Eng NN. N-fag. No BM presen tasjon. No NN 230. Kroppsøving. Spansk. Valgfag. UV 233 Studie. N-fag. No BM 233. FRISKUS -dag.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eng NN. N-fag. No BM presen tasjon. No NN 230. Kroppsøving. Spansk. Valgfag. UV 233 Studie. N-fag. No BM 233. FRISKUS -dag."

Transkript

1 Arbeidsplan 8A LÆRINGSSTRATEGI Venndiagram Uke 17 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14: FRI No No Valgfag No Spansk 139 Ford. Matematikk Samfunnsfag No RLE UV Studie RLE No Matematikk No Uke 18 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14: No KH 107 Studie No Samfunnsfag FRISKUS -dag Informasjon om opplegg kommer senere No Spansk 139 Ford. Matematikk UV Skolens hjemmeside FRI Matematikk No

2 Arbeidsplan 8B LÆRINGSSTRATEGI Venndiagram Uke 17 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14: FRI No Valgfag No Spansk 139 Ford Matematikk Samfunnsfag No RLE UV Studie RLE No KH 107 No Uke 18 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14: No Matematikk Studie Samfunnsfag FRISKUS -dag Informasjon om opplegg kommer senere No Spansk 139 Ford. els k Matematikk UV Skolens hjemmeside FRI KH 107 No

3 Tema: Uthaldenheit og ballspel Auke maxpuls samt å bli sikre på pasningsspel. ( Her nyttar vi ressursar i klassen til diverse ar) Vurd.arbeid: Test i 3000 meter (Pulsen skal takast når du kjem i mål. Tema: Gitarlære Kunne bruke akkordprogresjoner i spill Vurd.arbeid: Underveisvurdering Tema: Projeksjonstegning Kunst og håndverk Kunne tegne en fyrstikkeske i projeksjonstegning. Vurd.arbeid: Innlevering av oppgave om projeksjonstegning med vurdering av forståelse og nøyaktighet. Utdanningsvalg Tema: Utdanningsprogram videregående opplæring og yrker Kunne fortelle hva slags type arbeid man kan få ved å fullføre ulike utdanningsprogram på videregående skole.

4 VALGFAG Tema: Tema: Tema: Tema: Design av produkt i bruk på skolen Kunne designe et funksjonelt produkt Design og redesign Produksjon av varer og tjenester Produksjon og salg Å produsere, og å selge varene sine Fysisk aktivitet og helse Produksjon for sal og scene 1. Evaluering av «Grease-forestillingen» 2. Halldans (varighet ca. 15 min.) 1. Kunne lære av sine egne feil og triumfer; hva var bra hva kunne det ha vært jobbet mer med. 2. Arrangere halldans på ca. 15 min. som et avbrekk for ungdomsskolen.

5 Tema: Norrøn tid NORSK Å lese om norrøn tid, litteratur og språk Å se sammenhenger mellom tekster før og nå Lese Lese s Oversk. Uke 17 og 18 Vurd.arb Velg minst to av oppgavene fra menyen under Venndigram sett en helt fra nåtiden (f.eks Lars Monsen s. 56) opp mot en helt fra norrøn tid (f.eks Odin s. 45). Hva er likt, og hva er ulikt? Fremføring av bok + innlevering av bokmelding. Bokmål: onsdag og torsdag i uke 17 Nynorsk: torsdag og fredag i uke 17 Oppgaver Lag en oversikt over ulike helter gjennom historien, det kan gjerne være krigshelter, cowboyhelter, indianerhøvdinger, slosskjemper, eventyrhelter, idrettshelter osv. Skriftlig Tenk deg at du er vinking på tokt i et fremmed land. En morgen blir du angrepet av et farlig dyr eller en blodtørstig kriger. Skriv en god vikingfortelling! Skriv en kort fortelling om en antihelt en person som ikke helt får det til i hverdagen. Muntlig Hold en om helten din. Bruk gjerne prezi eller PP. Let i Snorres kongesagaer, og finnen fortelling du liker. Presenter innholdet for gruppen din muntlig. Oppgaver Oppgave til tekst, 10 a-g s. 59 (om Lars Monsen) Oppgave til tekst, 13 a-g s. 67 (til Slaget på Stiklestad) IKT Finn informasjon på Internett om andre kjente ekspedisjonsfarere, eller kjente ekspedisjoner til Sydpolen eller Nordpolen. Lag en kort skriftlig eller muntlig. Kreativ Planlegg din egen jordomseiling. Skriv hva du vil gjøre og hvor du skal dra. Se oppg 11c s. 59 for tips. Hjemmeside

