Offentlig postjournal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig postjournal 30.10.200 6-05.11.2006"

Transkript

1 Offentlig postjournal Snr: 05/ U Datert: Arkiv L40 22/1 Saksbe SR-SRSA-VHO Til: Barlindhaug Consult AS Sak: Vei 100 gbnr. 22/1 - Nybygg barnehage Dok: Vei 100 gbnr. 22/1 - Nybygg barnehage. Vedtak om igangsettingstillatelse Lnr: /00 U.off: Snr: 05/ U Datert: Arkiv L40 Saksbe SR-SRSA-VHO Til: Forebyggende Forum - Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard - Bydrift Longyearbyen AS - Longeyarbyen jeger og fisker forening - Norsk Polarinstitutt - Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS - Svalbard Museum - Svalbard næringsforening - Svalbard Reiselivsråd - Sysselmannen på Svalbard - Telenor Svalbard A/S - UNIS - Svalbard Science Forum - Barnerepresentant Arne Rennedal - Avinor Sak: Delplan for Globalt sikkerhetshvelv for frø på Svalbard. Dok: Delplan for Globalt sikkerhetshvelv for frø på Svalbard. Offentlig ettersyn Lnr: /00 U.off: Snr: 06/ U Datert: Arkiv D10 &01 Saksbe SR-SRSA-JWOR Til: Synnøve Haga Sak: Leieavtaler Kunstnersenteret Dok: Svar ang. oppsigelse av kontor i Nybyen Lnr: /00 U.off: Snr: 06/ I Datert: Arkiv [P3] Saksbe SR-SRSA-SHUR Lnr: /00 U.off: Off. loven 6 nr. 4, forskr. av Snr: 06/ U Datert: Arkiv Q10 Saksbe SR-SRSA-VHO Til: Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Sak: Rassikring av vei til Gruve 7 Dok: Rassikring av vei til Gruve 7. Merknader til melding Lnr: /00 U.off: Snr: 06/ U Datert: Arkiv 150 Saksbe SR-SRL-KMO Til: Utenrikskomiteen Sak: Svalbardbudsjettet St.prp. nr. 1 Dok: Anmodning om høring i Utenrikskomiteen - St.prp. nr Svalbardbudsjettet Lnr: /00 U.off: Side 1 av 7

2 Snr: 06/ U Datert: Arkiv 150 Saksbe SR-SRL-KMO Til: Utenrikskomiteen Sak: Svalbardbudsjettet St.prp. nr. 1 Dok: Notat til høring i Utenrikskomiteen vedr. svalbardbudsjettet 2007 Lnr: /00 U.off: Snr: 06/ I Datert: Arkiv [P3] Saksbe SR-SRSA-SHUR Lnr: /00 U.off: Off. loven 6 nr. 4, forskr. av Snr: 06/ I Datert: Arkiv [P3] Saksbe SR-SRSA-SHUR Lnr: /00 U.off: Off. loven 6 nr. 4, forskr. av Snr: 06/ I Datert: Arkiv [P3] Saksbe SR-SRSA-SHUR Lnr: /00 U.off: Off. loven 6 nr. 4, forskr. av Snr: 06/ I Datert: Arkiv [P3] Saksbe SR-SRSA-SHUR Lnr: /00 U.off: Off. loven 6 nr. 4, forskr. av Snr: 06/ I Datert: Arkiv [P3] Saksbe SR-SRSA-SHUR Lnr: /00 U.off: Off. loven 6 nr. 4, forskr. av Snr: 06/ I Datert: Arkiv [P3] Saksbe SR-SRSA-SHUR Lnr: /00 U.off: Off. loven 6 nr. 4, forskr. av Snr: 06/ I Datert: Arkiv [P3] Saksbe SR-SRSA-SHUR Lnr: /00 U.off: Off. loven 6 nr. 4, forskr. av Side 2 av 7

