Klinisk forskningspost ved Rikshospitalet HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klinisk forskningspost ved Rikshospitalet HF"

Transkript

1 Klinisk forskningspost ved Rikshospitalet HF Kst. avd. sjef Øyvind Melien Avdeling for Klinisk farmakologi Møte om Klinisk utprøving Norsk Biotekforum 12. juni 2008

2

3 Målsetting Fremme klinisk forskning Serviceinstitusjon for kliniske forskere ved Rikshospitalet HF Universitetet i Oslo

4 Organisering Økonomi Kontrakter Laboratorieakse Klinisk akse Medinnova Laboratorieklinikken Klinisk farmakologi Avdeling for Klinisk farmakologi Direktørens Samarbeidsråd for Klinisk forskningspost Medisinsk Klinikk Kirurgisk klinikk Hjerte-lunge klinikken Anestesi- og intensiv klinikken Barneklinikken Nevroklinikken Kvinneklinikken Klinisk forskningspost (Seksjon) KFP

5 Klinisk forskningspost: fasiliteter Lokalisert vegg i vegg med Medisinsk overvåkning Observasjonsrom: 4 senger Undersøkelsesrom Minilaboratorium Arkivrom Rom for balansestudier

6 Bemanning Basisbemanning Leger 2 (3) Studiesykepleiere 2 (5) Bioingeniører 2 Team for hver studie Spesialkompetanse fra relevante kliniske avdelinger Tverrfaglighet Samarbeid med andre sykehus

7 Prosjekter Totalt: ca. 20 kliniske studier per år 5-30 pasienter/friske frivillige per studie Egeninitierte Sponsorinitierte Spesialutredninger Medikamentell behandling/bivirkninger etc.

8 Egeninitierte: 5 Prosjekter Eks. ved årsskiftet 2007/2008 Sponsorinitierte: Fase I 4 Fase II 2 Fase III 1 Fase IV 2 Totalt 14

9 Prosjektområder Hjerte-kar Atrieflimmer Hjertesvikt Gastroenterologi Inflammatoriske tarmsykdommer Diabetes type II Lungesykdommer (KOLS) CNS Smertebehandling individuell variabilitet i terapirespons Immunfarmakologi - transplantasjonsvirksomhet Maligne blodsykdommer Medikamentelle bivirkninger Offentlige studier

10 Under utvikling: Satsningsområder Fase I-studier (Helseregion Sør-Øst) Vurderes: Kliniske studier på barn (samarbeid Barneklinikken) Senter for pediatrisk farmakoterapi Medikamentell behandling ved graviditet

11 Kliniske studiefaser Fase 0 Preklinikk Fase I Fase II Fase III Fase IV Human farmakologi Terapeutisk eksplorativ Terapeutisk bekreftende Terapeutisk bruk

12 Utfordringer for fase I-virksomhet Plassere Norge på kartet Etablere krav til enheter/fasiliteter Kompetanseoppbygging Rekruttering av deltakere Paradigmeskifte i medikamentell terapi Lærdommer fra TGN1412 trial Langsiktig samarbeid Biotech-miljøer

13 Plassere Norge på kartet Marginal tradisjon for tidlig fase studier Fase I-studier: Radiumhospitalet

14 Kliniske studier i Norge Ant meldte tot Industri Akademi Kilde: Statens legemiddelverk

15 Kliniske studier i Norge: fase I-IV Fase1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Ikke angitt Totalt Kilde: Statens legemiddelverk

16 Etablere krav til enheter/fasiliteter Ikke formaliserte krav el. akkreditering p.t. Basale elementer: Lokaliteter Beredskap Basisbemanning Tverrfaglighet nærhet kliniske enheter Undersøkelsesfasiliteter Kompetansekrav

17 Rekruttering av deltakere Deltakere: Friske frivillige Pasienter Etablering av rekrutteringsregister: Etter modell fra Karolinska sjukhuset Samarbeid med sykehusene i Helse Sør-Øst

18 Kompetanseoppbygging Utdanning av personell Studiesykepleiere Bioingeniører Leger Good Clinical Practice (GCP) SOPer/arbeidsrutiner Etablering av internasjonalt samarbeid

19 Samarbeid Karolinska sjukhuset Etablering av samarbeid fase I-enheter: Akademisk enhet (Avd. for Klinisk farmakologi) Kommersiell enhet (Karolinska Trial Alliance) Samarbeidsfelter: Prosedyrer (SOPer, arbeidsrutiner) Utdanning av personell (kurs, hospitering) Gjennomføring av studier

