REFERAT HØGSKOLESTYRET MHS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT HØGSKOLESTYRET MHS"

Transkript

1 MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 13. september 2013 TID: DELTAKERE: Inge Særheim (nestleder), Svein Ragnvald Tjora, Karen Margrethe Mestad, Christoffer Inge Hovda, Marianne Skjortnes, Hans Christian Kvåle, Jeffrey Huseby (generalsekretær NMS). MØTENDE VARA: Asbjørn Salthe FORFALL: MØTESTED: Bjørg Tørresdal. MHS, 223 ÅPNING: Svein Ragnvald Tjora SAKSLISTE HS-sak 41/13 (B) Referat fra HS-møte 7. juni HS-sak 42/13 (O) Referatsaker... 2 HS-sak 43/13 (O) Orienteringer... 2 HS-sak 44/13 (O) Orientering om virksomheten ved rektor... 3 HS-sak 45/13 (O) Kvartalsrapport, 2. kvartal HS-sak 46/13 (D) Strategiprosess (utsatt fra forrige møte)... 3 HS-sak 47/13 (D) Konseptskisse for ny bachelorgrad i kristen tro og praksis/ledelse... 4 HS-sak 48/13 (O) Orientering om arbeid med rekruttering til studieåret 2014/ Bjørg Tørresdal Styreleder Bård Mæland Rektor 1

2 O = orienteringssak D = drøftingssak B = beslutningssak HS-sak 41/13 (B) Referat fra HS-møte 7. juni 2013 Referatet fra møtet er tidligere utsendt på e-post. Vedtak: Referatet godkjennes. HS-sak 42/13 (O) Referatsaker 1. Referat fra styremøte i Senter for interkulturell kommunikasjon, Referat fra møte i Utdanningsutvalget , Referat fra møte i Forskningsutvalget, , Vedtak: Referatene tas til orientering. HS-sak 43/13 (O) Orienteringer 1. Rapport fra forskningspermisjon Magnar Kartveit (2012/13) 2. Rapport fra forskningspermisjon Jan Opsal (2012/13) 3. NOU 2013:1 Det livsåpne samfunn: Høringsuttalelse fra Misjonshøgskolen 4. Fritak for vartpengeordningen i Statens pensjonskasse, 2 vedlegg Rapport fra forskningspermisjon Magnar Kartveit (2012/13) Rapport fra forskningspermisjon Jan Opsal (2012/13) Levert tilbud i anbudsrunde om videreutdanning av inntil 100 prester i Agder og Telemark bispedømme. MHS har søkt om medlemskap i «Fagenhet for EU-forskning» ved UiS (støttet at Norges Forskningsråd), hvor UiS, HSH, SUS, IRIS og Polytec allerede er medlemmer, og blitt tatt opp. MHS har avgitt høringsuttalelse på NOU 2013:1 (Stålsettutvalget), se vedlegg. Ledelseskommentar til KD ifm rapportering av halvårsregnskap, se vedlegg. Studiesjef Torrey Seland kommer til å si opp sin stilling fra Ny instruks for studiesjef. Fritak for vartpengeordningen i Statens pensjonskasse Vedtak: Sakene tas til orientering. 2

3 HS-sak 44/13 (O) Orientering om virksomheten ved rektor Momentliste blir delt ut i møtet. Muntlig saksframlegg ved rektor HS-sak 45/13 (O) Kvartalsrapport, 2. kvartal 2013 Regnskapsrapport pr Balanse pr Saksfremlegg ved høgskoledirektør Regnskapsrapporten etter 2. kvartal, eller første halvår, viser et positivt driftsresultat på kroner, kroner bedre enn budsjettert. HS-sak 46/13 (D) Strategiprosess (utsatt fra forrige møte) Saksfremlegg ved rektor Nåværende strategiplan omfatter fireårsperioden Jeg legger herved frem en skisse for en strategiprosess som i desember 2014 bør munne ut i et strategidokument som vedtas for påfølgende periode, gjerne en fireårsperiode ( ). Tidligere år har man gjerne brukt godt og vel et halvt år på prosessen, som i tillegg til å legge frem et utkast for HS før endelig godkjenning, også har omfattet en stabsdag og en intern høringsprosess. Jeg ønsker med dette å legge opp til en noe lengre og mer omfattende prosess. Det henger sammen med at MHS etter min mening trenger å bruke noe tid på å diskutere sin egen fremtid og profil før en strategiplan utformes. Konkret ser jeg for meg følgende elementer i en slik prosess, og ber om en respons fra HS på denne skissen: Scenariofase: Å beskrive 3-4 ulike måter MHS kan være en utdannings- og forskningsinstitusjon i fremtiden. Man kan f eks sette 2020 som et scenariotidspunkt. Denne fasen bør være kreativ og lite begrenset, hvor man både tenker ut av boksen, og våger å diskutere hellige kyr (for eksempel navn, lokalisering, samarbeidspartnere, nye (med)eiere, etc). Hvordan ønsker MHS å beskrives som vitenskapelig høgskole i 2020? Hva heter institusjonen? Eksisterer man som én institusjon, eller har man fusjonert med en eller flere andre institusjoner? Har man 3

4 fortsatt en cand.theol.-utdanning? Holder man til i Stavanger? Er det kommet til nye eiere? Tidsperiode: 09/13-02/2014. Deltakelse: Bredt og topptungt. Representanter fra ledergruppen MHS, fra HS, studentene og flere kategorier ansatte. Kanskje bør eier også stille med egen representant, jf prosess for vedtekter? Verdifase: På bakgrunn av scenario-arbeidet, hvor det forutsettes at Høgskolestyret drøfter og konkluderer med hvilket scenario man ønsker å legge til grunn for videre arbeid med strategiarbeidet, foreslår jeg en form for verdikommisjon for MHS. Hvilke verdier trenger vi å fastholde, utvikle eller foredle for å nå dit vi vil om noen år Tidsperiode: 02/14-06/14. Deltakelse: Intern prosess. Representanter fra ledelse, ansatte i begge avdelinger og studenter. Det utformes et verdigrunnlag for MHS, som vedtas av HS etter en intern høringsrunde. Strategidokument: På bakgrunn av de to første fasene, må det utarbeides et strategidokument, en strategiplan, som omfatter både hovedmål, hovedstrategi og strategier for de ulike virksomhetsfeltene (utdanning; forskning; drift, etc). Deltakelse: Det er naturlig at rektor utformer denne i nært samarbeid med ledergruppen. Tidsperiode: Utformes til førstegangsbehandling i HS september 2014, før den ferdigstilles som høringsdokument for en intern høring i organisasjonen septembernovember. Deretter til endelig behandling i HS i desember Vedtak: 1. HS støtter skissen til strategiprosess som skal lede frem til ny strategiplan for , med de innspill som er kommet frem under behandlingen i styret. 2. HS oppnevner Karen Margrethe Mestad til å delta i den første fasen av arbeidet. HS-sak 47/13 (D) Konseptskisse for ny bachelorgrad i kristen tro og praksis/ledelse Konseptskisse fra arbeidsgruppe Notat fra rektor Saksfremlegg ved rektor Vedtak: 1. HS støtter skissen til ny bachelorgrad innen kristen tro og praksis/ledelse, med de fordypninger som er foreslått. 4

5 2. HS sikter på å godkjenne graden i desembermøtet på bakgrunn av kvalitetssikring av komiteens arbeid i aktuelle fagseksjoner og utdanningsutvalget. 3. Rektor gis myndighet til å fastsette navn på graden. HS-sak 48/13 (O) Orientering om arbeid med rekruttering til studieåret 2014/15 Handlingsplan og årshjul for studentrekruttering ved MHS 2013/2014 Saksfremlegg ved høgskoledirektør Høgskoledirektør samarbeider med utdanningsadministrasjonen om studentrekruttering, hvor studieveileder Maria Tendenes har dette som sitt ansvarsområde. Det er utarbeidet en handlingsplan med årshjul for rekruttering til studieåret 2014/15. Planen gjelder for høsten 2013 og våren De viktigste endringene som gjøres i forhold til de foregående år er disse: Det arbeides med å rekruttere studentambassadører som gjennom hele året deltar på utdanningsmesser, stevner og festivaler Det er engasjert ny grafisk designer/fotograf til å utarbeide årets studiekatalog samt annet markedsføringsmateriale Markedsføringen vil i enda større grad enn tidligere tilpasses ulike målgrupper, og i enda større grad profilere de ulike studieprogrammene Det vil legges vekt på å nå enda lenger inn i regionale kristne ungdoms- og studentmiljø med tilbud om våre studier, men også med tilbud om undervisning og forkynnelse ved våre ansatte 5

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 7. mars 2014 TID: 12.00 16.00 DELTAKERE: MØTENDE VARA: FORFALL MØTESTED: ÅPNING: Bjørg Tørresdal, Inge Særheim, Karen Margrethe Mestad, Christoffer Inge Hovda, Marianne

Detaljer

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS. 12.00 16.00. Styremiddag 1700-1900 på Straen Fiskerestaurant. DELTAKERE:

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS. 12.00 16.00. Styremiddag 1700-1900 på Straen Fiskerestaurant. DELTAKERE: MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 7. desember 2012 TID: 12.00 16.00. Styremiddag 1700-1900 på Straen Fiskerestaurant. DELTAKERE: Bjørg Tørresdal, styreleder, Inge Særheim, Karen Margrethe Mestad, Christoffer

Detaljer

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS. 08.30-12.00, etterfulgt av avslutningslunsj DELTAKERE:

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS. 08.30-12.00, etterfulgt av avslutningslunsj DELTAKERE: MØTE: Høgskolestyret DATO: Mandag 8. desember 2014 TID: 08.30-12.00, etterfulgt av avslutningslunsj DELTAKERE: Bjørg Tørresdal, Helge Sylfest Gaard, Ingvill Hagesæther Foss, Einar O. Iversen, Knut Alfsvåg

Detaljer

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS MØTE: Høgskolestyret DATO: Torsdag 28. februar 2013 TID: 12.00 16.00. Det blir felles møte mellom HS og styret for SIK mellom kl. 12 12.45. Servering av rundstykker. DELTAKERE: Bjørg Tørresdal, styreleder,

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Inge Særheim, Sveinung Hestnes, Kjetil Aano, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E.

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Inge Særheim, Sveinung Hestnes, Kjetil Aano, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. DATO: 8. juni 2011 Oppnevnt av LS: Ansattes representant: Studentrepresentant: Administrasjon MHS: Andre tilstedeværende: Fraværende: Møteleder: Sekretær: TIL STEDE: Berit Øksnes, Inge Særheim, Sveinung

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET. Sveinung Hestnes

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET. Sveinung Hestnes MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 27. februar 2007 TID: 12.15 17.00 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte LUNSJ NB! Fra 11.45 til 12.15 BIBEL OG BØNN: Sveinung Hestnes I møtet

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Sveinung Hestnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. Mestad

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Sveinung Hestnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. Mestad DATO: 25.02.10 Oppnevnt av LS: Ansattes representant: Studentrepresentant: Administrasjon MHS: Administrasjon NMS: Andre tilstedeværende: Fraværende: Møteleder: Sekretær: TIL STEDE: Berit Øksnes, Sveinung

Detaljer

Styreleder Høgskoledirektør

Styreleder Høgskoledirektør MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 24. april 2008 TID: 15.30 18.00 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte BIBEL OG BØNN: Erik Leif Eriksen SAKSLISTE: HS-sak 13/08 Referat fra

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi Avdeling for informasjonsteknologi Remmen 1757 Halden Tlf.: 69 21 53 00 Fax: 69 21 53 02 Til avdelingsstyrets medlemmer Halden, 14. februar 2008 Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Innkalling til avdelingsråd LUNA

Innkalling til avdelingsråd LUNA Innkalling til avdelingsråd LUNA Tid 22.03.10 kl 1300 Sted Midtbyen skole, møterom MB21 Innkalt av Dekan LUNA Referent Espen Kristiansen Møteleder Dekan Saksnr Deltakere Medlemmer av avdelingsrådet Øvrige

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Møteinnkalling. Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Nesna rom A-207 Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 09:30 14:00.

Møteinnkalling. Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Nesna rom A-207 Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 09:30 14:00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Nesna rom A-207 Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 09:30 14:00 Program for møtet Kl. 09.30 Kl. 09.40 Kl. 09.45 Kl. 10.15 Velkommen v/ styreleder 2 minutter

Detaljer

Årsrapport kvalitet MHS studieåret 2013-2014

Årsrapport kvalitet MHS studieåret 2013-2014 Årsrapport kvalitet MHS studieåret 2013-2014 Til Høgskolestyret MHS Fra Rektor Bård Mæland Dato 2014-12-01 1. Bakgrunn, kildegrunnlag og profil Høgskolestyret (HS) er ansvarlig for kvalitetssikringssystemet

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.11.2014 Tidsrom: 16:30-19:30 Sted: Styrerommet, Arne Rettedal Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak 36/14 Fadderapport 2014 20 min Sak 37/14 Vedtektsendring: Habilitet

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk Dato: Tirsdag 22.05.2012 Tid: 10.00 15.30 Sted: Christies gate 18, Bergen. Representerte institusjoner: HSH, NTNU, UiS, UiB, HiB, UiT, UiO, NMH, HiOA, HiHm,

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 23. februar 2006 TID: 12.00 17.30 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte BIBEL OG BØNN: Knut Holter MIDDAGSSERVERING FRA: 15.00 I forkant av

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

Den norske jordmorforening Protokoll Sentralstyremøte 3-2010, 26.-27. mai 2010, Vegglifjell

Den norske jordmorforening Protokoll Sentralstyremøte 3-2010, 26.-27. mai 2010, Vegglifjell 1 Den norske jordmorforening Protokoll Sentralstyremøte 3-2010, 26.-27. mai 2010, Vegglifjell Tilstede: Marit Heiberg, Trude Thommesen, Unn Elin Dahlberg, Randi Cesilie Smehus Kringstad, Inga Lill Lygre,

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 12.05.05 03/00698-011.2 Saksbehandler: Nils Røttingen STYRESEMINARET 31. MARS - 1. APRIL - OPPSUMMERING OG OPPFØLGING 1. Bakgrunn På styreseminaret

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: studiedirektør Monica Bakken, UiO (fra kl. 1000) Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Kjærstin Åstveit

Utdanningsutvalget. Forfall: studiedirektør Monica Bakken, UiO (fra kl. 1000) Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Kjærstin Åstveit Utdanningsutvalget Medlemmer: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) studiedirektør Monica Bakken, UiO (til kl. 1000) studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør Jorun Gunnerud,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 KLU 14/15 Godkjenning av innkalling til møtet 24. mars 2015

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 96/2012 Navn på sak: Egenevaluering av styrearbeid

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2009

Studenttingsmøte nr. 4~2009 Studenttingsmøte nr. 4~2009 Mandag 14. september 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 Festspisesalen på Samfunnet møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet SAKSLISTE STUDENTTING 4-2009, MANDAG

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 18.11.04 04/00243-012-18 Saksbehandler: Magne Hegna REVISJON AV ARBEIDSPLANORDNINGEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK 1. Bakgrunn Høgskoledirektøren

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30. Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30 Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Merethe Kumle Randi Punsvik Randi Erlandsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, formannskapssalen Tidspunkt: 15.03.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Yvonne Meidell telefon 69 30 62 82 e-post yvme@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer