Retningslinjer for sikkerhet ved feltarbeid og tokt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for sikkerhet ved feltarbeid og tokt"

Transkript

1 Retningslinjer for sikkerhet ved feltarbeid og tokt Kriss Rokkan Iversen, stipendiat Norges Fiskerihøgskole 27/02-08 Universitetet i Tromsø 1

2 Outlines 1. Formaliteter 2. Generelle regler 3. Særskilt farlig virksomhet 4. Svalbard 5. Toktvirksomhet 27/02-08 Universitetet i Tromsø 2

3 1. Ansvar og omfang 1.1 Formål. Forebyggende arbeid 1.2 Virkeområde. 1.3 Definisjoner. 1.4 Ansvar. Arbeidsmiljøloven par. 14 & 16. Forsikring (http://uit.no/getfile.php?pageid=5886&fileid=97) 27/02-08 Universitetet i Tromsø 3

4 2. Generelle regler 2.1 Forberedelser til feltarbeid og tokt Meldeskjema fylles ut av tokt/feltleder Kommunikasjonslinjer Retningslinjer for feltarbeid og tokt ved UiT. Kvittering for mottak av disse leveres adm.leder Gyldig kontrakt/personalmelding og forsikring Førstehjelp/sikkerhetskurs er obligatorisk! 27/02-08 Universitetet i Tromsø 4

5 2. Generelle regler forts. 2.2 Feltutrustning/meldeplikt Personlig feltutstyr Sikkerhetsutstyr (institutt/avdelinga) Førstehjelpsutstyr Kommunikasjon Man bør være minst to sammen Fjellvett- og sjøvettreglene 2.3 Transport/reise Kjøretøy (http://uit.no/getfile.php?pageid=5886&fileid=187) Fly/helikopter Småbåter Snøscooter 27/02-08 Universitetet i Tromsø 5

6 2. Generelle regler forts. 2.4 Sikkerhets- og varslingsrutiner ved ulykker/uhell. I tilfelle alvorlige personskader: Ring det lokale politi 112. Varsle UiT ( ) Varsle politi og arbeidstilsynet ( ) Etter en ulykke skal avdeling/institutt varsles, og intern skademelding leveres personalavdeling og vernetjenesten. Rikstrygdeverkets skademeldingsskjema ved evt. erstatningskrav (http://uit.no/getfile.php?pageid=5886&fileid=37) 27/02-08 Universitetet i Tromsø 6

7 3. Regler for særskilt farlig virksomhet 3.1 Prøvetaking/boring/saging i berggrunnen. 3.2 Arbeid i grotter/gruver/tunneler. 3.3 Geofysiske målinger/kartlegging. 3.4 Ferdsel til fots/fjellklatring/dykking. 3.5 Særskilte områder, tidsbegrensninger 27/02-08 Universitetet i Tromsø 7

8 4. Særskilte regler for sikkerhet ved feltarbeid på Svalbard Detaljert info om sentrale lover og forskrifter Sysselmannen på Svalbard Miljøverndepartementet Norsk Polarinstitutt Beskytte natur, fauna, flora og kulturminner 4.2 Feltarbeid utenfor forvaltningsområde 10. Prosjektleder må sende meldeskjema til sysselmann for feltopphold utenfor forvaltningsområde 10 (eget skjema hos sysselmannen) Registreringskort til gruppen utdeles og medbringes på turen Registreringskort leveres sysselmannen når feltoppholdet er avsluttet 27/02-08 Universitetet i Tromsø 8

9 4. Særskilte regler for sikkerhet ved feltarbeid på Svalbard forts. 4.3 Feltopphold utenfor bosetningene Daglig kommunikasjon f eks via Norsk Polarinstitutt, Sysselmannen eller private forbindelser Godkjent sambandsutstyr 4.4 Feltutstyr for høyarktisk område! 4.5 Ferdsel utenfor bosetningene i regi av UiT Våpen til selvforsvar mot isbjørn (minimum ett gevær per 6 deltakere) Deltakere skal ha gjennomført kurset sikkerhet i felt og spesialkurset Isbjørn Feltleder er ansvarlig for sikkerhet og våpenbruk Isbjørnen er totalfredet og man skal gjøre alt i ens makt for å unngå å skade eller drepe isbjørn. Hvis dette likevel skulle skje, skal Sysselmannen kontaktes umiddelbart. 27/02-08 Universitetet i Tromsø 9

10 4. Særskilte regler for sikkerhet ved feltarbeid på Svalbard forts. 4.6 Teltleir/leirsted (se forskrift om leiropphold på Svalbard) Sikring mot isbjørn Varsling Midler for å skremme/jage isbjørn Mat/avfall plasseres synlig 100 m eller mer fra leirplass 4.7 Rabies og parasitten Ecchinococcus multilocularis Longyearbyen sykehus har rabiesvaksine - hvis man vet at man skal arbeide med dyr, bør man vaksinere seg på forhånd Unngå berøring av døde dyr og ekskrementer fra mus, hund, etc. Koke drikkevann i felt Meld fra til sysselmannen om dyr med atypisk atferd 27/02-08 Universitetet i Tromsø 10

11 4. Særskilte regler for sikkerhet ved feltarbeid på Svalbard forts. 4.8 Bruk av småbåt Overlevelsesdrakt og flytevest er påbudt Nødraketter/signalpenn Nødpeilesender Hjelpemotor 4.9 Redningstjenesten Formidles av Sysselmannen ( ) og Longyearbyen Sykehus Utgifter ved søk, redningsaksjon eller syketransport garanteres av UiT UiT varsles ved alvorlig personskade 27/02-08 Universitetet i Tromsø 11

12 5. Sikkerhetsregler for tokt med UIT s fartøyer/leiefartøyer (jf sjømannsloven, spesielt 40) Skipets fører er hovedansvarlig for sikkerheten om bord. Skipper har ansvar for rutinemessig rapport fra fartøy til landstasjon minst tre ganger i uka. Kun fartøyets besetning skal kjøre kraner og vinsjer. Dersom andre enn UiT s faste dykker skal forta dykking må dette avklares med ham. Ved bruk av trykkluft i forbindelse med dykking er ansvaret tillagt dykker. 27/02-08 Universitetet i Tromsø 12

13 5. Sikkerhetsregler for tokt med UITØ sine fartøyer/leiefartøyer forts. Toktleder skal ha gjennomført Sikkerhetskurs for fiskere eller tilsvarende. Toktleder skal levere meldeskjema til landstasjon før avgang og bekrefte hvem som er ombord på fartøyet. Toktleder er ansvarlig for forskning og undervisningsrelatert arbeid utenfor fartøyet eller i umiddelbar nærhet. Toktleder skal etter avtale med vakthavende på brua sørge for at kommunikasjonsutstyr og nødutstyr bringes med i land ved i landsetting på holmer og skjær. Toktleder er ansvarlig for at kjemikalier blir brakt i land når toktet avsluttes. 27/02-08 Universitetet i Tromsø 13

14 5. Sikkerhetsregler for tokt med UITØ sine fartøyer/leiefartøyer forts. Toktdeltakere plikter å gjøre seg kjent med sikkerhetsinstrukser om bord i forskningsfartøyene. Toktdeltakere plikter å gjøre seg kjent med sikkerhetsinstrukser om bord i leiefartøy, samt medbringe overlevelsesdrakt dersom det mangler. Toktdeltagere skal ha gjennomført kurset sikkerhet i felt, og ved hyppig toktdeltakelse bør man også ha gjennomført Sikkerhetskurs for fiskere. Toktdeltakere må i hvert enkelt tilfelle avklare rutinemessig rapportering til eget institutt. Toktdeltakere skal ikke oppholde seg på dekk ved setting/hiving av trål, ved geologisk prøvetaking m v. 27/02-08 Universitetet i Tromsø 14

15 Avslutningsvis visdom Kjemikalier, isotoper Feltarbeid Tokt Alt papirarbeidet er for å sikre deg i tilfelle ulykken skulle være ute 27/02-08 University of Tromsø 15

16 Avslutningsvis visdom Til syvende og sist, er det DITT avsvar å ta vare på deg selv! 27/02-08 University of Tromsø 16

SIKKERHETSREGLENE FOR FELTARBEID OG FELTKURS PÅ LAND for ansatte og studenter ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

SIKKERHETSREGLENE FOR FELTARBEID OG FELTKURS PÅ LAND for ansatte og studenter ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen SIKKERHETSREGLENE FOR FELTARBEID OG FELTKURS PÅ LAND for ansatte og studenter ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen Generelt Feltarbeid er forbundet med spesielle farer og sikkerhet skal

Detaljer

NÅR DU FERDES PÅ SVALBARD INFORMASJON TIL TURISTER OG TILREISENDE. Informasjon om svalbardmiljøloven med forskrifter

NÅR DU FERDES PÅ SVALBARD INFORMASJON TIL TURISTER OG TILREISENDE. Informasjon om svalbardmiljøloven med forskrifter Svalbardmiljøloven ble gjort gjeldende fra 1. juli 2002. Loven er en rammelov som utfylles av en rekke forskrifter bl.a.: Forskrift om høsting Forskrift om leiropphold Forskrift om ferdsel med motorkjøretøy

Detaljer

TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE

TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE des 2009 Lokal handlingsplan TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE Åsveien skole glad og nysgjerrig Trusler og vold mot ansatte Justert i henhold til Handlingsplan

Detaljer

Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdom

Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdom Dok.id.: 1.2.2.2.13.3 Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, Utgave: 5.01 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.06.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 7 Retningslinjene

Detaljer

Sikkerhet ved feltarbeid. Bakgrunn: MNLAB0010C - Innføring i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) feltsikkerhet

Sikkerhet ved feltarbeid. Bakgrunn: MNLAB0010C - Innføring i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) feltsikkerhet HMS og Sikkerhet ved feltarbeid Bakgrunn: MNLAB0010C - Innføring i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) feltsikkerhet Kort om emnet Det er et mål å sikre at ekskursjoner og undervisning i felt foregår i trygge

Detaljer

Sikkerhet i felt på Svalbard

Sikkerhet i felt på Svalbard Sikkerhet i felt på Svalbard Denne brosjyren vil gi deg en oversikt over de viktigste sikkerhetsfaktorene du må ta hensyn til ved ferdsel i felt på Svalbard. Innholdet gir ikke alle svarene eller detaljerte

Detaljer

Velkommen som arbeidstaker i Norge! Norsk versjon

Velkommen som arbeidstaker i Norge! Norsk versjon Velkommen som arbeidstaker i Norge! Norsk versjon Innledning Du ønskes velkommen som arbeidstaker her i Norge. Mye er sikkert annerledes enn det du er vant til hjemmefra. Flere av de norske «spillereglene»

Detaljer

Velkommen som arbeidstaker i Norge!

Velkommen som arbeidstaker i Norge! Velkommen som arbeidstaker i Norge! Norsk versjon 2 Innledning Du ønskes velkommen som arbeidstaker her i Norge. Mye er sikkert annerledes enn det du er vant til hjemmefra. Flere av de norske «spillereglene»

Detaljer

Trygg i utlandet. Sikkerhet ved studieopphold i utlandet i regi av NIH

Trygg i utlandet. Sikkerhet ved studieopphold i utlandet i regi av NIH Trygg i utlandet Sikkerhet ved studieopphold i utlandet i regi av NIH Trygg i utlandet Før du drar... Helseforsikring Under utenlandsstudiene har du rett til dekning av helsetjenester gjennom Arbeids-

Detaljer

Valdres folkehøgskoles sikkerhetspolicy

Valdres folkehøgskoles sikkerhetspolicy Valdres folkehøgskoles sikkerhetspolicy FORBEREDELSER TIL UTENLANDSTURER 1. Formål Å sikre at elever og personalet ikke kommer til skade på turer. 2. Omfang 3. Ansvar og myndighet Skolen har ansvar for

Detaljer

VELKOMMEN TIL RUDSHØGDA KANVAS- NATURBARNEHAGE.

VELKOMMEN TIL RUDSHØGDA KANVAS- NATURBARNEHAGE. VELKOMMEN TIL RUDSHØGDA KANVAS- NATURBARNEHAGE. Innledning: I vår barnehage tar vi helse, miljø og sikkerhet for både barn og ansatte på alvor. Her er en oversikt over kritiske rutiner du som ny må kjenne

Detaljer

Kursplan for SVALBARDGUIDEOPPLÆRINGEN

Kursplan for SVALBARDGUIDEOPPLÆRINGEN INNLEDNING Formålet med forvaltning av naturen på Svalbard er å opprettholde et tilnærmet uberørt miljø når det gjelder sammenhengende villmark, landskapselementer, flora, fauna og kulturminner. Innenfor

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS arbeidet... 5 2.1 Organisering

Detaljer

HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs

HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs Vedtatt i SMU 27.09.10, revidert 06.03.12 (del 6.) Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Opplæringslovens kapittel 9a Elevenes arbeidsmiljølov... 3 2. Organisering av HMS-arbeidet

Detaljer

RAPPORT NRPK. Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK. Nøklevann Ro- og Padleklubb. Oppsummering:

RAPPORT NRPK. Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK. Nøklevann Ro- og Padleklubb. Oppsummering: NRPK Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK Gjelder for: Dok nr: Fill in Filreferanse Risikoanalyse NRPK.docx Bidragsytere: E. Sørdal, Styret Oppsummering: Nøkkelord: Risikoanalyse Berdskapsanalyse

Detaljer

HMS & RISIKOVURDERING 2014

HMS & RISIKOVURDERING 2014 HMS & RISIKOVURDERING 2014 Innholdsfortegnelse GENERELT... 3 KATEGORIER... 3 TIDSPLAN... 3 KONKURRANSEREGLER 2014... 4 RISIKOVURDERING... 5 HMS... 5 Deltakerne... 5 Arrangøren... 5 KILDER... 6 Vedlegg

Detaljer

Dykking ved UNIS. Håndbok

Dykking ved UNIS. Håndbok Dykking ved UNIS Håndbok 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 2 ANSVAR OG PLIKTER...5 2.1 Innledning...5 2.2 Direktiv givende myndighet...5 2.3 Krav til helsemessige forhold...5 2.4 Faglig rådgiver,

Detaljer

INNHOLD. Mer neste side

INNHOLD. Mer neste side 1 INNHOLD Side Forkortelser 4 Ungdomsutvekslingen i Norge generell informasjon 4 Kontaktpersoner skjema 5 Før ankomst: Kontakt med studenten 6 Guarantee Form 6 Skoleplass til studenten 6 Kontakt med vertsfamilier

Detaljer

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER Nesbru videregående skole HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER 2010-11 1 INNHOLD S 3 Kort historikk over arbeidet med helse, miljø og sikkerhet 4 Om helse, miljø og sikkerhet 5 Beskrivelse

Detaljer

TRYGG I UTLANDET. Sikkerhetsbrosjyre for studieopphold i utlandet i regi av uio

TRYGG I UTLANDET. Sikkerhetsbrosjyre for studieopphold i utlandet i regi av uio TRYGG I UTLANDET Sikkerhetsbrosjyre for studieopphold i utlandet i regi av uio FØR DU DRAR PÅ UTENLANDSOPPHOLD må du selv huske på følgende: Helseforsikring Under utenlandsstudiene har du rett til dekning

Detaljer

Informasjon til utenlandske statsborgere bosatt i Longyearbyen. Skatteetaten

Informasjon til utenlandske statsborgere bosatt i Longyearbyen. Skatteetaten Informasjon til utenlandske statsborgere bosatt i Longyearbyen Skatteetaten Heftet du nå holder i hånden er ment å gi en grunnleggende informasjon om viktige rettigheter og plikter som gjelder for alle

Detaljer

Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard

Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard UA Svalbard Revidert 30.11.2010 Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard INNLEDNING Den statlige beredskapen mot akutt forurensning på Svalbard omfatter både beredskap ved utslipp til sjøs og

Detaljer

Hei og velkommen til Toppturfestivalen Svalbard 2014 (TFS).

Hei og velkommen til Toppturfestivalen Svalbard 2014 (TFS). Hei og velkommen til Toppturfestivalen Svalbard 2014 (TFS). Vi vil i dette velkomstbrevet gi deg litt praktisk informasjon om årets festival. Det er fra 29.mai til 1.juni det skjer! Før festivalstart Vi

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Dagtid: 5523 Vannskader Vakttelefon: Innbrudd/hærverk 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Regelverk for helse, miljø og sikkerhet. Internkontroll

Regelverk for helse, miljø og sikkerhet. Internkontroll Regelverk for helse, miljø og sikkerhet Internkontroll Foto: Dovre fjellstyre Forord Forskriften om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) trådte i kraft 1. januar 1997.

Detaljer

IK-SYSTEM FOR HOLMESTRAND DYKKEKLUBB

IK-SYSTEM FOR HOLMESTRAND DYKKEKLUBB IK-SYSTEM FOR HOLMESTRAND DYKKEKLUBB Helse Miljø og Sikkerhet / Internkontroll for Holmestrand dykkeklubb 2 Aktuelle lover og forskrifter... 3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:... 3 Ledelsens mål

Detaljer

Informasjon til utenlandske statsborgere bosatt i Longyearbyen. Skatteetaten

Informasjon til utenlandske statsborgere bosatt i Longyearbyen. Skatteetaten Informasjon til utenlandske statsborgere bosatt i Longyearbyen Skatteetaten Heftet du nå holder i hånden er ment å gi en grunnleggende informasjon om viktige rettigheter og plikter som gjelder for alle

Detaljer

TRYGG I UTLANDET. Sikkerhetsbrosjyre for studieopphold i utlandet i regi av uio

TRYGG I UTLANDET. Sikkerhetsbrosjyre for studieopphold i utlandet i regi av uio TRYGG I UTLANDET Sikkerhetsbrosjyre for studieopphold i utlandet i regi av uio FØR DU DRAR PÅ UTENLANDSOPPHOLD må du selv huske på følgende: Helseforsikring Under utenlandsstudiene har du rett til dekning

Detaljer

HMS-prosedyre for instruktører i Norges klatreforbund

HMS-prosedyre for instruktører i Norges klatreforbund HMS-prosedyre for instruktører i Norges klatreforbund Målet med denne HMS-prosedyren er at den skal bidra til å redusere ulykkesrisikoen under aktiviteter og arrangementer. Den skal være et redskap for

Detaljer