6 Tema: Algebra side MATEMATIKK Å kunne lage rekneuttrykk Å kunne forklare kva variablar er Å kunne rekne ut eit rekneuttrykk med ein variabel når du veit verdien av variabelen Å kunne rekne ut eit rekneuttrykk med variablar og konstantar når du veit verdien av variabelen Å kunne gjere uttrykk med variablar og konstantar enklare Veke 17 Veke 18 Veke 17 Veke 18 Tirsdag Onsdag Fredag Tirsdag Onsdag Valgfag I timene 8a Vi rekner ut verdien av eit uttrykk som inneheld fleire variablar side 35. E13 og E14. Ledd som inneheld variablar og ledd som ikkje inneheld variablar i same uttrykk side 36. E15. Kosthold og ernæring Reknereglar for uttrykk som inneheld variablar side 37. E16 og E17. Fredag Fleire variablar og konstantar i same uttrykk side 39. E18 og E19. Mandag Tirsdag Onsdag Mandag Tirsdag FRI Valgfag I timene 8b Vi rekner ut verdien av eit uttrykk som inneheld fleire variablar side 35. E13 og E14. Ledd som inneheld variablar og ledd som ikkje inneheld variablar i same uttrykk side 36. E15. Reknereglar for uttrykk som inneheld variablar side 37. E16 og E17. Kosthold og ernæring Onsdag Fleire variablar og konstantar i same uttrykk side 39. E18 og E19. Hjemmearbeid Fullfør oppgåvene vi har byrja på i timane, og vel minst ei av løypene under Grunnmur Trapp Utfordring E26, E28, E29, E30, E33, E35, E36, E37 Prøv deg sjølv Side 55 og 56. E45, E46, E47, E48, E49, E51, E53, E56 Ekstra trening ikkje obligatorisk E63, E64, E66, E67, E70 Hjemmeside

7 Tema: Murder mysteries ENGELSK Lese med flyt og rett uttale. Kunne fortelle/skrive hva en tekst handler om Kunne planlegge en tekst med bruk av tankekart Lese Read p Be ready to read out loud during week 18. Oversk. Week Retting Make a mind map of a made-up story where the theme is Murder Mysteries. Choose at least two of the tasks in the menu. Du skal rette skulestilen din! Du skal rette alle orda som det er satt strek under. Ved skrivefeil, skal du skrive ordet rett 5 gonger. Ved grammatikkfeil skal du skrive setninga rett. Vurd.arb Høgtlesing av tekst i klassa i løpet av veke 18 Oppgaver Venn-diagram; make a «venn-diagram» between the genres time-travel and mystery writing. Skriftlig Look at the picture of the man in the hat on p. 93. Write a scary story about this man. You can choose to hand in your text for grading. Muntlig Give a tation about a scary story. The story can be your own or something you have read or seen. Oppgaver Translate; choose 2 of the paragraphs p and translate them to Norwegian in writing. IKT Find more information about Mark Haddon. Write at least 10 facts about him. Kreativ Make a game about the content in the story «The curious Incident of the Dog in the Night-Time». Hjemmeside

8 ENGELSK FORDYPNING Tema: Week 17: Tuesday: Electives. Wednesday: Writing a text. Week 18: The Media, news articles Lese og tere et utvalg selvvalgt skjønnlitteratur og sakprosa sammenlikne nettsider med hensyn til informasjonsverdi og design sammenligne og vurdere kritisk ulike engelskspråklige kilder i forhold til innhold, opphavsrett og personvern Lese Oversk. Read news articles online (these should be in lish) Be ready to introduce your chosen news articles to your fellow classmates. News of the World Writing session week 17: a text about Bullying Week 18: Present your chosen news articles in groups. Group work and classroom talk! Vurd.arb Written and oral assessment. NORSK FORDYPNING Tema: 1. Passe på at alle oppgaver fra før påske er ferdig og levert inn. 2. Lage sang, rap. Lese Lage egen tekst og spille inn en rap i studioet med Cubase. Lese godt over og rette teksten du har skrevet. Regning: Hvor mange takter og hvor mange looper? Er det mulig å planlegge dette på forhånd? Prøv! Vurd.arb Teksten Egenarbeid og samarbeid Innlevert sang

9 SPANSK Tema: Å snakke om været og årstidene Å snakke og skrive om været og årstidene. Lese Uke 17: Kap. 13 A side 60 og 62 Uke 18: kap. 13 B side 62 og 63 Se også på tareas side 63 Regning Repeter tallene 1 til 80 Vurd.arb Skriv inn glosene i det gule feltet Skriftlig og muntlig oppgaver Muntilig underveis vurdering

10 SAMFUSFAG Tema: Geografi Luftlaget rundt oss Å forklare kva atmosfæren er, og korleis den er oppbygd Å forklare kva meteorolgi er, og vise skilnad på vêr og klima Å fortelje korleis vêret vert til, og korleis skyer og havstraumar verkar inn. Lese Lese s Oversk. Lag ei fin framside med teksten «Geografi», skriv så underoverskrift «Luftlaget rundt oss» Vel minst tre av oppgåvene frå menyen under Oppgaver Forklar orda: Golfstraumen, kystklima og innlandsklima Regning Kor mange meter er fot? Luft veg noko. Kva måler vi luftrykket med? Kva er normalt lufttrykk ved havflata? Kva måleining brukar vi? I USA gjev ein opp temperaturen i fahrenheitgrader (F). Finn ut korleis vi reknar om desse gradene til celsiusgrader (C). Skriftlig Skriv ned 5 spørsmål om ver og vind som du gjerne vil ha svar på, finn svar i leksikon eller på Internett. Skriv om eit barndomsminne der vêret betydde noko. Du har bestemt deg for å ta ein tur med ein luftballong. Fortel om kva du opplever på turen. Muntlig Lag ein kort om kva vi meinar med at jernbaneslenger får solslyng. Få med kvifor det er farleg. Oppgaver Finn svar i teksten, 1 8 s. 56 (tel som to punkt) Kvifor er det kaldare i Noreg enn ved ekvator? IKT Bruk Internett og finn ulike vêr-rekordar. Kva er den lågaste temeraturen som nokon gong har vorte målt i Noreg, og kvar er den høgaste? Kvar og når vart dei målt? Kva mer i Ålesund og I verda? Kreativ Lag ei teikning av korleis atmosfæren er oppbygd. Les av utetemperaturen heime på eit fast tidspunkt kvar dag i to veker. Teikn er temperaturkurve som viser tala. Sjå på kurvene til kvarandre og finn ut kva som er likt, og kva som er ulikt. Hjemmeside

11 RLE Tema: Livssynshumanisme (NB! Prøve uke 19) Kunne forklare begrepene humanisme og livssynshumanisme Kunne fortelle hva Human-Etisk Forbund er og om deres seremonier Kunne fortelle hva humanetikere mener om religion og mennesket Gjøre alt på planen,svare på målene og være forberedt til prøve uke 19 Lese Les s Oversk. Livssynshumanisme uke Forklar følgende ord: humanisme, livssynshumanisme, Human-Etisk Forbund, livssyn, menneskerettighetene, seremoni Vurd.arb Prøve uke 19 Velg minst to av oppgavene i menyen under. Oppgaver Lag et venn-diagram med periodene renessansen og opplysningstiden. Lag et venn-diagram og sammenlign synet på kvinner i humanetisk tankegang og i en religion. Regning Finn medlemstall for Human-Etisk Forbund i Ålesund og sammenlign dette med medlemstall for andre kristne kirker (f.eks. Frelsesarmeen, Pinsemenigheten, den lutherske kirke, katolsk kirke, ortodoks kirke m.m). Vis sammenligningen i et diagram. Bruk farger for å markere forskjellene. Skriv notater til diagrammet ditt. Skriftlig Skriv sammendraget s Muntlig Finn ut mer stoff om Human-Etisk Forbund og de hjertesakene de arbeider for. Del det du finner med klassen. Alene eller i par.. Oppgaver Velg tre av stjernespørsmålene s Skriv både spørsmål og svar. Skriv minst 10 linjer til hvert spørsmål. Oppgave 1A, 1B og 1C s IKT Finn informasjon om tidsperioden antikken og om Sokrates. Skriv notater. Velg læringsstrategi selv; tankekart/personkart, tospalte, faktasetninger, tegneserie med notater osv.. Kreativ Velg tre av bildene i kapitlet om Livssynshumanisme (s ). Skriv hvilken side bildene er på. Skriv hva du ser og hvorfor akkurat dette bildet er i kapitlet. Skriv 5-10 linjer pr. bilde. Skriv 2 stk. «Vet du at» og lag en tegning som passer til hvert av disse. Tegn symbolet for Human-Etisk Forbund; bruk farger. Skriv 5-10 setninger om organisasjonen. Hjemmeside

12 Tema: Stjerner og galakser NATURFAG Lære om lys og bølgjer Lære om det elektromagnetiske spekteret Lære om Stjerner Lære om korleis stjernene utviklar seg Lære om livsløpet til stjernene Lese Oversk. Vurd.arb S Stjerner og galaksar Nøkkelspørsmål 1-4 s. 177, 1-4 s. 179, 1-4 s.181, s.183, I grupper, naturfagsalen, individuelt arbeid med oppgaver på klasserom. Formell vurdering med skriftlig prøve Regning Skriftlig Muntlig Oppgaver Vi prater om, og diskuterer ulike teorier om stjerner og galakser, etter at vi har gått igjennom det grunnleggende i timen. Skriv 1, 1,5 og 2,3 milliard på standardform Tegne hvordan en måneformørkelse vil se ut fra månen, når du ser på jorden Kunne forklare om en solformørkelse Oppgaver S.184 og s.185 oppg.13,14,15,16,17,18,19,20 IKT Kreativ Finn ut om lysspekter på Internett Tegn jorda og månen Hjemmeside

13 NOTATSIDE

14 BAKSIDA UKE FRI Julie 14 år :D Norsk fremføring om bok () 24 Norsk fremføring om bok (/) 25 Norsk fremføring om bok () UKE Kosthold og ernærings-dag 30 Tobias 14 år :D 1 FRI 2 INFORMASJON FRA LÆRER MOT-MÅL inkludere nokon som er utanfor GRUBLIS lever svar til matematikklærer innen siste fredag i planperioden

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 13:00 Kulturarrangement: Rommet i klassen. Naturfag RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag.

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 13:00 Kulturarrangement: Rommet i klassen. Naturfag RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI Lesestrategiar Uke 42 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Norsk Matematikk Matematikk

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse

Arbeidsplan 8. klasse Arbeidsplan 8. klasse LÆRINGSSTRATEGI TANKEKART og SEKVENSKART Blå Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05- økt 09:50 10:30-11:15 2. 11:15- økt 12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. økt 4.

Detaljer

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 233 Samfunnsfag 233. Samfunnsfag RLE 233 RLE. 233 Naturfag 233. Engelsk. Tentamen, norsk sidemål

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 233 Samfunnsfag 233. Samfunnsfag RLE 233 RLE. 233 Naturfag 233. Engelsk. Tentamen, norsk sidemål Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI Uke 21 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 2. 3. 4. Norsk Matematikk Prøve RLE Engelsk RLE Matematikk

Detaljer

Arbeidsplan 10. klasse

Arbeidsplan 10. klasse Arbeidsplan 10. klasse LÆRINGSSTRATEGI Notat til forelesing Uke 18 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05- økt 09:50 10:30-11:15 2. 11:15- økt 12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. økt 4.

Detaljer

Samfunnsfag RLE. 233 Matematikk. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Studie RLE. Engelsk. Naturfag. Kroppsøving. Musikkprøve/ lytteprøve

Samfunnsfag RLE. 233 Matematikk. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Studie RLE. Engelsk. Naturfag. Kroppsøving. Musikkprøve/ lytteprøve Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI STIKKORD Uke 12 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Norsk Spansk Fordyp MH Kroppsøving

Detaljer

Kartleggingsprøve RLE. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Naturfag RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. Samfunnsfag 233.

Kartleggingsprøve RLE. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Naturfag RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. Samfunnsfag 233. Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI Sammendrag Uke 36 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Kartleggingsprøve norsk RLE Spansk

Detaljer

Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte. KRØ Sp./Eng. ford. Sp./Eng. ford. Engelsk

Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte. KRØ Sp./Eng. ford. Sp./Eng. ford. Engelsk Arbeidsplan 9A Uke 23-24 Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte KRØ Sp./Eng. ford.

Detaljer

Arbeidsplan 10A. Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Uke 35 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Skolens hjemmeside

Arbeidsplan 10A. Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Uke 35 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Skolens hjemmeside Arbeidsplan 10A LÆRINGSSTRATEGI TO-SPALTENOTAT Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.20-09.05 1. 09.05- økt 09.50 10.30-11.15 2. 11.15- økt 12.00 12.25-13.10 3. 13.15- økt 14.00 Oppstart med kontaktlærer

Detaljer

Arbeidsplan 10. klasse

Arbeidsplan 10. klasse Arbeidsplan 10. klasse LÆRINGSSTRATEGI DISPOSISJON/IDEMYLDRING Uke 46 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05- økt 09:50 NO NF UV MA KH RLE SP F- EN ALF UV Mndsamling 10:30- EN MU 11:15

Detaljer

Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Norsk Samfunnsfag Samfunnsfag Engelsk/ Valgfag

Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Norsk Samfunnsfag Samfunnsfag Engelsk/ Valgfag Arbeidsplan 10 A Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 14.00-14.45 3. 4. 5. Norsk Samfunnsfag Samfunnsfag Engelsk/ Engelsk/

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 4 & 5

Arbeidsplan 9. klasse Uke 4 & 5 Arbeidsplan 9. klasse Uke 4 & 5 Uke 4 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 SP F-EN UV SP F-EN SF 09:15-10:00 2 2.t - elevråd NF Skidag på KHekskursjon MA 10:00-10:45 3 SF RLE Ørskogfjellet

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse Uke 21&22

Arbeidsplan 8. klasse Uke 21&22 Arbeidsplan 8. klasse Uke 21&22 UKE 21 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 Studie SP F-EN EN RLE SP F-EN KH 09:15-10:00 2 MA NF NO NO NO MA 10:00-10:45 3 NF MA NF EN KØ MA NO 11:25-12:10

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42

Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42 Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42 Uke 41 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO 09:15-10:00 2 EN 10:00-10:45 3 11:25-12:10 4 12:20-13:05 5 13:15-14:00 6 MA SF GYM F-EN SP 230 Utstilling

Detaljer

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43 VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43 Veke 42 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20 09:05 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 1 Samf. fag Hva er OD? Engelsk Norsk Norsk 2 Naturfag RLE

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse BLÅ

Arbeidsplan 8. klasse BLÅ Arbeidsplan 8. lasse BLÅ LÆRINGSSTRATEGI Taneart og personart Ue 42 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. 14-15 5. Jobbsygging

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Veke 23-25

Arbeidsplan 9. klasse Veke 23-25 Arbeidsplan 9. klasse Veke 23-25 NORSK På livet laus! MATTE Funksjonar SAMF. Å lese nokre litterære verk frå midten av 1800-talet og samanlikne dei med nokre samtidstekster. Å reflektere rundt innhaldet

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45

Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45 Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45 Uke 44 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO F-EN SP NO UV 09:15-10:00 2 EN RLE NF NP 10:00-10:45 3 HJEMME- MA Bust da STU NF DAG RLE breakz PRYO- 11:25-12:10

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse veke 9 & 10

Arbeidsplan 9. klasse veke 9 & 10 Arbeidsplan 9. klasse veke 9 & 10 9A MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 RLE kulturkveld GYM Klasseråd 09:05-09:50 2 kulturkveld Spansk/F.eng GYM kulturkveld 10:30-11:15 3 Matte Naturfag

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 34&35

Arbeidsplan 9. klasse Uke 34&35 Arbeidsplan 9. klasse Uke 34&35 Uke 34 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO F-EN SP 230 F-EN SP 230 UV NO 09:15-10:00 2 EN RLE MA NF 10:00-10:45 3 MA NF SF RLE MA 11:25-12:10 4 12:20-13:05

Detaljer

Forstå endringene i Kina etter at kommunistene med Mao i spissen tok til å

Forstå endringene i Kina etter at kommunistene med Mao i spissen tok til å Vekeplan 10. klasse Norsk: «Nyrealismen, 2.verdskrig og tida etter» og vårprøver Skrive tekstar i ulike sjangrar på bokmål og på nynorsk med eit variert ordforråd. Mål: Bruke kjelder rett i eigenproduserte

Detaljer

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 24 & 25

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 24 & 25 VEKEPLAN FOR 8A VEKE 24 & 25 Veke 24 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20 09:05 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 1 Samfunnsfag RLE Engelsk Naturfag Norsk 2 Naturfag RLE

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START Uke 36-40 www.gosenskole.no 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN

Detaljer

Engelsk fordypning GARNES UNGDOMSSKULE ARBEIDSPLAN. Læring og trivsel for alle PERIODE 1 9. TRINN

Engelsk fordypning GARNES UNGDOMSSKULE ARBEIDSPLAN. Læring og trivsel for alle PERIODE 1 9. TRINN Engelsk fordypning GARNES UNGDOMSSKULE ARBEIDSPLAN Læring og trivsel for alle PERIODE 1 9. TRINN Elev Gruppe INNHALD SIDE Innhaldsoversikt 2 Andresida 3 Rektor si side 4 Læraroversikt 5 Kalender 6 Prøveplan

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Beautiful World, Magritte 1962 Mot sommer Uke 18-25 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK SIDE

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse Uke 43

Arbeidsplan 8. klasse Uke 43 Arbeidsplan 8. klasse Uke 43 8A MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 Samf. RLE Gym Norsk 09:15-10:00 2 Norsk Samf. SP ENF Engelsk 10:00-10:45 3 Norsk Norsk SP ENF Samf. OD-dag 11:25-12:10

Detaljer

Arbeidsplan for 9. trinn uke 43

Arbeidsplan for 9. trinn uke 43 Arbeidsplan for 9. trinn uke 43 Fellesbeskjeder uke 43: 9E har rydding ute denne uken. Blogg i engelsk fordypning denne uken Dag Mandag 20/10 Tirsdag 21/10 Franskprøve Onsdag 22/10 Torsdag 23/10 Fredag

Detaljer

9A Arbeidsplan for uke 37

9A Arbeidsplan for uke 37 Norsk Uke 39 Uke 38 Uke 37 Nye Kirkevei 26 4645 Nodeland Tlf. 8. trinn: 381 85 972 9A Arbeidsplan for uke 37 Navn: Informasjon: Idrettsdag: Oppmøte på Hortemo seinest 09:15. Husk gymtøy. Det blir salg

Detaljer

Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn

Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn Tysk Garnes ungdomsskule LæringsPLAN Læring og trivsel for alle PERIODE 6 9. trinn Elev Gruppe Skoleåret 2014-2015 INNHALD SIDE Andresida 2 Innhaldsoversikt 3 Helsing frå rektor og elevråd 4 Læraroversikt

Detaljer

Vekeplan 10. klasse. Namn:.. Veke 20-21. Norsk: Eksamen / På nett. Matte Tal og algebra/eksamen. Samf: Geografi: Australia/Oseania. Eng.

Vekeplan 10. klasse. Namn:.. Veke 20-21. Norsk: Eksamen / På nett. Matte Tal og algebra/eksamen. Samf: Geografi: Australia/Oseania. Eng. Namn:.. Vekeplan 10. klasse Norsk: Eksamen / På nett For dei det gjeld: gjere ein god skriftleg eksamen. Mål: Hald ei god munnleg framføring med tanke på vurderingskriteria. Samf: Geografi: Australia/Oseania

Detaljer

Arbeidsplan for 8-trinn

Arbeidsplan for 8-trinn Arbeidsplan for 8-trinn : 5, 6, 7 og 9 Navn: Spesielt 5: Mandag: Unge og rus 2 timer. Tirsdag: Unge og rus 2 timer. Torsdag: Unge og rus 2 timer. DKS. Nordnorsken kunstutstilling.. Fredag: Nynorsk tekst

Detaljer