (maritime klynge) Internasjonalt samarbeid, EU, etc 03 December

18 Miljøvennlig shipping - Problemstillinger Klimagassutslipp Luftforurensning Ballastvann rensing Ulykkesutslipp Tankvasking Bunnstoff Kloakk Søppel Illustrasjon fra Nordsjøkonferansen December

19 Avansert logistikk og transport Målet er å skape et kommersielt forsprang for norsk maritim næring med innovative og konkurransedyktige løsninger for skipskonsepter og utstyr som vil bidra til å gjøre sjøtransport mer kostnadseffektivt og miljøvennlig. Design, bygging og utrusting av skip Operasjon og Logistikk Globale verdikjeder og produksjon Serviceindustri og tjenesteyting 03 December

20 Avansert logistikk og transport Assembly In-Plant Ocean Compoun Transport. Operation Transport d Transport Dealer PDI etc Physical Flow C O N S U M E R Information Flow (simplified) Financial Settlements/Transactions Lead Logistics Provider Responsibility 03 December

21 Global produksjon og verdikjeder Større bedrifter Utvikling av produkter & teknologi FoU Innovasjon Teknologi Produkt pakker SMB Globale verdikjeder Markeds- og verdikjedeanalyser Markedstiltak Produksjonsstrategi Finansieringsordninger Teknologiforståelse/ Teknologibehov Det Asiatiske skipsbyggingsmarkedet Modne (Korea) Raskt voksende (Kina) Nye (Vietnam/ India) Scenario 1 Scenario 2 Scenario 4 Scenario 3 Erfaringsoverføring Samarbeidsformer/ organisering Markeds tilnærming Finansieringsordninger Pakke leveranser Allianser Produksjonsstrategi Finansiering Risk management etc. 3. desember 2007 I dag I fremtiden 21

22 Krevende maritime operasjoner e Ship operations - In waves and ice Stationary operations - Offshore - Aquaculture - Renewable ocean energy - Automation - Human factors 03 December

23 Challenges for the Future Arctic Intervention Vessel HSE topics Risk assessment and risk mitigation studies Rescue systems for vessels operating in Arctic environments Zero emission operation Sea spray icing Matching main ship dimensions to critical work tasks and environmental conditions Position keeping in first year ice Speed and powering in open waters and ice Ice management Oil spill response MARINTEK 23

24 Rekruttering & Utdanning Næringen har tatt konkrete initiativ for å øke næringens attraktivitet Ikkeforalle.no Maritim Karriere Maritim Trainee Mandagmorgen-prosjektet 03 December

25 Kompetanseutvikling Nærmere samspill mellom industri og universitetene / instituttene Fagområder Lærekrefter Sommerjobber Økt bruk av traineeordninger Norge som en global maritim kunnskapsnasjon Høyere maritim utdanning Samarbeid NTNU, NHH, BI Industrien finansiere prof.stillinger på universiteter/høyskoler Sentere for Forskningsbasert Innovasjon (SFI) Senter for Fremragende Forskning (SFF eks. CESOS) Her må industrien samspille tett med institusjonene 03 December

26 Nærings- og handelsdepartementet Nærings- og handelsdepartementet MARUT Sekretariat Strategisk Råd Penger Forskningsrådet MAROFF programmet Innovasjon Norge Maritim Utvikling Søknader FoU Prosjekter 03 December

27 MARUT Besøk oss på

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner Presentasjon på Maritim Innovasjon 2009 13. mars 2009 Sigurd Falch Programkoordinator MAROFF Innhold Målgrupper Nasjonal maritim strategi Aktiviteter og

Detaljer

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi Handlingsplan 2012 www.maritim21.no I 2012 skal Maritim21 stimulere til forskningssamarbeid innen kompetanseområder med stor verdiskapingshøyde for

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Fornybar energi sett fra Forskningsrådet. Birgit Hernes, Sogndal 7. oktober 2009

Fornybar energi sett fra Forskningsrådet. Birgit Hernes, Sogndal 7. oktober 2009 Fornybar energi sett fra Forskningsrådet Birgit Hernes, Sogndal 7. oktober 2009 Dagens tekst Status Forskningsrådets oppgaver, virkemidler og innsats Mer om RENERGI Mer om FME Utfordringer og muligheter

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Kunnskapsnav og infrastruktur 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en helhetlig

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Kunnskapsnav og infrastruktur HØRINGSUTKAST Dato: 2010-04-19 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en

Detaljer

1. Innledning... 1. 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet... 1. 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi... 2. 1.2.1 Politisk forankring...

1. Innledning... 1. 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet... 1. 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi... 2. 1.2.1 Politisk forankring... i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 1 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet... 1 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi... 2 1.2.1 Politisk forankring... 2 1.2.2 Nasjonal forsknings- og industriforankring...

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av. Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012. Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen

RAPPORT. Evaluering av. Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012. Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen RAPPORT Evaluering av Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012 Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen Innhold 1. Oppsummering... 2 2. Beskrivelse av GMKH, oppdraget

Detaljer

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23.11.2012 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Det er få som velger maritim utdannings og karrierevei.

Detaljer

Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN

Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN 2014 Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN Innhold Innledning av daglig leder Interimstyret Administrasjonen Styrets beretning: MFO OOF Verdi av offentlig og Privat in-kind bidrag Aktiviter

Detaljer

Nye perspektiver på verdikjeden

Nye perspektiver på verdikjeden NGU dagen 7-8 Februar 2011 Nye perspektiver på verdikjeden kunnskapsverdikjeden Jack Ødegård Forskningsdirektør SINTEF Materialer og kjemi, Trondheim Technology for a better society 1 Bakgrunn Befolknings-

Detaljer

Evaluering av Regjeringens maritime strategi "Stø kurs". Innspill fra MARUT Strategisk Råd

Evaluering av Regjeringens maritime strategi Stø kurs. Innspill fra MARUT Strategisk Råd Evaluering av Regjeringens maritime strategi "Stø kurs". Innspill fra MARUT Strategisk Råd Ref. Regjeringens maritime strategi "Stø kurs" fra år 2007 samt rapport i år 2009; "Stø kurs to er etter". Behov

Detaljer

DEN ARKTISK MARITIME KLYNGE

DEN ARKTISK MARITIME KLYNGE 18. 10. 2010 Prosjektbeskrivelse: DEN ARKTISK MARITIME KLYNGE Utarbeidet av: Nord i samarbeid med Handelshøyskolen i Bodø og Narvik Norut Org.nr 988 215 864, PB 613, N-8508 Narvik Innhold 1. SAMMENDRAG...

Detaljer

Forord 140018 / P / 2010-01-15. .html?id=538010. 1 http://www.marut.no/wip4/

Forord 140018 / P / 2010-01-15. .html?id=538010. 1 http://www.marut.no/wip4/ ii Forord Etter innspill fra MARINTEKs styre ble det i et møte i MARUT 1 Strategisk råd i september 2008, hvor også statssekretæren i Nærings- og handelsdepartementet (NHD) deltok, tatt initiativ til en

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Dato: 2010-04-19 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi

Detaljer

Presentasjon av SFI søknad om Eksponert oppdrett

Presentasjon av SFI søknad om Eksponert oppdrett akvarena 2014 Hva trenger den blå leverandørindustrien? Sett fra et forskningsmiljø sitt ståsted. Presentasjon av SFI søknad om Eksponert oppdrett Arne Fredheim SINTEF Fiskeri og havbruk 1 Innhold Blå

Detaljer

Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon?

Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon? Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon? L a r s H o l d e n S t y r e l e d e r F o r s k n i n g s i n s t i t u t t e n e s f e l l e s a r e n a, FFA,

Detaljer

TEKNOLOGI EROBRER HAVROMMET

TEKNOLOGI EROBRER HAVROMMET 2013 TEKNOLOGI EROBRER HAVROMMET Forord Norges konkurranseevne og verdiskaping vil avhenge av vår evne til å ta del i den internasjonale kunnskaps - og teknologiutviklingen. På utvalgte områder må Norge

Detaljer

Bestillingsbrev 2012-2015

Bestillingsbrev 2012-2015 Bestillingsbrev 2012-2015 til styret for Regionalt forskningsfond Midt-Norge fra Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Om bestillingsbrevet og utlysningene...

Detaljer

Store satsinger 2007

Store satsinger 2007 Store satsinger 2007 Store satsinger 2007 Norges forskningsråd 2005 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 bibliotek@forskningsradet.no www.forskningsradet.no/

Detaljer

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 1 1 business region bergens eiere Business Region Bergen er eid av 20 kommuner

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd.

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd. Forord Norge står foran store nærings- og samfunnsmessige utfordringer i årene framover. Eksisterende næringsliv må videreutvikles i en stadig sterkere internasjonal konkurranse og ny kunnskapsbasert virksomhet

Detaljer

Forskningsrådets strategi for innovasjon

Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets arbeid for innovasjon 2011 2014 Innovasjonsstrategiens hovedgrep Forskningsrådets innovasjonsstrategi skal gi innhold og retning for Rådets arbeid

Detaljer

Metier og Møreforsking Molde Bedre prosjekter! Metier AS og Møreforsking Molde AS 1

Metier og Møreforsking Molde Bedre prosjekter! Metier AS og Møreforsking Molde AS 1 Kvalitetssikring fase 1 (KS1 Konseptvalg) av Ocean Space Centre Rapport til Nærings- og handelsdepartementet og Finansdepartement Metier og Møreforsking Molde Bedre prosjekter! Metier AS og Møreforsking

Detaljer

Evaluering av regjeringens maritime strategi «Stø kurs»

Evaluering av regjeringens maritime strategi «Stø kurs» RAPPORT Evaluering av regjeringens maritime strategi «Stø kurs» MENON-PUBLIKASJON NR. 27/2012 Av Erik W. kobsen, Sveinung Fjose, Christian S. Mellby og Rasmus Bøgh Holmen Innhold 1. Innledning og konklusjon...

Detaljer

MED LAKS. agenda. Vil redde verden. Turistene. xxxxxxx regional innovasjon næringsutvikling utenfor storbyene. Mødre. Global eldrehjelp fra Oslo

MED LAKS. agenda. Vil redde verden. Turistene. xxxxxxx regional innovasjon næringsutvikling utenfor storbyene. Mødre. Global eldrehjelp fra Oslo agenda Vil redde verden MED LAKS Et annonsebilag fra Magnet Media Global eldrehjelp fra Oslo Slik utvikler NCE og Arena næringsklynger tema: xxxxxxx regional innovasjon næringsutvikling utenfor storbyene

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland

FoU-strategi for Rogaland FoU-strategi for Rogaland med fokus på næring (Utarbeidet som bakgrunn for etablering av regionale forskningsfond) September 2009 1 Innhold 1. Innledning 3 1.1. Bakgrunn. 3 1.2. Organisering av prosessen..

Detaljer

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt SMARTLOG informasjonsmøte 2. september 2005 1 Agenda 1. Brukerstyrte Innovasjonsprosjekt (BIP) 2. Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB) 3. Skattefunn 4.

Detaljer