20 Paradigmeskifte i medikamentell terapi Ekspansjon av targets for medikamenter: : mål/angrepspunkter : mål/angrepspunkter Skift over mot nye cellulære targetområder: Ny forskning - intracellulære targets Håp om potensielt bedre effekter (kroniske lidelser) Samtidig økt mulig risiko for toksisitet

21 Karakterisering av intracellulære signalmekanismer Nye angrepspunkter for medikamentell terapi Reseptor Plasmamembran G i G q RGS Shc Grb2 Sos Ras AGS Protein tyrosin kinase Raf MEK ERK1/2

22 Behov for ny strategisk tenkning Gradvis endring i targetområder for medikamentell behandling til cellulære nøkkelmolekyler fordrer ny tenkning om: Utviklingsløp for kliniske studier Brukspotensiale for nye medikamenter Overvåkning etter godkjenning

23 Utviklingsløp Preklinikk Kliniske studier Forsterket fokus på sikkerhet og overvåkning Krav om økt fokus på individualisering av terapi kan få konsekvenser for design (substudier/analyser relatert til ulike variable: kjønn, alder, genetikk m.v.)

24 Behov for endring i tenkningen om brukspotensiale Medikamenter rettet mot intracellulære targets Tradisjonelt tenkes bredest mulig anvendelse for nytt medikament

25 Behov for endring i tenkningen om brukspotensiale Medikamenter rettet mot intracellulære targets Lengre levetid for medikament? Smalere indikasjonsområde

26 Overvåkning - pasientregistre Forsterket fokus på overvåkning etter godkjenning Etablering av pasientregistre Eks. TNF-alfa hemmere På sikt aktuelt på ulike terapiområder

27 Lærdommer fra TGN1412 trial Fase I-studie ved Northwick Park Hospital i 2006 Monoklonalt antistoff utviklet for behandling av multippel sklerose, revmatoid artritt m.v. Totalt 8 friske frivillige menn; 6 på aktiv substans, 2 placebo Alle 6 på aktiv substans brakt til intensivenhet få timer etter dosering Multiorgansvikt Rapport fokuserer på: Prekliniske studier må ha som mål å gi grunnlag for risikovurdering med angivelse av usikkerhet Eksperimentelt design: allokering av pasienter inn i studie (antall), startdoser, doseintervaller, bivirkningsvurdering relatert til doser m.v.

28 Samarbeid med Bioteknologimiljøer Klinisk forskningspost Ønske om etablering av langsiktig samarbeid med bioteknologimiljøer om utviklingsprosjekter Ta kontakt med Klinisk forskningspost for drøfting av ideer og prosjekter (Tel.: ) Ny hjemmeside etableres

Nasjonalt strategidokument. Kliniske studier, legemidler og barn

Nasjonalt strategidokument. Kliniske studier, legemidler og barn Nasjonalt strategidokument Kliniske studier, legemidler og barn a SAMMENDRAG... 3 BAKGRUNN... 4 HVA ER EN KLINISK UTPRØVING?... 4 HVORFOR ER KLINISKE STUDIER VIKTIGE HOS BARN?... 5 FREMVEKST AV KLINISKE

Detaljer

3.3 Utprøvende behandling gjennom kliniske studier

3.3 Utprøvende behandling gjennom kliniske studier kliniske tilstander. Denne type studier initieres og finansieres vanligvis av det offentlige. Målet med sammenlignende effektstudier er å styrke kunnskapen om hvilke behandlinger som virker best og gir

Detaljer

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser ISBN 1501-973X Forord Målet med dette heftet er å gi en kort innføring om utprøvende og eksperimentell behandling ved sjeldne diagnoser.

Detaljer

Finansiering av kreftlegemidler - en avd.leders og klinikers synspunkt

Finansiering av kreftlegemidler - en avd.leders og klinikers synspunkt Finansiering av kreftlegemidler - en avd.leders og klinikers synspunkt Kjell Magne Tveit Avdeling for kreftbehandling Oslo universitetssykehus Bakgrunn Avd.leder Avdeling for kreftbehandling, OUS Professor

Detaljer

KLINISKE UTPRØVINGER AV LEGEMIDLER. Retningslinjer for vurdering av post-marketing studier

KLINISKE UTPRØVINGER AV LEGEMIDLER. Retningslinjer for vurdering av post-marketing studier KLINISKE UTPRØVINGER AV LEGEMIDLER Retningslinjer for vurdering av post-marketing studier INNHOLD Innledning 3 Retningslinjer 6 I Prosjektets utforming og vitenskapelige verdi 6 II Ikke-vitenskapelige

Detaljer

1. Endringer siden siste versjon. 2. Hensikt og omfang. 3. Ansvar. Instruks Forskningsinstruks. Oslo universitetssykehus HF

1. Endringer siden siste versjon. 2. Hensikt og omfang. 3. Ansvar. Instruks Forskningsinstruks. Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Dokument-ID: 60 Versjon: 0 Utarbeidet av: Stab FoU Instruks Forskningsinstruks Virksomhetsomfattende Godkjent av: Siri Hatlen Dato: 24.06.2010 Gyldig fra: 24.06.2010 Gyldig

Detaljer

Hovedprogram for forbedring 2011-2016 Handlingsplan

Hovedprogram for forbedring 2011-2016 Handlingsplan Hovedprogram for forbedring 2011-2016 Handlingsplan Vedtatt av Styret for St. Olavs Hospital HF 17.12.10 1. INNLEDNING... 5 2. PASIENTBEHANDLING... 5 2.1 Bedre internt pasientforløp... 6 2.2 Pasienterfaringsundersøkelse

Detaljer

Etablering av nye K.G.Jebsen-sentre i medisinsk forskning

Etablering av nye K.G.Jebsen-sentre i medisinsk forskning Thormøhlensgate 51 N-5006 BERGEN, Norway Tel. +47908 57 399 Faks.+47 55 58 21 50 Org. No: 993 962 724 www.stiftkgj.no Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsens styre har i møte 2.12. i år vedtatt å tildele i

Detaljer

Skjema for etisk vurdering av forskningsprosjekter som vedrører forsøkspersoner/pasienter/klienter/informanter. (hovedskjema)

Skjema for etisk vurdering av forskningsprosjekter som vedrører forsøkspersoner/pasienter/klienter/informanter. (hovedskjema) Prosjektnummer REK: 2.2006.830 Skjema for etisk vurdering av forskningsprosjekter som vedrører forsøkspersoner/pasienter/klienter/informanter. (hovedskjema) Øst-Norge: Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259 vedlegg 07 Innovasjon og næringsutvikling versjon 0.9 16.6.2014 Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Detaljer

Avdeling for farmakologi Klinikk for diagnostikk og intervensjon

Avdeling for farmakologi Klinikk for diagnostikk og intervensjon Årsrapport 2014 Avdeling for farmakologi Klinikk for diagnostikk og intervensjon Innhold 1 Avdeling for farmakologi... 3 2 Klinisk farmakologi... 4 3 Seksjon Klinisk forskningspost (KFP)... 9 4 Seksjon

Detaljer

Norsk Biotekforum. Forsøksdesign og statistikk i planleggingen av tidligfase kliniske studier. Statistikerens rolle.

Norsk Biotekforum. Forsøksdesign og statistikk i planleggingen av tidligfase kliniske studier. Statistikerens rolle. Norsk Biotekforum 12. juni 2008 Forsøksdesign og statistikk i planleggingen av tidligfase kliniske studier. Statistikerens rolle. Trond Haider Sr. statistiker Tidlig fase i klinisk forskning: Fase 0 First

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2014-2017 FOR FORSKNING I MEDISINSK DIVISJON: (1) AVDELING FOR KLINISK MOLEKYLÆRBIOLOGI OG (2) SEKSJON FOR KLINISK FORSKNINGSSTØTTE

STRATEGISK PLAN 2014-2017 FOR FORSKNING I MEDISINSK DIVISJON: (1) AVDELING FOR KLINISK MOLEKYLÆRBIOLOGI OG (2) SEKSJON FOR KLINISK FORSKNINGSSTØTTE STRATEGISK PLAN 2014-2017 FOR FORSKNING I MEDISINSK DIVISJON: (1) AVDELING FOR KLINISK MOLEKYLÆRBIOLOGI OG (2) SEKSJON FOR KLINISK FORSKNINGSSTØTTE 1 INNHOLD 1.0 Forord 2.0 Oppsummering strategisk plan

Detaljer

Legemiddelstudier med vekt på post-marketing prosjekter

Legemiddelstudier med vekt på post-marketing prosjekter Legemiddelstudier med vekt på post-marketing prosjekter Stein A. Evensen Leder REK Sør-Øst D 2007-13 Røros oktober 2013 Hva er post-marketing studier? Studier som gjøres etter at det er gitt markedsføringstillatelse

Detaljer

Kampen mot kreft. Lever mot alle odds

Kampen mot kreft. Lever mot alle odds Kampen mot kreft Et bilag om norsk kreftforskning og utvikling 4. utgivelse fra Oslo Cancer Cluster Bruker kroppens eget immunsystem i kreftbehandlingen Side 18 Innovasjonsparken er på vei Side 16 Lever

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 4 2013. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 4 2013. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 4 2013 Reumatologi i Sverige Revmatologer i avtalepraksis NOR-DMARD lever videre i ny drakt Stiftelsen

Detaljer

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Beslutningsdokument for ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Sykehuset Østfold HF 16.11. 2010 1. INNLEDNING... 2 1.1 MÅL I HENHOLD

Detaljer

Idéfaserapport for etablering av protonterapisenter i Helse Sør-Øst ved Oslo universitetssykehus

Idéfaserapport for etablering av protonterapisenter i Helse Sør-Øst ved Oslo universitetssykehus 2014 Idéfaserapport for etablering av protonterapisenter i Helse Sør-Øst ved Oslo universitetssykehus Leveranse til HSØ 15.10.2014 2 Forsideillustrasjon: Illustrasjon for interesseerklæring partikkelsenter

Detaljer

OMRÅDEPLAN 2012-2016 REHABILITERING. Juni 2012

OMRÅDEPLAN 2012-2016 REHABILITERING. Juni 2012 OMRÅDEPLAN 2012-2016 REHABILITERING Juni 2012 INNHOLD INNLEDNING... 3 DEL I... 4 1. BAKGRUNN, OVERORDNEDE FØRINGER... 4 1.2 OMRÅDEPLAN REHABILITERING... 4 2. GEOGRAFISKE OG DEMOGRAFISKE FORHOLD I OMRÅDET...

Detaljer

SPS strategiplan 2020

SPS strategiplan 2020 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF SPS strategiplan 2020 Strategi- og handlingsplan for SPS 2015-2020 Ledergruppa April 2015 Kunnskap og løsninger som skaper bedre helse på den enkeltes premisser Innhold Forside:

Detaljer

2. Sammendrag s. 4. 3. Hva er hjerte- og karforskning? s. 10. 4. Kardiovaskulære sykdommer. Betydning for folkehelse s. 11

2. Sammendrag s. 4. 3. Hva er hjerte- og karforskning? s. 10. 4. Kardiovaskulære sykdommer. Betydning for folkehelse s. 11 UNIKARD Innholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Sammendrag s. 4 3. Hva er hjerte- og karforskning? s. 10 4. Kardiovaskulære sykdommer. Betydning for folkehelse s. 11 5. Oversikt over eksisterende hjerte-

Detaljer

Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien

Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien 212 Last ned denne rapporten i pdf-format Tall og fakta om legemiddelindustrien Du kan laste ned QR-kodeleser gratis i App Store og Android Market Nær 1 %

Detaljer

Legemiddelstudier på barn

Legemiddelstudier på barn Legemiddelstudier på barn Ansgar Berg Seksjonsoverlege, Prof. dr med Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus Røros 15 oktober 2013 Nødvendigheten av å inkludere barn i kliniske utprøvninger Barn

Detaljer

Forprosjektrapport Senter for livskvalitet og mestring

Forprosjektrapport Senter for livskvalitet og mestring Forprosjektrapport Senter for livskvalitet og mestring Potensielle produkter, marked, virksomhetsidé og profil for en samlokalisert helseklynge på Evjemoen Sammendrag... 4 1. Innledning... 7 1.1. Bakgrunn...

Detaljer

Innspill til Helse Sør-Øst i forbindelse med utarbeidelse av regional strategi for rehabilitering

Innspill til Helse Sør-Øst i forbindelse med utarbeidelse av regional strategi for rehabilitering Innspill til Helse Sør-Øst i forbindelse med utarbeidelse av regional strategi for rehabilitering 15.september 2009-1 1. Sammendrag... 3... 5 2.1. Fagrådets mandat:...5 2.2. Fagrådet sammensetning...6

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 23. juni 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: Tentativ fremdriftsplan SAK 72/2011: BESLUTNINGSSAK Del I: UT AV

Detaljer

Protokoll: Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler (NOKBIL).

Protokoll: Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler (NOKBIL). Protokoll: Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler (NOKBIL). PROSJEKTLEDER: Overlege dr. med Bjørn-Yngvar Nordvåg, St Olavs Hospital HF Versjon 31.10.12 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 2 Bakgrunn

Detaljer

Ledelsens gjennomgang Risikovurdering 3. tertial 2013 med plan for risikoreduserende tiltak

Ledelsens gjennomgang Risikovurdering 3. tertial 2013 med plan for risikoreduserende tiltak Ledelsens gjennomgang Risikovurdering 3. tertial 2013 med plan for risikoreduserende tiltak Vedlegg 1 Styresak 3/2014 Innholdsfortegnelse Risikovurdering...3 Pasientbehandling...3 Arbeidsmiljø...3 Forskning,

Detaljer