DELLEVERANSE 2 INF2120 GRUPPE 12. Jon G. Berentsen Geir A. Nilsen Lailuma Arezo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DELLEVERANSE 2 INF2120 GRUPPE 12. Jon G. Berentsen Geir A. Nilsen Lailuma Arezo"

Transkript

1 DELLEVERANSE 2 INF2120 GRUPPE 12 Av Jon G. Berentsen Geir A. Nilsen Lailuma Arezo

2 Innledning: Hensikten med vår oppgave er å lage et overvåkningssystem basert på posisjonering av mobiltelefon. Overvåkningssystemet skal posisjonere registrerte brukere når de ber om det. De slik skal kunne få informasjon om hvor en annen samtykket bruker befinner seg relativt til demselv. Kommunikasjonen mellom systemet og brukerne foregår vha sms. Som registrert bruker får publikum tilgang til en rekke tjenester. De skal kunne melde seg av og på. Registrerte brukere deles inn i buddylister, og medlemmer av en byddyliste skal kunne få informasjon om hverandre, men ikke om medlemmer av andre buddylister. Man skal også kunne posisjonere steder, såkalte hotspots. Vi er nå ferdig med designprosessen, og neste steg er implimentasjon og eventuelt noe redesign.vi kommer til å basere sluttdokumentet for leveransen på dette dokumentet. Vi har gått over til et mer tjeneste spesifikt system. Det lages tilstandsmaskiner etter hvert som tjenester blir forespurt. Disse blir så destruert når tjenesten er utført. Spesifikasjon: Brukerforutsetninger: Brukeren har mobiltelefon med telenor abonnement. Vedkommede befinner seg i Norge, og har dekning. Personen må kunne håndtere mobiltelefon og smsfunksjonen. En bruker er enten påmeldt eller avmeldt, inaktiv er en tilstand en bruker ikke kan være i. Melder man seg av mister man hele "profilen" sin i systemt. Systemforutsetninger: Systemprogrammet vårt er oppe og kjører hele tiden. Definisjon av en BuddyList: De som er i buddylisten, er de du kan få posisjonen til. Hver bruker har en buddyliste. Hvis en buddy aksepterer din buddy-request havner han i din og du i hans buddyliste. Brukere i listen er synlig for hverandre, innebærer synlighet begge veier og ikke bare en vei. Ved sletting av en buddy blir man fjernet fra hverandres buddyliste, og ikke synlig for hverandr lengre. Definisjon av en BuddyHotSpot: Når en bruker registrerer en BuddyHS vil alle i brukerens BuddyListe få et tilbud om å adoptere denne HS. HS blir da lagt til i buddyens HS liste. OBS! Når man melder seg av tjenesten må man slettes fra alle Buddylister man er medlem av. Definisjon av Dynamiske HotSpot: To registrerte brukere. Ide om at buddy og dynamiske HS er nestendet samme. En DynHS vil ikke ha en buddyliste/muligheten til å lage HS. //* Revidert spesifikasjon: Tjenesten BuddyHotSpot er fjernet. Vi har tatt hensyn til feilmeldinger. Skjer det en (kritisk) feil, f.eks at DB ikke vil r/w, så stenger vi ned alle aktive sesjoner.

3 Kml fila genereres når man benytter tjenesten posbuddies og bare da. Når man ber om en posisjonering sjekkes man opp mot sine registrerte hotspots, men ikke buddies. Vi skiller ikke mellom Dynamisk hotspot og buddy. Diagrammer i systemet: Tilstandsmaskinen UserHandler: Dette er den største og mest aktive delen av systemet. Her gjøres parsing av SMS meldingen, slik at en kan velge hva en skal gjøre videre. En SMS melding består av tjeneste og argument(ene) til tjenesten. Den tar seg også av rutingen av forespørsler fra sessjonene som har blitt behandlet i DB_hanler og skal tilbake til sesjonene. Userhandler starter ved oppstart, henter inn brukere fra databasen., om databasen er ok ligger den og lytter på sms meldinger eller db meldinger. Om det skjer noe feil avsluttes programmet.

4 DB_relasjons-design: En bruker kan være medlem i flere buddylister. Og en liste kan kun eies av en bruker. På samme måte kan en bruker ha flere hotspot, og hver hotspot kan kun tilhøre en bruker. Liste er bare et begrep for å lette forståelsen av systemet. Disse listene oppstår bare når man gjør spørringer mot db og får listen som retur. Signaler: Disse signalene trigger tilstandsmaskiner til å gå over til neste tilstand. Dbreply: sendes som svar fra DB opp til sesjoner. Har to attributter som kan brukes litt forskjellig. Dbreplylist: same som dbreply, bare at den returnerer en liste, f.eks en buddyliste. Error: den trigger feilsekvens UserPos: returnerer en brukers posisjon DbReguest: sender en forespørsel til DB Compare: brukes for å sammenlikne to koordinater Timermsg: brukes for å sende tilstandsmaskiner i finalstate dersom de har eksistert for lenge

5 Tilstandsmaskin DB_Handler: DB_Handler mottar alle kall mot databasen. Dette kan deles i tre områder: Det som har med brukerhåndtering å gjøre (adduser, removeuser), buddyhåndtering (addbuddy, removebuddy, osv) og hotspot (gethotspots osv). Brukerhåndtering: DBHandler sjekker først om brukeren eksisterer i systemet, hvis ikke lagres brukeren i systemet og det sender en sms-bekreftelse. Hvis brukeren allerede eksisterer, får han beskjed om det, og det skjer ikke noe utover det. Buddyhåndtering: Oppdaterer buddylisten som ligger i db. Hotspothåndtering: Oppdaterer en bestemt brukers hotspots.