3 Snr: 06/ U Datert: Arkiv L33 Saksbe SR-SRSA-VHO Til: Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Sak: Velferdshus - tomtealternativer Dok: Velferdshus - tomtealternativer. Miljø- og næringsutvalgets behandling Lnr: /00 U.off: Snr: 06/ U Datert: Arkiv [P3] Saksbe SR-SRSA-SHUR Til: [P3] Dok: Pedagogisk leder - 2 [P3] Lnr: /00 U.off: Off. loven 6 nr. 4, forskr. av Snr: 06/ I Datert: Arkiv 065 Saksbe SR-SRL-KMO Fra: Store Norske Pensjonistforening Sak: Diverse møter og invitasjoner 2007 Dok: Vedr. byvandring Utkast til program Lnr: /00 U.off: Snr: 06/ I Datert: Arkiv L40 Saksbe SR-SRSA-VHO Fra: UNIS Sak: Adventdalen - forsøk med snøskjermer for å studere snøens virkning på flora Dok: Angående etablering av snøgjerder i Adventdalen Lnr: /00 U.off: Snr: 06/ I Datert: Arkiv [P3] Saksbe SR-SRSA-SHUR Lnr: /00 U.off: Off. loven 6 nr. 4, forskr. av Snr: 06/ I Datert: Arkiv [P3] Saksbe SR-SRSA-SHUR Lnr: /00 U.off: Off. loven 6 nr. 4, forskr. av Snr: 06/ I Datert: Arkiv [P3] Saksbe SR-SRSA-SHUR Lnr: /00 U.off: Off. loven 6 nr. 4, forskr. av Snr: 06/ I Datert: Arkiv [P3] Saksbe SR-SRSA-SHUR Lnr: /00 U.off: Off. loven 6 nr. 4, forskr. av Side 3 av 7

4 Snr: 06/ I Datert: Arkiv [P3] Saksbe SR-SRSA-SHUR Lnr: /00 U.off: Off. loven 6 nr. 4, forskr. av Snr: 06/ U Datert: Arkiv [P3] Saksbe SR-SRSA-SHUR Til: [P3] Dok: Pedagogisk leder [P3] Lnr: /00 U.off: Off. loven 6 nr. 4, forskr. av Snr: 05/ I Datert: Arkiv 22/132 L40 Saksbe SR-SRSA-RHAP Fra: Sandmo & Svenkerud AS Sak: Vei gbnr. 22/132 - tilbygg Svalbardhallen Dok: Vei gbnr. 22/132 - tilbygg Svalbardhallen. Søknad om igangsettingstillatelse Lnr: /00 U.off: Snr: 06/ I Datert: Arkiv [U3] Saksbe SR-SRSA-ALFR Sak: Utvidelse Svalbardhallen Dok: Garanti. Utvidelse Svalbardhallen [U3] Lnr: /00 U.off: Off.loven 6,2b Snr: 06/ I Datert: Arkiv [U3] Saksbe SR-SRSA-MSV Sak: Kreditnor 2006 [U3] Dok: Avsluttede inkassosaker [U3] Lnr: /00 U.off: Off.loven 6,2b Snr: 06/ U Datert: Arkiv Saksbe SR-SRSA-SHUR Til: Birgit Sivertsen Sak: Permisjonssøknad Dok: Svar på søknad ang. permisjon [U2] Lnr: /00 U.off: Off. loven 5a Snr: 06/ I Datert: Arkiv [U3] Saksbe SR-SRSA-ALFR Sak: Utvidelse Svalbardhallen Dok: Produksjonsverdi og betalingsplan. Utvidelse Svalbardhallen [U3] Lnr: /00 U.off: Off.loven 6,2b Snr: 06/ I Datert: Arkiv [U3] Saksbe SR-SRSA-ALFR Sak: Utvidelse Svalbardhallen Dok: Brannteknisk rammeplan. Svalbardhallen [U3] Lnr: /00 U.off: Off.loven 6,2b Side 4 av 7

5 Snr: 06/ I Datert: Arkiv L40 Saksbe SR-SRSA-VHO Fra: Svalbard Villmarkssenter AS Sak: Adventdalen - forsøk med snøskjermer for å studere snøens virkning på flora Dok: Angående etablering av snøgjerder i Adventdalen Lnr: /00 U.off: Snr: 06/ I Datert: Arkiv 223 Saksbe SR-SRS-TK Fra: Svalbard Museum Sak: Korkpenger 2006 Dok: Trukket søknad Lnr: /00 U.off: Snr: 06/ U Datert: Arkiv 614 C30 Saksbe SR-SRSA-RZØR Til: Svalbard Museum Sak: Musikkverksted Dok: Vurdering av de gamle museumslokalene Lnr: /00 U.off: Snr: 06/ I Datert: Arkiv A10 Saksbe SR-SRSA-SGG Fra: Johanne Askvik og Gunnar A. Aarvold Sak: Barnehageopptak 2006/2007 Dok: Aksept av barnehageplass Lnr: /00 U.off: Snr: 06/ I Datert: Arkiv A10 Saksbe SR-SRSA-SGG Fra: Siv Otterdal og Hans Olav Bøe Sak: Barnehageopptak 2006/2007 Dok: Aksekpt av barnehageplass Lnr: /00 U.off: Snr: 06/ I Datert: Arkiv A10 Saksbe SR-SRSA-SGG Fra: Anne Gudbrandsen og Jan Abrahamsen Sak: Barnehageopptak 2006/2007 Dok: Søknad om utvidet barnehageplass Lnr: /00 U.off: Snr: 05/ I Datert: Arkiv F03 Saksbe SR-SRSA-SGG Fra: Longyearbyen lokalstyre Sak: Forebyggende forum 2005/2006 Dok: Delsyn for globalt sikkerhetshvelv for frø på Svalbard. Offentlig ettersyn Lnr: /00 U.off: Snr: 05/ I Datert: Arkiv L40 Saksbe SR-SRSA-VHO Fra: Asplan viak Sak: Svalbard forskningspark gbnr 22/111 - søknad om skilting Dok: Svalbard forskningspark gbnr 22/111 - søknad om ferdigattest og dokumentasjon av montasjen Lnr: /00 U.off: Side 5 av 7

6 Snr: 06/ U Datert: Arkiv Saksbe SR-SRSA-SHUR Til: Jan Terje Johansen Sak: Oppsigelse Dok: Bekreftelse på mottatt oppsigelse [U2] Lnr: /00 U.off: Off. loven 5a Snr: 06/ I Datert: Arkiv Q10 Saksbe SR-SRSA-VHO Fra: Sysselmannen på Svalbard Sak: Veileder for utforming av parkeringsplasser og adkomstveier i hytteområder Dok: Veileder for utforming av parkeringsplasser og adkomstveier i hytteområder - klage på vedtak Lnr: /00 U.off: Snr: 06/ I Datert: Arkiv L40 22/274 Saksbe SR-SRSA-VHO Fra: Kongsberg Satellite Services AS Sak: Platåfjellet gbnr. 22/274 - byggearbeid Dok: Platåfjellet gbnr. 22/274 - tilleggsinformasjon Lnr: /00 U.off: Snr: 06/ I Datert: Arkiv 065 Saksbe SR-SRL-KMO Fra: Longyearbyen skole v/torill Skar Sak: Politikerbesøk Dok: Ønske om besøk av politikere m.m. Lnr: /00 U.off: Snr: 06/ U Datert: Arkiv 570 Saksbe SR-SRSA-EDA Til: Statens pensjonskasse Sak: Medlemsskap statens pensjonskasse Dok: Søknad om opprettholdelse av medlemskap i Statens pensjonskasse for ansatte ved Longyearbyen skole pr Lnr: /00 U.off: Snr: 06/ U Datert: Arkiv [U3] Saksbe SR-SRSA-EDA Til: [U3] Sak: Bankfullmakter/kontoavtaler Dok: Disponering av konti - Longyearbyen lokalstyre [U3] Lnr: /00 U.off: Off.loven 6,2b Snr: 06/ I Datert: Arkiv [U3] Saksbe SR-SRSA-EDA Sak: Bankfullmakter/kontoavtaler Dok: Opprettelse av ny konto for Oppvekstforetaket KF [U3] Lnr: /00 U.off: Off.loven 6,2b Snr: 06/ I Datert: Arkiv [U3] Saksbe SR-SRSA-HKFR Sak: Avtale om OCRGIRO [U3] Dok: ORC-avtale for Elwin. Nyopprettet konto [U3] Lnr: /00 U.off: Off.loven 6,2b Side 6 av 7

7 Snr: 05/ I Datert: Arkiv X00 &31 Saksbe SR-SRSA-TTR Fra: Nærings- og handelsdepartement Sak: Statistikkarbeid 2006 Dok: Tilskudd til Samfunns- og næringsanalysen 2006 Lnr: /00 U.off: Snr: 05/ I Datert: Arkiv 22/132 L40 Saksbe SR-SRSA-RHAP Fra: Barlindhaug Consult AS Sak: Vei gbnr. 22/132 - tilbygg Svalbardhallen Dok: Vei gbnr. 22/132 - tilbygg Svalbardhallen. Søknad om igangsettingstillatelse Lnr: /00 U.off: Snr: 05/ I Datert: Arkiv [U3] Saksbe SR-SRL-SEN Sak: Forhandlinger, skolens ansatte Dok: Anmodning om forhandlinger vedrørende overføring av Longeyarbyen Skole til Longyeabyen lokalstyre [U3] Lnr: /00 U.off: Off.loven 6,2b Side 7 av 7

Journaldato: 23.1.2014-29.1.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.06.2011.

Journaldato: 23.1.2014-29.1.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.06.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.1.2014-29.1.2014, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J, 30.01.2014 Ny arbeidsavtale ersonalmappe tilsettingsforhold 2010/631-2 2948/2011

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 06/2238-504 U Datert: 28.10.11 Arkivkode: 252 *** Sakstittel: UTLÅN I SKP Innhold: TREKK AV LÅN TIL SKP FRA OG MED 01.11.2011 Lnr: 11881/11 Forrige lnr: 11728/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 05.01.12

Detaljer

Journaldato: 26.2.2015-4.3.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.02.2015.

Journaldato: 26.2.2015-4.3.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.02.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.2.2015-4.3.2015, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 06.03.2015 Møteinnkalling Amu 29.1.2014 AM - Arbeidsmiljøutvalget 2012-2015 2012/118-26

Detaljer

Journaldato: 8.1.2015-14.1.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2014.

Journaldato: 8.1.2015-14.1.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.1.2015-14.1.2015, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J,A 16.01.2015 Oppsummering og innspill - Tilbud oppgradering fra ephorte4 til ephorte

Detaljer

Journaldato: 26.3.2015-8.4.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.2015.

Journaldato: 26.3.2015-8.4.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.3.2015-8.4.2015, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J, 09.04.2015 Høring - forslag til regulering av gratis kjernetid i forskrift om foreldrebetaling

Detaljer

Journaldato: 10.10.2013-16.10.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I, U, N, X, S, Status: J,A. Dok.dato: 03.09.

Journaldato: 10.10.2013-16.10.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I, U, N, X, S, Status: J,A. Dok.dato: 03.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype:,, N,, S, Status: J,A 18.10.2013 Arbeidsnotat: Vurdering av bruk av fondsmidler kontra låneopptak

Detaljer

Journaldato: 15.3.2012-21.3.2012, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.03.2012.

Journaldato: 15.3.2012-21.3.2012, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.03.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.3.2012-21.3.2012, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J, 23.03.2012 tvidelse av festede arealer for Bykaia Festavtale Longyearbyen havn 2012/234-1

Detaljer

Journaldato: 3.1.2013-9.1.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 29.03.2012.

Journaldato: 3.1.2013-9.1.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 29.03.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.1.2013-9.1.2013, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J, 11.01.2013 Sluttrapport - Energioppfølgingssystem (EOS-system) Energioppfølgingssystem

Detaljer

Journaldato: 4.10.2012-10.10.2012, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 12.10.2012.

Journaldato: 4.10.2012-10.10.2012, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 12.10.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.10.2012-10.10.2012, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J,A 12.10.2012 Tilbud om midlertidig engasjement for avlevering av arkivmaterialet

Detaljer

Journaldato: 28.11.2013-4.12.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10.2013.

Journaldato: 28.11.2013-4.12.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 4.12.2013, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 06.12.2013 Referat fra møte 30.09.2013 - næringskomitéen Næringskomite - møteinnkallinger

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.07.2003-16.07.2003 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.07.2003-16.07.2003 for Felles Lyngen kommune J.nr: 03/00219-025 U Datert: 08.07.03 Arkiv: [E4] Saksbeh.: [E4] Til: [E4] Sak: [E4] [E4] Dok: [E4] [E4] Lnr.: 005983/03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 02/02355-155 U Datert:

Detaljer

Journaldato: 19.12.2013-31.12.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 12.12.

Journaldato: 19.12.2013-31.12.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 31.12.2013, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J,A 06.01.2014 Søknad om studiepermisjon og dekning av studieutgifter - HMS-tiltak Personalmappe

Detaljer

Sysselmannen på Svalbard 20122012. Offentlig journal. Periode:14122012-20122012

Sysselmannen på Svalbard 20122012. Offentlig journal. Periode:14122012-20122012 Offentlig journal Periode:14122012-20122012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00055-78 U Til: Airlift AS, Førde Sak:

Detaljer

Journaldato: 30.1.2014-5.2.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.01.2014.

Journaldato: 30.1.2014-5.2.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.01.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.1.2014-5.2.2014, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J,A 07.02.2014 tsendelse Samfunns- og næringsanalysen for Svalbard. 2013. Samfunns-

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 09/140-63 U Datert: 25.11.09 Arkivkode: 251 *** Sakstittel: STARTLÅN 2009 Innhold: SVAR - STARTLÅN 2009 Lnr: 15706/09 Forrige lnr: 15475/09 Svar på lnr.: 14581/09 Reg.dato: 26.11.09 01/2849-35 U

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 21201/12 Forrige lnr: Svar på lnr.: 17643/12 Reg.dato: 09.01.13. Lnr: 420/13 Forrige lnr: Svar på lnr.

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 21201/12 Forrige lnr: Svar på lnr.: 17643/12 Reg.dato: 09.01.13. Lnr: 420/13 Forrige lnr: Svar på lnr. Side 1 07/1252-48 U Datert: 07.12.12 Arkivkode:GNR 133/301 S.ansv: TEK.BYGG.HJOHAN Til: Saksb: SAMF.BYGG.HJOHAN Sakstittel: OPPFØRING AV TO BOLIGER I HOLTEVEIEN 56 OG 58 Innhold: SVAR - LEILIGHET FOR SOLVEIG

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.06 15.10.06 for Felles Lyngen kommune. KOMMUNE Lnr.: 007378/06 U.off:

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.06 15.10.06 for Felles Lyngen kommune. KOMMUNE Lnr.: 007378/06 U.off: J.nr: 06/01236-004 U Datert: 13.10.06 Arkiv: 124/13 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Til: Tove N. Johannessen Sak: GNR. 124/13 - MELDING OM TILTAK - VED OG REDSKAPSBOD Dok: SVAR ANG. GNR. 124/13 - NY - MELDING

Detaljer

Offentlig journal. Periode:12102012-18102012

Offentlig journal. Periode:12102012-18102012 Offentlig journal Periode:12102012-18102012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00323-57 U Til: DNB Bank ASA Sak: Gml

Detaljer

Journaldato: 27.3.2014-2.4.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.2014.

Journaldato: 27.3.2014-2.4.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.3.2014-2.4.2014, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J, 04.04.2014 Skjenkebevilling 2014-2016 - HRD Svalbard S - avd. Svalbar Pub Skjenkebevilling

Detaljer

Journaldato: 23.8.2012-29.8.2012, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,S,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.08.2012.

Journaldato: 23.8.2012-29.8.2012, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,S,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.08.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.8.2012-29.8.2012, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,S,X, Status: J, 30.08.2012 Svar på rammevilkår for oppstart av Svalbard Bryggeri S Rammevilkår -

Detaljer

Offentlig journal. Periode:20122012-03012013

Offentlig journal. Periode:20122012-03012013 Offentlig journal Periode:20122012-03012013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00055-80 Jour.dato: 28122012 U Til:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:06072012-12072012

Offentlig journal. Periode:06072012-12072012 Offentlig journal Periode:06072012-12072012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00237-84 Dok.dato: 12072012 I Fra:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 03.01.08 03.01.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 03.01.08 03.01.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 06/00349-040 I Datert: 31.12.07 Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-SM Fra: Mit-FabLab Norway Sak: "KOMPETANSEHEVING MED FOKUS PÅ TEKNOLOGI OG INNOVASJON" PROSJEKT Dok: SKIFTE AV MEDLEM AV STYRINGSGRUPPA

Detaljer

Journaldato: 30.10.2014-5.11.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2014.

Journaldato: 30.10.2014-5.11.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 5.11.2014, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J, 07.11.2014 Refusjonskrav for 2. kvartal 2014 fra for barnevernstiltak på fastlandet Refusjonskrav

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.03.06 16.03.06 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.03.06 16.03.06 for felles Lyngen kommune J.nr: 01/02368-003 U Datert: 05.11.01 Arkiv: 251 Saksbeh.: FET-FET-KD Til: KLP Forsikring Sak: LYNGEN KOMMUNE - LÅN - AVDRAGSUTSETTELSE Dok: LYNGEN KOMMUNE LÅN AVDRAGSUTSETTELSE 2002 Lnr.: 007548/01 Off.loven

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 09.12.2004-09.12.2004 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 09.12.2004-09.12.2004 for Felles Lyngen kommune J.nr: 03/00986-037 U Datert: 30.11.04 Arkiv: 123/15 L12 Saksbeh.: ADMI-ADMI-SLA Til: Evelyn Thomassen - Fylkesmannen i Troms, miljøvernavd. - Fylkesmannen i Troms, samordn./beredskap - Hallvard Robertsen

Detaljer

Offentlig journal. Periode:08022013-14022013

Offentlig journal. Periode:08022013-14022013 Offentlig journal Periode:08022013-14022013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00242-30 I Fra: Longyearbyen lokalstyre

Detaljer

Offentlig journal. Periode:23112012-29112012

Offentlig journal. Periode:23112012-29112012 Offentlig journal Periode:23112012-29112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00055-77 Dok.dato: 28112012 I Fra:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.02.2005-16.02.2005 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.02.2005-16.02.2005 for Felles Lyngen kommune J.nr: 05/00022-014 I Datert: 14.02.05 Arkiv: 223 C11 Saksbeh.: ADM-ADM-JSS Fra: Laila Lanes Dok: SØKNAD OM KULTURMIDLER 2005 FOR PROSJEKT "LYNGEN FABRIKKER M.M" Lnr.: 001300/05 J.nr: 04/01741-005 U Datert:

Detaljer

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 19.02.04-19.02.04 for Felles Lyngen kommune

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 19.02.04-19.02.04 for Felles Lyngen kommune -QU 8 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: Forbrukerombudet Sak: FORBRUKERPOLITIKK INNEN KOMMUNAL TJENESTEYTING Dok: PROSJEKT OM FORBRUKERPOLITIKK INNEN KOMMUNAL TJENESTEYTING Lnr.: 001286/04 -QU, 'DWHUW

Detaljer