Respekt for menneskerettigheter Skrevet: Oppdatert mars 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Respekt for menneskerettigheter Skrevet: 2009. Oppdatert mars 2013"

Transkript

1 Respekt for menneskerettigheter Skrevet: Oppdatert mars 2013

2 Policy for menneskerettigheter Sodexos filosofi 3 Sodexos engasjement 4 Policy med respekt for menneskerettighetene 4 Med våre medarbeidere 5 Respekt for andre mennesker 5 Vi oppmuntrer til personlig utvikling 6 Vi respekterer internasjonale arbeidsnormer 6 Sodexo satser på mangfold 7 Samarbeid i et åpent miljø 8 Med våre leverandører 9 Vi fremmer etisk innkjøp og samarbeid 9 Med våre kunder 10 Et åpent samarbeidsmiljø 10 Med integritet 10 Med våre forbrukere 11 Vi jobber for helse og velvære 11 Vi bidrar til rehabilitering og varetektsfangers velferd 11 Med lokal samfunnet 12 Vi bidrar til lokal utvikling 12 Virksomhet i riskområder 13 Mer informasjon 14 Respekt for menneskelige rettighter 2

3 Sodexos filosofi Sodexo er en av verdens største arbeidsgivere: Vi har mer enn medarbeidere Vi representerer over 132 nasjonaliteter Vi finnes på steder i 80 land I vår globale virksomhet kommer vi i kontakt med ulike sosiale, politiske, finansielle, lovmessige og økonomiske systemer, samt ulike kulturer, tradisjoner og språk. Det er derfor essensielt for Sodexo å ha et solid etisk fundament som sikrer at menneskerettighetene blir respektert og vår virksomhet blir driftet med en høy integritet. Vår sterke filosofi er fundamentet i vår tidligere og fremtidige suksess. Filosofien bygger på seks pilarer; hvem vi er, vår forretningsstrategi (organisk vekst), vår misjon, vår visjon, våre kjerneverdier og våre etiske prinsipper. Våre etiske prinsipper er lojalitet, respekt for mennesker, åpenhet og integritet. Det forventes at alle medarbeidere skal bruke denne filosofien som veiledning i vårt daglige arbeid. Vi i Sodexo har forpliktet oss til å respektere prinsippene i: FN:s menneskerettighetserklæring. ILOs trepartserklæring om prinsipper og rettighetslinjer for multinasjonale selskaper og sosiale hensyn FN-initiativet Global Compact: Menneskerettigheter Støtte og respektere beskyttelsen av Prinsipp 1 internasjonalt vedtatte menneskerettigheter Sikre at selskapet ikke bidrar til Prinsipp 2 overtredelser av menneskerettighetene Sodexos misjon er å bli den beste leverandøren av Quality of Daily Life Solutions serviceløsninger som forbedrer livskvaliteten i hverdagen Vi har et ansvar for å fremme menneskerettighetene på en praktisk måte som er direkte relatert til våre aktiviteter og tilstedeværelse. Med over medarbeidere i 80 land er det i Sodexo sin interesse å arbeide for at menneskerettighetene respekteres overalt. Respekt for menneskelige rettighter 3

4 Sodexos engasjement Sodexo jobber mot å forbedre livskvaliteten i hverdagen. Konkret innebærer dette at vi: Tar opp spørsmål rundt menneskerettigheter i våre egne aktiviteter og hos dem vi samarbeider med. Bidrar til økonomisk og sosial utvikling på de steder, regioner og land vi har virksomhet Policy med respekt for menneskerettighetene Helt siden Sodexo ble grunnlagt i 1966 av Pierre Bellon, har Sodexos sterke filosofi, kjerneverdier og etiske prinsipper vært synlig gjennom de daglige handlingene til mer enn medarbeidere hos oss. I 2003 vedtok bedriften en formell bærekraftig utviklingspolicy der vi forplikter oss til å nå de spesifikke målene vi har setter oss i forhold til våre interessenter. Toppledelsen i Sodexo har undertegnet en egen avtale om etiske prinsipper og bærekraftig utvikling hvor vi forplikter oss til å spre informasjon, opprettholde de etiske prinsippene og kjerneverdiene våre sammen med våre mer enn medarbeidere. Avtalen har blitt oversatt til hele 14 forskjellige språk. Styret har vedtatt en egen avtale vedrørende etiske retningslinjer for atferd for toppledere: The Code of Conduct for Senior Managers. Sodexo deltar i FNs Global Compact og med det forplikter vi oss til å respektere de ti prinsippene og ta ansvar for menneskerettighetene, følge arbeids normer og innføre nulltoleranse mot korrupsjon (2003). Konsernledelsen i Sodexo har påtatt seg en atferdskode kalt Sodexo Statement of Business Integrity. Koden beskriver Sodexos metoder for å håndtere etiske spørsmål og hva vi skal gjøre våre medarbeidere forstår og jobber mot denne felles forståelsen (2007). Sodexo har utarbeidet en strategi for bærekraftig utvikling og har ett sterkt engasjement for å nå de målene som er satt av våre interessenter. Respekt for menneskelige rettighter 4

5 Med våre medarbeidere Respekt for andre mennesker Siden Sodexo ble grunnlagt har mennesker stått i sentrum i vår virksomhet. De fleste av Sodexos medarbeidere har daglig direkte kontakt med våre kunder og brukere i 80 land. Deres engasjement, ekspertise, mangfold og evne til å vokse med bedriften er fundamentet som Sodexo har bygget sin suksess på siden starten i trivsel på jobb. Siden starten har Sodexo anerkjent og respektert våre medarbeideres rettigheter til å velge å organisere seg eller ikke organisere seg. Sodexos visjon er å bli den beste leverandøren av Quality of Daily Life Services serviceløsninger som forbedrer livskvaliteten i hverdagen. For å nå vår visjon må vi sikre at de menneskelige ressursene vi har tilgjengelig utgjør et unikt konkurransefortrinn. Vi må tiltrekke oss, utvikle, engasjere og beholde de beste medarbeiderne og etterleve våre forpliktelser i forhold til mangfold og inkludering. For Sodexo som er en bedrift etablert over hele verden, er det viktig å lytte til folks behov, etablere en konstruktiv dialog med rammer preget av tillit og å gi hver enkelt person følelse av verdighet på arbeidsplassen. Sodexos strategi og verdier må realiseres i praksis slik at de forbedrer og øker de individuelle mål og ønsker. Vi legger til rette for at alle våre medarbeidere kan øke sin kompetanse og fremme personlig utvikling. Vi legger stor vekt på kontinuerlig forbedring av medarbeidernes Respekt for menneskelige rettighter 5

6 Vi oppmuntrer til personlig utvikling Sodexo har alltid vært et springbrett for personlig utvikling. Sodexo foretrekker å rekruttere internt når det åpner seg stillinger. Alle våre medarbeidere har muligheten til å tilegne seg nye kunnskaper og ansvarsområder, og oppnå personlig utvikling, uavhengig av hvilket nivå de befinner seg på i bedriften, deres kvalifikasjoner eller hvor de kommer fra. Å tilfredsstille våre medarbeideres forventninger er et av våre viktigste mål. Vi respekterer internasjonale arbeidsnormer I alle land hvor Sodexo er representert fører vi en konstruktiv og direkte dialog med våre ansatterepresentanter. Sodexo har alltid anerkjent og respektert fagorganisasjoners rettigheter. I Nord Amerika har Sodexo et positivt forhold til et stort antall organisasjoner. Vi har over 300 kollektive avtaler med 35 forskjellige organisasjoner. Vi respekterer våre medarbeideres rett til å velge om de vil organisere seg. Vi fortsetter å forhandle kontrakter med arbeidsorganisasjoner og har en lang historie med kontinuerlig arbeid uten arbeidsnedleggelse. Vi fører en konstruktiv dialog med fagforeninger som vil ta opp ulike temaer med bedriften. Vi er overbevist om at disse åpne dialogene har vært fordelaktig i å minske misforståelser om bedriften, styrke forholdet til fagforeningene og gitt oss muligheten til å løse aktuelle temaer på en konstruktiv måte.. Jo bedre vi kan identifisere og forstå hva våre medarbeideres ønsker, desto bedre kan vi tilby de muligheter i selskapet. Vi tror på viktigheten av å kommunisere med hverandre og bryte ned barrierer. Derfor oppfordrer vi alle til åpenhet. I Europa ble det Europeiske samarbeidsutvalget etablert i 1998, deretter utvidet med de nye medlemsstatene i EU i 2004 og igjen i I dag består EU av 27 representanter fra 22 land som Sodexo har virksomhet i. Møter i rådet har blitt ett forum der man kan svare på spørsmål reist av medarbeidernes representanter om Sodexos resultater og fremtidsutsikter. Til sammen har vi utviklet en resultatrapport som dekker områder relatert til arbeid, sikkerhet på jobb og likestilling. Respekt for menneskelige rettighter 6

7 Sodexo satser på mangfold Sodexo har en policy som dekker temaer som diskriminering og respekt for andre mennesker. Hensikten med vår policy er å sikre at alle våre medarbeidere får like muligheter på jobb uavhengig av etnisk opprinnelse, kjønn, religion, graviditet, nasjonal opprinnelse, forfedre, statsborgerskap, alder, sivilstatus, handikap, seksuell legning eller andre grunnlag som er beskyttet av loven. Vi strever etter å ansette og fremme de best kvalifiserte menneskene til alle våre stillinger, og vi verdsetter mangfold. Vi overholder alle lover som regulerer arbeidsforhold og ansettelse. Dette inkluderer blant annet annonsering, rekruttering, ansettelse, plassering, opprykk, overføring, degradering, kompensasjon, opplæring, permittering eller oppsigelse, deltakelse i sosiale og rekreative aktiviteter og bruk av medarbeidernes fasiliteter. Vi har nulltoleranse ovenfor brudd på vår policy mot diskriminering, trakassering og / eller vår gjengjeldelsespolicy. Det er forbudt med diskriminering, trakassering og hevnaksjoner mot våre medarbeidere på grunnlag av etnisk opprinnelse, religion, kjønn, graviditet, nasjonal opprinnelse, forfedre, statsborgerskap, alder, sivil status, handikap, seksuell legning eller andre grunnlag beskyttet av loven. Vår virksomhet bygger på respekt for andre mennesker, mangfold og inkludering. Vi nøyer oss ikke bare med å følge gjeldende lovgivning, men vi satser på å gjøre mangfoldet blant våre medarbeidere til en konkurransefordel for bedriftens vekst og tiltrekkningskraft. Vi vil bli normen for mangfold og inkludering, samtidig som vi ønsker å levere verdier til våre medarbeidere, kunder og de samfunnene vi opererer i. Vi satser på mangfold og inkludering Vi forventer at alle våre medarbeidere har den kulturelle kompetansen som kreves for å lede forskjellige team og fremme mangfold og inkludering som skal sikre at Sodexo utnytter sitt potensial. Vi fremmer kulturelt mangfold Vi fremmer kulturelt mangfold blant alle våre interessenter som leverandører, kunder, brukere og de samfunnene vi opererer i. Vi arbeider for like muligheter Vi vil at alle våre medarbeidere skal ha like muligheter uansett bakgrunn eller identitet. For ledelsens nivå har vi fastsatt fire globale fokusområder: Flere kvinner representert i ledelsen. Flere generasjoner på arbeidsplassen. Etniske minoriteter. Mennesker med handikap. Det enkelte land har identifisert egne fokusområder med hensyn til egne erfaringer og behov. Respekt for menneskelige rettighter 7

8 Samarbeid i et åpent miljø Her i Sodexo lytter vi til våre medarbeidere. Våre medarbeideres oppfatninger og tanker er viktige byggestener som hjelper å sikre at Sodexo forblir en fremdriftsorientert bedrift. Klager behandles på en rettferdig måte og med respekt. Vi tror på en åpen kommunikasjon og konstant bryte ned barrierer. Vi oppfordrer våre medarbeidere til å møtes og samarbeide i et åpent miljø med et åpent sinn. I Sodexo drar vi fordel av vårt mangfold som finnes hos våre medarbeidere i form av ulike talenter og kultur, hvor vi oppfordrer til utveksling av erfaring og kunnskap. Tverrfaglige arbeidsgrupper, internasjonale prosjektgrupper og studieturer er noen av initiativene for å skape synergier. Respekt for menneskelige rettighter 8

9 Med våre leverandører Vi fremmer etisk innkjøp og samarbeid For å ytterligere styrke vårt samarbeid som bygger på etiske prinsipper og som fremmer respekt for andre mennesker og miljø, ber vi våre leverandører om å forplikte seg til å samarbeide med oss for å bidra til vår fremdrift på dette området. Sodexo ønsker å utvikle langsiktige og tillitsfulle relasjoner med våre leverandører slik at vi kan garantere kvaliteten på våre produkter i hele forsyningskjeden. Vi oppfordrer også våre leverandører til å innføre en policy for kulturelt og sosialt mangfold i forhold til deres egne leverandører. Vi har vedtatt en policy for innkjøpshåndtering i hele konsernet som har som mål å formalisere ett sett med regler som alle enheter skal følge, på alle nivåer og i alle regioner. I alle land vi opererer i fremmer vi også vår bedriftsomfattende adferdskode for leverandører som bygger på ILO (International Labor Organization) standard. Dokumentet slår fast Sodexos ønske om å samarbeide med pålitelige og troverdige partnere som har sunne, ansvarlige, etiske og sosiale arbeidsmetoder. Vi oppfordrer våre leverandører til å overholde vår adferdskode som inkluderer: Barnearbeid Tvangsarbeid Lønn og goder Arbeidstid Retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet Organisasjonsfrihet Ikke-diskriminering Disiplinære praksis og tvang Samfunnsinvolvering Etiske standarder Om leverandøren allerede har en egen adferdskode og etiske retningslinjer, krever vi at de overholder våre minimumsstandarder. Respekt for menneskelige rettighter 9

10 Med våre kunder Et åpent samarbeidsmiljø Vi samarbeider med våre kunder for å styrke deres attraktivitet, omdømme og effektivitet. Vårt fokus er å tilby tjenester av høy kvalitet og veltilpassede løsninger innen helse og sikkerhet. Med integritet Vårt ansvar er å opprettholde de svært høye standardene i vår forretningspraksis. Formidlingen av vår forretningsintegritet (Sodexos Business Integrity Statement) hjelper oss å etterleve våre etiske prinsipper og verdier uansett hvor i verden vi gjør forretninger. Respekt for menneskelige rettighter 10

11 Med våre brukere Vi jobber for helse og velvære Vi påvirker folks liv flere ganger om dagen, derfor er det naturlig at vi bryr oss om deres helse og velvære. Som en av de ledende selskapene innen måltidstjenester, bidrar Sodexo til en betydelig del av kostholdet til 50 millioner mennesker. Sodexo skal tilby næringsrik mat, og fremme velbalanserte og sunne matvaner gjennom undervisningstiltak i de lokalsamfunn som vi har virksomhet i. De ulike befolkningssegmentene i de land hvor vi er tilstede har forskjellige behov avhengig av hvorvidt de består av små barn, tenåringer eller studenter, mennesker i arbeid eller eldre mennesker, pasienter på sykehus eller mennesker med handikap. Vi bidrar til rehabilitering og varetektsfangers velferd Sodexo samarbeider tett med kriminalomsorgen for å utforme, bygge og lede fengsler, institusjoner for unge lovbrytere, forvaringssentre og sentre for rehabilitering og ettervern. Spesialtjenester utformes for å sikre rettferdig og respektfull behandling av beboere, tilfredsstillende leveforhold, treningsutstyr og hjelp til med å finne arbeid og boliger når man blir løslatt. Forskning har vist at disse tiltakene kan redusere tilbakefall med 50%. Sodexo tilbyr tjenester til kriminalomsorgen i åtte land under strenge etiske prinsipper og opererer kun i land som etterlever anerkjente demokratiske prinsipper, som ikke har dødsstraff og hvor personalet ikke er pålagt å bruke skytevåpen. Hovedmålet med fengslingen er rehabilitering av fangene. Respekt for menneskelige rettighter 11

12 Med lokalsamfunnet Vi bidrar til lokal utvikling Globaliseringen har gitt bedrifter mulighet til vekst gjennom virksomhet i utviklingsland. Vi mener at disse bedriftene har et ansvar for å sikre at lokalsamfunnet også drar nytte av utviklingsmulighetene som skapes gjennom deres tilstedeværelse. Sodexo er forpliktet gjennom vårt engasjement til å støtte utviklingen av lokaløkonomien ved å fremme lokale ansettelser, kjøp av lokale produkter, og fremme lokale prosjekter i de mest utsatte landene for å stimulere økonomisk vekst. Vi fokuserer vårt arbeid på utfordringene ved å støtte selvopprettholdende muligheter, arbeidsstyrke, utvikling av arbeidsevne og etablering av langsiktige samarbeid med lokalsamfunnet. Vår innsats fokuserer på: å fremme lokal rekruttering og utvikling av medarbeidere oppfordre til lokale innkjøp og etablering av små bedrifter støtte lokale økonomiske prosjekt gi støtte til humanitære initiativer ved naturkatastrofer, spesielt de som skaper akutt leveranse av nødhjelpsmat Å arbeide i land med forskjellige kulturer og spesielt i utviklingsland, innebærer ofte mange utfordringer. Blant annet kan det være mangel på nødvendig industri, infrastruktur og telekommunikasjon. Sosiale eller politiske forstyrrelser kan også forekomme i visse land og vi jobber for å forbedre og oppfordre til respekt for religioner, tradisjoner og mangfold. Respekt for menneskelige rettighter 12

13 Virksomhet i risikoområder I visse deler av verden er de formelle lovmessige og etiske systemene fortsatt under utvikling. Holdninger og metoder i forhold til menneskerettighetene i det som ofte omtales som risikoområder kan være svært forskjellige fra land med modne demokratiske systemer hvor de fleste av våre virksomheter er lokalisert. I land hvor vår virksomhet opererer i risikoområder, samarbeider vi med lokale interessenter for å øke respekten for menneskerettighetene. Vi overholder alle lover som er gjeldende i de gitte risikoområdene og forsøker gjennom vår tilstedeværelse å bidra positivt til den sosiale utviklingen i lokalsamfunnet. Sodexo deltar i etisk samarbeid for å utvikle og opprettholde harmoniske og rettferdige relasjoner med den lokale befolkningen. Vi forplikter oss til økt sysselsetting av de innfødte, støtte forretningsliv, bygge opp individuelle evner, forbedre samfunnsrelasjoner og skape gjensidige muligheter for de innfødte og det lokale næringslivet. Respekt for menneskelige rettighter 13

14 Mer informasjon Følgende dokumenter kan lastes ned fra vår hjemmeside: Ethical principles and sustainable development contract 2003 Code of conduct for Senior Managers Group Supply Management policy 2007 Group Supplier Code of conduct 2007 Sodexo Statement of Business Integrity 2007 FY 07 Corporate Citizenship report 2007 Human Resources report Respekt for menneskelige rettighter 14

15 CORPORATE CITIZENSHIP Sodexo 255 quai de la bataille de Stalingrad ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX Frankrike Tfn: +33 (0) Respekt for menneskelige rettighter 15

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Brev fra ledelsen Det er viktig for oss i Caverion at vi utvikler selskapets virksomhet på lang sikt. Vi ønsker ikke å oppnå et godt økonomisk resultat for enhver pris. Vi vet at

Detaljer

Code of Conduct. Atferdskode

Code of Conduct. Atferdskode Code of Conduct Atferdskode INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OEN ORD FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR...4 2 HVA STYRER VÅR ATFERD...6 2 3 3 PERSONERS ATFERD... 10 4 FORRETNINGENS ATFERD...14 5 SIKRING AV BEDRIFTENS TILGANGER...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR DIC GRUPPE STANDARDER & RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER FOR DIC GRUPPE STANDARDER & RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER FOR DIC GRUPPE STANDARDER & RETNINGSLINJER Litt om de etiske retningslinjene I over 60 land og territorier over hele verden, har DIC Gruppe levd opp til sitt oppdrag og gitt "farge"

Detaljer

CORPORATE RESPONSIBILITY REPORT 2014

CORPORATE RESPONSIBILITY REPORT 2014 CORPORATE RESPONSIBILITY REPORT 2014 Better Tomorrow Plan Better Tomorrow Plan er Sodexos globale plan for å bidra til en bærekraftig utvikling. Det er en langsiktig plan for å skape en bedre fremtid og

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

Samfunnsansvar i Sodexo Norge

Samfunnsansvar i Sodexo Norge En bedre morgendag starter i dag Samfunnsansvar i Sodexo Norge 2 INNHOLD 3 The Better Tomorrow Plan 5 Hva vi gjør i Norge 6 Rom for alle 8 Sertifisert kaffe 9 Ansvarsfull kakao 10 Skiglede for barna Etiske

Detaljer

Elteco AS. Atferdskodeks

Elteco AS. Atferdskodeks Elteco AS Atferdskodeks Innledning Elteco er et teknikkhandelsselskap som tilfører både teknisk og økonomisk merverdi i kjeden mellom produsent og kunde. Selskapet konsentrer seg om nøye utvalgte markedsnisjer

Detaljer

Innhold. medarbeidere side 10. Kunder og forbrukere side 14. leverandører side 17. eiere side 21. samfunnet side 25

Innhold. medarbeidere side 10. Kunder og forbrukere side 14. leverandører side 17. eiere side 21. samfunnet side 25 Bærekraftsrapport 2007 Innhold Utvikle mennesker, skape verdier konsernsjefen har ordet 2 Om rapporten 3 Fakta om Orkla 5 Orkla i 2007 7 Medarbeidere 10 Kunder og forbrukere 14 Leverandører 17 Eiere 21

Detaljer

Code of Conduct for PostNord

Code of Conduct for PostNord Code of Conduct for PostNord FOTO: GAB PHOTOGRAPHY PostNord eies av den danske og svenske stat. Konsernet styres av gjeldende lovverk, konsesjonsvilkår, statenes eierskapspolitikk og målene som fastsettes

Detaljer

Valeo Etiske retningslinjer

Valeo Etiske retningslinjer Valeo Etiske retningslinjer Innhold 1. INNLEDNING TIL RETNINGSLINJENE 1.1 En integritetskultur 1.2 Hvem retningslinjene gjelder for 06 07 08 2. INTEGRITET vis-à-vis VÅRE FOLK OG VÅRE OMGIVELSER 2.1 Sikkerhet

Detaljer

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Innhold Innledning 2 1 «Våre verdier» 3 Bruke «Etiske retningslinjer» 4 Varsling 5 Helse og sikkerhet 6 Våre medarbeidere 7 Menneskerettighetene 8 Lokalsamfunn 9 Miljø 10 Skatt 11

Detaljer

Kjære kollega, Jean-Paul Rigaudeau Konserndirektør (CEO)

Kjære kollega, Jean-Paul Rigaudeau Konserndirektør (CEO) CODE OF CONDUCT - etiske retningslinjer INNHOLD Forord av Jean-Paul Rigaudeau, konserndirektør... 2 Vårt fokus på integritet... 3 Slik bruker du disse retningslinjene.. 4 Å opptre på en etisk måte som

Detaljer

Verdien av integritet. Retningslinjer for forretningsetikk

Verdien av integritet. Retningslinjer for forretningsetikk Verdien av integritet Retningslinjer for forretningsetikk 01 Konsernsjefens budskap.... 02 Melding fra administrerende direktør... 04 Overholdelse av våre verdier... 06 Arbeid med våre retningslinjer...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Praktisere våre verdier OMSORG GLOBALT SAMARBEID KONTINUERLIG FORBEDRING Holde de strengeste etikkstandarder 2 ET BUDSKAP FRA VÅR STYREFORMANN, PRESIDENT OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Detaljer

Etikkhåndbok. Knowledge grows

Etikkhåndbok. Knowledge grows Etikkhåndbok Knowledge grows Innhold 1. Ambisjon: Fra konsernsjefen 1 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2.1 Hva er Etikkhåndboken? 2.2 Hvordan forholder Etikkhåndboken seg til Code of Conduct? 2.3 Hvem gjelder

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Etiske retningslinjer Måten vi jobber på 3. utgave

Etiske retningslinjer Måten vi jobber på 3. utgave Etiske retningslinjer Måten vi jobber på 3. utgave ETIKKENS SKJØNNHET - SKJØNNHETENS ETIKK INNHOLD 3 THE L ORÉAL SPIRIT 4 Forord av Jean-Paul AGON av Emmanuel LULIN 5 av ledergruppen 6 Hvem gjelder retningslinjene

Detaljer

Verdien av integritet

Verdien av integritet 3330_SPC_COE_MAL_NOR_Layout 1 29/06/2012 16:27 Page 1 Verdien av integritet Retningslinjer for forretningsetikk 3330_SPC_COE_MAL_NOR_Layout 1 29/06/2012 16:27 Page 2 3330_SPC_COE_MAL_NOR_Layout 1 29/06/2012

Detaljer

Våre etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer Våre etiske retningslinjer Våre etiske retningslinjer Hvorfor vi har etiske retningslinjer 4 Besluttsomhet - Hvordan vi hjelper våre kunder til å lykkes 6 Kvalitet og prestasjoner 7 Tillit og integritet

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

Securitas verdier og etikk

Securitas verdier og etikk Securitas verdier og etikk 1 2 Melding fra administrerende direktør Hver dag, hvor vi enn er representert, kan alle som er tilknyttet Securitas hjelpe til med oppbyggingen av ryktet og merkevaren og fremme

Detaljer

Bedriftens. menneskerettighetene. forhold til. Sjekkliste for bedrifter som satser internasjonalt

Bedriftens. menneskerettighetene. forhold til. Sjekkliste for bedrifter som satser internasjonalt Art. nr. 275 ISBN 82-90878-76-1 Desember 1997/ 3.000/ B&G Reklamebyrå Bedriftens forhold til menneskerettighetene Sjekkliste for bedrifter som satser internasjonalt Utgitt av: Næringslivets Forlag A/S

Detaljer

VERDENSOMFATTENDE AVTALE OM GRUNNLEGGENDE RETTIGHETER, SOSIAL DIALOG OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING

VERDENSOMFATTENDE AVTALE OM GRUNNLEGGENDE RETTIGHETER, SOSIAL DIALOG OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING VERDENSOMFATTENDE AVTALE OM GRUNNLEGGENDE RETTIGHETER, SOSIAL DIALOG OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING INNLEDNING: GDF SUEZ arbeider ut ifra prinsipper som gjenspeiler konsernets verdier slik de er nedfelt i konsernets

Detaljer

Ansvarlig atferd. Etiske retningslinjer

Ansvarlig atferd. Etiske retningslinjer Ansvarlig atferd Etiske retningslinjer Innhold Introduksjon 1 1 2 3 4 5 6 7 Følg alle lover og forskrifter som gjelder for Marine Harvests virksomhet 13 1.1 Overholdelse av lover og forskrifter 14 Vær

Detaljer

Verdien av integritet. Retningslinjer for forretningsetikk

Verdien av integritet. Retningslinjer for forretningsetikk Verdien av integritet Retningslinjer for forretningsetikk Konsernsjefens budskap... 02 Overholdelse av våre verdier... 04 Arbeid med våre retningslinjer... 08 Våre ansvarsområder... 12 Få hjelp og råd,

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

ETISK REGELVERK FORORD

ETISK REGELVERK FORORD ETISK REGELVERK FORORD Saipem-gruppen 1 er en industrigruppe engasjert i internasjonale aktiviteter, som i kraft av sin størrelse og graden av viktighet knyttet til selskapets aktiviteter spiller en betydelig

Detaljer

Etiske retningslinjer for BP. Våre retningslinjer Det er dette vi tror på

Etiske retningslinjer for BP. Våre retningslinjer Det er dette vi tror på Våre retningslinjer Det er dette vi tror på 1 Innhold Introduksjon 5 Hva retningslinjene handler om 7 Retningslinjene er basert på fire grunnleggende punkter 9 Nulltoleranse for represalier 10 Rollen til

Detaljer

Samfunnsansvar i helse & omsorg 2015 Bærekraftige helse- og omsorgstjenester i Skandinavia

Samfunnsansvar i helse & omsorg 2015 Bærekraftige helse- og omsorgstjenester i Skandinavia Samfunnsansvar i helse & omsorg 2015 Bærekraftige helse- og omsorgstjenester i Skandinavia 1 Innhold Om Aleris Fra konsernsjefen Fra styret Dette er Aleris Vårt samfunnsansvar Menneskerettigheter Helse

Detaljer