Utprøvingslager høreapparater. Dialogmøte mellom NAV og LFH, 28. mai 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utprøvingslager høreapparater. Dialogmøte mellom NAV og LFH, 28. mai 2013"

Transkript

1 Utprøvingslager høreapparater Dialogmøte mellom NAV og LFH, 28. mai 2013

2 UTPRØVINGSLAGER HØREAPPARATER Historien i korte trekk

3 Ordningen pr idag Leverandører finansierer og følger opp lager for høreapparater hos ca 100 utleveringssteder Utprøvingslager dekker lagerhold på klinikk + apparater til utprøving for bruker i en ikke avgrenset tidsperiode Utprøving av høreapparat tar svært lang tid Leverandør fakturerer NAV etter endt utprøvingstid etter å ha mottatt tildelingskjema Lager ser ut til å bli på en størrelse rundt 6 måneders omsetning

4 Forutsetninger Rammeavtalen sier følgende om lagerhold: Det forutsettes at utprøvingslageret hos den enkelte Høreapparatformidler normalt skal ha en størrelse som tilsier ca 1 måneds omsetning av aktuelle høreapparater, tinnitusmaskerere og/eller tilbehør hos den aktuelle Høreapparatformidleren.

5 Utfordringer for alle parter NAV + RHF Riksrevisjonens kritikk av manglende kontroll med tildeling, lagerhold og reparasjon 4-dobling i antall fakturaer fra til Risiko for begrenset leverandørmarked ved neste avtaleforhandling Svært krevende kontraktsavslutning i 2014 Leverandørene Betydelig økonomisk risiko Krevende administrativt oppfølgingsarbeid Reell fare for konkurs og/eller avvikling fra det norske markedet

6 Hva er gjort Forslag til løsning fra LFH i november 2012 Ikke gjennomførbart pga 50% returer av HA (tall fra Anskaffelsesseksjonen) Tilbud fra NAV om engangsfakturering av 70% av utprøvingslageret Benyttet av de fleste leverandørene

7 Status januar 2013 Totalt antall høreapparater som er oppgitt på de innkomne tildelingsskjema i januar 2013 fra Phonak, Medisan, Siemens, Oticon og GN Resound: 3845 høreapparater Antall solgte apparater fra samme firmaer i januar høreapparater

8 Status april 2013 Totalt antall høreapparater som er oppgitt på de innkomne tildelingsskjema i januar til april 2013 fra Phonak, Medisan, Siemens, Oticon og GN Resound: høreapparater (samme periode i 2012) Antall solgte apparater fra samme firmaer i januar til april 2012 Totalt antall apparater på utprøvingslager pr 30.april for de samme leverandører høreapparater

9 Status april 2013 Lagerstørrelsen ved utgangen av april er da basert på følgende salgstall for de samme firmaer: høreapparater pr 30.april høreapparater pr år Lagerstørrelsen ved utgangen av april var høreapparater for de nevnte firmaer Tilsvarer en størrelse på ca 7 måneders omsetning

10 Spørsmål Hvorfor så lang utprøvingstid hos mange formidlere? Ventetid 6 mnd?? Henvisning til ØNH Utredning Tilpasning HA Etterjustering, kontroll Sluttkontroll, tildeling

11 Spørsmål Hvor stort problem utgjør returnerte apparater etter endt prøvetid?

12 Audiografer ved hørselssentralene, februar 2013 LFH undersøkelsen Ansvarlig for undersøkelsen: SurvAid AS for LFH Periode for undersøkelsen: Uke 3-4, februar 2013 Totalt utvalg: 244 Antall respondenter: 134 Svarprosent: 55

13 BTE høreapparater 40,0 % Hvor stor andel av de brukerne du tilpasser BTE høreapparater på, beholder det først tilpassede BTE-apparatet etter endt prøvetid? 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % % 80-89% 70-79% 60-69% 50-59% 40-49% 30-39% Under 30%

14 Prøvetid på høreapparat 70,0 % Hvor lang tid får brukerne dine i gjennomsnitt prøve apparatet fra tilpasning til endelig etterjustering? 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % < 2 måneder > 2måneder

15 Konsignasjonslager Hvordan synes du denne ordningen fungerer, sammenlignet med den tidligere ordningen? 30,0 % 26,9 % 29,1 % 25,0 % 26,1 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 10,4 % 5,0 % 7,5 % 0,0 % Mye dårligere Litt dårligere Likt Litt bedre Mye bedre

16 Prosessen videre

17 En forbedret løsning Skal være i tråd med rammeavtalen Må møte utfordringsbildet for begge parter Må være positiv på lengre sikt hvis den ikke greier å løse kortsiktig utfordring Parallell til eksisterende løsninger for hjelpemiddelformidling?

18 Mulige løsningsalternativ Kortsiktig løsning fakturering ved uttak fra lager Tildeling av høreapparat skjer ved første gangs tilpasning Formidler sender tildelingsskjema til leverandør med kopi til NAV NAV mottar faktura fra leverandør nummer 1 Dersom bruker ikke beholder apparatet etter utprøvingstiden sendes dette tilbake til leverandør nummer 1, og apparatet krediteres umiddelbart NAV mottar kreditnota fra leverandør 1 og ny faktura fra leverandør 2 på nytt tildelt apparat Løsningen innebærer ingen konflikt med rammeavtale

19 Mulige løsningsalternativ Langsiktig løsning NAV HMS styrer og administrerer lager på HA Høreapparater anskaffes gjennom NAV HMS / SFE Lager på høreapparater befinner seg ute hos formidler Melding om tildeling sendes NAV HMS idet bruker beholder apparatet En del tilleggsutstyr i rammeavtalen er allerede innenfor denne ordningen

20 Veien fram til løsning 1. Workshop for å finne beste mulige løsning 2. Pilotering i et fylke for å teste ut NAV HMS ordningen

21 Takk for oppmerksomheten

Høreapparater 01.10.2015-30.09.2017

Høreapparater 01.10.2015-30.09.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne produkt- og prisoversikten gjelder for kontraktsperioden fra og med 01.10.2015 til og med 30.09.2017. Deretter kan avtalen forlenges i en periode på totalt to år. Oppdateringer

Detaljer

AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING

AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING En evaluering av prosjekt FORORD Rapporten oppsummerer prosjektet «Audiograf i interkommunal rehabilitering» som ble gjennomført i perioden fra september 2011 til

Detaljer

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år.

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. AVTALEINFORMASJON: HPV-tester 25. november 2014 Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. Anskaffelsen er en del av det nasjonale programmet

Detaljer

SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Vel møtt Juli 2011 1

SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Vel møtt Juli 2011 1 SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Vel møtt Juli 2011 1 Jan Solberg, InnoMed/Medinnova Einar Husebye, Sykehuset Buskerud HF Juli 2011 InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon:

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Breverud barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: lill@betania-alta.no Innsendt av: Lill Andersen

Detaljer

STATUS 2 ÅR ETTER FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: RAPPORTEN #4-2012

STATUS 2 ÅR ETTER FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: RAPPORTEN #4-2012 RAPPORTEN #4-2012 FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: STATUS 2 ÅR ETTER FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: REGNSKAPS- OG PERSONALADMINISTRASJON: ØKONOR SOM TOTALLEVERANDØR SKATTEFRI OMDANNELSE AV NUF TIL NORSK AKSJESELSKAP

Detaljer

ÅRSMELDING HOVUDFOKUS I 2014 INFORMASJONSTJENESTEN FRITT SYKEHUSVALG

ÅRSMELDING HOVUDFOKUS I 2014 INFORMASJONSTJENESTEN FRITT SYKEHUSVALG ÅRSMELDING HOVUDFOKUS I 2014 INFORMASJONSTJENESTEN FRITT SYKEHUSVALG Fritt sykehusvalg Norge er en tjeneste som skal gi pasienter den informasjonen de trenger for å ta gode valg. Tjenesten ble etablert

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Administrasjon og håndtering av varer

Administrasjon og håndtering av varer Kapittel 8 Administrasjon og håndtering av varer Kompetansemål: Eleven skal kunne bruke de vanligste prinsippene for varebestilling og vareflyt Eleven skal kunne kontrollere og rydde på plass varer og

Detaljer

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft!

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Innhold: 1. Innlogging 2-3 2. Oppdatering av egen profil 3-5 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 5. Opprette anlegg

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/93 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2007/93 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

RAPPORT. Forstudie 3 Grensehinder 43: Retur av e-handelsvarer

RAPPORT. Forstudie 3 Grensehinder 43: Retur av e-handelsvarer Page 1 (10) RAPPORT Forstudie 3 Grensehinder 43: Retur av e-handelsvarer KGH Presentation June 14, 2011 Page 2 (10) 1. OPPSUMMERING I denne rapporten redegjør KGH for det eksisterende regelverket i Norge

Detaljer

Barne- og likestillingsdepartementets ansvarsområde:

Barne- og likestillingsdepartementets ansvarsområde: Barne- og likestillingsdepartementet 1 Barne- og likestillingsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2008 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)

Detaljer

Delårsrapport. FinnmarksQuiz UB

Delårsrapport. FinnmarksQuiz UB Delårsrapport FinnmarksQuiz UB 2010/2011 Alta Videregående skole. Mentorer: Arnt Øystein Andersen Innovasjon Norge Tor Børge Lekang Bjørkmanns Trykkeri Ansvarlig lærer: Egil A. Mofoss 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Slik eliminerer du syv tidstyver

Slik eliminerer du syv tidstyver Slik eliminerer du syv tidstyver 1 Innhold Innledning 3 La de ansatte slippe å bruke tid på reiseregninger 4 Fakturer elektronisk og spar 90 % på inngående faktura 4 Oppbevar og håndter dokumenter digitalt

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Utleie og forvaltning av kommunale boliger

Utleie og forvaltning av kommunale boliger Utleie og forvaltning av kommunale boliger 5/2011 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleie og forvaltning av kommunale

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført oktober 2012 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Anbud gå- og ståtreningshjelpemidler og ståstativer

Anbud gå- og ståtreningshjelpemidler og ståstativer Anbud gå- og ståtreningshjelpemidler og ståstativer Informasjon og muligheter INTERN BRUK Oppdatert pr. 13.02.2013 Anbudets omfang Rammeavtalen vil omfatte kjøp av Hovedprodukter Gå- og ståtreningshjelpemidler

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer