Drammen Kommunes frivillighetspolitikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen Kommunes frivillighetspolitikk"

Transkript

1 Drammen Kommunes frivillighetspolitikk

2 Prinsipper frivillighetspolitikk* Bedre rammebetingelser for frivillig sektor generelt Økte ressurser til lokal aktivitet og særlig lavterskelaktivitet Styrket inkludering og integrering Styrket kunnskap og forskning på frivilligheten *Regjeringens tidl. Stm. Nr. 39

3 Stortingsmeldingen og prinsipper 1) Frivilligheten bidrar til økt livskvalitet 2) Frivilligheten bidrar til utvikling av den sosiale kapitalen 3) Frivilligheten er en aktiv pådriver for samfunnsutviklingen 4) Frivilligheten er et supplement til kommunens tjenester, men skal ikke erstatte dem

4 Bakgrunn Mangler en helhetlig frivillighetspolitikk som grunnlag for samarbeid med frivillig sektor. Både politisk og administrativt nivå ønsker økt samhandling og best mulig kommunal tilrettelegging for frivillighet.

5 Bakgrunn forts. Frivillighet Norge, nasjonal paraplyorganisasjon for frivillige organisasjoner, oppfordrer kommunene til å utvikle en lokal frivillighetspolitikk. KS og Frivillighet Norge har utarbeidet en felles plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor.

6 Bakgrunn forts. Frivilligheten er bærebjelken i samfunnet Dugnaden er en viktig del av vår kulturhistorie Frivilligheten skaper tilbud og sosiale treffsteder Frivilligheten er en kanal for innflytelse Frivilligheten gir tilhørighet og engasjement Frivilligheten bidrar til å skape tillit og trygghet Frivilligheten resulterer ofte i gode sosiale nettverk

7 Faktatall fra SSB I Norge 13 mill. medlemsskap i lag/foreninger Totalt årsverk lønnet og ulønnet Ulønnede årsverk = Skaper verdier for ca. 101 milliarder kroner Innenfor kultur og fritid 7,4 frivillige pr. lønnet Innenfor helse 0,3 frivillige pr. lønnet

8 1. Kultur og fritid Aktivitetsklassifikasjon 2. Utdanning og forskning 3. Helse 4. Sosiale tjenester 5. Natur- og miljøvern 6. Bolig og lokalmiljø 7. Politiske- og interesse organisasjoner 8. Stiftelser og frivilligsentraler 9. Int. organisasjoner 10. Tros- og livssynsorg. 11. Yrkes-, bransje- og fagforeninger 12. Andre 13. Barne- og ungdomsorg. 14. Mangfold og inkludering

9 Organisering av arbeidet Ansvaret hos politisk utvalg oppnevnt av bystyret Viktig med bred dialog med lag og foreninger Arbeidet vil involvere flere fagområder i kommunen Prosjektleder og arbeidsgrupper etter behov Prosjektleder er utvalgets sekretær, saksbehandler for utvalget og koordinator for arbeidet Kommunaldirektørene = overordnet oppfølging Avsatt kr i budsjettet for 2013

10 Forankring i systemet Ta utgangspunkt i vedtak om ny bystrategi Ses i sammenheng med vedtatte planer og strategier for kommunale tjenester Forankres i kommuneplanen

11 Framdrift Høsten 2012: - klargjøring av rammer for arbeidet - innhenting av kunnskapsgrunnlag Våren 2013: - prosess utredning og dialog Høsten 2013: - samlet rapport - bred høringsrunde Våren 2014: - saksutredning/forslag til vedtak og politisk behandling Høsten 2014: - realisering av frivillighetspolitikken - konkretisering og gjennomføring av tiltak

12 Foreløpige vedtak Bystyret 19. juni: Bystyret oppnevner en politisk sammensatt arbeidsgruppe for å legge frem sak om Drammen Kommunes framtidige frivillighetspolitikk basert på følgende føringer: Med framtidige og begrensete offentlige økonomiske ressurser er en videreføring av velferdstilbudet helt avhengig av et bredere samarbeid med frivillig sektor. Frivillig sektor har et stort og foreløpig ubenyttet potensiale for støtte til ulike tiltak innenfor de fleste av programområdene i kommunen. Et samarbeid må tilpasses dagens og framtidens samfunnsutvikling og bidragsyternes bakgrunn. Et samarbeid med frivillig sektor kan ikke tas som en selvfølge, men må understøttes slik at den motiveres til en bredere innsats enn aktivitet utover egen verdi. Den politiske arbeidsgruppen må være bredt politisk sammensatt for å ivareta alle forhold rundt frivillig sektor. Utredningsarbeidet må forankres hos de frivillige organisasjonene i lokalmiljøet. Saken må vedtas politisk slik at de økonomiske forutsetningene er langsiktige og forutsigbare og innarbeides i økonomiplanperioden Når en plattform er lagt, vil det være naturlig å involvere andre aktører som blant annet næringslivet, gå ut interkommunalt og evt. gå inn i et samarbeid med Buskerud Fylkeskommune. Dette kan bli et pilotprosjekt som andre kommuner kan ta lærdom av!

13 Foreløpige vedtak Bystyret 18. september: 1) Det politiske ansvaret for utforming av Drammen Kommunes frivillighetspolitikk legges til et ad hoc-utvalg med bred politisk sammensetning. 2) Utvalget utformer selv forslag til mandat. Forslaget legges fram for BS til behandling.

14 Utvalgets sammensetning Leder: Tove Paule Varaordfører/BS/FS Høyre Medlemmer: Kristin Haftorn Johansen Leder byutvikl. og kultur/bs Høyre Elisabeth Lindberg Leder oppvekst og utd. /BS Høyre Sigrid Thielemann Leder helse, sosial og omsorg/bs Høyre Masud Gharahkhani Gruppeleder AP/BS /FS AP Torbjørn A. Pettersen Medlem kom. HSO/BS AP Eivind Knudsen Medlem kom. B&K/BS AP Ulf Erik Knudsen Medlem kom. B&K/BS FrP Odd Gusrud Nestleder kom. HSO/BS KrF Lars Andre Landås Venstre

15 Hovedmål (forslag) Drammen kommune skal ha et konstruktivt, produktivt og lite byråkratisk samarbeid med frivillig sektor til det beste for sivilsamfunnet, kommunen og befolkningen.

16 Mandat (forslag) 1) Kartlegge den frivillige sektoren i Drammen 2) Kartlegge dagens samarbeid mellom kommune og frivillig sektor i Drammen 3) Innhente relevant forskning og erfaringer fra andre kommuner om frivillig sektor og samarbeidet med disse 4) Komme med konkrete forslag til tiltak som kan sikre et konstruktivt og produktivt samarbeid mellom frivillig sektor og Drammen Kommune

17 Hvor står vi i dag? Frivillig sektor i Drammen: 723 frivillige organisasjoner med postadresse Drammen 302 registrert i Frivillighetsregisteret Få kommuner på vår størrelse har en frivillighetspolitisk plattform Forskningen viser klare utviklingstrekk i samfunnet for hvem som driver frivillig arbeide Tatt utgangspunkt i enkelte grupperinger innen aktivitetsklassifikasjonen; 1, 4 og 7

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 BÆRUM KOMMUNE Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 Innholdsfortegnelse Forord...3 1 Innledning...4 1.1 Definisjoner og begreper...4 1.2 Plattform for frivillighet i Bærum kommune...4

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Frivillighetsmeldingen 2007-2011

Frivillighetsmeldingen 2007-2011 Frivillighetsmeldingen 2007-2011 Revidert januar 2012 Innhold: 1. Frivillighet i Norge og Askim... 3 2. Verdiplattform... 9 3. Kommunal bistand til frivillige lag og interessegrupper... 10 4. Samarbeidsprosjekter/partnerskap

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING

NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING - Med mål om å fremme innovative offentlige anskaffelser Strategidokument og programbeskrivelse 2010-2014 1 1. Bakgrunn Det offentliges utgifter til kjøp av varer

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Orienteringer: Driftskomiteens oppgaver i følge delegasjonsreglementet, Trude Nøst NOU 2011:14 Bedre integrering, Toril Leirset

Orienteringer: Driftskomiteens oppgaver i følge delegasjonsreglementet, Trude Nøst NOU 2011:14 Bedre integrering, Toril Leirset Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 3008, Levanger rådhus Dato: 19.10.2011 Tid: 15:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Samhandling med frivillig sektor - utfordringer og muligheter. Frivillighetsmelding

Samhandling med frivillig sektor - utfordringer og muligheter. Frivillighetsmelding Samhandling med frivillig sektor - utfordringer og muligheter Frivillighetsmelding Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

UTKAST TIL FRIVILLIGHETSMELDING FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2009-2011

UTKAST TIL FRIVILLIGHETSMELDING FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2009-2011 UTKAST TIL FRIVILLIGHETSMELDING FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2009-2011 VISJON Rikt liv sammen Målsettinger Mål 1: Mål 2: Mål 3: Opprettholde og styrke den frivillige innsatsen i Kongsvinger Etablere et godt

Detaljer

Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013-2016

Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013-2016 Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013-2016 Frivillighet skaper aktivitet og glede, utvikler og styrker Sarpsborg Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013 2016 Innhold 1 Innledning side 3 1.1

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer

Kommunedelplan for Helse. xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. Vedtatt utlagt på høring av formannskapet 02.02.2010. Høringsutkast

Kommunedelplan for Helse. xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. Vedtatt utlagt på høring av formannskapet 02.02.2010. Høringsutkast qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Planprogram sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

Detaljer

Samarbeidsrådet for Osloregionen, 05.06.07 Sak nr.../07

Samarbeidsrådet for Osloregionen, 05.06.07 Sak nr.../07 1 Osloregionen Behandlet i: Styret i Osloregionen, 11.05.07 Sak nr. 35/07 Samarbeidsrådet for Osloregionen, 05.06.07 Sak nr.../07 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Osloregionens sekretariat OSLOREGIONENS

Detaljer

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd «Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet,

Detaljer

FRIVILLIGMELDING FOR GJØVIK KOMMUNE

FRIVILLIGMELDING FOR GJØVIK KOMMUNE FRIVILLIGMELDING FOR GJØVIK KOMMUNE Vedtatt av Gjøvik kommunestyre 18. desember 2014 Frivilligmelding for Gjøvik kommune Utvalg for Kultur og Idrett oppnevnte i september 2013 en administrativ arbeidsgruppe

Detaljer

Frivillighetsmelding 2013. «Lett å være frivillig i Asker»

Frivillighetsmelding 2013. «Lett å være frivillig i Asker» Frivillighetsmelding 2013 «Lett å være frivillig i Asker» Innhold 1. Innledning, sammendrag 2 2. Arbeidsmetode benyttet for utarbeidelse av meldingen 3 3. Strategi og mål 5 3.1 Strategi 5 3.2 Mål 5 4.

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Handlingsplan for FYSAK - Agdenes 2011-2012

Handlingsplan for FYSAK - Agdenes 2011-2012 Handlingsplan for FYSAK - Agdenes 2011-2012 Fysisk aktivitet i befolkningen Fysisk aktivitet (FYSAK) innebærer samarbeid om lavterskelaktiviteter på lokalplanet. Personer som er lite fysisk aktive og som

Detaljer

Frivillighetsmelding for Skiptvet kommune 2009 2012

Frivillighetsmelding for Skiptvet kommune 2009 2012 Omsorgskommunen www.istockphoto.com Frivillighetsmelding for Skiptvet kommune 2009 2012 Vedtatt av Kommunestyret 10. februar 2009. Innhold: 1. Mandat.. 3 2. Frivillighet i Norge og Skiptvet 4 - Noen tanker

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Kartlegging og utviklingsarbeid i nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. 1. Bakgrunn/utgangspunkt og begrunnelse for prosjektsatsingen.

Kartlegging og utviklingsarbeid i nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. 1. Bakgrunn/utgangspunkt og begrunnelse for prosjektsatsingen. Grunnlagsdokument Kartlegging og utviklingsarbeid i nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse 1. Bakgrunn/utgangspunkt og begrunnelse for prosjektsatsingen. Helsedirektoratet har i sitt Tildelingsbrev

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2015 2027

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2015 2027 Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2015 2027 HØRINGSUTKAST Forslag til planprogram kommunedelplan for folkehelse 2015 2027 1. BAKGRUNN 2. FØRINGER 2.1 Tidsavgrensning 3. DEFINISJONER 3.1 Folkehelse

Detaljer

SAKSUTSKRIFT. Byjubileet 2016 - forprosjekt

SAKSUTSKRIFT. Byjubileet 2016 - forprosjekt SARPSBORG KOMMUNE SAKSUTSKRIFT Arkivsak 07/08490 Arkivkode Blank;C03;&20 Saksbehandler Birgitte Dahlstrøm Saksgang Møtedato Saksnr Hovedutvalg kultur 13.10.2009 45/09 Bystyret 22.10.2009 63/09 Byjubileet

Detaljer

FRIVILLIGHETSMELDING for Kristiansand

FRIVILLIGHETSMELDING for Kristiansand RÅDMANN FRIVILLIGHETSMELDING for Kristiansand Vedtatt i bystyret 12. mai 2010. INNHOLD Sammendrag...3 1 Innledning...5 1.1. Bakgrunn og politiske vedtak...5 1.2. Organisering og prosess...5 2 Frivillighet

Detaljer

Saksframlegg. Samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune 2015-2018

Saksframlegg. Samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune 2015-2018 Søgne kommune Arkiv: 025 Saksmappe: 2008/2384-21446/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune 2015-2018 Utv.saksnr

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer