Respekt for menneskerettigheter Skrevet: Oppdatert mars 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Respekt for menneskerettigheter Skrevet: 2009. Oppdatert mars 2013"

Transkript

1 Respekt for menneskerettigheter Skrevet: Oppdatert mars 2013

2 Policy for menneskerettigheter Sodexos filosofi 3 Sodexos engasjement 4 Policy med respekt for menneskerettighetene 4 Med våre medarbeidere 5 Respekt for andre mennesker 5 Vi oppmuntrer til personlig utvikling 6 Vi respekterer internasjonale arbeidsnormer 6 Sodexo satser på mangfold 7 Samarbeid i et åpent miljø 8 Med våre leverandører 9 Vi fremmer etisk innkjøp og samarbeid 9 Med våre kunder 10 Et åpent samarbeidsmiljø 10 Med integritet 10 Med våre forbrukere 11 Vi jobber for helse og velvære 11 Vi bidrar til rehabilitering og varetektsfangers velferd 11 Med lokal samfunnet 12 Vi bidrar til lokal utvikling 12 Virksomhet i riskområder 13 Mer informasjon 14 Respekt for menneskelige rettighter 2

3 Sodexos filosofi Sodexo er en av verdens største arbeidsgivere: Vi har mer enn medarbeidere Vi representerer over 132 nasjonaliteter Vi finnes på steder i 80 land I vår globale virksomhet kommer vi i kontakt med ulike sosiale, politiske, finansielle, lovmessige og økonomiske systemer, samt ulike kulturer, tradisjoner og språk. Det er derfor essensielt for Sodexo å ha et solid etisk fundament som sikrer at menneskerettighetene blir respektert og vår virksomhet blir driftet med en høy integritet. Vår sterke filosofi er fundamentet i vår tidligere og fremtidige suksess. Filosofien bygger på seks pilarer; hvem vi er, vår forretningsstrategi (organisk vekst), vår misjon, vår visjon, våre kjerneverdier og våre etiske prinsipper. Våre etiske prinsipper er lojalitet, respekt for mennesker, åpenhet og integritet. Det forventes at alle medarbeidere skal bruke denne filosofien som veiledning i vårt daglige arbeid. Vi i Sodexo har forpliktet oss til å respektere prinsippene i: FN:s menneskerettighetserklæring. ILOs trepartserklæring om prinsipper og rettighetslinjer for multinasjonale selskaper og sosiale hensyn FN-initiativet Global Compact: Menneskerettigheter Støtte og respektere beskyttelsen av Prinsipp 1 internasjonalt vedtatte menneskerettigheter Sikre at selskapet ikke bidrar til Prinsipp 2 overtredelser av menneskerettighetene Sodexos misjon er å bli den beste leverandøren av Quality of Daily Life Solutions serviceløsninger som forbedrer livskvaliteten i hverdagen Vi har et ansvar for å fremme menneskerettighetene på en praktisk måte som er direkte relatert til våre aktiviteter og tilstedeværelse. Med over medarbeidere i 80 land er det i Sodexo sin interesse å arbeide for at menneskerettighetene respekteres overalt. Respekt for menneskelige rettighter 3

4 Sodexos engasjement Sodexo jobber mot å forbedre livskvaliteten i hverdagen. Konkret innebærer dette at vi: Tar opp spørsmål rundt menneskerettigheter i våre egne aktiviteter og hos dem vi samarbeider med. Bidrar til økonomisk og sosial utvikling på de steder, regioner og land vi har virksomhet Policy med respekt for menneskerettighetene Helt siden Sodexo ble grunnlagt i 1966 av Pierre Bellon, har Sodexos sterke filosofi, kjerneverdier og etiske prinsipper vært synlig gjennom de daglige handlingene til mer enn medarbeidere hos oss. I 2003 vedtok bedriften en formell bærekraftig utviklingspolicy der vi forplikter oss til å nå de spesifikke målene vi har setter oss i forhold til våre interessenter. Toppledelsen i Sodexo har undertegnet en egen avtale om etiske prinsipper og bærekraftig utvikling hvor vi forplikter oss til å spre informasjon, opprettholde de etiske prinsippene og kjerneverdiene våre sammen med våre mer enn medarbeidere. Avtalen har blitt oversatt til hele 14 forskjellige språk. Styret har vedtatt en egen avtale vedrørende etiske retningslinjer for atferd for toppledere: The Code of Conduct for Senior Managers. Sodexo deltar i FNs Global Compact og med det forplikter vi oss til å respektere de ti prinsippene og ta ansvar for menneskerettighetene, følge arbeids normer og innføre nulltoleranse mot korrupsjon (2003). Konsernledelsen i Sodexo har påtatt seg en atferdskode kalt Sodexo Statement of Business Integrity. Koden beskriver Sodexos metoder for å håndtere etiske spørsmål og hva vi skal gjøre våre medarbeidere forstår og jobber mot denne felles forståelsen (2007). Sodexo har utarbeidet en strategi for bærekraftig utvikling og har ett sterkt engasjement for å nå de målene som er satt av våre interessenter. Respekt for menneskelige rettighter 4

5 Med våre medarbeidere Respekt for andre mennesker Siden Sodexo ble grunnlagt har mennesker stått i sentrum i vår virksomhet. De fleste av Sodexos medarbeidere har daglig direkte kontakt med våre kunder og brukere i 80 land. Deres engasjement, ekspertise, mangfold og evne til å vokse med bedriften er fundamentet som Sodexo har bygget sin suksess på siden starten i trivsel på jobb. Siden starten har Sodexo anerkjent og respektert våre medarbeideres rettigheter til å velge å organisere seg eller ikke organisere seg. Sodexos visjon er å bli den beste leverandøren av Quality of Daily Life Services serviceløsninger som forbedrer livskvaliteten i hverdagen. For å nå vår visjon må vi sikre at de menneskelige ressursene vi har tilgjengelig utgjør et unikt konkurransefortrinn. Vi må tiltrekke oss, utvikle, engasjere og beholde de beste medarbeiderne og etterleve våre forpliktelser i forhold til mangfold og inkludering. For Sodexo som er en bedrift etablert over hele verden, er det viktig å lytte til folks behov, etablere en konstruktiv dialog med rammer preget av tillit og å gi hver enkelt person følelse av verdighet på arbeidsplassen. Sodexos strategi og verdier må realiseres i praksis slik at de forbedrer og øker de individuelle mål og ønsker. Vi legger til rette for at alle våre medarbeidere kan øke sin kompetanse og fremme personlig utvikling. Vi legger stor vekt på kontinuerlig forbedring av medarbeidernes Respekt for menneskelige rettighter 5

6 Vi oppmuntrer til personlig utvikling Sodexo har alltid vært et springbrett for personlig utvikling. Sodexo foretrekker å rekruttere internt når det åpner seg stillinger. Alle våre medarbeidere har muligheten til å tilegne seg nye kunnskaper og ansvarsområder, og oppnå personlig utvikling, uavhengig av hvilket nivå de befinner seg på i bedriften, deres kvalifikasjoner eller hvor de kommer fra. Å tilfredsstille våre medarbeideres forventninger er et av våre viktigste mål. Vi respekterer internasjonale arbeidsnormer I alle land hvor Sodexo er representert fører vi en konstruktiv og direkte dialog med våre ansatterepresentanter. Sodexo har alltid anerkjent og respektert fagorganisasjoners rettigheter. I Nord Amerika har Sodexo et positivt forhold til et stort antall organisasjoner. Vi har over 300 kollektive avtaler med 35 forskjellige organisasjoner. Vi respekterer våre medarbeideres rett til å velge om de vil organisere seg. Vi fortsetter å forhandle kontrakter med arbeidsorganisasjoner og har en lang historie med kontinuerlig arbeid uten arbeidsnedleggelse. Vi fører en konstruktiv dialog med fagforeninger som vil ta opp ulike temaer med bedriften. Vi er overbevist om at disse åpne dialogene har vært fordelaktig i å minske misforståelser om bedriften, styrke forholdet til fagforeningene og gitt oss muligheten til å løse aktuelle temaer på en konstruktiv måte.. Jo bedre vi kan identifisere og forstå hva våre medarbeideres ønsker, desto bedre kan vi tilby de muligheter i selskapet. Vi tror på viktigheten av å kommunisere med hverandre og bryte ned barrierer. Derfor oppfordrer vi alle til åpenhet. I Europa ble det Europeiske samarbeidsutvalget etablert i 1998, deretter utvidet med de nye medlemsstatene i EU i 2004 og igjen i I dag består EU av 27 representanter fra 22 land som Sodexo har virksomhet i. Møter i rådet har blitt ett forum der man kan svare på spørsmål reist av medarbeidernes representanter om Sodexos resultater og fremtidsutsikter. Til sammen har vi utviklet en resultatrapport som dekker områder relatert til arbeid, sikkerhet på jobb og likestilling. Respekt for menneskelige rettighter 6

7 Sodexo satser på mangfold Sodexo har en policy som dekker temaer som diskriminering og respekt for andre mennesker. Hensikten med vår policy er å sikre at alle våre medarbeidere får like muligheter på jobb uavhengig av etnisk opprinnelse, kjønn, religion, graviditet, nasjonal opprinnelse, forfedre, statsborgerskap, alder, sivilstatus, handikap, seksuell legning eller andre grunnlag som er beskyttet av loven. Vi strever etter å ansette og fremme de best kvalifiserte menneskene til alle våre stillinger, og vi verdsetter mangfold. Vi overholder alle lover som regulerer arbeidsforhold og ansettelse. Dette inkluderer blant annet annonsering, rekruttering, ansettelse, plassering, opprykk, overføring, degradering, kompensasjon, opplæring, permittering eller oppsigelse, deltakelse i sosiale og rekreative aktiviteter og bruk av medarbeidernes fasiliteter. Vi har nulltoleranse ovenfor brudd på vår policy mot diskriminering, trakassering og / eller vår gjengjeldelsespolicy. Det er forbudt med diskriminering, trakassering og hevnaksjoner mot våre medarbeidere på grunnlag av etnisk opprinnelse, religion, kjønn, graviditet, nasjonal opprinnelse, forfedre, statsborgerskap, alder, sivil status, handikap, seksuell legning eller andre grunnlag beskyttet av loven. Vår virksomhet bygger på respekt for andre mennesker, mangfold og inkludering. Vi nøyer oss ikke bare med å følge gjeldende lovgivning, men vi satser på å gjøre mangfoldet blant våre medarbeidere til en konkurransefordel for bedriftens vekst og tiltrekkningskraft. Vi vil bli normen for mangfold og inkludering, samtidig som vi ønsker å levere verdier til våre medarbeidere, kunder og de samfunnene vi opererer i. Vi satser på mangfold og inkludering Vi forventer at alle våre medarbeidere har den kulturelle kompetansen som kreves for å lede forskjellige team og fremme mangfold og inkludering som skal sikre at Sodexo utnytter sitt potensial. Vi fremmer kulturelt mangfold Vi fremmer kulturelt mangfold blant alle våre interessenter som leverandører, kunder, brukere og de samfunnene vi opererer i. Vi arbeider for like muligheter Vi vil at alle våre medarbeidere skal ha like muligheter uansett bakgrunn eller identitet. For ledelsens nivå har vi fastsatt fire globale fokusområder: Flere kvinner representert i ledelsen. Flere generasjoner på arbeidsplassen. Etniske minoriteter. Mennesker med handikap. Det enkelte land har identifisert egne fokusområder med hensyn til egne erfaringer og behov. Respekt for menneskelige rettighter 7

8 Samarbeid i et åpent miljø Her i Sodexo lytter vi til våre medarbeidere. Våre medarbeideres oppfatninger og tanker er viktige byggestener som hjelper å sikre at Sodexo forblir en fremdriftsorientert bedrift. Klager behandles på en rettferdig måte og med respekt. Vi tror på en åpen kommunikasjon og konstant bryte ned barrierer. Vi oppfordrer våre medarbeidere til å møtes og samarbeide i et åpent miljø med et åpent sinn. I Sodexo drar vi fordel av vårt mangfold som finnes hos våre medarbeidere i form av ulike talenter og kultur, hvor vi oppfordrer til utveksling av erfaring og kunnskap. Tverrfaglige arbeidsgrupper, internasjonale prosjektgrupper og studieturer er noen av initiativene for å skape synergier. Respekt for menneskelige rettighter 8

9 Med våre leverandører Vi fremmer etisk innkjøp og samarbeid For å ytterligere styrke vårt samarbeid som bygger på etiske prinsipper og som fremmer respekt for andre mennesker og miljø, ber vi våre leverandører om å forplikte seg til å samarbeide med oss for å bidra til vår fremdrift på dette området. Sodexo ønsker å utvikle langsiktige og tillitsfulle relasjoner med våre leverandører slik at vi kan garantere kvaliteten på våre produkter i hele forsyningskjeden. Vi oppfordrer også våre leverandører til å innføre en policy for kulturelt og sosialt mangfold i forhold til deres egne leverandører. Vi har vedtatt en policy for innkjøpshåndtering i hele konsernet som har som mål å formalisere ett sett med regler som alle enheter skal følge, på alle nivåer og i alle regioner. I alle land vi opererer i fremmer vi også vår bedriftsomfattende adferdskode for leverandører som bygger på ILO (International Labor Organization) standard. Dokumentet slår fast Sodexos ønske om å samarbeide med pålitelige og troverdige partnere som har sunne, ansvarlige, etiske og sosiale arbeidsmetoder. Vi oppfordrer våre leverandører til å overholde vår adferdskode som inkluderer: Barnearbeid Tvangsarbeid Lønn og goder Arbeidstid Retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet Organisasjonsfrihet Ikke-diskriminering Disiplinære praksis og tvang Samfunnsinvolvering Etiske standarder Om leverandøren allerede har en egen adferdskode og etiske retningslinjer, krever vi at de overholder våre minimumsstandarder. Respekt for menneskelige rettighter 9

10 Med våre kunder Et åpent samarbeidsmiljø Vi samarbeider med våre kunder for å styrke deres attraktivitet, omdømme og effektivitet. Vårt fokus er å tilby tjenester av høy kvalitet og veltilpassede løsninger innen helse og sikkerhet. Med integritet Vårt ansvar er å opprettholde de svært høye standardene i vår forretningspraksis. Formidlingen av vår forretningsintegritet (Sodexos Business Integrity Statement) hjelper oss å etterleve våre etiske prinsipper og verdier uansett hvor i verden vi gjør forretninger. Respekt for menneskelige rettighter 10

11 Med våre brukere Vi jobber for helse og velvære Vi påvirker folks liv flere ganger om dagen, derfor er det naturlig at vi bryr oss om deres helse og velvære. Som en av de ledende selskapene innen måltidstjenester, bidrar Sodexo til en betydelig del av kostholdet til 50 millioner mennesker. Sodexo skal tilby næringsrik mat, og fremme velbalanserte og sunne matvaner gjennom undervisningstiltak i de lokalsamfunn som vi har virksomhet i. De ulike befolkningssegmentene i de land hvor vi er tilstede har forskjellige behov avhengig av hvorvidt de består av små barn, tenåringer eller studenter, mennesker i arbeid eller eldre mennesker, pasienter på sykehus eller mennesker med handikap. Vi bidrar til rehabilitering og varetektsfangers velferd Sodexo samarbeider tett med kriminalomsorgen for å utforme, bygge og lede fengsler, institusjoner for unge lovbrytere, forvaringssentre og sentre for rehabilitering og ettervern. Spesialtjenester utformes for å sikre rettferdig og respektfull behandling av beboere, tilfredsstillende leveforhold, treningsutstyr og hjelp til med å finne arbeid og boliger når man blir løslatt. Forskning har vist at disse tiltakene kan redusere tilbakefall med 50%. Sodexo tilbyr tjenester til kriminalomsorgen i åtte land under strenge etiske prinsipper og opererer kun i land som etterlever anerkjente demokratiske prinsipper, som ikke har dødsstraff og hvor personalet ikke er pålagt å bruke skytevåpen. Hovedmålet med fengslingen er rehabilitering av fangene. Respekt for menneskelige rettighter 11

12 Med lokalsamfunnet Vi bidrar til lokal utvikling Globaliseringen har gitt bedrifter mulighet til vekst gjennom virksomhet i utviklingsland. Vi mener at disse bedriftene har et ansvar for å sikre at lokalsamfunnet også drar nytte av utviklingsmulighetene som skapes gjennom deres tilstedeværelse. Sodexo er forpliktet gjennom vårt engasjement til å støtte utviklingen av lokaløkonomien ved å fremme lokale ansettelser, kjøp av lokale produkter, og fremme lokale prosjekter i de mest utsatte landene for å stimulere økonomisk vekst. Vi fokuserer vårt arbeid på utfordringene ved å støtte selvopprettholdende muligheter, arbeidsstyrke, utvikling av arbeidsevne og etablering av langsiktige samarbeid med lokalsamfunnet. Vår innsats fokuserer på: å fremme lokal rekruttering og utvikling av medarbeidere oppfordre til lokale innkjøp og etablering av små bedrifter støtte lokale økonomiske prosjekt gi støtte til humanitære initiativer ved naturkatastrofer, spesielt de som skaper akutt leveranse av nødhjelpsmat Å arbeide i land med forskjellige kulturer og spesielt i utviklingsland, innebærer ofte mange utfordringer. Blant annet kan det være mangel på nødvendig industri, infrastruktur og telekommunikasjon. Sosiale eller politiske forstyrrelser kan også forekomme i visse land og vi jobber for å forbedre og oppfordre til respekt for religioner, tradisjoner og mangfold. Respekt for menneskelige rettighter 12

13 Virksomhet i risikoområder I visse deler av verden er de formelle lovmessige og etiske systemene fortsatt under utvikling. Holdninger og metoder i forhold til menneskerettighetene i det som ofte omtales som risikoområder kan være svært forskjellige fra land med modne demokratiske systemer hvor de fleste av våre virksomheter er lokalisert. I land hvor vår virksomhet opererer i risikoområder, samarbeider vi med lokale interessenter for å øke respekten for menneskerettighetene. Vi overholder alle lover som er gjeldende i de gitte risikoområdene og forsøker gjennom vår tilstedeværelse å bidra positivt til den sosiale utviklingen i lokalsamfunnet. Sodexo deltar i etisk samarbeid for å utvikle og opprettholde harmoniske og rettferdige relasjoner med den lokale befolkningen. Vi forplikter oss til økt sysselsetting av de innfødte, støtte forretningsliv, bygge opp individuelle evner, forbedre samfunnsrelasjoner og skape gjensidige muligheter for de innfødte og det lokale næringslivet. Respekt for menneskelige rettighter 13

14 Mer informasjon Følgende dokumenter kan lastes ned fra vår hjemmeside: Ethical principles and sustainable development contract 2003 Code of conduct for Senior Managers Group Supply Management policy 2007 Group Supplier Code of conduct 2007 Sodexo Statement of Business Integrity 2007 FY 07 Corporate Citizenship report 2007 Human Resources report Respekt for menneskelige rettighter 14

15 CORPORATE CITIZENSHIP Sodexo 255 quai de la bataille de Stalingrad ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX Frankrike Tfn: +33 (0) Respekt for menneskelige rettighter 15

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

SODEXOS ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER

SODEXOS ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER SODEXOS ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER April 2014 OPPSUMMERING INNLEDNING 3 FORRETNINGSINTEGRITET 4 Avskaffelse av alle former for tvangsarbeid 5 AVSKAFFELSE AV BARNEARBEID 5 Avskaffelse av diskriminering

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører Innledning NSG Group har som målsetning å ha det beste omdømmet på verdensbasis når det gjelder den profesjonelle, juridiske og etiske måten vi

Detaljer

Codes of Conduct for NTC Profil AS

Codes of Conduct for NTC Profil AS Codes of Conduct for NTC Profil AS Introduksjon NTC Profil AS har sterk tro på ansvarsfull handel.det er derfor viktig for oss å ta ansvar for alle våre handlinger, inkludert arbeids-og miljø vilkårene

Detaljer

Etiske retningslinjer. Gode rom

Etiske retningslinjer. Gode rom Etiske retningslinjer Gode rom Innhold 1. Forståelse og anvendelse av Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem omfattes av retningslinjene?... 3 Gjeldende lover... 3 Personlig ansvar... 3 Lederansvar...

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Our Responsibility Introduksjon til Polygons etiske retningslinjer Polygons etiske retningslinjer angir hovedprinsippene for Polygons samfunnsansvar,

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

Etiske krav i offentlige kontrakter

Etiske krav i offentlige kontrakter Etiske krav i offentlige kontrakter Grønn Galla 2009, Oslo 26. november 2009 Kjartan Møller, Fagsjef anskaffelser, Stavanger kommune Etiske krav i offentlige innkjøp Skal det offentlige ha fokus på arbeidstakerrettigheter,

Detaljer

Elteco AS. Atferdskodeks

Elteco AS. Atferdskodeks Elteco AS Atferdskodeks Innledning Elteco er et teknikkhandelsselskap som tilfører både teknisk og økonomisk merverdi i kjeden mellom produsent og kunde. Selskapet konsentrer seg om nøye utvalgte markedsnisjer

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Vestre jobber for å fremme til gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere. For å tydeliggjøre

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Suvra Kanti Das INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Bama Om IEH Initiativ for etisk handel (IEH) er Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og

Detaljer

Leveregler for leverandører

Leveregler for leverandører Leveregler for leverandører Melding til våre leverandører... 2 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene... 2 1. Skagerak Energis forpliktelse... 2 2. Virkeområde... 2 3. Gjeldende lover...

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014.

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. UTTALELSE FRA KONSERNSJEF SPILLEREGLENE Etikk og moral handler i bunn og grunn om hvilke handlinger

Detaljer

Etisk handel i helseforetakene i Norge

Etisk handel i helseforetakene i Norge NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST Etisk handel i helseforetakene i Norge Helseforetakene skal være en pådriver for etisk handel og for å stille krav til en etisk leverandørkjede der hvor dette er en aktuell

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Innhold 1 INNLEDNING OG ANVENDELSESOMRÅDE... 3 2 INNKJØP... 3 3 MENNESKERETTIGHETER... 3 4 ARBEIDSLIVSSTANDARDER... 3 4.1 RETNINGSLINJER...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15 Side 4 av 15 INNLEDNING I din jobb kommer du av og til i en situasjon hvor det kan være vanskelig å bestemme hva som er rett eller galt. Våre etiske retningslinjer skal hjelpe deg med å ta de rette beslutningene.

Detaljer

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER Konserninnkjøp 2011-05-19 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER INNLEDNING COOR SERVICE MANAGEMENT Coor Service Management (Coor) er Nordens ledende aktør innen service management. Selskapet har spesialisert

Detaljer

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..»

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» I Leva-Fro AS har vi tro på at ethvert menneske har

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer GROUP POLICIES Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Innhold Introduksjon 3 Polygons etiske retningslinjer Forretningsetikk 4 Antikorrupsjon og konkurranse Ansatte 5 Profesjonell

Detaljer

VERDIER OG ETIKK I CRAMO

VERDIER OG ETIKK I CRAMO VERDIER OG ETIKK I CRAMO Kjære kollega og samarbeidspartnere, I Cramo er det gjennomført et omfattende arbeid for å utarbeide og implementere visjon, strategi og de verdier som skal prege konsernet. Disse

Detaljer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledergruppen Dato: 110321 Miljø, kvalitet, sikkerhet og helse en del av vår hverdag Innholdsfortegnelse Wulff Group/Wulff

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER INNHOLD INNHOLD...1 1. FORHOLD TIL NATIONALE LOVER OG REGLER...2 2. MILJØ OG KLIMA...2 3. MENNESKERETTIGHETER...2 4. ARDBEIDSSTANDARDER...2 4.1. Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger...2

Detaljer

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no Statkrafts leveregler www.statkraft.no 2 Statkrafts Leveregler Innhold Konsernsjefen har ordet................ 3 Del I: Forståelse og anvendelse av Statkrafts leveregler 1. Statkrafts forpliktelse.................

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter:

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter: Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro As sitt formål er å skape arbeidsplasser for personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Leva-Fro As skal også tilby yrkesmessig

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER TIL NORSK TIPPING

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER TIL NORSK TIPPING Bilag 11 til Rammeavtalen ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER TIL NORSK TIPPING Avtalereferanse: NT-008X-14 Rammeavtale Utviklingstjenester Innholdsfortegnelse Bilag 11 til Rammeavtalen: Etiske retningslinjer

Detaljer

Regler for god forvaltning

Regler for god forvaltning Regler for god forvaltning 1 Innledning Vi bruker reglene våre for god forvaltning som en minstestandard i vårt forsøk på å oppnå målsetningen om å kontinuerlig forbedre produksjonsmiljøet og arbeidsvilkårene

Detaljer

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0 Innledning I Etiske retningslinjer Helse Midt Norge Versjon 1.0 Innledning Innbyggerne i Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag skal føle seg trygge på at de får de spesialisthelsetjenester de

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

For å innfri dette krav, må tilbyder oppfylle fire delkrav knyttet til følgende forhold:

For å innfri dette krav, må tilbyder oppfylle fire delkrav knyttet til følgende forhold: Utdrag fra konkurransegrunnlag Stavanger kommune, lekeplassutstyr, 2014 Kvalifikasjonskrav 4.1.1 Kvalitetssikringssystem for etisk handel Tilbyder skal ha et kvalitetssikringssystem som skal sikre at tilbyder

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

Etisk handel i Stavanger kommune

Etisk handel i Stavanger kommune Etisk handel i Stavanger kommune 1 Stavanger kommune skal ta aktivt samfunnsansvar gjennom å etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye miljømessige, sosiale og etiske standarder.

Detaljer

Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping

Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping Innhold 1 INNLEDNING OG ANVENDELSESOMRÅDE... 3 2 MENNESKERETTIGHETER... 3 3 ARBEIDSLIVSSTANDARDER... 3 3.1 RETNINGSLINJER... 3 3.2 ARBEIDSFORHOLD...

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

CSR. Corporate Social Responsibility. Samfunnsansvar og etiske retningslinjer

CSR. Corporate Social Responsibility. Samfunnsansvar og etiske retningslinjer CSR CSR Corporate Social Responsibility Samfunnsansvar og etiske retningslinjer design web PRINT KOMMUNIKASJON Innholdsfortegnelse Innledning 3 1. Bakgrunn 3 2. Virkeområde 3 3. Menneskeverd 4 3.1 Menneskerettighetskonvensjoner

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

INITIATIV FOR ETISK HANDEL STRATEGI

INITIATIV FOR ETISK HANDEL STRATEGI INITIATIV FOR ETISK HANDEL STRATEGI 2016-2020 DEL 1: STRATEGISKE PRIORITERINGER BAKGRUNN Initiativ for etisk handel (IEH) ble stiftet i 2000 fordi man så at samarbeid er nødvendig for å sikre/bidra til

Detaljer

CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE

CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE I. OMFANG OG FORMÅL GC Rieber ambisjon er å opprettholde og styrke sin posisjon som en positiv og innovativ kraft

Detaljer

Jernbaneverket. Vedlegg B3. Egenerklæring Sosial Ansvar (CSR)

Jernbaneverket. Vedlegg B3. Egenerklæring Sosial Ansvar (CSR) Jernbaneverket Vedlegg B3 Egenerklæring Sosial Ansvar (CSR) Egenerklæring Sosial Ansvar (CSR) Denne erklæringen er i samsvar med tilsvarende erklæring i vår kvalifikasjonsdatabase TransQ og inngår som

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

NCC er aktiv gjennom hele verdikjeden når det kommer til å skape fremtidens miljøer for arbeid, bolig og kommunikasjon. Det stiller høye krav til en

NCC er aktiv gjennom hele verdikjeden når det kommer til å skape fremtidens miljøer for arbeid, bolig og kommunikasjon. Det stiller høye krav til en Code of Conduct NCC er aktiv gjennom hele verdikjeden når det kommer til å skape fremtidens miljøer for arbeid, bolig og kommunikasjon. Det stiller høye krav til en ansvarsfull virksomhet og ansvarlige

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

Global Rammeavtale mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund/IBTU og Veidekke ASA

Global Rammeavtale mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund/IBTU og Veidekke ASA Global Rammeavtale mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund/IBTU og Veidekke ASA for utvikling av gode arbeidsforhold i Veidekke ASAs globale virksomhet 1. Forord Denne avtalen er forhandlet fram

Detaljer

Etiske retningslinjer for Nordic Choice Hotels

Etiske retningslinjer for Nordic Choice Hotels Etiske retningslinjer for Nordic Choice Hotels Nordic Choice Hotels (NCH) er en ansvarlig samfunnsaktør, og vårt mål er å kombinere sunn forretningsdrift med samfunns- og miljøansvar. Vi vil jobbe med

Detaljer

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 1 Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 2 Forord En framgangsrik bedrift trenger mer enn en god forretningsidé. Den trenger også en bedriftskultur som skaper inspirasjon og bygger

Detaljer

Aleris Communication on Progress (COP) 2016. UN Global Compact

Aleris Communication on Progress (COP) 2016. UN Global Compact Aleris Communication on Progress (COP) 2016 UN Global Compact Aleris Communication on Progress (COP) 2016 Aleris fortsetter i 2016 vår støtte til Global Compact; FNs nettverk for bedrifters samfunnsansvar.

Detaljer

ETISKE RETINGSLINJER FOR ANSKAFFELSER I VÆRNESREGIONEN

ETISKE RETINGSLINJER FOR ANSKAFFELSER I VÆRNESREGIONEN ETISKE RETINGSLINJER FOR ANSKAFFELSER I VÆRNESREGIONEN Formål Etiske retningslinjer for Værnesregionen skal bidra til at Værnesregionen opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til

Detaljer

Sammen Barnehager. Mål og Verdier

Sammen Barnehager. Mål og Verdier Sammen Barnehager Mål og Verdier Kjære leser Rammeplan for barnehager legger de sentrale føringene for innholdet i alle norske barnehager. Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere

Detaljer

Europarådets pakt for menneskerettighetsundervisning og opplæring til demokratisk medborgerskap

Europarådets pakt for menneskerettighetsundervisning og opplæring til demokratisk medborgerskap Peti Wiskemann Europarådets pakt for menneskerettighetsundervisning og opplæring til demokratisk medborgerskap Europarådets pakt for menneskerettighetsundervisning og opplæring til demokratisk medborgerskap

Detaljer

Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere

Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere Gyldig fra november 2013 1. Innledning Krav om at tilskuddsmottakere skal ha etiske retningslinjer for sin virksomhet er

Detaljer

Verdipapirhandelloven. Regnskapsloven. Egenerklæring leverandørers samfunnsansvar

Verdipapirhandelloven. Regnskapsloven. Egenerklæring leverandørers samfunnsansvar Retningslinje for innkjøp i Sbanken ASA Besluttet av Ledelsen i Sbanken ASA Dato for beslutning 1. september 2017 Frekvens beslutning Rettslig hjemmel Årlig Finansforetaksloven Verdipapirhandelloven Regnskapsloven

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx. ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2016, sak xx/16 Vedtatt av kommunestyret i sak xx/16, versjon 1+n, dato xx.xx.2016

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet 2 DEL 1: FORSTÅELSE OG ANVENDELSE AV ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 3 DEL 2: ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 4 1. Likeverd

Detaljer

Statkrafts leveregler for leverandører

Statkrafts leveregler for leverandører Statkrafts leveregler for leverandører www.statkraft.com 2 STATKRAFTS LEVEREGLER FOR LEVERANDØRER Innhold Melding til våre leverandører... 3 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene 1. Statkrafts

Detaljer

Etiske retningslinjer for kjøp av varer og tjenester Formål

Etiske retningslinjer for kjøp av varer og tjenester Formål Etiske retningslinjer for kjøp av varer og tjenester Formål Etiske retningslinjer for Universitetet i Oslo (UiO) skal bidra til at UiO opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at

Detaljer

Rapporten er utarbeidet av Stine Foss, prosjektkoordinator(ieh)

Rapporten er utarbeidet av Stine Foss, prosjektkoordinator(ieh) Rapporten er utarbeidet av Stine Foss, prosjektkoordinator(ieh) Sammendrag Det finnes lite kunnskap om hvordan norske bedrifter jobber for å fremme menneskerettigheter og miljøhensyn i leverandørkjeden.

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2010-05-14 1 (6) Minna Pajala-Hammar, Britt-Helene Ferngren Selskapets samfunnsansvar Endelig versjon Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet TeliaSonera har vedtatt disse retningslinjene. Vi forventer

Detaljer

MEDLEMSFORDELER MEDLEMS- FORPLIKTELSER

MEDLEMSFORDELER MEDLEMS- FORPLIKTELSER MEDLEMSFORDELER IEHs mål er å gi et medlemstilbud som bidrar til å styrke medlemmenes arbeid med å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold i egen leverandørkjede. IEH tilbyr: Rådgivning Relevante verktøy

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Aleris Communication on Progress (COP) 2017

Aleris Communication on Progress (COP) 2017 Aleris Communication on Progress (COP) 2017 Aleris fortsetter i 2017 vår støtte til Global Compact; FNs nettverk for bedrifters samfunnsansvar. Aleris vil gjennom vår virksomhet stake ut veien for en positiv

Detaljer

ARBEIDSGIVER- POLITIKK

ARBEIDSGIVER- POLITIKK ARBEIDSGIVER- POLITIKK 2010-2014 Innholdsfortegnelse Forord 3 Arbeidsgiverpolitikk 4 En helsefremmende arbeidsplass 6 God ledelse 8 En lærende organisasjon 10 Målrettet rekruttering 12 2 FORORD Arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Informasjon om FN Global Compact. Bekreftelse på videre støtte

Informasjon om FN Global Compact. Bekreftelse på videre støtte Communication on Progress FN Global Compact 2013 Innhold Informasjon om FN Global Compact... 2 Bekreftelse på videre støtte... 2 AB Solutions i forhold til de ti prinsippene... 3 Human Rights... 3 Labour...

Detaljer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhet og helse en del av vår hverdag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhet og helse en del av vår hverdag nsvarlig for dokumentet: Miljø, kvalitet, sikkerhet og helse en del av vår hverdag Wulff Group/... 2 Forretningsside... 2 Verdier og forretningsprinsipper... 2 Etikk og moral... 2 Partnersamarbeid... 3

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Holdninger, etikk og ledelse Grunnfilosofi I ULNA ønsker vi å skape et inkluderende miljø der ulikheter sees på som et gode, der man blir anerkjent for den man er og der opplevelsen av likeverd står sentralt

Detaljer

Mål og strategi. for. samfunnsansvar

Mål og strategi. for. samfunnsansvar Mål og strategi for samfunnsansvar 15. mars 2007 Vårt samfunnsansvar Bama Gruppen AS krever ærlighet, integritet og redelighet i all forhold som angår vår forretningsvirksomhet. Det er derfor et viktig

Detaljer

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ADM. DIR. HAR ORDET Det er viktig at verden rundt oss kan stole på oss. Stole på vår profesjonalitet og integritet. Derfor må vi alltid være profesjonelle i vår opptreden overfor

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For medarbeidere og folkevalgte i Østre Toten kommune Ill: KS Kommunesektorens organisasjon Vedtatt i Kommunestyret i Østre Toten, 19. mai 2015. Revidert etter kommunestyrets behandling

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

Quo Vadis. Hvor går du hen? Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet!

Quo Vadis. Hvor går du hen? Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet! Quo Vadis Hvor går du hen? Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet! Visjon Vår visjon forteller oss hvor vi skal: Vi gir Mennesker Mulighet for Utvikling, Arbeid og Aktivitet! Vi

Detaljer

Policy for etikk og forretningsatferd

Policy for etikk og forretningsatferd Åpen 1/ 6 Policy for etikk og forretningsatferd 1. Formål Dette dokumentet definerer Skandiabanken ASA ( Banken ), sine etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er utformet på et overordnet nivå

Detaljer

Vedlegg C. Administrative bestemmelser

Vedlegg C. Administrative bestemmelser Side: 1 av 6 Vedlegg C Administrative bestemmelser Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Samfunnsansvar og etiske retningslinjer... 2 2.1 Menneskerettigheter... 2 2.2 Prinsipper og ansattes rettigheter...

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

ILO KJERNEKONVENSJONER

ILO KJERNEKONVENSJONER Ressursdokument: ILO-kjernekonvensjoner ILO KJERNEKONVENSJONER ILOs åtte kjernekonvensjoner, eller menneskerettighetskonvensjoner, setter minimumsstandarder for arbeidslivet. Kjernekonvensjoner kan deles

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

CSR Corporate Social Responsibility Samfunnsansvar og etiske retningslinjer

CSR Corporate Social Responsibility Samfunnsansvar og etiske retningslinjer 01 01 CSR Corporate Social Responsibility Samfunnsansvar og etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Innledning 3 1.0 Bakgrunn 3 2.0 Virkeområde 4 3.0 Menneskeverd 4 3.1 Menneskerettighetskonvensjoner

Detaljer

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORDIC WATERPROOFING

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORDIC WATERPROOFING ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORDIC WATERPROOFING 1. VÅRE FORRETNINGSPRINSIPPER På Nordic Waterproofing arbeider vi for å skape merverdi for våre interessenter uten at det går ut over de høye standardene

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STAVANGER KOMMUNE 2012-2015 Del 1 Bakgrunn, ansvar og målsettinger Innledning Stavanger kommune skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye

Detaljer