6

7 Komposit Struktur JSD: Dette er den overornede kompositstrukturen for systemet vårt. UserHandler og DB_Handler er tilstandsmaskiner. PositionServices, BuddyServices og HotSpotServices er komposit strukturer. Hele systemet er bygd opp rundt UserHandler. Mye av kommunikasjonen går fra -Services til DB_Handler til UserHandler og tilbake til -Services. Scenario: Sms kommer inn fra en bruker. UserHandler sjekker typen tjeneste brukeren ønsker utført. Hvis det er en buddytjeneste, sendes den til BuddyServices. Hvis det er en hotspottjeneste, sendes den til HotSpotServices osv. Sms til bruker går direkte fra tjenestene.

8 Komposit Struktur BuddyServices: Buddyservices håndterer alt som har å gjøre med buddytjenesten. Alle parteneer tilstandsmaskiner. Vi har mao en tilstandsmaskin for hver tjeneste.. Controller initieres i starten og kjører hele tiden. Det lages en addbuddy og en removebuddy tilstandsmaskin for hver gang en tjeneste blir etterspurt av en bruker, og termineres etter at tjenesten har utført kommandoen.

9 Tilstandsmaskin controller: Controller initieres i starten og kjører hele tiden. Den mottar signal fra UserHandler som ber om en tjeneste. Den utfører så ett av tre mulige tjenesteroperasjoner: å registrere/slette en bruker fra en buddyliste i DB, eller bare å oversende en liste med buddies som er registrert på en brukers kontoprofil.

10 Tilstandsmaskin addbuddy: Når metoden addmybuddy blir kalt så skjer følgende: Denne operasjonen sjekker at både bruker og buddy eksisterer i DB. Bruker1 sender sms til bruker2 og spør om han vil bli buddy. Hvis han ikke mottar svar innen en viss tid, så får han beskjed om at bruker2 ikke svarer/ er det ensbetydende med at han svarer nei. Hvis han svarer ja, så registreres denne relasjonen i DB og det gis beskjed til bruker1 før den dør. På samme måte får bruker1 beskjed hvis bruker2 svarer nei.

11 Composite Structure HotSpotService: HotSpotservices håndterer alt som har å gjøre med hotspottjenesten. Alle partene er tilstandsmaskiner. Vi har igjen en tilstandsmaskin for hver tjeneste. Det lages en addhotspot og en removehotspot tilstandsmaskin for hver gang en tjeneste blir etterspurt av en bruker, som avsluttes etter at tjenesten har utført kommandoen.

12 Tilstandsmaskin HotSpotController: controller initieres i oppstarten og kjører hele tiden. Den mottar signal fra UserHandler som ber om en tjeneste. Den utfører så ett av to mulige tjenesteoperasjoner: å registrere eller å slette en hotspot fra DB.

13 Tilstandsmaskin addhotspot: DB mottar et signal om å gjøre en sjekk på bruker. Det lages en hotspot som lagres i DB med relasjon til brukeren, og det sendes bekreftelse til bruker. Hvis bruker derimot ikke eksisterer i DB, får bruker beskjed om det. addhotspot kalles med en brukerid og et navn som identifiserer posisjonen. Først så sjekkes det at brukeren er gyldig, i så fall så sendes en melding til PATS via WaitForPosUserResponse-metoden. Denne kan feile f.eks dersom PATS er nede, men normalt vil det nye hotspotet lagres via StoreTheNewHotspot. Når hotspotet blir lagret blir det sendt en melding tilbake til brukeren om dette.

14 Komposite Structure PositionServices: Controller initieres i starten og kjører hele tiden. Den mottar signal fra UserHandler som ber om en tjeneste. Avhengig av argument utføres så ett av tre mulige tjenesteoperasjoner.

15 Tilstandsmaskin PosServiceController:

16 Tilstandsmaskin nearanyhotspot: Denne tilstandsmaskinen beskriver et scenario der bruker spør systemet om å få nærmeste hotspot i forhold til hvor brukeren befinner seg. JSD sender med en liste med hotspot. nearanyhotspots mottar brukerid, gjør et oppslag via PATS for å få posisjonen, så gjør et søk i databasen for å finne nærmeste posisjoner, og så returnerer det nærmeste.

17 Tilstandsmaskin posbuddies: Gangen i systemet er som følger: PosBuddies gjør et oppslag i databasen og produserer en liste over alle vennene til den gjeldende brukeren. For hver buddy opprettes det en singlebuddy. SingleBuddy kaller posoneuser som gjør et oppslag mot PATS og rapporterer posisjonen til buddien tilbake til brukeren. Deretter legger singlebuddy posisjonen inn i databasen. Input: Output: Denne tilstandsmaskinen opprettes når brukeren spør JSD om å få en liste over hvor sine buddies er for øyeblikket. posbuddies mottar et signal fra userhandler om å foreta en sjekk på om bruker eksisterer i systemet. CreatePosSingleUserBuddies kaller posoneuser for hver bruker som gjeldende bruker har som buddies.

18 Tilstandsmaskin posoneuser:

19 Tilstandsmaskin PosAllusers: Denne tilstandsmaskinen gjør kommunikasjonen mot PATS.

20 Sekvensdiagrammer

21

22

23

24

25

26

27

28

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Skap. GolfBox A/S Sensommervej 34 F 8600 Silkeborg, Danmark Tlf.: +47 69 15 69 69 E-mail.:info@golfbox.no Web:golfbox.net

Skap. GolfBox A/S Sensommervej 34 F 8600 Silkeborg, Danmark Tlf.: +47 69 15 69 69 E-mail.:info@golfbox.no Web:golfbox.net Skap For å kunne benytte denne funksjonen må man ha tilgang til KLUBB og SKAP. Rettigheter kan kun gis av en bruker som har rettigheter til å gi andre rettigheter. Rettigheter ligger under menyen KLUBB

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Eller så kan du registrere deg her som bruker av Facebook. Etter å ha fyllt ut registreringen, trykk på

Eller så kan du registrere deg her som bruker av Facebook. Etter å ha fyllt ut registreringen, trykk på Hvordan lager du en konto? Her vises hvordan du kommer i gang med Facebook ved å skrive deg inn som bruker. Vi forklarer også hva «verktøylinjen» består av. Gå til Google.no, skriv Facebook i søkefeltet

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer

FINN oppdrag. Mail, dialog og søk

FINN oppdrag. Mail, dialog og søk FINN oppdrag Mail, dialog og søk Hvordan fungerer FINN oppdrag? Dere mottar oppdrag på mail etter oppsettet dere har valgt under «innstillinger» på «Min bedrift» Fra mailen og «Min bedrift» melder dere

Detaljer

Min Bedrift. FINN oppdrag

Min Bedrift. FINN oppdrag Min Bedrift FINN oppdrag Veiledning «MIN BEDRIFT» Innhold: 1. Hvordan finne igjen min bedrift? 2. Bedriftsprofil på FINN 3. Innstillinger for e-post 4. Tjenester dere utfører 5. Leveranseområder 6. Produkter

Detaljer

Tema: Nytt skoleår Fronter 92

Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Nytt skoleår... 1 Innledning...

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer

RF13.50 - Ny forvalter

RF13.50 - Ny forvalter RF13.50 - Ny forvalter (Revisjon 4 28.01.2013) Beskriver her de første steg for ny forvalter i RF13.50 systemet. Når disse fire stegene er gjennomført kan dere publisere støtteordning og søkere kan selv

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

Brukerveiledning for Seriepåmelding på handball.no

Brukerveiledning for Seriepåmelding på handball.no Brukerveiledning for Seriepåmelding på handball.no Dette dokumentet beskriver hvordan du går frem for å melde på lag til de Lokale/Regionale seriene for sesongen 0506. Påmelding til NHFs serier (Gilde

Detaljer

Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs

Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs Tryggivann.no er en webportal for påmelding og administrering av svømmekurs. Før du kan melde på deg eller noen av dine unger på

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP.

Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP. 1 Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP. (Læreboka kapittel 2-5) Legg merke til den første blokken,

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

En vare (artikkel) skal IKKE ha mer enn ett NOBB-nr.

En vare (artikkel) skal IKKE ha mer enn ett NOBB-nr. NOBB prisindeks er den prisen som brukeren tar utgangspunkt i når kostprisen for varen skal beregnes. Rabattering skal skje med utgangspunkt i den enhetsprisen som ligger i NOBB. Oppdatering av priser

Detaljer

Brukerveiledning for Integrasjon med

Brukerveiledning for Integrasjon med Brukerveiledning for Integrasjon med Versjon 1.5 Innhold Klargjøring og publisering av kjøretøy på WEB... 3 Legg inn annonsetekst... 3 Legg til Bilder... 4 Publiser til WEB... 5 Status visning for kjøretøy

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Guide for blokkmelding

Guide for blokkmelding Guide for blokkmelding 1 Introduksjon Blokkmelding er funksjonalitet i Elsmart Nettmelding for å kunne melde flere måleranlegg på en installasjon i samme melding. Dette er tilleggsfunksjonalitet som det

Detaljer

Konfigurering av AIS-app for Android

Konfigurering av AIS-app for Android Konfigurering av AIS-app for Android Konfigurering av AIS Android app Applikasjonen Konfigurering av konfigureres AIS Android ved appå gå inn på den AIS serveren hvor AIS dataene skal hentes fra Applikasjonen

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Krav til en vertsorganisasjon i Feide

Krav til en vertsorganisasjon i Feide Krav til en vertsorganisasjon i Feide veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra til at bruken

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer