GJØVIK KOMMUNE GJØVIK BARNEHAGE BYGNINGSMESSIG HOVEDENTREPRISE BOK D - ANBUDSBESKRIVELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GJØVIK KOMMUNE GJØVIK BARNEHAGE BYGNINGSMESSIG HOVEDENTREPRISE BOK D - ANBUDSBESKRIVELSE"

Transkript

1 Gjøvik kommune Gjøvik barnehage Entreprise Bygningsmessig hovedentreprise GJØVIK KOMMUNE GJØVIK BARNEHAGE BYGNINGSMESSIG HOVEDENTREPRISE BOK D - ANBUDSBESKRIVELSE Anbudsgrunnlaget består av: Gjøvik barnehage, bok 0, orientering, anbudsinnbydelse og generelle bestemmelser Gjøvik barnehage, bok D, anbudsbeskrivelse bygningamessig hovedentreprise ( herværende dokument ) med vedlegg ihht liste Gjøvik barnehage, bok E3, anbudsskjema bygningsmessig hovedentreprise Gjøvik barnehage, bygningsmessig hovedentreprise, SHA-plan opi m

2 Gjøvik kommune Gjøvik barnehage Entreprise Bygningsmessig hovedentreprise Entreprise bygningsmessige arbeider, hovedentreprise. 01 Innholdsfortegnelse - vedlegg 02 Rigging og drift av byggeplass Rigging osv Drift av byggeplass Styring av kvalitet, SHA og ytre miljlø Forsikringer Kvalitetssikrende tiltak Avsluttende arbeider Avsluttende dokumentasjon 03 Graving, grunnarbeid GRUNN OG FUNDAMENTER 05 Betongarbeider GRUNN OG FUNDAMENTER YTTERVEGGER INNERVEGGER DEKKER 06 Betongskonstruksjoner, prefab BÆRESYSTEMER TRAPPER, BALKONGER MV 07 Stålkonstruksjoner BÆRESYSTEMER 08 Trekonstruksjoner BÆRESYSTEMER 09 Mur- og flisarbeider Innervegger Dekker Andre bygningsmessige deler 12 Tømrerarbeider Yttervegger Utvendig kledning og overflate Innervegger Skjørt Kledning og overflate Andre deler av innervegger Sammensatte elementer 13 Snekkerarbeider Yttervegg Systemvegger Innervegger Systemvegger, glassfelt Spanskvegger 14 Vindusarbeider Yttervegger Vinduer, dører, porter Solavskjerming Innervegger Vinduer i innervegger 15 Dørarbeider opi m

3 Gjøvik kommune Gjøvik barnehage Entreprise Bygningsmessig hovedentreprise Yttervegger Dører Innervegger Dører og foldevegger 16 Låser og beslag Andre bygningstekniske deler Adgangskontroll 17 Tekkearbeider Yttertak Gallerigang 18 Blikkenslagerarbeider Yttervegg Vinduer, dører, porter Utvendig kledning og overflate Yttertak Gesimser. 19 Metallarbeider Dekker Utstyr og komplettering Trapper, balkonger mm Innvendige trapper Utvendige trapper Utvendige rekkverk 20 Glassarbeider 21 Malerarbeider Innervegg Dekker 22 Byggtapetsering Innervegg Dekker 23 Akustiske arbeider Vegger Dekker Systemhimlinger 24 Fast bygginredning Fast innventar Prefabrikerte rom/elementer 25 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS Generelt Gravearbeider utvendig Gravearbeider innvendig Hjelpearbeider VVS i bygget Branntetting VVS 26 Bygningsmessige hjelpearbeider for elektro Utvendig for el.anlegg Innvendig for el. anlegg Branntetting for el. anlegg Provisoriske el. anlegg Spiserom, oppholdsrom og lager Stilaser, transport Hjelpearbeider for heis opi m

4 Gjøvik kommune Gjøvik barnehage Entreprise Bygningsmessig hovedentreprise 27 Utomhusarbeider Skjøtsel Vegetasjonsrydding Grunnarbeider Murer Veier og plasser Gartnerarbeider Utstyr Oversikt tegninger / vedlegg Arkitekt: Plan og Prosjekt Arkitekter AS opi m

5 Gjøvik kommune Gjøvik barnehage Entreprise Bygningsmessig hovedentreprise Rådgivende ingeniør bygg: Norconsult AS opi m

6 Gjøvik kommune Gjøvik barnehage Entreprise Bygningsmessig hovedentreprise opi m

7 Gjøvik kommune Gjøvik barnehage Entreprise Bygningsmessig hovedentreprise Landskapsarkitekt : Cowi AS TEGNINGSLISTE PROSJEKT: A AJOUR PR: T E G N I N G E R R E V I S J O N E R - DATO NR NAVN / BESKRIVELSE L01 Utomhusplan, anbudstegning L02 Leggemønster, gangbaneheller, anbudstegning L03 Detalj amfi og vannrenne, anbudstegning L04 Trestøtte anbudstegning L05 Pilehytte, byggeinstruks L06 Piletunnel, byggeinstruks opi m

8 Gjøvik barnehage - Entreprise nr: Side 02-1 Kapittel: 02 Rigging og drift av byggeplass 02 Rigging og drift av byggeplass 02.1 GENERELT Beskrivelse ved Plan og Prosjekt Arkitekter AS Denne beskrivelsen er basert på: - NS 3420 utgave 2014 (201401) - Se og Anbundsgrunnlagets bok 0, Det vises også til Riggplan, tegning nr. A0003. Dette kapittel omfatter komplett rigg og drift for egne arbeider samt flere felles rigg- og driftsytelser for andre entrepriser i hht krav og opplysninger gitt i Anbudsgrunnlaget bok 0. Alle beskrevne ytelser i henhold til Anbudsgrunnlagets bok 0 og NS 3420 skal være medtatt, og skal dekke alle kapital-, rigg-, drifts- og nedriggingsskostnader med de ytelser som inngår for å utføre og fullføre byggearbeidene. Det er opp til den enkelte entreprenør å gjøre seg kjent på arbeidsstedet for å fremskaffe nødvendige opplysninger som har betydning for økonomi, fremdrift eller på annet vis har betydning for tilbudsgivningen. Entreprenøren må selv vurdere omfanget av arbeidet med egen rigg og drift samt felles rigg- og driftsytelser for andre entrepriser. Det er brukt koder for sammensatte ytlelser i hht NS3420. Der hvor det forventes ytelser utover det som skal inngå i de sammensatte kodene eller for andre en egne arbeider er dette spesifisert i underposter / egne poster. Poster som ikke blir utfylt med kronebeløp av tilbydere, regnes å være innkalkulert i enhetsprisene annet sted dersom forbehold ikke framgår av følgeskrivet Rigging osv AV4.2A TILRIGGING OG NEDRIGGING FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: Se riggplan A003. RS Det vises til generelle krav i konkurransegrunnlagets del III E1, E2 og E3. Enkelte ytleser er trukket ut i egne poster for å synliggjøre kostandene på disse. Se og bok 0, kap. A3. Akkumulert Kapittel 02 Rigging og drift av byggeplass:

9 Gjøvik barnehage - Entreprise nr: Side 02-2 Kapittel: 02 Rigging og drift av byggeplass AK3.112A KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER Rund sum Type/formål: Plass for lager og tilvirking Lokalisering: Valgfritt innenfor riggområdet. Beskrivelse: Se andre krav RS Hovedentreprenør klarggjør plasser også til sideentrprenører sine lager. Sideentreprenører holder selv lager. Se og bok 0, kap. A AK3.113A KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER Rund sum Type/formål: Parkeringsplass Lokalisering: Valgfritt innenfor riggområdet. Beskrivelse: Se andre krav RS Parkeringsplasser gjelder håndverkerbiler, ikke private kjøretøy. Plassen skal være dimensjonert også for sideentreprenører. Se og bok 0, kap. A AK3.114A KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER Rund sum Type/formål: Plass for avfallshåndtering Lokalisering: Valgfritt innenfor riggområdet. Beskrivelse: Se andre krav RS Plass for avfallshåndtering skal være dimensjonert også for sideentreprenører. Se og bok 0, kap. A3. Akkumulert Kapittel 02 Rigging og drift av byggeplass:

10 Gjøvik barnehage - Entreprise nr: Side 02-3 Kapittel: 02 Rigging og drift av byggeplass AK3.2818A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Rund sum Installasjon: Alle provisoriske tekniske installasjoner Formål: Hele bygge- eller anleggsplassen Lokalisering: Valgfritt innenfor riggområdet. Utførelse: Valgfritt Dimensjon/kapasitet: Se andre krav RS Provisoriske tekniske installasjoner skal dimensjoneres for å kunne dekke også sideentreprenørers behov. Se og bok 0, kap. A AK3.432A TILRIGGING AV LOKALER - RUND SUM Rund sum Type lokale: Skifte- og vaskerom Lokalisering: Valgfritt innenfor riggområdet. Utførelse: Valgfritt RS Skifte- og vaskerom skal være dimensjonert også for sideentreprenørers bruk. Se og bok 0, kap. A AK3.433A TILRIGGING AV LOKALER - RUND SUM Rund sum Type lokale: Toaletter Lokalisering: Valgfritt innenfor riggområdet. Utførelse: Se andre krav RS Toaletter skal være dimensjonert også for sideentreprenørers bruk. Se og bok 0, kap. A AK3.434A TILRIGGING AV LOKALER - RUND SUM Rund sum Type lokale: Spiserom Lokalisering: Valgfritt innenfor riggområdet Utførelse: Se andre krav RS Spiserom skal være dimensjonert også for sideentreprenørers bruk. Se og bok 0, kap. A3. Akkumulert Kapittel 02 Rigging og drift av byggeplass:

11 Gjøvik barnehage - Entreprise nr: Side 02-4 Kapittel: 02 Rigging og drift av byggeplass AK3.435A TILRIGGING AV LOKALER - RUND SUM Rund sum Type lokale: Møterom Lokalisering: Valgfritt innenfor riggområdet Utførelse: Se andre krav RS Møterom må dimensjoneres for byggemøter med 15 deltakere. Møterom skal fritt kunne disponeres av sidentreprenører og byggherren. Se og bok 0, kap. A AK3.436A TILRIGGING AV LOKALER - RUND SUM Rund sum Type lokale: Kontor Lokalisering: Valgfritt innenfor riggområdet Utførelse: Valgfritt RS Det skal også medtas permanent kontorplass for sideentrprenører + en disponibel plass. Se og bok 0, kap. A AK3.5399A TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - RUND SUM Rund sum Type: Generell bestemmelse Lokalisering: Stillaser generelt Utførelse: Se andre krav RS Transportanlegg og stillaser skal fritt kunne benyttes av sideentreprenører og byggherrens representanter. Se og bok 0, kap. A3.. Akkumulert Kapittel 02 Rigging og drift av byggeplass:

12 Gjøvik barnehage - Entreprise nr: Side 02-5 Kapittel: 02 Rigging og drift av byggeplass AK3.69A TILRIGGING AV PRODUSERENDE ANLEGG Rund sum Type: Generell bestemmelse Lokalisering: Valgfritt innenfor avsatt riggområde Utførelse: Se andre krav RS Produserende anlegg skal kunne benyttes av sideentreprenører så langt dette ikke er til hinder for eget kontraktarbeide. Se og bok 0, kap. A AK3.821A TILRIGGING FOR AVFALLSHÅNDTERING Rund sum Lokalisering: Valgfritt innenfor riggområdet. Type: Se andre krav Dimensjon: Se andre krav Sortering: Se andre krav Omfang: Se andre krav Utførelse: Se andre krav RS Dimensjoneres for å kunne håndtere også sideentreprenørers avfall ihht generelle bestemmelser i konkurransegrunnalgets bok 0 - SHA og yttre miljø.se og bok 0, kap. A3. c) Utførelse Ihht generelle bestemmelser i konkurransegrunnalgets bok 0- SHA og yttre miljø AJ8.22 UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN Rund sum Nei RS Akkumulert Kapittel 02 Rigging og drift av byggeplass:

13 Gjøvik barnehage - Entreprise nr: Side 02-6 Kapittel: 02 Rigging og drift av byggeplass AK3.2158A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Rund sum Installasjon: Tele- og datanett Formål: Hele bygge- eller anleggsplassen Lokalisering: Se andre krav Utførelse: Valgfritt Dimensjon/kapasitet: Se andre krav RS : Byggeplassen skal knyttes opp mot telenett/ datanett/ internett slik at det sikrer god kommunikasjon til og fra byggeplasskontoret i hele byggeperioden. Se og bok 0, kap. A Drift av byggeplass AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: Hele kontraktsarbeidet Nei AM3.113A DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER Rund sum Type/formål: Parkeringsplass Lokalisering: Alle tilriggede P-plasser Beskrivelse: Nødvendig sommer- og vintervedlikehold Dimensjoner: Ikke relevant RS RS Omfatter også tilriggede plasser for sideentreprenører. Se og bok 0, kap. A AM3.281A DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Rund sum Installasjon: Alle provisoriske tekniske installasjoner Lokalisering: Som tilrigget Installasjonens omfang: All tilrigget teknisk innstallasjon. Ytelse: Komplett vedlikehold RS Omfatter drift alle tekniske installasjoner som er tilrigget så lenge disse er påkrevd for egne eller sideentreprenørers arbeider. Se og bok 0, kap. A3. Akkumulert Kapittel 02 Rigging og drift av byggeplass:

14 Gjøvik barnehage - Entreprise nr: Side 02-7 Kapittel: 02 Rigging og drift av byggeplass AM3.412A DRIFT AV LOKALER - RUND SUM Rund sum Type lokale: Skifte- og vaskerom Lokalisering: Som tilrigget Omfang/størrelse: Som tilrigget Varighet: Se andre krav RS Omfatter drift så lenge lokalene er påkrevd for egne eller sideentreprenørers arbeider. Se og bok 0, kap. A AM3.413A DRIFT AV LOKALER - RUND SUM Rund sum Type lokale: Toaletter Lokalisering: Som tilrigget Omfang/størrelse: Som tilrigget Varighet: Se andre krav RS Omfatter drift så lenge lokalene er påkrevd for egne eller sideentreprenørers arbeider. Se og bok 0, kap. A AM3.414A DRIFT AV LOKALER - RUND SUM Rund sum Type lokale: Spiserom Lokalisering: Som tilrigget Omfang/størrelse: Som tilrigget Varighet: Se andre krav RS Omfatter drift så lenge lokalene er påkrevd for egne eller sideentreprenørers arbeider. Se og bok 0, kap. A3. Akkumulert Kapittel 02 Rigging og drift av byggeplass:

15 Gjøvik barnehage - Entreprise nr: Side 02-8 Kapittel: 02 Rigging og drift av byggeplass AM3.415A DRIFT AV LOKALER - RUND SUM Rund sum Type lokale: Møterom Lokalisering: Som tilrigget Omfang/størrelse: Som tilrigget Varighet: Se andre krav RS Omfatter drift så lenge lokalene er påkrevd for egne eller sideentreprenørers arbeider og byggherrens bruk. Se og bok 0, kap. A AM3.416A DRIFT AV LOKALER - RUND SUM Rund sum Type lokale: Kontor Lokalisering: Som tilrigget Omfang/størrelse: Som tilrigget Varighet: Se andre krav RS Omfatter drift så lenge lokalene er påkrevd for egne eller sideentreprenørers arbeider. Se og bok 0, kap. A AM3.822A AVFALLSHÅNDTERING - RUND SUM Rund sum Lokalisering: Som tilrigget Type avfall: Alt avfall Leveringssted: Valgfritt RS Drift av tilrigget avfallshåndtering, inkludert tømming og avgifter, så lenge byggeplassen produserer avfall. Se og bok 0, kap. A AJ1.1 PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Nei RS Akkumulert Kapittel 02 Rigging og drift av byggeplass:

16 Gjøvik barnehage - Entreprise nr: Side 02-9 Kapittel: 02 Rigging og drift av byggeplass AM1.824A KOORDINERENDE YTELSER Tid Ytelse: Ansvarlig for koordinering i utførelsesfasen Prosjektbeskrivelse: Framdriftskoordinering RS x) Mengderegler Prises som rund sum Se og bok 0, kap. A AM1.829A KOORDINERENDE YTELSER Tid Ytelse: Mangfoldiggjøring av tegninger Prosjektbeskrivelse: Tegningkopiering RS Tiltakshaver forutsetter at tegninger skal publiserer på prosjektets web-hotell og at entreprenøren selv henter tegninger derfra og mangfoldiggjør dem i nødvendig antall. x) Mengderegler Prises som rund sum Se og bok 0, kap. A Styring av kvalitet, SHA og ytre miljlø AM1.824A KOORDINERENDE YTELSER Tid Ytelse: Ansvarlig for koordinering i utførelsesfasen Prosjektbeskrivelse: Se andre krav RS Hit overføres krav om økonomisk dekning for styring av kvalitet, SHA og ytre miljø fra bok 0 x) Mengderegler Prises som rund sum Se og bok 0, kap. A3. Akkumulert Kapittel 02 Rigging og drift av byggeplass:

17 Gjøvik barnehage - Entreprise nr: Side Kapittel: 02 Rigging og drift av byggeplass AM1.824A KOORDINERENDE YTELSER Tid Ytelse: Ansvarlig for koordinering i utførelsesfasen Prosjektbeskrivelse: Se andre krav RS Hit overføres krav om økonomisk dekning for ivaretakelse av krav til helse, sikkerhet og arbeidsmiljø, eksklusive samordningsoppgaver fra bok 0 x) Mengderegler Prises som rund sum Se og bok 0, kap. A AM1.31A HOVEDBEDRIFT Rund sum RS Hit overføres krav om økonomisk dekning for ivaretakelse av å være Hovedbedrift fra bok AM1.824A KOORDINERENDE YTELSER Tid Ytelse: Ansvarlig for koordinering i utførelsesfasen Prosjektbeskrivelse: Se andre krav RS Hit overføres krav om økonomisk dekning for ivaretagelse av krav til ytre miljø og kulturminner fra bok 0. x) Mengderegler Prises som rund sum Se og bok 0, kap. A3. Akkumulert Kapittel 02 Rigging og drift av byggeplass:

18 Gjøvik barnehage - Entreprise nr: Side Kapittel: 02 Rigging og drift av byggeplass AM1.824A KOORDINERENDE YTELSER Tid Ytelse: Ansvarlig for koordinering i utførelsesfasen Prosjektbeskrivelse: Se andre krav RS Hit overføres krav om økonomisk dekning for ivaretakelse av krav ved hovedrigg fra bok 0, x) Mengderegler Prises som rund sum Se og bok 0, kap. A Forsikringer AB1 FORSIKRING AV ANSVAR Rund sum Nei AB2 FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Nei AE1 SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER Rund sum Nei RS RS RS Kvalitetssikrende tiltak AO2.11 RIGGING FOR BYGGRENHOLD Rund sum Lokalisering: Se bok 0, kap. A3. Omfang: Se og bok 0, kap. A3. Utførelse: Se og bok 0, kap. A3. Nei AO2.22 BYGGRENHOLD Rund sum Lokalisering: Se og bok 0, kap. A3. Krav til utførelse: Se og bok 0, kap. A3. Rengjøringsfrekvens: Se og bok 0, kap. A3. Kontrollmetode: Se og bok 0, kap. A3. Nei RS RS Akkumulert Kapittel 02 Rigging og drift av byggeplass:

19 Gjøvik barnehage - Entreprise nr: Side Kapittel: 02 Rigging og drift av byggeplass AO3.21A RIGGING FOR OPPVARMING Antall Lokalisering: Hele bygget Omfang: Se andre krav Utførelse: Valgfritt RS Nødvendige innstallasjoner for oppvarming for egne og sideentreprenørers arbeider. Se og bok 0, kap. A3. x) Mengderegler Enhet endret til RS AO3.221 OPPVARMING AV BYGG UNDER UTFØRELSE - RUND SUM Rund sum Lokalisering: Hele bygget Utførelse: Oppvarming for egne og sideentreprenørers arbeider. Nei AO3.41 RIGGING FOR AVFUKTING Rund sum Lokalisering: Hele bygget Omfang: Avfukting for egne og sideentreprenørers arbeider. Utførelse: Valgfri. Nei RS RS AO3.421 AVFUKTING - RUND SUM Lokalisering: Hele bygget Utførelse: Avfukting for egne og sideentreprenørers arbeider. Nei Rund sum AO4.31 RIGGING FOR PROVISORISK TETTING Rund sum Lokalisering: Hele bygget Omfang: Provisorisk tetting for å sikre egne og sideentreprenørers arbeider. Utførelse: Valgfri. Nei RS RS Akkumulert Kapittel 02 Rigging og drift av byggeplass:

20 Gjøvik barnehage - Entreprise nr: Side Kapittel: 02 Rigging og drift av byggeplass AO4.321 DRIFT AV PROVISORISK TETTING - RUND SUM Rund sum Lokalisering: Hele bygget Nei AO4.51 RIGGING FOR FUKTBESKYTTELSE Rund sum Lokalisering: Hele byggplassen Omfang: Egne arbeider og materialer Utførelse: Valgfritt Nei AO4.521 DRIFT AV FUKTBESKYTTELSE - RUND SUM Rund sum Lokalisering: Hele byggplassen Nei AO5.11 LEKKASJEMÅLING AV BYGGVERK Rund sum Type: Fullstendig måling Lokalisering: Hele bygget Omfang: Hele bygget Nei AO5.31 TERMOGRAFERING Rund sum Lokalisering: Hele bygget Omfang: Hele bygget Nei RS RS RS RS RS Akkumulert Kapittel 02 Rigging og drift av byggeplass:

21 Gjøvik barnehage - Entreprise nr: Side Kapittel: 02 Rigging og drift av byggeplass AOA Kvalitetssikrende tiltak Måling av TVOC RS : Måling som dokumenterer at innemiljøet i barnehagen ikke inneholder skadelige mengder av helseskadelige stoffer som følge av emisjon fra innvendige overflater c) Utførelse : Iht kravene til NS EN d) Toleranser Gjennomsnittlig verdi i rommene skal ikke ligge over 50ug/m3/h, og max verdi i et enkelt rom skal ikke være over 250 ug/m3/h e) Prøving og kontroll: Det skal foretas en måling av TVOC i et avdelingslekerom i hvert plan og ett grupperom i hvert plan. Målingen skal foretas 1 mnd etter ferdig bygg. x) Mengderegler Verdier skal måles i 4 rom Avsluttende arbeider AQ1.521 AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR ALLE KONTRAKTER - RUND SUM Rund sum Tidspunkt: Før møblering Lokalisering: Hele bygget Type rom: Alle typer Arealangivelse: Ca 1750m2 gulvareal Krav til renhet: Se og bok 0, kap. A3. Nei AQ4.212A OPPLÆRING AV BRUKERE OG DRIFTSPERSONELL Rund sum Anlegg: Bygningskropp Personell: Drifts- og vedlikeholdspersonell Beskrivelse av opplæringen: Se andre krav Opplæringens varighet: Se og bok 0, kap. A3. RS RS Se og bok 0, kap. A3.. c) Utførelse Se og bok 0, kap. A3. Akkumulert Kapittel 02 Rigging og drift av byggeplass:

22 Gjøvik barnehage - Entreprise nr: Side Kapittel: 02 Rigging og drift av byggeplass AQ4.291A OPPLÆRING AV BRUKERE OG DRIFTSPERSONELL Rund sum Anlegg: Fast inventar, hvitevarer mm Personell: Brukere Beskrivelse av opplæringen: Se andre krav Opplæringens varighet: Se og bok 0, kap. A3. RS Se og bok 0, kap. A3.. c) Utførelse Se og bok 0, kap. A AQ4.41A PRØVEDRIFT Rund sum Anlegg: Bygningskropp Beskrivelse: Se og bok 0, kap. A3. Periode: Se og bok 0, kap. A3. RS Se og bok 0, kap. A Avsluttende dokumentasjon AU2.1 SLUTTDOKUMENTASJON Rund sum Dokumentasjonskrav: Se og bok 0, kap. A3. - krav til FDV- dokumentasjon, merking, prøvedrift og opplæring Nei AU4.1A DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON Rund sum Dokumentasjonskrav: Kfr. Bok 0 - krav til FDVdokumentasjon, merking, prøvedrift og opplæring RS RS : Posten omfatter levering av dokumentasjon av produkter, materialer, egenskaper, farger, vedlikehold og alle opplysninger som skal inn i FDV - dokumentasjonen for prosjeket. Dokumentasjonen skal framlegges kontinuerlig under byggesakens gang, etter hvert som produkter osv. er fastlagt. Dokumentasjonen skal framlegges i form av PDF filer som lastes opp på prosjektets e-room, og organiseres som anvist i bok 0. Sum Kapittel 02 Rigging og drift av byggeplass:

23 Gjøvik barnehage - Entreprise nr: Side 03-1 Kapittel: 03 Graving, grunnarbeid 03 Graving, grunnarbeid For beskrivelse gjelder tegninger i henhold til tegningslist RIB GRUNN OG FUNDAMENTER TRANSPORTTABELL Tilleggsinformasjon fra entreprenøren. Her skal angis pris for transport av masse, planering på tipp samt priser for mannskap og maskiner i egen tabell FF A AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER Areal m 2 350,00 Type masser/sortering: 8/16 Underlag: Bærelag Tillatt høydeavvik: ± 20 mm Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm Lokalisering: Bærelag for fundamenter og ringmur Masser i underlaget: Avrettet grunn Midlere tykkelse: 250mm x) Mengderegler Mengde avregnes etter medgått FF A AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER Areal m 2 100,00 Type masser/sortering: 8/16 Underlag: Bærelag Tillatt høydeavvik: ± 20 mm Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm Lokalisering: Under markisolasjon i grunnen Masser i underlaget: Avrettet grunn Midlere tykkelse: 250mm x) Mengderegler Mengde avregnes etter medgått Akkumulert Kapittel 03 Graving, grunnarbeid:

24 Gjøvik barnehage - Entreprise nr: Side 03-2 Kapittel: 03 Graving, grunnarbeid FS A TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m 3 100,00 Type utlegging: Gjenfylling Type masser/sortering: 8/16 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Innvendig rundt/inntil sålefundamenter, punktfundamenter, vegger og ringmurer til UK bærelag for gulv på grunn Type konstruksjon: Fundamenter, vegger og ringmur Underlag: Avrettet grunn Nivå/kote: Varierer Toleranse: +/- 20mm x) Mengderegler Mengde avregnes etter medgått FS A TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m 3 150,00 Type utlegging: Gjenfylling Type masser/sortering: Stedlige, gode masser Levering: Stedlige masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Innvendig rundt/inntil sålefundamenter, punktfundamenter, vegger og ringmurer til UK bærelag for gulv på grunn Type konstruksjon: Fundamenter, vegger og ringmur Underlag: Avrettet grunn Nivå/kote: Varierer Toleranse: +/- 20mm x) Mengderegler Mengde avregnes etter medgått Akkumulert Kapittel 03 Graving, grunnarbeid:

25 Gjøvik barnehage - Entreprise nr: Side 03-3 Kapittel: 03 Graving, grunnarbeid FS A TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m 3 100,00 Type utlegging: Gjenfylling Type masser/sortering: Sprengt stein Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Innvendig rundt/inntil sålefundamenter, punktfundamenter, vegger og ringmurer til UK bærelag for gulv på grunn Type konstruksjon: Fundamenter, vegger og ringmur Underlag: Avrettet grunn Nivå/kote: Varierer Toleranse: +/- 20mm x) Mengderegler Mengde avregnes etter medgått FS A TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m 3 100,00 Type utlegging: Gjenfylling Type masser/sortering: 8/16 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Utvendig inntil jordtrykksvegger i aksene 1, 11 og A Type konstruksjon: Betongvegg Underlag: Avrettet grunn Nivå/kote: Varierer Toleranse: +/- 20mm x) Mengderegler Mengde avregnes etter medgått Akkumulert Kapittel 03 Graving, grunnarbeid:

26 Gjøvik barnehage - Entreprise nr: Side 03-4 Kapittel: 03 Graving, grunnarbeid FS A TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m 3 100,00 Type utlegging: Gjenfylling Type masser/sortering: Stedlige, gode masser Levering: Stedlige masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Utvendig inntil jordtrykksvegger i aksene 1, 11 og A Type konstruksjon: Betongvegg Underlag: Avrettet grunn Nivå/kote: Varierer Toleranse: +/- 20mm x) Mengderegler Mengde avregnes etter medgått FS A TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m 3 50,00 Type utlegging: Gjenfylling Type masser/sortering: Stedlige, god masser Levering: Stedlige masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Inntil utvendig støttemur Type konstruksjon: Betongvegg Underlag: Avrettet grunn Nivå/kote: Varierer Toleranse: +/- 20mm x) Mengderegler Mengde avregnes etter medgått Akkumulert Kapittel 03 Graving, grunnarbeid:

27 Gjøvik barnehage - Entreprise nr: Side 03-5 Kapittel: 03 Graving, grunnarbeid FS A TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m 3 50,00 Type utlegging: Gjenfylling Type masser/sortering: Sprengt stein Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: UK gulv på grunn utvendig rampe i Akse Type konstruksjon: Betong gulv på grunn Underlag: Avrettet grunn Nivå/kote: UK gulv på grunn Toleranse: +/- 20mm x) Mengderegler Mengde avregnes etter medgått FS A TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m 3 50,00 Type utlegging: Gjenfylling Type masser/sortering: 8/16 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: UK gulv på grunn utvendig rampe i Akse Type konstruksjon: Betong gulv på grunn Underlag: Avrettet grunn Nivå/kote: UK gulv på grunn Toleranse: +/- 20mm x) Mengderegler Mengde avregnes etter medgått Akkumulert Kapittel 03 Graving, grunnarbeid:

28 Gjøvik barnehage - Entreprise nr: Side 03-6 Kapittel: 03 Graving, grunnarbeid FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL Prosjektert areal m 2 650,00 Type lag: Bærelag Type masse/sortering: 8/16 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Bærelag for gulv på grunn. Bærelag avrettes med sand for legging av isolasjon. Sand inkluderes i denne posten Underlag: Avrettede masser Tykkelse: 250mm x) Mengderegler Mengde avregnes etter medgått UB A DRENSLEDNINGER AV PLAST - KORRUGERTE Lengde m 200,00 Materiale: PVC Nominell diameter: DN 113 Lokalisering: Rundt bygget til drenskum utenfor bygning Underlag: 8/16 Relativ deformasjon: Valgfritt Dimensjon: DN 110 c) Utførelse Avslutning i plast drenskum utenfor bygning skal inkluderes i enhetspris. Sum Kapittel 03 Graving, grunnarbeid:

29 Gjøvik barnehage - Entreprise nr: Side 05-1 Kapittel: 05 Betongarbeider 05 Betongarbeider BETONGKONSTRUKSJONEN, ORIENTERING Beskrivelse av arbeidene: Betongarbeidene består av grunnmur og punktfundamenter, samt stripefundamenter under innvendige- og utvendige vegger. Bygget avstives med betongvegger. Jordtrykksvegger føres opp til dekke over plan 1, vegger for avstiving av bygget føres opp til dekke over plan 2. Dekker utføres som flatedekker av plasstøpt betong. Dekke legges opp på vegger av betong og på stålsøyler, limtresøyler og prefab betongsøyler. Miljøkrav: Oppstikkende armeringsjern skal sikres med gummimantel eller HMS-krok mht sikkerhet. Avregning: Betongarbeidene avregnes i sin helhet etter oppmålte mengder i samråd med byggeleder. Alle armeringsmengder oppgjøres etter virkelig mengde, og med grunnlag i utarbeidede bøyelister. Monteringsjern listes ikke i bøyelister, og skal være inkludert i enhetsprisen for hovedarmeringen. Angitte mengder er anslåtte, og kan varriere både i dimensjon og mengde. Utførelse: Betongarbeidene skal utføres i henhold til NS 3420, NS- EN NA og NS-EN 206-1, samt de standarder det er referert til i disse. Andre offentlige forskrifter og regler som omfatter entreprenørens/leverandørens arbeidsområder må det også tas hensyn til. Alle konstruksjoner under terrengnivå som vender mot grunn under høyeste grunnvannstand, skal utføres som vanntette konstruksjoner. Alle synlige riss i konstruksjoner med tetthetskrav skal injiseres i etterkant. Etterinjisering i garantitiden skal være inkludert. Ved innstøping av varmforsinket stål skal stålet behandles for å hindre reaksjon mellom varmforsinking og fersk betong. Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeider:

30 Gjøvik barnehage - Entreprise nr: Side 05-2 Kapittel: 05 Betongarbeider Forskaling Entreprenøren er eneansvarlig for dimensjonering av forskalingen. Støpeskjøter i konstruksjoner som skal være vanntette, skal utføres med fortanning og med en type tettemiddel f.eks. bentonitt svellebånd eller injeksjonsslanger. Dette skal utføres på en slik måte at det ikke blir luftlommer. I alle støpeskjøter skal slamsjiktet fjernes ved sandblåsing. Behandlingen av flatene skal pågå inntil det grove tilslaget er frilagt. Betongoverflaten gjøres ren og fuktes. Overflødig vann fjernes. Når betongflaten er lett sugende påbegynnes støpingen. Der det ikke er egne poster i anbudet, skal de krav som er stilt over inkl. i de øvrige postene. Det gjelder bl.a. avfasing av hjørner, støpeskjøter (uten fugebånd) Armering Rette armeringsstenger med diameter 16 mm og mindre vil i stor grad bli angitt i lm og må kappes på stedet. Armeringen skal utføres, dvs. kappes, bøyes og legges i nøye overensstemmelse med gjeldene tegninger, bøyelister, NS 3420, NS-EN NA og NS-EN Hvor det kan påvises at armeringen ikke har den foreskrevne overdekningen, kan byggherre, om han finner det nødvendig, forlange at flatene blir behandlet med egnet type mørtel for å oppnå foreskrevet overdekning. Byggherre forbeholder seg retten til evt. å foreskrive annen behandling. Armeringsmengder avregnes, angitte mengder er kun orienterende. Armeringsmengdene i mengdefortegnelsen er beregnet ved overslag og kan ikke benyttes ved entreprenørenes bestilling. Arbeidstegninger og bøyelister vil bli utarbeidet i god tid før arbeidene igangsettes. Armeringen avregnes etter netto mengder etter bøyelister (kfr. måleregler i NS 3420) Armeringsnett avregnes (i kg) etter netto lagt areal. Ekstra mengder for omfaring o.l. skal Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeider:

31 Gjøvik barnehage - Entreprise nr: Side 05-3 Kapittel: 05 Betongarbeider innkalkuleres i enhetsprisen. For løpemeterarmering. betales for netto lengder +5% for skjøting. Støping, herding og overflatebearbeiding av plasstøpt betong Maksimal steinstørrelse D = 24 mm og det grove tilslaget (D > 4mm) skal utgjøre mer enn 50% av samlet tilslagsmengde. D (Dmax) må imidlertid vurderes ut fra konstruksjonstykkelse og armeringstetthet kan etter avtale velges både større og mindre, men aldri mindre enn 16mm. Betongarbeidene skal utføres i nøye overensstemmelse med gjeldende tegninger, NS 3420, NS-EN NA, NS-EN og NS-EN Ved valg av utførelse må leverandøren bl.a. ta hensyn til konstruksjonens krav til styrke, stivhet og evt. vanntetthet. I regnvær sørges for tilstrekkelig tildekking. Leverandøren er ansvarlig for betongens kvalitet både med hensyn til styrke, støpbarhet, tetthet og svinnegenskaper. Entreprenørens forslag til materialsammensetning inkl. tilsetningsstoffer forelegges byggeleder for vurdering. Leverandøren fremlegger i god tid planer for fremdrift, utstyr (og reserveutstyr), planlagt støpehastighet, støpeskjøter etc. I konstruksjonsdeler der det er beskrevet vanntett betong, skal det ikke være synlig vannutslag på den tørre siden. Boltegrupper skal innstøpes med mal og bolter innmåles med hensyn til riktig plassering før støping. Gjengepartiet på boltens fri ende skal være innsatt med fett og beskyttet før innstøping. For innstøping av bolter og boltegrupper, samt forankringsplater gjelder følgende toleranser: Toleranser etter NS-EN :2008, D2.20. Mengdene for kontraktens poster vil bli regulert etter målebrev for utført volum. Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeider:

32 Gjøvik barnehage - Entreprise nr: Side 05-4 Kapittel: 05 Betongarbeider For annen betong enn den beskrevne, justeres prisen opp eller ned med samme kroneantall som leverandørens forskjell i pris mellom overnevnte betong og den leverte betong pluss entreprenørens påslag. Det gjelder også vanntett betong. Tilbyder leverer sammen med tilbudet en prisliste for betong levert fra blandeverk i ulike kvaliteter og tilsetninger. Der det ikke er egne poster i anbudet, skal de krav som er stilt over inkl. i de øvrige postene LG8.112A VARMEISOLERING AV BETONG I HERDEFASEN Areal Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Alle støpte konstruksjoner Varighet: Etter entreprenørens anbefaling Krav til isolasjon: Etter entreprenørens anbefaling Antall og plassering av målepunkter: Etter entreprenørens anbefaling RS : Entreprenørens ansvar som vurderer nødvendigheten ut fra byggeperiode GRUNN OG FUNDAMENTER FUNDAMENTER Punkt- og stripefundamenter, grunnmurer og gulv på grunn iht fundament- og gulvplaner. Kfr grunnundersøkelsesrapport fra geotekniker. Gjelder konstruksjoner opp til OK gulv på grunn. Inkl. oppstikkende grunnmurskant SÅLEFUNDAMENTER Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeider:

33 Gjøvik barnehage - Entreprise nr: Side 05-5 Kapittel: 05 Betongarbeider LB1.1012A FORSKALING AV FUNDAMENT Areal forskaling m 2 36,00 Forskalingsoverflate: Valgfri Forskalingstype: Vertikal Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Gjelder sålefundamenter ihht fundamentplan Sålefundament 1000x250mm LB1.1012A FORSKALING AV FUNDAMENT Areal forskaling m 2 7,00 Forskalingsoverflate: Valgfri Forskalingstype: Vertikal Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Gjelder sålefundamenter ihht fundamentplan Sålefundament 1200x250mm LB1.1012A FORSKALING AV FUNDAMENT Areal forskaling m 2 3,00 Forskalingsoverflate: Valgfri Forskalingstype: Vertikal Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Gjelder sålefundamenter ihht fundamentplan Sålefundament 1750x300mm LB1.1012A FORSKALING AV FUNDAMENT Areal forskaling m 2 18,00 Forskalingsoverflate: Valgfri Forskalingstype: Vertikal Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Gjelder sålefundamenter ihht fundamentplan Sålefundament 800x250mm Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeider:

34 Gjøvik barnehage - Entreprise nr: Side 05-6 Kapittel: 05 Betongarbeider LB1.1012A FORSKALING AV FUNDAMENT Areal forskaling m 2 3,20 Forskalingsoverflate: Valgfri Forskalingstype: Vertikal Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Gjelder bunnplate heisgrube ihht fundamentplan Bunnplate 3000x3350x250mm LB1.1012A FORSKALING AV FUNDAMENT Areal forskaling m 2 26,00 Forskalingsoverflate: Valgfri Forskalingstype: Vertikal Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Sålefundamenter utvendig støttemur ihht fundamentplan Sålefundament 600x250mm LB FORSKALING AV SPRANG Lengde stk 1 Forskalingsoverflate: Valgfri Type sprang: Vertikal sprang i fundament Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Sålefundamenter utvendig støttemur ihht fundamentplan Dimensjon: 300x600mm Nei LG PLASSTØPT NORMALBETONG Volum m 3 35,00 Konstruksjonsdel: Fundament Fasthetsklasse: B30 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,40 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Lokalisering: Gjelder alle sålefundamenter barnehage ihht fundamentplan Nei Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeider:

35 Gjøvik barnehage - Entreprise nr: Side 05-7 Kapittel: 05 Betongarbeider LG PLASSTØPT NORMALBETONG Volum m 3 8,00 Konstruksjonsdel: Fundament Fasthetsklasse: B30 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,40 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Lokalisering: Sålefundamenter utvendig støttemur ihht fundamentplan Nei LC1.1392A ARMERING MED KAMSTENGER Masse kg 2700,00 Armeringsklasse: B500NC Diameter: 8-32mm Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Gjelder armering for alle sålefundamenter i hht til fundamentplan x) Mengderegler: Oppgjøres etter medgått mengde iht bøyelister LG OVERFLATEBEARBEIDING Areal m 2 132,00 Konstruksjonsdel: Fundament Overflatebearbeiding: Valgfri Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Overkant sålefundamenter barnehage ihht fundamentplan Nei LG OVERFLATEBEARBEIDING Areal m 2 31,00 Konstruksjonsdel: Fundament Overflatebearbeiding: Valgfri Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Overkant sålefundamenter utvendig støttemur ihht fundamentplan Nei Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeider:

36 Gjøvik barnehage - Entreprise nr: Side 05-8 Kapittel: 05 Betongarbeider SB A ISOLERING UNDER LINJEFUNDAMENT I GRUNNEN Lengde m 2 135,00 Materiale: XPS, plater Tykkelse: 50 mm Lokalisering: Gjelder sålefundamenter jordtrykssvegger og bunnplate ihht fundamentplan Krav til fysiske egenskaper: Sundolitt XPS300 eller tilsvarende Fundamentbredde: varierer Utstikk: 150mm begge sider c) Utførelse Kfr Snitt H-H Typisk snitt jordtrykksvegg SB A ISOLERING INNTIL LINJEFUNDAMENT I GRUNNEN Lengde m 83,00 Materiale: XPS, plater Tykkelse: 150 mm Lokalisering: Gjelder på utsiden sålefundamenter jordtrykks- og avstivendevegger ihht fundamentplan Krav til fysiske egenskaper: Sundolitt XPS300 eller tilsvarende Bredde: 400mm c) Utførelse Kfr Snitt Typisk snitt H-H jordtrykksvegg SB A ISOLERING INNTIL LINJEFUNDAMENT I GRUNNEN Lengde m 83,00 Materiale: XPS, plater Tykkelse: 150 mm Lokalisering: På innsiden av sålefundamenter jordtrykksog avstivendevegger ihht fundamentplan Krav til fysiske egenskaper: Sundolitt XPS300 eller tilsvarende Bredde: 350mm c) Utførelse Kfr Snitt Typisk snitt H-H jordtrykksvegg Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeider:

37 Gjøvik barnehage - Entreprise nr: Side 05-9 Kapittel: 05 Betongarbeider SB A ISOLERING UNDER LINJEFUNDAMENT I GRUNNEN Lengde m 2 50,00 Materiale: XPS, plater Tykkelse: 100 mm Lokalisering: Gjelder sålefundamenter type 1750x300mm ihht fundamentplan Krav til fysiske egenskaper: Sundolitt XPS300 eller tilsvarende Fundamentbredde: varierer Utstikk: 1800mm begge sider og endene c) Utførelse Kfr Snitt Snitt K-K og Snitt L-L SB A ISOLERING UNDER LINJEFUNDAMENT I GRUNNEN Lengde m 2 65,00 Materiale: XPS, plater Tykkelse: 100 mm Lokalisering: Gjelder sålefundamenter type 800x250mm ihht fundamentplan Krav til fysiske egenskaper: Sundolitt XPS300 eller tilsvarende Fundamentbredde: varierer Utstikk: 500mm begge sider c) Utførelse Kfr Snitt Snitt A-A Vognskur PUNKTFUNDAMENTER LB1.1012A FORSKALING AV FUNDAMENT Areal forskaling m 2 18,00 Forskalingsoverflate: Valgfri Forskalingstype: Vertikal Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Gjelder punktfundamentene F1 ihht fundamentplan 16 Punktfundamenter 1100x1100x250mm Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeider:

38 Gjøvik barnehage - Entreprise nr: Side Kapittel: 05 Betongarbeider LB1.1012A FORSKALING AV FUNDAMENT Areal forskaling m 2 18,00 Forskalingsoverflate: Valgfri Forskalingstype: Vertikal Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Gjelder punktfundamentene F2 ihht fundamentplan 15 Punktfundamenter 1400x1400x300mm LB1.1012A FORSKALING AV FUNDAMENT Areal forskaling m 2 16,00 Forskalingsoverflate: Valgfri Forskalingstype: Vertikal Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Gjelder punktfundamentene F3 ihht fundamentplan 8 Punktfundamenter 1700x1700x300mm LB1.1012A FORSKALING AV FUNDAMENT Areal forskaling m 2 21,00 Forskalingsoverflate: Valgfri Forskalingstype: Vertikal Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Gjelder punktfundamentene F4 ihht fundamentplan 7 Punktfundamenter 2000x2000x350mm LB1.1012A FORSKALING AV FUNDAMENT Areal forskaling m 2 16,00 Forskalingsoverflate: Valgfri Forskalingstype: Vertikal Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Gjelder punktfundamentene F5 ihht fundamentplan 4 Punktfundamenter 2300x2300x400mm Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeider:

39 Gjøvik barnehage - Entreprise nr: Side Kapittel: 05 Betongarbeider LB1.1012A FORSKALING AV FUNDAMENT Areal forskaling m 2 2,40 Forskalingsoverflate: Valgfri Forskalingstype: Vertikal Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Gjelder punktfundamentene F6 ihht fundamentplan 1 Punktfundament 3940x850x250mm LG PLASSTØPT NORMALBETONG Volum m 3 41,00 Konstruksjonsdel: Fundament Fasthetsklasse: B30 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,40 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Lokalisering: Gjelder alle punktfundamentene ihht fundamentplan Nei LC1.1392A ARMERING MED KAMSTENGER Masse kg 3300,00 Armeringsklasse: B500NC Diameter: 8-32mm Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Gjelder alle punktfundamenter ihht fundamentplan x) Mengderegler: Oppgjøres etter medgått mengde iht bøyelister LG OVERFLATEBEARBEIDING Areal m 2 125,00 Konstruksjonsdel: Fundament Overflatebearbeiding: Valgfri Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Gjelder OK alle punktfundamenter ihht fundamentplan Nei Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeider:

40 Gjøvik barnehage - Entreprise nr: Side Kapittel: 05 Betongarbeider SB ISOLERING UNDER PUNKTFUNDAMENT I GRUNNEN Antall stk 6 Materiale: XPS, plater Tykkelse: 100 mm Lokalisering: Gjelder UK punktfundamenter langs Akse 10 ihht fundamentplan vognskur Krav til fysiske egenskaper: Sundolitt XPS300 eller tilsvarende Fundament (bredde x lengde): 1100x1100mm Utstikk: 1800mm Nei SB ISOLERING UNDER PUNKTFUNDAMENT I GRUNNEN Antall stk 9 Materiale: XPS, plater Tykkelse: 100 mm Lokalisering: Gjelder UK utvendige punktfundamentene F2 ihht fundamentplan barnehage Krav til fysiske egenskaper: Sundolitt XPS300 eller tilsvarende Fundament (bredde x lengde): 1400x1400mm Utstikk: 1800mm Nei SB ISOLERING UNDER PUNKTFUNDAMENT I GRUNNEN Antall stk 1 Materiale: XPS, plater Tykkelse: 100 mm Lokalisering: Gjelder UK utvendige punktfundamentene F6 ihht fundamentplan Krav til fysiske egenskaper: Sundolitt XPS300 eller tilsvarende Fundament (bredde x lengde): 3940x850mm Utstikk: 1800mm Nei Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeider:

41 Gjøvik barnehage - Entreprise nr: Side Kapittel: 05 Betongarbeider SB A ISOLERING INNTIL PUNKTFUNDAMENT I GRUNNEN Antall stk 11 Materiale: XPS, plater Tykkelse: 100 mm Lokalisering: Gjelder inntil punktfundamentene F1 langs utvendig fasade i Aksene G, J og J+1845mm ihht fundamentplan Krav til fysiske egenskaper: Sundolitt XPS300 eller tilsvarende Dimensjon: Høyde 400mm Gjelder på alle sider av punktfundamentene ihht Snitt B-B PILARER OVER PUNKTFUNDAMENTER LB1.2012A FORSKALING AV SØYLE Areal forskaling m 2 19,00 Forskalingsoverflate: Valgfri Forskalingstype: Rektangulær Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Gjelder pilarer over punktfundamentene ihht fundamentplan Dimensjon: 300x300mm 34 Pilarer 300x300mm LB1.2012A FORSKALING AV SØYLE Areal forskaling m 2 4,00 Forskalingsoverflate: Valgfri Forskalingstype: Rektangulær Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Gjelder pilarer over punktfundamentene ihht fundamentplan Dimensjon: 400x400mm 6 Pilarer 400x400mm Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeider:

42 Gjøvik barnehage - Entreprise nr: Side Kapittel: 05 Betongarbeider LB1.2022A FORSKALING AV SØYLE Areal forskaling m 5,00 Forskalingsoverflate: Valgfri Forskalingstype: Sirkulær Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Gjelder pilarer over punktfundamentene for limtresøyler ihht fundamentplan Dimensjon: Ø200mm 6 Pilarer Ø200mm LC ARMERING MED KAMSTENGER Masse kg 240,00 Armeringsklasse: B500NC Diameter: 8-32mm Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Gjelder alle pilarer over punktfundamentene ihht fundamentplan Nei LG PLASSTØPT NORMALBETONG Volum m 3 3,00 Konstruksjonsdel: Pilar Fasthetsklasse: B30 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,40 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Lokalisering: Gjelder alle pilarer over punktfundamentene lhht fundamentplan Nei Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeider:

43 Gjøvik barnehage - Entreprise nr: Side Kapittel: 05 Betongarbeider LM1.1212A INNSTØPINGSGODS Antall stk 4 Type: Plater Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og faststøpes Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Fotplate ved pilarer over punktfundamentene lhht fundamentplan Typebetegnelse: Stålplate S355 Dimensjon innstøpingsgods: Fotplate 300x300x30mm Overflatebehandling: Korrosivitetskategori C2 Innstøpingsmørtel: Ingen Fotplate leveres komplett med 4 Ø16 armeringsjern L=150mm påsveiset ihht detaljer LM1.1212A INNSTØPINGSGODS Antall stk 14 Type: Plater Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og faststøpes Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Fotplate ved pilarer over punktfundamentene lhht fundamentplan Typebetegnelse: Stålplate S355 Dimensjon innstøpingsgods: Fotplate 250x250x20mm Overflatebehandling: Korrosivitetskategori C2 Innstøpingsmørtel: Ingen Fotplate leveres komplett med 4 Ø16 armeringsjern L=150mm påsveiset ihht detaljer. Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeider:

44 Gjøvik barnehage - Entreprise nr: Side Kapittel: 05 Betongarbeider LM1.1212A INNSTØPINGSGODS Antall stk 16 Type: Plater Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og faststøpes Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Fotplate ved pilarer over punktfundamentene lhht fundamentplan Typebetegnelse: Stålplate S355 Dimensjon innstøpingsgods: Fotplate 200x200x12mm Overflatebehandling: Korrosivitetskategori C2 Innstøpingsmørtel: Ingen Fotplate leveres komplett med 4 Ø16 armeringsjern L=150mm påsveiset ihht detaljer LM1.1212A INNSTØPINGSGODS Antall stk 6 Type: Plater Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og faststøpes Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Fotplate for limtresøyler ved pilarer over punktfundamentene lhht fundamentplan Typebetegnelse: Stålplate S355 Dimensjon innstøpingsgods: Sirkulære fotplate Ø200m Tykkelse 15mm Overflatebehandling: Varmforsinket Innstøpingsmørtel: Ingen Fotplate leveres komplett med 4 Ø16 armeringsjern L=150mm påsveiset og 200x200mm vertikale stålplate påsveist med 2 M16 bolter ihht detaljer. Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeider:

45 Gjøvik barnehage - Entreprise nr: Side Kapittel: 05 Betongarbeider LM1.1112A INNSTØPINGSGODS Antall stk 8 Type: Bolter Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og faststøpes Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Fotplate ved pilarer over punktfundamentene for prefab betongsøyler lhht fundamentplan Typebetegnelse: Kvalitet 8.8 Dimensjon innstøpingsgods: M20 Betongbolter Overflatebehandling: Varmforsinket Innstøpingsmørtel: Ingen b) Materialer Halfen HAB M20 betongbolter eller tilsvarende GRUNNMUR GRUNNMURSELEMENTER JACKON THERMOMUR 350 SUPER eller et tilvarende produkt med tilsvarende isolasjonsevne Posten er for komplett grunnmurselement. Posten inkluderer betong, armering og avretting OK grunnmurselement. m 51, LB FORSKALING AV VEGG Areal forskaling m 2 62,00 Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Gjelder alle 150mm ringmurer ihht fundamentplan barnehage Tykkelse vegg: 150mm Nei Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeider:

46 Gjøvik barnehage - Entreprise nr: Side Kapittel: 05 Betongarbeider LB FORSKALING AV VEGG Areal forskaling m 2 19,00 Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Gjelder 300mm ringmur ihht fundamentplan vognskur Tykkelse vegg: 300mm Nei LB1.4112A FORSKALING AV VEGG Areal forskaling m 2 14,00 Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Gjelder betongvegger i heisgrube ihht fundamentplan barnehage Tykkelse vegg: 250mm c) Utførelse Posten inkluderer waterstop for å sikre vanntett konstruksjon LC1.1392A ARMERING MED KAMSTENGER Masse kg 250,00 Armeringsklasse: B500NC Diameter: 8-32mm Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: 150mm ringmurer ihht fundamentplan barnehage x) Mengderegler: Oppgjøres etter medgått mengde iht bøyelister Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeider:

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid Orientering Kapitlet omfatter arbeider forbundet med betongarbeider,

Detaljer

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1 RIGG OG DRIFT GENERELLE BESTEMMELSER Følgende gjelder for alle de etterfølgende fagkapitler: 1. GENERELLE FORUTSETNINGER Mål på tegninger og angitte lengder og arealer i beskrivelsen som har betydning

Detaljer

A Utvidelse non-schengen. Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1

A Utvidelse non-schengen. Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1 OSLO LUFTHAVN AS 27.11.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid ORIENTERING Kapittelet omfatter arbeider forbundet med

Detaljer

KOPI. Prosjekt: FeFo - Nytt bygg i Lakselv Side 6. Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

KOPI. Prosjekt: FeFo - Nytt bygg i Lakselv Side 6. Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: FeFo - Nytt bygg i Lakselv Side 6 01 RIGG OG DRIFT Byggearbeidet utføres som hovedentreprise med sidestilte fagentrepriser. 01.AB 01.AB.1 01.AB.4 01.AE 01.AE.2 01.AJ Dette kapittelet skal dekke

Detaljer

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side 01-1 01 RIGG OG DRIFT 01.1 01.10 Generelt 01.10.1 ORIENTERING Dette kapitlet er basert på NS 3420 4.utgave, versjon 2010-01 Denne delen

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeider Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse.

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse. Prosjekt: 922015 Klargjøring av tomt 144/37, Husnes Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 Rigg og drift av byggeplass Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg.

Detaljer

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.05 Betongarbeider ORIENTERING Dette kapitlet omfatter betongarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side 01-1 Nivå 1: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: kulvert bygging og riving Nei 01.2 AV2.1

Detaljer

Prosjekt: Forsvarsbygg - Rena leir - Nytt kjøleanlegg Side 01-1

Prosjekt: Forsvarsbygg - Rena leir - Nytt kjøleanlegg Side 01-1 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag 01.1 AA Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass Dato: 19.09.2012 Prosjekt: Forsvarsbygg - Rena

Detaljer

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 06.10.011 Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 0-1 Kapittel: 0 BYGNING 0 BYGNING 0.03 Betongarbeider Arbeidet omfatter: - 1 Fundamenter - 3 Yttervegger - 4 Innervegger - 5 Dekker 0.03.1 Grunn og

Detaljer

DBC AS Prosjekt: Elvefaret kulvert Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

DBC AS Prosjekt: Elvefaret kulvert Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Elvefaret kulvert Side 01-1 Kapittel: 01 Grunnarbeid 01 Grunnarbeid 01.21 Grunn og fundamenter 01.21.1 GENERELT Alle poster i dette kapittelet er regulerbare. 01.21.14 FD1.13113 GRAVING TIL GENERELLE

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.05 Betongarbeider ORIENTERING Dette kapitlet omfatter betongarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Kapt. 1 Felleskostnader og summeringsskjema Kristin Jarmund Arkitekter AS Kap. 2 Bygning - Arkitektfag Kap. 0 SAMMENDRAG: 1 Prisskjema KAPITTELSAMMENDRAG Hit overføres

Detaljer

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-5 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 05 05.20 05.20.1 BETONGARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle bestemmelser

Detaljer

MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT

MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT Prosjekttittel: OSLO LUFTHAVN AS Ombygging bevegelig bro 53 Tittel: MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT B01 23.12.2014 Konkurranseunderlag YG AV JES Dato Tekst Logo: Områdekode: Systemkode: TH 20 Prosjektnummer:

Detaljer

Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på.

Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Det er laget eksempler på flere alternative måter å bruke del A. Eksemplene er laget ved hjelp

Detaljer

Kunstgressbane Giske grunn_betong. 00 Generell del Side Generell del

Kunstgressbane Giske grunn_betong. 00 Generell del Side Generell del Kunstgressbane Giske grunn_betong 00 Generell del Side 00-1 00 Generell del Det skal bygges en kunstgressbane ved eksisterende grusbane/parkeringsareal mellom Giske barneskole og Giske barnehage. Det er

Detaljer

01.02.2016 Prosjekt: Tveit Kirke - utvidelse Kap 01 Rigg og drift Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

01.02.2016 Prosjekt: Tveit Kirke - utvidelse Kap 01 Rigg og drift Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. 01 Rigg og drift Innledende tekst Kapittel for rigg og drift er beskrevet etter NS3420-A:2009 med rettelsesblad AC:2010 Kapittel for rigg og drift er inndelt i to underkapitler som følger: 01.1 - Felles

Detaljer

Prosjekt: Hålogalandsgate 131, Bodø Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: Hålogalandsgate 131, Bodø Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Prosjekt: Hålogalandsgate 131, Bodø Side 01-1 01 Rigg og drift Kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging 01.1 Generelt Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE. mai 2014. Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as

RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE. mai 2014. Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE mai 2014 Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as Prosjekt: Omsorgsbolig Helsetunet Side 00-1 00 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Prosjekt: 5123261-Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene

Detaljer

Prosjekt: Molo Grense Jakobselv, skadereparasjon Side 1-1

Prosjekt: Molo Grense Jakobselv, skadereparasjon Side 1-1 Prosjekt: Molo Grense Jakobselv, skadereparasjon Side 1-1 Delprosjekt: 1 RIGG, DRIFT og FELLESYTELSER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 1 RIGG, DRIFT og FELLESYTELSER RIGG, DRIFT og NEDRIGGING GENERELT

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Prosjekt: Andøy kommune - ny fendring industrikai Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Kapt. 2 Bygningsmessige beskrivelse Del 2ii Nytt tilbygg Kristin Jarmund Arkitekter AS Kap. 2ii Nytt tilbygg: GENERELLE BESTEMMELSER Ferdig bygning skal tilfredsstille

Detaljer

Ibestad kommune. Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG

Ibestad kommune. Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG Ibestad kommune Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG Del III - Teknisk mengdebeskrivelse (NS3420-ver.2016) Betongrenovering svømmebasseng, luftsiden 25.11.2016 Prosjekt: Renovering

Detaljer

Lenden Skole Rehabilitering Stavanger Kommune

Lenden Skole Rehabilitering Stavanger Kommune Lenden Skole Rehabilitering Stavanger Kommune 15.02.2013 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Lenden skole Side 00-2 00 Generell del INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE For anbudets priser, krav til

Detaljer

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon)

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.15 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.15.1 NB2.2333332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

RAMBØLL NORGE AS Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

RAMBØLL NORGE AS Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Vedlikeholdstiltak Granåsen skisenter - Malerarbeider Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Generelle bestemmelser: I etterfølgende poster skal det medtas slike kostnader som

Detaljer

Arkitektene Berg og Østvang AS Prosjekt: Røros kommune Servicetorg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Arkitektene Berg og Østvang AS Prosjekt: Røros kommune Servicetorg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Røros kommune Servicetorg Side 01-1 01 Rigg og drift RIGG OG DRIFT, BYGGENTEPRENØR Til orientering for under- og sideentreprenører Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420A-2009

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 Orientering I Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus

Detaljer

A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB. Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning. Oslo Lufthavn AS

A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB. Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning. Oslo Lufthavn AS A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB Oslo Lufthavn AS 28.06.2013 Kap.: 00.01 Rigg og drift Side 3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.01 Rigg og drift GENERELT For

Detaljer

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : 14.12.2012 Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 03 GRUNNARBEIDER GENERELT Byggegropa vil utføres med åpne skjæringer i eksisterende underbygging i dagens kjøreareal. Det er

Detaljer

Prosjekt: Molo Berlevåg, skadereparasjon Side 1-1

Prosjekt: Molo Berlevåg, skadereparasjon Side 1-1 Prosjekt: Molo Berlevåg, skadereparasjon Side 1-1 Delprosjekt: 1 RIGG, DRIFT og FELLESYTELSER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 1 RIGG, DRIFT og FELLESYTELSER RIGG, DRIFT og NEDRIGGING GENERELT Postene

Detaljer

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt Prosjekt: Mo i RANA 2017-02 Side: 01-1 Område: 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01.02 Riving for klargjøring av tomt 01.02.1 CH1.13A HULLTAKING Antall hulltakinger... Materiale:

Detaljer

Stærk & Co AS Prosjekt: Bomuldsfabriken kunsthall - Gangbaner Torbjørnsbu gruver Side 01-1

Stærk & Co AS Prosjekt: Bomuldsfabriken kunsthall - Gangbaner Torbjørnsbu gruver Side 01-1 Prosjekt: Bomuldsfabriken kunsthall - Gangbaner Torbjørnsbu gruver Side 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for byggeoppdrag 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker.

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.01 Rigg og drift Side 3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.01 Rigg og drift GENERELT For riggforhold og spesielle forhold på byggeplass henvises til

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2016) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

Prosjekt: B06 Grunn, betong, stål og tekking Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: B06 Grunn, betong, stål og tekking Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 17 Tekkearbeid 17.26 Yttertak TEKNISKE BESTEMMELSER PERMANENT TEKKING + ISOLASJON RÅBYGG Generelt Standarder, forskrifter, m.v. Isolasjon-, tekkings- og membranarbeidene skal utføres i overensstemmelse

Detaljer

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider Prosjekt: Tilbygg - Kleppetunet, grunnarbeid for VVS Side 26-1 26 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 26.1 Grunnarbeid VVS 26.1.1 Generelt Denne beskrivelse er utarbeidet av Multiconsult og omfatter bygningsmessige

Detaljer

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012 RIB-01 Gangbro Brandaneset Askøy Prosjekt: Brandaneset Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 Generell del... 1 1 Anbudssammendrag... 2 2 Teknisk beskrivelse... 3 3 Arbeidsomfang entreprise... 4 4 Tegningsliste...

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.12 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.23.12.1 NV1.11333923A SANDWICHVEGG MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

BOK 1. Bygningsmessige arbeider, Tannklinikk i Kautokeino

BOK 1. Bygningsmessige arbeider, Tannklinikk i Kautokeino BOK 1 Bygningsmessige arbeider, 26.09.2014 Tannklinikk i Kautokeino Prosjekt: Finnmark fylkeskommune - Tannklinikk i Kautokeino Side 1 A2 Kunngjøring av konkurranse Tilbudsinnbydelse Kunngjøring av konkurranse

Detaljer

ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS

ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS A ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS Side A-1 A ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS Dette kapittel er basert på NS 3420, 4 utgave (2016). Kodene ved de

Detaljer

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 GRUNNARBEIDER GENERELT For beskrivelsen gjelder generelt gjelder NS 3420- F, 3.2 utg., mars 2003. Arbeidene i dette kapitlet omfatter utgraving, samt tilfylling under bygg med tilhørende arbeider som

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K01-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER 1 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL 00.0 INNHOLDSFORTEGNELSE 00.0.1

Detaljer

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 22.03.2014 Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 7 UTOMHUS... 7-1 70 RIGG OG DRIFT... 7-1 71 TERRENGBEHANDLING... 7-2 76 VEI- OG PLASSARBEIDER... 7-4 77 PARK OG HAGE... 7-5

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 På Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus og

Detaljer

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse 25(555) 05 Betong 02.05.23.1.1 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 250 mm 42,3 m2 02.05.23.1.2 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 450 mm 19 m2 02.05.23.1.3 under terreng (grubevegger) Tykkelse

Detaljer

Prosjekt: Operativt Treningssenter, PHS Sæter Gård Side 01-1

Prosjekt: Operativt Treningssenter, PHS Sæter Gård Side 01-1 Prosjekt: Operativt Treningssenter, PHS Sæter Gård Side 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

GRIEGHALLEN FORNYELSE K2-13 BYGG: BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING

GRIEGHALLEN FORNYELSE K2-13 BYGG: BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING GRIEGHALLEN FORNYELSE K2-13 BYGG: BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING 2013-01-30 Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE D1 beskrivende del... D1.00-1 00 Generell del... D1.00-1 B0 TILBUD... D1.00-3

Detaljer

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 03 Graving, Sprengning ORIENTERING

Detaljer

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1 Prosjektråd Innlandet AS.6.6 Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE /, personalavd. og kulturavd. Side 8- Kapittel: 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8. Arbeider

Detaljer

Ibestad kommune. IBESTAD SKOLE Entreprise K201 Bygningsmessige arbeider Tilbud U2 ARKITEKTER AS COWI AS

Ibestad kommune. IBESTAD SKOLE Entreprise K201 Bygningsmessige arbeider Tilbud U2 ARKITEKTER AS COWI AS Ibestad kommune IBESTAD SKOLE Entreprise K201 Bygningsmessige arbeider Tilbud 15.02.15 U2 ARKITEKTER AS COWI AS U2 ARKITEKTER AS - COWI AS 1. Tilbudsinnbydelse 1.01 Innbydelse og orientering Ibestad kommune

Detaljer

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB 2.20 GENERELT GENERELT Det skal gis pris på komplette byggetekniske arbeider. Gjeldende lover, forskrifter og standarder skal overholdes. Det forutsettes at entreprenør orienterer seg om forholdene på

Detaljer

Ivest Consult AS Prosjekt: Gymsal Kalvåg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Ivest Consult AS Prosjekt: Gymsal Kalvåg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Gymsal Kalvåg Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1 03 Graving, sprenging Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - ccc er løpenummer, 3 siffer. Unntak: generelle bestemmelser

Detaljer

Detaljutførelser det hersker tvil om forutsettes forelagt og avklart med byggherren i rimelig tid før selve utførelsen.

Detaljutførelser det hersker tvil om forutsettes forelagt og avklart med byggherren i rimelig tid før selve utførelsen. Kap. A Generelt Overordnede Krav Enhetsprisene skal omfatte følgende kostnader i den grad disse ikke er tatt med i poster for rigg og drift av byggeplassen: 1. Materialer og hjelpematerialer 2. Arbeidslønn

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 10913 Hasvik kommune - Breivikbotn havn Side 72-1 72 KONSTRUKSJONER Stålarbeider Bestemmelsene i NS 3420, 3. utgave og NS 3472 gjelder som generelle krav for stålarbeidene. Generelle bestemmelser:

Detaljer

Ombygging av adminstrasjonsbygg i Lodalen

Ombygging av adminstrasjonsbygg i Lodalen Ombygging av adminstrasjonsbygg i Lodalen Generalentreprise Rev.0 11.05.2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Ombygging av administrasjonsbygg i Lodalen Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift:

Detaljer

NTNU Ringve Botaniske Hage Nytt Veksthus. E20 Grunn og betong

NTNU Ringve Botaniske Hage Nytt Veksthus. E20 Grunn og betong 16.03.01 Prosjekt: NTNU Ringve Botaniske hage - Nytt Veksthus Side: 00-1 Fag: 00 Alminnelig Del Postnr 00 Alminnelig Del 00.00 FORSIDE Tekst NTNU Ringve Botaniske Hage Nytt Veksthus E0 Grunn og betong

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 05-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 05-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 05-1 05 Betongarbeid 05.1 DETTE KAPITTEL - Betongarbeider sålefundamenter kjeller ringmur gulv på grunnen heissjakt betongvegger påstøper sparkling. 05.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser

Detaljer

SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING

SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING BERGEN KOMMUNALE BYGG SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING Tilbudsbeskrivelse juni 2010 Entreprise BY-01 Hovedentreprise bygningsmessige arbeider tilbyder:.. (Firmastempel) prosjekteringsgruppe:

Detaljer

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1 Side EI-1 INNHOLDSFORTEGNELSE A Felles... A-1 A0 FELLESKOSTNADER... A-1 B Grunnarbeider og Underbygning... B-1 A2 Ikke bru-/kaiarbeider i forbindelse med bruer... B-1 B0 GRUNNEN... B-3 C0 UNDERBYGNING...

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Prosjekt: Kristiansand kommune - Badmingtonhallen Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Fag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

06 Beskrivelse Hovedentrise

06 Beskrivelse Hovedentrise 06 Beskrivelse Hovedentrise 12/8774-04.02.2013 Prosjekt: TONSENHAGEN SKOLE - UTVIDELSE / OMBYGGING Side 00-1 Kapittel: 00 TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT Postnr Tekst 00 TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG

Detaljer

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider Rambøll AS Prestebakke skole Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider 2012-03-13 INNHOLD: 20 BYGGNINGSMESSIGEARBEIDER ORIENTERING... 4 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER... 4 22 BÆRESYSTEM... 5 25 DEKKER...

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være i grusmasser

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: teknisk-beskrivelse_sjaktsikring Side 01-1

Norconsult AS Prosjekt: teknisk-beskrivelse_sjaktsikring Side 01-1 Prosjekt: teknisk-beskrivelse_sjaktsikring Side 01-1 TEKNISK BESKRIVELSE Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-1 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon AVF 03 03.20 03.20.1 AVFALLSBEHANDLING GRUNNARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle

Detaljer

Riving av internatbygg

Riving av internatbygg Riving av internatbygg Øksnevad Videregående Skole Rogaland Fylkeskommune 25.01.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE 1 Rigg og drift Side 1-1 1 Rigg og drift 1.1 AB1 FOIKRING AV ANSVAR Nei 1.2 AB2 FOIKRING

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Industriområde Kjøllefjord, grunnarbeider Side 00-1 B2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Norconsult AS Prosjekt: Industriområde Kjøllefjord, grunnarbeider Side 00-1 B2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Prosjekt: Industriområde Kjøllefjord, grunnarbeider Side 00-1 B2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: kr 02 REGNINGSARBEIDER... 10 RIGG OG DRIFT... 20 GRUNNARBEIDER... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Avløpsrenseanlegg Entreprise B1 Bygningsmessige arbeider ADDENDUM for inngåelse av kontrakt om:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Avløpsrenseanlegg Entreprise B1 Bygningsmessige arbeider ADDENDUM for inngåelse av kontrakt om: KONKURRANSEGRUNNLAG for inngåelse av kontrakt om: Avløpsrenseanlegg Entreprise B1 Bygningsmessige arbeider ADDENDUM1 08-12-14 1. GENERELT Dette dokument inneholder suppleringer og endringer i forhold til

Detaljer

OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER, BETONGARBEIDER, STÅLARBEIDER PREFAB. ELEMENTER NYSKOLEN

OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER, BETONGARBEIDER, STÅLARBEIDER PREFAB. ELEMENTER NYSKOLEN 13.09.011 Prosjekt: 1044 SULITJELMA K0-1 HOVED Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL Tekst SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE. K01- RIB-ARBEIDER OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER,

Detaljer

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel:

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel: Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: 01 Felleskostnader... 11 Grunnarbeider... 12 Betongarbeider... 13 Stålarbeider... 14 Bærende trekonstruksjoner...

Detaljer

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Nybygg Abel Meyers gt. 14 Private boliger med utleieleiligheter. 06.02.2012 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-1 01 Forside K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B]

Detaljer

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 00-1 00 TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT 00.1 TILBUDSKJEMA FOR DETTE DOKUMENT Hit overføres sum tilbud fra hvert enkelt kapittel og leverandøren bekrefter at alle spesifiserte

Detaljer

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 00-1 Kapittel: 00 TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT Postnr Tekst 00 TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT 00.1 TILBUDSKJEMA FOR DETTE DOKUMENT Hit overføres sum tilbud

Detaljer

Prosjekt: Hadeland Folkemuseum - Tilbygg 2012 Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Hadeland Folkemuseum - Tilbygg 2012 Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 03 Graving, sprengning 03.10 Generelt 03.10.0 Generelt for grave- og sprengningsarbeider. I dette kapittel er medtatt: * Rensk og rydding av tomt * Planumsutgraving av tomt * Graving/tilbakefylling fundamenter

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Tømrerarbeid

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Tømrerarbeid Prosjekt: 1445- Taktekking Trygdeboliger - Våler kommune Side: i - 1 Innholdsfortegnelse 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag... 01-1 12 Tømrerarbeid...

Detaljer

02.05.2011 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 03 GRAVING, SPRENGNING... 03-1

02.05.2011 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 03 GRAVING, SPRENGNING... 03-1 .ga1 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 03 GRAVING, SPRENGNING... 03-1 21 Grunn og fundamenter... 03-2 211 Klargjøring av tomt...

Detaljer

Tretten sjukeheim - BOK 1.1

Tretten sjukeheim - BOK 1.1 ARKÍS Arkitekter / Verkis Tretten sjukeheim - BOK 1.1 ARK / RIB / LARK, ombygg-tilbygg Øyer kommune 11.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE ARKÍS Arkitekter / Verkis 11.06.2014 Bygg Prosjekt: Tretten

Detaljer

VANG GÅRD - JEVNAKER RIVING AV LÅVEBYGG OG GARASJE

VANG GÅRD - JEVNAKER RIVING AV LÅVEBYGG OG GARASJE VANG GÅRD - JEVNAKER RIVING AV LÅVEBYGG OG GARASJE Anbudsbeskrivelse Riveprosjekt - Totalentreprise Riving Vang gård, låvebygg og garasje Statkraft AS Dato: 19. april 2012 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS. Renovering luftbehandlingsanlegg (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191

HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS. Renovering luftbehandlingsanlegg (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191 HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS Renovering luftbehandlingsanlegg 360.005 (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191 Tilbudsforespørsel vedrørende: Bygningsmessige arbeider Elektro Haugesund 18.05.2016

Detaljer

RAMSUND SKOLE

RAMSUND SKOLE TJELDSUND KOMMUNE 556887 - RAMSUND SKOLE GENERALENTREPRISE NYTT SKOLEBYGG Vedlegg 06 Tilbudssammenstilling og beskrivende mengdeberegning (NS3420). Oppdragsnr.: 556887 Dokumentnr.: G03 Versjon: J02 206-04-8

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

Fundamenter Det er forutsatt at eksisterende, plasstøpte fundamenter i grunnen skal benyttes i sin helhet.

Fundamenter Det er forutsatt at eksisterende, plasstøpte fundamenter i grunnen skal benyttes i sin helhet. Trønder-plan as 0625 YSTERHAGAN BOFELLESKAP Rådg.ing. MRIF KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE 7800 NAMSOS Tilbud 08.12.2009 KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE. 20 GENERELT Dette kapitlet beskriver følgende

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 21. MALERARBEID Kapitlet omfatter komplette malerarbeider. Spesifikasjon Vinduer og dører leveres ferdig behandlet og er innsatt før malerarbeidene begynner.

Detaljer

Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag

Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag Prosjekt: Norheimsund nye barneskule Side 00-2 02 POST A Tilbudsskjema del 1 Post A TILBUDSSKJEMA SAMMENDRAG Bok K201 Felles rigg- og drift Kap. 01 Rigg- og

Detaljer

Prosjekt: _Næve_ Side 1

Prosjekt: _Næve_ Side 1 Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 (201301). Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift

Detaljer

Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE 01 Tilbudskjema Side 3 TILBUDSKJEMA Kapittel: kr Sum eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Nytt bygg i Lakselv. Del II Vedlegg C1. Beskrivelse bygningsmessige arbeider og utomhusanlegg

Nytt bygg i Lakselv. Del II Vedlegg C1. Beskrivelse bygningsmessige arbeider og utomhusanlegg Nytt bygg i Lakselv Del II Vedlegg C1 Beskrivelse bygningsmessige arbeider og utomhusanlegg 17.06.2016 Prosjekt: FeFo - Nytt bygg i Lakselv Side 1 A2 Kunngjøring av konkurranse Tilbudsinnbydelse Kunngjøring

Detaljer

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre Side 1 av 21 00 Generelt 00 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.1 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

RISSA OMSORGSBOLIGER BERGE NORD TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE. mai 2014. Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as

RISSA OMSORGSBOLIGER BERGE NORD TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE. mai 2014. Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as RISSA OMSORGSBOLIGER BERGE NORD TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE mai 2014 Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as 23.05.2014 Prosjekt: Omsorgsbolig Berge nord Side 00-1 00 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sweco Norge AS Prosjekt: NRV-Høydebasseng H18 Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Sweco Norge AS Prosjekt: NRV-Høydebasseng H18 Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: NRV-Høydebasseng H18 Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift m.m. 01 Rigg og drift m.m. 01.100 Generelt om rigg og drift 11.1 Standarder, forskrifter. Postene i dette kapittel er basert på NS 3420,

Detaljer